Issuu on Google+

Vrijuit federatie voor verzekerings- en financiĂŤle tussenpersonen

maart 2011 - april 2011

tweemaandelijks tijdschrift

2

Jong geleerd is oud gedaan Het landschap van de verzekeringsmaatschappijen in BelgiĂŤ: consolidatie? Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Distributiekanalen van de verzekering : Cijfers 2009


9[OPERXIRFSIOIR TEWVIWYPXEEXEPW MIHIVIIRIVWXEEX Als ervaren makelaar weet u dat een Mensura-arbeidsongevallenverzekering de betere keuze is voor werkgevers die de gevolgen van een arbeidsongeval willen inperken. Mensura zorgt namelijk voor een menselijke en efficiĂŤnte afhandeling van de schade. Bovendien biedt de Mensura-arbeidsongevallenverzekering sociale bijstand en advies op het vlak van reĂŻntegratie. Een performante online-tool garandeert een snelle informatieuitwisseling. Maar omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, staat Mensura uw klanten ook met raad en daad bij inzake preventie.

BDGBYULMXLWBQOLQGG

30


Vrijuit nr.2-2011

COLOFON Vrijuit Autolei 228 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 E-mail: info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Freddy Boels Autolei 228 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Patrick De Ceuster Eindredactie en coördinatie: Ellen Peeters Redactie: Ellen Peeters Kelly Schamphelaere Christophe Thoen Ontwerp: www.tabeoka.be 2160 Wommelgem 1 Erkenning: P303450 Jaarabonnement: 45 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties

Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Nieuws van onze leden 6 Kort Gezegd 8 Het landschap van de verzekeringsmaatschappijen in België: consolidatie? Een interview met Philippe Colle 11 Efficiëntie & vereenvoudiging: het belang van normering. Interview met David De Cock 14 What’s in a name 17 Distributiekanalen van de verzekering 22 Tendensen 2010 verzekeringssector België 26 Beroepsfierheid 28 Jong geleerd is oud gedaan 36 Wist u dat? 37 Insurance Personality 43 FVF in het gelijk: Citroën veroordeeld voor koppelverkoop 47 In de kijker: Nieuw ledenvoordeel 48 De verzekeringsmakelaar als partner bij inbraakpreventie. 51 Thema-avond kamers Antwerpen en Vlaams-Brabant: Help mijn makelaar fusioneert! 53 En u, kent u het veiligheidslabel S3? 55 Nieuws van maatschappijen

Federatie voor Verzekerings-

3

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

VOORWOORD Op de vraag “welk belletje doet het woord ‘Methusalem’ bij u rinkelen?” kunt u in principe twee verschillende antwoorden geven, maar opgelet: uw antwoord geeft wel inkijk in uw levenshouding. Bent u een hardleerse epicurist die de voortbrengselen van de druivenrank weet te waarderen, dan weet u ongetwijfeld dat ‘Methusalem’ de naam is, die men geeft aan een champagnefles met een inhoud gelijk aan die van acht conventionele flessen. Zes liter dus, ruim voldoende om een avondje gezelligheid te garanderen. Gaat u daarentegen door het leven als een onthecht, cerebraal en geletterd iemand, dan is het niet ondenkbaar dat u uw kennis van de geschiedenis onmiddellijk kunt etaleren door het woord spontaan te associëren met de naam van een van de aartsvaders van de Israëlieten.

wordt onverbloemd omschreven als “een opeenstapeling van beschadigingen van macromolecules, cellen, weefsels en organen met als resultaat ziekte en dood”. Moet er nog zand zijn? Geen wonder dat therapeuten, filosofen, yogi’s en columnisten van vrouwenbladen de raad geven om het onvermijdelijke te accepteren en te berusten in de neerwaartse spiraal die hoe dan ook resulteert in de beëindiging van dit ondermaans bestaan. Probeer vooral niet te negeren of te rebelleren, zo luidt de welgemeende boodschap, maar aanvaard de realiteit en bespaar u het geld en de moeite van de zoveelste verjongingskuur, het is boter aan de galg. Voor de meesten is zo’n toestand van gelatenheid en berusting al moeilijk te bereiken, maar het wordt een bepaald onmogelijke opdracht als we worden geconfronteerd met de vergrijzing van de verzekeringsmakelarij. Uiteraard is er het statistisch gegeven dat de bevolking in het algemeen vergrijst. Daar bovenop speelt echter het feit dat de gemiddelde leeftijd van de makelaars op zich al een stuk hoger ligt dan die van de in België actieve beroepsbevolking. Deels is dat een gevolg van een relatief hoge instapleeftijd: ofwel gaat het om jongeren die in het kantoor van hun ouders komen, maar die vaak eerst hogere studies hebben gedaan om daarna nog de wettelijk voorziene stage te doorlopen, ofwel gaat het om 30-plussers zonder die familiale link, die al een flink stuk van hun carrière achter de rug hebben, vaak in de financiële of verzekeringssector. Talrijk is ook de groep van makelaars aan de bovenkant van de leeftijdspiramide, die het beroep pas verlaten op een gevorderde leeftijd. Het gebrek aan kandidaten voor de opvolging zorgt ervoor dat die leeftijd steeds hoger gaat liggen.

Behalve als grootvader van Noë is Methusalem de geschiedenis ook ingegaan als een van de langst levende individuen ooit. Volgens de Bijbel is de man 960 jaar oud geworden. Men weet niet of deze hoge leeftijd te maken had met een dieet van tofu, Bulgaarse yoghurt en onbespoten clementines, dan wel het gevolg was van een hormonenkuur aangevuld met de dagelijkse consumptie van sloten vitaminepreparaten. Naar het schijnt, hebben de archeologen bij beide hypotheses kritische bedenkingen. Zij gaan ervan uit dat er eenvoudig een misverstand is ontstaan tussen de schrijvers en de vertalers van de betrokken oudtestamentische teksten, waardoor men jaren en maanden met elkaar is gaan verwarren. Het getal 960 zou dus niet betrekking hebben op jaren maar op maanden. In dat geval is Methusalem niet 960 jaren maar 960 maanden oud geworden, wat overeenkomt met 80 jaar, een in die tijd niettemin excessief hoge leeftijd. De theorie lijkt evident, ware het niet dat de vader van Methusalem volgens dezelfde telling gestorven moet zijn op de leeftijd van 5 jaar. Er bestaat zoiets als vroegrijpe kinderen, maar toch…

De vergrijzing van het beroep is dus een reële bedreiging, verjonging is meer dan ooit een noodzaak. Wie ons ter zake het beste idee geeft voor een gerichte actie, krijgt van ons een Methusalem. In de eerste betekenis van het woord.

Zo te zien is Methulasem geslaagd daar waar u en ik falen. Dromen van een dermate lang leven, dat het de oneindigheid benadert, doet wellicht iedereen wel eens, maar tussen droom en daad staan veel dingen in de weg, waaronder onze eigen biologische realiteit. Het woordenboek is dan ook redelijk sec en bijna morbide in zijn definitie van oud worden, want het proces in kwestie

Federatie voor Verzekerings-

Patrick de ceuster directeur

4

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

Welkom

Nieuws van onze leden

Atlas @ insurance & service

Omega Verzekeringen bvba

Vanrijkelen - VDR bvba

Lange Beeldekensstraat 174

Pieter Jozef Tijsmanslaan 48

GSM. 0474 31 48 00

TEL. 03 773 59 33

TEL 016 81 98 89

Leysstraat 27

Onkelinx gcv

Verzekeringskantoor

GSM. 0495 20 78 87

3800 Sint-Truiden

Molenheide 1

2060 Antwerpen

Challenge House bvba 2000 Antwerpen

Finover bvba

2940 Hoevenen FAX. 03 773 30 32

Res. Menegaard 19 3300 Tienen

FAX. 016 82 14 39

Stippelstraat 23

Vermeulen & Co bvba

GSM. 0496 50 68 97

2275 Lille

TEL. 03 309 15 74

Jos Verlindenstraat 1

RVL - Verzekeringen bvba

TEL. 011 80 55 70

3700 Tongeren

Zakenkantoor Coppens

FAX. 012 26 20 53

9850 Landegem

3910 Neerpelt

FAX. 011 80 55 71

Led-Assur bvba

Sint-Maria-Aalterstraat 30 9880 Aalter

TEL. 09 975 13 47

FAX. 09 975 32 43 Mancover bvba

Vermeulenstraat 3 TEL. 012 23 72 36

FAX. 03 309 29 32

Landegemdorp 19

Sebastien Haegeman Avenue de Berchem

TEL. 09 371 57 00

FAX. 09 371 92 29

Sainte Agathe 78/16

1081 Koekelberg

GSM. 0479 58 27 80

Tienbunder 38

8792 Desselgem TEL. 056 60 17 38

FAX. 056 61 36 03

Advertentie

S-Team cvba makelaarscollectief Verschillende makelaars over gans Vlaanderen zoeken overname portefeuilles PROFESSIONELE BEHANDELING VAN OVERNAME EN VERDERZETTING tel.: 050-28 02 31 • fax: 050-78 26 58 • gsm: 0474-31 00 34 e-mail: overnames@s-team.be

Federatie voor Verzekerings-

5

en Financiële tussenpersonen


KOrt gezegd allen stijgt 2,5 keer Aantal auto-ongev

k sneller dan wagenpar

rsongevallen meer veroor e en Zaken 50.800 verkee rism Toe BA rie nam ego toe Cat rtuigen in de het wagenpark slechts In 2010 werden door voe ging van 15,4%, terwijl komt dit neer op een stij tijd r jaa r vie Op frequentie. 6. zaakt dan in 200 evolutie van de schade uralia-enquête over de Ass se rlijk jaa de uit kt met 6,4%. Dit blij

harter’ e het ‘Go For Zero-c

FVF ondertekent me

id) en ut voor Verkeersveilighe Het BIVV (Belgisch Institu en op gav pe oup Sch biliteit Etienne staatsecretaris voor Mo pagam o-c zer for ‘go rtschot voor de 10 februari 2011 het sta s ffer hto lac rss kee ver l om het aantal ne’. Deze heeft tot doe . nul reduceren tot te doen dalen of zelfs te en plaatsten steunden dit initiatief ies sat Allerhande organi Ook FVF is er. art sch er het veiligheid hun handtekening ond onderteen is l vee te chtoffer er één van mening dat elk sla

udt het na 37 jaar Philippe Derveaux ho bekeken indiensttreding voor r aan het lippe Derveaux, na 37 jaa Op 1 maart 2011 gaf Phi ool, de van de AG Insurance Sch roer te hebben gestaan jaar tien lega Eric De Lannoy. Vijf fakkel door aan zijn col daag van ux mee deze school, die geleden stichtte Dervea s instituut. uitgroeide tot een heu

kent mee.

Europees hof tegen onderscheid tussen vrouw en man in de verzekeringen Op 1 maart 2011 antwoordde het Euro pees Hof van Justitie negatief op de vraag of het onderscheid dat verze keraars tot hiertoe mogen maken tussen mannen en vrouwen, past bij de beginselen van het Europees recht. Het Hof besliste dat vanaf 21 december 2012 geen uitzonderingen meer gemaakt mogen worden op unisekspremies- en uitkeringe n.

rm Baloise group (moede er ov s teu Na neemt

tor) aatschappij van Merca

emt CENTEA over van

Landbouwkrediet ne KBC Groep

Landbouwangs een akkoord met KBC groep bereikte onl . De tea Cen r hte van zijn doc krediet over de verkoop en divereigro het in grote stap overname betekent een dubbelt ver n Me rt. voe k al jaren sificatiebeleid dat de ban marktaanbalanstotaal en aantal hiermee niet alleen het e klanten één keer 600.000 nieuw delen, maar krijgt er in lijk ede mo ver zal e transactie bij. Het afronden van dez 1. 201 van aal ede kwart plaatsvinden in het twe

eringsde Baloise Group verzek Op 16 maart 2011 nam rkt zij haar ste ver r nie ma die r. Op maatschappij Nateus ove ensverzemarkt van schade- en lev positie op de Belgische deel van de bedraagt het marktaan keringen. Na overname ongeveer p in schadeverzekeringen volledige Baloise-grou ars in 5 -plaats bij de verzekera 7 %, goed voor een top den in het vermoedelijk plaatsvin België. De transactie zal 1. tweede semester van 201

Federatie voor Verzekerings-

6

en Financiële tussenpersonen


Publireportage

Philippe Landrain:

“Modulis VIP is een win-win voor alle partijen” Op de recente Insurance Personality Awards sleepte AG Insurance de Distribution Award in de wacht. De jury bekroonde daarmee de manier waarop AG Insurance erin geslaagd is om in Niet-leven een synergie te creëren tussen twee distributiekanalen die vroeger concurrenten waren, de makelarij en de kantoren van BNP Paribas Fortis. Een opvallend succes, waarover Philippe Landrain, Bestuurder – Directeur, enthousiast uitweidt.

Philippe, waarom is deze distributiestrategie uniek? Ze is uniek omdat nergens anders in Europa een model bestaat waarbij onafhankelijke makelaars en de grootste bank van het land op een gestructureerde manier samenwerken. Dat dit in ons model - dat trouwens al drie jaar loopt - wel is gelukt, is omdat het een evenwichtig model is, gebaseerd op wederzijds respect en niet op concurrentie. En dat de sterke punten van elk kanaal optimaal uitspeelt. BNP Paribas Fortis is zeer goed georganiseerd om klanten snel en efciënt te adviseren. De makelarij is dan weer zeer sterk in maatwerk en in complexere producten. Die troeven worden in ons model nog versterkt.

Wat betekent dat in de praktijk? De strategie is verschillend voor particuliere en voor professionele klanten, zeg maar zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s. Logisch, want beide groepen hebben specieke behoeften en vragen om een andere benadering. Wat de particuliere klanten betreft, hebben we gekozen voor een productaanbod dat in beide kanalen identiek is en behoort tot

de top van de markt. Geen onderlinge concurrentie dus op vlak van waarborgen of prijs, elk kanaal heeft dezelfde kansen en dezelfde focus op kwaliteit.

constant verjnd wordt en op het terrein zijn vruchten afwerpt.

Juist over die resultaten, wat is de balans na drie jaar?

En de professionele klanten? In die doelgroep is de behoefte aan maatwerk en permanente opvolging veel sterker. Omdat dit typische troeven van de makelarij zijn, hebben we drie jaar geleden samen met de bank beslist dat in ons model beroepsgebonden verzekeringen het exclusieve domein van de makelaar werden. Bovendien hebben we in dit segment een echte samenwerking tussen bank en makelarij gecreëerd, waarbij de bankkantoren gestimuleerd worden om hun professionele klanten voor te stellen dat ze via hun eigen makelaar een Modulis-dossier zouden afsluiten. Wie op die manier zowel bij de bank als bij AG Insurance klant wordt, krijgt het Modulis VIP-statuut en geniet een extra voordeel op zijn bonus “goede klant”. Op die manier creëren we een win-win situatie voor iedereen: de klant, de bank, de verzekeraar én de makelaar. Daarmee zeg ik niet dat er hier en daar nooit individuele probleemgevallen geweest zijn, wel dat we globaal gezien een model hebben gecreëerd dat werkt,

In het segment Particulieren blijven we jaar na jaar veel sneller stijgen dan de markt en marktaandeel winnen. En dat in beide kanalen. Voor de professionele klanten heeft BNP Paribas Fortis op drie jaar tijd 30.000 “leads” doorgegeven aan AG Insurance. Dat heeft geleid tot 15.000 Modulis VIP-concepten. Allemaal dossiers die we door samen te werken hebben behouden in of overgeheveld naar het makelaarskanaal. Zowat 1.000 bankkantoren en 3.000 makelaars hebben hiervan de vruchten geplukt. En wat meer is, we hebben aangetoond dat verschillende distributiekanalen wel degelijk goed kunnen samenwerken om klanten beter te bedienen. Dat is ongetwijfeld de reden waarom we deze Award hebben ontvangen.

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50


Vrijuit nr.2-2011

‘Het landschap van de verzekeringsmaatschappijen in België’: consolidatie?

