Issuu on Google+

Vrijuit federatie voor verzekerings- en financiĂŤle tussenpersonen

november-december 2013

tweemaandelijks tijdschrift

6

V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Erkenning: P303450 Afzender: Vrijuit Autolei 250 2160 Wommelgem Afgiftekantoor: Antwerpen x

Dossier: FVF, bezige bij in 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Het makelaarskantoor in een modern kleedje: focus op efficiĂŤntie


BROKERS TRAINING - OPLEIDINGEN 2014 Op een leerzame manier de punten in het kader van de verplichte bijscholing halen. Hierna vindt u een overzicht van de opleidingen van Brokers Training voor de periode januari en februari 2014.

Scandic Antwerpen • • • • •

Verzekering Brand Speciale risico’s - verzekering materiële schade 9 punten verzekeringen - 3 avondsessies - start op 14 januari Verzekering B.A. Privé-leven en rechtsbijstand 9 punten verzekeringen - 3 namiddagsessies - start op 16 januari Productaansprakelijkheid en verzekering B.A. na levering 9 punten verzekeringen - 3 avondsessies - start op 16 januari Schaderegeling in de bouwverzekering: welke verzekeraar betaalt? 3 punten verzekeringen - 1 avondsessie op 4 februari Arbeidsongevallenverzekering - de praktijk 6 punten verzekeringen - 2 avondsessies - start op 5 februari

Brokers Training Antwerpen

Anti Witwas wetgeving - 1 namiddagsessie op 27 februari

Huis van de Bouw Zwijnaarde

• Arbeidsongevallenverzekering - de praktijk 6 punten verzekeringen - 2 avondsessies - start op 15 januari • Productaansprakelijkheid en verzekering B.A. na levering 9 punten verzekeringen - 3 avondsessies - start op 6 februari • Verzekering Brand Speciale risico’s - verzekering materiële schade 9 punten verzekeringen - 3 avondsessies - start op 10 februari • Wet op de landverzekeringsovereenkomst - actuele rechtsleer en rechtspraak 9 punten verzekeringen - 3 avondsessies - start op 17 februari • De vergoeding van de zwakke weggebruiker 3 punten verzekeringen - 1 avondsessie op 18 februari • Anti Witwas wetgeving - 1 avondsessie op 27 februari

Portima opleidingen

Niet minder dan 15 verschillende opleidingen op diverse locaties.

U wenst meer info over onze opleidingen? Raadpleeg onze website: www.brokerstraining.org


Vrijuit nr.6-2013

COLOFON Vrijuit Autolei 250 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 E-mail: info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 250 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen Eindredactie en coördinatie: Ellen Peeters Redactie: Ellen Peeters Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Roger Huygens Paul Baekeland Sofie Stevens David De Cock Ontwerp: www.tabeoka.be 2160 Wommelgem 1 Erkenning: P303450 Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties

Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Nieuws van onze leden 6 Kort Gezegd 8 Werken in de financiële sector: ook het makelaarskantoor heeft zijn troeven 9 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 17 ABCverzekering.be 18 Wist U dat? 19 DOSSIER: FVF, bezige bij in 2013 43 Het makelaarskantoor in een modern kleedje: focus op efficiëntie 49 Elektronische facturatie 51 FVF vertegenwoordigde u in oktober-november 53 Werkgelegenheid in het verzekeringswezen: cijfers 2012 56 Help ik ga mijn kantoor overlaten 58 FVF-staf 59 Nieuwe FVF-bestuursploeg 2014 59 Nieuws van maatschappijen

Federatie voor Verzekerings-

3

en Financiële tussenpersonen


VOORWOORD

FVF hoopt dat 2014 een jaar wordt van duidelijkheid, meer nog, een jaar gekenmerkt door pragmatisme, dit voor het makelaarskantoor én voor zijn klanten. In deze Vrijuit kan de lezer een overzicht terugvinden van de FVF-activiteiten in 2013. De variëteit aan dossiers waarmee FVF actief is bezig geweest, kan teruggevonden worden in het dossier ‘bezige bij’.

Als men aan FVF zou vragen om het jaar 2013 samen te vatten in één woord, ontsnapt het volgende woord spontaan uit de mond: onduidelijkheid. Afgelopen jaar werd gekenmerkt door een aantal nationale wetgevende initiatieven die in zesde versnelling op de verzekeringssector werden afgevuurd; initiatieven die theoretisch een verhoogde consumentenbescherming beogen maar in de praktijk al snel stoten op heel wat vraagtekens. Bovendien kan elke kritische geest zich terecht afvragen of deze initiatieven effectief zullen resulteren in een reële bijdrage aan de consumentenbescherming.

Het spreekt voor zich dat FVF haar actieve rol zal verder zetten in het nieuwe jaar. Over het ‘nieuwe jaar’ gesproken, namens de gehele FVF-ploeg een succesvol en gezond 2014!

Meer dan ooit werd FVF geconfronteerd met onduidelijkheden, bepalingen die in theorie misschien mooi klinken maar haaks staan op de werking in de praktijk. Het is niet onlogisch dat het makelaarskantoor door die onduidelijkheid in een mallemolen terecht komt van turbulente en inconsistente berichtgeving. Elk makelaarskantoor vraagt zich terecht af: welke impact hebben deze initiatieven op de toekomstige werking van mijn kantoor, alsook op de persoonlijke contacteconomie met mijn klanten?

Federatie voor Verzekerings-

Christophe Thoen Hoofdredacteur

4

en Financiële tussenpersonen


Welkom

Nieuws van onze leden

Best Verzekeringen bvba Zondernaamstraat 8 9940 Evergem TEL. 09 297 44 62 FAX 09 297 44 62

Marc Breugelmans bvba Pastorijstraat 50 2431 Veerle TEL. 014 84 12 56 FAX 014 84 12 57

Velebel bvba Bleregemstraat 104 bus A 1790 Affligem TEL. 053 66 40 02 FAX 053 66 84 70

Delassur bvba Torhoutse Steenweg 272 8200 Sint-Andries TEL. 050 38 39 40 FAX 050 72 08 40

Mertens Geert Rerum Novarumlaan 125 2170 Merksem (Antwerpen) GSM 0497 03 03 27

Zakenkantoor Alexis Vloemans bvba Steynstraat 363 – 367 2660 Hoboken (Antwerpen) TEL. 03 830 17 03

Dirk Beeckman Verzekeringen bvba Aardeweg 57 9406 Outer TEL. 054 33 02 54 FAX 054 33 02 55 Kantoor Brams bvba Molenstraat 13 3980 Tessenderlo GSM 0476 20 52 39

Parmentier Nadine Roeselarestraat 354 8560 Wevelgem TEL. 056 42 20 83 FAX 056 42 31 53 Pascale & Partners bvba Rapertingenstraat 166 bus 0.03 3500 Hasselt TEL. 011 76 20 35 Simon Vermeylen bvba Speelhofdreef 7 2970 Schilde TEL. 03 385 11 52 FAX 03 385 11 52

Kantoor Nijlen bvba Kerkstraat 1 bus A 2560 Nijlen TEL. 03 366 09 70 Kantoor voor Administratie en Beheer Verzekeringen bvba Lange Lobroekstraat 89-91 2060 Antwerpen TEL. 03 337 28 70 FAX 03 337 28 71

Van Asch Johan Provinciale Steenweg 172 2627 Schelle TEL. 03 887 08 30

Zakenkantoor Blockx bvba Turnhoutsebaan 108 2400 Mol TEL. 014 31 65 84 FAX 014 31 03 96 Zakenkantoor Mertens BVBA Pastorijstraat 50 2431 Veerle TEL. 014 84 12 56 Zakenkantoor Vanbiervliet bvba Roeselarestraat 26 A01 8600 Diksmuide TEL. 051 50 33 11 FAX 051 50 22 88

Ledenweetjes Op 27 december 2013 werd het nieuwe kantoor van ons lid Geeurickx & co feestelijk geopend. FVF wenst hen van harte proficiat!

Gecondoleerd

Op 8 november 2013 overleed mevrouw Patricia Winnen, echtgenote van de heer Koen Torfs, ondervoorzitter van FVF. FVF wenst de familie erg veel sterkte.

Federatie voor Verzekerings-

5

en Financiële tussenpersonen


KOrt gezegd mt Lloyd Life verwelko Directiecomité Delta

nieuweling

ans deel uit van het mevrouw Christel Droogm akt ma 4 201 i uar r het jan 1 Sinds verantwoordelijkheid voo yd Life. Zij draagt er de Llo ta Del van is ité ans com directie ent. Mevrouw Droogm ting & Product Developm rke Ma es, Sal ent em depart op binnen ING Bank. bouwde reeds ervaring master in Economics en

prijzen op Jan De Pagie valt in de nference Co ce an de Belgian Insur

Nationale Suisse België stelt nieu we CEO ad interim aan

de Belgian Insurance Op de eerste editie van iatief van Kluwer) Conference (nvdr. een init sultant voor de FSMA, kreeg Jan De Pagie, con . Personality toegekend de prijs van Insurance voor zijn rol in de Hij behaalde deze prijs uw wettelijk systeem nie een ontwikkeling van er eid moet bieden wanne dat meer rechtszekerh ijen premies of verzekeringsmaatschapp wijzigen. en ard wa verzekeringsvoor werden ook Paul Carty ie Pag De Naast winnaar Jan s (Feprabel) en Claude (BIPAR), Vincent Magnu . r de award genomineerd Rapoport (Portima) voo e rag bijd 2 een voorname Ook zij leverden in 201 een professionele van in de ontwikkeling de zekeringsproducten aan dienstverlening van ver

Wolfgang Gemünd werd aangeste ld als nieuwe CEO ad interim ter vervanging van de heer Pierre Cambier. Wolfgang Gemünd is sind s 2005 actief in verschillende functies binnen Nati onale Suisse. In zijn laatste functie, voor het word en van CEO ad interim, was hij lid van de direc tie van de groep met de verantwoordelijkheid voor de internationale Speciality Lines en de buitenlandse handel.

eindklant.

Tweede campagne voor

Wikifin.be

De FSMA startte een nie uwe campagne op haa r website Wikifin.be in ‘wonen’. Consumenten verband met het onderw worstelen namelijk me erp t heel wat vragen over hun bijvoorbeeld de vraag of woning. Zo stellen ze zich je een brandverzekering moet afsluiten voor een kopen eerder dan huren; studentenkot; of ze mo waarmee ze rekening mo eten eten houden als ze een Het doel van de campag woning kopen, etc. ne is het geven van me er ruchtbaarheid aan de we hen aan te sporen deze bsite bij het grote pub te raadplegen bij het zoe liek en ken naar antwoorden op De site over financiële geldgerelateerde vragen vorming is te bereiken . via www.wikifin.be

Federatie voor Verzekerings-

6

en Financiële tussenpersonen


Unizo Peterschapsproject

ct rond familiale t een peterschapsproje satie Unizo van start me ani org ers em ern rganiseerd en ond t Midden januari gaa rs in alle provincies geo n van 20 à 25 deelneme epe gro in n rde wo olgers, in dit opv sies r overname. Deze ses voor overlaters als voo nemen stappen, zowel te de die s ert exp n begeleid door ervare of op het nummer proces belichten. e/ondernemersforum vinden op www.unizo.b te ug ter is nt tre rom Meer informatie hie 02/ 21 22 527

Verzekeringsmaatsc ha

ppijen bobben erop los

De gekende Bob-camp agne zal dit jaar een and ere invulling krijgen. Het is dit keer niet zozeer de persoon ‘Bo b’ die centraal staat, maar eerder het werkwoord ‘bobben’. Nie uw is ook dat verzekeringsmaatschapp ijen hieraan via Assura lia en aan de hand van eigen commu nicatiemiddelen actief deelnemen. Het verzekeringsaspect ma g namelijk zeker niet uit het oog verloren worden.

Verzekeringsmaatschapp ijen zullen aan de hand van banners op hun websites en de verspreiding van de bro chu re ‘ook je verzekeraar BOBT met je mee’ actie voeren. Lat er op het jaar zal er door de verzekeringsm aatschappijen zelfs een heu se BOBwedstrijd georganiseer d worden.

Tips & Tricks voor een

optimale bijstand va n

Luc Ver Nieuwe koers voor

haert

Verhaert, gaf zijn Vice-CEO van Baloise, Luc nieuwe wending. De carrière sinds kort een angs onder andere heer Verhaert stond onl teus naar Baloise in voor de switch van Na Insurance. als zelfstandig Luc Verhaert blijft actief ats zal hij dit ten adviseur. In de eerste pla urance doen, maar dienste van Baloise Ins nnen zijn skills aan te heeft daarnaast ook pla zekeringsmarkt. bieden aan de gehele ver

de verzekerde

Op 13 februari aanstaand e organiseert Studipolis (nvdr. opleidingscentrum organisatie ‘die Keure’) van een opleiding voor ver zek erin gstussenpersonen inzake afhandeling van een ver de keersdossier zowel in min nelijke fase als in strafre burgerlijke procedure. chterlijke- of Meer informatie alsook de mogelijkheid tot ins chrijven vindt u op ww w.studipolis.be.

Advertentie

S-Team cvba makelaarscollectief Verschillende makelaars over gans Vlaanderen zoeken over te nemen portefeuilles

DISCRETE BEHANDELING VAN OVERNAME EN VERDERZETTING tel.: 050-28 02 31 • gsm: 0474-31 00 34 e-mail: overnames@s-team.be

Federatie voor Verzekerings-

7

en Financiële tussenpersonen


Werken in de financiële sector:

ook het makelaarskantoor heeft zijn troeven

Op 9 november verscheen er in De Standaard en Het Nieuwsblad een dossier van Jobat dat specifiek gewijd werd aan werken in Finance en Verzekeringen. De financiële sector creëert namelijk een brede waaier van jobmogelijkheden voor geïnteresseerde werkzoekenden. Dat het makelaarskantoor ook een werkgever bij uitstek kan zijn, kwam uitgebreid aan bod in het jobdossier. Welke de troeven zijn van werken bij een makelaarskantoor staat te lezen in onderstaand interview met Christophe Thoen, adjunct-directeur van FVF. Dit specifieke artikel werd bezorgd aan alle kandidaten in de Jobatdatabase die interesse tonen in een job binnen Finance en Verzekeringen.

bij hen op kantoor posten. De website biedt bezoekers daarnaast ook de mogelijkheid om spontaan te solliciteren.

Dat FVF de instroom in het beroep van verzekeringsmakelaar volop ondersteunt en aanmoedigt blijkt onder andere uit onderstaand artikel. Daarnaast ontwikkelde de beroepsfederatie onlangs in samenwerking met Jobat een heuse jobsite, www.werkenbijeenverzekeringsmakelaar.be. Hierop kunnen FVF-leden openstaande vacatures

Federatie voor Verzekerings-

Aan de FVF-jobsite werd ook een Linkedingroep gekoppeld. Deze kreeg de naam ‘werken bij een verzekeringsmakelaar’. Alle nieuwe geposte vacatures worden in deze Linkedingroep gepost. Om het ledenaantal van deze groep te verhogen, roept FVF alle lezers van Vrijuit - die over een Linkedinprofiel beschikken - op om hiervan lid te worden.

8

en Financiële tussenpersonen


Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012


Assuralia maakte naar jaarlijkse gewoonte een rapport op waarin de voornaamste resultaten en kerncijfers van de verzekeringsmarkt in 2012 opgelijst staan. Deze werden voorgesteld op 5 november 2013. Het laatste Vrijuit-nummer van 2013 leent zich uitstekend om stil te blijven staan bij de belangrijkste cijfers.

Algemeen Een aantal penibele momenten deden het tegendeel vaak verwachten, maar de verzekeringssector slaagde erin om in 2012 overeind te krabbelen. Het eindrapport van de Belgische verzekeringsmaatschappijen voor 2012 hoeft niet per se onder stoelen of banken gestoken te worden.

het jaar 2013 duiden namelijk opnieuw op een mogelijke recessie voor de sector. Sterke incassogroei in 2012 Het jaar 2012 hield een nominale stijging van het incasso met 10% van het totale volume van rechtstreekse zaken in België in en dat na een daling met 0,9% in 2011 en een stijging met 4,1% in 2010. Het premie-inkomen komt zo uit op 32,3 miljard euro, tegenover 29,4 miljard in 2011.

Een nominale omzetgroei van 10% in 2012 wijst er namelijk op dat de Belgische verzekeringssector na jaren van negatieve resultaten en stagnatie eindelijk opnieuw positief scoort. Toch is die trend niet overal waar te nemen. In het segment van de individuele levensverzekeringen blijven spaarproducten met rentewaarborg aanmodderen. De omzet van spaarproducten met beleggingsfondsen verdubbelt daarentegen met meer dan de helft. Toch blijft de vraag naar deze producten erg variabel aangezien de aandelenmarkt erg wisselvallig is en dit soort producten vooral langs banknetwerken wordt verhandeld.

