Page 4

Sreda, 11.10. 2017

Šolo je obiskala županja Ga. Mojca Čemas Stjipanović s sodelavko Vladko Kostelec Peteh. Srečali sta se s predstavniki šole – ravnateljem Borisom Mužarjem, pomočnico ravnatelja Bernardo Starašinič, predsednico sveta šole Palmiro Šašek, članico sveta staršev in sveta šole Mojco Frankovič ter predstavnico zaposlenih

Profile for Karmen Golobic

Šolska kronika - oktober 2017  

Šolska kronika - oktober 2017  

Profile for osmjc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded