Page 1

Oceny i plany

Zima jednak przyszła

Giganci dla Świetlikowa str. 3

189 pomysłów str. 5

str. 3

GAZETA BEZPŁATNA

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzenia radosnego przeżywania świąt szczęścia, pomyślności i szczerej nadziei wszystkim Mieszkańcom, Przyjaciołom i Współpracownikom składają Zarząd i Rada Nadzorcza TSM OSKARD

NR 3 (315) marzec 2018

Zapraszamy do udziału w dorocznych spotkaniach mieszkańców. Terminy i miejsce podajemy poniżej: Data spotkania 16.04.2018 r. (poniedziałek) 17.04.2018 r. (wtorek) 18.04.2018 r. (środa) 19.04.2018 r. (czwartek) 23.04.2018 r. (poniedziałek) 24.04.2018 r. (wtorek) 25.04.2018 r. (środa) Zapraszamy mieszkańców TSM Oskard, a także użytkowników lokali użytkowych (w tym garaży) posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub odrębną własność, na corocznie organizowane spotkania z kierownictwem Rejonów GZM.

<

OGŁOSZENIE PŁATNE

Odczyty wodomierzy w Lędzinach

OGŁOSZENIE

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911

Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej... Raty – od 1 zł dziennie ! Zniżki dla emerytów i rencistów ! Drzwi z montażem już od 590 zł ! Autoryzowane grupy montażowe ! Uczestniczymy w Programie „RZETELNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !

ISSN 1426−3114

W TYM ROKU W KWIETNIU

Jak zwykle spotkania będą miały charakter opiniotwórczy – w zakresie poprawy zarządzania nieruchomościami, prowadzenia polityki remontowej i inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej naszych zasobów. Na zebraniach zostaną również omówione sposoby załatwienia spraw zgłoszonych w ubiegłym roku na spotkaniu z mieszkańcami.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpracy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

str. 8

W związku z przewidywaną zmianą taryfy na odprowadzanie ścieków w Lędzinach, w dniu 31 marca br. w budynkach wielorodzinnych w tym mieście zostaną odczytane telemetrycznie stany wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych. W przypadku zmiany taryfy, spółdzielnia dokona na podstawie odczytów telemetrycznych rozliczenia zużycia wody i odprowadzanych ścieków. Prosimy zatem użytkowników o kontrolne (wizualne) odczytanie w tym dniu stanów wodomierzy i zachowanie ich dla sprawdzenia poprawności rozliczenia zużycia wody, które zostanie doręczone w późniejszym terminie. Przypominamy, że wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy należy zgłaszać na bieżąco do właściwego Rejonu GZM, celem ich sprawdzenia i ewentualnej wymiany. <

Rejon GZM RM-6 RM-5 RM-4 RM-3 RM-1 RM-2 RM-7

Miejsce spotkania

Godzina

SDK „Tęcza” al. Niepodległości 188

17.00


2

OSKARD

marzec 2018

ekspresem po rejonach GZM NR 1 < W związku z panującymi bardzo niskimi temperaturami (stan na przełom lutego

i marca) prowadzone są na rejonie jedynie roboty tzw. „pod dachem” (na przykład malowanie lub wymiana instalacji wewnątrz budynku) a na swoją kolej czekają prace „wiosenne” czyli m.in. docieplenie ściany wschodniej budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 31-37 lub remonty dachów przy al. Niepodległości 194-200 i Dębowej 1-3. Planujemy też wykonać prace związane z remontami parkingów (ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 43-47) oraz chodników (w pobliżu budynku przy al. Niepodległości 156-178). Do robót tych przystąpimy przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. <TT

GZM NR 2

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 19.02.2018 roku

Pana ADOLFA CYGANA

< W marcu planujemy rozpoczęcie prac związanych z montażem instalacji domofo-

nowej w klatce schodowej budynku przy ul. Honoraty 30. Roboty realizował będzie wykonawca zewnętrzny.

<PG

GZM NR 3 < 2018 rok rozpoczęliśmy bardzo intensywnie, gdyż już na koniec lutego udało się

zakończyć kilka robót instalacyjnych czy ogólnobudowlanych na przykład w piwnicach. W tym roku instalacje sanitarne planujemy wymienić aż w 10. budynkach, zarówno w Tychach jak też w Lędzinach. Wykonawstwo mamy już zapewnione. Najtrudniej będzie zgrać w czasie wszystkich mieszkańców, a nierzadko też przekonać niektórych do udostępnienia pracownikom mieszkania. Obecnie trwają prace w budynku przy ul. Elfów 41-47 i już zaczęły się problemy, protesty i negocjacje. Instalację trzeba wymienić i nie ma od tego odwołania, bo żadna rura nie jest wieczna, a w tym budynku mają one już prawie 60 lat. < Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców, aby w przypadku zauważenia jakiegoś robactwa w mieszkaniu natychmiast kontaktowali się z naszą administracją. Nie należy się wstydzić, bo obecność robali w domu nie zawsze jest związana z brakiem dbałości o czystość w domu. Coraz częściej prusaki czy pluskwy przynosi się ze sklepu, środka komunikacji miejskiej albo innego zatłoczonego miejsca. Brak szybkiej i zdecydowanej reakcji powoduje rozprzestrzenienie się insektów w całym budynku, a jednocześnie w innych miejscach, gdyż sami wynosimy je z domu np. w torebkach, siatkach czy saszetkach. Z plagą nie wygramy, a spryskiwanie dezodorantem nie powoduje ich unicestwienia, co najwyżej zmienia się zapach w mieszkaniu.

długoletniego działacza organów samorządowych Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD. Śp. Adolf Cygan był członkiem naszej spółdzielni od 1965 roku. Od 2000 roku udzielał się aktywnie w Radzie Nadzorczej (w trzech kadencjach: 2008-2011, 2011-2014, 2017-2020) i Radzie Osiedla Rejonu GZM nr 3, był także delegatem na Zebranie Przedstawicieli. Za swoje społeczne zaangażowanie został wyróżniony przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. Uhonorowany został również odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Był osobą lubianą i szanowaną. W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek życzliwy i serdeczny. Odszedł od nas cicho, bez słów pożegnania - po ciężkiej chorobie, pozostawiając Nas w smutku i żałobie. Spoczął na Cmentarzu w Tychach - Świerczyńcu.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy. Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli i pracownicy TSM OSKARD

<MB

LISTY

GZM NR 5

< Na ukończeniu są roboty związane z układaniem płytek ceramicznych na parte-

rach budynków przy ul. Nałkowskiej 21 i 48. Wkrótce takie roboty rozpoczną się w trzecim z tzw. Manhattanów przy ul. Orzeszkowej 1. Po 35. latach od ułożenia, wymiana szarego, popękanego już lastryka na nowe płytki poprawi zdecydowanie estetykę, a przynajmniej pierwsze wrażenie po wejściu do budynku. Prace przebiegają sprawnie (mając na uwadze ruch na parterach tych budynków). Wykonują je pracownicy naszego spółdzielczego Zakładu Remontowo-Budowlanego. <StŚ

GZM NR 6 < Szanowni Mieszkańcy Rejonu GZM nr 6. Informuję, że w związku z rozpoczęciem

V edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok mieszkańcy rejonu – członkowie naszej spółdzielni - złożyli dwa projekty. Pierwszy pod nazwą „Remont parkingu przy ul. Wł. Reymonta 7-16”. Dotyczy on kontynuacji remontu części parkingu po byłym parkingu strzeżonym, który ma być zrealizowany w bieżącym roku. Autorem projektu jest pan Henryk Radwański. Drugi projekt pod nazwą „Remont chodnika przy ul. M. Rataja – na wysokości posesji przy ul. M. Reja 15 oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców 70 i Jaśkowickiej”, będzie kontynuacją działań związanych z uporządkowaniem przejść dla pieszych w okolicy budynków przy ul. M. Rataja 18-24 i ul. Raja 25-31. Autorem projektu jest pan Włodzimierz Rosicki. Dzięki Państwa licznemu zaangażowaniu w głosowaniu na projekty z Budżetu Partycypacyjnego wybudowany został już parking przy ul. M. Rataja 18-24, dwa śmietniki przy ul. Wł. Reymonta 12 i za sklepem Regina, chodniki przy ul. M. Rataja 18-24, a w bieżącym roku remontowana będzie część parkingu po byłym parkingu strzeżonym. Głosowanie na projekty złożone w bieżącym roku odbędzie się w okresie od 7 do 21 września 2018 roku. Realizacja projektów, które wygrają w głosowaniu, bądź zdobędą środki finansowe dzięki wysokiej frekwencji w głosowaniu (od pierwszego do trzeciego miejsca) będzie miała miejsce w 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat Budżetu Partycypacyjnego znajdą Państwo na stronie internetowej www.razemtychy.pl. <DZ

GZM NR 7 < Zwracamy się z apelem do mieszkańców o nieotwieranie okien w piwnicach i

klatkach schodowych, ponieważ – ze względu na duże mrozy - istnieje możliwość zamarznięcia instalacji wodnych. < Przypominamy również o zakazie gromadzenia różnych materiałów łatwopalnych, wybuchowych i toksycznych w pomieszczeniach gospodarczych, a przede wszystkim w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach wspólnego użytku. <AS

Szanowni Czytelnicy i Współmieszkańcy! Na moim osiedlu O wyremontowane zostały ostatnio trzy tarasowce. Uszczelniono fundamenty, odnowiono elewacje, a trawniki uzupełniono nowymi nasadzeniami krzewów. Z jednego z odnowionych bloków wyszła pani z pieskiem, a ten czym prędzej obsikał nowo posadzony mały jeszcze krzew. Jeśli właściciele czworonogów nie zadbają o to by ich pupile nie „podlewały” krzewów, to w krótkim czasie zostaną z nich tylko uschnięte badyle. Na remont czekają tarasowce o parzystych numerach i chyba lepiej na to przeznaczać pieniądze z funduszu remontowego tarasowców, a nie na uzupełnienia uschniętych krzewów. Dla jasności dodam, że nie mieszkam w tarasowcu więc to nie „mój” fundusz remontowy, ale przeszkadza mi takie bezmyślne niszczenie tego co ładne i nowe na osiedlu. Kolejnym problemem jest sprzątanie psich odchodów. Psie kupy stanowią wątpliwą dekorację trawników, często tuż przy wyjściu z klatki... Spotykam także sprzątających kupy właścicieli psów. Jest ich jednak mniej niż tych którzy nie sprzątają, a wielka szkoda. Mieszkanka osiedla O (dane osobowe do wyłącznej wiadomości Redakcji)

Mili Państwo. Z obawą przeczytałam, że spółdzielnia planuje malowanie klatek schodowych w moim bloku. Czy znów czeka nas powtórka z rozrywki, czyli paskudny żółty kolor na ścianach? Zastanawiam się, kto wybiera te kolory? Dlaczego nie stara się ich dobrać tak, aby pasowały? Skoro większość osób ma brązowe drzwi, a podłoga na klatce jest szara, to będą pasować odcienie szarości lub błękity czy odcienie niebieskiego. Niestety obawiam się, że za kolor klatek odpowiada ta sama osoba,

która wybierała kolor elewacji jednego ze spółdzielczych budynków - odmalowany na błękitno-zielono-brązowożółto-pomarańczowo, aż oczy bolą! Droga Redakcjo, jaka jest szansa, że spółdzielczy kolorysta tym razem będzie miał dobry gust? Serdecznie pozdrawiam. Marta (nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

Odpowiedź: Jedna z bardziej znanych łacińskich sentencji mówi, że ,,gust nie podlega dyskusji” (de gustibus non est disputandum). Co dla jednych jest ładne i estetyczne, dla innych jest nie do przyjęcia. Wybierając kolorystykę ścian korytarzy i klatek schodowych w budynkach, musimy brać pod uwagę fakt, że jest to przestrzeń wspólna, dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dlatego nie wybiera się kolorów zimnych (np. niebieski), rażących (np. różowy, czarny ) oraz zbyt intensywnych i jaskrawych. Wybierane są kolory ciepłe, jasne, półpełne – tzw. neutralne. Trzeba mieć świadomość, że w tym względzie niemożliwe jest usatysfakcjonowanie wszystkich. Ściany korytarzy budynku, w którym mieszka autorka listu są malowane jasnymi kolorami (ale nie na żółto!), sufity będą natomiast białe. Wystąpi również ,,przełamanie” szarościami – szare będą drzwi wyjściowe na klatkę schodową oraz drzwi do wind – aczkolwiek nie będzie to kolor dominujący. Szarości będą natomiast na parterze budynku – kończy się właśnie układanie na posadzkach płytek ceramicznych w takich właśnie odcieniach. Odnośne kolorystyki elewacji, informujemy, że niektóre budynki miały nadaną kolorystykę kilkanaście lat temu. Obecnie każdy projekt takiej kolorystyki jest opiniowany zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy przez 7-osobowy zespół działający jako Miejska Komisja ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej w Tychach. Kierownik Rejonu GZM nr 5 Stanisław Świercz


OSKARD

3

marzec 2018

I Ty możesz pomóc chorym dzieciom!

z prac rady nadzorczej

Oceny i plany Uchwalenie planów inwestycyjnych na rok 2018, przyjęcie informacji o wykonaniu funduszu płac spółdzielni w roku 2017 oraz analiza zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych według stanu na ostatni dzień grudnia 2017 roku i stycznia 2018 roku - to najważniejsze tematy obrad Rady Nadzorczej w dniu 22 lutego 2018 roku. Uchwałą Rady Nadzorczej oddano gminie miasta Tychy w użyczenie część nieruchomości gruntowej, będącej we współużytkowaniu wieczystym spółdzielni. Powodem tej decyzji jest zrealizowanie przez miasto (ramach budżetu partycypacyjnego miasta na rok 2018) przebudowy parkingu i chodnika przy ulicy Filaretów. < < <

Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili wykonanie funduszu wynagrodzeń spółdzielni za rok 2017, które wyniosło 99,00% kwoty zaplanowanej. Oznacza to, że realizacja funduszu płac była zgodna z Planem Gospodarczo-Finansowym Spółdzielni uchwalonym przez Radę Nadzorczą i nie nastąpiło jego przekroczenie. < < <