Eén van de verklarende factoren voor deze toename is de invoering van een hogere verzekeringstaks op het merendeel van de producten leven individueel van 1,1% naar 2%. Hierdoor kende de verkoop van dit type producten eind 2012 een sterke toename. Toch mag deze regeringsbeslissing niet als enige oorzaak naar voren geschoven worden. De toename van het totale incasso 2012 valt vooral te verklaren door de verrichtingen in de tak Leven. Daar stijgt het premie-inkomen bij groepsverzekeringen met 8,4%. Binnen individuele levensverzekeringen stijgt het premie-inkomen voor verzekeringsproducten die verbonden zijn aan beleggingsproducten met 121,9% (!) en voor kapitalisatieverrichtingen met 8%. Individuele verzekeringsproducten met gewaarborgde rente kennen daarentegen een daling van 4,6%.

Schadeverzekeringen doen het qua groei in 2012 relatief goed. Een omzetevolutie die onder het inflatiecijfer ligt en een aantal factoren die ervoor zorgen dat er minder nieuwe auto’s aangekocht worden, zorgen wel voor een lagere groei in de tak Auto. Een stijging van de omzet is daarentegen merkbaarder voor brandverzekeringen. Toch dient voorzichtig omgegaan te worden met bovenstaande positieve tendens. De eerste omzetcijfers van

Federatie voor Verzekerings-

10

en Financiële tussenpersonen


Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Penetratiegraad van de Belgische verzekeringssector in het Europese landschap

Top 15 van voornaamste verzekeringsmaatschappijen in 2012.

Bij Niet-Leven steeg het premie-inkomen vooral in de takken Transport (+ 16,2%), Arbeidsongevallen (+ 6,3%), Algemene BA (+ 6,1%) en Rechtsbijstand (+ 5,6%). Het totale jaarincasso voor Niet-leven bedroeg hiermee vorig jaar 10,9 miljard euro. De top vijftien van de voornaamste verzekeringsmaatschappijen onderging in vergelijking met 2010 een aantal wijzigingen.

Ontwikkeling van de belangrijkste resultaten A. Levensverzekering In 2012 stegen de premie-inkomens met 2,6 miljard euro in vergelijking met 2011 en komen zo op een totaal van 21,1 miljard euro. Dit is ook meteen het hoogste niveau

Uit de jaarlijkse incasso-enquête die onlangs door Assuralia gevoerd werd en die het Belgische incasso van bijna alle aan de Nationale Bank van België rapporterende verzekeringsmaatschappijen omvat, blijkt dat AG Insurance ook in 2012 de grootste verzekeringsgroep blijft. Met een totaal marktaandeel van 21,3% staat de verzekeringsmaatschappij bovenaan. KBC bekleedt in 2012 de tweede plaats en AXA de derde. Ethias en Belfius volgen daarna op plaats vier en vijf. Ergo maakt een opwaarts sprongetje met één plaats en Fidea komt als nieuweling in het rooster te staan. Uiteraard is Fidea geen nieuwe verzekeringsmaatschappij, maar werd voorheen wel mee opgenomen in de cijfers van verzekeringsgroep KBC.

Federatie voor Verzekerings-

Levensverzekeringen algemeen

11

en Financiële tussenpersonen


B. Niet- Levensverzekering

sinds 2008. De technische voorzieningen namen in 2012 toe met 7,8 miljard euro en leveren een totaal op van meer dan 191 miljard euro, hetgeen een groei betekent van 4,2%.

• Arbeidsongevallen (Wet van 1971) Tussen 2004 en 2008 kende het incasso in de tak Arbeidsongevallen een continue stijging. Vanaf 2008 daalde dit cijfer drie jaar op rij hetgeen in een daling van 10,5% resulteerde op drie jaar tijd. Deze daling was te wijten aan een drietal redenen:

• Individuele levensverzekeringen met een gewaarborgde rentevoet (tak 21-22-26) Net als in 2011 kent het premievolume van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente in 2012 een daling. Het premie-incasso bedraagt 11,2 miljard euro tegenover 11,6 miljard euro in 2011. Consumenten zijn door de lage gegarandeerde intrest eerder geneigd te kiezen voor een individuele levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen.

Eerst en vooral daalde de tewerkstelling in 2009 als gevolg van de economische crisis die ontstond in 2008. Verder deed zich een procentuele toename voor van het aantal bedienden en een afname van het aantal arbeiders. Ook de sterke concurrentiestrijd die heerst tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen kan zeker toegeschreven worden aan deze daling.

De technische voorzieningen bedragen bijna 121 miljard euro hetgeen neerkomt op een stijging van 3,3 miljard euro ten opzichte van 2011.

In 2012 komen de beleggingsopbrengsten te liggen op 330 miljoen euro, een bedrag dat 15% hoger ligt dan in 2011. Het nettoresultaat van de verrichtingen ‘Arbeidsongevallen – wet van 1971’ bedraagt 9,2% van de premies. Dit is een positief netto technisch financieel saldo van 91 miljoen euro. Dit saldo ligt aanzienlijk hoger dan 31 miljoen in 2011.

Individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet (tak 21-22-26)

Arbeidsongevallen (Wet van 1971)

Federatie voor Verzekerings-

12

en Financiële tussenpersonen


Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

• Brand, ongevallen en andere risico’s (BOAR) In 2012 bedraagt de schadelast in functie van de verdiende premies 64% tegenover 63,5% in 2011. De relatieve uitkeringen liggen in 2012 lager dan in 2011, maar aangezien de voorzieningen voor schadegevallen in 2012 toenemen, ligt de schadelast in 2012 toch hoger dan in 2011. Door een toename van de schadegevallen en andere technische lasten neemt de combined ratio toe met 2,4 procentpunten in vergelijking met 2011. Dit levert een relatief technisch resultaat op van 2,6%.

De collectieve ongevallenverzekeringen kenden in de periode van 2008-2011 een toenemend incasso van 5%. In 2012 daalde dit incasso echter met 15,7% en dit door de verplaatsing van een belangrijk contract naar de buitenlandse markt. De schadelast bedraagt, zonder rekening te houden met interne kosten, de laatste jaren minder dan 40% van de verdiende premies.

De financiële opbrengsten liggen in 2012 op het hoogste niveau sinds vijf jaar.

Ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen)

Brand, ongevallen en andere risico’s (BOAR) Overzicht van de belangrijkste BOAR-takken • Ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) Het incasso van de individuele ongevallenverzekeringen, ook gekend als de bestuurdersdekkingen, werd gekenmerkt door een toename van 3,1% in 2012.

Federatie voor Verzekerings-

13

en Financiële tussenpersonen


• Ziekte o Gewaarborgd Inkomen In 2012 neemt het incasso voor de individuele verzekeringen gewaarborgd inkomen af met 0,3% daar waar het incasso voor de collectieve verzekeringen in 2012 een toename kent van 4,5%. De schaderatio voor individuele verzekeringen bedraagt in 2012, 60,7%, daar waar die van de collectieve verzekeringen gelijk is aan 74,6%.

Ziektekostenverzekering

• Voertuigcasco De stijging van het incasso voor de tak Voertuigcasco blijft in 2012 eerder beperkt. Een erg groot deel (86%) van dit incasso heeft betrekking op dekkingen van voertuigen voor toerisme en zaken. Een daling van het aantal nieuw ingeschreven wagens in 2012 (-15%) zorgt voor een daling van het aantal wagens met een volledige omnium dekking. Verder is een goed resultaat op te merken voor wat de diefstalverzekeringen betreft. Deze blijven voor alle categorieën van voertuigen positief. De Federale Politie registreerde in 2012 een totaal van 11.725 diefstallen, daar waar dit aantal nog rond de 40.000 lag in het jaar 2000. Het aantal ‘diefstallen uit of aan voertuigen’ ligt in 2012 op 76.081, hetgeen daarmee op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar komt te liggen.

Gewaarborgd Inkomen o Ziektekostenverzekering Daar waar het incasso ziektekostenverzekering in de periode 2008-2011 jaarlijks een forse groei kende, blijft deze in 2012 eerder beperkt tot 3%. Van dit incasso heeft 44% betrekking op individuele contracten. Het overige percentage (56%) heeft betrekking op collectieve contracten. Het incasso van de individuele contracten kent in 2012 een stijging van 2,2%, daar waar dat van de collectieve contracten stijgt met 3,6%. De schadelast kende in 2012 een daling die net als vorig jaar gedeeltelijk verklaard wordt door de afschaffing van de kamersupplementen voor een tweepersoonskamer vanaf 1 januari 2010.

Voertuigcasco

Federatie voor Verzekerings-

14

en Financiële tussenpersonen


Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Doordat hoge provisies worden aangelegd om hogere schadevergoedingen te kunnen dekken, kent de schadelast een stijging ten opzichte van de premies.

• Brand Voor woningen neemt het incasso in 2012 toe met 6,7%. De gemiddelde premie stijgt naar 289 euro in 2012. De schadelast daalt door de hogere storm- en overstromingsschade in 2010 vergeleken met 2011 en 2012 en door de tariefaanpassingen die door een aantal verzekeringsmaatschappijen doorgevoerd werden. In 2012 ontving het tariferingsbureau 57 meldingen van overstromingsschadegevallen. De totale kost hiervan wordt geschat op een bedrag van 232.500 euro tegenover 1,3 miljoen euro in 2011. BA Motorrijtuigen • Algemene BA Na afnames in 2010 en 2011 neemt het incasso van ‘BA exploitatie en na levering’ en ‘BA beroepen’ toe. Ook de incasso’s voor ‘BA privé-leven’ en ‘andere BA’ kennen een stijging in 2012. Voor de ‘BA publieke inrichtingen’ blijft het incasso de laatste jaren vrij stabiel. In 2012 wordt het totaal aantal polissen ‘BA familiale’ op 4,05 miljoen geschat. Ongeveer 90% van alle huishoudens beschikt over een polis ‘BA familiale’. Zij betalen hiervoor jaarlijks gemiddeld 45,6 euro, exclusief taksen.

Brand

• BA motorrijtuigen De periode 2009-2012 wordt gekenmerkt door een toename van het incasso voor de tak BA motorrijtuigen. Het gemiddelde incasso per voertuig bedraagt 306 euro in 2012. In de groep ‘toerisme en zaken’ ligt dat bedrag op 318 euro. De schadefrequentie in 2012 daalt (-6,45%) door betere weersomstandigheden en een versterkte aandacht voor veiligheid in het verkeer. Algemene BA

Federatie voor Verzekerings-

15

en Financiële tussenpersonen


• Rechtsbijstand o Rechtsbijstand voertuigen De gemiddelde premie, exclusief taksen, voor rechtsbijstand aan iemands voertuig, bedraagt in 2012 gemiddeld 40,60 euro. In 2011 lag dit bedrag op 39,60 euro. De schadelast bedraagt in de periode 2008-2012 minder dan 45% van de premies. Rechtsbijstand andere dan voertuigen

• Hulpverlening De diensten die hulp bieden en raad geven aan verzekerden, op reis als thuis, stellen dat het incasso gedeeltelijk toenam. Hulpverlening aan zieken en mindervaliden en technische assistentie bij huiselijke problemen zoals verwarming en elektriciteit vallen vooral op. Een andere verklaring voor de toename van het incasso is het ontstaan van uitgebreidere verzekeringsproducten die voldoen aan de noden en de eisen van de klant. Zo werd bijvoorbeeld de optie natuurrampen in het leven geroepen die het risico dekt van een verblijf dat ongewild langer duurt, alsook het door- of terugzenden van klanten bij natuurrampen of andere gevallen van overmacht.

Rechtsbijstand voertuigen o Andere rechtsbijstand In de periode 2008-2012 stijgt het incasso van de ‘rechtsbijstand andere dan voertuigen’ met 40%. Hiermee is het één van de snelst toenemende incasso’s in Niet-Leven. Ongeveer 77% van dit incasso heeft betrekking op de verzekering rechtsbijstand privéleven. Het andere percentage (23%) slaat op de rechtsbijstand van ondernemingen. De gemiddelde premie die men betaalt, wordt bepaald door het type dekking. Deze wordt voorzien in het contract en kan sterk variëren. In 2012 stijgt de schaderatio tot 59,4%. Deze toename is te wijten aan een verhoging van de uitkeringen alsook van de voorzieningen.

Hulpverlening

Federatie voor Verzekerings-

16

en Financiële tussenpersonen


Assuralia lanceert ABCverzekering.be Informeert de gewone man in de straat zich vandaag voldoende over wat verzekeringen zijn of tegen welke risico’s hij zich best verzekert? Niet echt. Zolang hij geen slachtoffer werd van een schadegeval, staat hij niet te springen om zich op vrijwillige basis te verdiepen in verzekeringen. Consumenten hebben namelijk vaak de indruk dat ze teveel betalen voor datgene wat ze in de plaats krijgen. De verzekeringssector is één van de weinige sectoren waar de klant betaalt alvorens hiervoor iets terug te krijgen. Hierdoor heerst bij velen de opvatting dat het betalen van verzekeringen een overbodige kost is…tot men slachtoffer wordt van een schadegeval natuurlijk. Assuralia wil deze ingesteldheid bij de burger veranderen en lanceerde daarom ABCverzekering.be. Wat vindt een bezoeker op ABCverzekering.be? Een belangrijk onderdeel van de website zijn de zogenaamde checklists. Deze schetsen bepaalde levensgebeurtenissen zoals onder andere samenwonen; een overlijden in je familie of schade veroorzaakt door noodweer.

Met de ontwikkeling van de website ABCverzekering.be wil Assuralia de burger duidelijk maken dat preventie en risicobesef inzake verzekeringen van groot belang zijn. De nieuwe website moet dit op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier communiceren. De terug te vinden informatie heeft een luchtig karakter en werd opgemaakt buiten elk commercieel oogmerk.

Per levensgebeurtenis wordt verteld welke voorzorgen je best neemt op het vlak van verzekeringen. Daarnaast geeft de website ook een antwoord op vaak gestelde vragen en reikt hij verschillende infobrochures aan.

WEETJE

FVF kreeg de bevestiging van Assuralia dat de inhoud van de site ter beschikking gesteld zal worden op de IBP catalogus. Op die manier kunnen verzekeringsmakelaars de content ook gebruiken op hun eigen website.

Federatie voor Verzekerings-

17

en Financiële tussenpersonen


Wist u dat? FVF probeert haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Door het regelmatig versturen van elektronische nieuwsberichten wil zij ervoor zorgen dat de leden steeds mee zijn. Via onderstaande ‘facts’ kan u zelf nagaan hoever uw kennis van de actua reikt.

Let’s check

Uw score

1.

10/10-9/10

Wist u dat… FVF sinds 21 oktober 2012 haar intrek nam in een nieuw kantoorgebouw?

Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze site meer dan regelmatig, prima!

2. Wist u dat… de Commissie voor Verzekeringen onlangs twee nieuwe adviezen uitbracht?

8/10-7/10

Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort!

3. Wist u dat… FVF diverse updates verstuurde met betrekking tot Twin Peaks II?

6/10-5/10

4. Wist u dat… verzekeringsmaatschappij Amlin het FVFstandaardagentschapscontract aanvaardde?

Net erdoor. Informeer u nu nog beter door snel naar www.fvf.be te surfen.

5. Wist u dat… er sinds 1 november 2013 steeds een groene kaart voorgelegd dient te worden bij de keuring van een voertuig?

4/10-3/10

6. Wist u dat… FVF-leden een communicatie kunnen terugvinden op de ledenzone van FVF vanwege Unizo inzake de verhoging van de liquidatiebonus?

2/10-0/10

Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be.

U bent nog niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden dagelijks informeert via haar website? Ga snel een kijkje nemen op www.fvf.be

7. Wist u dat… de eengemaakte Europese betaalruimte, ook SEPA genoemd, vanaf 1 februari 2014 in voege treedt?

U kan bovenstaande feiten nog een keer grondiger herlezen op www.fvf.be onder de rubrieken ‘laatste nieuws’ en ‘exclusief ledennieuws’.

8. Wist u dat... er geen schrappingen meer worden doorgevoerd van nummerplaten aan de DIV-loketten?

Leden kunnen hun inloggegevens voor het exclusief ledennieuws aanvragen via FVF.

9. Wist u dat…FVF samen met 20 andere beroepsorganisaties het Protocol Elektronische Facturatie ondertekende bij Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel? 10. Wist u dat… de termijn voor het afleggen van het examen kredietbemiddelaar segment consumentenkrediet verdaagd werd naar 31 december 2014?

Federatie voor Verzekerings-

18

en Financiële tussenpersonen


DOSSIER FVF, bezige bij in 2013 Naar jaarlijkse gewoonte wil FVF in nummer zes van Vrijuit een overzicht bieden van heel wat dossiers waarin zij afgelopen jaar actief was. FVF voerde namelijk heel wat overleg met diverse spelers in de sector; heel wat beslissingen werden genomen en diverse initiatieven werden gelanceerd. Hierna volgt een uitgebreid overzicht, dat een idee geeft van waar FVF zich het afgelopen jaar ondermeer mee bezig hield. Per thema wordt opgesomd welke de belangrijkste topics in 2013 waren en dit in 2014 nog steeds zullen zijn.

Federatie voor Verzekerings-

19

en FinanciĂŤle tussenpersonen


1 Opvolging van reglementering op nationaal niveau

1. Twin Peaks II De ‘Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten of diensten alsook de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen’, beter bekend als Twin Peaks II, domineerde afgelopen jaar de agenda van FVF.

zekeringssector. Tijdens het zomerreces mocht FVF kennis nemen van de ontwerpteksten van KB’s. Samen met de andere makelaarsfederaties werd opnieuw een position paper opgemaakt die bezorgd werd aan de FSMA en diverse kabinetten. FVF stelde immers vast dat er heel wat onduidelijkheden waren over de draagwijdte van bepaalde wetsartikelen (toepassingsgebied, transparantie, informatieverstrekking t.a.v. de klant, belangenconflicten,…). Verder hekelde zij de onrealistische timing van 1/01/2014. FVF vond het een goede zaak dat, mede door haar inspanning, de deadline uiteindelijk verdaagd werd naar 30/04/2014. Dit neemt niet weg dat de timing erg krap blijft.

De wet heeft ondermeer een uitbreiding van de bevoegdheden van de FSMA en een uitbreiding van de MiFIDgedragsregels naar de verzekeringssector tot doel. In het voorjaar van 2013 werd een voorontwerp van deze wet aangenomen in de Ministerraad wat zich daarna vertaalde in het indienen van een wetsontwerp door de regering voor het zomerreces.

Tijdens de redactie van dit artikel werden de uitvoeringsbesluiten nog niet gepubliceerd. Teneinde meer duidelijkheid te krijgen, werden er eind 2013 werkgroepen opgericht in de schoot van de FSMA, dit mede op vraag van FVF. De FSMA zal, mede op basis van de besprekingen binnen de werkgroepen, een circulaire opmaken waarbij bepaalde aspecten van de wetgeving verder worden toegelicht. Bij de invulling van de nieuwe verplichtingen, pleit FVF onverminderd voor een level playing field tussen de verschillende distributiekanalen (verzekeringsmakelaars, direct writers, verzekeringsagenten). Voor alle distributiekanalen dienen de regels en voorwaarden gelijk te zijn, anders kan dit marktverstoring veroorzaken wat niet in het belang van de consument is.

FVF heeft samen met Feprabel en BVVM verschillende position papers verspreid waarbij de makelaarsfederaties ondermeer pleitten voor het uitstellen van de werkzaamheden tot het Europese kader definitief gekend is. Op Europees niveau zijn immers gelijkaardige werkzaamheden aan de gang (zie pagina 29, rubriek IMD II). Hierdoor wordt een scenario ontwikkeld waarbij twee verschillende regulerende initiatieven onvoldoende op elkaar afgestemd worden. Een andere kritiek van de federaties was het gebrek aan overleg met de sector. In dat verband hebben de makelaarsfederaties gepleit voor een hoorzitting tijdens de parlementaire werkzaamheden. Hoewel binnen De Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat heel wat argumenten en standpunten van FVF door de oppositie werden verdedigd, schakelde de meerderheidspartijen naar de hoogste versnelling om tijdens de zomermaanden het licht op groen te zetten. De Wet Twin Peaks II werd gestemd medio juli. De publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 30 augustus van afgelopen jaar.

Daarnaast startte FVF samen met de andere makelaarsfederaties werkzaamheden op om deze nieuwe regels te vertalen naar het praktisch kader van de verzekeringsmakelaar. FVF zal de nodige tools en documenten uitwerken om uitvoering te geven aan de wetgeving, en deze ter beschikking stellen aan haar leden. Ook met Assuralia is druk overleg bezig, ondermeer in het kader van de invulling van de zorgplicht (suitability-test, appropriateness-test). Er wordt druk gewerkt aan de opmaak van uniforme vragen en achterliggende beleggersprofielen. De makelaarsmaatschappijen kunnen bijgevolg hun pro-

Aanvullend moest de regering in het najaar van 2013 nog een aantal uitvoeringsbesluiten uitwerken waarbij men rekening moest houden met de specificiteiten van de ver-

Federatie voor Verzekerings-

20

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

2. Wet verzekeringen Op 7 november 2013 keurde de minsterraad een voorontwerp van wet inzake verzekeringen goed.Het beoogt onder meer de codificatie van een omvangrijk deel van de huidige wetgeving voor verzekeringen. De Commissie voor Verzekeringen bracht hierover op 20 september 2013 een advies uit (zie pagina 27-28, rubriek Commissie voor Verzekeringen). FVF heeft in dit kader sterk gelobbyd voor een uitdrukkelijke wettelijke basis voor het elektronisch archiveren voor de verzekeringstussenpersonen. In een aparte position paper heeft FVF dit bepleit met juridische argumenten en meteen ook een oplossing voorgesteld. Die oplossing bestaat in het uitbreiden van de bestaande specifieke wetgeving die van toepassing is op verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen verzekeringstussenpersonen hiervan ook gebruik maken. De Commissie voor Verzekeringen heeft dit argument en voorstel tot oplossing in elk geval in haar advies geĂŻntegreerd. Het is nu uitkijken naar de definitieve tekst van het wetsontwerp om te besluiten of het voorstel van FVF weerhouden werd.

ductenaanbod enten op deze sectorale beleggersprofielen. Dergelijk operationeel initiatief is van cruciaal belang voor de verzekeringsmakelaar in Leven. Daarnaast spelen de softwareleveranciers een belangrijke rol in het operationeel vertalen van een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen. FVF heeft in dit kader eind 2013 een informatieronde georganiseerd voor de diverse softwareleveranciers. In 2014 blijft dit dossier voor FVF prioriteit ten top. Samen met de andere makelaarsfederaties blijft FVF zich verder inzetten om dit dossier tijdig te vertalen naar het praktisch werkkader van de verzekeringsmakelaar. Maar ook de informerende rol van FVF naar de leden toe blijft centraal staan. Zo zal FVF haar leden hierover onverminderd blijven informeren en dit aan de hand van praktische infosessies. Het is en blijft de betrachting van FVF dat leden, met de volledige ondersteuning van FVF, kunnen inspelen op het toekomstig aangepast wetgevend kader.

Federatie voor Verzekerings-

Opmerkelijk is ook dat academici zich in een open brief kritisch uitgelaten hebben over dit initiatief. Zij bekritiseren vooral het gehaaste en onvolledige karakter van de codificatieoefening. Wat uiteraard voor praktische toepassingsproblemen kan zorgen. FVF en de Commissie voor Verzekeringen brachten elks een gelijkaardige bezorgdheid tot uiting in hun respectievelijk(e) nota/advies.

21

en FinanciĂŤle tussenpersonen


3. Wetboek Economisch Recht • Boek XII: Recht van de elektronische economie Stand van zaken: De tekst is aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Belang: Dit boek is vooral van belang in het licht van elektronische archivering. De wetgever wil hiermee een performant wettelijk kader bieden voor de papierloze werkomgeving (paperless office).

FVF bracht het al eerder ter sprake, er is een Wetboek Economisch Recht in de maak. Het betreft een bijzonder grote codificatieoefening om alle wetgeving van economische slag te bundelen. De codificatie zal een duidelijk en duurzaam wettelijk kader creëren wat de transparantie en efficiëntie bevordert. Idealiter wordt dit Wetboek dan ook een instrument ter stimulatie van de economische groei en activiteit. Voor wat betreft de verzekeringssector zijn vooral volgende drie boeken van belang:

FVF twijfelt er niet aan dat deze wetgeving een stap vooruit is. Of de stap vooruit groot genoeg is om originele papieren documenten te kunnen vernietigen, moet toch nog nader worden bekeken.

• Boek VI: Marktpraktijken en bescherming van de consument Stand van zaken: De tekst is aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Belang: De bestaande Wet Markpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) zal worden geïntegreerd in dit boek VI. In deze wet is de wettelijke basis terug te vinden voor het verbod inzake koppelverkoop voor wat betreft financiële diensten. Een eerste lezing van de tekst doet ons besluiten dat dit artikel quasi onveranderd behouden blijft.

Hoewel er duidelijk hard gewerkt wordt aan het Wetboek Economisch Recht is het wellicht toch nog even wachten op de eigenlijke inwerkingtreding ervan. FVF volgt dit dossier verder op de voet. 4. Voorontwerp van KB met betrekking tot aantal VVD’ers In het voorjaar van 2013 heeft de FSMA aan FVF een advies gevraagd met betrekking tot een voorontwerp van Koninklijk Besluit (KB) ter uitvoering van artikel 4 van de Wet op de Verzekeringsdistributie, meer specifiek inzake de verhouding van het aantal VVD’ers ten opzichte van het aantal PCP’ers. Dit voorontwerp suggereerde voor verzekeringstussenpersonen of -ondernemingen een verhouding van minstens 1 VVD’er per 10 PCP’ers. Indien de verzekeringstussenpersoon-of onderneming een andere hoofdberoepswerkzaamheid heeft en de verzekering een aanvulling is op de levering van een product of dienst, zou men een andere verhouding vooropstellen, met name: minstens 1 VVD’er per 20 PCP’ers.

• Boek VII: Betalings- en kredietdiensten Stand van zaken: Er is nog geen officiële ontwerptekst beschikbaar. Belang: De wettelijke basis over de aangehechte contracten bij hypothecaire leningen is thans terug te vinden in de wet op het hypothecair krediet. Deze wet alsook de wet op het consumentenkrediet zal wellicht worden geïntegreerd in dit boek VII. Het is niet uitgesloten dat de bestaande wetgeving hierbij nog aangepast wordt. Lees meer over het actieterrein van FVF in het dossier over koppelverkoop (zie pagina 23-24, rubriek Koppelverkoop).

Federatie voor Verzekerings-

22

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

5. Koppelverkoop

FVF heeft hierover samen met BVVM en Feprabel een position paper aan de FSMA overgemaakt. In deze paper pleitten de makelaarsfederaties expliciet voor de toepassing van het level playing field-principe. Verschillende verdeelsleutels (1 per 10 dan wel 1 per 20) zijn immers geen correcte basis in het licht van een gelijke en adequate consumentenbescherming. Verder hebben de federaties gepleit voor het feit dat er per verkoops-of distributiepunt minstens één VVD’er is. Voor verkoops-of distributiepunten die meer dan 20 PCP’ers tewerkstellen, moet minstens één extra VVD’er toegewezen worden per schijf van 20 PCP’ers. Tijdens de redactie van dit artikel staat de materie tevens geagendeerd binnen de Commissie voor Verzekeringen (zie pagina 27-28, rubriek Commissie voor Verzekeringen). Ook hier zal FVF actief meewerken in het advies van de Commissie ter zake.

De materie rond “koppelverkoop en financiële diensten” heeft ook dit jaar hoge prioriteitsgraad gekregen op de agenda van FVF. Zeer terecht, want deze problematiek raakt het hart van het makelaarsberoep. FVF mocht in dit dossier enkele bijzonder mooie resultaten neerschrijven. • Dossier Citroën: Hof van Justitie plaatst FVF in het gelijk! Het belangrijkste resultaat is zonder twijfel de uitspraak van het Hof van Justitie van 18 juli 2013. Het arrest is ondertussen al gekend als mijlpaalarrest inzake koppelverkoop. Het arrest is om 2 redenen heel belangrijk:

Vanaf nu altijd en overal beschikbaar, waar u ook bent, dankzij onze nieuwe applicatie MyDemetris mobile. CH I KB

O

In een handomdraai beschikt u over onze productkenmerken en onze contactgegevens.

OR

LE

T

AR

NU B

ES

A

Met MyDemetris mobile kunt u snel en eenvoudig gepersonaliseerde simulaties maken die u onmiddellijk aan uw klanten kan doormailen.

V

Demetris NV, P. Bayensstraat 51 - 1702 Groot-Bijgaarden . RPR 0452.211.723 . FSMA 16507A-cB

Demetris, dé specialist inzake woonkredieten

TA B

Wenst u meer inlichtingen ? Stuur een mail naar brokers@demetris.be of registreer u op onze site www.demetris.be [ Makelaar / Aanvraag toegang MyDemetris ]

Demetris... de partner van de verzekeringsmakelaar voor het woonkrediet

Federatie voor Verzekerings-

23

en Financiële tussenpersonen


Ten eerste ziet FVF met dit arrest haar stelling, met name dat België correct gehandeld heeft door een uitzondering te voorzien voor financiële diensten op de algemene toelating tot koppelverkoop, bevestigd door de meest gezaghebbende Europese rechtspraak.

omvatten. FVF blijft in dit kader strijden voor een wetgevend initiatief dat de praktijk van aangehechte contracten aan banden legt.

Ten tweede betitelt het Europees Hof financiële producten, en dus verzekeringsproducten, als complexe producten. Dit is volledig in lijn met de visie van FVF die stelt dat verzekeringsproducten geen triviaal karakter hebben.

Op De Dag van de Makelaar van FVF werd volgende boodschap gebracht: “Voor wat betreft een papierloze werkomgeving (paperless office) wringt het schoentje in hoofdzaak op het vlak van elektronische archivering.” Het dossier wordt door FVF op de voet gevolgd en in het bijzonder ondernam FVF volgende acties:

6. Digitalisering

Het belang van de erkenning van verzekeringsproducten als complexe producten overstijgt uiteraard het domein van de koppelverkoop.

• Wet op verzekeringen Er werd een bijzondere position paper bezorgd aan de betrokken actoren uit de politieke wereld waarbij FVF een wettelijke basis voor het elektronisch archivering voor verzekeringstussenpersonen bepleit (zie pagina 21, rubriek Wet Verzekeringen).

• FVF-nota over koppelverkoop creëert “awarenesseffect” De FVF-nota over koppelverkoop werd opgesteld om de bijzondere problematiek van aangehechte contracten bij het afsluiten van een hypothecaire lening aan te vechten. De nota vormt de basis van onze argumentatie en is stevig juridisch onderbouwd. Ze werd eveneens onderschreven door Feprabel, BVVM en de verbruikersorganisatie OIVO.

• Wetboek Economisch Recht Dit dossier wordt door FVF nauwgezet opgevolgd. Het wetgevend proces is volop in beweging (zie pagina 22-23, rubriek Wetboek Economisch Recht). Recent werd het ontwerp goedgekeurd door de plenaire vergadering van De Kamer van Volksvertegenwoordigers. In een volgende stap moet worden uitgemaakt of de wettekst effectief afdoende houvast biedt voor een vlotte toepassing in de praktijk en voor de toelaatbaarheid van de vernietiging van papieren originelen.

De conclusie van de nota laat er geen twijfel over bestaan dat de praktijken, waarbij de kredietinstellingen bij het afsluiten van een hypothecair krediet vaak de hoogte van de interestvoet laten afhangen van de aangehechte contracten (bv. brandpolis van de woning), manifest in strijd zijn met het belang van de consument. In tijden waar het consumentbelang hoog in het vaandel wordt gedragen, is het minstens contradictorisch te noemen dat banken deze praktijken kunnen blijven uitoefenen.

• Elektronische facturatie In een papierloze omgeving verdient ook elektronische facturatie een plaats. FVF heeft hiertoe samen met een aantal andere beroepsfederaties het protocol elektronische facturatie ondertekend. Meer informatie hierover is terug te vinden op pagina 49.

De nota van FVF is wijd verspreid onder de pers, verzekeringssector, politieke partijen en het bevoegde kabinet. De nota is niet onopgemerkt gebleven. De nota werd ook opnieuw overgemaakt in kader van het initiatief van het Wetboek Economisch Recht. Het Wetboek Economisch Recht zal een boek VII over betalings- en kredietdiensten

Federatie voor Verzekerings-

24

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

examinandi even hoog ligt voor iedereen. De kandidaatverzekeringstussenpersoon zal immers in functie van het marktaanbod een persoonlijke keuze kunnen maken tussen de diverse opleidingsverstrekkers of zelfs kunnen kiezen voor zelfstudie. Als hij eenmaal van oordeel is dat hij voldoende kennis heeft verworven, zal hij zich kunnen inschrijven bij een erkend examencentrum om zo zijn examen af te leggen. Om dit alles te bewerkstelligen is er nood aan een systeem dat gebaseerd is op één unieke database van vragen. Dit is voor FVF immers de enige garantie om die spreekwoordelijke lat even hoog te leggen, ongeacht de keuze van examencentrum.

7. Centraal Examen Een dossier dat in 2013 in een stroomversnelling is terechtgekomen, betreft de materie van het centraal examen. Het gaat over een systeem dat de toegang tot ondermeer het beroep van verzekeringsmakelaar regelt. De opleidingsverplichting die hiermee overgaat naar een kennisverplichting is een tendens die in tal van sectoren kan teruggevonden worden.

Teneinde een goed evenwicht te vinden in het kwaliteitsniveau van de vragen en het slagingspercentage, heeft FVF met betrekking tot de opmaak van de vragendatabase meer dan haar steentje bijgedragen. Heel wat experten hebben namens FVF intensief deelgenomen aan de diverse sectorale werkgroepen die zich bogen over de opmaak van de vragen in functie van de vooropgestelde eindtermen. Ook in 2013 zijn meerdere werkgroepen opnieuw samengekomen.

Deze evolutie draait eigenlijk rond een wettelijke verandering en houdt concreet in dat de gespecialiseerde cursussen verzekeringsmakelaar of VVD’er , erkend door de FSMA, vervangen zullen worden door het met vrucht slagen voor een centraal georganiseerd examen bij een examencentrum. Daarnaast zullen ook de andere gespecialiseerde cursussen, bijvoorbeeld voor PCP’er en subagent, geregeld worden via dit centraal examen. Het masterdiploma en de geschikte bachelor blijft in dit systeem wel bestaan teneinde de theoretische kennis van verzekeringsmakelaar of VVD’er aan de FSMA te kunnen bewijzen.

Daarnaast bouwt FVF mee aan een consistent kader dat de voorwaarden van een examencentrum alsook het afleggen van een examen bepaalt. De FSMA heeft in het najaar van 2013 ter zake een ontwerptekst aan de sector voorgelegd. Vanuit het oogpunt van de makelarij neemt FVF actief deel aan de besprekingen tussen de FSMA en de sector. De bedoeling van de FSMA is om in het najaar van 2014 met het nieuwe systeem van start te gaan.

Laat het duidelijk zijn: deze regeling is enkel van toepassing op nieuwkomers in het beroep.

Zodra het nieuwe systeem van kracht is, moet er wel een aanvaardbare overgangsmaatregel worden voorzien. Al diegenen die hun opleiding startten in het vorige systeem moeten bijvoorbeeld de kans krijgen om hun opleiding in het vorige systeem te voltooien.

FVF heeft in dit dossier reeds veel energie gestoken. Zo heeft zij specifiek gewaakt over het level playing fieldprincipe en het voorkomen van eventuele misbruiken. Dit systeem heeft immers als resultaat dat de opleidingsmarkt geliberaliseerd wordt, waarbij de lat van de

Federatie voor Verzekerings-

FVF volgt dit dossier verder op de voet.

25

en Financiële tussenpersonen


8. Commissie voor Onderzoek

Standpunt FOD Economie over notie gezamenlijk aanbod

FVF-leden die klacht wensen in te dienen wegens inbreuken op wetten en setorale regels kunnen steeds terecht bij de Commissie voor Onderzoek. Deze klachten hebben niet alleen betrekking op andere verzekeringsmakelaars, maar ook op inbreuken gepleegd door andere actoren, actief op de verzekeringsmarkt.

De Commissie mocht naar aanleiding van een klacht ook vanuit de FOD Economie een standpunt ontvangen, over de notitie gezamenlijk aanbod in het licht van een concrete reclameboodschap. Het standpunt van de FOD Economie wordt hier in algemene wijze weergegeven: “Een reclameboodschap, zoals ze aan de consument wordt gepresenteerd, moet in globo in aanmerking genomen worden. Sterretjes met een verwijzing naar ‘kleine lettertjes’, waar van wat beloofd wordt, wordt afgeweken, of die de boodschap afzwakken in de mate dat dit een invloed kan hebben op het economisch gedrag van de consument, kunnen de ‘kernboodschap’ zoals deze overkomt op de gemiddelde consument niet ontkrachten.

Uiteraard kan de Commissie ook op eigen initiatief rechtstreeks optreden zodra ze kennis krijgt van zaken die kunnen indruisen tegen de belangen van de verzekeringsmakelaars. Eenmaal volledig, wordt een dossier getoetst aan enerzijds de diverse wettelijke bepalingen en anderzijds aan de principes van het algemeen belang van de makelaardij. Het resultaat van die toetsing kan leiden tot eenvoudige aanbevelingen, strikte waarschuwingen of verzoeken tot stopzetting of regularisatie. Ook het indienen van een klacht bij de FSMA of een andere bevoegde overheidsinstantie of zo nodig het voeren van een gerechtelijke procedure behoren tot het gamma van mogelijkheden.

De term ‘offerte’ is in verzekeringstermen bovendien dubbelzinnig, gezien de verschillende wijzen en de hieraan verbonden juridische gevolgen, waarop de sluiting van de overeenkomst geregeld wordt in artikel 4 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Dergelijke reclameboodschap is bijgevolg een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 88 WMPC.”

De ingediende klachten zijn zeer divers en kunnen hoofdzakelijk ingedeeld worden in drie subgroepen, met name:

> Ten tweede zijn er de inbreuken, wetten en reglementen die verband houden met de uitoefening van het beroep op zich. Meer specifiek inbreuken op de Wet op de verzekeringsdistributie ondermeer op het vlak van verplichtingen tot uitoefening van het beroep, het onterecht gebruik van de term verzekeringsmakelaar en het voldoen aan wettelijk verplichte vermeldingen.

> Ten eerste Is er de groep van inbreuken op de wetgeving inzake commerciële activiteiten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is natuurlijk de Wet Marktprakijken en Consumentenbescherming. Het gaat dan om inbreuken zoals misleidende reclame, misbruik van klantengegevens en dergelijke meer. Dossier FVF / CITROEN: FVF wordt in het gelijk gesteld

Heel actueel in dit kader is de opmars van de vergelijkende websites. Hier moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het louter vergelijken van verzekeringsproducten en anderzijds het effectief aanbieden ervan. Wanneer de activiteiten beperkt blijven tot het louter vergelijken is er geen verplichting tot inschrijving in het FSMA-register. Dit is in principe wel het geval wanneer men op de website

De problematiek rond koppelverkoop behoort ook tot deze klachtencategorie. Hier dient het dossier FVF / CITROEN te worden vermeld. Het Hof van Justitie stelde op 18 juli 2013 FVF in het gelijk en inmiddels is het arrest gekend als mijlpaalarrest inzake koppelverkoop (zie pagina 23-24, rubriek Koppelverkoop).

Federatie voor Verzekerings-

26

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

Type klachten bij de Commissie voor Onderzoek

ook effectief op verzekeringen kan intekenen. Het is in dit kader dat het dossier FVF/ ICHOOSR kan worden vermeld.

DETAILOVERZICHT KLACHTEN Wet Marktpraktijken Wet Verzekeringsdistributie Contracten Makelaarspraktijken Diverse Oneerlijke Concurrentie WLVO Internet Charter

Dossier FVF / ICHOOSR Deze procedure werd door FVF ingeleid omwille van rechtvaardige twijfel over de rechtsgeldigheid van het optreden bij de aangeboden groepsaankopen i.v.m. autoverzekeringen door enerzijds iChoosr BVBA en door iChoosr Insurance BV anderzijds.

9. Commissie voor Verzekeringen

Op 28 mei 2013 heeft de rechtbank een vonnis geveld in deze zaak en oordeelde dat onze vordering in gedwongen tussenkomst lastens iChoosr Insurance BV gegrond was.

De Commissie voor Verzekeringen is de adviescommissie die door de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen is ingesteld, met opdracht overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de Minister of door de FSMA worden voorgelegd.

Rekening houdende met het feit dat iChoosr zich nog tijdens het proces in regel heeft gesteld, was de rechter echter genoodzaakt vast te stellen dat de vordering van FVF zonder voorwerp was geworden.

De Commissie voor Verzekeringen wordt, zoals de voorzitster het stelt, ook wel eens het “Parlement van de Verzekering” genoemd. Die benaming is terecht als men weet dat de Commissie bestaat uit 26 vaste en evenveel plaatsvervangende leden die benoemd worden door de Koning en die de in België bedrijvige gecontroleerde ondernemingen, de verzekeringstussenpersonen, de verbruikers en de verzekerde ondernemingen vertegenwoordigen.

iChoosr Insurance BV werd wel veroordeeld tot betaling van de dagvaardingskosten en rechtsplegingsvergoeding omdat zij op het ogenblijk van de dagvaarding niet in regel was met de wettelijke bepalingen om in België te mogen bemiddelen in verzekeringen. > Ten derde, zijn er de geschillen die gerelateerd zijn aan de praktijk van het beroep en dit zowel naar de makelaars als naar de verzekeraars toe. Voorbeelden hiervan zijn het niet-naleven van het FVF-internetcharter en het niet gebruiken van het standaardagentschapscontract.

Bovendien wordt de Commissie aangevuld met verschillende deskundigen die de onpartijdigheid van de debatten waarborgen. In tegenstelling tot een parlement heeft de Commissie echter geen dwingende macht. Zij verstrekt wel adviezen die de wetgever of de bevoegde Minister kunnen beïnvloeden.

In dit kader kunnen we de aanvaarding door Amlin van de principes van het standaardagentschapscontract alsook de werkzaamheden in het kader van de door Crelan opgelegde verplichtingen (strijdig met onafhankelijkheid en privacy) in hun agentschapscontract vermelden.

Federatie voor Verzekerings-

2013 29,11% 22,78% 15,19% 10,13% 10,13% 5,06% 3,80% 3,78%

De Commissie is gehouden schriftelijke adviezen uit te brengen over vragen die haar door de bevoegde minister of door de FSMA worden voorgelegd.

27

en Financiële tussenpersonen


10. Examen consumentenkrediet Wanneer zij dit opportuun acht, kan de Commissie ook op eigen initiatief adviezen geven of ingaan op de vraag tot advies voorgelegd door een parlementaire commissie.

Eind januari heeft de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) een verplicht examen voor kredietbemiddelaars in het segment van consumentenkrediet in het leven geroepen. Het betreft een initiatief van zelfregulering met een regeling rond kennisvereisten en een verplicht examen. FVF heeft in dit dossier steeds benadrukt dat zij de maatregel vanuit haar doelstelling, met name professionalisering van de sector begrijpt, maar heeft in haar lobbywerk haar bezorgdheid rond de strakke timing steeds sterk beargumenteerd. Dit resulteerde in een verdaging van de termijn voor het afleggen van het examen met 12 maanden naar 31 december 2014.

Vroeger bleven deze adviezen grotendeels vertrouwelijk en waren ze in principe niet toegankelijk voor het publiek. Met het oog op de transparantie van de bestuurshandelingen en om meer zichtbaarheid te geven aan de werkzaamheden, werd beslist om de adviezen op de website van de FSMA te publiceren. In 2013 werd ondermeer advies gegeven over: - het ontwerp “FSMA Wet verzekeringen”; - het voorstel van wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, het koninklijk besluit van 22 februari 1991 en het koninklijk besluit van 13 februari 1991; - het wetsontwerp I van 7 juni 2013 en het wetsontwerp II van 7 juni 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (Twin Peaks II); - het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet; De volledige tekst van deze adviezen zijn terug te vinden op de website van de FSMA onder de rubriek adviesorganen.

Federatie voor Verzekerings-

28

en Financiële tussenpersonen


2

dossier: FVF, bezige bij in 2013

Opvolging van reglementering op Europees niveau

1. IMD II Het is niet omdat België met Twin Peaks II (zie pagina 2021, rubriek Twin Peaks II) wil vooruitlopen op het Europese niveau, dat deze toekomstige reglementering onbelangrijk is geworden. Op termijn heeft deze regelgeving ook haar invloed op het nationaal wettelijk kader.

Samen met meer dan 50 andere federaties van verzekeringstussenpersonen, verenigd binnen BIPAR (Europese koepelorganisatie van verzekeringstussenpersonen), wordt elke stap binnen dit besluitvormingsproces op de voet gevolgd en telkens een aangepaste lobby georganiseerd. FVF heeft heel wat bezorgdheden met betrekking tot het initiële voorstel van de Europese Commissie zoals het reële gevaar voor desinformatie voor de consument, marktverstoring omwille van onvoldoende level playing field, etc.

Europa wil met de IMD II, de herziening van de richtlijn verzekeringsbemiddeling, een aantal maatregelen nemen die een verhoogde consumentenbescherming alsook een verdere harmonisatie van de bestaande reglementering in de nationale markten, tot gevolg hebben.

Op nationaal vlak had FVF in 2013 heel wat contacten met ondermeer Belgische Europarlementariërs.

In dat kader heeft de Europese Commissie midden 2012 een voorstel gelanceerd dat bepalingen inhoudt rond transparantie, informatievereisten, belangenconflicten, grensoverschrijdende activiteiten, toepassingsgebied, wederzijdse erkenning van diploma’s enz. Sommige bepalingen, in casu voor levensverzekeringen met een investeringselement, zijn gebaseerd op het ontwerp van de herziening van de Europese beleggingsrichtlijn (MiFID II).

2. PRIPs Inzake de PRIPs (Packaged Retail Investment Products) doorkruist er eveneens een voorstel van Verordening de Europese besluitvormingsorganen. Zo wenst men voor de retailbelegger de producttransparantie te verhogen van verpakte beleggingsproducten. Het zou gaan over het zogenaamde ‘Essentiële informatiedocument’ (of KID= Key Information Document) voor investeringsproducten. Dergelijk document zou de consument moeten bereiken alvorens de investeringsbeslissing wordt gemaakt. Ook levensverzekeringen met een duidelijk investeringselement zouden onder deze noemer vallen.

Het voorstel heeft het levenslicht gezien tijdens een klimaat van financiële crisis en politieke turbulentie waardoor sommige bepalingen uit het voorstel hierdoor verregaande vormen aannemen. Momenteel zit het voorstel in het uitgebreide traject van het Europese besluitvormingsproces. Binnen het Europees Parlement heeft de commissie ‘Economische en Monetaire Zaken’ (ECON) reeds 675 amendementen op het voorstel ingediend. Tijdens de redactie van dit artikel werd de stemming binnen ECON voorzien in de loop van december met een stemming bij plenaire zitting begin 2014.

Binnen het Europees Parlement heeft ECON 680 amendementen ingediend. In november 2013 heeft het Europees Parlement gestemd over de materie. Ook de Europese Ministerraad heeft voor het zomerreces van 2013 een consensus gevonden over de PRIPs-materie.

Daarnaast dient het voorstel eveneens nog behandeld te worden binnen de Europese Ministerraad, alvorens de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ministerraad in trialoog kunnen gaan teneinde een gemeenschappelijke visie te vinden.

Federatie voor Verzekerings-

In de onderlinge visies tussen de Europese organen kunnen er andere inzichten worden vastgesteld zoals ondermeer over het toepassingsgebied van de verordening en de verantwoordelijkheid inzake de opmaak van de productfiche.

29

en Financiële tussenpersonen


Een adequate toestroom van informatie en standpunten vanuit de Belgische markt vormen voor FVF een prioriteit. Zo hebben diverse Belgische standpunten hun plaats gekregen in de positie van BIPAR ter zake. Daarnaast heeft FVF ter zake diverse contacten gehad met Belgische Europarlementariërs. Samen met BIPAR verdedigt FVF een aantal belangrijke principes in dit dossier zoals ondermeer: • De partij die het best geplaatst is om het essentiële informatiedocument op te maken, is de productontwikkelaar. Ook in België wordt dit principe reeds toegepast met een gelijkaardig initiatief voor levensverzekeringen (Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen). • De concrete informatievereisten voor de personen die het product aan de man brengen, mogen hier geen deel van uitmaken. In dat verband is het belangrijk dat de informatievereisten voor tussenpersonen geregeld blijven in de respectievelijke richtlijnen. Wat verzekeringstussenpersonen betreft, is dit de IMD II. • Wat het toepassingsgebied van het essentiële informatiedocument betreft, zijn wij geen tegenstander van een breed toepassingsgebied. Desalniettemin dient de terminologie en de opmaak aangepast te zijn aan de specificiteiten van het product.

In dat kader wil FVF samen met BIPAR verzekeren dat de daden van verzekeringsbemiddeling niet bestempeld worden als een uitbestedingsactiviteit van een verzekeringsonderneming. Verder is FVF van mening dat bijvoorbeeld het uitvaardigen van een groene kaart of inning van de premies ook niet gecategoriseerd wordt als een kritische en belangrijke activiteit die een verzekeringsonderneming uitbesteedt.

Vanuit FVF wordt deze materie op de voet verder gevolgd, uiteraard in maximale samenwerking met BIPAR.

FVF is niet overtuigd van de noodzaak om de handelswijze van de verzekeringstussenpersoon bij het ontvangen van een klacht, in een reglementair kader te gieten. Door de vertrouwensrelatie, die het kenmerk is van het contact tussen de verzekeringsmakelaar en zijn klant, worden eventuele klachten meestal adequaat aangepakt. Indien de klacht niet afdoende wordt opgelost, kan de klant zich nog altijd wenden tot de Belgische Ombudsman van de verzekeringen om tot een gedegen oplossing te komen. Over de inhoud van het voorstel werden door FVF een aantal bezorgdheden geuit. Zo wordt het proportionaliteitsbeginsel en de definitie van een klacht door haar in twijfel getrokken. Deze bezorgdheden werden mee opgenomen in de position paper van BIPAR. Daarnaast werd er ook met de FSMA overleg gepleegd.

Verder zijn er talrijke initiatieven van EIOPA (de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen), één van Europa’s financiële toezichthouders. Vanuit haar rol kan zij ondermeer adviezen formuleren, consultaties organiseren en guidelines uitvaardigen. Wat de materie inzake guidelines betreft, heeft EIOPA in 2013 ondermeer een aantal initiatieven genomen met betrekking tot Solvency-2 en klachtenafhandeling. In het kader van de klachtenafhandeling heeft zij een voorstel uitgewerkt met high-level principes inzake de handelswijze van de verzekeringstussenpersoon bij het ontvangen van een klacht van een consument. Het voorstel bevat 8 guidelines in verband met stroomlijning van interne systemen en controlemechanismen inzake klachtenbehandeling en –afhandeling, alsook richtsnoeren voor informatieverstrekking.

3. Andere Europese dossiers De dossiers IMD II en PRIPs zijn maar een kleine greep uit het geheel van dossiers die vanuit de verzekeringstussenpersonen worden opgevolgd op Europees niveau. Zo is er bijvoorbeeld ook de materie van Solvency-2 en de potentiële impact ervan op verzekeringstussenpersonen. Wanneer verzekeringsondernemingen immers kritische en belangrijke activiteiten zouden uitbesteden aan tussenpersonen, is het niet ondenkbaar dat zij in het licht van Solvency-2 meer informatie vragen en striktere vereisten opleggen.

Federatie voor Verzekerings-

30

en Financiële tussenpersonen


3

dossier: FVF, bezige bij in 2013

Andere activiteiten van FVF

1. Overleg met verzekeringsmaatschappijen In 2013 voerde FVF, net als voorgaande jaren, regelmatig overleg met de directie van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Diverse thema’s maakten onderwerp uit van dit overleg. Zo werden onder andere toekomstige strategieën, distributieconflicten, regelgevingen in de sector alsook gevolgen van fusies of overnames behandeld. Zo heeft FVF afgelopen jaar één of meerdere keren overleg gepleegd met: • • • • • • • • • • • • •

Genoeg stof om de gemotiveerde specialisten van de Commissie Leven bezig te houden. Bovendien hebben we natuurlijk de problemen die ons voorgelegd worden door de leden. De Commissie Leven probeert die zo goed mogelijk op te volgen en de nodige raad daarin te geven. Dit jaar heeft de Commissie ook, mede dankzij de zustercommissie van Feprabel, een Pensioendossier gelanceerd. Het is de bedoeling dat deze brochure, telkens er indexeringen zijn, aangepast wordt. De verzekeringsmakelaar kan het dossier gebruiken als ondersteuning voor zijn prospectiegesprekken en meegeven aan zijn contacten.

AG Insurance Allianz Amlin Arag Axa Baloise Insurance DAS Delta Lloyd Life Euromex Fidea Hooghenraed LAR Vivium

3. Normering Een efficiënte uitwisseling van gegevens tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars is van levensbelang voor ons distributiemodel. Dankzij goede afspraken en uitwisselingsstandaarden vermijden we dubbel werk en de kans op fouten en kunnen we de papierstroom verkleinen, waardoor we onze concurrentiepositie behouden en versterken tegenover andere distributievormen of –kanalen. Het stelt de verzekeringsmakelaar ook in staat zijn database correct en volledig te maken en te houden, conditio sine que non om virtueel toegang te kunnen verlenen aan de eindklant tot zijn verzekeringsdossier.

2. Commissie Leven Men zou kunnen denken dat levensverzekeringen in het vizier liggen van de Europese en Belgische overheden. Unisekstarieven, verhoging van de taks op levensverzekeringspremies, Wyninckxbijdrage, Twin Peaks II, IMD II, PRIPS, etc. Er is altijd wel iets dat de Commissie Leven moet opvolgen, moet becommentariëren, advies over dient te geven of een standpunt over dient in te nemen. Daarnaast komt nog de problematiek van de historisch lage rentevoeten, verschillende duurtijden van de garanties van de Tak 21 producten, combinaties Tak 21 en Tak 23 en de zogenaamde Market Adjusted Value.

Federatie voor Verzekerings-

In de gemengde werkgroepen binnen de schoot van Assuralia, worden niet alleen de bestaande normen upto-date gehouden in functie van nieuwe producten of wetgevende initiatieven, maar ook verder uitgebreid voor een doorgedreven geautomatiseerde interactie met de verzekeringsmaatschappijen. De sectoriële normen zijn zonder twijfel het meest matuur in de BOAR-takken voor particuliere business, die zich waarschijnlijk ook het meest lenen tot de principes van Staight-through processing (STP). In dit segment is het dus vooral het à jour houden van de normen; vaak

31

en Financiële tussenpersonen


kleine ingrepen die noodzakelijk zijn om de bestaande uitwisseling te bestendigen of te optimaliseren. Zo passeerden in 2013 de revue: ‘het ‘check digit’ voor het chassisnummer’, ‘de wijziging in de categorieën van het rijbewijs A(M)’, ‘nieuwe waarborgen in het licht van internetmisbruik en cybercriminaliteit’, ‘het nieuwe Sepa Direct Debit mandaat in vervanging van de domiciliëring’, etc.

dan vooral het profiel van de klant, de suitability- en de appropriateness-test, zodat, eens het akkoord is bereikt met alle instanties over een sectoriele vragenlijsten en de bijhorende scoring, deze informatie ook gestructureerd uitgewisseld kan worden met de verzekeringsmaatschappijen. Het kader om te kunnen voldoen aan de verplichte ventilatie van de premie is er gelukkig al sinds jaren, alleen verzuimden een pak verzekeringsmaatschappijen de noodzakelijke ontwikkelingen te doen om volgens het PRENOT II-model (nvdr. PRENOT staat voor PREmium NOTification) de boekhoudkundige berichten zoals termijnborderels en dergelijke door te sturen, ondanks de constante druk van de verschillende makelaarsfederaties en zelfs in tegenstrijd met de ondertekende Service Level Agreements (SLA’s) in dit kader. De deadlines van Twin Peaks II en de druk van het FSMA zullen een inhaalbeweging van deze verzekeringsmaatschappijen op korte termijn noodzakelijk maken.

De voornaamste verbetering onder impuls van het FVF-mandaat dit jaar is het normaliseren van een nieuw gestructureerd bericht waarmee verzekeringsmaatschappijen een actualisering van de portefeuille kunnen doorsturen na een premieverhoging. Het kader is met andere woorden klaar om een premieverhoging ook automatisch te kunnen verwerken in de beheerssystemen van de verzekeringsmakelaar, zodat nu gelobbyd wordt om deze nieuwe mogelijkheid ook te benutten. Via de gebruikelijke overlegorganen wordt enerzijds druk gezet op de verzekeringsmaatschappijen om dergelijk bericht te ontwikkelen en te versturen bij een premieverhoging op (een deel van) de portefeuille, en anderzijds worden de softwarehuizen aangespoord om hun pakket aan te passen om een integratie ‘en masse’ mogelijk te maken, natuurlijk met maximale vrijheid en flexibiliteit voor de verzekeringsmakelaar. Ook in andere domeinen is de trend onomkeerbaar gezet naar een automatisering van de uitwisseling, wat een goede zaak is. Het is bijgevolg noodzakelijk om in snel tempo ook hier de nodige uitwisselingstandaarden vast te leggen, rekening houdend met de specificiteit van deze branches. Zo is er in 2013 heel wat arbeid verricht in de verdere ontwikkeling en verfijning van de berichten voor BOAR (kleine) ondernemingen en voor leven particulieren, zodat de basis gelegd is voor de beste leerlingen uit de klas om – een beetje met vallen en opstaan – de eerste berichten in voor deze productlijnen te versturen. Natuurlijk wordt ook de nieuwe Twin Peaks II wetgeving op de voet gevolgd vanuit de Commissie Normering en

Federatie voor Verzekerings-

32

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

4. Commissie Auto In 2013 lag voor de Commissie Auto de focus vooral op de verschillende projecten die door de DIV werden gelanceerd en die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het inschrijven van voertuigen.

De Commissie Auto heeft al deze evoluties nauw gevolgd en waar mogelijk de FVF-leden geĂŻnformeerd. In dat verband heeft zij ook verschillende contacten gehad met afgevaardigden van de FOD Mobiliteit & Vervoer.

Een duidelijke klemtoon die afgelopen jaar werd gelegd, heeft te maken met de toenemende rol van WebDIV en dus ook de rol hierin van de verzekeringsmakelaar. Hierbij worden de activiteiten van de DIV-antennes systematisch afgebouwd en de transacties via WebDIV actief gepromoot.

In 2014 zullen tevens nieuwe projecten gelanceerd worden, zoals de inschrijvingen van nieuwe bromfietsen. De Commissie Auto van FVF zal deze initiatieven uiteraard verder op de voet volgen.

Vanaf 1 januari 2014 werd WebDIV verplicht gemaakt voor alle inschrijvingen die via de tool kunnen gebeuren (gewone aanvragen). Een gewone aanvraag tot inschrijving bij een DIV-antenne of per briefwisseling is dus vanaf die datum niet meer mogelijk. De achterliggende gedachte is dat in 2013 reeds meer dan 75% van de inschrijvingen via WebDIV verliepen. Op die manier wordt de inschrijving via WebDIV dus de algemene regel hetgeen de DIV zou toelaten om de behandelingstermijnen van de aanvragen, die momenteel nog niet via WebDIV realiseerbaar zijn, aanzienlijk in te korten. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar een aantal projecten gelanceerd die een verandering teweeg brachten voor het praktisch werkkader inzake een inschrijving van een voertuig, zoals ondermeer de lancering van het dubbele kentekenbewijs; de wijzigingen inzake de schrapping van nummerplaten; etc.

Federatie voor Verzekerings-

33

en FinanciĂŤle tussenpersonen


De werkgroep richt zich daarbij in eerste instantie op jongeren die nog geen definitieve beroepskeuze maakten, jongeren van het laatste jaar middelbaar en hogeschoolstudenten die reeds kozen voor de richting Financie- en Verzekeringswezen maar in een later stadium de keuze moeten maken tussen werken bij een bank, een verzekeringsmaatschappij of een verzekeringsmakelaar.

5. Internetch@rter 2013 Rekening houdend met de nieuwe technologische evoluties en de belangrijke rol die het medium internet ook op het vlak van verzekeringen kan spelen, lanceerde FVF eind 2013 een vernieuwd internetch@rter ter vervanging van de vorige versie. Het ‘Internetch@rter 2013’ bestaat uit vier delen: ‘een charter voor de verzekeringsmakelaar’, ‘een charter voor de verzekeringsmaatschappij’, een charter voor de softwareleverancier’ en ten slotte ‘een charter voor Brocom’. Elk deel bevat een aantal principes en aanbevelingen voor de desbetreffende partij.

Hiervoor werd een flashy jongerenwebsite ontwikkeld die jongeren op een begrijpelijke manier uitlegt wat verzekeringen zijn en wat het beroep van verzekeringsmakelaar inhoudt. Deze is te bereiken via www.verzekerenietsvoorjou.be. Om dit opzet extra te doen slagen, werd door de werkgroep verjonging contact opgenomen met verschillende opleidingsverstrekkers. Zij beloofden de jongerenwebsite dan ook zeker aan te prijzen bij hun studenten.

Het internetch@rter vormt voor FVF het raamwerk in haar overleg met de sector. FVF roept alle betrokken marktspelers op om het internetch@rter te respecteren. Het biedt de verzekeringsmakelaar immers de mogelijkheid om in een snel veranderende wereld zijn rol naar behoren te kunnen blijven spelen.

Daarnaast begon de werkgroep ook een overleg met andere stakeholders zoals verzekeringsmaatschappijen. Ook met hen wordt gezocht naar manieren om de instroom van jong bloed in de makelarij te stimuleren.

Het volledige document kan teruggevonden worden op de website van FVF binnen de rubriek ‘publicaties’.

FVF beseft uiteraard dat het opkrikken van het imago van verzekeringen bij jongeren niet van vandaag op morgen gerealiseerd zal kunnen worden. Daarom dat de initiatieven van de werkgroep een duurzaam karakter hebben gekregen. Dit dossier staat ongetwijfeld verder op de agenda in 2014.

6. Werkgroep verjonging In 2013 werd binnen FVF een specifieke werkgroep inzake verjonging opgericht. Onderzoek wijst namelijk uit dat 53% (!) van de verzekeringsmakelaars ouder is dan vijftig jaar en dat slechts 3% jonger is dan dertig jaar. Er kan dus echt gesproken worden van veroudering binnen de verzekeringssector waardoor opvolging stilaan een hekel punt wordt. Om de continuïteit van het makelaarsberoep mee te verzekeren, werden er afgelopen jaar daarom door de werkgroep verjonging van FVF een aantal initiatieven genomen. Belangrijke doelgroep daarbij is de aankomende jeugd. Aan hen dient immers duidelijk gemaakt te worden dat het beroep van verzekeringsmakelaar leuk en boeiend kan zijn.

Federatie voor Verzekerings-

verzekeren-ietsvoorjou.be

34

en Financiële tussenpersonen


4

dossier: FVF, bezige bij in 2013

FVF organiseert en lanceert

1. De Dag van de Makelaar & Gulden regel 2013 Op 4 oktober 2013 organiseerde FVF haar jaarlijks event, De Dag van de Makelaar. Locatie van dienst was opnieuw De Montil te Affligem die haar deuren ditmaal voor bijna 800 aanwezigen mocht openen. Deze editie kreeg de titel ‘Aanpassen zonder pijn’ hetgeen meteen ook de boodschap was die FVF met deze dag wilde meegeven. Verzekeringsmakelaars zullen worden blootgesteld aan allerlei ontwikkelingen waaraan ze zich dienen aan te passen, maar dat kan ook samen met FVF.

2. Thema-avonden In 2013 werden drie thema-avonden georganiseerd. Deze waren een gezamenlijk initiatief van FVF, opleidingsverstrekker Brokers Training en de desbetreffende Syndicale Kamers.

2013

13

Het eerste deel werd ingezet met een overzicht van belangrijke FVF-dossiers zoals ‘digitalisering’, ‘centraal examen’, ‘normering’, ‘koppelverkoop’ en ‘het distributielabel’. Ook werd verteld welke voornaamste elementen uit Twin Peaks II invloed zullen hebben op het werkkader van de verzekeringsmakelaar. Daarnaast kreeg ook het luik ‘toekomst van de makelarij’, met onder andere een speech van Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd Bestuurder van Unizo, en de lancering van twee nieuwe FVF-initiatieven heel wat aandacht. Ten slotte werd op het vlak van WebDIV een stand van zaken gegeven.

mei

Op 13 mei 2013 werd in het Elewijtcenter te Zemst de thema-avond ’10 communicatietips voor de professionele makelaar’ georganiseerd. Deze avond was een initiatief van de Syndicale Kamers Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

2013

31

Na de pauze kreeg het onderwerp ‘Twin Peaks II’ een meer concrete invulling; werd het FVF-internetch@rter 2013 gelanceerd en besproken met een aantal verzekeringsmaatschappijen en kreeg verzekeringsmaatschappij Allianz de Gulden regel uitgereikt voor haar initiatief ‘Exclusieve e-shop Prolink KMO’.

Federatie voor Verzekerings-

oktober

2013

4

novemb

er

Op 31 oktober en 4 november werd de thema-avond ‘Help, ik ga mijn kantoor overlaten’ georganiseerd. Die van oktober vond plaats te Zwijnaarde in het Huis van de Bouw en was een initiatief van Syndicale Kamers Oosten West-Vlaanderen. De andere werd georganiseerd in het Aldhem Hotel te Grobbendonk door Syndicale Kamers Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

35

en Financiële tussenpersonen


3. Nieuwe ledenvoordelen • FVF-JOBSITE Ook dit jaar bood FVF haar leden een nieuw ledenvoordeel aan. Dit nieuwe voordeel ondersteunt FVF-leden in hun zoektocht naar nieuwe werkkrachten bij hen op kantoor. Daartoe werd, in samenwerking met Jobat, een centraal platform ontwikkeld, de FVF-jobsite genaamd. Hierop kunnen FVF-leden openstaande vacatures bij hen op kantoor posten. Bezoekers die surfen naar de website (www.werkenbijeenverzekeringsmakelaar.be) krijgen een overzicht te zien van de geposte vacatures en hebben daarnaast ook de mogelijkheid om spontaan te solliciteren. De jobsite is terug te vinden via een centrale knop op de website van FVF (www.fvf.be). Geïnteresseerde leden vinden een beknopte handleiding voor het online plaatsen van vacatures terug op de e-bib van FVF in de rubriek ‘ledenvoordelen > FVF-jobmodule’. • EDENRED Een tweede nieuw ledenvoordeel maakt dat FVF-leden kunnen rekenen op voordelige tarieven voor de bestelling van Ticket Restaurant ®- kaarten –en maaltijdcheques bij Edenred.

Homepagina FVF-jobsite

Meer informatie hierover kunnen FVF-leden terugvinden op de ledenzone van FVF onder de rubriek ‘exclusief ledennieuws > archief’.

Federatie voor Verzekerings-

36

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

4. Informatiestroom • Nieuwsberichten met beroepsinformatie Communiceren is essentieel, zeker als beroepsorganisatie. Daarom wil FVF haar leden regelmatig op de hoogte te houden van de allerlaatste beroepsinformatie. In 2013 werden daarvoor maar liefst 152 elektronische nieuwsberichten verzonden naar leden inzake het beroep van verzekeringsmakelaar. De meeste nieuwsberichten hadden betrekking op dossiers van FVF. Sommige nieuwsberichten hadden ook een regionale dimensie en werden verstuurd op initiatief van een Syndicale Kamer.

• tabel inzake gebruik WebDIV

• Informatiecentrum Zoals u weet, beschikt FVF op haar ledenzone over een erg uitgebreide e-bib. Daarop vinden leden van FVF allerhande documenten en informatie terug inzake hun beroep. De raadpleegbare documenten worden regelmatig up to date gehouden en aangepast indien nodig. De aard van de informatie op de e-bib is zeer uiteenlopend. Zo kan er ondermeer volgende informatie teruggevonden worden: • de laatste versie van de lijst met exclusieve fax- en e-mailadressen voor wat opzeg per fax of e-mail betreft

Daarnaast bevat het publieke gedeelte van de website uitgebreide informatie omtrent alle gedragsregels en sectorale documenten omtrent het beroep. Tevens kunnen er de publicaties van FVF in digitale leesvorm geraadpleegd worden.

• ... en nog veel meer! Op de ledenzone is er tevens een KMI-tool voorhanden. Door deze tool hebben leden toegang tot de KMI-windkaarten die ze kunnen gebruiken in functie van hun taak als verzekeringstussenpersoon (onder meer in het kader van schadebeheer, in relatie met verzekeringsmaatschappijen).

Een laatste belangrijk item zijn de subwebsites van FVF. Zo bestaat er de starterswebsite van FVF. Deze website richt zich uitsluitend naar nieuwkomers in het beroep. Naast getuigenissen van enkele bestaande makelaars, vinden geïnteresseerden allerhande informatie over de toegang tot het beroep. Verder lanceerde FVF dit jaar twee nieuwe sites. Enerzijds de jongerenwebsite die verzekeringen catchy wil positioneren naar jongeren toe. Deze is te bereiken via www.verzekeren-ietsvoorjou.be (zie pagina 34, rubriek Werkgroep verjonging).

• een tabel inzake de evolutie van auto-en brandverzekeringspremies (op basis van officiële gegevens) versus de prijsevolutie van andere producten of diensten • standaardaangiftes en clausules inzake Wet Privacy

Daarnaast werd door FVF in samenwerking met Jobat ook een FVF-jobsite ontwikkeld (zie pagina 36, rubriek Nieuwe ledenvoordelen).

• standaardagentschapscontract verzekeringsmakelaar • typecontract relatieaanbrenger en subagent • leidraad overname van een portefeuille • clausule inzake belanstingsaangifte door een verzekeringsmakelaar • informatie inzake BTW op de beheersvergoeding van de verzekeringsmakelaar

Federatie voor Verzekerings-

37

en Financiële tussenpersonen


5. Groepspolissen via FVF FVF-leden kunnen zowel voor de polis Rechtsbijstand als die van Beroepsaansprakelijkheid terecht bij FVF. Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de Wet op de Verzekeringsdistributie verplicht wordt voor verzekeringstussenpersonen, biedt FVF voor haar leden een groepspolis via AIG Europe Limited. Deze polis biedt ondermeer een wereldwijde dekking; alle verzekeringstakken zijn automatisch gedekt; activiteiten uit verzekerings- en bankbemiddeling kunnen in één polis verzekerd worden en bemiddeling bij leasingcontracten wordt ook gedekt. De polis bevat eveneens een dekking voor het verlenen van eenvoudige fiscale diensten zoals het invullen van belastingsaangiftes. Bijna 2/3 van de FVF-leden maakt reeds gebruik van dit ledenvoordeel.

Federatie voor Verzekerings-

Leden die een polis Rechtsbijstand wensen te onderschrijven, kunnen dit via FVF dan weer doen bij Euromex. Het gaat om een ALL RISK polis, hetgeen inhoudt dat alle niet-uitgesloten juridische geschillen gedekt zijn. Momenteel zijn 356 FVF-leden in deze groepspolis opgenomen. FVF ambieert beide groepspolissen stelselmatig verder aan te vullen met bijkomende voordelen voor haar leden.

38

en Financiële tussenpersonen


5

dossier: FVF, bezige bij in 2013

Andere activiteiten van FVF: het distributielabel, stand van zaken

Ook 2013 was een jaar waarin het distributielabel zich volop liet zien. Zo werden verschillende kanalen ingezet ter promotie van het blauwe vinkje. Het operationeel platform ‘Brocom’, een intensieve samenwerking tussen de makelaarsfederaties en verzekeringsmaatschappijen, draaide dan ook op volle toeren. Enerzijds waren er de traditionele publiciteitsvormen zoals advertenties in magazines en kranten en reclamespots op diverse nationale radio- en televisiezenders. Een erg originele vorm reclame van voeren was het plaatsen van grote reclameadvertenties op de achterkant van vrachtwagens die het hele land doorkruisten. Daarnaast werden ook verschillende televisieprogramma’s gesponsord.

‘Dagelijkse Kost’ op één, zie beelden hierboven, werd gesponsord door het distributielabel.

Grote advertenties werden op de achterkant van vrachtwagens geplaatst.

Federatie voor Verzekerings-

39

en Financiële tussenpersonen


Daarnaast, en dat was een nieuwe manier van reclame voeren in 2013, werd gebruik gemaakt van zogenaamde ‘pushcampagnes’ waarbij de consument verzocht werd actief deel te nemen. Doorheen het jaar werden twee van zulke campagnes gevoerd.

Zo was er in het voorjaar van 2013 de Nexus-campagne. Aan consumenten werd gevraagd hun makelaar in verzekeringen aan te duiden op een geografische kaart, die terug te vinden was op de website makelaarinverzekeringen.be. Vervolgens bestond de wedstrijd erin drie eenvoudige vragen inzake verzekeringen te beantwoorden. Op die manier maakte je als deelnemer dagelijks kans op het winnen van een Nexus tablet.

Elke dag let een Nexus-tab te winnen!

Vind Je Makelaar in jouw buurt op www.makelaarinverzekeringen.be Er zijn meer dan 3500 professionele makelaars in verzekeringen in België. Daarvan zijn er al 2200 herkenbaar aan het blauwe vinkje. Je vindt er dus vast ook één in jouw buurt voor onafhankelijk verzekeringsadvies! Kijk snel op onze site, doe van 15 april t/m 12 mei mee met de wedstrijd en maak elke dag kans op een Nexus-tablet.

Al deze maatschappijen werken samen met onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen:

Federatie voor Verzekerings-

40

en Financiële tussenpersonen


dossier: FVF, bezige bij in 2013

Een lichtbak aan je gevel wordt dé standaard Bij het ter perse gaan van dit Vrijuit-nummer werden reeds 1.500 lichtbakken geïnstalleerd aan de kantoorgevels van verzekeringsmakelaars verspreid over het hele land. Daarnaast is het als verzekeringskantoor ook van groot belang om het label op andere manieren uit te dragen. Zo kan dit getoond worden op uw website, uw briefpapier, uw naamkaartjes, etc. Door het grote succes van deze eerste ‘actieve’ promoactie, besloot Brocom eind 2013 een nieuwe ‘pushcampagne’ te lanceren. Deze kreeg de naam ‘Check-up campagne’ en probeerde consumenten naar het kantoor van hun verzekeringsmakelaar of van een verzekeringsmakelaar in de buurt te krijgen voor een gratis check-up van hun verzekeringsportefeuille.

In de loop van 2013 werd ook de Brocom HSP site in een nieuw kleedje gestoken. Deze kreeg de naam ‘Brocom professional’. Het merendeel van de beschikbare informatie bleef ongewijzigd zodat trouwe bezoekers snel en makkelijk hun weg terugvinden.

Ook voor deze campagne werd reclame gemaakt aan de hand van diverse media. Brocom professional – algemene menu

Brocom professional – home ledenzone

Federatie voor Verzekerings-

41

en Financiële tussenpersonen


Ten slotte kwam Brocom eind 2013 met een handig alternatief op de proppen voor verzekeringskantoren die omwille van bijvoorbeeld geklasseerde gevels of medeeigendommen geen lichtbak konden laten installeren aan hun kantoorgevel. Om ook deze kantoren de mogelijkheid te bieden het logo uit te dragen naar de klant toe, werd een lichtgevende poster ontwikkeld.

Lichtgevende poster. Afmeting: A2 (594 x 420 mm)

Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen bij Brocom: jean@brocom.be

Hoe werkt u aan uw naambekendheid? Al eens gedacht aan de CV Promotie Verzekeringsmakelaars?

wij bezorgen u tegen zeer concurrentiële prijzen: • uw eigen gepersonaliseerde infokrant • uw persoonlijke lintkalender met schuiver • een handige polissenmap • regelmatig nieuwe aanbiedingen Contacteer de CV Promotie Verzekeringsmakelaars [voor u actief sedert 1987]

tel. 056-70 63 96 (tussen 08u00 en 10u00) fax: 056-70 53 55 e-mail: promotie@skynet.be Federatie voor Verzekerings- 42 en Financiële tussenpersonen website: www.promvermak.be Federatie voor Verzekerings-

42

en Financiële tussenpersonen


Het makelaarskantoor in een modern kleedje:

focus op efficiëntie!

Steeds meer en meer verzekeringsmakelaars besluiten hun kantoor in een modern jasje te steken. Daarbij worden de nieuwste technologische snufjes geïmplementeerd en professionalisme volop nagestreefd. Ook FVF-lid Baeyens-Bosteels verzekeringen uit Buggenhout besloot haar kantoor onlangs een grondige facelift te geven. Aangezien FVF modernisering van makelaarskantoren alleen maar kan toejuichen, ging Vrijuit een keertje langs en zag dat het meer dan goed was.

Kantoorprofiel David De Cock - 36 jaar Stijn Bosteels - 34 jaar Kantoornaam: Baeyens/Bosteels verzekeringen Klantenprofiel: 60% particulieren, 40% ondernemingen Makelaarsactiviteit: 30% varia, 70% leven Nevenactiviteit(en): Bank

David De Cock

Stijn Bosteels

Beste David en Stijn, onlangs opende jullie nieuwe kantoor haar deuren. Vanwaar de idee om van look and feel te veranderen? David: Vooraleer we van start gingen met dit project, bevonden we ons in een situatie waarin onze twee kantoren erg nauw samenwerkten, maar dit vooral achter de schermen. Beide kantoren hebben een totaal verschillende origine. In het ene kantoor stond de vader van Stijn aan de basis en het andere kantoor werd gekocht op 1 januari 2008.

De optimale wisselwerking tussen beide kantoren werd tot voor kort niet echt gecommuniceerd naar de klanten en was voor hen dan ook vaak niet zichtbaar. Een brief aangaande een polis afgesloten in kantoor A die opgemaakt werd in kantoor B, kreeg wel het briefpapier van kantoor A. Klanten wisten dus niet dat deze brief verstuurd werd vanop een andere locatie omdat daar het beheer ervan gedaan werd.

Mettertijd hebben we tussen de twee kantoren een aantal zaken op elkaar afgestemd , alsook hier en daar wat synergiën ontwikkeld. Die wisselwerking zorgde ervoor dat het ganse polis- en verzekeringsbeheer gecentraliseerd werd op één locatie, nog vóór we onze naam veranderden naar Baeyens-Bosteels. Al het beheer van bancaire zaken werd dan weer centraal gedaan op de andere locatie. Beide kantoren fungeerden en fungeren wel als ‘totaal verkooppunt’ voor de klant, waarvoor hij voor beide diensten verder geholpen kan worden. Een klant kon bijvoorbeeld perfect voor zijn verzekeringsvragen naar dat kantoor gaan waar het beheer van bancaire zaken centraal stond achter de schermen en vice versa.

Federatie voor Verzekerings-

Met ons nieuw kantoor in het verschiet vonden we de tijd rijp om met beide kantoren onder dezelfde vlag naar buiten te komen, en onze interne werking naar de klant toe wél heel zichtbaar maken. Dit werd in de aanloopfase naar de opbouw van het nieuwe kantoor dan ook duidelijk. Stijn: Op onze vorige locatie, een paar huizen verder, hadden we door onze groei en onze gecentraliseerde werking te weinig plek. We zaten daar erg dicht bij elkaar, met vijf mensen op het gelijkvloers en met drie mensen op de eerste verdieping. Dit maakte dat het voeren van tele-

43

en Financiële tussenpersonen


Aangezien de termen discretie en privacy van erg groot belang zijn in onze

branche, kan je een klant niet ontvangen op een bureau waar het dossier van zijn buurman openligt. David De Cock

foongesprekken of het discreet ontvangen van een klant erg moeilijk. Ook voor interne vergaderingen was er niet echt een specifieke ruimte. Er moest dus iets veranderen.

kantoor ontvangen in de daarvoor ontwikkelde ontvangstruimte en daarmee afstappen van de gewoonte die ze hadden om het kantoor binnen te stappen en meteen tot bij het bureau van mezelf of Stijn te komen als ze ons zagen zitten. Ik vind dat klanten heel erg goed reageren op deze nieuwe manier van werken.

We speelden al een tijd met de idee om de correspondentie van en met onze kantoren op dezelfde uniforme manier te organiseren, omdat dit natuurlijk een pak efficiënter is. We besloten dan ook beide trajecten aan elkaar te koppelen en rond hetzelfde moment van de verhuis naar ons nieuw gebouw ook onze nieuwe naam, ons nieuw logo en onze nieuwe huisstijl in de markt te zetten.

Stijn: Ook de naamswijziging, de nieuwe lay-out van ons kantoor, onze website en bijhorende facebookpagina worden positief onthaald. Het is misschien nog vroeg om er een uitspraak over te doen, maar ik heb toch de indruk dat de vernieuwingen leven of geleefd hebben bij de klanten en hen makkelijker naar ons kantoor doen komen. Rechtstreeks contact is één van dé meerwaarden van de verzekeringsmakelaar en dat willen wij ook blijven behouden. Klanten zijn steeds meer dan welkom in ons kantoor, maar daarnaast vinden we het ook belangrijk om klanten die wat verder weg wonen persoonlijk te benaderen. Een klant die pakweg 100 km van het kantoor woont, dient dezelfde service te krijgen dan diegene die dichterbij woont.

