Page 1

osqledaren nr 6 07/08

osqledaren.indd 1

08-04-08 00.32.09


0%2!,")."9''$%&/,+(%--%4 ).'6!2-d",%2!$%$%4 6)4!2$)'.`'/.!..!.34!.3 Att läsa en master- eller magisterutbildning på KTH innebär flera saker. Du blir mer specialiserad inom det område du är intresserad av. Dessutom blir du uppdaterad på den senaste forskningen. Men framförallt får du möjlighet att arbeta i hela världen. Du läser hela utbildningen på engelska och får en internationellt gångbar examen som öppnar dörren till en spännande karriär med massor av möjligheter. För att kunna söka behöver du ha en examen på grundnivå (180 hp /120 p) från svensk högskola eller motsvarande utländsk examen. Din examen måste också innehålla ämnen som är relevanta för programmet du söker. Gå in på www.kth.se och läs mer. Hälsningar KTH

osqledaren.indd 2

08-04-08 00.32.11


Osqledaren nr 6 07/08 Vår! Helt ofattbart hur något som är så upplyftande i vanliga fall kan vara så betungande när man inte får göra vad man vill utan sitter låst vid ett skrivbord. Men har det inte varit en ovanligt varm vinter?? Klimatförändringar eller naturliga variationer, alla är faktiskt inte överens i den frågan även om tecknen pekar åt ett håll, spana in sidan 22. Våren betyder ju också nytt och fräscht. Vad mer som är nytt och fräscht är innovationer av alla de slag. Därför är innovation ett passande tema för detta nummer. Läs om folk som tagit saker i egna händer och startat ett företag, hur man ser på innovationer inom konst och mode, eller lär dig listan på tidernas nio bästa uppfinningar utantill. För den som inte vill sitta vid ett skrivbord hela våren finns i detta nummer också ett helt uppslag om kulturella grejer som är på gång i stan. Kolla in! Det tänker i alla fall jag göra när jag har skickat in det här numret till tryckeriet.

innehåll Fråga fysikern

8

Annan innovation

10

Sting

12

Studenter som startat eget

15

Euro Academy

18

Osqledaren möter Pirate Bay 19

“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” /Albert Einstein

Bästa uppfinningarna

20

Klimatkritiker

22

Kulturella tips

24

Kinamatematik

26

Sara Gustavsson Chefredaktör 07/08

osqledaren är sedan 1959 Tekniska Högskolans studentkårs medlemstidning och har en upplaga på ca 18 000 ex. Den kommer ut 7-8 gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla studenter på KTH. chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Gustavsson grafisk form och layout Sara Gustavsson omslag Jimmy Gustavsson

skribenter Ethel Luvall, Dennis Nkangi, Sara Gustavsson, Alexander Busnyuk, Alexander Biledt, Johannes Koch, Viktor Sebes, Calle Finnström, Sergej Kotliar, Dunja Vujovic, Rikard Westerlund, Sonja Hiltunen, Johannes Nordkvist

fotografer Dennis Nkangi, Robert Lyngman, Alexander Biledt illustratörer David Goldea, Aron Lind, Sara Gustavsson, Josefin Karlsson, Jonas Gunnarsson repro och tryck Wallin & Dalholm Boktryckeri AB papper multioffset 100 g

kontakt osqledaren@ths.kth.se 08/070 - 790 98 70

får du inte osqledaren? 1) Har du betalat kåravgiften? 2) Om svaret är ja; ring KårX på 08 - 10 45 72 och kolla om din adress stämmer. 3) Om adressen hos KårX stämmer men du ändå inte får tidningen kan du ringa CityMail på 0200 - 211 911 bidrag Manusstopp för nr 7 är den 2/5 -08. Redaktionen förbehåller sig rätten att skära i eller refusera insänt material. För icke beställt material ansvaras inte. I tidningen gjorda uttalanden är endast om så anges att betrakta som THS eller Osqledarens ståndpunkt.

annonskontakt tomat annons & reklambyrå www.tomat.se eller info@tomat.se

3 osqledaren.indd 3

08-04-08 00.32.11


ledare listan gapar tom Studentkårens absoluta huvuduppgift handlar

om att bevaka utbildningen på skolan. Därför är det skrämmande att de två platser på kåren som ska arbeta med utbildningsbevakning inte har några sökande den här våren. Ingen har visat intresse för att bearbeta KTH för att få utbildningen att matcha studenternas önskemål. Hur kommer det sig? Jag tror de flesta av er som läser detta håller med mig om att det är viktigt – men någon måste också åta sig att ta ansvar för det. Det som kommer näst i tur i viktighetsordningen är bevakningen av studiesociala frågor. Även här saknas sökande till den post som har de uppgifterna. Den som har hand om det studiesociala ansvarar för bland annat fysisk och psykisk studiemiljö, serveringstillstånd, jämlikhet och likabehandlingsfrågor och har kontakt med studenthälsan. Allt detta är frågor som det är viktigt att någon tar hand om.

märkligt att inga sökande finns till programgruppens ordförande, som ansvarar för festverksamheten i kårhuset. Även kandidater till vice ordförande och klubbmästare fattas. När jag skriver detta är det tre dagar kvar till det

kårfullmäktigeval då nästa års arvoderade ska väljas. Det är inte ovanligt att det saknas sökande till poster som sedan fyllnadsväljs senare under våren, men det gör det inte mindre konstigt. Vad jag egentligen vill säga är att kåren erbjuder en

unik möjlighet att jobba på heltid med frågor som man brinner för. Man blir hörd av folk i KTHs ledning och av studenterna och man får chans att utvecklas och öka sina meriter. Dessutom blir det en paus i skolarbetet och ett sätt att skaffa sig lite erfarenheter innan man tar ut examen. Jag tycker i alla fall att det är konstigt att inte fler tar chansen.

I en undersökning som THS gjorde förra våren framkom att medlemmarna tyckte att tentapubarna var ett viktigt inslag i kårens verksamhet. Därför är det också

Sara Gustavsson, Chefredaktör 07/08

insändare om dåliga reklamkampanjer “Åter igen har KTH försökt slå världsrekord i

dålig reklam. Jag bara gapade när jag läste den senaste på tunnelbanan. För er som inte har sett den så går den ut på att journalister, programledare och diverse annat mediafolk berättar vad de skulle ha gjort om de hade gått på KTH. Bland annat uppfinna en doktor-snuggles-hitta-saker maskin och en människorobot som man kan skicka på löneförhandlingar i sitt ställe. Det är ju jättegulligt att läsa om vad de tror att man gör på KTH, men eftersom det är en reklam som jag innerligt hoppas var tänkt att locka folk att studera på KTH, hade det då inte varit bättre att berätta vad det är vi faktiskt gör? Är det så att vi skäms över det vi

gör och måste ha en reklamkampanj som går ut på att visa att det finns balla människor inom film och TV som skulle kunnat tänka sig att gå på KTH? Eller vad är tanken med reklamen? Kungliga Tekniska Högskolan är en fantastisk skola och vi har så mycket att vara stolta över: några av de främsta tekniska utbildningarna i landet, framstående forskning, ett rikt kårliv och inte minst en jättevacker campusmiljö. Ska vi inte ta och berätta för omvärlden om det istället?” Tracy Nilsson Samhällsbyggnadssektionen

4 osqledaren.indd 4

08-04-08 00.32.13

Historia


6, -Ê-/",t

˜ÊFÌiÀLˆVŽÊvŸÀÊvÀ>“̈`>ʓŸˆ}…iÌiÀ°Ê ÀÊ`ÕÊÃÌÕ`i˜Ì¶Êœ“ÊœV…ÊÌ>ÊÀi`>Ê«FÊۈŽi˜ÊΈ˜>`Ê`ÕÊÎՏiʎ՘˜>Ê}ŸÀ>Ê ÌˆÃ>““>˜Ãʓi`Ê/iÌÀ>Ê*>Ž°Ê1˜`iÀÊxäÊFÀʅ>ÀÊۈÊÕÌÛiVŽ>ÌÃÊ̈ÊiÌÌÊ>ÛÊ ÛBÀ`i˜Ãʏi`>˜`iÊvŸÀiÌ>}ʈ˜œ“Ê«ÀœViÃÃ]ÊvŸÀ«>VŽ˜ˆ˜}ʜV…Ê`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê >ÛʏˆÛÓi`i°Ê"V…ÊۈŽi˜Ê…ˆÃ̜Àˆ>Ê`iÌÌ>ʅ>ÀÊÎ>«>ÌtÊ-iÊÍBÛ°Ê6ˆÊw˜˜ÃÊ«FÊ …Ÿ}̏œÀ˜>ÃÊ>ÀLiÌÓ>ÀŽ˜>`Ã`>}>Àʓi`ÊÛFÀÊ«œÃÌiÀÕÌÃÌB˜ˆ˜}Ê՘`iÀÊ …i>ÊFÀiÌ°Ê Õʎ>˜ÊœVŽÃFʏBÃ>ʓiÀÊ«FÊÜÜÜ°ÌiÌÀ>«>Ž°Vœ“

osqledaren.indd 5 Historia_215x285.indd 1

08-04-08 08-03-25 00.32.13 16.19.08


noterat

av Sara Gustavsson

Ett steg mot billigare studentbostäder

Ny restaurang i Nymble

Ett steg mot lägre hyror för studentbostäder? I en artikel i Svenska Dagbladet lovar Kommun- och Finansmarknadsminister Mats Odell att han tänker driva frågan om slopad kommunal fastighetsavgift i kommande budgetförhandlingar. Odell säger sig vara villig att ta bort den kommunala fastighetsavgiften helt för studentbostäder. Avgiften som idag är på 1200 kr per bostad slår orättvist mot studentbostäder eftersom bostäderna oftast inte uppfyller de normala kraven på en fullvärdig bostad.

Nu finns äntligen en ny restauratör i kårhuset Nymble. I mitten av mars skrev Tekniska Högskolans Studentkår ett avtal med företaget Fazer Amica AB om drift av restaurangen och caféet. Måndagen den 31 mars öppnade fiket och restaurangen planerar man att ha igång den 14 april.

– Äntligen ett steg mot att lätta den ekonomiska bördan för studenterna, kommenterar Svenska Studentbostadsföreningens generalsekreterare Kerstin Brolén. Källa: Svenska Studentbostadsföreningen

Det hjälper inte enbart med ny teknik För att nå tvågradersmålet, det vill säga att temperaturhöjningarna ska begränsas till två grader, resonerar forskare att vi bör sänka våra koldioxidutsläpp med 85 procent till år 2050. Nu har forskare från KTH analyserat hur en framtid ser ut där vi har nått dessa mål, och man har kunnat konstatera att det inte räcker med ny teknik, vi måste också få till stånd ändrade vanor, som till exempel minskad konsumtion och minskat resande. Övriga punkter som är viktiga för att nå målet: Vindkraft Hybridbilar drivna av el tillsammans med diesel eller metanol Värmepumpar i småhus En samhällsplanering anpassad till cyklister och kollektivtrafik

Verksamheten omfattar restaurang, torg för kaffe- och varuautomater samt café/butik. Kontraktet är värt 8,2 miljoner kronor per år. Albano - navet i universitetsbältet Albano-området utvecklas till ett av Sveriges viktigaste nav för högre utbildning och forskning. 
Akademiska Hus har gett Arkitektföretagen BSK Arkitekter AB i Stockholm och Christensen & Co Architects i Köpenhamn i uppdrag att utforma Albano. Akademiska Hus och Stockholms stadsbyggnadskontor planerar att påbörja arbetet med en ny detaljplan för Albano-området tillsammans med Stockholms Universitet och Svenska Bostäder. Med sitt strategiska läge mellan Stockholms Universitet, KTH och Karolinska Institutet, blir Albano ett nav där universitetsområdena sammanstrålar och där olika discipliner kan mötas och utvecklas. Verksamheten i området kommer i huvudsak att bestå av högre utbildning och forskning men här planerar även Svenska Bostäder för nya student- och gästforskarbostäder. Tanken är att forma en kreativ miljö som inte enbart lever under terminerna. Albano ska ha goda kommunikationer och spårbunden trafik ska kunna stanna i området. Målet är att Albano får en T-baneuppgång och i det kortare perspektivet planeras även för en ny station för Roslagsbanan. 
Albanos placering i Nationalstadsparken ställer höga krav på bebyggelsens utformning. Nationalstadsparken med dess natur- och kulturvärden ger samtidigt studenter och forskare i Albano-området unika möjligheter till rekreation. Olle Blomqvist, KTH Dataproblem hotar svensk klimat- och miljöforskning Ett nationellt datacentrum ska inrättas för att förbättra insamling, arkivering och tillgänglighet av data rörande svensk miljö- och klimatforskning. På Vetenskapsrådets begäran har en genomgång av datatillgången gjorts som visar på stora brister inom hanteringen. Bland annat framgår att det är dyrt, svårt och ibland omöjligt att få tillgång till relevant data. Detta samtidigt som klimatforskningen lyfts fram som ett av forskningens viktigaste områden. – Läget är så allvarligt att det finns exempel på forskare som bytt karriär eller område då de inte kunnat få fram relevanta data för tänkta studier, berättar Magnus Friberg, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet och ansvarig för rapportens framtagande. För att förbättra situationen har Vetenskapsrådet utlyst medel för att i första hand göra befintliga data mer lättillgängliga, och i andra hand skapa ett nationellt datacentrum. Källa: Vetenskapsrådet

6 osqledaren.indd 6

08-04-08 00.32.13


teknik De tillverkar superhala ytor

KTH åter ut i rymden

Mats Rutland på KTH, Lennart Bergström på Stockholms Universitet och Adam Feller vid Ytkemiska institutet har lyckats minska friktionen mellan två ytor till nära noll. Hemligheten ligger i att hitta en vätska med rätt egenskaper så att partiklarna/ytorna attraheras av vätskan istället för varandra.

ATV, den europeiska automatiska transportfarkosten, är nu tankad och klar för avfärd. ATV skjuts upp med en Arianeraket från den Europeiska rymdbasen Kourou i Guyana i Sydamerika på söndagsmorgon den 9 mars, och blir den hittills tyngsta nyttolast som Arianeraketen hanterat.

– Våra resultat visar till exempel att friktionen mellan en guldpartikel och en teflonyta i den bensinliknande vätskan cyklohexan faktiskt är så låg att den inte är mätbar ens med ett atomkraftmikroskop, säger Mark Rutland till Ny Teknik. I jämförelse skulle en isbana vara rena sandpapperet. Mindre friktion skulle kunna förbättra egenskaperna i bland annat turbinerna i vindkraftverk, och i kullager. Källa: Ny Teknik Forskare har lyckats filma elektron Sju forskare vid Lunds tekniska högskola har för första gången lyckats fånga en elektron på film. Med hjälp av extremt korta pulser av intensivt laserljus, så kallade attosekundspulser (alltså 10-18 sekunder), har de trots elektronens höga hastighet lyckats fånga den på film. I filmen kan man se hur elektronen guppar på en ljusvåg efter att ha slitits bort från en atom. Det är allra första gången man har kunnat se elektronens rörelse, innan har man fått använda sig av indirekta metoder, som att mäta dess spektrum, för att studera den. Något som dessutom endast ger information om resultatet av rörelsen, inte hela händelseförloppet. Med hjälp av en annan laser har man också lyckats styra elektronen till att krocka med en atom – och avbilda det på film. – Vi har länge lovat forskningsvärlden att vi med hjälp av attosekunder ska kunna filma elektroner som rör sig. Nu när vi har lyckats kan vi till exempel undersöka hur elektroner beter sig när de kolliderar med andra objekt, förklarar Johan Mauritsson, en av personerna bakom studien, för webbplatsen forskning.se. Källa: forskning.se Partikelaccelerator blir Sveriges största forskningsanläggning. Den danska regeringen har idag beslutat att aktivt stödja Sveriges försök att få den stora europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) placerad i Sverige. Det handlar om en så kallad partikelaccelerator, som skulle bli den största forskningsanläggningen i Sverige. Kostnaden under den tioåriga byggnadstiden har beräknats till 13 miljarder kronor. Anläggningen, som till kostnad och storlek påminner om CERN utanför Genève, används för att studera föremåls inre och olika materials uppbyggnad. – Det är mycket glädjande att våra danska vänner stöder Sveriges ansträngningar för att få ESS. Det svenska projektet har mötts av stort och positivt intresse runtom i Europa, men det finns också andra länder som vill vara värd för anläggningen. Därför är beskedet från Köpenhamn något av ett genombrott. Det kommer också lägligt inför det nordiska statsministermötet i Riksgränsen i denna vecka, där frågan säkert kommer upp. Med en bredare nordisk uppbackning ökar Sveriges möjlighet att få bygga ESS, tror forskningsminister Lars Leijonborg. Olle Blomqvist, KTH

KTH är med på rymdresan i form av forskningsprojektet ”Studier av hur metaller smälter och stelnar i viktlöst tillstånd.” Det leds av Professor Seshadri Seetharaman vid Institutionen för Materialvetenskap på KTH. ATV står för Automated Transfer Vehicle och är Europas hittills största bidrag till det internationella rymdsamarbetet. ATV är lastad med mat, vatten, syre, bränsle till stationens raketmotorer och nya experimentmoduler. Under sex månader ska den vara dockad och under denna tid kommer den också att användas för att knuffa upp rymdstationen i bana med sina motorer samt vara ett välkommet extra förrådsutrymme för astronauterna ombord. Olle Blomqvist, KTH Vätgas är en del av lösningen En ny studie finansierad av EU visar att en övergång till vätgasdrivna bilar skulle kunna minska förbrukningen av fossila bränslen med 40 procent till år 2050. I samband med studien har man också undersökt ur vilka energiformer medlemsländerna anser att vätgas ska framställas, och samtliga länder anger naturgas, biobränsle eller vindkraft som källa. EU:s ministerråd vill nu satsa stort på utvecklingen av vätgasteknologin och har därför beslutat att totalt 940 miljoner Euro ska läggas inom detta område. Källa: Miljöaktuellt

7 osqledaren.indd 7

08-04-08 00.32.13


Doktorander

frĂĽga fysikern

vid institutionen fÜr informationsteknologi Institutionen fÜr informationsteknologi har en ledande ställning inom forskning, forskarutbildning och utbildning. Institutionen har i dag ca 200 anställda varav 80 lärare och 80 doktorander. Drygt 3000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje ür. Mer info: www.it.uu.se

GÜran Manneberg är universitetslektor i fysik pü KTH. Tvü günger har han blivit utsedd till ürets lärare. Nu ger han dig svar pü dina funderingar i Osqledaren.

Vi sĂśker nu ett antal nya doktorander inom fĂśljande omrĂĽden: s2EGLERTEKNIKMEDINRIKTNINGMOTMEDICINSK SYSTEMTEKNIK MILJĂš ELLERENERGITEKNIKST  5&6 0!

Hej GÜran Jag har en früga angüende en artikel i Osqledaren #4. I den finns det ett (ganska düligt photoshopat) foto av fyra biljardbollar staplade pü varandra. Min früga är om det ens är mÜjligt att stapla biljardbollar, teoretiskt sett. /En som har fÜrsÜkt och fÜrsÜkt 1. Det är omÜjligt praktiskt sett, ütminstone med fyra. 2. Teoretiskt är det lite svürare att svara. Det beror pü hur teorin ser ut. Om man antar perfekta sfärer, det vill säga att materien inte är gjord av atomer utan är helt kontinuerlig och att de perfekta sfärerna är helt inkompressibla och att absolut inga stÜrningar fÜrekommer, sü gür det. Men om man tillüter stÜrningar som till exempel att münen cirkulerar kring jorden och därmed skapar en variation i riktningen pü tyngdaccelerationen sü gür det nog inte. En materia som är gjord av atomer fÜrsvürar ytterligare och sü vidare. But keep trying, jag lovar att lägga in ett gott ord fÜr dig hos din mekaniklärare om du kan bevisa att du lyckats i mer än 5 minuter. /GÜran Hej GÜran! Jag hade en diskussion med min mor idag om att koka upp vatten. Hon püstod att vattnet snabbare skulle nü kokpunkten om man använde lock pü kastrullen. Den fysikaliska fÜrklaringen till detta var enligt henne dels att locket behÜll trycket i kastrullen (jaha?) och dels att energin bevarades när inte vattnet fÜrüngades. Jag brast i skratt dü min mamma aldrig har läst fysik och eftersom jag tyckte att det lät helt absurt. Hur ligger det till egentligen? /FÜrtvivlad flygare Hej! Din mamma har rätt fast en del av de skäl hon anfÜr är nog inget vidare. Den tryckÜkning man für pü grund av locket är nog fÜrsumbar om man inte har ett väldigt avancerat kastrullock. Däremot hüller nog locket kvar vattenünga sü att vattenüngans partialtryck under locket blir hÜgre, därmed minskar avdunstningen och värmefÜrlusten frün det vatten som hüller pü att koka upp. Hon menade säkert partialtryck när hon sade tryck... Dessutom minskar konvektionsfÜrlusterna, det vill säga värmefÜrluster pü grund av strÜmmande luft. All respekt till din mamma, och ett hÜjt Ügonbryn gentemot dig. /G

Passa pĂĽ! Skicka in din frĂĽga till osqledaren@ths.kth.se

8 osqledaren.indd 8

s3IGNALBEHANDLINGMEDINRIKTNINGMOTSPEKTRAL ANALYS5&6 0! s-JUKVARAFÚRADAPTIVSIMULERINGP�MASSIVT PARALLELLADATORER5&6 0! s$ESIGNVERKTYGFÚRMULTIPROCESSORERIINBYGGDA SYSTEM5&6 0! s6ILLKORSPROGRAMMERING#ONSTRAINTPROGRAMMING  5&6 0! s3TOKASTISKAOCHDETERMINISTISKAMETODERFÚR HÚGDIMENSIONELLAPROBLEMIMOLEKYLËRBIOLOGI 5&6 0! Mer information om de olika anställningarna finns pü Uppsala universitets webbplats www.uu.se under lediga anställningar.

www.uu.se

Välkommen med din ansÜkan till adress: Registrator, UFV-PA (se resp anställning), Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00.

Vi har gjort stora investeringar och ägnat üratal üt forskning kring morgondagens energikälla. Här är det bästa vi kunde hitta:

Ă„r du intresserad av att utveckla framtidens energifĂśrsĂśrjning? Bevaka lediga jobb pĂĽ vĂĽr webbplats.

Det finns münga sätt att framställa energi. Problemet är att de flesta bidrar till de obehagliga klimatfÜrändringarna. Vi energibolag müste därfÜr ta vürt ansvar och utveckla nya smartare metoder fÜr energiproduktion. Pü GÜteborg Energi är vi Üvertygade om att biogas är framtidens melodi. DärfÜr har vi ambitionen att bygga en stor anläggning fÜr fÜrgasning av

kottar, grenar och annat avfall frün skogsindustrin. Där med kan vi effektivt utvinna energi utan att vür planet tar skada. Vill du läsa mer om vürt miljÜengagemang och vüra planer fÜr framtiden? Titta in pü www.goteborgenergi.se.

08-04-08 00.32.15


logi

ande bildav nter r.

A

ING g

s

kvĂĽrt Ăśr

kamma dig och skaffa ett jobb!

text Sonja Hiltunen och Johannes Nordkvist

Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) anordnas varje ür i KTHs lokaler i Kista. I ür gür den av stapeln den 23 april. I Kista finns mer än 700 IT- och elektronikrelaterade fÜretag och antalet fortsätter att växa. Omrüdet är Sveriges stÜrsta ICT-kluster och Sveriges motsvarighet till Silicon Valley, även kallat �Wireless Valley�. Och med endast 17 minuters resväg frün centrala Stockholm är Kista lättillgängligt fÜr den daglige pendlaren frün nästan Üverallt i Stockholm. Pü KTH Campus Kista finns närmare 5000 heltidsstudenter, büde civil- och hÜgskoleingenjÜrer men även münga internationella masterstudenter. FÜr att främja kontakten mellan studenterna och de münga fÜretagen i Kista skapades ICT Contact, en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd som jobbar fÜr att erbjuda studerande inom bland annat IT och elektronik sü bra jobb- och karriärmÜjligheter som mÜjligt. Detta gÜrs genom att ordna fÜretagspresentationer, case studies och fÜrst och främst: en ürligt üterkommande arbetsmarknadsdag. Kista Arbetsmarknadsdag (KAM) startades 2006 eftersom det dü ansügs att det fanns ett behov av en arbetsmarknadsdag med stÜrre fokus pü IT och elektronik än vad Armada har. Det bÜrjade med 20 fÜretag 2006 fÜr att sedan expandera till cirka 50 fÜretag ür 2007. Denna dag är ett utmärkt tillfälle fÜr studenter frün KTH att knyta kontakter och upptäcka nya karriärmÜjligheter. Dagarna innan och efter KAM arrangeras andra näringslivsrelaterade aktiviteter i Kista, varav den stÜrsta heter Kista Innovation Day (KID). KID startades fÜr att främja entreprenÜrskap och innovation bland studenterna pü KTH, och är ett samarbete mellan Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) och ICT Contact. Pü agendan stür bland annat en debatt mellan olika representanter fÜr ett antal fÜretag, som tidigare ür har varit väldigt uppskattad. Under dagen für studenterna även delta i workshops där de delas upp i grupper och für jobba pü ett case tillsammans med de deltagande fÜretagen. I dessa für deltagarna mÜjligheten att visa vad de gür fÜr, och samtidigt lära känna fÜretagen. Vill du veta mer? Gü in pü ICT Contacts hemsida www.ictcontact.se/kam och lägg den 23 april pü minnet!

Sü här süg det ut under KAM 2007

sommarledig? Nu har du chans till extra utdelning – arbeta som tidningsbud i sommar! Premo sÜker tidningsbud fÜr utdelning av tidningar till kunder i Stockholms län. Vi sÜker dig som tycker om att arbeta fysiskt och vill arbeta pü natten. Tjänster utanfÜr innerstaden kräver tillgüng till kÜrkort och bil. Eftersom arbetet sker pü natten krävs det att du är 18 ür. Gü in pü vür hemsida www.premo.se fÜr att ansÜka eller läsa mer om arbetet. Vi värdesätter müngfald pü vüra arbetsplatser och vill därfÜr välkomna kvinnliga sÜkanden. Har du frügor är du välkommen att kontakta personalavdelningen pü tel. 08-632 45 45.

Vi ger dig utdelning.

Premo (Pressens morgontjänst) ansvarar fÜr distributionen av alla prenumererade morgontidningar i Storstockholm.

osqledaren.indd 9

9

08-04-08 00.32.25


Innovation – ett mångsidigt begrepp text Ethel Luvall

Bild: David Goldea

Ordet innovation förknippas oftast idag med teknik, veten-

skap och nya uppfinningar. Det är med andra ord ett mycket konkret ord, något som vi ser och i många fall kan ta på i vår vardag. Innovation för tankarna till exempelvis den nyaste mobiltelefonen från Eriksson eller alla finesser och funktioner som den nya Bondbilen kommer att besitta i nästa Bondfilm. Detta är inte fel, enligt svenska akademiens ordbok lyder definitionen av ordet innovation ”(införande av) ngt nytt, nyhet; förändring; vanl. konkretare”. Det vi inte tänker på är att innovation kan ses i andra sammanhang, mer abstrakta plan där man kanske mer talar om kreativitet. Inom estetiken, exempelvis konst-, teater- och modevärlden, finns exempel där man mycket tydligt kan se innovationen och kreativiteten på det mer abstrakta planet, det som inte är lika självklart för oss att se och tänka på. Är dessa olika världar av innovation verkligen så långt ifrån varandra, som vi på en högst teknisk institution kan uppleva att de är? Kan det inte vara så att de påverkar och influerar varandra, att de går hand i hand?

Tre sakkunniga inom konst, teater och mode fick svara på tre till fyra frågor om hur de såg på innovationen inom sina respektive områden. 1. Vad är innovation, nytänkande och nyskapande inom ditt område för dig? 2. På vilket sätt ges det till uttryck inom ditt område idag? Vad är skillnaden från då till nu? 3. Hur kan vi se innovationen? 4. Tycker du att innovation inom ditt område och innovation inom tekniken idag går hand i hand? Ser du några samband mellan dem?

Isabelle Nordling, Frilansande mode- och skönhetsredaktör för bland annat Pause:

1. Mode drivs av förändring och med det i åtanke blir begrepp som innovation, nytänkande och nyskapande essentiella. Detta innebär inte att alla tre begreppen blir aktuella vid varje ny modeväxling, ibland är innovation det som står i fokus och ibland är det nytänkande eller nyskapande. Oscar Wilde uttryckte det ”Fashion is a form of ugliness so ugly we have to alter it every six months”. 2. Innovationsmomentet inom mode idag kan till exempel hänföras till en av de största trenderna i samhället, nämligen det miljövänliga tänket. Organiskt producerade kläder är ett exempel på innovation inom mode som är högaktuellt idag. När det gäller de två andra begreppen, nytänkande och nyskapande, är de involve-

“Idag blandar vi ju ofta stilar och material som inte passar ihop, det är definitivt ett tydligt tecken på nytänkande och nyskapande” rade i varenda trend. Naturligtvis blickas det bakåt i tiden och även ifall det är sällsynt så kopieras plaggen ibland direkt, till exempel tog Balenciaga för några år sedan upp en kappa i produktion, som fanns i deras arkiv från 1960-talet, utan att göra förändringar. Det kanske kan kännas långt bort från nytänkande och nyskapande, men kontexten är ny och hur vi bär plaggen idag skiljer sig från hur plaggen bars på 1960-talet. Idag blandar vi ju ofta stilar och material som inte passar ihop, det är definitivt ett tydligt tecken på nytänkande och nyskapande. Vissa trender har ingen direkt koppling till

10 osqledaren.indd 10

08-04-08 00.32.31


tidigare epoker och de är naturligtvis bevis på både nytänkande och nyskapande mode. Modet kommer liksom idag även i framtiden att vara en spegling av det som händer omkring oss. 4. Tekniska innovationer är mycket betydelsefulla för modet. Idag kan vi till exempel se hur catwalkmode blir till kedjemode på två veckors tid.

vativ, den anspelar också ofta på politiska fenomen i samhället. Exempelvis lät den albanske konstnären Anri Sala starta ett projekt kallat ”Dammi i colori ”(ungefär ”ge oss färg”), som resulterade i att befolkningen i Tirana fick måla om sina hus. Att ge stadsborna det förtroendet belyser den politiska aspektens motsats, att de flesta husfasaders färg bestäms politiskt av andra än de som bebor hu-

“Över huvudet taget tror jag att vi i framtiden kommer att få se en fusion där olika konstformer smälter samman med teknikens hjälp”

“Trots inbördes olikheter kan vi förhållandevis lätt peka ut om ett ting anses vara konst eller inte” Emmeli Berg-Rhodin, Kulturvetarlinjen Stockholms Universitet, huvudämne konstvetenskap med breddning konstfilosofi:

1. För mig är det viktigaste ursprunget till innovation inom konsten att just ifrågasätta vad ordet ”konst” står för. Det är ett begrepp som i dagsläget innefattar ett oräkneligt antal fenomen, vitt spridda i utseende och utförande. Trots inbördes olikheter kan vi förhållandevis lätt peka ut om ett ting anses vara konst eller inte. Denna dikotomi – konst/ickekonst – utgör plattformen där nyskapande konst kan produceras. 2. Konst ansågs förut vara de fenomen som placerades vertikalt på väggarna i utställningsrum, skapade av den enskilda konstnärens hand. Idag sker nyskapandet i de flesta fall i motsats till dessa ideal, den produceras kollektivt och/eller med hjälp av tekniken och kan placeras var som helst i det offentliga rummet. 3. Idag ser vi konst mer i projektform när den är som mest inno-

sen. 4. Absolut, tekniska innovationer som kameran, videokameran och nu senast datorn tillsammans med Internet har alla bidragit till nya konstfenomen. Internet har hittills mest bidragit till konstens sätt att distribueras genom att konstnärer och museer visar upp sina verk och samlingar via hemsidor. Men helt nya konstformer har också skapats såsom “cyberart”, som enbart existerar virtuellt och som ofta presenteras i så kallade ”webmuseums”. Catta Neuding, konstnärlig ledare på Bouffonteatern:

1. Att våga skapa sig ett eget sceniskt uttryck, att skilja sig från mängden. 2. Tidigare har teaterutvecklingen rört sig framåt längst en rak linje. Nu är det helt plötsligt intressant att se tillbaka, se hur teatern såg ut för hundra, tvåhundra eller tvåtusen år sen. På Bouffonteatern där jag själv är konstnärlig ledare arbetar vi till exempel med fokus på gamla teaterformer som Commedia dell ‘arte och Bouffon - men blandar dem med modern humor och nutida referenser. 4. Absolut! På Bouffonteatern har vi exempelvis dataprogram som sköter ljus och ljud, vilket är väldigt bekvämt. Men det är ju i princip obegränsat vad man skulle kunna göra med hjälp av tekniska hjälpmedel gällande effekter på scen. Till exempel har det blivit vanligare med projicerade filmer mot fonder som scenografi. Över huvud taget tror jag att vi i framtiden kommer att få se en fusion där olika konstformer smälter samman med teknikens hjälp. Innovationen har många ansikten och den har en mycket stor betydelse för oss idag, vetenskaplig såväl som konstnärlig och estetisk. Hur den estetiska innovationen knyts ihop och samarbetar med det tekniska är uppenbart. Frågan är nu snarare vad som influerar och inspirerar vad. Är det estetikens behov och utveckling som inspirerar och leder till utvecklade tekniska möjligheter och innovationer eller är det den tekniska utvecklingen och innovationerna som gör att vi får möjlighet att utveckla och våga göra nya innovativa saker inom estetiken? Oavsett är det viktigt att vi tar del av de båda formerna, att vi utvecklar vårt estetiska kreativa tänk såväl som vårt tekniska och teoretiska. Så att vi ständigt kan inspireras och samla inspiration och utvecklas så att vi kan bidra till nya innovationer oavsett form. Vår hjärna har ju en estetisk och en teoretisk sida och med tanke på deras beroende av varandra inom innovationen borde man kunna nå oanade höjder.

Bild: Sara Gustavsson

osqledaren.indd 11

11 08-04-08 00.32.38


LOOKING FOR A QUIET DAY AT THE OFFICE?

You could be one of our future talents MAERSK INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SCIENCE PROGRAMME Are you about to graduate as an engineer or geoscientist? Or have you already graduated? If so, there may be an exciting future for you with A.P. Moller - Maersk. We offer a 2-year programme for graduates seeking an international career in a dynamic and challenging environment. Triple challenge During the programme you will work in one of our business units. We will challenge you in up to three different technical positions, giving you hands-on experience with the support of experienced colleagues.

Focus and ambition You have the courage to challenge us. You are committed to excellence, ambitious, result-oriented and competitive. You are focused, innovative, self-motivated and you like to take responsibility. Find out more about the programme and how to apply. Today!

www.maersk.com/mitas osqledaren.indd 12

08-04-08 00.32.46


Drömmen om något eget Text&foto Dennis Nkangi illustration Aron Lind

Tidningen Studentliv rapporterar om ett rekordstort intresse för att starta eget bland studenter. Men hur går man egentligen till väga? Osqledarens Dennis Nkangi har träffat tre KTH-studenter som hittat sina vägar till framgång.

Att starta eget under eller efter studietiden på KTH

kan för många tyckas vara en svårlöst ekvation. Affärsplaner ska rimma väl med riskkapital, och när man väl kommit igång ska man lyckas bolla såväl ekonomin som verksamheten och eventuella studier. Det finns dock de som lyckats hitta en lösning och då jag träffar tre studenter från KTH som startat eget stavas den gemensamma nämnaren Excitera och ett brinnande intresse för entreprenörskap. Susanna Berggren (Design och produktframtagning) är uppfinnare och en tredjedel av företaget ICE Stockholm (Innovation Creativity Entrepreneurship), samt grundare av Suzylu Vinyl och Design, som bland annat gör smycken av vinylskivor. Martin Sandberg (Informationsteknik) är Sverigeansvarig på Londonbaserade Kindo, som låter sina medlemmar skapa släktträd på nätet. Jonas Hombert (Industriell ekonomi) är en av grundarna av och affärsutvecklare på Jaycut som erbjuder en gratis videoredigeringstjänst på webben. Alla tre nämner Excitera som en viktig del i att komma igång med företagandet redan under studieperioden och Susanna ser bland annat fram emot att delta i årets upplaga av Exciteras Innovation Challenge.

osqledaren.indd 13

Susanna har uppfunnit saker sedan barnsben och medverkade nyligen i TV8s program ”72 Hour Race”, som går ut på att låta ett lag med tre personer komma fram med nya uppfinningar under loppet av 72 timmar. I programmet uppfann de tre deltagarna bland annat en skopåse som torkar blöta skor invändigt och ett praktiskt ställ för plattången. Inkörsporten till programmet var kontakten med Excitera, som nominerade henne. – I laget var vi två personer från KTH och en från Handelshögskolan. Dagen innan frågade jag vem den andra personen från KTH var och fick svaret att det var Sebastian Razola, vilket kom som en överraskning eftersom jag och Sebastian hade gått i samma klass i ettan. Så jag ringde upp honom och sa att jag hade hört att han skulle vara med i en TV-produktion. Han berättade lite motvilligt under några minuter och sen frågade han mig hur jag visste det. ”Vi ses imorgon klockan 12”, svarade jag. Hur var det att uppfinna saker tillsammans i en grupp?

– Det fungerade jättebra. Det är nästan det som är roligast för då sitter man och spånar och bollar idéer. Och gruppen var väldigt bra. Eftersom jag kände Sebastian så visste jag att det i alla fall var någon

13

08-04-08 00.32.52


som jag skulle komma överens med. Och Pontus, från Handels, visade sig också vara var väldigt lätt att komma överens med. Ni sålde en av uppfinningarna från 72 Hour Race till Rusta.

– Ja, precis, de har skrivit på distributionskontrakt. Vi har ett företag som vill producera ZooFeet (skopåsen) vid sin fabrik i Kina, och då ska de säljas på bland annat Rusta. Vi ska testa dem nu på ett dagis och sen har vi även kontakter med ett fotbollslag. Först måste vi få fram den ultimata prototypen, och därefter ska vi trycka upp en nollserie. Programledaren pratade mycket om att allt skulle vara väldigt hightech genom programmets gång. Var det en press ni hade på er?

– Vi skulle vara studentlaget som skulle komma på smarta grejer. Och vi kom på otroligt många smarta lösningar, men de ska även realiseras på 72 timmar. Vi hade bland annat en produktidé som det inte gick att få fram en prototyp på under den tiden. Allt som har att göra med motorer eller elektricitet är väldigt krångligt.

”Jag gjorde en present till en kompis ett nyår. Efteråt var det många som frågade och ville ha sådana så jag började göra fler” I sitt företag Suzylu gör Susanna bland annat armband av vinylskivor och hon har själv ett sådant på sig under intervjun. – Jag gjorde en present till en kompis ett nyår. Det var en box gjord av skivomslaget och ett armband av skivan. Efteråt var det många som frågade och ville ha sådana så jag började göra fler, och sen har det rullat på. Man kan få en speciell design på armbanden, exempelvis Iron Maiden med Eddie. Startfasen till företaget var inte alls lång, utan kom naturligt utifrån att efterfrågan på smyckena ökade och möjligheten att göra något eget. Och det är just den möjligheten och vetskapen om att man är en viktig del i verksamheten som även sporrar de andra företagarna. – Om jag skulle vara sjuk eller ta ledigt en dag vet jag att den pusselbit som jag skulle fylla den dagen saknas, säger Martin. När man är en så pass liten grupp inbillar jag mig att alla människors bidrag blir väldigt viktigt, man ser verkligen utkastet av sitt eget arbete väldigt tydligt. Om man gillar att jobba hårt och har höga ambitioner tror jag att en liten startup är den absolut bästa miljön man kan vara i efter skolan. Visste du redan när du pluggade att du ville jobba med en startup?

– Entreprenörskap har alltid funnits som en röd tråd genom allt jag har gjort, sen har jag testat på att jobba på en bank i London. Det jag gillade där var att jobba hårt och att få väldigt bra avkastning på det, däremot var miljön som sådan lite väl likformig och repetitiv för mig. Mina styrkor ligger mer i att kunna kombinera många olika idéer och agera på det snarare än det där lite mer repetitivt analytiska. Men det var jättekul att få testa på finansvärlden, och om jag inte skulle ha jobbat med en startup skulle jag förhoppningsvis jobba inom konsulting. Har du byggt något släktträd själv på Kindo?

14

– O ja. Jag började som betatestare då vi lanserade första versionen.

osqledaren.indd 14

Med företaget Suzylu tillverkar Susanna Berggrens armband av vinylskivor, sådana som hon har på sig på bilden.

Då bjöd jag direkt in min lillebror. Han och jag lade till alla vi känner i vår släkt. Det var ungefär 40 personer. Idén med Kindo är att man lägger till en profil i ett slags träd, och sen kan man skicka en inbjudan till andra och de personerna kan själva komma in i trädet och fortsätta bygga på den gren som de känner till bäst. Dagen efter att vi hade byggt klart gick vi in igen och då var det plötsligt 84 personer. Det är det som är kul, att se hur det växer av sig självt. När du nu jobbar i London, har du tid över för vänner och släkt i Sverige?

– Det är det som är intressant, för att de som grundade Kindo jobbade alla i London med teknik, men de märkte att just detta förde dem längre bort från de närmaste, och då fick de idén till bolaget. För min del har Kindo hjälpt mig att hålla kontakt med min släkt bättre, som vissa kusiner som jag är bra kompis med, men jag träffar dem bara någon gång per år, när familjen träffas. Trots att arbetsbördan är stor i en startup är möjligheten att vara delaktig något som väger tyngre, enligt Martin. Och kanske är det något liknande som lockar med att driva eget.

”Man lär sig nog lika mycket en månad på jobbet som man lär sig under en termin i skolan” – Det är nog alltihop, säger Susanna. Men också att inte behöva svara inför någon. Allt du gör går tillbaka till dig eller ditt företag. Det är en ganska härlig känsla. Samma spår följer även drivkrafterna bakom Jaycuts brokiga blandning – eller collage som Jonas själv uttrycker det – av personer, bestående av såväl ekonomistudenter som ingenjörer inom datorteknik, maskinteknik, elektroteknik och industriell ekonomi. Då

08-04-08 00.32.56


Jonas tillsammans med de övriga grundare under tidigt 2006 började skissa på en plan för videoredigeringsverktyget kom de fram till tre mål: vem som helst ska kunna klippa sin egen film, man ska kunna göra det på webben utan att ladda ned något program, och det ska vara möjligt att göra det tillsammans.

”På de sajter som fanns kunde man titta på film, men varför skulle man inte vilja skapa sin egen film?” – När vi började utveckla hade vi ingen aning om ifall det här gick att göra. Vi hade inga konkurrenter och vi hade inte sett att det skulle finnas en liknande teknik utvecklad någonstans i världen. Vi såg trenden i USA att video på nätet var populärt, Youtube växte fram och var då endast en bråkdel av vad det är idag. På de sajter som fanns kunde man titta på film, men varför skulle man inte vilja skapa sin egen film? I Europa hade 72 procent av befolkningen en digitalkamera. Alltså, nästan alla kan filma, men alla verktyg som finns är dyra och de som är gratis är ofta väldigt komplexa eller har kraftiga begränsningar. Och även om man hittar ett lämpligt verktyg skulle man aldrig kunna göra det tillsammans. Så vi ville skapa ett enkelt, gratis redigeringssätt. Vi visste då inte om detta går att göra, det var ett litet ”leap of faith”. Laddar du upp dina egna filmer på Jaycut?

– Absolut, jag använder det massor. Vill man bara göra något enkelt kräver inte Jaycut speciellt mycket tid. Och nu börjar vi få väldigt intressanta grupper. Häromveckan dök det upp en grupp där några professionella regissörer på olika platser i världen har startat ett projekt som går ut på att skapa världens första kollaborativt skapade långfilm. Även om man inte skriver filmhistoria måste arbetet med ett eget företag vara en stor skillnad från att studera på KTH. – Det är extremt hands on att jobba med bolaget, säger Jonas. Framförallt har man i ett entreprenörsbolag väldigt stor frihet att pröva sina egna idéer. Vi kan komma på en galen idé efter att ha suttit och spånat, och sen tar vi och verkligen genomför den. Den största skillnaden är att vi har ju intäkter och utgifter varje dag, och antalet

Med Jonas Homberts företag Jaycut kan vem som helst redigera film på internet

registreringar varierar från månad till månad. – Man lär sig nog lika mycket en månad på jobbet som man lär sig under en termin i skolan, när det gäller den smala delen som man faktiskt gör, påpekar Martin. KTH är en väldigt bra förberedelse i teoretisk kunskap, såväl som spjutspetskunskaper inom vissa områden. Men man behöver veta vad som faktiskt är relevant eller vad man kommer att ha användning av. Jag har inte gjort en enda fouriertransformation sedan jag började på Kindo. Alla tre tycker dock att de på ett eller annat sätt har haft nytta av utbildningen. Susanna poängterar speciellt en design- och produktframtagningskurs i början av utbildningen som var bra för kreativiteten, men även miljön och människorna på skolan har en positiv inverkan. Och Jonas menar att utbildningen även gett honom en väldigt bra grund inför arbetet som affärsutvecklare. – Jag satt nyligen i en förhandling runt en integration, och då kom det upp flera frågor angående om vi bör göra enligt sätt A eller sätt B, där jag har möjlighet att styra mot något utav dem, och det ena skulle innebära mer jobb för oss än det andra. Att styra något sådant i en skarp situation hade jag aldrig kunna göra utan utbildningen. Och möjligheten att fatta sådana beslut är jätteviktig. Beslutet att starta eget verkar ha varit självklart för dem alla tre, och är inget som de ångrar. Susannas, Martins och Jonas tips till andra studenter som är sugna på att starta eget kan sammanfattas i att gå med i Excitera – där finns det många likasinnade, såväl som oliksinnade som befinner sig i samma situation – eller medverka i något av SSES olika evenemang. Sist men inte minst, var inte rädd för att misslyckas och värdesätt inte trygghet så pass mycket att det hindrar dig från att ta risker. Länkar till Susannas, Martins och Jonas företag www.jaycut.se www.kindo.se www.suzylu.com

Martin Sandberg från företaget Kindo som skapar släktträd på nätet

osqledaren.indd 15

ANDRA LÄNKAR www.excitera.se www.sses.se www.tv8.se/72hourrace

15 08-04-08 00.33.07


inkubator med sting Det är populärare än någonsin att starta eget, men vägen dit är lång och svår. Förutom kapital krävs kunskaper om kunderna och erfarenheter. Hos en företagsinkubator får idéer hjälp att växa till exportföretag.

text&illustration Sara Gustavsson foto Robert Lyngman Sting – Stockholm innovation and growth – är ett exempel. – Det är en målsättning vi har att inom fem år efter att företagen lämnat vår inkubator så ska de ha en exportförsäljning och 15-30 anställda, säger Jessica Stark, kommunikationsansvarig på Sting. Sedan starten år 2002 har Sting hjälpt 52 företag att växa, bland andra Transic och Midsummer, som båda nyligen fanns med på listan över Sveriges 33 hetaste teknikbolag i tidningen Ny Teknik. Varje år tas 150 potentiella teknikföretag in till möte hos inkubatorn Sting och av dessa blir ungefär 10 antagna.

Sting ägs av stiftelsen Electrum och hette från början KIG – Kista innovation and growth – eftersom de från början endast fanns i Kista Science City. Sedan dess har de utökat till ett kontor på Teknikringen på KTH och har även etablerat sig på Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg. Stings idé är att erbjuda rätt stöd, rätt finansiering och rätt nätverk. Med rätt stöd avser man Stings affärscoacher som själva har lång erfarenhet av att starta och driva bolag. Dessa är inhyrda av Sting som konsulter. – Per, vår VD, har medvetet valt att hålla det så, förklarar Jessica. Han tycker att det är bra att de håller på med annat vid sidan av just för att de sitter med i andra sammanhang där de får andra inputs och kontakter. Finansieringen till bolagen sker dels genom Stings egna riskkapitalfond och dels genom något som man kallar ”affärsänglar”, privatpersoner som går in och stöttar ekonomiskt. Stings affärscoacher hjälper också till att söka diverse lån och bidrag. Tillsammans bidrar dessa till att hjälpa företagen att överleva innan de fått riktiga kunder.

Sting är öppet för alla, men i och med det nära samarbetet med KTH innovation kommer många från KTH. – Väldigt ofta är det någon som har forskat på ett ämne länge och nu bestämt sig för att kommersialisera detta. Sen händer det ibland att dessa i sin tur knyter studenter till sig. Hur gör man när man söker till Sting?

– På vår webbplats finns kontaktuppgifter till våra affärscoacher. Man behöver inte skicka in en massa papper först utan vi tycker det är bäst att ta det från ett telefonsamtal. Om vi tycker att det verkar vara någonting för Sting så bokar man tid för ett första möte. De flesta som kommer från KTH har först varit i kontakt med KTH innovation. Därifrån slussas man vidare till Sting ifall företagsidén stämmer överens med Stings profil.

– Det krävs att idén har en väldig teknisk höjd och att personerna bakom verkligen kommer att köra hårt och har fokus på att det ska bli något stort av bolaget, berättar Jessica. Det ska också ha stor potential, och då tittar vi inte på hur marknaden ser ut i Sverige utan går direkt på världen. Därför måste affärsidén vara väldigt unik. Sting har inriktat sig på tekniskt avancerade bolag och de flesta som sitter hos dem arbetar med informations- och kommunikationsteknik, medicinteknik och miljö/energiteknik. Sting är inte den enda inkubatorn i Stockholmsområdet. En av de största är Teknikhöjden som ligger mitt emellan KTH och Universitetet. I höstas startade Teknikhöjden även Cleantech Park som har riktat in sig på miljöteknik, och tillsammans hyser dessa ett trettiotal företag. Enligt Ny Teknik är omkring 3000 företag verksamma i landets drygt 40 inkubatorer och science parks. Förutom inkubator, vad är det mer som Sting har att erbjuda?

– Vi har Startup som är ett program som ges på kvällstid. Det är för personer som har en affärsidé men som vill känna på, är jag rätt person att starta ett bolag, är det här med bolag någonting för mig? Startup är en seminarieserie som går på kvällstid i ungefär fyra månader. Där får man öva på presentationsteknik och man får hjälp med att skriva en affärsplan, samt träffa affärscoacherna och möjlighet att ta del av deras erfarenheter. Efter Startup är det flera som väljer att gå vidare med att söka till Stings inkubator. Hos Sting finns även programmet Go Global som är till för företag som redan funnits ett tag men som behöver hjälp med att få igång en export till utlandet. – Det är ganska många nu som det börjar ta fart för. Det blir jätteintressant att se hur det ser ut om fem år, fortsätter Jessica. Det blir som en utvärdering för STING, om vi klarar vår målsättning att skapa framtidens exportföretag. Om du har en affärsidé rekommenderar Sting att du i första hand kontaktar KTH innovation, och de kan därefter slussa dig vidare. För dig som är nyfiken på Sting anordnar de tillsammans med KTH Innovation eventet Innovation & Technology den 8 maj.

Vill du veta mer om eventet? Gå in på www.innovation-technology.se För mer information om Sting: www.stockholminnovation.com För information om KTH innovation: www.kth.se/innovation

16 osqledaren.indd 16

08-04-08 00.33.14


Halva företaget OculusAI: Siamak Ayani, Piroz Hasanizadeh och Paiam Ataei J

Några av de som använder Stings tjänster är OculusAI, ett före-

tag som är sprunget ur forskning på KTH. Företaget använder sig av en unik teknologi för att känna igen olika typer av objekt i bild och videomaterial. Två av företagets grundare heter Piroz Hasanizadeh och Siamak Ayani, båda före detta elektrokillar som tröttnat på att jobba som anställda och istället ville starta upp något eget. OculusAI är ett av de få bolagen hos Sting som innehåller studenter. – På Startup är det rätt många studenter, men inte i inkubatorn. Det är ju väldigt svårt att komma in här, lite som att försöka komma in i ett fort, säger Siamak och skrattar. OculusAI befinner sig i Stings förinkubator Business Lab sedan två månader tillbaka, men idén att starta ett företag väcktes för ungefär ett och ett halvt år sedan. Vad är det tänkt att er affärsidé ska användas till? – Det finns hur mycket roligt som helst att göra om man kan lära ett system att känna igen ett ansikte, säger Siamak. Man kan använda det för övervakning, och man kan till exempel använda det för att söka i bild. Om du till exempel hittar en Louis Vuitton-väska, tar en bild på den och vill veta precis vad det var för väska så kan du ladda upp bilden och söka på den. Det finns otroligt många användningsområden för igenkänning av olika typer av objekt. Hur växte idén fram? – Vi var en grupp studenter som började plugga tillsammans på elektroteknik här på KTH, berättar Piroz. När vi började närma oss slutet av utbildningen så började vi tänka. Några ville gå åt marknadshållet, jobba som konsult och så vidare. En av oss valde att forska och vi andra tyckte att det han höll på med, objektigenkänning, var väldigt intressant. Det kändes lite som science fiction och vi tänkte att det här går ju säkert att hitta på något roligt av. Och sen när vi väl började jobba så insåg vi mer och mer att vi nog ville starta eget mer än att vara anställd. Varför valde ni Sting som inkubator? – Vi hade hört att det är den bästa tekniska inkubatorn, sägerPiroz. – Utan att gå in på några namn så kan jag säga att vi var i kontakt med några andra innan vi kom hit till Sting och det var en väldigt tydlig skillnad på coacherna och miljön och det som erbjöds, säger Siamak. Så det var väldigt tydligt för oss vart vi skulle gå. Var och en får ju känna efter själv men för oss var det väldigt tydligt att det var Sting, det fanns ingen annan som höll de här måtten. Vad är mest värdefullt att få hjälp med här för er?

osqledaren.indd 17

– Dels att ha en affärscoach som är väldigt mycket mer erfaren än en själv, svarar Piroz. Även om vi alla har jobbat lite och är drivna så är det skönt att ha någon att bolla idéer med, någon som har gjort alla misstagen som man gör när man startar bolag, det är väldigt värdefullt. Och dels att man får tillgång till Stings nätverk. Vilket är ert framgångskoncept? – Det man ibland missar, speciellt om man pluggar på en teknisk högskola, är att det måste finnas ett behov, säger Siamak. Försök att tänka i termer av en affärsplan, vem är din kund, hur ska du tjäna pengar på det här och så vidare. Jag tror att KTH innovation är väldigt bra på att just ha ett förutsättningslöst möte där dom kan slussa en vidare till någon som kan hjälpa en att gå vidare, Sting är kanske inte för alla. – Men även att ställa upp på Venture Cup tyckte jag var väldigt bra, för då strukturerade man upp sina tankar, tillägger Piroz. Där får man försöka tänka till i de frågor som de vill att man ska svara på, och så får man feedback på det. Steget därefter kan vara att kontakta KTH innovation eller någon inkubator. – Precis, och det som folk kanske missar ibland också är att starta företag är en iterativ process, säger Siamak. Det är någonting som du måste gå igenom ett par rundor för att komma fram till mållinjen, det är inte bara att säga ”OK, det här var en jättebra idé, det här ska jag satsa på” utan du måste förfina och justera idén hela tiden. Och det tar väldigt lång tid och man måste våga satsa på det också. Känner ni er oroliga för att det inte ska funka? – Jo lite, det är väldigt mycket upp och ner, lite av en bergochdalbana, medger Siamak. Ibland känns det som att det går jättebra och ibland vill man bara lägga ner. Vad gör man då? – Man fortsätter kämpa, säger Piroz. Som med allt annat så finns det tider när man tycker att ”nej det här borde gå mycket snabbare” och man blir frustrerad för att man inte riktigt kommer till nästa milstolpe. Men det är bara att köra hårt, man tror ju på sin idé oavsett. – Och det måste ju vara upp och ner, flikar Jessica in.. Det är ju misstagen man lär sig av. – Men du kan ju också tänka att ifall det här misslyckas så kan du alltid gå tillbaka till det du gjorde förut, säger Piroz. Hur länge kommer det dröja innan era produkter finns på marknaden. – Allt från ett halvår till ett och ett halvt. We’ll let you know! säger Siamak storsint.

17 08-04-08 00.33.25


EuroAcademy 2008

– 4 häftiga dagar i alperna! Text Mattias Holmström och Rikard Westerlund Mattias Holmström och Rikard Westerlund studerar sista året på Industriell Ekonomi på KTH. Under fyra fullspäckade dagar i februari deltog de i EuroAcademy 2008, som detta år hölls i McKinseys egna hotell i Kitzbühl, Österrike, för att diskutera Europas framtid och umgås med 120 andra studenter från 29 olika länder. Diskussionerna leddes av framstående politiker och företagsledare och berörde aktuella samhällsfrågor. Det blev också tid för nöjesaktiviteter som att åka skidor och snöskoter, prova på hundspann och isskulptering, och inte minst utmaningen att få ett ägg att flyga. Här berättar Mattias och Rikard om sin helg i Alperna.

Torsdag, dagen för ankomst...

Tidigt på torsdagsmorgonen mötte vi studenterna Luisa och Sigrid från Handelshögskolan och Gisela Riddarström från McKinsey utanför deras kontor i Stockholm. Vi fem skulle utgöra den svenska delen av de 29 nationerna som fanns representerade under EuroAcademy 2008. Tillsammans reste vi till Kitzbühl via München med stor förväntan och nyfikenhet. När bussen som tog oss från flygplatsen sakta rullade in genom grinden till hotellet hördes ett litet sus och tanken slog oss alla: ”vilket vackert hotell”! Vi hann precis checka in, lämna våra saker och hälsa på våra rumskamrater innan det var dags för vår första utmaning, att få ett ägg att flyga från tredje våningen. Vi hamnade i grupper med studenter från flera olika nationer. Tysk maskinkonst kombinerades med italiensk design och några av lagen lyckades riktigt bra! Ett lag misslyckades dock fatalt och lyckades istället dränka en rysk deltagare med resterna av sitt ägg. När tävlingen var slut och vinnarna var korade var det dags för middag följt av mingel i hotellets bar, dit danskarna var först men vi hack i häl... Kvällen rundades av med ett tal om ledarskap av McKinseys VD, Ian Davis. ...fredag, dagen för diskussion...

Den andra dagen var diskussionens stora dag och inleddes med ett tal om Europa av Tysklands tidigare utrikesminister, Joschka Fischer. En paneldiskussion, där vi studenter kunde ställa frågor till politiker och företagsledare, tog vid innan vi kastades in i olika workshops. Mattias diskuterade ifall

Europa kan vara ett varumärke och Rikard diskuterade energifrågor. Det var oerhört spännande att erfara hur lika respektive olika vi är personer från andra delar av Europa. Med möra hjärnceller, efter timmar av intressanta och utmanande diskussioner, fick vi sedermera vår belöning i form av en fyrarätters middag. Även denna dag kom vi till baren som land nummer två, danskarna vägrade att låta sig bli besegrade.

...lördag, dagen för nöje på fjället...

Tredje dagen var nöjets dag och vi hade i förväg fått välja mellan att åka skidor, snöskoter, hundspann eller vandra med snöskor. Vi hade båda valt skidåkning vilket visade sig vara ett perfekt val då ett 20-tal skidguider stod och väntade på att få visa oss runt i liftsystemet. Dagen var till en början aningen mulen men tillsammans med vädergudarna lyckades vi skingra molnen och

se till att de sista timmarna på fjället blev i strålande solsken. När vi kom tillbaka från skidåkningen väntade ett 30-tal stora isblock på hotellets baksida. Det var dags att visa vår konstnärliga förmåga och uppgiften var att skapa en isskulptur som beskrev ”ett enat Europa”. Till vår hjälp hade vi diverse vassa verktyg och en motorsåg som vi inte var sena med att använda. Resultatet blev ett träd och två händer som egentligen liknade något helt annat... Efter att, inte helt oväntat, ha insett att vi inte kommer att bli några isskulptörer än på ett tag var det dags för middag och en avskedsfest. Denna kväll hade en DJ hyrts in och två ”flarrande” bartenders. Denna gång må danskarna än en gång varit först till baren, men nog sprang vi om dem någonstans på dansgolvet. ...söndag, dagen för avresa.

Fjärde dagen började med huvudvärk och jobbiga minnesbilder, men vi kom snabbt tillbaka till livet tack vare bastu och bad i hotellets pool innan vi åt frukost ute i solen. Det kändes konstigt, de fyra dagarna hade å ena sidan gått med rasande fart men å andra sidan hade så mycket hänt att det lika gärna kunde ha varit en månad. Trötta men otroligt nöjda åkte vi till flyget som tog oss tillbaka till Sverige.

18 osqledaren.indd 18

08-04-08 00.33.31


Kapten Krok talar ut text Alexander Busnyuk

Det har stormat rejält kring fildelningssajten The Pirate Bay de senaste åren. Nu senast har de stämts av de stora skivbolagen på den enorma summan 15 milijoner, som bolagen anser sig snuvade på. Osqledarens Alexander Busnyuk tog sig en pratstund med Peter Sunde, en av grundarna, om lagar och isförsäljning.

Jag kan med säkerhet säga att minst 84,34 procent av alla som läser detta någon gång har laddat ner en film, en musikfil eller diverse annat copyrightskyddat material. Debatten om fildelning är idag het som en schtekig sommardag i St Tropez och jag har fått en pratstund med Peter Sunde, en av grundarna av Pirate Bay, om lagar, politik och isförsäljare. Vad var det som sparkade igång projektet med Pirate Bay?

– År 2003 startades piratbyrån, som blev inblandad i debatten kring fildelning. På den tiden fanns det bara anti-pirater och media och samhället tog deras budskap som fakta, det vill säga att fildelning är dåligt. Piratbyrån startades för att vara med och diskutera om det var bra eller dåligt. Vi försökte få fram positiva saker i fildelning, startade projektsajter där man till att börja med kunde betygsätta fildelning. Efter ett tag öppnades Pirate Bay – den första svenska fildelningsportalen. Vi började uppmärksamma bittorrent. På den tiden var det fult att prata fildelning, men det har utvecklats till att vi idag pratar öppet om det var som helst. Har du någon backupplan ifall Pirate Bay trots allt läggs ner?

– Det kommer inte att läggas ner. Om det blir olagligt om två-tre år så flyttar man sajten. Det är globalt, man kan göra vad som helst, var som helst. Det handlar om hur man lagstiftar om Internet, olika länder har olika lagar. Det vi gör är inte olagligt enligt tidigare rättegångar om liknande saker. Om en person lägger upp en länk på sin hemsida till en film eller en mp3 och säger vad det är för något så straffas man inte. Vi är ännu ett steg längre bort. Vi ger andras länkar, därmed kan vi inte heller fällas. Saker som inte är allvarliga nog kan man inte bli skyldig för i Sverige, om inte brottet i sig ger fängelse. Och det gör ju inte fildelningsbrott. Dessutom så ligger materialet som sagt inte hos oss. Tror du att det är möjligt att kontrollera allas trafik och dylikt?

– Det hoppas jag verkligen inte. Det är klart omöjligt än så länge i alla fall, och jag hoppas att ingen vill det. Problemet är personlig

osqledaren.indd 19

frihet. Man ska få tänka på vad man vill, hur man vill. Skivbolag ska inte kunna bestämma att man helt plötsligt ska ha lägre frihet än vad man har kämpat för i hundratals år. Dessa försök till kontroll – tror du att detta kan vara ett tecken på att vi är på väg mot en polisstat?

– Slutsumman blir ju det. Det är livsfarligt. Thomas Bodström vill ju att vi ska gå mot det för att det ska stoppa terrorister och pedofiler. Men det är det sista som kommer att hända. Det är ingen som vill ha det så förutom vissa politiker, så det är viktigt att vi sätter stopp innan. Hur långt tror du att regeringen respektive utländska makter är beredda att gå för att lägga ner sidan?

– De flesta Internetleverantörer har inte gjort något och vill inte göra något. Det är skivbolagen som har mest makt och den starkaste oppositionen börjar bli leverantörerna och användarna. Det är självmord från deras sida att försöka stänga ner oss en gång till efter det starka motståndet. Vad för motstånd?

– Politiska partier, enorma mängder användare, till och med musiker och artister börjar inse fördelen med det vi gör. Artisterna, till exempel, skapar musik och kan åka på konserter för att tjäna pengar. Skivbolagen håller på att dö ut, så de kämpar för en rätt de inte har. Det finns ingen anledning att inte slopa dem. De tar 90 procent av intäkterna för materialet så de kämpar bara för sina jobb. Jag brukar jämföra det med när man slutade sälja is då frysen kom – ingen behövde längre sälja is och ingen saknade isförsäljarna, tack vare den nya tekniken. Samma sak håller på att hända nu, bättre teknik – inga isförsäljare. Skivbolagen har tappat fotfästet. Bland försvarsargumenten har ni sagt att artister och dylikt kan tjäna pengar på andra sätt än försäljning av till exempel skivor. Vad säger ni om den grupp som livnär sig på att sälja material, såsom film- och musikdistributörer och butiksägare?

– De får anpassa sig. De hävdar själva att man måste konkurrera och marknadsanpassa sig. De vill reglera det hela till sin fördel, för vissa dör ut efter förändringar. Biografer kommer att finnas kvar eftersom det har en viss social status, butiker som hyr ut filmer säljer godis, så folk kommer fortfarande att vara intresserade. Skivbutiker kanske kommer att förlora på det, men bara för att det finns vissa förlorare så finns det ingen anledning att stoppa ny teknik. För fildelning är nytt, det är en del av marknaden, man måste anpassa sig. Det är så det fungerar.

19 08-04-08 00.33.32


nio uppfinningar som förändrade världen En aktuell undersökning visar att drygt en tredjedel av alla utexaminerade KTH-studenter jobbar på konsultföretag, för IT-inriktningarna är denna siffra så hög som 50 procent och för arkitekter ännu högre. Men är det vad man trodde att teknologer höll på med när man var liten?

text&foto Johannes Koch och Alexander Biledt

Svaret är nej. Man såg vetenskapsmän som ett gäng Uppfin-

Det finns nog ingen som kan bestrida att telefonen är en grym uppfinning, den har utan tvekan förändrat människors sociala liv som inget annat påhitt. Man behövde inte längre ta hästen till grannen för att utbyta det senaste skvallret, man kunde nu snacka skit om de andra grannarna utan att ens vara i samma hus.

nar-Jockar som höll till i sina laboratorier och uppfann fantastiska saker. Och visst är det fortfarande de flestas dröm – att uppfinna något som förändrar världen…eller åtminstone plånbokens storlek. Därför passar vi nu på att lista uppfinningarna som i våra ögon har betytt mest för mänsklighetens utveckling. Vad är då enligt oss en betydande uppfinning? Uppfinningen borde vara en så integral del av vår vardag att vi knappt ens ser den som en teknologisk milstolpe längre. Skon? Bordet? Kylskåpet? Tänker någon ens längre på att det en gång fanns en tid då dessa saker var ”the shit”? Samtidigt borde de inte vara för vardagliga – när de uppfanns så borde de ha varit revolutionerande nog att få folk att utropa dåtidens motsvarighet till ”OMGLOLZZZ!!!”. Så här kommer den – listan: 9. Hjulet

Ja, det känns lite uttjatat men det var trots allt hjulet och hjulets kusin, kugghjulet, som banade väg för i princip allting, från hästvagnar (och den lite uppdaterade hästvagnen: bilen) till industrialiseringen. 8. Ångmotorn

Hjulet i sig är ju en rätt grym uppfinning, men man vill ju slippa driva en bil ”Familjen Flinta”-style. Hästar finns såklart, men det är svårt att få dem att dra en båt utan att drunkna. Därför är vi tacksamma för att James Watt, även om han nu inte uppfann den, som vissa påstår, åtminstone förbättrade ångmaskinen rejält. 7. Antibiotika och Antiseptika

OK, det kanske inte låter lika grymt som tv:n, datorn och bilen men faktum är att det inte är så säkert att du hade varit vid liv nu om penicillin, desinfektionsmedel och dylikt inte hade uppfunnits. För att inte nämna diverse könssjukdomar som de oförsiktigare studenterna tack vare dessa uppfinningar inte måste bära på i all evighet. 6. Telefonen

5. Radion/Televisionen

I slutet av 1800-talet kom radion, som för första gången i världshistorien tillät kommunikation med stora folkmassor utan att man behövde sprida ordet att alla skulle infinna sig på stortorget om fem dagar. När televisionen senare uppfanns bidrog den också till människors förändrade sociala liv, denna gång till det negativa. I stället för att snacka skit med grannen på telefon började man nu sitta framför tvrutan som en zombie i väntan på att tv-spel skulle uppfinnas. Skämt åsido, att ha något att titta på tillförde en helt ny dimension till radioupplevelsen. 4. Flygplanet

Flygplanet förändrade resandet på samma sätt som telefonen förändrade kommunikationen, det var uppfinningen som krympte världen en gång för alla. Den uppfyllde människans eviga dröm om att kunna flyga samt drömmen om att äta mat i ett utrymme som är så trångt att armbågarna nuddar varandra. 3. Datorn

Vi vet att ni såg den komma på långt håll, men det går bara inte att undvika. Datorn går helt enkelt inte att tänka bort från dagens samhälle. På samma sätt som det enligt vissa finns en kvinna bakom varje stor man finns det idag ett datorchip bakom varje maskin. Och visst är vi alla tacksamma för det. För även om de krånglar hela tiden har ännu ingen människa lyckats göra beräkningar med 3GHz. 2. Internet

Om du tycker att tv:n hade ett destruktivt inflytande på människors sociala liv så kan vi avslöja att Internet förändrade människors liv

20 osqledaren.indd 20

08-04-08 00.33.37


1. Vilken är din favorituppfinning och varför? 2. Vad skulle du göra om den inte fanns?

Fredrik Stenman, 21, Campus Södertälje – Elektricitet, man behöver ju elektricitet till allt nu för tiden så det är ju en väldigt betydande uppfinning. – Förmodligen ligga på soffan och stirra upp i taket.

Adam Andersson, 21, Campus Valhallavägen – Osthyveln, för att den är det manliga alternativet till rakapparaten. – Skära ost med rakapparaten, och vi vet ju alla hur det skulle se ut.

till den grad att de inte hade några liv kvar. Men bortsett från alla MMORPG-fantaster så har nätet naturligtvis förbättrat världen på ett markant sätt. All information i världen finns nu tillgänglig för alla med Internetanslutning och telekommunikationen blev också både enklare och mer mångfaldig. 1. Öl

Låt er inte luras av att listan hittills har följt en semikronologisk ordning. Ölen – den mest ljuvliga av alla drycker – uppfanns uppskattningsvis för 7000 år sedan och har sedan dess onekligen haft ett stort inflytande på vårt samhälle. Men som alla uppfinningar har även ölen en mörk sida. Vi talar förstås om Sofiero. Snälla, bortse från att den är billig och att den för med sig ljuva minnen/ minnesluckor från högstadiet – som student är du värd mer än så. Dessvärre så kan vi inte lista upp alla uppfinningar som har betytt mycket för människan, men vi kände oss tvungna att nämna några till. Klockan var den som lärde oss alla (i alla fall de flesta) att hålla tiden och blev som en pinne i framhjulet på cykeln för dem som alltid kom sent, de kunde inte längre skylla på att solen går upp senare hemma hos dem. En annan uppfinning som förmodligen ingen tänker på längre är toaletten, men föreställ dig Södermalm utan toaletter, det skulle suga. Till sist har vi kondomen, uppfinningen som gjorde det möjligt för människor att ha kul utan att det skulle bli några konsekvenser i form av en skrikande bebis nio månader senare eller andra ovälkomna bieffekter som könssjukdomar.

Cecilia Thorsén, 21, Campus Valhallavägen – Tandborsten – den är en trogen vän, morgon som kväll, den finns liksom alltid där. Dessutom är den rosa. – Jag skulle antagligen leva ett ofullständigt liv, och jag skulle inte själv vara klar över varför. Därför skulle jag förstås ta upp en karriär som bluessångerska, vilket skulle gå kasst. Jag skulle utan tvivel sluta olycklig som karaokestammis på ett hak i Ludvika.

Jobba pŒ Spendrups i sommar! L_ia[hdkieccWhl_aWh_[hj_bblhWXho]][h_[h_LhXoeY^_ =hd][iX[h]iWcjj_bblhjY[djhWbbW][h_JkcXW%Bel_i[X[h]$ J_bblhfheZkaj_edia[hl_fheZkaj_edif[hiedWb"fheY[iie# f[hWjh[h"bWXehWdj[hiWcjaedikc[djaedjWaj$ J_bblhjbW][hX[^l[hl_ehZ[hfbeYaWh["aedjhebbWdj[h"jhkYa# \hWh[iWcjY^Wk\\h[h$ <hc[h_d\ehcWj_ed"]_dfmmm$if[dZhkfi$i[%`eXX L_l_bb^WZ_dWdiaWdl_W^[ci_ZWdi[dWijZ[d)&Wfh_bZh ZkeYailb`[hj_bbl_ba[dj`dijZkia[h$ Lbaecc[dc[ZZ_dWdiaWd

Spendrups Bryggeri AB grundades 1897. Vi Šr lika engagerade och passionerade nŠr det gŠller šl nu som dŒ. VŒra varumŠrken Šr: Spendrups, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka m.fl. Familjefšretaget Spendrups Šr ett svenskt och oberoende bryggeri som fšrenar starka traditioner med nytŠnkande. Vi har idag 1 200 medarbetare och omsŠtter 2,2 mdr. Spendrups Bryggeri AB Šr ett dotterbolag till Spendrup Invest AB.

osqledaren.indd 21

08-04-08 00.33.44


Klimatfrågan ur ett annat perspektiv Klimatfrågan har aldrig varit så stor som den är nu, glaciärerna smälter till följd av förhöjd temperatur och ekotänket börjar dominera vår vardag – vi gör det mesta för att inte bidra till koldioxidutsläppen. Men inte alla.

text Ethel Luvall illustration Josefin Karlsson

Tusentals forskare världen över hävdar att våra koldioxidutsläpp är en av många huvudfaktorer som bidrar till växthuseffekten, det förtunnade ozonskiktet, temperaturökningen på jorden och andra klimatförändringar såsom ökad nederbörd. Kunskapen om klimatförändringarna ses som väl underbyggda då FNs internationella klimatpanel IPCC har samlat resultat från tiotusentals klimatstudier över hela världen. IPCC ägnar sig inte åt frontlinjeforskning utan väger in all forskning under förutsättning att den publicerats internationellt och är sedvanligt kvalitetsgranskad. Detta innebär att de även har tagit hänsyn till dem som har en annan syn på klimatförändringarna och frågan i sig. Ja, denna fråga har faktiskt två sidor – hur otroligt det än kan låta med tanke på att vi är vana att enbart få höra om den ena, den som säger att vi är bovarna i dramat. Men faktum är att det finns en skara forskare, bland annat på KTH, som har en annan uppfattning om klimatförändringarna. Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, är en utav dem. Ett sedvanligt ord för att benämna dessa är ”klimatförnekarna”. Dessa forskare är få men de kommer ändå till tals när de refereras till i debatter och i andra sammanhang, som en röst från andra sidan. Att säga att människan påverkar klimatet uppfattas som en åsikt av många journalister som därför automatiskt lyfter in en motröst. Det skrivs mycket om ”klimatförnekarna” där ordets egentliga mening säger att ni förnekar att det sker några klimatförändringar som påverkar oss och vår framtid. För att ta fram en mer korrekt synvinkel på ordet “klimatförnekare”, anser du att det sker några klimatförändringar som kan ha konsekvenser för framtiden eller avfärdar du de teorierna helt och hållet?

– I korthet, ”klimatförnekare” är en avsiktligt elak twist för att jämställa oss konceptuellt med judeutrotningsförnekare – det enda sammanhang där ”förnekare” används på samma sätt. Samma typ av patetiskt nonsens möter man hela tiden. Visst, vi har alltid klimatförändringar, de har i historisk tid slagit ut hela civilisationer. Det är väldokumenterat. Vi bör sikta mot att anpassa oss till dem – det kan lika väl bli kallare som varmare. Vi har för närvarande en uppvärmningstrend som började i slutet av 1600-talet. Om du anser att vi har klimatförändringar, vad beror de enligt dig och andra med ditt synsätt på och kan vi göra något åt dem, exempelvis förebygga dem?

– Det finns noll vetenskapliga bevis för att mänsklig påverkan via ”koldioxid av fossilt ursprung” skulle vara globalt klimatpåverkande eller styra en uppvärmning utöver den trend vi sett sedan 1600-talet. Resonemangen bygger på ihopyxade ”klimatmodeller” utan värde. Man kan inte datorsimulera sådant, och modellerna är hursomhelst på tok för enkla. Man kan inte ens inkludera moln eller havsströmmar (av typ El Nino) i dem. Vi ska inrikta oss på att anpassa oss till klimatförändringar. Vi kan inte styra dem. Det är inte bara forskare som motsäger sig klimatfrågan, även

22

oljeindustrin är starka motståndare som använder sig av både poli-

osqledaren.indd 22

tiska och ekonomiska argument. Några av dessa är att oljan är en förutsättning för vårt välstånd och att den inte alls äventyrar vår jord och vår tillvaro. De så kallade ”klimatförnekarna” har avslöjats ha kopplingar till eller blivit ekonomiskt uppbackade av oljeindustrin,

”Det finns noll vetenskapliga bevis för att mänsklig påverkan via ’koldioxid av fossilt ursprung’ skulle vara globalt klimatpåverkande”

särskilt i USA. Som exempel kan nämnas världens största oljeföretag, Exxon Mobil, som finansierar ett fyrtiotal organisationer som arbetar för att underminera klimatforskningen. Sedan 1998 har Exxon pumpat in 12 miljoner dollar i företag, tankesmedjor och forskningsinstitutioner som kallar klimatförändringarna en bluff. Hur lyder då den andra sidan och vad handlar den om? Till att börja med anses de globala förändringarna i klimatet vara helt naturliga, man ser ett samband mellan solens strålning och

08-04-08 00.34.55


klimatet, men inte med människans koldioxidutsläpp. Faktum är att vi började med istid för cirka 10 000 år sedan och sedan dess har varmare och kallare perioder avlöst varandra och som ovan nämnt har vi en uppvärmningstrend som började i slutet av 1600-talet. Kan inte våra klimatförändringar helt enkelt bara vara ytterligare en klimatperiod, istid såväl som hetta?

”De flesta verkar tro att koldioxid är den temperaturbestämmande ’växthusgasen’ på Jorden. I själva verket är vattenånga mycket viktigare” Nedan följer andra tankar om klimatfrågan ur det här perspektivet: ”Ett annat ’bevis’ som hävdas för AGW (antropogen global uppvärmning) är att glaciärer smälter och att arktisk isbeläggning tycks minska. Detta är dock i så fall en konsekvens av ett varmare klimat (eller för glaciärer, mindre snö) och säger inget om orsaken till detta. Varje typ av uppvärmning – mänsklig eller naturlig – smälter is. Genom att kasta om orsak och verkan skapar man bara en felaktig logik – inte något bevis.” ”De flesta verkar tro att koldioxid är den temperaturbestämmande ’växthusgasen’ på Jorden. I själva verket är vattenånga mycket viktigare. I övrigt är vattens avdunstning, kondensation och frysning/smältning än mer betydelsefulla faktorer för den temperatur vi upplever nära markytan. Koldioxiden har faktiskt bara en marginell betydelse i sammanhanget. Dess bidrag ska (liksom ljudupplevelser) vara logaritmiskt – det vill säga ytterligare koldioxid ska ha en mycket mindre påverkan än den som redan finns i atmosfären.” ”Den absoluta majoriteten av andra oberoende observationer pekar på att den atmosfäriska koldioxidhalten ökade efter – inte före – motsvarande värmeperiod i Jordens historia. Detta gäller även enskilda år i modern tid. Trots konstant förbrukning av fossila bränslen ökar koldioxidhalten i atmosfären tydligt mycket mer varma år (ex 1998) än kalla år (1992 – Pinatubo-utbrottet), då den till och med globalt observerats minska. /..../ Temperaturförändringar påverkar samtliga processer, och man noterar i sammanhanget kraftiga årliga cykler. Exempelvis varierar koldioxidhalten i atmosfären under året mer än 3 ggr de totala ’mänskliga utsläppen’ under samma tid.”

osqledaren.indd 23

”Notera slutligen att allt liv på Jorden är beroende av atmosfärens koldioxid. Det är ingen förorening. Det är livets molekyl! Växterna och vissa andra organismer skapar med hjälp av solljuset och atmosfärens och havens koldioxid energirika kemiska föreningar, som sen äts av andra organismer i flera steg. Den nödvändiga drivkraften för allt liv kommer samma väg – det vill säga via solljus, vatten och koldioxid.” Beträffande IPCC anser forskarna Peter

Stilbs och Fred Singer, ledande amerikansk klimatförnekare och grundare av organisationen SEPP, Science and Environmental Policy Project (som sponsras av oljeföretaget Exxon Mobil): ”Stora delar av den egentliga IPCC-rapporten har en längre tid legat tillgänglig på Internet i preliminär form. Notabelt är att sammanfattningen är skriven av regeringstjänstemän från 154 länder, medan det vetenskapliga materialet ska vara baserat på flera hundra personers bidrag (man ser dock ofta påståendet att det är 2500 vetenskapsmän bakom rapporten – men så är det inte). Man nämner i media aldrig att endast några få av delförfattarna ens är tillfrågade om de stödjer slutsatserna”

på AGW, så är det inte så vetenskapen arbetar. Till skillnad från politik är det inte majoritetens åsikt som gäller. Faktum är att de mest banbrytande upptäckterna och nytänkandet tillkommit genom att en minoritet som publicerat på www.sourze.se under 2007 upptäckte att tillgängliga fakta och nya experiment motsäger den gällande dogmen, hypotesen eller teorin. I många fall fordrades det bara en minoritet bestående av en enda person – tänk på exempelvis Galileo eller Einstein.” ”Politiker, allmänhet och beslutsfattare måste komma till insikt om att det faktiskt inte finns något som helst verkligt bevis för AGW. Den verkliga vetenskapliga processen har ännu mycket långt kvar.” Att svara på vilken sida som har rätt är

inte enkelt men som allt annat som har två versioner av sanningen är vi skyldiga att utforska, läsa på och ta till oss båda tills det finns klara bevis för någon av dem. Skulle det å andra sidan inte vara ganska bekvämt ifall FN och IPCC hade fel? Att detta bara är ännu en klimatperiod i historien som alla andra? Då skulle vi kunna flyga jorden runt utan att belasta samvetet och inte alltid behöva tänka på att handla ekologiskt. Eller?

”Hela IPCC-förfarandet strider mot det normala sättet att bedriva vetenskap - det har inte politiker och allmänhet förstått.”

Källor

”Det vanligaste argumentet för AGW är att det finns ”vetenskaplig konsensus” om detta och dess orsaker. Även om det nu vore så att en majoritet av vetenskapare skulle tro

http://gamma.physchem.kth.se/~3b1740/ greenhouse/CLIMATE_DENIER.PDF

http://gamma.physchem.kth.se/~3b1740/ greenhouse/EGNA_TANKAR_2007.PDF

23 08-04-08 00.35.07


stockholm + vår = integåiskolan Text Johannes Koch och Viktor Sebes

När solen börjar titta fram och fåglarna kvittrar tenderar gräset på borggården alltid att vara grönare än det i datorsalarna på Nada. Då är det lätt att känna ett skriande behov av mjukglass och kultur. Självklart kommer skolan i första hand men ifall du skulle råka ha en timma över mitt på dan, missa inte detta!

Andy Warhol – Andra röster, andra rum

Moderna Museet, Skeppsholmen, 9 februari – 4 maj

60 kr En utställning som man definitivt inte borde missa i vår är den stora Warhol-utställningen på Moderna Museet. De flesta av hans mest kända pop-art-verk är naturligtvis med – ”Campbell’s Soup”-burkarna, ”Brillo”-tvålförpackningarna samt bilderna på Marylin Monroe finns alla representerade. Samtidigt verkar det dock som om fokus ligger på att visa konstverk och projekt som många kanske inte har hört talas om, speciellt hans TV- och filmprojekt. Det visas avsnitt från hans TV-program ”Andy Warhol’s 15 Minutes”, screen-tests samt flera av hans delvis smått provokativa filmer, som till exempel ”Blowjob”. Förutom detta finns det en massa icke-konstrelaterade utställningsobjekt för Warhol-fantaster att frossa i. Tidningsurklipp som handlar om skådespelerskan Valerie Solanas mordförsök på konstnären, foton på Warhol i ambulansen, exemplar av hans magasin ”inter/VIEW” samt privata foton på honom tillsammans med vänner som till exempel bandmedlemmarna i The Velvet Underground, som han var producent och manager för. Ko framför kotapet på Moderna Museet 1968 Fotograf: Peter Gullers

Robert Plant & Alison Krauss Hovet, fredag 16 maj.

Polarprisvinnaren och legendariska sångaren i Led Zeppelin spelar en kväll i Stockholm tillsammans med bluegrasssångerskan Alison Krauss. Biljetterna kostar en del och finns (kanske inte längre när du får denna i handen) att köpa på ticnet.se. Tyvärr låter det inte alls som Zeppelin, utan mycket mer mysigt. Bild: Universal Musics AB

Henrik Schyffert: The 90’s – ett försvarstal

Föreställning på Nalen utvalda datum i maj.

Hatar du Henrik Schyffert? Om inte så kanske du gillar honom. Jag tycker han är grymt rolig även om han har börjat bli gammal och nu för tiden drar skämt om sina barn som går på dagis. Men han åldras ändå med en viss värdighet. För att fixa biljetter är det nog bäst att kolla på Blocket och liknande eftersom ticnet har sålt slut på det mesta.

Stockholms stängda ställen Lördagen den 24 maj, 11-16.

Statens fastighetsverk öppnar under en dag upp ställen som du vanligtvis inte får kolla in. Slott, trädgårdar och gamla hus men även underjordiska militära tunnelsystem under Skeppsholmen. Mer information finns på www.sfv.se.

Bland annat är koppartälten på Haga öppna den 24 maj. Illustration: Nicolas Krizan, Factum Reklam

24 osqledaren.indd 24

08-04-08 00.35.12


Chaplin

Kulturhuset, Sergels Torg, 1 mars – 25 maj

20 kr Kulturhusets femte våning är för närvarande värd för den första utställningen om stumfilmsikonen Charlie Chaplin baserad på familjen Chaplins privata arkiv. För Chaplin-fans är detta ett gyllene tillfälle att få veta mer om personen bakom lösmustaschen, och folk som hittills alltid har gäspat så fort de hört ordet stumfilm kanske börjar inse varför Chaplin blev så legendarisk som han blivit när de ser hans fantastiska minspel och enastående kroppsspråk i klassiker som ”Stadens Ljus”. Fotografierna och de tillhörande beskrivningarna berättar på ett engagerande sätt historien om Chaplins karriär, från hans första kontakt med underhållningsbranschen som komiker i ”Karnos Speechless Comedians” till hans genombrott som stumfilmsskådis och varför han bestämde sig för att börja regissera. Man får även en bättre inblick i hur Chaplins mest kända karaktär, luffaren (känd från bland annat ”The Kid”), kom till samt hur han tog itu med alla sina imitatörer. Det enda jag tyckte var synd var att utställningen fokuserar nästan uteslutande på Chaplins karriär – så när som på en hemmafilm är hans privatliv inte alls representerat. Men vem behöver det när man har dussintals klassiska filmklipp att titta på? Adrian Paci: Per Speculum (”Som genom en spegel”)

Bonniers Konsthall, Torsgatan 19 (St. Eriksplan), 13 mars – 18 maj Foto: © Pernille Klemp / Kunstindustrimuseet København

Henri de Toulouse-Lautrec

Nationalmuseum, konstutställning som pågår till 28 maj.

En högadlig, 151cm lång, kroniskt småsjuk, inavlad och alkoholiserad mans porträttering av det dekadenta och kulturella Paris under sent 1800-tal. Tänk dig bordeller, madamer och fina viner.

Stand-up

SysterOBror, varje onsdag. 20 kr för studen-

ter. Förutom chansen att se många av Sveriges bästa komiker finns det även nybörjare som det är okej att bua åt.

GRATIS! Testa att åka ut med buss 69 till slutstation Blockhusudden längst, längst ut på Djurgården. Väl på plats kan du slappna av i byn av små hus och villor och samtidigt se staden på andra sidan vattnet. Ta en fika och eventuellt har du en sån tur att du hör en röst med finsk accent basunera ut dagens nöjesutbud på Viking Line mot Åbo som passerar ett par meter ifrån stranden. Promenera hem.