Rada Nadzorcza uchwaliła plan inwestycji w mieniu spółdzielni i „małych inwestycji” na rok 2018, które będą realizowane z funduszu zasobowego spółdzielni we wszystkich rejonach gzm. Plan inwestycji w mieniu spółdzielni ustalono na wartość ponad 200 tys. zł. Wśród zaplanowanych działań znalazły się między innymi: budowa dwóch śmietników, drobne roboty inwestycyjne oraz nabycie i ulepszenie środków trwałych w tym infrastruktury i elementów informatycznych. Plan „małych inwestycji” określono na poziomie prawie 900 tys. zł. Obejmuje on między innymi: modernizację i budowę śmietników, modernizację i doposażenie placów zabaw, budowę i modernizację dróg, chodników i parkingów, zakup i montaż ławek. < < <

Co łączy fanów reggae, rocka, rapu, metalu i bluesa? To, że chcą pomagać potrzebującym! 23 marca 2018 roku w Spodku wyjątkowi artyści najróżniejszych gatunków spotykają się w szczytnym celu, by zagrać charytatywnie dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo! Na największej scenie Katowic fenomenalny Kamil Bednarek spotka się zespołem IRA, legendarne riffy TSA zderzą się z rapem MIOUSHA. Młodą, burzliwą krew polskiego rocka zaprezentuje zespół SIQ, a wybuchową mieszankę zamyka i dopełnia ambasador Fun-

dacji – Sebastian Riedel & CREE z gośćmi specjalnymi. Jeden z największych koncertów charytatywnych zapowiada się jako uczta dla melomanów, która nie może ominąć także i Ciebie! W jednym miejscu i czasie zgromadzi nas miłość do muzyki, ale przede wszystkim chęć uczynienia świata lepszym, gdyż cały dochód z koncertu przekazany zostanie na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, by pomóc jej bezpłatnie opiekować się dziećmi dotkniętymi nieuleczalną chorobą.

Od 2009 roku Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Tychach prowadzi hospicjum domowe, obejmujące specjalistyczną, bezpłatną opieką nieuleczalnie chore dzieci w miejscu ich zamieszkania. Gdy leczenie niesie coraz więcej cierpienia, lekarz w szpitalu wykorzystał już wszystkie możliwości a dalszy pobyt w szpitalu staje się bezcelowy, dziecko i rodzice wolą wrócić do domu. W domu dzieci mniej się boją... W połowie ubiegłego roku w Tychach otwarty został jeden z niewielu w Polsce bezpłatny

Z uwagi na układ kalendarzowy i harmonogram wydawniczy, to wydanie ukazuje się już z życzeniami świątecznymi. Nie mogliśmy pominąć tego, żeby tradycyjnie tych paru serdecznych i szczerych słów życzeń nie opublikować. Kolejny numer „Oskardu” wyjdzie drukiem z początkiem kwietnia, ale już po Świętach Wielkanocnych.

Kolejnym punktem obrad Rady Nadzorczej była ocena zakresu zadań remontowych do wykonania Ośrodek Dzienny dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci. Świetlikowo dysponuje salami łóżkowymi, salą rehabilitacyjną, salą doświadczeń świata oraz gabinet diagnostyczny USG, świetlicą pełniącą funkcję przestrzeni edukacyjno–rekreacyjnej oraz szkoleniowej. Przy obiekcie powstaje ogród z funkcją stymulacji sensorycznej. Przebywające w Świetlikowie dzieci mają zapewnioną pełną profesjonalną opiekę pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, logopedy, pedagoga oraz psychologa. Świetlikowo niesie w pełni bezpłatną pomoc nie tylko dzieciom z różnych miast Śląska, ale także ich rodzicom, którzy poświęcając się przez lata opiece nad ciężko chorym dzieckiem, rezygnują ze swojego życia zawodo-

przez wykonawców zewnętrznych w roku 2018. Zadania te obejmują termomodernizację elewacji zewnętrznych budynków (wraz z naprawą lub przebudową balustrad balkonów i tarasów) wymianę instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej, demontaż płyt acekolowych, modernizację dźwigów. < < <

Jak zawsze Rada Nadzorcza analizowała poziom zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 stycznia bieżącego roku. W stosunku do listopada 2017 roku zaległości w opłatach za używanie mieszkań spadły z 58,9% naliczeń miesięcznych do 57,9% natomiast lokali użytkowych wzrosły z 27,3% do 30,7%. Z kolei w styczniu 2018 roku nastąpił spadek poziomu zadłużenia – odpowiednio do 54,7% za lokale mieszkalne i 29,3% za lokale użytkowe. Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili konsekwentne działania Zarządu i służb spółdzielni w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Ich efektem jest utrzymująca się tendencja spadku poziomu tego zadłużenia. Ponadto zaopiniowała wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie skierowania na drogę egzekucji komorniczej z nieruchomości z powodu zadłużenia z tytułu opłat czynszowych. Dotyczyło to osoby, która posiadając prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, od dwóch lat nie wnosi opłat za używanie mieszkania, doprowadzając do zadłużenia w wysokości ponad 11 tys. zł. Przed formalnym skierowaniem tego wniosku do komornika - wykazując dobrą wolę, chęć porozumienia i podjęcia próby wspólnego rozwiązania zaistniałego problemu - zaproszono dłużnika na obrady Rady Nadzorczej. Nie skorzystał on jednak z zaproszenia i nie przybył na jej obrady. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący skierowania sprawy zadłużenia do komornika o egzekucję z nieruchomości, co skutkować będzie koniecznością poniesienia przez dłużnika dodatkowych, wysokich kosztów postępowania komorniczego. <Prezydium Rady Nadzorczej TSM OSKARD

wego i – niejednokrotnie – towarzyskiego. Dzięki Centrum Opieki Dziennej otrzymują coś, czego brakowało im od tak dawna – wytchnienia od prozy ich życia. Dla dzieci zaś Świetlikowo tworzy namiastkę tego jak powinno wyglądać beztroskie dzieciństwo. Kolejny krok to budowa Hospicjum Stacjonarnego przeznaczonego wyłącznie dla dzieci nieuleczalnie chorych ze stałym pobytem, zarówno w dzień jak i w nocy. Zapraszamy na ten szczególny koncert Gigantów dla Świetlikowa. Zbierzmy się wszyscy, by pomóc dzieciakom, których życie tak wcześnie i niesłusznie doświadczyło. Ty także dołącz do muzycznej uczty i podziel się dobrą energią z tymi, którzy tak ciężko walczą każdego dnia. <


4

OSKARD

drOdzy mieSzKaŃcy OSiedLi U i U-1

z okazji 60–lecia naszej spółdzielni, w naszym roku jubileuszowym, przedstawimy kilka sylwetek tyszan, których działalność społeczna lub praca zawodowa splotła z tyską spółdzielczością mieszkaniową, z Tsm oskard. W tym wydaniu prezentujemy kolejne osoby.

