__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FSU BROScHYR

l l


Finlands Svenska

o

Ungdomsfรถrbund


Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. är centralorganisation för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland. Ungdomsföreningsrörelsen omspänner ca 300 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med ca 250 föreningshus, ca 70 teatergrupper och ca 50 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland. FSU har fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. och Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅLUF) samt en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Förbundet

skapar förutsättningar för de fyra landskapsförbunden att bedriva sin verksamhet. Detta sker genom intressebevakning, information, koordinering, service, projekt och gemensamma synergiska strategier. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen genom FSU • är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet • är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna • värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor

• arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet • utvecklar verksamhetsformer anpassade efter ungdomens fritids- och kulturintressen • eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor • upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer • samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt. FSU har sitt kansli i SFVhuset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

3


A


Teaterkalaset

Kulturprojekt

Teaterkalaset är ett teaterläger för barn i åldern 7-12 år. Lägret ambulerar från år till år och arrangeras i juni efter att skolornas vårtermin slutat. Under Teaterkalaset får du spela teater, delta i olika workshops, se på teater och mycket annat skoj. Mera information: www.fsu.fi

Melodi Grand Prix

Dans

Ungdomsmusikal

Låtskrivartävling för barn i åldern 8-15 år. Låtskrivarverkstäder arrangeras under våren runtom i Svenskfinland för alla intresserade. Under våren kan du som önskar delta i tävlingen skicka in ditt bidrag till FSU. Den direktsända MGP-finalen med de 10 finalisterna går av stapeln under hösten. Mera information: svenska.yle.fi/mgp eller www.fsu.fi

Du som är 8-15 år gammal, gillar att dansa och skulle vilja vara dansare i den direktsända MGP-finalen. Nu har du din chans! Under våren ordnas det fyra uttagningar där det väljs dansare till MGP. De som blir valda kommer att arbeta med MGP-koreografen under Camp MGP-lägret och före finalen.

Vart annat år producerar FSU en allfinlandssvensk ungdomsmusikal. Uttagningar till den nyskrivna musikalen arrangeras runtom i Svenskfinland. Den färdiga produktionen turnerar i Svenskfinland. Mera information: www.fsu.fi

5


n

Profilerande projekt Sysselsättande frivilligverksamhet FSU har sedan flera år tillbaka startat ett sysselsättningsprojekt som går under namnet ”Sysselsättande frivilligverksamhet” i Nyland. Målsättningen med projektet är stärka den sociala kompetensen bland långtidsarbetslösa, unga och gamla, samt att förbättra deras möjligheter att återvända till arbetslivet. Nyländska föreningar är de som erbjuder arbetsplatser. Projektet ”Sysselsättande frivilligverksamhet” är ett ypperligt tillfälle för ungdomsföreningarna att få personer för de olika arbetsuppgifter som verksamheten eller upprätthållandet av föreningshus för med sig. För ungdomsföreningarna är anställningen antingen delvis eller helt understödd – beroende på anställningens omfattning. FSU har som målsättning att fortsätta och utveckla projektet.

Metod & verktyg

Projektet Metod & Verktyg inleddes 1.6.2015. Bakgrunden till projektet var att FSU under en längre tid uppmärksammat att föreningar har svårigheter med såväl det administrativa som hur material och information hanteras. För att få ordning på problematiken startades ett Leaderprojekt (I samma båt) i Åboland. Projektet har en projektledare som är stationerad på Åbolands Ungdomsförbund. Projektets primära syfte är att ta fram ett verktyg som kommer att underlätta och hjälpa de finlandssvenska föreningarna i Åboland. Projektet skall resultera i en kombination av ett nerladdningsbart verktyg samt en fysisk manual. För att nå bästa möjliga resultat arbetar projektledaren i nära kontakt med upp till 20 föreningar i landskapet. Projektet avslutas 28.2.2016.


n

o

o

l 7


L Samarbets-

projekt.

X


Föreningsfestivalen Föreningsfestivalen arrangeras av Festivalföreningen och koordineras av FSU. Under våren har föreningar möjlighet att ansöka om aktiveringsbidrag för att kunna arrangera ett evenemang under festivalveckan i oktober. Ansökningar där föreningar samarbetar med andra föreningar prioriteras. Man kan ansöka om ett bidrag upp till 2000 euro. Mera information: www.festival.fi

Föreningshusdelegationen och renoveringsbidrag FSU är, tillsammans med andra förbund som har föreningshus i sin rörelse, med i föreningshusdelegationen. UF-föreningar som äger hus kan varje år ansöka om statligt renoveringsbidrag. Ansökan lämnas in till Suomen Kotiseutuliitto senast den 30 september. Kotiseutuliittos expertis går igenom ansökningarna och prioriterar vilka hus som borde få bidrag och FSU tillsammans med landskapsförbunden sammanställer den svenska UF-huslistan inför delegationens beslutsprocess.

Sounds, Teatris och Moves Stiftelsen Ung Kultur arrangerar årligen i samarbete med kommuner landsomfattande kulturevenemang för ungdomar. Vart tredje år är det teater, dans eller musik som står i turen. Evenemangen samlar ett tusental ungdomar från hela landet. FSU har möjlighet att årligen välja ut fyra grupper som får delta i evenemanget. Mera information: www.nuorikulttuuri.fi/

Sluta Panta Sluta Panta är en stödtjänst för ungdomar som har möjligheten att via radio X3M:s hemsida chatta med en vuxen och diskutera ärenden som är angelägna för dem själv. Chatten koordineras av Luckan i Helsingfors. Mera information: www.svenska.yle.fi/sluta-panta

9


Internationellt

samarbete

V


Neata Neata är en Nordisk och baltisk amatörteaterorganisation. Vart annat år arrangeras den internationella Neatafestivalen. FSU-relaterade grupper som skulle vara intresserade av att spela utomlands uppmanas kontakta FSU:s teaterkoordinator. Mera information: www.neata.dk

NAR NAR är en förkortning för Nordiskt amatörteaterråd.

AITA/IATA AITA/IATA är den internationella amatörteaterorganisationen. Som Nordens och Baltikums representant i styrelsen sitter FSU:s teaterkoordinator Sofia Wegelius. AITA/IATA arrangerar vartannat år en internationell

Amateo världsfestival där grupper från hela världen uppträder. FSU relaterade grupper som skulle vara intresserade av att spela utomlands uppmanas kontakta FSU:s teaterkoordinator. Mera information: www.aitaiata.org

Edered

Ett nätverk för amatörkulturen i Europa. AMATEO grundades år 2008 och jobbar med utbytet verksamhetspraxis och information om amatörkultur mellan europeiska länder. FSU:s verksamhetsledare sitter i styrelsen för AMATEO sedan år 2009. Mera information: www.amateo.info

Edered står för European drama encounter och arrangerar europeiska teaterläger varje sommar i något land i Europa. Till dessa läger söker FSU årligen två ungdomar som skulle önska delta. Lägrets språk är engelska. Följ informationen på FSU:s och Teater.fi:s hemsida samt FB för att hålla dig uppdaterad om när ansökningstiden inleds. Mera information: www.edered.org

11


teater Uppföranderätt

Teaterstatistik

Årets teaterprofil

FSU hjälper föreningar med upphovsrätter till deras pjäser. Ansökningsblanketten för uppföranderättigheter finns på teater.fi-hemsidan. Där kan föreningar också följa med i vilket skede deras ansökan är.

FSU samlar årligen in statistik av de föreningar som spelat amatörteater under det gångna året. Statistiken lämnas sedan vidare till Teatterin tiedotuskeskus som analyserar den och publicerar en statistik omfattande hela landet.

FSU premierar årligen en person som utmärkt sig inom amatörteatern. Det kan handla om trogen långvarig tjänst eller extra mycket satsning under senaste säsong. Premieringen sker på hösten och baserar sig på de nomineringar som föreningarna själv skickat in.

