Page 1

utmaningar i Kraftprovet 2013 Jä mt k r a f t S k i M a r at h o n | jä mt k r a f t r ä n n e t

|

Jä mt h j u l i n g e n | Jä mt l a n d på f ö t t e r L ä s m e r o m K r a f t p r o v e t på J a m t k r a f t. s e

IN B J U D AN

JÄMTKRAFT SKI MARATHON 2013

Upptäck dina möjligheter


r! iä em pr

INBJUDAN

JÄMTKRAFT SKI MARATHON 2013 Östersunds Skidlöpareklubb och Jämtkraft välkomnar alla skidåkare till motionstävlingen

JÄMTKRAFT SKI MARATHON lördag den 2 februari på Östersunds skidstadion. Arrangemanget ingår i EUROLOPPET och i KRAFTPROVET, se information nedan. Tävlingen är seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan. Jämtkraft Ski Marathon är öppen för alla och sker med masstart. Tekniken är klassisk stil. Klass Distans Starttid

D/H 21 42 km (helmara) Första start kl. 10:00 D/H Motion 21 km (halvmara) D/H Motion/Ungdom 10,5 km (kvartsmara) KRAFTPROVET Kraftprovet är en utmaning på skidor, skridskor, cykel och i löparspåret. Deltagare i Kraftprovet ska genomföra de fyra deltävlingarna i en följd. Starta med valfri deltävling, men de ska genomföras i den ordning de listas här nedanför. Börja exempelvis med Jämthjulingen, fortsätt med Jämtland på fötter, sedan Jämtkraft Ski Marathon och sist Jämtkraftrännet. Deltagare som fullföljt samtliga fyra lopp vinner en medalj. Följande deltävlingar ingår: Jämtkraft Ski Marathon Jämtkraftrännet Jämthjulingen Jämtland på fötter

www.oskskidor.com jamtkraft.se/jamtkraftrannet. www7.idrottonline.se/KorpforeningStorsjon-Korpen www.jamtlandpafotter.se

För varje lopp kan man välja att delta som motionär eller tävla. Att delta i Kraftprovet är kostnadsfritt. Anmälan till de olika deltävlingarna sker på respektive arrangörs hemsida, se ovan. Anmälan och mer information finns på jamtkraft.se/kraftprovet.   TÄVLINGSINFORMATION, ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER Anmälan ska vara ÖSK tillhanda senast onsdag den 30 januari 2013. Anmälan sker via Idrott Online (stängs onsdag kväll kl. 23:59). Åkare som inte har tillgång till anmälan via Idrott Online eller inte är medlem i någon skidklubb anmäler sig via webbformulär på oskskidor.com. Anmälningsavgiften är 400 kr (42 km), 300 kr (21 km) och 200 kr (10,5 km) och ska vara betald senast tisdag 29 januari på BG 5456-6690. Ange Jämtkraft Ski Marathon, namn och klubb. Vid utlandsbetalning: via IBAN: SE 228 000 081 471 993 637 5584 SWIFT: SWEDSESS. Vid fakturering tillkommer en avgift på 100 kr. Efteranmälan görs tävlingsdagen till tävlingssekretariatet. Utöver startavgiften tillkommer 100 kr för efteranmälan. Vid inställd tävling återbetalas 50 procent av anmälningsavgiften. TÄVLINGSREGLER Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande som inte tillhör någon klubb eller förening med försäkring åker på egen risk. Tävlande måste omedelbart meddela tävlingsledningen om vederbörande brutit tävlingen och lämna in sin nummerlapp.


Köldgräns är -20˚C. Vid temperatur lägre än -20˚C på tävlingsdagens morgon meddelas den tävlande minst 2 timmar innan start om framflyttad starttid alternativt inställande av tävling och ett nytt tävlingsdatum via hemsidan oskskidor.com. VALLASERVICE Intersport Skidstadion erbjuder vallaservice inför Jämtkraft Ski Marathon, fästvallning från 100 kr och glidvallning från 200 kr. Öppettider under tävlingshelgen är fredag kl. 10:00-16:00 och lördag kl. 08:00-16:00. Bokning av vallning görs lämpligen via mejl skidstadion@intersport.se eller telefon 063-100 500. En allmänhetens vallabod finns att tillgå och finns vid den bortre delen av skidstadion i slutet av parkeringen. PRAKTISK INFORMATION Omklädningsrum och duschar finns på Utsikten, som ligger i samma byggnad som Intersport och Arctura. Parkering av bilar ska ske på anvisade parkeringar. Servering finns på nedre våningen i sekretariatsbyggnaden och hålls öppen före, under och efter tävlingen. RESULTATLISTA Resultatlistor anslås på anslagstavlan i sekretariatsbyggnaden och på ÖSKs hemsida oskskidor.com. Resultatlistor skickas också till media samt till Vasaloppet, Euroloppet och Kraftprovet. PRISER & PRISUTDELNING Prisutdelning sker i anslutning till tävlingens slut på Östersunds skidstadion. Ett bergspris på 2 000 kr tilldelas förste herre och första dam i klassen 42 km. Träningsstipendier tilldelas de tre första i varje klass. D/H 21 1:a plats 10 000 kr, 2:a plats 7 000 kr och 3:e plats 5 000 kr D/H Motion 1:a plats 3 000 kr, 2:a plats 2 000 kr och 3:e plats 1 000 kr D/H Motion/Ungdom 1:a plats 1 000 kr, 2:a plats 800 kr och 3:e plats 500 kr Dessutom utlottas resepresentkort till ett värde av cirka 5 000 kr bland alla deltagare som fullföljer Jämtkraft Ski Marathon, oavsett distans, och som är närvarande vid prisutdelningen. Vidare utlottas ett stort antal nyttopriser bland alla som fullföljer Jämtkraft Ski Marathon oavsett distans. Vinnande startnummer i utlottningen anslås utanför tävlingssekretariatet. SJUKVÅRD & SERVICE Röda Korsets Första hjälpen- grupp kommer att finnas ute i spåren och på skidstadion under tävlingen för att kunna bistå med akut hjälp om något olycksfall inträffar. Längs banan finns bemannande dryckeskontroller samt en vid målgång på stadion. Dessutom finns funktionärer ute i spåret. Kilometerskyltar anger hur långt det är kvar till målgång. TÄVLINGSORGANISATION Tävlingsledare: Tommie Jirhed, 070-372 52 68, tommie.jirhed@jamtland.nu Tävlingssekreterare: Christina Persson, 070-254 72 22, christina35572@telia.com


EUROLOPPET Euroloppet Partner Race är ett initiativ från det Europeiska Skidmaraton Förbundet. Ett stort antal långlopp i Europa finns samlade i Ski Marathon Magazine och på euroloppet.com, med information om loppen, resa och boende. Här kan man välja ut de långlopp man vill delta i. Genom att skaffa sig ett Euroloppet Passport erhåller man erbjudanden och förmåner. Svenska Euroloppet Partner Race är Engelbrektsloppet och Jämtkraft Ski Marathon.

Inbjudan Jämtkraft Ski marathon 2013  
Inbjudan Jämtkraft Ski marathon 2013  

Östersunds Skidlöpareklubb och Jämtkraft välkomnar alla skidåkare till Jämtkraft Ski Marathon.

Advertisement