Page 1

Září 2013

75. 75.

_________________________________________________________

Školní časopis Amaro jilo vydávají žáci ZŠ a MŠ nám. 28. října ve školním klubu. Časopis je pro čtenáře zdarma


Milí čtenáři, zdravíme Vás v novém školním roce, tady u nás na Osmecu ! Doufáme, že Vás časopis pobaví. Můžete si i zaluštit a něco vyhrát ! Přejeme Vám hodně úspěchů. Obsah: Podzimní pohádka…………………………2 Sportovní aktivity………………………….3 Adpatační programy……………………….4 Kniha versus film………………………….6 Večerní klub……………………………….6 Integrovaná tematická výuka………………7 Křížovka……………………………………8 Podzimní pohádka Bylo nebylo jednou 8 děcek ve škole. Celá třída šla na ořechy, byl velikánský vítr, k tomu mlha – nic nešlo vidět, ani ulici, prostě nic. Všichni volali o pomoc, i dvě paní učitelky – paní Stalmachová a druhá byla paní Pompová. Paní Pompová měla deštník a z ničeho nic byla na obloze a křičela. Všichni jsme jí chtěli pomoci, ale nešlo to. Ona pak zmizela. Z ničeho nic se tam ukázal pan učitel Rosík, proměnil se na vlka a chtěl nás sníst, ale nepovedlo se mu to. Přišel tam pan Habermann - Superman a zachránil nás. Zabil vlka a byli jsme šťastní. Venku bylo najednou krásně, svítilo sluníčko a bylo hrozně teplo a paní učitelce Stalmachové se udělalo špatně a odpadla. Tak Superman Habermann s ní letěl do nemocnice a my jsme šli pěšky. Tam jsme řekli, že se jdeme podívat za paní učitelkou Stalmachovou. Řekli nám, že můžeme, že je to pokoj 330. Už jí bylo dobře, jen se jí trochu motala hlava. Z okna jsme najednou viděli, že z nebe spadla s deštníkem paní učitelka Pompová. Nic se jí nestalo, tak jsme byli šťastní a šli jsme všichni domů. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Gabriela Davidová 7.B /jazyková úprava I.Stalmachová/

2


Sportovní aktivity ve škole V červnu jsme na zpestření závěru školního roku zorganizovali sportovní turnaje pro naše žáky. Prvním z nich byl turnaj ve florbale (20.6.2013). Žáci si vytvořili 5 týmů a první 2 z nich postoupili do dalšího turnaje (26.6.2013), kterého se zúčastnil i tým UČITELŮ ve složení Jeřábková, Kušnierová, Brémová, Slováková, Němeček, Severa. Výsledky týmů: 1. místo: RUSSIA : Emir Ramič, Tony Mirga – nejlepší střelec ( 14 gólů ), Bobo Kotlár 2. místo: 7.A: Marek Gruľo, Max Žiga, Dan Radači 3. místo: TORONTO: Patrik Daniel, Robin Gulkáš Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Mario Gaži z týmu FINSKO. V turnaji s učiteli zvítezil tým RUSSIA a 7.A se umístnila na 3. místě. 24.června si kluci utvořili družstva trojic a utkali se společně o nejlepší tým školy v malém fotbale. Vítězem se stali KATALÁNCI – Bobo Kotlár- NEJLEPŠÍ STŘELEC, Patrik BandaNEJLEPŠÍ HRÁČ, Franky Malík, druhé místo si zasloužili RUDÍ ĎÁBLI – Marek Dirda, Jim Bytyči, Emir Ramič a Anty Mirga. Na 3. místě skončil tým KRUŠOVICE – Tibor Daniel, Patrik Daniel, Dan Radači.

Do turnaje ve stolním tenise se přihlásil velký počet žáků, proto jsme turnaj rozdělili do 3 skupin. Jednu skupinu tvořily dívky, které se umístnili následovně : 1. místo Lída Horváthová 2. Nela Švestáková 3. Drahuška Holubová 4. Ester Balážová

3


Kluci odehráli zápasy ve skupinách a ve finále si proti sobě zahráli Jim Bytyči ( 1.místo), Marek Gruľo(2.m.) a Emir Ramič (3.m).

Adaptační programy V první polovině měsíce září proběhly v 6. třídách adaptační programy. Žáci 6. A i 6.B se po dobu tří dnů neučili, ale spolu s třídní učitelkou hráli různé hry, vzájemně se poznávali a seznamovali se s druhým stupněm. Součástí adaptačních programů bylo seznámení žáků s budovou školy na nám. 28. října, aby se v ní dobře orientovali, aby například věděli, kde je ředitelna, kde je dramatická učebna, kde je posilovna atd. Zda si vše dobře zapamatovali, prověřila závěrečná hra adaptačních

4


programů, tzv. „bojovka“, při níž žáci museli hledat různá stanoviště ve všech koutech školy a plnit tam zadané úkoly. Žáci se dále v průběhu celých tří dní seznamovali s pravidly, která platí na druhém stupni a nakonec si pravidla, z nichž si některá i sami vymysleli, vyvěsili ve třídách Dozvěděli se, jak funguje školní poradenské pracoviště a s čím se na něj mohou obrátit. Na druhou stranu jim byly ukázány záznamový a černý sešit (sešit výchovného poradce) a byl jim vysvětlen systém vedení krizových intervencí. Vedle těchto aktivit jsme společně hráli spoustu her, zaměřených především na vzájemné poznávání a sebepoznávání, které, jak doufám, pomohly především třídním učitelům vytvořit si rychleji bližší a otevřenější vztah k žákům. Mgr. Martina Brémová, školní psycholog

VYSÍLÁNÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU Kdy ? Každý den o velké přestávce (9,40-10,00) Kde? Ve školním klubu Kdo může vysílat? Každý žák 2. stupně, který se na vysílání zapíše ve škol. klubu

5


Kniha versus film 18. září si pro nás pracovnice Knihovny Jiřího Mahena připravily program s názvem Kniha versus film. Sledovali jsme ukázky filmů, které byly natočeny podle slavných knížek. Některé jsme znali, jiné byly pro nás úplně nové. Hodně jsme se snažili, abychom si vybavili autory a názvy knížek. Pak jsme pracovali s textem. Nakonec jsme měli odpovědět na to, jestli si raději přečteme knihu, nebo sledujeme film. Všichni jsme se shodli na to, že se díváme raději na film. Žáci 9. třídy

Večerní klub 30.9. se uskutečnil první večerní klub, který rozšířil nabídku celodenního programu o aktivity pro místní komunitu. Tématicky byl zaměřen na setkání s bývalými žáky – úspěšnými absolventy. Večerní kluby pořádá Komunitní centrum Osmec o.s. Budou se konat jedenkrát za měsíc v budově školy nám. 28. října. Další večerní klub proběhne 21.10. v 16,00 hodin. Bc. K. Mezihoráková

6


Integrovaná tématická výuka Pojďte si trochu zavzpomínat a připomenout si poslední měsíce loňského školního roku. Tehdejší sedmé třídy absolvovaly tématickou výuku o středověku, kde si vyzkoušely mimo jiné zahrát na středověké stavitele. Šesté třídy zase během ITV Vesmír natáčely film o Sluneční soustavě. Bc. K. Bíziková

7


KŘÍŽOVKA S luštěním vám mohou pomoci učitelé, asistenti, rodiče a romský slovník. Vyluštěnou tajenku přineste do klubu, dva vylosované výherce čeká odměna !

oči hlava hrnek dům zapomenout tlustý podrážka talíř padesát křížovku připravil K.Landori

8

Amaro jilo 75 /září 2013/  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you