Page 1

‘’ YOZ’’ ÜNİVERSİTE ‘Önümüzdeki yılların bütün dünyada yükseköğretim alanında yoğun bir uluslararasılaşma, kitleselleşme ve kalite rekabetinin yaşanacağı bir zaman dilimi olacağı dikkate alındığında yükseköğretim kurumlarımızın kurumsal olarak daha özerk, rekabete daha açık, daha esnek ve daha güçlü bir biçimde örgütlenebilmesinin önü açılmalıdır. Yükseköğretim kurumlarımızın dünyadaki saygınlıklarının artması, bir yandan bölgesinin zenginliklerinden beslenen diğer yandan dünyayla daha çok bütünleşen bir yapıya kavuşabilmelerine, daha çok ve nitelikli uluslar arası öğrenci ve araştırmacı çekebilmelerine, uluslararası araştırma ve yenilik kapasitesi geliştirebilmelerine ve rekabette daha avantajlı konumlar elde edebilmelerine bağlıdır.’ *

1.Çeşitlilik 2. Kurumsal özerklik 3. Performans değerlendirmesi ve rekabet 4.Malî esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı 5. Kalite güvencesi “ÇEŞİTLİLİK” “Çeşitlilik” kavramı, bir yandan yükseköğrenim kurumlarındaki, üniversite malî girdilerini zenginleştirebilecek program çeşitliliğinin yanı sıra, “eğitim ve araştırma üniversiteleri” gibi işlevsel farklılaşmaları, ama daha da önemlisi, vakıf ve kamu üniversitelerinin yanı sıra “özel” ve “yabancı” üniversitelerin kurulmasına olanak sağlayacak tarzda tasarlanmış. Böylelikle bugüne dek Anayasa izin vermediği için kurulamayan “kâr amaçlı” üniversitelere kapı ardına kadar açılacak .Taslakta dile getirilmese de, hazırlayıcıların üniversitelerBir üniversite yasası tasla- deki “kalite sorunu”nu üst sınıf ğından çok, şirket tüzüğünü çocuklarına, dünyaca nam salmış andırmıyor mu? üniversitelerin “yerli” şubeleYeni YÖK taslağı, Türkiye üni- rinde dolar bazlı yüksek ücretli versitelerinin yeniden yapılandı- diplomalar sağlayarak aşabilerılmasında beş temel amaç ve ceklerini düşündükleri anlaşılıyor. ilkeyi şöyle saptamakta:

05