Page 1

MERCUR 2016

02

Doing business in

MEXICO

INNOVASJON NORGE

SCHIBSTED

STATOIL

QUANTAFUEL

Mexico trenger den kompetansen norske firmaer er gode på s. 4

Segundamano er i ferd med å bli Mexicos svar på Finn.no s. 6

Mexico åpner opp for et marked som har vært stengt i 76 år s. 12

Et norsk firma som lager miljøvennlig diesel av plastavfall i Mexico s. 15


UNI24 – REGNSKAP PÅ NETT “Med Uni24 har jeg økonomisystemet med meg når jeg reiser på messer og kundebesøk – enklere blir det ikke” Rune Bruvik er mannen bak det nye, norske klokkemerket Bruvik Time.

Uni24 gjør at du og bedriften din får en mer effektiv utnyttelse av Uni Økonomi. Webløsningen gir deg tilgang til viktige funksjoner og nøkkeltall i økonomisystemet ditt når som helst og hvor som helst. www.unimicro.no


INNHOLD

D

enne gangen handler Mercur om Mexico. Mexico er et land med uante muligheter! Tidligere oppfattet mange Mexico som et land med mange store utfordringer. Den meksikanske regjeringen har jobbet strategisk for å tilrettelegge gode forhold for internasjonal handel, og for å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Resultatet av dette er at Mexico nå ligger på 36. plass i verden på «ease of doing business»-rankingen som The World Bank and International Finance Corporation (IFC) har.

4

Et enormt marked åpner seg

6

Schibsteds mann i Mexico

7

Nye tider, nye muligheter

8

Mexico: Norway’s strategic partner

Mexico har en velutviklet høyteknologisk ­industri og jobber strategisk for å tilrettelegge gode forhold for internasjonal handel.

12

Statoils nye satsingsland

15

Lager miljøvennlig diesel av plastavfall i Mexico

Mexico har avregulert og åpnet opp for utenlandske aktører innenfor en rekke områder, noe som gir norske firmaer gode muligheter. Norge kan spille en rolle spesielt innenfor energiom­ rådet, men og innenfor en rekke andre områder for firmaer som tør å satse. For den som vurderer Mexico så har både Oslo Chamber of Commerce og den Mexicanske ambassaden i Oslo store ­muligheter for å hjelpe til.

16

Mexico: the role of tourism

18

Etablering i Mexico

18

Cemex – en meksikansk suksesshistorie

19

Flere norske bedrifter bør «færra te Mexico»

20

Forutsetninger for å gå internasjonalt

21

Aktuelt fra INN International Network of Norway

For å gjøre internasjonal suksess bruker jeg å si at du trenger 6 ting. Et produkt eller en tjeneste som har internasjonalt potensiale, nok kapital, et globalt «mindset» i din organisasjon, god kulturog språkkunnskap, erfaring i å gjøre internasjonal handel samt god markedskunnskap til de land du vurderer samt gode kontakter. Kontakter og kunnskap kan vi her i Oslo Chamber of Commerce hjelpe deg med.

22

Aktuelt fra Oslo Chamber of Commerce

Jeg håper å se deg på noen av våre møter fremover. Det er alltid noe nytt å lære, og vi har ­mange spennende møter du kan delta på i høst. Cyber Security er et område som interesserer mange og en ledende ekspert fra Israel Erez ­Kreiner kommer på besøk på et frokostmøte den 26. oktober. Han ledet inntil nylig Israels ­National Cyber Security Agency. Vi har også et felles møte sammen med Norsk Tysk Handelskammer den 10. november om den «Nye økonomien» som vi kaller Diginomics. Velkommen! Påmelding på www.chamber.no Lars Kåre Legernes Adm. direktør

MERCUR 02/2016

Utgiver Oslo Chamber of Commerce Pb 2874 Solli, NO - 0230 Oslo Tlf. +47 22 12 94 00 mail@chamber.no chamber.no Redaktør Sissel Skogly sissel@chamber.no

Tekst Lasse Lønnebotn Sissel Skogly

Art Director Hanne Ulfsryggen hanne@merkurgrafisk.no

Annonser DG Media AS Dgmedia.no

Foto The Mexican Tourism board

Produksjon/Trykk Merkur Grafisk AS

Opplag 1500

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 3


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Et enormt marked åpner seg Timingen for å satse i Mexico har aldri vært bedre. Og verdens 15. største økonomi trenger akkurat den kompetansen som flere norske bedrifter besitter.

N

oe har skjedd i Mexico. ­Verdens største spansktalende land, et land med 125 millioner innbyggere, har endret grunnloven, foretatt store reformer og ­åpnet markedet opp utenlandske selskaper. Den gode nyheten norske bedrifter, er denne: Mexico trenger akkurat den ­kompetansen Norge er gode på. – Mexico har store oljereserver og en billigere produksjon, men mangler teknologien for oljeutvinning og det å bore på dypt vann. Summen av det utgjør et stort potensiale for norsk offshoreteknologi, sier Asbjørn Flo, som leder Innovasjon Norges kontor i Houston. Det er i første rekke energireformen som skaper historiske muligheter i Mexico akkurat nå. Etter de store oljefunnene på begynnelsen av 1970-tallet, ble det statseide oljeselskapet PEMEX en av verdens største oljeprodusenter. I alle år har det hatt monopol på landets oljereserver, men nå kan andre aktører konkurrere om produksjonsområdene og PEMEX må søke på linje med alle andre. – Jeg har nettopp avsluttet et introprogram for åtte norske selskaper som er ­interesserte i forretningsmuligheter i ­Mexico, og til dem sier jeg: «Timingen er god, men gjør deg kjent og bygg relasjoner før du skriver store kontrakter», sier Flo. En aktør som kjenner godt til markedet i Mexico, er Pricewaterhouse Coopers (PwC). I hele 110 år, helt siden 1906, har rådgivningselskapet hatt virksomhet i landet. – Vi hjelper nordiske firmaer med i Mexico med alt fra investeringer, hva slags etablering som passer firmaet og hva som er riktig skatteklasse. Vi har rådgivere som snakker språket, og det er helt essensielt i et land som Mexico, sier Pia Lustig, 4

INTERVJU MED

ASBJØRN FLO, INNOVASJON NORGE

PIA MARIA, PwC

seniorkonsulent og sjef for PwCs nordiske forretningsutvikling i Mexico. – Det er fullt mulig å gjøre smarte forretningsvalg, men Mexico er veldig byråkratisk og alt tar tid. Du må være tål­ modig, og det kan være uvant for nordiske firmaer. Ifølge OECD vil veksten i Mexico stige til ca. 3 prosent i 2017, til tross for nedgangen på verdens oljemarked. – Samtidig har den meksikanske nasjonalforsamlingen bestemt at 35 prosent av energiforsyningen skal være fornybar inn 2026, og et dansk vindkraftselskap har fått grønt lys for flere prosjekter, blant ­annet i staten Oaxaca. Her ligger det store muligheter framover også for norske fornybarenergi-selskaper. Til publikasjon «Nordic Investment in Mexico» (2014), spurte PwC en rekke ­selskaper om deres erfaringer i Mexico. Flere svarte at en av de største utfordring­ ene er hvordan de skal håndtere en utbredt kultur for korrupsjon. Fremdeles er landet ranket lavt på korrupsjonsindeksen: 95. plass blant 168 land på Transparancy Internationals 2015-liste. – De beste rådene jeg kan gi en ny­ kommer i Mexico, er: Finn en tillitsfull forretningspartner som kan hjelpe deg med å navigere gjennom terrenget og


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Foto: Innovasjon Norge

ikke bli fristet til å velge den enkle veien. Det er fullt mulig å få gode avtaler uten å måtte ty til korrupsjon, sier Lustig. Og de fleste store avgjørelsene tas ikke over møtebordet, sier hun. – Forretningskulturen i Mexico er ­basert på personlige relasjoner. Du må kjenne din partner og hans klienter, vite om hans familie og hvilke ambisjoner og mål de har for framtida. Som en ny aktør bør du møte så mange som mulig, over frokoster, lunsjer og middager. Hvis du er vant med å få et raskt «ja» eller «nei» over et møtebord, må du tenkte anner­ ledes her – og være tålmodig. Det har ikke alle nordiske firmaer skjønt, og derfor har de slitt med å lykkes i Mexico.

FAKTA

MEXICO 

Ca. 125 millioner innbyggere

Stor eksportør av olje og gass

 iden Enrique Peña Nieto ble valgt til ny S president i 2012, har han innført en rekke reformer for å bedra landets økonomi. Reformene handler i første rekke om energi, telekommunikasjon og finans, og åpner opp for internasjonale aktører på et tidligere lukket marked.

Ca. 30 norske firmaer er etablert i Mexico, og flere ser nå muligheter til å gjøre det samme.

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 5


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

SCHIBSTEDS MANN I MEXICO MEXICOS FORENTE STATER

Han tok over et synkende skip i 2012. Men nå er Pål Hauff Hvattum i ferd med å gjøre rubrikktjenesten Segundamano til Mexicos svar på Finn.no.

 HOVEDSTAD: 

Mexico by

Spansk

 OLKETALL: F ca. 120,3 million

 BEFOLKNINGSVEKST: 

1.118 %

 PRESIDENT 

(Statsoverhode og regjeringssjef): Enrique Peña Nieto

NORGE I MEXICO  ANTALL NORSKE BEDRIFTER

ETABLERT I MEXICO: 30

 NORSKE BEDRIFTER ETABLERT I MEXICO:

Bl.a. Deep Ocean, Statoil, Schibsted

 F OKUSOMRÅDER:

Olje og gass, havbruk, energi

ØKONOMI OG HANDEL 

 ALUTA: V Meksikansk pesos

 NORSK EKSPORT TIL MEXICO:

831 MNOK

 NORSK IMPORT FRA MEXICO:

1.545 MNOK

 VIKTIGE NÆRINGER:

Bilindustri, fornybar energi, informasjonsteknologi, gruvedrift og agrikultur

 FRIHANDELSAVTALER: 

Mexico og Efta har hatt en avtale siden 2000, 11 frihandelsavtaler som gir tilgang til 46 land

 ARBEIDSLEDIGHET: 

4,9 %

 EASE OF DOING BUSINESS INDEX:

På 36. plass av 189 land

 KORRUPSJON: 

I følge Transparacy International Corruption Index er Mexico på 95. plass (Norge er på 5. plass)

6

– Vi vokser hele tiden, men det går tregt og Mexico er et teknologisk umodent marked, sier Pål Hauff Hvattum (34), som leder Segundamano fra hovedstaden Mexico City. Hvattum ble hentet inn for å lede den meksikanske rubrikktjenesten etter at Schibsted overtok som 100 prosent eier i 2012. Målet var å gjøre Segundamano til den ledende, digitale rubrikktjenesten i l­andet. Men starten var ikke enkel. – Segundamano hadde ikke klart den ­digitale omstillingen, de var et gammelt flaggskip innen r­ ubrikkannonser på papir og en falmet storhet. I storhetstiden hadde de hatt 200 ansatte, men da jeg kom inn var det bare 10 igjen, forteller Hvattum. I 30 år utga Segundamano sin egen ­rubrikkavis med stor suksess, men i 2008 ble den lagt ned for å satse fullt og helt ­digitalt. Noe av det første Hvattum gjorde var å innføre den samme tekniske plattformen som Schibsted har i alle land. Nå er målet å gjøre Segundamano til det Finn.no er i Norge: Det ledende nettstedet for ­annonser, rubrikker og kjøp og salg. – Meksikanere elsker kjøp og salg av brukte ting, samtidig er det en enorm vekst i salg av smarttelefoner. Nye aktører som AT & T har også gjort telefontjenester rimeligere. Men ting går tregt. Fremdeles skjer bare 1,6 prosent av detaljhandelen online. I løpet av Hvattums tid, har Segunamano vokst fra 150 000 til 1 million daglige brukere. Men potensialet er betydelig ­større, sier Hvattum. – Det er et sprik mellom de målsetning­ ene som settes politisk, og det som faktisk skjer. All utvikling går sakte i Mexico, de er lite innovative og teknisk umodne. Å få meksikanere flest til å handle brukt online, er den store ut­fordringen. Det er

Foto: Schibsted

 OFFISIELT SPRÅK:

ikke bare å kopiere suksessformelen fra Norge. For å lykkes i Mexico, har Hvattum ett råd: – Du er nødt til å forstå at Mexico ikke er ett land med én kultur, men et land med sterke regioner – der alle unike. Det som fungerer ett sted, fungerer ikke nødvendigvis et annet sted. Men i et land med 125 millioner mennesker er potensialet stort, og den økonomiske veksten kan bli enorm. Den reisen skal vi være med på.

FAKTA

SEGUNDAMANO 

Meksikansk rubrikkselskap grunnlagt i 1986

Kjøpt opp av Schibsted gjennom oppkjøpet av Anuntis, en spansk rubrikkgigant

Utga en papiravis som ble nedlagt i 2010. Har siden den gang drevet 100 prosent digitalt

Siden 2012 heleid av Schibsted og ledet av Pål Hauff Hvattum


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Nye tider, nye muligheter Mexico ønsker utenlandske investeringer, og tilbyr en rekke incentiver for uten­ landske aktører.

FAKTA

AKVAFORSK GENETICS 

Etablert i 1999, Hovedkontor på Sunndalsøra.

 Et av verdens ledende kompetansemiljøer

NYTTIGE ADRESSER:  MEXICOS AMBASSADE I OSLO:

Ambassadør Luis Javier Campuzano Piña Frøyas gate 9, 0273 Oslo Tlf: (+47) 21 04 02 20

på avl innen akvakultur.

e-mail: embnoruega@sre.gob.mx

Har i flere år hatt forretningspartnere innen akvakultur i både Sør-Amerika og Mellom-Amerika, blant annet Mexico.

webside: http://embamex.sre.gob.mx/noruega/

Siden 2015 del av selskapet Breeding & Genetics Division of Benchmark Holdings

 NORGES AMBASSADE I MEXICO:

Ambassadør Arne Asheim

– Landet ønsker utenlandske investeringer og tilbyr en rekke skatteinsentiver for ­internasjonale aktører. Det er ikke tilfeldig at Mexico er verdens 8. største kjøretøyprodusent (3,4 millioner produserte kjøretøy i 2015). Med reformene innen skatt, energi og arbeidsmarked, har utenlandske selskaper fått gode grunner til å investere i landet. Noen kaller Mexico for det nye Kina. Han beste råd for nykommere på det meksikanske markedet? Gjør deg godt kjent. – For det første: Søk aktivt etter en ­potensiell og troverdig partner. I Mexico handler mye om å være på det rette stedet og kjenne de rette menneskene. For det andre: Husk at det byråkratiske systemet kan gi deg hodepine, fremdeles sitter det igjen en komplisert og gjennomregulert kultur. den gode nyheten er at Mexico er på rett vei.

Real Embajada de Noruega Avenida Virreyes 1460 Col. Lomas Virreyes 11000 Mexico D.F. Tel: (+52 55) 50 47 37 00 / (+47) 23957083 E-mail: emb.mexico@mfa.no Webside: http://www.noruega.org.mx

 PROMÉXICO STOCKHOLM

Carlos Francisco Pérez-Cirera Langenscheidt Director for Northern Europe at ProMéxico Address: Riddargatan 11 B, Norrmalm, Stockholm, Zip code: 114 51, Sweden Phone: (00 46) 8 661 3135 y (00 46) 8 661 3132 E-mail: sweden@promexico.gob.mx

Foto: Akvaforsk Genetics

– Forretningskulturen i Mexico er veldig annerledes enn i Norge. Konkurransen er intens, og personlig kjemi betyr mer enn et godt forretningstilbud, sier Sergio Vela A ­ vitúa. Han er en ekspert i akvakultur, og meksikaner, og siden 2014 har han jobbet for Akvaforsk Genetics på Sunndalsøra. Selskapet er verdensledende på kompetanse om avl av laks, ørret og en rekke andre ­fiskeslag. Mexicos akvakulturmarked er stort, og Akvaforsk Genetics har særlig ­bidratt med oppdrett av tilapia, ofte omtalt om «fremtidens oppdrettsfisk». Oppdrett av tilapia øker kraftig i verdensmålestokk, og bare i USA, Mexicos viktigste handelspartner, har importen økt med 25 prosent de siste årene. – I 2014 var Mexicos tilapia-eksport til USA for første gang på over 1000 tonn. Landets lange kystlinje og ulike klima­soner er ideelt for akvakulturproduksjon – og dette potensialet bør utnyttes enda bedre. Det er der Akvaforsk Genetics kommer inn. Men å lykkes på det meksikanske markedet er knalltøft, mener Vela Avitúa. – Mexico har en rekke sosiale utford­ ringer, med fattigdom og vold som gjør kjøpekraften svak. Korrupsjonen gjør at politikerne har mistet troverdighet, og selv om den nye presidenten har innført en rekke reformer er ikke alle populære – eller fungerer etter hensikten, sier han. Likevel ser han bedring, ikke minst for utenlandske aktører.

SERGIO VELA AVITÚA I AKVAFORSK GENETICS

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 7


ANNONSE I DEN MEKSIKANSKE AMBASSADEN

MEXICO:

NORWAY’S STRATEGIC PARTNER Mexico currently displays a very promising business envir­ onment: the economy is growing despite differing tendencies in the region, the country is already among the top three in the world in terms of advanced manufacturing exports, ­employment rate stands at an all-time high, FDI has amounted to almost 100 billion USD in the last three years and more and more companies prefer to establish their new plants in its territory, as it occurred for the automotive industry alone in the last few months.

O

ur country has been able to achieve this thanks to its competitive advantages. It is part of a privileged geo­ strategic region right in the center of the two of the most important economic hubs in the world: the Atlantic and the Pacific. It has a set of trade agreements that gives access to 46 countries and 1,200 million consumers. Through the TPP and the ­Pacific Alliance, Mexico is strategically fully incorporating to the Pacific Basin’s bright future. Another advantage is our human capital. We currently have the highest proportion of working age population and the eighth highest number of engineering graduates worldwide, with 110,000 graduates each year. For the future, we are working to form talented and skilled professionals in order to create a community of innovation in different areas of knowledge, and altogether take advantage of Industry 4.0 and its innovative approach to a new and more intelligent way of producing. Likewise, the scope of Mexico’s 20132014 Energy Reform was unprecedented. It encompassed legal, financial and operational aspects of upstream, midstream and downstream activities for the oil and gas sector. Similarly, it significantly overhauled the institutional scaffolding surrounding 8

FRANCISCO N. GONZÁLEZ DÍAZ CEO OF PROMÉXICO

the operation and regulation of electricity generation, distribution, transmission and retail. As a result, the Mexican energy industry will move from being vertically integrated, commanded through state-run monopolies and rather closed to foreign investment, to being an industry that will be governed by principles of competition, and where foreign capital is not only ­welcomed but encouraged—even if the state, and the state-owned enterprises, will continue to play a leading role. For these reasons, Mexico continues to look towards its strategic allies and ­together propel our competitiveness and performance in terms of advanced manufacturing. In this sense, Mexico is deepening its relationship with Norway, a ­relationship that seeks to improve joint supply chain vision and focus on the

­ evelopment of innovation networks and d value chains. Mexico’s wide range of opportunities for Norwegian companies cover from the automotive, energy and cleantech, electricelectronic and health care sectors, to shipbuilding, education, creative and IT industries. All of them are important platforms


ANNONSE I DEN MEKSIKANSKE AMBASSADEN

FOR MORE INFORMATION ABOUT MEXICO, PLEASE CONTACT: Mario Chaparro

Carlos Perez-Cirera

Vicente Salas

Office for Commercial and Cultural Promotion

Trade Commissioner

Director Norway

Embassy of Mexico in Norway

ProMexico Office for Northern Europe and the Baltics

Mexico Tourism Board

mchaparro@sre.gob.mx

carlos.perezcirera@promexico.gob.mx

vsalas@visitmexico.com

for advanced manufacturing and R&D projects in our country, as demonstrated by the major investment announcements we have had in the past months by firms such as Ford, Nissan, Toyota and Michelin. Last year, Mexico and Norway celebrated a milestone: the 15th anniversary of

the Free Trade Agreement between Mexico and the European Union. This agreement was only one-step ahead in the long ­history of our bilateral relations, which mirrored the great interest we have in our common cultures and traditions. Today, we are ready to take the next step in our relation.

In sum, with a focus on fostering a joint competitiveness strategy, I invite you to perceive Mexico as a prosperous economy with a shared future full of opportunities. I invite you to see us as your next success story.

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 9


ANNONSE I DEN MEKSIKANSKE AMBASSADEN

Mexico’s

Business Strengths

Outstanding tourist destination Mexico has 34 sites that have been declared World Heritage by UNESCO. In 2015 Mexico received 32 million tourists

Location. Mexico's privileged geographic location is unbeatable

Bright future Mexico is set to become the leading economy in Latin America in the near future. According to Goldman Sachs, Mexico will be the 5th largest economy by 2050

High Technology Manufacturing Mexico is the leading hi-tech exporter in Latin America (34%). 83% of exports are manufactures

Abundant and skilled workforce Mexico has 122 million consumers with an average age of 26, of whom 47 million belong to a workforce that will reach 60 million by 2030

Laws and openness Mexico is open to international business and is strengthening its legal framework to provide transparency, certainty and safety

Reforms Mexico has shaped a decisive strategy of openness and support for key strategic reforms to boost economic growth

10

Global manufacturing and logistics center Mexico's modern infrastructure is crucial to becoming a successful market competitor, attracting more and more foreign companies

Champion of Global trade Mexico has 12 free trade agreements that provide access to 46 countries. Is also part of mechanisms as Pacific Alliance, APEC & TPP

Attractive for investments Mexico is among the 13 most attractive countries to invest in, according to the UNCTAD. During 2013 & 2014, Mexico climbed to the 10th globally as major recipient of FDI


ANNONSE I DEN MEKSIKANSKE AMBASSADEN

MEXICO & NORWAY

TRADE & ECONOMIC RELATIONSHIP

Total Trade Mexico & Norway

Total Trade: 252 USD M

USD Millions

350

189,3 USD M.

300 250 200

Norwegian Exports

150

Mexico Exports

100

62,6 USD M.

50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casing Tubes 23.4 m

Cars

Turbines

16.9 m

3.3 m

Norway’s Fertilizers

Main

Exports

41.9 m

3.3 m

Mechanic appliances 10.2 m

salts 17.7 m

A Free Trade Agreement Since between

&

efta

2000

mexico

Currently in negociations to be updated and expanded

Openness (Total trade as percentage of GDP)

MEXICO

Norway

68,7%

46,6%

Mexico’s

Beer 2.6 m

Manganese

Bacalao 9.4 m

Main

Exports

Natural Gas 8.5 m

Aqua Medical culture Devices

Other sectors with big potential

Renewables Maritime

Mexico

Total GDP

Norway

Agro Products

1,14 USD trillion (15)

389 USD Billion (28)

Relevant companies Operating in both countries Mexico

Norway

Cemex

Statoil

Mexichem

Yara

Tenaris-Tamsa

DNV-GL Kongsberg

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 11


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Statoils nye

SATSINGSLAND

Statoil ser enorme muligheter i Mexicos nyåpnede markeder og tror etterspørselen etter olje og gass vil være nesten like stor i 2040.

V

erdens oljemarked er i knestående og arbeidsledigheten i ­ oljenæringen er eksplosiv. Men alt er ikke håpløst: Mexico åpner opp et marked som har vært stengt i 76 år – og har fremdeles store, uopp­ dagede ressurser. Derfor gnir Statoil seg i hendene. – Vi ser positivt på mulighetene i Mexico. Selv om landet har produsert olje og gass i mer enn 100 år, er Mexico et av landene i verden med mest uoppdagede hydrokarbonressurser. Store deler av landet – både på land og offshore – er ennå ikke er ut12

forsket, sier direktør i Statoil Mexico, Helge Hove Haldorsen. Statoil har ennå ikke begynt leting etter olje i Mexico, men produserer på amerikansk side av Mexicogolfen. Nå er Statoil ett av flere internasjonale sel­ skaper som har meldt seg på i kampen om å få tildelt nye produksjonsfelter. ­Kontoret i Mexico City, som Statoil åpnet i 2001, har siden 2014 fått syv ­ansatte, hvorav fire lokale. Dette kan gi muligheter for mange av 60.000 som har mistet jobben i norsk oljesektor de ­siste årene.

– Ja, dette skaper muligheter for hele verdikjeden i industrien. Vi har gode erfar­ inger med våre ansatte lokalt, og vi vil få økt behov for godt kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Han mener språklig kompetanse er en nøkkel. – Den som lærer seg spansk flytende og har den rette kompetansen, vil ha gode muligheter til å få seg jobb i Mexico de neste årene. Er du smart og har et internasjonalt tankesett, flytter du dit du får jobb og lærer deg språket. Og det finnes mange godt kvalifiserte folk vi kan ha bruk for.


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Foto: Statoil

FAKTA

SEGUNDAMANO

Men han vil ha medarbeidere som ­jobber annerledes enn før, sier han: – Vi skal bli mer effektive, være innovasjonsdrevne og tenkte nytt og klokt. For å klare det trenger vi folk med kunnskaper og ervervet erfaring, gjerne fra andre bransjer. – Etterspørselen etter olje vil holde seg, på tross av satsingen på fornybar energi? – Oljen vil være med oss lenge framover. Selv med rask økning i ny fornybar energi vil etterspørselen etter olje og gass utfra de fleste prognoser bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040. For å oppveie for fallende global produksjon fra eksisterende felt, vil det kreves betydelige investeringer i nye olje- og gassproduksjonsvolumer som tilsammen tilsvarer 15-30 ganger dag­ ens samlede produksjon på norsk sokkel.

Haldorsen avfeier ikke betydningen av fornybar energi i fremtiden. Heller ikke i Mexico. – Mexico har store ambisjoner og en raskt voksende industri innenfor fornybar energi, spesielt vindkraft, men også innen både vannkraft og solenergi. Mexico har et mål om at 35 prosent av all kraftproduksjon innen 2024 skal komme fra fornybare kilder. Vi forventer en økende ­konkurranse mellom fossile brennstoff og fornybare energikilder i tiårene som kommer. Vel så viktig for Mexico, mener han, er landets økonomiske vekst. Og at satsing på energi bringer stadig flere ut av fattigdom. – Å jobbe med energiløsninger føles ­riktig og godt. Energi løfter levestandarden

Kontor i Mexico City med syv ansatte

Ledet av direktør Helge Hove Haldorsen

I desember 2016 vil selskapet få vite om det får lete etter olje og gass på meksikansk dypvann.

og senker fattigdommen. Hver time vokser verdens befolkning med 10.000 personer, og disse trenger også energi. Derfor må vi opprettholde investeringer i olje og gass framover – og bli med og investere i nye og fornybare energikilder. – Hva med korrupsjonsfaren i Mexico? – Det er kjent at Mexico har hatt sine utfordringer knyttet til korrupsjon, men når flere internasjonale selskaper kommer inn og konkurrerer vil det stilles nye krav. De meksikanske myndighetene skal ha ros for å ha ført en god dialog med industrien, og de er seriøse i sitt forsøk på å lykkes med reformene. Brasil og Venezuela har lenge vært store satsingsland for Statoil i Amerika, og nå tyder mye på at også Mexico vil bli høyt prioritert de neste årene. – Statoil har et langtidsperspektiv i ­Mexico, og vil vurdere alle muligheter som viser seg å være konkurransedyktige mot øvrige muligheter i Statoils globale portofolie og som er i samsvar med ­Statoils strategi, sier Haldorsen. OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 13


Trusted since 1898

Adams Express er en ledende, norsk leverandør som daglig utfører lokale, nasjonale og internasjonale transport- og flytteoppdrag. Viktige elementer i vår forretningsdrift er kvalitet, sikkerhet, standardisering og en lavest mulig totalkostnad for våre kunder.

Adams Express AS - Filipstadveien 2, NO-0250 Oslo - Phone: (+47) 23 01 14 50 - www.adamsexpress.no - E-mail: oslo@adamsexpress.no

Contact us for your relocation needs: No@teamrelocations.com Phone; + 47 67 16 16 16

At Team Relocations, we do all the hard work for you so that your employees are happy with their global relocation from start to finish Assignment Management Visa and Immigration Home Search and settling-in Moving and Storage solutions City affiliate offices in Norway: Oslo Bergen Stavanger

www.teamrelocations.com


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Lager

miljøvennlig diesel av plastavfall i Mexico

Norske Quantafuel har patentert en katalysator som omdanner plastavfall til miljøvennlig diesel. Nå har firmaet inntatt det meksikanske markedet med et anlegg i delstaten Sonora. Foto: Quantafuel

P

å verdensbasis produseres det mer enn 300 millioner tonn plast fra 600 millioner tonn råolje årlig, og etter noen år blir det meste til avfall. Quantafuel har utviklet en metode som omdanner avfallet til miljøvennlig diesel i små anlegg med høyere drivstoffutbytte og lavere kostnader. På denne måten kan Quantafuel møte etterspørselen etter renere drivstoff og økende problemavfall fra hele verden. Nå har de etablert et anlegg i den ­meksikanske delstaten Sonora. – Grunnen til at vi valgte Mexico er at vi fant et felles mål med lokale myndig­heter og lokalt næringsliv, som er viktig i et langsiktig perspektiv. De trengte å redusere belastningen på avfallsdeponiene, og vi trengte stabil tilgang på plastavfall. Løsningen ble en vinner for begge parter og et fundament å vokse videre på, sier Quantafuels VP of Markets, Thomas Steenbuch Tharaldsen. I Mexico, som ikke har den samme ­infrastrukturen som Norge, er håndtering av plast og søppel et problem som vokser i omfang, forteller han.

– Avfallet havner på landfyllinger eller i havet og utgjør et enormt miljøproblem. Den økende plastproblematikken i verden treffer dessverre land som har en svak økonomi fra før av. Derfor ser vi på dette som en mulighet til å utgjøre en forskjell og samtidig introdusere vår unike tekno­logi. Quantafuels produksjon skal gi lavere lokalutslipp og betydelig reduksjon av CO2. I tillegg avlastes allerede sprengte ­deponier. – Vår metode løser en miljøutfordring i Mexico, og dermed oppnås det både en miljømessig og en økonomisk gevinst, sier Tharaldsen. Før de etablerte seg i landet gjorde de grundig forarbeid. De undersøkte betydningen av språk og kulturelle koder, forhørte seg med potensielle partnere med samme forståelse av miljøutfordringene og satte seg inn i ulikhetene som finnes mellom Mexico og Norge. I dag snakker flere i Quantafuel spansk, og de har knyttet lokale kontakter som forstår de kompliserte, kjemiske prosessene som skal gjennomføres.

– Vi ansetter lokal arbeidskraft, og i oppstartsfasen styres det meste fra Norge. Målet er at de lokalt ansatte skal ha det operative ansvaret, og drivkraften skal være lokal vekst og sirkulær økonomi. Det har vært en positiv opplevelse å inn­ føre en «nordiske modell» når det gjelder ressursutnyttelse og allokering av avfallsressurser, og se denne materialisere seg i Mexico hos våre partnere, sier Tharaldsen. Firmaets miljøteknologi er i tråd med FNs og World Economic Forums retningslinjer for utnyttelse av dagens avfallsressurser, forteller han. – Våre erfaringer i Mexico er utelukkende gode, og ser at alle forberedelser i forkant har vært nyttige. Vi har vært tydelige med vårt formål, og at vi tenker langsiktig i vårt samarbeid med lokale partnere. Vi planlegger allerede et nytt stort anlegg i Mexico basert på opplevelsen så langt. Vårt råd til andre som tenker på å etablere seg i Mexico, er: Gjør hjemmeleksen din, vær åpen og vis respekt.

CTO Erik Fareid (hvit hjelm) og hans bror Technical consultant Tore Fareid (gul hjelm) i dialog med fabrikksjef (rød hjelm) Juan Felix som er ansatt i Quantafuel Mexico i forbindelse med bygging av plast-til-diesel fabrikken tidligere i år.

Avfallet på deponiet som i dag kan omdannes til ren og miljøvennlig drivstoff.

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 15


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

MEXICO - the role of tourism Tekst: Mario Chaparro Foto: The Mexican tourism board, pixabay.com

M

exico is a country of postcards, a series of interpolated pictures of natural v­iews, cosmopolitan cities, colonial places and archeological zones. Every corner of its vast territory offers unique experiences that travelers can ­treasure on every crossing. Even when you assume you have seen everything the country has to offer, you will always find some novelty on your itinerary, the recipe for a typical dish, a new landscape, or a route that leads to remote s­ ettlements. A travel through Mexico is full of surprises, the land, which stretches from the USA in the north to Guatemala and Belize in the south, offers a stunning scenery, from lush rainforests to arid deserts, from lofty mountains to sandy white ­beaches. Within its territory, the visitor can navigate through gastronomic routes, explore ecotourism landscapes and wander around the country’s 32 UNESCO World Heritage Sites. Mexico also has an enormously rich history, reflected in the country’s architect­ure, cuisine and culture. In 2015, Mexico received over 32 million international tourists, clearly demonstrat­ing that tourism is, and increasingly is be­ coming, one of the driving forces of the nation’s economic growth. It had and economic impact of 17.1 billion USD. Currently tourism accounts for around 8.5% of GDP. This is a larger share of GDP than other relevant sector such as construction, primary activities, mining and financial services. In terms of employment, the tourism sector is even more ­important; as a labor-intensive sector it ­generates close to 4 million direct jobs, and estimated additional 5.6 million ­indirect job positions. Over the last decade 16

alone, touristic activities have created 1.2 million direct jobs, more than the ­dynamic automotive sector, and more than all prim­ary activities combined. Furthermore, tourism is also a powerful tool for poverty reduction; it demands a high degree of labor from some of the population’s most vulnerable groups. It is the principal employer of young workers employing a total of 20% of this ­labor group, it has the second ­highest proportion of employers being female with 56.8%, and it is the third largest employer in the southwest of the country, where it employs 24.8% of the ­labor force. Mexico has been ­working to increase the role of tour­ism as one of the main transformational forces to achieve social development and im­ provement throughout Mexico, and to bring the tourism sector up to accounting for 10% of the national GDP. Mexico is working intensively to ensure its destinations can reach their full potential and to d ­ evelop new ones. This work is part of a coordinated effort to ­ensure that the benefits of tourism in terms of both s­ ocial and economic development reach more people in M ­ exico every year.

MORE THAN 30 MILL. TOURISTS IN 2015


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 17


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

ETABLERING I MEXICO De siste års lovreformer innenfor energi-, telekommunikasjons-, arbeids-, finans- og utdanningssektorene, har åpnet terrenget for utenlandske invester­ inger. Men hva er viktig å tenke på for norske selskaper som vurderer å entre det meksikanske markedet? Tekst/foto: Arntzen de Besche

Foto: Cemex

– Den mest alminnelige investeringsformen som velges av utenlandske investorer er etablering av et meksikansk selskap, sier Eduardo Nunes Rodrigues, manging partner i Nunes Rodriguez Abocados med lang erfaring i å bistå norske firmaer i ­Mexico. Ley de Inversión Extranjera («LIE») ­regulerer hvilken type virksomhet utlend­ inger kan drive i Mexico. «Selskapsform­ ene som benyttes er vanligvis «Sociedad Anónima», som grovt sett tilsvarer et norsk aksjeselskap, eller «Sociedad de ­Responsabilidad Limitada», som kan ­minne om norske kommandittselskaper» sier Tonje P. Gormley, advokat i Arntzen de Besche, som samarbeider med Nunes Rodriguez Abocados. Men det er også viktig å huske at et ­nyetablert meksikansk selskap også har andre registreringsforpliktelser:

EDUARDO NUNES RODRIGUESE NUNES RODRIGUEZ ABOCADOS

TONJE P. GORMLEY ARNTZEN de BESCHE

 u må registrere firmaet i det rette D ­handelsregisteret. Denne forpliktelsen varierer fra stat til stat, og du bør sjekke hvilke forpliktelser som gjelder i den ­aktuelle staten.  Hvis selskapet har utenlandske aksje­eiere, må selskapet registreres i det ­nasjonale registeret for utenlandske i­nvesteringer.  Selskapet må registreres hos finans­ departementet og få tildelt et skatte­ betalingsregistreringsnummer. 

For å lette veien inn for norske bedrifter, har Mexico og Norge også inngått flere avtaler for å forenkle det økonomiske samarbeidet. Blant annet er det inngått en skatteavtale som skal hindre dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse, forteller Gormley. Fra tidligere eksisterer det en frihandelsavtale mellom EFTA-­ landene (inkludert Norge) og Mexico, som omfatter toll, import- og eksportrestriksjoner, og sørger for like konkurr­­ansevilkår. – Mexico har innført skattefordeler for selskaper som ikke er etablert permanent i landet. Og samtidig er det igangsatt ­programmer som skal støtte utenlandske selskaper som investerer i forskningsprosjekter. Her kan det altså være flere tiltak som din virksomhet kan dra direkte nytte av, sier Nunes Rodrigues.

CEMEX – en meksikansk Cemex er et av de største meksikanske firmaene med global virksomhet, og er nå blant de 10 største i verden innenfor sin virksomhet.

C

emex er i dag en av verdens største produsenter av sement, ferdigbetong og andre bygge­ vareindustriprodukter, og er Norges største importør av sement i bulk. Cemex leverer til ferdigbetongbransjen, 18


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Flere norske bedrifter bør

«FÆRRA TE MEXICO» Norske bedrifter er lite tilstede i Mexico. Samtidig er landet verdens 11. største økonomi. Det betyr at potensialet for norsk ekspansjon er stort. Tekst/foto: Danske Bank

N

orge importerte varer fra ­Mexico for 1,2 milliarder kroner i 2014, mens vi eks­porterte for drøyt 760 ­millioner. Med tanke på landets størrelse er ­dette relativt beskjedne summer. Av ­eksportvarer er det mest kjemiske ­produkter, gass og klippfisk. Blant norske bedrifter tilstede kan vi nevne Aker, Hydro Aluminium, Jotun og ­Kongsberg Gruppen. - Mexico er et spennende land med mange muligheter. Regjeringen har også nylig vedtatt en rekke reformer innen ­utdanning, telekom, energi samt en om­ fattende skattereform. For norske bedrifter som snuser på et nytt marked kan det være interessant å se på Mexico nå, sier senior kunderådgiver Anette Stavem ­Høgmoen i Trade Finance i Danske Bank. De økonomiske utfordring­ene landet står

ovenfor illustreres kanskje best ved at over halvparten av Mexicos 120 millioner innbyggere lever i fattigdom. SIKKER BETALING

Finanssektoren i Mexico er preget av utenlandsk eierskap og begge de to største bankene BBVA og Santander, er spanskeid. Den tredje største banken Banamex eies av amerikanske Citibank. Det ble gjort noen strukturelle reformer noen år tilbake som har gitt en solid finansiell s­ ektor. Landet har også inngått en rekke fri­ handelsavtaler. Norge inngikk avtale med Mexico via EFTA i 2000, samtidig som også en bilateral landbruksavtale trådte i kraft. Dette gir gode forutsetninger og ­muligheter for norske bedrifter. - Mexico kan vise til gode betalings­erfaringer og landet har en bra rating. U ­ tfordringer er utbredt korrupsjon og ­sikkerhetssituasjonen, sier ­Stavem Høgmoen.

Mexico er et spennende land med mange muligheter

Anette Stavem Høgmoen

Trade Finance-avdelingen i Danske Bank er spesielt innrettet på sikrings- og oppgjørsprodukter for norske importører og eksportører, som skal bidra til å redusere deres risiko i handel med utlandet. Meksikanere følger også det forestående valget i USA tett av flere årsaker. Trump har som kjent truet med å bygge mur på grensen mellom landene. Men kanskje vel så viktig for meksikanere er at 8o prosent av landets eksport går til USA. En Trumpseier i november vil kunne føre til en ny proteksjonistisk handelspolitikk fra USA, noe som vil få konsekvenser for Mexico.

suksesshistorie betongelementprodusenter, ­kommunalvareprodusenter, mørtelprodusenter og ­belegningssteinprodusenter. I dag har selskapet fem terminaler strategisk plassert i Norge, og en samlet importkapasitet på ca. 400,000 tonn. -det har vært veldig interessant å lære seg den meksikanske forretningskulturen forteller Administrerende direktør i Cemex Norge AS Jukka Hirsimaki. ­Forretningsklimaet og kulturen har overrasket meg svært positivt.

Den meksikanske forretnings­ kulturen er på mange måter svært lik den amerikanske. Dress er det naturlige arbeidsantrekket, og punktlighet er svært viktig. Alle prosesser er veldig vel­ ordnede og mye mer formelle enn det mange tror. Ledelsen i ­Cemex er veldig prosessorienterte, og ting er således aldri tilfeldig. Ut­ dannelsesnivået ved hovedkontoret i ­Mexico er meget høyt, og de ansatte er generelt svært kompetente. Det stilles ­derfor høye krav til kvalitet og kompe­

tanse også til den internasjonale virksomheten. - Men det er klart at det kan by på ut­ fordringer noen ganger, da den norske ­forretningskulturen er mindre formell, og beslutningsprosessene generelt kortere sier Jukka Hirsimaki Han understreker avslutningsvis at den meksikanske ledelsen i Cemex er svært opptatt av å ta med seg det beste fra alle land hvor de har virksomhet, slik at selskapet kontinuerlig har en positiv global utvikling.

OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 19


TEMA I DOING BUSINESS IN MEXICO

Forutsetninger for å gå

INTERNASJONALT For å lykkes med en internasjonal satsing er det minst 5 faktorer som må kartlegges og være på plass i bedriften før man kan gå i gang, sier Astri Platou, som er Oslo Chamber of Commerce ansvarlige for bistand til norske bedrifter som søker uten­landske markeder for sine produkter. NOEN AV SPØRSMÅLENE HUN STILLER TIL FIRMAENE SOM BER OM HJELP ER:

1. Har firmaet nok produksjonskapasitet til å håndtere store ordre? 2. Hvilke markeder tenker man å starte med? 3. Hvilken form for representasjon skal det satses på i utlandet – etablering - agent – distributør – joint venture? 4. Har de ansatte den kompetansen som trengs, f.eks. språk- og kulturkunnskap? 5. Er markedsføringsmateriell og webside klargjort for det internasjonale marked?

20

Det er anbefalt å gjøre en grundig markedsundersøkelse for å vurdere om produktene eller tjenestene har noen nisje i markedet og om den er stor nok til at innsatsen vil lønne seg. Gjennom en slik undersøkelse vil man få svar på mange spørsmål som gjør ­eksportøren i stand til å vurdere både ­forventet salgsomfang, salgskanaler, ­konkurrentbildet og eventuelle lover og krav som må imøtekommes for å få produktet på markedet. En markedsundersøkelse vil også si noe om kulturforskjellene som er viktig å forholde seg til når man skal gjøre forretninger. Selv om partene kommer greit overens i det daglige, kan forskjellene bli en utford­ ring ved forhandlingsbordet. Kultur er også et viktig element når det gjelder markedsføring av produktene. Ord og vendinger som passer i Norge kan bli negativt oppfattet i utlandet, selv om det er riktig oversatt. Oversetteren

Astri Platou

bør derfor ha det aktuelle språket som sitt morsmål. Ofte hører vi om firmaer som har valgt eksportland og samarbeidspartner basert på tilfeldig forespørsel fra en interessent, sier Astri Platou. Dette kan virke fristende og enkelt, men her er det grunn til å være på vakt. Det er du som eksportør som skal ha kontrollen og legge opp strategien for satsingen. Mange avtaler er inngått med distributører som egentlig er ute etter å blokkere et marked. Du har mye bedre forutsetning for å finne rett samarbeidspartner når du har studert markedet og kjenner konkurrentene og salgskanalene, sier hun.


AKTUELT FRA INTERNATIONAL NETWORK OF NORWAY

DUAL CAREEER AND PARTNER SUPPORT

- a successful service for accompanying partners

EVENTS

In August we had a lovely event and hike to Ullevålsæter with DNT. Eating blueberries, lots of fresh air and new friendships are just some of the things to mention.

Recruiting from abroad? Do you include the accompanying family in your global mobility policy?A global mobility policy including partner and family may lower the risk of terminating the contract ahead of time. Professional assistance, support and information is crucial when relocating to a new country and a new culture. INN provides the necessary tools for partners to take advantage of the opportunities available whether they choose to work, study, take care of the family or simply take time off to enjoy the new environment. Our personalised program provides practical information about the Norwegian job market, work culture, guidelines and tips, tailoring CV, job applications and job seeking possibilities. Networking organisations and events, key factors not only in relation to job seeking but also in the personal adjustment to a new home country is also part of the program. We support the partner throughout the process until they find a job. Dual Career and Partner Support is a key ­factor in retaining global talents.

DUAL CAREER «INTERVIEW» Sofia Amorortu, from Argentina moved to Norway with her partner in November 2015. We asked Sofia to give her impression of Oslo from an expatriate spouse point of view: WHAT HAVE YOU MOST ENJOYED ABOUT MOVING TO OSLO?

In our case, we were coming from the coldest and one of the most polluted capitals in the world, Ulaanbaatar, Mongolia. So for me Oslo seemed wonderful. Even though it was the end of ­November, the weather was perfect, the city was clean, the transport worked fine, people were polite. It was like moving to another world. Surrounded by nature and beautiful landscapes. I loved it. At first. WHAT HAS BEEN YOUR BIGGEST CHALLENGE IN MOVING TO NORWAY?

I’ve been an expat for a really long time and I’ve lived in quite many countries. I must admit that ­Norway is definitely the hardest country to settle. Finding a job and becoming «an active part of ­society» takes twice if not three times as much effort as in any other country. WHAT ADVICE WOULD YOU GIVE TO SPOUSES/PARTNERS MOVING TO OSLO?

Once again, Lech-Hanssen, Oslo´s oldest driving school, visited us and gave us a useful and practical presentation on the theme Driving in Norway.

Be patient. Be active. Put in perspective the positive and negative aspects of the city. Don’t give up. HOW USEFUL WAS THE SUPPORT YOU RECEIVED FROM INN?

Very useful. I’ve been to many lectures on how to find a job in Norway (both through INN and other social networks) and they all seemed to agree on the amount of effort and time it ­requires. Thus, I think all the infor­mation received thought INN was up to date and relevant. The «Welcome to Norway» ­seminar also gave us a good ­insight to the Norwegian life­ style and we enjoyed some of the events and ­activities pro­ posed. OSLO CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER.NO | 21


AKTUELT FRA OSLO CHAMBER OF COMMERCE

NY STYREFORMANN Det ble på årsmøtet i mai valgt ny styreformann i Oslo Chamber of Commerce Vi har snakket med Henrik Schumann Sager om hvordan han ser på sin nye oppgave. - det er en spennende oppgave å få ta del i en organisasjon med historiske røtter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, og som i dag er en moderne organisasjon og et naturlig møtested for medlemmene og deres samarbeidspartnere. - mitt inntrykk er at organisasjonen har svært dedikerte medarbeidere som står på for å holde høy kvalitet på organisasjonens tjenester. Mitt ønske er at vi alle fortsetter å arbeide samlet som et team slik at vi kan fortsette å tilby en relevant og spennende møtearena for våre medlemmer, og relevante og nyttige tjenester for våre kunder avslutter han.

BRASIL ER NYTT ATA-CARNET LAND! Et ATA-carnet er et internasjonalt toll­dokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av v­ arer. Nå er også Brasil med på ordningen! Under forutsetning av at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter. ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger finnes i ett dokument!

INTERNATIONAL FORUM & CHRISTMAS DINNER 1. desember ønsker vi deg velkommen til International Forum med påfølgende julemiddag hos oss. Retail Manager Clare Rodgers fra IKEA Norway kommer, og temaet er: «IKEA and global mobility from the company’s perspective» Vi gleder oss! Meld deg på: www.chamber.no 22

MØTER OG EVENTS 25.10. DOING BUSINESS WITH TUNISIA 26.10. CYBER SECURITY – SPEAKER FROM ISRAEL, MR. EREZ KREINER 02.11. NYE REGLER FOR INNFØRSELSAVGIFT OG NY SKATTEMELDING 2017, I SAMARBEID MED BDO ADVOKATER 10.11. «DIGINOMICS» – OCC I SAMARBEID MED NORSK-TYSK HANDELSKAMMER 01.12. INTERNATIONAL FORUM & CHRISTMAS DINNER 07.12. GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK


tl f . 37 2 8 1 0 0 0 • fos s - b ad . n o

Annonse_210x280_Foss_2016.indd 1

06.01.16 13:16


5 gode grunner

1

2

Rask levering

3

Nyheter på lager

5

4

Egen kunderådgiver

Egen Apple-butikk

Chat, mail og telefon

Bedre flyt i din IT-hverdag: Rask levering • Fri frakt over kr. 1000,-

www.mpx.no • Bedre flyt Alt innen IT-utstyr og elektronikk til din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss på salg@mpx.no eller på 33 00 51 50.

Mercur nr. 2 2016 Doing business in Mexico  
Mercur nr. 2 2016 Doing business in Mexico  
Advertisement