Page 1

Říjen 2013

76.

________________________________________________

Školní časopis Amaro jilo vydávají žáci ZŠ a MŠ nám. 28. října ve školním klubu. Časopis je pro čtenáře zdarma


Amaro Jilo

76/2013

Milí čtenáři, jsme rádi, že Vám můžeme představit říjnové vydání našeho časopisu. Pokud Vás zaujala kresba na titulní straně a vrtá Vám hlavou, proč má název Vánoce na Zelňáku, rádi Vám to vysvětlíme. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže, která nese název Vánoce na Zeĺnáku. Vyhlásil ji starosta městské části Brno-Střed. Ve školním klubu vzniklo několik prací do této soutěže. Z těch, které stihli žáci dokončit včas (uzávěrka soutěže byla 31.10.), jsme vybrali ty nejzdařilejší. Vedle Eriky Landoriové, jejíž kresbu jsme umístili na titulní stranu, posíláme do soutěže i práci Žanety Oláhové, která si vybrala dost obtížný objekt ke ztvárnění. Zvládla to perfektně, což sami můžete vidět na straně . Doufáme, že práce se budou líbit také porotě ! V tomto vydání najdete zajímavosti nejenom z 2. stupně, dále Vás čeká vlastní tvorba Marilin Zámkové v podobě pohádkového příběhu. Křížovku z minulého čísla vyluštilo a odevzdalo sedm žáků. Tajenka ukrývala slovo „jekhetane“, které znamená spolu, dohromady. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali Amálku Kopřivovou, která vyhrála týden velkých přestávek s možností rozhlasového vysílání ve školním klubu. Tentokrát si můžete opět zasoutěžit, více se dozvíte na poslední straně. Přejeme Vám příjemnou zábavu a hodně úspěchů ! Obsah: Portréty historických osobností v 5.B………………………………………….2 Celodenní program...…………………………………………………………...4 Večerní klub……………………………………………………………………5 O dvou statečných skřítcích………………………………………………….....6 Coca-cola cup, soutěžní otázka…………………………………………………8

Trochu podzimní krásy V pracovních činnostech si žáci kurzu zkusili něco z umění aranžování květin. Nebylo to tak jednoduché. Nejprve si z opadaných listů vytvořili růže, pak teprve mohli vyrobené květy naaranžovat. Jak se jim práce povedla můžete posoudit na přiložených fotkách. Já myslím, že byli úspěšní. L. Jeřábková

2


Portréty historických osobností v 5.B

Portréty osobností vznikly v hodině, v níž jsme propojili vlastivědu s výtvarnou výchovou. Cílem bylo namalovat portrét nějaké významné osobnosti do 19. století z historie Čech a Moravy. Celé září jsme totiž ve vlastivědě opakovali učivo ze 4.třídy, a to dějiny Čech od příchodů Keltů v 5. st. př. nl. až po Josefa II. Habsburského do 18.st. n.l. Letos jsme k tomu přidali první půlku století 19. Ve výtvarné výchově si děti měly vzít učebnice z vlastivědy z loňska i letošního roku. Měly jimi listovat a najít si pak jednu osobu, která je něčím zaujala. Tuto osobu pak měly ztvárnit jako portrét. Učily se, co je to vlastně ten portrét, co je to pozadí, jak na něm mají být velké jednotlivé proporce hlavy. Dále si měly všímat a na výkresu vystihnout stáří osoby tak, jak to u osobností popravdě bylo v učebnicích. To se jim opravdu povedlo, stačilo přidělat osobě pár vrásek. Nejprve se tohoto úkolu bály, že to přece nezvládnou a ani se jim do toho moc nechtělo. To se naštěstí brzy zlomilo. Samy pak byly příjemně překvapené, jak to zvládly. Byly na sebe opravdu hrdí. A já na ně. A jaká je z jejich výtvorů krásná výstavka ! Na chodbu jsem obrázky sice věšela já, ale celá třída u toho chtěla být přítomna. Díky tomu, že máme práce vystavené u třídy, děti se na ně denně dívají, a většina již ví nebo si lépe pamatuje, kdo je to Jungmann, kdo Palacký, kdo Žižka, a kdy přibližně žili. Vždy si vzpomenou i na to, koho malovali spolužáci. Portrét tvořily dvě hodiny. Nejprve si namalovaly tužkou obrys, pak vymalovaly vodovkami. Markéta Popelková, třídní uč.5.B

3


Hudební klub Jednou z aktivit celodenního programu je hudební klub. Probíhá v pondělí pro žáky 2. stupně, kteří mají zájem rozvíjet své hudební dovednosti. 9. října jsme do hudebního klubu zavítali. Našli jsme tam pana učitele Kubu Vašicu a dva žáky – Láďu a Denise ze 6.B. Pan učitel nám prozradil, že jde o velké talenty. Kluci chodí pravidelně do hudebního klubu, kde nacvičují skladby, které předvedou na vánočních akcích, kterých se škola tradičně zúčastní. Od kluků jsme se dozvěděli během rozhovoru další zajímavé věci. Jak dlouho se věnujete hudbě ? Denis: „Čtyři roky hraju na bicí, je to moc hezký nástroj.“ Láďa: „Já hraju tři a půl roku, líbí se mi na klávesách, jak zní.“ Kdo vás učí? Denis: „Kromě pana učitele Vašici mě učí Gejza Horváth v IQ Roma servis.“ Láďa: „Já chodím občas do Dromu hrát na klávesy.“ Jakou hudbu posloucháte ? Denis: „Líbí se mi hudba, kterou dělá El Nino.“ Láďa: „Můj oblíbený hudebník je Steve Wonder a Michael Jackson.“ Chtěli byste se v budoucnu živit hudbou? Denis: „Jednou bych chtěl učit na hudební škole.“ Láďa: „Já bych chtěl učit hru na klávesy, tělocvik, nebo pracovat v Mc Donaldu.“

Celodenní program na 1. stupni – Sportovní hry O kroužek Sportovní hry je na 1. stupni velký zájem. Pravidelných účastníků je dvanáct, z kapacitních jsme nepřijali důvodů všechny zájemce. Tento kroužek má pomoct ke zdokonalování sportovního maxima každého jedince. K. Landori

4


Večerní klub 21. října uspořádalo Komunitní centrum Osmec o.s. další večerní klub. Kromě hraní deskových her jsme se věnovali i našim bývalým žákům, kteří mezi nás přišli, aby se podělili o první dojmy ze středních škol. Další setkání uspořádáme 25. listopadu. Sledujte pozvánky, setkání bude určeno hlavně žákům 9. třídy a jejich rodičům. Součástí akce bude i kulturní program. K. Mezihoráková

5


O dvou statečných skřítcích Kapitola 1 Byla nebyla jedna velmi malá vesnička. Nebyla to obyčejná vesnička, byla kouzelná. Nikdo ji neviděl, jenom ten, kdo věřil. V té vesničce bydleli čtyři malí skřítkové. Jmenovali se Recemment, Lersment, Maument a Kuliment. První byl největší a nejchytřejší ze všech. Druhý byl trochu menší, ale měl schopnost číst myšlenky. Třetí byl už dost malej, ale měl lepší schopnost uměl hýbat věcmi. A čtvrtý byl nejmenší, ale měl obě schopnosti číst myšlenky i hýbat věcmi. Kapitola 2 Jednoho dne se Recemment a Lersment hodně hádali. Nebylo to nic nového, hádali se pořád. Ale tentokrát to bylo hodně zlé. Kuliment a Maument se je snažili oddělit, ale marně, tak je nechali ať se hádají, a šli se projít. Říkali si, že je to za chvíli přejde. Za hodinu se vrátili. Ti dva se pořád hádali. Když už to Maument nevydržel, zakřičel: „DOOOST! Už nechci slyšet, jak se hádate !“ a utíkal do svého pokoje a zavřel se. Snažili se mu vysvětlit, že už se hádat nebudou, ale Maument je neposlouchal. Kapitola 3 Když už všichni spali, Maument se rozhodl, že si zbalí důležité věci a vyrazí hledat čarodějnici, která mu splní tři přání. Slyšel už o ní, ale nikdy si nemyslel, že k ní někdy půjde. Udělal to jen kvůli svým bratrům. Přál si, aby se už nehádali. Když už měl vše zbalené, uklidil si svůj pokoj a zavřel za sebou dveře. Na dveřích nechal vzkaz „jsem v pořádku, nehledejte mně“. Jenže když zavíral dveře, hodně s nimi třískl a probudil Kulimenta. Kuliment se vzbudil a nevěděl, co se děje. Šel se podívat a uviděl Maumenta, jak cupitá z vesnice ven. Jakmile ho spatřil, okamžitě se oblékl, vzal si s sebou batoh, zabouchl dveře a utíkal za ním. Opatrně ťukl Maumenta na rameno a zašeptal: „ Jdu s tebou, zažijeme ohromné dobrodružství.“ Maument se nahněval a řekl: „ Běž do svého pokoje !“ Ale když viděl, jak se na něj dívá, nemohl nic dělat, tak ho vzal s sebou. Kapitola 4 Když šli lesem, Kuliment si zpíval. Maument se hněval, ale protože měl schopnost, mávl rukou a nasadil ho na velikánskej strom. Jenže Kuliment měl tu samou, takže se přenesl dolů. Maument ho už nechal, protože vědel že je malý. Když šli svojí cestou narazili na obra. Hodně se ho báli. Obr je vycítil, zvedl se a okamžitě utíkal za nimy. Maument a Kuliment byli rychlí, ale obr byl rychlejší. Vzal je do ruky a chtěl je sníst. V tom slyšeli kentauři někoho křičet, jakmile je slyšeli, okamžitě utíkali za nimi. Jeden z kenatourů zakřičel: „Nech je být, obře, jsou malí, oni ti nic neudělají, jsou přece malí“. Obr je pustilm, dupl a odešel. Byli jim moc vděční, že je zachránili. Vládce kentaurů jim nabídl, aby si odpočinuli v jejich vesničce. Kuliment souhlasil. Měl už docela hlad, ale Maument jim moc nevěřil. Nakonec snimi šel. Kapitola 5 Když už byli ve vesničce, všichni je vítali. Jen den z kentaurů se jich zeptal: „ Kampak jdete ?“ Maument odpověděl, že jdou za čarodějnicí, která jim splní tři přání. Pak se naposledy napil a společně s Kulimentem odešli. Maument řekl Kulimentovi , ať se přenese na strom a podíval se, jestli neuvidí skálu. Jakmile ji uviděl, zakřičel: „Ano, vidím, přenes se Maumente, jseš blízko“. Když Maument doletěl na skálu, podíval se dolů a uviděl čarodějnici. Skočil dolů a zeptal se: „Vy jste čarodějnice, která splní tři přání ?“ Čarodějnice se pyšně usmála a řekla: „Ano, to jsem já, co si ode mně žádáš ? Ale počkej než si budeš něco přát, něco od tebe chci.“ Maument se vylekal a řekl: „Snad nechceš můj život ?“Čarodějnice odpovědela: „Nejseš daleko od pravdy, chci tvoje

6


bratry Lérsmena a Recemmenta !“ Maument vyděšeně vykřikl: „Vždyť to dělám kvůli nim!“ „Nesouhlasím !“ Ale potom měl nápad, kývl na čarodějnici. Ta se ujistila, že souhlasí a v tom zmizela. Kapitola 6 V tom zavolal Kulimenta a řekl mu svůj plán. Přenesli se do své vesničky a jakmile viděli své bratry vysvětlili jim svůj plán. Bratři souhlasili. Když už byl ten nejvyšší čas dorazili ke skále. Tam už na ně čekala čarodějnice. Jakmile uviděla Lérsmena a Recemmenta, vyřkla kouzlo svázání, Maumment okamžitě skočil na čarodějnici a držel ji ze všech sil. Recemment byl natolik chytrý, že věděl, jak se dělá lektvar smrti. Řekl to Kulimentovi. Když už byl hotový, Maument hodil čarodějnici do kotle. Maument byl hrozně šťastný a uvědomil si, že žádné přání nepotřebuje, že má, co chce ! Marilin Zámková, 7.A

Soutěžní obrázky

Nakreslila: Žaneta Oláhová, 9.A

Marie Boráková, 7.B

7


Coca-cola Cup – fotbalový turnaj Dne 23.10. 21013 jsme odehráli první kolo prestižního fotbalového turnaje pro žáky 2. stupně. S vybranými žáky, kteří splnili do jisté míry požadavky – docházka do školy, chování a samozřejmě, kteří splnili povinnou věkovou hranici, jsme už v 7:30 odcházeli od školy. Bohužel, jeden žák na sraz nedorazil včas, a tím se turnaje zúčastnit nemohl. Na hřišti Lokomotivy Brno Horní Heršpice odehráli kluci 4 zápasy. Hned v prvním utkání jsme porazili ZŠ Křenová v poměru 6:3. Střelci Bobo Kotlár a Božka Patrik Banda dali po 3 gólech. V ostatních zápasech se nám zvítězit nepodařilo, protože někteří hráči nezvládli herní disciplinu. Se ZŠ Herčíkova jsme prohráli 8:1 a gól dával Emir Ramič. ZŠ Masárova nás porazila 6:0 a v posledním zápase, když už naši žáci odpadli i fyzicky jsme od ZŠ Úvoz dostali předvánoční nadílku 15:1. Naším střelcem byl Patrik Banda.Velké poděkování za úsilí a disciplinu patří těmto hráčům: Dan Radači, Patrik Filo a Tibor Daniel. Za naši školu nastoupili : V brance Dan Radači, v poli Marek Dirda, Mario Gaži, Tibor Daniel, Robert Borák, Ladislav Ferenc, Patrik Filo, Robert Kotlár, Emir Ramič, Patrik Banda, Filip Holub, Marek Daniel. Napsala O. Kušnierová

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak zní celé jméno romského hudebníka, po kterém je pojmenovaný brněnský hudební festival ? Odpovědi na otázku přineste K. Mezihorákové do školního klubu, vylosovaný výherce bude odměněn !

nakreslil: Samuel Lakatoš, 8. třída

8

Amaro jilo 76 /říjen 2013/  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you