W kwietniu 2018 roku Klub Osiedlowy Uszatek zaplanował wystawę zdjęć dokumentujących czasy powstawania naszych osiedli (U i U-1). Chcielibyśmy, aby ta wystawa była udziałem nas wszystkich. Dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie Państwa domowego archiwum zdjęciowego. Może gdzieś między grubymi kartkami albumów znajdą się zdjęcia pokazu-

teReSa DRapała

wielkanOCne CuDeńka Co roku w Muzeum Miejskim Teresa Drapała prowadzi warsztaty, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych. – Jajko można ugotować, ale także zrobić pisankę – mówi i pokazuje, jak wykonuje pisankę. – Małymi nożyczkami do paznokci nawiercamy mały otwór. Do strzykawki naciągamy powietrze, zakładamy igłę. Następnie igłę wprowadzamy przez otwór do wnętrza jajka i bardzo powoli wpuszczamy trochę powietrza. Wyjmujemy igłę. Zawartość jajka zacznie wyciekać. Czynność powtarzamy aż do całkowitego opróżnienia jajka. Trzeba pamiętać, by przed ponownym naciągnięciem powietrza do strzykawki zdjąć igłę, nie wciągać przez nią powietrza. Kiedy pisanka jest gotowa, igłą umocowaną w uchwycie, rysujemy wzór – zapalamy świecę i rozgrzaną nad płomieniem igłę zanurzamy w roztopionym wosku świecy. Szybkim ruchem, żeby wosk nie stężał, nanosimy igłą kropelkę wosku na powierzchnię jajka... A potem już tylko wyobraźnia podpowiada nam jak ma wyglądać jajko. Rocznie pani Teresa robi około 100 pisanek, rekordowy był rok 2006, kiedy to zrobiła 500 sztuk. To wspaniałe hobby, bo w nim najtrudniejsze jest to, żeby... powtórzyć wzór na jajku.

Teresa Drapała chętnie dzieli się swymi umiejętnościami z młodzieżą.

jące jak budowały się nasze bloki i jak toczyło się życie na powstającym osiedlu? Liczymy że razem z nami chętnie wrócą Państwo do tamtych czasów i podzielą się z nami kawałkami historii. Wystawa przygotowana zostanie z okazji jubileuszu 60-lecia Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard. Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami. Wszelkich informacji udzielają pracownicy klubu Uszatek (ul. Uczniowska 7, pierwsze piętro pawilonu; tel. 32-217-31-64). <GK-S

praWo na co dzIeŃ

<LS

FOtO: leSZek SOBieRaj

Zaczęło się od... Paryża. Podczas pobytu w Paryżu, znajomi Teresy Drapały przypadkowo trafili na wystawę pisanek. Były z całego świata, brakowało tylko z Polski. Kiedy powiedzieli o tym pani Teresie, postanowiła od tej pory wysyłać swoje pisanki na zagraniczne wystawy i trafiły one nawet do Tokio i Kioto. Można powiedzieć, że dzięki temu problem braku obecności polskich pisanek na międzynarodowych konkursach został rozwiązany. Teraz Drapała od lat mieszka w zasobach Oskardu, a jej miniaturowe dzieła trafiają na doroczne wystawy w SDK Tęcza. Jest prawdziwa mistrzynią w tworzeniu pisanek, czym zresztą zajmuje się od ponad 30 lat. Z wykształcenia jest matematykiem i z iście matematyczną precyzją wyczarowuje wzory na skorupce jajka. Stosuje różne techniki zdobienia – woskiem ze zwykłej świecy, kredkami świecowymi, woskiem pszczelim. Ma też imponującą kolekcję pisanek własnych oraz podarowanych jej przez znajomych z różnych regionów Polski, z którymi spotyka się na wystawach. Ma przepięknie wykonane pisanki z jaj strusich, gęsich, przepiórek, a nawet papuzich. Są pisanki malowane, zdobione woskiem oraz ze wzorami wyskrobanymi na skorupce, oklejone kolorową nicią, drucikami, zaprasowaną słomą, sitowiem, dziergane. Są przepiękne pisanki czarno–białe, kolorowe, batikowe, w których nakłada się kolor na kolor. Pisanki mogą być w różne wzory, a także takie, na których są postacie z bajek. O pisankach pani Teresa mogłaby opowiadać godzinami. Tu nic nie jest pozostawione przypadkowi, bowiem każdy kolor pisanki ma swoje znaczenie, które na dodatek zmienia się w zależności od regionu Polski z którego pochodzi. Podobnie jest z wieloma wzorami, mającymi także symboliczne znaczenie.

marzec 2018

Obliczanie terminów Kontynuując cykl artykułów mających na celu przybliżenie naszym Czytelnikom podstawowych pojęć prawnych, w dzisiejszym artykule poruszymy tematykę obliczania terminów. Tematyka ta została uregulowana w kodeksie cywilnym. Strony danej czynności prawnej mogą jednakże umówić się, że będą obowiązywały inne zasady obliczania terminów niż wskazane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez pojęcie „termin” należy rozumieć pewien moment określony na osi czasu (na przykład 15 października 2017 roku). Poprzez „termin” można rozumieć również pewien okres czasu, na przykład miesiąc lub rok. Ustalanie terminów ma kluczowe znaczenie dla skutków czynności prawnych. Bardzo często zdarza się, że właśnie z upływem określonego terminu czynność prawna, orzeczenie sądu, lub decyzja administracyjna wiąże wystąpienie konkretnych skutków prawnych. W terminie początkowym następuje zdarzenie, które pociąga za sobą określone skutki prawne np. moment zawarcia umowy. W terminie końcowym natomiast dochodzi do ustania pewnych skutków prawnych np. poprzez zakończenie obowiązywania umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym terminy mogą być liczone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Terminy mogą być również oznaczone na początek, środek lub koniec miesiąca. Ponadto, termin nie musi być wskazany jako konkretny dzień, ale może być określony na przykład pewnym zdarzeniem (np. nabycie pełnoletności). Termin oznaczony w dniach jest najczęściej spotykany w życiu codziennym. Termin ten oblicza się od pewnego konkretnego zdarzenia, które wywołuje określone skutki prawne np. od dnia otrzymania listu. Natomiast kończy się wraz z upływem ostatniego dnia oznaczonego jako data końcowa. Trzeba pamiętać, że jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia,

w którym to zdarzenie nastąpiło. Jako przykład wskazać można następującą sytuację: w dniu 07 lutego 2018 roku Pani Zofia otrzymała pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej z wezwaniem do podania informacji o stanie liczników w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej tego pisma. Data końcowa, w której Pani Zofia powinna udzielić odpowiedzi, aby zmieścić się w terminie wyznaczonym przez spółdzielnię, to właśnie ten siódmy dzień liczony od dnia następującego po dniu doręczenia jej listu tj. 14 lutego 2018 roku. Podobna zasada obowiązuje przy obliczaniu terminu w tygodniach, miesiącach lub latach. Polski ustawodawca wskazał, że tak określony termin kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo, jeżeli Pani Zofia w dniu 05 stycznia 2018 roku zawiera umowę najmu na okres trzech miesięcy, to umowa ta rozwiązuje się z dniem 5 kwietnia 2018 roku. Aby zachować ciągłość najmu, kolejna umowa powinna zatem obowiązywać od 6 kwietnia 2018 roku. W praktyce, strony umowy najmu często umawiają się, że umowa najmu trwa do ostatniego dnia miesiąca, modyfikując zasady wynikające z kodeksu cywilnego. Zmiany zasad obliczania terminów mogą być bowiem swobodnie dokonywane w drodze umowy stron. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana (czyli gdy dopuszczalne są przerwy w obliczaniu terminu), miesiąc liczy się jako trzydzieści dni, a rok jako trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Ciągłość terminu nie jest wymagana na przykład w sytuacji, gdy zobowiązanie może być wykonane z przerwami. Kodeks cywilny ustanawia także zasadę, że w sytuacji, gdy termin oznaczony jest na początek miesiąca, należy przez to rozumieć pierwszy dzień miesiąca. Odpowiednio środek i koniec miesiąca to piętnasty oraz ostatni dzień miesiąca. Termin półmie-

sięczny odpowiada natomiast piętnastu dniom. Tytułem przykładu, pani Zofia prowadząc działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Zofia Iksińska zawarła umowę zlecenia na wykonanie 30 kartek świątecznych dla firmy Balonik Sp. z o.o. z terminem realizacji do połowy grudnia 2017 roku. Termin wykonania przedmiotu umowy dla Pani Zofii upływa więc z dniem 15 grudnia 2017 roku. Wyjątkiem od powyższej zasady obliczania terminu określonego w latach jest obliczanie wieku osoby fizycznej – termin upływa w tym przypadku z początkiem ostatniego dnia terminu, czyli o północy u progu dnia rocznicy urodzin. Nie ma w tej sytuacji zastosowania zasada, że wiek liczy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Oznacza to, że syn pani Zofii, którego osiemnaste urodziny przypadają na dzień 15 kwietnia 2017 roku, będzie mógł zagłosować w wyborach samorządowych odbywających się tym dniu, gdyż pełnoletność uzyska o północy – z początkiem dnia urodzin. W odniesieniu do sposobu obliczania wszystkich pow yższych terminów, ustawodawca przyjął, że jeżeli jego koniec przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (na przykład Boże Narodzenie, Wielkanoc) lub w sobotę, to termin zostaje wydłużony i ostatecznie upływa pierwszego dnia po dniu (dniach) wolnym od pracy lub sobocie. Tak zatem, jeżeli Pani Zofia została zobowiązana przez sąd do udzielenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni, a czternasty dzień wypada w sobotę 2 lutego, wówczas Pani Zofia, chcąc zachować termin do złożenia odpowiedzi na pozew, może wysłać odpowiedź na pozew najpóźniej w poniedziałek 4 lutego. <Katarzyna Kukowska Radca prawny <Aldona Binda Aplikant radcowski

Źródła: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny


OSKARD

5

marzec 2018

zima

jednak przyszła patRyCja kOSOwSka-pawłOwiCZ

W spółdzielczym klubie zawsze działo się coś ciekawego – mówi tyska biegaczka i działaczka sportowa.

<GS

FOtO: GaBRiela StRZeZik

Wszystkie zajęcia były ukierunkowane na realizację pasji dzieci, doskonalenie ich umiejętności sportowych, czy też sprawdzenie własnych możliwości podczas turniejów. Dla wszystkich uczestników półkolonii była to doskonała lekcja zaradności, ale przede wszystkim dobra zabawa w gronie rówieśników. Jak zawsze dziewczętom i chłopcom wiele pozytywnych wrażeń zapewniły zajęcia na basenie, kręgle, kino, a także ciekawe wycieczki do miejsc takich jak: Laser House i Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach Osinach, Planetarium Śląskie w Chorzowie,

Palmiarnia w Gliwicach, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Stadion Śląski w Chorzowie. Z zimowego wypoczynku organizowanego przez TSM Oskard skorzystało w tym roku 290 dzieci. Oskard był największym w naszym mieście organizatorem Akcji Zima w formie półkolonii.

FOtO: piOtR ŚlOSaRCZyk

Kolejne ferie zimowe z Oskardem dobiegły końca. O ile pierwszy tydzień minął głównie na zajęciach organizowanych w placówkach, to w drugim tygodniu - wbrew wcześniejszym obawom, że będą to zimowe ferie bez zimy i śniegu - zapanowała iście zimowa aura, a dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach na świeżym powietrzu.

FOtO: leSZek SOBieRaj

FOtO: GaBRiela StRZeZik

MaRZenia O MaRatOnie

Mieszkając ponad 20 lat na osiedlu R, trudno było nie zajrzeć do oskardowskiego klubu Regina. – Tutaj zawsze działo się coś ciekawego – wspomina Patrycja Kosowska–Pawłowicz. – Jako dziecko przychodziłam do klubu z koleżankami i kolegami prawie codziennie, bywałam też na półkoloniach, wycieczkach. Zajęcia prowadziła pani Marysia, którą do dziś wspominam z wielkim sentymentem. Kilka lat temu Patrycja Kosowska–Pawłowicz trafiła do spółki Tyski Sport. Grupa młodych ludzi od początku zaczęła działać bardzo aktywnie i z rozmachem. Tutaj pomysł goni pomysł, a hokeiści, piłkarze czy koszykarze dawno przestali być jedynie weekendowymi gośćmi w życiu miasta. Są obecni na co dzień, spotykają się z kibicami w różnym wieku – od przedszkolaków, uczniów tyskich szkół po starsze osoby. Byli „kanarami” w trolejbusach i autobusach, odwiedzali potrzebujących, piekli babeczki i pączki, w Dniu Kobiet wręczali paniom kwiaty... Uczestniczą w różnych imprezach, niedzielach na Baczyńskiego, goszczą małych i dużych kibiców w pomieszczeniach klubowych na Stadionie Miejskim i Stadionie Zimowym, odsłaniając tajniki treningów i przygotowań do meczów. To ważna działalność klubu, bowiem z jednej strony sportowcy promują GKS, ale z drugiej takie przedsięwzięcia powodują, że sportowcy z rożnych stron kraju i z zagranicy, czują się związani z miastem. Warto też dodać, że przed kilku laty na lodowisku zorganizowano sektor dziecięcy, o którym informowały krajowe media, a w działania marketingowe trzeba też wpisać wszystko to, co związane jest z e–sportem w GKS.

– Nikt nie ma monopolu na pomysły, pracujemy w grupie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami – mówi Patrycja Kosowska–Pawłowicz. – Wybieramy te najciekawsze, dopracowujemy, a potem ruszają przygotowania... Dwie ostatnie akcje spotkały się z dużym oddźwiękiem, były komentowane nie tylko przez mieszkańców Tychów, kibiców, ale za pośrednictwem mediów – w cały kraju. Mam tu na myśli akcję z plakatami, na których najpierw pojawiali się piłkarze, a potem zawodnicy razem z kibicami. Jednym się ta akcja zdecydowanie się nie podobała, innym – bardzo, bo jej przesłanie okazało się bardzo pozytywne. Najważniejsze jednak, że zwróciło na nią uwagę tak wiele osób. Podobnie było z przedsięwzięciem na rzecz schroniska dla zwierząt, któremu towarzyszyły bardzo dobre moim zdaniem hasła oraz wydanie kalendarza. Teraz organizujemy akcję „W GKS Tychy edukujemy na 7!”, przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a związaną z piłka nożną i Stadionem Miejskim. Tyskim sportowcom brakuje już tylko jednego – sportowego sukcesu. Mistrzostwo Polski hokeistów i awans piłkarzy za kilka lat do ekstraklasy na pewno dodadzą skrzydeł klubowemu marketingowi. Patrycja Kosowska–Pawłowicz znana jest także z przedsięwzięć charytatywnych – zorganizowała dwa biegi, podczas których zbierano środki dla chorego chłopca – Franka. Sama od pięciu lat także biega, pokonała już cztery półmaratony i kilka innych biegów. Teraz postawiła sobie kolejny cel – pokonanie pierwszego maratonu – 22 kwietnia wybiera się na Orlen Warsaw Marathon. <LS


6

OSKARD

marzec 2018

dział społeczno−kulturalny

zaproszenia

10 marca – 20 kwietnia

FOTO: MAGDALENA TYMCZAK

UWAGA! DO KOŃCA MARCA 2018 ROKU SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY TĘCZA JEST NIECZYNNY Z POWODU REMONTU Zajęcia sportowo–rekreacyjne 13.03 Olimpia 14.03 Regina

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

19.03 20.03 22.03 22.03

W klubie Orion od listopada zeszłego roku odbywają się zajęcia gimnastyczne dla seniorów. Ich uczestniczki ćwiczą pod czujnym okiem wykwalifikowanej rehabilitantki Joanny Kosatki. Są to ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe połączone z elementami fitnessu, ukierunkowane przede wszystkim na poprawę ogólnego stanu zdrowia. – Regularne ćwiczenia gimnastyczne w klubie dostarczają nam również satysfakcji, radości i motywacji do działania, bo w domu dawno już dawno byśmy sobie odpuściły – powiedziały panie gimnastykujące się w Orionie. Zajęcia odbywają się co czwartek o godzinie 11.00 (I grupa) lub o 12.15 (II grupa). Istnieje jeszcze możliwość przyłączenia się do danych grup. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32-217-02-32.

Magdalena Regina Olimpia Orion

23.03 Magdalena 03.04 Regina 03.04 Olimpia 10.04 Olimpia 13.04 Orion 16.04 Magdalena

<MT

17.04 Regina

ogłoszenia drobne

– SERWIS, NAPRAWA – <„  AB” naprawa telewizorów LCD, CD. Festerkiewicz. Tychy, Cyganerii 15. Tel. 603-585-329. < Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056. <Naprawa – sklep części AGD (lodówki, pralki). Piłsudskiego 43. Tel. 603-228116.

– INSTALACJE, REMONTY – <Hydraulik – woda, kanalizacja, c.o. Tel.797-599-031

<Hydraulika - naprawa - montaż. Tel. 501-735-156. < K ompleksowe remonty - solidnie! Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity podwieszane, instalacje elektryczne, hydrauliczne itp. Tel. 604380-848. <Kompleksowe remonty łazienek, projekty, transport, doradztwo. Dwadzieścia lat praktyki. Realizujemy projekty dofinansowane z PFRON-u. Tel. 506601-278. <K ORZ YSTNE CENY! FACHOWE WYKONANIE! Kafelkowanie, instalacje wodne, kanalizacyjne, tynkowa-

nie, gładź, malowanie, montaż paneli, zabudowy z płyt gipsowych, sufity podwieszane, ścianki inne. DRYNDMAL. Tel. 602-797-966.

– INNE – <AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476276. <Kupię mieszkanie za gotówkę. Może być do remontu, z problemem: komornik, hipoteka, wykup lokatorski itp. Tel. 737-938-416.

TSM OSKARD – LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

17.04 Olimpia 20.04 Olimpia 20.04 Uszatek 20.04 Orion 20.04 Magdalena

17.00 – Turniej tenisa stołowego amatorów dla dorosłych (4 z 4 – finał) 16.00 – Turniej unihokeja na boisku osiedla M (I kat. wiek. 8–10 lat, II kat. wiek. 11–13 lat) 17.00 – Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Mężczyzny 16.00 – Turniej unihokeja (kat. wiek. 8–10 lat) 14.00 – Turniej piłkarzyków dla dzieci do lat 14. 17.00 – Turniej gry w bierki dla dzieci do lat 14. Zapisy w klubie przed turniejem 15.00 – Świat gier: scrablle, farmer oraz innych gier planszowych dla dzieci 16.00 – Turniej piłki nożnej – rozpoczęcie rozgrywek. (I kat. 8–10 lat, II kat. 11–13 lat) 17.00 – Turniej Trójek w Tenisie Stołowym Amatorów (1 z 4) 17.00 – Turniej Trójek w Tenisie Stołowym Amatorów (2 z 4) 17.00 – Konkurs gry memory dla dzieci do lat 14. Zapisy w klubie przed konkursem 15.00 – Gry i zabawy na świeżym powietrzu z piłką ( gra w „kartofla”, gra w „21” i gra w „musi nie musi”). Boisko os. M 16.00 – Turniej piłki nożnej – kontynuacja rozgrywek (I kat. 8–10 lat, II kat 11–13 lat) 17.00 – Turniej Trójek w Tenisie Stołowym Amatorów (3 z 4) 11.00 – Tęczowy Konkurs Zespołów Szkolnych w Aerobiku 16.00 – „Uszatkowy turniej szachowy” w kategorii open. Informacje i zapisy w klubie 17.00 – Zabawy i gry sportowe dla dzieci do lat 14. 17.00 – Turniej koszykówki dla młodzieży 14–18 lat. Boisko os. M

Imprezy turystyczno–krajoznawcze 14.03 Regina 23.03 Regina

12.00 – Wycieczka piesza dla dorosłych „W poszukiwaniu wiosny” 15.00 – Wycieczka piesza na Paprocany. Rozpoczęcie zajęć nordic walking

Imprezy 14.03 Magdalena 17.00 – Czytanie łączy pokolenia. Wspólne czytanie bajek dzieci i dorosłych 17.03 Olimpia – Wyjazd autokarowy do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl „Prezent urodzinowy”. Zapisy w klubie od 15 lutego 17.03. Uszatek 10.00 – Dzień Świętego Patryka. Otwarta impreza dla mieszkańców. Informacje i zapisy w klubie 21.03 Magdalena 14.00 – Powitanie wiosny. Występ grupy recytatorsko–literackiej działającej przy klubie 23.03 Olimpia 10.30 – „Żyć na zielonej planecie” – prelekcja ekologiczna dla dzieci 24.03 Uszatek 17.00 – „Nowalijki” – międzygatunkowa impreza poetycka 4.04 Olimpia 15.00 – Europejski rok Dziedzictwa Kulturowego– prelekcja tematyczna dla seniorów i mieszkańców w ramach współpracy z Fundacją Unii Europejskiej Viribus Unitis z Katowic 6.04 Orion – Orion czyta dzieciom”. Spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 14.04 Uszatek 18.00 – Wyjazd do Teatru Żelaznego w Katowicach na spektakl „Shirley Valentine”. Zapisy i informacje w klubie

Wernisaże, wystawy, konkursy plastyczne Od 22.02 Olimpia

Garaże, boksy motocyklowe i miejsca parkingowe do wynajęcia:

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych TSM OSKARD. Pokój nr 8; tel.: 32-32-32-117 lub 32-32-32-123; www.oskard.tychy.pl; e-mail: tl@oskard.tychy.pl

– „Zima w moich oczach”. Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży Od 1.03 Magdalena – Wystawa rękodzieła Janiny Piotrowicz (mieszkanki osiedla M) inspirowana świętami wielkanocnymi 17.03 Uszatek 10.00 – „Morskie podróże małe i duże”. Wernisaż wystawy prac dzieci z koła plastycznego z klubu Uszatek 17.03 Uszatek 10.00 – Rozstrzygnięcie konkursu ORIGAMI. Informacje w klubie 19.04 Magdalena 15.00 – Wykonanie plakatu z okazji Dnia Ziemi – praca grupowa 23.03 Orion 17.00 – „Tajemnice polskich jezior”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego im. Jerzego Kopczyńskiego, wręczenie nagród 24.03 Regina 10.00 – Wystawa prac pań z koła rękodzielnictwa 5-25.04 Olimpia – Klub przyjmuje prace dzieci i młodzieży szkół podstawowych na konkurs plastyczny „Wszystkie barwy wiosny”. Technika wykonania prac dowolna, format prac A3. 9.04 Magdalena – „Zachody słońca ” Wystawa fotograficzna prac Grzegorza Muchy


OSKARD

7

marzec 2018

dział społeczno−kulturalny

zaproszenia

Zajęcia plastyczne 16.03 Magdalena 17.00 – Wykonywanie ozdób wielkanocnych; kury, kurczaki i stroiki – technika dowolna 21.03 Regina 16.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci: wielkanocne ozdoby 22.03 Magdalena 15.00 – Oczekiwanie na wiosnę, zilustrowanie zmieniającej się przyrody. Prace plastyczno-techniczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Spotkania 14.03 14.03 14.03 14.03 15.03 21.03 21.03 24.03 26.03 27.03 28.03 28.03 28.03 4.04

Olimpia Orion Regina Orion Orion Uszatek Olimpia Orion Olimpia Orion Olimpia Orion Regina Magdalena

15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora 17.00 – Spotkanie Koła Przewodników Turystycznych 17.00 – Spotkanie KTK GRONIE 12.00 – Spotkanie koła kulinarnego. Informacje w klubie 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora z SDK Tęcza 12.00 – Spotkanie Klubu Twórców Sztuki PALETA 15.00 – Spotkanie Klubu Serce 17.00 – Spotkanie Klubu Esperanto 15.00 – Wielkanocne spotkanie Klubu Seniora 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora 14.00 – „Ocalić od zapomnienia” – polskie przeboje lat 60–80. Konkurs piosenki seniora. Spotkanie klubu Dłużej Młodych 4.04 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora z SDK Tęcza 5.04 Orion 17.00 – Spotkanie Klubu Pozytywnie Zakręceni PLUS 55 9.04 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Serce 10.04 Uszatek 18.30 – Spotkanie Klubu TATO–net 11.04 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 11.04 Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 11.04 Regina 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora 12.04 Orion 17.00 – Spotkanie KTK GRONIE 18.04 Magdalena 14.00 – Wiosenna senioriada. Spotkanie Klubu Dłużej Młodych 18.04 Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora z SDK Tęcza

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na www.oskard.tychy.pl Dane teleadresowe placówek SDK Tęcza Klub Magdalena Klub Olimpia Klub Orion Klub Regina Klub Uszatek

al. Niepodległości 188 ul. R. Dmowskiego 2 ul. Armii Krajowej 1 ul. E. Orzeszkowej 2 ul. Wł. Reymonta 37 ul. Uczniowska 7

32 227 58 12 32 217 76 43 32 217 47 97 32 217 02 32 32 218 48 35 32 217 31 64

CHCESZ ZGŁOSIĆ TEMAT DO MIESIĘCZNIKA? Napisz list i wyślij pocztą tradycyjną: TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Do redakcji miesięcznika Oskard” lub lepiej: napisz e-mail: oskard@oskard.tychy.pl Uwaga: publikujemy wyłącznie listy podpisane imieniem i nazwiskiem, z podanym adresem Autora. (Ujawnienie swoich danych osobowych można sobie zastrzec).

OSKARD Ga­ze­ta Człon­ków Ty­skiej Spół­dziel­ni Mie­szka­nio­wej Oskard. Wy­daw­ca: TSM Oskard. Ad­res re­dak­cji: ul. Dą­brow­skie­go 39, 43-100 Ty­chy. Tel. 0-32-32-32-100, e-ma­il: oskard@oskard.ty­chy.pl; stro­na in­ter­ne­to­wa: http:/www.oskard.ty­chy.pl. Re­da­gu­je ze­spół. Re­dak­tor pro­wa­dzą­cy: Ma­rian Ry­gle­wicz. Ko­re­spon­den­cję ad­re­so­wać do TSM „Oskard" z do­pi­skiem "Ga­ze­ta" lub skła­dać w kan­ce­la­rii Spół­dziel­ni. Re­dak­cja nie zwra­ca ma­te­ria­łów nieza­mówio­nych oraz za­strze­ga so­bie pra­wo ich re­da­go­wa­nia i skra­ca­nia. Za treść ogło­szeń i re­klam re­dak­cja nie od­po­wia­da. Treść skła­da­nych ogło­szeń i re­klam po­win­na być wy­ra­źna i czy­tel­na, a do­łą­czo­ne ma­te­ria­ły gra­ficz­ne nie­na­gan­nej ja­ko­ści. Ogło­sze­nia zło­żo­ne do ostat­nie­go po­nie­dział­ku da­ne­go mie­sią­ca bę­dą wy­dru­ko­wa­ne w mie­sią­cu na­stęp­nym. Skład: AR KA­RAT Jarosław Kaczor. Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A. Nakład: 15.000 egz. Rozwiązanie krzyżówki na Wielkanoc 2018 rok – „Wielkanoc przed nami”.

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

zaprasza na bezpłatną cyfrową

MAMMOGRAFIĘ Panie urodzone w latach 1949-1968, a szczególnie te panie, które w tym roku (bez względu, w którym miesiącu) obchodzą 50 urodziny* Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii:

TYCHY – SKLEP E. LECLERC (ul. Budowlanych 75) 16 marca w godz.: 8.30-15.30 19, 20 marca w godz.: 10.00-17.00 Bez zapisów! Wybór dnia dowolny. Informacje tel.: 32 278 98 96 Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii – jeżeli była wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii. Gwarantujemy w naszej placówce: =n  ajnowszej generacji cyfrowy mammograf Mammomat Inspiration, pozwalający uzyskać najwyższą jakość obrazu stosując bardzo niską dawkę promieniowania (nasz mammobus jest jednym z kilku w kraju oferujących tak wysoki standard), =o  pis zdjęć przez minimum 2 lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, = z apewnienie bezpłatnej opieki i dalszych niezbędnych badań w Centrum Onkologii w Gliwicach w przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi. Więcej informacji na stronie: http://www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/mammografia-w-mammobusie-coi

* Mammografia finansowana jest przez NFZ w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata, ubezpieczonym Paniom w wieku od 50 lat (liczy się tylko rok urodzenia) do 69 lat.

ZAPRA S ZAMY


8

OSKARD krzyżówka na wielkanoc

marzec 2018

IMPREZY | WYJAZDY | SPOTKANIA POŻEGNANIE KARNAWAŁU

BOŻENA KUCZAIK

Czas karnawałowych szaleństw był w tym roku wyjątkowo krótki, ale Uszatek nie zaniedbał miłośników tanecznych zabaw i w sobotę 27 stycznia zaprosił mieszkańców na tradycyjny bal karnawałowy. Gdy przystrojona sala za sprawą DJ Zbigniewa rozbłysnęła tysiącami światełek oraz wypełniła się dźwiękami największych tanecznych przebojów, nogi gości same poniosły ich do tańca. Do późnego wieczoru parkiet pełen był wirujących par, a ci którzy przyszli bez partnera, szybko włączyli się do wspólnej zabawy. Wolne od muzyki chwile umożliwiały wspólne rozmowy oraz zawieranie nowych znajomości, a także pokrzepienie się posiłkiem. Z wielkim aplauzem przyjęte zostały pyszne zrazy w sosie grzybowym w wykonaniu mistrza kucharskiego pana Mirka Oliwkowskiego.

<MT

<PŚ

BOŻENA KUCZAIK

<JZ-W

ZNACZENIE WYRAZÓW: Poziomo: 3. Towarzyszy burzy. 6. Koramina, znany lek. 8. Ściana z cegieł. 9. Chytrus leśny. 11. Imię żeńskie. 15. Zbiera je odnoszący sukcesy. 16. Nasze miasto. 17. Ptak lub grzyb. 18. Nauka o świetle. 19. Więcej jak polecenie. 20. Oby się znalazła. 23. Dyngus. 27. Komputer w walizeczce. 30. Ciasta wielkanocne, bardzo słodkie, nadziane na bogato. 31. Papuga czubata. 32. Motor. 33. Pokój lekarski. 34. Podstawowy warunek. 37. Może być telefoniczny. 40. Nogi zająca. 43. Mebel kuchenny. 44. Element boazerii. 45. Wachlarz dla gejszy. 46. Jarmułka. 47. Amnezja. 48. Jednostka amunicji. 49. Bieg sprawy. 50. Pas na kimonie. 51. Półmetal szlachetny. Pionowo: 1. Kieruje i rządzi. 2. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 4. Ukrop. 5. Fundament statku. 6. Głos koguta. 7. Podlega biskupowi. 10. Nad kieszeniami. 11. Litania życzeń. 12. Szybko biega po stepie. 13. Ozdoba tałesu. 14. Poręczyciel. 21. Mały grzyb. 22. Bieluteńki rekwizyt wielkanocny. 24. Brana u krawca. 25. Dialekt. 26. Pasmo świetlne. 27. Spis osób. 28. Święcona w Niedzielę Palmową. 29. Sprawiedliwy płyn. 35. Bajkowy skarbiec. 36. Braki w budżecie. 38. Jajka na wielkanocnym stole. 39. Nacięcie grawerskie. 40. Kwiat wiosenny. 41. Mózg chodzący. 42. Dawna nazwa kina.

SUKCES BILETU DO LONDYNU Poniedziałkowy wieczór 12 lutego był dla przybyłych do klubu Orion wielką niespodzianką. Premierowy spektakl „Bilet do Londynu”, w wykonaniu Teatru 55 Klubu Pozytywnie Zakręconych Plus 55, wzbudził pozytywne emocje widowni, która wypełniła salę po brzegi. Fabuła spektaklu dotyczy perypetii osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Ta sztuka dostarcza nie tylko wielką dawka humoru. Odzwierciedla również bardzo poważne uczucia: samotności, tęsknoty za rodziną.

Powodzenie tej sztuki tkwi przede wszystkim w aktorach, którzy w wyrazisty sposób oddali charakter granych przez siebie swoich postaci. W spektaklu wykorzystano utwór „Sprawiedliwość” Marcina Gołki i zespołu Paganda, którego tekst dopełnił całości przedstawienia. Pojawiła się także śląsko godka, a dokładniej: „Bojka o Stolorzu”, za którą serdeczne podziękowania należą się panu Adamowi Kałamale. Niewątpliwie była to bardzo udana premiera, o czym świadczyły salwy śmiechu rozbawionej widowni, gromkie brawa i owacja na stojąco na zakończenie przedstawienia.

BOŻENA KUCZAIK

Harry Potter, mistrz karate, jednorożec, piłkarz, a nawet Indianka czy Leia z Gwiezdnych Wojen - te i wiele innych fantastycznych postaci można było spotkać podczas zabawy karnawałowej dla dzieci w Klubie Osiedlowym Orion.

Tuż przed zakończeniem karnawału, 12 lutego, w Magdalenie także odbył się bal dla dzieci. Wyłoniono królową i króla balu. Zostali nimi: piękna księżniczka i szarmancki pirat. Z kolei ostatni dzień karnawału upłynął w tym klubie pod znakiem tradycyjnego „śledzika” – imprezy tanecznej dla dorosłych mieszkańców. Przy muzyce bawiło się 46 osób w różnym wieku.

– Wspaniała inicjatywa i zaangażowanie grupy teatralnej, czekamy na kolejne spotkanie – skomentowała wydarzenie orionowska publiczność. Serdeczne podziękowania dla Agaty Cichy za reżyserię spektaklu oraz Anny Piróg za scenariusz i grę aktorską, a także dla aktorów: Anny Bejnarowicz, Anny Paluch, Bogusławy Bronowskiej, Janiny Głód, Alicji Miszkiewicz, Jerzego Czapnika, Wojciecha Dereweckiego – za włożone serce i dostarczenie wielu wrażeń i emocji publiczności oraz dla Kazimierza Okońskiego – za sprawną obsługę techniczną. <MT

chodników i oświetlenia. Do tej pory, by uczestniczyć w programie trzeba było mieć skończone 16 lat. W tegorocznej edycji po raz pierwszy swoje propozycje zgłaszać mogły dzieci. Wpłynęły dwa takie projekty: jeden dotyczący boiska przy szkole nr 35 i drugi związany z oświetleniem w Parku Św. Franciszka i Klary. Do końca kwietnia planowany jest kolejny etap prac – ocena formalna i merytoryczna wniosków. Na maj i czerwiec zaplanowano spotkania z mieszkańcami Okręgów Konsultacyjnych. Od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach złożono blisko tysiąc projektów, z których ponad 200 zostało zrealizowanych.

Pomimo zimowych dni, są takie dwa dni kiedy każdemu dziadkowi i babci robi się cieplej na sercu. Z lekkim opóźnieniem, bo dopiero na 21 lutego, dzieci z kółka artystyczno–tanecznego „Orionki” zaprosiły babcie i dziadków na spotkanie z okazji ich święta. Oprócz wysłuchania wzruszającego wiersza, szanowni goście obejrzeli pokaz taneczny w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści z przejęciem, pokonując tremę, występowali, a babcie i dziadkowie ze wzruszeniem odbierali słowa i gesty, kierowane pod ich adresem. „Orionki” obdarowały ukochane babcie i dziadków własnoręcznie przygotowanymi medalami. Były to odznaki dla najlepszej babci i dziadka za dobroć, pomoc w potrzebie i za to, że są tacy kochani. Nie zabrakło życzeń, by żyli długo i uśmiechali się. Na koniec dzieci zaprosiły gości na poczęstunek.

< razemtychy.pl

<MT

KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM

FOTO: MAGDALENA TYMCZAK

19 lutego zakończył się nabór wniosków do V edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. Mieszkańcy W tym roku tyszanie zgłosili aż 189 pomysłów na wydanie pięciu milionów złotych przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Jak dotąd jest to rekordowa liczba projektów złożonych w ramach jednej edycji. Najwięcej pomysłów przedstawili mieszkańcy okręgów: Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele – 14 wniosków; Stare Tychy; Osiedle A, Paprocany, osiedla: P, O (Paulina, Olga); T1 (Teresa), Weronika (wschód) – 13 wniosków. Projekty dotyczą między innymi: budowy boiska do piłki plażowej, ławek solarnych, hamaków miejskich, seansów kina plenerowego, uporządkowania podwórek, budowy

FOTO: AGATA CICHY

189 pomysłów na wydanie pieniędzy

FOTO: JERZY CZAPNIK

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązanie wewnątrz numeru.

2018 03 oskard 315 marzec  
2018 03 oskard 315 marzec  
Advertisement