Page 1

12
de
maio,
día
escolar
das
matemáticas
 esta altura, xa vendeu todos os ovos, sen romper ningún. Cantos ovos tiña ao principio na súa canastra?

12
de
maio,
DIA
ESCOLAR
DAS
MATEMÁTICAS


16- Cal é o número que dá o mesmo resultado cando se lle suma cinco e cando se multiplica por cinco? 17- Un home vive no décimo piso dun edificio. Cada día baixa en ascensor ata a planta baixa para saír á rúa. Cando regresa, sempre sobe en ascensor ata o sétimo piso para baixar do ascensor e subir andando ata o seu piso. Por que o fai? 18- Un home entra nun bar e pide un vaso de auga. O camareiro saca un rifle e apunta ao home, ao que non coñecía de nada. Entón o home di “grazas” e marcha. Por que? 19- Unha velliña leva ovos ao mercado e caelle a cesta. Cantos ovos levaba? Non o sei. Só recordo que ao contalos en grupos de 2, 3, 4 e 5 sobraban 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Cantos ovos tiña a velliña?

BIBLIOTECA
IES
XOÁN
MONTES


Biblioteca
IES
Xoán
Montes
 http://bibliotecaiesxoanmontes.blogspot.com/
 Tf.:
982241984
Fax:
982227342
 R.
Montevideo
s/n.
27004
Lugo


ADIVIÑA,
ADIVIÑA…12
de
maio:
 d í a 
 e s c o l a r 
 d a s 
 m a t e m á t i c a s 


Adiviña,
adiviña…
 1- Son un numeriño que, se me volvo do revés, vallo moito menos. 2- Son un numeriño que, se me quitas a metade, non vallo nada. 3- Un entre vinte é igual a dezanove. 4- Se dous homes fan dous buratos en dous días, cantos días necesitará un só home para facer un burato?

5- Estando un rapaz sentado nunha pena, viu pasar unha bandada de pombas e pensou: con estas, outras tantas coma estas, a metade destas, a cuarta parte destas e o gavián, cen van. Cantas pombas ían? 6- Un barco ten unha corda libre colgada por unha beira. A corda está somerxida 5 m. por debaixo do nivel do mar. Se a marea sobe un metro, canta corda quedará debaixo da auga? 7- Unha botella de viño costa 100 euros, o viño vale 90 euros máis que a botella. Canto vale a botella e canto vale o viño? 8- Cincuenta e seis galletas teñen que servir de comida a dez animais (gatos e cans). Cada can ten que comer 6 galletas e cada gato 5, cantos gatos e cans hai?

…e
segue
a
adiviñar


9- Unha señora dille á súa amiga: “hai dous días, o meu fillo tiña 6 anos, e o ano que vén terá 9”, é posible?

animais...

10Un virus informático multiplícase por 2 exactamente cada minuto. Dous virus son capaces de infectar ou propagarse por todos os computadores dunha rede en dúas horas. Canto tempo lle levará a un só virus infectar a mesma rede de computadores?

- Todos dous.

11- Que número segue á serie formada por 1,2,6,42,1806? 12- Obter 120 con catro oitos e utilizando unicamente as 4 operacións aritméticas +,-,x,÷ (suma, resta, multiplicación e división) , o símbolo =, e tantas parénteses como necesites. 8 8 8 8 = 120 13- Na miña casa teño varios

- Todos son cans menos dous - Todos son gatos menos dous son

papagaios

menos

Cantos animais teño na casa? 14- Este realmente é moi difícil: Que palabra ten 5 letras “i”? 15- Un home vai pola rúa cunha canastra con ovos. Polo camiño, atópase con alguén que lle compra a metade dos ovos, e a metade dun ovo. Camiña un pouco máis, e atópase con alguén que lle compra a metade dos ovos, e a metade dun ovo. Máis adiante, volve atoparse con alguén que lle compra a metade dos ovos, e a metade dos ovos. A

concurso matemáticas 1º ciclo. 2010  
concurso matemáticas 1º ciclo. 2010  

Boletín de cuestións para o concurso do día escolar das matemáticas 2010 (1º ciclo)