Page 1

Pożegnaliśmy Prezesa

Konkursy, oceny, plany

Dzielnicowi naszych osiedli

str. 2

str. 4

Cienie czułoświatłości str. 5

GAZETA BEZPŁATNA

str. 8

NR 4 (268) KWIECIEŃ 2014

ISSN 1426−3114

STOP REKLAMOM!

Kolorowe pisanki Święcone potrawy Wielkanocny baranek Drożdżowe baby.

Osoby, które nie życzą sobie wrzucania reklam do ich skrzynek pocztowych mogą zgłosić się do właściwej dla miejsca zamieszkania administracji po specjalną naklejkę i oznaczyć nią swoją skrzynkę. Decyzję o oznakowaniu skrzynki pocztowej każdy mieszkaniec podejmuje indywidualnie.

Dzwony biją Wielkiej Nocy stał się cud. Alleluja, Alleluja Pan zmartwychwstał Pusty grób.

EUROSKRZYNKI BEZ MAKULATURY

(WIELKANOC - Bronisława Sibiga, Grupa Poetycka Orion)

Kogo „boli” spółdzielczość? Komu tak bardzo zależy na pseudo reformie spółdzielczości? Co chcą osiągnąć autorzy projektów ustaw? Dlaczego spółdzielniom blokuje się możliwości inwestowania w mieszkania na wynajem? Czy Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest w ogóle potrzebna? O tym była mowa podczas spotkania z posłem Prawa i Sprawiedliwości Grzegorzem Tobiszowskim, które odbyło się 31 marca w SDK Tęcza. Więcej na str. 3

Wszelka korespondencja do mieszkańców (w tym również gazetki i ulotki reklamowe), winna być wrzucana przez doręczycieli do oddawczych skrzynek pocztowych, zamontowanych na parterach wszystkich budynków. Tak zwane euroskrzynki zostały zamontowane przez spółdzielnię zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy. Przez ogólnodostępny otwór do skrzynki można – zgodnie z prawem – wrzucać wszelką korespondencję, druki reklamowe i może to zrobić każdy. Obok zestawów skrzynek zamontowane są koszyki z napisem „Reklamy” przeznaczone na ulotki reklamowe, skąd każdy mieszkaniec może pobrać taki druk, jakim jest zainteresowany. Koszyki te zostały zamontowane po to, aby umożliwić doręczycielom reklam umieszczenie ich w widocznym miejscu i równocześnie zapobiec zaśmiecaniu klatek schodowych. Jednak większość reklam nadal wrzucana jest do skrzynek i część mieszkańców nie jest z tego zadowolona. Dlatego powstał pomysł umieszczania na skrzynkach pocztowych naklejek o zakazie wrzucania druków reklamowych. Naklejka taka ma być wyraźnym znakiem ostrzegawczym, że nie życzymy sobie żadnych druków reklamowych. Problemem mogą być przedsiębiorcy, którzy nie będą chcieli zrezygnować z marketingu bezpośredniego oraz tzw. ulotkarze, których wpuszczamy do klatki schodowej. Nasuwa się pytanie: czy będą respektować naklejkę z „zakazem”? Mamy nadzieję, że tak. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz mając na względzie zachowanie estetyki klatek schodowych i skrzynek pocztowych, spółdzielnia przygotowała jednego rodzaju i formatu naklejki na skrzynki pocztowe z napisem:

REKLAMA

SUKCES MODELARZY Zawodnicy z modelarni przy SDK Tęcza (dwóch młodzików, czterech juniorów i senior) wzięli udział 15-16 marca w Międzynarodowym Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2014. Trzy wyróżnienia zdobyli: Mateusz Czachura (junior), Bartosz Sobański i Maksymilian Leżoń (młodzicy). W zawodach wystąpili także reprezentanci m.in: Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech i Belgii. Duża frekwencja (ok. 2.000 modeli) szła w parze z bardzo wysokim poziomem rywalizacji, co podkreśla sukces naszych modelarzy.

Naklejki takie są już do pobrania w administracjach rejonów gzm. BK

PISANKI WOSKIEM MALOWANE

JCh

PIKNIK NIEPEŁNOSPRAWNYCH TSM Oskard weźmie udział w dorocznym spółdzielczym pikniku dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się 31 maja w Siewierzu – Warężynie. Zapisy we wszystkich placówkach od 14 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona! REKLAMA FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

OGŁOSZENIE Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpracy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911 Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej... Raty – od 1 zł dziennie ! Zniżki dla emerytów i rencistów ! Drzwi z montażem już od 590 zł ! Autoryzowane grupy montażowe ! Uczestniczymy w Programie „RZETELNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !

Teresa Drapała – laureatka wielu konkursów w kategorii malowania woskiem, mieszkanka naszej spółdzielni – poprowadziła w Tęczy warsztaty zdobienia pisanek. Przybliżyła historię pisanek w Polsce, omówiła różne techniki zdobienia jaj związane z regionem,

w którym są wykonywane, jak również symbolikę wzorów i znaczenie kolorów. Największą atrakcją była możliwość samodzielnego wykonania pisanki. Powstały piękne dzieła, które dzieci zabrały do domów. Aleksandra Zadrożna


2

OSKARD ekspresem po rejonach GZM NR 1

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynamy sezon dociepleniowy. W pierwszej kolejności nasz Zakład Remontowo-Budowlany rozpoczął prace przy al. Niepodległości 114 (ściana wschodnia) oraz przy ul. Gen. Ch de Gaulle’a 43-47 (drugi etap docieplenia elewacji zachodniej). ZRB dociepli w bieżącym roku również ściany budynków przy al. Niepodległości 94-96, H. Dąbrowskiego 49-55, de Gaulle’a 23-29 oraz Dębowej 48. Z robót dociepleniowych przewidzianych do wykonania przez wykonawców zewnętrznych do rozstrzygniętego wcześniej przetargu na docieplenie ściany północnej budynku przy ul. H Dąbrowskiego 5 dołączył przetarg na wykonanie elewacji wschodniej i zachodniej przy al. Niepodległości 184-186. W tym budynku również zostanie wymieniona stolarka okienna klatek schodowych. Prowadzone prace będą okazją do naprawy uszkodzeń powstałych po gradobiciu w czerwcu ubiegłego roku. Zgodnie z sugestiami mieszkańców Osiedla G, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej wykonane zostały progi zwalniające dla samochodów. Progi (pięć sztuk) zostały zlokalizowane m.in. przy placu zabaw oraz przy wyjeździe spod niskich budynków przy al. Niepodległości, co poprawiło bezpieczeństwo ruchu.

kwiecień 2014

Trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…

Śp. ANDRZEJ KOŻUSZNIK (21.12.1956 – 3.04.2014) „Bóg żywy na próbną nas wystawia walkę, I ćwiczmy się w tym życiu, By w przyszłym wieniec zdobyć” (św. Klemens Rzymski)

5 kwietnia na cmentarzu na Wartogłowcu z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy śp. Andrzeja Kożusznika – długoletniego Prezesa Zarządu TSM Oskard, naszego byłego Szefa, WspółpracowniGZM NR 2 ka, dla wielu Przyjaciela i Kolegę. Nieodżałowanej pamięci Prezesowi w ostatniej drodze towaW klatkach schodowych przy ul. X. Dunikowskiego 2 i 2a rozpoczęto wymianę inrzyszyli Najbliżsi: Rodzina, Krewni, Przyjaciele, Znajomi i Współpracownicy, byli podwładni, destalacji domofonowej. Roboty wykonuje wykonawca zewnętrzny. W nieruchomości nr 2 (budynki niskie na osiedlu Magdalena) od 22 kwietnia planu- legacje wielu spółdzielni mieszkaniowych z Tychów i różnych miast województwa. TT

jemy remonty krawędzi płyt balkonowych. Rozpoczęcie robót nastąpi od klatki St. Moniuszki 14 (strona wschodnia). Roboty wykona wykonawca zewnętrzny. Wiosna! Administracja Rejonu GZM nr 2 prosi wszystkie osoby użytkujące przydomowe ogródki o rozpoczęcie w nich prac porządkowych. Oczywiste jest, że zadbany ogródek poprawia zdecydowanie estetykę terenu przylegającego do budynku (dotyczy to również jego ogrodzenia). Każdy użytkownik ma obowiązek dbać o to, żeby widok ogródka nie powodował negatywnych wrażeń wizualnych. Wszystkie odpady biodegradowalne (gałęzie, liście, trawa) pochodzące z ogródków można składować przy śmietnikach wyłącznie zapakowane w workach, ponieważ tylko wtedy zostaną one wywiezione Wywóz tych odpadów odbywa się w naszym rejonie w każdą środę od kwietnia do listopada. PG

