Page 1

Rudolfův a Giselin pramen - rekonstrukce


Výchozí stav Oba prameny se nacházejí v bývalém lázeňském parku. Ten byl od roku 1983 nevyužíván a ponechán bez jakékoliv údržby. Podobně na tom byly i oba vývěry. Stav k červnu 2012 - jímky jsou v hustém porostu, voda silně znečištěná i v důsledku ucpaného odvodového potrubí. Chybí hadcové skruže, které někdo odcizil kolem roku 2003. Projekt Iniciátorem projektu bylo občanské sdružení Obnova obce Prameny. Většina prací probíhala dobrovolnicky. Realizace proběhla od srpna 2012 do listopadu 2013 Celkové náklady na realizaci 70 000Kč, z toho 47 000Kč z grantu od Nadace Via

o projektu

Charakteristika Dva minerální prameny cca 3m vzdálené od sebe nacházející se nedaleko obce Prameny u Mariánských Lázní. Oba vývěry jsou zachyceny ve 3m hlubokých oktagonálních vydřevených jímkách, původních z roku 1870. Vrch výdřev kryly kruhové obruby vyrobené z místního hadce. Minerální voda z jímek je potrubí svedena ke společnému přepadu a následně odváděna do potoka.


Ä?erven 2012 RudolfĹŻv pramen

Giselin pramen


červen 2012 Přepad obou minerálek

Okolí minerálek - bývalý park


srpen 2012 Přepad minerálek po zprůtočnění potrubí

Výstavba kamenných zídek u přepadu


srpen 2012 Giselin pramen po odhalení výdřevy

Čištění jímky Rudolfova pramene


září 2012 Veřejné otevření nově upraveného přepadu minerálek

Nově upravený přepad minerálek


listopad 2012 Úprava okolí minerálních pramenů

Jímka Rudolfova a Giselina pramene


duben 2013 Narážení nové výdřevy - Rudolfův pramen

Nová výdřeva - Giselin pramen


květen 2013 Příprava základů pro stavbu altánku

Příprava krovu altánku


květen 2013 První symbolické zahajení lázeňské sezony

První symbolické zahajení lázeňské sezony


červenec 2013 Rovnání terénu v okolí minerálek

Natírání altánku


červenec 2013 Setí trávy

Zakládání nových komunikací


říjen 2013 Výroba nových žulových obrub

Instalace žulových obrub


listopad 2013 Bednění střechy

Pokládání krytiny


NADACE VIA, TIGNUM DŘEVOSTAVBY, FINE DREAM s.r.o., DUCK ART s.r.o., OBEC MNICHOV, OBEC PRAMENY členové o.s. Obnova obce Prameny Jan Lebl jr., Jiří Přívratský, Lenka Cholínská, Aleš Dittert, Jaroslav Brtník, Marie Talířová, Olga Conková, Eva Dittertová, Jan Lebl, Jarmila Leblová, Petr Mühlhans

projekt podpořili

Vojtěch Franta, Václav Jeřábek, Eva Korejsová, Anežka Kostrounová, Zbyněk Pinkas, Daniel Prokoš, Jana Rubická,Marta Schneiderwinklová, Lukáš Strejc, Karel Strejc, Drahomíra Šnorbertová, Zdeněk Třešňák, Milan Vojtěch,Tomáš Vylita


o.s. Obnova obce Prameny www.obnovaobceprameny.cz Zpracoval Jan Lebl 2013

Rudolfův a Giselin pramen Prameny - rekonstrukce  
Rudolfův a Giselin pramen Prameny - rekonstrukce  
Advertisement