30 kr På filmens hemsida hittar man beskrivningen: ”I centrum står några barn som uppflugna i ett träd bländar åskådaren med solkatter från spegelskärvor. Barnen har tidigare befriat sig från spegelns reflektion genom att krossa glaset med en slangbella.” Låter det flummigt? Det är det också. Men ändå är det svårt att bestrida att filmen, som förresten bara är sju minuter lång, är välgjord och lyckas berätta sin något surrealistiska handling på ett spännande sätt. Den lågmälda musiken kombinerad med projektorklickandet i bakgrunden har en nästan hypnotiserande effekt på betraktaren, så att man inte kan låta bli att rycka till när spegeln krossas. Dock är det förstås lite för mycket begärt av oss fattiga studenter att vi ska betala 30 kr för en film på sju minuter när vi istället kan kolla på en långfilm för bara tre gånger så mycket. Men är man ändå i närheten och har lust att titta på de andra utställningarna också och kanske tar en fika på cafét i samma byggnad efteråt så finns det definitivt värre saker att döda tiden med.

Adrian Paci, Per Speculum, 2006. Med tillstånd av francesca kaufmann, Milano.

25 osqledaren.indd 25

08-04-08 00.35.19


190 stavar med matematik Alla som har gått de inledande kurserna i matematik på KTH har ett hum om hur man går till väga för att lösa ett linjärt ekvationssystem. Man tillämpar Gausselemination, en metod som utformades på 1800-talet av den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss.

text Calle Finnström illustration Jonas Gunnarsson

Gausselemination var ett i raden av banbrytande framsteg

skulle vara överlägsen den som utvecklats tidigare, och utan yttre påverkan, i Kina är inte lika hållbara längre. Klart är att de båda matematiska arven är baserade på olika grunder, de skiljer sig fundamentalt i tillvägagångsätt för att hitta nya metoder för lösning av nya problem. Medan den europeiska matematiken ärver direkt från den antika i avseendet att basera alla påstående på logiska grunder är den kinesiska mer iterativ, man löste liknande problem tills man hittat en lösningsmetod som gick att applicera på så många problem som möjligt. Inga riktiga generalla bevis alltså, men det var aldrig heller av intresse för kineserna.

som kan tillskrivas Gauss, som räknas som en av historiens främsta och mest inflytelserika matematiker. Europas ställning som vetenskapens centrum i världen, där alla – sedan antiken – betydande upptäckter inom matematik skett, befästes starkt av de upptäckter som gjordes av Gauss och hans efterträdare. I fallet med lösning av ekvationssystem har dock nyligen offentliggjorda arkeologiska upptäckter i Kina visat att just Gausselemination inte endast bör tillskrivas Gauss. Långt innan de europeiska vetenskapmännens era, runt år

100 efter Kristus, skrevs en samling matematiska skrifter i Kina, nio stycken för att vara exakt, som behandlade lösningar av matematiska problem av olika slag. Varje kapitel skrevs på stavar av bambu och totalt omfattade skriften, kallad Suan shu shu (”Texter om beräkningar”), 190 stavar. Senare samlades skrifterna i en bok, Jiuzhang suanshu (”Nio kapitel om matematikens konst”) som omfattade flera problem. Man beräknade rötter och beskrev en kinesisk, oberoende, version av Pythagoras sats. Matematik motsvarande den antika med andra ord. Men utöver detta finns även mer avancerat innehåll, bland annat en metod för lösning av ekvationssystem som i princip kan likställas med Gausselemination, förutom att den utvecklades mer än 1500 år tidigare. Cirka år 200 efter Kristus kommenterades verket av matematikern Liu Hui, som skrev förklaringar till varför lösningsmetoderna fungerade.

Matematiken var även bunden till att hjälpa de statliga räken-

skaperna, något som på den tiden inte var unikt för Kina, men det begränsar problemen till sådana som dyker upp vid administrationen av ett stort land. Detta kanske i slutändan hämmade de matematiska framstegen i Kina, om inte de masslakter på tjänstemän som följde på mongoliska invasioner eller för den delen interna konflikter som slutade med en ny kejsare på tronen, var mer kritiska anledningar.

Det intressanta med texterna, utöver de metoder som de beskriver, är att de säger mycket om hur kinesisk matematik fungerade och till vilket syfte avancemang gjordes. Påståenden om att europeisk matematik på alla sätt

26 osqledaren.indd 26

08-04-08 00.35.26


Biomimicry: Nature knows best Think Globally Radio featuring Dr. Fredrik Moberg, Albaeco Text Jimmy Yoler

Sigge sågar text Sergej Kotliar

del 6: att gråta ut i media

Building design modeled after the structure of termite nests; water and dirt repellent walls inspired by the surface of the lotus leaf; swim suits designed with the minimal water friction quality of shark skin in mind; solar cells copying the natural water-splitting characteristic of green leaves; research aiming at understanding the importance of biodiversity as well as its recycling and renewable capabilities. These are a few architectural, technological and research examples from the expanding field of biomimicry, which systems ecologist Dr. Fredrik Moberg, director of the institute Albaeco, recently described on Think Globally Radio. Biomimicry literally means “imitation of life”: by imitating solutions that nature’s own engineers – plants, animals and microbes – have “researched and developed” during the course of evolution, many of our problems can be addressed, ideally in a more sustainable fashion that is in harmony with natural ecosystems. This “innovation inspired by nature”, as the Biomimicry Institute describes it, seeks the “transfer of ideas, designs, and strategies from biology to sustainable human systems design”. Biomimicry is often carried out on a smaller scale, for example increasing the endurance of seeds and grains by mimicking how natural agricultural ecosystems produce perennial seeds and grains capable of withstanding pests. However, even large-scale systems, such as industrial complexes, can be labeled as instances of biomimicry: “Industrial ecology” is a term describing an industrial complex behaving macroscopically like a coral reef, where the waste of one industry functions perfectly as raw material for the next, altogether in a very tight nutrient/recycling loop. Commercialization of innovations might however pose some ethical and moral dilemmas in the future. Can we patent our inspiration of natural systems? Biomimicry is a new way of conceptualizing how we can learn and derive benefit from nature. It could also help us change how we see our place on the planet, from being independent of nature to be being part of it. By deriving inspiration and feeling interconnected with the environment around us, our current raw material utilization model might instead be replaced with the more sustainable design-by-inspiration approach offered by biomimicry. Think Globally!

I vårt kalla land har vi ett problem. Det har att göra med att vi har en mentalitet där det är bra att vara ett offer, och där det bästa som kan hända en är 15 minuter i rampljuset. Resultatet blir att det finns en stor skara människor som ställer upp på offerreportage i media för fullständiga struntsaker. Folk som sitter där och på riktigt är ledsna över något fantastiskt i-landsproblem och känner sig orättvist behandlade. Ni vet säkert vad jag menar. Vi har alla sett de

människorna som ställer upp i Plus och beklagar sig över någon meningslös grej. Självklart är det viktigt att människor vågar ställa upp i media och protestera mot något som är orätt, men när det sker på grund av trivialiteter så blir jag arg! Jag kan fortfarande inte släppa Lisa (Lisa heter säkert något annat) som satt i Plus och beklagade sig över att klacken gått av på hennes skor som hon hade köpt för 200 kronor på Din Sko. Visst, man ska kunna förvänta sig att en produkt man köper ska hålla ett tag, oavsett pris, men att sitta i en tv-ruta och på riktigt vara ledsen över det? Är det den bild av sig själv man vill förmedla i TV? Eller en annan klassiker, Johnny, som inte kan få ett jobb, trots att han har en fantastisk utbildning i någonting fullständigt onödigt. Johnny ställer upp i ett snyftreportage i någon tidnings utbildningsbilaga om hur synd det är om honom för att ingen ger honom ett jobb, trots att han spenderat fem år på att skaffa sig en utbildning som ingen ville anställa någon för ens för fem år sedan! Min fråga till personer som honom är: tror du verkligen att någon kommer att ge dig ett jobb, när det enda de vet om dig är att ingen annan ville anställa dig, och att det enda du gjort för att få jobbet är att whina i tidningen om det? Ni kanske tycker jag är hård, men detta är viktigt, för det gör att folk tappar fokus på de verkliga problemen som finns där ute, och urholkar de krav som verkligen ska finnas för att det ska vara synd om någon. Nästa gång TV kontaktar er för ett snyftreportage, ställ er frågan: är det synd om mig?

Think Globally Radio is a discussion/debate radio program intended to spread awareness and deeper understanding on issues of sustainable development. Produced by Eric Paglia, Dave Trouba, Jimmy Yoler and Josh Paglia. Airs Sundays at 7 pm on THS Radio 95,3 MHz in Stockholm and 4 pm on 103,1 MHz in Göteborg. Website: www.thinkgloballyradio.org Blog: thinkgloballyradio.blogspot.com

osqledaren.indd 27

08-04-08 00.35.27


Altran premierar talang, entusiasm och kreativitet hos unga ingenjörer. Altran är ett ledande konsultföretag inom IT, teknik och management med 17 000 medarbetare världen över. www.altran.com/se

Vinn ett halvårs praktik i

ING Renaults Formel 1-stall

En unik möjlighet att arbeta för ett Formel 1 team. I priset ingår fri bostad utanför Oxford, fri bil och stöd från Altrans experter. Börja din resa till Enstone genom att föreslå ett utvecklingsprojekt som förbättrar säkerhet, tillförlitlighet eller prestanda inom aerodynamik, kraftöverföring, fordonsdynamik, kontrollsystem, elektronik, testteknologi, material- eller bränsleteknologi.

Anmäl dig senast den 15 maj 2008 28 osqledaren.indd 28

läs mer på www.altran-academy.com. 08-04-08 00.35.44


läsarundersökning

Delta i Osqledarens stora test och hjälp oss att en gång för alla slå hål på (eller bekräfta) fördomarna om KTHaren! Så här enkelt är det: 1. Fyll i dina svar 2. Om du befinner dig på campus Valhallavägen: lägg lappen i närmaste av Internpostens svarta lådor, eller lämna in på kårexpeditionen Om du är på ett ortcampus: håll utkik efter Osqledarlådan, eller skicka i kuvert till Osqledaren, THS, 100 44 Stockholm (OBS! Kostar frimärke!) 3. Vänta med spänning på den avslöjande sammanställningen!

2. Är du

1. Vilken sektion tillhör du?

__________________________________

man kvinna

3. Hur gammal är du? under 20

20 till 22

23 till 25

26 till 30

över 30

4. Var är du uppvuxen? Stockholm

övriga landet

utomlands

5. Hur är din boendesituation? hemma hos föräldrarna

med en kompis

med partner

i korridor

själv

20 timmar extra

mer

6. Hur mycket tid lägger du i genomsnitt ner på skolan per vecka? schemalagd föreläsningstid

5 timmar extra

10 timmar extra

7. Är du sektionsaktiv? ja

nej

nej, men jag har varit

8. Äger du en overall? ja

* om ja, hur ofta använder du den? ______________________________

nej

* om nej, är det ett aktivt ställningstagande? _______________________

9. Har du varit ihop med eller haft en tillfällig förbindelse med någon på din sektion? ja

nej

fortsättning på nästa sida...

29 osqledaren.indd 29

08-04-08 00.36.00


läsarundersökning

AV A

10. Har du varit ihop med eller haft en tillfällig förbindelse med någon på en annan sektion? ja

nej

11. Hur många sexpartners har du haft? ingen

1-5

10-20

5-10

20-30

fler än 30

12. Var handlar du dina kläder? H&M

Östermalm

Södermalm

Second Hand

City

gallerior utanför stan

Internet

jag syr mina egna kläder

13. Var tillbringar du dina helgkvällar oftast? sektionsfest/ kårfest

Stureplan

Söder

sunkhak

hemmafest

14. Hur ofta dricker du alkohol? en gång i månaden

aldrig eller nästan aldrig

en gång i veckan

flera gånger i veckan

15. Vad dricker du helst? öl

vin

tequila

bubbel

saft/cola

16. Hur ofta tränar du? aldrig

en till två gånger i veckan

tre till fem gånger i veckan

fler än fem gånger i veckan

17. Jobbar du vid sidan av studierna? ja

nej

18. Varför går du på KTH? __________________________________________________________________________________ Tack för din medverkan!! Glöm inte att läsa om de spännande resultaten i nästa nummer av Osqledaren!

osqledaren.indd 30

08-04-08 00.36.25


AV AV Sthig Jonasson

teater

sevärd nytolkning av

HAMLET

dramaten Scen Dramaten Pjäs Hamlet Författare William Shakespeare Översättning Ulf Peter Hallberg Regi och dramatisering Staffan Valdemar Holm Scenografi och kostym Bente Lykke Møller Musik CocoRosie Skådespelare Jonas Malmsjö, Stina Ekblad, Örjan Ramberg, Magnus Ehrner, Erik Ehn, Rebecka Hemse, Robin Stegmar, Börje Ahlstedt, Tomas Pontén Spelas t.o.m. 31 maj, samt 15–26 juli. Speltid ca 3 tim. 10 min. betyg 4

Staffan Valdemar Holm avslutar sig chefstid på Dramaten med en sevärd nytolkning av Shakespeares tragedi ”Hamlet”. Holm har flyttat om i texten, tagit bort och lagt till, bland annat repliker från Strindbergs dramer, från Ibsens ”Peer Gynt” och från Ingmar Bergmans film ”Fanny och Alexander”. Handlingen är emellertid den vanliga: Den gamle kungen är död och prins Hamlet är rasande – hans mor, drottning Gertrud, har gift om sig med sin svåger, Claudius, som övertagit kungatronen. När faderns vålnad dyker upp och avslöjar att Claudius mördat honom slår Hamlets raseri över i mordisk hämndlystnad. För att få tillfälle till hämnd spelar Hamlet galen. Det spelade vansinnet drabbar flickvännen Ofelia. När Hamlet ”råkar” döda Ofelias far, Polonius, är det bara för mycket – hon dränker sig. När Ofelias bror Laertes vill hämnas sin far och syster kommer den slutliga uppgörelsen. Hamlet och Laertes dör liksom Claudius och Gertrud. Kvar på scenen är Hamlets kompis Horatio som lever för att kunna berätta. Tragedin om Hamlet förvandlas lätt till en såpa som handlar om precis allting: krig och fred, politik och makt, familj och samhälle, kärleksliv och vänner, hat och hämnd, förnuft och vansinne, äkthet och förställning. Staffan Valdemar Holm duckar undan den värsta såparisken genom att intellektualisera Hamlet, men varför Hamlet blir en fanatisk hämnare är svårt att få grepp om. Att han tror på sin faders vålnad skulle knappast stå sig vid en rättegång. Jonas Malmsjö gör titelrollen med både djup och en märkligt påtaglig ytlighet. Malmsjö spelar Hamlet mer mänskligt än manligt, vilket ger hans outsläckliga hämndbegär en obehaglig pejling på vår egen nutid. Relationen mellan Hamlet och Ofelia är svår att få grepp om. Rebecka Hemse är mycket bra som Ofelia och blir på sätt och vis dramats huvudperson. Hon är hudlös som en fjortonårig självföraktande brat från Stureplan som dricker champagne

Rebecka Hemse som Ofelia. Foto: Sören Vilks

direkt ur flaskan. Kärleken till Hamlet är ett avslutat kapitel och hennes självmord blir den logiska konsekvensen av hennes liv. Örjan Ramberg gör sin kung Claudius tydlig och enkel, en man som njuter av sin maktposition. Som han faktiskt inte gör så mycket av. Han är litet oengagerad i allt annat än i sin misstänksamhet mot Hamlet. Stina Ekblads Gertrud är en uttråkad lyxhustru som inget annat har att göra än att ägna tid åt att försöka få tillfälle att tillfredsställa sin man. De har problem med kärlekslivet. Så fort de ska till – och det ska de ofta – blir de störda av hovmän som vill det ena eller det andra. Att Claudius är en spegling av sin bror, den döde kungen, markeras av att när Ramberg uppträder som vålnaden tar han bara av sig sina tonade pilotglasögon. ”Hamlet” har fått en utsökt minimalistiskt elegant scenografi med åtta soffor utefter väggarna och en gammal varuautomat laddad med burkar med Carlsberg. Fonden består av en målning med den mytiska historien om hur Dannebrogen blev en Guds gåva till danskarna och i taket hänger en rödvit fanborg. Till detta kommer också Ulf Peter Hallbergs följsamma nyöversättning och musiken av systraduon CocoRosie med den ständigt återkommande balladraden ”life is like a rollercoaster”. Staffan Valdemar Holms “Hamlet” på Dramaten är både lättillgänglig och ett drama med svindlande djup.

31 osqledaren.indd 31

08-04-08 00.36.30


THS SIDOR TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Armada – full fart från start När detta skrivs är det vår ute. Solen skiner från en klarblå himmel och den lilla mängd snö som föll under påsken smälter sakta bort. Det känns långt till hösten. Ändå är arbetet med årets Armada, som i år går av stapeln den 18 – 19 november, redan i full gång. Två dagars mässa i en fjärran framtid, vad sysslar Armada-folket med, egentligen? Ett litet förtydligande till att börja med: Armada är inte längre bara två mässdagar. Eventveckan före själva mässan bör du inte missa! Det kommer bland annat att bjudas på talkshow i Sen kväll med Armada och innovativa case i Enova. Dessutom nytt för i år: svettig femkamp mellan sektionerna i Armada Challenge, där lagen toppas med representanter från sektionspecifika företag. Och: en mässa för 150 företag kräEn mässa för 150 företag kräver ver naturligtvis planering, ochminst inte naturligtvis planering, och inte minst personal. personal. Drygt 200 KTH-studenter är engagerade i olika olika grad grad för för att attallt alltska skaflyta. flyta Armadas projektledare, Niklas Niklas Ingvar på. Armadas projektledare, rekryterades innan jul,före resten proIngvar rekryterades jul, avresten jektgruppen rekryterades i februari av projektgruppen rekryterades i feoch under april pågår rekryteringen bruari och under april pågår rekryteav gruppledare. ringen av gruppledare. Företag ska Företag ska också bjudas in och därockså bjudas in och därefter anmäla efter sig. anmäla sig. I år har sista dagen för företagens anmälan flyttats, från den sista augusti till den sista maj för att effektivisera anmälningsprocessen. Därmed blir det kortare om tid, men lika mycket ska hinnas med. Snygga inbjudningar till företag ska skickas ut och trevliga telefonsamtal ska ringas. Armadas grafiska profil har arbetats fram. Många detaljer, stora och små ska synkroniseras. Befintliga relationer ska underhållas och nya ska skapas. Full fart alltså! Vill du veta mer om Armada? Du kanske rent av vill jobba för att göra årets mässa minst lika proffsig som vanligt (om möjligt, ännu bättre)? Håll koll på www.armada.nu

osqledaren.indd 32

THS doktorandombud har slutat

Ny restauratör ipå Nymble

THS doktorandombud, Lisa Lisa Segerdahl, Segerdahl har slutat på THS. I väntan på hennes efterträdare hänvisas doktorander till THS styrelse eller till Doktorandsektionen.

Nu är är det det beslutat beslutatom omvem vem blir nynyrestauratör restauratöri Nympå som blir Nymble. blir Fazer ble. DetDetblir Fazer Amica Amica som tar som tar över över driften driftenavavres-restaurang och café taurang och cafépåpåkårhuset. kårhuset. Caféet öppnar Caféet öppnari islutet slutetavavmars mars och restaurangen öppnar i mitoch restaurangen öppnar i mitten ten av av april. april.

Lisa Segerdahl

Informatör slutar THS informatör Hej då THS! Efter 3 år som THS informatör drar jag nu vidare mot nya utmaningar. Frågor som rör THS informationsarbete hänvisas från och med den 14/4 till THS styrelse. Jag önskar alla THS medlemmar en härlig vår!

Josefin Viidas

THS radio 95,3 – alternativet THS Radio sänder på 95,3 MHz från Kårhuste Nymble. Hos oss kan du lyssna på ny musik innan den spelas någon annanstans. Du får också humor, kultur, reportage, studentinformation och mycket annat. Gör det enda rätta – ratta in 95,3 på din radio, eller lyssna direkt på hemsidan! www.thsradio.se

Frågor och svar om THS-kortet Fråga: Fråga: Jag Jag har har tappat tappat bort bort mitt mittTHS THSkort kortoch ochskaskatenta. tenta.Hur Hurgörgörjag?jag? Svar: Svar: Duhar haralltid alltidrätt rättattatt tenta, men mendäremot däremotmåste måstedu dukunna kunnauppvisa uppvisaenen betald ter––Du tentera, betald terminsminsräkning förfåatt ut betyget. Kontakta Kårexpeditionen på kårhuste Nymble räkning för att ut få betyget. Kontakta Kårexpeditionen (KårX) i kårhuset Nymble om du har frågor kring detta. De kan även hjälpa dig med intyg över betald räkning. om du har frågor kring detta. De kan även hjälpa dig med intyg över betald räkning. Fråga: hur görgör jag?jag? Fråga: Jag Jag har harinte intefått fåttnågon någonterminsräkning, terminsräkning, hur Svar: Svar: –– Är Kontakta Är du du aktivt aktivt studerande studerandeeller ellerhar hardu duhaft haftettettlängre längrestudieuppehåll? studieuppehåll? Kontakta din institution och kontrollera att du är registrerad som aktiv. När du är aktiv din institution och kontrollera att du är registrerad som aktiv. När du är får aktiv vi den informationen via fil från KTH. Uppdateringen därifrån sker veckovis. får vi den informationen från KTH. Uppdateringen därifrån sker veckovis. Om Om du har bytt adress nyligen, kontakta KårX för att kontrollera om de har rätt du har bytt adress nyligen, kontakta KårX för att kontrollera om de har rätt adressuppgifter. adressuppgifter.

Kristinas väg 15. Du hittar hittar KårX KårX iikårhuset kårhusetNymble, Nymble,Drottning På Drottning Kristinas väg 15. 08-10 45 45 72, 72, telefontid telefontidklkl9.30 9.30––10.30, 10.30, karx@ths.kth.se karx@ths.kth.se Öppettider (besök): – 14.30. Öppettider (besök):måndag måndag––onsdag, onsdag,fredag: fredag:10.30 10.30 – 14.30. Torsdagar 13.00 – 16.30. Torsdagar 13.00 – 16.30.

08-04-08 00.36.34


THS SIDOR TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR

THS kalender

-

Historisk tillbakablick på din studentkår Som student på KTH är du medlem i Sveriges största största studentkår studentkår för för tekteknologer, THS. THS arbetar för att alla ca 18 000 000 medlemmar medlemmar ska ska få få en en så bra studietid som möjligt. Detta har varit THS mål mål sedan sedan 1902, 1902, men men självklart har olika frågor stått i fokus. Så här började det. började det:   1877 KungligaTekniska TekniskaHögskolan Högskolanur urdet detgamla gamlaTeknologiska Teknologiska 1877 uppstod uppsod Kungliga institutet när kung Oscar II gav skolan sitt namn i 50-års-present. institutet när kung Oscar II gav skolan sitt namn i 50-års-present.   Studierna Studierna vid vid KTH KTH var var mycket mycket krävande krävande och och en en del del lärare lärare behandlade behandlade studenterna mycket illa. Det var dåligt ställt med den fysiska studenterna mycket illa. Det var dåligt ställt med den fysiska studiemiljön studiemiljön såväl som med den psykosociala. såväl som med den psykosociala.   KTH KTH hade hade ett ett pliktsystem pliktsystem som som innebar innebar att att man man måste måste närvara närvara vid vid alla alla lektioner. Annars fick man böta en hel krona (en krona var vid denna lektioner. Annars fick man böta en hel krona (en krona var vid denna tidpunkt tidpunkt priset priset för för en en halvliter halvliter flaska flaska punch punch hos hos kamratföreningen kamratföreningen Svenska Svenska teknologföreningen). Bötfällda studenter skrevs dessutom upp på offentteknologföreningen). Bötfällda studenter skrevs dessutom upp på offentliga listor. liga listor.   Studenter försökte flera gånger avskaffa systemet utan att lyckas. ArbetsStudenter försökte flera gånger avskaffa systemet utan att lyckas. Arbetsbördan, missförhållandena bland studenterna, pliktsystemet och behovet bördan, missförhållandena bland studenterna, pliktsystemet och behovet av en kamratförening ledde till att en grupp teknologer påbörjar arbetet av en kamratförening ledde till att en grupp teknologer påbörjar arbetet med att bilda en studentkår. med att bilda en studentkår.   I november 1901 startar arbetet med stadgarna och 1902 hölls kårens I november 1901 startar arbetet med stadgarna och 1902 hölls kårens första konsituerande sammanträde. Den 30 januari 1902, klockan halv två första sammanträde. 30 januari 1902, klockan i hörsalkonsituerande R på Drottninggatan bildas Den ”Tekniska högskolans elevkår”.halv två i hörsal R på Drottninggatan bildas ”Tekniska högskolans elevkår”. Källa: Osqulda och Osquar, 1902–2002, 1902 – 2002,Susanne SusannePåhlman. Påhlman.

Kårfullmäktiges sista möte VT 08 är den 8/5 2008

U RR II O O SS A A K KÅ ÅR R KK U -

THS postgironummer 1937-2, sägs vara Sveriges äldsta privata postgironummer. Det öppnades den 26 november 1926 av Blandarredaktionen.

-

THS vaktmästare flyttade ut från kårhuset Nymble till en lägenhet i Näsby park. Året var 1974.

17:00 Ons 16/4 kl 17.00 Q:Carnevalen. Q: Carnevalen. Quarnevalen bjuder på gratis grillat vid Q-bodarna mitt emot Nymble. Tors 17/4 kl 11–15 Armada rekryteringstält. Armadas rekryteringstält. Armada bjuder potentiella gruppledare på hembakat och mys i ett rekryteringstält vid Info-center! 13:00 VårLör 19/4 kl 13.00 quonsärt medmed PromenaVårquonsärt ProdorQuestern. Årsta Årsta folkets menadorQuestern. hus. hus. folkets Ons 23/4 Gruppledarrekrytering på Armada. Sista ansökningsdag för Gruppledare! 17:00 Ons 23/4 kl 17.00 Q:Carnevalen. Q: Carnevalen. Quarnevalen bjuder på gratis grillat vid Q-bodarna mitt emot Nymble. Ons 23/4 Kista Arbetsmarknadsdag med fokus på företag inom IT- och elektronikbranchen. Tis 29/4 Kista Innovation day. A unique opportunity Day. for you, as a student, to stand out as an attractive employee to several interesting companies. kl17:00 Ons 30/4 kl17.00 Q:Carnevalen. Quarnevalen bjuder på gratis grillat vid Q-bodarna mitt emot Nymble. För mer information om dessa arrangemang och om allt annat som händer på THS i vår, se

www.ths.kth.se THS arvoderade hittar du i kårhuset Nymble på Drottning Kristinas väg 15–19. Redaktör för THS sidor är Josefin Viidas, info@ths.kth.se, 08/070–790 98 06.

osqledaren.indd 33

08-04-08 00.36.37


34 osqledaren.indd 34

08-04-08 00.36.41


© 2007 Accenture. All rights reserved

Taking a moment to savour success. Just another day at the office for a Tiger. Join Accenture for a career that keeps you motivated and moving forward. Work on vital assignments for top class clients and help them achieve high performance. Push yourself, while developing your skills and confidence. Work with the best people worldwide to solve problems and do what hasn’t been done before. If this is your idea of a typical working day, Accenture is the place to work.

We’re looking for exceptional systems integration professionals By joining our Systems Integration group, you can learn how to orchestrate global teams to create the measurable business value companies need to stay ahead of the competition. You’ll work to align organisations with business processes enabled by IT in key areas including SAP, Oracle, retail, banking and communications solutions.

Why Accenture? Our unique professional development programs, such as Accenture Academy for SAP, will help you build leadership skills to ensure you grow to the greatest potential of your professional development. And our culture encourages you to balance your personal and professional life and promotes a collaborative, teamoriented environment.

We are looking for top candidates with a Master of Science degree who are about to graduate, have recently graduated or who possess up to a few years of working experience. Could you be one of them? Visit our website today.

Visit accenture.jobb/se

osqledaren.indd 35

08-04-08 00.36.41


B Posttidning

OSQLEDAREN, THS, 100 44, STHLM

Med Sveriges Ingenjörer får du ett försprång i karriären Bli medlem och starta ditt försprång redan idag. Nu kan du anmäla dig till vårens föredrag på KTH. ”Jobba utomlands” – 17 april

Vad ska du tänka på vid kontraktsskrivning för anställning utomlands? Hur ser löneoch anställningsvillkoren ut i olika länder? Det och mycket mer kommer du få svar på under föredraget.

”Intervjuteknik” – 5 maj

Hur kan du förbereda dig inför en anställningsintervju? Du får också insikt i tekniken bakom en intervju och vad en rekryterare kan tänkas vara ute efter när frågorna kommer.

”Ingångslönen och ditt första anställningsavtal” – 13 maj

Hur ska du gå tillväga för att få den ingångslön du förtjänar? Vad bör finnas med i ditt anställningsavtal och vad innebär egentligen skillnaden mellan att ha kollektivavtal och inte? Det är några av de frågor som du får svar på under föredraget. Ett måste för dig som är på väg ut i arbetslivet. Samtliga föredrag hålls kl 17.15 – 18.15 på Lindstedtsvägen 5, Entréplan (D3) och anmälan görs till kth@sverigesingenjorer.se senast dagen innan föredraget. Ange till vilken aktivitet du anmäler dig. Alla medlemmar är välkomna. Läs mer och bli medlem på sverigesingenjorer.se eller i dörren till föredraget. Mer information om vad som händer på KTH hittar du på studentsidorna på webben.

osqledaren.indd 36

08-04-08 00.36.43

OL 07/08 #6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you