Pjäsbibliotek FSU upprätthåller ett pjäsbibliotek med över 1000 manus varifrån föreningar kan låna pjäser. Pjäsbiblioteket och låneformuläret hittas på teater.fi-hemsidan. Man kan även låna manus som inte finns i pjäsbiblioteket. FSU samarbetar med andra pjäsbibliotek och kan därför erbjuda lån från till exempel Sverige till ett förmånligare pris.


Bokningssystem

Produktionsstöd

På hemsidan teater.fi finns ett tillgängligt bokningssystem för de föreningar som önskar använda ett sådant till sina föreställningar. Via systemet kan publiken inte köpa biljetter, men man kan reservera en plats och sedan betala vid dörren. Systemet är gratis för föreningarna att använda och finns till hands då föreningarna loggat in på teater.fi till sin egen sida.

FSU-amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd, d.v.s. före detta konsultarvode, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3 - 31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9 - 28.2. Produktionsstödet söks för behov av yrkeskunnig hjälp, till exempel för regissör, koreograf, musiker, dramaturg. En blankett med direktiv för ändamålet hittas på FSU:s webbsida

Marknadsföringsstöd Amatörteatergrupper anslutna till FSU har möjlighet att ansöka om marknadsföringsstöd för sin teaterpjäs. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns kommande föreställning och samtidigt lyfter fram Teater.fi. På detta sätt gynnas också de övriga grupperna av vinnarnas idéer. Nytänkta förslag prioriteras. FSU kan stöda en eller flera idéer beroende på ansökningarna. För att ansöka om stödet, ber vi er skicka in en marknadsföringsplan och en budget till FSU. Ett exempel är Finns Sommarteater som lät tillverka en stor tavla av sin sommarteateraffisch. Ansiktena i tavlan var utklippta så att besökarna kunde sätta in sina egna ansikten och ta bilder på sig själv som pjäsens karaktärer. På tavlan fanns även Teater. fi-logon. Dessa bilder spreds sedan på social media och marknadsförde pjäsen samt Teater.fi-sidan.

13


Hemsidor och social

mediA


Ungdomsföreningar och fsu.fi

FSU:s egen hemsida där du hittar information om aktuella evenemang och ärenden samt nyttig information för föreningsaktiva.

Teater.fi Teater.fi är hemsidan med information om finlandssvenska teatrar, föreställningar, pjäser och annat inom teater. Den kan som bäst stolt presentera över 100 teatrar. Sidan erbjuder tjänster både för publiken och aktören samt för proffs och amatörer. På sidan kan du beställa pjäser, ansöka om upphovsrättigheter och följa med i vilket skede din upphovsrättsansökan är. Alla teatrar har en egen sida på Teater.fi där du kan fylla i information om er kommande produktion, uppdatera er information och använda er av det boknings-

system som sidan erbjuder er gratis. Du kan också följa teater.fi på Facebook för uppdaterad teaterinformation.

Föreningshus.fi På denna sida har vi försökt samla information om föreningshusen. Om du behöver en gemytlig festlokal, en praktisk mötesplats eller ett utrymme för ditt evenemang, kan du läsa om dem här. Om du i egenskap av föreningsaktiv upprätthåller ett hus, hittas likaledes nyttig information på denna hemsida.

Twitter Du kan följa FSU på Twitter

formation om projekt och vad som är på gång. Ungdomsföreningsrörelsen är en grupp där alla aktiva själv kan skriva och marknadsföra egna evenemang eller be om hjälp. Du kan också hitta de olika projekten på Facebook.

Youtube FSU har en egen Youtubekanal där du kan se videon från olika FSU-projekt.

Instagram Följ FSU på Instagram. Du hittar oss då du söker FSU_ fi. Om du deltar i ett FSUevenemang och tar bilder så använd gärna #FSUfi.

