Page 1

MAJ Četrtek, 3.5. 2017 Po počitnicah spet v šoli. Na šoli smo imeli tekmovanje iz logike Logična pošast, katerega se je udeležilo 52 učencev od 1. do 9. razreda. Na državno tekmovanje so se uvrstili Ajda Bremec, Mila Miketič, Sofija Despotović, Domen Belca, Domen Aš, Maks Bahor, Matic Cimerman, Vita Prijanovič, Jan Bošnjak, Nejc Malerič, Gašper Spreizer, Tim Bahor, Aleksej Aš, Iva Horvat, Bor Rjavec, Teja Dajčman, Žiga Forstner, Klemen Rožič Šoštar, Marina Vrščaj, Luka Jakofčič, Žan Belca, Samo Kavčič in Anja Beličič.

Petek, 4.5. 2017 Nacionalno preverjanje znanja se je začelo z današnjim dnem iz slovenščine v 6. in 9. razredih.

Sobota, 5.5. 2018 Na lepo sončno soboto je na šoli potekala prireditev v okviru projekta ŠPORT ŠPAS - dan druženja in gibanja vseh generacij. Učenci so povabili svoje starše, dedke, babice, sorodnike in ostale znance na prijetno preživetje sobotnega dopoldneva. Zbrali so se na igrišču za športno dvorano, kjer jih je pozdravil ravnatelj šole. Po nagovoru je sledilo jutranje razgibavanje, nato pa pohodi in ogledi različnih dejavnosti, ki so potekale na različnih lokacijah. V delavnicah so si lahko ogledali postopek izdelovanja belokranjskih pisanic in specialne filmske efekte-filmsko ličenje. Na stojnicah se je predstavila Zveza lovskih družin Bele krajine in Krajinski park Kolpa. Na plezalni steni »Suhi most« je svojo dejavnost predstavil Športno plezalni odsek Planinskega društva Črnomelj. Ribiška družina Črnomelj se je predstavila na ribniku Mlaka v Kanižarici. Na zaključku je nastopilo Twirling mažoretno društvo Spin. Po nagovoru gospe županje Mojce Čemas Stjepanovič je sledila podelitev priznanj za najstarejšega in najmlajšega udeleženca ter najštevilčnejšo družino. Najstarejša udeleženka je bila Ksenija Khalil, najmlajši udeleženec pa Kristjan Bebar. Največ sorodnikov je na prireditev pripeljala Pia Žalec.


Ponedeljek, 7. 5. 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike.

Torek, 9. 5. 2017 Belokranjsko prvenstvo osnovnih šol v atletiki za starejše in mlajše učence je bilo v ŠC Loka. Tekmovali so učenci iz naslednjih šol: OŠ Vinica, OŠ Dragatuš, OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Podzemelj in OŠ Metlika. Športni pedagogi so bili sodniki in merilci v posameznih disciplinah. Štirinajst učencev naše šole bo tekmovalo na področnem atletskem tekmovanju v Novem mestu.

Sreda, 9.5. 2018 Izvedli NPZ iz glasbene umetnosti za 9. razrede in angleščine za 6. razrede.


Petošolci so imeli kulturni dan. Z vlakom so odpotovali v Metliko, kjer smo si najprej ogledali metliško vinsko klet. Sprehodili so se skozi Metliko. Sledil je ogled Belokranjskega muzeja, kjer jih je kustosinja poučila o zgodovini Bele krajine. Tudi vožnja nazaj v Črnomelj je bila za učence zanimiva, saj se je marsikdo z vlakom peljal prvič.

v Ljubljani je potekala zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli, na kateri so podelili priznanja na državni ravni. Prireditve so se udeležili tudi učenci naše šole, ki so sodelovali na natečaju in se s svojimi deli uvrstili na državni nivo. Iz naše šole sta bila na državnem nivoju zelo uspešna dva učenca: Vita Prijanovič, ki je osvojila 2. mesto za literarno delo Škrat Prestko me je popeljal v…. (mentorica Nevenka Jankovič) in Jakob Kavšek, ki je osvojil 2. mesto za likovno delo Zeleni Jure (mentorica Natalija Orlič).


Učiteljski zbor je imel sejo. Izvedli smo tudi volitve za sindikalno zaupnico, katera še naprej ostaja Andreja Vraničar.

