Issuu on Google+

rodina KLÍŽOVA

založena 12. dubna 2000

Josíf

ek 2

1. ú

nora

2004 Petra 20. září 1974

iše Frant

nora k 2. ú

2007

Dvaid 23. srpna 1975

Kristýna & Emil

19. května 1949

1. prosince 1949

Vlastimila & Horymír

24. prosince 1949

5. dubna 1961


Personalizovaný rodinný strom