Issuu on Google+

Vrijuit

federatie van de vlaamse verzekerings- en financiĂŤle tussenpersonen

mei 2010 - juni 2010

tweemaandelijks tijdschrift

3

Cherchez la femme: de vrouw in de makelarij

p. 8 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Brocom ibp road show De makelarij massaal op het internet

p. 24


Plan IS2000 6e opeenvolgende trofee

Voor het zesde jaar op rij is plan IS2000 van DKV verkozen tot beste verzekeringsproduct in de categorie ‘Gezondheidszorg’. DKV blijft uw eerste keuze, nu en in de toekomst.

www.dkv.be


Vrijuit nr.3-2010

federatie van de Vlaamse verzekerings- en financiële tussenpersonen

COLOFON Vrijuit Autolei 228 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 E-mail: info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Freddy Boels Autolei 228 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Patrick De Ceuster Eindredactie en coördinatie: Inne Engels Redactie: Inne Engels Kelly Schamphelaere Christophe Thoen Ontwerp: www.tabeoka.be 2160 Wommelgem 1 Erkenning: P303450 Jaarabonnement: 45 euro Bankrekening: 828-9985167-59 De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties

Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Nieuws van onze leden 6 Kort Gezegd 7 Thema-avond: visie op het pensioendebat 8 Cherchez la femme: de vrouw in de makelarij 16 INCERT, de waarborg voor uw elektronische veiligheidssystemen 18 Minder klachten bij Ombudsman 21 Gedragsregels voor subagenten 22 Centraal examen 24 Brocom IBP Road show De makelarij massaal op het internet 29 De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming 31 Nieuws van de Commissie Leven: marktstudie polissen arbeidsongeschiktheid 34 Nieuwe functies voor de sectorale agenda van Brocom 36 Life Settlements: donderwolken of stralende hemel? 39 Nieuws van maatschappijen

Federatie voor Verzekerings-

3

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

VOORWOORD Ook als makelaar ontkom je er niet aan, integendeel: naar alle waarschijnlijkheid sta je zelfs in de frontlinie van een maatschappelijke ontwikkeling, die hierop neerkomt dat mensen in het algemeen nog moeilijk tevreden te stellen zijn en zelfs een neiging naar hysterie vertonen, telkens ze niet op hun wenken bediend worden. U hebt het zelf ongetwijfeld ook al meegemaakt: klant heeft een schadegeval, klant blijkt totaal irrealistische verwachtingen te hebben in verband met de afhandeling ervan, klant wordt koleriek, klant beëindigt gedachtewisseling op een wijze die zich niet als vriendelijk laat omschrijven. De Nederlanders, zoals steeds buitengewoon creatief in taalaangelegenheden, hebben er al een term voor bedacht. ‘Verhuftering’ is de naam die zij geven aan het proces waarvan het bovenstaande tafereel een voorbeeld is. Het neologisme is te recent om al een algemeen aanvaarde definitie te hebben, maar men kan zich afvragen of dat wel nodig is. Ook zonder wetenschappelijke definitie voelt men intuïtief wat met ‘verhuftering’ bedoeld wordt. Trouwens, wat is een ‘hufter’? “Een grof en gemeen persoon”, zegt het verklarend woordenboek, maar die definitie is wel erg algemeen. Bovendien gebruiken u en ik andere, meer plastische en niet zelden aan het dialect ontleende termen voor grove en gemene personen. We hebben het woord ook opgezocht in een vertalend woordenboek Nederlands-Engels, maar de Engelse equivalenten voor ‘hufter’ kunnen we hier omwille van fatsoensredenen niet vermelden. Vrijuit mag dan zijn naam waard zijn en soms de militante taal niet schuwen, maar wat de Engelsen maken van ‘hufter’ is echt niet geschikt om in ons tijdschrift te verschijnen. U kunt het op eigen verantwoordelijkheid zelf opzoeken. Denken dat het eigen leven bestaat uit een geheel van rechten die in hun onaantastbaarheid sacraal zijn, dat is de essentie van de verhuftering. Belangrijk detail: een hufter heeft geen idee wat relativering is en is dus evenmin in staat om ook maar enig onderscheid te maken tussen belangrijke zaken en trivia. Een voorbeeld: de ware doodsverachting van sommige voetgangers, die denken dat een zebrapad onsterfelijk maakt en dus de baan oversteken op een manier die op een variant van stagediving lijkt. De verstrooide automobilist die pas op het laatste nippertje kan remmen, werpen zij het soort van blik toe, waarmee destijds de inquisitoren de geuzen moeten bekeken hebben vlak voor de brandstapel op het marktplein werd aangestoken. Een ander voorbeeld: de ongecontroleerde groepsdynamiek van het stakingspiket aan de fabriekspoort. Het opjutten van elkaar gaat onophoudelijk door, tot men in zijn opwinding overtuigd raakt dat men het internationaal kapitalisme aan het overwinnen is, terwijl de actie uiteindelijk draait rond de dubbele eis van warme soep in de cafetaria en een bijkomende fietsenstalling (overdekt!). Laatst stond ik in de supermarkt aan te schuiven voor de kassa. Voor mij stond een product van de verhufterde samenleving: mevrouw had een bonnetje uit de krant geknipt, dat recht geeft op 20 eurocent reductie op twee liter vloeibare bio-Persil. De kassier probeerde haar uit te leggen dat dit bonnetje deel uitmaakte van een reclamecampagne die sindsdien gestopt was en dat het bonnetje dus niet meer geldig was. Heisa. Gerant erbij, die na vijf minuten discussie besloot om toch maar 20 eurocent reductie toe te kennen, want de rij aan de kassa was intussen aangezwollen tot tussen de rekken bier en dierenvoeding. Collectieve zucht van verlichting toen er eindelijk terug beweging kwam in de file. Nauwelijks lagen mijn producten op de band of de kassier merkte op dat dit een snelkassa was en dat mijn 13 producten echt te veel waren want het maximum voor de snelkassa bedroeg 7. En of ik mijn producten dus wilde terugnemen en aanbieden aan een andere kassa. Ik kan veel hebben, maar dat niet. Hufter.

PATRICK DE CEUSTER DIRECTEUR

Federatie voor Verzekerings-

4

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

Welkom

Nieuws van onze leden

Sean Europe nv

Perquy - Van Loocke bvba

Gaens Zakenkantoor nv

2100 Deurne

8020 Oostkamp

3570 Alken

Lakborslei 108

tel. 0800 02 60 19 fax 03 360 16 69

Jan Robijn bvba

Brugsestraat 113 tel. 050 84 02 90

fax 011 59 07 39

Vervondel & Co vof

DMD Verzekeringen bvba

9270 Laarne

9420 Erpe-Mere

Dorpsstraat 20

tel. 03 886 86 16

tel. 09 369 43 54

fax 03 889 45 92

tel. 011 59 07 30

fax 050 82 72 37

Kerkstraat 107 2870 Puurs

Grootstraat 176 bus A

Oudenaardsesteenweg 359 tel. 053 82 60 60 fax 053 82 60 69

fax 09 369 57 84

mevrouw Saevels Marianne Diestersteenweg 240 A 3293 Kaggevinne

Gecondoleerd

fax 013 32 20 88

Op 22 mei 2010 overleed Willy Erard, vader van ons lid Pol Erard.

D & N Services cv Verhoevenlei 38

Op 7 juni 2010 overleed Jan Gustaaf Emiel Demees, vader van ons lid Stefaan Demees en stichter van de bvba Demees Verzekeringen.

gsm 0475 70 21 31

Wij wensen de families veel sterkte toe.

tel. 013 33 66 10

2930 Brasschaat

Hoe werkt u aan uw naambekendheid? Al eens gedacht aan de CV Promotie Verzekeringsmakelaars?

wij bezorgen u tegen zeer concurrentiële prijzen: • uw eigen gepersonaliseerde infokrant • uw persoonlijke lintkalender met schuiver • een handige polissenmap • regelmatig nieuwe aanbiedingen Contacteer de CV Promotie Verzekeringsmakelaars [voor u actief sedert 1987] tel. 056-70 63 96 (tussen 08u00 en 10u00) fax: 056-70 53 55 e-mail: promotie@skynet.be Federatie voor Verzekeringswebsite: www.promvermak.be

5

en Financiële tussenpersonen


KOrt gezegd UM VAN FVF

POLITIEK MEMORAND

zich aandient, uwe regeerperiode die le verkiezingen en de nie era fed de van ing t voor FVF immers leid ëer Naar aan nieuwe legislatuur cre randum opgesteld. Een mo me k itie pol gepast aan de aan een n, heeft FVF werk uit te bouwe ijk een nieuw politiek net gel mo l sne zo om ak de noodza . veranderde verhoudingen de contacdum een leidraad zijn bij feit is, zal het memoran een g erin reg e uw nie van de Zodra de samenstelling kabinetten. pen om e bevoegde ministers en uw nie de t me document dat moet hel FVF ten van npakket, dan wel als een eise een als t eva elen dosopg and t zozeer . De lijst van te beh Het memorandum is nie regering, verder te zetten ige vor de t me had al g, die FVF de constructieve dialoo . tief aus exh t nie siers is vangen. Een digijnlijk al via de post ont ben de leden waarschi heb dum ran mo me het De schriftelijke versie van e. de website, www.fvf.b op ug ter u dt vin sie tale ver

FORTIS WORDT OFFICIEEL AGEAS Tijdens de Algemene Vergadering van 28 en 29 april 2010 hebben de aandeelhouders van Fortis officieel de naamsverandering van de maatschappij goedgekeurd. Zeg dus niet langer Fortis, maar Ageas!

ORZITTER WORDT NIEUWE VO ROBERT FRANSSEN PORTIMA RAAD VAN BESTUUR

bert Franssen van Portima heeft Ro De Raad van Bestuur ad van Bestuur en voorzitter van de Ra (Allianz) benoemd tot orzitter. Robert Fransuêt (AXA) tot vicevo Emmanuel de Talho Belgische verzeke25 jaar ervaring op de sen heeft meer dan het directiecomité ds 2004 voorzitter van ringsmarkt en is sin . van Allianz Belgium ecteur van AXA uêt is algemeen dir ho Tal Emmanuel de

De naam verwijst niet alleen naar de roots van de groep (AG), maar ook naar haar hoofdmarkten Europa (e) en Azië (a) en naar haar core business: assurance. AG Insurance is verheugt met de nieuwe naam van haar hoofdaandeelhouder. Onder de vlag Ageas legt de groep de basis voor een nieuwe start om haar strategie en activiteiten succesvol verder te zetten.

Belgium.

Voor de makelaar verandert er niets! De naamsverandering van de hoofdaandeelhouder heeft geen concrete impact, noch op het distributiebeleid, noch op de merkstrategie. In België zal AG Insurance haar producten blijven verdelen onder haar eigen naam.

RECORD BANK STELT VOOR: ‘ALBERT

ROGGEMANS’

op die met t in die hoedanigheid Raf Haccour 2010 CEO van Record Bank en volg Albert Roggemans is sinds 1 januari me experpensioen is gegaan. zijn loopbaan bouwde hij een enor in dienst van de groep ING. Tijdens hij sinds is , Albert Roggemans (60) is al 36 jaar enië Roem lafdeling van ING Bank ing. Na vier jaar als CEO van de retai was. r tise op op het vlak van Retail Bank zitte voor al een eerste keer van Record Bank, waarvan hij in 1999 januari 2010 terug in België als CEO

Federatie voor Verzekerings-

6

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

THEMA-AVOND Oost-en West-Vlaanderen

VISIE OP HET PENSIOENDEBAT Het pensioendossier is meer dan ooit een actueel thema. Dit was voor de Kamers Oost- en WestVlaanderen dan ook de aangelegenheid om een thema-avond te organiseren. Op 20 mei 2010 nodigden zij Prof. Yves Stevens uit als gastspreker om over dit thema te komen spreken.

Prof. Yves Stevens

en de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, waarvan hij voorzitter is, regelmatig een beroep op hem. De ruim 100 aanwezige makelaars konden ervaren dat Prof. Stevens niet alleen een wereldwijde ervaring bezit als docent, maar ook een begenadigd spreker is. Hij slaagde erin om de aanwezigen op een luchtige manier onafgebroken te boeien met zijn toespraak over de Belgische pensioenen en de rol die verzekeraars en makelaars daarin kunnen spelen. Vertrekkende vanuit een quiz, werd ludiek doorheen de pensioenproblematiek gefietst. Techniek, regels en cijfers werden van een saaie, droge materie herkneed tot een concrete, bevattelijke materie die de aandacht van alle aanwezigen continu vasthield.

De stelling dat onze pensioenen zullen lijden onder de impact van de demografie is een open deur. De mogelijke oplossingen zijn minder evident. De talrijke opkomst en de vele vragen bewijzen dat hier een belangrijke taak voor de makelarij is weggelegd.

Na de eigenlijke toespraak kreeg Prof. Stevens een tsunami van vragen vanuit het publiek. Die hadden o.a. betrekking op de kostprijs en de berekening, het verschil tussen basispensioen en loopbaanpensioen en het onderscheid tussen vaste prestaties en bijdragen. In al zijn antwoorden was de feitelijke praktijk nooit veraf.

Prof. Stevens is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en wordt terecht beschouwd als dé referentie op het gebied van pensioenen, zowel in België als tot ver buiten de landsgrenzen. Hij is een veel gevraagde expert zowel voor de overheid als voor privéinstellingen. Daarnaast doen ook de Europese Commissie

Federatie voor Verzekerings-

Aangezien het pensioenverhaal niet volledig kon worden doorlopen, wordt gewerkt aan een mogelijk vervolg.

