Page 1

M책nga vill inte att vi skall ber채tta. Men nu tar vi bladet fr책n munnen.


’’

Det finns de som fortfarande tycker att CityMail inte ska ha fingrarna i postmarknadens syltburk. Det ska vi inte heller. Vi ska stoppa ner hela handen.� Mats Forsberg, VD Bring Citymail


Det började med en vision om att allt går att göra bättre. Nu är vi en del av Nordens största multispecialist inom post och logistik.

De flesta kan väl historien vid det här laget: en entreprenör med en idé om att för första gången i världen utmana ett statligt postmonopol. Tanken var att erbjuda något som helt enkelt var bättre och billigare – sammanfattat i devisen ”varför sortera det som redan är sorterat”. Och så g jorde han det. Första breven delades ut 1991 och sedan dess har mycket hänt med oss som företag och våra erbjudan­ den. Drivkraften är dock densamma; vi ska kontinuerligt utmana oss själva och marknaden genom att fortsätta

utveckla nya och innovativa tjänster för företag och organisationer. Störst i norden, men det nöjer vi oss inte med. En del av dessa utmaningar tog vi hand om i samband med att vi blev en del av Bring, nordens största multi­ specialist inom post och logistik med sammanlagt 27 000 medarbetare. Andra har vi löst genom att under de senaste åren expandera vårt geografiska utdelningsområde med 218 % till att omfatta 2,5 mil­ joner hushåll och företag i Sverige.

Det motsvarar 54 % av alla brevlådor. Men som sagt, hela Bring Citymails idé är att hela tiden hitta nya vägar till smartare och mer effektiv kommunikation. Och vi nöjer oss aldrig.

Mats Forsberg VD Bring Citymail


Vi håller världsklass i att dela ut post. Skärpning alltså.

Vi mäter och mäter. Och så mäter vi lite till. Förutom effekten på våra uppdragsgivares försändelser så mäter vi även andra saker. Brevlådor, till exempel. Hittills har vi tagit måtten på 1 438 631 brevlådor för att ta reda på hur stora försändelser du kan skicka till vem. SIFO har också mätt, men andra saker förstås. De har tagit reda på vem som är bäst på att dela ut post.

Resultatet blev 98,5 % leveranssäkerhet. Nästan 1 500 personer har fått svara på frågor om vilken post de fått och när de fick den. På så sätt kunde SIFO fastställa att 98,5 % av alla försändelser som Bring Citymail delar ut når sin mottagare på rätt dag och vid rätt tidpunkt. Och det är faktiskt i världsklass. De där sista förargliga 1,5 % beror på att ett och

annat kundregister hos avsändaren inte uppdaterats, att inleveransen blir försenad eller för att vi helt enkelt missat i hanteringen. Det må vara bäst i världen, men för oss är det alldeles för mycket. Vi jobbar på det, var så säker.


Š Getty Images


Klimatneutral kommunikation. Så funkar det.

Bring Citymail är ett affärsdrivet, målinriktat företag inom posthan­ tering och som sådant är det också oundvikligt att vi påverkar miljön på ett antal punkter. Vi förbrukar el, vi köper in trans­ porttjänster, har egna distributions­ fordon och tjänstebilar, vi värmer upp våra kontor, vi reser i tjänsten och vi genererar avfall osv. Men eftersom affärsmålet är att leda utvecklingen inom vårt område, så är det enligt vår mening också naturligt att vi skall leda miljöarbetet inom samma område, både nationellt och internationellt. Det vi inte kan påverka, kompenserar vi. Bring Citymails hela affärsidé är faktiskt skonsam mot miljön i sig. Däremot så genererar vi växt­ husgaser. Den dag det går att byta ut fossila bränslen helt så kommer vi omedelbart att göra det, men till dess så klimatkompenserar vi våra utsläpp genom att investera i klimat­ vänliga så kallade Clean Development Mechanism-projekt (CDM).

Vi är klimatneutrala. Att ha en affärsidé som är miljövänlig och kompensera för våra oundvikliga utsläpp är en sak. Men för att minska våra egna utsläpp kommer vi också årligen att redovisa våra åtgärder i en hållbarhetsredovisning. Till vår hjälp har vi tagit ett företag som är experter på detta och tillsammans im­ plementerar och utvecklar vi strategi, metodik och verktyg för att syste­ matiskt arbeta med att kontinuerligt förbättra verksamheten inom främst: • Egenägda fordon och tjänstebilar • Elförbrukning • Godstransporter • Tjänsteresor • Avfallshantering • Samarbetspartners I detta åtagande gäller det förstås att också se till att samtliga Bring Citymails partners också driver ett miljöförbättringsarbete, och vid upphandlingar är dessa kriteria självklart mycket viktiga eftersom deras verksamhet i detta åtagande blir en del av vår.


Vi gillar konkurrens. Frågan är om våra konkurrenter gör det.

Bring Citymail är utmanaren och det är en position vi gillar. Vi måste helt enkelt vara lite bättre, hela tiden. Därför har vi också alltid lagt ned oerhört mycket energi på produkt­ utveckling och förbättringar som leder till omfattande effektivitets­ ökningar och kostnadssänkningar för våra uppdragsgivare. Detta gör förstås att våra konkurrenter inte kan ligga på lat­ sidan, utan driva utvecklingen på sin kant. Det tycker vi är bra; vi vill inte ersätta någon helt utan ser oss

istället som ett smart komplement. Frågan är vad de tycker – att driva och förvalta ett monopol borde ju ha varit en ganska skön tillvaro. Effektiva tjänster för uppdrags­ givare som gillar effektivitet. Det var länge sedan post bara var post. På Bring Citymail tar vi brevet, avsändaren och mottagaren på mycket större allvar än så. Det är också skälet till att vi kan erbjuda postmarknadens mest effektiva tjänster inom posthantering,

målgruppsurval, logistikoptimering och effekt & uppföljning. Andra helt unika verktyg är Målgrupps­kartan där du i realtid kan ringa in de områden du vill bearbeta och kolla upp hur många hushåll som finns i den målgrupp du är intresserad av. Du får också reda på hur många som har Nej tack till reklam på brev­lådan samt kan laborera med variabler som kön, ålder, boende­form, om de är gifta eller ogifta, inkomst samt innehav av fritidshus – och mycket mer.


Š Getty Images


Det här är bara början.

Vi lever som vi lär. Rätt budskap till rätt person, alltså. Därför kommer vi att kontakta dig med erbjudanden och information som är relevanta för just dig och ditt företag, och inget annat. Vi ser fram emot det, och vi ser fram emot att få ta del av dina synpunkter på oss och det vi erbjuder. Vi hörs nästa gång!


ikstockholm.com  Bild framsida: © Getty Images

Bring Citymail Sweden AB, huvudkontor Box 90108, 120 21 Stockholm Växel: +46 8 709 43 00 Fax: +46 8 709 43 43 E-mail: citymail@bringcitymail.com

Test Mag  

A small test.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you