Facebook Du kan hitta FSU och Ungdomsföreningsrörelsen på Facebook. FSU har en sida som du kan följa och få in-

15


Öv rigt Beställ föreläsning Den avgiftsfria föreläsningen som kan beställas från FSU, riktar sig till alla som vill planera ett evenemang. Både nybörjare och erfarna arrangörer är välkomna. Teman som behandlas är planering, tidtabell, budget, nödvändiga tillstånd, målgrupper, marknadsföring, arbetsfördelning och logistik. Också stresshantering, analys av resultatet och bevarandet av den röda tråden behandlas. Målsättningen är lyckade arrangemang med besökaren i fokus. Föreläsaren Tomas Järvinen, FSU:s verksamhetsledare, är kulturproducent, musikmagister och doktorand (Arts management) vid Konstuniversitetet, och har erfarenhet av producentverksamhet för stora festivaler och evenemang. Föreläsningen varar ca 1,5 h, men kan inom vissa ramar skräddarsys för att tidsmässigt bättre passa in i er helhet. Föreläsningen kan också kombineras med ett diskussionstillfälle om aktuella UF-ärenden ur ett FSU-perspektiv. Kontakta FSU om ni är intresserade!

Ungdomsföreningsstiftelsen FSU har, tillsammans med medlemsförbunden samt Ungdomsföreningsrörelsens Stöd r.f., grundat en UF-stiftelse. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga UF-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet. Styrelsen representeras av delegater från FSU, SÖU, NSU, ÅUF, ÅLUF och UFS. Frivilliga bidrag kan betalas in på UF-stiftelsens kontonummer: FI83 4055 0012 2905 12.


Loftkontoret

T

FSU erbjuder unga (under 29 år) och ”äldre ungdomliga” en möjlighet till en arbetspunkt mitt i hjärtat av Helsingfors. I samband med FSU:s kansli på G18 finns 8 arbetspunkter som kan hyras till ett förmånligt pris. I hyran ingår arbetspunkt, tillgång till printer och scanner, mötesrum, toalett och kök. Hyresgästerna kan få en egen nyckel beroende på hyrestiden och kontoret är tillgängligt större delen av veckan. Arbetspunkten kan hyras på dags-, vecko- och månadsbasis. Loftkontoret är även en möjlig kostnadsfri arbetspunkt för UF-föreningar och -förbund som har behov av en arbetspunkt eller mötesutrymme för en kortare stund. Läs närmare om Loftkontoret och hyrespriser på www.fsu.fi.

17


FSU:s medlems-

förbund Nylands Svenska Ungdomsförbund / NSU NSU fungerar som takorganisation för 111 medlemsföreningar som bedriver bland annat ungdoms-, amatörteater- och hembygdsverksamhet i Nyland. Förbundet har en anställd verksamhetsledare, en koordinator och en vaktmästare som sköter uthyrningen av föreningshuset Bygdehemmet i östra Helsingfors. Förbundets kansli är beläget i Bygdehemmet som finns på adressen: Borgfrökensgränd 1, 00950 Helsingfors. Närmare info: www.nsu.fi

Svenska Österbottens Ungdomsförbund / SÖU SÖU fungerar som takorganisation för 125 medlemsföreningar som bedriver bland annat ungdoms-, amatörteater- och hembygdsverksamhet i Österbotten. Förbundet har tre ordinarie anställda och olika många projektledare beroende på antal projekt som bedrivs. Förbundets kansli finns i Vasa, Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa. Närmare info: www.sou.fi

Åbolands Ungdomsförbund / ÅUF ÅUF fungerar som takorganisation för 31 medlemsföreningar som bedriver bland annat ungdoms-, amatörteateroch hembygdsverksamhet i Åboland. Förbundet har två anställda, en verksamhetsledare och en –koordinator samt två dramainstruktörer som leder Åbolands Teaterskola. Förbundets kansli finns i Pargas, Fredrikaplanen 1, 21600 Pargas. Närmare info: www.auf.fi

Ålands Ungdomsförbund / ÅUF ÅUF fungerar som takorganisation för 21 medlemsföreningar som bedriver bland annat ungdoms-, amatörteater- och hembygdsverksamhet på Åland. Förbundet har två anställda. Förbundets kansli finns på Godbyvägen 395, 22150 Jomala. Närmare info: www.ungdom.ax

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige / FRIS FRIS fungerar som associerad medlem. Närmare info: www.fris.nu


s

U 19


Profile for Finlands Svenska Ungdomsförbund

Fsu broschyr  

Fsu broschyr  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded