Issuu on Google+

Vrijuit federatie voor verzekerings- en financiĂŤle tussenpersonen

driemaandelijks tijdschrift

januari-februari-maart 2014

1

V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Erkenning: P303450 Afzender: Vrijuit Autolei 250 2160 Wommelgem Afgiftekantoor: Antwerpen x

Dossier Verkiezingen 2014 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Een nieuw werkjaar voor FVF: voorzitter Roger Huygens en directeur Kelly Schamphelaere tekenen koers uit


2+3 jaar garantie

Verantwoordelijke uitgever : G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 14MAR102

op grote elektrotoestellen

Dankzij onze nieuwe woonverzekering Home Plan Xpert krijgen uw klanten 3 jaar extra garantie op hun groot elektro, bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar. Da’s pas goed verzekerd. • • • •

Allianz Global Assistance 24/7 Gratis schadebestek en herstelling Geen vrijstelling Terugbetaling bij totaal verlies (10% slijtage per jaar)

Maak samen met Allianz het verschil.

homeplanxpert.allianz.be/NL

Allianz Benelux s.a. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen


Vrijuit nr.1-2014

COLOFON Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 E-mail: info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen Eindredactie en coördinatie: Ellen Peeters Redactie: Ellen Peeters Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Paul Baekeland Sofie Stevens

Inhoudsopgave

Ontwerp: www.tabeoka.be

4 Voorwoord

2160 Wommelgem 1 Erkenning: P303450

5 Nieuws van onze leden

Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties

6 Kort Gezegd 9 Nieuwe reglementering rond financiële planning 12 Nieuws vanuit de Commissie Leven van FVF 13 Dossier: Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 20 Jongeren en hun autoverzekering, een perfect match? 24 Nieuwe reglementering rond producttransparantie en -reclame in de maak: visie van FVF 25 Een nieuw werkjaar voor FVF: voorzitter Roger Huygens en directeur Kelly Schamphelaere tekenen koers uit 31 Wist U dat? 32 Europese richtlijn inzake hypothecaire kredieten 33 Dossier: Verkiezingen 2014 48 Nood aan een persoonlijke touch? 50 FVF vertegenwoordigde haar leden in december - februari 51 Startvergadering Syndicale Kamer Oost-Vlaanderen 1 53 Nieuwjaarsreceptie Syndicale Kamer Antwerpen 54 Het FVF-team 55 Nieuws van maatschappijen

Federatie voor Verzekerings-

3

en Financiële tussenpersonen


VOORWOORD

Racen tegen de klok... dit geldt ook voor de verkiezingen. In het licht van de federale verkiezingen heeft FVF samen met BVVM en Feprabel dan ook hard gewerkt aan een politiek memorandum, samengevat dé stem van verzekeringsmakelaar. FVF reikt hiermee de hand naar de toekomstige regering om voor verzekeringsmateries proactief overleg te plegen. Dit is immers een absolute voorwaarde om tot optimale oplossingen te komen, zeg maar een evenwicht tussen marktwerking en regulering. Laat dit nu een belangrijk element zijn dat de afgelopen legislatuur te weinig gebeurde.

Het is nu eenmaal een feit dat de datum van de verkiezingen een scharnierpunt is, zeg maar een deadline voor heel wat dossiers die ondermeer de verzekeringssector aanbelangen. De laatste maanden is er met hoge prioriteit nog een leger aan dossiers, die in meer of mindere mate hun invloed hebben op het werkkader van de verzekeringsmakelaar, door de wetgevende molen gedraaid. Voorbeelden zijn legio: wetgeving rond financiële planning, de wet verzekeringen, het wetboek economisch recht boek VII en de inschrijving van bromfietsen.

In dit nummer werd alvast de proef op de som genomen. Een aantal thema’s zijn voorgelegd aan de voorzitters van diverse politieke partijen. Aan de lezer om uit te maken welke partijstandpunten zijn of haar voorkeur genieten.

En dan is het veelbesproken onderwerp Twin Peaks II nog niet aan bod gekomen, waarbij men onnodig een hoogdringende datum van inwerkingtreding gezet heeft op 30 april… vlak voor de verkiezingen. De afgelopen legislatuur heeft de regering de verzekeringssector niet gespaard; in abnormale snelheid werden de initiatieven op ons afgevuurd. Sommigen zullen prediken: 'we hadden maar de helft van de tijd meer', maar toch!

Federatie voor Verzekerings-

Christophe Thoen Hoofdredacteur

4

en Financiële tussenpersonen


Welkom

Nieuws van onze leden

Zeker Leven cvba Kerkstraat 47 2240 Massenhoven TEL. 03 464 04 28 FAX 03 385 95 44

Makelaarskantoor LVR – Zurings bvba Blondenstraat 81 3053 Haasrode GSM 0495 22 68 67

Verzekeringen Delcroix bvba Augustijnslei 12 2930 Brasschaat TEL. 03 653 25 83 FAX 03 653 12 54

Braem Spaar-, Beheer- en Adviesburo nv Pastorijstraat 42 9100 Niewkerken-Waas TEL. 03 777 95 39 FAX 03 778 17 81

Tim & Guy Vanhee – Candaele bvba Izenbergestraat 20 8691 Leisele TEL. 058 29 90 77 FAX 058 29 81 88

Vanhoudt – Janssens Finance & Insurance bvba Zonienwoudlaan 25 1640 Sint-Genesius-Rode TEL. 02 360 12 78

Timaver nv Delportestraat 31 3300 Tienen TEL. 016 80 88 08

Dezeure & Demoulin bvba Albert Wouterstraat 13B 3012 Wilsele TEL. 016 22 98 13 FAX 016 29 51 78

Theunis Johan Vredesplein 21/1 9630 Munkzwalm GSM 0475 34 58 03

Mimoun Multifinances bvba Boulevard Léopold II 230 1081 Brussel (Koekelberg) TEL. 02 414 41 82 FAX 02 414 35 78

Dewals Verzekeringen bvba Willem Herreynsstraat 22 2800 Mechelen TEL. 015 43 12 88 Kantoor Maenhaut bvba Dreef 66 9930 Zomergem TEL. 09 370 80 80

Onesto Woonpunt cvba Graaf Van Loonstraat 15/1 3580 Beringen TEL. 011 42 24 10 FAX 011 42 42 55

Verzekeringen De Kesel, Weytens & Debako bvba Stationsstraat 24a 9810 Eke TEL. 09 282 50 70

Gecondoleerd

Op 26 februari 2014 overleed de heer Walter Thys, stichter van Zakenkantoor Thys en vader van ons lid Rik Thys. Op 7 maart 2014 overleed mevrouw Thérèse Speeckaert, medeoprichtster van Zakenkantoor Freddy Boels en echtgenote van de voormalige FVF-voorzitter Freddy Boels. FVF wenst de families erg veel sterkte toe.

Federatie voor Verzekerings-

5

en Financiële tussenpersonen


KOrt gezegd uwe medewerker FVF verwelkomt nie er bij. Filip Vos zit een nieuwe medewerk Sinds kort heeft FVF er rcieel medewerker op de stoel van comme sinds midden februari ighouden met zal zich ondermeer bez binnen de federatie en bereiken op het uwe FVF-leden. Hij is te het aantrekken van nie 03 244 12 83. f.be of op het nummer e-mailadres filip.vos@fv

Assuralia duidt nieuwe voorzit

ter aan

l

e rekentoo FSMA lanceert nieuw

Eind februari werd door de Algemen e Vergadering van Assuralia een opvolger gekozen voor Bart De Smet. Hans Verstraete, algemeen directeur van KBC Verzekeringen, zal de komende twee jaar de rol van voorzitter op zich nemen. De heer Verstraete was achtereenvolgens werkzaam bij Navi ga (later Nateus) en Ethias. Toch is hij geen onbekende voor Assu ralia. Hij bekleedde er reeds de rol van voor zitter van de Commissie Communicatie en Infor matie. Bernard Thiry, voorzitter van het direc tiecomité van Ethias, blijft ondervoorzitter binnen Assuralia.

A ibouw plaatste de FSM Ter gelegenheid van Bat en kop en, over hur heel wat extra informatie Bezoekers van de te. bsi we r haa en bouwen op een IMMO-simulator site vinden sinds kort ook het in kaart brengen van terug die hen helpt bij van een woning. Om de de kosten bij het kopen voorbereiden, kregen tool behoorlijk te kunnen hun financiële vragen consumenten de kans A. Meer dan 1.000 te versturen naar de FSM er evenveel mannen als geïnteresseerden, ongeve rvan gretig gebruik. vrouwen, maakten hie te bereiken via De IMMO-simulator is www.wikifin.be.

Pensioensparen: Ho

f van Justitie veroo

rdeelt België

Het Europees Hof van Justitie heeft aangegeve n dat het Belgische fisc strijdig is met het recht aal voordeel op pensio van de Europese Unie. ensparen He t probleem stelt zich in belastingvermindering het feit dat de slechts van toepassing is op betalingen aan Bel Belgische fondsen. Hie gische instellingen en rdoor wordt de vrije die in nst verlening vanuit andere opzichte van de zuiver landen bemoeilijkt ten interne Belgische markt . België is nu op zoek naa voordeel voor pensioens r een oplossing die het paren overeind houdt en fiscaal de bezwaren van discrim instellingen wegwerkt. inatie van buitenlandse

Federatie voor Verzekerings-

6

en Financiële tussenpersonen


Federatie voor Vrije

edje

epen in een nieuw kle

en Intellectuele Bero

r FVIB r het vrije beroep, vroege essionele organisatie voo rof erp int e end Beroepen’ erk ele de Sinds kort hanteert voor Vrije en Intellectu m wijzigt van ‘Federatie naa ar Ha . pak nier van aan ma e genoemd, een nieuw ijl wijzigt. Toch blijft hun website, logo en huisst hun k Oo . en’ zij staat: het oep oor Ber arv e delijker maken wa naar ‘Federatie Vrij de organisatie vooral dui wil m naa e uw te voorzien. nie rk de we t werken dezelfde. Me info te geven en een net oepen door de nodige ber e vrij van en ang bel oepen.be. behartigen van de www.federatievrijeber uggevonden worden op Meer informatie kan ter me van de Exponentiële toena ratie! tu fac he elektronisc

Anoushka Cordonnie

r (Baloise Insurance)

overleden

Op 9 februari jongstled en overleed Anoushka Cordonnier op jonge leeftijd ten gevolg e van een slepende zie kte. Mevrouw Cordonnier was binnen Baloise Insurance actief als Manager Corporate Legal en per swoordvoerder. Aanvan kel ijk werkte ze als Manager Legal en Corporate Affairs bij Avé ro. Na de fusie zette zij zich erg gedrev en in om haar nieuwe fun ctie binnen Baloise Insurance uit te bouwen tot ze ziek we rd. FVF wenst haar familie vooralsnog erg veel ste rkte toe bij dit verlies.

Assuralia en OIVO pu

ondertekening Enkele maanden na de onische facturatie van het protocol elektr inistratieve liet de Minister van Adm r Chastel bij Vereenvoudiging Olivie reden te zijn over tev erg ten we persbericht van elektronische het toegenomen gebruik facturatie. dit protocol. FVFFVF onderschreef mee ib van FVF informatie leden kunnen op de e-b onische facturatie. terugvinden over elektr

bliceren brochure ov

er familiale verzekeri ng Deze brochure is de zes de in rij van een reeks info brochures opgemaakt consument en draagt de voor de titel ‘potje breken, potje betalen’. De folder gee duidelijk mee aan welke ft consumenten minimumvoorwaarden een geschikte familiale moet voldoen en kan ger ver zekering aadpleegd worden via www.issuu.com/assur alia.

n FVF actief op LinkedI

van ermeer dit kanaal om tal kedIn en gebruikt zij ond Lin op ief act roep FVF In-g is t ked Sinds kor arnaast werd ook een Lin wereld in te sturen. Da ide we de zijn. ten den rich vin sbe nieuw FVF-jobsite terug te geposte vacatures op de de arin wa ht eric opg door FVF volger! Schrijf uzelf snel in als

Federatie voor Verzekerings-

7

en Financiële tussenpersonen


PUBLIREPORTAGE

Drie mythes rond zorgverzekering doorprikt Ondanks de alarmerende cijfers rond de stijgende zorgkosten en de vergrijzing, wagen weinig verzekeringsmaatschappijen zich aan een polis die deze risico’s aanpakt. DKV HOME CARE gaat de uitdaging wel aan, en doorprikt daarmee de drie hardnekkigste mythes rond zorgverzekering.

Mythe 1

Mythe 3

Zorgverzekering is enkel voor het rusthuis

Zorgverzekering is peperduur

Het klopt dat u met DKV HOME CARE, de aanvullende zorgverzekering van DKV, al een heel eind komt in de financiering van een eventueel rusthuisverblijf als u langdurig en zwaar zorgbehoevend wordt. Maar deze verzekering regelt en vergoedt ook uw niet-medische thuiszorg. Bovendien is een aanvullende zorgverzekering niet alleen nuttig voor senioren. Om heel wat verschillende redenen en op gelijk welke leeftijd kan u immers niet-medische zorg nodig hebben. Een ongeval, een handicap, of een kort verblijf in het ziekenhuis kunnen er eveneens voor zorgen dat u tijdelijk of permanent hulp nodig heeft bij het aankleden, boodschappen doen, kinderen naar school brengen, enz.

Er bestaan voor DKV HOME CARE verschillende formules, afhankelijk van uw budget en uw wensen. Wat echter nog meer helpt om uw premie laag te houden, is er vroeg bij zijn. Hoe jonger u verzekerd wordt, hoe lager uw premie ligt. U behoudt bovendien uw instappremie zolang u verzekerd blijft. De periodieke indexering van de premie is miniem, en bovendien worden ook de uitgekeerde bedragen mee geïndexeerd.

Mythe 2

Als u in 2014 jonger bent dan 18, betaalt u voor de Classic formule bijvoorbeeld minder dan 3 euro per maand. Bent u dertig jaar, dan betaalt u voor dezelfde formule nog steeds slechts 10 euro per maand. Als u alle premies zou optellen en vergelijken met wat u jaarlijks zou moeten sparen om dezelfde zorg te kunnen betalen, is de rekening snel gemaakt.

Een hospitalisatieverzekering, mijn pensioen en de Vlaamse Zorgverzekering volstaan Helaas! Een hospitalisatieverzekering dekt enkel medische kosten, terwijl DKV HOME CARE niet-medische kosten vergoedt. Het principe van de Vlaamse Zorgverzekering is zeker lovenswaardig, maar in de praktijk liggen de uitkeringen van deze verplichte verzekering te laag om de hoge kosten van niet-medische zorg voldoende op te vangen. Misschien rekent u op het einde van uw loopbaan op een comfortabele oude dag, maar de pensioenen staan door de vergrijzing steeds meer onder druk. De prijs van een rusthuis ligt nu al vaak hoger dan het pensioen, en de kans dat die trend keert, is nagenoeg onbestaande.

Voor een vrijblijvende offerte: • contacteer uw bemiddelaar • bel DKV: 02/287 64 11 • mail naar: zorg@dkv.be

hospitalisatie ambulante kosten inkomensverlies zorgverzekering tandzorg


Nieuwe reglementering rond financiële planning

Met het ‘wetsontwerp inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen’ wenst de overheid de activiteit van financiële planning te reglementeren.

ciële planning’ te reglementeren en heeft in dat kader destijds actief deelgenomen aan de consultatieronde. Maar ook afgelopen maanden heeft FVF dit dossier op de voet gevolgd. In dat kader heeft FVF samen met de andere makelaarsfederaties een aantal bezorgdheden overgemaakt aan de voogdijministers en de FSMA.

De auteurs van het wetsontwerp definiëren financiële planning als een dienstverleningsactiviteit waarbij raad wordt verstrekt aan niet-professionele klanten. De bedoeling van deze raad is de optimalisering van met name de structuur; de planning in de tijd; de bescherming; de juridische organisatie of de overdracht van het volledig (roerend én onroerend) vermogen van de klant, in functie van de door hem vooropgestelde behoeften en doelstellingen. In beginsel is deze raad gebaseerd op de multidisciplinaire analyse van de klant, vanuit het oogpunt van het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid alsook de economische en financiële context.

Een eerste bezorgdheid gaat over de verhouding tussen de raad over financiële planning met het wettelijk erkende statuut van verzekeringsmakelaar. Het feit dat verzekeringsmakelaars raad mogen geven over financiële planning is op zich een goede zaak, alleen mag dit niet tot gevolg hebben dat deze nieuwe reglementering een effect zou hebben op het huidige wettelijk statuut van verzekeringsmakelaar. In de uitoefening van zijn wettelijk erkend beroep geeft de verzekeringsmakelaar informatie en advies met betrekking tot verzekeringsproducten. Zo behandelt de verzekeringsmakelaar met het oog op het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst ook aspecten die te maken hebben met bijvoorbeeld successieplanning of fiscaliteit. Deze aspecten zijn dus reeds inherent aan de activiteiten van de verzekeringsmakelaar.

De raad over financiële planning kan gegeven worden door onafhankelijke financieel planners (nieuw statuut enkel voor niet-gereglementeerde ondernemingen) en gereglementeerde ondernemingen voor zover hun statuut dat niet uitsluit (bv. verzekeringsmakelaar, kredietinstelling, tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten,…). Voorwaarde hiertoe is het naleven van specifieke gedragsregels zoals ondermeer een schriftelijke overeenkomst met de klant; regels inzake belangenconflicten; etc.

FVF verdedigt dan ook ten zeerste dat, voor zover de verzekeringsmakelaar activiteiten van financiële planning uitoefent die verbonden zijn met zijn wettelijk statuut, de verzekeringsmakelaar buiten het toepassingsgebied van deze nieuwe regels blijft. De reden hiervoor is dat er reeds een performant juridisch kader is dat de consument afdoende beschermt.

Het wetsontwerp werd voorafgegaan door een consultatieronde die de FSMA medio 2012 organiseerde waaraan alle geïnteresseerde partijen konden deelnemen. FVF is altijd voorstander geweest om de activiteit van ‘finan-

Federatie voor Verzekerings-

Daarnaast begrijpt FVF uiteraard wel dat een verzekeringsmakelaar die activiteiten van financiële planning uitoefent, die niet verbonden zijn aan zijn wettelijk statuut, wel bijkomende gedragsregels dient na te leven.

9

en Financiële tussenpersonen


Naar aanleiding van overleg tussen de makelaarsfederaties en de betrokken instanties, heeft men extra verduidelijking gebracht in de memorie van toelichting. Zo stipuleert men nu uitdrukkelijk dat de raad over financiële planning dus niet gaat over om het even welk juridisch, fiscaal of erfrechtelijk advies dat bijvoorbeeld een verzekeringsmakelaar aan zijn klanten kan geven. Fiscale of erfrechtelijke adviezen die bij de commercialisering van een verzekeringsproduct worden gegeven, vallen met andere woorden niet onder de noemer van ‘raad over financiële planning’. Bijgevolg zijn de specifieke gedragsregels niet van toepassing.

Dergelijke uitzonderingen op het toepassingsgebied zijn voor FVF onaanvaardbaar. Dit strookt niet met het principe van een eerlijke concurrentie tussen de diverse marktspelers, maar brengt tevens een gelijke consumentenbescherming serieus in het gedrang. Het is immers maar logisch dat de consument dezelfde minimumgaranties heeft bij alle betrokken marktspelers. FVF verwijst naar de filosofie die door de FSMA werd vooropgesteld in het kader van de besprekingen na de consultatieronde (2012). In dat kader positioneerde de FSMA het statuut van onafhankelijk financieel planner als een ‘residuair statuut’ voor alle niet-gereglementeerde ondernemingen (ondernemingen die niet onder het bevoegdheidsdomein van de FSMA vallen) die raad willen geven in het kader van financiële planning. Met de huidige uitzonderingen vreest FVF dat het eigenlijke statuut van onafhankelijk financieel planner een lege doos blijft.

Een tweede bezorgdheid gaat over het gebrek aan ‘level playing field’. Zo stelt men in de memorie van toelichting dat de gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning voor iedereen van toepassing zijn, met andere woorden zowel op de onafhankelijk financieel planners via het toekomstige statuut als op de gereglementeerde ondernemingen die onder het bevoegdheidsdomein van de FSMA vallen. Op die manier komt men tot een perfect ‘level playing field’, zo stellen de auteurs van het wetsontwerp.

Tijdens de redactie van dit artikel is het wetsontwerp hangende binnen De Kamer en De Senaat. FVF blijft dit dossier verder opvolgen en zal haar leden hieromtrent nog uitgebreid informeren.

Het komt FVF echter voor dat de tekst van het wetsontwerp dit principe niet afdoende weerspiegelt, omdat er een te ruime groep van actoren buiten het toepassingsgebied wordt geplaatst zoals : • ondernemingen die occasionele raad geven over financiële planning. De memorie van toelichting spreekt in dit kader van ziekenfondsen, vzw’s, OCMW’s, vakbonden die in de marge van hun hoofdactiviteit, diensten van financiële planning verstrekken. • natuurlijke personen of rechtspersonen die raad over financiële planning verstrekken in het kader van een andere professionele activiteit, voor zover ze in het kader van hun hoofdactiviteit een bij wet opgelegde deontologische code naleven die het verstrekken van raad over financiële planning niet verbiedt. De memorie van toelichting spreekt in dit kader van boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen en fiscaal adviseurs.

Federatie voor Verzekerings-

10

en Financiële tussenpersonen


MEER DAN

98% KLANTEN-

DE PASSIE EN HET VAKMANSCHAP ✔ Beproefde, solide partner - meer dan 25 jaar ervaring en knowhow - afhandeling schadedossier van A tot Z - persoonlijk advies en ondersteuning - website voor de verzekeringstussenpersoon: carglass4partners.be ✔ Snelle service door grootste permanente stock ✔ Hoogste bewezen klantentevredenheid

Bel gratis 0800 136 36 (24/24-7/7) Book online carglass.be of via gratis App

24 h 24/24 - 7/7

✔ Kwaliteit

Service

Levenslange Garantie

©2014 Mercurius DM - Carglass® en het logo zijn geregistreerde merken van Belron SA en haar dochtervennootschappen.

TEVREDENHEID


Nieuws vanuit de Commissie Leven van FVF Een kwalificatie als levensverzekering: overlijdensdekking noodzakelijk?

Ondanks heel wat geuite standpunten vanwege de toezichthouder, gespecialiseerde auteurs en gerechtelijke uitspraken bleef er onzekerheid rond de al of niet herkwalificatie van bepaalde levensverzekeringsproducten. Meer bepaald rond de Universal Life contracten of levensverzekeringen van de nieuwe generatie zonder bijkomende overlijdensdekking, waarbij bij overlijden enkel de opgebouwde reserve uitgekeerd werd.

Sommigen redeneerden dat aangezien er geen overlijdensrisico was, er ook geen sprake kon zijn van een verzekering in de strikte zin van het woord. Vanuit het standpunt van de consument was deze mening soms moeilijk te begrijpen. Een Universal Life contract is bijna altijd goedkoper dan een klassiek contract zodat de aftrekbare premie en dus ook de aftrekbare kost voor een bepaald eindkapitaal kleiner is (tweede pijler). In andere gevallen is het eindkapitaal voor een bepaalde premie hoger en dus ook de eindbelasting (derde pijler). Ook de fiscus heeft dus voordeel met Universal Life contracten.

… het toepassingsgebied van hoofdstuk II van titel III bestrijkt alle persoonsverzekeringsovereenkomsten waarbij het zich voordoen van het verzekerde voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur, zelfs indien de partijen de wederzijdse prestaties hebben geëvalueerd zonder rekening te houden met de voorvalswetten … En Deze wet is niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten waarvan de partijen bij de overeenkomst de wederzijdse verzekeringsprestaties volledig hebben uitgevoerd, ten laatste op de dag waarop deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Een interpretatieve wet (19 juli 2013) heeft alle twijfels weggenomen. Deze wet interpreteert het artikel 97 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en bepaalt dat er geen overlijdensdekking moet zijn om te kunnen spreken van een levensverzekering :

Dit tweede fragment heeft tot gevolg dat er niet kan teruggekomen worden op verzekeringscontracten (en wellicht geschillen) uit het verleden.

Advertentie

S-Team cvba makelaarscollectief Verschillende makelaars over gans Vlaanderen zoeken over te nemen portefeuilles DISCRETE BEHANDELING VAN OVERNAME EN VERDERZETTING tel.: 050-28 02 31 • gsm: 0474-31 00 34 e-mail: overnames@s-team.be

Federatie voor Verzekerings-

12

en Financiële tussenpersonen


DOSSIER

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Federatie voor Verzekerings-

13

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van Assuralia over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgische verzekeringswezen. Doel hiervan is het gewicht van de diverse distributiekanalen, waarlangs verzekeringen in België verkocht kunnen worden, alsook de ontwikkeling ervan in kaart te brengen. De studie is gebaseerd op een steekproef die bijna de gehele Belgische markt omvat, met inbegrip van de ondernemingen en Belgische bijkantoren van de in de Europese Unie gevestigde bedrijven die noch lid zijn van Assuralia noch door de Nationale Bank van België (NBB) gecontroleerd worden. Een aantal algemene bevindingen voor u opgesomd

Geheel van schade- en levensverzekeringen Onderstaande grafiek illustreert de evolutie, gespreid over een aantal jaren, van het premie-inkomen van de vier grootste distributiekanalen op vlak van schade- én levensverzekeringen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het premie-incasso voor bijna alle vier de distributiekanalen toeneemt. De bankverzekering noteerde in 2012 een groei van 21,8% en is daarmee meteen ook de sterkste stijger. Daarna volgden de directe verzekeraars met een toename van 12,1% en de verzekeringsmakelarij met 3,3%.

• In 2012 steeg de omzet van de verzekeringsmaatschappijen met 10,3% ten opzichte van 2011. Deze stijging kan vooral verklaard worden door de verrichtingen in de tak Leven (+ 14,0%). Als we België op dit vlak met Europa vergelijken, komt duidelijk naar voor dat ons land beter scoort dan het Europese gemiddelde. Het totale premieinkomen op Europees niveau steeg slechts met 2,2%. • Het premie-inkomen voor individuele levensverzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen (tak 23) steeg in 2012 met 135,6% (!), dat van de groepsverzekeringen nam toe met 8,8% daar waar er bij de individuele verzekeringsproducten met gewaarborgde rente gesproken werd van een daling met 4,9%. • Met uitzondering van een aantal branches werden schadeverzekeringen in 2012 meer dan voordien gespaard van de economische crisis waardoor een nominale groei van 3,8% kon worden genoteerd in vergelijking met 2011. • Zoals uit voorgaande edities van het onderzoek bleek, verschilt de voorkeur van de consument voor een bepaald distributiekanaal naargelang het soort verzekeringsproduct hij nodig heeft. Toch blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar hét belangrijkste aanspreekpunt voor de consument, zeker voor wat schadeverzekeringen betreft. Het aandeel van de exclusieve netwerken bleef in 2012 ongewijzigd; dat van de bankverzekering steeg van 5,8% in 2006 naar 7,4% in 2012 en de directe verzekeraars haalde in 2012 een marktaandeel van 20,0%.

Federatie voor Verzekerings-

De verzekeringsagenten zijn de enigen die af te rekenen kregen met een lichte daling van 0,1% wat neerkomt op -2,5 miljoen euro. Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat onder de noemer ‘de verzekeringsmakelarij’ alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers die op internationaal vlak actief zijn, vallen.

Ontwikkeling premie-inkomen schade-en levensverzekering

14

en Financiële tussenpersonen


oxylife een innoverende formule die uw klant toelaat zijn spaargeld vrij en gepersonaliseerd te beheren Of uw klant nu bereid is enig risico te nemen of als veiligheid een absolute vereiste is, met oxylife biedt u hem een formule op maat aan.

Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium nv, dat kan bestaan uit een tak21 spaarverzekering en/of één of meerdere tak23 beleggingsverzekeringen.

www.axa.be AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel


De verzekeringsmakelarij loopt nog steeds voorop en kan zichzelf met 40,7% marktaandeel dan ook hét voornaamste distributiekanaal noemen. Het marktaandeel van de bankverzekering nam in 2012, in vergelijking met 2011, toe met 3,2 procentpunten en bekleedt daarmee een tweede plaats met een marktaandeel van 33,8%. De exclusieve netwerken moesten in 2012 terrein prijsgeven. Hun marktaandeel daalde namelijk met 0,7 procentpunten tot 6,8%. Tot slot werden ook de directe verzekeraars in kaart gebracht. Dit kanaal won in 2012 voor de eerste keer sinds 2004 opnieuw terrein en noteerde een marktaandeel van 18,7%.

Verder bleek het zo dat de bankverzekering voornamelijk gebruikt werd voor de verkoop van enkele basisproducten zoals de woning- en familiale verzekering. Dit kwam in voorgaande edities van het rapport ook al naar voren. Het marktaandeel voor dit type van verzekeringsproducten bedroeg in 2012 respectievelijk 19,4% (+0,4 procentpunten tegenover 2011) en 17,5% (+0,5 procentpunten tegenover 2011). Het totale incasso van de bankverzekering voor 2012 bedroeg daarmee 7,4% van het totale premie-volume voor wat schadeverzekeringen betrof.

Ontwikkeling belangrijkste distributievormen schade- en levensverzekering

Ontwikkeling belangrijkste distributievormen schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen ingezoomd

Levensverzekeringen ingezoomd

Het premie-inkomen van de schadeverzekeringen steeg in 2012 tot 10,6 miljard euro. Dat is een incassostijging van 3,8% in vergelijking met 2011. Voor 2012 noteerden alle distributiekanalen een stijging van hun premieinkomen voor wat schadeverzekeringen betrof. De verzekeringsmakelarij bleef voor schadeverzekeringen hét dominante distributiekanaal met een marktaandeel van 61,9%.

De tak Leven kan opgedeeld worden in een aantal duidelijk te onderscheiden segmenten: alle levensverzekeringsverrichtingen samen; de productie van nieuwe zaken; individuele levensverzekeringen en de groepsverzekeringen. Deze segmenten zullen, na het geven van een totaalbeeld van de tak Leven, één voor één besproken worden. A. Totaal levensverzekeringsverrichtingen In 2012 kon zowel voor de individuele levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen alsook voor de groepsverzekeringen een belangrijke groei van het omzetcijfer genoteerd worden ten opzichte van 2011, daar waar het incasso-cijfer van de individuele levensverzekeringen met vaste rentevoet een kleine daling kende.

Cijfers over de andere distributiekanalen tonen aan dat het marktaandeel van de directe verzekeraars in de periode 2008-2012 stabiel bleef met een percentage van ongeveer 20%. Ook de verzekeringsagenten bleven staan op 10,7% marktaandeel in 2012.

Federatie voor Verzekerings-

16

en Financiële tussenpersonen


Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Deze bewegingen zorgen samen wel voor een toename van 14 % (2,5 miljard euro) van het premie-inkomen van alle verrichtingen.

Wat de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen voor 2012 betrof, kan gesproken worden van een zichtbare wijziging ten opzichte van 2011. De bankverzekering en de directe verzekeraars noteerden namelijk een stijging van hun marktaandeel met respectievelijk 4,4 procentpunten en 2,6 procentpunten. De bankverzekering was daarmee het voornaamste distributiekanaal voor wat nieuwe individuele levensverzekeringsproductie betreft.

De bankverzekering zag haar inkomen in 2012 het sterkst toenemen met een forse groei van 23,4% en vergrootte hiermee haar leiderspositie voor dit segment tot 47,4% marktaandeel. Het incasso-inkomen van de verzekeringsmakelarij en de directe verzekeraars stegen met respectievelijk 2,9% en 17,7 %. De verzekeringsmakelarij behield hiermee haar tweede plaats met 29,8% marktaandeel. De directe verzekeraars stonden wederom op een derde plaats met 18% marktaandeel.

De verzekeringsagenten en de verzekeringsmakelarij daarentegen kregen af te rekenen met een afname van respectievelijk 1,5 procentpunten en 5,5 procentpunten. Toch vormde de verzekeringsmakelarij de tweede belangrijkste speler voor deze vorm van verzekeringen. Haar aandeel in 2012 bedroeg 23,7%.

De verzekeringsagenten, ten slotte, kregen in 2012 echter te maken met een daling van hun premie-incasso van 4,2%, wat resulteert in een marktaandeel van 5,6%.

Het distributielandschap voor de nieuwe productie van groepsverzekeringen ziet er iets anders uit dan dat van de individuele verzekeringen. Bij de nieuwe productie van groepsverzekeringen stonden de directe verzekeraars op nummer ĂŠĂŠn daar waar de bankverzekering de kleinste speler was. Voor de vaste en flexibele premies vergrootte de verzekeringsmakelarij haar aandeel met 1,3 procentpunt ten koste van de verzekeringsagenten wiens aandeel daalde met 1,9 procentpunt.

Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal B. Levensverzekering: productie van nieuwe zaken Het premie-inkomen van de productie van nieuwe zaken voor de individuele tak 21-verzekeringen kende in 2011 reeds een forse daling die ook in 2012 verder gezet werd. Men noteerde hier namelijk een daling van 6,8% ten opzichte van 2011. Net als in 2011 kende de nieuwe productie binnen tak 23 daarentegen een groei. Voor 2012 nam het incasso toe met 157,9% wat neer kwam op een stijging van 2,8 miljard euro ten aanzien van 2011.

Federatie voor Verzekerings-

Productie nieuwe zaken leven individueel takken 21-23

17

en FinanciĂŤle tussenpersonen


C.1 Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) In 2012 lag het incasso voor de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente 4,9% lager dan dat van 2011. De directe verzekeraars mochten voor 2012 een sterke toename van het premie-inkomen (+45,9%) noteren daar waar voor de overige distributiekanalen een daling vastgesteld werd. Zo daalden de incasso’s van de bankverzekering, de verzekeringsagenten en de verzekeringsmakelarij met respectievelijk 11,9%, 5,5% en 0,8%. Productie nieuwe zaken groepsverzekering vaste en flexibele premies

Hoewel de bankverzekering het grootste verlies leed, bleef zij voor 2012 met een aandeel van 50,4% wel de belangrijkste speler op de markt van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet. Ook de verzekeringsmakelarij kon in 2012, ondanks een lichte daling van 0,8%, een toename van het marktaandeel noteren en kwam daarmee op 24,8%.

C. Leven individueel: takken 21-23 Het premie-inkomen van de verrichtingen Leven individueel nam in 2012, dankzij een stijging van het incasso van de individuele tak 23-verzekeringen en ondanks een daling van het incasso van de individuele verzekeringen met gewaarborgde rentevoet, toe met 15,8%. Enkel de verzekeringsagenten kregen in 2012 af te rekenen met een incassodaling van 6,0%. De directe verzekeraars waren daarentegen de grootste winnaar met een toename van het premievolume van 46,6% en tevens het enige distributiekanaal dat een toename noteerde voor zowel tak 21- als tak 23-producten.

Verder bleef het marktaandeel van de verzekeringsagenten net als in 2011 liggen op 7,2%. Ten slotte konden de directe verzekeraars hun marktaandeel door die sterke toename (+45,9%) van het premieinkomen verder verstevigen met 2,6 procentpunten, wat resulteert in een marktaandeel van 7,4%.

Desondanks de sterke stijging van de directe verzekeraars, bleef de bankverzekering de voornaamste speler binnen dit domein voor 2012. Het incasso van de bankverzekering steeg met 23,5% ten opzichte van 2011. Ook de verzekeringsmakelarij kon met een toename van 2,2% rekenen op een lichte stijging van het incasso.

Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21

Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21-23

Federatie voor Verzekerings-

18

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

C.2 Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23) Voor 2012 kon een toename van 135,6% van het premieinkomen Leven individueel verbonden aan beleggingsfondsen genoteerd worden in vergelijking met 2011. Dit werd vooral toegeschreven aan de stijging van het incasso binnen de bankverzekering van 148% ten opzichte van 2011. Ook de verzekeringsmakelarij en de directe verzekeraars noteerden een toename van respectievelijk 69,5% en 292,9%. De verzekeringsagenten kregen als enige distributiekanaal af te rekenen met een daling van 27,5% ten opzichte van 2011 en bereikten hiermee een dieptepunt.

D. Groepsverzekering Na een tegenvallend resultaat in 2010 en 2011 mocht de groepsverzekering in 2012 een incassotoename van 8,8% noteren en kwam daarmee op een totaal van 4,9 miljard euro. In tegenstelling tot 2011, waar alleen de verzekeringsmakelarij een incassostijging kende, scoorden alle distributiekanalen in 2012 goed waardoor ieder van hen een toename mocht noteren. De directe verzekeraars kenden als enige distributiekanaal een daling ten bedrage van 6%.

Dankzij de sterke incassotoename binnen de bankverzekering zag dit distributiekanaal haar aandeel met 4,5 procentpunten toenemen tot 89,6% waardoor de verzekeringsmakelarij plaats moest ruimen.

Het incasso van de bankverzekering en de verzekeringsagenten nam respectievelijk toe met 10,4% en 3,0%.

Voor de verzekeringsmakelarij bedroeg deze stijging 4,8% ten opzichte van 2011.

Belangrijkste speler op de markt van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler) waren de directe verzekeraars die in 2012 een marktaandeel kenden van 59,3%. Dit distributiekanaal werd gevolgd door de verzekeringsmakelarij met een aandeel van 34,4%.

De directe verzekeraars bleven, met een aandeel van slechts 0,1%, ook in 2012 het minst grote distributiekanaal op de markt van de individuele levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen gevolgd door de verzekeringsagenten wiens marktaandeel 0,3% bedroeg.

Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 23

Federatie voor Verzekerings-

Ontwikkeling premie-inkomen groepsverzekering

19

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Jongeren en hun autoverzekering, een perfect match?

Hoe brengen jongeren hun autoverzekering in orde? Botsen ze daarbij vaak op moeilijkheden of meer nog, worden ze vaak geweigerd? Via welke distributiekanalen wordt door hen een autoverzekering afgesloten en kloppen ze vaak aan om hulp bij het Tariferingsbureau? Een antwoord op bovenstaande en andere vragen staat te lezen in het eindrapport van de Car Insurance Survey 2013. Deze bevraging werd, op vraag van Minister van Economie & Consumenten, Johan Vande Lanotte, zowel schriftelijk als online gevoerd bij jonge autobestuurders in België die zich, op het moment van de bevraging, in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 29 jaar bevonden.

Algemeen Voor de samenstelling van de bevraagde doelgroep, die bestond uit 2.536 deelnemers, trokken de onderzoekers een steekproef uit het Rijksregister. De enquête die hen gevraagd werd te vervolledigen, bevatte vragen over het autogebruik op het moment van deelname; de wagen waarmee men de afgelopen twaalf maanden het meest reed; het afsluiten van een eerste autoverzekering op eigen naam en het Tariferingsbureau waarop beroep gedaan kan worden bij het weigeren van een verzekering of een te hoge verzekeringspremie. De resultaten van de enquête werden ondergebracht in 4 hoofdstukken.

In dit geval wordt ingezoomd op jongeren die een autoverzekering afsluiten op eigen naam. Dat aantal ligt, voortgaand op de enquêteresultaten, niet erg hoog. Slechts 4 op de 10 jongeren met een rijbewijs B of hoger sloeg deze weg in. Hier dient ook gewezen te worden op het leeftijdsverschil. Zo blijkt uit de enquête dat ongeveer een vierde van de ondervraagde jongeren tussen 18 en 24 jaar oud ooit een poging deed om zijn of haar autoverzekering op eigen naam af te sluiten. Bij de ondervraagde jongeren tussen de 25 en 29 jaar ligt dit percentage met 58,2% opmerkelijk hoger.

1) Bezit van een rijbewijs (type B) Uit de enquêteresultaten blijkt dat ongeveer 35% van de bevraagde jongeren niet beschikt over een rijbewijs B of hoger. Deze deelnemers komen dus voorlopig niet in aanmerking voor een autoverzekering. Een meer gedetailleerde analyse stelt dat het vooral jongeren onder de 21 jaar zijn die nog geen rijbewijs haalden.

Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat het vooral jongeren zijn die eigenaar zijn van de wagen waarmee ze rond rijden, hiervoor een autoverzekering afsluiten op eigen naam. Het is daarnaast aannemelijk dat hoe jonger iemand is, hoe kleiner de kans bestaat eigenaar te zijn van de wagen waarmee hij of zij rijdt. De bevraging ging verder na hoeveel verschillende offertes aangevraagd worden door jongeren indien zij een autoverzekering op eigen naam willen afsluiten. Bijna de helft van de jongeren houdt het bij één offerteaanvraag, minder dan 5% vergelijkt grondig door 5 of meer offertes aan te vragen en 15,4% van de jongeren vraagt helemaal geen offerte aan. Deze laatste groep sluit meteen een autoverzekering af bij de betreffende dienstverlener.

2) Het afsluiten van een autoverzekering op eigen naam Jongeren hebben bij het afsluiten van een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering als bestuurder van een wagen twee mogelijkheden. Ofwel doen ze dit op eigen naam ofwel laten ze zich inschrijven als gebruikelijke bestuurder in de verzekeringspolis van iemand anders.

Federatie voor Verzekerings-

20

en Financiële tussenpersonen


3) Wie is de gebruikelijke bestuurder? De Car Insurance Survey stelt dat meer dan de helft van de bevraagde jongeren (55%) vermeld staat als hoofdbestuurder in de verzekeringspolis. Net geen derde van de bevraagden maakt gebruik van de mogelijkheid één of beide ouders als gebruikelijke hoofdbestuurder te vermelden. Daarnaast liet 9% weten te rijden met de wagen waarvan de partner als hoofdbestuurder vermeld staat in de verzekeringspolis.

Via welke weg sluiten jongeren een autoverzekering af? De enquête onderzocht welk distributiekanaal jongeren, die eigenaar zijn van een voertuig, verkiezen om hun autoverzekering in orde te brengen. Daaruit blijkt, met een percentage van 38,2%, het populairste kanaal de onafhankelijke verzekeringsmakelaar te zijn. Daarna volgen de bankverzekeraars en verzekeringsagenten (34,1%). Directe verzekeraars sluiten de top drie met 23,0%.

Voor jongeren die nog bij hun ouders wonen, en dan vooral de groep van 18 tot 24-jarigen, wordt een autoverzekering meestal via de ouders in orde gebracht. De verzekering wordt daarbij meestal op naam van één van de ouders gezet. Jongeren die daarentegen alleen wonen of samenwonen dienen vaker zelf op zoek te gaan naar een autoverzekering waarbij zij zelf vermeld staan als hoofdbestuurder.

Wanneer jongeren een autoverzekering aanvragen, kunnen zij daarvoor ook geweigerd worden. Ook dit aspect werd behandeld in de studie. Zo blijkt dat het aantal expliciete weigeringen ten aanzien van jongeren die een eerste poging ondernemen om een autoverzekering af te sluiten op eigen naam, erg laag ligt (+/- 10%). De overgrote meerderheid van ondervraagden (80%) ondervond geen problemen bij hun aanvraag. De overige 10% kon zich een eventuele weigering niet herinneren.

Soms gebeurt het dat de gebruikelijke bestuurder zélf minder met de betreffende wagen rijdt dan andere personen die niet de hoofdbestuurder zijn. Wat ook voorvalt is dat de naam van de gebruikelijke bestuurder bewust verzwegen wordt om op die manier een lagere verzekeringspremie in de wacht te kunnen slepen.

Er zou geen samenhang bestaan tussen iemands leeftijd en of die persoon geweigerd wordt.

De meerderheid van de ondervraagde jongeren, 61,9%, die niet vermeld stonden als gebruikelijke bestuurder van een voertuig waarvoor een autoverzekering werd afgesloten, reden in werkelijkheid minder kilometers dan de persoon die in de verzekeringspolis vermeld stond als gebruikelijke bestuurder. Zij spelen het spel dus correct. Toch bleek een kwart van de jongeren die deelnamen aan de enquête meer afstand af te leggen met de wagen dan de in de verzekeringspolis opgegeven gebruikelijke bestuurder. Deze groep zou wel eens geconfronteerd kunnen worden met ernstige problemen in geval van een ongeval. Het is voor deze groep van bestuurders dan ook van groot belang te beseffen welk gevaar ze lopen.

Bron: Car Insurance Survey 2013

Federatie voor Verzekerings-

21

en Financiële tussenpersonen


4) Aankloppen bij het Tariferingsbureau? Personen die een verplichte autoverzekering willen afsluiten, maar hiervoor door ten minste 3 verzekeringsmaatschappijen geweigerd worden of enkel aan een verzekering geraken door het betalen van een woekerpremie, kunnen aan de noodbel trekken bij het Tariferingsbureau. Toch maken jonge bestuurders heel erg weinig of bijna nooit (minder dan 1%) gebruik van de diensten van dit bureau omdat ze het bestaan ervan niet kennen of via de normale weg aan een autoverzekering komen.

De kleine groep jongeren die toch al in contact kwam met het bureau deed dit na doorverwijzing van een verzekeringsmaatschappij; door de informatie die ze over het bureau terugvonden op het internet; op aanraden van een familielid of vriend of op aanraden van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Bron: Car Insurance Survey, eindrapport 2013 – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

FVF-folder ‘Jonge bestuurder’ Uw verzekeringsmakelaar, uw beste verzekering

Rijden? Verzeker je!

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar alvorens je auto aan te kopen. Laat je naam in het contract vermelden.

Vraag je verzekeringsmakelaar steeds raad bij iedere wijziging.

Deze folder is een initiatief van

Naarmate je ervaring stijgt, zal je verzekeringsmakelaar je eventueel een andere verzekering voorstellen. Kies een auto met een kleine cilinderinhoud en een beperkt vermogen. Dit haalt je premie en taksen

Ook FVF wil jonge bestuurders wijzennaar opomlaag. de gevaren die verbonden zijn aan het bewust verzwijgen van de gebruikelijke bestuurder van een voertuig. Daarom herwerkte zij onlangs haar folder ‘Jonge Bestuurder’. Deze wijst jongeren op de nare - vaak financiële - risico’s die hieraan verbonden zijn. FVF-leden kunnen deze folder aan hun ( jonge) klanten ter beschikking stellen en vinden een pdf-versie op de e-bib van FVF (rubriek beroepsinfo > folder commissie auto). Je rijbewijs op zak? Eindelijk vrij!

Autolei 250 - 2160 Wommelgem +32 3 244 12 80 - +32 3 216 97 45 www.fvf.be - RPR 0408.383.064

v.u.: FVF - Kelly Schamphelaere - Autolei 250 - 2160 Wommelgem

Verzwijg niets.

Jonge

Bestuurder vals spelen?

FVF streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij alsook de leden echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van FVF.

terug betalen

Rij in stijl

Defensief rijden

Ken je de weg niet zo goed? Plan op voorhand je route!

Let toch op voor een aantal gevaren! Vals spelen is terugbetalen

Er valt heel wat te leren van een ervaren begeleider. Die geeft je vaak heel wat goede raad. Oefening baart kunst! Door veel op de baan te gaan, word je een superchauffeur. Volg een opleiding ‘defensief rijden’.

Vermeld steeds de naam van de gebruikelijke bestuurder. De eigenaar van de auto (bv. je ouders) is niet altijd de gebruikelijke bestuurder. Meld steeds iedere wijziging stipt aan de verzekeringsmaatschappij.

Defensief rijden helpt je je voertuig in alle situaties beter te controleren.

Stel je gps in alvorens je vertrekt. Zo vermijd je dat je blik afdwaalt van de weg.

Buitenkant folder ‘Jonge bestuurder’

Wees extra voorzichtig als je passagiers vervoert. Jij bent verantwoordelijk! Wees hoffelijk en respectvol tegen anderen op de weg. Voorzie een handsfree kit om te telefoneren.

Sommige verzekeringsmaatschappijen geven een korting voor de opleiding ‘defensief rijden’. Ook sommige mutualiteiten komen tussenbeide voor het volgen van de opleiding ‘defensief rijden’.

Verwittig je verzekeringsmakelaar als er meerdere bestuurders zijn. Hij zoekt voor de hele familie de meest veilige formule.

Bestuurders van 18 tot 24 jaar staan in voor 23% van de dodelijke slachtoffers en voor 24% van de zwaargewonden!

Verzwijg of verander nooit de naam van de gebruikelijke bestuurder om minder te moeten betalen. Een valse verklaring of het verzwijgen van gegevens houdt immers risico’s in. Bij een ongeval zal de verzekeringsmaatschappij bij jou de terugbetaling van alle vergoedingen eisen die ze gaf aan de slachtoffers.

Voor alle inlichtingen over wat een verzekeringsmakelaar doet, kan je terecht op

www.makelaarinverzekeringen.be of bij je verzekeringsmakelaar zelf.

Federatie voor Verzekerings-

22

en Financiële tussenpersonen

Binnenkant folder ‘Jonge bestuurder’


VU: A.M. Seeuws, Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - RPR Antwerpen - BTW BE 0400.048.883. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A.

Gezinsplan Verzeker uw klanten van een zorgeloze tijd want onvoorziene omstandigheden hebben geen agenda. Bundel daarom hun auto-, brand- en familiale verzekering in één overzichtelijk verzekeringspakket, het Gezinsplan. Dit biedt een hoop zekerheid en tal van Safety Pack-voordelen.

Uw veiligheid, onze zorg.

Zo geniet uw klant de BOB-waarborg en krijgt hij naast gratis bijstand na een auto-ongeval, ook CrashStickers. Bovendien laten we onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling vallen in Brand en in Auto.


Nieuwe reglementering rond producttransparantie en -reclame in de maak

Visie van FVF

Begin februari organiseerde de FSMA op verzoek van de Minister van Economie en Consumenten een raadpleging over een ‘voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten’ (hierna ‘voorontwerp van KB’ genoemd).

Voor de verzekeringssector is dergelijke reglementering niet volledig nieuw. Het sectorinitiatief, met name de ‘Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen’ (hierna ‘gedragscode’ genoemd) hanteert voor levensverzekeringen reeds een gelijkaardige filosofie.

Samen met de andere makelaarsfederaties heeft FVF deelgenomen aan de raadpleging en een position paper ingediend. Hierin wordt gesteld dat FVF niet tegen dergelijk wetgevend initiatief is op voorwaarde dat: - het wetgevend initiatief ten volle rekening houdt met de specificiteiten van de verzekeringssector; - het wetgevend initiatief een duidelijke omkadering geeft inzake de verantwoordelijkheden; - het wetgevend initiatief ook van toepassing is op buitenlandse spelers die via een bijhuis of via vrije dienstverlening in België actief zijn; - het wetgevend initiatief gecoördineerd wordt met een aantal artikelen uit ‘het Koninklijk besluit inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van belangenconflicten’ ter uitvoering van de wet Twin Peaks II. FVF stelt immers vast dat de twee teksten overlappingen bevatten waardoor er geen onderlinge contradicties mogen optreden. Op die manier kan de toekomstige productiefiche een concrete invulling zijn voor de betrokken artikelen van het Koninklijk besluit ; - dit wetgevend initiatief de opdeling van de verantwoordelijkheden m.b.t. reclame uit de gedragscode herneemt.

Voor FVF is het dan ook cruciaal dat de principes van deze gedragscode, die reeds meer dan zes jaar ingeburgerd zijn in de verzekeringssector, weerspiegeld worden in de toekomstige reglementering.

FVF is ook van mening dat de term ‘informatiefiche’ gewijzigd moet worden naar ‘productfiche’. Deze laatste term past beter bij de inhoud van het document.

Kenmerkend voor dit voorontwerp van KB is zijn transversale aard, wat betekent dat deze regelgeving van toepassing is op alle financiële producten zoals spaarrekeningen; kasbons; verzekeringsproducten; effecten; etc. Concreet wil men voor deze producten het volgende introduceren: • de verplichting om bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten een informatiefiche te verstrekken (productfiche); • een regulering m.b.t. reclame voor financiële producten.

Zo stipuleert de gedragscode duidelijk dat de verzekeringsonderneming verantwoordelijk is voor de opmaak en de inhoud van de productfiche (financiële informatiefiche levensverzekering). FVF heeft in eerdere gesprekken met de betrokken partijen uitvoerig gepleit voor dit principe en is alvast verheugd dat de auteurs van het voorontwerp van KB hiermee rekening houden.

Federatie voor Verzekerings-

De volledige position paper kan teruggevonden worden op de website van FVF (rubriek: Laatste nieuws).

24

en Financiële tussenpersonen


Een nieuw werkjaar voor FVF: voorzitter Roger Huygens en directeur Kelly Schamphelaere tekenen koers uit.

Sinds 1 januari 2014 werd Roger Huygens door de Raad van Bestuur van FVF verkozen als nieuwe voorzitter. Roger Huygens kan terugblikken op heel wat ervaring binnen FVF als ondervoorzitter en als voorzitter van de Commissie voor Onderzoek. De geknipte kandidaat dus om de heer Freddy Boels op te volgen. Samen met directeur Kelly Schamphelaere maakt hij ons duidelijk waar de prioriteiten dit jaar liggen.

Beste Roger, vooreerst proficiat met uw nieuwe functie als voorzitter. U zal wellicht heel wat topics op de agenda hebben staan voor 2014. Hoe staat u tegenover uw nieuwe functie binnen FVF?

Eén van de hete hangijzers is de nieuwe wetgeving inzake Twin Peaks II. Elke verzekeringsmakelaar vraagt zich af welke impact deze zal hebben op de werking van zijn kantoor alsook op de relatie met zijn klanten. Wat is de stand van zaken in dit dossier en welke zijn de voornaamste nieuwe verplichtingen voor de verzekeringsmakelaar?

Roger: Dankjewel. Sta mij vooreerst toe te benadrukken dat het een hele eer is om de voorzittersrol van een sterke beroepsfederatie als FVF te mogen opnemen. Daarnaast wordt het voor mij vooral een hele uitdaging om FVF verder uit te bouwen en doorheen de diverse veranderingen te loodsen die op de verzekeringsmakelaars afkomen. Enerzijds kan ik hiervoor steunen op een jarenlange praktijkervaring als verzekeringsmakelaar/ jurist en als bestuurder/voorzitter van de Commissie voor Onderzoek van FVF terwijl ik anderzijds gelukkig ook kan rekenen op een sterke ploeg van medewerkers binnen FVF! Samen zullen we er alles aan doen om onze leden optimaal bij te staan en hun belangen maximaal te verdedigen.

Federatie voor Verzekerings-

Roger: De betreffende KB’s hierover werden onlangs gepubliceerd en binnen FVF grondig geanalyseerd. Belangrijk hierbij is te kijken naar hoe de nieuwe wetgeving concreet omgezet dient te worden naar de praktijk van het makelaarskantoor. Wat we weten, is dat de nieuwe wetgeving verzekeringsmakelaars zal onderwerpen aan een uitgebreidere informatieverplichting dan diegene die vandaag van toepassing is. Daarnaast zal ook meer aandacht besteed worden aan transparantie van kosten en/of vergoedingen. Als beroepsfederatie vinden we het onaanvaardbaar dat er geen level playing field heerst tussen de verschillende aanbieders van verzekeringen, zij het een verzekeringsagent, een verzekeringsmakelaar of een directe verzekeraar. FVF zal te allen tijde ijveren voor een scenario waarbij de consument op hetzelfde moment ge-

25

en Financiële tussenpersonen


België wil met Twin Peaks II vooruitlopen op die Europese regelgeving. Is dit een goede zaak?

lijkaardige informatie krijgt, dit ongeacht zijn keuze van distributiekanaal. Anders creëert men marktverstoring wat niet het belang van diezelfde consument dient. Verder is het voor ons prioriteit om de wetgeving concreet om te zetten naar de praktijk van een makelaarskantoor. Het is immers ook de taak van een beroepsfederatie om tools en documenten in dat verband uit te werken.

Roger: We zitten in feite met twee wetgevende initiatieven in verschillende snelheden. Ofwel behoort België daardoor tot de beste leerlingen van de klas en zijn we klaar om in te spelen op die Europese regelgeving, ofwel is dit helemaal geen goede zaak en bestaat de kans dat België haar huiswerk opnieuw zal moeten maken indien Europa een andere richting uitgaat. Een concrete uitkomst hiervan is dus koffiedik kijken.

FVF informeert haar leden zo nauwgezet mogelijk over het hele gebeuren aan de hand van elektronische nieuwsberichten. Zij voorzag tevens twee exclusieve opleidingsdagen in het kader van Twin Peaks II die gratis te volgen waren voor leden, alsook voor al hun personeel. Deze opleidingsdagen gaven een invulling aan de verplichte opleiding die de wetgever vereist. Ook de instrumenten die FVF heeft uitgewerkt, kwamen tijdens de opleidingsdagen aan bod.

Ook op Europees niveau is men bezig met de herziening van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling. Medio 2012 publiceerde de Europese Commissie meer bepaald een voorstel waarop het Europees Parlement onlangs haar visie gaf. Liggen de meningen daar op dezelfde golflengte? Roger: Neen, ook op Europees niveau heerst hierover nog heel wat onduidelijkheid. De Europese Commissie introduceerde in haar initieel voorstel namelijk een aantal verregaande bepalingen inzake informatievereisten en vergoedingssystemen. Die visie strookt echter absoluut niet met de visie van het Europees Parlement en ook de Raad van de Europese Unie moet nog een standpunt bepalen. Op Europees vlak volgt FVF dit dossier op de voet via haar zitje bij BIPAR, de Europese federatie voor verzekeringstussenpersonen. Het is dus zoals gezegd wel duidelijk dat wanneer er op Europees niveau nog geen sprake is van een consensus, we vanuit FVF zeker de vinger nauw aan de pols dienen te houden voor wat de Belgische regelgeving betreft.

Kan gesteld worden dat dit dossier voor jullie stilaan afgesloten is? Kelly: Neen, absoluut niet. Duidelijk mag zijn dat onze opdracht niet eindigt door het organiseren van bovenstaande opleidingsdagen. Dit dossier blijft voor FVF prioritair. FVF plant naar de toekomst toe immers nog heel wat overleg over dit dossier met de FSMA en de toekomstige regering. Zoals ook duidelijk blijkt in ons politiek memorandum (nvdr. zie hierover meer op pagina 34 in dit nummer), vindt FVF dat Twin Peaks II op korte termijn opnieuw onder de loep genomen dient te worden. Wij zijn er namelijk niet van overtuigd dat de ganse regelgeving, die men momenteel heel erg overhaast en met een enorme hoogdringendheid wil doorgevoerd krijgen, een adequate consumentenbescherming tot stand zal brengen. Er is met name nooit enige vorm van impactstudie gebeurd. FVF pleit dan ook voor een evaluatie en bijsturing van deze nieuwe regelgeving.

Federatie voor Verzekerings-

FVF ligt mee aan de basis van een ‘bericht van wijziging tussenpersoon’. Dit document vervangt het oorspronkelijke plaatsingsmandaat. Wat houdt dit concreet in en waarom werd dit document in het leven geroepen? Kelly: Momenteel gebruikt men in de sector inderdaad de praktijk van het plaatsingsmandaat. Dat plaatsingsmandaat, en daarbij denk ik specifiek aan het onderdeel

26

en Financiële tussenpersonen


Het doel van het nieuwe bericht van wijziging tussenpersoon is

dat de consument doorheen de

looptijd van zijn of haar polis te allen tijde zal kunnen veranderen van verzekeringstussenpersoon. Kelly Schamphelaere

‘opzeg pro forma’, zorgt echter voor heel wat onduidelijkheden en discussies met de verzekeringsmakelaars maar ook met de consumenten zelf. Het doel van het nieuwe bericht van wijziging tussenpersoon is dat de consument doorheen de looptijd van zijn of haar polis te allen tijde zal kunnen veranderen van verzekeringstussenpersoon. De discussies inzake de ‘opzeg pro forma’ is daarmee van de baan. Voor de specifieke uitwerking en communicatie hieromtrent werd een princiepsakkoord gesloten op sectorniveau, waarover FVF haar leden erg stipt zal berichten.

een hulpmiddel voor de verzekeringsmakelaar dat ingezet kan worden op tal van vlakken. De combinatie tussen het persoonlijk contact dat een verzekeringsmakelaar heeft met zijn klant en het internet is juist een unieke troef die we als distributiekanaal kunnen uitspelen ten opzichte van onze concurrentie. Het is voor een makelaarskantoor naar onze mening dan ook van enorm groot belang tijdig mee op de digitale trein te springen. Het internetcharter bevat ook een hoofdstuk over lead generation via een verzekeringsmaatschappij. Welk kader stelt FVF hier voorop. Welke zijn de do’s en don’ts voor de verzekeringsmaatschappij?

Op de vorige Dag van de Makelaar lanceerde FVF haar internetcharter 2013. Dit charter is een bundeling van FVF-standpunten inzake het medium internet en geeft aan hoe dit medium concreet door de diverse partijen in de sector ingezet dient te worden. Hoe belangrijk is dit dossier voor FVF?

Kelly: Belangrijk voor ons is dat het hele gebeuren inzake lead generation dient te verlopen via en in samenspraak met de verzekeringsmakelaar. Hij moet steeds de lead hebben en kunnen bepalen hoe ver gegaan wordt. Ook wanneer een verzekeringsmaatschappij op haar website de mogelijkheid aanbiedt tot online onderschrijving van een bepaald verzekeringsproduct, dient de controle door de verzekeringsmakelaar te allen tijde mogelijk te zijn.

Roger: Internet zal voor 2014 inderdaad één van onze prioriteiten zijn. FVF is van mening dat het internet zeker niet aanzien mag worden als bedreiging, maar eerder als

Federatie voor Verzekerings-

27

en Financiële tussenpersonen


Als beroepsfederatie vinden

we het onaanvaardbaar dat er geen level playing field

heerst tussen de verschillende

aanbieders van verzekeringen, zij het een verzekeringsagent, een

verzekeringsmakelaar of een directe verzekeraar. Roger Huygens Wat is de stand van zaken in dit dossier?

Dit item wordt door FVF in de praktijk nauw opgevolgd en komt ruimschoots aan bod in het vernieuwde internetcharter. Lead generation is bovendien een onderwerp dat vaak ter sprake komt tijdens onderling overleg tussen FVF en de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Kelly: De sector maakte reeds, en dit in samenwerking met de FSMA, heel wat vorderingen waardoor het systeem achter de schermen zo goed als klaar staat. Volgens onze informatie wil de FSMA deze manier van werken vanaf het najaar in voege laten treden.

FVF is daarnaast zeer actief geweest in het dossier van het ‘Centraal examen’. Hiermee wil men de toegang tot het beroep ondermeer regelen via een centraal georganiseerd systeem. Hoe staat FVF hier tegenover?

Het belang van het distributielabel moet niet meer aangetoond worden. Voor FVF is de zichtbaarheid van de verzekeringsmakelarij altijd al een prioriteit geweest. Jullie hebben allebei een bestuursmandaat binnen Brocom, de instantie die de promotie rond de verzekeringsmakelaar verzorgt. Wat staat in 2014 op de agenda? Welke accenten moeten er volgens jullie gelegd worden?

Kelly: Alvorens in te gaan op de standpunten van FVF lijkt het me opportuun de lezer mee te geven wat dat centraal examen specifiek inhoudt. Concreet komt het er op neer dat we wat de toegang tot het beroep betreft, zouden evolueren van een opleidingsverplichting naar een kennisverplichting. Starters moeten hun theoretische kennis bewijzen via het slagen voor een examen. Nieuwkomers die beschikken over een master of geschikte bachelor, kunnen hun theoretische kennis nog blijven bewijzen aan de hand van hun diploma.

Roger: Samen met de aangesloten verzekeringsmaatschappijen en onze zusterorganisatie Feprabel willen we ervoor zorgen dat het distributielabel dé herkenning wordt van de groep van onafhankelijke verzekeringsmakelaars in België. Het blijft van belang dat wanneer een consument het distributielabel ziet, hij meteen de link maakt met een professionele verzekeringsmakelaar die hem of haar kan bijstaan ondermeer in de juiste keuze van een verzekeringsoplossing bij specifieke verzekeringsbehoeften. Om die herkenning verder in de hand te werken, zal Brocom in de loop van 2014 nog heel wat promocampagnes voeren.

Roger: Het klopt inderdaad dat FVF ook op dit vlak erg veel werk verricht en heel wat experten aflevert in de betreffende werkgroepen. FVF is steeds blijven hameren op het belang van het invoeren van dat centrale karakter van dit systeem aangezien er enkel op die manier een systeem ontstaat waarbij de lat voor iedereen op dezelfde hoogte ligt, los van welke cursus er wordt gevolgd.

Federatie voor Verzekerings-

28

en Financiële tussenpersonen


Belangrijk voor ons is dat het hele gebeuren inzake lead generation dient te verlopen via en in samenspraak met de verzekeringsmakelaar. Kelly Schamphelaere

Kelly: Uit een marktstudie blijkt dat de herkenning van het label bij de consument al hoger ligt dan voorheen. Momenteel is het label via lichtbakken en publicitaire acties reeds prominent aanwezig in het straatbeeld, maar daarnaast is het ook van belang dat het label via andere wegen massaal door de verzekeringsmakelaar uitgedragen wordt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het vermelden van het label op het briefpapier, de kantoorwebsite, naamkaartjes, etc.

Roger, mocht u het belang van FVF voor de werking van het makelaarskantoor mogen duidelijk maken aan nietleden. Hoe zou u dit dan beknopt doen? Roger: Dat is eigenlijk zeer eenvoudig samen te vatten in één slogan: FVF is uw beste verzekering. Verzekeringsmakelaars zorgen er dag in dag uit voor om hun klanten een goede service te verlenen, en hen bescherming te verlenen door het aanbieden van gepaste waarborgen. Wel dat is nu precies wat ook FVF doet voor haar leden. Bedankt voor dit gesprek!

Hoe werkt u aan uw naambekendheid? Al eens gedacht aan de CV Promotie Verzekeringsmakelaars? wij bezorgen u tegen zeer concurrentiële prijzen: • uw eigen gepersonaliseerde infokrant • uw persoonlijke lintkalender met schuiver • een handige polissenmap • regelmatig nieuwe aanbiedingen Contacteer de CV Promotie Verzekeringsmakelaars [voor u actief sedert 1987] T 056-70 63 95 (tussen 08u00 en 10u00) promotie@skynet.be - www.promvermak.be

Federatie voor Verzekerings-

29

en Financiële tussenpersonen


Demetris, dĂŠ specialist inzake woonkredieten

H I KB

OR

LE

T

AR

O

V

In een handomdraai beschikt u over onze productkenmerken en onze contactgegevens.

C ES

A

Met MyDemetris mobile kunt u snel en eenvoudig gepersonaliseerde simulaties maken die u onmiddellijk aan uw klanten kan doormailen.

NU B

Vanaf nu altijd en overal beschikbaar, waar u ook bent, dankzij onze nieuwe applicatie MyDemetris mobile.

TA B

Wenst u meer inlichtingen? Stuur een mail naar brokers@demetris.be of registreer u op onze site www.demetris.be [ Makelaar / Aanvraag toegang MyDemetris ]

Demetris NV, P. Bayensstraat 51 - 1702 Groot-Bijgaarden . RPR 0452.211.723 . FSMA 16507A-cB

Demetris... de partner van de verzekeringsmakelaar voor het woonkrediet


Wist u dat? FVF probeert haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Door het regelmatig versturen van elektronische nieuwsberichten wil zij ervoor zorgen dat de leden steeds mee zijn. Via onderstaande ‘facts’ kan u zelf nagaan hoever uw kennis van de actua reikt.

Let’s check

Uw score

1.

10/10-9/10

Wist u dat… FVF sinds 1 januari 2014 beschikt over een nieuwe bestuursploeg?

Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze site meer dan regelmatig, prima!

2. Wist u dat… FVF een dossier ter beschikking van haar leden stelde in het Tijdschrift voor Verzekeringen met betrekking tot de verzekeringsmakelarij en het internet?

8/10-7/10

Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort!

6/10-5/10

3. Wist u dat… WebDIV sinds 1 januari 2014 een verplicht karakter kreeg?

Net erdoor. Informeer u nu nog beter door snel naar www.fvf.be te surfen.

4. Wist u dat… FVF een aantal aanpassingen doorvoerde op haar e-bib voor de Sectorcode Leven, het standaardagentschapscontract verzekeringsmakelaar en de leidraad overname portefeuille?

4/10-3/10

Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be.

2/10-0/10

5. Wist u dat… FVF sinds kort ook actief is op LinkedIn? Word snel volger!

U bent nog niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden dagelijks informeert via haar website? Ga snel een kijkje nemen op www.fvf.be

6. Wist u dat… FVF een position paper opmaakte inzake financiële planning?

U kan bovenstaande feiten nog een keer grondiger herlezen

7. Wist u dat… FVF een position paper opmaakte inzake de nieuwe reglementering rond producttransparantie en -reclame?

op www.fvf.be onder de rubrieken ‘laatste nieuws’ en ‘exclusief ledennieuws’. Leden kunnen hun inloggegevens voor het exclusief ledennieuws aanvragen via FVF.

8. Wist u dat… FVF onlangs twee exclusieve opleidingsdagen voor haar leden organiseerde in het kader van de nieuwe wetgeving inzake Twin Peaks II? 9. Wist u dat… De inschrijving van nieuwe bromfietsen vanaf 31 maart 2014 verplicht werd? 10. Wist u dat… FVF haar folder ‘Jonge bestuurder’ een nieuwe look gaf?

Federatie voor Verzekerings-

31

en Financiële tussenpersonen


Europese richtlijn inzake hypothecaire kredieten

Wat doet FVF?

Eind februari 2014 verscheen de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor woning bestemde onroerende goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze richtlijn van 4 februari 2014 gekend onder nummer 2014/17/EU is terug te vinden via de website eur-lex.europa.eu.

FVF volgt het dossier op de voet. FVF bestudeert het dossier en zal haar leden informeren wanneer de omzetting naar Belgisch recht definitief is. In elk geval draagt FVF blijvend in haar lobbywerk op alle mogelijk niveaus haar standpunt over koppelverkoop uit en blijft in dit kader strijden voor een wetgevend initiatief dat de praktijk van aangehechte contracten aan banden legt! Voor wat betreft, het statuut van kredietbemiddelaar, besteedt FVF bijzondere aandacht aan de coherentie van dit nieuwe statuut met de bestaande statuten van onder meer verzekeringsmakelaars. Dit om een pragmatisch werkkader te kunnen garanderen.

De richtlijn heeft in hoofdzaak tot doel de consument beter te beschermen. Dit door adequate informatie en een gezonde, verantwoordelijke en eerlijke concurrentiemarkt. Enkele principes die hierin vervat liggen zijn: - Gedragsregels bij het verstrekken van krediet aan consumenten - Kennis en bekwaamheidsvereisten voor personeelsleden - Bepalingen omtrent informatievereisten waaronder een Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (ESIS) - Bepalingen omtrent de toelaatbaarheid van kredietbemiddelaars - Bepalingen omtrent koppelverkoop De volgende stap is nu het omzetten van de Europese richtlijn naar Belgisch recht.

Federatie voor Verzekerings-

32

en FinanciĂŤle tussenpersonen


DOSSIER Verkiezingen 2014

FVF bereidt zich voor! Naar aanleiding van de verkiezingen die ons allen naar het stemhokje leiden op 25 mei aanstaande, maakte FVF, in samenwerking met de andere makelaarsfederaties Feprabel en BVVM, een politiek memorandum op. Hierin worden een aantal concrete prioriteiten voor de verzekeringsmakelaar opgesomd.


Topic 1

> Welke klemtonen wil uw partij tijdens de volgende legislatuur leggen voor de verzekeringssector?

Bruno Tobback, voorzitter SP.A Hét dossier dat momenteel helemaal bovenaan de lijst van prioriteiten staat, is ongetwijfeld dat van Twin Peaks II. Deze nieuwe wettelijke bepalingen, die ingevoerd worden vanaf 30 april 2014, roepen bij de makelaarsfederaties heel wat vragen op en dienen volgens hen dan ook dringend door de toekomstige regering onder de loep genomen te worden.

Ook bij verzekeringen wil sp.a de markt laten spelen en willen we overstappen makkelijker maken. Zo moet men bij koppelverkoop zonder verlies van kortingen, die voor een bepaald onderdeel werden toegekend, naar een andere verzekeringsmaatschappij kunnen overstappen. Net zoals bij energie, telecom en spaarboekjes voorzien we ook voor verzekeringen tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules. Zo kan de consument beter vergelijken en de beste keuze maken.

Naast Twin Peaks II komen ondermeer thema’s als koppelverkoop; de instroom in het beroep van verzekeringsmakelaar en de ontwikkeling van een unieke identificatiesleutel voor de herkenning van de consument in het politiek memorandum aan bod.

Tot slot weigeren sommige verzekeringsmaatschappijen vandaag resoluut bepaalde beginnende bestuurders een autoverzekering te geven of rekenen hen gigantische bedragen aan. Sp.a wil drie -of vijfjaarscontracten aan een gecontroleerde prijs, zodat risico’s kunnen worden gespreid.

Het memorandum werd overhandigd aan alle politieke partijen en kan terug gevonden worden op de website van FVF in de rubriek ‘publicaties’. Om de verkiezingskoorts een beetje aan te wakkeren, peilde Vrijuit naar de mening van een aantal Vlaamse partijvoorzitters inzake diverse verzekeringstopics die verzekeringsmakelaars aanbelangen. Een overzicht van wie welke mening uitdraagt, komt hierna aan bod. Aan de lezer om uit maken welke visie zijn voorkeur geniet.

Federatie voor Verzekerings-

34

en Financiële tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Wouter Beke, voorzitter CD&V Er werden deze legislatuur diverse wetgevende initiatieven genomen met betrekking tot de verzekeringssector. Het lijkt mij aangewezen om eerst deze maatregelen te implementeren en te evalueren vooraleer nieuwe maatregelen te nemen. Vanzelfsprekend doet voorgaande geen afbreuk aan de noodzakelijke omzetting van Europese richtlijnen of de implementatie van Europese verordeningen.

Bart De Wever, voorzitter NVA

Zo werd beslist om de MIFID-regels uit te breiden tot de verzekeringssector.

NVA wil graag een bonus-malussysteem voor autoverzekeringen invoeren. Verder dienen de rendementsvereisten van de tweede pijler, in het kader van de competitiviteit van de ondernemingen, mee opgenomen te worden in een zogenaamd loonpact. De FSMA dient volgens ons één leidraad uit te vaardigen voor het opstellen van de MiFID-vragenlijst en bijhorende risicoprofielen.

Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de consument. Dit komt alle financiële dienstverleners te goeder trouw ten goede. Aanvankelijk was voorzien dat deze regels vanaf 1 januari 2014 van toepassing zouden zijn op de verzekeringssector. Door ons pleidooi is deze datum echter verschoven naar 30 april 2014, om op deze wijze de verzekeringsmaatschappijen maar vooral ook de verzekeringsmakelaars toe te laten de nodige maatregelen te treffen om deze regelgeving te implementeren.

Ondanks het feit dat elke financiële instelling een MiFID-profiel opstelt voor haar cliënteel, verkopen zij nog steeds bancaire of verzekeringsproducten die niet passen bij het risicoprofiel van de cliënt. Daarbij zorgen de financiële instellingen, in geval van een slechte afloop, dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. NVA oppert daarom voor het nietig verklaren van vrijwaringsclausules wanneer een cliënt financiële producten aankoopt die een hoger risico inhouden dan zijn MiFID-profiel aangeeft.

Op onze vraag werden bijkomende aanpassingen aangebracht zoals de uitsluiting van de grote risico’s, het beperken van het toepassingsgebied van de zorgvuldigheidsplicht tot de levensverzekeringen (en niet BOAR), het voorzien in een voldoende lange overgangsperiode voor het aantonen van de nodige kennisvereisten, de mogelijkheid om het klantendossier op een duurzame drager te bewaren, de mogelijkheid om te verwijzen naar een website voor wat betreft het beleid inzake belangenconflicten, enz. Hierdoor werd het geheel meer evenwichtig en verdedigbaar, met een minimum aan administratieve lasten.

Federatie voor Verzekerings-

35

en Financiële tussenpersonen


Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD Wouter Van Besien, voorzitter Groen

Tijdens de afgelopen twee jaar werd de verzekeringssector geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe wettelijke verplichtingen en reglementaire eisen. Deze verplichtingen en eisen zijn voor een groot deel het gevolg van Europese regelgeving welke moet worden omgezet in de Belgische wetgeving. De nadruk hierbij werd vooral gelegd op het transparanter maken van de bescherming van de consument, enerzijds en het bewust maken van de risico’s die gelopen worden door de verzekeringssector naar aanleiding van haar activiteiten, anderzijds.

Al sinds 2007 vragen de groenen dat onze overheden regels uitvaardigen die banken dwingen hun eigen vermogens te versterken en een strikte scheiding tussen spaarbanken, zakenbanken en verzekeringsmaatschappijen doorvoeren. Wij werden hierin gesteund door de bijzondere bankencommissie van de Kamer, die, onder leiding van 4 onafhankelijke experten, tot dezelfde conclusie kwam. Het uitgangspunt van de groenen, en met ons heel wat experten wereldwijd, was de vraag: kunnen we de financiële sector zo reguleren dat we een herhaling van de financiële crisis kunnen vermijden? Al snel groeide onder onafhankelijke experten een consensus dat het splitsen van de bank- en verzekeringsactiviteiten daarvoor essentieel is.

Open VLD is de mening toegedaan dat tijdens de volgende legislatuur de verzekeringssector in eerste instantie de tijd moet krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen en reglementen. Eénmaal de verzekeringssector zich hieraan heeft aangepast moet er een evaluatie gebeuren en zo nodig moet de wetgeving worden bijgestuurd.

De voornaamste reden om spaarbanken, zakenbanken en verzekeringsmaatschappijen gescheiden te houden, is dat ze zakelijke modellen hebben die in principe onverzoenbaar zijn. Als je bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij die spaarverzekeringen aanbiedt, laat opgaan in een zakenbank, dan zal het zuur verdiende, veilig belegde en door de overheid gewaarborgde spaargeld uit de verzekeringstak gebruikt worden voor de typisch riskante investeringen van zakenbanken, op zoek naar een hoger rendement voor de aandeelhouders. Lopen die risico-investeringen slecht af, dan gaat het voorheen veilige spaargeld van de burger in rook op. De simpelste manier om dit te voorkomen, is verhinderen dat middelen uit de spaar- en verzekeringstakken gebruikt kunnen worden voor speculatie.

Voor Open VLD primeert op de eerste plaats vrij ondernemerschap. Open VLD zal er dan ook over waken dat tijdens de komende legislatuur alle verzekeringstussenpersonen dezelfde kansen krijgen en blijvend kunnen opereren in een concurrentiele omgeving.

Federatie voor Verzekerings-

36

en Financiële tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Bruno Tobback, voorzitter SP.A

Topic 2

Volgens sp.a was er nood aan de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels om de consumenten bij bank- en verzekeringsproducten dezelfde bescherming te bieden. Eerst en vooral zijn er duidelijke gelijkenissen tussen tak 23-verzekeringsproducten en een beleggingsfonds. Enkel de laatste zou daarbij onder MiFID vallen. Ook bankiers en verzekeringsmakelaars kunnen in één en dezelfde persoon vervat zitten. Hier zouden dan verschillende gedragsregels gelden. Deze discrepanties moeten eruit.

> De verzekeringssector staat momenteel aan de vooravond van een nieuwe regelgeving, met name Twin Peaks II, waarbij bepaalde MiFID-gedragsregels van toepassing worden verklaard op de verzekeringssector. Deze regelgeving is het antwoord van de overheid op de crisis in de financiële sector. Het gaat op een aantal vlakken over zeer verregaande maatregelen. Sommige reglementering uit de bank wordt ook zelfs van toepassing gemaakt op schadeverzekeringen. Was er volgens uw partij een noodzaak aan deze verregaande maatregelen? Zelfs voor de schadeverzekeringen?

Net zoals de bankiers, moeten daarom ook de verzekeringsmakelaars zich houden aan dergelijke gedragsregels. Ze moeten consumenten te allen tijde correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie geven. Potentiële risico’s moeten van meet af aan duidelijk zijn voor de consument. Men mag ook enkel die producten aanbieden die passen bij het beleggersprofiel zodat leken niet zomaar een risicovol product kunnen krijgen. Ook bij schadeverzekeringen is het de taak van de verzekeringsmakelaar om de consument goed te informeren en te horen wat die wil of nodig heeft. Hier is het ook belangrijk dat men mensen niet te veel verzekert, twee keer verzekert, of gaat onderverzekeren. Hiervoor is duidelijke en objectieve informatie van belang. Om de objectieve informatie te garanderen is er ook meer transparantie nodig in de vergoedingsstructuur. Zo wordt vermeden dat hun belang voorgaat op die van de consument. Al deze maatregelen komen ook het vertrouwen in de financiële sector ten goede.

Federatie voor Verzekerings-

37

en Financiële tussenpersonen


Portima lanceert MyBroker Smart ...

... de slimme app waarmee uw klanten een schade kunnen aangeven! En dit in een recordtijd dankzij de vooringevulde persoonlijke gegevens! MyBroker Smart is bovendien het ideale middel om uw productiviteit te verhogen dankzij de automatische integratie van de schadeaangifte in BRIO4YOU. Het is dĂŠ app waarmee u een vernieuwende service aan uw klanten verleent en de digitale generatie voor u wint! Wacht niet langer en raad uw klanten MyBroker Smart aan. Surf naar www.mybrokersmart.be/nl


dossier: verkiezingen 2014

Wouter Beke, voorzitter CD&V

Bart De Wever, voorzitter NVA

Vanuit een coherente visie op bescherming van de financiële consument is het logisch dat op de commercialisering van vergelijkbare financiële producten ook dezelfde gedragsregels van toepassing zijn.

MiFID zal de problemen, ons inziens, niet oplossen zolang de cliënt zich niet zelf informeert. De cliënt heeft ook de verantwoordelijkheid om te weten wat of welk financieel product hij koopt. Tot op heden zijn risicoprofielen, en dan vooral de beleggingen en de risico’s die daarbij volgens financiële instellingen horen, voor veel consumenten onduidelijk. Consumenten worden verward door het bestaan van risicoprofielen met dezelfde of vergelijkbare profielnamen, maar met sterk uiteenlopende beleggingen en risico’s. De daadwerkelijke samenstelling van de portefeuilles van dezelfde risicoprofielen verschilt daardoor van instelling tot instelling. Om consumenten meer duidelijkheid te geven over de beleggingen en de risico’s achter risicoprofielen en daarmee ook adviezen en profielen beter met elkaar te kunnen vergelijken, dient één FSMA-leidraad ontwikkeld te worden voor het opstellen van de MiFID-vragenlijst en bijhorende risicoprofielen. Er moet voldoende tijd gegeven worden aan de verzekeringssector om zich in regel te stellen met de nieuwe MiFID-verplichtingen die worden ingevoerd vanaf 30 april 2014. MiFID heeft geen toegevoegde waarde voor de beoordeling van schadeverzekeringen. Enkel voor beleggingsverzekeringen, naar analogie met beleggingsproducten van banken, is MiFID ontworpen.

Federatie voor Verzekerings-

39

en Financiële tussenpersonen


Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD Wouter Van Besien, voorzitter Groen

Vanaf 30 april 2014 treden nieuwe regels in voege voor de verkoop van verzekeringsproducten. De facto gaat het om een uitbreiding van de MiFID-principes van suitability en appropriateness, die nu al bij de verkoop van beleggingen worden gehanteerd. De nieuwe regelgeving zal verzekeringsmakelaars ertoe verplichten een risicoprofiel op te stellen voor de klant alsmede producten aan te bieden die bij dat profiel passen. Open VLD is zich ervan bewust dat de regels geschreven werden op het lijf van de spaar- en beleggingsproducten en mogelijks onvoldoende aangepast zijn aan niet-levensverzekeringen. Binnen de niet-levensverzekeringen bestaat er immers een enorme diversiteit aan verzekeringen die elk hun eigen bijzonderheden hebben. Bijgevolg is het niet eenvoudig alle verzekeringsproducten te omkaderen door een algemene set van regels. Open VLD rekent erop dat de ministers bevoegd voor economie en financiën voldoende realiteitszin aan de dag zullen leggen, rekening houdende met de eigenheden van de verzekeringssector.

Federatie voor Verzekerings-

Sedert het uitbreken van de crisis is het aantal regels waaraan de financiële sector moet voldoen enorm aangegroeid. Jammer genoeg is de samenhang tussen deze regels vaak ver te zoeken en zijn steeds meer instellingen het slachtoffer van ondoelmatige overreglementering. Het feit dat zuivere verzekeringsmakelaars steeds meer behandeld worden als banken is volgens ons het gevolg van de manifeste onwil om weer te keren naar een financiële sector waar bank- en verzekeringsactiviteiten strikt gescheiden blijven. In deze worden zuivere verzekeringsmakelaars dus het slachtoffer van de excessen die het bankverzekeringsmodel met zich meebracht. Groen gelooft in een doortastende aanpak, op basis van heldere principes, die focust op het fundamenteel elimineren van morele risicoproblemen bij instellingen, werknemers, agenten en producten, dan de weifelende symptoombestrijding via overreglementering die de norm is geworden de voorbije jaren. Als de overheid geen fundamentele veranderingen durft doorvoeren, dan zal er steeds meer een evolutie komen naar een complex kluwen van regels om alle mogelijke excessen te beperken. Een heldere scheiding van de verschillende sectoren is de enige geloofwaardige piste om naar een doelmatige en compactere reglementering te evolueren. De hervorming van de financiële sector moet dus niet draaien om meer regels, maar wel om betere regels en structuren.

40

en Financiële tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Topic 3

> Verzekeringsoplossingen bezitten hun inherente complexiteit en vallen daarom onder de categorie van ‘maatwerk’. Is uw partij het eens met deze stelling? Hoe staat uw partij ten opzichte van groepsaankopen in verzekeringen of sectorCAO’s waarin werkgevers gestuurd worden naar een bepaalde verzekeringsoplossing?

Bart De Wever, voorzitter NVA

Bruno Tobback, voorzitter SP.A Sp.a is voorstander om het instrument van de groepsaankopen op verzekeringen toe te passen. We zijn ervan overtuigd - en onze recente ervaringen bevestigen dit - dat het niet alleen de consument bewuster maakt om op grond van heldere informatie te vergelijken, maar dat het ook een betere prijs oplevert. Het is een manier om consumenten en kwetsbare groepen zoals senioren, personen met een laag inkomen of éénoudergezinnen, meer financiële ademruimte te geven. Op die manier willen we niet alleen prijzen helpen verlagen, maar ook armoede helpen bestrijden. Groepsaankopen in verzekeringen kunnen niet op alle terreinen, maar waar een homogene of gebalanceerde groep kan gevormd worden moet de mogelijkheid bestaan.

Wij onderschrijven de stelling dat verzekeringsoplossingen heel vaak in de categorie van ‘maatwerk’ vallen. Voor de weinige standaardproducten kunnen groepsaankopen de concurrentie aanwakkeren.

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD Groepsaankopen verminderen de kansen van de kleinere spelers en verminderen de onderlinge concurrentie.

Wouter Beke, voorzitter CD&V Het komt in eerste instantie aan deze werkgevers zelf toe om te beslissen of zij al dan niet wensen deel te nemen aan zogenaamde ‘groepsaankopen’. Het betreft een contractuele relatie waarin de overheid, behoudens vereisten van maatschappelijk belang, niet moet in tussenkomen.

Federatie voor Verzekerings-

41

en Financiële tussenpersonen


Wouter Van Besien, voorzitter Groen

Topic 4

> In de praktijk wordt een hypothecair krediet vaak gekoppeld aan bepaalde verzekeringen door middel van een voordelige rentevoet. De consument wordt hierdoor de facto gegijzeld voor de duurtijd van zijn lening, aangezien hij op straffe van verval van de rentekorting moeilijk kan veranderen van verzekeringsoplossing. Volgt uw partij dit standpunt?

Verzekeringen zijn inderdaad zeer vaak maatwerk vanwege hun inherente complexiteit. Anderzijds is het net die complexiteit die er voor zorgt dat er een zeer grote asymmetrie is tussen de verzekeringsmaatschappij en de individuele verzekerde op vlak van informatie (en de bijhorende onderhandelingsmacht). Groepsverzekeringen zijn een methode voor verzekerden om de nadelen van die asymmetrie enigszins te verhelpen. Wanneer klanten zich verzamelen als groep worden ze commercieel gezien interessanter voor verzekeringsmaatschappijen, dan één individuele verzekerde. Die bundeling zorgt er voor dat zowel de verzekerden als de verzekeringsmaatschappij voordelen verwerven, wat inderdaad ten koste kan gaan van de voordelen die maatwerk soms biedt over een veralgemeende oplossing. Gelukkig is er niets dat individuele verzekerden verbiedt om naast hun groepsverzekering ook nog op zoek te gaan naar aanvullende opties om aldus ook een vorm van maatwerk te verkrijgen.

Bruno Tobback, voorzitter SP.A Eerst en vooral wil sp.a de regels rond het hypothecair krediet aanpassen zodat de consument beter beschermd wordt en er meer transparantie komt in de tarieven en kosten van woningenleningen. Het kan niet zijn dat men voor één van de belangrijkste aankopen niet helder op de hoogte gebracht wordt van alle kosten en niet makkelijk kan vergelijken. We gaan voor meer gestandaardiseerde informatie.

Volgens Groen hebben groepsverzekeringen zeer zeker een rol te spelen, in het bijzonder voor particulieren die geïntimideerd zijn door de complexiteit van het verzekeringswezen. Het is evenwel belangrijk te onthouden dat maatwerk een belangrijke aanvulling is op en bij momenten zelfs een performant alternatief voor de groepsverzekering. Het is dan ook belangrijk dat de cliënt steeds een realistische mogelijkheid heeft om niet deel te nemen aan een groepsverzekering en op zoek te gaan naar een alternatief via een geïndividualiseerde oplossing op maat.

Federatie voor Verzekerings-

Ook bij verzekeringen wil sp.a de markt laten spelen en willen we overstappen makkelijker maken. Zo moet men bij koppelverkoop zonder verlies van kortingen, die voor een bepaald onderdeel werden toegekend, naar een andere verzekeringsmaatschappij kunnen overstappen. Net zoals bij energie, telecom en spaarboekjes voorzien we ook voor verzekeringen tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules. Zo kunt u beter vergelijken en de beste keuze maken.

42

en Financiële tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Wouter Beke, voorzitter CD&V Bart De Wever, voorzitter NVA

De voorwaardelijke rentekorting wordt uitdrukkelijk toegelaten door de rechtsleer. Het betreft een contractuele modaliteit waarover wilsovereenstemming is ontstaan tussen kredietgever en kredietnemer. De kredietnemer beschikt sowieso over de mogelijkheid om jaarlijks zijn verzekeringsovereenkomst op te zeggen conform de vigerende wetgeving. In deze optiek is er dan ook geen sprake van ‘gijzeling’, de kredietnemer kan jaarlijks een andere verzekeringsovereenkomst sluiten. De kredietnemer moet er zich echter wel van bewust zijn dat in een dergelijk geval de kredietgever er op basis van de kredietovereenkomst de voorwaardelijke rentekorting kan laten wegvallen. Iets waarmee de kredietnemer op voorhand heeft ingestemd. De voorwaardelijke rentekorting kan wel degelijk in het belang spelen van de kredietnemer die diverse kredietovereenkomsten met elkaar vergelijkt (shopping). De voorwaardelijke rentekorting moet dus zeker kunnen, op voorwaarde dat de bepalingen in de kredietovereenkomst hieromtrent transparant zijn waardoor de kredietnemer met kennis van zaken een beslissing heeft kunnen nemen.

Federatie voor Verzekerings-

Neen, het staat de consument vrij om bij het aangaan van een lening de kostprijs te vergelijken van leningen met en zonder bepaalde verzekeringen. De overheid moet er wel op toezien dat leningen en verzekeringen ook apart worden aangeboden door verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit is noodzakelijk om de concurrentie te kunnen blijven vrijwaren.

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD Open VLD is van mening dat de toekenning of het behoud van een voordeel of een rentevermindering in het kader van een krediet afhankelijk moet kunnen blijven van het behoud van een nevendienst. Evenwel moet de verzekeringsnemer vrij kunnen kiezen tot welke verzekeringstussenpersoon hij zich wendt. Alleszins mag de verzekeringsnemer niet worden verplicht de verzekering af te sluiten bij de kredietgever.

43

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Topic 5

> De tweede pijler staat onder druk (problematiek gewaarborgde rente, buiten het toepassingsgebied van het garantiefonds). Hoe belangrijk is de tweede pijler voor uw partij en welke maatregelen zijn ter zake noodzakelijk?

Wouter Van Besien, voorzitter Groen

Bruno Tobback, voorzitter SP.A Voor sp.a maakt de tweede pijler integraal deel uit van de pensioenopbouw. Dit betekent dat in eerste instantie de veralgemening van de tweede pijler hoog op de agenda moet komen te staan. Nog al teveel werkenden hebben vandaag geen toegang tot de tweede pijler, of bouwen slechts in zeer beperkte mate aan hun tweede pijler pensioen.

Er bestaan binnen de financiële sector inderdaad nog steeds problematische praktijken inzake impliciete én expliciete koppelverkoop, in het bijzonder binnen het bankverzekeringsmodel. Deze praktijken verzwakken niet enkel de positie van de cliënt, maar vormen vaak ook een oneerlijke concurrentie ten aanzien van zuivere verzekeringsmakelaars. Eens te meer illustreert dit soort praktijken waarom een duidelijke en zuivere splitsing tussen banken en verzekeringsmaatschappijen zo belangrijk is.

Een tweede pijler is slechts een echt pensioen, als er ook een gewaarborgd rendement wordt op gegeven. Indien dit niet het geval zou zijn, is er geen enkele reden waarom pensioenfondsen en pensioenverzekeraars tweede pijler pensioenen zouden inrichten. Want dan is de overheid beter geplaatst om op lange termijn een rendement te bieden aan de bijdragen tot het pensioen. Bovendien wordt deze discussie ook vaak verkeerd gevoerd. De rendementsgarantie rust op het einde van de looptijd van het tweede pijler pensioen. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen of fondsen gerust enkele magere jaren kunnen uitzweten met behulp van de gespaarde reserves tijdens de vette jaren. Dat kan natuurlijk alleen als fondsen en verzekeringsmaatschappijen bereid zijn om op lange termijn te werken aan onze pensioenen.

Federatie voor Verzekerings-

44

en Financiële tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Wouter Beke, voorzitter CD&V CD&V blijft veel belang hechten aan het vrijwaren van het wettelijk pensioenstelsel, maar omwille van de betaalbaarheid en een gezonde risicospreiding wil CD&V de tweede pijler via de werkgever verder als volwaardige aanvulling op het wettelijk pensioen uitbouwen. De fiscale stimulansen voor de tweede pijler blijven voor CD&V erg belangrijk.

tweede pijler voor contractuelen in de openbare sector. Om het pensioenkarakter verder te versterken, kan de opname in rente een grotere fiscale stimulans krijgen dan de opname in kapitaal. Er kan ook gestreefd worden naar een opname van de tweede pijler gekoppeld aan het moment waarop men met wettelijk pensioen kan gaan. De sociale partners zullen tot slot hun onderhandelingen over de wettelijke minimum rendementsgarantie dienen verder te zetten.

Er werden door de federale regering recent een aantal maatregelen genomen die ten goede komen aan de verdere veralgemening van de tweede pijler, een doelstelling die overigens in het regeerakkoord staat. Ook werd het pensioenkarakter (in tegenstelling tot het loonkarakter) van de tweede pijler versterkt. Zo werden de fiscale opnamevoeten hervormd zodat ze aantrekkelijker worden naarmate men langer werkt. De regering keurde tevens een harmonisering van verjaringstermijnen goed, die de rechtszekerheid voor alle betrokken partijen (aangeslotenen, inrichters en pensioeninstellingen) ten goede zal komen. In datzelfde kader zal de Arbeidsrechtbank bevoegd worden gemaakt voor alle vorderingen inzake aanvullende pensioenen, waar deze bevoegdheid tot op heden verspreid zat over diverse rechtbanken. Bovendien gaf de regering groen licht voor de verdere uitbouw van de databank tweede pijler, zodat burgers in alle transparantie hun rechten inzake aanvullende pensioenen beter kunnen opvolgen en raadplegen. Tot slot, en niet in het minst, werd zeer recent een akkoord bereikt onder sociale partners en binnen de regering over een harmonisering van de aanvullende pensioenrechten voor arbeiders en bedienden. Om de tweede pijler verder te veralgemenen, ligt er uiteraard nog werk op de plank. Er zou een kaderwet gecreĂŤerd moeten worden voor de

Federatie voor Verzekerings-

45

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Bart De Wever, voorzitter NVA

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD

De eerste pijler blijft de basis voor een pensioenopbouw. De vervangingsratio van die eerste pijler moet omhoog. Momenteel worden heel wat pensioenen afgetopt door de bijdragegrenzen. Die grenzen, en bijgevolg ook maximumpensioenen, verdwijnen in onze visie. Elke bijgedragen euro moet leiden tot een hogere pensioenuitkering volgens het principe van de sociaal gecorrigeerde equivalentie. De proportionaliteit van de uitkeringen wordt met andere woorden op een progressieve wijze gemilderd.

Het contractueel gegarandeerd rendement dat de verzekeringsmaatschappijen vandaag, gezien de toestand van de financiĂŤle markten, kunnen aanbieden, ligt lager dan de wettelijke rendementsgarantie die op de werkgevers rust. Indien deze situatie zich doorzet ĂŠn indien de winstdeelnemingen het verschil tussen de door de verzekeringsmaatschappijen contractueel gegarandeerde garantie en de wettelijke rendementsgarantie niet kunnen goedmaken, dan zullen de werkgevers dit verschil moeten bijpassen. De sociale partners zijn zich bewust van deze problematiek en hebben aangegeven dat de verzekerbaarheid van de aanvullende pensioenen voor hen belangrijk is. We willen in overleg met de sociale partners onderzoeken hoe dit best kan gebeuren.

De tweede (en derde) pijler moet(en) een belangrijke aanvulling vormen van de eerste pijler. We streven naar een gezonde mix tussen repartitie en kapitalisatie. Het aanvullend pensioen zal daartoe uitgebreid worden tot de groepen die er momenteel niet over beschikken. Alleszins moet de fiscale en parafiscale belasting op de aanvullende pensioenen vereenvoudigd en zeker niet meer verzwaard worden.

Federatie voor Verzekerings-

46

en FinanciĂŤle tussenpersonen


dossier: verkiezingen 2014

Wouter Van Besien, voorzitter Groen De sociale partners spelen een cruciale rol bij de verdere uitbreiding van de tweede pijler zodat de ongelijkheid tussen sectoren met en zonder tweede pijler verdwijnt. Dit gebeurt via het sociaal overleg: de aanvullende bedrijfspensioenplannen maken immers deel uit van de loononderhandelingen. Voor Groen blijft de versterking van het wettelijke pensioen voor iedereen wel prioritair ten opzichte van stimuli voor de tweede pijler. Voor wie al een tweede pijler krijgt, zal de overheid deze slechts stimuleren tot aan een vastgesteld plafond. De achterpoortjes die in de huidige regeling bestaan om dit plafond te omzeilen sluiten we. Groen wil de consument die investeert in pensioenfondsen en andere pensioenspaarproducten beter beschermen. Er komt een wettelijk kader dat de transparantie bij de verkoop van dergelijke financiĂŤle instrumenten verhoogt. We voeren ook striktere normen en controle in met het oog op een beter risicomanagement en we verbieden speculatieve investeringen. We laten de crisis de aanvullende pensioenen niet verder uithollen en behouden de minimumrendementsgarantie in de tweede pijler. We stimuleren pensioenfondsen en pensioenverzekeraars om het geld dat voor de aanvullende pensioenopbouw gestort wordt te herinvesteren in duurzame projecten die de samenleving ten goede komen of in staatsobligaties.

Federatie voor Verzekerings-

47

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Nood aan een persoonlijke touch? FVF-leden kunnen het distributielabel, ‘je makelaar, je beste verzekering’, massaal uitdragen dankzij hun FVFlidmaatschap. Naast de promotionele ondersteuning van talrijke nationale reclamegolven vanwege Brocom, kunnen leden van FVF via www.brocom.be tevens doorklikken naar een ‘aankoopcentrale’ die hen in staat stelt tal van kantooren promotiemateriaal, het meeste zelfs personaliseerbaar, te bestellen. Hoe meer het blauwe vinkje opgenomen wordt in de communicatie van de verzekeringsmakelaar, hoe beter. Daarnaast biedt Brocom FVF-leden ook de mogelijkheid leuke gepersonaliseerde relatiegeschenken te bestellen. Hiervoor kan gekozen worden uit een breed gamma aan gadgets. Enkele voorbeelden

Polyester koeltas met ritssluiting, draagband en isolerende aluminiumfolie aan de binnenzijde. Bedrukbare oppervlakte: 12 x 6 cm. Opdruk in 2 kleuren.

Glasfiber branddeken met 2 zwarte trekkoorden, verpakt in een rode cassette. Bedrukking op cassette. Bedrukbare oppervlakte: 20 x 10 cm. Opdruk in 2 kleuren.

Sac isotherme en polyester avec tirette pour la fermeture, sangle de portage et feuille isolante en aluminium à l’intérieur. Zone d’impression: 12 x 6 cm Impression 2 couleurs.

Couverture anti-feu en fibre de verre avec 2 lanières de traction noires, emballée dans une cassette rouge. Impression sur la cassette. Zone d’impression: 20 x 10 cm. Impression 2 couleurs.

min. 50 stuks: € 205,33 incl. verzendkosten excl. BTW

min. 50 pièces: € 205,33 incl. frais d’expédition excl. TVA

min. 25 stuks: € 330,33 incl. verzendkosten excl. BTW

Kunststof rookmelder, inclusief bevestigingsmateriaal en batterij. Bedrukbare oppervlakte: 3 x 1,5 cm. Opdruk in 2 kleuren. Détecteur de fumée en plastique, y compri le matériel de montage et la batterie. Zone d’impression: 3 x 1,5 cm. Impression 2 couleurs.

min. 25 pièces: € 330,33 incl. frais d’éxpédition excl. TVA

min. 25 stuks: € 322,17 incl. verzendkosten excl. BTW

min. 25 pièces: € 322,17 incl. frais d’éxpédition excl. TVA 11

Federatie voor Verzekerings-

48

en Financiële tussenpersonen


edrukt in 4

ecto verso en 4

200 pièces: € 25,00 l. frais d’éxpédition excl. TVA

Blinkende PVC parkeerschijf UV resistent, met personalisatie.

Reflecterende krinkel armband met

Disque de stationnement en PVC brillant résistant aux UV, avec personnalisation

min. 200 stuks: € 338,00 incl. verzendkosten excl. BTW

Bracelet fluorescent cerclant pour une

min. 200 pièces: € 338,00 incl. frais d’éxpédition excl. TVA

Blocknote, gelijmd aan de kop, 50 blaadjes, voorzien van een rugkarton, per 5 stuks verpakt.

incl. verzendkosten excl. BTW

16

min. 1 stuk: € 7,93 incl. verzendkosten excl. BTW

min. 1 stuks: € 25,00 incl. min.verzendkosten 1000 stuks: € 152,17 incl.BTW verzendkosten excl.

min. 1 pièce: € 7,93 incl. frais d’éxpédition excl. TVA

excl. BTW

Permanente stickers. Staand of liggend.

Enveloppe format américain sans 410 x 274 mm of 274 x 410 mm Formaten: fenêtre, impression monoface, fermeture 200 xmet 136venster mm ofaan 136 x 200 mm Amerikaanse enveloppen par languette autocollante. Disponible en 2 modèles dede rechterzijde, recto bedrukt, sluiting met striplock. personnalisation différents. Verkrijgbaar in 2 verschillende personalisatie modellen. permanents. Portrait ou paysage. min. 1000 stuks: € 152,17 Autocollants min. 1000 pièces: € 152,17

Blocknote, collage en-tête, 50 feuilles avec dos carton, emballés par 5 exemplaires. Enveloppe format américain sans fenêtre, impression monoface, fermeture par languette autocollante. Disponible en 2 modèles de personnalisation différents.

incl. verzendkosten excl. BTW 20

min. 1 pièces: € 25,00 incl.pièces: frais d’éxpédition min. 1000 € 152,17 incl. frais d’éxpédition excl. TVA excl. TVA

incl. frais d’éxpédition Formats: 410 x 274 mm ou 274 x 410 mm

Enveloppe format américain avec excl. TVA 200 x 136 mm ou 136 x 200 mm fenêtre droite, impression monoface, fermeture par languette autocollante. Disponible en 2 modèles de personnalisation différents.

min. 1000 stuks: € 152,17 incl. verzendkosten excl. BTW

min. 1000 pièces: € 152,17 incl. frais d’éxpédition excl. TVA

min Amerikaanse envelopp incl de rechter exc sl Verkrijgba perso

Enveloppe for fenêtre droite, im C4 omslag zonder venster, fermeture par lang enkelzijdig bedrukt, afsluiting m Disponib Verkrijgbaar in 2 verschillende personn personalisatie modellen. min. 1000 stuks: € 152,17 incl. verzendkosten

Enveloppe excl. C4, BTWimpression mono fermeture par languette autoco Disponible en 2 modèles de personnalisation différents.

min. 1000 stuks: € 225,89 incl. verzendkosten excl. BTW

25

20

Federatie voor Verzekerings-

min. 300 stuks: € 24 incl. verzendkosten excl. BTW

incl. frais d’éxpédition excl. TVA

min. 100 stuks: € 245,00 min. 100 pièces: € 245,00 Amerikaanse enveloppen zonder venster, incl. verzendkosten incl. frais d’éxpédition recto bedrukt, sluiting met striplock. excl. BTW excl. TVA Verkrijgbaar in 2 verschillende personalisatie modellen.

Amerikaanse enveloppen zonder venster, recto bedrukt, sluiting met striplock. Verkrijgbaar in 2 verschillende personalisatie modellen.

Affiche, impression quadrichrome monoface sur papier maco silk 170 grs.

Latte en plasti Impression 1 c

fixation rapide avec intérieur Set mémo de poche avec bloc-mémos et en velour noir. Impression bleu foncé marque-pages autocollants. Disponible en Zone d’impression : 10 x 1,5 cm noir et en blanc. Grande surface de personnalisation sur couverture. Impression 1 couleur. min. 250 stuks: € 247,00 min. 250 pièces: € 247,00

14

Affiche, recto digitaal gedrukt op 170 grs maco silk.

Witte lineaal v Opdruk in 1 kle

Klein notitieboekje met zelfklevende zwart fluwelen achterkant. memo- en opmerkingen blaadjes. Bedrukking in donkerblauw In wit en zwart verkrijgbaar. Bedrukbare oppervlakte: 10 x 1,5 cm Groot drukoppervlakte op de voorzijde. Opdruk in 1 kleur.

49

en Financiële tussenpersonen

min. 1000 incl. fr


FVF vertegenwoordigde haar leden in de periode december - februari

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden vertegenwoordigde:

December 2013 4/12/2013 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO / Algemene Vergadering UPCC 5/12/2013 Gastcollege Hogeschool Gent/Aalst / Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II 9/12/2013 Overleg met Assuralia / Paritair Comité 307 11/12/2013 Kernbestuur Brocom / Raad van Bestuur Brokers Training 12/12/2013 Raad van Bestuur CEPOM 13/12/2013 Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II 16/12/2013 Raad van Bestuur Ombudsdienst / Algemene Vergadering Ombudsdienst / Overleg met FOD Budget en Beheerscontrole 17/12/2013 BIPAR Directeurencomité 18/12/2013 BIPAR Directeurencomité / Raad van Bestuur Brocom 19/12/2013 Commissie voor Verzekeringen 20/12/2013 Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II

28/01/2014 29/01/2014 30/01/2014

Februari 2014 3/02/2014 Overleg met Feprabel en BVVM 5/02/2014 Overleg met de FSMA 6/02/2014 Overleg met FOD Mobiliteit & Vervoer inzake WebDIV / Gastcollege Young Brokers 7/02/2014 Overleg met de FSMA 10/02/2014 Overleg met de FSMA / Overleg met FOD Mobiliteit en Vervoer inzake bromfietsen 11/02/2014 Vereniging der Verzekeringsjuristen / Overleg met Assuralia / Accreditatiecommissie voortgezette vorming 12/02/2014 Kernbestuur Brocom 13/02/2014 Werkgroep Normalisatie 14/02/2014 Overleg met Assuralia / Overleg met Vivium / Overleg met Reprobel 17/02/2014 Overleg met Feprabel en BVVM 18/02/2014 ZA Hypotheek- en Verzekeringsbeurs / Overleg met Baloise Insurance 19/02/2014 Overleg met Ombudsdienst van de Verzekeringen / Raad van Bestuur Brokers Training 20/02/2014 Commissie voor Verzekeringen 21/02/2014 Elite van de Arbeid 24/02/2014 Raad van Bestuur Ombudsdienst van de Verzekeringen / Vereniging der Verzekeringsjuristen 26/02/2014 Persconferentie Assuralia ‘politiek memorandum’ 27/02/2014 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO / Overleg met diverse verzekerings maatschappijen inzake verjonging

Januari 2014 6/01/2014 Overleg met Feprabel en BVVM 8/01/2014 Overleg met Axa / Overleg met FOD Mobiliteit en Vervoer inzake bromfietsen / Raad van Bestuur Brokers Training 9/01/2014 Gemengde Opvolgingscommissie / Werkgroep Normalisatie 10/01/2014 Overleg met Vivium 14/01/2014 Overleg met Lloyd’s 15/01/2014 Overleg met diverse verzekeringsmaatschappijen inzake verjonging 16/01/2014 Overleg met Assuralia 20/01/2014 Overleg met Feprabel en BVVM 22/01/2014 Raad van Bestuur Brocom 23/01/2014 Overleg met de FSMA / Commissie voor Verzekeringen / Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II 24/01/2014 Elite van de Arbeid 27/01/2014 Overleg met Assuralia

Federatie voor Verzekerings-

Overleg met DKV / Paritair Comité 307 / Voordracht Kempische Verzekeringskring BIPAR meetings BIPAR meetings

50

en Financiële tussenpersonen


Startvergadering Syndicale Kamer Oost-Vlaanderen 1

Pensioenen: transparante informatieverstrekking

De minister stelt dat door de toenemende vergrijzing, het vroegtijdig stoppen met werken (werkelijke pensioenleeftijd in België is 59 jaar) en langere levensduur de federale uitgaven voor pensioenen aanzienlijk zullen blijven stijgen, wat op termijn niet vol te houden is. Daarom moet het huidige pensioensysteem herbekeken worden vanuit diverse invalshoeken. Dit kan bijvoorbeeld door de werkelijke pensioenleeftijd op te krikken naar 65 jaar, door de overheid goedkoper te laten werken of door meer geld opzij te laten zetten voor de uitbetaling van de pensioenen.

Gastspreker Vice-eerste minister en minister van Pensioenen, Alexander De Croo.

Op donderdag 20 februari organiseerde de Syndicale Kamer Oost-Vlaanderen1 haar jaarlijkse startvergadering te Daknam. Deze kon rekenen op de aanwezigheid van ruim 80 leden en als gastspreker Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Alexander De Croo. Voor minister De Croo bestaat het ‘pensioen’ eigenlijk uit 4 pijlers. Naast de drie gekende pijlers dient de eigen woning als vierder pijler meegerekend te worden. In die context blijft het behoud van de woonbonus dan ook van cruciaal belang voor de minister.

De startvergadering kon rekenen op ruim 80 leden.

Daarnaast werden de vergrijzing alsook de verschillende gunstmaatregelen die vroeger stoppen met werken in de hand werken, uitvoerig besproken. De idee dat oudere werknemers plaats moeten maken voor jonge opvolgers is volgens minister De Croo al lang achterhaald. Wat we volgens hem nodig hebben, is een mentaliteitswissel die stelt dat hoe meer er gewerkt wordt, hoe meer jobs er zijn. Dat kan natuurlijk alleen maar als er ook sprake is van een dynamische arbeidsmarkt die ondermeer ‘deeltijds werk’ en aangepaste ‘opleidingen’ voorziet.

Federatie voor Verzekerings-

51

en Financiële tussenpersonen


Ook op de mogelijke wijziging van de 80% - regel ging de minister kort in. Hij pleit ondermeer voor een onbeperkte backservice en een berekening op basis van het loon van het jaar van berekening. Dit behoort evenwel tot de bevoegdheid van minister Geens en daarover is concreet nog niets beslist. Hij twijfelt er zelfs aan of dit nog deze legislatuur zal gebeuren.

De avond werd afgesloten met enkele bedenkingen van FVF-voorzitter Roger Huygens aan het adres van de minister en met de expliciete vraag om de verzekeringssector, en in het bijzonder de federaties van verzekeringstussenpersonen, in de toekomst meer te willen betrekken bij het overleg en het nemen van bepaalde beslissingen.

AMEDES Belgium NV wenst verzekeringsportefeuilles over te nemen in verschillende regio’s. Verdere samenwerking blijft mogelijk. Discretie gewaarborgd. Neem contact op met Dhr. Vermaelen via sales@amedes.be of via onderstaande gegevens: Steenweg 3-1, 3540 Herk-de-Stad Tel.: 078 35 36 36

www.amedes.be

advertentie_vrijuit_28.03.2014_rechts.indd 1

19/03/14 16:33


Nieuwjaarsreceptie Syndicale Kamer Antwerpen Op 13 januari 2014 organiseerde ook de Syndicale Kamer Antwerpen een eerste activiteit ter opening van werkjaar 2014. Het betrof een nieuwjaarsreceptie die plaatsvond in Kasteel Byckhove te Wijnegem en door alle aanwezigen goed gesmaakt werd. Ook dit jaar wil deze kamer de nodige inspanningen leveren en organiseert daarom opnieuw twee thema-avonden in samenwerking met Syndicale Kamers Limburg en Vlaams-Brabant en opleidingsverstrekker Brokers Training. Meer info hierover volgt ten gepaste tijde.

Federatie voor Verzekerings-

De voorzitter van de Syndicale Kamer Antwerpen, Wim Denkens, verwees voorts kort even naar de talrijke verwezenlijkingen die het afgelopen jaar binnen FVF geboekt konden worden.

53

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Het FVF-team De structuur van FVF

Algemene Vergadering FVF

Raad van Bestuur FVF

Kelly Schamphelaere Directeur kelly.schamphelaere@fvf.be

Christophe Thoen Adjunct-directeur christophe.thoen@fvf.be 03 244 12 87

Ellen Flou Administratief medewerker

Sofie Stevens Juridisch medewerker

Isabelle JambĂŠ Financieel medewerker

Ellen Peeters Communicatieassistent

Filip Vos Commercieel medewerker

ellen.flou@fvf.be 03 244 12 80

sofie.stevens@fvf.be 03 244 12 85

isabelle.jambe@fvf.be 03 244 12 88

ellen.peeters@fvf.be 03 244 12 84

filip.vos@fvf.be 03 244 12 83

kvk interass adviseert uitsluitend via de lokaal Belgisch verzekeringsmakelaar. Als professioneel verzekeringsondernemer wilt u immers zoveel mogelijk van uw kostbare tijd besteden aan uw relaties en zo min mogelijk aan administratie en verzekeringstechnisch & juridisch studiewerk. www.kvk-interass.com

Federatie voor Verzekerings-

54

en FinanciĂŤle tussenpersonen


AR-CO Kan vanaf maart 2014 rekenen op een nieuwe kracht binnen haar Raad van Bestuur. De heer Eric Bombey zal naast het versterken van het directiecomité ook het voorzitterschap als a vaardigd bestuurder voor zijn rekening nemen.

NIEUWS VAN MAATSCHAPPIJEN AG Insurance Wordt de nieuwe titelsponsor van de Memorial Van Damme. De verzekeringsmaatschappij wil heel wat inzetten op de gezondheid en het welzijn van haar klanten, partners en medewerkers. Door sportbeoefening te promoten wil AG Insurance bijdragen tot een gezonde en evenwichtige samenleving.

Fidea Sloot een akkoord met AG Insurance voor het overdragen van haar portefeuille van contracten groepsverzekeringen en individuele pensioentoezeggingen. Deze portefeuille heeft een jaarlijks premie-incasso van 32 miljoen euro. Protect • Slaat samen met onderschrijvingsagentuur Euracor de handen in elkaar op het vlak van garantieverzekeringen in de bouwsector. Samen bieden ze voortaan tienjarige garantieverzekeringen voor de bouwsector aan. Protect handelt daarbij als verzekeringsmaatschappij en drager van het risico, daar waar Euracor handelt als underwriter voor de tarificatie en polisadministratie. Er kan gekozen worden voor verzekeringsformules met een maximum waarborg van 10 jaar hetzij op projectbasis of op recurrente basis. Voor beide polissen is de toekenning van de waarborg onderworpen aan de controle op de goede uitvoering van de werken door een onafhankelijk controlebureau. • Stelt Erik De Smedt aan als directeur underwriting en sales. De heer De Smedt werkt sinds november 2013 reeds aan de ontwikkeling van zaken via het makelaarskanaal, maar zal zich dus vanaf 2014 ook inzetten om een aantal extra doelgroepen op het vlak van beroepsaansprakelijkheid te ontwikkelen alsook om een verdere uitbreiding van het gamma technische verzekeringen binnen Protect te kunnen realiseren.

Allianz Lanceert een nieuwe waarborg op het vlak van woonverzekering. Concreet komt het erop neer dat de woonverzekering ‘Home Plan Xpert’ uitgebreid wordt. Allianz biedt namelijk drie jaar extra garantie op groot elektro. Deze nieuwe waarborg is van toepassing op groot elektro van minstens 400 euro en geldt voor kookplaten, ovens, micro-ovens, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, dampkappen, koelkasten en diepvriezers. De vernieuwde waarborg geldt niet alleen voor nieuwe contracten Home Plan Xpert, maar ook voor alle bestaande contracten Home Plan Xpert. Amma Verzekeringen verwelkomt de heer Pierre Cambier als nieuwe kracht. De heer Cambier zal als directeur de vergaderingen van het Directiecomité en van de Raad van Bestuur bijwonen en verantwoordelijk zijn voor de verkoop, marketing en communicatie. AR-CO Kan vanaf maart 2014 rekenen op een nieuwe kracht binnen haar Raad van Bestuur. De heer Eric Bombey zal naast het versterken van het directiecomité ook het voorzitterschap als afgevaardigd bestuurder voor zijn rekening nemen.

Nieuws vanwege uw verzekeringsmaatschappij? Bezorg het aan de redactie van Vrijuit op ellen.peeters@fvf.be.

Advertentie

GROEP VERBAET wenst portefeuilles over te nemen. Discretie gewaarborgd. Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem Vragen naar Jean-Luc of Philippe Verbaet tel.: 03-224 86 11 • fax: 03-227 09 56 e-mail: jean-luc.verbaet@groupverbaet.be philippe.verbaet@groupverbaet.be

Federatie voor Verzekerings-

55

en Financiële tussenpersonen


DÉ TOTAALOPLOSSING

VOOR DE VERZEKERINGSMAKELAAR

NIEUWSTE GENERATIE BEHEERSOFTWARE MET REVOLUTIONAIRE ÉN UNIEKE FUNCTIONALITEITEN => INSUSOFT 2020 !!!

PAPERLESS KANTOOR

INSUSOFT.BE

=> INSUDOC

DYNAMISCHE KANTOORWEBSITE MET KLANTENPORTAAL EN KOPPELING INSUSOFT: ONLINE CONSULTATIE, SCHADE – AANGIFTE, OFFERTEBEHEER, … UW EIGEN KANTOOR ‘APP’ EN SOCIALE MEDIA => INSUSITE EN INSUMAIL

CRMART.BE

11

1 CONFORM RECENTE WETGEVING TWIN PEAKS, MIFID, IMD II

BESTE PRIJS-KWALITEIT AANBOD

3

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN TIJDSWINST

PREMIEBEREKENING TIJDSREGISTRATIE ONLINE VLOOTSOFTWARE ONLINE CARGO – TOEPASSING => E-BROKER

13

MAATWERK EN PERSOONLIJKE SERVICE HARDWARE- EN TELEFONIE INTEGRATIE

1.300 KANTOREN EN 5.600 GEBRUIKERS

=> INSUTEL

5

16

INTERNATIONALE CRM GROUP CRMCONNECT.BE

CRM.BE

7

WHOLE IN ONE MET PERFECTE INTEGRATIE VAN UW BLOC RETOURS DANKZIJ ASWEB/INSUWEB

BEZOEK CRM GROUP Gentseweg 203, Waregem

18

9

Sinds 1992

GAZELLES

201 3


FVF Vrijuit 2014-01