Oskarshamns Annonsblad december 2021

Page 1

Dags för ny bostad? Registrera dig gratis www.sbbnorden.se

Nr 12  •  December 2021  •  Årgång 32  •  Tel 134 20  •  info@oskarshamnsannonsblad.se

Bästa läsare och annonsörer Det lackar mot jul och snart dags att summera 2021. Ett år fyllt av många turer kring corona och vaccin­ doser. Också ett händelserikt år inom politiken där vi nyligen fick en ny statsminister som först valdes och ­sedan avgick och därefter valdes på nytt! Låt oss hoppas och tro att vi får uppleva ett 2022 där vi lyckas bemästra pandemins verkningar. Och ett år där vi tar betydelsefulla steg i riktning mot uppsatta ­klimatmål och en fredligare värld. Annonsbladet vill tacka alla läsare som regelbundet läser vår tidning och dom som hör av sig till oss med upp­ skattning för att varje månad få en ”riktig” tidning­­ i brevlådan! En tidning fylld av läsvärda artiklar, ­intressanta krönikor och spännande annonser.

r till biljette revyn! Vinn shamns Oskar

t krysseTvå kryss!

Revy

UTSIK

T FRUK @I ON LOND

KT STAR T & GRÖN AG FRED 13:E

PI STÄP A AFRIK

RN MODE IK TEKN IHOP

AFT

LIESK GLÄD

SPÅ

JA

IS-

VAKT

GRY FRA NKT

ELD BEGÄN VÄX TE ELS G- ADOLF HJÄ EN LPE JAH I UPP R I

STÅN

LUF DRA T G EJ ANFUTÖR KONKRET RÖDAKTIG

LOVO

RD

KA HEMS EN MINN

HÄMSNING LÖS NJUTNING PAL- STER A NACK

RES ONEMAN G

URAN

TUNG

O

MEST BAR A

TIPSA OM ATT INTE

KOU RI ÅK FÖR BLÅ KUL LAT RES SVAR EOCH NÄR

ÄR MAK EN MES FÄR T SKA

A

PAN ORAM A IHO P -

ÅKER KSTYC ENA

XUDDE OX 135-21

A SVEP

KRA FT FÅG LAR PÅ LÅNG LAT ET DRAG IN

ÄR MUS UNGA IOCH AKERN MOUSNYRIK

DÄR EMOLAND T

SKÖT SEL TEMP

ANNO

POPMISS

MÅTTFUL LA

Namn:

Färdiga för ett uppfriskande vinterdopp är från vänster Jana Öberg, Margareta Laksonen, Katarina Malmberg, Valentina Appelqvist, Hasse Broms och Maarit Poikeljärvi. Läs mer om Oskarshamns Kallbadförening på sidan 31.

REN TVÅ R

OFT A FÖR E SIFFRA SPE NIN LG SKO ÄMN LE

MIN NES MÄR KE

Information från Oskarshamns kommun på sidorna 14-15.

ITIV PRIM LT REVO OMBORD

RIK Lösnin TIG UND T UM MORS BYT Oskar gen ska HUSR ER- KAN GRIS MÅL ÄGA ER shamn vara IG SÅDAN RE ÖREFIN SÖLAN I VITT s An oss tillh TERRASS SUND HETA DAT D NOR nonsbl and SISBLAN BOA PAR TA ad, Dö a senast VILJ ............ A MAKA derhul 13 jan ............ PLA TÄTT KEN NTEHJÄLPN tsväge uari 202 ............ NRAT ORGA OXU VÄXA ............ R n 6, ............ DDE GROD DE 10.0 135LUFT-I572 2: EBAK ...... VIDRÖ BABY ............ 17 MET 00 TE-R ...... KOND 31 EVEN ER ............ VÄXE A OSSRIE ............ TIONE FRI MANG KA ............ ............GÄRN RING rt ...... MO PLATS RSHAM PAD PÅ ............ STOP E ............ ............ N. Mä KUDD ............LIKASÅ ............ ............ rk kuv KLÄD A PÅ ...... CK............ ............ ............ Ierte KEDJ SCHA...... TAIPE ............ ............ I ............ ............ t ”Kr SLUT PART I ...... ÄR yss SMÄR BILEN T............ T...... ORD DEN ............ T 21/12” ............ KONS IG...... KRAF P ...... ............ ...... DISBÖN ............ UTRO ............ ............ PRE ............NÄRL LEDTINKT FIX ............ FÄ Rätt ...... ............ NING HALV ...... ............ OCH lösn ............ ......Y...... ............ & ing på FAST SUF ............ ............ BAND OLL ............ ............ förra MASSA FIX ............ BOTB FOTB ÖVAR ............ ............ NISF R månad ............ I ATT Följand BJÖR N TENF ............ ............ TA A P O 2, 3,4 I ens ............ Barbro NÄVE KAR A M ARBE e pers 8 ......P kryss: T O L VÅR ............ OCH ..... oner E SKAR............ I D TA ............ 21/11 PACIA R T R Rigmo Lofteskog vann VALU ............ E N FISM N. varsin ............ A KORT r Ber , TIm ............ R S A O HAM Trisslot ndt ........... U G me ARS TRod ...... D N ARTIS t i förra nie Han sson, Blo rnabbe G ............ E K O 31 OSK V A -mån PAR 572 L S ...... 6, msterm n T sson, BYGG S I ............ O T E adens gen S P P Osk STEN kryss: R ......ltsvä Birg arsham åla erhu ........S......I A R P it Nils L U ................R D lad, Död n Birg GOD- son, A Ö I................ S B itta Trisslot Annonsb A O N Ekvall, Mönsterå ........ B HJÄR amns V ......... N ten kom s Oskarsh ................ E S K I E ........ TAD Osk C ........ Ä R D arsham mer E T R ................ 2021: U T................ K med E n ................ ........ posten. st 13 januari E R T N I F ........ O S .. Tel........ A sena I N ................ S T V Y ................ F R tillhanda ................ O B ................ A A G r/Ort ........ vara oss ss 21/12” K F O L Ö ................ A G C C E n ska . Postn T O ykry G G N I ................ E R ................ Lösninge rtet ”Rev G K T E T E N U ................ N Å I D kuve ................ N L E Märk T S ................ T T ................ F D R T ........ A T ........ T A R E K ................ I ................ T U O M R O A B ................ M ................ N E T E Namn: E S Y O ................ R R A R D Y L R N D ................ A N M O G O E ................ D L N S C A Adress P E M A K

F Ö D A

AVDRA GSKVINNA

MES

FINNS T G SOR RÖRI GTAVEGE LIG TIONA

SKI BAC DKE AVBRÄ CK

UPP KOMS T

KÄR LEK GUDSID KOR T

GER NOG TIPS VINS VAR T SEL

RVILLE AN VALL ÄDEL K DRYC

MER BLÅÖGD

SJUK DOM

GRYM OXE

SPISADE

ST OFTA A DÅLIG

INFINI MÄRTIVKE DRÖ JA

SOR R FRO G TTE RAR -

VAL LEN FN UTO LAN MDS

FAL LER AV BRÖ D LYC ÖNS KCIVIL KAT D

BES TÅR PAL MLUN JAG D ÄR

KRE RASETSLOP TPET SPOR A BLIR JACK KVA R

OCH

ET RUMM RA IFT BEDR

Bild: 7x 135-1 5 rutor 5919 7_ T SANK 4012 KORT DE TRIVS VID N VATTE

RT BIN AVDEL A

RI

SOM

LYSERI AM UPP USE

R SUVA NGOOLO TAPLAN GE

TRI VID VS FARKOS VAT FÖR T TEN -

PÅ-

STIC KER UT 8.76 N BÄVA 0 TIMLEDMAR-

I OST

PÅLIT LIG

PAR

KNÄ HITTAD I BAL BÖJ ETT

DR

ÄR ENM ENSA JON A BÖRD

TEN SÄLA JER KONS KRATT BYGG UT FILMENYP MILJÖ

KALLE ANKA

LAP

SLAGKAP AG REDS RSTATESYR NA LITET E MÅTT SKOL ÄMNE

DRAG SVA

VISA TILL R IT MJU KNA UPP T

ÄR FINA AR GÅNG RFINFÖ R DELA

ÄR DES SA BLA T- BÄR ND MERI ANN LISTA T-AT?

SJA

MOT EN BOTT 3,14

UTAN DOM

GRY NIN GEN

Adress

Postnr/O

Tel ......

is till

DET SOM KOMMA TAS FRAM KONT- I SKALL HARORSMASKMONISKT INEN LÄGE KAJKAR

vinn

LOCKAR NOG SOLBADARE

arna

LIMABO

STAPEL

FLYTTAT IN EFTER ANNAN

ÄR VI MED I

FÖRDÄRVADE

!

TID

Gratt

Oskarshamns Annonsblad och Mönsteråsbladet önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

RYS

TSIDNA LURA AD DOMN

T

SKÅD

ÖL

STAT PLAYOFF FÖRE SMAJE TÄT

-

RECE RET BAR I PART NMA

Bild: 8x 135-1 5 rutor 0723 7_0977 .jpg

TAT OVÄN AFÖRF SSÅNG RING SÄTT

K AN KOP MELL IARN ÖSTE

LIT

ER SUBSMÅSTAN STESEN A NARN

LITE LYA N FRA AVL KTAR

TIDEVARV TID

ÄR IGT VANL I I HET SKID MÅTTPT

FÖRORDENS NING AT MÄKL

Det

MUNAS HUGG PILSYP NERT

JOB BADE MED SOC KER

RPA

ÄR VI MED I

HÖG- POL ITIS BOREN KLIC K

21.00

ANO NAS RDBEG TILL NIN RAVGEN

4 KRÖ 5 MOT P PÅ ISEN OCHBORT FOR ÄR DA SKÄMDON

TIM KELLY ME OCH 1929-FILM MIN ARE NES 1982 BET - DAM- NAN A SOM G HÅG PLAG ETT PM KOM STE LJUS R NS EFTE TID VAC KLA S T STYR

R OSKA FROM IG KROK

IPP SOPT AR VÅRD INTEN SIVT

RAUK E JOUL PÅ BERK GENÅ

ar m

T

lack

TIDIG POST COVID TRÄD N KEXE

GODA ENPRES TEN BLI KAN TE TILL

VÅTMARK KLIPP SK LÄMP SPAN LIG RÄTT

HÄC KAND E

SKÄ

DAG RYMDALB R ERG FIGU POR LADE

Sidan 30 i Annonsbladet och sidan 10 i Mönsteråsbladet. FCHAU FÖR TA ÅSYF

VISAT UPP SIG

GEJDERN

FÅRA FEM AR KAST R GUTA

EMASS RAT I PART

ot j

TÅT

BINGO NLIKNA DE SPEL

FÖR SSPET VERK TYG

IDAG ORD FÖR BÅDE DÅLIG OCH IG VÄLD

ÄR DANS ANSKAP DE

SLUT

2

ul…

20/10

ER GÄLL HELA ET LAND

TRÄD SAMLING

ÄR PÅD HITTA

ren FRÅ HUN N ta sva DRA KAN TILL de rät dera till INN TUS HÅL E-öppna EN . CIV er var LA DRA ASK först 2022 ettILKUR A bilj FÖR S ÅT fem två AGEvyn LIN AVG ANSÄTDe Ömnsre kr DA RAN ner NIN T- vin karsha 750 STU DE G Os TEN ND I SAR Värde NIS KAS SOR M BETGEGEL YSE

21/1

FSKYF LA IN MAT

S LÄSE BT SNAB LLMATA G STÅN SSINNE LRÖRE SEN

Vi vill också tacka alla våra duktiga skribenter och ­krönikörer som under året försett oss med material till vår tidning. Slutligen ett stort tack till alla våra annon­ sörer. Tack vare er medverkan fortsätter Annonsbladet delas u ­t månad efter månad i alla brevlådor i ­Oskarshamn, Mönsterås och Högsbys kommuner.

TÄT SAMLING

RELING PÅ VISS BÅT

KURSOMLÄGGANDES

FISK

MITT I SKOPLÖS

ENT S

VÄLKOMMEN TILL KRÖN

KLUNGOR AV SÄV

HAR HAND MED 50+ARE

ÅK FÖR LITE STÖRRE TELNING

KÄRVT

POPMISS

BLAD OCH MYNDIGHET

VASSTRÅ

UPPMANA

SYSTER-

PREFIX

NS BARN PUDDING

HÄRSKNAT

KVARNRESULTAT

SPORTAR IBLAND

EN

RECENT

FÖRE STRUKTUR

UTSIKT

ADV

MASSAGE A G R E B L O K Skadebehandling Fem vinn varsin er Trisslot t!

VISPAT RUNT

KOBOLT IHOP

SÄMSTA RESULTAT

GERILLA

BRÄNSLE

MES SAGOMO-

DELL AV GUMMA

VALUTA

VE

BOLAGSFORM

MITT SOM KANDIDERADE KRYDDA

LAGD PÅ MINNET

LITEN PIPPI

NYSILVER

HEREDITET

HAR MASSIVT TRÄ

S

N O

A R T E

HÖRSAMMADES

PLANTER-AR IN EXTERNA VÄXTDELAR

CIVILSTÅND

E

8-22

Vår stora annons hittar du på sidan 3 i Mönsteråsbladet

SOM EX FÖRMIDDAG UTLAND I

TRÄD

BLYGSAMMA

EN HEL HÖG AV TEXT

MED

STRECK

K

ÖPPET ALLA DAGAR

FLOD OCH STJÄRNBILD

DIREKT

HAR ANSEDD I SUBKULTUR

GJORDE SEMESTERSABOTÖREN

CIRKUEFTERLERNAMN ANDE OFTA

MEDBORGARRÄJONG

KLEOPATRAS MAKE

BETONINGEN SYNSÄTTET

HALVGRÄS TANKENÖTTERNA

ÅSTADKOMMIT

Algots MÖNSTERÅS

SERVERAS FLOTTYRKOKT

SPANIENS TOPPDOMÄN ONAN

E S A R O M V R T Å R U D E R A N K D E N A S A N S

STORA BAGEN

SAMMANBINDA

OXUDDE 0560

UTTALADE

Muskeltöjning OBS! Ny adress och nytt tel. Ingenjörsvägen 34 Oskarshamn Tel. 073-923 17 46

Öppet alla dagar

6-23

Varje månad i Annonsbladet

Julen närmar sig och ett år går snart mot sitt slut. Vi tackar alla kunder som handlar lokalt och stödjer oss på hemmaplan.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar Maria och Monica

Slottsgatan 27, Oskarshamn. Tel. 0491-162 12

NYÅRSPAKET Välkomstbubbel

** supé 5-rätters **

www.badholmen.se 0491-129 79 info@badholmen.se

Fyrverkerier & bubbel Livemusik 860:-/person

NYÅRSMIDDAG/ AVHÄMTNING

Umgås med dina gäster, så fixar vi maten.

3-rätters meny Hämta, värm upp och ät när ni önskar. 349:-/person

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA!

JULDAGSFEST

Vår årliga hemvändarfest den 25 december.

DJ Alex ´ Drosso & Joy the Coverband Köp biljetter idag! Hos oss eller via Vip Monkey. badholmen_oskarshamn

Följ oss

Ska ni få besök? Boka in era gäster på vårt hotell.


2

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Vi forsätter vår serie där vi följer Oskarshamnsrevyns ­arbete inför 2022 års revy ”Nu Kör Vi, Utan Restriktioner.” Ett axplock från året som vi snart har lagt bakom oss där vi följer Joacim och Krister i Oskarshamnsrevyn som är producenter, manusförfattare och aktörer.

Revygänget övar koreografi. Foto: Christer Tille/CT Foto

Nu kör vi – utan restriktioner Förberedelserna med 2022 års revy startade redan i maj 2021 genom att Joacim och Krister började att planera arbetet med den kommande revyn. Bokade Forum, ljud, ljus, musikbakgrunder och regissör. Ett Revynamn skulle myntas samt en röd tråd för anslaget för revyn. Ganska snart fastnade vi för ”Nu Kör Vi, Utan Restriktioner”. Under maj månad meddelar en revymedlem, Sanna Tolkki, att hon på grund av av flytt från orten tyvärr lämnar revyensemblen. Hon ersätts av Linda Tiri i kommande revy. I juni började planeringen för olika revynummer som

skulle kunna tänkas att vara med. 2022 är ett valår så ­politik var ett givet ämne. Flera idéer för revyn kläcktes, som t ex ett ­ 60-talsnummer med musik från 60-talet, då under namnet ”Gamla Oskarshamn”.

mycket lärorik och upp­ skattad helg/workshop med Anders Stark från Eskils­ tunarevyn.

Under augusti träffas Joacim och Krister frekvent för att gå igenom de revynummer som de hade skrivit under sommaren. Ytterligare en revymedlem, Magnus Ihse, meddelar att han tyvärr inte kan vara med i revyn 2022. Avtal skrivs med Forum, Musikkompaniet, regissör Mats Sandelius och kapellmästare Andreas Z ­Zetterberg.

Under september fortsätter arbetet varje vecka med planering och genomgång ­ av manustext. Ensemblen fotograferas i en öppen 60-talare som lånas ut till revyn av Ted Lundberg. Jeanette Erlandsson syr tjejernas entrékläder och ­fotograf Christer Tille fotograferar revyensemblen till programblad, affischer och reklammaterial. En koreograf anlitas, firma Tess Event skapar och genomför ett häftigt entré- och finalnummer med ensemblen.

I augusti anordnar revyn en

Arbetet med manus fortsät-

Första genomdraget av texter. ter och intensifieras under oktober med fyndiga revy­ nummer och sångtexter. I november meddelar EvaLott Harrysson att hon ­tyvärr inte kan vara med i

2022 års revy. Revyensemblen 2022 kommer därför att bestå av åtta personer. Oskarshamnsrevyns manus börjar bli färdigskrivet och revyn kommer att spelas i två akter med totalt 28 nummer.

Repetioner påbörjas och totalt sett läggs c:a 400 timmars arbete för producenter och ytterligare c:a 200 timmars arbete för ensemblen. Fortsättning följer.

Anmäl dig till Vi tackar alla våra trogna kunder för det gångna året och önskar

God Jul &

Go � t Nytt År

Företagarskolan!

Företagarskolan är en utbildning där du kan testa din affärsidé, arbeta fram din affärsplan och utvecklas som företagare. Genom Företagarskolan får du en bra översikt om hur du startar eget och drivet ett företag.

 Start den 8 februari

Sista anmälningsdag är den 5 februari

Mer information hittar du på www.atrinova.se Vimmerby • Oskarshamn • Hultsfred • Mariannelund • Eksjö Kolmilev. 6 (V:a Industriområdet), Oskarshamn Tel 0491-106 39

Tel. 0491-134 20

info@oskarshamnsannonsblad.se

Tryck: Pressgrannar, Linköping Upplaga: ca 25 000 ex. Ansvarig utgivare: Kerstin Ericsson Grundad: 1990 Utgivning: En gång/månad

Distribution: Posten Utgivningsområde: Hushåll och företag i Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommuner.

Anmälan till företagarskolan skickas till gabriella.johansson@atrinova.se

Reklamationer: Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom tre dagar, mot fakturor inom åtta dagar. Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden. För skada, för felaktigt eller uteblivet införande ansvaras ej.

Annonsgranskning: Oskarshamns Annonsblad förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Upphovsrätt: Observera att annonser i Oskarshamns Annonsblad inte får publiceras i annan media utan tillstånd.


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Vänninan – ett ömsint drama om vänskap och maktspel i politikens innersta rum

Den 10 september 2003 mördades utrikesminister Anna Lindh. Vid sin sida den ödesdigra dagen, precis som alla dagar under nio år, hade hon pressekreteraren och väninnan Eva Franchell. Det här är ­ ­hennes berättelse. 90-talet präglades av många historiska händelser som också berörde svensk utrikes­ politik. I maktens innersta

cirkel fanns Anna Lindh, en ung och stark röst som ­gjorde sig hörd i en mansdominerad värld. En kvinna som under hård press växlade mellan världspolitik och familjeliv. Tills hennes liv tragiskt släcktes den där ­septemberdagen 2003. Väninnan bygger på Eva Franchells hyllade roman med samma namn. En varm, intim och bitvis ­humoristisk skildring av ­politikern och

människan Anna Lindh, och det komplicerade livet i maktens ­absoluta centrum. För regi står mångfaldigt prisbelönade Dennis Sandin som bjuder in oss till Rosenbads korridorer där hemligheterna är många, och det politiska spelet högt.

Väninnan är en samproduktion mellan Riksteatern och Uppsala Stadsteater. Se föreställningen på Forum ­ Oskarshamn den 23 januari klockan 19:00, arrangör är Oskarshamns Teaterförening.

17 995:r Vi levererarar. te n o m och

Vi ”lackar” mot jul och önskar alla en...

Trevlig helg &

GottNyttÅr

ÖPPET Mån-fre 9:00-18:00 Lördag 11:00-13:00

Kontinentalsäng PAKETPRIS Tyg Metz eller Monza, 160/180x200 cm inkl. huvudgavel, bäddmadrass och Elegance ben (12 cm) Ord. pris 27 215:-

Frisör Pilen Tel. 0491-773 66

r Vi levererarar. te och mon

Kontinentalsäng PAKETPRIS Tyg Metz eller Monza, 160/180x200 cm inkl. huvudgavel, bäddmadrass och Elegance ben (12 cm)

15 995:-

Ord. pris 24 320:-

Räntefri delbetalning i 24 månader

Bye, bye Corona, välkomna nya och tidigare kunder! www.billackeringen.se

Köpmangatan 15, Oskarshamn

Stanna vid

STOP!

Inkörningsvägen 3 | Oskarshamn | Tel. 0491-45 46 30

Sibyllakök, kiosk, inne- och uteservering vid rastplats Fårbo.

Tel. 0491-76 16 90 www.opm-solskydd.se

Haralds julklappstips! derlägg n u s a l G 6-pack

395:-

Åsavägen 41, Oskarshamn Tel. 0491-76 16 95 info@strandbergsmobler.se

Grytund erlägg

2-pack

395:-

Ett stort tack för året som gått. Vi önskar er

God Jul Gott Nytt År! Birgitta & Torsten med personal

ÖPPETTIDER JUL: JULAFTON STÄNGT JULDAGEN STÄNGT ANNANDAG JUL 10-18 Följ oss på Facebook!

Sörvikvägen 15A | Oskarshamn | 0491-772 98 | www.haralds.se

3


4

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Coop Fårbo i ny kostym Ny lokal, ny inredning och ett tillskott av nyanställd personal. Så ser det nya konceptet ut för Coop i Fårbo som nyligen slagit upp portarna.

Styrelseordförande Lars Elmborg har precis klippt bandet inför invigningen av nya Coop Fårbo, tillsammans med vd Richard Hedsand och ställföreträdande butikschef Matthias Viberg.

Annonsbladet var på plats på öppningsdagen den 25 november tillsammans med många intresserade besökare. Både lokala kunder men också mer långväga. – Jättekul med den långa kön av kunder och ett så stort intresse från alla besökare som vill titta in i vår nya affär, säger ställföreträdande butikschefen Matthias Viberg. Igår pågick här ett intensivt arbete med många inblandade för att få allt att stå färdigt inför dagens högtidliga öppnande. Styrelseordföranden i Ko n s u m e n t f ö r e n i n g e n Oskarshamn med omnejd, Lars Elmborg, klippte invigningsbandet tillsammans med vd:n för fören-

ingen, Richard Hedsand. – Tyvärr kunde inte vår butikschef Andreas Brynsäther vara på plats under öppningsdagen, då han alldeles nyligen blivit pappa berättar Matthias. –Jä d n långa kön av k r och t så t t e från sö m  ti a i vår nya affär.... Richard Hedsand berättar att man från början tänkt sig en invigning av den nya Coop-butiken i Fårbo redan till midsommar. Men vi fick skjuta på öppnandet då det visade sig att en ordentlig höjning av elkapaciteten i hela området krävdes för att vi skulle kunna genomför nödvändiga investeringar i ny utrustning. Härigenom fick vi extra gott om tid att hitta ny

personal samt för att iordningsställa den nya butiken som nu i stället kunde öppnas lagom till advent. Hedsand berättar vidare att butiksytan omfattar cirka 300 kvm vilket är en stor skillnad mot ytan i den tidigare butiken. All inredning och utrustning är ny och anskaffad med målsättning och syfte att påverka miljön på minsta möjliga sätt. Läget med närheten till E22:an och den frekventa trafiken till OKG, har skapat ett ökat kundunderlag för vår nya butik som vi hoppas och tror skall påverka omsättning och resultat i en positiv riktning. Hedsand berättar avslutningsvis att det inom föreningen pågår en ständig uppdatering av butiksnätet och att han tror att den nya butiken i Fårbo kan inspirera också andra Coop-butiker till nya koncept och nytt tänkande.

₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪— ⁷↑↓Ǽ↘↘ǼǿѵșК↗ѵ·⅛↑↙Ș↗↑— ⁺Ș↙ѵș⅛↑↑↘ѵ⅓→↙↙ѵ→←ѵΆ↙↗−←←ȘѵșК↗ѵ·⅛↑↙Ș↗↑ѵ⅛ѵ↗−←⅞⅛⅓ǼѵșǼ←⅛⅞⅜Ș↘Ά·Ș↑ѵ₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—ѵ ₅Șǿѵș−↗⅔⅜Ά⅞↘ǿ↗⅛ș↙ѵ→℗⅔ѵșȘ←↘↙⅜Ј↗↑⅛⅓ѵ↘Ј⅝Ș↗⅔Ș↙ѵ⅔⅜Ј⅞↓Ș↗ѵǿȘ↑ѵǿ⅛⅓ѵ↓ЉѵșК↗↗Јǿ⅛↘⅝Ǽѵ Ά↑ǿȘ↗⅞Ǽ⅓ѵ→℗⅔ѵ⅛ѵ⅝Ǽ⅞⅞Ǽѵ⅝⅞⅛←Ǽ↙—ѵ⁺Άѵ↘↑Ǽ№№⅞ǼǿǿǼ↗ѵ”’ѵ←⅛⅞ѵ↓Љѵ”’ѵ←⅛↑Ά↙Ș↗ỳѵ Ș⅞⅝→↘↙↑ǼǿȘ↑ѵ↓Ș↗ѵ←⅛⅞ѵЈ↗ѵ⅞Љ⅓ѵ→℗⅔ѵ↙Ǽ℗⅝ѵ·Ǽ↗Șѵ·Ј↗←Ș↓Ά←↓Ș↑ѵ↘→←ѵЈ↗ѵ↘↙Ǽ↑ǿǼ↗ǿѵ ⅝Ǽ↑ѵǿΆѵ⅝→←←Ǽѵ⅞Љ↑⅓↙ѵ←Ș⅞⅞Ǽ↑ѵ⅞Ǽǿǿ↑⅛↑⅓Ǽ↗↑ǼѵЈ·Ș↑ѵ↑Ј↗ѵǿȘ↙ѵЈ↗ѵ⅝Ǽ⅞⅞↙—ѵ₎Љѵ ·Ј⅞⅝→←←Ș↑ѵǼ↙↙ѵ↓↗→·⅝К↗Ǽѵ₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪ѵΆ↑ǿȘ↗ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș↘ѵ⅝Ǽ↑↘⅝Șѵ№Ј↘↙ǼѵЉ↗↘↙⅛ǿ—

ŵ⅛⅞⅞↘Ǽ←←Ǽ↑↘ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽ↗ѵ·⅛ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș—

₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—ѵ⁻↑Ș↗⅓⅛șК↗№↗Ά⅝↑⅛↑⅓ѵ·⅛ǿѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ‚řỳ‚–“’ỳ•ѵ⅝Ÿ⅔‘‚’’ѵ⅝←— ⁹’“–Ά↙↘⅞Ј↓↓ѵ·⅛ǿѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵ’ѵ⅓‘⅝←—ѵ₅⅛⅞⅜К⅝⅞Ǽ↘↘ѵ⁻Ά↗→ѵ‡ѵ⁷₪—ѵ⁸⅛⅞Ș↑ѵ↓Љѵ№⅛⅞ǿȘ↑ѵЈ↗ѵȘ∑↙↗ǼΆ↙↗Ά↘↙Ǽǿ—ѵ

Oskarshamn Södra Fabriksgatan Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Vetlanda Verkstadsgatan 2 Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

www.be-ge.nu


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Tips från din julklappsbutik! Knivset

Kockkniv 20 cm Köttkniv 20 cm Allkniv 13 cm finns i brun och svart (399:-)

ÖPPETTIDER: Ons-fre 10-18, lör 10-15, sön 11-15

Extraöppet inför jul:

Måndag 20 december kl. 10-20 Tisdag 21 december kl. 10-20 Onsdag 22 december kl. 10-20 Torsdag 23 december kl. 10-18

249

90

Termos

599:(799:-)

Glas

Glaskaraff

rödvin, vitvin, champagne, vatten (299:-)

249:-

(599:-)

Cole & Mason

Salt & pepparkvarn

499:-

Cole & Mason (649:-)

399:intervall (499:-)

Tina Nordström

229:Rörstrand hela sortimentet

Swedish Grace, Corona, Ostindia, Sundborn, Mon Amie.

19990 Kanna 14990

Stekpanna 28 cm, Chef Örjan (499:-)

Vas

Hushållsvåg Blomsterberg väger upp till 5 kg med en grams

Muggar 4-p

! t e h Ny

Oljespray

299

Glas

199:-

399:90

349:-

rödvin, vitvin, champagne (249:-)

Tramontina biffset 12 delar

1 liter (399:-)

299:Alla Essenceglas

25% 2001 - 2021

Flanaden, Oskarshamn • Tel. 0491-76 04 23

GLAS PORSLIN HUSGERÅD PRESENT EL

Följ oss på Facebook och Instagram

5


6

nr.

oskarshamns annonsblad

s p ti p Klap . . d n u t s i sista

Julblommor! Stor sortering egenproducerade

JULGRUPPER

Tomten på kälken flyger er och far, och många klappar i säcken han har.

10-pack

Tulpaner ord. pris 99:-

Superfina

Snittamaryllis

12 – 2021

79:-

Vi säljer lastbilar också till de små chaufförerna!

180:-

3 för

Erbjudandet gäller t.o.m 24/12

Pris

Vi har gott om plats och håller avstånd, handla tryggt hos oss. Vi hjälper er med förmedlingar till nära & kära både lokalt och till övriga delar av landet.

från

Körkla ra!

189:-

/st

inkl. moms

Ringplatsen, Oskarshamn. Tel. 0491-125 15

Södra Fabriksgatan 12, Oskarshamn. Tel. 0491-76 15 15

JULÖPPET

Vi önskar alla kunder god jul och gott nytt år!

FÖR DIG!

Företagare!

Dags att ordna julklapparna! Joyful Giftcard är en enkel lösning och den perfekta presenten där mottagaren själv får välja sin gåva. Ett gåvokort kan göra både anställda och kunder nöjda med hjälp av en och samma present.

Måndag-fredag .... 7-19 Lördag-söndag .....8-19

Vi säljer bland annat:

Din butik för arbetskläder och säkerhet på jobbet!

Öppet måndag-fredag kl. 8-16 Trädgårdsgatan, Oskarshamn

Välkommen till din ICA-butik i Södertorn!

Julafton..................9-12 Juldagen ...........stängt Annandag jul ...... 9-19

Nyårsafton ................8-15 Nyårsdagen ......... stängt Trettondagsafton ... 8-19

oss på Facebook ICA Nära Södertorn Oskarshamn

Stengatan 58, Oskarshamn. Tel. 0491-145 05


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

s p ti p p Kla . d n u t s a t s i s i

Tomten på kälken er och far, och många flyger klappar i säcken han har.

Säkra klappar... för ökad trygghet!

BRANDVARNARE, BRANDFILTAR, BRANDSLÄCKARE, LÅS, FÖRSTA HJÄLPEN-KIT m.m. ÖPPET , RSDAG 8-17 MÅNDAG-TO 8-16 FREDAG

KÖRKORT

! s p i t s p p a l k l Ju

s! ortet hos os rk ö k ll ti rt o tk heter. Köp presen ortsbehörig mtliga körk Vi har sa

God Jul!

0491-153 79

www.oskarshamnstrafikskola.se Trädgårdsgatan 1B, Oskarshamn Vår reception är bemannad kl 8-16

VÄDERUMSVÄGEN 10, OSKARSHAMN, TEL 0491-148 73 • WWW.SJOGRENSLAS.SE

Vi önskar en lugn och stämningsfull jul!

Östra Torggatan 6 • Oskarshamn • tel. 073-371 30 40

7


8

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

s p ti p Klap . . d n u t s i sista

Tomten på kälken flyger er och far, och många klappar i säcken han har.

Klapptips! Presentkort på Mekonomen – en uppskattad julklapp!

God Jul & Gott Nytt År! Ta första steget mot ett enklare billiv – besök oss redan idag.

20% på förlovningsoch vigselringar (guldringar ur standardsortimentet) Gäller t.o.m. 28/2 - 2022

Mekonomen Butik

Åsavägen 45, Oskarshamn Tel. 0491-133 00 mekonomen.se

Det lackar mot jul... ! Nyhet Stort tillbehörssortiment!