Interview met Philippe Colle w

Philippe Colle werd geboren op 10 mei 1955 en schreef heel wat titels op zijn palmares. Hij behaalde diploma’s in de rechten, Accountancy en fiscaal recht, International Course in European Integration en werd in 1988 nog een keer doctor in de rechten. Philippe Colle is sinds 1 maart 2007 gedelegeerd bestuurder van Assuralia en beoefent daarnaast tal van functies uit als bestuurder, voorzitter en ondervoorzitter van verschillende fondsen en verbonden.

Er zijn de jongste maanden grondige wijzigingen gebeurd in het landschap van makelaarsmaatschappijen. Houdt het hier op of moeten we een voortzetting van de consolidatiegolf verwachten? Met uitzondering van de overname van Avéro België door Mercator, zijn de bewegingen van de laatste maanden vooral het gevolg geweest van de beslissingen tot afslanking, die de Europese Commissie getroffen heeft ten aanzien van bepaalde financiële groepen en verzekeringsondernemingen die tijdens de financiële crisis staatssteun hebben ontvangen. Behoudens de overdracht van één of andere specifieke portefeuille, zoals bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering, heb ik niet veel bewegingen of consolidaties opgemerkt.

principes in de EIOPA-standaarden en nationale uitvoeringsbesluiten en reglementaire voorschriften teruggevonden worden. De verzekeringsmaatschappijen bereiden zich voor op de introductie van Solvency 2, waarvan Karel Van Hulle, de peetvader van de richtlijn, zegt dat het inzake verzekeringstoezicht één van de meest ingrijpende veranderingen zal zijn van de laatste decennia. Moeten we vrezen voor een nog verdere inkrimping van het aantal verzekeraars met als gevolg dat alle kleine maatschappijen gedoemd zijn om te fuseren? Ik kan maar herhalen dat veel zal afhangen van het realisme waarmee EIOPA en de toezichthoudende autoriteit het proportionaliteitsbeginsel zullen toepassen en de manier waarop de Europese Commissie de berekeningsparameters inzake kapitaalvereisten zal willen kalibreren. Ik denk bijvoorbeeld aan de lange termijnbeleggingen, waarvoor een evaluatie in marktwaarde voor lange termijn investeerders weinig zin heeft, omdat zij doorgaans tot maturiteit aangehouden worden of de korte termijnschommelingen overstijgen. Dit geldt in het algemeen voor de marktwaardering van diverse elementen van de balans van de verzekeraar. Zulks leidt tot artificiële volatiliteit in het eigen vermogen met als gevolg de nood aan grotere “kapitaalbuffers”.

interview

In mijn ogen kan er in elk geval geen sprake zijn van een “consolidatiegolf”. Het zou overigens te betreuren zijn indien de kapitaaleisen en complexiteit van Solvency 2 enige vorm van consolidatie zouden veroorzaken. De rijkdom van de Belgische markt ligt precies in de diversiteit van de spelers: internationale en nationale, grote, middelgrote en kleine verzekeringsondernemingen; multibranche- en nicheverzekeraars; kapitalistische, coöperatieve en onderlinge verzekeringsverenigingen. Het zou spijtig zijn dat nicheverzekeraars of kleine en middelgrote ondernemingen zich verplicht voelen om in grotere gehelen op te gaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe Solvency-regeling. Dit moet ook niet, tenminste indien de proportionaliteitsregel, die ingeschreven staat in de kaderrichtlijn, ook effectief wordt toegepast en indien de te hanteren parameters ter bepaling van de kapitaaleisen redelijkerwijs en goed gekalibreerd worden. Het zal in de komende maanden één van de voornaamste taken van Assuralia zijn om in permanente dialoog met de nationale toezichthoudende autoriteit ervoor te zorgen dat deze

Federatie voor Verzekerings-

Solvency 2 bepaalt de kapitaalvereisten in functie van de effectieve risico’s. Assuralia vindt dit een gezonde prudentiële benadering. Monobranche of nicheverzekeraars kunnen natuurlijk minder diversifiëren op het vlak van de te verzekeren risico’s. Dit neemt niet weg dat zij o.m. kunnen terugvallen op een voorzichtige segmenteringspolitiek, een adequaat beleggingsbeleid, de herverzekeringstechniek, enz. om op die wijze hun risicoprofiel aan te passen en zodoende de kapitaalbehoeften onder controle te houden.

8

en Financiële tussenpersonen


‘ Het zou spijtig zijn dat nicheverzekeraars of kleine en middelgrote ondernemingen zich verplicht voelen om in grotere gehelen op te gaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe Solvency-regeling.’ In het kader van diezelfde richtlijn heeft EIOPA - de overkoepelende Europese verzekeringstoezichthouder- in opdracht van de Europese Commissie een impactstudie uitgevoerd naar de nieuwe Europese solvabiliteitsvereisten. Volgens deze studie houdt naar schatting een klein derde van de Belgische verzekeraars niet of maar net voldoende kapitaal aan. Moeten we hier slapeloze nachten aan overhouden? U verwijst naar de zogenaamde kwantitatieve impactstudie QIS 5. U mag op uw twee oren blijven slapen. Uit QIS 5 blijkt geenszins dat 1/3 van de Belgische verzekeraars onvoldoende of maar net voldoende gekapitaliseerd is. Integendeel, EIOPA stelt in zijn persbericht van 14 maart laatstleden. vast dat het weerstandsvermogen van de Europese verzekeraars zeer stevig is. Zo stelt EIOPA dat de Europese verzekeringsondernemingen een excess aan kapitaal vertonen van 395 miljard euro, wat de Solvency Capital Requirement betreft, en van 676 miljard euro voor wat de Minimum Capital Requirement betreft. Maar hoe dan ook, dient men voorzichtig te zijn met de cijfers uit QIS 5. QIS 5 is niet de gezondheidsbarometer van de sector. Deze impactstudie had betrekking op 2520 verzekeringsondernemingen, waarvan slechts 58 in België. Vervolgens is gebleken dat de in de enquête gebruikte termen en parameters niet eenduidig geïnterpreteerd werden door de deelnemers aan het onderzoek en in veel gevallen niet correct werden toegepast, zodat de antwoorden op sommige punten onvergelijkbaar zijn. Bovendien blijkt dat naar schatting meer dan 40 % van de verzekeraars geen rekening te hebben gehouden met de risicoverlagende effecten van parameters voor winstdeling met een overschatting van de kapitaalsvereisten voor gevolg.

aan de toezichthouder. Dit is sedert 1 april de Nationale Bank van België. De cijfers worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de toezichthoudende autoriteit. Iedereen kan die bekijken en verder opvolgen via persboodschappen, verslagen van analisten en de koersevoluties voor de beursgenoteerden. Tijdens de financiële crisis heb ik kunnen vaststellen dat groepen of ondernemingen die –terecht of onterecht- onder vuur lagen, spontaan rekenschap aflegden ten aanzien van hun trouwe distributiekanalen. Ik kan mij niet uitspreken over de wijze waarop elke van de Assuralia-leden hiermee zal omgaan binnen het kader van Solvency 2. Dit ressorteert onder het commercieel beleid van elke individuele verzekeringsonderneming. Tegenwoordig verneemt de consument regelmatig dat er premieverhogingen zijn. Anderzijds rapporteren meerdere verzekeraars een flinke stijging van hun winstmarges. Hoe kunnen de makelaars deze dubbele boodschap best communiceren aan hun klanten? U verwijst vermoedelijk naar een krantenartikel dat eind maart verscheen, waarin een winstcijfer voor de globale sector vermeld werd. Het is belangrijk te noteren dat meer dan de helft van de daar geciteerde winst betrekking heeft op twee ondernemingen, die onder de financiële crisis zwaar geleden hebben en toen zwaar in het rood gingen en sedertdien –gelukkig- aan herstel toe zijn. Dit relativeert onmiddellijk de door de journalist gedane vaststelling. Daarenboven is niet duidelijk of in het geciteerde cijfer de winst van de verzekeringsondernemingen afgezonderd werd van de globale winst van de bankverzekeringsgroep waartoe sommige behoren.

Dit is geen kritiek. De bedoeling van QIS 5 bestond er met name in om de parametrizeringen te begrijpen en mogelijke kalibreringen in de praktijk te toetsen. QIS 5 heeft in dat opzicht zijn rol perfect vervuld. QIS 5 heeft aangetoond dat de implementatie van Solvency 2 een herdefiniëring of aanpassing van sommige parameters inzake kapitaalnood vereist. QIS 5 is dus bijzonder nuttig geweest voor de verdere concrete technische uitwerking van Solvency 2. Niemand hoeft dus slapeloze nachten door te brengen. Assuralia en het Comité Européen des Assurances zijn hiervoor in nauw contact met de Europese Commissie, EIOPA en de toezichthouder.

Dit gezegd zijnde, dient opgemerkt te worden dat de financiële crisis minstens één goede zaak heeft teweeggebracht, met name dat de verzekeringssector er opnieuw bewuster is van geworden dat elke verzekeringstak zoveel mogelijk op zijn eigen financiële technische merites moet bekeken en beoordeeld worden. Het is ongezond om een bepaalde tak technisch deficitair te houden, hetgeen wil zeggen dat de premies niet meer volstaan om de schadelast te dekken, wat gecompenseerd werd met de financiële opbrengsten van de beleggingen. Daarvoor dienen de beleggingen niet. Deze moeten in de eerste plaats garanderen dat de verzekeringsonderneming de aangegane termijnverplichtingen jaar na jaar zal kunnen nakomen. De premieverhogingen, waarop U alludeert, zijn eigenlijk een terugkeer naar een elementair gezond beleid: in elke tak het evenwicht herstellen tussen de geïnde premies en de schadelast. Back to the roots.

Nog over Solvency 2: in één van de bepalingen wordt gesteld dat makelaars die actief zijn in het verzekeren van ondernemingsrisico’s, verplicht worden om hun klant te informeren omtrent de solvabiliteit van de aanbieder van het verzekeringsproduct. In toepassing hiervan zullen de verzekeraars dus informatie moeten doorspelen aangaande hun financiële positie en solvabiliteit. Hoe ziet u dit in de praktijk gebeuren? Iedere verzekeringsonderneming rapporteert elk kwartaal

Federatie voor Verzekerings-

De makelaar beschikt ongetwijfeld over de professionele kennis om uit te leggen aan de klant dat een stijging van respectievelijk de schadefrequentie, de gemiddelde

9

en Financiële tussenpersonen


schadelast en de hogere reparatiekosten, niet anders dan in een stijging van de premies in de autoverzekering kan resulteren. Hetzelfde geldt voor de brandverzekering, waar eveneens een stijging van respectievelijk de schadefrequentie, de gemiddelde schadelast die bijvoorbeeld 3.034 euro in 2009 bedroeg tegenover 2.811 euro in 2006 en van het aantal branden, meer dan 108.000 branden in 2009 tegenover 98.000 in 2006, werd vastgesteld en waar 2010 uitblonk door hevige stormen en overstromingen die geleid hebben tot een natuurrampenschadelast alleen al van meer dan 300 miljoen euro. Dit zijn geen aangename boodschappen, maar de zaken moeten toch gerelativeerd worden. Als men weet dat de gemiddelde premie in de autoverzekering 308 euro bedraagt exclusief taksen, want die zijn voor de Belgische Staat, en dat de 623 zwaarste schadegevallen in 2009 een schadelast

veroorzaakt hebben van 274 miljoen euro, dan is eenvoudig te berekenen dat men 890.000 autoverzekeringen moet verkopen om de schadelast van die 623 zware verkeersongevallen te financieren. Idem dito voor de natuurrampendekking, waar men nog steeds voor minder dan 5 euro per verzekerde schijf van 25.000 euro snel en integraal vergoed wordt voor elke storm-, overstromings- en andere natuurrampenschade. Verzekering steunt op mutualisering en dus solidariteit. Een toename van het aantal schadegevallen en van de gemiddelde schadelast impliceert dat iedereen iets meer moet bijdragen om de ongelukkige slachtoffers van een schadegeval verder volledig te kunnen blijven vergoeden.

Philippe Colle illustreert de stijging van de premies in de autoverzekering aan de hand van een aantal voorbeelden: • de gemiddelde schadelast bedroeg in 2009 3.532 euro tegenover 3.309 in 2006 • het aantal verkeersongevallen lag in 2009 op 366.000 tegenover 329.000 in 2006 • de reparatiekosten liggen vandaag hoger aangezien het uurloontarief van een garagist in tien jaar met bijna 50 % gestegen is tegenover een lichte stijging van 2% voor de autoverzekeringspremie.


Vrijuit nr.2-2011

Efficiëntie & vereenvoudiging: het belang van normering. Interview met David De Cock David De Cock ging na zijn studies ‘Bedrijfsbeheer, optie Financie- en Verzekeringswezen’ van start bij Vanbreda Risk & Benefits, het toenmalige verzekeringskantoor J. Van Breda & C°. Als dossierbeheerder schade groeide hij uit tot account manager en werd tenslotte afdelingsverantwoordelijke op de afdeling Commercial & Private Lines. Hier was hij 11 jaar actief. Sinds 1 juli 2009 werkt De Cock op zelfstandige basis als bestuurder van NV Marc Bosteels en als bestuurder/aandeelhouder van NV Baeyens L.

David, sinds de zomer van 2010 ben je de afgevaardigde van FVF in de sectorplatformen inzake Normering. Wat houdt dat mandaat juist in?

is naar mijn bescheiden mening een absolute must om op lange termijn te overleven en te kunnen blijven concurreren met de andere distributiekanalen. Ook al is deze materie voor veel collega’s een ver-van-mijnbedshow, toch worden we er dagelijks mee geconfronteerd via de verschillende modules die verzekeraars, veelal via AS/web, aanbieden. Een onomkeerbare en noodzakelijk evolutie, die we vanuit FVF natuurlijk op de voet volgen. De GOC vergadert een vijftal keer per jaar en de Werkgroep Normalisatie maandelijks in het Huis der Verzekering, dat gevestigd is in het Assuraliagebouw. Naast de vertegenwoordiging van maatschappijen en van makelaars zijn ook enkele softwareleveranciers aanwezig op de vergaderingen van de Werkgroep Normalisatie.

Een korte vraag maar niet zo’n kort antwoord, vrees ik… Als vast mandataris van FVF vertegenwoordig ik, samen met mijn collega’s van Feprabel, Michel Pirson, en van BVVM, Luc Clément, de makelarij in zowel de ‘Werkgroep Normalisatie’ als de ‘Gemengde OpvolgingsCommissie’, kortweg GOC. De voornaamste doelstelling van beide gemengde, permanente overlegplatformen is ervoor zorgen dat we op sectorniveau dezelfde taal spreken. Het lijkt misschien triviaal, maar het is wel de absolute voorwaarde om gegevens gestructureerd en eenduidig te kunnen uitwisselen, en de praktijk toont maar al te vaak dat dit minder evident is dan het op het eerste zicht lijkt.

De genomen beslissingen op het gebied van normering hebben natuurlijk een belangrijke en onmiddellijke impact op ICT-ontwikkeling. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de leveranciers van makelaarssoftware de ontwikkelingen op de voet volgen om tijdig het nodige ontwikkelingbudget te voorzien. Daarnaast leveren zij vaak een interessante invalshoek op de discussies en bieden zij naast de makelaarsfederaties een kanaal waar vragen en problemen van makelaars en van hun cliënten aan bod komen.

Telebib2 is de standaard voor gegevensuitwisseling in de verzekeringssector en is eigendom van de Gemengde Commissie voor de Productiviteit, een Commissie binnen Assuralia, waarin vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen en van de makelaarsfederaties samenwerken om aanbevelingen te formuleren met het oog op het verhogen van de productiviteit in onze sector. Dit is natuurlijke het ultieme doel van de vergaderingen: administratieve vereenvoudiging, het faciliteren van delegaties aan makelaars voor de opmaak van polissen en bijvoegsels en van schaderegelingvolmachten, vermijden van dubbele registraties bij maatschappij en makelaar, … Kortom, door goede afspraken te maken op basis van overleg en consensus, zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk dezelfde normen en standaarden hanteren, met als einddoel de administratieve rompslomp te verminderen en de daarmee gepaard gaande kosten te verlagen.

Eén van de voorbeelden van normering is de interactie tussen AS/web en de diverse beheerpakketten. Van onze leden horen wij soms echo’s over problemen rond de snelheid van de bloc retours alsook de integratie ervan in het beheerspakket. Is dit nog voor verbetering vatbaar en zo ja via welke weg? Dankzij het werk van jaren – de eerste stappen op het gebied van sectornormering dateren reeds van 1975 – staan we voor wat betreft de BOAR-markt al ver op het vlak van normering. We staan er waarschijnlijk niet genoeg bij stil en vinden zaken zoals antwoordrecords en portefeuilleoverzichten vanwege de verzekeraars veelal evident, maar

Dat biedt voordelen voor de verzekeraars maar zeker ook voor makelaars. Ik zou zelfs verder durven gaan: normering

Federatie voor Verzekerings-

11

en Financiële tussenpersonen


‘Normering is naar mijn bescheiden mening een absolute must om op lange termijn te overleven en te kunnen blijven concurreren met de andere distributiekanalen.’ zonder goede afspraken was dit nooit mogelijk geweest. De snelheid waarmee antwoordrecords in de beheerspakketten toekomen, is afhankelijk van tal van zaken, die vooral technisch van aard zijn. Ik denk daarbij aan de performantie van het pakket van de verzender van het bericht, de bandbreedte en snelheid van de internetverbinding, de configuratie bij de makelaar, enz… De kwaliteit van de elektronische berichten is daarentegen louter en alleen afhankelijk van de afzender en van de ontwikkelingen die daarvoor werden gerealiseerd. Hierin is zeker nog een weg af te leggen en zoals meestal zijn er goede en slechte leerlingen in de klas. Sommige verzekeraars houden zich redelijk goed aan de Service Level Agreements die op sectorniveau zijn vastgesteld, andere verzekeraars doen dit niet of veel minder.

Wie even de tijd neemt om de website te verkennen, zal daarin ook waarschijnlijk een stuk van de structuur van zijn beheerspakket terugvinden. Ik licht er graag een klein voorbeeldje uit: voor de meeste autoverzekeringen is het aantal plaatsen in het voertuig een contractueel gegeven, dat in veel gevallen zelfs premiebepalend is. Als we dit gegeven willen uitwisselen, moet vooreerst duidelijk vastgesteld worden of dit inclusief of exclusief de zitplaats van de bestuurder is, dus is daarvoor een definitie nodig. Normering is tevens broodnodig voor het sectorale Internet Broker Project. Kan je daar meer toelichting over geven? Ik herhaal mezelf: het aantal domeinen waar normering een rol speelt is zeer groot. Ook in het kader van het Internet Broker Project zijn dus binnen de overlegplatformen goede afspraken gemaakt, die trouwens ook terug te vinden zijn op de website van Telebib2. Het gaat hier niet alleen om een aantal definities, maar ook om meer technische standaarden en afspraken, zoals bijvoorbeeld de afmetingen van de banners, die verzekeraars ter beschikking van de website van de makelaar aanbieden.

Natuurlijk is het voor kleinere maatschappijen in veel gevallen moeilijker omdat de ontwikkeling van deze gestructureerde uitwisseling van data een serieuze investering in ICT vergt. Maar in veel gevallen is het ook een kwestie van keuzes maken tussen de verschillende prioriteiten. Denken we maar aan de diverse fusies tussen verzekeraars die steeds bijna het volledig ICT-budget opslorpen voor meerdere jaren, of commerciële acties die in een aantal gevallen een flink stuk van de informatica-uitgaven opslorpen.

Welke dossiers staan, vanuit het oogpunt van vereenvoudiging van processen en genormaliseerde communicatie, voor de makelaars hoog op de agenda?

Via de GOC volgen wij de ontwikkelingen echter wel goed op en trachten we bij te sturen. Zo hebben wij enerzijds de laatste 2 werkingsjaren de wijzigingen doelbewust beperkt gehouden om de maatschappijen de kans te geven om hun eventuele achterstand bij te benen. Anderzijds oefenen wij natuurlijk ook via de makelaarsfederaties voldoende druk op de verzekeraars uit om zich te houden aan de afspraken zodat de kwaliteit van de antwoordrecords gestaag verbetert. Ook hier wordt dus door de Federatie een pak werk achter de schermen verricht…

De belangrijkste domeinen die op korte termijn op de agenda staan, zijn het optimaliseren van adreswijzigingen via AS/web, waarvoor duidelijk nog niet alles op punt staat, de verdere ontwikkeling en opvolging van de kwaliteit van de schadeberichten en de verdere normering op het gebied van de groepsverzekeringen. Daarnaast hebben we ook de handen vol met het opvolgen van markttendenties en andere wijzigingen. Voorbeelden zijn de nieuwe nummerplaten volgens het Europees Formaat, het verdwijnen van het nationaal PVG-nummer voor voertuigen, het veranderen van BEBAN naar IBAN, het wegvallen van het bonus-malus systeem, enz… Telkens moeten daarvoor tijdig de nodige afspraken gemaakt worden opdat ook tijdig de noodzakelijke ontwikkelingen kunnen gebeuren door de ICT.

Efficiënte processen in het uitwisselen van gegevens staan of vallen met een gedegen sectornormering. Kan je deze stelling verduidelijken aan de hand van een aantal concrete voorbeelden? Inderdaad, zonder sectornormering is een geautomatiseerde uitwisseling gewoonweg onmogelijk. Je zou er van versteld staan hoe ruim het bestek van de overlegorganen is en eigenlijk zou ik iedere collega willen uitnodigen eens een kijkje te nemen op de website www.telebib2.org, waarop alle informatie terug te vinden is en die het resultaat is van de inspanningen van de sector tot op heden. Zo worden tal van begrippen eenduidig gedefinieerd, worden de minimumvoorwaarden van antwoordrecords vastgelegd, maar zijn ook combinatiemogelijkheden tussen “domein”, “polistype”, “risico-object” en “waarborg” eenduidig bepaald.

Federatie voor Verzekerings-

Wat zou volgens u de ideale wereld zijn voor de verzekeringsmakelaar op vlak van genormaliseerde processen? In één zin: een maximale interactie tussen het beheerspakket van de makelaar met dat van de verzekeraar, vertrekkende vanuit de database van de makelaar. Op die manier kan de makelaar zijn rentabiliteit waarborgen en zich ten volle toeleggen op de essentie van ons metier, namelijk het werk op maat van de klant.

12

en Financiële tussenpersonen


- Verzekeringstrofeeën 2011 -

AXA innoveert cosymo & cosymax

Als het over hun huis gaat, dan willen uw klanten een bescherming die die naam ook waard is. Maar wat als die bescherming niet beantwoordt aan hun verwachtingen ? Sommigen hebben meer nodig, anderen vinden dan weer dat ze geld uitgeven voor extra’s waar ze niets aan hebben. AXA bekijkt dat anders. En lanceert een nieuw woningaanbod op de markt. Cosymo biedt kwaliteit voor de beste prijs. Deze formule dekt meer dan enkel het noodzakelijke en is bijzonder geschikt voor uw klanten die op zoek zijn naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Of cosymax, de 5-sterren woonverzekering met hogere vergoedingsgrenzen en bijkomende dekkingen voor een maximale bescherming. Ideaal voor uw klanten die veel geïnvesteerd hebben in hun woning ! Als verzekeringsmakelaar kent u uw klant beter dan wie ook. U kunt hem dus de formule voorstellen die het best bij hem past.

cosymax werd gecertificeerd door Test-Aankoop

cosymax werd bekroond door de – Verzekeringstrofeeën 2011 –

de woonverzekering


Vrijuit nr.2-2011

What’s in a name? De CBFA is sinds 1 april van naam veranderd. De nieuwe naam is Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en dit wordt afgekort tot FSMA. Bovendien werd beslist dat de CBFA bepaalde bevoegdheden bewaart, terwijl andere verhuizen naar de Nationale Bank. Vrijuit vroeg aan Hein Lannoy, woordvoerder van de CBFA, hoe de vork precies in de steel zit. Kunt u ons vertellen hoe de nieuwe taakverdeling eruit ziet? De Nationale Bank wordt bevoegd voor het prudentieel toezicht op de kredietinstellingen, de (her)verzekeringsondernemingen, de vereffeningsinstellingen en de beursvennootschappen. De bevoegdheden van FSMA berusten op 6 pijlers: het markttoezicht, het producttoezicht, het gedragstoezicht, het toezicht op de bemiddelaars en de tussenpersonen, het toezicht op de pensioenfondsen en tenslotte de ontwikkeling van een beleid inzake financiële vorming.

de bemiddelaars in consumentenkrediet zouden in de toekomst ingeschreven worden bij FSMA. De wetgevende initiatieven ter zake zijn in voorbereiding.

Het gedragstoezicht zal betrekking hebben op alle financiële instellingen inclusief de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen en de beursvennootschappen. Deze instellingen zullen met andere woorden zowel onderworpen zijn aan het toezicht zowel van de NBB voor het prudentiële toezicht, als van de FSMA voor het toezicht op de naleving van de gedragsregels.

Heeft de naamsverandering een rechtstreekse invloed op de bestaande registers van verzekeringsmakelaars en bankagenten? Dienen verzekeringsmakelaars en bankagenten administratieve stappen te ondernemen naar de FSMA?

Zal de FSMA in België tevens bevoegd worden voor de nieuwe statuten in de maak, zoals die van bemiddelaar in consumentenkrediet, bemiddelaar in hypothecair krediet en financieel planner?

Neen, administratief hoeven zij niets te doen. De naamsverandering heeft concrete gevolgen voor de communicatie-instrumenten van verzekeringsmakelaars en bankagenten. Kunnen we ervan uit gaan dat het inschrijvingsnummer behouden blijft en dat enkel de vermelding van ‘CBFA’ vervangen wordt door ‘FSMA’?

De ministerraad heeft begin mei 2010 beslist dat er een aantal maatregelen moet komen ter verhoging van de bescherming van de financiële consument. In dat kader werd onder meer beslist dat het wenselijk is dat de financiële planners en vermogensadviseurs onder statuut worden gebracht, net als de makelaars in hypothecair krediet. Ook

Federatie voor Verzekerings-

Inderdaad. Er verandert niets aan het inschrijvingsnummer. De naam ‘CBFA’ wordt gewoon vervangen door de naam ‘FSMA’.

14

en Financiële tussenpersonen


Overgangsmaatregel

Van CBFA naar FSMA. Het lijkt een eenvoudig wisselen van letters. Toch brengt deze naamsverandering een aantal praktische gevolgen met zich mee in het kader van de verplichte vermeldingen op de communicatie-instrumenten van de verzekeringsmakelaar. FVF vroeg voor haar leden een aanvaardbare overgangsmaatregel: • De verplichting om de nieuwe naam FSMA te gebruiken gaat in op 1 januari 2012. • Makelaars kunnen tussentijds hun huidig briefpapier met de oude naam (CBFA) blijven gebruiken. Indien zij dit wensen kunnen zij op eigen initiatief bijvoorbeeld stickers met de nieuwe naam erop (FSMA) aanmaken om tijdelijk over de oude benaming te kleven. Dit is echter niet verplicht!


DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING CIJFERS 2009

Federatie voor Verzekerings-

16

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

DE MAKELARIJ BLIJFT HET FAVORIETE DISTRIBUTIEKANAAL IN VERZEKERINGEN

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Assuralia ook dit jaar de resultaten van haar jaarlijkse studie van de distributiekanalen in de Belgische verzekeringssector. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2009. De onderzoekspopulatie, die ongeveer 99% van het premievolume in de Belgische verzekeringssector dekt, is geheel representatief. Zoals elk jaar is deze studie verplichte lectuur voor FVF. De cijfers kunnen over verschillende jaren met elkander vergeleken worden zodat er tendenties op de markt zichtbaar worden.

Enkele opmerkelijke ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt tijdens 2009: 1. 2. 3. 4.

De individuele levensverzekering met gewaarborgde rentevoet gaat fors achteruit. De met beleggingsfondsen verbonden individuele levensverzekering daalt verder. De collectieve levensverzekering kent een bescheiden reële groei. De schadeverzekeringen voelen de trage groei van de economie heel hard in de takken arbeidsongevallen, krediet en transport. Het gedragspatroon van gezinnen blijkt weinig te veranderen: zij blijven hun voertuigen, woningen, gezondheidszorg en aansprakelijkheid verzekeren zonder daarvoor op zoek te gaan naar goedkopere oplossingen.

Globale resultaten De omzet van de verzekeraars kende in 2009 wederom een terugval van 3,1% t.o.v. het jaar 2008. Deze is, net zoals in 2008 , te verklaren door de financiële crisis, en dan in het bijzonder de impact hiervan op de levensverzekeringen, die goed zijn voor twee derde van de totale premies. De groepsverzekeringsmarkt daarentegen, hield beter stand en boekte in 2009 een groei van 3,6%. Deze groei is beperkt, en valt eveneens te verklaren door de financiële crisis. De schadeverzekering werd in mindere mate getroffen door de economische recessie, behalve dan die branches die nauw verbonden zijn aan de economische activiteit, zoals de kredietverzekeringen.

Federatie voor Verzekerings-

De vraag stelt zich hoe de diverse distributiekanalen mee evolueren in functie van bovenstaande tendenties. Bekijkt men per distributiekanaal het premie-inkomen voor het geheel van schade-en levensverzekeringen, dan merkt men bij de makelaars een lichte daling van 2,9% vast t.o.v. 2008. Voor de goede orde: onder ‘makelaars’ verstaan wij alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen, al of niet met een bankagentschap, inclusief de zgn. mega-brokers die vaak internationaal opereren. De direct writers en bankverzekeraars kennen een grotere terugval van respectievelijk 4,1% en 4,6%. De verzekeringsagenten daarentegen, vergroten hun marktaandeel.

17

en Financiële tussenpersonen


Bekijkt men de cijfers vanuit een inkrimpende totale markt, dan gaat de makelarij er licht op vooruit (met 0,1% t.o.v. 2008) ten koste van de direct writers en bankverzekeraars.

Geheel van schade- en levensverzekering

Zoom op schadeverzekeringen Op de markt van schadeverzekering blijven de makelaars nog steeds dominant aanwezig. In 2009 haalt deze distributievorm een marktaandeel van 62,4%. Hoewel de makelaars regeren, zijn de agenten bezig aan een inhaalmanoeuvre, en dit na een dieptepunt in 2004. Zij bereiken in 2009, na een periode van vijf jaar, een marktaandeel van 10,6 %. Bankverzekeraars kenden een stilstand in de periode 2004 - 2006, maar slagen er sinds 2007 toch opnieuw in om terrein te winnen. De direct writers tenslotte, die in 2007 nog een marktaandeel van 20,6 % bekleedden, zien dit zoals in 2008 opnieuw dalen tot 20,1 % in het jaar 2009. Hoewel de vooraanstaande positie van makelaars in het segment van schadeverzekeringen duidelijk is, zien we de jaarlijkse trend van ‘afkalving’ zich verder bestendigen. Daar waar het marktaandeel nog 71% was in 1997, was dit in 2009 nog 62,4%, wederom een afkalving van 0,6% t.o.v. 2008. De uitdaging van makelaars blijft om dit marktaandeel te verzilveren en terug te doen toenemen. Voor FVF is de rol van Brocom hierin niet onbelangrijk. Een gedegen promotie rond het beroep, lokaal uitgedragen door makelaars, is één van de sleutelhulpmiddelen om deze negatieve trend te doen keren.

Federatie voor Verzekerings-

18

en Financiële tussenpersonen


Zoom op levensverzekeringen De tak Leven kan opgedeeld worden in verschillende onderdelen. Na het globale plaatje, zullen zij hierna elk apart besproken worden: A. Totaal levensverzekeringsverrichtingen

B. Levensverzekering: productie van nieuwe zaken

In 2009 daalt het premievolume ten opzichte van 2008. Dit premieverlies is net als in 2008 te wijten aan de individuele levensverzekeringsverrichtingen. Na de invoering van de premietaks van 1,1% is dit de derde terugval binnen een periode van vier jaar. De daling in het premievolume manifesteert zich in alle distributiekanalen, uitgezonderd de agenten.

De productie van nieuwe zaken is erg bepalend om een juist beeld te geven van de machtsverhoudingen die bestaan tussen de verschillende distributiekanalen. Daar waar de verkoop van nieuwe zaken in 2008 nog goed was voor twee derde van het totale jaarincasso, ligt dit cijfer nu op iets meer dan de helft. Ook hier speelt de financiĂŤle crisis een negatieve rol. De productie van nieuwe zaken in individuele tak 21verzekeringen kent immers een terugval van 22,6%. In 2008 was dit 14,7%. Wat de tak-23 productie betreft is de terugval 40,4% wat grosso modo een herhaling is van de terugval in 2008 (-41%). Op het vlak van productie van individuele verzekeringen hebben er zich in 2009 in vergelijking met 2008 enkele verschuivingen voorgedaan m.b.t. de marktaandelen van de distributiekanalen. Daar waar de bankverzekeraars traditioneel goud behalen en de makelaars een gevestigde tweede positie bekleden, hebben de direct writers hun derde plaats moeten afstaan in het voordeel van de agenten. Dit valt af te lezen op onderstaande grafiek.

Federatie voor Verzekerings-

19

en FinanciĂŤle tussenpersonen


C. Leven Individueel: Algemeen (tak 21-23)

C 1. Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21)

Ook op de markt van de individuele levensverzekeringen laat de financiële crisis zich gelden. Het slechte beursklimaat zorgde meer bepaald voor een achteruitgang van de verzekeringsproducten gekoppeld aan een beleggingsfonds. De daling van het premievolume in 2009 verschilt sterk volgens distributiekanaal. De premies van makelaars (-8,1%), bankverzekeraars (-5,7%) en direct writers (-46,1%) daalden, terwijl de agenten het premievolume zagen toenemen.

De individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet (tak 21) boeken in 2009 een sterke terugval van bijna 900 miljoen euro van het premievolume. Deze daling verschilt opnieuw per distributiekanaal. Vergeleken met 2008 dalen de premies van de makelaars (-7,2%), de direct writers (-40,9%) en de bankverzekeraars (-4,3%). De agenten worden net zoals in 2008 gespaard van de impact van de financiële crisis. Zij zien hun premievolume zelfs stijgen met 6,7%. De bankverzekering blijft het voornaamste distributiekanaal voor tak 21 en beschikt over een marktaandeel van 55,5%. Het marktaandeel van de makelarij blijft stabiel op de tweede plaats. De direct writers zien hun marktaandeel zakken tot 2,7% en staan een plaats af ten voordele van de agenten.

Advertentie

GROEP VERBAET wenst portefeuilles over te nemen. Discretie gewaarborgd. Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem Vragen naar dhr. Philippe of Jean-Luc Verbaet tel.: 03-224 86 11 • fax: 03-225 10 36 e-mail: philippe.verbaet@groupverbaet.be jean-luc.verbaet@groupverbaet.be

Federatie voor Verzekerings-

20

en Financiële tussenpersonen


C.2. Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23)

D. Groepsverzekering Het totale incasso kent in 2009 voor de Leven groep (verrichtingen van de eerste en de tweede pijler samen) een groei van 3,6 % tegenover een groei van 8% in 2008.

De levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen hebben gedurende de laatste tien jaren heel wat ups-anddowns gekend. Bovendien lijden zij erg sterk onder het wantrouwen dat heerst tegenover de aandelenmarkt.

Wanneer we een vergelijking maken met 2008, zien we dat vooral de premie-inkomsten van de directe verkoop fors stijgen met 19,6%.

Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de premieinkomsten in de periode 2005-2009, blijkt dat het vooral de bankverzekeraars zijn, die rake klappen kreeg in tak 23. In vergelijking met 2005 daalden de premies van dit distributiekanaal met bijna 80%. In 2009 kende men opnieuw een daling van 13%. De grootste daler in 2009 zijn de direct writers. Hun incasso daalde maar liefst met 90,7%. Ook de andere kanalen deelden in de klappen. Zowel makelaars als agenten moesten een forse daling noteren in 2009.

In tegenstelling tot de verdelingen bij individuele levensverzekeringen wordt de markt van de groepsverzekeringen gedomineerd door de directe distributie. In 2009 staat zij in voor 60,5% van het totale premievolume. De makelaars staan op de tweede positie met een marktaandeel van 34,1%.

Ondanks deze negatieve ontwikkelingen blijft de bankverzekeraar ruim op nummer ĂŠĂŠn staan voor tak 23. De rol van de makelaars is hier relatief beperkt (16,2%), wat eerder logisch is. In het kader van de persoonlijke relatie met hun klanten doen makelaars, zeker in tijden van crisis, meer afstand van deze productgroep.

Federatie voor Verzekerings-

21

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

TENDENSEN 2010 VERZEKERINGSSECTOR BELGIË

In zijn commentaar bij het jaarverslag van Assuralia benadrukte voorzitter Bart De Smet recent enkele belangrijke ontwikkelingen in de sector. Vrijuit zet ze op een rijtje.

Niet-Leven

MOTORRIJTUIGEN

schadegevallen ≥125.000 euro

schadegevallen <125.000 euro

schadegevallen ≥125.000 euro

schadegevallen <125.000 euro

Federatie voor Verzekerings-

Op de grafiek hiernaast valt de toegenomen schadefrequentie meteen op. Dit aantal zal in 2010 waarschijnlijk nog verder toenemen. Voor 2009 bedraagt dit 366.000 ongevallen in fout op een totaal van 5.200.000 ingeschreven voertuigen. Ook de gemiddelde kost van die schadegevallen stijgt sterk. Het aantal schadegevallen met een kost die groter is dan 125.000 euro nam toe met zo’n 21,2 %, wat volgens Assuralia tot een prijsstijging in de autoverzekering heeft geleid. Het thema verkeersveiligheid kan dus enkel maar aan belang winnen.

22

en Financiële tussenpersonen


- Trofee van de Makelaars 2011 -

u bent tevreden en wij zijn gelukkig

Bedankt, beste jury, voor deze ‘Trofee van de Makelaars’. We zijn er gelukkig mee en we willen iedereen bedanken. Maar toch blijven we met onze beide voeten op de grond, want we beseffen heel goed dat er elke dag opnieuw hard aan onze dienstverlening moet worden gewerkt. We hebben er de laatste tijd alles aan gedaan om uw vertrouwen (terug) te winnen. We hebben naar u geluisterd, met u gediscussieerd, nieuwe projecten opgestart… kortom, er alles aan gedaan om onze dienstverlening aan u te verbeteren en zo vlot en aangenaam mogelijk te maken. En deze trofee is al een eerste erkenning dat we op de goede weg zijn met ons nieuwe project ‘Easy to work with’. Om samen met u die dienstverlening altijd anders te bekijken. Om te blijven zoeken naar innoverende producten en een vereenvoudigde service. Om écht tegemoet te komen aan uw noden als onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Opdat u elke dag opnieuw graag en professioneel met ons zou kunnen werken. “ This is not about how good we are, but about how good we want to be. ” Vrij naar Paul Arden

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 0311 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel


BRAND In 2010 waren de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk te voelen in de brandverzekering, zeker omdat de dekking tegen natuurrampen opgenomen is in alle overeenkomsten ter bescherming van eigenaars en huurders

Niet-Leven

LEVEN ALGEMEEN Zoals in deze grafiek te lezen valt, kende het premieinkomen tot 2005 een lichte groei. Daar kwam in 2006 voor het eerst verandering in door de invoering van de 1,1 %-taks. Daarna zorgde de financiële crisis van 2009 opnieuw voor een vertraging. Voor het jaar 2010 wordt niet verwacht dat de sector zijn niveau van 2004 zal halen.

RESERVES PER GEZIN Wat de reserves per gezin betreft, zien we dat deze er niet op achteruit gingen. Deze reserves vertegenwoordigen vandaag tien keer de jaarlijkse premie van een gemiddeld gezin. De grafiek toont duidelijk aan dat de hedendaagse consument zich wel degelijk bewust is van de gevolgen van een ‘vergrijzende’ bevolking.

Federatie voor Verzekerings-

24

en Financiële tussenpersonen


TEWERKSTELLING Bart De Smet voorziet tegen 2020 een stevige concurrentie tussen sectoren om pas afgestudeerden binnen te halen. Tegen die tijd zullen 7586 personen die nu in een verzekeringsonderneming werken, met pensioen gegaan zijn, wat overeenkomt met 30 % van het personeelsbestand. Deze zullen uiteraard vervangen moeten worden.

Het jaar 2010 samengevat: • De sector kent een trage groei; • In de autoverzekering zorgen toenemende schadegevallen voor kopzorgen, dit zowel voor wat betreft de toestand van onze wegen als de impact van de meeste zware ongevallen; • In Leven valt vooral de groei van de derde pijler op; • Er heerst een toenemende bewustwording bij de consument inzake pensioenen.

Federatie voor Verzekerings-

25

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

BEROEPSFIERHEID: EEN STANDPUNT In elke economische sector is men terecht fier op wat gerealiseerd wordt. Binnen elk beroep is het belangrijk om met trots te kunnen kijken naar wat gerealiseerd wordt. Ik begin er echter meer van overtuigd te geraken dat dit in de verzekeringssector niet het geval is. Ik hoor dagelijks verzuchtingen van mensen die stellen dat de brandpolis het karakter kreeg van een onderhoudscontract. Het zou vroeger allemaal beter geweest zijn. Blijkbaar denken deze nostalgici dat terugkeren naar de sixties ook op dit vlak beter zou zijn. Terug naar een basispolis die bulkt van de beperkingen. De eerste verzekeraar begon immers al met het aanbieden van een verhakkelde light versie van zijn brandpolis. Onze maatschappij heeft zeer veel te danken aan de brandverzekering. Dank zij deze polis is het niet nodig om solidari-

teitsacties en benefietfuiven te organiseren als mensen getroffen worden bij de verwoesting van hun woning. We vergoeden de integrale herbouwwaarde. Dat was 50 jaar geleden wel anders. Toen waren er nog heftige discussies die stelden dat herbouwwaarde een onaanvaardbare verrijking betekende na een brandramp. De slachtoffers kregen immers een nieuwbouw in plaats van hun verouderd pand. Willen we ook hier terug naar de sixties? De aansprakelijkheid van een particulier kan het einde van diens vermogen betekenen. Het zal je maar overkomen dat ook de eigendom van je buren beschadigd raakte. Vijf decennia geleden verzekerden we in de bijkomende waarborg buren belachelijk kleine bedragen van 25.000 tot 100.000 BEF. In 1988 kwam er de verplichting om minimum bedragen te verzekeren. Vandaag de dag is dat voor lichamelijke letsels meer dan 23 miljoen EURO en voor stoffelijke schade minsten 1,15 miljoen EURO. Voor de stoffelijke schade voorzien de meeste polissen een veelvoud! Ook terug naar de sixties? Hier kan het wettelijk niet! De instandhouding van ons Belgisch patrimonium is sedert het Koninklijk Besluit van 1988 een basisverplichting voor brandverzekeraars. En of we daar in slagen! Dankzij de brandpolis wordt er snel herschilderd, herbehangen, wordt er versneld naar lekkages gezocht, etc. Er bestaan vandaag de dag reeds gespecialiseerde bedrijven die een zeer groot deel van hun omzet halen uit de vergoedingen van de brandverzekeraars. We regelen alles bijna uitsluitend in nieuwwaarde. De factuur van de vakman wordt bij wijze van spreken vaak blindelings aanvaard. Ook terug naar een dekking in werkelijke waarde? Leve de sixties? In de bouwsector evolueerde men de voorbije 50 jaar naar een gebruik van heel uiteenlopende materialen. Een huis bestaat tegenwoordig vaak niet meer alleen uit steen, cement, hout en metaal. De veteranen in het beroep zullen zich zeker herinneren dat plastic een onverzekerbare materie was in storm, dat isolerend glas niet voor alle waarborgen in aanmerking kwam of dat de nieuwe materialen als constructiefout werden behandeld. Willen we ook hier terug naar de goede oude tijd?


De huidige generatie leeft van maand tot maand. Het feit dat 300.000 gezinnen het financieel moeilijk hebben, is daar niet vreemd aan. Vroeger werd er eerst gespaard, daarna geconsumeerd. Later werd er geleend en daarna geconsumeerd. Nu zijn er veel mensen die bij een onvoorziene uitgave zelfs geen leencapaciteit meer hebben. En ook hier is er voor schade aan gebouw of inhoud zeer vaak een goede oplossing via de brandverzekeraar. Elektrische toestellen die defect gaan, leidingen die springen, enz. Vaak biedt de brandverzekeraar voldoende soelaas.. Ook terug naar de zuivere brandpolis? Enkel brand? Leve de sixties?

verzekerd bedrag! Het kapitaal voor de hoofdwaarborg en een volledige uitbreiding voor alle bijkomende waarborgen. Een simpele brandpolis voor een woning van 250.000 EURO verzekert eigenlijk 2 keer 250.000 EURO. Ook graag terug naar de sixties? En dan het prijskaartje. Vijftig jaar geleden werd voor een woning van pakweg 500.000 BEF een jaarlijkse premie betaald van ongeveer 600 BEF. Vandaag komt de herbouwwaarde van een woning snel op 250.000 EURO en kost de brandpolis voor een dergelijk gebouw zowat 300 EURO per jaar. Ik zie geen verschil in tarief (1.20 pro mille blijft). Ik zie wel een gigantisch verschil in waarborgen. En dat werd mogelijk gemaakt door een ver doorgedreven efficiëntie, een enorme verbetering van de kwaliteit van de woningen en het feit dat de brandverzekeraars er perfect in slagen om ons Belgisch patrimonium in stand te houden.

De staat zou de natuurrampen best ten laste nemen, las ik onlangs. De brandverzekeraar kan hier volgens mij voor een veel betere oplossing zorgen ! De inhoud in nieuwwaarde, geen beperkte lijst, geen beperkte vergoeding, het gebouw wordt in volledige herbouwwaarde verzekerd. We bieden zelfs uitbreidingen aan voor de tuin. Bovendien is het uitroepen van een ramp vandaag niet meer nodig om een vergoeding te ontvangen. De louter feitelijke vaststelling van een waterloop die buiten zijn oevers treedt, is voldoende. Tegenwoordig wordt het begrip ‘overstroming’ zelfs uitgebreid tot het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond. Ook terug naar vroeger?

Is het duidelijk dat ik geen voorstander ben van een reis in de tijd? Ik ben een trotse en fiere makelaar. Trots dat ik in mijn loopbaan heb kunnen bijdragen tot de instandhouding van dit patrimonium. Fier dat ik een beroep uitoefen waar iedere Belg nood aan heeft. En dat niemand nog durft komen klagen dat hij of zij het spijtig vindt dat de brandpolis een onderhoudscontract werd! Wij mogen terecht stellen dat het onderhoud van het Belgisch patrimonium voor een groot deel te danken is aan de brandverzekering!

Bij een ernstige schade aan een woning werd in het verleden vaak vastgesteld dat het louter vergoeden voor herbouwen onvoldoende was. Daarom werd in de jaren zestig de polis vaak uitgebreid met enkele bijkomende bedragen. Een bedragje voor opruiming en afbraak werd voorzien. Inmiddels is elke brandpolis woning voorzien van een dubbel

Mobiele service

Herstellen en vervangen van ruiten

GlasGarage Assistance

Luc Devlamynck Voorzitter Commissie Brand

Alle carrosserie herstellingen Gratis nummer Axial Belgium

Bij ongeval of glasbreuk Bel gratis, 24/24, 7/7

0800 96 930 Federatie voor Verzekerings-

27

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

‘Jong geleerd is oud gedaan’ TOM BECKERS Leeftijd Instapleeftijd Kantoornaam Makelaarsactiviteit Klantenprofiel Nevenactiviteit

33 jaar 25 jaar Zakenkantoor Tom Beckers 20 % Leven 80 % Varia 80 % Particulieren 20 % Ondernemingen Kredieten

LUK MAES Leeftijd Instapleeftijd Kantoornaam Makelaarsactiviteit Klantenprofiel Nevenactiviteit

30 jaar 30 jaar Luk Maes BVBA - MAESGROUP.BE Net gestart dus nog geen beeld van Net gestart dus nog geen beeld van Record Bank Agentschap

STIJN STRAUVEN Leeftijd Instapleeftijd Kantoornaam Makelaarsactiviteit Klantenprofiel Nevenactiviteit

30 jaar 23 jaar Zakenkantoor Strauven Robert bvba 40 % Leven 60 % Varia 70 % Particulieren 30 % Ondernemingen Fintro Bank Agentschap

STEFAN VERLINDEN Leeftijd Instapleeftijd Kantoornaam Makelaarsactiviteit Klantenprofiel Nevenactiviteit

29 jaar 21 jaar Trendassur - L&S Zakenkantoor BVBA 20 % Leven 80 % Varia 75 % Particulieren 25 % Ondernemingen AXA Bank Agentschap

Federatie voor Verzekerings-

28

en Financiële tussenpersonen


‘Het voordeel van werken met een beperkter aantal maatschappijen is dat de relaties hechter worden.’ Stijn Strauven

De meeste makelaars komen in de makelarij terecht nadat zij al een aanzienlijke ervaring hebben verworven in de bank- of verzekeringssector. Het logisch gevolg is dat zij reeds een zekere leeftijd hebben op het ogenblik van de grote overstap. Vrijuit sprak met enkele makelaars die opvallend jong in het beroep zijn gestapt en peilde naar hun motivatie, verwachtingen en visie. Hoe kijken zij aan tegen de verzekeringsmarkt? Hoe rijmen zij de technologische evolutie van de laatste decennia met de persoonlijke contacteconomie, die het beroep van makelaar typeert?

dokter van alles op de hoogte zijn. Het is iets waar je gaandeweg beter in wordt.

Voor welk beroep kozen jullie op de leeftijd van achttien jaar?

Wat houdt het begrip ‘makelaar’ volgens jullie eigenlijk in?

De wettelijk opgelegde ervaring die je moet kunnen voorleggen vooraleer je als makelaar kan starten, is dus zeker niet overdreven? Tom: Neen, zeker niet. Stijn, hoe verliepen de zaken nadat je afstudeerde als bachelor in Financie- en Verzekeringswezen? Stijn: Ik deed na mijn studies een jaar stage bij een bankagenstschap van Fintro. Zij deden mij het voorstel om als zelfstandig stagiaire aan de slag te gaan. Het is ook daar dat ik de knepen van de verzekeringen leerde kennen. Bovendien is mijn vader ook actief in verzekeringen. ‘s Avonds en in het weekend was hij mijn tweede leerschool.

Stijn: De theorie stelt dat een makelaar steeds op zoek gaat naar een goede verzekeringsoplossing voor zijn klant. In de praktijk is het volgens mij niet zo dat je voor een autoverzekering een vergelijkende studie maakt tussen 25 verschillende maatschappijen vooraleer je een definitief aanbod doet. Het voordeel van werken met een beperkter aantal maatschappijen is dat de relaties hechter worden. Je kent de mensen waarmee je samenwerkt,en je zal dus sneller naar hen toe stappen indien je een probleem hebt. Luk: Ik denk dat wat Stijn aanhaalt ook wel de essentie van het makelaarsberoep is. Het gaat om het leveren van een juiste service op het moment dat de klant er nood aan heeft. Stefan: Bovendien is het zo dat, als je al een aantal jaar werkervaring op zak hebt, je makkelijk op voorhand kan inschatten bij welke maatschappij je kan aankloppen voor een specifieke klantwens.

Stefan: Boekhouder. Ik wilde vroeger absoluut zelfstandige worden. Ik studeerde accountancy en fiscaliteit en kreeg daar het keuzevak Financie- en Verzekeringswezen. Toch had ik tijdens het eerste jaar van mijn studies niet het idee dat dit de richting was die ik later verder uit wilde. Ik vond het allemaal erg theoretisch en vooral gericht op mensen die graag als bediende aan de slag willen. Tom: Het klopt inderdaad dat je tijdens het eerste jaar in Financie- en Verzekeringswezen niet al te veel ziet van verzekeringen. Stijn: Ik heb ook drie jaar lang Financie- en Verzekeringswezen gestudeerd en moet eerlijk zeggen dat ik geen enkel aanrijdingsformulier heb zien passeren. De opleiding legt mijn inziens veel te weinig nadruk op het praktische aspect. Stefan:Ons kantoor heeft tot op heden nog geen goede ervaringen gehad met mensen die uit een studierichting verzekering komen. Tom: Ik denk dat het eerder een opleiding is die zich focust op boekhouders en mensen die graag als bediende in een bank willen gaan werken. Stijn: Verzekeren is in de allereerste plaats ervaring opdoen vanuit de praktijk. Je kan niet afstuderen en net zoals een

Federatie voor Verzekerings-

Hoe werd de stap naar het makelaarsberoep effectief gemaakt? Stefan: Ik maakte mijn studie accountancy en fiscaliteit niet af. Dat was enerzijds te wijten aan het feit dat ik reeds

29

en Financiële tussenpersonen


‘Tegenwoordig ziet men heel wat klanten terugkomen van garages of directe verzekeraars naar de makelaars omwille van fouten in de polissen’ Stefan Verlinden

op jonge leeftijd werkte in bijberoep, anderzijds kampte ik destijds met schoolmoeheid. Via via begon ik te werken als agent bij Generali. Daarnaast bleef ik tot 2004 werken bij een andere verzekeringsmakelaar om de reeds aangehaalde ervaring op te doen. Na die twee jaar besloot ik om zelf helemaal van nul te beginnen als verzekeringsmakelaar.

tuur moet dragen, dan denk ik dat het tegenwoordig erg moeilijk is om je te positioneren in een markt die redelijk verzadigd is. Je moet op korte termijn toch een bepaalde basis kunnen aanleggen lijkt me. Stefan: Is dit niet in elk beroep als zelfstandige het geval? Ik denk dat je als zelfstandige eerst moet investeren en dat je pas daarna je boterham kan verdienen. Luk: Onze vennootschap heeft de bank achter zich staan. Natuurlijk kan dit niet blijven duren en moet de verzekeringsactiviteit binnenkort op zichzelf kunnen bestaan.

Denk je dat helemaal van nul beginnen als makelaar vandaag nog mogelijk is ? Stefan: Ja, dat denk ik wel. Als je wil werken, is er volgens mij geen enkel probleem. Ik ben in 2005 samen met mijn partner opnieuw van nul begonnen, verzekeringen in combinatie met een bankactiviteit. Stijn: Ik heb hier toch mijn twijfels bij. Als je het klappen van de zweep kent, is het inderdaad al iets makkelijker. Helemaal van vooraf aan beginnen lijkt mij echter niet zo vanzelfsprekend. Stefan: Veel hangt natuurlijk ook af van wat je als inkomsten vooropstelt. Vanaf je eerste werkdag erg veel inkomsten verwachten getuigt uiteraard van een verkeerde instelling. De makelarij intrekken is een project op lange termijn. Ikzelf ben als makelaar beginnen werken toen ik nog thuis woonde, dus beschikte ik over meer mogelijkheden. Maar daarnaast is de wil om te werken en te evolueren toch ook buitengewoon belangrijk. Luk: Als je al van bij het begin een bepaalde kostenstruc-

Stijn is in de voetsporen van zijn vader getreden. Stefan is helemaal van nul begonnen. Tom, hoe ben jij in het beroep beland? Tom: Mijn vader en ik hebben een gedeelde interesse in verzekeringen. Alleen ligt de nadruk bij hem vooral op immobiliën. Daarnaast heeft hij ook 25 jaar ervaring in bank en doet hij ook aan verzekeringen, kredieten en beleggingen. Die gedeelde interesse heeft ervoor gezorgd dat ik er ook ingerold ben. Na een aantal omwegen belandde ik op de AG-School. Daarnaast volgde ik nog een jaar Accountancy en Fiscaliteit. Ik vind wel dat deze opleidingen heel anders zijn dan de algemene opleidingen die je op hogescholen kan volgen. Er wordt echt to-the-point gegaan. Bovendien volgde ik ook nog een stage, hetgeen echt onontbeerlijk is als voorbereiding op het beroep van makelaar. Luk, jij zag eveneens de opportuniteit om in het makelaarsverhaal te stappen. Hoe verliep dit bij jou? Luk: Mijn grootouders en ouders waren allen zelfstandigen. Het spreekwoord ‘bloed kruipt waar het niet gaan kan’ is in mijn geval daarom wel van toepassing. Ik startte als commerciële man en doorliep eigenlijk letterlijk alle stappen. Ik klom op van loketbediende naar beleggingen en kredieten. Later kwam daar ook het verzekeringsverhaal bij. Ik kon relatief snel doorgroeien en kreeg de mogelijkheid om met verschillende bankpartners te kunnen spreken en koos uiteindelijk voor Record. Sinds begin dit jaar zijn we dan ook actief als verzekeringsmakelaar.

Stefan Verlinden

Federatie voor Verzekerings-

30

en Financiële tussenpersonen


vlnr Stefan Verlinden, Stijn Strauven, Tom Beckers en Luk Maes

Op het moment dat jullie in het beroep van makelaar stapten, kwamen jullie terecht in een markt die toen al gekenmerkt werd door verregaande competitiviteit. Hoe boksen jullie vanuit jullie starterspositie op tegen het mediageweld en de verkoopsstrategieën van de concurrentiële distributiekanalen?

Hoe bereiken jullie de jonge klanten? Iedereen kent het fenomeen waarbij andere distributievormen zich positioneren als bijvoorbeeld grote sponsor van festivals om jongeren op die manier attent te maken op hun bestaan. Hoe doen jullie dit? Stefan: De jonge mensen moet je mijn inziens toch proberen te bereiken. Dit gebeurt meestal via de ouders. Ik denk dat het hiervoor belangrijk is om een goede database aan te houden op gezinsniveau en deze actief te bewerken. Stijn: Ik denk dat de ouders inderdaad een belangrijke rol spelen in het bereiken van jonge mensen. Langs de andere kant kan je hen verder helpen op het ogenblik dat ze een hypotheek nodig hebben. Op die manier bouw je een duurzame relatie op met jonge klanten. Stefan: In onze benadering vertrekken wij tegenwoordig vaak vanuit het technische aspect. Er wordt vandaag de dag nog steeds te vaak de nadruk gelegd op de factor prijs.

Stefan: Tegenwoordig ziet men dat heel wat klanten terugkomen van garages of directe verzekeraars naar de makelaars omwille van fouten in de polissen. Luk:Ik denk dat we dit ‘terugkeerfenomeen’ ook moeten kaderen in de hedendaagse evolutie van de markt. Mensen keren steeds meer terug van de grootschaligheid. Daar waar de grote supermarkten aanvankelijk in trek waren, keren consumenten nu terug naar de lokale buurtwinkel. De persoonlijke service wordt opnieuw hoog aangeschreven. Het is belangrijk om op een juiste manier een polis te kunnen opmaken zodat je je klant achteraf nog recht in de ogen kan kijken en voor hem het aanspreekpunt bij uitstek bent of wordt. Stefan: Binnen de makelarij zelf is er ook een verschil. Ik denk dat sommige makelaars die al lange tijd bezig zijn, niet meer dezelfde service kunnen bieden als de service die wij de klant leveren. Veel makelaars brengen hele dagen door op hun kantoor, omgeven door stapels werk en vaak niet mee met het hele automatiseringsproces. Het is vandaag enorm belangrijk om naar je klanten toe te gaan en hen alle zorgen uit handen te nemen waarvoor zij verzekerd zijn. Stijn: Ik denk dat als je je eerste contact een persoonlijke touch kan geven en dit naar de toekomst toe zo kan behouden, je een goede service aanbiedt aan de klant. Aangezien de klant schrik heeft van verandering, zal die niet zo snel bij je weggaan als hij kan genieten van een goede service.

Federatie voor Verzekerings-

Jullie zijn jullie activiteit destijds ook gestart in een omgeving waar sommige verzekeringsmaatschappijen een multichannelstrategie nastreven. Hoe staan jullie tegenover dit gegeven? Stefan: Wij hebben hier niet echt een probleem mee zolang het gaat om het voeren van eerlijke concurrentie. Wij vertrekken tegenwoordig steeds vanuit het technische aspect, waarbij we duidelijk aangeven welke elementen deel uitmaken van ons aanbod. Als een consument de keuze krijgt tussen een autoverzekering bij zijn autogarage of bij ons als makelaar, dan zal deze niet snel weg gaan bij ons. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je de klant van bij het begin op de verschillen tussen beide alternatieven wijst. Luk: Ik denk dat het distributiekanaal ‘internet’ steeds belangrijker zal worden in de toekomst. Bij de groep van de 50-plussers zijn er volgens mij nog heel wat mensen die een erg terughoudende houding vertonen ten opzichte van het medium uit schrik voor verandering. Wij groeiden als het

31

en Financiële tussenpersonen


Luk Maes

Stefan: Ik denk dat het daarnaast ook erg belangrijk is om als kantoor te weten waar je maximumgrens ligt. Vaak ligt het probleem daar. Mensen weten niet altijd welke zaken ze moeten aannemen en welke niet.

ware op met het medium computer en leerden er tijdens onze opleiding goed mee werken. Ik denk dat internet erg belangrijk kan worden als vergelijkingskanaal maar ook als verkoopskanaal. Stefan: Ik denk eerlijk gezegd dat het internet als verkoopskanaal op zich vandaag nog niet aan de orde is. Heel wat consumenten zien door het bos de bomen niet meer. Als informatiekanaal kan het langs de andere kant wel optimaal gebruikt worden, denk ik. Bij de klanten bestaat de nood er wel om hen via e-mail en internet te informeren en op de hoogte te houden. Daarom denk ik dat het als makelaar belangrijk is hierin te investeren en trachten mee te zijn. Stijn: Ik vrees dat, ondanks al uw inspanningen hieromtrent, consumenten deze tool momenteel niet vaak zullen gebruiken. Dat vergt volgens mij nog een te grote inspanning voor de klant. Stefan: Dat kan best zijn, maar ons kantoor evolueert op die manier wel mee met de laatste nieuwigheden en biedt de mogelijkheid gewoon aan. Persoonlijk denk ik ook niet dat het internet het beste kanaal is om een verzekering af te sluiten, maar het kan wel een handig hulpmiddel zijn om de verschillende mogelijkheden mee op te speuren en te vergelijken.

Wat vind je van de stelling ‘kleine makelaars kleine klanten’? Luk: We moeten wel oppassen dat we geen landschap creëren waar nog 20 grote spelers actief zijn en waarin er voor de rest geen sprake meer is van de makelaar. Ik ben op dat vlak misschien nog jong in mijn manier van denken maar toch ben ik van mening dat je horizontaal kan samenwerken op voorwaarde dat er duidelijke afspraken gemaakt worden. Erg grote zaken die je alleen niet de baas kan, zou je dan bijvoorbeeld wel kunnen aannemen in samenwerking met een gespecialiseerde grotere makelaar. Hoe zien jullie het beroep van makelaar in zijn algemeenheid evolueren? Stijn: Positief, ik ben van mening dat er steeds een centraal aanspreekpunt zal blijven bestaan dat de mensen uitlegt wat verzekeringen zijn. Verzekeringen ga je per slot van rekening niet kopen zoals je dat wel doet met een brood. Ik denk dat de Belg daarin niet erg snel zal veranderen. Daarnaast dien je als makelaar zowat overal aanwezig te zijn.

Kan een allround makelaar die zich voornamelijk bezighoudt met varia en een klein deel in Leven, overleven in deze concurrentiële wereld? Of zal men als makelaar in de toekomst toch meer de nadruk moeten leggen op specialisatie in de diepte?

‘Overal aanwezig zijn’, betekent dit dan ook dat hij deel moet nemen aan prijsvergelijkingssites, waar men moet concurreren op de prijs meer dan op de inhoud?

Luk: Ik denk dat de praktijk zichzelf wel zal uitwijzen. We mogen erg nobel zijn en beweren dat we alles kennen of willen kennen, maar dat soort scenario is volgens mij niet langer haalbaar. Ik denk dat het goed is als je als makelaar tewerk gaat als generalist, maar daarnaast toch specialiseert op een bepaald aspect van verzekeringen. Stijn: Volgens mij hebben de meeste makelaars wel eens het gevoel dat ze niet over alles volledig geïnformeerd zijn. Klanten vergeven het je ook wel eens als je je oor te luisteren legt bij iemand anders. Ik denk bovendien dat de makelaar die alles tegelijkertijd doet en dus als enige instaat voor verschillende dingen, het steeds moeilijker krijgt.

Federatie voor Verzekerings-

Stefan: Ik denk dat het een beetje overbodig is om veel geld te investeren in zulke dingen, omdat het naar mijn mening voorbijgaat aan de essentie waarmee wij ons bezig houden. Luk: Ik denk dat het bij die prijsvergelijkingssites in eerste instantie de bedoeling is om nieuwe klanten te bereiken en een eerste contact in de hand te werken. Als je de klant kan bereiken, dan kan je hem of haar een maatoplossing aanbieden. Stijn: Ik denk dat de manier waarop je over deze stelling denkt, afhangt van makelaar tot makelaar. Sommige makelaars willen geen kantoor managen maar geven de voorkeur

32

en Financiële tussenpersonen


‘We mogen erg nobel zijn en beweren dat we alles kennen of willen kennen, maar dat soort scenario is volgens mij niet langer haalbaar.’ Luk Maes

Hoe staan jullie tegenover het fenomeen van de consolidatie op de markt, waardoor steeds minder spelers overeind blijven? Stijn: Een gevaar is dat je collega-makelaars allen zullen samenwerken met dezelfde verzekeringsmaatschappij, gewoon omdat de keuze steeds beperkter wordt naarmate de tijd vordert. Luk: Het is volgens mij erg belangrijk dat er voldoende spelers op de markt behouden blijven. Door een marktconsolidatie word je op termijn een soort van agent, eerder dan een makelaar die vrij is van keuze. Het maakt het werk natuurlijk een stuk makkelijker aangezien je nog maar twee à drie spelers moet kennen, maar dat kan mijn inziens niet de bedoeling van makelarij zijn. Tom: De vermindering qua aanbod laat zich vandaag al voelen. Toch kan je vandaag als makelaar nog zelf een keuze maken. Met twee of drie grote spelers op de markt zou dat natuurlijk niet meer het geval zijn. Luk: Het grote voordeel van dat kunnen kiezen is dat je makkelijk kan wisselen, mocht er iets fout lopen. Belangrijker is misschien nog de identiteit, die je als kantoor naar buiten wil dragen. Die identiteit zal in bepaalde gevallen beter passen bij de ene maatschappij dan bij de andere. Stijn: We hebben het hier nu over een consolidatie op maatschappijniveau, maar dit soort van samensmeltingen bestaat natuurlijk ook op het niveau van de makelaars. Beide willen groter worden en zoeken elkaar daarvoor op.

Stijn Strauven

aan dagelijks contact met de klanten. Jongere makelaars kunnen hier heel anders tegenover staan dan oudere. Zij maken voor zichzelf bijvoorbeeld uit wat hun ambitie op termijn is en hoe sterk ze willen groeien en of ze daarbij overal aanwezig willen zijn eerder dan oudere makelaars. Vele makelaars spreken van administratieve achterstand bij verzekeringsmaatschappijen. Herkennen jullie dit fenomeen? Stefan: Ik denk dat de verzekeringsmaatschappijen op dit moment met hetzelfde probleem te kampen krijgen als datgene waar heel wat makelaarskantoren mee geconfronteerd worden. Ik heb het daarbij over IT en personeel. Bij heel wat verzekeringsmaatschappijen is de administratieve achterstand erg groot waardoor dingen blijven aanslepen natuurlijk. Tom: Inderdaad. Dit fenomeen is erg opmerkelijk. Men staat overal blijkbaar erg achter. Stijn: De werkdruk is uiteraard verhoogd en daar draagt iedereen de gevolgen van. Desalniettemin ben ik toch tevreden met de verzekeringsmaatschappijen waarmee ik samenwerk.

Federatie voor Verzekerings-

Wat zijn voor jullie nog echte groeimarkten binnen de makelarij? Stijn: Iedereen heeft vaak de mond vol van KMO. Daarnaast denk ik dat Leven ook wel enige groei in zich heeft. Hoe gaan jullie om met jullie klanten? Stefan: Ik denk dat het hier belangrijk is om te segmenteren, zeker met het oog op de workload en belangrijkheid van dingen. Stijn: Wat je kan doen om de werkdruk te verlichten, is het werk spreiden over je medewerkers. Op die manier kan je

33

en Financiële tussenpersonen


Tom Beckers

dingen doorverwijzen naar collega’s. Zo verdeel je het werk en kan je anderen verantwoordelijk maken voor bepaalde dossiers. Tom: Je moet hier volgens mij toch oppassen dat je klanten die je jarenlang persoonlijk diende, nu doorverwijst naar een medewerker. Dat kan wel eens in het verkeerde keelgat schieten. Heren, bij deze bedankt voor deze gedachtewisseling. Namens de redactie van Vrijuit wensen we jullie in elk geval heel veel succes in de verdere uitbouw van jullie kantoor.

Rechtsbijstand voor alle seizoenen ! VAN RECHT VERZEKERD

Wij beschermen uw klant met onze producten. Samen met u vormen wij een team dat in alle omstandigheden de verzekerden de beste service biedt. Wilt u meer weten over ARAG en zijn producten, neem dan contact op met Els Symons (02 643 12 77 of els.symons@arag.be).

www.arag.be

Denk verder, denk ARAG! ARAG N.V. – ALGEMENE RECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0445 om de takken Rechtsbijstand en Diverse Geldelijke Verliezen te beoefenen. (K.B. van 4-7-79 – B.S. van 14-7-79)


Professionalisme

Klantgerichtheid / Engagement

Respect

Open communicatie / Vertrouwen

Optimisme

Enthousiasme / â&#x20AC;&#x2DC;Wij helpen uâ&#x20AC;&#x2122;

Fun

Flexibiliteit / Sfeer

Marktleider D.A.S. ontwikkelde voor u

Een uniek rechtsbijstandsconcept â&#x20AC;&#x153;Wij helpen uâ&#x20AC;? is het engagement van ĂŠlke D.A.S.-medewerker. Iedereen is betrokken en staat klaar voor alle klanten van alle makelaars. Ook daarom bekroonden de makelaars (F.V.F.) het PROF-concept. Sinds ĂŠĂŠn jaar heeft D.A.S. zich hierop intern voorbereid. Is uw klant nog niet aangesloten bij D.A.S.? Wij helpen u! Niet-verzekerd schadegeval? Wij helpen u! Dat is PROFessionalisme zoals u het van ons verwacht. U als makelaar kan uw klant ALTIJD met deskundig advies en hulp bijstaan, dankzij PROF. PROF is een pragmatisch dienstenpakket, direct voelbaar en concreet, dat aan u een duidelijk en concurrentieel voordeel tegenover andere distributiekanalen oplevert. Zo is D.A.S. ook Ăšw redder in nood. PROF is een engagement, een grensverleggende bedrijfsmentaliteit die ĂŠlke D.A.S.-medewerker in de praktijk brengt. Het versterkt nog de huidige D.A.S.-visie die focust op het helpen van mensen. PROF is een permanent gebeuren en geen ĂŠĂŠnmalige tussenkomst in een dossier. Zo onderscheidt het PROF-concept zich van andere servicebiedende initiatieven. Welke hulp biedt D.A.S.? Wij geven advies (inhoudelijk of richtinggevend), schakelen zo nodig een extern deskundige in en nemen initiatief tot minnelijke regelingen. Kortom: wij helpen u!

â&#x20AC;&#x153;WIJ HELPEN Uâ&#x20AC;? D.A.S.-klant Niet-verzekerd geschil

D.A.S.-klant Verzekerd geschil

Geen D.A.S.-klant

D.A.S.-beheerder neemt initiatief

Full Service

Makelaar vraagt advies

D.A.S.-bijstand

D.A.S.-bijstand

(eventueel externe deskundige)

(geen externe deskundige)

D.A.S. Lloyd Georgelaan 6, 1000 BRUSSEL de juiste reflex

5FMt'BYtXXXEBTCF


Wist u dat? FVF probeert haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de allerlaatste trends en gebeurtenissen, die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de makelarij. Door het regelmatig versturen van elektronische nieuwsberichten willen we ervoor zorgen dat de leden steeds mee zijn. Via onderstaande ‘facts’ kan u zelf nagaan hoever uw kennis van de actua reikt.

Let’s check

Uw score

1. Wist u dat... de Commissie Auto van FVF een aantal aanbevelingen deed inzake de omschakeling van de Belgische naar de Europese kentekenplaat?

10/10-9/10

2. Wist u dat... het Europees hof van Justitie mannen en vrouwen aan elkaar heeft gelijkgesteld op het vlak van premiezetting en uitkeringen in verzekeringen?

8/10-7/10

3. Wist u dat... het originele aanvraagformulier bij gebruik van WebDIV voor een periode van zes maanden bewaard dient te worden?

6/10-5/10

4. Wist u dat... er gedragsregels zijn inzake de opvang van verkeersslachtoffers?

4/10-3/10

Proficiat! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze site meer dan regelmatig, prima!

Goed. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort!

Net erdoor. Informeer u nu nog beter door snel naar www.fvf.be te surfen.

Woeps. Dat kan beter. Lees de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be.

5. Wist u dat... FVF heel wat informatie op haar ledenzone plaatste omtrent het op tijd behalen van opleidingspunten in het kader van voortgezette vorming?

2/10-0/10

U bent nog niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden dagelijks informeert via haar website? Ga snel een kijkje nemen op www.fvf.be

6. Wist u dat... er een nieuwe toezichtsarchitectuur is voor de financiële sector?

U kan bovenstaande feiten nog een keer grondiger herlezen op www.fvf.be onder de rubrieken ‘laatste nieuws’ en ‘exclusief ledennieuws’.

7. Wist u dat... DIV vertraging heeft opgelopen in de schrapping van de Belgische nummerplaten?

Leden kunnen hun inloggegevens voor het exclusief ledennieuws aanvragen via FVF.

8. Wist u dat... de CBFA (FSMA) de toelating van verzekeringsonderneming APRA Leven onlangs geschrapt heeft? 9. Wist u dat... FVF momenteel bezig is met de opmaak van een nieuwe applicatie voor ervaringsuitwisseling? 10. Wist u dat... er in het kader van de naamswijziging van de CBFA een overgangsmaatregel ingevoerd werd inzake de verplichte vermeldingen op de communicatieinstrumenten van de verzekeringsmakelaar?

Federatie voor Verzekerings-

36

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

Insurance Personality Op donderdag 31 maart 2011 vond de Insurance Personality 2010 plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement werden de meest markante persoonlijkheden en initiatieven in de verzekeringssector anno 2010 bekroond.

• Process Innovation Award - ACE Worldview: verzekeraar die een tool ontwikkelde voor risk managers en brokers die de verzekeringen van multinationals beheren. - CrashStickers: Be Genius sprl heeft zelfklevers gelanceerd die op het aanrijdingsformulier kunnen gekleefd worden. Voordeel: bestuurders hebben administratieve gegevens meteen bij de hand en de schadediensten kunnen alles duidelijk lezen. - Online Cargo Insurance: makelaar Vanguard Insurance ontwikkelde een online-tool voor tarifering, die werkt met gepersonaliseerde tarieven op basis van klant en volume.

De te winnen awards • Insurance Personality Award Deze award gaat naar een persoon die zijn stem duidelijk laat horen in de sector en door zijn activiteiten bijdraagt aan een positief imago van de sector • Proces Innovation Award Deze award beloont de innovatie die doorgevoerd wordt ter verbetering van de kwaliteit van processen die gehanteerd worden door tussenpersonen en maatschappijen. • Communication Award Hiermee wordt de organisatie die aantoont dat haar communicatie bijdraagt tot een betere verstandhouding tussen klant en verzekeraar, beloond.

• Distribution Award - Fietsomnium: makelaarskantoor Callant werkt met een eigen polis en online toepassing voor diefstal en schade aan fietsen. - Synergie AG Insurance & BNP Paribas: bankkantoren verwijzen kmo-klanten, zelfstandigen en vrije beroepen door naar de makelaar. Op die manier versterken zij elkaar. - BrokerMail: Nextmove bedacht een systeem waarmee makelaars op een eenvoudige manier zelf e-zines kunnen samenstellen en versturen.

• Distribution Award Hiermee worden opvallende initiatieven inzake distributie van verzekeringen bekroond.

De genomineerden per categorie • Personality Award - Christian Jaumain: Actuaris, professor Emeritus aan de UCL, promotor van tak 21 spaarverzekeringen - Geert Dehouck: Commercieel directeur bij rechtsbijstandverzekeraar D.A.S. - Wauthier Robyns: Directeur en lid van het directiecomité van Assuralia

Federatie voor Verzekerings-

• Communication Award - Decavi: Decavi reikt jaarlijks een onderscheiding uit voor interessante verzekeringsproducten (leven en niet-leven). - Mindsetting: het communicatiebedrijf begeleidt projecten voor verzekeraars, makelaars en andere financiële dienstverleners. - Internet Broker Project: het internetproject van Brocom.

37

en Financiële tussenpersonen


Wauthier Robyns

Leo Gerber

Piet Vandeborne

De winnaars... • • • • •

Insurance Personality Award: Wauthier Robyns Process Innovation Award: Vanguard Online Cargo Insurance Distribution Award: AG Insurance Communication Award: Internet Broker Project Lifetime Achievement Award: Jean Sellicaerts

Hoe werkt u aan uw naambekendheid? Al eens gedacht aan de CV Promotie Verzekeringsmakelaars?

wij bezorgen u tegen zeer concurrentiële prijzen: • uw eigen gepersonaliseerde infokrant • uw persoonlijke lintkalender met schuiver • een handige polissenmap • regelmatig nieuwe aanbiedingen Contacteer de CV Promotie Verzekeringsmakelaars [voor u actief sedert 1987] tel. 056-70 63 96 (tussen 08u00 en 10u00) fax: 056-70 53 55 e-mail: promotie@skynet.be Federatie voor voor VerzekeringsFederatie Verzekerings38 website: www.promvermak.be

en tussenpersonen en Financiële tussenpersonen 38 Financiële

Jean Sellicaerts


Vrijuit nr.2-2011

Insurance Personality

Bekroning in huis

Op 31 maart, d.i. de gala-avond waarop de jaarlijkse Insurance Peronality Awards worden uitgereikt, werd de penningmeester van FVF, Leo Gerber, in de bloemen gezet voor de inspanningen die hij leverde en nog steeds levert op het vlak van “Process Innovation”. Leo, gefeliciteerd! Laat ons even inzoomen op de prijs die je mocht ontvangen en wat die voor jou betekent als makelaar. Misschien eerst even verduidelijken wie Vanguard Insurance juist is? Vanguard Insurance maakt deel uit van de logistieke Vanguard Group. Hun hoofdkwartier is gelegen in Los Angeles. Zij houden zich vooral bezig met ‘de groepage’ van verzendingen. Dit zijn kleinere deelzendingen, die gegroepeerd worden in één container. Op die manier wordt vermeden dat één klant voor een pallet schoenen een volledige container moet reserveren om een verzending mogelijk te maken. De klant betaalt op die manier eigenlijk enkel de kubieke centimeters lucht die zijn zending inneemt in de container. Dat doen zij in 120 vestigingen, verspreid over de hele wereld, met uitzondering van Centraal Afrika. Men beschikt daar immers nog niet over de nodige infrastructuur die zulke werkzaamheden vereisen.

Naam Leo Gerber Functie Bestuurder van Vanguard Insurance, Penningmeester FVF Studies Verzekeringsmakelaar en preventieadviseur niveau 1

Aanvankelijk hield men zich enkel en alleen bezig met de ‘groepage-activiteit’. Dit hield in dat men er vanuit ging dat de klant zijn goederen aanleverde aan het magazijn en deze ook zelf kwam afhalen op de plek van bestemming. Intussen breidde Vanguard zijn activiteiten in die mate uit, dat de klant vandaag van A tot Z geholpen wordt. Klanten moeten zich bij wijze van spreken niets meer aantrekken van de weg die hun pakket aflegt tussen punt a en punt b.

Hobby’s Fervent loper, die hoopt zijn eerste marathon binnenkort op zijn palmares te kunnen schrijven.

In het hele verzendingsverhaal kwam op een bepaald moment ook het element verzekeringen ter sprake. Tot

Federatie voor Verzekerings-

39

en Financiële tussenpersonen


voor 2007 bestond er binnen Vanguard geen oplossing om het transport van goederen te verzekeren. Dat was iets dat op dat moment werd uitbesteed en enkel toegepast werd indien klanten er expliciet om vroegen. Vanaf 2007 werd heel deze activiteit echter exponentieel uitgebreid. Verzekeringen worden vanaf dan mee verkocht als extra dienst die deel uitmaakt van het totaalpakket.

sel zette me aan om op zoek te gaan naar een oplossing, die ervoor zorgt dat expediteurs bij elke nieuwe offerte ook makkelijk een verzekering kunnen aanbieden. In eerste instantie probeerden we dit ‘probleem’ te verhelpen aan de hand van een offline module die weliswaar werkte, maar toch haar beperkingen kende. Dit systeem werkte aan de hand van mails. Problemen deden zich voor doordat niet elk e-mailsysteem even compatibel was, en vooral naar aanleiding van tariefwijzigingen. In dat laatste geval moet een nieuwe module opgestuurd worden naar elke gebruiker met een bijhorende installatiecode. Dan moet je maar hopen dat de gebruiker in kwestie zo goed is om deze opnieuw te installeren, en daarvoor bestaat absoluut geen enkele garantie.

Gaat het bij jullie enkel om vervoer overzee ? Of worden er ook andere middelen ingezet? Er bestaan ook een aantal luchtvrachtafdelingen, maar die zijn eerder beperkt. De core business houdt zich vooral bezig met overzees containertransport en daarnaast een beetje wegtransport. Het is belangrijk om weten dat Vanguard Insurance hierbij als volledig onafhankelijk makelaar tewerk gaat. Dat betekent dus dat wij ook vrachten verzekeren, die niet via de Vanguard Group worden verscheept. Heel wat klanten boeken niet alles via Vanguard. Er worden bij ons bijvoorbeeld ook conventionele ladingen voor expediteurs behandeld. Alle mogelijke cargoverzekeringen die deze expediteur binnen zijn activiteiten aan te bieden heeft, worden verzekerd.

Aangezien Vanguard over een enorm geavanceerde IT-afdeling beschikt, dacht ik aan de ontwikkeling van een website waarbij een wijziging in de tarieven veel makkelijker doorgevoerd kan worden. Als je deze eenmalig wijzigt op de website, veranderen zij automatisch voor elke gebruiker. Probleem daarbij is echter het certificaat. Dat is een bewijs van verzekering, te vergelijken met een groene kaart van je autoverzekering en een bankcheque. Het is een juridisch document waarmee de houder de schade kan claimen en ontvangen. Bij de ontwikkeling van de site stelden we ons de vraag hoe men het mogelijk kon maken dat de begunstigde dit document maar eenmalig kon afdrukken.

U hebt als bestuurder van Vanguard Insurance dus nu een nieuwe applicatie ontwikkeld en hiervoor ook de Process Innovation Award gewonnen? Inderdaad, ik speelde hier al een tijdje mee. Ik merkte namelijk dat expediteurs kampten met een ernstig probleem als het ging om het aanbieden van verzekeringen aan hun klanten. Ik maak hierin steeds de vergelijking met het krijgen van mayonaise bij McDonalds. Als de medewerkers van deze keten systematisch geïnstrueerd worden om mayonaise aan te bieden aan hun klanten, moet men ervoor zorgen dat die zich net naast de kassa bevindt, op een makkelijke plek. Als zij daarentegen een hele weg moeten afleggen om aan de mayonaise te geraken, zullen zij niet vragen aan de klant of hij deze nodig heeft of het toch vermijden aangezien dit teveel moeite kost. Bij expediteurs is dit net hetzelfde. Een verzekering verkopen bovenop de cargo die ze aanbieden, is voor hen geen hoofdactiviteit. Dit maakt echter maar een klein deeltje uit van de volledige dienstverlening. Als dit dus een té grote inspanning vraagt, zal men het al snel nalaten. Dit verschijn-

Federatie voor Verzekerings-

Computerspecialisten zorgden er na twee jaar uiteindelijk voor dat het document maar één keer in zijn officiële vorm afgeprint kan worden en daarna automatisch ‘uitgegrijsd’ wordt, zodat het duidelijk is dat het bij de tweede keer gaat om een duplicaat. Deze manier van werken werd gedurende een half jaar getest op speciale ‘pilootklanten’ en kon daarna op 1 januari 2010 wereldwijd gelanceerd worden. Intussen maken zo’n 900 users wereldwijd gebruik van het systeem. Waar zijn jullie klanten vooral gevestigd? De meesten zijn gevestigd in de Verenigde Staten, Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast hebben we ook suc-

40

en Financiële tussenpersonen


AD Dé 297x105_new

ces in Groot-Brittannië. Je zou dit niet meteen verwachten, aangezien Engeland dé bakermat is van de verzekeringen. Toch gaat het systeem daar als zoete broodjes de deur uit. Verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat het verzekeringswezen in Engeland authentiek is, maar tegelijkertijd ook nog vrij antiek verloopt, waardoor men op zoek gaat naar modernere oplossingen.

5:00 PM

Page 2

Renoveren of bouwen? Speel op zeker !

Wat betekent de prijs voor jou? Persoonlijk betekent het toch wel wat voor me. Twee jaar geleden las ik een artikel over de Insurance Personality Award en dacht steeds dat zulke dingen nooit voor mij weggelegd zouden zijn. Een nominatie leek me op dat moment al erg straf. Ik dacht nooit dat zulke prijzen door een makelaar gewonnen konden worden. Toen werkte men nog met een systeem, waarbij men zichzelf voordroeg als kandidaat of werd voorgedragen door je personeel.

‘DE GLOBALE VERZEKERING VAN DE BOUWHEER’ beschermt, als enige polis op de verzekeringsmarkt, de bouwheer gedurende 12 jaar en dit vanaf de start van zijn werf. • Een betwisting over verantwoordelijkheid? • Het in faling gaan van één van de intervenanten? • Beschadigingen aan de eigendommen van de buren? Voor al deze gevallen: worden er fondsen voorgeschoten, wordt de werf terug vrij gegeven, wordt de schade hersteld en wordt er een technische en juridische bijstand bezorgd.

Ik heb een voorkeur voor de nieuwe aanpak, waarbij men werkt met een professionele jury die de prijs toekent. Bovendien is het winnen van deze award toch wel bijzonder voor een makelaar, aangezien het vaak maatschappijen zijn die naar voren geschoven worden als gedoodverfde winnaar in deze categorie. Dit valt te verklaren door het feit dat de prijs voor procesinnovatie vaak gepaard gaat met het doen van investeringen op een erg hoog niveau.

Dit betekent een grote zekerheid voor de bouwheer en een comfortabele positie voor de architect.

V e r z e k e ra a r i n d e b o u w Tasson-Snelstraat 22 • 1060 Brussel • Tel. 02 538 66 33 • Fax 02 538 06 44 Email : info@ar-co.be, website : http://www.ar-co.be

Ik wens inlichtingen, zonder enige verplichting, over de verzekering ‘de GLOBALE van de bouwheer’ voor:

� �

Nieuwbouw

Verbouwing

Gelieve contact op te nemen met mij of mij - volledig vrijblijvend - uw documentatie toe te sturen op het volgende adres: Naam

|

Straat

|

Postcode Tel.

Voornaam

| nr |

|

|

Plaats

| Fax. |

Ik wens ook info over de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de architect

de bouwpromoter (niet-aannemer)

de ingenieur

de coördinator veiligheid en gezondheid

de interieurarchitect

de landmeter

de tuinarchitect

de expert

de project manager Stuur deze antwoordkaart naar AR-CO, Tasson-Snelstraat 22, 1060 Brussel of fax ze op 02 538 06 44

Vrijuit

� �

INFO?

Ik zou willen concluderen met de boodschap dat het volgens mij ontzettend belangrijk is dat makelaars meegaan met hun tijd en steeds meer actief en aanwezig zijn op het internet. Vandaar vind ik het ook goed dat Brocom opnieuw in de prijzen viel met het Internet Broker Project. Het idee van de grijze oudere makelaar die in zijn bureau zit te wachten tot er klanten binnenkomen, wordt hierdoor doorbroken. Er bestaan wel degelijk dynamische makelaars die actief op zoek gaan naar klanten en die op een heel andere manier te werk gaan dan het louter bezoeken van dochter en zoon van reeds bestaande klanten. Het grijze beeld dat hangt rond het beroep van makelaar wordt op die manier doorbroken.

6/4/10


Win 20% aan productiviteit met BRIO4YOU ! Omdat de functionaliteiten en diensten van onze producten steeds evolueren, beschikt u over de meest performante en innovatieve tools op de markt. Zo optimaliseert u uw productiviteit en kunt u meer tijd besteden aan uw klanten.

Zin om meer te weten? Surf dan naar www.verhooguwproductiviteit.be

09:00 Ondertekening contract N. Jacobs

11:00 Klantenbezoek Vandevelde naar aanleiding van aankoop huis

14:00 Prospectie

16:00 Afspraak M. Mendes naar aanleiding van huwelijk

19:30 Bezoek Mr. Janssens voor herziening contract brand

Ann ProductivitĂŠ OK NL.indd 1

28/04/10 16:29


Vrijuit nr.2-2011

FVF in het gelijk: CitroĂŤn veroordeeld voor koppelverkoop Op 19 april laatstleden velde de Voorzitter van de Brusselse rechtbank een opmerkelijk vonnis. Het gaat hier, bij ons weten, om de allereerste uitspraak over de problematiek van de koppelverkoop sinds de betrokken wetgeving onder Europese druk werd aangepast. FVF eiste in januari al een stopzetting van deze praktijken en krijgt dus nu gelijk.

Federatie voor Verzekerings-

43

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Bron: Het Laatste Nieuws

Bron: Metro

Bron: De Tijd

Bron: Gazet van Antwerpen

Federatie voor Verzekerings-

44

en FinanciĂŤle tussenpersonen


FVF in het gelijk: CitroĂŤn veroordeeld voor koppelverkoop

persberichten

Bron: destandaard.be

Bron: demorgen.be

Bron: trends.be

Met dank aan onze collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van zusterorganisatie Feprabel voor de vertaling.

Bron: lecho.be

Federatie voor Verzekerings-

45

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Global Maxima Global Maxima Audi wint Decavi Trofee 2011

Jaarlijks worden de beste verzekeringsproducten BOAR bekroond met de prestigieuze Decavitrofeeën. Audi voegt dit jaar opnieuw een trofee toe aan haar palmares. Net zoals vorig jaar kaapt ons product Global Maxima de eerste prijs weg in de categorie verzekeringen Rechtsbijstand.

Global Supra - Global Maxima de rechtsbijstand die meegroeit met het gezin De drie belangrijkste troeven van het concept Global  Alle voertuigen van het gezin zijn verzekerd in 1 polis, zonder formaliteiten  Comfortwaarborg: het gezinslid dat de gezinswoning verlaat en zijn voertuig blijven verzekerd.  Het concept Global biedt de sterke waarborgen en hoge verzekerde bedragen van de producten Supra en Maxima. Meer weten over onze producten? Contacteer uw inspecteur, stuur een e-mail naar info@audi-nv.be of surf naar www.audi-rechtsbijstand.be

Audi nv

Frankrijklei 79

2000 Antwerpen

Tel. 03 247 35 11

Fax 03 247 35 90

CBFA 359


Vrijuit nr.2-2011

in de kijker

NIEUW LEDENVOORDEEL

kmiapplicatie

In het kader van een samenwerkingsverband met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) biedt FVF haar leden sinds kort een nieuw voordeel aan. FVF-leden beschikken vandaag meer bepaald over de mogelijkheid om zogenaamde windkaarten te raadplegen. Op deze kaart vindt men informatie over onweer, hagel, windschade, plaatselijke overstromingen, bliksemschade en windhozen. Deze informatie kunnen zij gebruiken in functie van hun taak als verzekeringstussenpersoon.

Bron:

De windkaart zal consulteerbaar zijn op elke eerstvolgende dag na de klimatologische gebeurtenis en dit met uitzondering van weekends. Rond de vijftiende van de volgende maand zal een volledig overzicht van elke uitgegeven windkaart raadpleegbaar zijn in de vorm van een definitieve samenvattende versie, die niet alleen informatie geeft over de maximale windsnelheden, maar ook iets meer vertelt over eventuele schadegevallen zoals blikseminslagen, windschade, wateroverlast, tornado’s en hagelschade. Om van het nieuwe ledenvoordeel gebruik te maken, kunnen leden steeds terecht op de ledenzone van FVF via de knop ‘kmi-applicatie’.

Federatie voor Verzekerings-

47

en Financiële tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

De verzekeringsmakelaar als partner bij inbraakpreventie Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd

De registratiemap ‘Waardevolle voorwerpen’, een handig hulpmiddel

De provincie Limburg maakt al enkele jaren, samen met lokale overheden en politiediensten werk van een stevig beleid op vlak van inbraakpreventie. Vaak zijn inbraakbeveiligende maatregelen aan de woning, zoals degelijk hang- en sluitwerk, wel bekend bij het brede publiek. Wat men echter vaak vergeet, is dat er nog een belangrijke aanvullende preventiemaatregel bestaat: het inventariseren en registreren van de waardevolle voorwerpen die men in huis heeft. De provincie Limburg lanceerde daarom de registratiemap ‘Waardevolle voorwerpen’.

Registreren met behulp van de registratiemap is vrij eenvoudig. Het is vooral belangrijk dat men een volledige, juiste en herkenbare beschrijving van de voorwerpen geeft. In de map geeft het provinciebestuur trouwens tal van tips mee, die ervoor zorgen dat u klanten makkelijk zelf kunnen registreren. Voor het registreren van juwelen stelt de provincie bijvoorbeeld een ‘juwelenwaaier’ ter beschikking. Op die manier kan u, aan de hand van de juiste terminologie, een precieze beschrijving van een juweel geven. Aanvullend op het registreren, raden we aan om waardevolle voorwerpen te merken. Dit gebeurt aan de hand van een uniek cijfer zoals uw rijksregisternummer. Met een graveer- of kraspen en een cijfersjabloon kan u dit nummer gemakkelijk aanbrengen op alle harde oppervlakten zoals een laptop of een tv. Voor zachte oppervlakten zoals beelden of vazen, kiest u dan weer voor een U.V.-pen of onuitwisbare inkt. Op die manier kunnen voorwerpen aan een eigenaar gelinkt worden. Een nieuw middel om bezittingen te markeren, is SelectDNA. Deze stof bevat microdots met een unieke code en licht op onder UV-licht. De code is exclusief gekoppeld aan een eigenaar zodat hij of zij makkelijk opgespoord kan worden. Soms kan u voorwerpen echter niet merken of graveren, omdat ze daardoor in waarde verminderen. In dat geval kan u het voorwerp best fotograferen. We adviseren om zowel het unieke merkteken als de genomen foto’s op te nemen in de registratiemap. In feite kan u het merken van voorwerpen en de registratie ervan in de map ‘Waardevolle voorwerpen’ best beschouwen als twee complementaire pistes in de preventie van inbraak en het vergemakkelijken van het opsporingsproces en de verzekeringsaangifte. Ten slotte wil-

Een inbraak is vaak een drama. Ramen of deuren vernield, waardevolle bezittingen verdwenen en u zit met het vervelende gevoel dat een ongewenste gast aan uw spullen heeft gezeten. Als verzekeringsmakelaar heeft u ongetwijfeld al eens een klant moeten bijstaan in de administratieve rompslomp die na een inbraak en/of diefstal volgt. Een goede registratie kan erg handig zijn bij de aangifte van een diefstal. Dan rijzen immers de vragen. Wat is er weg? Wat had ik? Hoe zag het eruit? Wat stond waar? Heel wat vragen waar de meeste mensen geen duidelijk antwoord op weten. Vaak vertrouwen uw klanten op de politiediensten om de buit op te sporen, maar dat is niet altijd een evidente zaak. Want hoe kan de politie herkennen welke tv van wie is, als de persoon in kwestie het zelf niet precies weet? Wist u trouwens dat in België 90% van de door de politie teruggevonden goederen niet aan hun wettige eigenaar terugbezorgd kunnen worden, onder andere door een gebrekkige registratie? Als de politie de buit aantreft en er is wél een herkenbare beschrijving voorhanden, kan zij snel bewijzen dat het om gestolen goederen gaat. De rechtmatige eigenaar zal dan al heel wat sneller gevonden kunnen worden.

Federatie voor Verzekerings-

48

en Financiële tussenpersonen


len we nog meegeven dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat men de ingevulde map gewoon in huis bewaart. Dat zou van de registratiemap een heuse shopcatalogus voor de inbreker maken. Geef uw klanten daarom de raad mee om de map ofwel in een kluis, ofwel op een andere veilige plek op te bergen. De registratiemap ‘Waardevolle voorwerpen’ is een gebruiksvriendelijke en handige tool. Ze kan in elk huishouden en voor elke inboedel gebruikt worden. Wanneer uw klanten een beroep moeten doen op hun diefstal- of brandverzekering is de map een goede houvast. Daarom doen we een warme oproep aan alle verzekeringsmakelaars om de registratiemap kenbaar te maken bij hun cliënteel. Zo zou u de map, bij het afsluiten van een polis, aan uw klanten kunnen meegeven. Bestel de registratiemap ‘Waardevolle goederen’ gratis bij de Provincie Limburg. Een bestelling plaatsen kan via het telefoonnummer 011 23 80 49 of via e-mail: inbraakpreventie@limburg.be. U kan er eveneens terecht voor meer informatie over dit initiatief.

Contactgegevens: Provincie Limburg Dienst Politie, Veiligheid en Openbare orde Dries Wyckmans en Yasemin Yilmaz 011 23 80 49 - inbraakpreventie@limburg.be

Federatie voor Verzekerings-

49

en Financiële tussenpersonen


Sterrekening

3,50% Brutorendement 2010

VU: E. Vanpoucke, Mercator Verzekeringen nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België RPR Antwerpen - BTW BE 0400.048.883.

VU: E. Vanpoucke, Mercator Verzekeringen nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - RPR Antwerpen - BTW BE 0400.048.883 Mercator Verzekeringen nv - Verzekeringsonderneming toegelaten in België onder codenr. 0096 met CBFA-nr. 24.941 A om de takken 21 ‘Levensverzekeringen’ (KB van 04/07/1979 – BS van 14/07/1979) en 23 ‘Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen’ (KB van 30/03/1993 – BS van 07/05/1993) te beoefenen. Ster Select is een product van Mercator Verzekeringen.

Ster Select

Ster Select is een beleggingsverzekering waarin de Sterrekening (Tak 21) kan gecombineerd worden met Select Fondsen (Tak 23). Brutorendement 2010 is alleen geldig voor de Sterrekening met gewaarborgde rentevoet van maximaal 2,50 % op de nettopremie gedurende 10 jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Mercator Verzekeringen nv. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U vindt de financiële infofiche Ster Select op www.mercator.be. Meer weten? Raadpleeg uw accountmanager of ga naar onze portaalsite: http://thuis.mercator.be. Nog niet geregistreerd? Ga dan eerst even langs http://registratie.mercator.be.

Meer dan verzekerd Advertentie Ster Select Sterrekening 01.11 rood VZW.indd 1

Baloise Group

31/01/2011 10:00:51


Vrijuit nr.2-2011

Thema-avond kamers Antwerpen en Vlaams-Brabant

Fusies en overnames van makelaarskantoren: opportuniteiten en valkuilen

Op 4 april jongstleden konden de leden van de Kamers Antwerpen en Vlaams-Brabant zich mee verdiepen in de problematiek van fusies en overnames van makelaarskantoren. François Van den Broeck, specialist overdrachten portefeuilles AXA, bracht deze niet voor de hand liggende materie op een overzichtelijke manier over naar een aandachtig publiek.

Bij een overname van een portefeuille of makelaarskantoor mag men immers niet over één nacht ijs gaan. Zowel voor de koper als voor de verkoper zijn er tal van aspecten om rekening mee te houden en de uiteindelijke afweging is van een bijzonder grote complexiteit.

Advertentie

Kleine verzekeringsportefeuille te koop met huur kantoor te Ninove > Onafhankelijke makelaarsportefeuille > Circa 300 klantenrelaties > Voornamelijk particulieren > Trouw cliënteel met zeer laag verval > Verzekeringen, Kredieten en Beleggingen > Modern nieuwbouwkantoor volledig ingericht (glazen wanden, glazen burelen) > Huurprijs ingericht kantoor met garage: 800 euro Voor inlichtingen bel 0475 48 03 65

Federatie voor Verzekerings-

51

en Financiële tussenpersonen


De spreker begon zijn betoog met een beschouwing over de effectieve waardering van een verzekeringsportefeuille. Er zijn tal van elementen die van invloed zijn op de effectieve waarde van een verzekeringsportefeuille, waaronder de verhouding tussen vraag en aanbod, de grootte van de portefeuille, de situering in een bepaalde regio, enz. Ook de portefeuillesamenstelling, met name de verhouding tussen BOAR versus Leven, is van grote invloed.

Het tweede deel van de presentatie behandelde de fiscale aspecten rond de verkoop van portefeuille enerzijds en de verkoop van aandelen van een vennootschap anderzijds en dit vanuit het perspectief van respectievelijk koper en verkoper. Zoals gebruikelijk is werd het formele deel van de avond afgesloten door Patrick De Ceuster, Directeur FVF, die een stand van zaken gaf van de voor de makelaars belangrijkste dossiers.

Vervolgens zoomde de spreker in op de valorisatie van een vennootschap, nodig wanneer men een overname wenst te bewerkstelligen via de overdracht van de aandelen.

De afwezigen hadden ongelijk, maar dat wisten we al langer.

Advertentie

Verzekeringstussenpersoon Verzekeringstussenpersoon zoekt verzekeringsportefeuille over te nemen in Gent/Oostakker/Lochristi Discretie gewaarborgd. GSM : 0470 88 01 08

Federatie voor Verzekerings-

52

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Vrijuit nr.2-2011

En u, kent u het veiligheidslabel S3?

Sinds 1 januari 2010 werd het beheer van het kwaliteitsmerk S3 door de twee Belgische federaties van slotenmakers, de Fédération Nationale des Serruriers (FNS) en de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU), toevertrouwd aan ANPI.

Het merk S3, opgericht in 2007, laat toe aan de burger te bevestigen dat de slotenmaker waarop hij een beroep doet, over de nodige bevoegdheid en ervaring beschikt, maar ook dat deze beantwoordt aan de ethische criteria die dit specifieke vak vereist. Sinds zijn oprichting werd dit vrijwillige initiatief gesteund door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

begrijpt men beter de noodzaak om een beroep te doen op bevoegde slotenmakers.

Om het neutrale en onpartijdige karakter van het merk S3 te versterken, hebben de twee beroepsfederaties, de FNS (www.serrurier.be) en de VSU (www.vsu.be), eigenaars van het merk, besloten om de opdrachten voor de controle van de naleving van de kwaliteitsregels toe te vertrouwen aan een geaccrediteerde inspectie- en certificatie-instelling. Ze hebben hiervoor ANPI vzw gekozen, de Belgische referentie op het vlak van brand- en diefstalpreventie.

In één jaar tijd zijn reeds 66 slotenmakers (16 in Brussel, 39 in Vlaanderen en 10 in Wallonië) toegetreden tot het merk S3 en werd deze kwaliteitsmethode met succes bekroond. Men kan ervan uitgaan dat, gezien de aanvragen, dit aantal nog zal stijgen in de loop van de volgende maanden. De certificatieregels en de lijsten van gecertificeerde slotenmakers kunnen geraadpleegd worden op de website van ANPI (www.anpi.be) in de rubriek “Gecertificeerde producten en diensten”. Samengevat omvat het certificatieschema drie stappen: in de eerste plaats de bekrachtiging van de knowhow en van de expertise van de kandidaat voor certificatie, vervolgens het nagaan of het toegepaste materieel conform is de geldende Europese referentiedocumenten, en tenslotte een steekproefsgewijze periodieke controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

Deze nieuwe kwaliteitscertificatie op het vlak van diefstalveiligheid sluit ook aan op het preventiebeleid dat gevoerd wordt door Assuralia, waarvoor ANPI optreedt als technisch expert.

Deze actie ligt in de lijn van de doelstellingen van de Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken (www.besafe.be) die onder andere de verbetering van de beveiliging van woningen beogen door het uitwerken van doeltreffende middelen tegen inbraak. Behalve het feit dat een betere beveiliging van een woning niet noodzakelijk grote investeringen vereist, bieden deze eveneens de mogelijkheid om te genieten van een fiscale stimulans, die kan oplopen tot 710 euro per jaar (voor 2011).

Een niet-gecertificeerde slotenmaker is zeker niet noodzakelijk een slechte slotenmaker, maar een gecertificeerde slotenmaker biedt de waarborg van een werk dat werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst met behulp van kwaliteitsmateriaal.

Wanneer men weet dat meer dan 80% van de diefstallen gepleegd worden door “amateurs” voor wie een weerstand van 3 minuten volstaat om hen te ontmoedigen, en dat meer dan 70% van de inbraken eenvoudigweg gebeurt via minder goed beveiligde deuren en ramen,

Federatie voor Verzekerings-

Ir. A. Verhoyen www.anpi.be

53

en Financiële tussenpersonen


Decavi Trofee 2011

Nateus wint er 2!

Jaarlijks worden de beste verzekeringsproducten BOAR bekroond met de prestigieuze Decavitrofeeën. Nateus voegt dit jaar opnieuw 2 trofeeën toe aan haar palmares. Voor het derde jaar op rij kaapt ons product Privaat Leven in de categorie verzekering BA privéleven de eerste prijs weg. Het concept Combi-Pack komt als winnaar uit de bus in de categorie Concept Particulieren. Voor Nateus betekent deze trofee de bevestiging van de kwaliteit van haar producten en de klantvriendelijkheid van haar dienstverlening.

Frankrijklei 79

2000 Antwerpen

Tel. 03 247 35 11

Fax 03 247 35 90

Nateus nv - CBFA 2652

Meer weten over onze producten? Contacteer uw inspecteur, stuur een e-mail naar info@nateus.be of surf naar www.nateus.be.


NIEUWS VAN MAATSCHAPPIJEN AG INSURANCE stelt een nieuw Pack voor als aanvulling op de B.A. Gezin: het ‘Pack Fietser’. Dit Pack dekt de fietser in al zijn activiteiten op uitzondering van competitie maar ook bij een georganiseerde fietstocht, alsook alle soorten fietsen met 2 of 3 wielen (dus stadsfiets en mountainbike maar ook driewieler en elektrische fiets). Het Pack combineert waarborgen: individuele ongevallen, materiële schade en bijstand. Het kan gepersonaliseerd worden in functie van de samenstelling van het gezin: één persoon, een koppel of een familie en de waarde van de fietsen.

KREFIMA meldt dat Euler Hermes beslist heeft om haar activiteiten als kredietverzekeraar in België stop te zetten, en dat het dus niet langer mogelijk is om de productie inzake consumentenkrediet via Euler Hermes te laten verzekeren tegen insolvabiliteit. Er zijn uiteraard alternatieven om dit op te vangen. MERCATOR presteerde vorig jaar opnieuw sterk met een resultaat van 97,6 miljoen euro. Haar totale premieomzet over 2010 bedraagt 577,3 miljoen euro, dat is een stijging met 6% tegenover het jaar tevoren. De combined ratio – dat is de verhouding tussen de schadelasten en de kosten enerzijds, en de premie-inkomsten anderzijds - bedraagt 94 % bruto voor 2010. Dit resultaat is vooral te danken aan een daling van de gemiddelde kostprijs per schade en de eerder genoemde stijging van de premieomzet.

ALLIANZ blikt terug op de resultaten in 2010. Niet alleen was de omzet uitzonderlijk hoog (1193,3 miljoen euro, dat is een stijging met 13,6% ten opzichte van 2009), ook het operationeel resultaat oversteeg ruim de verwachtingen (68,4 miljoen euro, dat is een stijging met 15,5% ten opzichte van 2009). AXA introduceerde ter gelegenheid van Batibouw een nieuw aanbod van woningverzekeringen voor nieuwe zaken en contractwijzigingen. ‘Cosymo’ en ‘cosymax’ zijn twee brandverzekeringen, die streven naar eenvoud en volledigheid, en die meer willen dekken dan alleen het absoluut noodzakelijke. Cosymo focust op een goede prijs/kwaliteit-verhouding, Cosymax mikt op uitgebreidere dekkingen en hogere vergoedingsplafonds. AXA denkt ook een gepast antwoord gevonden te hebben om hagelschade aan voertuigen sneller en beter op te lossen. De maatschappij heeft immers een partnerschapsakkoord gesloten met de gespecialiseerde firma KhS (Knowhow Systems), Europese leider in het beheren en herstellen van voertuigen die hagelschade opgelopen hebben. Op uitzondering van het net ‘Innovation Group’ worden de expertiseopdrachten voortaan toevertrouwd aan gespecialiseerde bureaus, die de discussies tussen herstellers en KhS moeten harmoniseren en de evaluaties versnellen.

NATEUS biedt sedert 1 februari 2011 in zijn B.A. Motorrijtuigen de mogelijkheid om ingeval van totaal verlies in RDR te werken met wrakafstand. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de waarborgen Omnium en Beperkte Omnium. Voortaan kan dit dus ook in de waarborg B.A. Motorrijtuigen. In het kader van de toegekende staatssteun en de verplichting tot verkoop van de Nateusgroep werd Ethias door de Europese Commissie verplicht om een Hold Separate Manager aan te duiden voor de Nateusgroep. In dat kader heeft Hans Verstraete zijn voorzitterschap van het Directiecomité van Nateus neergelegd. Hij blijft wél bestuurder van de Raden van Bestuur van de Groep Nateus. Intussen werd Anne Seeuws werd aangesteld tot Voorzitter van het Directiecomité van de maatschappijen Nateus, Nateus Life en AUDI. Zij zal eveneens de functie van Hold Separate Manager vervullen.

DKV biedt in samenwerking met DKV Globality SA te Luxemburg op maat gemaakte, internationale ziekteverzekeringen aan voor mensen die meer dan 3 maanden in het buitenland wonen en werken: ‘Globality CoGenio®’ voor groepen en ‘Globality YouGenio® voor individuele personen.

‘Invest for Life’, dat aangeboden wordt door Allianz. Het ging hier

RECHTZETTING

In Vrijuit 1 - 2011 sloop een fout in de informatie over het gamma meer bepaald om Invest for Life Dynamic3A i.p.v. Invest for Life

Dynamic. Bovendien is de abonnementstaks die vermeld werd in punt 3, een taks die reeds geruime tijd bestaat. Deze taks wordt

voor de producten Invest for Life3A en Invest for Life Dynamic3A door Allianz samen met de makelaars ten laste genomen tot 30

april 2011. Dit was niet al te duidelijk in voorgaande berichtgeving, waardoor het leek alsof het ging om een nieuw soort taks, waarvoor onze excuses.

Federatie voor Verzekerings-

55

en Financiële tussenpersonen


Invest for Life3A 2,75% gedurende 8 jaar1 4,00% in 20102

Verantwoordelijke uitgever: M. Roels – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 11MAR120

Gratis taks tot 30/06/2011

Met u van A tot Z

1

Gewaarborgd rendement op jaarbasis, op elk moment wijzigbaar voor nieuwe stortingen in functie van de marktevolutie.

2

Rendement 2010: gewaarborgde intrestvoet + winstdeling. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering. Het rendement uit het kZgaZYZc^hkZgbZaYdeYZÒcVcX^…aZ^c[dÒX]ZZcW^ZYi\ZZc\VgVci^ZkddgYZidZ`dbhi#

Allianz Belgium n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen – K.B. 04/07/79 – B.S. 14/07/79 – K.B. 19/05/95 – B.S. 16/06/95. Tak 26 (CBFA 22/08/06 – BS 28/08/06).


FVF Vrijuit 2011-02