Četrtek,10.5.2018 Osmošolci so imeli Eko dan s predavanjem na šoli in delavnica o Sadjarstvu v Semiču, ki jo je izvedel Janez Gačnik.

Petek, 11.5. 2018 Devetošolci so imeli predavanje na šoli o sadjarstvu, ki jo je izvedel Janez Gačnik. Foklorna skupina se je udeležila 21. državne folklorne revije ljudskih pesmi, plesov in običaje PIKA POKA POD GORO v Rogaški Slatini. Predstavili so se z odrsko postavitvijo Pastir sanja. Folklornike je spremljal tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj pod mentorstvom Antona Grahka. Za nastop na tekmovanju so prejeli srebrno priznanje. Starejša folklorna skupina se je uvrstila na regijski nivo. Nastopali so v Semiču z odrsko postavitvijo Prasico gonit. Med nastopom so uživali in se odlično odrezali. Osvojili so srebrno priznanje.


V prvem nadstropju smo s pomočjo učencev in njihovih staršev posadili zimzelene rastline, ki krasijo našo šolo. Pri učencih na ta način spodbujamo čut za estetiko, primeren odnos do šolske lastnine in pravilen odnos do »živih bitij«, ki bodo ob primerni skrbi rasle in nam v šolski stavbi pričarala košček narave.

Ponedeljek, 14. 5. 2018 Učenci 6. razredov so imeli tehniški dan Industrijska proizvodnja. Obiskali so muzej Rudnik v Kanižarici in si ogledali proizvodnjo Ema Kavčič in Ela Spreizer sta se na OŠ Ob Rinži v Kočevju predstavili na regijskem predizboru za Župančičevo frulico z Župančičevo poezijo.


Torek, 15.5. 2018 Učenci prvega razreda so preživeli zanimiv dan, ki so ga namenili zdravju. V okviru projekta VITAMINSKI MESEC in ZDRAVSTVENE VZGOJE so v sodelovanju z Zdravstvenim domom Črnomelj spoznavali pomen zdrave prehrane in gibanja. V gospodinjski učilnici so pripravili namaz s porom in proseno kašo s svežim sadjem. Namaz so namazali na kruh pri malici, s kašo pa so se posladkali pozneje. Ugotovili smo, da je zdrava hrana zelo okusna. Sledila je delavnica, kjer so se še poigrali in razgibali.

Sreda, 16.5. 2018 Devetošolci so imeli naravoslovni dan Močeril.


Na uvodni prireditvi Parada učenja v Kulturnem domu je nastopila starejša folklorna skupina. Člana folklornega krožka 2. in 3. razredov so sodelovali v delavnici učenja plesov.

Učenci drugih razredov so imeli vitaminski mesec.


Na otvoritvi kabineta za učiteljice 1. razredov.

Četrtek, 17.5.2018 Učenci 3. razredov so imeli kulturni dan. Obiskali so Muzej domače obrti v Adlešičih in Župančičevo rojstno hišo na Vinici. Z avtobusom so se najprej odpeljali v Adlešiče, kjer jih je gostoljubno sprejela učiteljica Nada Cvitkovič in jim v svojem muzeju domače obrti na zanimiv in privlačen način predstavila delček naše kulturne dediščine. Predstavljena jim je bila predelava lanu, izdelava belokranjskim pisanic ter ogledali so si značilne belokranjske izdelke, ki so v tistem času belokranjski hiši dajali toplino in domačnost. Nato so se odpeljali v Vinico, kjer so si ogledali spominsko hišo Otona Župančiča. Pred koncem so se učenci še malo poigrali in kulturni dan zaključili s poletno slaščicosladoledom.


Ravnatelji Dolenjske, Posavja in Bele krajine so imeli v organizaciji Zavoda za šolstvo srečanje, ki je potekalo na naši šoli v dopoldanskem času.

Petek, 18.5.2018 Svetovalka Marta Novak je pi učiteljici Mihaeli Filak opravila hospitacijsko uro pri pouku angleščine v 3.a razredu. Učenci 1.razredov so imeli kulturni dan. Odpravili smo se v Novo mesto, kjer smo si najprej ogledali Dolenjski muzej, potem pa še gledališko predstavo Janko in Metka v KD Janeza Trdine.


Sobota, 19.5. 2018 Na šoli smo organizirali državno tekmovanje iz logike Logična pošast. Tekmovalo je 23 naših učencev. Osvojili so 7 srebrnih in 3 zlata priznanja. Dobitniki so Mila Miketič, Sofija Despotović in Domen Aš.

