Page 1

NR 10 (262) PAŹDZIERNIK 2013

GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE:

Znane nie znaczy stosowane str. 2

ISSN 1426-3114

Jubilatka na rajdowych trasach Zmiany w Zarządzie str. 2

str. 4

Czwarte urodziny 55-latków plus str. 5

www.oskard.tychy.pl

Skrzynki pocztowe – skrzynki kontaktowe Związku ze zmianami w statucie i instrukcji kancelaryjnej spółdzielni informujemy, że zawiadomienia o dokonanych rozliczeniach kosztów zużycia wody i odprowadzeniu ścieków, ciepła na cele podgrzania wody, centralnego ogrzewania, jak również o zmianie wysokości opłat spółdzielnia będzie dostarczać poprzez złożenie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej (tzw. euroskrzynce w klatce schodowej). Dzięki temu dostarczanie wymienionej korespondencji odbywać się będzie bez konieczności bezpośredniej wizyty upoważnionych przez spółdzielnię gospodarzy budynków w lokalach mieszkalnych, co znacznie powinno usprawnić akcję kolportażu tego

typu przesyłek (i przyczynić się do oszczędności w tym zakresie, gdyż korespondencja nie dostarczona użytkownikom mieszkań z powodu ich nieobecności była następnie wysyłana za pośrednictwem poczty). Zawiadomienia i rozliczenia będą umieszczane w specjalnych kopertach z logiem spółdzielni. Dodatkowo na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków będą zamieszczane ogłoszenia z informacją kiedy i jakiego rodzaju zawiadomienia zostaną złożone w euroskrzynkach. Mamy nadzieję, że nowy system dostarczania zaAM wiadomień spotka się z Państwa aprobatą. A

MALOWANA LALA na początek sezonu

Było to przedstawienie o początkach kariery utalentowanej bytomianki, o jej niewyobrażalnym sukcesie, o jej relacjach z bliskimi oraz o wielkiej tęsknocie i samotności po wyjeździe za granicę. Usłyszeliśmy takie hity jak „Malowana lala”, „Jedziemy autostopem” czy „Chłopiec z gitarą”. Chyba każdy, bez względu na metrykę, jest w stanie zanucić te hity. Dlatego też cała sala śpiewała wraz wykonawczynią monodramu, a spektakl zakończył się owacjami

Numer telefonu do pracowników dyżurnych: 32 227-61-23

z prac rady nadzorczej

Oceny i plany

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

Monodramem muzycznym „Karin Stanek” w wykonaniu Agnieszki Wajs uroczyście rozpoczęliśmy 20 września rok kulturalny 2013/2014 w naszej spółdzielni.

16 września rozpoczął się rozruch technologiczny centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych spółdzielni. Pełna gotowość do ogrzewania mieszkań nastąpiła trzy dni później, 19 września. Podano ciepło do grzejników, a później nastąpiło… ocieplenie. Odtąd piękną jesień mamy… Przypominamy, że poza godzinami pracy administracji poszczególnych Rejonów Gospodarki Mieszkaniowej oraz całodobowo w dni wolne od pracy, kompleksowa obsługa instalacji centralnego ogrzewania i centralnie dostarczanej ciepłej wody w całych zasobach mieszkaniowych i lokalowych spółdzielni sprawowana jest w ramach dyżuru awaryjnego. 

Dynamiczny występ spotkał się z owacyjną reakcją widowni.

na stojąco. Brawom nie było końca. Autorem i reżyserem monodramu jest Alicja Moś-Kerger. Wspólnie z Agnieszką Wajs postanowiła zmierzyć się z legendą Karin Stanek. Całość została wzbo-

gacona piosenkami w zupełnie nowych aranżacjach Piotra Górki. Agnieszce Wajs towarzyszył zespół muzyczny w składzie: Piotr Górka – kontrabas, Łukasz Forest Piechota – piano, Łukasz Kurek – AZ perkusja. A

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 czerwca 2013 roku podsumowała rozmowy kwalifikacyjne oraz wybrała Zastępcę Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. W tajnym głosowaniu spośród pięciu kandydatów najwięcej (7 głosów) otrzymał mgr inż. budownictwa Wojciech Sądel, któremu powierzono stanowisko wiceprezesa. W. Sądel podjął pracę w spółdzielni od 1 października 2013 r. (więcej – str. 2-3)

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpracy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

Zumba Fitness

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

BODY LATINO

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911

28 października 19.30, Zespół Szkół nr 2, ul. Elfów 9

Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej... Raty – od 1 zł dziennie ! Zniżki dla emerytów i rencistów ! Drzwi z montażem już od 590 zł ! Autoryzowane grupy montażowe ! Uczestniczymy w Programie „RZETELNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !

ZUMBA Poniedziałki 18.30, Zespół Szkół nr 2, ul. Elfów 9 Środy 18.30, SDK Tęcza, al. Niepodległości 188 Pierwsze spotkanie niezobowiązujące.

tel. 506 137 797

www.taniec.slask.pl


2

OSKARD

ekspresem po rejonach Dobiegło lub dobiega końca docieplanie ścian budynków przy ul. H. Dąbrowskiego 5, Kard. S. Wyszyńskiego 56-58 oraz zachodniej ściany budynku przy ul. K Darwina 9. Dodatkowo, ze względu na duże zniszczenia elewacji, w tym ostatnim trwa docieplenie ściany wschodniej. Jesteśmy w trakcie wymiany instalacji domofonowej w kolejnych budynkach rejonu. Wymienione zostały domofony m.in. w budynkach przy Al. Niepodległości 180182 oraz 184-186. Pozostały do wymiany instalacje w budynkach na osiedlu G. Do końca roku z robót zaplanowanych w tegorocznym planie remontów pozostało do wykonania malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. H. Dąbrowskiego 57 TT oraz remont instalacji elektrycznej w bloku przy Al. Niepodległości 156-178. T

1

październik 2013

Zarząd w nowym składzie

Zakończono trzeci pokos trawy oraz jesienną przycinkę żywopłotów na terenach administrowanych przez Rejon 2. Na październik planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka chodnika (w miejscu istniejącego przedeptu) na trawniku przy Morcinka 21 i piekarni „Kłos” oraz remont chodników przy budynku Wł. Broniewskiego 1-3. Prace te wykona ZRB TSM PG OSKARD. P Przypominamy mieszkańcom Rejonu GZM nr 6 o konieczności ponumerowania lokali mieszkalnych i komórek piwnicznych! Przypominamy także o konieczności regularnego sprawdzania pracy wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach (przynajmniej raz w miesiącu). Wszelkie przypadki nieprawidłowości pracy wodomierza, w tym jego zatrzymanie, należy niezwłocznie zgłaszać osobiście lub telefonicznie (32-218-20-42) do administracji. W związku z powtarzającą się dewastacją zamków w gablotce ogłoszeniowej prosimy mieszkańców budynku przy ul. Wł. Reymonta 38 o zwrócenie baczniejszej uwagi na ten przypadek. We wrześniu wymyte i odświeżone zostały wnętrza śmietników, przeprowadzono DZ ich deratyzację. D

6

Rozpoczęła się modernizacja dźwigu przy ul. Uczniowskiej 20. Trwa remont ślusarki klatek schodowych przy ul. R. Dmowskiego 106 i 108. Kontynuowana jest budowa parkingu przy ul. K. Ujejskiego 8-14.

7

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

2

Najpierw przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Kozakiewicz (z prawej) odczytał treść dokumentów, potem nowy wiceprezes Wojciech Sądel je podpisał.

W obecności przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Kozakiewicza, sekretarz Rady Nadzorczej Danuty Stasiak i prezesa Zarządu Spółdzielni Piotra Polisa 30 września podpisał umowę o pracę nowy Członek Zarządu, Zastępca Prezesa ds. TechnicznoEksploatacyjnych mgr inż. Wojciech Sądel. W. Sądel przejął obowiązki i rozpoczął pracę z dniem 1 października. Nowy wiceprezes jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ma bogatą praktykę w branży budowlano-inwestycyjnej. W budownictwie przeszedł drogę zawodową od mistrza budowlanego po dyrektora technicznego projektów wykonywanych w dużych zakładach produkcyjnych branży chemicznej. Pracował także w firmach telekomunikacyjnych, w których zajmo-

wał się pozyskiwaniem i najmem nieruchomości wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także budową i rozbudową stacji bazowych. Ostatnio zatrudniony był jako kierownik działu technicznego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Zajmował się inwestycjami, remontami, przeglądami, eksploatacją miejskich zasobów mieszkaniowych. Nigdy nie był związany ze spółdzielczością mieszkaniową, chociaż na różnych etapach drogi zawodowej z nią współpracował. Uważa jednak, że od strony przepisów budowlanych, zagadnień technicznych i eksploatacyjnych nie ma różnicy między zasobami komunalnymi czy spółdzielczymi. Wojciech Sądel (48 lat) mieszka we własnym domu w Czerwionce – Leszczynach. Jest żonaty, ma 21-

letniego syna. Jego znakiem Zodiaku są Ryby. Wcześniej serdecznie i uroczyście podziękowano za pracę na tym stanowisku Kazimierzowi Krawczykowi, członkowi Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza powierzyła Kazimierzowi Krawczykowi pełnienie obowiązków członka Zarządu Spółdzielni – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych z dniem 1 lutego bieżącego roku do czasu objęcia tego stanowiska przez członka Zarządu wyłonionego w konkursie. Decyzja ta wynikała ze zmian w Zarządzie Spółdzielni, jakie nastąpiły ze względu na niemożność pełnienia funkcji z przyczyn zdrowotnych przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Kożusznika (chodziło o powołanie na Prezesa Zarządu Piotra Polisa, wcześniej Zastępcę Prezesa ds. TechniR czno-Eksploatacyjnych). R

Znane nie znaczy stosowane

Ze względu na zbyt małą liczbę prac zgłoszonych do konkursu fotograficznego „Spółdzielcze osiedla w obiektywie” oraz to, że wiele zgłoszonych prac nie spełniało określonych regulaminem warunków technicznych, decyzją jury konkurs pozostał nierozstrzygnięty. Prace zgłoszone w ramach konkursu można oglądać w SDK Tęcza do końca października. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za udział. Organizatorzy

Miesięcznik „Domy Spółdzielcze” publikuje w kolejnych numerach „Vademecum samorządowca”. Jeden z rozdziałów autor, Zbigniew Gotfalski, zatytułował „Etyka to nie przeżytek” i oparł jego treść o „Zasady etyki samorządu spółdzielni mieszkaniowej”, opracowane przez naszego wieloletniego spółdzielcę i działacza Janusza Nowaka, przyjęte w TSM OSKARD, rozpropagowane następnie przez Ogólnopolskie Forum Domów Spółdzielczych w 2002 roku. W rozdziale tym czytamy między innymi: „Dobrą tradycją, a właściwie warunkiem istnienia spółdzielczości było, jest i miejmy nadzieję, będzie oparcie się na war-

tościach takich jak: samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość, solidarność. (…) Mogłoby się wydawać, że są to stwierdzenia banalne, promujące pojęcia i wartości znane od wieków, niepodlegające dyskusji, prezentowane przez etyków, moralistów, Kościół, szkołę… Praktyka potwierdza, że znane nie oznacza stosowane, a obserwacja szczególnie lat transformacji ustrojowej w Polsce dowodzi, jak prymitywna walka o byt, określana często jako wyścig szczurów, zmienia u części społeczeństwa sposób traktowania norm i zasad moralnych, jak zanika lub odsunięte zostaje na daleki plan poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.

Coraz więcej obrońców BEZPIECZNIE W OFERUJEMY CENTRUM MIASTA DO WYNAJĘCIA GARAŻE: − CAŁODOBOWA OCHRONA I MONITORING − RÓŻNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 14 m2 – 24 m2 − OPŁATA MIESIĘCZNA: − DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI: 10,40 zł/netto/m2 − DLA POZOSTAŁYCH OSÓB: 11,44 zł/netto/m2 − KAUCJA (OPROCENTOWANA): 400,00 zł ul. Z. Nałkowskiej 31 (płatna w 2. ratach) OBIEKT − OPŁATA DOBOWA: 16,00 zł/brutto CHRONIONY PRZEZ: MIEJSCA PARKINGOWE: WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ − DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI: 135,20 zł/netto/m−c PRACOWNICY DZIAŁU LOKALI UŻYTKOWYCH POK. NR 8, TEL. 32 32 32 117 lub 32 32 32 123 − DLA POZOSTAŁYCH OSÓB: 145,60 zł/netto/m−c