Muurikka Pro Set

Se vår nya hemsida: linnersatelje.se Postmästaregatan 18, Oskarshamn. Tel. 0491-170 53

Julklappstips!

Tofflor, handväskor, mössor & hattar, halsdukar, smycken, skovård, jättevarma vantar.

★★

58 cm

2.695:78 cm

4.295:-

20%

på allt från Webergrill

Gäller ord. priser.

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12.

★★

Åsavägen 37, Oskarshamn. Tel. 0491-78 18 80 • Vardagar 7-18, lördag 8-13

xlbygg.se/butiker/xl-bygg-oskarshamn

SKOR FÖR HELA FAMILJEN ÄVEN VÄSKOR LILLA TORGET 2-4, OSKARSHAMN. TEL. 0723-10 39 31


12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Sista minuten? Vi hjälper dig! Köp dina nya Sonos hos oss!

Panasonic Smart-TV med Android

Vi har hela sortimentet i lager! Välkommen in och provlyssna i vårt nya showroom!

TX-65JX820E

40” 50” 58” 65”

6.990:8.990:9.990:12.990:-

Låt oss presentera ett helt nytt system för din säkerhet i hemmet. Kom in så visar vi dig nya Ezviz systemet med kameror och dörrklockor

9

JL Reklam Hörby

nr.

Välkommen till vårt magiska showroom

Du kommer väl ihåg RUT-AVDRAGET på hela 50%? Du får göra avdrag på installation och service av hemelektronik på hela 50%, precis som för städtjänster och snickerijobb. Ett smart avdrag och en smart affär! Välkommen in till oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med!

Lilla Torget 1 • Oskarshamn • 0491-121 88 • Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15 • www.elonljudbild.se • #elonljudbildoskarshamn

Extra julöppet: 19/12 11-15 • 20/12 10-20 • 21/12 10-20 • 22/12 10-20 • 23/12 10-18 • Julafton & Juldagen Stängt • Annandag Jul 11-15.


10

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Julstämning och mys vid årets Vintertorg Välkommen att komma i julstämning på Lilla Torget som omvandlats till Vintertorget för hela familjen. Mysfaktorn är som vanligt hög i Oskarshamn när julen närmar sig. I år också så här långt med ett riktigt vinter­ väder som inramning. Förr­ förra veckan sattes julbelys­ ningen upp, infartsrondellen fick ett fantastiskt julmotiv och det pyntades både här och där. Nu står även årets Vintertorg på Lilla Torget färdigt. I år ligger fokus på utsmyckning, lek och spel. Ett riktigt familjetorg med en rejäl dos av julkänsla. – En nyhet för i år i vårt vinterlandskap är att det

finns möjlighet att åka ­skidor på en kortare bana runt torget, berättar Erik Hjertqvist på kommunen. – Man kan till och med åka flera personer samtidigt på samma skidor. – I snöborgen som är uppbyggd av trä kan barnen gå in och bygga med klossar och kanske träffa Kung Bore, berättar Johan ­ Erlandsson på Nordevent som byggt och varit med och skapat årets Vintertorg. – Förutom olika spel­ möjligheter vid besök på Vintertorget alla dagar så­ som luffarschack, limbo och jättememory kommer vi att varje söndag fram till jul att anordna olika evenemang

och livemusik, berättar Titti Falk på Attraktiva Oskars­ hamn. Det är många som har ­bidragit till utsmyckningen av Vintertorget. Bland annat har de fina stubb­ ­ tomtarna i år skapats av barnen på Gläntans och ­ Klockarebackens förskolor, medan Påskallaviks och Tallbackens förskolor ordnat dekorationerna i julgranarna. Vintertorget har skapats genom samverkan mellan ­Oskarshamns näringsliv, Oskarshamns kommun, Handel Oskarshamn och Attraktiva Oskarshamn.

En hjälpande hand!

Polering och vaxning - Helrekonditonering Lackförsegling - Klädseltvätt - tak - golv Heltvätt - Utvändig tvätt - Däckskifte 0491-155 05, 0499-144 00 www.samuelssonstak.se

Väderumsv. 7, Oskarshamn • clean.bilvard@yahoo.se Tel. 0491-199 00, 072-300 00 10 Öppet: Mån-fre 7-18 • Lör 8-16

₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵ ⁽К↗№Ș↘↙Ј⅞⅞ѵǿȘ↑ѵ⅛ǿǼ⅓

VI UTFÖR ALLT INOM: Städ • Trädgård • Hemservice Byggservice • Målning inne/ute

AGET RUT/ROT-AVDR A KTUR FA PÅ KT RE DI Kontakta Ola: Tel: 0709­77 24 84 E-post: ola@femtiofem.se

www.femtiofem.se • www.femtiofem.se • www.femtiofem.se

₈↗⅛·Ǽ↙⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ„ѵŚŚ†ѵ⅝↗‘←Љ↑ŋ ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ”ѵ†Ś†ѵ⅝↗‘←Љ↑ŋ

₆−Ǽѵ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵ·⅛↘Ǽ↗ѵ·Ј⅓Ș↑ѵș↗Ǽ←Љ↙ѵșК↗ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș↘ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș↗ỳѵșК↗Ș↙Ǽ⅓Ǽ↗Șѵ→℗⅔ѵЈ·Ș↑↙−↗Ǽ↗Ș—ѵ⁻↑ѵ№⅛⅞ѵ↘→←ѵΆ↙←Ǽ↑Ǽ↗ѵǿȘѵ↙↗Ǽǿ⅛↙⅛→↑Ș⅞⅞Ǽѵ șǼ←⅛⅞⅜Ș№⅛⅞Ǽ↗↑Ǽѵ→℗⅔ѵ⅓Ș↗ѵș⅞Ș∑⅛№Ș⅞ѵ←→№⅛⅞⅛↙Ș↙ѵșК↗ѵǼ⅞⅞Ǽѵǿ⅛↑Ǽѵ№Ș⅔→·—ѵŷǼ↗Șѵ↘⅛⅓ѵǿȘ↙ѵ⅓Ј⅞⅞Ș↗ѵǼ↗№Ș↙ȘѵȘ⅞⅞Ș↗ѵșǼ←⅛⅞⅜Ș⅞⅛·—ѵ₅Ș↑ѵǿȘ↙ѵ№Ј↘↙Ǽѵ Ǽ·ѵǼ⅞⅞↙ỳѵǿȘ↑ѵ⅝→←←Ș↗ѵЈ·Ș↑ѵ↘→←ѵ⅞Ǽǿǿ⅔−№↗⅛ǿѵ→℗⅔ѵǿΆѵ⅝Ǽ↑ѵ№Ș↘↙Ј⅞⅞ǼѵǿȘ↑ѵ⅔→↘ѵ→↘↘ѵ↗ȘǿǼ↑ѵ⅛ǿǼ⅓— ₅Ά⅞↙⅛·Ǽ↑ѵ№↗Ј↑↘⅞ȘșК↗№↗Ά⅝↑⅛↑⅓ѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵẄȘ�−№↗⅛ǿẅѵ‚ỳ‡�“ỳ’ѵ⅞‘‚’’ѵ⅝←ỳѵ��“–Ά↙↘⅞Ј↓↓ѵ”‡��’ѵ⅓‘⅝←ŋ—ѵẄŵ⁺₁ẅѵ‡ỳ“�‡ỳ�ѵ⅞‘‚’’ѵ⅝←ŋỳѵ��“–Ά↙↘⅞Ј↓↓ѵ‚‡†�‚�’ѵ⅓‘⅝←ŋѵ Ẅŋ↓↗Ș⅞⅛←⅛↑Ј↗ǼѵŸ₄ŵ₈–·Ј↗ǿȘ↑ỳѵ←ȘǿѵșК↗№Ș⅔Љ⅞⅞ѵșК↗ѵ⅜Ά↘↙Ș↗⅛↑⅓ẅѵŋŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ₈↗⅛·Ǽ↙⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵẄ⅛↑⅝⅞ѵ←→←↘ẅѵ→℗⅔ѵŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ⁽К↗Ș↙Ǽ⅓↘⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵẄȘ∑⅝⅞ѵ←→←↘ẅỳѵ”‡ѵ←Љ↑ỳѵ‚—†’’ѵ←⅛⅞‘Љ↗ỳѵ ’ ẁѵ↘Ј↗↘⅝⅛⅞ǿѵ⅞ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙ỳѵ⅓Ǽ↗Ǽ↑↙Ș↗Ǽ↙ѵ↗Ș↘↙·Ј↗ǿȘỳѵ↗К↗⅞⅛⅓ѵ↗Ј↑↙Ǽѵ№Ǽ↘Ș↗Ǽǿѵ↓ЉѵŷŸ⁽₎ѵ№Ǽ↘↗Ј↑↙ǼѵẄ↘Ș↓ѵ“’“‚ẅ—ѵŶ↓↓⅞Ј⅓⅓↑⅛↑⅓↘–ѵ→℗⅔ѵǼǿ←⅛↑⅛↘↙↗Ǽ↙⅛→↑↘Ǽ·⅓⅛ș↙ѵ↙⅛⅞⅞⅝→←←Ș↗—ѵ₅Șǿѵ ↗Ș↘Ș↗·Ǽ↙⅛→↑ѵșК↗ѵЈ↑ǿ↗⅛↑⅓Ǽ↗ѵ→℗⅔ѵǼ··⅛⅝Ș⅞↘Ș↗—ѵ₈↗⅛↘Ș∑Ș←↓Ș⅞ѵǼ·↘Ș↗ѵŵ⁺₁ѵ‚†’—ѵ⁸⅛⅞Ș↑ѵ⅛ѵ№⅛⅞ǿѵЈ↗ѵȘ∑↙↗ǼΆ↙↗Ά↘↙Ǽǿ—ѵ

Team Transp spo ortbililaar

Oskarshamn Södra Fabriksgatan Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Vetlanda Verkstadsgatan 2 Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

www.be-ge.nu


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Snart dags att

knyta ihop säcken!

Det närmar sig julafton och vi är inne i vår mest hektiska tid säger Carola Karlsson som tillsammans med Ullis Hilmersson för några år sedan på ideell basis startade hjälpverksamheten Carolas Hjälpande Hand.

– Vi brinner för att hjälpa behövande barnfamiljer i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby som har det svårt. Vår målsättning är att hjälpa så många vi kan för att alla barn ska få uppleva en jul med julklappar och mat.

– Vi är idag nästan uppe i 100 barn som i år inför julen fått paket att lägga ­ ­under granen och julgodis till helgdagarna. – Nu är vi inne i slut­ spurten inför årets jul­ firande, fortsätter Carola. – Vi är tacksamma för alla gåvor och bidrag som vi mottagit så här långt men vi har fortfarande familjer och barn som med önskningar väntar på hjälp och bidrag inför julen från oss. – Än finns det möjlighet att lämna sitt bidrag eller sina julklappar till oss. – För den som vill skänka en julklapp kommer vi att finnas på Vintertorget den 19 december. – Titta gärna in på vår nya hemsida www.carolas­ hjalpandehand.se, säger ­Carola avslutningsvis. – Här finns information om oss och hur man går till väga för att nå oss och kan­ ske skänka en välkommen slant till vår verksamhet.

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Årets julgåva skänker vi till Musikhjälpen 2021 ”För en värld utan barnarbete”

haradssparbanken.se

WWW.THELINJOHANSSON.SE 2

1

En förmögenhet på vinden? VI HJÄLPER DIG ATT SÄLJA

3

Sälj genom oss, vi är anslutna till auctionet.com med fler än 20 000 unika besökare från fler än 50 länder varje dygn vilket medför att ni får bra betalt för era objekt. Vi hämtar och packar hela hem eller delar därav, samt ombesörjer flyttningar, röjningar och flyttstädning.

4

6

5

ÖPPET för in- och utlämning samt visning i våra lokaler på Köpmangatan 6 (granne med Electroluxbutiken) Måndag 13-18 Onsdag 13-17 Lördag 10-13 Övrig tid enligt överenskommelse

1. Axel Petersson ”Döderhultarn”, skulpturer, 2 kor, 1 tjur och vattenho. 68 068 SEK* 2. Axel Petersson ”Döderhultarn”, skulptur, snidat trä, Pojke på potta. 61 943 SEK* 3. Salvador Dali, ”Quevedos visioner”. Portfölj med 6 torrnålsgravyrer, 1975. 58 752 SEK*

4. Fåtöljer, ett par, John Bertil Häggström, 1970-tal. 28 278 SEK* 5. Spegellampetter, ett par, rokoko, 1700-talets andra hälft. 41 730 SEK* 6. Revolver, Robert Adams, England, 1800-talets mitt. 23 968 SEK*

Köpmangatan 2B | Oskarshamn | 0491-160 00 | www.thelinjohansson.se

* Samtliga priser är inklusive avgifter

11


12

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Glasräcke inomhus Spela flipperspel hos Jailbreak ­Oskarshamn med handledare och stolpar i rostfritt eller ek, målat eller kombinerat. Skapa ditt eget alternativ!

Sandåsavägen 1C, Oskarshamn • www.ostkustglas.se Tel. 070-602 65 92, 076-040 65 92

God Jul och Gott NyttÅr! Vi vill rikta ett stort TACK till kunder, personal och alla ideella arbetsinsatser för det gångna året, och ser fram mot ett nytt spännande 2022.

Besvärsgatan 1, 7 0491-177 60

komma tillbaka till. – När vi fick möjligheten att upplåta ett av våra utrymmen till Oskar Strandberg och Stefan Folkessons stora intresse, nämligen ­flipperspel, så stod det klart att det var mitt i prick för oss. – Nu har vi precis invigt – Med ungefär ett dussin vårt nya Flipper Game flipperspel av olika modeller Room, berättar Marika i vårt Flipper Game Room Karlstad som är en av de kan vi nu erbjuda spel­ som står bakom Jailbreak intresserade i grupp eller Oskarshamn. enskilt att hyra speltid, ­ – Vi hade funderingar på ­fortsätter Marika. hur vi skulle knyta Jailbreak-­ – Det går till så att en deltagare till någon lättill- spelledare från oss håller gänglig aktivitet hos oss och välkomstinformation med som man då och då kan diverse tips inför spelandet. Jailbreak Oskarshamn har etablerat sig (i Oskarshamn) som ett företag som levererar spänning och äventyr i olika varianter för såväl företag som för privata ­ grupper.

Hos oss startar din julkänsla!

BA AR SP

N KER N

BANK

2020

Vi har till Vi finns utanför

Willys

Parkera utanför, så hjälper vi dig med granen. Vid förfrågningar och bokningar, kontakta Martin 070-316 02 77

BA AR SP

N KER N

Efter uppvärmning kör man sedan en turnering alla mot alla. – Det här är provocerande roligt, meddelar Marika.

A

SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖRETAGS

BANK

2021

granen dig! Vi finns på plats Lörd-sönd samt varje dag fram till jul.

Vi önskar er alla

God Jul och Gott Nytt År!

25%

RABATT

STORGATAN 27, MÖNSTERÅS 0499-141 00 SKOHORNAN.COM

A

SVERIGES NÖJDASTE NDER PRIVATKU

Marika Karlstad i nya flipper-rummet.

PÅ ETT PAR VALFRIA SKOR

Rabattkupongen giltig t.o.m. 2021-12-23, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Foto: Cornelia Höglind

– Vi märker att intresset för nostalgi är stort och man behöver ingen förkunskap för att spela flipperspel. Alla kan vara med, avslutar Marika.


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

HANDLA JULMATEN PÅ COOP!

ng

po Värdeku

5ra0ba:tt-

för dig sförmån Mera-kort. Medlem d e Coop M av som har pvisande r mot up ker: e ti ll u ä g b n e e d Kupong rt i följan o n), -k ta ra a e g dM (Åsevads Coop Me ntrum), nsterås e ö (c M y , n rb e e Flanad ), Vimm , (centrum ik, Berga Hultsfred åskallav P , a sterrg m e lo lb B o y, K b Fårbo, la, Högs lilla. , Kristda rum, Må e Figeholm s ir V , ro rb te ls A måla, 2021. m 23/12 Gäller t o

a lfri skink att på va ror för minst b ra :0 5 va v andra ast vid köp a ngen gäller end o p u K . :300 . ad kassa bemann

Namn ..............

..............

Flanaden • Mönsterås • Hultsfred • Vimmerby • Fårbo • Kolberga • Påskallavik • Berga • Figeholm Kristdala • Högsby • Blomstermåla • Alsterbro • Virserum • Målilla

.

..............

..............

............ ..............

13


14

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Information från Oskarshamns kommun december 2021

Demokratin är aldrig starkare än vi gör den

Julen är snart här och med det ser vi ljus lysa upp i mörkret. Vi möts av adventsstjärnor och adventsljusstakar i fönstren, ljusslingor i trädgårdarna och affärer som julskyltar. I en annars mörk årstid ger ljuset hopp och lyser upp de långa kvällarna. Jag hoppas också att vi under jul och nyår får njuta av hur vår kommun ligger i sin fina vita vinterskrud. Kylan och snön innebär att isbanan kan öppna, att skidspår

kan ordnas och att Hjortberget kan fyllas med utförsåkare och pulkaåkare. Alla är de aktiviteter som samlar oss och bidrar till attraktivitet för vår kommun. När vi summerar 2021 så är det på många sätt ett historiskt år. I september 1921 hölls det första demokratiska valet till riksdagens andra kammare. Rösträtten var allmän och lika, kvinnor var myndiga medborgare. Över 2 miljoner människor fick för första gången rösta.

I år är det alltså hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. I Sverige har det uppmärksammats på flera olika sätt och Oskarshamns kommun har anslutit sig till ”Deklaration för en stark demokrati”. I den har Oskarshamns kommun lovat att under året särskilt lyfta barn och ungas rätt att göra sina röster hörda i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. I Oskarshamns kommun har vi för första gången också hållit en lokal folkomröstning och kommunfullmäktige beslutade att respektera resultatet. I de flesta lokala folkomröstningar väljer kommunen att inte följa resultat som enbart är vägledande, men i Oskarshamns kommun valde vi att respektera resultatet och genomför nu det som människor röstat om. Dagarna efter första advent tillträdde Magdalena Andersson som statsminister. Den 30 novem-

ber 2021 är därmed en historisk dag, då en kvinna för första gången tillträdde som statsminister i Sverige. Det visar unga killar och tjejer som växer upp idag, att du kan drömma och inte begränsas av ett osynligt glastak. Länge fanns det en spegel i riksdagen där unga flickor kunde se sig själva och med texten ”Sveriges första kvinnliga statsminister”. Spegeln är nu nerplockad och unga tjejer växer upp i ett land där både kvinnor och män kan bli statsminister. I Oskarshamns kommun är kommunfullmäktige den folkvalda församlingen. 49 ledamöter träffas ungefär en gång i månaden för att ta olika beslut. I år har vi bland annat beslutat om byggnation av en förskola i Kristineberg, flera bostadsbyggen i kommunen och arbetskläder till medarbetare inom äldreomsorgen, förskolan och fritidshem. I år har vi också kunnat se flera tidigare beslut förverkligas och ge-

nomföras. Det handlar bland annat om att Biltema har öppnat vid Snickeriet och att Norra kajen har omvandlats till en mötesplats för människor i olika åldrar. Demokratin är vår tillsammans och vi behöver tillsammans vårda den. Demokratin är aldrig starkare än vad vi gör den till. Nästa år är det val och då har vi alla återigen möjlighet att i allmänna och fria val rösta på de partier vi känner bäst representerar det vi står för. Just nu arbetar de flesta partier med ta fram sina listor inför valet i Oskarshamns kommun. Jag vill uppmana dig att ta steget - ta chansen och engagera dig för det du tror på och för den utveckling du vill ha. Oavsett hur eller vad du firar, jag önskar dig en fridfull helg och en ljus start på det nya året! I demokratins tjänst Andreas Erlandsson Kommunstyrelsens ordförande

Adventsljusstake

Räddningstjänsten Nu tändas tusen juleljus

Samtidigt som vi pyntar och gör fint med stjärnor och adventsstakar i fönstren passar det bra att ta för vana att kontrollera brandvarnaren. Under december till februari inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Antalet utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den fjärde advent.

Så här testar och sköter du brandvarnare

• Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel nu i adventstider. • Dammsug och torka av den på utsidan. • Ha alltid ett extra batteri hemma.

Goda råd om levande ljus

• Lämna aldrig tända ljus obevakade. • Låt inte ljusen brinna ner helt. • Värmeljus kan överhettas och börja brinna, lämna aldrig värmeljus brinnande på en annan våning i huset. • Tända ljus måste stå stadigt i sina ljusstakar - det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma dimension. • Tänk på att pynt, som exempelvis mossa eller träfigurer, kan vara brandfarligt. En god och brandsäker jul önskar Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun

www.oskarshamn.se • 0491–880 00 • kommunen@oskarshamn.se • Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Maria Ihse


nr.

12 – 2021

I början av december beslutade Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun att vi ska införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i vår hemtjänst. Det betyder att vi ska öppna för privata företag att erbjuda hemtjänst och för brukare att välja vem som utför biståndsbedömda tjänster. Det innebär att den som får ett beslut om hemtjänst i Oskarshamns kommun har rätt att välja vem som utför hemtjänsten bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Varför valfrihet? Den politiska målsättningen är att LOV ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge äldre en ökad valfrihet och ett större inflytande. Det ska också medverka till företagande. För dig som vill bedriva hemtjänst Om du vill bedriva hemtjänst kan du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Kommunen kommer att ta fram krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag. Ansökan öppnar under början av 2022. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

oskarshamns annonsblad

Vad händer när jag ansökt? När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex till tolv veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Du får ett skriftligt beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som har hemtjänst. Vad är LOV? Lagen om valfrihetssystem, LOV, gäller sedan den 1 januari 2009 i Sverige. Idag har ungefär 60 procent av Sveriges kommuner infört ett valfrihetssystem i delar av sin socialtjänst. LOV är en frivillig lag som kommunen kan använda för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Varje kommun bestämmer själv hur villkoren ska se ut. Företagen kan välja vilka tjänster de vill erbjuda, och du som brukare kan ha flera leverantörer av sina biståndsbedömda insatser. Det är alltså möjligt att få till exempel städning av ett privat företag och dusch av kommunens hemtjänst.

Servicecenter - din kontakt med kommunen

Till oss är du välkommen med alla frågor som rör den kommunala servicen. Du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom att besöka oss God Jul och Gott nytt år önskar Servicecenter

i stadshuset. Under jul och nyår har vi lägre bemanning vilket kan göra att våra svarstider blir lite längre än vanligt, men vi svarar alltid så snart vi kan.

15

Allmänhetens åkning på Arena Oskarshamn Nu har vi is på Arena Oskarshamn och ser fram emot glada skridskoåkare på isen igen. Vid allmänhetens åkning på Idrottsparkens bandybana är

det endast tillåtet med puck och klubba på den ena planhalvan, den vänstra om du står med ryggen mot simhallen. Använd hjälm! Gå alltid in på oskarshamn.

se/skridsko för att se aktuella öppettider. Det kan också hända att vi behöver ställa in på grund av mildväder och då finns den informationen där.

Så kan du få stöd som konsument Från Singles Day i november till mellandagsrean i slutet av året, matas vi konsumenter med olika erbjudanden som kan vara svåra att stå emot. Ofta genomförs köp som kanske inte är så genomtänkta. Marknadsföringen lockar med stora klipp på allt mellan kläder och elektronik, men alla reaerbjudanden är inte så förmånliga som det påstås. Det har Konsumentverkets granskningar visat. En stickprovskontroll som utfördes av Konsumentverket under fjolårets Black Week, resulterade i tillsynsärenden mot elva företag som annonserade reapriser i strid mot lagstiftningen. Samtliga företag, förutom ett, har efter det, utlovat att de ska följa reglerna. Även under årets Black Week har Konsumentverket gjort stickprovskontroll av reaerbjudanden. Myndigheten kommer också följa upp fjolårets granskning för att säkerställa att de bolag som då

blev föremål för granskning följer reglerna. Det hela handlar om att företag i sin reklam jämför reapriset med ett överstruket påstått ordinarie pris. Problemet är bara att de överstrukna priserna aldrig har använts, eller bara använts några få dagar. Många gånger är det nedsatta priset i själva verket vad varan brukar kosta. Ibland kan priserna till och med vara högre under rean än de är annars. I Oskarshamn erbjuds kostnadsfri rådgivning för konsumenter som bor i Oskarshamn, Högsby och Hultsfreds kommun. – I rollen som konsumentvägledare så ger jag råd före köp och ger information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument. Jag ger även information om hur man gör för att klaga på en vara eller en tjänst, samt ger upplysningar om hur man gör när en konsument och ett företag inte är överens,

säger Sandra Edenblad Isaksson som är kommunens konsumentvägledare.

Kommunens konsumentvägledare Sandra Edenblad Isaksson.


16

oskarshamns annonsblad

nr.

12 – 2021


nr.

Julstämning i Bockara

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

God Jul Vi önskar kunder och vänner

& Gott Nytt År Tommy Davidsson

070-345 07 91

Eldsjälarna i Bockara Samhällsförening vid dansbanan som nu har fått ett nytt gediget trätak. Fr. v. Bertil Börjesson, Sture Karlsson och P-G Pettersson.

Stora vägen 62C, 579 91 BOCKARA 0491-522 10, www.maskincentrum-bockara.se

Bildkollage från årets stämningsfulla julbasar vid Petter Lars-gården i Bockara. MK Däck & Reparation AB i Bockara

Majsvägen 8, tel. 0491-772 00 • www.mkdackrep.se

Livlig verksamhet i ­Bockaras hembygdsförening Annonsbladet besöker Bockara med anledning av den basar som årligen arran­ geras i början av december av Bockara Hembygds- och aktivitetsförening. – Basaren är ett av de fyra återkommande evenemang som vi anordnar, berättar P-G Pettersson, en av entusiasterna bakom den ­ aktiva samhällsföreningen som idag har ca 150 ­medlemmar. – Övriga tillställningar som vi arrangerar genom­ föres under sommarhalv­året där våra midsommarfestlig-

heter alltid samlar många besökare. Både från Bockara och från omgivande orter. Också firandet av Valborg och den uppskattade Bockara­dagen genomför vi traditionsenligt årligen, fortsätter P-G. Givetvis blev det ett tillfälligt avbrott i våra traditioner i föreningen förra året med anledning av pågående pandemi. – Nytt för i år är att vi har byggt ett tak över dans­ banan, fortsätter P-G. Med bidrag från Oskarshamns kommun och från Högsby Sparbank har vi med fri­ villiga insatser kunnat förse

vår dansbana med ett gediget trätak. Också våra ­ företag på orten har väl­ villigt bidragit ekonomiskt för att ge oss möjlighet att genomföra vårt projekt. – Nu har vi därmed ­ordnat att underhållningen ­under basaren av kyrkokören i Bockara och att försäljningen av hantverk, julgodis, bakverk, korv och lotterier osv kan ske under tak. – I anslutning till dans­ banan ligger den historiska Petter Lars-gården som härstammar ända från ­ 1700-talet och som är hitflyttad från en bondgård en

bit härifrån, berättar P-G. – Dit är våra besökare ­under basaren välkomna för att dricka en kopp kaffe ­eller kanske bara för att stiga in och se det gamla fina ­huset inifrån. P-G informerar avslutningsvis: – Med vårt nya tak över dansbanan kan vi nu hälsa välkomna och erbjuda en trevlig mötesplats under tak för exempelvis föreningarna i byn, pensionärssammankomster och liknande.

070-249 18 32, 070-249 18 33, 070-249 18 34 Kyrklyckegatan 26, 579 91 Bockara www.bockaraentreprenad.se

Berga Tel. 010-747 32 50

17


18

nr.

oskarshamns annonsblad

Vi önskar kunder, personal och vänner

• Helrekond • Heltvätt • Klädseltvätt • Lackförsegling

GOD JUL

& GOTT NYTT ÅR

12 – 2021

Rudarevyn jubilerar

Välkommen till Åsavägen 13, Oskarshamn

Hushållsnära tjänster... • Hemstäd • Storstäd • Flyttstäd • Trädgårdsarbete • Fönsterputs m.m.

Budbilar i Sverige och Europa! Micke 070-677 33 54, Jerry 070-677 33 62

Vi önskar kunder och personal

Information och bokning:

070-279 90 78

0491-162 18 on-to 9-15

BEHÖVER DU HJÄLP MED

SNICKERIER? I vårt snickeri kan vi erbjuda:

• • • • •

Reparation av möbler, fönster m.m. Slipning av bordsskivor Kapning av dörrar Formatsågning av skivor Tillverkning av trösklar, spaljéer, handledare m.m.

sorbo.nu

God Jul & GottNyttÅr

0491-188 80

0491-76 97 50 KOLBERGAPLAT.SE

Föreningsanslagstavlan

med turnéer, blev schemat för fullt för att även hinna med att regissera. I år medverkar den ålemsbördige stockholmaren enbart som sångare och skådespelare. För regin svarar istället Anna Det är som framgår av Bromée, skådespelerska, ­namnet 30-årsjubileum. revy­artist och manusskribent Men det kommer inte att som bland annat har medbli någon jubileums-­ verkat i olika TV-serier. tillbakablick på tidigare Publiken kommer förutrevyer utan det blir en om från Ruda och trakterna ­ nummer­revy där Rudisarna däromkring även mer tar upp händelser från den ­ långväga ifrån. Dessutom senaste tiden. För manuset kommer det att anordnas svarar ensemblen själva. specialföreställningar för Innehållet ska naturligtvis äldreboenden. inte avslöjas i förväg men ett Fika ingår i biljettpriset tips är att det kanske blir och det finns även möjlignågot om vindkraft och het att äta middag i anslut­ epatraktorer samt en hyll- ning till föreställningarna. ning till nyligen bortgångna Förutom de fem aktörer artister som Anita Lindblom som syns och hörs på scenen och Svante Thuresson. Tio finns ett antal andra persoföreställningar planeras. ner inblandade i föreställEnsemblen består av ningarna. Utan dem skulle gamla bekanta men det är det inte bli någon revy. För färre skådespelare på scenen musiken svarar Jan Karlsson, än tidigare. I år står inte för ljus Wilma Drottman ­estradören Mattias Enn som och bakom scenen finns regissör för revyn. Det har även Martina Screve och han gjort i två år, men på Mikael Annegård. grund av hans språkstudier och övriga sångengagemang Text och foto: J Teiffel Rudisarna är tillbaka. Efter ett års ofrivilligt uppehåll blir det revy i Ruda bygde­ gård. Lördagen den 29 ­januari är det premiär för ”30+ Inget stoppar oss nu”.

15 DECEMBER – 26-27 JANUARI

Näs󰇹a 󰇻󰇺g󰇯󰇽󰈡in󰇫 26-27 ja󰇳󰇻󰈜󰈦i, ma󰇳󰇻󰈤s󰇹󰈣󰇵p 13 ja󰇳󰇻󰈜󰈦i Med󰈧󰇪󰇱󰈜n󰈧e 󰇺󰇮l󰇰 󰈜󰇱la 󰈇öre󰇳󰇮󰈡g󰈜󰇶 i O󰈤k󰇧󰇶󰈤h󰈜󰇲󰈡s 󰈫o󰈩m󰇻󰇳:

Var med i Annonsbladets egen evenemangskalender! Vi erbjuder föreningar att utan kostnad publicera sitt evenemang i Oskarshamns Annonsblad. Behöver din förening mer utrymme finns det också möjlighet att annonsera till ett reducerat pris. Maila ditt evenemang till evenemang@oskarshamnsannonsblad.se Bifoga gärna ett foto att publicera i mån av utrymme, men tänk på upphovsrätten.

Återkommande

Tisdagar och torsdagar kl 14­17:30 Fika för världens barn 6 dec - 13 jan, ring och boka, tel. 070-335 61 02. Övriga dagar och tider – ring. Är ni många, kom gärna en annan dag. Ni som jobbar är välkomna söndagar. Plats: Tomteland, Dammgatan 21B Arr: Tomtemor Torsdagar kl 18.30­21.00 Schack Kontakt: Magnus Spång 076-135 77 78, magnus.spang@gmail.com Stefan Fransson 073-968 35 20, u2stefan@hotmail.com Plats: Åsaskolan, Hantverksgatan 64 Arr: Oskarshamns Schacksällskap Torsdagar kl 19:45­21 Medlemsdans Dansa, umgås och ha det trevligt. Ingen föranmälan, kryssa närvarolista hos ansvarig ledare. Gratis för medl. Ev. avvikelser: www.snesteg.se/facebook Plats: Dammgatan 11, Oskarshamn Arr: Dansklubben Snésteg 20/11­15/1 Konstutställning Anna Åkerström - pappkonst. Tredimensionella huskroppar och kroppshyddor men även kolteckningar på platt papper.

Allt gjort med kärlek till pappersmaterialets obegränsade möjligheter och med stor respekt för mästermejslaren Axel Petersson. Plats: Kulturhusets konsthall Arr: Oskarshamns Kulturhus

December

To 16/12 kl 14 Dagledigträff Julens sånger med Irma och Lars. Servering. Plats/arr: Svallidens Missionskyrka To 16/12 kl 18.30­21.00 Julblixt Kontakt: Magnus Spång 076-135 77 78, magnus.spang@gmail.com Plats: Åsaskolan, Hantverksgatan 64 Arr: Oskarshamns Schacksällskap Lö 18/12 kl 10­12 Schackskola Avslutning schackskola för alla åldrar Kontakt: Josip Vrabec 070-56 111 23 josip@oskarshamnsschacksallskap.se Plats: Åsaskolan, Hantverksgatan 64 Arr: Oskarshamns Schacksällskap On 29/12 kl 11 Museivisning Guidad visning av Biologiska museet. Plats: samling entrén, Gyllings väg 9. Arr: Biologiska sällskapet i O-hamn

Januari 2022

Ti 11/1 kl 14­16 Grafiska museet och bokbinderi Kontakt: Jean Norrby, 0491-184 28, jean_vff@hotmail.com Plats: Åsaskolan, Hantverksg. 64 Arr: Föreningen Oskarshamns Grafiska Museum Sö 17/1 kl 18 Månadsmöte/grötfest Anm.: till expeditionen tel. 78 02 50, öppet torsdagar 10-11:30. Pris: 70 kr, bg 5442-8149, senast 3/1. Plats: Folkets Park. Arr: Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn

En liten med god ensemble. Håkan Lagesson, Maggan Drottman, Ann-Krestin Johansson, Mattias Enn och Linda Thunberg.

Sö 23/1 kl 19 Väninnan Ett ömsint drama om vänskap och maktspel i politikens innersta rum. Bygger på Eva Franchells (pressekreterare till Anna Lindh) hyllade roman. Plats: Forum, Oskarshamn Arr: Oskarshamns Teaterförening To 27/1 Släktforskarkurs Uppstart grundkurs i släktforskning. Anmälan: info@plfoskarshamn.se, eller ring Leif tel. 070-33 70 638 Plats: PLF:s lokaler på Kyrkogårdsgatan 11 Arr: PLF Oskarshamn

Mycket vatten har runnit under Emåns broar sedan Rudisarnas första revy ”Rudarevyns 1:a” 1991, varifrån denna bild är hämtad. På scenen då stod bland andra Jenny-Ann Krantz, Karl Åberg, Maggan Drottman och Birgitta Göransson.


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID Nu kan du välja att köra helt elektriskt från 3 195 kr/mån UppgraderaVolvo till XC40 kampanjpris Helt elektriska XC40 Recharge ger dig ca 40 mils räckvidd, 1 500 kg dragvikt och härliga prestanda. Just nu kan du som väljer en XC40 Recharge uppgradera till mycket attraktiva kampanjpriser. Kom in till oss och provkör XC40 Recharge. En helt ny körupplevelse!

UPP TILL 56 KM ELEKTRISK RÄCKVIDD Privatleasing från

3 995 kr/månad

*

Plus: 9 900 kr

Pro: 14 900 kr

• 17” aluminiumfälgar

• Backkamera

(Ord. pris 25 000 kr)

(Ord. pris 50 000 kr)

• 8” pekskärm med SYNC3 & navigation

• Parkeringssensorer fram & bak

Ger dig bland annat extra bekvämlighetsoch säkerhetsfunktioner som värmepump, Driver Awareness, Driver Assistance, elmanövrerad förarstol och dynamiska LED-strålkastare.

Högsta nivå av komfort och funktion med till exempel 360-kamera, Harman Kardon premiumljud och elmanövrerat panoramatak.

• 12,3” digitalt instrumenkluster

• Två-zons klimatanläggning

• FordPass Connect

• Uppvärmd vindruta

Uppgraderingserbjudanden gäller modellår 2022 fr.o.m. 1 nov t.o.m. 20 dec 2021. Volvo XC40 Recharge single motor. Förbr. WLTP: 18,7 kWh/100 km (prel). Räckvidd bl. körn: 421 km. Inga CO 2-utsläpp under körning. Miljöklass Euro 6D. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bränsledekl. bl. körn. Kuga Plug-In Hybrid: 1,4 l/100 km, CO₂ 32-22 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. *Erbjudandet gäller Kuga Titanium Plug-In Hybrid 2,5l 225 hk. Månadskostn. baserat på 1000 mil per år, max period 36 mån. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Gäller lagerbilar som är ordertecknade av kund senast 31 december 2021. En rörlig leasingavgift, uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i administrationsavgift tillkommer. Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

HELT NYA

RENAULT ARKANA

NYA DACIA DUSTER PRIVATLEASING FRÅN

1 990 KR/MÅN* Inkl Dacia Care service- och reparationsavtal

3 290 kr

/mån* Från inkl 3 års service & 3 mån leasingskydd

*Renault relax privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta per jul-21 (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. inga uppläggnings- eller aviavg. kostn. för rabatterad Renault försäkring tillkommer. körsträcka 10 000 km/år inkl. service. 3 mån fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. prisexempel gäller renault zen bensin automat tce 140 edc. gäller vid kundorder senast 31/12 2021. priser inkl. moms. kan ej kombineras m. andra erbj. el. företagsstöd. bränsleförbrukn. bl. körn: 4,9-5,8 l/100 km, CO2-utsläpp 108-131 g/km (WLTP). extrautrustning kan påverka förbrukn. och CO2. skobes reserverar sig för ev. felskrivn. bilen på bilden är extrautrustad.

Renault rekommenderar

www.skobes.se

renault.se

OSKARSHAMN Inkörningsvägen 2 Telefon: Håkan 0491-897 02, Henrik 897 03, Johan 897 04, Linus 897 05 Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-14

Ny färg, ny design, mer komfort och ännu mer teknik. Välj till automatlåda eller fyrhjulsdrift. Upptäck en riktig SUV.

*Dacia Privatleasing: 36 mån, totalt 30.000 km, Dacia Care service- & reparationsavtal ingår med 89 kr/mån (ord. pris 229 kr). Månadskostn. baserad på rörlig ränta (Stibor 90 dgr). 3 mån privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Alla priser är inkl. moms och gäller t.o.m. 31/12 2021. Bränsleförbrukn. bl. körn: 4,8–6,8 l/100km, CO2-utsläpp 127–153 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka förbrukn. och CO2. Med reservation för ev. felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

Dacia rekommenderar

DACIA.SE

19


20

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Ny utrustning till HLR i Oskarshamn för effektivare utbildning

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lung­ räddning ökar alltmer ­utanför den ”vanliga” sjukvården. Räddningstjänst, polis, väktare, badvakter, skolor och företag utgör till­sammans en gemensam kraft för att rädda fler liv vid plötsliga hjärtstopp ­utanför sjukhus. Det berättar Arne Nilsson som är ordförande i ­Riksförbundet Oskarshamn HjärtLung som idag har ca 600 medlemmar inom området Högsby, M ­ önsterås och Oskarshamn. – Vi har nyligen fått bi­ drag från Högsby Sparbank som hjälp till anskaffning av nya vuxen- och babydockor med tillhörande utrustning som behövs vid våra utbild­ ningstillfällen. Utbildning i hjärt-lung­ räddning som vi

regelbundet anordnar på måndagar här i vår lokal i föreningshuset vid f.d. Åsa­ skolan, fortsätter Arne. Det är i första hand två av våra medlemmar och också pensionerade sjuksköter­ skorna Barbro Efraimsson och Daisy N ­ ilsson som för­ tjänstfullt bedriver den allt­ mer efterfrågade kunskapen i hjärt-­lungräddning. Barbro berättar att det inte bara är egna medlemmar som får utbildning i HLR. – I takt med att hjärt­ startare blir allt vanligare och utplacerade på olika platser i vårt samhälle ökar också efterfrågan på adekvat utbildning i HLR för att hantera en hjärtstartare ­optimalt. – Om man anskaffat en hjärtstartare på exempelvis en arbetsplats är det ange­ läget, tycker vi, att det finns

HLR-utbildade människor som kan använda hjärt­ startaren på effektivaste sätt vid ett tillbud. Daisy Nilsson tillägger att utbildningen inte bara riktar sig till föreningens ­ egna medlemmar. – Vi erbjuder vår utbild­ ning till alla. Företag och föreningar är välkomna att genomgå vår hjärt-lung­ ­ utbildning. Kontaktuppgifter till oss hittar man på vår hemsida hälsar Daisy. Arne konstaterar avslut­ ningsvis att bidraget från Högsby Sparbank till in­ köpet av modernare utbild­ ningsutrustning var mycket välkommet. – Jag räknar med att banken snart kommer till ­ oss för att deltaga i ett ­utbildningspass. Något som ger bankens egen hjärt­

Daisy Nilsson, Arne Nilsson och Barbro Efraimsson visar upp en av de nyinskaffade dockorna som används vid hjärt-lungutbildning. startare möjligheter till en ännu effektivare insats vid

ett eventuellt hjärtstopp bland bankens personal

­eller kunder.

Vad är din stadskärna värd? Du kanske aldrig reflekterar över frågan om varför din stadskärna är viktig, men det finns anledning att fundera över det. Du är ­ nämligen med och påverkar vilken stadskärna du vill ha framöver, genom dina val. Vad är den värd för dig – för näringslivet, för miljön, för den sociala hållbarheten, för besökaren, för investeraren och för skatteintäkterna? Hur styrs din stadskärna? Vem bestämmer om den ska vara trevlig eller ful och tråkig? Fundera på det, men kom ihåg… ingen puls utan din.

Vi önskar våra hyresgäster och samarbetspartners

God Jul & Gott Nytt År www.sbbnorden.se info.oskarshamn@sbbnorden.se 0200-22 72 00

43 svenska städers samver­ kansorganisationer har enats i en nödvändig och viktig upplysningskampanj för att peka på betydelsen och ­värdet av våra stadskärnor. Man kanske inte alltid tänker på det men stadskärnan är viktig och tillhör oss alla, den blir vad vi själva gör den till. Den är vår känslomässiga bindning till staden och skyltfönstret för stadens ­attraktionskraft. Den skapar tillhörighet och samhörig­ het. Den lockar investeringar och talanger, skapar arbets­ tillfällen och lägger grunden för tillväxt. Därför kräver den också vår uppmärksam­ het, omsorg och vårt ­gemensamma fokus. Ingen part kan ensam ta

ansvar för stadskärnans attraktivitet eftersom den ­ bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt ­ utbud, miljö, arkitektur, ­ historia, trygghet, renhåll­ ­ ning, tillgänglighet, kultur, nöje, service, etc. Vi har ett gemensamt in­ tresse att värna stadskärnan, för när den blomstrar så innebär det många positiva konsekvenser som man inte alltid tänker på. Sveriges stadskärnor om­ sätter c:a 220 miljarder kronor vilket innebär att ­ konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg. Här skapas lokala arbets­ tillfällen, i snitt 12% av de sysselsatta i en kommun ­ ­arbetar i stadskärnan, vilket

motsvarar omkring 85 ­ iljarder kronor till stat m och kommun i inkomst­ skatter (källa: WSP). Att stötta sitt lokala näringsliv bidrar alltså till ­ tillväxt, det inspirerar före­ tagande och i slutändan kommer mer skattemedel genereras till välfärden. Därför gynnas inte bara ­näringslivet utan även ­skola, vård, omsorg och infra­ struktur. Det är i stadskärnan vi hittar de helt unika entre­ prenörerna, de som sätter prägel på platsen och är ett viktigt bidrag till stadens identitet. Många butiker, restauranger och caféer drivs av egenföretagare som till­ sammans bidrar till ­stadens själ genom sitt speciella ut­ bud. Att konsumera lokalt är att agera hållbart.

När du handlar lokal­ producerade varor minskar de övergripande transpor­ terna eftersom råvarorna finns i närheten eller att du redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte ­behöver skicka returer. Stadskärnan är ett resultat av alla förändringar genom historien och kommer att överleva genom anpassning. Hur den kommer att se ut och vilken funktion den kommer att ha framöver bestämmer vi gemensamt ­ genom att engagera oss i samverkan, utnyttja vår konsumentmakt och på­ verka politiskt. Din värde­ fulla stadskärna behöver dig – ingen puls utan din! Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

VI HAR

E N I D É!

Om alla gjo företag s rde fler inköp frå n lokala o klädbutik m exempelvis d in lokala , restaur an eller fris ören i hu gen runt hörne t set där d du störr u e möjlig het till m bor ger vår stad ångfald . Det i företag m gör även att må nga ed lokal anknytn kan utve ing cklas!

Illustration: Malin Högstedt 2021

WEBBSHOPPA I OSKARSHAMN Shoppa Handel Oskarshamns presentkort på webben och få dem levererade med posten helt utan trängsel. En idealisk gåva där du själv bestämmer storleken på belopp som du vill ge bort, mottagaren kan sedan själv välja hur och var gåvan ska spenderas. Beställ på handeloskarshamn.se/presentkort

Kortet kan laddas med valfritt belopp och beställas via webben eller på plats hos Ica Maxi Oskarshamn eller Coop Flanaden Oskarshamn.

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT! Tillsammans jobbar vi för en levande stadskärna och handel med bra och spännande utbud.

handeloskarshamn

handeloskarshamn.se

21


22

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Kyrkornas Julprogram Välkommen till våra samlingar i jul- och nyårshelgerna. Med reservation för eventuella ändringar.

FRÄLSNINGSARMÉN/KIKEBOKYRKAN Söndag 19 december 15:00 Gudstjänst inför julen Nicolaj Vollburg Söndag 26 december 15:00 Julens sånger FA-brass

Söndag 2 januari 15:00 Nyårsgudstjänst Torsdag 6 januari Från advent till trettondag! Eva-sångarna och FA-brass

För senaste uppdateringar, följ oss: FralsningsarmenOskarshamn Frälsningsarmén Oskarshamn www.fralsningsarmen.se/oskarshamn

SVALLIDENS ALLIANSKYRKA 4 i advent, söndag 19 december 10.00 Vi sjunger in julen. Flera medverkande. Gemensamt med Svallidens Missionskyrka. Annandag jul, 26 december 16.00 Gemensam Gudstjänst i Svallidens Missionskyrka. Jan Wahlström, Magnus Spång m. fl. Allianskyrkans församling önskar Er alla välsignad och fridfull julhelg! Mer info: www.svallidensallianskyrka.com eller följ oss på Facebook

OSKARSHAMNS FÖRSAMLING PINGSTKYRKAN HAMNKYRKAN Gemensamma samlingar för Hamnkyrkan och Pingstkyrkan i jul Annandag jul 26 december Julafton 24 december 18.00 Gudstjänst med 11-14 Öppen Julgemenskap i julsånger i Hamnkyrkan (anmälan) Pingstkyrkan 22.00 Julnattsgudstjänst i Hamnkyrkan För närmare information, se våra resp. hemsidor: pingstoskarshamn.nu, hamnkyrkanoskarshamn.se

DÖDERHULTS FÖRSAMLING Lördag 18 december 18.00 Julcafé i Kristdala missionshus Onsdag 22 december 18.00 Julkonsert med David Borgemo, gitarr, i Påskallaviks kyrka Julafton 24 december 11.00 Samling vid krubban, utomhus, Döderhults församlingshem 11.00 Julvandring, Kristdala församlingshem 23.00 Midnattsmässa i Döderhults kyrka 23.00 Midnattsmässa i Kristdala missionshus 23.00 Midnattsgudstjänst i Påskallaviks kyrka

Juldagen 25 december 7.00 Julotta i Bockara kyrka 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka Annandag jul 26 december 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka Nyårsafton 31 december 16.00 Nyårsbön i Döderhults kyrka Nyårsdagen 1 januari 11.00 Högmässa i Döderhults kyrka Trettondedag jul 6 januari 14.00 Gudstjänst i Krokshults missionshus 16.00 Högmässa med musik i Döderhults kyrka

Vi följer rekommendationen om max 100 personer. Hemsida: www.svenskakyrkan.se/doderhult Expeditionen: 0491-76 11 00 doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se

OSKARSHAMNS KYRKA: 4 i advent, söndag 19 december 11.00 Högmässa. Björn Leander, Birger Marmvik och Hugo Sjögren. Julafton, 24 december 17.00 Julbön. Magnus Wihlborg, Birger Marmvik. Cecilia Alrikson, sång. 23.00 Julnattsmässa. Magnus Wihlborg, Birger Marmvik. Oskarshamns kyrkokör ledd av Cecilia Alrikson. Emma Alrikson, violin. Medtag vaccinationsbevis och id-handling. Juldagen, 25 december 07.00 Julotta med kaffe. Marie Ivarsson, Åsa M Jonsson och Hugo Sjögren. Annandag jul, 26 december 11.00 Högmässa. Björn Leander och Maria Klingstedt. Nyårsafton, 31 december 17.00 Nyårsbön. Marie Ivarsson, Birger Marmvik. Elin Amerioun sång och Sabina Sandri Olsson, cello. Söndag e. nyår, 2 januari 11.00 Högmässa. Jonna Hennig och Birger Marmvik. Söndag e. trettondedagen, 9 januari 11.00 Högmässa. Jonna Hennig och Birger Marmvik.

God jul och ett välsignat gott nytt år!

KRISTINEBERGSKYRKAN Julafton, 24 december 10.00 Levande julkrubba. Den första julen gestaltas genom musik och drama. Glöggmingel. Medtag vaccinationsbevis och id-handling. KOLBERGAKYRKAN -BARNENS KATEDRAL Julafton, 24 december 10.00 Levande julkrubba. Den första julen gestaltas genom musik och drama av barn- och vuxenkörer. Glöggmingel. Medtag vaccinationsbevis och id-handling. JULMUSIK Kristinebergskyrkan, söndag 19 december kl. 16.00 Jul i Kristineberg – musikgudstjänst med Kristinebergskören, Hugo Sjögren och Björn Leander. Oskarshamns kyrka, nyårsdagen, 1 januari k. 16.00 Los Cantores nyårskonsert med Maria Klingstedt, Hugo Sjögren, Marcus Eriksson, Matilda Nyberg och Åsa M Jonsson. Andakt, Marie Ivarsson. Fri entré. Medtag vaccinationsbevis och id-handling. Oskarshamns kyrka, torsdag 6 januari kl. 16.00 Julens sånger och psalmer – musikgudstjänst med Oskarshamns kyrkokör, Cecilia Alrikson, Birger Marmvik och Jonna Hennig. Medtag vaccinationsbevis och id-handling.

www.svenskakyrkan.se/oskarshamn


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

FLYTTNING - BUD - GODS

MISTERHULTS FÖRSAMLING Julafton, 24 december kl. 11 Julkrubba, Misterhults kyrka M. Larsson-Söderberg, sång och flöjt. Julafton, 24 december kl. 23 Julnattsmässa, Misterhults kyrka Välkommen till en fridfull julnattsmässa. Vi samlas utanför kyrkan till trumpetspel från klocktornet och går tillsammans in. Vaccinationsintyg. Juldagen, 25 december kl. 06 Julotta, Misterhults kyrka Kyrkokören. Anmälan till pastoratsexpeditionen: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 0490-842 00. Sista anmälningsdag är 22/12.

Juldagen, 25 december kl. 07.30 Julotta, Misterhults kyrka Kyrkokören. Anmälan till pastoratsexpeditionen: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 0490-842 00. Sista anmälningsdag är 22/12. Annandag jul, 26 december kl. 11 Mässa, Figeholms kyrka M. Larsson-Söderberg, sång och flöjt. Nyårsafton 31 december kl. 18 Nyårsbön, Misterhults kyrka Med reservation för ändring. Besök webben för den senaste information.

Från ett kuvert till 17 pallplatser! Oskarshamn

Sverige

0491-108 78, 070-669 50 02

Europa

TACK TILL ALLA VÅRA FINA KUNDER SOM RÖSTAT I SVENSKT KVALITETSINDEX ÅRLIGA UNDERSÖKNING! D

A IN

FÖRSÄKRING A

VI G

SAKFÖRSÄKRING

SAKFÖRSÄKRING

2021

2021

PLAST LINOLEUM KAKEL KLINKER VÅTRUM TRÄGOLV GOLVSLIPNING

”Hurra och heja, du dotter Sion! Ropa så att rutorna skallrar, dotter Jerusalem! Din kung kommer! En god kung som ställer allt till rätta! En ödmjuk kung som rider på en åsna, på ett ynka åsneföl! Nu är jag trött på krig! Nog med stridsvagnar i Efraim! Nog med stridshästar i Jerusalem! Nog med svärd och spjut, bågar och pilar! Han skall ge folken fred, ett fridsamt världsherravälde, från de fyra väderstrecken till de sju haven” (Sakarja 9:9-10, The Message övers.)

Det brukar heta att hoppet är det sista som lämnar människan. Människan verkar äga en förmåga att vägra vilja ge upp eller släppa taget om det hopp som finns, även om det för stunden kan te sig litet. Att vi människor har denna trotsiga envishet att fortsätta vilja hoppas och tro, så länge det ser ut att finnas en chans, är fascinerande. Vi skulle heller inte klara oss utan hopp. Det håller oss vid liv. Och så länge det finns liv - finns det hopp! Det finns mycket i världsläget som utmanar vår möjlighet att våga hoppas, på något annat och något bättre. Bibeltexten i Sakarja talar om en kommande kung. En god kung som kommer ställa allt till rätta. Kungen ifråga är Jesus Kristus. Och han kommer med en fred som en dag kommer innesluta allt. Vågar man tro på det? På riktigt alltså? Uppenbarligen, eftersom det finns människor utöver hela världen, också i Sverige, som tror och sätter

sitt hopp till just det, eller mer specifikt – till honom. Det kristna hoppet är ett trotsigt hopp. Det utmanar envist och fast varje tanke och varje ord som påstår – det är kört, det finns ingen framtid att hoppas på. Det kristna hoppet är också ett säkert hopp, för det grundas inte på någon mänsklig organisation, politiskt program eller enskild ledare. Hoppet med stort H har istället sin grund i personen Jesus Kristus, den han är, vad han gjort och vad han sagt att han kommer att göra. Och det är det hoppet vi särskilt lyfter fram i kyrkorna nu i jul och adventstid. ”Innan ni vet ordet av har rättvisan segrat. Blotta ljudet av hans namn ger hopp, till och med för icke-troende i fjärran” (Matteus Ev. 12:21, The Message övers.). Carl-Johan Österblad, pastor Pingstkyrkan Oskarshamn

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar vi alla våra kunder!

Sörviksvägen 15B, Oskarshamn. Tel. 0491-816 66

Vi tackar alla våra kunder för året och önskar en riktigt

FÖRSÄKRING A

R

Ett trotsigt hopp!

ET!

A IN

SVERIGES NÖJDASTE PRIVATKUNDER

Bli nöjd kund du också på dina.se Bli nöjd kund du också på dina.se eller ring 0770-160 500 eller ring 0770-160 500

OBB ÖR J

D

SVERIGES NÖJDASTE FÖRETAGSKUNDER R

Kontakta oss! www.svenskakyrkan.se/sodratjust E-post: sodra.tjusts.pastorat @svenskakyrkan.se Telefon: 0490-842 00

23


24

nr.

oskarshamns annonsblad

AUKTIONER Anonyma Alkoholister

Har du en önskan om att sluta dricka? Möten måndag och torsdag kl. 19.00, lördag kl. 11-12. Öppet möte för anhöriga/intresserade första veckan i varje månad. Oskarshamnsgruppen Dammgatan 9, Oskarshamn tel. 072-721 49 91

Välkommen till vår hemsida gruviks.se

Vi köper eller säljer mot provision

12 – 2021

En musikalisk ­upplevelse i julklapp

hela hem eller delar därav Vi utför röjningar och flyttstädningar Nytt telefonnummer

0491-76 09 90 Väderumsvägen 5, Oskarshamn

JULKLAPPAR

– alltid till låga priser!

Tel. 0491-176 00 Dagtid: 0200-212 019 Exp.tid tors. kl. 17-19 övrig tid telefonsvarare

www.oskarshamn.boj.se info@oskarshamn.boj.se

50%

Violinisten Johan Dalene

på alla julsaker

Foto: Mats Bäcker

start torsdag 16 december

MELLANDAGSREAN

startar tisdag 28 december

Oskarshamns Kammar­ musikförening och Jazz­ klubb följer med sin tid. Det sägs nämligen att årets julklapp kommer att bli en hållbar sådan, en inbjudan till ett evenemang. Med denna text presenterar vi vår klapp.

Öppet: tisdag-fredag 10-18, lördag 10-14 Shalom Second Hand drivs helt ideellt. Överskottet går till Shaloms hjälp- och ungdomsarbete. Döderhultsvägen 10 Oskarshamn 0491-144 74

Välkommen på

Danskurs! Anmälan är öppen för vårens kurser:

Våra intensivkurser kommer att publiceras under våren.

God Jul! Anmälan och mer information:

www.snesteg.se

Facebook: Dansklubben Snésteg Välkommen till Dammgatan 11, Oskarshamn hälsar DK Snésteg!

Söndag 9 januari Medel 17.00 Styrka 18.15 Vallhalla gympasal

FÅRBO

Start 12 januari kl. 19.00 Hoppfri medel Övriga tider och info Gympalusten Facebook.

Ravel och Mendelssohn. I den sistnämndes violin­ konsert spelar Norrköpings egen stjärnsolist, den unge Johan Dalene. En julklapp i tiden alltså. Den 17 januari ges en konsert med Camerata ­ Nordica i Oskarshamns kyrka. Mer om det på ­annan plats i denna tidning.

ATEQ Friskvård erbjuder

massage och hälsorådgivning för företag och privatpersonser

Vill du köpa presentkort eller nyttja årets friskvårdsbidrag hos oss? Hör av dig till Susanna på 070-397 09 19 så hjälper vi dig.

Vi på ATEQ Friskvård önskar

Vårprogrammet 2022

s! Julklaptypcksterip om en

Ge någon du upplevelse. härlig teater

Kriget har inget kvinnligt ansikte

God Jul & Gott Nytt År! Vi ser fram emot att öppna i nya lokaler på Frejagatan i centrala Oskarshamn i januari 2022. Mer information kommer vid öppning. Inom kort finns vi på

Instagram, Facebook och

SKIDSPÅR

Hur är skidspåren idag? Gå in på skidspar.se Sök spårstatus – län – kommun – anläggning

(Havslätt Friluftsområde)

Bokadirekt

Lottas Akupunktur & Shiatsu

UPPSALA STADSTEATER

VÄNINNAN

23/1 | 19:00 | Forum Oskarshamn

GÖTEBORGS DRAMATISKA TEATER

2/2 | 19:00 | Forum Oskarshamn

Stolthet och fördom

FOTO: SENAY BERHE

START VÅREN 2022

En del av ATEQ Lindnäs AB

Två gånger under pande­ min har vår konsertresa till Norrköpings Symfoni­

FOTO: KLARA G

Bugg steg 1-4 Lindy hop Modern Fox Barndans från 2-12 år

ATEQ Friskvård

orkester fått ställas in. Den 17 mars 2022 hoppas vi verkligen att den blir av. Som vanligt tar vi oss med buss fram och tillbaka till den festliga Louis de Geer­ hallen. Där äter vi en lätt måltid bestående av antingen sparrissoppa eller kycklingoch sparrispaj, båda med tillbehör och dryck. Symfoniorkestern spelar musik av Berlioz, Roussel,

13/4 | 19:00 | Forum Oskarshamn

076-172 84 30 lottasakupunktur.se

Annonsera

CIPHA 64

Head Peace

­lokalt så klart!

Nästa nummer ­kommer den 26-27 januari, ­manusstopp 13 januari. Välkommen att boka din annons!

Tel. 0491-134 20

e-post: info@oskarshamnsannonsblad.se www.oskarshamns­annonsblad.se

TEATER HALLAND

7/5 | 19:00 | Kulturhuset

14/4 | Flickan från Blåkulla | Promenadtetater för hela familjen | Teater Carpa

Biljetter finns att köpa på Forum, ICA Maxi och nortic.se För mer info, besök vår FB-sida, skaffa ett scenpass och få vårt nyhetsbrev eller håll koll på oss genom ”Attraktiva Oskarshamn”.

sp Kl a r ip p a an ur no och ns en !

Kontakta Brottsofferjouren i Oskarshamn för hjälp, stöd och medmänsklighet. Kostnadsfritt!


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

25

LÅGA PRIS

Få utvalda 3 steg som före erbjudanden din vardag: bara för dig! 1 Ladda ner vårt

SCANNA QR-KODE

Scanna QR-koden med att komma till Veckans Som stammis kan du få personligt utvalda erbjudanden

och inspirerande recept direkt till din mejl.

2

LÄGG TILL PÅ HEMS

1. Registrera din mejl via ica.se eller på vår butikshemsida. FÖR IPHONE: • Klicka på den här symb 2. Logga in för att se att du har angett rätt mejladdress. 3. Upptäck alla härliga erbjudanden i din inkorg. • Välj sedan alternativet

”Lägg till på hemskäme

FÖR ANDROID: • Klicka på de tre små p • Välj sedan alternativet

”Lägg till på startskärme

3

KLART!

Nu kan du enkelt ta del alla strålande erbjudand direkt i mobilen. Och du reklambladet uppdatera automatiskt varje vecka

V41_DR--NP--MSS_Oskarshamn-81699_BM_02


26

nr.

oskarshamns annonsblad

MITT OSKARS HAMN

12 – 2021

nytt från KATTHEMMET

I varje nummer av Annonsbladet, presenterar vi en person som är inflyttad till Oskarshamn. Vi har ställt ett antal frågor om vad de tycker om sin hemstad. Den här gången har vi intervjuat Daniel Johansson, leg. naprapat vid Asgård Naprapati AB. Hur hamnade du i Oskarshamn? Under sista terminen på Naprapathögskolan i Stockholm började jag söka legetimationspraktik för kommande året. Fick kontakt med en redan etablerad naprapat i Oskarshamn, som ringde mig och frågade om jag inte skulle ta och komma ner över sommaren. Mitt spontana svar är oftas JA, så så fick det bli. Och det var ett utav de allra bästa och häftigaste besluten jag tagit hittills livet.

Namn: Daniel Johansson Bor: Bostadsrätt i centrum Jobb: Egenföretagare med tre verksamheter. Leg. naprapat vid Asgård Naprapati AB, delägare och head coach på Östlandet samt föreläsare och inspiratör med kursen & workshopen ”Mindset i praktiken”. Fritid: Tränar & tävlar inom CrossFit. Familj: Sambo

Vad tycker du är det bästa med stan? Som den inflyttade storstadsbon jag är, så uppskattar jag verkligen närheten till allt. Grönområden, skogen, havet, insjöar, cykelleder, vandringsleder, vänner, träningsanläggningar, simhall osv. Jag säger ofta till mina klienter på behandlingsbänken att det nog är lätt att ta för givet vad Oskarshamn har. Det är lätt att missa om man inte har några andra preferenser tror jag. T.ex, att man efter arbetsdagens slut kan bestämma med en vän samma kväll i juni att man ska bada i havet och grilla helt spontant är i princip omöjligt om du bor i Stockholm. Här är grillen tänd 20minuter senare, medan du torkar ur saltvattnet ur håret. Livskvalitet! Vad tycker du skulle kunna bli bättre och vad saknar du? Jag och sambon har pratat om att det kanske är viss begränsning på varierande matställen i stan. Något som dock känns som Oskarshamn arbetar på att ändra. Möjlighet till klättring inomhus hade varit häftigt också. (Kanske på samma gång som man äter?) Vad vill du tipsa andra om att göra här? Upplev det naturnära aktiviteter i Oskarshamn. Cykellederna bakom sjukhuset, löpstigar i viljan eller havslätt, Swimrun banan vid Gunnarsö, OCR Banan I Kristineberg, Ostkustlederna, Mini-tri rundan vid Eckern, SUP-tur vid Åsvallesund är bara några.

Elsa Märta &

Gemensamt lugnt hem

Micke Ensamkatt, inne/ute

Snuffe-Oliver Esmeralda Innekatt, kattkompis

Lugnt hem, innekatt med kattkompis eller ensam

ulklappstips! JKatthemmets Almanacka 2022 ute till försäljning nu – 125 kr

Intäkterna går oavkortat till våra katter!

Katthemmet Oskarshamn Pg 498 92 96-1. Swish 123 033 14 88. Tel. 0491-188 15. E-post: katthemmetoskarshamn@outlook.com katthemmetoskarshamn.se


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

27


28

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Auktoriserade redovisningskonsulter Klämnav. 1 - Västra Industriområdet, Oskarshamn Tel 0491-720 01. Mobil 070-249 07 92.

Åsavägen 3, Oskarshamn Tel 0491-100 40

Håkan Pantzar Eva Pantzar Ann-Louise Pettersson

Stängt v.53

Verkstadsg. 20, Oskarshamn tel. 0491-78 02 02

Marcus Carlman med personal

0491-184 70 Tel. 0491-155 05, 0499-144 00

www.samuelssonstak.se

0491-331 30

www.motiverautbildning.se Tel: 0491-76 03 50

Stensbergsvägen 5 0491-138 60, 070-691 38 60

BILELEKTRO SVALLIDEN Norra vägen 10, Oskarshamn Tel. 0491-105 45

070-249 18 32, 070-249 18 33, 070-249 18 34 Kyrklyckegatan 26, 579 91 Bockara www.bockaraentreprenad.se

Ficksjöhagen, Fårbo. 070-354 61 04, 070-678 34 38

Kolbergavägen 52 OSKARSHAMN

Plåtson i Oskarshamn AB Besöksadress: Väderumsvägen 3 Telefon: 0491-136 95 plat@platson.se

Allt inom värme! Tel. 070-575 74 42

ÅSAVÄGEN 3, TELEFON 0491-102 00 MÅN-FRE 7-18 • LÖR 9-14 • SÖN 10-14

Tel 0491-145 45. www.ohe.se

www.bilprovningen.se

www.tellusror.se • tomas@tellusror.se

Ditt lokala budföretag Oskarshamn 0491-188 18 Kalmar 0480-49 39 00

Allt inom måleri

www.brg.nu Benny Kjellgren 070-485 48 71

Allégatan 21, Figeholm. Tel 0491-315 47

070-616 09 20

Tel. 0491-701 20. Bert 070-673 28 38

Telefon 010-445 5910


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Grustagsv. 4, Oskarshamn. Tel 0491-164 70

Tel. 070-30 80 294

VÄDERUMSVÄGEN 10, OSKARSHAMN TEL 0491-148 73 WWW.SJOGRENSLAS.SE

Tel. 070-30 70 294

Lilla Torget 8 Oskarshamn Tel. 0491-76 07 30 www.signeafast.se

www.soders.eu

www.teq.se

Grustagsv. 4, Oskarshamn. Tel 0491-160 70

- proffs på teknik!

Morgan Jonsson

070-958 28 89

Vi önskar våra anställda och kunder en riktigt god jul!

Be-Ge Företagen AB

Tel. 0491-162 18, 070-279 90 78

MÖNSTERÅS TEL. 0499 - 139 30 www.waldebjers.se

Johan med personal

Jour på värmesystem

ostkustbilar.se

Tel. 070-631 70 10, kent@oskarshamnstransport.se

☎ 0705-55 18 55 WWW.EXPECTOR.SE

info@iqenergi.se

Din lokala bilprovning

Tel. 0491-44 40 40 www.solkustensekonomi.se

Hans Bolling 070-673 27 59 0774-400 800 • www.besikta.se

hansbollingholding@telia.com

Helene Bolling Tel. 070-556 98 24 E-post: helene@fintavsked.se

29


30

nr.

oskarshamns annonsblad

GÄLLER HELA LANDET

TÅT

t öppn De fem förs ra till iljetter varde vinner två b 22. 0 2 n nsrev y Oskarsham r Värde 750 k

FÅRA FEM KASTAR GUTAR

ÄR MASSEDANSRAT SKAPANPARTI DE

SLUT

ill Vinn biljettesrretvyn! Oskarshamande rätta svaren

20/10

Revykrysset

12 – 2021

BINGOLIKNANDE SPEL

RYMDFIGUR

CHAUFFÖR ÅSYFTA

VISAT UPP SIG 5 MOT 4 PÅ ISEN ÄR BORTSKÄMDA

SKYFFLA IN MAT GODA PRESENTEN KAN BLI TILL TE

TRÄDSAMLING

SMÅSTENARNA

TIDIG

GEJDERN

KLIPP SPANSK RÄTT

UTSIKT

OVÄNTAT FÖRFARINGSSÄTT

3,14

VANLIGT MÅTT I RECEPT PARTI

VÅTMARK LÄMPLIG

SÅNG

MOT BOTTEN

TIDEVARV TID

POSTCOVID TRÄD KEXEN

MELLAN ÖSTERN STAT PLAYOFF FÖRE MAJESTÄT

SUBSTANSEN

LURATS DOMNAD UTAN DOM

PÅHITTAD

KROKIG

LÄSES SNABBT MATALLSTÅNG

SOPTIPP VÅRDAR INTENSIVT

MUNHUGGAS PILSNERTYP

AVVAKTA

DAMPLAGG LJUS FÖRORDNINGENS MÄKLAT

SOM OCH

EFTER

ÄR FINA GÅNGAR FINFÖRDELAR FRUKT

KONSTEN SÄLATT BYGGA JER EN FILMUT MILJÖ

@I LONDON

IDAG ORD FÖR BÅDE DÅLIG OCH VÄLDIG RAUK

STARKT & GRÖNT FREDAG 13:E

STÄPP I AFRIKA

JOULE

GLÄDJA

PÅ BERGENÅK

KALLE ANKA

LIESKAFT

SUVAR OOLONGPLANTAGE

MODERN TEKNIK IHOP

F Ö D A

SANKT KORT

BYGGSTEN GODHJÄRTAD

VILLERVALLAN FINNS RÖRIG VEGETATION

SKÖTSEL

LANDTUNGA

TEMPO

ÄR UNGA OCH NYRIKA

OX XUDDE 135-21

ÅKERSTYCKENA

SVEPA LÅNGDRAGET

POPMISS

ANNO PRIMITIV REVOLT OMBORD

SVART OCH VITT BLANDAT BOA

HUSRUM

MAKAKEN LUFTKONDITIONERING

LIKASÅ

SLUTORD I BÖN

ÄDEL DRYCK

TIPSA OM ATT INTE

EVENEMANGSPLATS

BANDY & FOTBOLL BJÖRNNÄVEN

JAG ÄR OFTAST DÅLIGA

MER BLÅÖGD

HEMSKA MINNEN

HÄMNINGSLÖS NJUTNING PALSTERNACKA

DE TRIVS VID VATTEN

CIVILSTÅND

ÄR EN ENSAM JON BÖRDA

LOVORD

VIDRÖR VÄXER GÄRNA PÅ MO

KONSTNÄRLIG LEDNING

RASERI

KONKRET RÖDAKTIG

PÅLITLIG MORSGRIS TERRASS

BÄVAN LEDSJUKDOM

LYSER UPP I RUMMET BEDRIFT

MERITLISTA GRYMTOXE

LITET MÅTT SKOLÄMNE

SPORTJACKA

STYRS

SINNESRÖRELSEN

ÄR PÅHITTAD

SLAGREDSKAP STATERNA

DRAG

SKÅDISKELLY 19291982

OSKAR FROM

FÖR SPETSVERKTYG

SCHACKPARTI

ÖRESUNDSÖ

KAN SÅDAN HETA

TÄTT VÄXANDE HJÄLPORGAN GRODBABY

DEN ÄR DISTINKT ÖVAR I ATT ARBETA SKARP

SMÄRTUTROP

PÅ TAIPEIBILEN

STOPPAD KUDDE KLÄDKEDJA

BOTTENFISKAR

VÅR VALUTA KORT

ARTISTPAR

2, 3,4 OCH 8 I PACIFISM

Lösningen ska vara oss tillhanda senast 13 januari 2021: Oskarshamns Annonsblad, Döderhultsvägen 6, 572 31 OSKARSHAMN. Märk kuvertet ”Revykryss 21/12” Namn: .......................................................................................................................................... Tel.............................................................................................................. Adress ......................................................................................................................................... Postnr/Ort .................................................................................................

HALVFAST MASSA

KRAFT


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

31

Att kallbada har blivit väldigt populärt badar där, tycker det viktigaste är att ha tillgång till ett omklädningsrum. Tidigare stod vi utomhus och klädde om och vi hade ingenstans att göra av våra kläder, berättar Anette Svensson. Förutom att kallbad är både härligt och nyttigt ger det, enligt medlemmarna, en fin social gemenskap. Oskarshamns Kallbadförening bildades den 18 maj i år. Dessförinnan hade ett medborgarförslag om kallbadhus lämnats in till kommunen. Föreningen består idag av åttio medlemmar. För att kunna organisera badandet, har man ett boknings-

Efter kallbadet är det skönt att värma sig i den uppvärmda jacuzzin. Från vänster: Katarina Malmberg, Margareta Laksonen, Maarit Poikeljärvi, Valentina Appelqvist, Jana Öberg, Hasse Broms. På onsdagar kallbadar många av Oskarshamns Kallbadförenings medlemmar på Corallen. – Vi har fått ett väldigt fint samarbete med Corallen,

säger föreningens ordförande Lisbeth Palmberg. Klockan sju på morgonen är den vedeldade bastun varm. Utanför bastun finns en uppvärmd jacuzzi och en pool med havsvatten. För

den som vill bada i havet, finns en badstege året om. Då man badat i tregradigt vatten, känns det skönt att värma sig i bastun eller yacuzzin. Efter badet väntar en härlig frukost. Detta får

vi nog kalla för lyxvarianten av kallbad, skrattar Maarit Poikeljärvi. Föreningen hyr även in sig på Kanotklubbens lokaler på lördagförmiddagar. Flera av medlemmarna som

system. Det finns även en privat Facebookgrupp som heter Oskarshamns Kallbadförening. Där kan man se inlägg och bilder, men man är inte automatiskt medlem i själva föreningen. Det medlemskapet måste man söka. Önskan om ett kallbadhus har inte släppts och ska diskuteras igen på årsmötet i mars nästa år. Runt om i vår kommun finns det många som tar sig ett dopp året runt. Men det är viktigt att ha respekt för det kalla vattnet och helst inte bada ensam, eller om man har hjärtproblem eller högt blodtryck.

FAKTA OM KALLBAD Välgörande hormoner som minskar smärta och lindrar lättare depression aktiveras vid kalla bad. Källa: Illustrerad Vetenskap ”Är vinterbadande hälsosamt”. Karl Hulte´n har i en artikel i SVD skrivit, att kroppen svarar vid kalla bad med hundratals fysiologiska reaktioner samtidigt; adrenalin, noradrenalin, samt oxytocin, kroppens eget lyckopiller, frisätts vilket innebär positiva hälsoeffekter.

UPPTÄCK FRIHETEN PÅ VÄGARNA. Nya uppdaterade KODIAQ är bilen för er som älskar att utforska naturen. Ett perfekt tillskott till familjen med sin fyrhjulsdrift och dragförmåga, nu med ännu högre komfort och plats för sju personer. Ta dig fram i naturens frihet oavsett om ni är intresserade av havet, skogen eller fjället. Välkommen in!

FRÅN

4 895 kr PER MÅN*

ŠKODA KODIAQ Style Adventure Edition TDI 200 DSG 4x4 fr. 414 900 kr Privatleasing 4 895 kr/mån* inkl. Drag-, värmare- och Businesspaket* Bränsleförbrukning blandad körning från 6,4 l/100 km, CO2-utsläpp från 169 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta sep 2021. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden är extrautrustad.

Oskarshamn Södra Fabriksgatan Tel: 0491-76 15 00 Öppettider:

Vetlanda Verkstadsgatan 2 Tel: 0491-76 15 00 Öppettider:

Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

www.be-ge.nu


32

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

Snart dags för första åket nedför Hjortberget

skidliften med tillhörande faciliteter. Han räknar med att premiäråket på Hjort­ berget skall kunna genom­ föras innan årsskiftet om väder för utsättningarna medger detta. – Det är inte minst tack vare frivilliga och ideellt kämpande krafter som vi nu Också uppförandet av en ny närmar oss slutfasen i vårt byggnad som skall inrymma liftprojekt. Skidliftens totala liftkur, skidskolans lokaler längd kommer att vara och ett kallförråd, har ge­ 600 meter och varje meter nomförts under senaste ti­ behöver finansiering med den. Hjortbergets gamla 5 000 kronor. Ännu saknas lift, som nu ersättes med en det dock ett antal meter för effektivare, säkrare och att den nya anläggningen toppmodern skidlift, instal­ skall vara helt finansierad. lerades redan 1974. Vi är givetvis tacksamma för Jim Håkansson, ord­ alla de b­ idrag som vi mot­ förande i Hjortbergets skid­ tagit så här långt. klubb och entusiastisk – Men nu ber vi dig som projektledare för skidlift-­ företagare eller privat­ ­ projektet, berättar att man person, och som ännu inte nu är inne i slutskedet av har medverkat och stöttat uppförandet av den nya vårt liftprojekt, att om du Ett intensivt arbete med att bland annat gjuta fundament och montera upp sex master i stålkonstruktion, har pågått under de senaste veckorna för att slutföra arbetet och installationen ­ av den nya skidliftanläggningen på Hjortberget.

Den nya skidliftanläggningen är på plats och om vädret tillåter, räknar man med att köra igång den innan årsskiftet.

har möjlighet att skänka ett ­bidrag, stort eller litet, som en hjälp att få vårt efter­ längtade projekt i hamn, fortsätter Jim. – Gå in på vår hemsida

GodJul Gott Nytt År

önskar MRF-företagen i Oskarshamn

www.hjortberget.se/lift där det finns instruktioner hur du kan lämna ditt bidrag. Jim Håkansson konstate­ rar avslutningsvis att den nya skidliften kommer att

ge hela anläggningen på och omkring Hjortberget ett stort lyft. – Med den nya liften, tre olika nerfarter, pulkabacke, café och mysiga grillplatser,

har vi ytterligare utvecklat Hjortberget till att vara ­Ostkustens självklara alpina centrum.

UPPGRADERA DIN VÄRMEKÄLLA OCH SPARA ENERGI! Nu är det högsäsong för att se över värmeförsörjningen i er fastighet. Vi utför installation och service av alla energislag, exempelvis värmepumpar, ved- & pelletsanläggningar m.m. Vi tar ansvar och följer gällande rekommendationer kring Covid-19

ör installat la a k lo Din nhet i rs erfare å 9 1 d e ! m anschen energibr Vi projekterar, installerar och servar alla energislag i hela Kalmar län.

Be-Ge Personbilar AB Be-Ge Lastbilar AB Be-Ge Lackering AB

Ring Dan: 0705-55 18 55

Pappersbruksvägen 1, 572 74 Påskallavik


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

Hemvändare välkomna!

I Franzéns

F

KUS

Falk, platsutvecklare på ­Attraktiva Oskarshamn. Därför anordnar vi en utställning på Flanaden under perioden 17 december till den 9 januari som riktar sig För att uppnå målet­till målgruppen hemvändare. har Attraktiva Oskarshamn – Utställningen och inAB tillsammans med formation om jobbmöjligOskarshamns kommun heter, kommande bostadspåbörjat ett långsiktigt projekt, fritidsutbud med ­ ­arbete att med olika medel mera kommer att finnas i locka olika målgrupper till tidigare Franssons BlomOskarshamn. mors skyltfönster. En del av Ett exempel på målgrupp mellandagarna kommer utär hemvändare. Det vill säga ställningen vara bemannad oskarshamnare som flyttat av representanter från från staden för studier, jobb ­Oskarshamns kommun, eller för kärlekens skull. näringslivet och Attraktiva ­ Gruppen hemvändare är Oskarshamn AB. Också en den första av målgrupperna kampanj på sociala medier som kommunen och för att trigga hemlängtan ­Attraktiva Oskarshamn hos tidigare oskarshamnare vänder sig till. ingår i vår kampanj, tillägger Titti Falk. Annonsbladet träffade Hanna Karlsson, 22 år som – Jag är förstås glad nyligen flyttat tillbaka till att Scania satsade hemstaden Oskarshamn på att a ­ nställa mig ­efter 3 års studier till högoch jag uppmanar skoleingenjör i Växjö. ­också andra företag – Under utbildningstiden här att våga satsa på hörde man då och då talas nyutbildade . om Scania som en attraktiv arbetsgivare. Tanken väcktes att söka sig till Scania och Oskarshamn på grund – Många återvänder ju till av ett intressant jobb. S­ cania hemstaden för att fira jul sökte utbildad personal, med familjen eller för att även nyutexaminerade, så träffa vänner från g­amla jag skickade in mitt CV och kompisgänget, säger Titti min jobbansökan. Det En vision för Oskarshamns Kommun är att nå 30.000 invånare år 2030. Ett tydligt uttalat mål att Oskarshamn skall växa med andra ord.

Foto: Cornelia Höglind

MAGNUS FRANZÉN, vd Attraktiva Oskarshamn

Tänk, nu har jag redan varit ett år på Attraktiva Oskarshamn! Det har varit en lärorik och intressant tid. Jag är fortfarande fascinerad över mängden aktiviteter vi utför och spännvidden av ämnen och frågor vi är engagerade i, med tanke på att vi enbart är 5,5 personer i bolaget. Vi påminner ofta oss själva om vårt huvuduppdrag, som är att jobba för visionen att bli 30 000 invånare 2030 och att de aktiviteter vi genomför på något sätt ska göra nytta i den strävan. Därför känns det logiskt att vi nu tillsammans med kommunen startar upp en inflyttarsatsning. Vi siktar särskilt in oss på återvändare, det vill säga vi vill locka tillbaka de som en gång bott här tidigare. Och kära oskarshamnare, här ska vi hjälpas åt! Kanske har du redan sett kampanjen på Facebook där du kan tagga vem du saknar i Oskarshamn? Då länkas de till ett Oskarshamns-quiz som ska locka fram känslan av hemlängtan. När du gjort detta får du en extra guldstjärna om du får hem den saknade över jul och ser till att få in personen i fråga till Flanaden under mellandagarna. Där har vi fått låna Franssons gamla lokaler, vars skyltfönster kommer vara fyllt med triggers för att väcka hemlängtan, kombinerat med lediga jobb och bostäder. Flera av dagarna finns representanter på plats från Attraktiva, kommunen och näringslivet.

Det var nio nyinflyttade som jag mötte, med olika ålder och bakgrund. Den första började med att säga ”Jag älskar Oskarshamn! Det är det bästa jag gjort att flytta hit!”. Sedan säger nästa person samma sak, den tredje något liknande och så höll det på. Nio nya härliga oskarshamnare som på kort tid blivit riktiga ambassadörer! De framhöll till exempel att människor här är trevliga, hjälpsamma och tar sig tid att prata. De framhöll hur vackert det är och hur enkelt det är att leva här. Allt sådant som vi inbitna oskarshamnare kanske glömmer bort att uppskatta. Att få ett perspektiv utifrån är alltid nyttigt. Vi oskarshamnare är inte så lättimponerade och det är lätt att bli hemmablind och ta fördelarna som självklara. Därför var det otroligt hjärtevärmande att höra hur positivt våra nyblivna oskarshamnare såg på sin stad. Tänk på det nu när vi ska påminna de vi saknar att återupptäcka det enkla, sköna livet i vackra Oskarshamn!

Attraktiva Oskarshamn AB ska stärka Oskarshamns attraktivitet, skapa utveckling och bidra till tillväxt. Följ oss! facebook.com/platsenoskarshamn instagram.com/platsenoskarshamn se/linkedin.com/attraktivaoskarshamn e-nyhetsbrev: oskarshamn.com/nyhetsbrev oskarshamn.com, attraktivaoskarshamn.com

Hanna Karlsson, hemvändare som har fått jobb som konstruktör på Scania efter studierna i Växjö. r­ esulterade i att jag fått jobb som konstruktör inom produktutveckling, fortsätter Hanna. – Jag är förstås glad att Scania satsade på att anställa mig och jag uppmanar också andra företag här att våga satsa på nyutbildade. Om jobbmöjligheter finns på hemorten, tror jag absolut att flera av mina kompisar som pluggar på olika håll skulle kunna tänka sig att

återvända till hemstaden. – En jättekul bonus för mig och för Oskarshamn, berättar Hanna avslutningsvis, är att min pojkvän Rasmus Johansson från ­ Åseda flyttar hit, då han ­ också fått jobb på OPL här. Vi har ­precis köpt en lägenhet här och är jättetaggade för en framtid tillsammans i ­Oskarshamn. Annonsbladet önskar Hanna och Rasmus lycka till!

Det ska vi fira! Grattis!

För att ge lite inspiration inför värvningsarbetet vill jag berätta om den senaste av de nyinflyttarträffar vi anordnar regelbundet, där jag fick hoppa in som vikarie. Vilken upplevelse!

Jag önskar dig en riktigt God Jul! Magnus Franzén

33

Vill du fira någon? Skicka ett mail med foto och text till info@oskarshamnsannonsblad.se eller skicka in ditt material via post till Oskarshamns Annonsblad, Dödernhultsvägen 6, 572 31 Oskarshamn. Märk kuvertet ”Firardags”. Det kostar ingenting att vara med och fira!

Majblomman i Oskarshamn önskar elever och sponsorer en

God Jul & Gott Nytt År! Varmt tack till alla elever som deltog i årets insamling samt till alla Er som, på olika sätt under 2021, stöttat vår verksamhet. Ert stöd är oerhört värdefullt! Ni bidrar alla till att förbättra barns situation i Oskarshamn. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Annonsbladet Damklubben Grimhild Damklubben i Kolberga Dagverksamheten Kringlan Föreningen Raff Föreningsstödet Intersport Jeansbolaget Kroppskakans vänner

Ladies Circle 36 Lundins Skor Minnesgåva e. A-M Magnusson Ordensförbundet W.M Oskarshamns församling Oskarshamns kommun Privatpersoner Skolelever och skolombud i Oskarshamn, Fårbo, Bockara och Kristdala

Styrelsen i Majblommans lokalförening i Oskarshamn

Maria Lindberg, Kerstin Nordlinder, Arne Johansson, Lennart Wetterholm, Irene Leek Roth, Sonia Samuelsson, Inger Antonsson, Carita Lidén

GRATTIS LILLY och LINA SELLBERG

Storasyster Lina 4 år och Lilly som fyllde 1 år den 6 december. Kramar och grattis samt God Jul önskar gammelfarmor.


34

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

För 50 år sedan:

Julen 1971 Julhelgen detta år bjöd inte på ­några dramatiska händelser. Om vi ska tro vad lokalpressen skrev. Men julskyltningssöndagen fick hållas i halvmörker. ”I städer och samhällen är ju de ­ strålande ljusgirlangerna över gator och torg en av de mest framträdande detaljerna för att ge ljus och stämning åt arrangemanget. I Oskarshamn saknades dessa helt”, rapporterades i tidningen. Köp­ männen försvarade sig med att den gamla ­belysningen inte längre var ­tillåten att sättas upp och att man inte hunnit skaffa ny. Årets julklapp, eller en av dem, var en heltäckningsmatta. Ett tips till de män som inte visste vad de skulle ge sin fru. Idag finns det nog inte många fruar som skulle bli glada för en sådan julklapp, inte ens om mattan ifråga hade blommigt mönster. För kvinnornas julklappar till sina män var tipset mer traditionellt. Det vill säga om männen ifråga var hemmapysslare. Kanske många av de män som fick en borrmaskin hellre hade velat ha en bok eller en kikare?

Snälla barn kunde få mjuka paket från AB Barn och ­Junior. Hur tufft innehållet i de mjuka paketen än var, får vi hoppas att det blev ett par hårda paket också. Myrans Livs vid Lilla T ­ orget ­satsade på ett säkert kunddragande evenemang med dopp i grytan och provsmakning av smått och gott från julbordet. Förmodligen såg många kunder till att ”provsmaka” sig riktigt mätta och dästa denna ­fredag. En butik som fanns då som nu fast på annan adress är Lundins Skor. Dit gick både män och kvinnor om fötterna fick bestämma.

God jul önskar Annonsbladets ­nostalgiredaktör.

Text och annonsurval: J Teiffel

God Jul & Gott Nytt År Tel. 0491-134 20 | e-post: info@oskarshamnsannonsblad.se | www.oskarshamnsannonsblad.se

Nästa utgåva kommer onsdag-torsdag 26-27 januari. Manusstopp 13 januari.


nr.

12 – 2021

oskarshamns annonsblad

MÅNADENS

KRÖNIKA

Klas Häll Så här lagom till jul tänkte jag bjuda på ett minne från en jul för tio, tolv år sedan. Jag och min fru bestämde att vi skulle åka till Egypten och fira såväl jul som nyår. Det skulle bli så skönt att lämna ett kallt och slaskigt Sverige. Sönerna gnällde lite över att åka bort på jullovet. Jag försökte ta reda på varför de ville vara hemma. Min gissning var att tomten skulle användas som argu-

ment nummer ett. Jag kunde lugna pojkarna med att det fanns en jultomte på hotellet som delade ut julklappar. Check på den! Nästa argument var julmaten. Trots att de endast brukade äta lite kokt potatis och några köttbullar. Så jag visade bilder på hotellets läckra buffé. Check på den också! På den tiden hade vi som tradition att besöka simhallen i Arena Oskarshamn på julafton för ett juldopp. Det kan jag varmt rekommendera. Men att ha det som argument för att inte åka till ett ställe med gigantiskt poolområde med vattenpalats samt ett 28-gradigt hav som närmaste granne förstod även pojkarna att det inte höll. Så check på den med! Sen kom de dragandes med Kalle Anka och där hade jag inget att sätta emot, även

om de inte brukade titta på tv klockan 15. Jag kontrade med mitt mega-argument: – Okej, vad är en timmes Kalle Anka mot att ha två überharmoniska föräldrar som inte behöver göra

något tråkigt alls på två veckor. De skulle inte ens behöva bry sig om att städa, laga mat, pynta eller göra en massa ”måsten” innan avresa. Check även på den! Vi lämnade Sverige den 19 december. Resor i min värld brukar ha en tendens att vara som bäst precis innan avresa. Jag är inte någon

planerare vanligtvis, men inför en tripp som denna brukar jag smida planer, bygga upp förväntningar och verkligen se fram emot resan. Jag minns därför speciellt dagen innan avfärden till Röda havet då jag åkte till ICA Maxi och trängdes med julstressade människor med överfulla kundvagnar. Till slut stod jag i kön med ett leende på läpparna och min kundkorg innehöll endast ett hänglås till en resväska och en grillad kyckling. Som jag njöt! Av den resan lärde vi oss att man inte behöver göra precis allt inför varje jul. Det går att hoppa över alltihop – eller åtminstone vissa saker – och ändå få en väldigt god jul. Kom ihåg att njuta av varandra och annat som är viktigt på riktigt i livet. God jul och gott nytt år!

Nedanstående företag har stöttat Lions Club Oskarshamn med bidrag till Barnens Julefrid:

· Axma Bil · Be-Ge Företagen · Berggrens Däckservice · Bröderna Gustafsson · Carlmans Bilverkstad · Elkedjan/Möbelcenter · F:a Bilakuten · Frick Ung Mode · Färghuset i Oskarshamn · Handelsbanken · IBS Byggnadsställningar · ICA Maxi · In House

· Kolberga Plåtslageri · Kustbygg Group · Kyl & Maskinservice · Linnérs Ateljé · LR-Installationer · Motorstyrkan · Nilssons Konditori · OKG · Oskarshamns Annonsblad · Oskarshamn Energi · Oskarshamns Glasmästeri · Plåtson · Påskallaviks Snickeri & Bygg

· Saft · Salong Figaro · Sandshults Byggvaror · Scania · Sibylla Stop Fårbo · Sjökvist Murning · Stefan Andersson El · Strandbergs Möbler · Swedbank · Söders Maskinservice · Wåhlins Produktion · XL-Bygg

Friskvårdsspalten Hej!

Så kliver vi in i december månad, advent, jul (med allt vad det kan innebära) och annat. Kanske även några dagar ledigt också, innan vi välkomnar ett nytt år. Advent, jul, nyår kan även föra med sig mycket som ska göras och förberedas och stress över sådant som ska hinnas med; såväl hemma som på jobbet. Då är det ju bra att regelbunden fysisk aktivitet hjälper oss (och våra kroppar och hjärnor) att hantera stressen bättre. Hur fungerar det kanske du undrar? I kroppen finns ett hormon som heter kortisol, det är kroppens viktigaste stresshormon. När vi är fysiskt aktiva så stiger nivåerna av kortisol i kroppen och när vi är klara med den fysiska aktiviteten så sjunker nivåerna igen. Nu kommer vi till det fina i kråksången; ju mer vi rör på oss, desto mindre stiger nivåerna av kortisol under tiden vi är aktiva och desto mer sjunker nivåerna när vi är klara med aktiviteten. Kroppen reagerar alltså med mindre och mindre ökning av kortisolnivåerna, ju aktivare vi är (ju mer vi tränar). När vi sedan blir stressade av andra orsaker än fysisk aktivitet så reagerar kroppen med lägre kortisolökning än om vi inte hade varit regelbundet fysisk aktiva. Vi bygger alltså upp ett (bättre) försvar mot stress och kroppen lär sig att inte reagera så starkt på stress (fysiologiskt). Hur bra är inte det?! LÄS MER: På iform.se (se qr-kod) finns mycket läsvärt och tips på enkel träning som du kan göra hemma, om det känns överväldigande att ta dig till gymmet. Är du aktiv på traning/page/3 Facebook så gå med i gruppen ”Smygträna”, det är Leila Söderholm som ansvarar för den och det finns mycket tips på just smygträning. Du kan även gå till Youtube och söka på Leila Söderholm, så får du träffar och tips på enkel och effektiv träning du kan göra hemma. https://www.mabra.com/

Barnens Julefrid 2021

Klas Häll

35

För att komma igång med fysisk aktivitet och träning så krävs inte någon speciell utrustning eller kläder och vill du inte gå till gymmet (eller någon annan träningslokal), så fungerar det alldeles utmärkt att göra det hemma och att använda det du har hemma. Just den enkelheten kan ju vara det som gör att din fysiska aktivitet/träning faktiskt blir av och det är ju den bästa aktiviteten/träningen, den som faktiskt blir av. Sitter du i soffan och tittar på tv? Använd reklampausen till att ställa dig upp och sätta dig igen, upprepa under hela reklampausen. Du kan även lägga dig på golvet och resa dig upp igen och även göra dig så lång som möjligt genom att sträcka på dig, eller gå på stället (i valfritt tempo), gör knäböjningar, gör armhävningar och ta stöd på soffan med händerna alternativt lägg benen och fötterna i soffan och ha händerna på golvet/mattan. Börja nu, idag eller ikväll, så har du etablerat din nya vana lagom till det nya året och då är det enkelt att fortsätta med den Med detta vill jag önska dig en

God Jul & ett Gott Nytt (fysiskt aktivt) År! Siw Tikkanen-Aldén leg. sjukgymnast

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till Annonsbladet med dessa så ska jag svara efter bästa förmåga. För specifika diagnoser och liknande problem rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av mina sjukgymnastkollegor i Oskarshamn; du vet väl att det inte krävs någon remiss från läkare för sjukgymnastik?!


36

nr.

oskarshamns annonsblad

12 – 2021

OSKARSHAMNS STADSTEATER & KONFERENS

Välkommen till Forum

FRUKOSTBUFFÉ

Hotell Rum Oscar Bekvämt boende i centrala Oskarshamn

Enkelrum vardag 890 kr inkl. frukost Dubbelrum 1080 kr inkl. frukost STF Vandrarhem Oscar från 225 kr/pers

SÖDRA LÅNGGATAN 15-17 » 572 33 OSKARSHAMN » 0491-15800 » INFO@FORUMOSKARSHAMN.COM » WWW.FORUMOSKARSHAMN.SE

Annonsera lokalt så klart! Nästa Annonsblad delas ut den 26-27 januari, ­manusstopp 13 januari.

Välkommen att boka din annons, tel. 0491-134 20 e-post: info@oskarshamnsannonsblad.se www.oskarshamnsannonsblad.se Följ Annonsbladet på Facebook!

InHouse har fyllt 20 år Tjugo händelserika och l­ ärorika år har passerat ­sedan vi startade InHouse, berättar Anna Nord som tillsammans med Peter Nord äger och driver den framgångsrika present-­­ och inredningsbutiken i Oskarshamn. – Sedan 2012 finns vi på

­ lanaden. Flyttningen dit F innebar för oss ett lyft med större yta och med möjligheter att bredda vårt sortiment, fortsätter Anna. – Vi försöker alltid hitta kampanjer och aktiviteter för olika målgrupper och måste ständigt vara vaksamma och ändra och anpassa vårt sortiment efter våra

kunders önskemål, säger Anna. Genom åren har vi fått många stamkunder, både lokalt men också kunder som åker hit till oss för att handla från vårt sortiment av varor som vi köper in från ca 60 st leverantörer. Tillsammans med Filip och Mathias är vi fyra stycken som jobbar i butiken,

b­ erättar Peter. Vi är ett team som trivs ihop och som har roligt när vi jobbar. Positivt kundbemötande är högsta prioritet för oss på InHouse, säger Peter avslutningsvis och ser fram mot julhandeln och en bra avslutning av jubileumsåret.

Familjejulbordet 23/12 – Catering

Nyårscatering 4–rätters supémeny

Beställ Fingerkrokens Familjejulbord

Jordärtskockssoppa med rostad

som catering med avhämtning 23/12.

grönkål och citronmarinerad tångrom

Ett traditionellt julbord färdigt att sättas upp på bordet. Slipp inköp och julstök i köket!

Toast Skagen på danskt rågbröd med champagne,- och dillolja

Se julbordinnehållet på fingerkroken.se Helstekt pepparkryddad oxfilé med rödvinsreduktion, tryffeldoftande

275:/person

örtemulsion och potatisbakelse Chokladkupol med krokantcrisp på hallonspegel

349:/person Flanaden 13, Oskarshamn | 0491-120 80 www.fingerkroken.se | boka@fingerkroken.se

Sista beställningsdag 27/12 Avhämtning 31/12 kl. 11-13.00


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.