Ponedeljek, 21. 5. 2018 Letos so v branju uživali številni učenci naše šole, precej pa jih je osvojilo tudi bralno značko. Teh je bilo 211, od tega na razredni stopnji 147, na predmetni stopnji pa 64. V 9. razredu je bilo kar 17 zlatih bralcev, kar pomeni, da so ti učenci bralno značko osvojili v vseh razredih osnovne šole. Vsi bralci so prejeli priznanja, bralci 1., 4. in 7. razreda pa tudi mape, zlati bralci pa so dobili še dodatno priznanje. K zglednemu številu bralcev so zagotovo pripomogle učiteljice, ki so učence spodbujale k branju in z njimi opravljale pogovore o prebranih knjigah.

Torek, 22.5. 2018 Učenci naše šole so se udeležili atletskega področnega posamičnega tekmovanja za mlajše in starejše učenke in učence, ki je bilo na atletskem stadionu Portovald. Teja Dajčmen in Ervin Avguštin sta osvojila tretje mesto v štafeti na 300m in 60 m.


Četrtek, 24.5.2018 Učenci naše šole, ki so dosegli izredne uspehe, so obiskali gospo županjo na Občini Črnomelj. Sprejema so se udeležili učenci turističnega krožka, ki so na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava v Mariboru, osvojili zlato priznanje. Županjo so obiskali tudi najbolj zaslužni učenci muzikala in učenci dobitniki srebrnih priznanj Kim


Riznič, Luka Vehovec, Bor Rjavec, Žiga Forstner, Anka Pezdirc in Žan Belca ter športnika Mark Frfolja in Vita Prijanovič.

Osmošolci so imeli športni dan plavanje v Dolenskih Toplicah. Gostili smo učence OŠ Vojnik. Pri nas so bili na kosilu po potepanju po Beli krajini. Predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda so imeli 3. sestanek šolskega parlamenta. Predsednik Jakob Kavšek je poročal o delu otroškega parlamenta na šolski, občinski, regijski in nacionalni ravni. Letošnja tema je bila Šolstvo in šolski sistem in naš Jakob je uspešno zastopal šolo in tudi Belo krajino na prav vseh ravneh. Predstavniki oddelčnih skupnosti so obravnavali prenovljeno eko listino in jo soglasno sprejeli. Podpisniki listine so g. ravnatelj Boris Mužar, eko koordinatorici in predstavnik


učencev. Govorili so o nekaterih problemih, ki jih zaznavajo učenci v šoli pri malici in med odmori ter si zaželeli uspešen zaključek šolskega leta.

Učenci krožek DMG so se udeležili 5. srečanje Društev mladi gasilec Bele krajine na OŠ Loka.


Petek, 25.5. 2018 Učenci likovniki z učiteljico Natalijo Orlič so se udeležili 4. izletniške kolonije mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine na otoku Krku. Iz naše šole se jo je udeležilo 11 učencev: Marina Vrščaj, Žan Belca, Kristjan Pezdirc, Kaja Pavše Grabrijan, Kim Riznič, Jakob Kavšek, Kanita Škulj, Nives Ilinčič, Kaja Kuzma, Daša Schweiger, Matic Tekavec. Po prihodu v mesto je sledil kratek sprehod skozi mesto. Učenci so si med ogledom izbirali primerne lokacije za slikanje. Ustvarjali so zavzeto in vztrajno in niso popuščali niti zaradi vročine.


Ponedeljek, 28. 5. 2018

Sedmošolci v CŠOD Soča od 28.5. do 1.6.2018.


Skupini otrok delfinčki in čebelice iz vrtca na Čardaku so obiskali naše učence v prvih razredih, ker bodo tudi oni v jeseni postali prvošolčki.

Že drugi mesec poteka adaptacija stopnic, ki povezujejo Šolsko ulico s Kolodvorsko cesto.

Četrtek, 30.5. 2018 Učenci lutkovnega krožka si imeli nastop v Vrtcu v Črnomlju, učenci 1. razredov pa športni dan.


Profile for Karmen Golobic

Šolska kronika, maj 2018  

Šolska kronika, maj 2018

Šolska kronika, maj 2018  

Šolska kronika, maj 2018

Profile for osmjc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded