Page 13

”Studietiden är blöt. En genomsnittlig manlig högskolestudent häller i sig 17 burkar starköl i veckan.” Citat ur ”Bardisken som skolbänk”

DEBATT Svar från SIF CHRISTER HALLING HAR läst och upprörts av den artikel

som är publicerad i Siftidningen nr 7 med rubriken “Bardisken som skolbänk”. Där besöker undertecknad Flygsektionens lokal, i syfte att diskutera högskolans alkoholkultur med studenter. Det är ett högaktuellt ämne då allt fler söker sig till högskolestudier. Jag beklagar att Christer Halling känner sig utpekad å flygsektionens vägnar. Det har inte varit min avsikt. Att jag valde just flygsektionen som reportage beror på att jag av kåren blev tipsad om den sektionen såsom representativ för KTH. PÅ NÅGRA PUNKTER läser dock Christer Halling fel. Ingenstans i artikeln står att det är ett tvång att dricka alkohol på KTH. Däremot berättar studenter att de anser att alkohol subventioneras på vissa fester (en sittning med vinflaska och snaps kostar 120 kronor, utan alkohol 100). Inte heller står att det saknas regler för hur alkohol ska serveras. Istället redovisar artikeln att ölen på flygsektionens bar kostar 15 kronor stopet och spriten 7 kronor centilitern,

och att det inte finns några stängningstider för baren. Finns det någon annan plats i samhället där alkoholen är så billig och lättillgänglig? ARTIKELN PÅSTÅR HELLER INTE att Christer Halling eller

andra aktiva på Flygsektionen dricker mer än andra. Också detta är en felläsning av Christer Halling. Däremot är det väl belagt att aktiva i kåren som grupp dricker mer än andra studenter, och att de dricker ganska mycket mer. En studie gjord bland 6000 studenter i Sverige visar att andelen storkonsumenter av alkohol är fem gånger så hög bland kåraktiva jämfört med andra studenter. Det betyder inte att de som jobbar på Flygsektionen skulle dricka mer än andra. MEN KAN DET möjligen finnas ett allmänt problem i högskolevärlden med en alkoholkultur som är släpphänt och aningslös? Den frågan vill artikeln ställa och den är värd att diskuteras. Christer Halling säger sig sträva mot en sundare alkoholkultur på KTH. Det är lovvärt. Kanske vore det fruktbart att då diskutera sådant som verkligen leder till sänkt alkoholkonsumtion, som mindre tillgänglighet och normal prissättning. THOMAS HELDMARK Reporter Siftidningen

13

OL 05/06 #1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you