7

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

CHERCHEZ LA FEMME

De vrouw in de makelarij

Wat is het eerste dat een journalist doet, die de ambitie heeft om een artikel met wat diepgang te schrijven? Research! En dus lanceerde de redactie van Vrijuit een rondvraag: in welk medium werd in een recent of ver verleden het thema al behandeld van de vrouw in de verzekeringsmakelarij? De reacties op onze vraag waren divers: schokschouderen, wegkijken, in het haar krabben, een frons opzetten, verbazing tonen, verbazing veinzen, zich luidop afvragen of we een tekort aan kopij hadden, kortom: volgens onze bronnen werd het thema nog nooit behandeld en volgens sommige van die bronnen kon die toestand ook in de toekomst best gehandhaafd blijven. “Moet dit écht?”, vroeg iemand zich af, een man die al dertig jaar samen met zijn echtgenote in de zaak staat. Vrijuit rekent het zich tot zijn opdracht om de vinger aan de pols te houden van de makelarij in al haar aspecten. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om op zoek te gaan naar vrouwelijke makelaars en hen uit te nodigen voor een groepsinterview. Uiteindelijk werd het niet zozeer een groepsinterview dan wel een spontane uitwisseling van meningen en ervaringen. Soms persoonlijk, meestal heel informatief en altijd in een buitengewoon aangename en relaxte atmosfeer. Het resultaat van de ontmoeting leest u hieronder.

Dames, het traditionele beeld van de vrouw in de makelarij is waarschijnlijk dat van de echtgenote die haar man in het kantoor bijstaat. Voor wie van jullie klopt dat beeld? Rita De Visscher: Ik beantwoord er helemaal aan: sinds 35 jaar ben ik in Gent actief in de makelarij en ik doe dat samen met mijn echtgenoot, die al 50 jaar verzekeringsmakelaar is. Bianca De Schrooder: Ik run samen met mijn man een kantoor in Brugge. Destijds heeft hij de zaak van zijn vader overgenomen. Nu zijn we allebei zaakvoerder.

En bij de anderen is er dus geen enkele familiale component? Claudia Nulens: Toch wel. Ik ben al in 1995 in de zaak van mijn ouders in Lanaken gekomen. Toen zij met pensioen zijn gegaan, hebben hun kinderen elk een deel van hun activiteiten overgenomen. Ikzelf heb de verzekeringsactiviteit voortgezet. Ik werk met drie bedienden, mijn echtgenoot zit niet in de zaak. Annie Geers: Ik heb 13 jaar geleden de zaak van mijn vader in Hoeilaart overgenomen. Ik werk solo. Dan blijft er nog één iemand over: Ann, aan je kantoor kleeft geen enkele familiale binding? Ann Vandenbussche: Geen enkele, echt niet. Mijn kantoor annex bankagentschap in Oedelem run ik helemaal alleen, bijgestaan door een parttime bediende. Destijds ben ik werkelijk van niets begonnen en eerlijk gezegd: toen ik begon met een bankagentschap had ik niet eens de ambitie om ooit aan verzekeringen te doen.

Zijn er nog andere samenwerkingsverbanden met familieleden? Nadine Saint-Pol: Ik run samen met mijn moeder een kantoor in Kalmthout. We zijn beiden zaakvoerder, we doen vooral particulieren en combineren het kantoor met een bankagentschap.

Federatie voor Verzekerings-

8

en Financiële tussenpersonen


Nadine: Ik herken in het verhaal van Ann dat van mijn moeder: die is ooit gestart met een bankkantoor zonder met verzekeringen te willen beginnen. Ze ontdekte dat klanten heel weinig wisten van verzekeringen en zo is ze in de verzekeringen beland.

kon dat doen omdat mijn toenmalige echtgenoot een vast inkomen had. We hadden ook een eigen woning, dus we vonden dat er voldoende zekerheden waren om mij in staat te stellen om het risico te lopen. Zonder diploma is zoiets nu uitgesloten.

Daarmee bevestigen jullie wel de algemene indruk dat veruit de meeste makelaars via hun privĂŠsituatie in de makelarij terechtkomen. Degenen die uit andere sectoren komen en een kantoor overnemen, vormen een minderheid. Dat zijn ook geen schoolverlaters maar mensen die reeds elders ervaring opgedaan hebben. Annie: Toen ik de zaak van mijn vader heb overgenomen, was ik 40 en stond ik er alleen voor. Voor mij is dat de ideale leeftijd. Mij maak je niet wijs dat schoolverlaters klaar staan om meteen in een kantoor te stappen: je hebt levenservaring nodig. Nadine: Voor ik in de zaak kwam, heb ik ook eerst een jaar bij een maatschappij gewerkt en pas dan ben ik bij mijn moeder in de zaak gekomen. Ik doe dit nu 16 jaar en mijn moeder staat op het punt om met pensioen te gaan. Ofwel doe ik alleen verder, ofwel zoek ik iemand om de zaak te vervoegen, maar dat is niet evident. Het moet iemand zijn, die je kunt vertrouwen, wiens achtergrond je kent en die je ook persoonlijk kent. Schoolverlaters beseffen niet eens dat zij aan het begin staan van een lang leerproces. Claudia: Waarschijnlijk willen ze bij jou ervaring opdoen, om vervolgens naar iets anders uit te kijken. Ann: Ik heb zelf nooit hogeschool of universiteit gedaan. Ik ben in mijn beroep terechtgekomen door iemand uit ons dorp die een bediende zocht. Ik zocht een parttime job om voor mijn kinderen te kunnen zorgen. Anderzijds wilde ik ook wel de nodige economische basiskennis opdoen en zo is mijn belangstelling gegroeid. Ik ben dan bijles gaan volgen bij Syntra en daar heb ik mensen leren kennen, die zelfstandig waren en die mij aanraadden om het zelf ook eens te proberen. Ik was 28 toen ik zelf een bankkantoor opende. Ik

Enig idee waar jullie waren terechtgekomen indien jullie uiteindelijk niet hadden gekozen voor de makelarij? Nadine: Voor mij is dat een Bed & Breakfast in het zuiden van Spanje. Die optie blijft trouwens nog altijd open. Rita: Ik had graag mijn beroep als laborante uitgeoefend. Indien ik opnieuw kon kiezen, zou ik voor mijn eigen beroep gaan.

Federatie voor Verzekerings-

Bianca en Rita zijn de enigen die met hun echtgenoot in de zaak staan. Hoe gaat dat in zijn werk? Bianca: Mijn man doet de productie en schade en ik doe de boekhouding, de administratie, mailings, de planning en organisatie van het kantoor en de administratieve verwerking van de productie. Zelf geef ik dus geen leiding, maar wij hebben verder dan ook geen personeel in dienst. Ik heb weliswaar de studies gedaan van verzekeringsmakelaar op het moment dat we beslist hebben dat ik mee in de zaak zou komen, maar mijn basisopleiding is die van assistente paradontologie, wat uiteraard een totaal andere richting is. Maar die richting was niet meer te combineren met het beroep van mijn man en met de uitbreiding van de zaak. Onze kinderen hebben nog veel zorg nodig en als er een kind ziek is, ben ik degene die zijn werk laat liggen. Dat is het compromis dat we samen hebben afgesproken. Rita: Bij ons ligt het iets anders. Mijn man en ik vullen elkaar aan en hebben elk onze functie. Hij doet meer de baan terwijl ik meestal binnen blijf. Ik kan volledig alleen functioneren als het nodig is. Voor mij was het destijds ook niet de bedoeling om in de verzekeringen terecht te komen. Ik heb een diploma als laborante. Mijn probleem was dat ik nog een vreemde nationaliteit had toen ik afstudeerde.

9

en FinanciĂŤle tussenpersonen


CHERCHEZ LA FEMME

De vrouw in de makelarij

Claudia Nulens van verzekeringskantoor Nulens

Rita De Visscher van verzekeringskantoor De Visscher

Het zou jaren duren voor ik de Belgische nationaliteit kreeg, dus besloot ik om alvast als bediende te gaan werken in een verzekeringskantoor. Dat begon mij na een tijd toch te boeien en zo ben ik de studies voor verzekeringsmakelaar gaan volgen. Intussen ben ik ook met mijn baas getrouwd … (gelach) Bianca: Die verwisselbaarheid, daar werken wij ook wel naar toe, maar momenteel is er te veel werk voor twee en te weinig werk om een bediende aan te werven. Als vrouw vang je dat dan op en werk je verder als de kinderen in bed liggen. Nadine: Ik heb de studies bank en financiën gedaan aan de Karel de Grote Hogeschool met de bewuste bedoeling om in het kantoor van mijn moeder te stappen. De taakverdeling tussen mezelf en mijn moeder is geleidelijk aan tot stand gekomen. Zij houdt zich vooral bezig met beleggingen en hypotheken, terwijl ik mij bezig houd met verzekeringen, zowel productie als schade. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan ’s avonds probleemloos de baan doen. Claudia: Bij ons doen twee van de drie bedienden binnendienst, dat is puur administratief werk. De derde bediende doet samen met mij buitendienst, maar hij is meer gericht op particulieren, terwijl ik mij meer richt op de KMO’s. Ann: Eigenlijk is het jammer dat er niet meer statistische gegevens bestaan over hoeveel vrouwen er eigenlijk in de makelarij zitten. Ik zie op vergaderingen meer en meer vrou-

wen verschijnen maar dat is dan meestal als bediende of als partner, niet als eindverantwoordelijke. Annie: Op De Dag van de Makelaar bijvoorbeeld, zie ik ook veel vrouwen met hun man rondlopen, maar dan stel ik mij ook vaak de vraag wie er nu de baas is. Denken jullie dat het de klant wat uitmaakt of hij te maken heeft met een mannelijke dan wel vrouwelijke makelaar? Claudia: Ik denk dat je je als vrouw toch iets meer moet bewijzen tegenover de klant. Als ze eenmaal weten dat je je aan de afspraken houdt en als ze beseffen dat je vakinhoudelijk sterk staat, dan geven ze wel hun vertrouwen. Nadine: Ik denk dat je je als vrouw tegenover mannelijke klanten meer moet bewijzen dan als man tegenover vrouwelijke klanten. Je moet heel erg goed weten waarover je praat en de klant moet beseffen dat je geen hobbyist bent. Bianca: Ik ben het helemaal eens met Claudia en Nadine. Als vrouw moet je jezelf telkens weer bewijzen en heus niet alleen tegenover mannen: vrouwen zijn in hun beoordeling vaak nog strenger dan mannen. Nadine: Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat vrouwen een unieke troef bezitten, namelijk hun inlevingsvermogen: veel meer dan mannen hebben zij inzicht in hoe mensen in elkaar zitten. Van mijn klanten weet ik bijvoorbeeld wat hun kinderen studeren, wanneer ze op reis zijn geweest enz. Mannen zijn volgens mij beduidend minder empathisch. Bianca: Correct. En op die manier kunnen wij als vrouw een groot verschil maken op het vlak van klantenbinding. Annie: Akkoord dat dat onze sterktes zijn, maar anderzijds vrees ik dat we met die sterktes wel terrein verliezen, aangezien het financiële aspect van de dingen werkelijk alles begint te overheersen. De wereld is aan het verharden en het is maar de vraag of het inlevingsvermogen van de makelaar opweegt tegen de prijs van het product.

“Als vrouw moet je jezelf telkens weer bewijzen en heus niet alleen tegenover mannen: vrouwen zijn in hun beoordeling vaak nog strenger dan mannen.”

Federatie voor Verzekerings-

10

en Financiële tussenpersonen


Nadine: En toch blijf ik geloven dat empathie het verschil maakt op het ogenblik dat de klant een keuze moet maken. De klant zal altijd de voorkeur geven aan iemand die hij persoonlijk kent en die interesse toont in hem als persoon. De klant vindt het nooit leuk om behandeld te worden als een stukje van je zakencijfer. Annie: Mijn frustratie blijft dat de klanten niet echt behoefte lijken te hebben aan een persoonlijk gesprek met hun makelaar. Ann: Ondanks alle financiële overwegingen blijf ik geloven dat in een identieke situatie de klant eerder zal kiezen voor de vrouwelijke dan voor de mannelijke makelaar.

Bianca De Schrooder van VDC Verzekeringen

ik ben daar actief in het verenigingsleven en ik ben van mening dat ik mij op allerlei evenementen moet laten zien opdat de mensen mij kennen. Ik neem aan dat in de grootsteden de benadering van de klanten een heel andere zal zijn.

Waarom zou dat zo zijn? Ann: Charme. (slik) Ik stel voor dat we daar later op terugkomen. Wat zijn nog andere troeven die kunnen helpen om de klant over de brug te halen? Ann: Bereikbaarheid, maar dat geldt net zo goed voor mannelijke als voor vrouwelijke makelaars. De troef van de makelaar is dat hij er 24 op 24 uur staat voor zijn klant, terwijl je bij de bank afhankelijk bent van de openingsuren van het kantoor. Rita: Bij ons komen soms ook klanten die ons weten te vertellen dat ze bij hun bank goedkoper terecht kunnen. Ik antwoord dan steevast: “Dat is best mogelijk, maar na vier uur moet u aan die bank niets meer vragen, want de zaak is dicht. Als u ons echter ’s nachts opbelt omdat er een probleem is, zullen wij terstond proberen om u te helpen”. Annie: Die relatie met de klant is ook regiogebonden. Nadine: Dat klopt. Ik woon in een landelijke gemeente,

Maakt het voor de verzekeringsmaatschappijen iets uit of ze zaken doen met mannelijke dan wel vrouwelijke makelaars? Rita: Ik merk dat vooral oudere heren naar de man vragen als ze een antwoord verwachten op hun vraag. De jongere generatie heeft daar geen probleem meer mee. Nadine: Enquêtebureaus vragen ook meestal naar de man. Op vergaderingen gaan de mannelijke collega’s er vaak van uit dat je in een kantoor werkt. Dat je dat kantoor ook runt, is een mogelijkheid die ze niet overweging nemen. Blijkbaar gaan zij ervan uit dat vrouwen alleen maar bediende kunnen zijn. Ann: Mannen zijn nog lang niet in het reine met het idee dat ook vrouwen zaakvoerder kunnen zijn van hun eigen kantoor. Nadine: Eerlijk gezegd: op dat vlak heb ik met de maatschappijen geen enkel probleem. Zij weten heel goed met wie ze te maken hebben.

“Mannen zijn nog lang niet in het reine met het idee dat ook vrouwen zaakvoerder kunnen zijn van hun eigen kantoor.”

Het meest evidente gespreksthema voor vanmiddag is natuurlijk de combinatie tussen werk en gezin. Waarom is dat zo evident? Ann: Omdat de verantwoordelijkheid voor het gezin hoe dan ook altijd bij de vrouw ligt. Heel soms kan je die doorschuiven door bijvoorbeeld de oma op te bellen, maar ook dan is het de vrouw die het allemaal organiseert. Ik heb het geluk dat de huisarts naast mij woont en als mijn dochter ziek is, vraag ik hem even te bellen als zij aan de beurt is en dan vraag ik aan de klant om even te wachten terwijl ik met

Federatie voor Verzekerings-

11

en Financiële tussenpersonen


CHERCHEZ LA FEMME

De vrouw in de makelarij

“Ik werk het liefst met een man. Mijn ervaring leert me dat in de waardering van vrouwen heel andere elementen een rol spelen dan de puur professionele.”

Ann Vandenbusche van verzekeringskantoor Vandenbussche

het gezinsinkomen gemaximaliseerd. Claudia: Ik vraag mij eerlijk af of die redenering ook opgaat voor koppels, waar het de vrouw is, die de veelverdiener is … Nadine: Die keuze is natuurlijk niet alleen economisch maar ook persoonsgebonden. Zo zijn er net zo goed mannen die heel huishoudelijk ingesteld zijn. Bianca: Het blijft een feit dat mannen in eenzelfde functie meer verdienen dan vrouwen. Zolang de salariskloof tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, krijgt de vrouw geen eerlijke kans om de keuze te maken hoe ze zich wil profileren: professioneel, privé of een combinatie van beiden. Bovendien verbaast het mij dat veel mensen slechts ‘betaalde arbeid’ als werk beschouwen. Zorgen voor een evenwichtige combinatie tussen werk en gezin is al een klus op zich! Annie: Ik denk dat vrouwen vroeger heel hard meewerkten, maar dan achter de schermen. Als mijn vader mijn moeder niet gehad zou hebben, zou hij bijlange niet zo ver hebben gestaan. Achter een sterke man staat een sterke vrouw. Claudia: (met een lach) En achter een sterke vrouw staat geen sterke man. Dus uiteindelijk zijn we wel sterker dan de mannen.

mijn dochter bij de dokter ben. Nadine: Zoiets aanvaarden de klanten van een vrouw eerder dan van een man. Wij kunnen ons werk ook wel een beetje zelf regelen, je kunt al eens een afspraak verzetten. Als je op een kantoor werkt, is dat niet zo evident, want dan hang je van je baas af. Annie: Het is nooit mijn idee geweest om de zaak van mijn vader over te nemen. Ik werkte in de privésector en was daar langzaamaan ongelukkig aan het worden. Ik ben door iemand aangetrokken geweest om als bediende bij een makelaar te gaan werken. Mijn familiale situatie lag toen moeilijk en ik had een zoon te laste. Voor mij was het de kans van mijn leven. Ik zag daar snel in dat die zaak slecht ging uitdraaien maar hoewel ik in de sector hoopte te kunnen blijven, wilde ik niet terug naar een verzekeringsmaatschappij. Ik had indertijd een beetje voor de lol mijn makelaarsattest gehaald. Uiteindelijk heb ik aan mijn vader gezegd dat ik bereid was om zijn zaak over te nemen. Hij raadde mij dit sterk af en zei dat zoiets niets voor een vrouw was, dus ik heb tegen de stroom in moeten zwemmen. Ik heb dan nog een jaar samen met mijn vader gewerkt en toen hij 65 werd, heb ik de zaak volledig overgenomen. Ann: Wat ik schitterend vind, is dat wij als vrouw een zaak goed kunnen combineren met een gezin. Ik moet mannen het nog zien doen, dat zogenaamde multi-tasking. Nadine: Het is niet dat mannen er niet om geven, maar ik kan mij inbeelden dat vrouwen met die integratie van werk en gezin heel anders omgaan dan mannen.

Discrimineren mag niet, maar strikt tussen ons: speelt het een rol bij de selectie van personeel, het feit of kandidaten van het ene dan wel het andere geslacht zijn? Nadine: Voor mij is het niet van belang of het een man of een vrouw is. Het moet iemand zijn, waarmee ik vlot kan werken en waaraan ik misschien op termijn mijn zaak zou kunnen overlaten, aangezien ik zelf geen kinderen heb. Opleiding is een veel belangrijker selectiecriterium. Een pluspunt is zeker een praktijkgerichte opleiding zoals aan de Karel de Grote Hogeschool, omdat je daar naar mijn mening in een puur verzekeringstechnische- en financiële richting terechtkomt. Je doet ook een stage en dat is ideaal.

Is zoiets ook niet economisch bepaald? We weten dat mannen in het algemeen meer verdienen, dus zou het vanuit een economisch oogpunt een rationele beslissing kunnen zijn om de partner met het hoogste inkomen zoveel mogelijk ruimte te geven om dat inkomen te verdienen. Op die manier wordt

Federatie voor Verzekerings-

12

en Financiële tussenpersonen


“De directies van de maatschappijen nemen ons heel ernstig. Ik geef toe dat ik mijn plaats wel opeis en als ik de kans krijg, geef ik mijn ongezouten mening over de dingen.”

gezag kan aanvaarden en mijn eigen ideeën heb. Het zou dus in mijn geval niet zo lang duren voor ik een eigen zaak zou starten. Ann: Ik heb niet gezegd dat vrouwen minder ambitieus zijn, maar als je alle vrouwen en mannen samentelt, zijn er relatief meer mannen die met een zaak starten dan vrouwen. Bianca: Als je kinderen hebt, ligt de zaak toch anders. Ik moet mijn man niet vragen om zijn afspraken te verzetten omdat ik mijn werk moet doen. Ik doe mijn werk dan nadat de kinderen in bed liggen. Voor mannen ligt dat anders. Nadine: Ik ken mannelijke collega’s die geen vrouwen onder de dertig aannemen omdat die nog zwanger kunnen worden. Als je een vrouwelijke bediende aanneemt en zij wordt zwanger, zit je wel met een probleem. Dat onderwerp is moeilijk bespreekbaar omdat je dan bestempeld wordt als vrouwonvriendelijk. Het hangt ook af van generatie tot generatie of ze al of niet voor kinderen kiezen. Gezinsuitbreiding was vroeger een vanzelfsprekendheid, maar ik kies er nu bewust voor om geen kinderen te hebben. Bianca: Er is nu inderdaad meer vrijheid dan vroeger, maar toch vind ik dat bepaalde vormen van ongelijkheid onverminderd blijven voortbestaan: als een man één keer in de week het eten klaarmaakt, is hij meteen een goede ‘nieuwe’ man, terwijl het feit dat de vrouw zes keer in de week kookt, als normaal wordt beschouwd. Claudia: In alle eerlijkheid: indien ik voor een aanwerving kan kiezen tussen een man en een vrouw van wie geweten is dat zij nog aan een gezin zal beginnen, dan zal ik ook voor de man opteren. Het zijn dus niet alleen mannen die de zaken zo zien, maar ik heb nu eenmaal een zaak waarvoor ik verantwoordelijk ben.

Nadine Saint-Pol van Zakenkantoor Saint-Pol - De Leeuw

Universitaire opleidingen werken veel te algemeen, dan moet je eerst nog een aantal jaren ervaring opdoen voor je in de makelarij terecht kan. Ann: Ik kom heel goed overeen met mannen, maar ik zou er toch liever niet mee willen samenwerken. Rita: Ik werk het liefst met een man. Mijn ervaring leert me dat in de waardering van vrouwen heel andere elementen een rol spelen dan de puur professionele. Dan heb ik liever de mannen, voor wie alles essentieel om het werk draait. Nadine: Ik heb een jaar lang met alleen maar vrouwen samengewerkt en dat was eerlijk gezegd niet altijd even prettig. Je kunt ook samenwerken met een man zonder dat hij je commandeert. Vrouwen die met elkaar samenwerken, hebben ook sneller problemen met elkaar, maar dat is dan meer in de persoonlijke sfeer. Annie: Mijn idee is dat een goede mix ideaal is, maar vraag me niet hoe die mix er juist uitziet. Claudia: Ik denk dat wij op ons kantoor die mix wel bereikt hebben. Wij werken met één vrouwelijke en twee mannelijke bedienden, ze zijn allemaal ouder dan ikzelf en dat werkt perfect. Er hangt een goede sfeer. Het heeft natuurlijk ook veel te maken met hoe je jezelf opstelt ten opzichte van je personeel. Ann: Mannen aanwerven betekent zoveel als risico nemen. Bij een man is er immers een reële kans dat hij een eigen zaak start en met je klanten gaat lopen. Er zijn weinig vrouwen die met een eigen zaak zullen starten. Een man zet die stap sneller dan een vrouw en dat is precies de reden waarom ik geen mannen in dienst neem. Nadine: Ik betwijfel of vrouwen minder ambitieus zijn. Als mijn moeder geen eigen kantoor had gehad, zou ik waarschijnlijk in een ander makelaarskantoor begonnen zijn. Maar ik heb wel altijd de ambitie gehad om zelfstandig te zijn. Ik zou een slechte bediende zijn omdat ik moeilijk

Federatie voor Verzekerings-

Zouden vrouwen de discussies met maatschappijen over schadegevallen anders aanpakken dan mannelijke makelaars? Claudia: Zeker weten. Nadine: Een vrouw kan het verhaal zodanig vertellen dat het lijkt alsof de dossierbeheerder of de maatschappij zelf het initiatief genomen heeft. Ann: Vrouwen kunnen meer hun charmes uitspelen. Annie: Ik gebruik mijn charmes niet echt. Ik ga mijn klanten ook niets wijsmaken. Als het kan lukken, ga ik ervoor, maar als ik weet dat het een verloren zaak is, dan zeg ik het ook zoals het is. Vrouwen beginnen meer en meer de stiel te

13

en Financiële tussenpersonen


CHERCHEZ LA FEMME

De vrouw in de makelarij

“Mannelijke experts en inspecteurs onderschatten ons vaak op dat vlak. Een beetje meer respect zou meegenomen zijn, ook en vooral vanwege collega’s.”

Annie Geers van zakenkantoor Geers

kennen en kunnen evengoed rationeel nadenken over de vraag of een schadegeval al of niet aanvaard wordt. Maar dat zij communicatief sterker zijn, is een feit. Nadine: Charmes uitspelen is één zaak, maar er werken hoe langer hoe meer vrouwen bij de maatschappijen en dan werken die charmes dus niet meer. Vrouwelijke dossierbeheerders zijn vaak veel harder. Het punt is dat je altijd vriendelijk moet blijven, of je nu met een man of vrouw te maken hebt. Het gaat dus inderdaad minder om charme dan wel om communicatieve sterkte. Ann: Het hangt er soms ook vanaf of je de dossierbeheerders kent of niet. Het is wel eens goed om die mensen tegen te komen op een receptie. Ik denk ook dat je als vrouw misschien toch iets meer kan bekomen dan een man. Zet een mannelijke en een vrouwelijke makelaar met hetzelfde probleem bij dezelfde dossierbeheerder en ik denk eerlijk gezegd dat de slaagkans van de vrouw om iets te bereiken groter is dan die van de man. Nadine: Ik denk echt dat dit persoonsgebonden is en weinig te maken heeft met verschillen tussen mannen en vrouwen. Twee personen kunnen identiek dezelfde vraag stellen en toch komt die vraag bij de andere heel anders over, afhankelijk van de manier waarop ze gesteld is. Annie: Ik volg die redenering en met charmes heeft het inderdaad niets te maken. Op zulke ogenblikken ben je gewoon rationeel en zakelijk bezig. En assertiviteit helpt natuurlijk: in onze sector moet je sowieso haar op je tanden hebben. Claudia: Een mens kan natuurlijk wel evolueren. Vroeger was ik eerder timide, maar je moet daarin groeien. Als je ervoor staat en je moet er voor gaan, blijkt vaak dat je meer kunt dan je eigenlijk denkt. Ann: Vrouwen in de makelarij zijn vrouwen die zelfstandig kunnen zijn en ambitie hebben. Anderen doen dat niet. In-

Federatie voor Verzekerings-

dien ik niet in het bank- en verzekeringswezen was gestapt, zou ik zeker en vast iets anders zelfstandig gedaan hebben, met veel sociale contacten, al is het voor mijn part een tearoom. Toch zou ik liever niet hebben dat mijn kinderen in de makelarij stappen, vooral mijn dochter niet. Als ik bedenk wat ik allemaal moet incasseren, is het toch niet evident. En de meeste commentaar ontvang ik dan nog van collegamakelaars eerder dan vanuit de maatschappijen. Van die laatste ondervind ik meer respect. Zij vinden het knap hoe ik mijn zaak combineer met mijn gezin. Annie: De directies van de maatschappijen nemen ons heel ernstig. Ik geef toe dat ik mijn plaats wel opeis en als ik de kans krijg, geef ik mijn ongezouten mening over de dingen. Nadine: Toch worden vrouwen vaker gezien als de bediende in het kantoor. Dat beeld bestaat niet alleen bij collega’s maar ook bij mensen van maatschappijen. Ann: Ik ervaar het vooral vanwege collega’s, dat ze je zien als ‘maar’ een bediende. Ik denk dat daaromtrent bij de maatschappijen eerder onwetendheid heerst. Bianca: Het is natuurlijk ook zo dat de topfuncties bij maatschappijen voornamelijk door mannen worden uitgeoefend. Ann: Bij expertises ondervind ik ook vaak dat ik als vrouw niet altijd serieus genomen word. Nadine: Klopt, mannen schrikken er dan ook van als ze zien dat je je vak wel degelijk kent. In de meeste beroepen zie je natuurlijk verschuivingen in het aandeel van mannen en vrouwen. Kijk naar huisartsen, wat een beroep is dat heel sterk vervrouwelijkt is. Rita: Sommige beroepen vervrouwelijken toch zeer moeilijk. Ik denk dan vooral aan fysiek zware beroepen. Nadine: Ik denk ook niet dat mensen de ambitie hebben om dat soort van beroep uit te oefenen, of het nu mannen of vrouwen zijn.

