Page 1

Industriberedere og tilleggsutstyr

146021-05 SB 4-2014

Verdensledende kvalitet produsert i Norge


Fordeler med OSO produkter Verdensledende kvalitet Produsert i Norge av landets eneste uavhengige berederprodusent LAV VEKT Som den første berederfabrikant i Norden, begynte OSO å benytte et sterkt forbedret rustfritt stål, med høyere korrosjonsmotstand og lavere vekt enn andre. Resultatet er redusert ressursforbruk, i tråd med OSOs helhetlige miljøtankegang. For installatøren gir dette enklere håndtering ved transport og plassering av produktet. MINIMALT VARMETAP OSO benytter miljøvennlig og resirkulerbar mineralull som isolasjon i sine industriberedere. Dette fører til redusert varmetap fra berederanlegget, som ofte er plassert i kaldt rom / kjeller. I tillegg til å være gunstig for energiforbruket til vannoppvarming bidrar også denne isolsjonen til at hele produktet kan resirkuleres 100%

Kg

°C

Produktfordeler

ENKEL INNTRANSPORT OG MONTASJE OSO industriberedere er konstruert for å enkelt kunne inntransporteres. Produktenes utvendige mål er beregnet med tanke på å kunne passere gjennom standard døråpninger samtidig som det faktiske beredervolumet er høyest mulig. Montasjen er også gjennomtenkt, de ønskede montasjesettene kuples enkelt direkte på fronten av berederen. Dette gir redusert montasjetid for rørleggeren.

2

HØY KORROSJONSMOTSTAND Kombinasjonen av laserteknologi, høylegert rustfritt stål og unik, egenutviklet sveisemetodikk gir OSO beredere en svært høy korrosjonsmotstand. Unik OSO teknologi for å redusere oksidasjon i sveisesonen gir produkter som passer for de aller fleste vannkvaliteter. SIKKERHET OSO utfører ekstraordinære sikkerhetstiltak for alle våre produkter. Nye produkter blir stress- og ytelses testet tilsvarende den totale levetiden for produktet, før godkjenning. Samtlige beredere trykktestes med vann tilsvarende 2,5 x vanlig driftstrykk, og har 100 % elektrisk sluttkontroll. Laboratorieundersøkelser på alt stål sikrer at materialene til enhver tid er iht. spesifikasjon. MILJØMESSIG KORREKTE PROSEDYRER Miljø har stått i sentrum for OSOs produksjon, produktutvikling og produktets livssyklus gjennom 50 år. Rustfritt stål er et av verdens mest resirkulerte materialer, med i snitt > 80 % gjenbruk. OSOs produksjon av ca. 150.000 beredere årlig medfører ingen miljøskadelige utslipp, og produktene er laget med > 60 % resirkulerte materialer. ERFARING OSO var først i verden med serieproduksjon av rustfrie varmtvannsberedere i 1969. Mer enn 3,5 millioner beredere har siden vist enestående driftssikkerhet og livsløpsøkonomi. OSOs målsetning om at enhver utvikling skal føre til en forbedring for kunden har gitt et sterkt erfaringsgrunnlag. Mange forbedringer gjennom 50 år har ført oss til verdenstoppen innen kvalitet, livsløpsøkonomi, design og montasjevennlighet. 10 ÅRS GARANTI OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 10 år fra kjøpsdato. (Se garantibestemmelser) El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år ved at OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt til OSO innen 2 uker.

ISO 9001 + 14001 OHSAS 18001

Forandringer forbeholdes

10


I N N H O L D Dimensjoneringstabeller

Side

• Dimensjoneringsgrunnlag og tabeller

Direkte elektrisk oppvarmet

17RE

• • • •

Maxi Standard Maxi Standard Double Maxi Dublo Universal el-kjele

Side

17RE 17RED 18RE 81R

Produktvelger

Indirekte oppvarmet Maxi Standard Maxi Turbo Maxi Combi Maxi Eco Maxi Buffer Rustfri Hydrofor Accu Accu Coil Maxi Accu Maxi Marine Minimax rustfrie platevarmevekslere EcoTEC Plus gasskjele 9-28 kW

17R (S) 12 17R (S) 13 17RVE 14 17RTVE 15 17RB 16 8RT 17 50R / RE 18 50RC / RCE 19 51R 20 17RA 21 CB 22 ETC 23 Side

• Montasje 17-serie • Montasje Turbo-system • Montasje 18-serie

24 25 26

Tilleggsutstyr og opplysninger

Side

• • • • • • • •

Standard montasjesett / Unique el-sentral Garanti OSO reservedeler OSO montasjesett Spesialtilbehør for industriberedere Høyteknologisk berederproduksjon Miljøsatsning gjennom mange år Historisk overblikk

27 28 29 30 32 33 34 35

TRYKK: GRØSET

LA OSS ALLE VERNE VÅR VAKRE VERDEN

10

Side

Montasje

FORENER VARMTVANN OG MILJØVERN

6 7 8 9 Side

• Valg av industribereder

• • • • • • • • • • • •

4

Forandringer forbeholdes

3


Dimensjoneringsgrunnlag og tab Valg av riktig volum, enkel- eller multimontasje Kontakt OSO for komplett dimensjonering og tilbud Grunnlag for dimensjonering

Grunnlag/anleggstype

Dimensjonering av beredere - nødvendige data

1. Anleggstype / antall personer 2. Varmekilde(r) 3. Inntransport / takhøyde

1. Navn på forespørrende VVS-firma, tlf. nr., e-post, dato. 2. Anleggstype og sted. 3. Antall personer: - antall tappesteder - normaltemperatur. 4. Varmekilde 230V (400V) el, kjelvann eller begge deler? 5. Ønsket varmetilførsel - liten, middels eller stor? 6. Vannkvalitet - surt / nøytralt, kalkholdig eller klorholdig? 7. Prioritet: Driftssikkerhet eller lav pris? 8. Inntransportåpning - bredde og høyde. Berederrom - takhøyde. 9. Eventuelle andre opplysninger / spesielle behov. NB: Ved saltholdig vann over 50 mg Cl/l. må anode straks monteres.

Dimensjonering

Erfaringstall for berederstørrelse for forskjellige anleggstyper finnes. Når kombinasjoner bør det dimensjoneres særskilt: Antall personer er avgjørende.

4

Inntransport/takhøyde

Varmekilde(r)

Tilgjengelig plass avgjør berederdiameter og høyde. OSO 600 l. går inn gjennom 80 cm døråpning. Største rustfrie volum som går gjennom 1m døråpning. er 1000 l. Begge passer for multimontasje opptil 10.000 l.

Unique el-sentralen har valgfri tilkoblingseffekt og spenning. Temperaturen er stillbar fra 60-90° i trinn à 2,5 kW. Stort akkumuleringsvolum er driftsøkonomisk best. Kjel, evnt. gasskjel passer for 17R, 18RE og Turbo. Med økende varmetilførsel, kan volumet minskes, avhengig av tappemønsteret. Stor styrttapping krever fortsatt stort volum. OSO Turbo høyeffektiv for anlegg over 100 kW, tar minst plass. Gasskjeler fra 9-28 kW, som i multimontasje gir opptil 600kW leveres også av OSO.

Alternativt bruk færre kobberforede beredere fra 1.500 - 10.000 l.

Varmepumpe krever stort volum for å oppnå jevn, økonomisk drift. Ettervarmer er nødvendig for å heve temperaturen.

Vannkvalitet er viktig

Strømsparing

Kalkholdig vann gir problemer for el-elementene. OSO Dublo 18RE (SE) med indirekte oppvarming bør da velges istedet.

Forbruket: Med moderat kv-trykk og behersket vv-forbruk spares opptil 50% både vann og varme. Berederne: Færre store beredere har ca. 50% mindre varmetap enn mange små 300-400 litere. Vv-nettet: Varmekabel sparer ca 50% både i anlegg og drift i forhold til vvc-ledning med pumpe. Innstøpte, uisolerte vv-rør stjeler mye energi.

KO kalkoppløser som monteres utenpå kv-tilførselsrøret til berederen kan også monteres - se tilleggsutstyr.

Viktig for garantien Når en ny bereder er fylt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. 50 mg Cl/l, må det straks monteres anode i rustfrie beredere. Se også OSO produktprisliste.

Forandringer forbeholdes


beller Ltr.

Dimensjonering etter anleggstype Tabeller Boligbygg med: Normalleiligh. 5 stk. 10 20 35 45 70

Hybler 8 stk. 17 33 60 75 115

VP

El/kjel

Kjel

Forv.-kW +etterv.-kW 300 - 2 + 300 - 3 600 - 5 + 600 - 5 900 - 10 + 900 - 5 1200 - 10 + 1200 - 5 2400 - 15 + 2400 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25

Volum-kW 400 - 5 800 - 10 1200 - 15 1600 - 20 2400 - 30 3000 - 45

Volum-kW 300 - 15 300 - 30 400 - 50 600 - 70 800 - 80 1000 - 120

1 normalleilighet m/badekar bebodd av 3 personer. 1 hybelleilighet m/dusj bebodd av 1 person.

Dusjanlegg med: Idrettsanlegg 25 pers. 40 60 90 120 190

Elever 30 pers. 50 80 120 150 250

VP

El/kjel

Kjel

Volum-kW 600 - 10 800 - 10 1200 - 15 1600 - 20 2400 - 30 3000 - 45

Volum-kW 300 - 15 400 - 20 800 - 25 900 - 40 1200 - 50 1800 - 60

Antall dusjbad i løpet av 5 timer. Servanter og gulvspyling er medregnet.

Med gymsal 50 pers. 80 120 200 250 450

u/gymsal 110 pers. 180 270 440 550 1000

Høyfjellshotell Byhotell 20 pers. 30 pers. 30 50 50 75 70 100 120 180 160 235

VP Forv.-kW +etterv.-kW 800 - 5 + 800 - 5 1000 - 10 + 1000 - 10 1500 - 15 + 1500 - 15 2000 - 15 + 2000 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25 4000 - 30 + 4000 - 30

El/kjel

Kjel

Volum-kW Volum-kW 800 - 10 600 - 15 1000 - 15 800 - 30 1500 - 25 1200 - 40 2000 - 30 1200 - 60 3000 - 50 2400 - 100 4000 - 60 2400 - 150

Hvert rom med servant og dusj/badekar bebodd av to personer. Restaurant-kjøkken må ha egen hetvannskurs eller ettervarmer.

Forv.-kW +etterv.-kW 300 - 2 + 300 - 3 600 - 5 + 600 - 5 900 - 10 + 900 - 5 1200 - 10 + 1200 - 5 2400 - 15 + 2400 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25

Skole med:

Hotell med:

Restaurant med: Vanlig 25 pers. 50 70 115 140 230

Kafeteria 90 pers. 180 250 400 500 800

VP

El/kjel

Kjel

Forv.-kW +etterv.-kW 400 - 10 + 400 - 10 600 - 10 + 600 - 10 1000 - 10 + 1000 - 10 1500 - 15 + 1500 - 15 2000 - 15 + 2000 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25

Volum-kW 400 - 15 1600 - 15 1000 - 15 1500 - 25 2000 - 30 3000 - 50

Volum-kW 300 - 30 400 - 30 600 - 30 900 - 45 1200 - 60 1500 - 90

Restaurant 4-8 service pr. gjest, kafeteria 3-4. Bereder driftstemp. min. 85-90°C med hv-kurs eller ettervarmer i tillegg. Vv til oppvaskmaskin krever større bereder.

VP

El/kjel

Kjel

Forv.-kW +etterv.-kW 600 - 5 + 600 - 5 800 - 5 + 800 - 5 1200 - 10 + 1200 - 10 1800 - 10 + 1600 - 10 2400 - 15 + 2400 - 15 3600 - 25 + 3600 - 25

Volum-kW 600 - 10 800 - 10 1200 - 15 1600 - 25 2400 - 30 3600 - 50

Volum-kW 300 - 15 600 - 15 900 - 15 900 - 30 1200 - 40 1800 - 60

Sykehus med:

VP

Vanlig sykehus Pleiehjem Forv.-kW +etterv.-kW 15 pers. 20 pers. 1000 - 10 + 1000 - 10 25 35 1500 - 15 + 1500 - 15 35 45 2000 - 15 + 2000 - 15 45 60 3000 - 25 + 3000 - 25 60 75 4000 - 30 + 4000 - 30 90 120 5000 - 60 + 5000 - 60

El/kjel

Kjel

Volum-kW Volum-kW 1000 - 15 800 - 30 1500 - 25 1200 - 30 2000 - 30 1500 - 50 3000 - 50 1800 - 75 4000 - 60 2000 - 100 5000 - 100 2400 - 150

Hver elev dusjer 2 ganger/uke, f.eks. skole 250 elever tar 100 dusjbad/dag. Servanter, skolekjøkken, labvasker, moppevask er medregnet.