GZM NR 3 MZUiM opracowuje koncepcję remontu i przebudowy miejsc postojowych oraz skrzyżowania ulicy Filaretów z ulicą H. i K. Wejchertów. Przedstawiona do konsultacji koncepcja zakłada budowę dodatkowych miejsc postojowych, co w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo (zwłaszcza pieszych) na tym krótkim odcinku drogi. W związku z przygotowaniami do doprowadzenia ciepłociągu do budynku przy ul. Wieczorka 15-17, gwarantującego dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz centralnie dostarczanej ciepłej wody, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami tego budynku. Termin i miejsce spotkania zostaną podane w oddzielnej informacji. Spółdzielnia podpisała ugodę z KWK Ziemowit, która przewiduje, że po naprawie szkód górniczych powstałych na skutek eksploatacji złoża, będą pomalowane klatki schodowe w budynku przy ul. Hołdunowskiej 25 i 27 w Lędzinach. MB

GZM NR 4 Zakład Remontowy przy TSM Oskard przystępuje do montażu domofonów w budynkach przy ul. Przemysłowej 5, 13 i 15. Przypominamy o zakazie parkowania na wewnętrznej stronie ulicy Przemysłowej (przy chodnikach) oraz przed wejściami do budynków. Zakazują tego istniejące znaki. Mowa o drodze pożarowej. Parkowanie w niedozwolonych miejscach może skutkować mandatem. JA

GZM NR 5 Osoby, które mają podpisane umowy na korzystanie z ogródków przydomowych proszone są o ich uporządkowanie oraz w miarę potrzeby naprawę i pomalowanie ogrodzenia tych ogródków. Rozpoczęto ocieplanie wszystkich ścian budynku (bez loggii) przy ul. Orzeszkowej 1. Roboty wykonuje firma zewnętrzna. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci i dopilnowanie, aby nie bawiły się w pobliżu ścian budynku przy którym prowadzone są prace na wysokości.

Odszedł od nas na zawsze po długotrwałej, wyniszczającej chorobie, której do ostatnich chwil się nie poddawał. Na tydzień przed śmiercią odwiedził biurowiec przy ul. Dąbrowskiego, spotkał się z członkami Rady Nadzorczej. Jak zawsze dopytywał o bieżące sprawy i problemy spółdzielni, której poświęcił tyle energii i działania. Myślał o sposobach ich rozwiązania. Nie zdążył pożegnać się z szerszym gronem Pracowników, ani przyjąć od nich specjalnie Jemu dedykowanego pamiątkowego albumu. Andrzej Kożusznik kochał swoją Rodzinę, która przez lata tworzyła Mu domowy azyl, potem zapewniła wsparcie i opiekę w najtrudniejszych chwilach. Ale to praca bardzo często bywała dla Prezesa priorytetem. Powiedział kiedyś, że Jego zainteresowania to … spółdzielczość, z którą związany był od 1975 roku. Trzymał rękę na pulsie, śledził nowości, szukał inspiracji i nowych, lepszych, bardziej ekonomicznych rozwiązań. Urodzony w Tychach, mieszkał w Katowicach, lecz z miastem swego dzieciństwa i młodości nigdy nie zerwał. Pracując i ucząc

się awansował od murarza, poprzez inspektora ds. technicznych, kierownika osiedla do stanowiska wiceprezesa i prezesa spółdzielni. Pracował w spółdzielniach mieszkaniowych Górnik i Piast w Katowicach (był wiceprezesem), był także przewodniczącym Rady Nadzorczej SM Załęska Hałda. W Oskardzie zatrudniony był od grudnia 1995 roku. Najpierw jako Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, później – od 1 stycznia 2008 do 31 stycznia 2013 roku – jako Prezes Zarządu. Na 18-lecie Jego pracy w Oskardzie przypadł okres szczególnie intensywnych zmian w polskiej gospodarce, w całej spółdzielczości mieszkaniowej i w naszej spółdzielni. Był to czas podejmowania wielu wyzwań i trudnych decyzji; zmian organizacyjnych, finansowych, lecz także czas realizacji ważnych inwestycji, modernizacji i remontów, które tak znacząco poprawiły komfort zamieszkania w naszych zasobach i wizerunek naszej spółdzielni. Patrzył szeroko i dobrze rozumiał potrzeby spółdzielców. Ważna była woda w kranie, tanie ciepło, porządnie wyglądający i oszczędny w utrzy-

maniu budynek, sprawnie funkcjonująca winda, ale nie mniej istotny był wygodny chodnik, parking z miejscami dla niepełnosprawnych, plac zabaw i boisko; to, żeby dzieci miały bezpieczne i kształcące zajęcia, a seniorzy chwile radości na imprezie klubowej lub wycieczce. Śp. Prezes był liderem tych zmian. Dla Niego praca była prawdziwą pasją. Jej w dużej mierze się poświęcał, z niej czerpał satysfakcję. Wszystko musiał zbadać, wszystkiego doglądnąć. Był wymagającym wobec siebie i innych, mądrym i życzliwym człowiekiem. Nie tolerował lenistwa i niekompetencji. Jak na boisku sportowym czy na placu budowy mówił wprost, co myślał. W środowisku spółdzielczym Śląska był prawdziwym autorytetem cenionym za fachowość i zaangażowanie. Wielu czerpało z Jego doświadczeń i brało przykład – z Andrzeja Kożusznika i TSM Oskard. Żegnamy Ciebie, Prezesie. Pozostawiłeś nas w żalu i smutku, jednak na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci! Zarząd, Rada Nadzorcza, Pracownicy TSM OSKARD

„Rodzimy się, by umrzeć; umieramy, byśmy lepiej żyli”

StS

GZM NR 6 Przypominamy o obowiązku zgłaszania w Administracji Rejonu zamiaru wykonania prac remontowych w mieszkaniu. Pozwoli to na określenie zgodności zakresu prac oraz ich sposobu wykonania zgodnie z przepisami budowlanymi oraz regulaminami obowiązującymi w spółdzielni. Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o zgniatanie pustych opakowań przed wyrzuceniem do kontenera, aby zaoszczędzić w nim miejsce. Kontener widoczny na zdjęciu mógłby się zamykać, gdyby stosować się do tej prostej zasady. Kontenery będą dostawiane wówczas, gdy będzie to bezwzględnie konieczne (np. w okresie wyższych temperatur, które generują zwiększone zapotrzebowanie na napoje). Wyrzucając opakowania bez ich zgniatania, w taki sposób jak na zdjęciu, spowodujemy konieczność dostawienia kolejnych kontenerów (celem zachowania czystości przy śmietnikach), co sprawi, że w niedługim czasie na osiedlu będą stały całe „pociągi” kontenerowe. Trwa docieplanie ścian szczytowych – północnych budynków przy ulicach: Wł. Reymonta 74-80, Wł. Reymonta 28-36 i Wł. Reymonta 4-10. Remontowany jest chodnik wraz z dojściami do klatek oraz stopnice (wejścia do klatek) przy ul. Wł. Reymonta 3-7. Zakończone zostały prace związane z remontem chodnika przy ul. Wł. Reymonta 67-71.

GZM NR 7 Rozpoczął się remont elewacji budynku przy ul. Ujejskiego 8-14, a w budynku przy ul. Dmowskiego 31-33 – pierwszy etap prac remontowych, polegających na wymianie ślusarki galerii i klatek schodowych. BM

Rodzinie i Krewnym

Śp. ANDRZEJA KOŻUSZNIKA Najszczersze wyrazy współczucia składają Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Pracownicy TSM OSKARD PODZIĘKOWANIE Za okazane współczucie, kwiaty i wieńce oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. ANDRZEJA KOŻUSZNIKA składa

Rodzina


OSKARD

3

kwiecień 2014

Kogo „boli” spółdzielczość?

POPARCIE PSL PRAWO I ŻYCIE

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

W sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach, 18 marca odbyła się debata publiczna, poświęcona stanowi prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej dla przygotowania projektów ustaw spółdzielczych, na której mieszkańcy budynków spółdzielczych wyrazili zaniepokojenie kierunkami zmian forsowanymi przez posłów Platformy Obywatelskiej. Uczestnikami debaty byli między innymi prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski oraz posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego: przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Marek Gos i poseł Artur Bramora – sekretarz Klubu Parlamentarnego PSL, pierwszy wicewojewoda śląski Andrzej Pilot (wyróżniony tytułem Samorządowiec – Spółdzielca 2013 Roku) i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z całej Polski. Alfred Domagalski naświetlił tło polityczne projektowanych zmian w ustawie Prawo spółdzielcze i Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Proponowane przez PO zmiany wyraźnie zmierzają do ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw spółdzielczych, a nawet – jak w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – do ich likwidacji.

Gość i gospodarz: Grzegorz Tobiszowski i Piotr Polis.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ W SEJMIE Poseł był gościem naszej spółdzielni na zaproszenie Zarządu i Rady Nadzorczej. Spotkanie z posłem odbyło się z udziałem przedstawicieli innych spółdzielni mieszkaniowych z Tychów oraz z Katowic, Mysłowic, Jaworzna, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia. Obecny był również spółdzielczy ekspert Zbigniew Durczok – prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Grzegorz Tobiszowski bierze udział w konsultacjach dotyczących kierunków zmian prawa spółdzielczego, w tym także dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, podzielił się więc swą wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi przebiegu dotychczasowych prac sejmowych. Wypowiedział się za silną spółdzielczością w Polsce. Na zarzut jednego z uczestników spotkania, że PiS – wspólnie z Platformą Obywatelską – mocno przyłożył się do tego, aby ją osłabić (m.in. słynne uwłaszczenie za złotówkę) przyznał, że jego partia forsowała takie rozwiązania, ale od tego czasu minęło już siedem lat i był to czas, w którym można było zweryfikować pewne poglądy. Poseł wskazał, że pewne forsowane przez polityków PO zapisy, znajdujące się w projektach ustaw, są szkodliwe i niekonstytucyjne, część posłów – z różnych ugrupowań – nie popiera ani ich, ani przyjętych założeń. Reforma spółdzielczości proponowana przez PO może sprawić, że w istocie spółdzielczość może zniknąć z polskiego porządku prawnego. Poseł zgodził się z poglądem, że chodzi tutaj o interesy polityczne i ekonomiczne wpływowych grup. Spółdzielcy wskazywali na zagrożenia płynące z zapisu zakładającego automatyczne powstanie wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, kiedy w danej nieruchomo-

ści wyodrębniona zostanie chociaż jedna własność lokalu. Wskazując na dotychczasowe doświadczenia wskazywali na ułomność funkcjonowania wielu już istniejących wspólnot, na zagrożenia z tego tytułu. – Małe jest piękne, ale duże może więcej – wskazywali. Z kim będą się bardziej liczyły przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i inne: z dużą spółdzielnią, czy z dziesiątkami rozdrobnionych wspólnot? Czy powstała wspólnota, grupująca ludzi o częstokroć skrajnie różnym statusie finansowym zechce utrzymywać parkingi, drogi i place zabaw, świetlice czy kluby? Zapewne nie. Kłopot ich utrzymania spadnie na lokalne samorządy, które i tak są stale obciążane dodatkowymi wydatkami. A spółdzielcze, świetnie zlokalizowane tereny z rozwiniętą infrastrukturą są atrakcyjne dla developerów. W dyskusji mówiono również o nieżyciowych i nielogicznych propozycjach zapisów prawnych, związanych z funkcjonowaniem spółdzielni, nie tylko mieszkaniowych. Jeden z dyskutantów (Piotr Wieczorek, przewodniczący Rady Nadzorczej Mysłowickiej SM) za-

pytał wprost: Czy w ogóle jest potrzebna Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeżeli spółdzielczość jest formą grupowej własności prywatnej, na ile państwo powinno ingerować w jej funkcjonowanie? Każda spółdzielnia ma sądownie zarejestrowany statut, wystarczy działać w oparciu o niego i kodeks cywilny. A my (czytaj: prawodawcy) wprowadzamy całą masę udziwnień, które są podłożem do następnych udziwnień. Znane są ze Wspólnoty Europejskiej wzory, że nie ma ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, a spółdzielczość bardzo dobrze funkcjonuje. Grzegorz Tobiszowski przyznał, że podstawą reform powinna być uchwalenie nowej ustawy Prawo spółdzielcze jako konstytucji polskiej spółdzielczości, a dopiero potem Ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej. Gospodarzem spotkania był prezes Piotr Polis. Obecni byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej: Teresa Mazur, Wojciech Sądel oraz Jerzy Kozakiewicz, Danuta Stasiak, Kazimierz Krawczyk, Mieczysław Ożga. MR

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z zainteresowaniem wysłuchali opinii posła oraz spółdzielczego eksperta i innych uczestników spotkania.

Marek Gos omówił stan prac nad projektami ustaw spółdzielczych uspakajając uczestników debaty słowami:,,nic o was bez was”, co miało na celu wykazanie, że w pracach komisji nad projektami ustaw coraz częściej zwycięża rozsądek i prawidłowe rozumowanie słusznych oczekiwań spółdzielców. Poseł wyraził poparcie dla wniosków zgłaszanych przez uczestniczących w tej debacie spółdzielców. PSL solidaryzuje się ze środowiskiem spółdzielców protestujących przeciwko upośledzeniu prawa spółdzielni do autonomicznego funkcjonowania i gospodarowania w korporacjach spółdzielczych. Spotkanie zorganizowali Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach pod przewodnictwem prezesa Zbigniewa Durczoka oraz Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach reprezentowany przez prezesa Leszka Boniewskiego. Jako przedstawiciele TSM Oskard w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Kozakiewicz i prezes Piotr Polis (obaj zabrali głoś w dyskusji), sekretarz Rady Nadzorczej Danuta Stasiak, przewodniczący Komisji GZM Rady Nadzorczej Kazimierz Krawczyk i wiceprezes Wojciech Sądel. R

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2014 Przedstawiamy najważniejsze prace ujęte w planie inwestycyjnym na 2014 rok, uchwalonym – na wniosek Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych Rejonów GZM oraz Działu Lokali Użytkowych.


4

OSKARD

kwiecień 2014

z prac rady nadzorczej

Konkurs, oceny i plany Na posiedzeniu plenarnym w dniu 9.01.2014 r. Rada Nadzorcza otworzyła koperty z ofertami zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego Księgowego. Do dwóch kandydatek, które spełniły oczekiwane warunki, skierowano zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. 16 stycznia członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami, ocenili kandydatury i postanowili na kolejnym plenarnym posiedzeniu (23 stycznia) dokonać wyboru W głosowaniu tajnym większością głosów (10 – za, 1 – przeciw) Rada Nadzorcza wybrała Ewę Matusik. Termin rozpoczęcia pracy przez Ewę Matusik wyznaczono na dzień 1 maja 2014 r.

NOWA WICEPREZES

Po przeprowadzonym konkursie, na podstawie wyników tajnego głosowania, Rada Nadzorcza uchwaliła wybór pani Ewy Matusik do pełnienia funkcji członka Zarządu TSM Oskard na stanowisku Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Głównego Księgowego. Ewa Matusik przejmie obowiązki po pani wiceprezes Teresie Mazur w związku z jej przejściem na emeryturę. Ewa Matusik ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (z zakresu rachunkowości). W TSM Oskard pracuje od 2001 roku, ostatnio jako kierownik Działu Finansowego i zastępca Głównego Księgowego. R

Rada jednogłośnie podjęła decyzję o podziale tegorocznego Walnego Zgromadzenia na trzy części, które obradować będą w dniach 10, 11 i 12 czerwca br. w SDK Tęcza oraz ustaliła liczbę mandatów do Rady Nadzorczej dla siedmiu okręgów wyborczych – zgodnie z §77 ust. 91 Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej spółdzielni. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lutego Rada oceniła wykonanie funduszu płac za 2013 r. Wykonanie ogółem stanowi 96% planu, zatem w spółdzielni nie występuje przekroczenie funduszu wynagrodzeń. Planowane zatrudnienie ogółem wyniosło 327 etatów i zostało wykonane w 87%. Zatrudnienie w Zakładzie Remontowo-Budowlanym jest wielkością zmienną związaną ze strukturą wykonywanych robót oraz potrzebami i zostało wykonane w 78% w stosunku do planowanego. Rada stwierdziła, że zakres działań w obszarze dotyczącym gospodarowania funduszem wynagrodzeń w spółdzielni w 2013 r. przebiegał w ramach ustalonego planu. Plan rzeczowo-finansowy Zakładu Remontowo-Budowlanego na rok 2014, opiewający na kwotę 9.904.211,00 zł, dotyczący robót zawartych w planach remontowych poszczególnych rejonów gzm i Działu Lokali Użytkowych, Rada Nadzorcza przyjęła bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza uchwaliła plany inwestycyjne na rok 2014 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 4.148.847,00 zł w tym: – inwestycje w mieniu spółdzielni na kwotę 2.569.000,00 zł – „małe inwestycje” w rejonach gzm 1 – 7 na kwotę 1.579.847,00 zł. Źródłem finansowania zadań jest fundusz zasobowy. Rada oceniła wykonanie programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za 2013 rok. Największym zainteresowaniem

wśród mieszkańców cieszy się działalność społeczno-opiekuńcza, z której skorzystało 45.484 osób, co stanowi około 70% wszystkich uczestników działalności prowadzonej przez placówki osiedlowe. Placówki działają w kierunku pobudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Rada Nadzorcza oceniła te działalność pozytywnie. Rada analizowała skuteczność windykacji należności z tytułu używania lokali mieszkalnych i użytkowych w 2013 roku. Nadal poważnym problemem są zaległości byłych użytkowników lokali mieszkalnych, które wynosiły 1.393 tys. zł (stanowiły 20,38% zaległości ogółem) i były wyższe o 2,78 punktu procentowego w stosunku do 2012 r. Wzrost zaległości w tej grupie wynikał między innymi z zadłużenia ciążącego na właścicielach zlicytowanych lokali obciążonych kredytami hipotecznymi. W 2013 r. zostało zlicytowanych 9 lokali mieszkalnych, w tym 2 licytacje zostały przeprowadzone z wniosku spółdzielni, ale sąd nie przekazał w 2013 r. uzyskanej z licytacji wierzytelności. Dzięki dobrej współpracy z Gminą Tychy w 2013 r. zostało zrealizowanych 17 wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokali socjalnych, natomiast Gmina Lędziny zawarła umowę najmu lokalu socjalnego z jedną rodziną. Do realizacji pozostały jeszcze 44 takie wyroki. Za niedostarczenie lokali socjalnych Gminy wypłacają spółdzielni comiesięczne odszkodowania. Do pomieszczeń tymczasowych wyeksmitowano 9 dłużników, którym sąd nie zasądził uprawnienia do lokali socjalnych. Odzyskano należności od 21 dłużników wskutek rozliczenia wierzytelności z tytułu wkładu mieszkaniowego, w tym w 8 przypadkach dotyczyło to lokali odzyskanych w 2012 r. Nie udało się jednak zbyć w drodze przetargu wszystkich lokali odzyskanych wskutek eksmisji ze względu na brak nabywców. Zatem należności na rzecz spółdzielni zostaną rozliczone z wierzytelności z tytułu wkładu mieszkaniowego w okresie późniejszym. Prowadzone były intensywne działania zmierzające do odzyskania pozostałych lokali zajmowanych przez dłużników bez tytułu prawnego. W 2013 r. wpływy z tytułu należności zasądzonych wynosiły 2.623 tys. zł. Zarząd prowadzi następujące działania mające na celu ograniczenie tego bardzo niepokojącego zjawiska: wysyłanie wezwań do zapłaty, wzywanie na rozmowy, propozycje spłaty zadłużenia w systemie ratalnym, kierowanie spraw pod obrady Rady Nadzorczej oraz do sądu, pomoc dłużnikom w efektywnym korzystaniu z dodatków mieszkaniowych i pomocy MOPS-u. W grudniu 2013 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 557 gospodarstw domowych. Roczny wpływ z tego tytułu wyniósł 1.468 tys. zł. Nie wszystkie uprawnione do dodatku osoby wywiązywały się z obowiązku wnoszenia dopłat wymaganych kwot do otrzymanego dofinansowania i w konsekwencji dodatki mieszkaniowe były wstrzymywane. Mieszkańcom zainteresowanym polubownym załatwieniem sprawy zaległości, umożliwiono spłatę w dogodnych ratach, co w przypadku członków spółdzielni wiąże się z nie naliczaniem dalszych odsetek. Każdorazowo przy określaniu wysokości rat, brana jest pod uwagę sytuacja rodzinna i finansowa rodziny poczynione starania celem wyjścia z trudnej sytuacji oraz wiarygodność dłużnika. Z tej formy pomocy w 2013 r. skorzystało 491 zainteresowanych.

W stosunku do dłużników, którzy nie wykazywali zainteresowania spłatą zaległości oraz nie wywiązali się z zawartych ugód finansowych, przekazano do radcy prawnego 528 wniosków celem skierowania zaległości do sądu oraz 475 wniosków do egzekucji komorniczych, włącznie z egzekucjami z przysługujących praw do zajmowanych lokali przy znacznych kwotach zaległości. Wobec członków, którzy nie przestrzegali postanowień statutu oraz przepisów ustawowych, w szczególności zalegających z opłatami, Zarząd skierował do Rady Nadzorczej 37 wniosków o podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub wykluczenia i wykreślenia ze spółdzielni. Ciągłego monitorowania wymagali zadłużeni właściciele, ze względu na brak zabezpieczenia wkładem budowlanym. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zabezpieczania tych należności poprzez tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności. Łączna kwota utworzonego odpisu aktualizacyjnego dla właścicieli oraz byłych użytkowników lokali na koniec 2013 r. wynosiła 3.935 tys. zł. Zaległości z tytułu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy terenu i reklam stanowiły 3,78% naliczeń rocznych i były niższe o 0,68 punktu procentowego w stosunku do 2012 r. Należności zasądzone w całości występowały u byłych najemców i dzierżawców i dotyczyły 65 dłużników. W stosunków do 5 dłużników sąd nie wydał jeszcze nakazów zapłaty. Zaległości bieżące występowały u 345 najemców i dzierżawców, w tym niedopłaty nieprzekraczające jednego naliczenia czynszowego posiadało 204 dłużników na kwotę 40 tys. zł, co stanowiło 8,35% ogólnej kwoty zaległości bieżących oraz 50,62% liczby zadłużonych ogółem tej grupy. Zaległości występujące na garażach dotyczyły 179 użytkowników i stanowiły 6,08% kwoty ogólnego zadłużenia w tym 136 z własnościowych i odrębnym prawem własności na kwotę 13 tys. zł co stanowiło 41,94% ogólnych zaległości użytkowników garaży. Ponadto byli najemcy i dzierżawcy posiadali zadłużenia z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali i terenów bez tytułu prawnego na kwotę 297 tys. zł.

Panu

Stefanowi Dąbrowskiemu Przewodniczącemu Związku Zawodowego Budowlani w TSM Oskard serdeczne wyrazu współczucia z powodu śmierci

MATKI składają Zarząd i Pracownicy TSM Oskard

Pani

Barbarze Koniecznej

Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń od najemców lokali wymagane są kaucje, zgromadzona kwota wynosiła 1.518 tys. zł. Celem zabezpieczenia należności ustanowiono hipoteki przymusowe na kwotę 174 tys. zł oraz został utworzony odpis aktualizacyjny wartość należności w kwocie 665 tys. zł. W przypadkach, gdy pozwalały na to przepisy zasądzano należności na współmałżonków dłużników celem prowadzenia egzekucji z ich wspólnego majątku. W minionym roku do dłużników wystosowano 461 wezwań do zapłaty, w tym 230 przed rozwiązaniem umów cywilno-prawnych. Do rozwiązania umów w trybie natychmiastowym doszło w 20 przypadkach, przy czym w 12 przypadkach po uregulowaniu zaległości zostały zawarte umowy na nowych warunkach. Ponadto z 10 kontrahentami zawarto ugody finansowe na okoliczność spłaty zaległości. 7 najemców i 2 dzierżawców korzystało bezumownie z zasobów spółdzielni wskutek czego zostali obciążeni odszkodowaniami za bezumowne ich korzystanie oraz trwały postępowania eksmisyjne. W 2013 r. wpływy z tytułu należności zasądzonych wynosiły 127 tys. zł, a z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z zasobów spółdzielni 69 tys. zł. Rada Nadzorcza działania Zarządu oceniła pozytywnie i zobowiązała do dalszego konsekwentnego działania w egzekwowaniu należności od dłużników przewidzianego prawem i zapisami statutu. Zarząd przedłożył do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą 15 wniosków o podjęcie uchwał w sprawach wykluczenia ze spółdzielni, wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz wykreślenia ze spółdzielni – w związku z zadłużeniami w opłatach za używanie lokali mieszkalnych. Rada przychyliła się do 12 wniosków Zarządu podejmując stosowne uchwały, natomiast w trzech przypadkach Rada oddaliła wnioski Zarządu, przyjmując złożone przez dłużników deklaracje spłaty zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych. Danuta Stasiak Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarządowi Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD Władzom Miasta Tychy Prezydentowi Miasta Tychy Andrzejowi Dziubie Wiceprezydent Darii Szczepańskiej Przewodniczącemu Rady Miasta Zygmuntowi Marczukowi Przewodniczącemu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Grzegorzowi Kołodziejczykowi Koleżankom i Kolegom Samorządowcom Miasta Tychy oraz Współpracownikom z TSM OSKARD Przyjaciołom i Znajomym

Kierownikowi Działu Społeczno−Kulturalnego serdeczne wyrazu współczucia z powodu śmierci

szczere podziękowania za okazane wsparcie wyrazy współczucia, kwiaty i udział w pogrzebie mojego

OJCA

Śp. TATUSIA

składają Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy TSM Oskard

składa

Barbara Konieczna


OSKARD

5

kwiecień 2014

Dzielnicowi naszych osiedli – Większość mieszkańców nie zna swojego dzielnicowego, a warto wiedzieć, kto nim jest, bo to do niego można się zwrócić w razie problemu – mówi asp. szt. Bogdan Szołtys, kierownik Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tychach. wszelkie zjawiska i zdarzenia mające wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dobry dzielnicowy zna swój rewir, problemy jego mieszkańców, zagrożenia występujące na jego terenie. Stara się na nie na bieżąco reagować, a przede wszystkim im zapobiegać. Praca w rejonie to dla dzielnicowego „policyjna szkoła życia”. Niewielu policjantów pracuje na stanowisku dzielnicowego przez wiele lat. Większość z czasem trafia do wydziałów do-

Rejon GZM nr 1

chodzeniowo-śledczych czy kryminalnych. Ci którzy pozostają, realizują się w ten sposób zawodowo. W minionych latach na łamach naszej gazety przedstawialiśmy naszych dzielnicowych i podawaliśmy ich dane do kontaktu. Od tego czasu nastąpiły nieuniknione zmiany personalne, dlatego podajemy aktualny wykaz dzielnicowych pracujących w naszych osiedlach spółdzielczych, ich godziny dyżurów oraz numery kontaktowe. BK

Telefon: 516-913-773 sierż. Tomasz Wiśniewski ul. Edisona Telefon: 510-381-436 st.asp. Adam Klima ul. Batorego, Bukowa, Budowlanych Telefon: 510-957-368 Dyżur wymienionych dzielnicowych: I wtorek miesiąca godz. 13.00-15.00 w siedzibie Rejonu GZM nr 3 TSM Oskard przy ulicy Filaretów 20.

st. post. Maciej Korbela OSIEDLA D-1, D-2: ulice Darwina 2-14, Dąbrowskiego 1-33, Dębowa, al. Niepodległości 62-110, Grota Roweckiego 53-69 a. Telefon: 504-582-012 st. asp. Artur Gąsiorowski OSIEDLA D-3, D-4, G: ulice Darwina 1-25, Dąbrowskiego 39-95 A, al. Niepodległości 114-190, 192220; Kard. S. Wyszyńskiego 44-58, 27-39; Gen. de Gaulle’a, Beskidzka, Grunwaldzka. Telefon: 798-118-927 Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca w godz. 16.0017.00 w siedzibie Administracji Rejonu GZM nr 1 TSM Oskard przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 46.

Rejon GZM nr 4 st. sierż. Łukasz Nagaj OSIEDLE P: ulice A. Krajowej 3-5, 9-11, ul. Jaracza, Poziomkowa, Przemysłowa, Bajkowa. Telefon: 798-030-411 Dyżur w I poniedziałek miesiąca w Klubie Osiedlowym Olimpia przy ulicy Armii Krajowej 1.

Rejon GZM nr 2 asp. Piotr Jonkisz OSIEDLE M: al. Bielska (numery nieparzyste do 101), al. Jana Pawła II (numery nieparzyste), ul. R. Dmowskiego (numery parzyste do 24), al. Marsz. J. Piłsudskiego; S. Moniuszki, W.A. Mozarta, G. Morcinka, Młodzieżowa. Dyżur: I wtorek miesiąca w godz. 9.00-10.00 w siedzibie Administracji Rejonu GZM nr 2 TSM Oskard” przy ulicy Dmowskiego 6 Telefon: 606-641-307

Rejon GZM nr 5 asp. Piotr Antecki OSIEDLE N: ul. R. Dmowskiego (numery nieparzyste do 29), al. Marsz. J. Piłsudskiego (numery nieparzyste do 43), Z. Nałkowskiej, al. Jana Pawła II (numery parzyste 10-20). Telefon: 798-030-415 sierż. szt. Mariusz Bodzęta OSIEDLE O: ul. A. Krajowej (numery parzyste do nr 16), al. Marsz. J. Piłsudskiego (numery nieparzyste 45-79), al. Jana Pawła II (numery parzyste 28-66). E. Orzeszkowej. Telefon: 798-118-932

Rejon GZM nr 3 st. asp. Kamil Pieńko OSIEDLE F: ulice Filaretów 4-16, 39-73; Edukacji 25-35, 43-55; Wejchertów 3-9,Wejchertów 4-18

FOTO: KMP TYCHY

Do zadań dzielnicowego należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To zadanie każdego policjanta, aczkolwiek w odróżnieniu od pozostałych funkcjonariuszy policji, dzielnicowi – w ramach swoich obowiązków – szczególnie skupiają się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, wandalizmowi, chuligaństwu oraz zjawiskom patologicznym i kryminogennym w określonym dla nich rejonie. Prowadzą rozeznanie osobowe, terenowe oraz analizują na bieżąco

Kierownik I Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Bogdan Szołtys.

wań patogennych (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, awantury domowe) będzie potęgować co raz częstsze narastanie problemów. Tychy mają opinię miasta bezpiecznego. W dużej mierze przyczyniła się do tego kampania społeczna „Nie reagujesz – akceptujesz”, której celem jest ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, takich jak: uszkodzenia ciała, bójki i pobicia, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz zniszczenia mienia, a także zwiększenie liczby zatrzymań ich sprawców w trakcie lub bezpośrednio po ich dokonaniu. Jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa i nie jest ci obojętny los pokrzywdzonych, to możesz pomóc i posiadaną wiedzę przekazać także anonimowo pod telefon zaufania

Dyżury dzielnicowych: I poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-17.00w siedzibie Rejonu GZM nr 5 TSM Oskard przy ulicy Z. Nałkowskiej 48

Rejon GZM nr 6 post. Grzegorz Szokiel OSIEDLE R: ul. Borowa, Wł. Reymonta, M. Rataja, M. Reja Telefon: 798-030-412 Dyżur dzielnicowego: I poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-17.30 w siedzibie Rejonu GZM nr 6 TSM Oskard przy ulicy Wł. Reymonta 37.

Rejon GZM nr 7 asp. Damian Tywonek OSIEDLE U: al. Marsz. J. Piłsudskiego (numery parzyste do 20), ul. Gen. Sikorskiego, R. Dmowskiego (numery nieparzyste od nr. 31 i parzyste od nr. 28), Uczniowska, Ustronna, K. Ujejskiego. Telefon: 504-978-685 Dyżur: II wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie KMP Tychy przy al. Bielskiej 46 (na czas remontu Klubu Osiedlowego Uszatek).

Bezpieczne Tychy DOŚĆ MILCZENIA 32-327-72-00

Jeśli ktoś nie chce lub nie może zgłosić danej sprawy dzielnicowemu powinien zadzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112. Zgłoszenie zagrożenia lub przestępstwa nie jest donosicielstwem, lecz obowiązkiem każdego z nas! Pomijanie i niezgłaszanie przez mieszkańców aktów wandalizmu czy zacho-

Pamiętaj, że ten numer nie jest numerem interwencyjnym i przyjęte przez telefoniczną sekretarkę zgłoszenie nie zostanie zrealizowane! Interwencję i prośbę o pomoc należy zgłosić pod nr alarmowy 997.

BABSKA SOBOTA

wne opinie świadczą o zapotrzebowaniu na warsztaty rozwoju osobowości i kreatywności. Mamy nadzieję, drogie panie, że impreza ta pozwoliła nacieszyć się naszym świętem, docenić własne zainteresowania i pasje a przede wszystkim oderwać się od codziennych kobiecych zajęć i zrobić coś tylko dla siebie.

FOTO: BOŻENA KUCZAIK

Bożena Kuczaik

8 marca w Tęczy odbył się cykl spotkań „Babska sobota” adresowanych do pań którym zaproponowano: warsztaty taneczne, salsę, zumbę, aerobik, spotkanie z doradcą ds. kształtowania sylwetki i sposobów żywienia, pokaz makijażu, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty kulinarne i relaksacyjne. Można było zasięgnąć porady na temat profilaktyki badania piersi. A wszystko to w miłej atmosferze, przy kawie i ciasteczku. „Babska sobota” w Tęczy miała na celu integrację kobiet z różnych środowisk, przedstawienie aktywnych form spędzania wolnego czasu jak również możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Liczba uczestniczek oraz pozyty-

FOTO: JERZY CZAPNIK

GIFLOF

Wyjątkowy koncert znanej tyskiej grupy GIFLOF miał miejsce w SDK Tęcza. Założyciele zespołu: Łukasz Kosicki i Błażej Banaś pochodzą z Tychów. Zespół od paru lat coraz mocniej przebija się na polskim niełatwym rynku muzycznym. GIFLOF ma na koncie wiele nagród na konkursach i przeglądach muzycznych.

W Tęczy zaprezentował swoje nieprzeciętne umiejętności muzyczne. Koncert miał charakter akustyczno-kawiarniany: słuchacze przy stolikach, w blasku świec, przy dobrej herbacie mogli się raczyć muzyczną ucztą dźwięku i śpiewu. Część zespołu ulokowała się na widowni, zatem publiczność miała artystów dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mikołaj Cierpka z zespołu dał popis talentu gry na gitarze, mandolinie oraz banjo, jego solówki wzbudzały głośne brawa. Nieprzeciętny wokal Łukasza Kosickiego i jego (wraz z zespołem) aranżacje wierszy znanych poetów wpadały w ucho. Folkowo-rockowy repertuar GIFLOF przypadł ponad setce przybyłych słuchaczy do gustu. Bisowanie było obowiązkowe i koncert, który miał trwać niecałe 90 minut, wydłużył się do prawie 2 godzin. Ekipie GIFLOF życzymy sukcesów na estradach krajowych i wróżymy jej dużą karierę. Jakub Chełstowski

ALASKA W MINIATURZE W Tęczy odbyło się spotkanie z podróżnikiem Sebastianem R. Bielakiem połączone z wernisażem wystawy fotograficznej pt.: „Półwysep Kenai – Alaska w miniatu-

FOTO: JERZY CZAPNIK

imprezy – spotkania – wyjazdy – rozgrywki

rze”. Prezentacja multimedialna składała się ze 120 slajdów (300 fotografii) prezentujących krajobrazy, florę i faunę oraz mieszkańców południowej Alaski. Zawierała mnóstwo ciekawostek i danych dotyczących alaskańskiej przyrody, problemów ekologicznych oraz codziennego życia Alaskańczyków. Dr inż. Sebastian R. Bielak jest naukowcem, a z zamiłowania przyrodnikiem i podróżnikiem zafascynowanym Alaską, publicystą, fotografem, autorem reportaży podróżniczych oraz książek i artykułów o tematyce przyrodniczej. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.sebastianbielak.pl na której można znaleźć mnóstwo ciekawostek na temat alaskańskiej przyrody, historii Alaski oraz jej rdzennych mieszkańców Atabasków. Aleksandra Zadrożna


6

OSKARD

kwiecień 2014

dział społeczno−kulturalny ZARZĄD TYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSKARD” W TYCHACH ogłasza

20 kwietnia – 28 maja

przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Dąbrowskiego 39 i tak:

Zajęcia sportowo–rekreacyjne 23.04 Regina 15.00 – Światowy Dzień Ziemi – konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci (zapisy w klubie) 23.04 Magdalena 16.00 – Turniej tenisa stołowego amatorów dla młodzieży 24.04 Olimpia 15.00 – Konkurs przyrodniczy dla dzieci do lat 12. 24.04 Tęcza 16.00 – Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży i dorosłych (boisko os. M) 28.04 Tęcza 15.30 – Zajęcia sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży: koszykówka, siatkówka, piłka nożna (boisko os. M) 29.04 Tęcza 15.00 – Turniej streetball dla dzieci i młodzieży (boisko os. M) 29.04 Olimpia 17.00 – Drużynowy Turniej Trójek Amatorów w Tenisie Stołowym dla dorosłych – zakończenie 5.05 Olimpia 15.00 – „Mądrala”. Konkurs wiedzy dla dzieci do lat 12. 5.05 Magdalena 16.00 – Spotkanie lekkoatletyczne dla dzieci 8–14 lat 6.05 Regina 15.00 – Konkurs warcabowy dla dzieci 6.05 Tęcza 16.00 – Międzyosiedlowy turniej piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych (boisko os. M) 7.05 Uszatek 15.00 – Turniej gry dwa ognie (boisko os. M) 7.05 Olimpia 16.00 – Turniej Grand Prix w tenisie stołowym dla dzieci do lat 14. (1 turniej z 4) 8.05 Tęcza 15.00 – Konkursy sportowe dla dzieci (boisko os. M) 8.05 Orion 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej do lat 14. (zapisy przed zawodami) 9.05 Orion 16.00 – Turniej tenisa stołowego do lat 14. o puchar klubu (zapisy przed zawodami) 9.05 Magdalena 16.00 – Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej (16–20 lat) 12.05 Uszatek 16.00 – Wiosenny Turniej Warcabowy kategoria open 13.05 Regina 15.00 – Turniej piłki nożnej (zapisy w klubie) 14.05 Magdalena 16.00 – Osiedlowy turniej piłki nożnej (16–20 lat) 14.05 Magdalena 16.30 – Majowy turniej warcabowy dla dorosłych (boisko os. M; zapisy do 12 maja) 15.05 Orion 17.00 – Turniej X-boxa dla dzieci do lat 12. (zapisy przed zawodami) 20.05 Orion 15.00 – Wiosenna spartakiada na terenach zielonych przy klubie (zapisy przed zawodami) 20.05 Regina 15.00 – Quiz geograficzny dla dzieci (zapisy w klubie).

w dniu 8.05.2014 r. na lokale mieszkalne: należący do zasobów Rejonu GZM nr 3 1) przy ul. Filaretów 34/23 w Tychach, o pow. użytkowej 59,7 m2 (3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje i 2 łazienki z wc), usytuowany na III piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,1 m2 Kwota wywoławcza 131.536,00 zł; wadium 13.153,60 zł należący do zasobów Rejonu GZM nr 2 2) przy ul. G.Morcinka 21/102 w Tychach, o pow. użytkowej 37,9 m2 (2 pokoje, kuchnia przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,4 m2. Kwota wywoławcza 127.315,00 zł (w tym 8 % VAT); wadium 12.731,50 zł należące do zasobów Rejonu GZM nr 3 3) przy ul. Hołdunowskiej 25/1 w Lędzinach o pow. użytkowej 36,2 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc, ogrzewanie piecami węglowymi), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 5,4 m2 Kwota wywoławcza 41.660,60 zł; wadium 4.166,10 zł 4) przy ul. Hołdunowskiej 25/11 w Lędzinach o pow. użytkowej 38,0 m2 (1 pokój, kuchnia i łazienka z wc, ogrzewanie piecami węglowymi) usytuowany na II piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 5,5 m2 Kwota wywoławcza 36.253,40 zł; wadium 3.625,30 zł

w dniu 9.05.2014 r. na lokale mieszkalne: należący do zasobów Rejonu GZM nr 1 1) przy ul. Dębowej 8a/5 w Tychach, o pow. użytkowej 52,6 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na I piętrze, pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 1,9 m2

Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osób tam zameldowanych. Kwota wywoławcza 147.661,00 zł; wadium 14.766,10 zł należący do zasobów Rejonu GZM nr 2 2) przy ul. Żwakowskiej 17/72 w Tychach, o pow. użytkowej 44,2 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na II piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,1 m2. Kwota wywoławcza 103.105,60 zł; wadium 10.310,60 zł należące do zasobów Rejonu GZM nr 1 3) przy ul. Dębowej 48/19 w Tychach, o pow. użytkowej 37,8 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IV piętrze, przynależne pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,7 m2 usytuowane na parterze. Kwota wywoławcza 88.145,90 zł; wadium 8.814,50 zł 4) przy ul. H. Dąbrowskiego 5/40 w Tychach, o pow. użytkowej 33,1 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,0 m2. Kwota wywoławcza 74.336,00 zł; wadium 7.433,60 zł Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl oraz www.domy.pl, a także w siedzibie spółdzielni i na tablicach ogłoszeń w Rejonach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko –Mieszkaniowym spółdzielni, tel. 32 227–52–43.

Imprezy 22.04 Uszatek 23.04 Tęcza

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA Adres lokalu Armii Krajowej 3 Dmowskiego 108 Grota Roweckiego 10 Honoraty 28 Kopernika 1A Nad Jeziorem 1 Niepodległości 194 Orzeszkowej 1 Orzeszkowej 1 Wyszyńskiego 37 Wyszyńskiego 48 Żwakowska 15 Żwakowska 15 Żwakowska 15

Usytuowanie w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon pawilon w pawilonie

Pow. użytkowa w m2 47,1 326,7 47,0 22,8 36,5 949,3 45,5 45,4 51,6 45,2 49,7 62,1 139,9 190,9

Położenie parter parter piętro parter parter parter parter parter parter parter piętro parter I piętro

Uwagi ostatnio sklep monopolowy ostatnio archiwum biuro ostatnio biuro obecnie salon kosmetyczny „Łowiecka” ostatnio salon kosmetyczny ostatnio art. wnętrzarskie obecnie odzież używana ostatnio sklep z odzieżą używaną sklep z akcesoriami kosmetyczny ostatnio złotnik-grawer obecnie sklep AGD, RTV ostatnio używana odzież

Pawilon usługowo−handlowy przy ul. Uczniowskiej 7: Na parterze: pow. 43,39 pow. 93,35 pow. 46,04 pow. 34,83 pow. 67,53 pow. 58,11

m m2 m2 m2 m2 m2 2

(segment (segment (segment (segment (segment (segment

A) A) A) A) A) A)

pow. 326,18 m2 (segment B) pow. 485,27 m2 (segment C) Na piętrze: pow. 109,59 m2 (segment A) pow. 204,91 m2 (segment A) pow. 404,77 m2 (segment C)

Powierzchnie reklamowe do wydzierżawienia Oferujemy do wydzierżawienia „uzbrojone” elewacje budynków mieszkalnych zlokalizowanych w naszych zasobach – w dobrych punktach miasta – pod wielkoformatowe reklamy typu „siatka”: Adres budynku Powierzchnia pod reklamę al. Piłsudskiego 45-49 10,5 m x 14,0 m al. Piłsudskiego 67-69 15,8 m x 10,6 m al. Piłsudskiego 73-75 11,0 m x 14,0 m ul. Armii Krajowej 14-16 15,8 m x 10,6 m ul. Armii Krajowej 3-5 12,6 m x 6,8 m ul. Armii Krajowej 4-10 15,8 m x 10,6 m ul. Begonii 6-8 4,0 m x 6,5 m ul. Dmowskiego 17-23 10,0 m x 15,0 m ul. Dmowskiego 17-23 11,1 m x 7,8 m * Zdjęcia przedmiotowych lokalizacji dostępne są na stronie internetowej spółdzielni http://www.oskard.tychy.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych spółdzielni, pok. nr 8 (tel. 32 /32 32 117 lub 32 32 123 ) http://www.oskard.tychy.pl; e-mail: tl@oskard.tychy.pl

14.00 – Międzynarodowy Dzień Ziemi – sprzątanie lasu 18.00 – „Wróć do Lwowa’’ – koncert kabaretu Loch Camelot z Krakowa. Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców do odbioru od dnia 7 kwietnia 25.04 Orion 17.00 – „Wielkanocne tradycje”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 25.04 Magdalena 17.00 – „Z biegiem Wisły...”. Druga część cyklicznych multimedialnych pokazów zdjęć (Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz, Puławy) 26.04 Tęcza 10.00 – Uroczyste obchody XXV–lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 28.04 Tęcza 9.30 – Spotkanie autorskie z Dariuszem Rokoszem, twórcą literatury dziecięco-młodzieżowej 28.04 Magdalena 12.00 – Spotkanie autorskie z Dariuszem Rokoszem, twórcą literatury dziecięco-młodzieżowej 13.05 Olimpia 10.30 – Unia Europejska dzieciom. Konkursy i zabawy prowadzone przez przedstawiciela Fundacji Unii Europejskiej Viribus Unitis w Katowicach 14.05 Tęcza 15.00 – Dzień zdrowia w Klubie Seniora 16.05 Magdalena 17.00 – Nasza wycieczka na Krym przez Kijów. Pokaz multimedialny. Prezentuje Władysław Miszkiewicz 16.05 Orion 17.30 – Wieczór autorski pisarki Patrycji Żurek 21.05 Tęcza 17.00 – „Dla Ciebie Mamo” impreza z okazji Dnia Matki. Występy zespołów dziecięcych 23.05 Tęcza 18.00 – Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Agnieszki Grochowicz. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 5 maja Zajęcia plastyczne 23.04 Magdalena 15.00 – Wiecznie kwitnące drzewko. Praca dzieci w Klubie Małego Artysty 30.04 Regina 15.00 – „Barwy biało-czerwone”. Zabawy plastyczne dla dzieci 7.05 Magdalena 15.00 – „Niezapominajki to też kwiatki...”. Z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. Praca dzieci w Klubie Małego Artysty 9.05 Regina 15.00 – „Malowane tuszem”. Zabawy plastyczne dla dzieci 10.05 Tęcza 11.00 – „Zabawy z filcem”. Warsztaty rękodzieła (Dziecięce Spotkania z Kulturą) 13.05 Orion 17.00 – „Wiosenny obrazek”. Zajęcia dla dzieci do lat 14. 16.05 Olimpia 15.00 – „Kwiatek dla mamy’’. Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci Wystawy Do 22.04 Orion

– Wystawa poplenerowa Klubu Twórców Nieprofesjonalnych PALETA i Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach do 25.04 Tęcza – „Utopia matrycy”. Wystawa grafik Anny Michalczeni do 30.04 Tęcza – „Zakładka do książki”. Wystawa pokonkursowa 11.04 – 31.05 Regina – „Poznajmy się”. Wystawa pokonkursowa 20.04 – 20.05 Magdalena – „Tychy Zimą” – wystawa fotograficzna Grzegorza Muchy


OSKARD

7

kwiecień 2014

HERBATKA U KRÓLOWEJ

dział społeczno−kulturalny 25.04 Orion

18.00 – „Pejzaż nie tylko horyzontalny”. Wernisaż wystawy malarstwa Alicji Mecner 25.04 – 23.05 Orion – „Pejzaż nie tylko horyzontalny”. Wystawa malarstwa Alicji Mecner do 30.04 Tęcza – „Moja Wielkanocna Pisanka”. Wystawa pokonkursowa Do 5.05. Olimpia – Wszystkie barwy wiosny”. Wystawa pokonkursowa prac uczniów szkół podstawowych 9.05 Tęcza 18.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej Michała Janusińskiego 9.05 – 30.06 Tęcza – Wystawa fotograficzna Michała Janusińskiego Do 16.05 Tęcza – Wystawa malarstwa Bogdana Grzywy Spotkania 23.04 Orion 12.00 – Spotkanie Klubu Seniora 23.04 Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 26.04 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu PALETA 28.04 Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu SERCE 29.04 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Esperanto 30.04 Tęcza 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek 5.05 Tęcza 17.00 – Spotkanie Zarządu PTTK 6.05 Tęcza 17.00 – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa 7.05 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora 9.05 Tęcza 17.00 – Spotkanie Grupy Refleksologów 12.05 Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu SERCE 12.05 Tęcza 17.00 – Spotkanie Klubu Przewodników 13.05 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu +55 14.05 Magdalena 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – wykład tematyczny 14.05 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 14.05 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 14.05 Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 15.05 Orion 17.00 – Spotkanie Koła Turystycznego GRONIE 28.05 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora Wycieczki 26.04 Magdalena, Regina klubami o 10.00 2.05 Magdalena, Olimpia Orion, Regina 17.05 Orion

– Wycieczka rowerowa do Promnic. Zbiórka przed

W ramach współpracy z Fundacją Unii Europejskiej Viribus Unitis w klubach Olimpia i Orion odbyły się wykłady dla seniorów pt. „Na herbatce u brytyjskiej królowej”, które poprowadził Paweł Ożóg, konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. Uczestnicy zapoznali się z historią Wielkiej Brytanii, zwyczajami panującymi w tym kraju, z wieloma ciekawostkami z życia rodziny królewskiej, jak również samej królowej Elżbiety II. DB

OGŁOSZENIA

ZBIERAMY NAKRĘTKI Nasza spółdzielnia po raz kolejny włączyła się do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Tym razem wspomagamy Olka Walkowicza – podopiecznego tyskiego Stowarzyszenia W Stronę Słońca. Ten młody mężczyzna, w efekcie mózgowego porażania dziecięcego, cierpi na epilepsję i autyzm. Wymaga stałej opieki i wsparcia innych. Olek bardzo lubi przebywać na świeżym powietrzu, jednak poruszanie się bez wózka spacerowego jest dla niego bardzo uciążliwe. Dlatego środki uzyskane ze sprzedaży zebranych nakrętek będą przeznaczone właśnie na jego zakup. Akcja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i potrwa do końca listopada br. Niewiele trzeba, aby się do niej przyłączyć. Wystarczy nakrętki ze zużytych butelek PET zebrać i wrzucić do specjalnych pojemników znajdujących się w siedzibie spółdzielni, we wszystkich administracjach rejonów gzm i klubach osiedlowych. Nasze działania wspomogą niepełnosprawnego Olka, któremu relaks na świeżym powietrzu dostarcza wiele radości, wpływając na poprawę jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Będą także przejawem naszej troski o czystość środowiska i zagospodarowanie surowców wtórnych. BK

– Wycieczka rowerowa. Zbiórka przed klubami o 9.00 – Wycieczka rowerowa. Zbiórka przed klubami o 9.00 – Wycieczka autokarowa dla mieszkańców do Ojcowa. Zapisy w Orionie od 28 kwietnia, godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na www.oskard.tychy.pl Dane teleadresowe placówek: SDK Tęcza al. Niepodległości 188 Klub Magdalena ul. R. Dmowskiego 2 Klub Olimpia ul. Armii Krajowej 1 Klub Orion ul. Orzeszkowej 2 Klub Regina ul. Wł. Reymonta 37 Klub Uszatek ul. Dmowskiego 114

32 32 32 32 32 32

227 58 12 217 76 43 217 47 97 217 02 32 218 48 35 217 31 64

ogłoszenia drobne

INSTALACJE, REMONTY F.I.U. STANLux oferuje usługi remontowo-instalacyjne: elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, cieplne. Tel. 511-049-661. www.instalacje-elektryczne.tychy.pl KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ – SOLIDNIE. Tel. 604-380-848. SKLEP INSTALACYJNY U GRUBEGO. Już otwarty na starym miejscu – ul. Armii Krajowej 4 (koło Blaszoka). Zapraszamy zaprzyjaźnionych i nowych klientów codziennie w godz. 917, w soboty w godz. 9-13. Solidne, kompleksowe remonty budowlane, hydrauliczne i elektryczne. Tel. 513-308-313. Sprzedaż, wymiana, naprawa pieców łazienkowych: PG-6, -17, -19, Termet, Karma, Mora, Junkers i inne. Tel. 32-227-04-00; 691-091895.

SERWIS, NAPRAWA „AB” naprawa. Telewizory, magnetowidy, LCD, CD. Festerkiewicz. Tychy, Cyganerii 15. Tel. 32-227-39-99; 603-585-329. „Naprawa lodówek i AGD. Części. Piłsudskiego 43. Tel. 32/ 217-77-32; 603-228-116. „NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. Tel. 791-849-525. Ekspresowa naprawa sprzętu RTV, AGD u Klienta. Telewizory. LCD. Monitory. Radia. DVD. Pralki. Zmywarki itp. Tel. 601-470-507.

LOKALE „Zamienię spółdzielcze własnościowe M-2 34 m2 PSM STELLA na M-3. Tel. 662-219-539. Zamienię spółdzielczą kawalerkę KatowiceMurcki na dwa pokoje w Tychach. Spłacę zadłużenie lub odstępne. Opłaty mieszkaniowe 510 zł, w tym: czynsz, woda, gaz, prąd, ogrzewanie. Tel. 501-780-510.

INNE Czyszczenie dywanów, tapicerek. Solidnie. Tel. 606-274-056. Futra, skóry, kożuchy – przeróbki, szycie – dojazd. Tel. 608-247-990.

OSKARD Gazeta Członków Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard". " Wydawca: TSM "Oskard". Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy. Tel. 0-32-32-32-100, e-mail: oskard@oskard.tychy.pl; strona internetowa: http:/www.oskard.tychy.pl. Redaguje zespół. Redaktor prowadzący: Marian Ryglewicz. Korespondencję adresować do TSM "Oskard" z dopiskiem "Gazeta" lub składać w kancelarii Spółdzielni. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Treść składanych ogłoszeń i reklam powinna być wyraźna i czytelna, a dołączone materiały graficzne nienagannej jakości. Ogłoszenia złożone do ostatniego poniedziałku danego miesiąca będą wydrukowane w miesiącu następnym.

Fotoskład: Agencja Reklamowa KARAT. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A. Nakład: 15.000 egz.


8

OSKARD krzyżówka wielkanocna

kwiecień 2014

Cienie czułoświatłości

ZNACZENIE WYRAZÓW Poziomo: 1. Pętelka szydełkowa. 6. Murzynek ze szkolnego wierszyka. 9. Manewr szachowy. 10. Salut artyleryjski. 11. Wierzbowa witka. 12. Słynny wodospad na granicy USA i Kanady. 13. Szlam rzeczny. 14. Trzymaj je na wodzy. 15. Czeka na rozwiązanie. 16. Obraz z cerkwi. 19. Grupa kolesiów. 22. Jacek dla przyjaciół. 23. Mały Antoni. 24. Ptak w sadzie. 27. Wywar z ziół. 30. Kryzys gospodarczy. 33. Nasze miasto. 34. Dawna srebrna moneta. 35. Niejeden ze skakanką. 39. Chleb dietetyczny. 42. Skrót podpisu. 45. Składnik perfum. 46. Dyngus. 47. Szkielet plecaka. 48. Popularna gra liczbowa. 49. Sytuacja bez wyjścia. 50. Ziółko. Pionowo: 1. Jaja malowane na kolor z białym wzorkiem. 2. Część nóżki. 3. Partia towaru. 4. Nasza spółdzielnia. 5. Władca starożytnego Egiptu. 6. Bieluteńki rekwizyt wielkanocny, zazwyczaj z czerwoną chorągiewką. 7. Ciasta wielkanocne, rozrzutnie słodkie. 8. Gliniana fujarka. 17. Pędzel z pakuł. 18. Edukacja. 20. Dzida ułana. 21. Ścięty pień drzewa. 24. Rodzaj justunku zecerskiego. 25. Zarozumiałość. 26. Wysłużona łódź. 27. Grzywa pietruszki. 28. Święcona w Niedzielę Palmową. 29. Ciastko z kremem. 31. Coś niewiarygodnego. 32. Wyciskany przed wypiciem. 36. Okrasa. 37. Przed niedzielą. 38. Może być uciskowa. 40. Pomost przeładunkowy. 41. Solenizant z 1 kwietnia. 43. „Krzepka” roślina. 44. Nasza jest biało-czerwona. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 30 dadzą rozwiązanie.

W POSZUKIWANIU WIOSNY

Realistka w świecie marzeń, marzycielka w rzeczywistości – tak mówi o sobie Aneta Mlaś, Tuanda (pseudonim, którym sygnowane są jej prace). Jest tyszanką, absolwentką Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat jej pasją jest grafika oraz rysunek. W ogólnopolskim konkursie internetowym „Dla niepokonanych” na rysunek i grafikę w 2009 roku zajęła III miejsce. Została wyróżniona nagrodą za pracę rysunkową „Pojednanie” na VI Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej w Mikołowie w 2009 roku. Jednak – jak mówi – zawsze obok kreski towarzyszył jej przekaz werbalny. Początkowo teksty pisała „do szuflady”. Przełom nastąpił z chwilą zdobycia, ku jej zaskoczeniu, pierwszego miejsca w Konkursie Jednego Wiersza w listopadzie 2012 roku w SDK Tęcza. Zaangażowana od początku w działalność Grupy Poetyckiej Orion, za namową i zachętą liderki grupy Agaty Cichy, napisała kilkadziesiąt nowych tekstów. Później powstał pomysł stworzenia cyklu prac „Rysopisy”, które stanowią swoiste połączenie obrazu

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

ną w okolice lasów żwakowskich. Prym wiodła grupa entuzjastek nordic walking. W poszukiwaniu wiosny bywalcy klubu Regina wybrali się na spacer do Parku Sublańskiego. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem na terenie parku niedawno została otwarta nowa siłownia zewnętrzna.

Agata Cichy i Aneta Mlaś.

graficznego z naniesionym na grafikę tekstem. Właśnie owe prace mogliśmy podziwiać na jej wieczorze autorskim w klubie Orion, który miał formę spektaklu poetycko-muzycznego. Pomysłodawczynią i reżyserem oraz prowadzącą wieczór była Agata Cichy, która za-

prosiła do współpracy Michała Wilczka odpowiedzialnego za oprawę muzyczną (grał na harmonijce ustnej). Gościem spektaklu był saksofonista Łukasz Gwoździak. Dzięki nim powstało widowisko pełne klimatu, świateł, słów i obrazów. HS

Zwiedzać świat z esperanto Wielu podróżników, dziennikarzy, ludzi nauki, biznesmenów, ekonomistów i przemysłowców posługujących się językiem esperanto, potwierdza jego przydatność w życiu. Japończyk Kotaro Deguchi napisał w tym międzynarodowym języku książkę opisując w niej swą podróż dookoła świata. Przebywał również w Polsce – ojczyźnie esperanto. Polak Roman Dobrzyński – dziennikarz, w swojej wypowiedzi twierdzi, że w pracy dziennikarskiej wykorzystywał wielokrotnie esperanto jako język podstawowy m.in. w Chinach, Japonii, Wietnamie, na Litwie, w Estonii, Finlandii, Grecji, Chorwacji oraz szczególnie często w Brazylii. W archiwum TVP znajdują się dziesiątki jego filmów dokumentalnych, których językiem roboczym jest esperanto. Wśród napisanych przez niego dziesięciu książek jedna jest w tym międzynarodowym języku. Dzięki jego OGŁOSZENIE

W pierwszym dniu wiosny dzieci i seniorzy z Tęczy wzięli udział w „Wiosennym korowodzie” z Marzanną nad staw do Parku Miejskiego, aby ostatecznie pożegnać zimę. W przeddzień kalendarzowej wiosny topienie Marzanny w kuble wody odbyło się w klubie Magdalena, zaś 24 marca klubowiczki wyruszyły z Panną Marzan-

FOTO: HALINA STANICKA

Każdy tworzy swoją własną rzeczywistość. Moja składa się z kadrów wyobraźni,przez którą filtruję wszelkie procesy, stany, emocje i relacje jakie dzieją się w człowieku i między nim a otaczającym go światem…

znajomości przebywał rok w Anglii oraz był zaproszony na kongres w Hiszpanii. Claude Piron – Szwajcar, lingwista, psycholog, tłumacz j.angielskiego w ONZ uważa, że esperanto istnieje nadal (chociaż historycznie miało więcej szans na to, aby umrzeć niż żyć) ponieważ stale przychodzą do ruchu ludzie, którzy kochają ten język, podziwiają go i poświęcają na jego rozwój gigantyczna energię. Pisze on również: Wierzę w esperanto, wierzę, że język ten jest więcej wart, niż większość esperantystów zdaje sobie sprawę, że rozwiąże on w przyszłości więcej ludzkich problemów niż możemy to sobie wyobrazić. Wierzę, że może on usunąć wiele cierpień, o których ludzie nawet nie wiedzą, a które

związane są z brakiem porozumiewania się. Wypowiedzi na temat esperanto można mnożyć i mnożyć. Zainteresowanie nim w Polsce jest ciągle żywe. Od wielu lat w Klubie Osiedlowym Orion, funkcjonuje Klub Esperanto, w którym w ostatnim roku dało się zauważyć wyraźne ożywienie. Prowadzący klub od początku jego założenia Jan Kawka, znany wielu osobom jako pan Johano, przekazał szefostwo pani Bogusławie Bronowskiej, która wniosła ze sobą ogromny zapał i nowe pomysły. Być może zainteresują one również naszych czytelników. Serdecznie zapraszamy do Oriona w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00. Halina Stanicka

Oskard 04 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you