14

en Financiële tussenpersonen


Annie: Iedereen heeft zijn plaats in de maatschappij en maakt keuzes. Als ik nu nog van job wil veranderen, is dat niet zo evident. Het is ook moeilijk om iets los te laten.

mannen en dat voor hen de uitdaging dus groter is. Anderzijds hebben we niet veel gehoord over echte discriminatie en hebben we de indruk dat de problemen die jullie besproken hebben, zeker niet eigen zijn aan de sector. Zijn jullie het daarmee eens, dat vrijwel alle gesignaleerde problemen zich situeren op het niveau van de brede samenleving? Nadine: Zeker wel. Voor onze sector geldt, wat zich ook elders voordoet, namelijk dat vrouwen vooral onderschat worden als het om technische aangelegenheden gaat. Mannelijke experts en inspecteurs onderschatten ons vaak op dat vlak. Een beetje meer respect zou meegenomen zijn, ook en vooral vanwege collega’s.

Tegenwoordig is het trendy om te pleiten voor quota: zorg dat overal de verdeling tussen mannen en vrouwen fiftyfifty is en de gelijkheid is een feit. Geloven jullie in dat soort van positieve discriminatie? Nadine: Ik ben er zeker geen voorstander van. Ik heb zoiets van: ga ervoor als je van je beroep houdt en zorg ervoor dat je je job goed doet. Annie: Ik ben niet zo radicaal: die quota kunnen het de vrouwen makkelijker maken bijvoorbeeld om bij de verkiezingen op verkiesbare plaatsen te staan. Nadine: Maar dan ga je aan de ene kant vrouwen aansporen om iets te gaan doen waar ze geen ambitie voor hebben en aan de andere kant ga je mannen die wél de motivatie hebben, ontmoedigen. Dat is een heel fout beleid. Je moet niet aan discriminatie doen, positief of negatief.

Heeft iemand nog een boodschap voor de mannelijke collega’s? Ann: Wat net werd verteld: ze moeten de vrouwelijke collega’s serieus nemen. Van de collega’s ondervinden we meer hinder dan van klanten of maatschappijen. We zijn allemaal vragende partij voor meer respect en minder domme opmerkingen.

We onthouden van dit gesprek dat de combinatie tussen werk en gezin moeilijk kan zijn, terwijl de verantwoordelijkheid ervoor vrijwel steeds bij de vrouw ligt. We hebben ook vernomen dat vrouwen zich meer moeten bewijzen dan

Bij deze!

Advertentie

S-Team cvba makelaarscollectief Verschillende makelaars over gans Vlaanderen zoeken overname portefeuilles PROFESSIONELE BEHANDELING VAN OVERNAME EN VERDERZETTING tel.: 050-28 02 31 • fax: 050-78 26 58 • gsm: 0474-31 00 34 e-mail: overnames@s-team.be

Federatie voor Verzekerings-

15

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

INCERT, de waarborg voor uw elektronische veiligheidssystemen

Het comité van het merk bepaalt eveneens de certificatieregels. ANPI is hier gemandateerd voor de laboratoriumproeven op producten, op monsters tijdens de productie, voor inspecties en audits, evenals voor de aflevering van certificaten.

INCERT (afkorting van INtrusion CERTification, www.incert.be) is een kwaliteitsmerk eigendom van BEC-CEB, het Belgisch Elektrotechnisch Normalisatiecomité. Het biedt de waarborg aan de verzekerde dat zijn alarminstallatie tegen inbraak doeltreffend en betrouwbaar is. In het INCERT schema worden zowel de producten als de ondernemingen van aanverwante diensten (installateurs, bewakingscentrales) gecertificeerd.

De INCERT-certificatie biedt voordelen aan alle actoren betrokken bij veiligheid: • de gebruiker weet dat hij een kwaliteitsinstallatie heeft, die op maat is aangepast aan zijn behoeften en gebaseerd is op een risicoanalyse op maat; • de verzekeraar kan onbezorgd verzekeringspolissen afsluiten, want hij weet dat het risico beveiligd is door een betrouwbare installatie; • de beveiligingsonderneming toont aan dat ze een betrouwbare partner is en dat het werk dat ze levert, van goede kwaliteit is; • de fabrikanten kunnen hun producten gemakkelijker verdelen aangezien de kwaliteit ervan gewaarborgd is.

De INCERT certificatie wordt afgeleverd voor een beperkte periode teneinde een permanente controle te garanderen. Het comité van het merk INCERT superviseert permanent de certificatie en waakt over het goede gebruik van het merk INCERT. Het is samengesteld uit de voornaamste actoren van de veiligheidsmarkt waaronder Assuralia, de FOD Economie, BELAC, CRIOC, ALIA Security, de federaties van elektriciens, de federaties van de automobielsector en van de telebewakingssector, enz.

De kosten voor een INCERT-certificatie, die vaak een obstakel vormen om deze te bekomen, worden in de realiteit zeer snel afgeschreven. Een betrouwbaar systeem nastreven is veel beter dan enkele euro’s besparen voor een wit product dat in de groothandel wordt verdeeld … en dat veel tegenslag kan veroorzaken bij het kleinste incident! Alain Verhoyen

De regels van het INCERT certificatieschema: Naast het algemene reglement van het merk worden de technische referentiedocumenten van deze certificatie vermeld in verschillende lastenboeken: Voor de beveiliging van gebouwen: T 014A : Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen gebruik makend van hoofdfrequentiesverbindingen T 015 DEEL 1 : Algemene voorschrifen voor installateurs van alarmsystemen T 015 DEEL 2 : Algemene voorschriften voor de inbraakalarmsystemen Koninklijk besluit van 13 juni 2002 : Technische voorschriften betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming Voor de diefstalpreventie van voertuigen: T 021A : Voorschriften voor de installaties voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal – Immobilisatiesystemen IM & IA T 021B : Voorschriften voor de installaties voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal – Alarmsystemen AL & IA T 021C : Voorschriften voor de installaties voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal – Voertuigvolgsystemen TT T 021D : Voorschriften voor de installaties voor de beveiliging van mobiele objecten tegen diefstal – Nadiefstalsystemen (vermindering van de snelheid van het voertuig) AT Voor de kwaliteit van bewakingscentrales: T 020 : Specificaties voor bewakingscentrales De bewakingscentrale heeft al functie de informatie afkomstig van de bewakingstoestellen (inbraak, brand, diefstal, technisch, sociaal) te ontvangen en te verwerken door middel van transmissiesystemen (via communicatienetwerken met draadverbindingen of radiofrequentie).

Federatie voor Verzekerings-

16

en Financiële tussenpersonen


Goed verzekerd ?! Reis- ng eri verzek

ets Bromfi moto

ng i r e k e Verz o aut

RB

enPensio en spar

Rechts d bijstan

RB

Brandpolis

RB

llen a v e g n O polis

B.A. even l ĂŠ v i r P

atie s i l a t i Hosp

Levens g erin verzek

r tUitvaa ng eri verzek

Polis huis- l ee person

Schuld saldo

De gsn i r e k e v e rz p mindma

Vraag het uw makelaar ! Federatie voor Verzekerings-

17

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

Minder klachten bij Ombudsman

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving 3 464 klachten in 2009. In vergelijking met 2008 is dit een daling met 3,7 % of 136 klachten. Consumenten komen het vaakst aankloppen bij de Ombudsman en zijn daarmee verantwoordelijk voor 77 % van de klachten. 14 % is afkomstig van verzekeringstussenpersonen en advocaten. De daling van het totaal aantal klachten is hoofdzakelijk het gevolg van de inspanningen die de verzekeringsondernemingen leveren om de klachten van de ontevreden klanten zelf op te vangen. Zonder dit klachtenmanagement in eerste lijn zou het aantal door de Ombudsman te behandelen klachten terug zijn toegenomen met 107 klachten of 3 %. Klachten tegen verzekeringstussenpersonen: trendbreuk? In 2009 noteerde de Ombudsman 71 klachten meer tegenover verzekeringstussenpersonen. Dat is een stijging met meer dan 25 %. Uiteraard dient dit gekaderd te worden binnen het juiste perspectief, aangezien het totaal aantal klachten tegen verzekeringstussenpersonen slechts 10 % van alle klachten vertegenwoordigt. De stijging is deels te wijten aan de financiële crisis die de aard en de mate van ontevredenheid beïnvloedt.

kader van de informatieverplichting opgemaakt door FVF, Feprabel, BVVM en Assuralia). Figuur 2: Klachten tegen verzekeringstussenpersonen (opdeling per tak 2008-2009) Tak Leven Brand Auto Divers (Annulatie, Omnium, …) Gezondheidszorgen Rechtsbijstand BA diversen Individuele Ongevallenverzekering Totaal

Figuur 1: Klachten tegen verzekeringstussenpersonen (2007 -2009) 2007 264

2008 273

2009 344

Vooral in de tak Leven is de stijging zeer duidelijk. Hier is de consument ontgoocheld en stelt hij de kwaliteit van het advies dat hem werd verleend in vraag. Dit laatste is uiteraard onmiddellijk gerelateerd aan de informatie- en adviesplicht van verzekeringstussenpersonen. De draagwijdte van deze verplichting is soms nog onvoldoende gekend bij bepaalde groepen van verzekeringstussenpersonen. Zo heeft de Ombudsman in het onderzoek van dossiers vastgesteld dat bepaalde bankagenten verwijzen naar hun verplichtingen van adviseur in bankbeleggingen (MiFID-gedragsregels) bij de verkoop van verzekeringsproducten. Eenmaal geconfronteerd met consumentenklachten, konden zij niet bewijzen dat het aanbevolen product aan de behoeften van de consument beantwoordde en dat zij de financiële informatiefiche van het gekozen product overgemaakt hadden (conform de sectorale fiches in het

Federatie voor Verzekerings-

2008 70 60 68 27 19 19 6 4 273

2009 94 70 69 37 35 18 15 6 344

In 55 % van de gevallen, ongeveer 190, waren de klachten tegen verzekeringstussenpersonen gegrond, wat een lichte verbetering is tegenover 2008. Het grootste aantal gegronde klachten doet zich voor in de tak Auto. Deze hebben o.a. betrekking op het afleveren van de groene kaart, de inlichtingen over de berekening van de premie en de opzeg van het contract.

18

en Financiële tussenpersonen


Trendbreuk geldt niet voor FVF-leden Rekening houdend met het aantal gegronde klachten, kan men stellen dat FVF-leden virtueel nog steeds klachtenvrij werken. Dit is dan ook het ultieme bewijs van de vertrouwensrelatie tussen onze leden en hun klanten.

klachten over levensverzekeringen die bij buitenlandse verzekeringsondernemingen onderschreven werden. Over de gezondheidszorgverzekering ontving de Ombudsman in 2009 minder klachten dan voordien (-19 %). De reden van deze daling is de Wet Verwilghen van 2007 die een belangrijke stap vooruit was in de bescherming van de consument en de toegang tot deze verzekering. De wet voorzag een overgangsperiode van twee jaar om bepaalde voorschriften in werking te laten treden. De maatregelen die de verzekeringsondernemingen hierdoor namen, weerspiegelden zich de afgelopen jaren ook in de klachten.

Klachten tegen verzekeringsondernemingen: het leeuwendeel Bijna 90 % van de klachten zijn tegen verzekeringsondernemingen. Met maar liefst 20 % van het totaal aantal klachten zorgt de tak Auto voor de meeste frustratie. De helft van de klachten gaat ofwel over de opzeg van de polis en de problemen die de consument ondervindt indien hij van verzekeraar wil veranderen, ofwel over de aanpassing van de premie.

In de tak Rechtsbijstand noteerde de Ombudsman een stijging van 20 %. De toename van deze ontevredenheid is het gevolg van klachten over de verzekering Rechtsbijstand basis niet-Auto en de polissen met uitgebreide dekkingen. Als voornaamste reden werd de weigering tot tussenkomst aangehaald.

In de tak Brand, ook goed voor bijna 20% van de totale klachten, gaat meer dan 70 % van de klachten over de tussenkomst in schadegevallen. Daarnaast ontvangt de Ombudsman vaak klachten over het bedrag van de schadevergoeding en de snelheid waarmee de schadevergoeding wordt uitgekeerd. Tevens ontving de Ombudsman ook klachten over koppelverkoop, waar de consument de vraag stelt of een koppeling tussen een hypotheek en een brandverzekering toegelaten is en of de rentevoet van de hypotheeklening na enkele jaren terugbetaling kan worden herzien wanneer hij van verzekeringsonderneming verandert.

Figuur 3: Klachten tegen verzekeringsondernemingen (2005-2009) 2005 2331

2007 3075

2008 3268

2009 3087

Figuur 4: Klachten tegen verzekeringsondernemingen (opdeling per tak 2008-2009) Tak Auto Brand Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Divers (Annulatie, Bijstand, ‌) BA diversen Arbeidsongevallen Totaal

De tak Leven kende een daling van het aantal klachten met 13 % ten opzichte van 2008, het jaar waarin de financiĂŤle crisis is losgebarsten. Deze daling is merkbaar in alle producten maar voornamelijk in de tak 23-producten en de groepsverzekeringen. Zoals in het verleden heeft op het vlak van de productie in levensverzekeringen de grootste groep klachten nog steeds betrekking op de transacties die verband houden met afkoop. Onder de rubriek schadegevallen worden enkel klachten geboekt die betrekking hebben op een uitkering bij overlijden of een uitkering op de eindvervaldag van een contract. In de eerste maanden van 2010 tekende de Ombudsman in Leven al een stijging van de klachten met 29 %. Dit is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal

Federatie voor Verzekerings-

2006 2311

19

en FinanciĂŤle tussenpersonen

2008 682 607 603 374 499 257 183 63 3 268

2009 620 614 525 451 404 247 177 49 3 087


TIPS van de Ombudsman t.a.v. de consument • Auto

- Als u een contract onderschrijft, denk eveneens aan de invloed van de schadegevallen op de premie. - Een contract moet opgezegd worden met een aangetekende brief, gericht aan de hoofdzetel van de verzekeringsonderneming.

• Brand

- Verhuist u? Check de dekking van beide gebouwen.

• Leven

- Besteed aandacht aan de kostenstructuur als u een buitenlands product afsluit. - Bij de vraag tot vereffening van een contract, maak onmiddellijk alle documenten over.

• Hospitalisatie

- Vul zorgvuldig de medische vragenlijst in. - Wees voorzichtig met verandering van maatschappij, lacune in de dekking is mogelijk.

• Rechtsbijstand

- In geval van meningsverschil, denk aan de objectiviteitsclausule.

Rechtsbijstand die u met verstomming slaat! VAN RECHT VERZEKERD.

Sta versteld van onze vernieuwende producten. Sta versteld van onze handige informaticatools. Sta versteld van onze behulpzame specialisten. Laat uw klanten versteld staan van u, de makelaar! Wilt u meer weten over ARAG en zijn producten, neem dan contact op met Els Symons (02 643 12 77 of els.symons@arag.be).

www.arag.be

Denk verder, denk ARAG.


Gedragsregels voor subagenten

Sinds 1 januari 2009 is de voortgezette vorming een wettelijke verplichting voor elke makelaar, agent, subagent en VVD’er. De verzekeringssector heeft daarom gedragsregels uitgewerkt die een gepast kader vormen voor makelaars, agenten en VVD’ers. Deze gedragsregels traden in voege op 1 januari 2009 en worden door de CBFA aanzien als een goed referentiekader.

Bovendien heeft de CBFA de intersectorale FAQ-lijst aanvaard als een correcte interpretatie van de bestaande gedragsregels. De verzekeringssector had deze lijst opgesteld om tal van onduidelijkheden op te lossen en een halt toe te roepen aan een aantal marktpraktijken. FVF heeft op dit project duidelijk haar stempel gedrukt. Na 3 jaar houdt de CBFA zich het recht voor om dit kader te evalueren en te herzien op basis van het resultaat van deze evaluatie. Aangezien de voortgezette vorming inherent verbonden is aan de verdere professionalisering van het makelaarsberoep, zal de federatie actief meewerken aan deze evaluatie.

Sinds 1 januari 2010 dienen subagenten ook verplicht een aantal punten te behalen. Deze uitbreiding van de bestaande gedragsregels voor de voortgezette vorming kwam er op vraag van de CBFA. De makelaarsfederaties en Assuralia hebben hierover een gemeenschappelijk standpunt bereikt. Dit houdt in dat subagenten 20 punten per 3 jaar moeten halen.

Voor FVF-leden:

De FAQ-lijst is terug te vinden op de e-bib (http://e-bib.fvf.be) in de rubriek Reglementering- Gedragsregels geregelde bijscholing – FAQ-lijst). De geactualiseerde versie van de gedragsregels is terug te vinden op de e-bib (http://e-bib.fvf.be) in de rubriek Reglementering – Gedragsregels geregelde bijscholing – Gedragsregels verzekeringen).

Advertentie

GROEP VERBAET wenst portefeuilles over te nemen. Discretie gewaarborgd. Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem Vragen naar dhr. Philippe of Jean-Luc Verbaet tel.: 03-224 86 11 • fax: 03-225 10 36 e-mail: philippe.verbaet@groupverbaet.be jean-luc.verbaet@groupverbaet.be

Federatie voor Verzekerings-

21

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

Centraal examen

De ontwikkeling van een centraal examensysteem is een heet hangijzer. FVF volgt dit dossier dan ook op de voet. De bedoeling is om op sectorniveau een centraal examensysteem in te voeren, dat de toegang tot het beroep regelt.

Het einddoel van de examinandi is om actief te worden als verzekeringsmakelaar en/of -agent, VVD’er, PCP’er of subagent. Het is dit einddoel dat bepaalt over welke modules men conform de wetgeving examens aflegt. Daarnaast zal men ook examens kunnen afleggen in functie van de verzekeringstakken waarbinnen men actief wil worden. Operationeel De sector is volop bezig het systeem in de markt te zetten. Wellicht wordt het startschot op 1 januari 2011 gegeven. FVF is van mening dat er gepaste overgangsmaatregelen moeten voorzien worden voor de studenten die momenteel hun kennis aan het verwerven zijn binnen het bestaande systeem.

Naar een kennisverplichting De evolutie naar een centraal examensysteem draait rond een wettelijke verandering. Het komt erop neer dat de opleidingsverplichting vervangen wordt door een kennisverplichting: de verzekeringstussenpersoon in spe zal zijn theoretische kennis moeten bewijzen door te slagen voor een modulair opgebouwd centraal examen. In de toekomst zal het getuigschrift dat de erkende opleidingsverstrekkers verschaffen, dus niet meer voldoen als bewijs van theoretische kennis. Het zullen door de CBFA erkende centra zijn, die de examens organiseren en de getuigschriften afleveren.

Afvaardiging van FVF-experten FVF heeft zeer intensief meegewerkt aan de sectorale examenregels, waarvan de ontwikkeling zich momenteel in de finale fase bevindt. Daarnaast draagt de federatie ook op praktisch vlak haar steentje bij. Er werden namelijk al tal van sectorale subwerkgroepen opgericht om de honderden examenvragen die per module het gehele kennisdomein moeten afdekken, te ontwikkelen in functie van de vooropgestelde eindtermen. FVF heeft talrijke experts afgevaardigd, die actief meewerken aan deze klus en bovendien ook waken over het kwaliteitsniveau. De inzet en de deskundigheid van onze experts worden trouwens uiterst gewaardeerd in de sector.

De opleidingsmarkt zal hierdoor worden geliberaliseerd. De kandidaat verzekeringstussenpersoon zal immers in functie van het marktaanbod een persoonlijke keuze kunnen maken tussen de diverse opleidingsverstrekkers. Een andere mogelijkheid is zelfstudie. Als hij eenmaal van oordeel is dat hij voldoende kennis heeft verworven, zal hij zich kunnen inschrijven bij een erkend examencentrum om zo zijn examen af te leggen.

Voordeel van het systeem Dit nieuwe systeem biedt het onmiskenbaar voordeel dat het elk jaar opnieuw verbeterd kan worden. In het kader van een permanente evaluatie kan men immers mettertijd alle vragen die slechts zwak correleren met de eindresultaten van de examinandi, vervangen door betere vragen.

Toepassingsgebied De nieuwe regeling is enkel en alleen van toepassing op de nieuwkomers in het beroep. Het is dus niet zo dat de bestaande verzekeringstussenpersonen die hun kennis al bewezen hebben, dit opnieuw moeten doen. Ook voor de starters die het gevraagde bachelor- of masterdiploma kunnen voorleggen, verandert niets. Alle anderen die toegang willen krijgen tot het beroep, dienen te slagen voor het centraal examen.

Federatie voor Verzekerings-

FVF wenst de lat hoog te leggen en te streven naar een optimaal evenwicht tussen de continuïteit van het makelaarsberoep enerzijds en de moeilijkheidsgraad van

22

en Financiële tussenpersonen


de toegangsexamens anderzijds. Uiteraard moet ervoor gezorgd worden dat de deur naar het beroep zo wijd mogelijk openstaat. Maar dit doen door de toegangscriteria te verlagen, is voor FVF geen optie. Elk beschikbaar middel moet aangewend worden om de bekwaamheid, de integriteit en de maatschappelijke meerwaarde van de makelaars te benadrukken. Een goed basiskennisniveau, dat bovendien maatschappelijk zichtbaar is, vormt daar een inherent bestanddeel van.

algemene Standpunten FVF De basisvorming is voor FVF onmiskenbaar een prioriteit. FVF heeft altijd gepleit voor een dergelijk gecentraliseerd model en is nu tevreden dat de sector volgt. Het is van fundamenteel belang dat dit model gebaseerd is op een centraal opgemaakte database van meerkeuzevragen. Op die manier vermijdt men misbruiken en legt men de lat precies even hoog voor iedereen. Zo wordt voor de nieuwkomers een perfect ‘level playing field’ gecreëerd. Een gedecentraliseerd model is voor FVF geen optie aangezien het bezit van een zelfde getuigschrift geen enkele garantie biedt dat ook het kennisniveau identiek is. Die garantie heeft men wél in het nieuw systeem.

Vergrijzing in de sector Het demografisch fenomeen van de vergrijzing kan doorgetrokken worden tot in de verzekeringsmakelarij. Bovendien wordt de beroepskeuze vaak beïnvloed door risico-aversie en de crisis heeft daar zeker geen goed aan gedaan. In het makelaarsberoep zijn er weliswaar jonge starters, veelal in het kader van de overdracht van portefeuilles van ouders naar kinderen, maar zij vormen geen meerderheid. FVF stelt vast dat de starters vaak personen zijn die al een ruime ervaring hebben opgedaan in de verzekerings- en /of financiële sector en die op latere leeftijd beslissen om de stap naar de makelarij te zetten.

De controle op de toekomstige examencentra is heel belangrijk. Die controle gebeurt door de CBFA, wat normaal is aangezien de CBFA de erkenningen aflevert. Daartoe heeft de sector gewerkt aan gepaste examenregels, die een referentiekader bieden voor alle door de CBFA erkende examencentra. Samen met de andere makelaarsfederaties heeft FVF sterk gepleit voor restrictieve procedures, die elke vorm van misbruik proberen te vermijden. Daarnaast zal een examencommissie worden opgericht, die o.a. instaat voor de actualisering van de examenregels zelf. FVF zal hierin zeker vertegenwoordigd zijn en is van plan om daar ook een zeer actieve rol in te spelen. Bovendien pleit de federatie ervoor dat de examencommissie ook de mogelijkheid krijgt om op eigen initiatief onaangekondigde controles bij de examencentra te doen. Bij de vaststelling van een onregelmatigheid kan zij dan het dossier voor verder gevolg overmaken aan de CBFA.

De komende jaren is voor FVF ongetwijfeld ook de taak weggelegd om het beroep van verzekeringsmakelaars aantrekkelijk te maken bij het grote publiek en meer in het bijzonder bij de studenten. Zo blijft de continuïteit van het beroep gegarandeerd. FVF speelt hier alvast op in met haar starterswebsite die momenteel nog geüpdatet wordt.

Advertentie

Verzekeringsmakelaar Verzekeringsmakelaar uit het Gentse wenst portefeuille over te nemen. Discretie gewaarborgd. GSM 0475- 49 58 34

Federatie voor Verzekerings-

23

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

BROCOM IBP Road show De makelarij massaal op het internet

Op 16 juni 2008 vond de eerste vergadering plaats rond het Internet Broker Project (IBP) en daarmee werd het startschot gegeven van een ambitieus sectorproject. In de loop van het jaar 2009 werd het project volwassen: één voor één werden de sectorale doelstellingen verwezenlijkt. En dag op dag 2 jaar na die eerste vergadering werden op 16 juni 2010 de concrete resultaten van het IBP-project aan de sector voorgesteld tijdens de Brocom IBP Road show. Plaats van het gebeuren: Auditorium 2000 van Brussels Expo. U was er niet bij? Geen nood, Vrijuit gidst u doorheen de krachtlijnen en de praktische implementatie van het project.

Terug in de tijd… In het midden van de jaren ‘90 ontstonden allerlei doemscenario’s omtrent de toekomst van de makelarij. Men had het over het fenomeen van de ‘desintermediëring’. Het kwam erop neer dat de makelarij weldra zou verdwijnen en plaatsmaken voor direct writers en ecommerce. Eén decennium later concludeerde FVF dat er van dat doemscenario weinig overbleef. Toch groeide ook bij de federatie het besef dat het belang van internet als informatiebron buitengewoon groot was geworden en dat de makelarij binnen deze informatiebron te weinig aanwezig was.

zijn, zodat het concurrentievermogen van de makelarij aanzienlijk verhoogd wordt. Het IBP-project stond al van het begin open voor meerdere partners, waaronder makelaarsfederaties, Brocom, verzekeraars en softwareleveranciers. Het duurde niet lang of massa’s ideeën en initiatieven kwamen los. Om het project mee in goede banen te leiden, lanceerde FVF in het najaar van 2008 haar internetcharter, een naslagwerk met alle standpunten van FVF rond de makelarij en het internet. Een duidelijk kader was immers nodig om het project in de juiste richting te duwen.

FVF waarschuwde daarom al in haar jaarverslag van 2007 dat de makelaar deze boot niet mag missen en dus meer aanwezig moet zijn op het internet. De oproep die de federatie samen met zusterorganisatie Feprabel lanceerde, resulteerde midden 2008 in het eerste overleg van een sectorale werkgroep, die rond de tafel ging zitten om van gedachten te wisselen over het thema van ‘de makelarij en het internet’. Deze werkgroep, die als snel werd omgedoopt tot het Internet Broker Project, had de opdracht om uit te maken hoe de makelarij met een professionele etalage massaal op het internet gebracht kon worden. Het uitgangspunt was dat de makelarij zowel in de reële als in de virtuele wereld aanwezig moet

Federatie voor Verzekerings-

24

en Financiële tussenpersonen


De concrete resultaten van IBP De IBP-catalogus Een eerste resultaat van het project is de totstandkoming van een sectorale catalogus van verzekeringsproducten, die voor iedereen toegankelijk is. De meerwaarde van een dergelijke catalogus is enorm, want tot voor kort moesten de makelaars die informatie van de verzekeraars op hun website wilden zetten, alle verschillende websites van de maatschappijen een voor een bezoeken, wat uiteraard een bijzonder tijdsintensieve bezigheid was. Met de IBP-catalogus is dit euvel geregeld, want hij biedt één centrale verzameling van productinformatie van diverse maatschappijen.

De consument anno 2010 Vandaag is meer dan 80 % van het makelaarscliënteel online. De consument informeert zich en gebruikt het web alvorens naar de winkel te gaan. Gaandeweg ontstonden een nieuwe logica en een ander verwachtingspatroon bij de surfende consument: • Hij gaat ervan uit de er een website bestaat en dat hij die zal vinden. • Hij kan de informatie opzoeken wanneer het hem past. • Hij kan de informatie op een rustige manier opzoeken, zonder gestoord te worden door een verkoper en anoniem, zonder gegevens te moeten doorgeven. • Zeer snel scant hij de informatie die hij vindt. • De informatie moet interessant, nuttig en eenvoudig zijn.

1. BASISPRINCIPES VAN DE IBP-CATALOGUS De catalogus is toegankelijk voor alle makelaars en voor alle webleveranciers. 2. DE STANDPUNTEN VAN HET FVF-INTERNETCHARTER WORDEN GERESPECTEERD • De documenten in de catalogus bevatten geen links naar de open websites van de maatschappijen. De klant kan dus niet verdwalen en keert altijd terug naar de website van zijn makelaar. • De makelaar blijft heer en meester van zijn website, m.a.w. hij beslist in alle onafhankelijkheid welke informatie hij plukt voor zijn website en welke niet.

Wie het beste wil halen uit zijn website, kan dus beter trachten om de volgende drie elementen te combineren: 1. De motivering van de gebruikers: Consumenten komen niet naar een website als ze daar geen reden voor hebben. Hun behoefte moet spontaan en natuurlijk zijn. 2. De tevredenheid van de bezoeker: Men moet niet proberen om al té origineel te zijn in de creatie van zijn website. De site moet eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en ondersteunend zijn. 3. De eigen commerciële doelstellingen: Men moet duidelijk beslissen waarvoor men een eigen website wilt gebruiken: • om een professioneel imago te ontwikkelen en zijn geloofwaardigheid te verbeteren, • om de klantentrouw te verhogen, • om cross-selling te faciliteren, • om nieuwe klanten te maken.

Federatie voor Verzekerings-

De werkwijze komt hierop neer: elke maatschappij plaatst op een genormeerde wijze documenten op de catalogus. Deze documenten kunnen qua inhoud zeer uiteenlopend zijn. Het gaat om algemene voorwaarden, commerciële productfiches, webpagina’s, miniwebsites, logo’s, modules, folders, … (zie Afbeelding 1) Voor elk item duidt de maatschappij aan tot wanneer de informatie geldig is. Het systeem registreert deze datum en reageert er automatisch op: als bv. een promotie-actie afloopt en daardoor ook de betrokken tarieven terug stijgen, worden al deze aanpassingen in de catalogus automatisch doorgevoerd. De makelaar hoeft zich dus geen zorgen te maken over de validiteit van de informatie die hij downloadt (zie Afbeelding 2). Een ander kenmerk van

25

en Financiële tussenpersonen


Afbeelding 1: De maatschappijen publiceren informatie in de catalogus

Afbeelding 2: De maatschappijen vermelden de geldigheidsdata

het systeem is dat de maatschappijen de mogelijkheid hebben om per gepubliceerd item de toegang te beperken tot hun eigen selectie van CBFA-nummers.

Als aan de klant toegang wordt verleend tot de website van de makelaar, spreekt het ook vanzelf dat aan het aspect beveiliging wordt gedacht. Ook daarvoor werd een oplossing uitgedacht.

De makelaar van zijn kant selecteert in de catalogus de informatie die hij op zijn website wil publiceren (zie Afbeelding 3). Door zich te registreren verkrijgt hij toegang tot zijn eigen privé-zone in de catalogus.

‘Voor FVF-leden: de Brocom IBP-website’ De realisatie van een sectorcatalogus, de ontwikkeling van een systeem voor portefeuilleconsultatie door de klant en een adequate voorziening van de nodige beveiliging tijdens het e-verkeer zijn drie prestaties waarop de deelnemers aan het IBP-project met trots kunnen terugkijken.

‘De Portefeuille-consultatie’ De makelaar moet ook de mogelijkheid krijgen om aan zijn klanten toegang te verlenen tot zijn website, zodat zij hun eigen portefeuille kunnen raadplegen. Alle leveranciers van beheerspakketten werden uitgenodigd om tijdens de Road show hun eigen toepassingen voor te stellen. Drie onder hen maakten van deze mogelijkheid gebruik.

Federatie voor Verzekerings-

Daarnaast werd echter binnen IBP ook een vierde pijler ontwikkeld, namelijk de creatie van een portaalsite die aan elke makelaar de mogelijkheid biedt om zich zonder veel moeite te profileren aan de hand van een geperso-

26

en Financiële tussenpersonen


Afbeelding 3: De makelaar maakt zijn selectie

Hoe beginnen? Brocom-partners kunnen via de Brocom HSP (www.brocom.be/HSP) hun eigen website activeren en personaliseren (zie Afbeelding 4). Na het lezen en aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden wordt hen gevraagd om de nodige identificatiegegevens in te vullen. Deze wijzigingen worden na 24 uur zichtbaar op de website. Daarnaast kunnen zij met hun persoonlijke gebruikersnaam en paswoord inloggen op de catalogus (http://cat.internetbrokerproject.be/ibpcatalog). Als zij in de catalogus eenmaal hun eigen selectie van informatie-items hebben gemaakt, wordt hun website onmiddellijk geüpdatet.

naliseerde website. Bij de federaties en bij Brocom is men immers altijd al overtuigd geweest van het feit dat een sterke aanwezigheid van de makelaar op het internet onmisbaar is. Er bestaat weliswaar al een Web Wizard voor Brocom-partners, maar deze toepassing is verouderd. Vernieuwing is dus nodig. De portaalsite is modern, dynamisch en personaliseerbaar. Om hem te kunnen gebruiken, moet men Brocompartner zijn, wat men uiteraard automatisch is als men is aangesloten is bij een van de makelaarsfederaties. De website is zowel geënt op het profiel van ‘starter’ als op dat van ‘gevorderde’. Voor de starter biedt de website een professionele basisaanwezigheid op het internet. Een grote meerwaarde is de link met de online catalogus zodat de makelaar, naargelang zijn keuze, items kan plukken en op zijn website kan plaatsen. Daarnaast kan de basiswebsite ook gepersonaliseerd worden. Die mogelijkheid is op de dag van vandaag weliswaar nog beperkt, maar elke makelaar die nu een stap verder wil gaan, kan zijn website binnenkort ‘losweken’ en overmaken aan zijn eigen webleverancier. Die laatste optie is ook interessant voor de makelaar met een ‘gevorderd’ profiel. Wanneer de basiswebsite losgeweekt wordt, blijft de link met de online catalogus behouden. Zijn webleverancier kan vervolgens de website naar eigen keuze uitbreiden en aanpassen. Ook de makelaar die nu al een operationele website bezit en die verder geen belangstelling heeft voor de IBP-portaalsite, kan rechtstreeks toegang maken bij de sectorale catalogus, al of niet via zijn webleverancier.

Federatie voor Verzekerings-

Voor vragen kunnen zij terecht op een speciaal daartoe ontwikkeld support forum op het adres http://support.brokerweb.be. Hier vinden zij een antwoord op vaak gestelde vragen en kunnen zij zelf ook vragen stellen. Wie al een eigen website heeft en van oordeel is dat zijn IBP-portaal niet nodig is, kan dit laatste uitschakelen via de Brocom HSP. Uiteraard kan men ook in die omstandigheden onverminderd gebruik blijven maken van de IBP-catalogus en van de mogelijkheid tot downloaden van een eigen selectie van informatie. De integratie tussen beide systemen zal men dan waarschijnlijk best overlaten aan een professionele webontwikkelaar. De Brocom-partners kunnen de IBP-website vanaf nu gratis gebruiken en evalueren tot en met 31 december 2010. Op dat ogenblik ontvangen zij vanwege Brocom een uitnodiging om over te gaan tot de

27

en Financiële tussenpersonen


betaling (e 121 inclusief btw) van de licentie via een online betalingsprocedure. Van wie niet tijdig betaalt, wordt de website gedeactiveerd. Van wie wel tijdig betaalt, blijft de website online gedurende de volgende 12 maanden. Deactivering in de loop van die periode geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

Renoveren of bouwen? Speel op zeker ! ‘DE GLOBALE VERZEKERING VAN DE BOUWHEER’ beschermt, als enige polis op de verzekeringsmarkt, de bouwheer gedurende 12 jaar en dit vanaf de start van zijn werf. • Een betwisting over verantwoordelijkheid? • Het in faling gaan van één van de intervenanten? • Beschadigingen aan de eigendommen van de buren? Voor al deze gevallen: worden er fondsen voorgeschoten, wordt de werf terug vrij gegeven, wordt de schade hersteld en wordt er een technische en juridische bijstand bezorgd. Dit betekent een grote zekerheid voor de bouwheer en een comfortabele positie voor de architect.

Afbeelding 4: De makelaar kan zijn website personaliseren via de Brocom HSP

V e r z e k e ra a r i n d e b o u w Tasson-Snelstraat 22 • 1060 Brussel • Tel. 02 538 66 33 • Fax 02 538 06 44 Email : info@ar-co.be, website : http://www.ar-co.be

Ik wens inlichtingen, zonder enige verplichting, over de verzekering

INFO?

‘de GLOBALE van de bouwheer’ voor:

Afbeelding 5: De makelaar zet de gewenste informatie-items op zijn website

� �

Nieuwbouw

Verbouwing

Gelieve contact op te nemen met mij of mij - volledig vrijblijvend - uw documentatie toe te sturen op het volgende adres: Naam

|

Straat

|

Postcode Tel.

Voornaam

| nr |

|

|

Plaats

| Fax. |

Ik wens ook info over de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de architect

de bouwpromoter (niet-aannemer)

de ingenieur

de coördinator veiligheid en gezondheid

de interieurarchitect

de landmeter

de tuinarchitect

de expert

de project manager Stuur deze antwoordkaart naar AR-CO, Tasson-Snelstraat 22, 1060 Brussel of fax ze op 02 538 06 44

Vrijuit

� �


Vrijuit nr.3-2010

De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming

Sinds 12 mei 2010 is de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (afgekort WMPC) van kracht. Die wet komt in de plaats van de Wet Handelspraktijken. FVF is hier best tevreden mee, al moeten een aantal problemen nog opgelost worden. Het principieel verbod op het gezamenlijk aanbod voor financiële diensten blijft behouden in de nieuwe wet, maar de koppeling tussen een hypothecair krediet en verzekeringen is en blijft onaanvaardbaar voor FVF. Hieronder vindt u een bondige weergave van de voornaamste wijzigingen in de wet, alsook de standpunten van FVF.

Aanleiding van de nieuwe wet De nieuwe wet kwam tot stand na een grondige juridische en economische evaluatie van de WMPC en na uitgebreide consultatie van de markt. Er waren verschillende redenen voor het opheffen van de Wet Handelspraktijken. Ten eerste werd de wet de voorbije jaren veelvuldig gewijzigd, waardoor de structuur en inhoud incoherent en weinig transparant waren geworden. Ten tweede moest de Belgische wetgeving in overeenstemming gebracht worden met de Europese regelgeving. En ten derde was het duidelijk dat de WMPC niet meer beantwoordde aan de gewijzigde marktomstandigheden.

De vereiste dat goederen of diensten te koop worden aangeboden of verkocht, wordt niet langer vooropgesteld. Met het begrip ‘consument’, refereert de nieuwe wet naar natuurlijke personen, waarbij de in aanmerking te nemen consument de gemiddelde consument is. In overeenstemming met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt daarmee de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument bedoeld, met dien verstande dat men daarbij rekening moet houden met de maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren. De notie ‘product’ omvat niet langer uitsluitend lichamelijke roerende goederen, maar ook diensten, onroerende goederen en rechten en verplichtingen. Daar waar de nieuwe wet enkel lichamelijke roerende zaken viseert, spreekt ze over goederen.

Voornaamste wijzigingen De wet spreekt in haar titulatuur van marktpraktijken en consumentenbescherming. Het woord ‘handelspraktijken’ wordt niet langer gebruikt in de titel van de wet. De praktijken die in de nieuwe wet aan bod komen, zijn immers praktijken die zich op de markt in de ruime zin van het woord afspelen. Vandaar de keuze voor de term ‘marktpraktijken’. De term ‘voorlichting en bescherming van de consument’ werd eenvoudigweg vervangen door ‘consumentenbescherming’, omdat de nieuwe wet de belangen van de consument wil beschermen. Een correcte voorlichting van de consument maakt daar wezenlijk deel van uit.

Één van de meest fundamentele wijzigingen is ongetwijfeld de opheffing van het verboden gezamenlijk aanbod. De nieuwe WMPC bepaalt dat een gezamenlijk aanbod toegelaten is voor zover het geen oneerlijke handelspraktijk uitmaakt in de zin van de wet. Deze nieuwe regeling drong zich op als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie, die stelde dat het Belgische verbod op gezamenlijk aanbod in strijd was met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Toch maakt de wet een belangrijke uitzondering voor financiële diensten, waaronder ook verzekeringen. Voor dergelijke diensten blijft de huidige regeling behouden, namelijk een principieel verbod met uitzonderingen. Het behoud van het verbod wordt in de parlementaire voorbereidingen van de wet verantwoord door de complexiteit en de eraan verbonden ernstige risico’s voor de economische belangen van de consument.

Een aantal definities uit de Wet Handelspraktijken werd aangepast, wat ongetwijfeld ook gevolgen heeft op het toepassingsgebied van de nieuwe wet. Bij de definities springt het begrip ‘onderneming’ in het oog, dat ruimer is dan het verkopersbegrip uit de Wet Handelspraktijken.

Federatie voor Verzekerings-

29

en Financiële tussenpersonen


Standpunten FVF • FVF is in het algemeen best tevreden met de nieuwe wet. We juichen vooral toe dat in de nieuwe WMPC het principieel verbod op het gezamenlijk aanbod voor financiële diensten behouden blijft. We hebben daar hard voor gelobbyd aan de hand van een uitgebreide nota met concrete gevallen. Wel betreuren we het dat het verbod van verkoop met verlies aan de consument enkel voor goederen geldt en niet voor diensten. Enkel via het verbod van oneerlijke handelspraktijken tegenover ondernemingen blijft hier een uitweg mogelijk. • Het is spijtig dat de nieuwe wet geen oplossing biedt voor situaties waarbij consumenten in het kader van een hypothecair krediet een voordelig tarief verkrijgen voor zover één of meer verzekeringen bij een bepaalde verzekeraar wordt gesloten. In de Memorie van Toelichting wordt duidelijk gepreciseerd dat de regeling voor het gezamenlijk aanbod voor financiële diensten geen afbreuk doet aan de regels die vastgesteld zijn in de Wet op het Hypothecair krediet, de Wet op het Consumentenkrediet en de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. De koppeling tussen een hypothecair krediet en verzekeringen blijft voor FVF onaanvaardbaar. De consument kan zijn jaarlijks opzegrecht (bv. naar aanleiding van een premiestijging of wijziging van de polisvoorwaarden) niet meer uitoefenen als de sanctie erin bestaat dat hij door zijn verzekering op te zeggen ook het oorspronkelijk rentevoetvoordeel verliest en een boete riskeert. De meerwaarde van de verzekeringsmakelaar bestaat er juist in om de klant deskundig bij te staan, zowel bij de keuze van het contract als tijdens de uitvoering ervan. Als die consument gegijzeld wordt omdat er verzekeringsproducten gekoppeld zijn aan zijn hypotheek, kan de makelaar die hulp nog nauwelijks bieden omdat de keuzevrijheid aan banden werd gelegd. Bovendien is het nog maar de vraag hoe de verzekeraar eventuele schadegevallen zal regelen, wetende dat de klant toch zijn polis verder bij hem zal aanhouden. FVF zal er dan ook voor blijven ijveren dat de wetgever daarvoor een oplossing biedt.

De wet somt een aantal gevallen op waarin een gezamenlijk aanbod in het kader van verzekeringen wel mogelijk is. Een gezamenlijk aanbod aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, is toegelaten voor zover het gaat om: • financiële diensten die één geheel vormen. De Koning zal de in de financiële sector aangeboden diensten kunnen aanduiden die één geheel vormen. • financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten. • financiële diensten en titels tot deelneming aan wettig toegestane loterijen. • financiële diensten en voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn gedrukt, die als dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de onderneming ze heeft gekocht niet meer bedraagt dan 10 euro, exclusief btw, of niet meer dan 5 % van de verkoopprijs, exclusief btw, van de financiële dienst waarmee ze worden aangeboden. Het percentage van 5 % is van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro. • financiële diensten en titels bestaande uit documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal diensten, recht geven op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardige dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde onderneming verstrekt wordt en niet meer bedraagt dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte diensten.

Gevolgen Ongetwijfeld zal ook FVF met de nieuwe wet worden geconfronteerd. Zo moet de Commissie voor Onderzoek sinds 12 mei 2010 bij de beoordeling van de dossiers rekening houden met de nieuwe WMPC. Bovendien zal FVF samen met de andere beroepsverenigingen werk moeten maken van de aanpassing van onder meer de informatiebrochure die destijds werd opgesteld over de verkoop op afstand van financiële diensten, waarin de inmiddels afgeschafte Wet Handelspraktijken uitvoerig aan bod komt.

Het principieel verbod geldt niet tussen professionals. Elk gezamenlijk aanbod aan andere personen dan consumenten blijft, net zoals in de vroegere Wet Handelspraktijken, geoorloofd. Het mededingingsrecht kan daar desgevallend beperkingen aan stellen.

Federatie voor Verzekerings-

30

en Financiële tussenpersonen


Nieuws van de commissie leven Marktstudie polissen arbeidsongeschiktheid Eind 2007 is de Commissie Leven van FVF een uitgebreid onderzoek opgestart m.b.t. de op de markt verkrijgbare polissen arbeidsongeschiktheid, vroeger gekend als ‘Gewaarborgd inkomen’ en ‘Avri-rente’. Het oorspronkelijke uitgangspunt was de implementatie van de Wet Verwilghen (20 juli 2007) die naast de bepalingen over hospitalisatieverzekeringen, ook van toepassing is op polissen ‘arbeidsongeschiktheid’. Een aanpassing van de algemene voorwaarden voor deze polissen is dus een automatisch gevolg van de wet en dit zowel voor nieuwe zaken als voor de bestaande portefeuille.

de vragen. 4. Verzending van de bijgewerkte lijst naar de 4 pilootmaatschappijen en naar alle maatschappijen die op de markt werkzaam zijn in de takken 1 (ongevallen), 2 (ziekte), 21, 23 en 26. E-bib Alle binnengekomen antwoorden zijn door ons verwerkt in een excel-bestand, dat exclusief voor FVF-leden ter beschikking wordt gesteld op de e-bib ( http://e-bib.fvf.be – rubriek ‘Nuttige documenten’ – ‘Cijfermateriaal en Publicaties’). Verticaal worden vragen gesteld over volgende hoofdpunten (vervolgens onderverdeeld in deelvragen): - type arbeidsongeschiktheidsverzekering (zuiver ‘gewaarborgd inkomen’ of ‘Avri-rente’) - voorwerp en definitie van de polis - acceptatiecriteria (medische en financiële) - rente (soorten, type indexatie, staffelen, …) - tariefzetting - uitsluitingen - schaderegeling (bepaling van invaliditeitsgraad; bepaling van de te betalen rente, controle en bewijsstukken; …) - allerlei

Het herschrijven of aanpassen van de algemene voorwaarden is de aanzet geweest voor de Commissie Leven om vele andere problemen en vragen m.b.t. deze polissen in kaart te brengen en onder de aandacht te brengen van de verschillende maatschappijen. Op die manier willen we streven naar opheldering. Door het toevoegen van voorbeeldgevallen en bijhorende vragen, worden standpunten van maatschappijen duidelijk, die niet meteen duidelijk zijn bij het lezen van de algemene voorwaarden. De studie verliep in 4 fasen 1. Het oplijsten van de diverse probleempunten in de bestaande polissen ‘gewaarborgd inkomen’ en ‘Avri-rente’, met omschrijving van de problematiek en gevolgd door een vraagstelling. 2. Het verzenden van deze lijsten naar 4 pilootmaatschappijen met het verzoek om elke vraag te beantwoorden in het licht van de gestelde problematiek en dit voor de volgende drie statuten: o Loontrekkende o Zelfstandige zonder vennootschap o Zelfstandige met vennootschap Elke lijst diende door de maatschappijen 2 keer te worden ingevuld: eenmaal als een zuivere polis ‘gewaarborgd inkomen’ en een tweede maal als waarborg ‘Avri-rente’. 3. Een evaluatie van de antwoorden en bijsturing van

Federatie voor Verzekerings-

Horizontaal zijn de verschillende maatschappijen ondergebracht met hun zelf ingebrachte antwoorden. Bemerk ook de drie tabbladen onderaan die telkens de antwoorden voorzien per type statuut (loontrekkende, zelfstandige zonder vennootschap of zelfstandige met vennootschap). De bedoeling is dat deze excellijst verder wordt aangevuld naarmate bijkomende maatschappijen reageren op de vragenlijst.

31

en Financiële tussenpersonen


Nieuws van de commissie leven Algemene beschouwingen Kwaliteit van de polis De perfecte polis arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat niet. De pluspunten bij de ene maatschappij zijn vaak de minpunten bij een andere maatschappij. In de praktijk laten de klant en de makelaar zich nogal vaak leiden door de prijs, terwijl de verzekeringsvoorwaarden dienen te primeren.

Evenredigheidsbeginsel Deze problematiek stelt zich voornamelijk bij het al of niet juist opgeven van risicobepalende elementen (moto, bepaalde sporten, toevallige vakantiesporten, …). Waar de ene maatschappij evenredigheid van premies zal toepassen, weigert de andere maatschappij haar volledige dekking. Subrogatie Ook de mogelijkheid tot subrogatie is een aandachtspunt. Dit specifiek punt vertaalt zich niet altijd in een goedkoper of duurder tarief (respectievelijk met of zonder mogelijkheid tot subrogatie). Voor verzekerden die veel op de baan zijn en statistisch een grotere kans op ongevallen hebben, is dit een niet te verwaarlozen punt.

Zuiver ‘gewaarborgd inkomen / ‘Avri-rente’ De bijkomende waarborg ‘Avri-rente’ hanteert meestal een goedkoper tarief, doch niet elke verzekeraar biedt ‘Avri-rente’ aan. Daarboven biedt ‘Avri-rente’ de mogelijkheid om de wettelijke eindleeftijd te “omzeilen”. Sommenverzekering / schadeverzekering We kunnen stellen dat de polis arbeidsongeschiktheid een sommenverzekering is. Maar het begrip ‘schadeverzekering’ is nooit veraf. Een voorbeeld: bepaalde maatschappijen controleren het inkomen waarop de verzekerde rente is gebaseerd pas nadat een schadegeval zich heeft voorgedaan (financiële controle na schade). Andere maatschappijen doen inkomenscontrole bij de aanvang van de polis voor het bepalen van het maximum aan te verzekeren rente. Een polis arbeidsongeschiktheid is helemaal geen statische polis en in bepaalde gevallen (bv. inkomenscontrole na schade) zal de makelaar een proactieve taak hebben door regelmatig de werkelijke situatie te onderzoeken en zo nodig het verzekerde kapitaal in overeenstemming te brengen met het laatst gekende inkomen. Dit probleem stelt zich nog meer voor zelfstandigen met een vennootschap. De fiscale optimalisatie door de boekhouder resulteert vaak in nefaste gevolgen. Het is van belang dat de klant en de boekhouder worden gewaarschuwd voor eenzijdige fiscaal geïnspireerde beslissingen. Deze kortzichtigheid kan tot persoonlijke drama’s leiden.

Solvabiliteit Polissen arbeidsongeschiktheid worden afgesloten voor lange termijn en dikwijls voor grote kapitalen met al of niet de mogelijkheid tot tariefherziening (weliswaar door de Wet Verwilghen beperkt). Dit zorgt ervoor dat we als makelaar steeds waakzaam moeten blijven m.b.t. de solvabiliteit van de verzekeringspartner, in zoverre dit door de makelaar nagegaan kan worden. Rechtsbijstand Hoewel de Wet Verwilghen grotere zekerheid biedt voor de consument, blijkt de interpretatie van wet en van eigen polisvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappijen vaak verrassend te zijn. Daarom is een goede rechtsbijstand ‘contractuele geschillen met verzekeraars’ op haar plaats. Zoek een goede polis voor uw cliënt en informeer over de tekortkomingen Als makelaar is het absoluut onze taak om tekortkomingen in een polis toe te lichten bij onze klant.

Begripsomschrijving De omschrijving van bepaalde begrippen en dekking van bepaalde aandoeningen zoals CVS, zwangerschap, depressies, burn-out, alcoholintoxicatie, … dient door de makelaar goed te worden gelezen en begrepen.

De vragenlijst met antwoorden is voor de FVF-leden een goede vertrekbasis om de contracten van uw voornaamste verzekeringspartners eens onder de loep te nemen en met elkaar te vergelijken.

Commissie Leven

Federatie voor Verzekerings-

32

en Financiële tussenpersonen


1980 : Annemie wordt geboren en speelt heel haar kindertijd met poppen en poppenkleedjes. 2003 : Annemie studeert af aan de Antwerpse Modeacademie. 2010 : Annemie leidt haar eigen modeatelier en breekt internationaal door.

en vertrouwen hoog in het vaandel dragen: ze luisteren echt, en behandelen ieder schadegeval met de gepaste aandacht. Net om die redenen ontving Avéro de Decavi-trofee 2010 “Concept KMO” die de meest interessante aanpak voor KMO’s beloont. Reken daarbij op de inzet en vakkennis van Avéro en uw makelaar en u krijgt een verzekering die zo uniek is als u.

U bent uniek. Door uw afkomst, uw uiterlijk, uw verleden, uw ideeën, dromen en talenten. Waarom zou u dan niet uniek verzekerd zijn ? Vraag uw makelaar naar Avéro. Een verzekeraar die al net zo uniek is als uzelf. Bij Avéro werken immers echte vakmensen met unieke waarden, die empathie

Federatie voor Verzekerings-

www.avero.be

33

en Financiële tussenpersonen

Avéro Belgium Insurance. Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 1093.

U BENT UNIEK. EN UW VERZEKERING ?


BROC BROCOM

Nieuwe functies voor de sectorale agenda van Brocom

De sectorale agenda, een praktisch middel voor de gehele sector De sectorale agenda is een instrument ontwikkeld in eerste instantie op verzoek van de makelaarsfederaties. Consulteerbaar via de directe toegang op de Brocom HSP, is het de bedoeling om elke partner-makelaar de mogelijkheid te geven om snel en eenvoudig de interessante geplande activiteiten te vinden.

Nieuwe functies Voor de organisatoren:

Voor jezelf:

De organisatoren kunnen gemakkelijker de belangrijkste informatie publiceren zoals titel, de gevoerde taal, datum, uurrooster, plaats, omschrijving van de activiteit, doelgroep en het type evenement. Meer uitgebreide informatie kan ook doorgegeven worden d.m.v. een hyperlink (een plan, een presentatie van de spreker, de voornaamste punten besproken op de vergadering, ,..).

U kunt snel vinden wat u zoekt via een eenvoudige zoekinterface met volgende selectiecriteria: periode, taal, type vergadering (thema-avond regionale afdeling FVF, opleidingen, conferenties, ...). - U geeft de periode waarin u geĂŻnteresseerd bent in door op de startdatum en einddatum te klikken op een selectie tool type kalender. - U kunt selecteren volgens het type activiteit - U hebt een direct toegang tot beknopte informatie en soms meer via een webpagina. Deze webpagina kan ook een registratiepagina online zijn. - U beschikt over een contactinformatie indien u meer informatie wilt.

De doelgroep geeft aan of de bijeenkomst open is voor iedereen of op enkel op uitnodiging. De diverse sectorspelers (regionale afdelingen van FVF, FVF zelf, partnermaatschappijen) hebben zo ook de mogelijkheid om de beschikbaarheid van data te controleren alvorens een sectorale activiteit te plannen. Zo wordt het risico van een overboeking van uw zakelijke agenda beperkt. Een geschikte tijd kiezen is net zo goed voor u als voor de organisator zelf.

Federatie voor Verzekerings-

34

en FinanciĂŤle tussenpersonen


COM Hoe krijgt u toegang tot de sectorale agenda van Brocom?

Verbindt u met de BROCOM HSP

Klik op de knop AGENDA

Maak uw keuze en bekijk het opgegeven resultaat

Federatie voor Verzekerings-

35

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Vrijuit nr.3-2010

Life Settlements: donderwolken of stralende hemel? De productvorm Life Settlements, die zijn oorsprong in de Verenigde Staten vindt, doet de laatste tijd heel wat stof opwaaien. Sommigen spreken van een nieuw wondermiddel, anderen zien het als een onstabiele zeepbel.

Concreet zijn Life Settlements overeenkomsten waarbij de consument een recht verwerft in vorderingen die op verzekeraars worden aangehouden bij overlijden van de verzekerden. Het rendement dat de belegger bekomt, is afhankelijk van het moment van het overlijden van de verzekerden.

Het is op zijn minst merkwaardig om vast te stellen dat de verpakking van een Life Settlement bepaalt of de distributie ervan erkend is of niet. Zeker in tijden van financiële crisis, gekenmerkt door een uitgesproken politieke druk om de consument beter te beschermen, doet deze materie vragen rijzen. Aan de ene kant wil men MiFID-regels toepassen op de verzekeringssector, die zelf een palmares aan initiatieven kan voorleggen die reëel bijdragen tot een betere bescherming van de consument. Aan de andere kant laat men de verdeling van Life Settlement-contracten in de hoedanigheid van beleggingsinstrument gedijen in een marktkader dat haaks staat op consumentenbescherming.

Het feit dat Life Settlements gebaseerd zijn op levensverzekeringscontracten, betekent niet automatisch dat het levensverzekeringen zijn. Volgens de CBFA zijn de door hen onderzochte Life Settlements een beleggingsinstrument en dus geen levensverzekering. Hoe het product ingepakt is, heeft echter concrete gevolgen op de verdeling van de desbetreffende producten.

Aandachtspunten vanuit de Commissie Leven Het is niet de rol van de Commissie Leven om de makelaar te adviseren om al of niet deze producten aan te bieden. Elke makelaar zal immers in functie van zijn eigen strategie en klantensegmenten een afweging maken. Los van de keuze van de makelaar, heeft de commissie een aantal aandachtspunten voor de FVF-leden.

Indien het Life Settlement-product ingepakt wordt als een tak 23-verzekeringscontract, dient de aanbieder het statuut te hebben van verzekeringsonderneming. De tussenpersonen die bemiddelen voor dergelijke producten, dienen ingeschreven te zijn als verzekeringstussenpersoon.

Algemene risico’s Vooreerst zijn er de algemene risico’s, eigen aan álle Life Settlement-contracten. Hieronder vindt u een uitgebreide, niet limitatieve, top 10:

Als een Life Settlement-contract wordt geëmballeerd als een beleggingsinstrument, is een inschrijving als verzekeringstussenpersoon niet vereist. Dit is koren op de molen voor marktspelers die het niet zo nauw nemen met de belangen van de particuliere belegger.

1- Verkeerde inschatting van de levensverwachting Voor elke polis wordt een schatting van de levensverwachting gemaakt. Indien de verzekerde langer leeft, moeten de premies langer betaald worden dan voorzien. Dit gaat ten koste van het rendement. In de VS bestaan slechts een handvol burelen dat rapportage maakt voor viaticale regelingen, waarbij de bemiddelingsburelen belang hebben bij een zo laag mogelijk geschatte levensverwachting, teneinde het rendement op te drijven. Het valt niet uit te sluiten dat de levens-

Als daarenboven de totale tegenwaarde per onderschrijver en per afzonderlijke aanbieding meer dan 50 000 euro bedraagt, is een dergelijke aanbieding in België vrijgesteld van de verplichting om een ontwerpprospectus vooraf aan de CBFA voor te leggen en door haar te laten goedkeuren. Conform de Europese regelgeving oefent de CBFA geen toezicht uit op de verstrekte informatie noch op het aanbod van deze producten uit het oogpunt van de prospectuswetgeving.

Federatie voor Verzekerings-

36

en Financiële tussenpersonen


verwachting daardoor te laag wordt geschat en het werkelijke rendement van het Life Settlement-product sterk tegenvalt.

van het contract samen alle premies dienen te blijven storten. Onderschrijvers kunnen dus moeilijk het risico op wanbetaling inschatten, omdat zij de andere intekenaars (meestal gewone particuliere onderschrijvers) niet kennen.

2- Medische innovaties Medische innovaties kunnen ervoor zorgen dat verzekerden langer gaan leven dan aanvankelijk verwacht, waardoor de onderschrijvers van Life Settlement-producten hun geld pas later krijgen en langer premies moeten betalen. Dit gaat ten koste van het rendement.

7- Valutarisico Bijna alle Life Settlement-producten zijn uitgegeven in USD. Het uiteindelijke rendement zal doorgaans afhangen van de wisselkoers bij uitkering. Hedging is uiteraard altijd mogelijk.

3- Verzekering komt niet tot uitkering Bij overlijden van de verzekerde komt een polis soms niet tot uitkering omdat er uitsluitende voorwaarden in zijn opgenomen of omdat er regelrechte fraude mee gemoeid is. Daarnaast kunnen erfgenamen de regelmatigheid van de verkoop van de uitkering aan een bemiddelaar betwisten.

8- Bemiddelaar of aanbieder kan zijn verplichtingen niet nakomen (bv. fraude, faillissement) Dit laatste risico is in de gegeven omstandigheden het moeilijkst in te schatten. In deze context is het belangrijk te weten dat verzekeraars hun verplichtingen meestal beleggen in lange termijnobligaties. Deze markt is nu verziekt en daar waar banken hun risico’s op dit vlak onmiddellijk kenbaar moe(s)ten maken (Tier 1: de actuele en niet alleen de boekhoudkundige waarde moet weergegeven worden), is dit voor verzekeringsreserves niet (altijd) het geval. Dit doet minstens vermoeden dat er in de verzekeringsreserves wereldwijd nog heel wat rommelobligaties zitten. Het hanteren van de boekhoudkundige waarde creÍert alleen problemen op einddatum, als de terugbetaling niet zou gebeuren. Op die manier schuift men het probleem voor zich uit. Het feit dat vooral Amerikaanse Life Settlement-producten hier in Europa verkocht worden, wijst erop dat Amerikaanse verzekeraars het probleem trachten te exporteren, zoals ook met de rechtstreekse obligaties is gebeurd. Het gevolg hiervan is gekend. Op deze manier is de inherente kapitaalgarantie helemaal niet te beoordelen.

4- Integriteitsrisico Er zijn bij Life Settlements veel partijen betrokken die deels in de VS gevestigd zijn. Fraude is niet ondenkbaar en moeilijk te bestrijden omdat het product zo ingewikkeld is en er verschillende nationale rechtspraken bij betrokken zijn. 5- Moeilijk verhandelbaar De Life Settlement-producten zijn doorgaans niet of moeilijk verhandelbaar of overdraagbaar, waardoor ze niet op elk moment doorverkocht kunnen worden. De koersvorming zal daar meestal onder leiden, waardoor een relatief slechte koers waarschijnlijk wordt als men snel van zijn product af wil. 6- Premierisico Zolang de verzekerde leeft, moet de onderneming waar het product onderschreven is, premies betalen aan de verzekeraar. Indien zij dit niet doet, vervalt de verzekering en is de onderschrijver van het Life Settlement-product zijn geld kwijt. De onderneming kan dit risico beperken door voldoende voorzieningen aan te leggen. Bij het aangaan van een Life Settlement-product in individuele contracten vergroot dit risico, omdat alle intekenaars

Federatie voor Verzekerings-

9- CBFA controle (of het gebrek hieraan) Zoals eerder aangehaald, vallen sommige bemiddelaars niet onder de controle van de CBFA wat het risico op fraude dreigt te vergroten. 10- Coupons Als men investeert in een Life Settlement-product,

37

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Aandachtspunten Volgend op de algemene risico’s zijn er twee algemene aandachtspunten binnen deze context voorop te stellen:

creëert men liquiditeiten, die aangewend worden om premies te betalen. Een andere manier om liquiditeiten te creëren voor zo’n product, is het aanwenden van kapitalen die worden geïnd n.a.v. doorverkoop (indien mogelijk) of uitkering na overlijden. Uit deze liquiditeiten kunnen eventueel ook coupons betaald worden. Indien men een individuele overeenkomst onderschrijft, zitten daar feitelijk geen liquiditeiten in. M.a.w., indien zo’n product toch coupons uitkeert, impliceert dit bijna altijd dat de onderschrijver deze liquiditeiten (zijn eigen coupon) mee heeft betaald bij de initiële premie. Bij de coupon krijgt hij in dat geval zijn eigen premie gedeeltelijk terug uitgekeerd … na inhouding van de roerende voorheffing.

1/ Voorzichtigheidsprincipe: een gezonde spreiding is aangewezen! De verschillende aanbieders zullen de substantiële risico’s verbonden aan Life Settlement-producten, ieder op zijn eigen manier al dan niet indekken. Een spreiding over meerdere contracten creëert dan ook meer zekerheid dan één individueel contract. Een gezonde spreiding is effectief de enige manier om ervoor te zorgen dat bij een probleem de cliënt hieraan slechts gedeeltelijk is blootgesteld. 2/ Rendementen en kapitaalgarantie: bekijken door een kritische bril! De rendementen, al of niet in combinatie met coupons, die in het vooruitzicht gesteld worden door de aanbieders van Life Settlement-producten, worden best kritisch bekeken. De AAP Life Settlement Index geeft de gemiddelde return weer door te onderschrijven in een brede waaier van onafhankelijke Life Settlement-producten. Dat de beloofde rendementen vaak met een korreltje zout dienen genomen te worden, bewijst de track record van deze index, die u vindt op www.aa-partners.ch/go2/en/aaplifeindex. Ook de kapitaalgarantie is een term die niet lichtzinnig gehanteerd mag worden, tenzij het onomstotelijk zwart op wit gegarandeerd wordt door de aanbieder.

Advertentie

Verzekeringstussenperoon Verzekeringstussenperoon zoekt verzekeringsportefeuille over te nemen in Gent/Oostakker/Lochristi Discretie gewaarborgd. GSM : 0496 33 23 32

Federatie voor Verzekerings-

38

en Financiële tussenpersonen


NIEUWS VAN MAATSCHAPPIJEN AG INSURANCE AG is tevreden met de resultaten van 2009 en zit qua verzekeringstechnisch resultaat terug op een normaal peil. Het incasso is gegroeid met 9 % en met een netto winst van 432 miljoen euro bereikt de verzekeringsmaatschappij opnieuw het niveau van voor de crisis.

MENSURA Mensura gaat in op de vraag van veel werkgevers of hun beleid inzake brandpreventie en -bestrijding wel voldoet. Daarom wordt professionele ondersteuning op maat van elk bedrijf geboden. De afdeling Arbeidsveiligheid omvat een team van preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in deze materie en samen met het bedrijf doelgericht zoeken naar praktische oplossingen die de wettelijke vereisten en de bedrijfsspecifieke behoeften integreren. De dienstverlening is onderverdeeld in drie preventiepaketten (‘Small’, ‘Medium’ en ‘Large’) met de nodige keuzemogelijkheden. Het resultaat is een totaaloplossing die bedrijfsleiders alle troeven in handen geeft. Zij beschikken over adviesverslagen of audits en de nodige basisdocumenten voor overleg met de autoriteiten. Afhankelijk van het gekozen pakket worden mogelijkheden en procedures aangereikt om de risico’s te beperken en gericht op te treden wanneer zich toch een brand voordoet.

AVERO Klanten die een Hexagon-polis hebben onderschreven bij Avéro hoeven zich, dankzij de overgangsperiode, geen zorgen meer te maken bij een verhuizing. Bij het definitief overbrengen van de verzekerde inhoud en/of de verzekerde aansprakelijkheid als huurder of gebruiker naar een andere plaats in België, loopt de verzekering voort op de beide plaatsen gedurende 90 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag dat het nieuwe risico ter beschikking is gesteld van de verzekerde. Na deze termijn blijft enkel het nieuwe risico verzekerd. De facultatieve verzekering Hexagon Diefstal loopt op beide adressen gedurende 60 dagen. Een gelijkaardige dekking is ook terug te vinden in de Alle risico’s Golden Label-polis. In de Eligo-polis geldt de dekking 60 dagen voor de verplaatsing van goederen in België.

NATEUS Hoewel de jaarresultaten een lichte achteruitgang van 3 % qua premie-inkomen tonen, is Nateus toch tevreden. De winst bedroeg namelijk ruim 12 miljoen euro, terwijl dit cijfer in 2008 nog rood kleurde.

AXA Vanaf de vervaldag 1 juli 2010 voert AXA tariefaanpassingen door in de portefeuille BOAR. Voor de contracten Auto Toerisme en Zaken en bestelwagens, zowel voor particulieren als ondernemingen, variëren de verhogingen (in BA en Eigen Schade) volgens verschillende criteria tussen 4 en 9 %. Voor vloten en andere types van voertuigen in de portefeuille ondernemingen wordt een verhoging van 4,4 % toegepast.

Verder doet de verzekeringsmaatschappij een aantal productaanpassingen in BOAR. In Brand woningen wordt hagelschade aan een motorvoertuig op 4 of meer wielen (voor zover dit voertuig verzekerd is en zich in de onmiddellijke omgeving van het verzekerde gebouw bevindt) gedekt. Eveneens worden de herstellingskosten aan een lekkende radiator, die schade veroorzaakt aan verzekerde goederen, gedekt. In BA Privé-Leven wordt de premie aangepast voor de nieuwe zaken en voor de bestaande zaken verhoogd met ongeveer 3,25 %. De korting van 20 % blijft wel van toepassing wanneer deze waarborg gekoppeld is aan een polis Brand woning.

Voor de contacten Brand particulieren liggen de verhogingen tussen 1 % en 9 %, in functie van verschillende parameters. In de portefeuille Brand KMO worden de dekkingen gebouw en inhoud met 5 % verhoogd, met uitzondering van de dekkingen diefstal en bedrijfsschade.

Federatie voor Verzekerings-

Tariefverhogingen van 3,25 % zijn eveneens van toepassing voor de bestaande polissen Vervoer van goederen over de weg (VER) en voor de bestaande polissen Pleziervaart.

39

en Financiële tussenpersonen


Vandaag zorgen voor morgen! Ontdek de voorzorgoplossingen van Allianz. Praat erover met uw sectormanager. Allianz. Financiële oplossingen van A tot Z.

Allianz Belgium n.v. – Lakensestraat 35voor – 1000 Brussel – Tel.: +32402 214.61.11 – BTW: tussenpersonen BE 0403.258.197 Federatie Verzekeringsen Financiële RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen K.B. 04/07/79B.S. 14/07/79 - K.B. 19/05/95 - B.S. 16/06/95. Tak 26 (CBFA 22/08/06 - B.S. 28/08/06). 10APR124


FVF Vrijuit 03