Oppdel på minst to beredere for ekstra driftssikkerhet. Ettervarmer-bereder for kjøkken og skyllerom, eller egen hetvannskurs.

Industribygg med:

Kontorbygg med:

Vanlig industri 30 pers. 50 70 90 140 190

Smussig 20 pers. 30 45 65 90 130

VP

Forv.-kW +etterv.-kW 600 - 6 + 600 - 6 1000 - 10 + 1000 - 10 1500 - 15 + 1500 - 15 2000 - 15 + 2000 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25 4000 - 30 + 4000 - 30

El/kjel

Kjel

Volum-kW Volum-kW 600 - 12 400 - 50 1000 - 15 600 - 50 1500 - 25 1000 - 100 2000 - 30 1500 - 150 3000 - 50 2000 - 200 4000 - 60 3000 - 200

Vanlig regnes 6 servanter og 2 dusjer pr. 30 arbeidere. Meget smussig 3 dusjer.

Moppevask 1500 m² 3800 5000 7500 12500 19000

VP

El/kjel

Kjel

Forv.-kW +etterv.-kW 400 - 3 + 400 - 3 600 - 8 + 600 - 8 1000 - 10 + 1000 - 10 1500 - 15 + 1500 - 15 2000 - 15 + 2000 - 15 3000 - 25 + 3000 - 25

Volum-kW 400 - 5 600 - 12 1000 - 15 1500 - 25 2000 - 30 3000 - 50

Volum-kW 300 - 15 400 - 30 600 - 50 800 - 70 800 - 100 1000 - 150

Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer / 1000 m² og servanter.

Forandringer forbeholdes

5


17RE

Maxi Standard - 17RE 7

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2”

6

2 = Termostat - 3/4” 3 = Anode - 3/4”

5

17RE

4 = TM/VVC - 3/4”

4

5 = TT - 3/4” 6 = VV - 1 1/2”

3 2

7 = Løfteøre

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

1

S

Maxi Standard 17RE 600

Målskisse

Direkte elektrisk oppvarming

FORDELER

Maxi Standard 17RE er Norges mest solgte storbereder, med kun elektrisk oppvarming for de fleste mellomstore og større anlegg. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralen er isolert og innebygget, formpresset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralen med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V+N 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger. Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk • Ventil- og montasjesett kobles rett på i front • 15 kW el-sentral som standard

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering El-elementer Termostater Bunnavtapning Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull CE / NEMKO 5/4” rørgjenge - 3 stk. 60-90°C 1” utv. gjenget PT 9 bar /99°C - medf.

Tekniske data

6

Best. nr. ca. l. - kW

Dia x H mm

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

17RE 300 - 15kW

ø 580 x 1600H

287 l

15 kW nede (3x5)

Se tabell i bilde

80 kg

0,60

801.0573

17RE 400 - 15kW

ø 580 x 2100H

380 l

15 kW nede (3x5)

77 kg

0,80

801.0579

17RE 600 - 15kW

ø 780 x 1900H

550 l

15 kW nede (3x5)

131 kg

1,45

801.0586

17RE 1000 - 15kW

ø1000 x 2100H

900 l

15 kW nede (3x5)

236 kg

2,50

801.0593

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Forandringer forbeholdes


17RED

Maxi Standard Double - 17RED 7

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2” 2 = Termostat - 3/4”

6

3 = Anode - 3/4” 4 = TM/VVC - 3/4”

5

17RED

5 = TT - 3/4”

4

6 = VV - 1 1/2” 7 = Løfteøre

3 2

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

1

S

Maxi Standard Double 17RED 600

Målskisse

Dobbel el-effekt for raskere oppvarming

FORDELER

Maxi Standard Double 17RED har dobbel el. effekt – 2 x 15 kW som standard. 17RE er Norges mest solgte storbereder, med kun elektrisk oppvarming for de fleste mellomstore og større anlegg. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralene er isolert og innebygget, form-presset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralene (2x15kW) med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V+N 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabler. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger. Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk • Ventil- og montasjesett kobles rett på i front • 2 x 15 kW el-sentral som standard gir raskere oppvarming

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering El-elementer Termostater Bunnavtapning Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull CE / NEMKO 5/4” rørgjenge - 6 stk. 60-90°C 1” utv. gjenget PT 9 bar /99°C - medf.

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

Dia x H mm

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

17RED

400 - 15+15kW

ø 580 x 2100H

380 l.

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

Se tabell i bilde

82 kg

0,80

801.0581

17RED

600 - 15+15kW

ø 780 x 1900H

550 l.

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

130 kg

1,45

801.0589

17RED 1000 - 15+15kW

ø1000 x 2100H

900 l.

2x15 kW nede (2 el-tilf.)

235 kg

2,50

801.0596

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, kontakt OSO

Forandringer forbeholdes

7


18RE

Maxi Dublo - 18RE Anslutninger 1 = KV og tømming - 1 1/2” 2 = TM - 3/4”, evt. anode 3 = VVC - 3/4” evt. anode/TM 4 = TM - 3/4”, evt. anode

18RE

5 = VV - 1 1/2”r A = 5/4”r Tur/ekspansjon B = 5/4”r Ret/tømming

Maxi Dublo 18RE 600

Målskisse 18R

Indirekte oppvarmet for el/kjel

FORDELER • Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk (ytre magasin 2,5 bar)

OSO Dublo passer for indirekte el. og /eller kjel-oppvarming. 18RE motstår også ekstremt kalkholdig vann, fordi el elementene er beskyttet i det ytre magasinet. Dublo har gjennom 40 år vist enestående høy driftsikkerhet. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter.

• Ventil- og montasjesett kobles rett på i front

Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralen med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V+N 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front.

• 15 kW el-sentral som standard for backup eller sommerdrift

PRODUKTFAKTA

Ekspansjonssentral med 2,5 bar sikkerhetsventil må monteres, evt. felles med kjelanlegget. Det er viktig med fri, uavstengbar ekspansjon fra varmemagasinet.

Garanti Isolasjon Sertifisering El-sentral El-elementer Termostater Sikkerhetsventil

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull CE / NEMKO 3x5 kW - 230-400V 3-f. 5/4” rørgjenge - 3 stk. 60-90°C Medfølger ikke

Tekniske data

8

Best. nr. ca. l. - kW

Dia x H mm

Volum

18RE 600 5-15 kW

ø 780 x 2020 H

550 / 50 l

20 kW

18RE 1000 5-15 kW

ø 1000 x 2250 H

900 / 100 l

35 kW

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Overf. kap. DT 50°

Forandringer forbeholdes

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

Se tabell i bilde

200 kg

2,0

801.0822

250 kg

2,5

801.0828


81R

Universal - 81R Anslutninger 1 = SV og tømming - 1/2” 2 = Tur / retur - 1 1/2” 3 = PT - 3/4” 4 = Anode - 3/4”

4 2

2

3

2

2 1

EL

81R 300 - 60 kW

81R 200 - 30 kW

Målskisse 81R

Rustfrie el-kjeler 30-60 kW

FORDELER • Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

De rustfrie el-kjelene Universal 81R passer for varmeanlegg eller tappevannsoppvarming, alternativt som ettervarmer for varmepumpe eller solfanger anlegg. 81R er også et godt alternativ for Turbo system med ekstern platevarmeveksler i kombinasjon med Maxi Turbo 17R. 81R er praktisk, driftssikker og rimelig i forhold til de fleste andre elkjeler.

• Markedets mest kostnadseffektive el-kjeler • Sikkerhetsventil og PT-ventil fabrikkmontert

Trykkmagasinet i rustfritt tåler inntil 10 bar. El. sentralen(e) med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V+N 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Se mer informasjon om OSO Unique el-sentral på side 27.

PRODUKTFAKTA

81R leveres med inntil 60 kW som standard, og kan seriekobles inntil 180 kW Sikkerhetsventil SV 9bar og PT 9bar/99°C er fabrikkmonterte. Ved tappevannsbruk monteres el-kjelen i kombinasjon med bereder eller som separat varmekilde dersom det er jevnt forbruk.

Garanti Isolasjon Sertifisering El-elementer El-sentraler Termostater Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull CE / NEMKO 5/4” rørgjenge 3x5 kW - 1-4 stk. 60-90°C SV9 bar +PT 9 bar /99°C

Tekniske data Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

81R 200 - 30kW

Best. nr. ca. l. - kW

ø 580 x 1150 H

Dia x H mm

198 l

2 stk 3x5 kW

Se tabell i bilde

60 kg

0,43

820.2709

81R 200 - 45kW

ø 580 x 1150 H

198 l

3 stk 3x5 kW

65 kg

0,43

820.2713

81R 300 - 60kW

ø 580 x 1600 H

287 l

4 stk 3x5 kW

80 kg

0,59

820.2714

Forandringer forbeholdes

NRF nr.

9


Produktvelger - OSO industriprodukter Direkte elektrisk oppvarmede produkter

Indirekte oppvarmede produkter

Ikke-fornybare energikilder

Ikke-fornybare energikilder

Høytemperatur

80°C

Elektrisitet

Høytemperatur

80°C

Lavtemp

Bio, gass, olje og fjernvarme

Elektrisitet

Solfangere

Kun tappevann

Kun romvarme

Kun tappevann

Tappevann og romvarme

Kun tappevan

17RE – Maxi Standard

81R – Universal

17RVE – Maxi Combi

18RE – Maxi Dublo

17RTVE – M

17RE 17RE 17RE 17RE

81R 200 - 30 kW (6x5) 81R 200 - 45 kW (9x5) 81R 300 - 60 kW (12x5)

17RVE 300 - 15 kW+1,0m² 17RVE 400 - 15 kW+1,0m² 17RVE 600 - 15 kW+1,0m² 17RVE 1000 - 15 kW+1,0m²

18RE 600 - 5+15 kW 18RE 1000 - 5+15 kW

17RTVE 400 - 15 kW 17RTVE 600 - 15 kW 17RTVE 1000 - 15 kW

300 - 15 kW 400 - 15 kW 600 - 15 kW 1000 - 15 kW

NRF: 8 010 573 NRF: 8 010 579 NRF: 8 010 586 NRF: 8 010 593

NRF: 8 202 709 NRF: 8 202 713 NRF: 8 202 714

NRF: 8 010 535 NRF: 8 010 541 NRF: 8 010 543 NRF: 8 010 548

17RED – Maxi Double

18RE – Maxi Dublo

17RED 400 - 15+15 kW 17RED 600 - 15+15 kW 17RED 1000 - 15+15 kW

18RE 600 - 5+15 kW 18RE 1000 - 5+15 kW

NRF: 8 010 581 NRF: 8 010 589 NRF: 8 010 596

NRF: 8 010 822 NRF: 8 010 826

18RE – Maxi Dublo 18RE 600 - 5+15 kW 18RE 1000 - 5+15 kW NRF: 8 010 822 NRF: 8 010 826

10

Fornybar energikil

Forandringer forbeholdes

NRF: 8 010 822 NRF: 8 010 826

NRF: 8 011 351 NRF: 8 011 352 NRF: 8 011 353


Energiakkumulering

Fornybare energikilder

re lder

peratur

+

nn

Maxi Eco

W+1,4m² W+3,2m² W+3,2m²

50°C

=E

Varmepumpe

Lavtemperatur

50°C

F. eks. varmepumpe

Kun tappevann

Kun romvarme

Kun romvarme

Romvarme og forvarmet vann

17RTVE – Maxi Eco

17R – Maxi Standard

51R – Maxi Accu

17RB – Maxi Buffer

17RTVE 400 - 15 kW+1,4m² 17RTVE 600 - 15 kW+3,2m² 17RTVE 1000 - 15 kW+3,2m²

17R 17R 17R 17R

51R 51R 51R 51R

17RB 600 17RB 1000

NRF: 8 011 351 NRF: 8 011 352 NRF: 8 011 353

300 400 600 1000

NRF: 8 011 106 NRF: 8 011 109 NRF: 8 011 113 NRF: 8 011 119

300 400 600 1000

NRF: 8 160 003 NRF: 8 160 004 NRF: 8 160 006 NRF: 8 160 009

17R – Maxi Standard

17R – Maxi Standard

17R 17R 17R 17R

17R 17R 17R 17R

300 400 600 1000

NRF: 8 011 106 NRF: 8 011 109 NRF: 8 011 113 NRF: 8 011 119

Viktig for garantien Når en ny bereder er fylt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. 50 mg Cl/l, må det straks monteres anode i rustfrie beredere. Se også OSO produktprisliste.

NRF: 8 011 163 NRF: 8 011 164

300 400 600 1000

NRF: 8 011 106 NRF: 8 011 109 NRF: 8 011 113 NRF: 8 011 119

Se mer om industriberedere

Forandringer forbeholdes

11


17R

Maxi Standard - 17R (S) 7

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2”

6

2 = Termostat - 3/4” 3 = Anode - 3/4”

5

17R

4 = TM/VVC - 3/4”

4

5 = TT - 3/4” 6 = VV - 1 1/2”

3 2

7 = Løfteøre

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

1

S

Maxi Standard 17R 600

Målskisse

Norges mest solgte akkumulatortanker

FORDELER

Maxi Standard 17R passer perfekt for akkumulering av varmtvann i større anlegg, f.eks. fra OSOs øvrige produktserier Maxi Standard 17RE, Maxi Combi 17RVE eller direkte fra alternativ varmekilde. Dette inkluderer OSO Turbosystem (se neste side) som er svært effektiv.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Maxi har ikke innebygget el-sentral, og er utelukkende beregnet for varmeakkumulering. Kaldtvannssett, blandesentral, samlerør og annet nødvendig utstyr for serie- eller parallellkobling finnes på side.....

• Leveres i volum opptil 5 000 l. Kobberforet stål fra 1 500 l.

• Ventil- og montasjesett kuples direkte på i front

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Yttermantel Sertifisering Bunnavtapning Anode Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull Prelakkert stålplate CE / NEMKO 1” utvendig gjenge Kan ettermonteres Medfølger ikke

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

12

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

17R 300

ø 580 x 1600H

Dia x H mm

287 l

-

Se tabell i bilde

65 kg

0,60

801.1106

17R 400

ø 580 x 2100H

380 l

-

77 kg

0,80

801.1109

17R 600

ø 780 x 1900H

550 l

-

130 kg

1,45

801.1113

17R 1000

ø1000 x 2100H

900 l

-

235 kg

2,50

801.1119

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Volum

El-sentraler

Forandringer forbeholdes


TURBO

Maxi Turbo - 17R (S) 7

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2”

6

2 = Termostat - 3/4” 3 = Anode - 3/4”

5

17R

4 = TM/VVC - 3/4”

4

5 = TT - 3/4” 6 = VV - 1 1/2”

3

7 = Løfteøre

2

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

1

S

Turbo 17R 600

SV

Målskisse Turbo

Akkumulator for Turbosystem m.m.

FORDELER

Maxi Turbo passer for anlegg med ekstern varmekilde / kjeldrift over ca. 100kW. Maxi 17R benytter seg da av en rustfri platevarmeveksler/ ladepumpe, (VX/LP-sentral), med valgfri effekt. Den er meget effektiv, plassbesparende og uslåelig i pris. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

Kaldtvann pumpes fra akkumulatorens bunn gjennom varmeveksler og strupeventil, som reguleres ved oppstarting av kald bereder. Akkumulatoren lades fra toppen. Ved lite varmtvannsforbruk, varmes alt kontinuerlig gjennom platevarmeveksleren. Ved stort varmtvannsforbruk, tas det overskytende fra akkumulatoren(e). Etter total utladning gir Turbo-systemet umiddelbart vv igjen. Fordi systemet er helt pumpeavhengig, er det valgt to pumper, med tilbakeslags- og stoppeventiler, for dobbel sikkerhet. Systemet egner seg godt ved kalk- eller saltholdig vann på varmesiden. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front.

• Leveres i volum opptil 5 000 l. Kobberforet stål fra 1 500 l.

• Ladepumper, plate-vvx, ventilog montasjesett kuples direkte på i front

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Yttermantel Sertifisering Bunnavtapning Anode Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull Prelakkert stålplate CE / NEMKO 1” utvendig gjenge Kan ettermonteres Medfølger Turbo-settet

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

Tekniske data Maxi Akkumulator 17R Best. nr. ca. l.

Dia x H mm

17R 300

ø 580 x 1600 H

17R 400 17R 600 17R 1000

Multi montasjesett Volum

VX/LP-sentral

Vekt

NRF nr.

Best. nr. kW

NRF nr.

Best. nr.

287 l

55 kg

0,58

801.1106

SRS - 300

801.3707

VX/LP -100 kW

841.0051

ø 580 x 2090 H

380 l

70 kg

0,8

801.1109

SRS - 400

801.3708

VX/LP -250 kW

841.0052

ø 780 x 1860 H

550 l

100 kg

2,0

801.1113

SRS - 600

801.3712

VX/LP -500 kW

841.0053

ø1000 x 2050 H

900 l

170 kg

2,5

801.1119

SRS - 1000

801.3716

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Forandringer forbeholdes

NRF nr.

13


17RVE

Maxi Combi - 17RVE 7

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2”

6

2 = Termostat - 3/4” 3 = Anode - 3/4”

5

17RVE

4 = TM / VVC - 3/4”

4

5 = TT - 3/4” 6 = VV - 1 1/2”

3

7 = Løfteøre A = Tur fra varmekilde 1”

2

B = Retur til varmekilde 1”

A

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

B 1 S

Maxi Combi 17RVE 600

Målskisse

For kjel (vinter) og el-drift (sommer) / etterv.

FORDELER • Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

MAXI Combi 17RVE passer for el. og/eller kjeldrift. Ideell for el.drift om sommeren og kjeldrift om vinteren. Et godt alternativ til Turbosystem ved mindre varmtvannsbehov (< 25 kW). Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralen er isolert og innebygget, form-presset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten.

• Innebygget rustfri coilvarmeveksler som standard • El-sentral på 15 kW som standard - for backup/sommerdrift

Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. Coilvarmeveksler er i rustfritt stål med standard heteflate 1,0 m², for vann eller damp inntil 10 bar. Kapasitet 30kW m/DT 50°. Med 7 bar damp 70kW. Coilen kan også leveres med heteflate i størrelsene 2,0 - 3,3 og 4,0 m².

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Yttermantel Sertifisering Elementer Coil vvx Bunnavtapning

El. sentralen med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V 3-fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger.

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull Prelakkert stålplate CE / NEMKO 5/4” 5 kW - 3 stk. Rustfri - 1,0 m² 1” utvendig gjenge

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

Tekniske data

14

Best. nr. ca. l. - kW+coil

Dia x H mm

Volum

17RVE 300 - 15+1,0 m²

ø 580 x 1600H

287 l

17RVE 400 - 15+1,0 m²

ø 580 x 2100H

380 l

17RVE 600 - 15+1,0 m²

ø 780 x 1900H

17RVE 1000 - 15+1,0 m²

ø1000 x 2100H

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Overf. kap. DT 50°

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

30 kW (damp 7 bar 70 kW)

Se tabell i bilde

65 kg

0,60

801.0535

30 kW (damp 7 bar 70 kW)

85 kg

0,80

801.0541

550 l

30 kW (damp 7 bar 70 kW)

140 kg

1,45

801.0543

900 l

30 kW (damp 7 bar 70 kW)

210 kg

2,50

801.0548

Forandringer forbeholdes


17RTVE

Maxi Eco - 17RTVE 8

Anslutninger 1 = KV - 1 1/2”

7

2 = Følerlomme - 1/2” 3 = Termostat - 3/4”

6

17RTVE

4 = Anode - 3/4”

5

5 = TM / VVC - 3/4” 6 = TT - 3/4”

4

7 = VV - 1 1/2” 8 = Løfteøre

3 A

A = Tur fra varmekilde 1” (400 l. har 3/4”) B = Retur til varmekilde 1” (400 l. har 3/4”)

B

S Bunnavtapningsstuss, gir mulighet for full tømming og utspyling av berederen.

2

1 S

Maxi Eco RTVE 600

Målskisse

For kjel (damp), VP / sol, med el ettervarmer

FORDELER

MAXI Eco 17RTVE passer for el. og kjeldrift, solvarme, varmepumpe mm. Ideell for el.drift om sommeren og kjeldrift om vinteren. El. sentralen er isolert og innebygget, formpresset hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

Trykkmagasinet i rustfritt tåler inntil 10 bar i drift. Coilvarmeveksler er i rustfritt stål, for vann eller damp inntil 10 bar. El.-sentralen har valgfri tilkobling 5-15kW, 230400V 3-fas, er termostatstyrt 60-90°C i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. Ventil- og montasjesettene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger.

• Kan benyttes med el-drift og/ eller kjel (damp)

• Innebygget rustfri coilvarmeveksler som standard

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Yttermantel Sertifisering Elementer Coil vvx Bunnavtapning

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull Prelakkert stålplate CE / NEMKO 5/4” 5 kW - 3 stk. Rustfri - 1,4 / 3,2 m² 1” utvendig gjenge

Tekniske data Dia x H mm

Volum

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

17RTVE 400 - 15+1,4 m²

Best. nr. ca. l. - kW+coil

ø 580 x 2100H

380 l

42 kW (damp 7 bar 98 kW)

Se tabell i bilde

85 kg

0,80

801.1351

17RTVE 600 - 15+3,2 m²

ø 780 x 1900H

550 l

96 kW (damp 7 bar 224 kW)

140 kg

1,45

801.1352

17RTVE 1000 - 15+3,2 m²

ø1000 x 2100H

900 l

96 kW (damp 7 bar 224 kW)

210 kg

2,50

801.1353

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, se OSO prisbok

Overf. kap. DT 50°

Forandringer forbeholdes

15


17RB

Maxi Buffer - 17RB 5

Anslutninger 1 = Retur VP - 2”

L

2 = TM - 1/2”

4

6

3 = Coil - 4,0 m²

B

4 = Tur VP - 2” 5 = Luftestuss - 3/4” 6 = Tur varmeanlegg - 2”

3

7 = Retur varmeanlegg - 2” A = Kv - 1”

H

B = Forvarmet Vv - 1”

2

A

7

L = Løfteøre

1

ø

Maxi Buffer 17RB 600

Målskisse 17RB

Spesielt utviklet for større solvarmeanlegg

FORDELER

17RB fungerer som buffertanker for varmepumpe / solfangere, på store eller små anlegg. I tilfeller hvor det kreves stor varmeoverføringskapasitet, er 17RB ideell. 17RB forvarmer kaldtvannet og senker returtemperaturen til varmepumpen eller solfangere betydelig via coilen, og øker derved virkningsgraden.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

17RB har mange bruksområder, og kan f.eks. tilkobles varmepumpe med buffertank og hetvannskurs. Den er også svært godt egnet for bruk med solfangere, gjerne da med en varmeveksler mellom solfangerne og tanken så man slipper å ha glykolblandet vann i tanken. 17RB er også svært egnet for bruk med varmepumpe med vekselventil. Kontakt OSO for koblingsforslag.

• Stor coil (4,0 m³) gir tilstrekkelig overføringskapasitet for alle typer anlegg

• Gir varmepumpe/solfangere optimale driftsforhold

PRODUKTFAKTA

17RB sikrer at varmepumpe / solfangere får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget. Både 600 og 1.000 liter har en coil på hele 4,0 m². Dette gjør at 17RB passer for store som små anlegg. 17RB har doble sett med tur / retur anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. Buffertanken passer også godt opp mot fjernvarmeanlegg. Mulighet for serie- eller parallellkobling av flere 17RB med OSO montasjesett sikrer fleksbilitet hvis anlegget skal utbygges med for eksempel flere solfangere.

Garanti Isolasjon Yttermantel Sertifisering Coil vvx Coilanslutning Røranslutning

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull Prelakkert stålplate CE / NEMKO Rustfri - 4,0 m² 5/4” tur / retur 4 x 2” innv. gj.

Trykkmagasinet i rustfritt stål tåler inntil 10 bar.

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW+coil

16

Dia x H mm

Volum

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

17RB 600 - 4,0 m²

ø 780 x 1900H

550 l

Overf. kap. DT 50° 120 kW

Se tabell i bilde

135 kg

1,45

801.1163

17RB 1000 - 4,0 m²

ø1000 x 2100H

900 l

120 kW

240 kg

2,50

801.1164

Forandringer forbeholdes


8RT

Rustfri hydrofortank - 8RT Anslutninger 1 = Vann inn - 1 1/4” 2 = Valgfri benyttelse - 3/4” 3 = Valgfri benyttelse - 3/4” 4 = Valgfri benyttelse - 3/4” 5 = Valgfri benyttelse - 3/4” 6 = Vann ut - 1 1/4” 7 = Vann inn/tømming - ø15 8 = Vann ut - ø22

1 1/2"r

8 3/4"r

600-1000 l. 80-400 l.

3/4"r 3/4"r 3/4"r

6 5 4 3 2

øD øD 1 1/2"r 1”r

1

7

Hydrofortank 8RT 200

Målskisse 8RT

Akkumuleringstank for drikkevann m.m.

FORDELER

OSO 8RT er en rustfri trykktank som er perfekt for bl.a. vannforsyningsanlegg, hydrofortanker i bolighus, drikkevannsoppbevaring, beredskapstanker m.m. OSO er skandinavias største produsent av rustfrie tanker, og all produksjon utføres i henhold til gjendende forskrifter for behandling av forbruksvann. 8RT kan benyttes med et driftstrykk på opptil 10 bar og temperatur på opptil 100°C. 8RT er sammensveiset med topp moderne teknologi og har en overlegen lang levetid. Tankene kan leveres i volum fra 120 - 1000 liter. Tanken leveres uisolert og er konstruert for montasje stående på gulv. For mer enn 40 år siden var OSO pionérer i verden med serieproduksjon av rustfrie beredere. Vi bruker vår lange erfaring og det nyeste innen sveiseteknologi på mer enn 2 millioner beredere. Dette gir oss mulighet til å gi våre kunder 10 års garanti på trykktanken. 8RT er produsert i vår miljøprisvinnende fabrikk, og kan resirkuleres 100%.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk • Svært høy kvalitet og renhet, med enestående levetid • Volum fra 120 - 1000 liter, dekker de fleste behov for lagring av rent vann

PRODUKTFAKTA Garanti Materiale Isolasjon Sertifisering Miljøvennlig Max. driftstrykk Max. vanntemp.

Tank 10 år Rustfritt stål Leveres uisolert CE / NEMKO Resirkulerbar 100% 10 bar 100°C

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

Dia x H mm

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

8RT 120

ø 500 x 700 H

116 l

-

Se tabell i bilde

25 kg

0,27

910.0504

8RT 200

ø 500 x 1100 H

198 l

-

35 kg

0,42

910.0505

8RT 300

ø 500 x 1550 H

287 l

-

50 kg

0,58

910.0506

8RT 400

ø 500 x 2050 H

380 l

-

65 kg

0,80

910.0507

8RT 600

ø 650 x 1900 H

550 l

-

95 kg

2,00

910.0508

8RT 1000

ø 800 x 2050 H

900 l

-

160 kg

2,50

910.0509

Forandringer forbeholdes

17


50R/RE

Accu 50R / 50RE 2 1

Anslutninger

1

1 = Kv/Vv 1” (300 l. 5/4”) 2 = Luftestuss ø22 mm 3 = Avt. stuss ø15 mm

H

1

1 3

ø

50RE 50

Accu 50RE 100

50R 100

50RE 100

Akkumulatortanker med/uten el ettervarming 50R/50RE fungerer som varmeakkumulator-tanker for varmepumpe / solfangere, og leveres med eller uten elektrisk ettervarming. Alle OSO Accu tanker har doble sett med tur / retur anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. 50-serien fungerer som varmeakkumulatortank for varmepumpe/solfanger, og leveres med eller uten elektrisk ettervarming/spisslast og/eller coil. Alle 50-serie accu-tanker har doble sett med tur/retur-anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. OSO Accu sikrer at varmepumpe/solfanger får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget. 50R/50RE i volum 50 og 100 l. har dobbelt sett 1” anslutninger for tur/retur varmepumpe, samt 1 stk. ø22 mm. stuss i toppen og 1 stk. ø15 mm. avtapningsstuss nede i front. 50R/50RE 300 har 5/4” anslutninger for sirkulasjon av større vannmengder. 50R/RE vil normalt kun være aktuelt dersom din varmepumpeinstallatør anbefaler det. 50R/RE finnes i totalt fem varianter, avhengig av størrelsen på varmepumpen som skal installeres.

50R 300

50RE 300

FORDELER • Gir økt gangtid på varmepumpen - bra for levetiden • El tilleggsvarme / spisslast (kun RE) • Rustfri trykktank med 10 års garanti

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering El-element Termostat Blandeventil Sikkerhetsventil

Tank 10 år - deler 2 år ECO Foam - vannbasert CE / NEMKO 5/4” rørgjenge (RE) 3 stk - 60-90°C (kun RE) Ikke montert 3 bar - fabrikkmontert

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

18

Dia x H mm

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

50R 100

ø 430 x 1210 H

100 l

-

Se tabell i bilde

29 kg

0,24

801.1205

50R 300

ø 580 x 1650 H

287 l

-

57 kg

0,58

801.1203

50RE 50 - 9 kW

ø 430 x 680 H

50 l

3x3 kW - 230V

17 kg

0,16

801.1199

50RE 100 - 9 kW

ø 430 x 1210 H

100 l

3x3 kW - 230V

29 kg

0,24

801.1201

50RE 300 - 15 kW

ø 580 x 1600 H

587 l

3x5 kW - 230V

68 kg

0,58

801.1281

Forandringer forbeholdes


50RC/RCE

Accu Coil 50RC / RCE Anslutninger

2 1

1 5 4

1 = Kv/Vv 1” (300 l. 5/4”) 2 = Luftestuss ø22 mm 3 = SV/avt. stuss ø15 mm 4 = Tur/ret 5/4” 5 = Følerstuss 1/2”

H

4 1 3

1

ø

Accu 50RCE 300

50RCE 100

Akkumulatortanker med el / coil

50RC 300

50RCE 300

FORDELER

50-serien fungerer som varmeakkumulator-tank for varmepumpe/solfanger, og leveres med eller uten elektrisk ettervarming/spisslast og/eller coil. Alle 50-serie accu-tanker har doble sett med tur/retur-anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. OSO Accu sikrer at varmepumpe/solfanger får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget. 50RCE i volum 100 l. har dobbelt sett 1” anslutninger for tur/retur varmepumpe, samt 1 stk. ø22 mm. stuss i toppen og 1 stk. ø15 mm. avtappingsstuss nede i front. 50RC/RCE 300 har 5/4” anslutninger for sirkulasjon av større vannmengder. Den integrerte coilen i produktene støtter forvarming av kaldt tappevann for viderekobling mot en ny eller eldre tradisjonell varmtvannsbereder med el. ettervarming av forbruksvannet.

• Gir økt gangtid på varmepumpen - bra for levetiden • El tilleggsvarme / spisslast (kun RCE) • Rustfri trykktank med 10 års garanti

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering El-element Termostat Blandeventil Sikkerhetsventil

El-sentralen er også sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst.

Tank 10 år - deler 2 år ECO Foam - vannbasert CE / NEMKO 5/4” rørgjenge (RCE) 3 stk - 60-90°C (kun RCE) Ikke montert 3 bar - fabrikkmontert

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW+coil

Dia x H mm

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

50RCE 100 - 9 kW+0,7m² ø 430 x 1210 H

100 l

3x3 kW - 230V

Se tabell i bilde

27 kg

0,24

801.1311

50RCE 300 - 15 kW+2,6m² ø 580 x 1600 H

287 l

3x3 kW - 230V

72 kg

0,58

801.1312

50RC 300 - 2,6m²

587 l

-

70 kg

0,58

801.1182

ø 580 x 1600 H

Forandringer forbeholdes

19


51R

Maxi Accu 51R (S)

Forslag til kobling 1

Maxi Accu 51R 600

Målskisse

Forslag til kobling 2

Akkumulatortanker uten el. ettervarming

FORDELER

51R fungerer som varme / kulde akkumulatortanker for varmepumpe / solfangere, i tillegg til å være beregnet for kuldelagring med spesialisolering dekket av dobbel diffusjonstett plast mot romluften for å hindre kondensdannelse mot den innvendige, kalde tankoverflaten.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk

51R sikrer at varmepumpe / solfangere får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget. 51R passer for romklima-anlegg med kjølemaskiner hvor isvannstanken utgjør en nødvendig buffer for systemet. Overskuddsvarmen fra kjølemaskineriet kan gi tilnærmet gratis varmtvann, hvis en akkumulatortank som forvarmer monteres, for eksempel 17RB. Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar.

• Dobbel diffusjonstett plast på 51R

Kan leveres opptil 5.000 liter (kobberforet fra 1.500 liter).

• Energilagertanker for kulde eller varme

PRODUKTFAKTA Garanti Trykktank Isolasjon Sertifisering Anslutninger El-sentral Ventiler

Tank 10 år - deler 2 år Rustfritt stål < 1000 l. Mineralull / cellegummi CE / NEMKO Etter volum / behov Ikke montert Ingen

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

Volum

El-sentraler

Anslutninger

Vekt

NRF nr.

ø 580 x 1600 H

287 l

-

2”

60 kg

0,6

816.0003

51R 400

ø 580 x 2100 H

380 l

-

2”

110 kg

0,8

816.0004

51R 600

ø 780 x 2000 H

550 l

-

ND80

120 kg

1,5

816.0006

51R 1000

ø 1000 x 2200 H

900 l

-

ND100

170 kg

2,7

816.0009

51S 1500

ø 1200 x 2150 H

1480 l

-

På bestilling

450 kg

3,9

816.0013

51R 300

20

Dia x H mm

51S 2000

ø 1300 x 2200 H

1830 l

-

På bestilling

600 kg

4,5

816.0016

51S 3000

ø 1500 x 2450 H

2650 l

-

På bestilling

700 kg

7,0

816.0019

51S 5000

ø 1700 x 3100 H

4890 l

-

På bestilling

900 kg

12,0

816.0021

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l. (51S)

Forandringer forbeholdes


17RA

Maxi Marine 17RA (SA) Anslutninger 1 = Kv 2 = Retur 3 = Tur 4 = Termostat 5 = Termometer 6 = Vv

D

Maxi Marine 17RA 1000 komplett m/alt utstyr

Målskisse

OSO 17RA i The World of ResidenSea

For skip og maritime installasjoner

FORDELER • Beregnet for skip og maritime installasjoner

Maxi Marine er bereder-pioneren på de 7 verdenshav. Da den norske handelsflåte ble gjenoppbygget fra 1950 årene, leverte OSO til skipsverftene både i Europa og Asia. OSO skipsberedere er i toppkvalitet med lang levetid, og stadig økende salg. En rekke av de største cruise-skipene dekker det enorme varmtvanns-behovet med OSO Maxi Marine. Vi er stolte av å ha levert også til Bill Gates’ private yacht, samt The World of ResidenSea mfl.

• Leveres både i rustfritt og sort stål, vol. 120 - 10 000 l. • For oppvarming med damp, el, hetvann eller olje

Maxi Marine 17RA produseres i rustfritt stål i volum 120-1000 l, og kobberforet stål 17SA i volum 650-10 000 l. Alle kan leveres for oppvarming med elektrisk, damp, hetolje eller hettvann. På bestilling leveres komplette sett for regulering av damptilførsel og kondensat, blandesentraler, pumpesentraler og komplette kontrollpaneler.

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering El-elementer Termostater Anslutninger Ventiler / utstyr

Produktene er godkjent av Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping og Germanische Lloyd m.fl.

Tekniske data Best. nr. ca. l. - kW

Dia x H mm

Volum

Vekt

NRF nr.

VVX best.nr.

Damp kap.

Tank 10 år - deler 2 år Miljøvennlig mineralull CE / NEMKO / DNV m.fl. Spesifiseres Spesifiseres Spesifiseres Spesifiseres

Hetvann kap.

Ansl.

17RA

120 - 3kW

ø 580 x 725 H

116 l

55 kg

0,4

7003.1600

D - 1,0 rustfri

80 kW

30 kW

1”

17RA

200 - 3kW

ø 580 x 1150 H

198 l

65 kg

0,5

7003.2400

D - 3,2 rustfri

300 kW

100 kW

1”

17RA

300 - 3kW

ø 580 x 1600 H

287 l

80 kg

0,6

7003.3200

D - 4,0 rustfri

320 kW

130 kW

1”

17RA

400 - 9kW

ø 580 x 2090 H

380 l

110 kg

0,8

7003.3600

FKS 1

Kobber

65 kW

20 kW

1”

17RA

600 - 15kW

ø 780 x 1895 H

550 l

190 kg

1,5

7003.4000

FKV 3

Kobber 195 kW

60 kW

1”

17RA 1000 - 15kW

ø 1000 x 2150 H

900 l

280 kg

2,7

7003.5200

FKV 6

Kobber 390 kW

120 kW

2”

17SA 1500 - 30kW

ø 1200 x 2150 H

1480 l

550 kg

3,9

7012.5600

FKV 9

Kobber 585 kW

180 kW

2”

17SA 2000 - 30kW

ø 1300 x 2200 H

1830 l

700 kg

4,5

7012.6000

17SA 3000 - 45kW

ø 1500 x 2350 H

2650 l

900 kg

7,0

7012.6400

Lev. som Cu-foret (17SA) opptil 10.000 l.

Forandringer forbeholdes

21


CB

Minimax CB

B S

P

H

S

S

P

P

D S Rustfri Minimax CB, isolert

S

P

Målskisse CB ekskl. isolasjon

P

Flow primær/sekundær-medie

Rustfrie plate vvx for behov opptil 800 kW

FORDELER • Passer for varmeveksling i varme- og kjøleanlegg m.m.

Minimax passer for de aller fleste medier, kapasitet fra 10-800kW. OSO Minimax er produsert i rustfritt, syrefast stål, kobberloddet. Primærmediet kan være kjelvann, prosessvann eller vann inntil 175°C og 32 bar. Kapasitetsantydning, se tabellen. Isolert med ABS-belagt polyurethan-isolasjon. Ved hjelp av avansert dataprogram kan OSO tilby den optimalt gunstigste kombinasjonen for alle behov. oppgi ønskede temperaturer, vannmengder og trykkfall.

• Produsert i rustfritt, syrefast stål • Tåler arbeidstrykk på inntil 32 bar - 5 års garanti

Passer for: Varme- og kjøleanlegg, varmegjenvinning og prosessindustri opptil 175°C. Materiale: Rustfritt syrefast stål AISI 316, helpresset og kobberloddet, trykk inntil 32 bar. Isolasjon: Polyurethan skum belagt med blå ABS-plast. Valg av vvx - Oppgi: Primær (varm side) tur/ret. temp: ........../ ...........°C. Sekundær (kald side) tur/ret. temp:............/.............°C Miljøvennlig: O-utslipp i produksjon og drift. 100% resirkulerbar. Garanti: Mot material- eller produksjonsfeil 5 år. Utstyr 2 år.

PRODUKTFAKTA Garanti Sertifisering Isolasjon Yttermantel Materiale Sammenføyn. Kapasiteter

5 år CE / NEMKO Polyurethan skum ABS plast AISI 316 stål Presset og kobberloddet Fra 50 - 800 kW

Tekniske data Best.nr. - kW

CB14-14H CB30-34H CB30-50H CB30-70H CB76-40H CB76-60H CB76-80H

22

50 100 150 200 400 600 800

Effekt

Effekt

50 kW¹ 100 150 200 400 600 800

10 kW¹ 45 65 95 260 390 500

Max drifts- Max drifts- Utv. mål i mm

90-70/5-55 90-70/60-80 trykk BAR

¹maks. dp: 30kPa

32 bar 32 32 32 32 32 32

temp. °C

175°C 175 175 175 175 175 175

D x B x H*

41 x 78 x 208 91 x 112 x 310 129 x 112 x 310 177 x 112 x 310 124 x 192 x 617 181 x 192 x 617 238 x 192 x 617

Forandringer forbeholdes

Ansl. dim.

3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 2” 2” 2”

Volum liter

0,3 1,7 2,5 3,5 9,8 14,8 19,8

Frakt

vekt kg.

1 5 8 11 30 35 50

Frakt NRF nr. m³

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

841.0003 841.0016 841.0019 841.0023 841.0033 841.0036 841.0039

*viste mål er for uisolert veksler.


ETP

EcoTEC Plus ETP

970

720

440

Kv

ETP EcoTEC Plus

Gulvvarme

Forslag til rørkobling m/SC

Gasskjele med svært høy virkningsgrad

FORDELER

EcoTec Plus gasskjele akkumulerer varme på berederen, og dekker dermed både varmeog varmtvannsbehovet i huset. Ideell gasskjele for normalboliger. Super Coil SC er spesialtilpasset for Ecotec Plus, og har innebygget, rustfri rørvarmeveksler på 25 kW, i tillegg til 3 kW el i reserve til f.eks. sommerdrift. Kjelen kan også benyttes mot for eksempel EP / EPC-serien.

• Enkel omstilling mellom propan og naturgass • Forberedt for utekompensering og romtermostat • Modulerende drift fra 9-28 kW -meget energieffektiv

OSO EcoTec Plus kondenserende gasskjele er liten, lett og enkel å betjene. Den er et perfekt valg ved både nybygg, utskifting og modernisering. Kjelen er modulerende over et område fra 30-100%. Siden kjelen er relativt liten, er den enkel å plassere, og kan gjerne henges på vegg over f.eks. en OSO SC 150 bereder med coil. Dette utgjør en perfekt kombiløsning. Gasskjelen vil da svært raskt kunne varme forbruksvannet. Berederen har også el i reserve. EcoTec er både lettmontert og driftssikker, og har et enkelt og lettfattelig brukerpanel med opplyst display. Sikkerheten er svært godt ivaretatt, og EcoTec har energimerke A. Gasskjelen akkumulerer varme på berederen, og dekker dermed både varme- og varmtvannsbehovet i huset. Berederen, OSO Super Coil SC, har en innebygget, rustfri rørvarmeveksler på 0,8 m², i tillegg til 3 kW el i reserve til f.eks. sommerdrift.

PRODUKTFAKTA Garanti Sikkerhet Sertifisering Energimerking Effektområde Betjening Montasje

2 år Svært høy CE / NEMKO A 9-28 kW Opplyst brukerpanel På vegg

Tekniske data Best. nr. - kW

B x D x H mm

ETP - 9-28

440 x 335 x 720 H

Ansl. ¾” - ½”

Vv-kap. 40° 590 l/t.

Modulerende

Vekt

30-100%

37 kg

0,14

VRC 430 Calormatic Romtermostat & utekompensering Forandringer forbeholdes

NRF nr. 801.2694 801 2695

23


17 serie

Montasje - 17-serie Vv sirk. Hv

Hv

40

60 7080

50

30

°C

10

110 0

40 30

50

60 70 80 90

°C

100

20 10

TM

40 30

50

BS

110 0

120

Kv Vv

50

120

60 7080

°C

30

90 100

20

40

Kv Vv

90 100

20 10

110 0

120

PS SRS

60 70 80 90

°C

100

20 10

110 0

120

PS - Pumpesentral for varmtvanns-sirkulasjon der dette er ønskelig.

Kv

SRS- Samlerør diagonal For beredere 400-1000 liter. Kuples rett på berederen.

Hv 40 30 10

30

50

60 7080

°C

40

90

30

100

20 10

10

120

90

120

60 7080

°C

90 100

20

110 0

50

60 7080

°C

110 0

40

50

100

20

110 0

120

EL Tur

Kv

SR Ret.

KV

Enkelmontasje

Kv Vv

SR - Samlerør parallell For beredere 400-1000 liter. Kuples rett på berederen. EL - El-sentral Standard for alle OSO med el. 15 kW (3x5) med justérbar effekt 2,5 - 15 kW 230-400V 3-fas. TM - Termometer Skivetermometer 3/4” ansl. Viser beredertemperaturen.

Kv

Multimontasje

Enkel- og multimontasje

FORDELER

Gjelder 17R, RE, RED, RVE og RTVE. Montasje av Turbo-anlegg, se neste side. Opptil 6 stk. like beredere kan sammenkobles i rekke eller i hjørne. Installeres i lodd og med intern avstand 5 cm. Montasjesett kuples direkte på i front som vist ovenfor, og samlerør med T-stykker kuples på beredernes kv/vv-anslutninger. Samlerørene bør isoleres for å redusere varmetap. OSO leverer prefabrikerte SR samlerør for parallellkobling og SRS samlerør for diagonalkobling. SR/SRS-rør kan også benyttes for evt. tur/retur til varmeveksler/ekstern varmekilde. SR/SRS-rørene bestilles separat, monteringsanvisning medfølger. KV-sett og evt. BS- og PS-sett er felles for alle og bestilles også separat. Koblingsvarianter Diagonalkobling sørger som regel for mest effektiv utnyttelse av hele anleggsvolumet, men parallellkobling fungerer også utmerket der denne løsningen er mere formålstjenlig. Parallellkobling er f.eks. enklere å montere dersom berederne må plasseres i hjørne eller i rekker rygg mot rygg. Parallellkobling fungerer også best for beredere med innebygget coil (som 17RVE/RTVE). PS pumpesentral kan monteres der det er langt til tappestedene og man ønsker varmtvanns sirkulasjonsledning, slik at det ikke blir ventetid på varmtvannet. Viktig: Ved multimontasje må kaldtvann inn plasseres motsatt av varmtvann ut. Det samme gjelder for evt. tur/retur fra ekstern varmekilde. Hvis anlegget monteres i saltholdig vann over 50 mg. Cl/l. må anode monteres. Mer info om OSO montasjesett samt el-sentraler på side 27. Montasjesett for spesielle behov se side 28 - tilbehør for industriberedere side 29.

24

BS - Blandeventilsett Med blandeventil, tilbakeslags ventiler, termometer, hetvann og vv sirkulasjons-uttak. Kuples rett på berederen. KV - Kaldtvannssett m/stoppekran, tilbakeslags ventil og 9 bar sikk. ventil. Kuples rett på berederen.

Forandringer forbeholdes

• Prefabrikerte montasjesett og samlerør gir enklere montasje • Multimontasje av flere mindre enheter gir enklere inntransport og et mer effektivt anlegg • Sikrere vannforsyning med flere varmegivende enheter

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering Opprinnelse Tilgjengelighet Montasje Dimensjonering

Deler 2 år Samlerør bør isoleres CE / NEMKO Produsert i Norge Lagerføres Utføres av rørlegger Kontakt OSO


Turbo

Montasje - Turbo-system

VX - Varmeveksler Minimax plate-varmeveksler lev. med effekt fra 50-800 kW LP - Ladepumpesett Dobbelt pumpe med tilbake slags- og stoppeventiler. Leveres ferdig sammenmont.

Hv 40

50

30

60 70 50 80 40 °C 90 30

60 70 80 90

°C

10

10

BS

110 0

110 0

100

20

100

20

120

120

Kv Vv

Tur VVX

Øvrige montasjesett, se ‘Montasje 17-serie’ på foregående side

VX

Ret.

Hv Kv 40 30

50

60 70 80 90

°C

100

20 10

110 0

40 30 10

DK

P/N:95906472 PC:1035

IP: 42 TF 110 Max. 1.0MPa I1/1(A) P1 (W) 0,52 120

Type UP 20-45 N 150 230V ~ 50 Hz 2,5uF

DK

P/N:95906472 PC:1035

IP: 42 TF 110 Max. 1.0MPa I1/1(A) P1 (W) 0,52 120

60 70 80 90

40

°C

30 10

120

50

60 70 80 90

°C

100

20

110 0

Type UP 20-45 N 150 230V ~ 50 Hz 2,5uF

50

100

20

110 0

120

40 30

50

120

Vv

60 70 80 90

°C

100

20 10

110 0

120

Tur

LP

VVX

SRS

Ret.

R

Kv KV

Kv Type UP 20-45 N 150 230V ~ 50 Hz 2,5uF

I1/1(A) P1 (W) 0,52 120

Type UP 20-45 N 150 230V ~ 50 Hz 2,5uF

I1/1(A) P1 (W) 0,52 120

Enkelmontasje

P/N:95906472 PC:1035 DK

IP: 42 TF 110 Max. 1.0MPa

P/N:95906472 PC:1035 DK

IP: 42 TF 110 Max. 1.0MPa

Multimontasje

Enkel- og multimontasje

FORDELER

OSO Turbo-system monteres på samme måte som 17-serie, se foregående side. I tillegg monteres LP ladepumpe-settet og VX varmeveksleren som vist. Ved multimontasje benyttes OSO prefabrikerte SRS samlerør. SR-rør kan evt. benyttes for tur/retur til vvx. PS pumpesentral kan også monteres dersom varmtvanns sirkulasjonsledning ønskes (se foregående side). LP/VX-settet er prefabrikert og kuples rett på BS blandesentralen. Settet inneholder varmeveksler med strupeventil og termometer. Settet har doble ladepumper (LP) for maksimal driftssikkerhet, i tillegg er tilbakeslags- og stoppeventil ferdig montert i settet. Rørforbindelse (R) fra ladepumpene til Kv-settet (stiplet) lages/leveres av rørlegger. Tur/retur fra kjel tilkobles VX med 1” rør (OSO SR-rør kan evt. benyttes). Ved VXeffekt over 250 kW benyttes 2” anslutning. Viktig: Ved multimontasje må kaldtvann inn plasseres motsatt av varmtvann ut. Det samme gjelder for evt. tur/retur fra ekstern varmekilde. Hvis anlegget monteres i saltholdig vann over 50 mg. Cl/l. må anode monteres.

• Rustfritt trykkmagasin for opptil 10 bar driftstrykk • Ladepumper, plate-vvx, ventilog montasjesett kuples direkte på i front • Multimontasje med opptil 6 stk. like volum i serie

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering VX effekt Tilgjengelighet Montasje Dimensjonering

Deler 2 år Samlerør bør isoleres CE / NEMKO Dimensjoneres Lagerføres Utføres av rørlegger Kontakt OSO

Mer info om OSO montasjesett samt el-sentraler på side 27. Montasjesett for spesielle behov se side 28 - tilbehør for industriberedere side 29.

Forandringer forbeholdes

25


18 serie

Montasje - 18-serie Vv sirk. Hv

Hv

Kv

Kv 40

40

50

60 7080

°C

30 10

110 0

40

50

30 10

110 0

120

Vv

60 70 80 90

°C

100

20

90 100

20

BS

120

SRS

40

50

60 7080

°C

30

90 100

20 10

110 0

120

TM

50

110 0

120

60 7080

°C

30

90 100

10

50

Vv

60 7080

°C

30 20

40

90 100

20 10

110 0

120

Tur 1 1,251,5 0,75 1,75 0,5 2 0,25

PS - Pumpesentral for varmtvanns-sirkulasjon der dette er ønskelig.

2,25

0

2,5 bar

Kv

PS

Retur

SRS- Samlerør diagonal For beredere 400-1000 liter. Kuples rett på berederen.

Multimontasje diagonal (SRS+SR) Hv Kv 40 30

50

110 0

60 7080

°C

40

90

30 10

120

50

60 7080

°C

90 100

20

110 0

110 0

120

40 30

50

90 100

10

50

100

10

Vv

60 7080

°C

20

40 30 20

120

60 7080

°C

90

10

110 0

120

SR

KV

Tur 1 1,251,5 0,75 1,75 0,5 2 0,25

2,25

0

2,5 bar

Kv

Retur

Enkelmontasje

EL - El-sentral Standard for alle OSO med el. 15 kW (3x5) med justérbar effekt 2,5 - 15 kW 230-400V 3-fas. TM - Termometer Skivetermometer 3/4” ansl. Viser beredertemperaturen.

Multimontasje parallell (SR)

Enkel- og multimontasje

FORDELER

Opptil 6 stk. like beredere kan sammenkobles i rekke eller i hjørne. Installeres i lodd og med intern avstand 5 cm. Montasjesett kuples direkte på i front som vist ovenfor, og samlerør med T-stykker kuples på beredernes kv/vv-anslutninger. Samlerørene bør isoleres for å redusere varmetap. OSO leverer prefabrikerte SR samlerør for parallellkobling av 18RE. SR-rør kan også benyttes for evt. tur/retur fra ekstern varmekilde til ytre magasin. SR-rørene bestilles separat, monteringsanvisning medfølger. KV-sett og evt. BSog PS-sett er felles for alle og bestilles også separat. Koblingsvarianter Parallellkobling fungerer best for multimontasje av 18RE, men diagonalkobling er også mulig, se illustrasjon. Ved diagonalkobling benyttes en kombinasjon av SR og SRS samlerør. Parallellkobling er f.eks. enkelt å montere dersom berederne må plasseres i hjørne eller i rekker rygg mot rygg. Parallellkobling fungerer også best effektmessig for dobbeltmantlede beredere. PS pumpesentral kan monteres der det er langt til tappestedene og man ønsker varmtvanns sirkulasjonsledning, slik at det ikke blir ventetid på varmtvannet. Viktig: Ved multimontasje må kaldtvann inn plasseres motsatt av varmtvann ut. Det samme gjelder for evt. tur/retur fra ekstern varmekilde. Hvis anlegget monteres i saltholdig vann over 50 mg. Cl/l. må anode monteres. Mer info om OSO montasjesett samt el-sentraler på side 27. Montasjesett for spesielle behov se side 28 - tilbehør for industriberedere side 29.

26

SR - Samlerør parallell For beredere 400-1000 liter. Kuples rett på berederen.

100

20

EL

Kv

BS - Blandeventilsett Med blandeventil, tilbakeslags ventiler, termometer, hetvann og vv sirkulasjons-uttak. Kuples rett på berederen. KV - Kaldtvannssett m/stoppekran, tilbakeslags ventil og 9 bar sikk. ventil. Kuples rett på berederen.

Forandringer forbeholdes

• Prefabrikerte montasjesett og samlerør gir enklere montasje • Multimontasje av flere mindre enheter gir enklere inntransport og et mer effektivt anlegg • Sikrere vannforsyning med flere varmegivende enheter

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering Opprinnelse Tilgjengelighet Montasje Dimensjonering

Deler 2 år Samlerør bør isoleres CE / NEMKO Produsert i Norge Lagerføres Utføres av rørlegger Kontakt OSO


MONTASJE SETT

Standard montasjesett / El-sentral - Unique Kv

Evt. SRrør

vvb

KV

vvb BS

Hv Evt. SR-rør

OL

Blv.

Kv

SRS

SR PS

Standard 230V - 3fas

1

3

1

RESET

2

3

2

2

1

3

1

RESET

4

2

3

1

RESET

4

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

÷

+

÷

+

÷

+

230V

+

÷

S

1

3

2

+

4

÷

T

R N

÷

3

Valgfri tilkobling av effekt

RESET

4

1

T S

3

RESET

4

1

+

R

1

RESET

4

Kan omkobles til 400V - 3fas

N

400V

Fabrikkmontert Fjern lask 1 Fjern lask 1 + 2 Fjern lask 1 + 2 + 3 El tilførsel kun til kolbe 1 +Fjern lask 1 230V-1f

Prefabrikerte montasjesett og std. el-sentral KV - kaldtvanns-sett - Komplett med stoppekran, tilb.sl ventil og 9 bar sikkerhetsventil med tømme-plugg, samt T-stykke både mot bereder, Kv-sett og evnt. SR-samlerør. PS - pumpesentral - for varmtvanns sirkulasjonsedning der dette er ønskelig, f.eks. ved lang avstand fra bereder til tappesteder. Settet inneholder Grundfos UP20-45N pumpe med effekt 1x230V - 50 Hz, samt kuplinger og 2 stk. tilbakeslagsventiler. BS - blandesentral-sett - Komplett med blandeventil, tilbakeslagsventiler, termometer, hettvanns- og vvc-uttak, samt T-stykke med koblinger både mot bereder, BS-sett, PS og evt. SR samlerør. For garantert blandetemperatur, be om kobling med utjevningstank. SR og SRS - samlerør for multimontasje - Passer for beredere 400 - 1000 l. For kv/vv. Dobbelt antall hvis tur/ret. + T-rør (2 stk.). SR-rør - for parallellkobling av opptil 6 like volum. SRS-rør - for diagonal/seriekobling og Turbo-systemer. UN - Unique el-sentral - leveres som el-sentral i alle standard OSO industriberedere med elektrisk oppvarming. I spesialbestilte produkter kan andre varianter være montert. Unique el-sentral har valgfri effekt 2,5 - 15 kW, 230-400V 3-fas - se illustrasjon.

RG 15 kW 12,5 kW 10 kW 7,5 kW 5 kW 2,5 kW

FORDELER • Prefabrikerte montasjesett kuples direkte på berederfromt • Sparer tid og arbeid for rørleggeren. • El-sentral er internt ferdig koblet fra fabrikk - bare å trekke hovedtilførselskabel

PRODUKTFAKTA Garanti Isolasjon Sertifisering Opprinnelse Tilgjengelighet Montasje Dimensjonering

Deler 2 år Samlerør bør isoleres CE / NEMKO Produsert i Norge Lagerføres Utføres av rørlegger Kontakt OSO

Tekniske data KV - kaldtvannssett

PS - pumpesentral

BS - blandesentral

SR / SRS - samlerør

OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. KV - 3/4” 1,5 l/s. 801.3325 KV - 1 " 3 l/s 801.3327 KV - 1 1/2 " 4 l/s 801.3329 KV - 2 " 5 l/s 801.3332

OSO Best. nr. Ansl. bereder NRF nr. PS 15 3/4” utv. 801.3493 PS Turbo duo 3/4” utv. 801.3494 RS Turbo rørsett 841.0421

OSO Best. nr. Norm.kap. NRF nr. BS - 3/4” 1,5 l/s 801.3435 BS - 1 " 2,5 l/s 801.3437 BS - 1 1/2 " 4,0 l/s 801.3442 BS - 2 " 5,0 l/s 801.3454

OSO Best.nr. Lengde SR - 400 630 SR - 600 830 SR - 1000 1050 SRS . 400 1690 SRS - 600 1500 SRS - 1000 1710

Se mer om montasjesett i OSO prisbok

Forandringer forbeholdes

NRF nr. 801.3621 801.3631 801.3651 801.3708 801.3712 801.3716

27


GARANTI

Garanti

Garantibestemmelser for OSO produkter OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 10 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år - OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt OSO innen 2 uker. Garantivilkår: 1. Ved salt-/kloridholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Ved salt-/kloridholdig vann over 250 mg. Cl./l., bortfaller garantien. 2. Montasje og service er forskriftsmessig utført (se montasjeanvisning), og vann påfylles før strøm tilkobles. 3. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 15 min.) minst én gang i uken de 4 første ukene etter installasjon. 4. Ved kalkholdig vann over 5dh, garanteres ikke el-kolben. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60°, eller kalkoppløser monteres. 5. Feil grunnet feilaktig montasje / reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien. 6. Originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. MONTASJE - VIKTIG: 1. Berederen skal monteres i våtrom med sluk. Vannstopp-ventil med føler må ellers monteres. 2. Benkberedere skal i tillegg til pkt. 1 ha vanntett spillbakke og ha adkomst som sikrer tilgang til ventiler og elektrisk utstyr. 3. Inngående KV-trykk bør ha maxtrykk på 6 bar. Hvis høyere må trykkreduksjonsventil monteres. 4. Sikkerhetsventilens overløpsrør skal være minst 18 mm. innvendig og føres til brutt avløp eller sluk, med fall hvis mulig. NB: Følgeskadeansvar gjelder kun når dette er fulgt. OSO anbefaler at montering utføres av autorisert rørlegger. GENERELL BRUK - VIKTIG: Dette apparat er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kjennskap til apparatet, med mindre de har blitt gitt instruksjoner eller opplæring vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør observeres og instrueres til å ikke leke med apparatet.

28

Forandringer forbeholdes


RESERVEDELER

OSO reservedeler

RG1” 5 kW

Standard reservedeler industriberedere El-kolbe:

NRF nr.

RGT 4,5 kW 230V 1-fas, ansl. 5/4” - std. for alle

801.5189

Termostat:

NRF nr.

TS2, justerbar 60-90°C - std. for alle

801.5823

Sikkerhetsventiler:

NRF nr.

SV15 sikkerhetsventil 9 bar, 1/2” ansl.

801.5741

PT 9bar/98°C, trykk/temp. sikkerhetsventil, 3/4” ansl. 801.5744 PT 9bar/95°C, trykk/temp. sikkerhetsventil, 1/2” ansl. 801.5738 For mer informasjon om reservedeler, se OSO prisbok.

Originale reservedeler sikrer kvaliteten Ved utviklingen av nye produkter er pålitelighet for brukeren den viktigste faktoren. Derfor gjennomgår OSOs produkter omfattende testing i produktutviklingsprosessen, både på komponenter, materialer og ferdigprodukter. OSO er eneste berederprodusent i Norge som gjennomfører stresstester tilsvarende produktets forventede livssyklus. Det er en grunn til at OSO kun har norske, europeiske og amerikanske leverandører. Det kan være mer kostbart på innkjøpstidspunktet, men for et produkt som skal vare i 25 år lønner slike valg seg for brukeren. I mange tilfeller når ikke leverandører fra lavkostland opp til våre krav og forventninger. Det ypperste innen driftssikkerhet, materialvalg og teknologi ligger til grunn når vi velger komponenter. Utprøvede løsninger som har bevist driftssikkerhet gjennom flere år utgjør fundamentet for OSOs produkter. Streng mottakskontroll gjennomføres på alle reservedeler og komponenter som leveres til fabrikken fra våre underleverandører. Avvik bemerkes umiddelbart, og hele leveransen blir satt i karantene inntil feilen er avklart eller leveransen er erstattet med forbedret produkt. På alle komponenter som leveres til OSO kreves dokumentasjon på at testing og godkjenning er utført av de nødvendige offentlige godkjenningsinstitusjoner.

FORDELER • Originale reservederer opprettholder produktets kvalitet • Laget for produktet - passer perfekt • OSO reservedeler leveres med 2 års garanti

PRODUKTFAKTA Garanti Sertifisering Tilgjengelighet Montasje Dimensjonering

Deler 2 år CE / NEMKO Lagerføres Utføres av rørlegger Kontakt OSO

Samtidig testes og utvikles nye løsninger kontinuerlig i OSOs eget varmetekniske laboratorium. Stresstester gjennomføres på mekaniske komponenter som termostat og ekspansjonskar, samt på det ferdig utviklede produktet. Testserier utplasseres hos noen av OSOs beste kunder, og tilbakemeldinger og forslag fra disse, er med å forme det ferdige produktet. Alt dette for å oppfylle vårt eget interne krav til OSO-produktene: Høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris.

Forandringer forbeholdes

29


UTSTYR

Montasjesett og tilleggsutstyr

Snitt

Produktbeskrivelse

Dimensjon mm Kg - m³

NRF nr.

OSO KV - kaldtvannssett - MÅ monteres

Bruttopris

ex mva inkl mva

● Passer for 400 - 1000 l. enkel og multimontasje. ● Kaldtvann avstenging., tilbakeslags- og sikkerhetsventil SV 9bar m/tømmeplugg.

KV 1” 3 l/s KV 1 1/2” 4 l/s KV 2” 5 l/s

KV

801.3327 801.3329 801.3332

2 480 3 640 11 320

3 100 4 550 14 150

801.3435 801.3437 801.3442 801.3454

7 200 8 880 10 360 21 800

9 000 11 100 12 950 27 250

801.3493 801.3494 841.0421

6 880 10 800 3 680

8 600 13 500 4 600

445.2323 445.2325 445.2327 445.2328 445.2329 445.2401 445.2402 445.2411 445.2412

2 120 2 360 4 400 4 880 5 480 1 600 1 720 960 960

2 650 2 950 5 500 6 100 6 850 2 000 2 150 1 200 1 200

SR 400 samlerør for parallellkobling ø 35 x 600 L SR 600 ø 35 x 825 L SR 1000 ø 35 x 1050 L SR 1500 SR 2000 SR 3000 SRS 400 1 1/4” x ø 35 x 1690 L SRS 600 1 1/4” x ø 35 x 1500 L SRS 1000 1 1/4” x ø 35 x 1710 L SRS 1500 SRS 2000

801.3621 801.3631 801.3651 801.3852 801.3853 801.3854 801.3708 801.3712 801.3716 801.3722 801.3727

760 1 120 1 480 1 800 1 880 1 920 1 600 1 920 2 360 4 120 4 360

950 1 400 1 850 2 250 2 350 2 400 2 000 2 400 2 950 5 150 5 450

SR T-rør SR T-rør for samlerør til parallellkobling

801.3851 801.3865

1 000 840

1 250 1 050

801.5371

360

450

801.3903 801.3909 801.3912 801.3941 801.3951

240 360 360 200 200

300 450 450 250 250

OSO BS - blandeventilsett - for optimal uttapping ● Passer for 300 - 1000 l. enkel og multimontasje. ● Blandeventil 32-82°C ● Tilbakeslagsventil, termometer, hettv. og vvc-anslutning.

BS 3/4” BS 1” BS 1 1/2” BS 2”

BS

1,5 l/s 2,5 l/s 4,0 l/s 5,0 l/s

OSO PS - pumpesentral og tilbehør - for vvc ● Passer for vvc sirkulasjon på storberedere, også multimontasje. ● Pumpekapasitet 50 l/m. 2,5 mvs., 230V, 1-fas. Avstengningsventiler.

PS 15 - 1x230V pumpesentral PS Turbo - 1x230V pumpesentral RS Turbo - Rørsett

PS

OSO blandeventiler - for store beredervolum ● Frittstående blandeventiler for beredere over 1000 liter

Watts N170 - 3/4” Watts N170 - 1” Watts N170 - 5/4” Watts N170 - 1 1/2” Watts N170 - 2” Watts 3/4” - 1” rep.-sett Watts 1 1/4” - 2” rep. sett Watts termostatelement - 38-54°C Watts termostatelement - 55-80°C

WATTS

OSO SR/SRS - Samlerør - for multimontasje

● Passer for 400 - 1000 l., kv/vv. Dobbelt antall hvis T/R + T-rør (2 stk.). ● SR-rør, parallelkobling av opptil 6 like volum. ● SRS-rør for seriekobling TURBO. T-rør (2 stk.) Hv 40

50

60 7080

°C

30 10

110 0

40

50

60 7080

°C

30

40

90

10

Kv Vv

90 100

10

120

120

60 7080

°C

20

110 0

50

30

100

20

90 100

20

110 0

120

Tur Ret. Kv

SR Hv Vv 40 30 10

60 7080

°C

40

90

30 10

120

SRS

60 7080

°C

90

110 0

Kv

50

100

20

110 0

120

60 7080

°C

90

110 0

50

100

10

50

100

20

40 30 20

120

for ø 54 - 2” for ø 35 - 5/4”

AN anodestav - for saltholdig vann over 50 mg. Cl/l. ● Monteres i trykkmagasinet før oppstart for at garantien skal gjelde ● Passer for 400, 600 og 1000 l. Lengden kappes i h.t. berederens innv. diameter. AN

AN 3/4” (bestill 2 stk./bereder)

VK varmekabel - selvregulerende, gir varmtvann straks

● Monteres utenpå rør som vist. Isoleres med rørskåler. ● Kan benyttes for frostsikring, eller for å fjerne ventetiden på varmt vann ved lange rørstrekk.

VK

30

VK 4°C 230V - 1fas - pris pr. m. (frostsikring) VK 55°C 230V - 1fas “ VK 70°C 230V - 1fas “ SS Skjøtesett / avslutningssett. GT Glassfibertape, én rull pr. 20m. varmekabel.

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2014.

Forandringer forbeholdes

Komplett oversikt over reservedeler - se OSO prisbok.


UTSTYR

Tilleggsutstyr og spesialutstyr

Snitt

Produktbeskrivelse

Dimensjon mm Kg - m³

NRF nr.

EX8 ekspansjonssentral - for 18RE og varmeanlegg 1 1,251,5 0,75 1,75 0,5 2

0,25

2,25

0

2,5

bar

Bruttopris

ex mva inkl mva

● Hydrotermometer og sikkerhetsventil på max 2,5 bar medfølger.

801.3506

1 800

2 250

801.3507 801.3511 801.3516 801.3523

800 1 320 2 640 3 520

1 000 1 650 3 300 4 400

908 150 908 170 908 180 908 210 126 150 126 151 126 152 126 153 126 166

5 200 6 800 8 000 10 200 8 920 10 800 13 400 15 600 16 000

6 500 8 500 10 000 12 750 11 150 13 500 16 750 19 500 20 000

55 330 55 332 55 255 55 334 55 336

5 800 5 800 10 800 12 000 13 200

7 250 7 250 13 500 15 000 16 500

53 850 53 000 53 050 53 100 53 150 53 200 53 250

10 800 20 000 28 000 35 000 43 000 50 000 58 000

13 500 25 000 35 000 43 750 53 750 62 500 72 500

Endring av anslutning 17-serien - 400-1000 liter: 2” gjenget anslutning for rustfritt

126 296

800

1 000

Ekstra anslutning 17-serien - 400-1000 liter: 1/2-1” gjenget anslutning for rustfritt 1 1/4-2” gjenget anslutning for rustfritt DN50 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN65 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN80 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN100 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN125 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN150 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt

126 301 126 302 126 305 126 306 126 307 126 308 126 309 126 310

1 400 1 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 5 600

1 750 2 250 5 000 5 250 5 500 5 750 6 000 7 000

EX 8 exp. sentral - 2,5 bar m/hydroterm/SV

EX8

for 18R 600 - 1000 l.

EX ekspansjonskar - for 18RE og varmeanlegg ● Frittstående ekspansjonskar for større anlegg. EX 18 EX 25 EX 50 EX 80

EX

exp. kar 2,5 bar for 18S 1500 - 2000 l. exp. kar 2,5 bar for 18S 3000 - 5000 l. exp. kar 2,5 bar exp. kar 2,5 bar

El-sentraler spesial

OSO nr.

● El-sentraler for høyere effekt / spesielle behov 1

3

1

RESET

2

2

1

1

+

2

4

1

2

÷

3

RESET

4

1

2

+

3

RESET

4

2

÷

ELS

+

÷

ELS 5/4” - 15 kW(3x5) / 3x415V / SS ELS 5/4” - 20 kW(4x5) / 3x415V / SS ELS 5/4” - 25 kW(5x5) / 3x415V / SS ELS 5/4” - 30 kW(6x5) / 3x415V / SS EL 15kW - 3 x 5 kW - 5/4” for kobber EL 20kW - 4x 5 kW - 5/4” for kobber EL 25kW - 5x 5 kW - 5/4” for kobber EL 30kW - 6x 5 kW - 5/4” for kobber EL 50kW - 5x10 kW - 1 1/2” for kobber

Coil for 17R, 17S og 21S serien ● Ved behov for større heteflate / overføringskapasitet

D

FK

Coil for 17R D 1 1,0 m² D 1 1,0 m² D 2 2,0 m² D 3 3,3 m² D 4 4,0 m²

1” anslutning, kort stuss L60 - for 300 og 400 l. 1” anslutning, lang stuss L125 - for 600 og 1000 l. 1” anslutning NPT 1” anslutning 5/4” anslutning

Coil for 17S og 21S serien FK-S 1m² 1” anslutning FK-V 3m² 1½” anslutning FK-V 6m² 2” anslutning FK-V 9m² 2” anslutning FK-V 12m² 2” anslutning FK-V 15m² 2” anslutning FK-V 18m² 2” anslutning

Anslutninger - tillegg til standard

DN

Eksport emballasje ● Ekstra solid emballasje for bruk ved vanskelig forsendelse

EMB

Emballasje eksport - vertikal Emballasje eksport - horisontal

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2014.

Forandringer forbeholdes

126 103 På foresp. 126 104 På foresp.

Komplett oversikt over reservedeler - se OSO prisbok.

31


UTSTYR

Utjevningstanker - varmevekslere - pumper

Snitt

Produktbeskrivelse

Dimensjon mm Kg - m³

NRF nr.

OSO UT - utjevningstanker - for jevnere tappetemperatur

Bruttopris

ex mva inkl mva

● Aktuelt for store blandesentraler 1 1/2” og 2”, med store volum på beredere

UT 120 - 2kW

ø 580 x 715H 29-0,26

801.0392

11 200

14 000

841.0003 841.0006 841.0009 841.0013 841.0016 841.0019 841.0023 841.0026 841.0029 841.0033 841.0036 841.0039 841.0043

2 480 3 920 4 640 5 360 6 400 7 840 9 800 12 400 17 200 20 760 30 600 34 960 41 600

3 100 4 900 5 800 6 700 8 000 9 800 12 250 15 500 21 500 25 950 38 250 43 700 52 000

841.0051 841.0052

21 760 28 800

27 200 36 000

904.2321 904.0913 904.0916 904.2181 904.2219 904.1072

2 720 2 720 3 200 2 720 6 800 8 800

3 400 3 400 4 000 3 400 8 500 11 000

OSO Minimax 65S - platevarmevekslere ● Driftstrykk max. 30bar - Loddet - leveres isolert. ● Kapasiteter m/Dt. 50°. Andre temperaturer beregnes.

CB 14 CB 30 CB 76

14 - 50 kW 10 - 50 18 - 70 24 - 85 34 - 100 50 - 150 70 - 200 100 - 250 30 - 300 40 - 400 60 - 600 80 - 800 100 - 1000 Større, opptil 2000 kW, kontakt OSO

80 x 70 x 210H 210 x 100 x 380H 210 x 120 x 380H 210 x 140 x 380H 210 x 160 x 380H 210 x 210 x 380H 210 x 260 x 380H 210 x 320 x 380H 260 x 230 x 700H 260 x 250 x 700H 260 x 250 x 700H 260 x 340 x 700H 260 x 450 x 700H

1-0.1 2-0,1 3-0.1 4-0,1 5-0.1 8-0.1 11-0.1 15-0.1 25-0.1 30-0.1 35-0.1 50-0.1 60-0.1

OSO VX/LP - varmeveksler/ladepumper - for 17R turbo m.fl. ● Passer for storberedere, enkel eller multimontasje. ● Rustfri vvx. Kapasiteter m/Dt. 50°. Strupeventil og tm. ● Rustfrie ladepumper 2 stk., komplett m/stopp/tilbakeslagsventiler. ● Prefabrikert. Kobles direkte på berederen.

VX/LP 100kW VX/LP 250kW

OSO Pumper - for sirkulasjon mm.

● Sirkulasjonspumper for storberederanlegg. ● Frittstående, kan plasseres der det er ønskelig i anlegget. ALPHA2L

A

32

25-60 130

POWER ON

Alpha2 25-60/130 - 1x230V-50Hz - Grundfos UP20-45N - 1x230V - Grundfos UP20-45N - 3x230V - Grundfos UP20-45N - 3x400V - Grundfos UPS32-80N - 1x230V-50Hz - Grundfos UPT32-90B - 3x220V - Grundfos

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2014.

Forandringer forbeholdes

Komplett oversikt over reservedeler - se OSO prisbok.


TEKNOLOGI

Høyteknologisk berederproduksjon i Norge

Moderne teknologi gir bedre kvalitet Familiebedriften OSO Hotwater var først i verden med serieproduksjon av rustfrie beredere, som gjennom over 30 år har vist suveren livsløpsøkonomi og kvalitet. OSO har i Norge stått for alle framskritt og forbedringer på varmtvannsberedere og varmesentraler i over 50 år. Fabrikken i Hokksund har blitt utvidet og utviklet kontinuerlig, og er nå full av høyteknologiske løsninger og robotisert produksjonsutstyr. Fabrikken er nå hele 18 000 m² stor og omfatter foruten de omfangsrike produksjonslokalene et eget varmeteknisk laboratorium, en utviklingsavdeling med dyktige medarbeidere som konstruerer og bygger bedriftens maskiner samt et moderne kurs- og kompetansesenter. Fabrikken er drevet i henhold til alle gjeldende HMS-regler, og er tilrettelagt best mulig med tanke på personlig sikkerhet og å hindre belastningsskader. Det fokuseres også på kontroll med alle typer skadelige materialer, og OSO har vunnet en pris for sitt sunne inneklima og arbeidsmiljø der personalets helse står i sentrum. I OSOs varmetekniske laboratorium kjøres langtidstester av produktene, samtidig som stikkprøver kjøres hver dag og tester utføres på alle komponenter som brukes i produksjonen. Alle leveranser av produksjonsmateriell kvalitetskontrolleres ved ankomst og må godkjennes av en kvalitetskontrollør før det kan tas i bruk i produksjonen. Ved avvik settes materiellet i karantene og leverandøren kontaktes for utbedring eller utskiftning av leveransen. Presisjon og repeterbarhet i produksjonsprosesser fra sveiseteknologi til sluttkontroll sikrer kvaliteten på alle våre produkter. Med stadig høyere krav til kostnadseffektivitet blir dette stadig viktigere, og er en forutsetning for å opprettholde produksjon i høykostlandet Norge. Kalibrering og trimming av komponenter før sammensveising blir gjort på 1/10 millimeter hos OSO. Omkretsmål, høydemål, rundhet, planhet og retthet er bare noen av faktorene som kontrolleres og måles med laser på hver enkelt del før sammensveising. Unik måleteknologi utviklet av OSO gir ytterligere fortrinn, og sikrer at produktkvaliteten kan repeteres på mer enn 500 beredere som produseres daglig i fabrikken på Hokksund. Dette har blant annet resultert i at Norge har en av verdens lengste levetider på beredere, i kombinasjon med svært lave priser internasjonalt. Presisjon i alle ledd øker kvaliteten på OSOs produkter, og er en viktig bidragsyter til at OSO i dag eksporterer mer enn 50 % av produksjonen til markeder verden over. OSO er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001, samt OHSAS 18001. Produksjonen styres etter Lean / Six Sigma-prinsippene, som sørger for fullstendig orden og system i alle interne prosesser.

Forandringer forbeholdes

33


MILJØVERN

Miljøsatsning gjennom mer enn 30 år

FORENER VARMTVANN OG MILJØVERN LA OSS ALLE VERNE VÅR VAKRE VERDEN

OSO forener industri og miljøvern Etter å ha fått prisen “Beste miljøbedrift i Skandinavia”, inspirerte Thor Heyerdahl oss til å stifte OSO Mijløfond, til beste for mennesker og natur. Mye bra er gjort og gjøres fortsatt. Miljøhedersprisen for beste enøkprodukt har blitt tildelt OSO for den energieffektive ECO Foam skumisolasjonen. Løsningen ga en nasjonal enøkgevinst på 200 mill. kWh i l.a. 5 år, økende til 650 mill. kWh frem til 2014. OSO fortsetter med nye energitiltak. OSO ser det som sin plikt å forene industri og miljøvern. Moderne produksjon skal utføres med minst mulig påvirkning av miljøet og minimalt utslipp både til luft, jord og vann. Det investeres derfor mye i løsninger, prosesser og utstyr for å hindre at miljøet belastes unødvendig. OSO-fabrikken har vært besøkt og undersøkt av både Bellona v/Fredrik Hauge og Norges Naturvernforbund v/Kurt Oddekalv, og har fått utelukkende postitve tilbakemeldinger. Bellona har også til tider fungert som en støttespiller ved utviklingen av nye metoder for å utvikle en ren og miljøvennlig produksjonsbedrift. OSO Miljøfond har støttet bl. a. disse prosjektene: 1996: 1997: 1998: 1999: 2000:

34

Thor Heyerdahl - Filmprosjektet “Progress” Bellona - Russiske Nordflåte-kampanje Regnskogfondet - Bevar Regnskogen Thor Heyerdahl - Filmprosjektet “Progress” Rein Dammann - “Villmarken kaller” Thor Heyerdahl - Filmprosjektet “Progress” Rein Dammann - “Villmarken kaller” Vingebakkens kamp mot Tine-monopolet Regnskogfondet - Bevar Regnskogen

2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005-06: 2008-09: 2011-12:

Norsk Jord & Halmbyggforening - Bygg for en ny tid Børge Ousland “Alene over Arktis” Klimaforskning Regnskogfondet - Bevar Regnskogen Lars Moxheim - Sverdrupekspedisjonen Peace Point Foundation - Arbeid for fred Universitetet i Bergen - Forskning på akupunktur Peace Point Foundation - Arbeid for fred OnePeople - Forening av kulturer Toftenes Multivisjon - Filmprosjektet “Fri Energi” Helsehåndboken og filmen “Deg i fokus”

Forandringer forbeholdes


HISTORIE

Historisk overblikk

OSO leder utviklingen Teknikk: Dagens moderne boligberedere er i hver minste detalj utviklet, produsert og lansert av OSO, som også var først med: 1933 Helsveisede batteriberedere 1934 Rustfrie, sveisede kokegryter 1935 Rustfrie benkebeslag 1937 Rustfrie kokegryter og skap 1938 Vedfyringskjeler 1941 Trekull for bildrift 1942 Tretjære for traktordrift 1946 Potetsamlehjul 1947 Plantemaskiner 1955 Forrådsberedere 18S-VE 1956 Underfyrte/el. 18S-UE 1957 Stålmantel erstatter trepanel 1957 Varmesentral parafin/ved/el., Triplex 1958 Varmesentral olje/ved/el., Compact 1959 Varmesentral komplett, Northerm 1960 Beredere m/kaldt eksp. kar 12S 1968 Safe-systemet m/Trippelventil

1968 Overflatetermostat 1970 Rustfrie beredere dir. el. 1979 Multimontasje-sett 1979 Solvarme-beredere 1980 Toppmontasjen standard 1980 Blandeventil standard 1980 Nettkabel standard 1980 Sikkerhetsventilen nede 1984 Anoderørsett passer alle 1984 Energispareberedere 18RA 1984 Varmepumpe-beredere EP 1985 Turbo-Maxi-beredere 1988 Express-beredere REX 1990 OSO Resirc System - først i verden 1993 Rustfrie el. kjeler 15-45kW 1994 Thermo top, 20% bedre 1994 Futura kabinett

Priser og utmerkelser: Med idealistisk produktutvikling og innsats til beste for mennesker og miljø, har OSO blitt hedret med mange anerkjennelser. De har gitt glede og inspirasjon til å videreutvikle vårt livssyn til praktiske handlinger. 1986 Nærlingslivsprisen, fra BIF 1989 Arbeidsmiljøprisen 1989 Norsk Sveisepris, fra NSF 1990 Produktprisen, fra Olympiamessen 1993 Internkontroll-attest nr. 1, fra TI 1993 Beste eksportbedrift, fra BIF 1993 ISO 9002 kvalitetssertifikat 1994 Miljøvernprisen, fra NMF 1995 Beste miljøbedrift, fra Scanvac 1995 Helse (Sophus) prisen, fra NIH 1995 Miljø-teknologiprisen, fra NSF 1996 Beste miljøhuspris, fra BL 1997 EMAS miljøsertifikat 1998 Beste miljørapport, fra Miljødept.

2000 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2011

ISO 14001 fra global miljøregister ISO 9001 kvalitetssertifikat OHSAS 18001 kvalitetssertifikat Beste utstillingsstand, fra SP Beste enøkprodukt, fra ENOVA Miljøhedersprisen “Glassbjørnen”, fra GRIP Logistikkprisen, fra BI Varme & Bad-kjedens miljøpris

Forandringer forbeholdes

1995 El. kolbe m/o-ring 1996 GasOflex-kjeler 1996 Underfyrt/el. 17RU 2001 Rustfrie storberedere MAXI 2004 Skumisolasjon RSS 2005 Super S - ny design 2006 Multicomfort varme/kjøling 2006 Super Combi m/coil/el. 2006 Varmesentral for leiligheter 2007 Energysaver ES120 varmegjenvinner 2007 Super Modul, jubileumsmodell 2008 EP2, ny og bedre varmesentral for vp. 2009 Wallsmart, ny universal veggbereder 2010 Super SE m/innebygget ekspansjonskar 2012 EPTRC er fremtidens boligvarmesentral 2014 EPC HT kan erstatte oljekjelen

Indre og ytre miljøvern: OSO startet med indre Helse, Miljø, Sikkerhet og Vern Vår Vakre Verden lenge før HMS, Bellona og Greenpeace ble kjente begreper. Produkter med ekstremt lang levetid, lite energitap og ingen forurensing er også en del av miljøvernet fra OSO. 1988 1990 1994 1994 1994 1994 1994 1995 2008

Elektromagnetisk skjerming OSO Resirc System - først i verden Gratis sykkel til ikke-røykere Betaling pr. km for å sykle på jobb Vannsparing, 10 mill. l. pr. år Ozonlaget spares, bruker ikke KFK Gassbiler, 30 % mindre skadelig OSO Miljøfond etableres 5% av overskuddet avsettes til miljøarbeid

35


Forener varmtvann og miljøvern -la oss alle verne vår vakre verden

OSO Hotwater AS Industriveien 1 Postboks 112 3300 Hokksund Norway Epost: info@osohotwater.com Web: www.osohotwater.no

Oslo Glads vei 20 0489 Oslo

Bergen Fjellsdalen 1 5155 Bønes

Trondheim Sorgenfriveien 9 7037 Trondheim

Stavanger Vestre Hamravei 1 4314 Sandnes

Tel.: +47 32250000 Fax: +47 32250090

Tel.: +47 32250010 Fax: +47 32250011

Tel.: +47 32250020 Fax: +47 32250021

Tel.: +47 32250030 Fax: +47 32250031

Tel.: +47 32250040

Oso hotwater brosjyre industriprodukter no  
Oso hotwater brosjyre industriprodukter no  

Høykvalitets varmtvannsberedere for store anlegg - som sykehus, skoler, idrettshaller, boligblokker, skip og offshoreinstallasjoner m.m. Pro...

Advertisement