Page 1

Ă…RSRAPPORT 2009 Forkortet versjon


2009

Et aktivt år for Oslo Røde Kors Først av alt vil jeg takke for den innsatsen som både våre frivillige og ansatte har gjort i 2009. Vi kan se tilbake på et aktivt år til beste for befolkningen i Oslo.

STYRELEDER: Trond Johannesen NESTLEDER: Erik Schyberg MEDLEMMER: Eivind Spiten Mette Spendrup Benedicte Biørnstad Hans Welle-Watne Farahnaz Rastegar (vara) Anne Mette Guerrero (vara) Karina Spilde (D-råds rep ORKH) Emma Khachatryan (Røde Kors Ungdom) Celine Blom (representant for ansatte) Stian Estenstad (vararepresentant for ansatte)

Vi er glade for at vi gjennom våre 2800 aktive frivillige har vært til stede over hele byen og har vært i stand til å gjøre en innsats overfor mange ulike grupper mennesker. Jeg er sikker på at våre mange frivillige opplever sin innsats både som meningsfylt og givende. Mange viser virkelig vilje til å stå på for dem som trenger det mest i byen vår. Våre frivillige har i 2009 satt fokus på viktige humanitære områder og vi har fått mye fokus i media på viktige saker. Sentrale temaer har vært ensomhet, oppvekstvilkår, migrasjonsspørsmål og ikke minst de behovene som mange mennesker har for nye nettverk og møteplasser. I mars var vi aktivt med i konferansen ”Stemmer verdt å høre” eller ”bakvendtkonferanse”, en konferanse der ungdommen fortalte sine historier, og myndighetspersonene lyttet. Her var ungdommene lærerne og myndighetspersonene elevene. Med denne konferansen ønsket Oslo Røde Kors å gi en stemme til ungdom som føler at de havner utenfor samfunnet og strever med å finne veier å komme inn i det på. Dette ble en veldig tankevekkende konferanse og en viktig møteplass. I år har vi markert at Besøkstjenesten er 60 år. I årenes løp har denne frivillige tjenesten økt i takt med behovene ettersom stadig flere opplever ensomhet og sosial utestengning fra velferdssamfunnet. I Oslo er det 450 besøksvenner som jevnlig møter en ensom person og gjør hverdagen lysere for begge parter. I år har vi også markert 25 års-jubileet for Røde Kors-telefonen for barn og ungdom, samt oppstart av ny driftsmodell for Røde Kors sitt dialogtilbud overfor barn og unge. Kontakttelefonen ble startet av Barnehjelpen i Oslo Røde Kors som var tidlig ute med å etablere et viktig tilbud. I 2009 fikk Oslo Røde Kors ansvaret for å drifte det

nasjonale tilbudet på dette området. Dialogtilbudet skal bidra til trygge og positive oppvekstvilkår for barn og unge i Norge, samt være et tilbud til barn i vanskelige livssituasjoner. I årene som kommer skal vi gjøre alt som står i vår makt for at dette skal bli et meget godt tilbud til barn og unge. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med mange utfordringer. En utfordring er å ha tilstrekkelige ressurser slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb. Jeg vil gjerne minne om at du kan støtte Røde Kors økonomisk ved å benytte Pantoknappen i butikken når du panter flaskene dine, men husk at du kan også registrere Oslo Røde Kors når du tipper. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere for god dialog og godt samarbeid gjennom hele 2009. Sammen er vi sterke og med hvert vårt bidrag får vi utrettet mye for dem som trenger det mest i byen vår. De frivillige er vår aller viktigste ressurs. I året som kommer vil vi sette fokus på en god videreutvikling av gruppelederordningen slik at vi kan ta imot enda flere frivillige. Det hadde vært flott med flere frivillige inn i lederskap og, ikke minst, flere voksne frivillige. I motsetning til de andre nordiske hovedstedene, har Oslo Røde Kors en betydelig større andel av unge frivillige enn voksne frivillige.

Innhold Høydepunkter 2009 Røde Kors i Oslo Frivillighet i fokus Pandemi og beredskap  Røde Kors: på ofrenes side i 150 år Viktige humanitære utfordringer i Norge Nye prosjekter Aktivitetsoversikt  Hvordan støtte oss?  Utdrag fra distriktsstyrets beretning for 2009 Aktivitetsregnskap

Til stede i byen din Oslo Røde Kors’ frivillige og ansatte betyr hver dag noe for noen i Oslo. Vår ambisjon er å være tilstede der vi kan gjøre en forskjell, som medmennesker med varme og omsorg. Gjennom regelmessige undersøkelser ønsker vi å finne ut hva byen trenger av humanitære aktiviteter, og vi setter gjerne i gang med nye prosjekter der vi trengs. Vi stiller oss hele tiden spørsmålene: Hvem er vi til for, hvordan kan vi effektivt utnytte ressursene våre for å skape et bedre samfunn for alle. Røde Kors i Oslo skal være et uredd, optimistisk og romslig medmenneske som du alltid kan stole på. Vi er en nøytral hjelpeorganisasjon, der frivillige er bærebjelken.

Trond Johannesen Distrikststyreleder

Årsrapporten er utarbeidet av Senter for frivillighet i Oslo Røde Kors Redaktør og grafisk utforming: Ane Sunde Bilder: Oslo Røde Kors / Norges Røde Kors / Therese Borge

4 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19

Frivillige er mennesker som hjelper mennesker. Å være frivillig er også å utvikle seg selv, sine

holdninger, sin helse. Oslo Røde Kors skal være den ledende, frivillige organisasjonen der vi tilbyr viktige og spennende aktiviteter, god opplæring og oppfølging. Oslo endrer seg stadig. Byen opplever stor tilflytting og vokser stadig. Befolkningen er satt sammen av mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Dette ønsker Røde Kors å inkludere enda mer i sitt arbeid, ved å ha større mangfold blant både frivillige og ansatte. Håper denne lille årsberetningen kan inspirere og gi et godt innblikk i vår mangfoldige virksomhet.

DAGLIG LEDER: Randi Hammerstrøm OM OSLO RØDE KORS: Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Innenfor rammen av et felles handlingsprogram og de behov som storbyen har, utfører Oslo Røde Kors mange forskjellige oppgaver. Våre ansatte og stadig flere frivillige ledere tilrettelegger for meningsfull frivillig innsats av flere tusen frivillige.

Randi Hammerstrøm Daglig leder

Alle aktiviteter og lokalforeninger har egne årsrapporter, og Oslo Røde Kors har en fullstending versjon for hele konsernet. 2 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 3


Høydepunkter 2009 JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Besøkstjenesten 60 år

Vinteraktivitet på Finnerud

Stemmer verdt å høre

Nytt informasjonstilbud

8. mai: Røde Kors-dagen

Nettverk etter soning på seilkurs

I dag, som for seksti år siden, drives Besøkstjenesten med innsats fra frivillige i alle aldre som vil være til støtte og oppmuntring for mennesker som ønsker kontakt.

250 kvinner og barn deltok på ski- og akedagene på Finnerud. For mange var det deres første møte med norsk natur og friluftsliv.

Under konferansen “Stemmer verdt å høre” var ungdommen lærerne mens representanter for det norske maktapparatet var elevene.

Røde Kors telefonen om tvangsekteskap ble utvidet til også å inkludere kjønnslemlestelse.

I 2009 var det 150 år siden Røde Kors ble grunnlagt, og dette ble markert i Oslo med flere arrangementer.

Hvert år blir det arrangert en seiltur for tidligere innsatte, frivillige og ansatte.

Jubileet ble feiret gjennom året med markering på Røde Kors-dagen, teaterbesøk, åpen kafé og reportasjer i ulike fora.

På Finnerud aktivitetssenter i Sørkedalen er det tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede, men stedet benyttes også av andre grupper i Oslo Røde Kors.

Ungdommene fikk fortelle sine historier og forklarte at kunnskap om samfunnet er nødvending for integrering.

Tilbudet er en nasjonal informasjonstjeneste hvor innringerne får råd og veiledning. Det jobbes mye med å øke bevisstheten blant de unge om deres rettigheter.

Temaet for markeringen var nøytralitet og fokus var på Røde Kors sin unike og viktige rolle i konflikter verden over. Konserter, utstillinger og stands langs rådhuskaia var noen av arrangementene.

Målet med prosjektet er inkludering - at mennesker som opplever at de er på utsiden av samfunnet skal føle seg som en del av det og som en del av et nettverk.

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Besøkstjenesten er den aktiviteten som har flest frivillige. Nesten 600 gjorde en innsats i 2009.

JULI

AUGUST

Oslo Røde Kors driver forebyggende ungdomsarbeid gjennom aktivitetene på ressurssentrene for ungdom.

SEPTEMBER

Turen gikk til Møre - og Trøndelagskysten og 40 personer deltok. Seilkurset er ett av mange tiltak i regi av Nettverk etter soning.

Ferie for alle

Kors på halsen sentralisert i Oslo

Hjelpekorpset vinner NM

Blood Donor Party

Pandemi og beredskap

Julefeiring på MARTE

Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi.

Kors på halsen (Røde Kors-telefonen) er en nasjonal samtaletjeneste for barn og unge, og i 2009 ble Oslo svarsted for hele Norge.

Oslo Røde Kors Hjelpekorps vant Norgesmesterskapet i førstehjelp for 6. gang. Det konkurreres i alt fra førstehjelp, kart og kompass til det å jobbe sammen som lag.

Blood Donor Party ble arrangert på Blindern av St. Petersburggruppa (distriktssamarbeid), Studentlaget og Blodgiverforeningen.

Oslo Røde Kors inngikk en avtale med Beredskapsetaten i Oslo kommune i 2009. Det har vært fokus på beredskap og en frivillig beredskapsgruppe har vært aktiv gjennom hele året.

Tradisjonen tro ble det juleforberedelser og julefeiring på MARTE Nettverkssenter.

Under massevaksinasjonen mot influensa A (H1N1) stilte nesten 300 frivillige opp for å informere og veilede på vaksinasjonssteder over hele byen.

På julaften var det frivillige som stod for all organisering og gjennomføring av julemiddag, pakker og annen moro. Både barn og voksne fikk en minnerik feiring.

Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. Hver skoleferie reiser frivillige og barnefamilier på tur, og denne sommeren gikk turen til Tjøme. Bading, padling, grilling og andre aktiviteter stod på programmet.

4 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Tjenesten er gratis og anonym. Frivillige svarer på henvendelser på telefon og nett (www.korspahalsen.no). Vi ønsker å styrke barn og unges selvfølelse ved å ha tid til å lytte og mot til å gå inn i de vanskelige samtalene.

Mesterskapet ble arrangert i Tromsø og vinnerlaget representerer Norge i Europamesterskapet i 2010 i Beograd.

Utkledningsfesten var både et stunt for å verve blodgivere og en mulighet for Røde Kors til å vise seg frem. Konseptet kommer i utgangspunktet fra St. Petersburg og arrangementet var en stor suksess med over 50 nye blodgivere.

Juleverksted, pepperkakebaking og tur til julemarkedet var noen av aktivitetene i desember.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 5


Over 2.000 barn og unge fikk hjelp til leksene på Oslo Røde Kors sine ressurssentre i 2009.

2009 i tall 26.000 henvendelser fra barn og unge ble besvart på telefon eller e-post gjennom Kors på halsen. 221 tidligere innsatte deltok i aktiviteter sammen med frivillige for å skape en ny hverdag. Rundt 1.000 ensomme fikk snakke med et medmenneske gjennom Besøkstjenesten. Leksehjelpen på ORKIS Ressurssenter på Grønland.

30 barnefamilier fra Oslo-området fikk reise på ferie gjennom “Ferie for alle”.

Røde Kors i Oslo

5.000 personer deltok på førstehjelpskurs i Oslo.

Oslo Røde Kors har over 40 forskjellige aktiviteter i Oslo hvor behovene til sårbare grupper står i fokus. Inkludering, nettverksbygging og forebygging er grunnlaget for mye av arbeidet i storbyen.

Over 3.600 personer fikk glede av den norske naturen ved Finnerud aktivitetssenter i Sørkedalen.

1.039 nye blodgivere ble rekruttert. Kvinnekafeene hadde 3.500 besøk.

82.500 besøk ble registrert på Ressurssentrene for ungdom.

“Det viktigste er følelsen av at man bidrar til å gi litt optimisme og praktisk hjelp til et medmenneske”

Problemene i hovedstaden kan se små ut i forhold til krig og naturkatastrofer vi ser på TV-skjermen. Men det er viktig å ikke glemme at det er behov for en hjelpende hånd på mange områder i byen vår.

Besøkstjenesten dekker hele byen og organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. I dag er det 450 aktive besøksvenner, men antallet mennesker som ønsker besøk øker stadig.

Ensomhet er et stort problem for mange. Alle kan føle seg alene en gang i blant, men i enkelte livsfaser og situasjoner øker risikoen for å oppleve ensomhet. En mann som fikk besøksvenn beskrev opplevelsen som “å gå fra mørket til lyset” - endelig hadde han noen å snakke med i hverdagen. Det er de små tingene som ofte gjør en forskjell.

Oslo Røde Kors ønsker å bidra til å bedre oppvekstvilkårene for barn og ungdom. Dette gjør vi ved å tilby åpne møteplasser med aktiviteter ledet av frivillige rollemodeller. Vi jobber forbyggende mot vold, intoleranse, rasisme og rus. Det legges vekt på et aktivt integreringsarbeid rettet mot uorganisert ungdom, og med et særlig fokus på de med minoritetsbakgrunn.

Innenfor migrasjonsfeltet har vi også en rekke tiltak, blant annet Flyktningeguide hvor flyktninger og andre innvandrere blir koblet med en frivillig for et år. Mange slike par møtes for å gå en tur, lage mat sammen eller gå på besøk til hverandre. For mange av flyktningene er det aller viktigste å få noen å snakke norsk med.

“Den beste medisin for et menneske er et annet menneske”

Med møtesteder som Oslo Røde Kors’ ressurssentre, hvor leksehjelp, kontakt med trygge voksne og tilgang til data er mulig, øker ungdommens sjanse til å lykkes på skolen. Musikkaktiviteter, idrett og turer er også viktige samlingspunkter i vårt forebyggende ungdomsarbeid.

For å møte de stadig skiftende behovene i storbyen arbeider Oslo Røde Kors hele tiden for å kvalitetssikre aktivitetene og fornye seg i takt med utviklingen i samfunnet. Frivillige er involvert på alle plan i organisasjonen og er den viktigste ressursen for videre utvikling. Se side 14-15 for en oversikt over alle aktivitetene.

Jens Meinich, Besøkstjenestens grunnlegger

6 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Alexander, flyktningeguide

561 personer tok kontakt med Informasjonstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Rundt 100 innsatte i fengslene i Oslo fikk besøk av en frivillig. 128 flyktninger og andre innvandrere ble koblet med en frivillig fra Oslo Røde Kors.

Dette er eksempler på resultater vi oppnådde i løpet av 2009. Alle aktivitetene har egne årsrapporter med utfyllende informasjon.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 7


Foto: Therese Borge

Fakta om frivillighet

Frivillighet som kunst

Oslo Røde Kors har 2.800 aktive frivillige, og tilsammen 3.336 personer har gjort en frivillig innsats i løpet av året.

Billedkunstner Marianne Heier satte av tre måneder til frivillig arbeid i Oslo Røde Kors og betrakter perioden som et kunstverk.

Det frivillige arbeidet tilsvarer 123 årsverk (222 090 timer) og har økt med 6 %.

Tekst og foto: Hedda L. Bredvold

Alle frivillige får grundig kurs og opplæring, både i organisasjonens verdier og praktisk opplæring rettet mot den aktiviteten de engasjerer seg i. 94 % var tilfredse eller svært tilfredse med å være frivillig i Oslo Røde Kors.

3.336 frivillige

gjorde en innsats for sine medmennesker gjennom Oslo Røde Kors i 2009.

957 nye frivillige ble rekruttert i 2009, en økning på 22 % i forhold til 2008. 570 avsluttet sitt engasjement, noe som gir en tilvekst på 387 totalt for året. Frivillige på informasjonsmøtet for nye frivillige: Berit Conradi og Mette-Marit Sakrisvold.

Av de frivillige var 27 % menn og 73 % kvinner, og vi arbeider aktivt for å øke andelen menn. Vi har fortsatt fokus på rekruttering av eldre og frivillige med minoritetsbakgrunn.

Også i år har vi hatt et rekordhøyt antall nye frivillige. Det å kunne hjelpe andre, gi noe tilbake til samfunnet og møte andre frivillige er hovedmotivasjonen for at de frivillige velger å bruke litt av fritiden sin på Oslo Røde Kors.

Frivillige blir gjennomsnittlig i organisasjonen i 2,7 år. Noen har vært med i mange tiår, mens andre bidrar i kortere perioder.

Utvikling i antall frivillige i Oslo Røde Kors 4000 3500

3178

Frivillighet i fokus

3336

Oslo Røde Kors har de siste åtte årene hatt en jevn økning i antall frivillige. 2009 ble nok et rekordår med totalt 3.336 frivillige. Vi arbeider kontinuerlig for å involvere frivillige i nye og spennende prosjekter, både for å gi våre frivillige nye utfordringer og for å kunne hjelpe enda flere. Vi har jobbet aktivt med web og sosiale medier som rekrutteringskanal.

Antall frivillige

3000 2513

2500 2113 2000 1500

2300

1751 1455

1000 500 0 2003

2004

2005

2006

2007

8 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

2008

2009

Frivillighet på nye områder I 2009 opprettet vi en frivillig gruppe som håndterer informasjonsmøtene for å rekruttere frivillige. En gang i måneden arrangeres det et informasjonsmøte for nye frivillige. Alle som tar kontakt med Oslo Røde Kors blir invitert til arrangementet hvor man får informasjon om hvordan det er å være frivillig og hvilke aktiviteter man kan delta i. Frivillige fra alle aktiviteter er tilstede for å svare på spørsmål. Det kommer rundt 100 interesserte på hvert møte. Det ble også opprettet en gruppe som skal arbeide med markedsføring og

inntektsskapende arbeid for Oslo Røde Kors. Det er mange frivillige som har meldt interesse for å bruke sin kompetanse på dette området og vi håper at denne typen frivillig aktivitet vil vokse i de kommende årene. Lojalitet og utvikling Alle frivillige går gjennom grundig opplæring i organisasjonens historie, prinsipper og verdier. I tillegg får de spesifikk opplæring i de aktivitetene som krever det, og vi tilbyr også lederutviklingsprogram til de som ønsker det. Vi gjennomførte en lojalitetsundersøkelse blant de frivillige som viste at 94 prosent var fornøyde med å være frivillig i Oslo Røde Kors. Frivillig ledelse Alle aktivitetene har gruppeledere som har ansvar for å følge opp en gruppe frivillige. Gruppelederne kan også ha andre oppgaver, som for eksempel intervjuer, kurs m.m. Gruppelederdagen arrangeres én gang i året og er et heldagsseminar med eksterne foredragsholdere. “Gode forbilder” var temaet i 2009. En videreutvikling av gruppelederordningen har stått i fokus i mange av aktivitetene. Ved at gruppelederne har tatt mer ansvar har kapasiteten vår økt, så vi kan hjelpe enda flere. Gjennom ansvarliggjøring av den frivillige slipper vi til det fulle potensialet i frivilligheten, samtidig som den frivillige får ledererfaring.

Hovedverket i Heiers utstilling ”Jamais-Toujours” på Stenersenmuseet er tre måneders frivillig innsats i Oslo Røde Kors høsten 2009. Utstillingen viser et videoopptak hvor hun holder en tale basert på arbeidsoppholdet. Bakgrunnen for Heiers prosjekt er maktesløsheten hun følte da Israel angrep Gaza i 2008. Slik forklarer hun det i talen: ”Hendelsene i Gaza tydeliggjorde hvilke begrensninger jeg har som kunstner. Det er i prinsippet ingenting i veien for å lage kunst basert på følelsen jeg delte med så mange andre den julen. Men i møtet med hvordan begrepet KUNST forstås og forvaltes, oppstår det uoverstigelige etiske problemer rundt kunstverk basert på denne typen situasjon. Uansett hvor gode intensjonene har vært og hvor ekte engasjementet til kunstneren er, blir det for eksempel nærmest umulig å unngå å estetisere andres smerte.” Det eneste rette var å gjøre noe, mente Heier. Og siden det er Røde Kors som forvalter Genèvekonvensjonene, eller Krigens regler, søkte hun seg nettopp hit. Det ble tre måneder med rydding i skap, forefallende kontorarbeid, møteforberedelser og gulvvask i Røde Kors Oslo. - Hva er likheten mellom frivillighet og kunst? - I begge leire handler det om engasjement. De fleste kunstnere tjener lite økonomisk på det de gjør. Man investerer sin egen tid i noe man tror på. Jeg mener skjønnhet ikke handler om utseende, men en holdning til verden og at den kan komme til uttrykk gjennom for eksempel handlinger langt utenfor kunstscenen. Det å besøke et ensomt menneske er vakrest om det skjer ubetalt. Med det som perspektiv er det mye av det som gjøres i Røde Kors som kan betraktes som kunst, sier Heier. Heier fortsetter som frivillig i Oslo Røde Kors. Hun er nå med i rekrutteringsgruppa som arrangerer det månedlige informasjonsmøtet for nye frivillige. På sikt har hun tenkt å være frivillig på MARTE Nettverkssenter på Grønland.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 9


upartiskhet

nøytralitet

uavhengighet

frivillighet

enhet

universalitet

Foto: Olav A. Saltbones

humanitet

Fokus på beredskap i hele organisasjonen gjorde at vi kunne stille med flere hundre frivillige under massevaksinasjonen mot svineinfluensa (H1N1).

Pandemi og beredskap

Røde Kors: på ofrenes side i 150 år

I august signerte Oslo Røde Kors og Oslo kommune en beredskapsavtale. Måneden etter kom ildprøven: massevaksinasjonen mot svineinfluensa (H1N1). Tekst: Hedda L. Bredvold

I 2009 var det 150 år siden idéen om retten til et humanitært initiativ ble født på slagmarken i Solferino, og dette ble markert gjennom årets 8. mai kampanje (Den internasjonale Røde Kors-dagen). Tekst: Norges Røde Kors / Oslo Røde Kors

Hensikten med avtalen er å forbedre og utvikle det totale beredskapsarbeidet i Oslo-området. I krisesituasjoner vil Oslo Røde Kors fra nå av bli sett på som en stor ressurs som kan stille med frivillige mannskaper til forskjellige formål. Det vil framover bli lagt til rette for at flest mulig frivillige kan stille seg disponible for en varslingsplan i tillegg til aktiviteten de ellers bidrar i. Det gikk ikke lang tid fra avtalen var signert før den måtte prøves ut i praksis. Lite var klart da kommunen ba om hjelp til massevaksinasjonsprogrammet i september. Men Distriktsstyrets beredskapsutvalg (DBU) klarte gjennom intenst arbeid de første ukene å bygge opp en effektiv organisatorisk struktur. Etter hvert kom instruksperm, database, vaktliste og rutiner på plass.

organisere køer, passe på vaksinerte i 20 minutter etter vaksinasjon, hjelpe til med å fylle ut skjemaer og gi enkel informasjon. Frivillige forteller om lange køer og at folk av og til ble bedt om å snu i døra fordi det ikke var nok vaksiner. Planleggingen var utfordrende siden man ikke alltid visste om det ville være vaksiner tilgjengelig dagen etter. Kveldsskiftet startet dessuten kl. 15 – lenge før mange var ferdig på jobb. De frivillige fortjener en stor takk for innsatsen og fleksibiliteten de viste. Bydelene er takknemlige for all hjelpen de fikk. Selv om mange frivillige deltok, var behovet ofte større enn det vi kunne bidra med. Det understreker viktigheten av arbeidet.

Umiddelbar respons fra frivillige Over 300 frivillige svarte positivt på DBUs forespørsel om å kunne bidra under gjennomføringen av massevaksinasjonsprogrammet. Mange falt fra da vaktplanen kom, men deltakelsen var generelt god. De frivilliges oppgaver var å

Kontinuerlig læringsprosess Deltakelsen i pandemiberedskapen har gitt Oslo Røde Kors en solid plattform å jobbe videre med. Nyttige rammer og rutiner som vi kan ta med oss i det videre beredskapsarbeidet er

10 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

I anledning Røde Kors sin 150-års markering laget kunsteren Fadlabi 50 portretter av Henry Dunant, grunnleggeren av Røde Kors.

utviklet. Det er også en fordel at flere frivillige allerede har fått litt beredskapserfaring. Noen justeringer er allerede gjort for å gjøre organiseringen mer forutsigbar. Siden flere av de frivillige som meldte seg til innsats siden meldte avbud, stilles det større krav til forpliktelse: Frivillige må holde av dagen inntil 48 timer i forveien hvis de skal bidra i kriseberedskap. Strategi og utvikling av arbeidet er en kontinuerlig prosess. Klar for nye utfordringer Nå vet vi at Oslo Røde Kors kan stille med mange frivillige på kort varsel og at vi kan ta oss av enkle, ufaglærte oppgaver for å få kritiske situasjoner til å fungere bedre. Vi kan for eksempel organisere pårørendesenter i forbindelse med store ulykker eller sette opp og drive provisoriske sykehus. Vi har vist Beredskapsetaten i Oslo kommune at Oslo Røde Kors er en organisasjon man kan stole på. Vi stiller opp når det trengs!

RØDE KORS-DAGEN I OSLO Internasjonal Humanitær Rett-gruppa arrangerte mange aktiviteter i byen på lørdag 9. mai. Stands langs Rådhuskaia hvor alle aktivitetene presenterte seg Tidslinje som illustrerte historien til Røde Kors Kunstauksjon med kunstneren Fadlabi (portretter av Henry Dunant) Scene på Kontraskjæret med opptredner av Condios band, dansegruppen Quick, konkurranser m.m. Fotoutstilling på Nobels Fredssenter arrangert av Norges Røde Kors.

Merkesaken for årets kampanje var nøytralitet - et tema som kan forklares globalt og lokalt gjennom aktivitetene i Oslo. Prinsippet har fulgt Røde Kors i vårt virke fra Solferino og fram til i dag. Nøytraliteten er vårt helt unike fortrinn. Vi hjelper alle mennesker, uavhengig av rase, kjønn, religion eller politiske overbevisning. Ingen andre har en slik tilgang til ofrene og mennesker i sårbare livssituasjoner som Røde Kors har, gjennom nettopp denne nøytraliteten.

Et av de beste eksemplene på dette er konflikten mellom Israel og Hizbolla i Libanon i 2006. Da var Røde Kors den eneste organisasjonen som hadde fått tillatelse til å kunne operere fritt i landet. Selv ikke FN fikk den gang lov til å være der. Nøytraliteten til Røde Kors i Midtøsten og andre steder er også viktig for det arbeidet som gjøres i Oslo. Hadde vi for eksempel tråkket feil i Midtøsten under krigen i Gaza hadde vi hatt et problem i forhold til mange ungdom i Oslo.

Nøytralitet = Respekt og tillit Nøytralitet er et av Røde Kors’ viktigste prinsipper. Ved å ikke ta side i konflikter, bevarer vi lettere alles tillit. Og denne tilliten er helt avgjørende for at vi skal få tilgang til sivilbefolkningen som virkelig trenger vår hjelp. Som en humanitær organisasjon som rykker inn i land ved krig og katastrofer, er vi helt avhengige av at ulike regimer gir oss tilgang til ofrene. Og nettopp fordi vi er nøytrale, får vi nesten alltid denne tilgangen.

Markering av 8. mai I Oslo ble Røde Kors-dagen feiret lørdag 9. mai. For å illustrere Røde Kors sin 150 år lange historie laget Internasjonal Humanitær Rett-gruppa (IHR) en informasjonsløype fra Nobels Fredssenter til Akershus festing. Samtidig var det stands og ulike arrangementer langs Rådhuskaia hvor aktivitetene fortalte om sitt arbeid. På denne måten fikk vi vist hva Røde Kors står for og mangfoldet av aktiviteter i Oslo.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 11


Foto: Therese Borge

Viktige humanitære utfordringer i Norge Norge er et godt land å leve i for de fleste. Alikevel har vi samfunnsproblemer som kan true det norske velferdssamfunnet fordi de utfordrer grunnlaget for frihet, likhet og solidaritet. Fafo har på oppdrag for Røde Kors laget en oversikt over de viktigste humanitære utfordringene i Norge, og i Oslo Røde Kors møter vi mange av problemstillingene hver dag. Her kan du lese litt om noen av utfordringene.

Utestengning fra utdanning og arbeidsliv

Sosial ulikhet og marginaliseringsspiraler

Deltakelse i arbeidslivet er den viktigste forutsetningen for gode levekår, og utdanning er den viktigste forutsetningen for innpass til arbeidslivet. Lav utdanning og det å være uten jobb har konsekvenser for økonomi, sosial integrasjon og generelle levekår.

Det er økende forskjeller i Norge, knyttet til inntekt, helse og sosial inkludering. Denne ulikheten utfordrer sosial tillit og solidaritet i samfunnet. Det viser seg også at ulikheten reproduseres gjennom marginaliseringsspiraler. Personer med dårlige levekår og færre materielle goder lever kortere og blir mer syke. For eksempel er det opptil 12 års forskjell i levealder mellom bydelene øst og vest i Oslo.

Hull i velferdsstatens sikkerhetsnett Til tross for en godt utbygd velferdsstat faller mange utenfor. Disse menneskene mangler tjenester og vern mot sosial nød og ender opp med levekår som ikke er akseptable. Spesielt utsatte grupper er personer med psykiske lidelser, rusmisbrukere, langtidsmottakere av sosialhjelp, innsatte og tidligere innsatte, papirløse innvandrere, barn i asylmottak og barnefamilier med svak økonomi.

12 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Ensomhet Stadig flere mennesker i Norge føler seg “utenfor”. Menneskelig kontakt og samhandling er viktig for hver enkelts velferd, og en forutsetning for sosial tillit. En av tre norske ungdommer sier at de må avstå fra sosial aktivitet fordi foreldrene ikke har råd til å betale. To av ti sier også at de mangler nære relasjoner. Det samme tallet finner en hos den aller eldste befolkningen.

Vold i ungdomsmiljøer Det at barn og unge utøver vold mot hverandre - eller andre - sees gjerne som en indikasjon på dyptliggende problemer. Spesielt utsatt er unge gutter, og de med innvandrerbakgrunn er overrepresentert når det kommer til alvorlige kriminelle forhold, som vold og slåsskamp med våpen.

«For meg betyr kvinnekafé nytt liv. Du får mange og gode venner. Vi er som en stor familie.» Kvinne (44)

Nye prosjekter Oslo Røde Kors arbeider kontinuerlig med å identifisere nye behov i byen og har de siste årene opprettet en rekke nye prosjekter.

Nye beredskapsutfordringer

Helsesenter for papirløse migranter I henhold til handlingsplan for 2009 videreførte vi arbeidet med å utvikle mulige tiltak for papirløse migranter. Landsstyret vedtok i februar 2009 at Røde Kors skulle samarbeide med Kirkens bymisjon (SKBO) om drifting av et helsesenter for papirløse. Begge parter finansierer 50 % hver av tiltaket, og Oslo Røde Kors har fått det operative ansvar for Røde Kors. SKBO har personalansvaret for de ansatte. Helsesenteret startet opp 27. oktober, med en åpningskveld per uke. Gjennom året arbeidet vi i fellesskap med rekruttering og opplæring av 60 frivillige, og Oslo Røde Kors bidro også praktisk i opprettelsen av senteret, sitter i styringsgruppen samt i ressursgruppen for senteret som består av representanter fra ulike helsefaglige forbund som Oslo legeforening, psykologforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Vi deltok på konferanser med tematikken “papirløse og bolig”, “papirløse og helsehjelp” samt “papirløse og muligheter for arbeid”.

Økt hyppighet av ekstremvær vil føre til at flere mennesker blir utsatt for fare og man kan dermed forvente enda flere - og farligere - redningsaksjoner. I tillegg har vi nye beredskapsutfordringer som pandemi, masseødeleggelsesmidler og ulykker med farlige stoffer.

Digital leksehjelp Målsetningen er å nå ut til enda flere med leksehjelptjenesten som vi allerede har utviklet gjennom flere år, ved å tilby dette hjemme hos målgruppen, digitalt.

Diskriminering Forskjellsbehandling medfører at ikke alle får utnyttet sine ressurser og evner på en optimal måte. Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse fastslår at nær halvparten av alle innvandrere har opplevd diskriminering på én eller flere måter. Innvandrere fra Somalia og Iran oppgir oftest at de har opplevd diskriminering.

Digital leksehjelp startet forprosjekteringen i 2009 og det ble ansatt en prosjektleder i full stilling. Dette er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo Kommune, Microsoft Norge, Lier Kommune og Stavanger Røde Kors. Oslo Røde Kors leder prosjektet og vi har planer om å starte opp full aktivitet høsten 2010. Videreutvikling av aktiviteter for innvandrerkvinner i Oslo På bakgrunn av bystyremeldingen om aktivisering, FAFOs levekårsundersøkelse for Oslo, en større spørreundersøkelse blant kvinner i målgruppen samt erfaringer fra egne aktiviteter, har arbeidsgruppen arbeidet videre med å forberede et konsept for nye aktiviteter for denne målgruppen. Et viktig element i det videre arbeidet var å få til et utvidet samarbeid med andre organisasjoner. Det ble arbeidet målrettet for å informere og interessere andre organisasjoner for deltakelse i et felles tiltak. Arbeidet er ikke avsluttet, men skal føre til en samarbeidskonferanse og konseptavklaring på vårparten 2010. HKH Kronprinsesse Mette-Marit har engasjert seg aktivt i dette arbeidet gjennom sin rolle som Norges Røde Kors’ høye beskytter.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 13


Røde Kors i Oslo skal være et uredd, optimistisk og romslig medmenneske som stiller opp og er til å stole på.

Aktivitetsoversikt Arbeid med barn og unge

Migrasjon

Ferie for alle Gratis ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi. Kors på halsen (www.korspahalsen.no) Gratis og anonym samtaletjeneste for barn og unge på nett og telefon. Aktiviteter for barn på krisesenter Frivillige organiserer aktiviteter for barna (svømming, turer, kino etc). Gatemegling Opplæring og utvikling av verktøy for konflikthåndtering blant ungdom. URO* Kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom.

Matteklubb For de som ønsker å jobbe litt ekstra med matematikk.

Flyktningeguiden Flyktninger og andre innvandrere blir koblet med en frivillig for et år.

Internasjonal Humanitær Rett (IHR) Kurs, foredrag og seminarer om IHR, internt og eksternt.

Fokus på egen fremtid Et spisset tilbud for ungdom som ønsker ekstra oppfølging.

Aktiviteter for barn på asylmottak Frivillige organiserer aktiviteter for barna (leksehjelp, turer, kino etc).

Distriktssamarbeid med St. Petersburg Røde Kors Organisasjonsutvikling på områder som førstehjelp, IHR og HIV/AIDS.

Jobbtrening Ungdom kan få baristaopplæring i kaffebaren på Café Condio.

Møteplass for ungdom / kafé / internettkafé En åpen og inkluderende møteplass (biljard, playstation etc). Leksehjelp Frivillige er tilstede og kan hjelpe innenfor grunnskolens fagområder. Musikkaktiviteter På Café Condio finnes det studio og øvingslokale for band.

Omsorg og toleranse

Helsesenter for papirløse migranter (samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon Oslo) Tilbud om helsehjelp til de som oppholder seg ulovlig i Norge.

Nettverk etter soning Straffedømte får hjelp til å starte på nytt og bygge sosiale nettverk. Visitortjenesten Innsatte i fengsel får besøk av en frivillig. Vitnestøtte De som skal vitne i retten får tilbud om informasjon og støtte i forkant. Psykisk helse - turgruppa Medvandrer’n Turgruppe i samarbeid med Fontenehuset.

Turgruppe I skoleferiene får ungdommene tilbud om å reise på tur.

SAFIR (samarbeid med Kirkens Bymisjon Oslo) Nettverksbygging for tidligere rusmisbrukere som ønsker en ny start.

Idrettsaktiviteter Fotball og basket er populære tilbud.

MARTE Nettverkssenter for aleneforsørgere Et pusterom i hverdagen for aleneforsørgere og deres barn.

Sisterhood of Oslo Aktiviteter og samtaler om hvordan det er å være jente i dag.

Kvinnekafé En uformell møteplass for kvinner, på tvers av kultur og bakgrunn.

Jentegruppe En kveld hvor bare jenter er på møteplassen for ungdom.

Finnerud aktivitetssenter Naturopplevelser for alle (tilrettelagt for bla funksjonshemmede og eldre).

14 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Informasjon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Oppsporing av savnede Mennesker som har mistet noen i krig/konflikt får hjelp til oppsporing.

Besøkstjenesten Ensomme mennesker i alle aldre får et medmenneske å snakke med.

Aktiviteter ved Ressurssentrene for ungdom:

Internasjonal bevegelse

* URO prosjektet ble avsluttet 31.12.09. da politistasjonene har opprettet forebyggende team og tar fatt i denne utfordringen.

Organisasjon og utvikling Rekrutteringsgruppe Organiserer informasjonsmøter for nye frivillige. Markedsgruppe Arbeider på prosjektbasis med inntektsskapende arbeid. Ressursgruppe Næringsliv Utvikler samarbeid med næringslivet.

Beredskap Distriktsstyrets Beredskapsutvalg Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner. Hjelpekorpset Ettersøkning og førstehjelp. Førstehjelpskurs Våre instruktører holder kurs for bedrifter, frivillige og andre. Innsamlingsgruppe Frivillige planlegger og gjennomfører innsamlingsaksjoner. Verver i blodgiverforeningen Rekrutterer blodgivere til Blodbanken i Oslo.

For mer informasjon / brosjyrer / årsrapporter: kontakt.oslo@rodekors.no

Sjiraffkurs Kurs i ikke-voldelig kommunikasjonsteknikk. Oslo Røde Kors Studentlag Informasjonsarbeid og aktiviteter på universitet og høyskole. Oslo Røde Kors Ungdom Informasjonsarbeid og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

Lokalforeninger og spesialavdelinger tilknyttet Oslo Røde Kors: Nordre Aker Røde Kors Lambertseter Røde Kors Stovner Røde Kors Oslo Røde Kors Vestre Østensjø Røde Kors

Sykepleierforeningen Barnehjelpen Blodgiverforeningen

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 15


SAMARBEIDSPARTNERE

Takk for samarbeidet i 2009! Storebrand ASA Coca-Cola Drikker AS Microsoft Norge AS UPS of Norway Inc.

Hvordan støtte oss?

WeSC Stabburet AS

Mange har lyst til å støtte opp om aktivitetene i Oslo Røde Kors og verdiene Røde Kors

Urbanium AS

står for. Her finner du en oversikt over det du kan gjøre. Fortell gjerne venner og kjente

Care Cosmetics

også!

Diageo Norway AS BW Gas AS

Bli medlem

Grasrotandelen

The Astrup Fearnley Group

Ved å bli medlem gir man en viktig økonomisk støtte slik at Oslo Røde Kors kan opprettholde sitt arbeid. For 250 kr i året kan du bidra til at flere får en bedre hverdag. Alle nye medlemmer får en praktisk førstehjelpspose. Del de gode verdiene med din familie og dine venner. Les mer om medlemskap på: www.rodekors.no/oslo

Alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kan velge Oslo Røde Kors som mottaker av 5 prosent av innsatsen i spillet. Dette kan bli en viktig inntekstkilde for oss, uten at det koster spillerne noe ekstra. Du kan registrere deg direkte i tippedisken, hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Da søker du opp din Røde Kors forening, og aktiverer den som grasrotmottaker av innsatsen din. Gå inn på www.grasrotandelen.no for mer informasjon.

TESA AS MPX.no AS Flytoget AS Lindex AS Aker Solutions ASA Oslo Kino AS Dist Creative AS Elkjøp Norge AS Scullcandy Quality Time Akademika AS L’Oréal Norge AS Alfred Berg Kapitalforvaltning AS CAPA Kinoreklame AS Konica Minolta Business Solutions Oslo Festmagasinet Standard

Gaver Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Oslo Røde Kors. Da kan man enten gå inn på: www.medmenneskeioslo.no eller benytte kontonummer 6030.05.41545.

Panto Panto er et miljøvennlig lotteri der flaskepanten brukes som innsats. Trykk på Røde Kors-knappen når du panter flasker. Da støtter du Oslo Røde Kors og samtidig får du muligheten til å vinne opptil 2 millioner kroner! Gevinstene er mange og du får vite med én gang om du har vunnet eller ikke. Fortell venner, familie og kollegaer om denne muligheten også! Panto finner du hos ICA, Rimi og Rema 1000.

Bedriftssamarbeid Vi ønsker et langsiktig samarbeid med aktører innen næringslivet for å legge til rette for en økt humanitær innsats i Norge og internasjonalt. Oslo Røde Kors er engasjert i en lang rekke aktiviteter i Oslo som din bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte engasjere seg som frivillige og ta aktivt del i vårt arbeid. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale: kontakt.oslo@rodekors.no

Utdrag fra distriktsstyrets beretning for 2009 Høyt aktivitetsnivå Det har også i 2009 vært stor aktivitet og god utvikling i alle våre 40 ulike humanitære aktiviteter. Pr. 31.12.09 er 2.803 registrert som aktive frivillige, mens totalt for året har 3.336 vært frivillige, et rekordhøyt antall. Anslagsvis 10 % av de frivillige er ikke etnisk norske. Det er registrert 12.026 betalende medlemmer mot 12.954 i 2008. Det er stor bredde i aktivitetsnivået. Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors, men opererer i hovedsak som en lokalforening. Oslo Røde Kors’ oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål i Oslo, utvikle virksomheten og de ulike organisasjonsenhetene, ta initiativ til opplæring og faglig utvikling av medarbeidere og frivillige og å bistå de forskjellige organisasjonsleddene med fellestiltak. Røde Kors’ oppdrag er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Organisering av frivilligheten Gruppelederordningen er nå godt på plass i alle aktiviteter. Frivillige gruppeledere innenfor den enkelte aktivitet er en nyvinning gjennom de siste årene der vi samtidig utvikler det gode samspillet mellom de frivillige og de ansatte tilretteleggerne. Vi har 120 gruppeledere ved årsskiftet. Flere frivillige som tar et helhetlig lederansvar, har vært et hovedfokus i 2009. Lokalforeningslederne har også deltatt i denne ordningen. Da vi har svært mange unge gruppeledere opplever vi også stor turnover. Dette stiller store krav til oppfølging og opplæring. Det er gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant de frivillige som viser at våre frivillige trives svært godt.

Nye aktiviteter Sammen med Kirkens Bymisjon åpnet vi vårt Helsesenter for papirløse migranter høsten 2009. Norges Røde Kors er inne som hovedsamarbeidspartner. Helsesenteret har fått en del medieoppmerksomhet, for det meste av positiv karakter. Hovedkontoret har vært en særdeles god samarbeidspartner rundt det juridiske og mediamessige i denne aktiviteten. Tilsiget av både profesjonsfrivillige og pasienter har vært stort og viser at behovet for senteret absolutt er til stede. 16 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Konferansen ”Stemmer verdt å høre” der ungdommer fortalte statsråder, ordfører, barneombud, politi m.fl. om sine liv, håp og forventninger, ble gjennomført i mars. Samarbeidsavtale med beredskapsetaten i Oslo kommune ble underskrevet og ble raskt satt ut i live da Oslos befolkning skulle vaksineres mot svineinfluensa i høst. 300 frivillige deltok rundt i bydelene i et vellykket samarbeid. Oslo Røde Kors overtok det nasjonale ansvaret for Kors på halsen, et dialogtilbud for barn og unge, og gjennomførte i forbindelse med det en omorganisering. Røde Kors-telefonen feiret i høst sitt 25 års jubileum. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap fikk også ansvaret for den nasjonale telefonen om kjønnslemlestelse. Det er inngått avtale med Røde Kors Førstehjelp AS i samsvar med vedtak fattet i landsstyret i h.h.t. Landsmøtes intensjoner. I København er det startet opp et ressurssenter etter modell av våre ressurssentre og etter mye opplæring av oss og studiebesøk hos oss.

Fokusområder Gjennom 2009 har Oslo Røde Kors hatt spesielt fokus på helsesenteret for papirløse, styrking av kvinnefeltet og aktiviteter for minoritetskvinner, økt frivillighet og frivillig ledelse samt sikring av vårt økonomiske fundament. Det har vært svært mye medieomtale av våre ulike aktiviteter gjennom året, både i riksdekkende og lokale media. Årets 8. mai arrangement ble arrangert på Rådhusplassen og tema var Nøytralitet samt feiring av Røde Kors 150 år. Politiattester er innført for ansatte og frivillige som har tillits- og ansvarsforhold overfor barn og unge og personer med utviklingshemming. Besøkstjenesten har i år feiret sitt 60 års jubileum.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 17


Frivillige har deltatt i fakkeltog i solidaritet med befolkningen i Midt-Østen og deres lidelse. URO-prosjektet er avsluttet da politistasjonene har opprettet forebyggende team og nå tar fatt i denne ungdomsutfordringen.

Årets resultat ble et overskudd på kr. 1.493.000 mot budsjett minus kr. 765.000. At positivt avvik ble så stort skyldes i hovedsak flere eksterne bidrag og innsparinger.

Distriktssamarbeidsprosjektet i St. Petersburg er utvidet med ytterligere to år siden gatebarnsenteret ble noe forsinket i oppstarten. Oslo Røde Kors har arrangert Blood Donor Party for å verve nye blodgivere etter ide fra St. Petersburg Røde Kors.

Antall ansatte pr. 31.12.09

60-årsdagen for Genève konvensjonene ble markert av IHR på Litteraturhuset.

Konsernforhold Denne årsrapporten inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor, men i den fullstendige årsrapporten finnes også rapporter og regnskapet for hele konsernet Oslo Røde Kors. I konsernet inngår følgende: Oslo Røde Kors distriktskontor - humanitær virksomhet Casas Heddy helsesenter på Lanzarote Oslo Røde Kors Eiendom AS Oslo Røde Kors Hjelpekorps Mølleplassen Barnehage Kors på halsen – nasjonalt dialogtilbud for barn og unge Diverse fond og legater

Virksomheten Det er avholdt 6 styremøter. I tillegg ble det gjennomført strategisamling for styret på Gartnerløkka i august. Styret har bestått av 4 menn og 6 kvinner inkludert de ansattes representant. Distriktskontoret holder til i leide lokaler i Chr. Krohgs gate 15 og på Lilletorvet 1. Det er ellers virksomhet i leide lokaler i Dynekilgata 9, på Grorud, Mortensrud, Majorstuen og Grønland. Tre aktiviteter er i egne lokaler: Finnerud i Sørkedalen, Tidemandsstuen frivillighetssentral på Majorstuen (samarbeid med bydelen) og Mølleplassen barnehage. All virksomhet drives i Oslo, bortsett fra Casas Heddy Helsesenter, som ligger på Lanzarote, Spania.

Aktivitetsregnskap Oslo Røde Kors distriktskontor - humanitær virksomhet

Distriktskontoret: I 2009 hadde vi totalt 65 ansatte (43 kvinner og 22 menn), som utgjør 56,85 årsverk. 4 personer er i fødselspermisjon. Inkluderer vi disse har vi 61,35 årsverk. I 2008 var vi 57. I tillegg er 1 person ansatt i Norges Røde Kors, men har arbeidssted hos oss. 5 sivilarbeidere ved sentrene og noen timelønnede. Oslo Røde Kors distriktskontor har hatt et sykefravær på 4,0 % mot 3,7 % i fjor. Hovedårsakene er langtidsfravær, mange svangerskap og svineinfluensa. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er et bevisst ønske om å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn.

Avslutning og fremtidig utvikling Styring og kostnadssystemer virker tilfredsstillende og rapporteringsrutiner fungerer godt. Organisasjonen har en sunn og god økonomi, men lever stadig i spenningsfeltet mellom hva kommune og stat tar av ansvar og hva vi selv legger inn av økonomi. Det høye aktivitetsnivået fortsetter og Oslo Røde Kors ser stadig muligheter for videreutvikling av aktiviteter og behov for nye oppgaver. Samarbeidet med det offentlige og andre organisasjoner er godt. 2009 har hatt stort fokus på å forberede oss for en strammere økonomi fremover. Da aktivitetene har vært dyktige til å hente inn nye midler har det ikke vært behov for kutt i aktiviteter. Det jobbes med å rekruttere frivillige inn i flere aktiviteter, også administrativt. Ved eventuelle innstramminger i overføring fra det offentlige eller Norges Røde Kors kan man bli nødt til å tære noe på egenkapitalen. Norges Røde Kors har gjennomført en stor omstillingsprosess og vi må regne med reduserte overføringer de kommende år. Oslo, 24.mars 2010

2009

2008

16.085 9.575

13.584 9.917

Innsamlede midler og gaver: Medlemsinntekter Stiftelser og legater Pantolotteriet Næringslivet Øvrige givere

1.462 1.552 170 867 754

1.467 1.286 400 1.102

Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på: Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering / arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter

492 1.710

454 913

Finans og investeringsinntekter

15.755

20.574

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

48.422

49.697

22.424 22.278

25.851 18.099

2.163 65

1.975 30

46.930

45.955

1.493

3.741

AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

ANSKAFFELSE AV MIDLER: Tilskudd fra: Offentlige myndigheter Norges Røde Kors

FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til organisasjonens formål: Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Kostnader til anskaffelse av midler Finanskostnader SUM FORBRUKTE MIDLER ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Redegjørelse for årsregnskapet Oslo Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2009 i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. På distriktskontoret var formålsprosenten på 95,3 % i 2009 mot 95,6 % i 2008. Administrasjonskostnaden var 4,6 % av forbrukte midler.

18 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009

Dette regnskapet inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor, men i den fullstendige årsrapporten finnes også rapporter og regnskapet for hele konsernet Oslo Røde Kors.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2009 | 19


Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 og er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon og ett av 19 distrikt innenfor Norges Røde Kors. Vårt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo

Til stede i byen din!

Ta kontakt med Oslo Røde Kors for fullstendig årsrapport for Oslo Røde Kors 2009 og aktivitetenes / lokalforeningenes egne årsrapporter.

2009 årsrapport Oslo Røde Kors  

2009 årsrapport Oslo Røde Kors' humanitære resultater i Oslo, Norge.

Advertisement