Op de plek waar nu het nieuwe kantoor staat, stond vroeger een huis. Toeval wilde dat we de eigenaar daarvan goed kenden. Deze liet ons verstaan dat hij een partner zocht om op deze plaats een vastgoedproject te realiseren, met op het gelijkvloers een handelszaak en daarboven appartementen voor verhuring. We kochten ons daarom in voor het handelsgedeelte en begonnen van nul af aan met de opbouw van ons nieuw kantoor. Leuk was dat we hiervoor carte blanche hadden, alles was vanaf nul in te delen en in te richten. Het feit dat we een aantal huizen verder nog onze “oude” locatie hebben, maakt dat we vrij onze eigen deadlines konden bepalen en ons geen zorgen hoefden te maken over een dringende verhuis, wat maakt dat we daar ook nog steeds ons papieren archief hebben.

Zijn er bepaalde technologieën waarvan er in jullie kantoor sinds kort (meer dan vroeger) gebruik gemaakt wordt? David: Ja toch wel. Er veranderde heel wat. De belangrijkste wijziging deed zich voor op het vlak van het paperless werken. Dit deden we al deels in het vorige kantoor maar willen dit nu nog veel meer uitspelen (nvdr. FVF lobbyt sterk voor een uitdrukkelijke wettelijke basis voor het elektronisch archiveren voor verzekeringstussenpersonen, zie pagina 21, 22, 24).

Hoe reageren jullie klanten op het nieuwe gebeuren? David: Eigenlijk alleen maar positief en daar zijn we heel blij om. Er waren namelijk toch een aantal dingen die we moesten afwachten. We verhuisden van een gezellig klein kantoor, waar iedereen dicht bij elkaar zat en iedereen makkelijk aanspreekbaar was, naar een ruimer gegeven. In het nieuwe kantoor worden sommige dingen nu anders georganiseerd. We willen de ruimte die we bij kregen hiervoor absoluut benutten.

Stijn: Eigenlijk is die overstap van papier naar digitaal werken, alsook het werken met twee computerschermen zonder al te veel aanpassingsproblemen kunnen verlopen. Het is namelijk niet zo evident om mensen die al geruime tijd gewoon zijn om alles op papier te doen, plots van mentaliteit te doen veranderen.

Aangezien de termen discretie en privacy van erg groot belang zijn in onze branche, kan je een klant niet ontvangen op een bureau waar het dossier van zijn buurman openligt. Daarom willen we onze klanten in het nieuwe

Federatie voor Verzekerings-

David: Bij het uittekenen van ons nieuwe kantoor werd inderdaad ook rekening gehouden met een optimalisatie

44

en Financiële tussenpersonen


in deze zin. Zo is werken op twee computerschermen echt wel veel handiger dan op één. Een klant bezorgt bijvoorbeeld een inschrijvingsformulier op ons kantoor in Opstal voor zijn nieuwe wagen, waar het formulier wordt ingescand voor verdere verwerking. Voor de inschrijving via internet heb je de gegevens van het formulier nodig die je op het ingescande formulier moet gaan zoeken. Met één scherm zou je het formulier veel sneller afdrukken dan wanneer je de te zoeken informatie kan openen op je andere scherm. Daarnaast kochten we ook een erg performante scanner aan. Stijn: We zagen het nieuwbouwproject ook écht als een nieuwe start voor onszelf, onze medewerkers en onze

klanten. Alles wat je hier ziet is nieuw. Niet alleen het gebouw is nieuw, maar we maakten meteen ook werk van een nieuwe configuratie van heel wat dingen. Het werkt allemaal veel comfortabeler. Iedere medewerker beschikt over een eigen badge waarmee hij of zij binnenkomt; de verlichting werd geprogrammeerd; de telefoon springt automatisch op antwoordapparaat en de voordeur sluit vanaf een geprogrammeerd uur. Vroeger zaten we vaak nog tot laat te werken met het licht aan en de deur open waardoor sommige klanten nog bij ons langskwamen met hun vragen. Dat is nu verleden tijd, wat niet wil zeggen dat we minder bereikbaar zijn. We zijn uiteraard nog steeds bereikbaar op ons gsm-toestel buiten de kantooruren of op afspraak natuurlijk.

Uw beste rechtsbijstand voor PARTICULIER en ONDERNEMER

www.euromex.be

U staat er nooit alleen voor.


De vernieuwing van je kantoor maakt het sowieso professioneler en dat is toch wat je wil uitstralen naar je klanten toe. Stijn Bosteels

Werd jullie manier van dienstverlening naar de klant toe ook veranderd met de komst van het nieuwe kantoor? David: Een nieuwe klantenaanpak kwam er niet als rechtstreeks gevolg van de nieuwbouw. We proberen met ons kantoor al langer een modernere koers te varen en daar hoort een moderne klantenaanpak zeker bij.

In tweede instantie kwam de focus op ons nieuwe gebouw en het daadwerkelijk verhuizen daarnaartoe. Ook die verhuis werd opgenomen in ons communicatieplan naar de klanten in het kader van onze nieuwe naam en visuele samenwerking. Zo probeerden we voorbijgangers nieuwsgierig te maken naar wat er komen zou. Hiervoor plaatsten we onze baseline ‘voor alle zekerheid’ in het groot op de bouwwerf, nog voor dat buurtbewoners wisten wie het gelijkvloers in het nieuwe gebouw ging uitbaten. Gelijktijdig met onze mailing naar al onze cliënten werd onze nieuwe naam boven ons baseline gekleefd.

Stijn: Het meest ingrijpende dat we naar klanten toe deden, is afstappen van de ‘zoete-inval-mentaliteit’. Nu worden klanten professioneler ontvangen en eventueel apart geplaatst met de dossierbeheerder in kwestie in de daarvoor bestemde vergaderzaal. Het persoonlijk contact met de klant hebben we altijd willen behouden. Uiteraard kan je daarnaast de verschillende moderne technologieën niet negeren. Daarom ontwikkelden we, zoals ik eerder al zei, een frisse website, een facebookpagina en een nieuwsbrief voor onze klanten.

Zowel in ons oude kantoor in Buggenhout als in het kantoor in Opstal werd op dat moment ook onze nieuwe benaming en onze nieuwe look en feel zoveel mogelijk in de kijker gezet.

Wat die frisse website betreft, ging de lancering hiervan gepaard met de opening van het nieuwe kantoor of bestond de website daarvoor al?

Nadat alle bouwvakkers en betonmolens verdwenen waren, kon het kantoor uiteindelijk opengesteld worden voor het grote publiek. Dit deden we aan de hand van een openingsevent en een opendeurweekend.

David: Die werd kort daarvoor ontwikkeld. De laatste jaren doorliepen we eigenlijk drie belangrijke etappes.

Stijn: Tijdens dit weekend kwam er toch meer volk opdagen dan verwacht. Ik denk dat we zo’n driehonderd mensen mochten verwelkomen op onze receptie en een pak bezoekers op onze opendeurdagen.

Eerst en vooral kwamen we op de proppen met onze nieuwe naam en daarbij horend nieuwe logo en look & feel. De ontwikkeling van die nieuwe naam was echter niet evident. We stonden voor de keuze beide namen te combineren of een volledig nieuwe naam te bedenken. Eens onze nieuwe naam en ons nieuwe imago gekozen, hebben we werk gemaakt om dit ook in alle correspondentie te implementeren met de vereiste opmaak van nieuw briefpapier, nieuwe visitekaartjes en nieuw promotiemateriaal, etc. De ontwikkeling van onze website maakte deel uit van ons communicatieplan aangaande deze wijziging. De afzonderlijke kantoren, met hun eigen identiteit, waren voorheen een belangrijke hinderpaal voor de ontwikkeling van onze website, want dit wilden we al veel langer op punt stellen. Aangezien de opmaak van twee aparte sites ons niet opportuun leek, kozen we voor één nieuwe, wat dankzij de convergentie tussen onze kantoren mogelijk werd.

Federatie voor Verzekerings-

De hele parking werd omgebouwd tot receptieruimte aan de hand van een grote tent. Mensen kwamen binnen aan de voorkant en werden daar ontvangen door onze medewerkers. We boden hen op die manier de kans overal eens een kijkje te nemen. De rondleiding eindigde dan achteraan in de tent met een hapje en een drankje. Het opendeurweekend werd georganiseerd op het moment dat het hier in de buurt kermisweekend was. Wij waren namelijk van mening dat iemand zich niet zo snel verplaatst voor het opendeurweekend van een verzekeringsmakelaar alleen. Door de kermis liepen er buiten heel wat mensen die en passant eens een kijkje konden komen nemen. We bevonden ons hier dus in een win-win situatie.

46

en Financiële tussenpersonen


Hebben jullie de intentie om met het vernieuwde kantoor naar de toekomst toe aan schaalvergroting te doen? Stijn: Er loopt op dit moment inderdaad een vacature.

Ook op de kermis zelf werd reclame voor ons kantoor gemaakt. Er liepen steltenlopers met t-shirts van het kantoor rond op de kermis en er werden ballonnen met ons logo en teaser uitgedeeld aan de kermisbezoekers.

David: Dat was ook op voorhand onze bedoeling. We zijn beiden ambitieus en de groei die we voor ogen hebben, was niet mogelijk in het vroegere kantoor. Daar werden we met teveel beperkingen geconfronteerd. Het nieuwe kantoorgebouw werd daarom modulair ingericht zodat we zonder al teveel wijzigingen een vier à vijftal extra mensen kunnen aannemen.

Vaak is het op voorhand moeilijk in te schatten hoe alles er uiteindelijk zal uitzien. Ligt het eindresultaat in de lijn van jullie verwachtingen? Stijn: Wat mij betreft wel. Het was soms wel moeilijk om al een concrete invulling in je hoofd te geven aan een ruimte die tot dan toe bestond uit een aantal betonnen muren. We hebben het geluk gehad te kunnen samenwerken met een firma die erg sterk is op het vlak van de binneninrichting voor kantoren.

De openstaande vacature kadert in onze groei, niet ter vervanging van iemand die ons kantoor verlaat. Dit maakt dat we die extra persoon die we momenteel zoeken niet extreem dringend nodig hebben. Dat heeft als voordeel dat we zonder al teveel druk op zoek kunnen gaan naar de geschikte kandidaat of kandidate. Hij of zij zou ons meer tijd opleveren om aan prospectie te doen.

Door gebruik te maken van de juiste materialen zijn we er door onderling overleg in geslaagd om een heel erg open gevoel te doen ontstaan. We twijfelden bijvoorbeeld aan twee aparte bureaus voor David en mezelf. Langs de ene kant wilden we dit om een beetje meer discretie te ontwikkelen, maar langs de andere kant wilden we dichtbij onze medewerkers blijven en zo weinig mogelijk afstand creëren. Daarom werd gebruik gemaakt van grote glaswanden met schuifdeuren die bijna altijd openstaan waardoor het contact met elkaar op de werkvloer behouden kan worden.

Hoe belangrijk is de implementatie van allerhande nieuwe technologieën in het makelaarskantoor van de toekomst? David: Dat is naar mijn mening gewoonweg onontbeerlijk voor het voorbestaan van ieder makelaarskantoor. Dat geldt trouwens niet alleen voor onze sector. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de database meer en meer een parameter zal worden voor de waarde van een verzekeringsportefeuille. Maar ook klanten vragen er zelf steeds vaker naar.

David: Ja, voor mij is het zeker ook heel geslaagd. Eén van de dingen waar we erg nauwlettend op hebben toegekeken is het plaatsen van logo’s van diverse verzekeringsmaatschappijen. Dit wilden we absoluut niet. We willen juist onze onafhankelijkheid als verzekeringsmakelaar in de verf zetten.

Zo willen we in de nabije toekomst onze klanten via onze website de mogelijkheid geven om zelf zijn of haar eigen polissen te kunnen consulteren; eenvoudige wijzigingen te vragen en schadegevallen aan te geven. Daarvoor moet vooreerst je database natuurlijk volledig op punt staan, anders kan je de service beter niet aanbieden.

Stijn: Het is inderdaad de bedoeling dat onze nieuwe naam een gegeven wordt in de omgeving en dat mensen zich via ons laten verzekeren tegen allerhande risico’s. Bij welke verzekeringsmaatschappij dat is, maakt weinig uit.

Federatie voor Verzekerings-

Een optimalisatie van structuren en processen is dus naar mijn mening van uiterst groot belang! Hierdoor wint je kantoor niet alleen aan efficiëntie, maar maak je ook een groei mogelijk.

47

en Financiële tussenpersonen


Stijn: We mogen natuurlijk niet vergeten dat onze beroepsgroep gekenmerkt wordt door een hoge gemiddelde leeftijd. De afwezigheid van nieuwe technologieën in heel wat makelaarskantoren is daarmee volgens mij onlosmakelijk verbonden. Dat is langs de ene kant logisch, maar langs de andere kant geraak je op die manier achterop natuurlijk. De instroom van jong bloed in het makelaarskantoor van morgen dringt zich dus wel op!

Welke raad zouden jullie collega makelaars geven die met dezelfde vernieuwingsplannen spelen als jullie? Stijn: Ik zou hen aanraden om, vooraleer van start te gaan, eerst goed rond te kijken in de kantoren van collega-makelaars. Je kan hier en daar zeker inspiratie opdoen. Wij deden dat trouwens ook. Wat ik ook zou doen, en wat wij niet deden, is iemand inhuren om de gehele coördinatie en opvolging op zich te nemen. Hier kan je mijn inziens heel wat tijd mee winnen en problemen vermijden. Ook de firma die je interieur verzorgt is van groot belang. Zij kunnen desnoods nog een aantal foutjes van vorige partijen wegwerken.

Het persoonlijk contact van een verzekeringsmakelaar en zijn klant blijft, zoals ik eerder reeds aanhaalde, van enorm groot belang. Toch neemt dit niet weg dat je daarom niet hoeft te automatiseren. Een combinatie van beide lijkt mij ideaal en is echt wel mogelijk.

Het is daarnaast ook van belang voor jezelf een deadline te stellen. Die moet uiteraard wel realistisch zijn maar als je er geen stelt, blijft alles aanslepen. De vernieuwing van je kantoor maakt het sowieso professioneler en dat is toch wat je wil uitstralen naar je klanten toe. Dit project is voor ons zeker een leuke oefening geweest. Zo leuk zelfs, dat ik ze eventueel nog wel eens wil overdoen.

Hoe zullen jullie het papieren archief dat momenteel in jullie oude gebouw staat, integreren in het elektronisch klassement dat jullie hier nu hanteren? Stijn: Dat is een goede vraag. Daar hebben we momenteel nog niet echt een concreet plan voor. We voorzagen in ons nieuw kantoor wel ruimte om de dossiers te kunnen stockeren. Je zou kunnen inscannen, maar dat is niet zo evident, aangezien dit een taak is die niet door eender wie kan gebeuren. Je hebt er de gedegen kennis voor nodig alsook heel wat tijd. Alles inscannen lijkt mij een utopie.

David: Die coördinatie mag inderdaad zeker niet onderschat worden. Wij hadden het voordeel dat de afstand tussen ons oude kantoor en het nieuwe heel erg klein is. Daardoor konden we vaak eens een kijkje komen nemen en snel ingrijpen bij problemen of vertragingen. Langs de andere kant hield die beperkte afstand ook een nadeel in aangezien de aannemers je makkelijk wisten te vinden voor allerhande vragen terwijl je winkel wel blijft doordraaien natuurlijk. Het maken van een strikte planning is voor dit soort zaken dan ook echt van enorm groot belang.

David: Ik denk dat we op de goede weg zijn, als we verder werken zoals we nu bezig zijn. Mettertijd zal een elektronisch klassement worden aangelegd. Hoe verder we ons van de startdatum van het papierarm tijdperk bevinden, hoe minder belangrijk de informatie uit het verleden wordt dat zich nog fysiek op kantoor bevindt. Het papieren archief dat momenteel in het andere gebouw gestockeerd staat, is voor ons dus geen hinderpaal. Voorlopig lijkt alles inscannen me inderdaad een overhaaste beslissing. We hebben nog even de tijd om te beslissen hoe we dit best aanpakken.

Federatie voor Verzekerings-

Bedankt voor dit gesprek!

48

en Financiële tussenpersonen


Elektronische facturatie

Op 20 november 2013 ondertekende FVF samen met enkele andere beroepsfederaties uit de verzekeringssector en daarbuiten het protocol elektronische facturatie.

Het was FVF-voorzitter, Freddy Boels, die de eer waarnam en die de ondertekening kracht bijzette met de FVF-slogan: “Elektronisch factureren is dé verzekering voor een efficiënt facturatiebeleid. Het betekent immers een vermindering van de administratieve en financiële last.”

Inhoud van het protocol Het protocol heeft tot doel het gebruik van elektronisch factureren sterk aan te moedigen en dit door gebruik te maken van het draagvlak en de slagkracht van de beroepsfederaties.

Basisprincipes elektronische facturatie 1. Gelijkheid tussen elektronische en papieren factuur De elektronische factuur heeft principieel dezelfde juridische waarde als de papieren factuur. 2. Wettelijk kader? Het reglementaire kader inzake elektronisch factureren is tot stand gekomen vanuit nationale en Europese BTWwetgeving. Deze wetgeving legt onder meer de principes vast waaraan een elektronisch factuur moet voldoen om door de BTW-administratie te worden aanvaard.

FVF heeft de tekst van het protocol op haar maat laten uitwerken zodat de praktische invulling kan gebeuren met de bestaande FVF-tools. We denken hierbij in het bijzonder aan de e-bib.

Verzekeringsactiviteiten zijn echter in principe vrijgesteld van btw op basis van artikel 44 paragraaf 3, 4° lid BTWWetboek. In de verzekeringssector spreken we dan ook van een vervaldagbericht en niet van een BTW-factuur in de juridisch-technische zin van het woord. Voor zover er gehandeld wordt binnen de draagwijdte van het hierboven vermelde vrijstellingsregime, moet dit vervaldagbericht principieel dan ook niet voldoen aan de vereisten van een BTW-conforme factuur.

Federatie voor Verzekerings-

49

en Financiële tussenpersonen


5. Meer informatie Op de website van de overheid, www.efactuur.belgium.be, is meer informatie terug te vinden onder meer in de vorm van een FAQ-lijst. Het kabinet heeft met de ondertekening van het protocol ook het engagement op zich genomen om deze FAQ-lijst uit te breiden bij nieuwe vragen uit de praktijk. Voor verdere vragen kunnen FVF-leden terecht op dav@premier.fed.be of op het telefonisch contactcenter van de FOD Financiën 0257 257 57.

Er bestaat ook een gedragscode omtrent elektronisch factureren. 3. Aanvaarding is vereist Elektronische facturatie is onderworpen aan het akkoord van de verzender en de ontvanger van de factuur. 4. De elektronische factuur is vormvrij Er bestaat geen uniek formaat voor de elektronische factuur. Bijgevolg is eenieder vrij om het formaat (PDF, PDF/A, EDI, XML, QR-code...) te kiezen.

FVF plaatste op haar e-bib in de rubriek beroepsinformatie een nieuw onderdeel “elektronische facturatie” met een link naar de betreffende website zodat deze informatie voor de FVF-leden eenvoudig en permanent consulteerbaar is.

kvk interass adviseert uitsluitend via de lokaal Belgisch verzekeringsmakelaar. Als professioneel verzekeringsondernemer wilt u immers zoveel mogelijk van uw kostbare tijd besteden aan uw relaties en zo min mogelijk aan administratie en verzekeringstechnisch & juridisch studiewerk. www.kvk-interass.com

Federatie voor Verzekerings-

50

en Financiële tussenpersonen


FVF vertegenwoordigde haar leden in de periode oktober - november

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden vertegenwoordigde:

Oktober 2013 1/10/2013 Overleg met Assuralia 8/10/2013 Overleg met de FOD Mobiliteit & Vervoer inzake WebDIV / Elite van de Arbeid / Overleg met Assuralia / Accreditatiecommissie voortgezette vorming 9/10/2013: Kernbestuur Brocom / Raad van Bestuur Brokers Training 10/10/2013: Overleg met Assuralia / Buitengewone Raad van Bestuur Ombudsdienst van de Verzekeringen. 14/10/2013: Werkgroep makelaarsfederaties inzake TWIN PEAKS II 17/10/2013: Werkgroep Normalisatie / Roadshow Brocom 21/10/2013: Raad van Bestuur ANPI / Overleg met Assuralia 22/10/2013: Overleg met Axa / Overleg met de FOD Mobiliteit & Vervoer inzake bromfietsen 23/10/2013: Presentatie Karel de Grote Hogeschool inzake koppelverkoop 24/10/2013: Werkgroep makelaarsfederaties inzake TWIN PEAKS II 25/10/2013: Overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake gegevensbestand BA autoverzekering / Overleg met de FSMA inzake TWIN PEAKS II 28/10/2013: Jury Belgian Insurance Personality / Persconferentie Assuralia ‘financiële educatie’

Federatie voor Verzekerings-

November 2013 4/11/2013: Raad van Bestuur Ombudsdienst van de Verzekeringen / Overleg met Axa 5/11/2013: Overleg met LAR 8/11/2013: ‘Formation en assurance’ van Feprabel 12/11/2013: Overleg met Assuralia 13/11/2013: Overleg met diverse verzekeringsmaatschappijen inzake verjonging/ Overleg met Assuralia (level 1) 14/11/2013: Voordracht Vrouw & Makelaar/ Overleg met de FSMA inzake centraal examen 15/11/2013: Voordracht beroependag van de Karel de Grote Hogeschool 18/11/2013: Overleg met AG Insurance 19/11/2013: Voordracht Akkermans & Partners 20/11/2013: Kabinet Chastel: ondertekening protocol elektronische facturatie / Raad van Bestuur Brocom/ Overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake WebDIV / Paritair Comité 307 21/11/2013: Belgian Insurance Conference van Kluwer 22/11/2013: Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II / Informatieronden in het kader van TWIN PEAKS II: Overleg met Portima/ Overleg met CRM-DEV/ Overleg met Sigura/ Overleg met Sireus/ Overleg met Verassnet 25/11/2013: Elite van de Arbeid 27/11/2013: Overleg met de FOD Mobiliteit & Vervoer inzake bromfietsen 28/11/2013: Voordracht Verzekeringsjuristen/ Raad van Toezicht / Overleg met Feprabel & BVVM / Werkgroep makelaarsfederaties inzake TWIN PEAKS II 29/11/2013: Werkgroep FSMA inzake TWIN PEAKS II

51

en Financiële tussenpersonen


Portima lanceert MyBroker Smart ...

... de slimme app waarmee uw klanten een schade kunnen aangeven! En dit in een recordtijd dankzij de vooringevulde persoonlijke gegevens! MyBroker Smart is bovendien het ideale middel om uw productiviteit te verhogen dankzij de automatische integratie van de schadeaangifte in BRIO4YOU. Het is dĂŠ app waarmee u een vernieuwende service aan uw klanten verleent en de digitale generatie voor u wint! Wacht niet langer en raad uw klanten MyBroker Smart aan. Surf naar www.mybrokersmart.be/nl

Federatie voor Verzekerings-

52

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Werkgelegenheid in het verzekeringswezen: cijfers 2012

Assuralia Naar jaarlijkse gewoonte wijdde Assuralia een Assurinfonummer aan de werkgelegenheid in het verzekeringswezen in 2012. Een eerste luik daarin verwees naar de tewerkstelling op de Belgische verzekeringsmarkt.

CEPOM Naast het overzicht dat verscheen in Assurinfo van het totaal aantal werknemers in de verzekeringssector, kreeg Vrijuit ook inzage in cijfers van CEPOM*, afkomstig van het AIS-VSI en de Sociale Zekerheid, inzake de tewerkstelling van voltijds equivalenten bij een bevraagde groep van verzekeringsmakelaars (een groep van 3.640 personen).

In totaal stelt deze arbeidsmarkt ongeveer 46.600 mensen te werk. Het gaat daarbij dan om werknemers in verzekeringsondernemingen, in agentschappen of in de makelarij.

Bij die 3.640 verzekeringsmakelaars werden in 2012 in totaal 11.686 medewerkers tewerk gesteld waarvan 9.646,44 als fulltime equivalenten.

Gemiddeld aantal werknemers in de verzekeringssector in 2012. In bovenstaande grafiek wordt de tewerkstelling uitgedrukt in gemiddeld aantal werknemers in 2012. Er werd hiervoor rekening gehouden met de verschillende vormen van arbeidsovereenkomst. Zowel contracten van onbepaalde als van bepaalde duur werden mee in rekening gebracht.

Bron: CEPOM via AIS-VSI en gegevens van de Sociale Zekerheid

*Het betreft een momentopname. Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke foutenmarge.

Federatie voor Verzekerings-

53

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Ook het aantal mannelijke en vrouwelijke voltijdse werknemers bij die verzekeringsmakelaars werd door CEPOM in kaart gebracht. Zo bleek dat de makelaarskantoren in Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België meer vrouwen tewerkstellen dan mannen.

Dit fenomeen wordt ook bevestigd wanneer men kijkt naar de leeftijd van de tewerkgestelde krachten. Binnen elke leeftijdscategorie zijn het vooral vrouwen die worden aangenomen, behalve bij de groep van 60 tot 69-jarigen. Daar wint het mannelijk geslacht met een aantal van 171,38 in vergelijking met 145,07 vrouwen.

Bron: CEPOM via AIS-VSI en gegevens van de Sociale Zekerheid

Bron: CEPOM via AIS-VSI en gegevens van de Sociale Zekerheid

Federatie voor Verzekerings-

54

en Financiële tussenpersonen


Makelaarskantoren, zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Duitstalig België, stellen meer vrouwen dan mannen tewerk.

CEPOM bekeek ook hoe de verdeling tussen beide geslachten verloopt per provincie. Onderstaande grafiek toont aan dat vrouwelijke werknemers in een makelaarskantoor in elke provincie het meest voorkomende geslacht zijn. In de provincie Antwerpen is dat overduidelijk het geval (1502,09 vrouwen versus 734,22 mannen). Het verschil tussen beide geslachten is het minst duidelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 912,75 vrouwen en 746,29 mannen werken.

Als opnieuw de vergelijking tussen mannelijke en vrouwelijke voltijdse werknemers gemaakt wordt op basis van de grootte van het makelaarskantoor, kan gesteld worden dat het verschil tussen beide geslachten het grootst is bij de makelaarskantoren die tussen de 5 en de 20 medewerkers tewerkstellen.

Bron: CEPOM via AIS-VSI en gegevens van de Sociale Zekerheid

Bron: CEPOM via AIS-VSI en gegevens van de Sociale Zekerheid

Federatie voor Verzekerings-

55

en Financiële tussenpersonen


Thema-avond

‘Help! Ik ga mijn kantoor overlaten’

Tijdens de thema-avonden werd gewezen op welke do’s and dont’s op dit vlak gelden; hoe lang op voorhand men aan de overdracht van een verzekeringskantoor moet beginnen denken; in wiens handen men de toekomst van zijn verzekeringskantoor wil leggen en hoe een overdrachtsplan opgemaakt dient te worden.

Op 31 oktober en 4 november jongstleden organiseerde de syndicale kamers van FVF in samenwerking met Unizo en Brokers Training een infosessie in het kader van het overlaten van een zaak. Sprekers van dienst daarbij waren Eddy Claesen, accountant van Groep Claesen en Meester Dirk Berckmans, partner bij advocatenkantoor Monard- D’Hulst.

Alle deelnemers aan deze infosessie kregen vanwege FVF aan het einde van de avond bovendien een naslagwerk inzake de overdracht van een zaak aangeboden. Dit boekwerk behandelt de financiële, fiscale, juridische, administratieve en bedrijfseconomische aspecten van een bedrijfsoverdracht.

De bijna 200 aanwezige leden werden door Eddy Claesen geïnformeerd over de 12 stappen die leiden tot een succesvol overlaten van een kantoor. Hierbij werd duidelijk dat het overlaten van een zaak heel wat met zich meebrengt en dat men er tijdig aan moet beginnen. Meester Berckmans ging daarna dieper in op de juridische aspecten van een overname.

Opvolging binnen de makelarij is een dossier waarmee FVF zich, naast het organiseren van deze infomomenten, erg intensief bezig houdt. FVF-leden kunnen hierover ook informatie terugvinden op de e-bib. Zo vinden zij bijvoorbeeld een algemene leidraad inzake de overname van een verzekeringsportefeuille terug in de rubriek ‘modellen > contracten’.

Beide thema-avonden kwamen er naar aanleiding van De Dag van de Makelaar waarop het thema opvolging van het verzekeringskantoor uitvoerig besproken werd door Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor overdracht neemt steeds toe. Belangrijk probleem dat zich op dit vlak stelt, is het feit dat bedrijfsleiders zich hierop vaak te laat voorbereiden.

Federatie voor Verzekerings-

56

en Financiële tussenpersonen


Een geslaagd 2014 vanwege het bestuur en het personeel.


Het FVF-team Algemene Vergadering FVF

Raad van Bestuur FVF

Kelly Schamphelaere Directeur kelly.schamphelaere@fvf.be

Christophe Thoen Adjunct-directeur christophe.thoen@fvf.be 03 244 12 87

Ellen Flou Administratief medewerker

Sofie Stevens Juridisch medewerker

Isabelle Jambé Financieel medewerker

Ellen Peeters Communicatieassistent

ellen.flou@fvf.be 03 244 12 80

sofie.stevens@fvf.be 03 244 12 85

isabelle.jambe@fvf.be 03 244 12 88

ellen.peeters@fvf.be 03 244 12 84

Advertentie

GROEP VERBAET wenst portefeuilles over te nemen. Discretie gewaarborgd. Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem Vragen naar dhr. Philippe of Jean-Luc Verbaet tel.: 03-224 86 11 • fax: 03-227 09 56 e-mail: philippe.verbaet@groupverbaet.be jean-luc.verbaet@groupverbaet.be

Federatie voor Verzekerings-

58

en Financiële tussenpersonen


Nieuwe FVF-bestuursploeg 2014 v.l.n.r. Voorzitter Roger Huygens Ondervoorzitter Koen Torfs Penningmeester Leo Gerber

Koen Torfs zal de functie van ondervoorzitter waarnemen. Leo Gerber blijft op post als penningmeester.

Op de Algemene Vergadering van december jongstleden werd binnen FVF een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. Tevens werd hierop en met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester aangeduid.

FVF neemt dus afscheid van Freddy Boels en dankt hem voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van FVF. Hieronder de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur:

Vooreerst vond FVF in Roger Huygens de geschikte kandidaat om de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2014 voor te zitten. Hij kan reeds terugblikken op een ruime ervaring binnen FVF als ondervoorzitter en voorzitter van de Commissie voor Onderzoek.

Raad van Bestuur 2014 Roger Huygens Voorzitter Koen Torfs Ondervoorzitter Leo Gerber Penningmeester Benny Janssis Wim Denkens Frank De Hainaut Paul Van Kerckhove Albert Fobe Dirk Gysemans Dirk Vandekerckhove Pol Erard Lieven Rappé

Roger Huygens stelt het zo: “Het is enerzijds een hele eer om het voorzitterschap op te nemen van een sterke beroepsfederatie als FVF, en anderzijds ook een hele uitdaging om FVF te loodsen door de vele veranderingen die op de verzekeringssector en meer specifiek op de verzekeringsmakelaars afkomen. Mede door een sterke ploeg aan medewerkers en bestuurders zal FVF er alles aan doen om de verzekeringsmakelaars hierin optimaal bij te staan en hun belangen maximaal te verdedigen.”

NIEUWS VAN MAATSCHAPPIJEN Allianz Belgium Veranderde sinds eind november vorig jaar van naam. De verzekeringsmaatschappij heet sindsdien Allianz Benelux NV. Het adres van de maatschappelijke zetel, die zich in Brussel bevindt, bleef hetzelfde.

Delcredere Kreeg tevens een nieuwe naam toegekend. NV Delcredere wijzigde haar maatschappelijke benaming namelijk in Credimundi NV. Deze naamswissel heeft verder geen invloed op de juridische continuïteit van de onderneming. Wel werd ook de naam van de groep waarvan Credimundi NV deel uitmaakt, gewijzigd: Credendo Group. De Europese dimensie van de groep wordt hiermee extra in de verf gezet.

Amedes Belgium Maakt sinds kort deel uit van DEKRA Claims and Expert Services Belgium, een onderdeel van DEKRA SE. Voor deze laatste betekent de overname van de marktleider in het op tijdelijke basis plaatsen van professionals in de verzekeringssector, een goede zaak voor de strategische uitbreiding van haar dienstenpakket in België.

Federatie voor Verzekerings-

Nieuws vanwege uw verzekeringsmaatschappij? Bezorg het aan de redactie van Vrijuit op ellen.peeters@fvf.be.

59

en Financiële tussenpersonen


partner

Verantwoordelijke uitgever : G.Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 13NOV298

waarop u kan rekenen, elke dag opnieuw

Beste wensen van geluk en voorspoed aan onze makelaars in 2014.

Met u van A tot Z

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen


FVF Vrijuit 2013-06