OSLO - Nr 4: 2015

Page 1

O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

Regjeringen bygger mer og raskere kollektivtrafikk

Side 14 - 15

Høyre/Frp-regjeringen har økt satsingen på tog og bane med 50% siden de overtok.

- Follobanen og Fornebubanen er store, fremtidsrettede prosjekter som vil gjøre det mye enklere å kjøre kollektivt i Oslo, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup.

Se Oslo Høyres nye bystyregruppe og BU-representanter Rødt byråd skaper større forskjeller i Oslo side 20 - 21

Side 7 - 11

2 0 1 5


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Når 101.882 stemmer ikke er nok

Magasinet OSLO Utgave 4, 2015 Redaktør Steinar Wulfsberg-Gamre Ansvarlig redaktør Geir Staib Redaksjon/skribenter Thordis Widvey Haugen Julie Midtgarden Remen Ole Michael Bjørndal Steinar Wulfsberg-Gamre Karoline Angell Fixdal Audun Halvorsen Forsidebilder Jernbaneverket, CF Wesenberg Design ROK Media Trykk Rolf Ottesen Grafisk produksjon AS Opplag 4100 eksemplarer OSLO e-post: oslo@hoyre.no

Oslo Høyre gjennomførte en meget god valgkamp, har mange tillitsvalgte påpekt etter valget. Både i representantskapet og hovedstyret har det vært klappet for innsatsen og arbeidet som ble gjennomført av de mange hundre aktive. Det viktigste med valg er imidlertid ikke å delta, men å vinne. Derfor er det synd at vi ikke klarte målene våre: Gjenvalg av Fabian Stang som ordfører og Stian Berger Røsland som byrådsleder. Likevel, det hjelper ikke å bruke tiden nå på å se bakover, men fremover. Det er mye godt politisk arbeid som skal gjennomføres. På Oslo Høyres årsmøte 22. - 23. januar 2016 starter arbeidet vårt med å utvikle et nytt stortingsvalgprogram for Høyre.

Leder i programkomiteen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å innlede til debatt. Jeg håper du som Høyre-medlem vil delta i det arbeidet. Det å utvikle et politisk program for fremtiden, vise hva vi vil med Norge, men også hva vi vil med byen vår er noe av det mest givende ved å være med i et politisk parti. Det vil i 2016 bli satt ned temagrupper innenfor de ulike politikk-temaene som du vil bli invitert til å bli med i. Det du bidrar med da, kan bli regjeringens politikk senere, eller byrådets politikk når vi gjenvinner makten i Oslo om litt over tre år. Bruk mulighetene ditt Høyremedlemskap gir. Du kan delta i utformingen av fremtidens politikk ved å delta på debatter, kursopplegg, medlemsmøter og lokalt i bydelsforeningen din, om du ikke allerede har benyttet deg av muligheten. Geir Staib, sjefsekretær

Hørt siden sist «André Støylen, Adm. dir. i Sparebankstiftelsen DNB, er alle offentlige museumsdirektørers favoritt. Nylig bevilget stiftelsen 10 millioner kroner til et Nikolai Astrup-senter i Bergen» – Aftenposten om Oslos tidligere finansbyråd. For dem som lurer, det er snakk om maleren Astrup. «Byrådspartia har lagt fram eit program for ein småby og ikkje for ein storby. Dei utfordringane som Oslo står framfor, er av ein storleik som etter mitt skjønn går langt utanom det som det her vert førebudd for» – John Peter Collett om den røde byrådserklæringen i Dag og Tid. «Jeg trokke jeg har lyst til å svare på mer spørsmål, enkli» – Oslos nye byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til TV2. «Greit å huske når noen snakker om at det er historisk med kvinneflertall i byrådet, så var det rene Høyre-byrådet fra 15. januar 1997 det første byrådet med kvinneflertall» – Oslo Høyres sjefsekretær Geir Staib på Facebook.


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

Foto: CF Wesenberg

I denne utgaven av magasinet OSLO:

Side 6

Side 7

Side 18

Side 22

Stian har blitt æresmedlem

Reform med Høyre eller revers med Ap?

Se den nye bystyregruppen og BU-medlemmene

Programarbeidet til 2017 er i gang!

2 0 1 5


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

4

2 0 1 5


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Tusen takk! Oslo Høyre gjorde sitt nest beste valg siden 1987. Vi skal være stolte over den valgkampen Oslo Høyre har ført og det resultatet vi har oppnådd. Tusen takk til alle som stod på dag og natt. Takk til alle som stod på stand, gikk husbesøk, var med på aksjoner, skrev leserinnlegg, og som snakket med velgere. Uten dere hadde vi ikke klart å gjennomføre en så god valgkamp. Nå starter arbeidet med å ta tilbake makten i Oslo ved neste valg. Vi skal fortsette å vise frem våre visjoner for Osloskolen, og hvordan vi vil gjøre byen vår enda tryggere og mer miljøvennlig. Vi håper du blir med!

Fabian og Stian 5


H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

n

er R

øsland mottok O

ed

g

dsl

Un

y re

re s m e

dlemssk ap

Ti d l i g e re by r å

slo

2 0 1 5

er

tia

rg Be

4

e

S

O S L O

.

Unge Høyre hedret Stian og vedtok ny politikk Oslo Unge Høyre har avholdt sin generalforsamling for 2015. Det ble en vellykket dag med gode politiske debatter, mange engasjerte medlemmer og en hyggelig generalforsamlingsmiddag.

hilsningstalen, kunne Oslo Unge Høyres leder overraske byrådslederen med et livslangt æresmedlemskap av Oslo Unge Høyre - en belønning for tro tjeneste og godt samarbeid over mange år.

Ny politikk En av de viktigste oppgavene til Oslo Unge Høyre er å utvikle ny politikk og påvirke moderpartiet. På generalforsamlingen debatterte Oslo Unge Høyre mange spennende resolusjoner med ulike politiske temaer. Etter mange engasjerende og spenstige debatter - der mer enn ti personer var på talerstolen for aller først gang - vedtok Oslo Unge Høyre blant annet å kjempe for mer fleksitid i skolen og imot en nasjonal fraværsgrense. I tillegg vil Oslo Unge Høyre ha strengere regler for juks i skolen, og innføre en ROBEK-liste for skoleeiere som oppnår kritisk lave resultater.

Nytt arbeidsutvalg Mot slutten av møtet var det duket for valg av ny ledelse og arbeidsutvalg i Oslo Unge Høyre, og Jenny Clemet von Tetzschner ble gjenvalgt som leder. Med seg fikk hun Nicolai Øyen Langfeldt som 1. nestleder, Henning Wahlberg som 2. nestleder, og Håkon Flydal, Henny Skarpholt, Haagen Poppe og Audun Foyn som medlemmer av arbeidsutvalget. Det nye arbeidsutvalget har en god blanding av erfarne og nye medlemmer - og er motiverte og klare for et nytt år med politikkutvikling, medlemsvekst og gjennomslag for Oslo Unge Høyre. - Vi er ferdige med en vellykket generalforsamling og Oslo Unge Høyre har fått et sterkt team i spissen. Alt ligger til rette for å gjøre foreningen større, sterkere og bedre i året som kommer, sånn at vi kan farge byen blå og ta byrådsmakten tilbake i 2019, sier OUH-leder Jenny Clemet von Tetzschner.

Utnevnt som æresmedlem Men generalforsamlingen behandlet ikke bare politiske forslag. Oslos byrådsleder 2009 - 2015, Stian Berger Røsland, holdt hilsningstale til generalforsamlingen. Da han var ferdig med

6


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

Veien videre

4

2 0 1 5

Tekst: Thordis Widvey Haugen Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Oslo Høyres bystyregruppe konstituerte seg 20. oktober og valgte tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg som ny gruppeleder. Ny i rollen er han derimot ikke, da det bare er to år siden sist han hadde denne posisjonen.

Dårlig nytt for Osloskolen - Det er viktig at vi fremover forsvarer og peker på veien videre for den gode Osloskolen. Jeg er alvorlig bekymret for at det røde byrådet vil svekke Osloskolen. Det vil være ødeleggende for de mulighetene barn og unge får senere i livet. En god skole er en forutsetning for at Oslo skal være en god by og vokse opp og bo i. Jeg er derfor svært kritisk til å gjøre Osloprøvene valgfrie. Hvis den systematiske kartleggingen og oppfølgingen av elevenes ferdigheter svekkes, vil det gå mest utover de svakeste elevene. Fjerner man i tillegg den skriftlige tilbakemeldingen til foreldrene for de yngste elevene vil det bli vanskeligere for oss som er foreldre å følge opp barna våre. Høyre skal være et tydelig alternativ til det mest venstreorienterte byrådet Oslo noen gang har hatt. Da legger vi også grunnlaget for å vinne valget i 2019, sier Eirik Lae Solberg.

- De to viktigste oppgavene gruppen nå står overfor er å få gjennomslag for mest mulig av Oslo Høyres politikk, til tross for at vi ikke har det flertallet vi tidligere har hatt. Samtidig er det avgjørende at bystyregruppen er et godt politisk verksted og presenterer gode alternativ til det nye byrådets politikk.

7


O S L O

H Ă˜ Y R E S

M A G A S I N

8.

U T G A V E

4

2 0 1 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Foto: Bilde 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29: Oslo kommune/Sturlason, bilde 1, 3, 4, 10, 11, 15: Hans Kristian Thorbjørnsen, bilde 8 CF Wesenberg.

8


O S L O

H Ø Y R E S

De

M A G A S I N

U T G A V E

utvalgte

Dette er Oslo Høyres bystyregruppe

2015 - 2019

1.

Eirik Lae Solberg, samferdsels- og miljøkomitèen

11. Yassine Arakia, byutviklingskomitéen

2.

Øystein R. Sundelin, nestleder, nestleder i finanskomitéen

12.

3.

Fabian Stang, komitéleder i helse- og sosialkomitéen

13. Elin Horn Galtung, finanskomitéen

4.

Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder i byutviklingskomitéen

14.

Geir Kvarme, kultur- og utdanningskomitéen

5.

Saida R. Begum, fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomitéen

15.

Ola Kvisgaard, leder i kontrollutvalget

6.

Jenny Clemet von Tetzschner, gruppestyret, kultur- og utdanningskomitéen

16. Morten Steenstrup, finanskomitéen

7.

James Stove Lorentzen, gruppestyret, helse- og sosialkomitéen

17.

8.

Stian Berger Røsland, kultur- og utdanningskomitéen

18. Grete Horntvedt, byutviklingskomitéen

9.

Bård Folke Fredriksen, samferdsels- og miljøkomitéen

19.

10.

Øystein Eriksen Søreide, helse- og sosialkomitéen

9

Mathilde Tybring-Gjedde, kultur- og utdanningskomitéen

Per-Trygve Hoff, samferdsels- og miljøkomitéen

Maren Malthe-Sørenssen, helse- og sosialkomitéen

4

2 0 1 5


O S L O

H Ø Y R E S

De

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

utvalgte

Høyre i bydelsutvalgene 2015 - 2019

Her er våre politikere i Oslos bydelsutvalg for den neste perioden. Det er spesielt gledelig at Bydel St.Hanshaugen igjen har en BU-leder fra Høyre etter 8 år med rødt styre. St.Hanshaugen Høyre har skrevet en avtale med Venstre og MDG for de 4 neste årene og ny BU-leder er Anne Christine Kroepelien. Veldig gledelig også at vi står solid i bydelene Frogner, Vestre Aker, Ullern, Nordstrand og Nordre Aker.

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grünerløkka

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Bydel Frogner

Gruppeleder: Simen Gjersvoll Osland Fast medlem: Pia Prestmo

Gruppeleder: Knut Tvedten Faste medlemmer: Camilla Verdich Svein Eilertsen

Gruppeleder: Kjell Omdal Erichsen Faste medlemmer: Camilla Johannessen Mads Kirkebirkeland

BU-leder: Anne Christine Kroepelien Gruppeleder: Øystein Holm-Haagensen Faste medlemmer: Irma Iversen Kristin Langeland

BU-leder: Jens Jørgen Lie Gruppeleder: Beate Brovig Auke Faste medlemmer: Tjeran Vinje Carl-Henrik Bastiansen Herman Kopp Hans Magnus Borge Cecilie Juvodden Mette Langfeldt Sinding

10


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker

Bydel Nordre Aker

Bydel Bjerke

Bydel Grorud

BU-leder: Carl Oscar Pedersen Gruppeleder: Roger Mollan-Olafsen Faste medlemmer: Liv Bugge Wilhelmsen Kristin Urbye Paal T. Næss Susanne Klafstad Knut Egner Jan S. Levy Isabel Marthinsen

BU-leder: Lars Asbjørn Hanssen Gruppeleder: Ewa Gawecka Faste medlemmer: Marianne Blystad Anita Asdahl Hoff Ingrid Nyhus Lene Mathisen Yngvar A. Husebye H. Johan Cappelen Christian Fredrik Stray

BU-leder: Per Henry Christiansen Gruppeleder: Sidsel Kjeldaas Salte Faste medlemmer: Per Morten Klette Linda Granlund Ingeborg Tryti

Gruppeleder: Ine Mari Molteberg-Bøhn Faste medlemmer: Thor-Ingar Aasheim Kenneth Eriksen

Gruppeleder: Johnny Gran Fast medlem: Bente Irene Johannessen

Bydel Stovner

Bydel Alna

Bydel Østensjø

Bydel Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand

Gruppeleder: Ingelin Kristin Nord Faste medlemmer: Rana Tariq Arne H. Krumsvik

Gruppeleder: Børge Ingvaldsen Faste medlemmer: Grete Horntvedt Konrad Værnes

Gruppeleder: Tom Lium Faste medlemmer: Benjamin Aargaard Bornø Anne Lise Haugstad Erik Thoresen

BU-leder: Arve Edvardsen Gruppeleder: Mariette C. Bøe Faste medlemmer: Birgit Iversen Knut Falchenberg Nicolai Øyen Langfeldt Petter Vogt Stein Nordbø

Gruppeleder: Talat Butt Faste medlemmer: Arild Andersson Mehmet Kaan Inan

11


O S L O

H Ă˜ Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Fort Worth, Texas.

12


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Tekst: Steinar Wulfsberg-Gamre og Audun Halvorsen Foto: Lockheed Martin, Forsvarsdepartementet

styrker

Regjeringen Forsvaret i en

utfordrende tid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har vært i USA for å se det første norske F-35 jagerflyet rulle ut fra fabrikken. - Dette er en avgjørende investering i vår forsvarsevne, og de nye kampflyene vil styrke hele Forsvaret, sier Ine, som også har lagt frem det mest ekspansive forsvarsbudsjettet på lang tid.

- USA er vår nærmeste allierte, og det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom våre to land. Vi drøftet blant annet den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, som er merkbar også i Norge og norske nærområder og utviklingen av NATO, sier Eriksen Søreide. Største investeringen noen gang De første 10 flyene er nå i produksjon hos Lockheed Martin i Texas. Disse første skal brukes til å trene opp norske flygere i USA, og 6. oktober fløy også det første norske F-35 for første gang. De første flyene kommer til Norge i 2017 og vil fra 2019 overta operative oppgaver fra F-16 flyene.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ligger det en nødvendig styrking av Forsvaret. Det satses på økt operativ evne i nordområdene, der både Orion overvåkningsfly, ubåtvåpenet og Etterretningstjenesten er høyt prioritert. Men de nye jagerflyene tar den største delen av investeringene i forsvarsbudsjettet. Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35, til den nette sum av 68 milliarder kroner. Vår forsvarsminister var tilstede i Forth Worth i Texas for å ta imot det første av flyene.

Kampflyene og den nye baseløsningen på Ørland ligger inne i statsbudsjettet for 2016 med nesten 3,8 milliarder kroner. Dette er nærmest første avdrag i den største anskaffelsen i Norge noen gang, men med den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norges nærområder, er dette en nødvendig investering i forsvarsevne og sikkerhet.

- Dette blir en milepæl for Forsvaret. F-35 er avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret, og kampflyet tilfører en rekke kapasiteter som vi aldri har hatt tidligere, sier forsvarsministeren.

- Vi har som målsetting å styrke Forsvaret på områder som gir økt operativ evne på kort og lang sikt. En betydelig og reell styrking av Forsvaret må til for å sikre fremtidige relevante og moderne militære kapasiteter. Regjeringen prioriterer oppfølgingen av kampflyanskaffelsen og kampflybasen på Ørland, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren dro deretter videre til Washington for møter med sin amerikanske kollega, Ashton Carter.

13


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Regjeringen bygger raskere kollektivtrafikk i Oslo

- Det høres kanskje ikke så spennende ut, men det er veldig viktig! starter Nikolai Astrup. Han sikter til de 340 millioner kronene som er satt av til fornyingstiltak som skal redusere antallet feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i Oslo-området. – Skal vi slippe å oppleve driftsstans på jernbanen i fremtiden må vi fornye og vedlikeholde anleggene godt. Derfor setter vi av penger til dette, legger han til. Regjeringen sørger for økt vedlikehold på jernbanen. 1,4 milliarder kroner mer til drift og vedlikehold av jernbanen og vi fortsetter å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Innenfor foreslått budsjett til fornying av jernbanens infrastruktur er det satt av 100 millioner kroner til Alnabru godsterminal. - Regjeringen satser stort og har økt jernbanebevilgningene med 50 % siden de overtok. For Oslo vil statsbudsjettet for 2016 både bety økte midler til kollektiv og samferdsel. Det er satt av penger til store løft som Follobanen og Fornebubanen, men også mindre trafikktiltak for å øke fremkommeligheten, sier leder i Oslo Høyre Nikolai Astrup.

i Oslo-området 14

Flere kollektivfelt og sykkelveier Regjeringen ønsker også høy aktivitet i veiutbygging og fornying, og sørger for 3,6 milliarder kroner mer til Statens vegvesen og oppstart av det nye utbyggingsselskapet for vei. 26 millioner kroner er foreslått bevilget til E18 Bjørvikaprosjektet.


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Her ser vi tunnelsystemet der Follobanen går fra Oslo S, under Middelalderparken og inn i Ekebergåsen, der den fortsetter de 22 kilometerene til Ski. Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid, det har en prislapp på 27,6 milliarder kroner og er planlagt ferdig i 2021.

Det betyr langt flere avganger på lokaltogene til Oslo enn i dag. Hele prosjektet vil koste nær 27,6 milliarder, og dette er gode, langsiktige investeringer. Hvis alt går som det skal, vil banen tas i bruk i 2021, sier Nikolai Astrup.

Disse arbeidene er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2017-2018. 89 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. - Nå bygger vi ut E18 Mosseveien med sammenhengende kollektivfelt i begge retninger mellom Bjørvika og Bekkelaget, forbi den nye avkjøringen til Sydhavna. Det vil øke fremkommeligheten for både den lokale busstrafikken og ekspressbussene, sier Astrup. I tillegg foreslår vi bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Ole Deviks vei – Tåsenveien.

Staten belønner Oslo Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder.

Ny milepæl for Follobanen 4 113 millioner kroner er foreslått til Follobanen-prosjektet med nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2016. Beløpet går til gjenstående kjøp av grunn, hovedarbeider for innføring til Oslo S og arbeider med tunnelen, dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. - Follobanen er veldig viktig for både Oslo, Akershus og Østfold. Den kapasiteten som fjerntogene bruker i dag på Østfoldbanen kan, når Follobanen åpner, benyttes av lokaltogene.

- Staten har inngått avtale med Oslo og Akershus for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 1 175 millioner kroner. Den positive trenden som vi ser i Oslo med økt vekst i kollektivbruken, vil kunne fortsette med dette budsjettet, avslutter Nikolai Astrup.

Tekst: Steinar Wulfsberg-Gamre Foto: Jernbaneverket og CF Wesenberg

15


Er du interessert i politikk, samfunn og kultur? Da må du lese Minerva.

Minerva er Norges eneste frittstående liberalkonservative tidsskrift. Tidsskriftet bidrar til å flytte den politiske debatten og mediefokuset mot høyre. Det er en viktig arena for debatt internt på høyresiden, og et springbrett for nye stemmer og unge talenter.

«Minerva bidrar til å styrke den borgerlig-intellektuelle offentligheten og høyresiden i norsk politikk» Kristin Clemet

«En politisk bevegelse trenger selvstendige organer for frimodig tenkning. Det er oppløftende å se de positive bidrag til å dekke slike behov, som Minerva gir»

Kåre Willoch

Send sms: ABOMA til 2131, eller epost til minerva@aboservice.no for å tegne abonnement. Dersom du i tillegg verver en venn får du 75 kroner rabatt på ditt abonnement!


Lokaler med fantastisk utsikt - sentralt i Oslo Høyres Hus Konferanse- & Selskapslokaler er stedet for deg som ønsker konferanse- eller selskapslokale med topp moderne fasiliteter, rammet inn i klassisk, smakfull arkitektur. Vis-a-vis Nationaltheatret, med Theatercaféen og Continental som nærmeste naboer, er vi sentralt plassert. Vi kan tilby deg nydelige, lyse og nyoppussede lokaler, med god utsikt over Studenterlunden. Vi har kapasitet for inntil 330 gjester. Velkommen til en god konferanseopplevelse på Høyres Hus.

www.hoyreshus.no post@hoyreshus.no 22 82 91 57


O S L O

Reform eller revers?

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

Da Arbeiderpartiet tok over etter Høyre i 2005, skrev Dagsavisens Arne Strand at de rødgrønne kom til dekket bord. Arbeidsledigheten var på vei ned, og økonomien på vei opp. I årene som fulgte hadde den Arbeiderparti-ledede regjeringen historisk høye oljepriser å smøre sine utgifter med. De gjorde ellers lite for å forberede Norge på omstillingen fra den oljebaserte økonomien vi alle har visst ville komme.

4

2 0 1 5

rikeste. De ti prosent rikeste betaler 38,7 prosent av personskatten i Norge. Uten formuesskatten ville de ”bare” betalt 38 prosent. Skatten rammer de som beviselig har skapt verdier og arbeidsplasser i Norge, og gjerne gjør det igjen om de ikke i stedet må ta ut utbytte av sine bedrifter for å betale inn til en stat som omfordeler deres penger til tiltak som gavner deres konkurrenter og andre bransjer. Arbeiderpartiet ser dessuten ut til å mene at det er bedre å låse kompetent arbeidskraft inn i permitteringsordninger som i beste fall gir arbeiderne 62,4 prosent av inntekten sin i dagpenger, i stedet for at de får seg jobb i vekstbedrifter eller kommuner som trenger kompetansen deres. Som om permitteringer for å holde på arbeidskraft for næringer som trenger omstilling bidrar til nettopp det.

Arbeiderpartiet hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen sinne har hatt. Samtidig økte todelingen av økonomien. I 2012 ble det investert 200 milliarder årlig i petroleumsnæringen mot 20 milliarder på fastlandet. Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sa ved regjeringsskiftet at Norge aldri tidligere har hatt en så sterk forverring av konkurranseevnen som i årene etter 2005. De rødgrønne gikk i sin tid til valg på å fjerne fattigdommen i Norge, men etterlot seg 15.000 flere fattige barn i Norge enn da de startet.

Samtidig som Jonas Gahr Støre har garantert at skattenivået skal opp, stritter altså hans nye Arbeiderparti mot alle endringer og moderniseringer, og lover å reversere selv de mest moderate endringer regjeringen gjør. Sannsynligheten for at de gjør det er likevel liten. Nærpolitireformen som skal gi et bedre, synligere og mer effektivt politi har de selv stemt for. Fjerning av arveavgiften, som gikk under retorikken «mye til de som har mest fra før», vil de ifølge sitt alternative statsbudsjett for 2015 ikke gjeninnføre. Strukturendringene for jernbane og vei, som skapte store demonstrasjoner utenfor Stortinget, blir neppe endret. Det har ikke blitt bygget mer vei enn under denne regjeringen, og vedlikeholdsetterslepet på jernbane er i ferd med å tas igjen. Når det gjelder kommunereform er Tekst: Heidi Nordby Lunde Foto: Lockheed Martin Arbeiderpartiet for og imot. For, når debatten dreier seg om kvalitet i kommunene og lokalt selvstyre, men de er mot når det er upopulært lokalt. Arbeiderpartiet er altså i ferd med å fjerne seg fra det ansvarlige partiet vi tross alt kjenner dem som, selv om vi er uenige i de store l injene. De er populistiske og uansvarlige i sin retorikk mot nødvendige skatteendringer og tør ikke stå i stormen der endringer er påkrevd.

Den siste Perspektivmeldingen Arbeiderpartiet presenterte viste med all tydelighet at den sosialdemokratiske velferdsstaten ikke var bærekraftig på sikt. Selv uten fallet i oljeinntektene sto Norge foran krevende omstillinger som Arbeiderpartiet faktisk så sent som i desember i fjor ikke en gang anerkjente. Da angrep nemlig Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, regjeringens moderate endringer med at Høyre spilte «upopulært, men nødvendig»-kortet når det «overhodet ikke var grunnlag for det». I sitt alternative statsbudsjett for 2015 skriver Arbeiderpartiet endog at regjeringen har lagt frem det mest ekspansive budsjettet i nyere tid. I høst har de brukt en retorikk om at regjeringen gjør for lite, for sent. Det er nesten ikke til å tro. Arbeiderpartiet fortsetter sin retorikk om skattekutt til de som har mest fra før, og viser til at kuttene i formuesskatten hovedsakelig går til de ti prosent

18


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Da Høyre satt i regjering sist, mellom 2001 og 2005, var partiets reformagenda langt smalere, hovedsakelig reservert til skatt og skole. Nå er agendaen bredere. Og da Høyre sist hadde statsministeren over flere år, mellom 1981 og 1986, var liberaliseringer viktigere enn omorganiseringer.

Aftenposten skrev i sommer at de mange reformene regjeringen er i gang med, er i ferd med å gi det borgerlige samarbeidet et historisk særpreg. De fleste av reformene handler om å gjøre velferdsstaten bedre gjennom store, organisatoriske grep. Det kan høres tilforlatelig ut, men det Høyre nå gjør har Høyre aldri gjort før.

Enkelt sagt: Willoch åpnet opp. Solberg slår sammen. Dette tror jeg Aftenposten har rett i. Og selv vi, som kaller oss fiskalt konservative og ikke overbegeistres av oljepengebruk, kan være fornøyd med endringene regjeringen gjør for fremtiden. For det handler ikke om hva vi kan bruke penger på i dag, men hvordan Norge vil se ut i framtida. Valget i 2017 kommer derfor til å handle om reform med Høyre eller revers med Arbeiderpartiet.

Tekst: Heidi Nordby Lunde Foto: Frode Hansen, Scanpix

«Willoch åpnet opp.

Solberg slår sammen» Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant.

19


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

Rødt rådhus etter valget:

4

2 0 1 5

Tekst: Ole Michael Bjørndal og Thordis Widvey Haugen Foto: Scanpix

Tar Oslo sgnelkab inn i fremtiden Vi står overfor et politisk skifte i Oslo. Det politiske styringsgrunnlaget er endret, og dette kommer tydelig frem i byrådserklæringen. - Raymond Johansen og det nye byrådet tar Oslo i feil retning, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Stillstand i Osloskolen? En av suksesskriteriene i Osloskolen har vært tidlig innsats, tett oppfølging av hver elev og ansvarliggjøring i alle ledd. Det nye byrådet vil gjøre de unike Oslo-prøvene frivillige, redusere kravene til systematisk kartlegging og oppfølging av elevenes ferdigheter, noe som vil føre til større forskjeller mellom skoler og innad i skolen. -Jeg er mest bekymret for de elevene som begynner på skolen med det mest krevende utgangspunktet. De taper mest hvis den systematiske oppfølgingen av hver enkelt elev blir borte. Jeg er også svært skeptisk til at de ønsker å fjerne de skriftlige tilbakemeldingene som foreldrene får om hvor barna står. Dette gjør det mye vanskeligere for foreldrene i Oslo å følge opp barna sine, sier han.

Mange av endringene det nye byrådet skal innføre vil føre til dårligere tjenester for byens befolkning og vil skape større forskjeller, mener Lae Solberg. - De skal blant annet innføre gratis AKS i åtte av femten bydeler. Dette vil gjøre det vanskeligere for familier å flytte på tvers av byen, og tar ikke hensyn til familienes inntekt. Skal man styre Oslo må man ta vare på hele byen. Det gjør man ikke dersom lavinntektsfamilier på vestkanten må betale for AKS, mens familier med langt høyere inntekt, men med et annet postnummer slipper, sier Høyres gruppeleder.

20


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

«Nå må vi legge grunnlaget for at Høyre igjen skal styre utviklingen i Oslo om fire år» Eirik Lae Solberg, gruppeleder.

både pasienter og pårørende er svært godt fornøyd. Foreldreundersøkelser viser også at foreldre er minst like godt fornøyd med de private barnehagene. Det er tydelig at det ikke lenger er innbyggernes opplevelser, men byrådets ideologi og kategoriske motstand mot private aktører som er styrende for Oslo kommune. Dette reduserer mangfoldet og svekker tilbudet til innbyggerne, sier gruppelederen.

Lae Solberg mener videre at byrådserklæringen vil føre føre Oslo baklengs inn i fremtiden. Vi skal fortsette å være tydelige på at elevene er vår førsteprioritet. Hver gang dette byrådet tar Oslo-skolen i gal retning, skal Høyre være deres fremste kritikere, sier Eirik bestemt. Mindre mangfold, mer ideologi Det røde byrådet skriver også at; «byrådet vil bygge ut offentlige organiserte velferdstjenester og dermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene». Sammen med partiet Rødt har byrådet også bestemt at kommunale og ideelle virksomheter er de eneste som skal få lov til å drifte nye barnehager i Oslo. Dette til tross for den positive erfaringen byens foreldre har med kommersielle aktører. - Private sykehjem i Oslo er godt drevet,

Oslo Høyre skal samtidig være konstruktive i opposisjon. Det røde byrådet skal få støtte i enkeltsaker der vi er enige, og solid motstand når det fattes beslutninger som ikke er til det beste for Oslos innbyggere. Jeg vil oppfordre alle våre støttespillere til å ta kontakt med oss og gi oss innspill. Nå må vi legge grunnlaget for at Høyre igjen skal styre utviklingen i Oslo om fire år, sier gruppeleder Lae Solberg.

21


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

levende

Et parti skaper morgendagens politikk

Arbeidet med Høyres stortingsprogram 2017-21 har startet. - Høyre har tradisjon for å involvere medlemmene i politikkutvikling, og medlemmene har igjen tradisjon for å delta aktivt med gode forslag. Programkomiteens mål er å ha en så åpen og involverende prosess som mulig, forteller komiteens nestleder Nikolai Astrup.

Tekst: Ole Michael Bjørndal Foto: Sara Wilsgaard/Oslo Høyre

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder er krevende. Migrasjon og klimaendringer er grenseoverskridende utfordringer som må løses i samarbeid med våre naboland. Nedturen i oljesektoren gir utfordringer for norsk økonomi, og krever at vi lykkes med raskere omstilling til nye næringer. Samtidig har Norge verdensledende teknologimiljøer, gode fagarbeidere og en sterk økonomi. Programmet må inneholde politikk som både bidrar til å ruste Norge for fremtiden, samtidig som vi løser hverdagsutfordringer, bevarer velferden og skaper flere arbeidsplasser, sier Astrup. - Jeg pleier å si at det er tre medlemsfordeler i Høyre: Politikkutvikling, nominasjon og valgkamp. Det er ingen tvil om at programarbeidet er det absolutt viktigste partiet gjør mellom valg, sier Nikolai Astrup som ser frem til gode og konstruktive forslag.

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Oslo Høyres leder Nikolai Astrup er alle medlemmer av den nye programkomiteen.

22


O S L O

H Ø Y R E S

M A G A S I N

U T G A V E

4

2 0 1 5

Medlemmer i programkomiteen er: - Torbjørn Røe Isaksen, leder, Telemark - Nikolai Astrup, nestleder, Oslo - Tina Bru, Rogaland - Paul Chaffey, Akershus - Gunn Cecilie Ringdal, Buskerud - Harald Furre, Vest Agder - Jana M. Hoff, Hordaland - Ole Gunnar Krakhellen, Sogn og Fjordane - Ingrid Skjøtskift, Sør-Trøndelag - Grete Ellingsen, Nordland - Kent Gudmundsen, Troms - Kristian Tonning Riise, UHL og Hedmark

Oslo Høyre har vist vei Astrup kan fortelle at dette blir en demokratisk og involverende prosess, slik som vi er blitt vant til i Oslo Høyre de siste årene. Komiteens arbeid vil ha tre faser, og første fase er allerede i gang. Fra nå og frem til førsteutkastet vil bli lagt frem i månedsskiftet august/september 2016 vil komiteen ha en mest mulig åpen prosess med en bred kontakt med de ulike delene av Høyres organisasjon og selvfølgelig andre samfunnsaktører.

Tredje fase innledes med at Høyres sentralstyre i januar 2017 legger frem sin innstilling for Høyres landsmøte, basert på programkomiteens endelige forslag til program. Fylkesorganisasjonene og delegatene utarbeider så endringsforslag til Høyres Landsmøte som vedtar programmet 9. -12. mars 2017. Programsekretær fra Oslo Høyre Nikolai Astrup er glad for å ha fått en erfaren medarbeider som Frode Helgerud med på laget som programsekretær. -Frode var programsekretær da stortingsprogrammet i 1981 ble laget, så denne jobben har han gjort før. Hans erfaring vil komme godt med, sier Astrup.

Kontakten med partiet vil i hovedsak skje gjennom de etablerte kanalene: partihøringer, årsmøter, sosiale medier og reiser rundt i landet. Komiteen vil også bruke Questback-undersøkelser for å få innspill og tilbakemeldinger i denne fasen. - Kombinasjonen av personlige møter og skriftlige tilbakemeldinger slik som å bruke Questback, er kommunikasjonsformer som Oslo Høyre har bidratt sterkt til å utvikle i partiet, forteller Astrup til OSLO. Annen fase av programarbeidet vil bli preget av tilbakemeldinger på programkomiteens førsteutkast. Denne fasen vil vare fra førsteutkastet presenteres til månedsskiftet oktober/november 2016.

Frode Helgerud fra Oslo Høyre er erfaren sekretær for programkomiteen

23


Foto: CF Wesenberg

Er du Oslos neste Høyre-ordfører? Da må du være medlem av Oslo Høyre! Som medlem i Høyre støtter du arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre Oslo. Meld deg inn på dugnad.hoyre.no