Kolejne środowiska spółdzielcze, gospodarcze, intelektualne występują przeciwko pomysłom polityków skierowanym przeciwko polskiej spółdzielczości. „W ciągu 23 lat transformacji dokonano ponad 30 nowelizacji prawa spółdzielczego i dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, co jest światowym rekordem. Były też 2 frontalne uderzenia w spółdzielczość w postaci prób uchwalenia ustaw nakazujących przekształcenie spółdzielni w spółki prawa handlowego, a spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty: w 1999 r. przez koalicję Unii Wolności z Akcją Wyborczą Solidarność i w 2011 r. przez Platformę Obywatelską” – napisało Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej liście otwartym do posła Rafała Grupińskiego, przewodniczą-

Moje najczęściej eliminuje z pola obserwacji to, co wspólne – nawet jeśli w konsekwencji zobojętnienie na dobro spółdzielcze spowoduje uszczerbek w tym, co traktuje się jako prywatne (typowym przykładem jest tu częsty brak reakcji na niszczenie elewacji, urządzeń osiedlowych, zieleni – efekt: straty musi pokryć spółdzielnia, czyli członkowie z opłat czynszowych)”. Czytając takie słowa ma się nieodparte przeświadczenie, że spółdzielczość faktycznie tworzyli prawdziwi idealiści i demokraci, i tacy sami ludzie dzisiaj walczą o zachowanie jej podstaw i ideałów. W świecie systematycznie odzieranym z wartości – to jest wartością bezcenną. 

cego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Stowarzyszenie wyraża swoje poparcie dla Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i obrony polskiej spółdzielczości. Ponadto przedstawia swoje propozycje głównych kierunków rozwiązań legislacyjnych. List kończy się słowami: „Nie twierdzimy, że w spółdzielczości nie ma patologii zawinionej przez samych spółdzielców, którą należy jednak odróżnić od patologii implementowanej z zewnątrz w celu jej skompromitowania i rozsadzenia jej od środka. Przecież spółdzielczość nie istnieje w społecznej próżni i wystarczy uczciwie spojrzeć na funkcjonowanie dominującego otoczenia komercyjnego w Polsce, gdzie jest dużo gorzej”. 


OSKARD

3

październik 2013

z prac rady nadzorczej

Oceny i plany Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili przebieg Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzonego w dwóch częściach 5 i 6 czerwca br. Obie części obradowały w Spółdzielczym Domu Kultury Tęcza. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2001 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i §72 ust. 1 Statutu Spółdzielni zostali powiadomieni członkowie spółdzielni, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie. Spełniony został obowiązek zawiadomienia na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza stwierdziła, że wszystkie czynności związane z jego organizacją zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem, z zachowaniem właściwych terminów i bez zakłóceń. Wymogi ustawowe i statutowe zostały zachowane. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informację w zakresie działań dotyczących oszczędności energetycznych w zasobach spółdzielni w roku 2012 oraz planów perspektywicznych w tym zakresie. W informacji Zarządu uwidocznione zostało całe spektrum realizowanych przedsięwzięć związanych z: dociepleniem elewacji z wykorzystaniem środków własnych oraz ze wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek na warunkach preferencyjnych udzielanych przez Fundusz na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, dociepleniem stropodachów, wymianą stolarki i ślusarki klatek schodowych, wymianą okienek piwnicznych, wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewana, zaopatrzeniem w centralnie ciepłą wodę budynków przy ul. Edukacji 47 i 49. W zakresie bezpieczeństwa i poprawy warunków zamieszkania prowadzone były roboty związane z demontażem płyt acekolowych z elewacji budynków i wykonaniem nowych elewacji, zarówno przy wykorzystaniu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na likwidację materiałów zawierających azbest. Zgodnie z prawem energetycznym oraz „Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali” opłaty zaliczkowe za ogrzewanie na 2012 rok zostały skalkulowane dla każdego budynku wielorodzinnego w spółdzielni oddzielnie, na podstawie indywidualnej analizy. Opłaty zaliczkowe za podgrzanie wody zostały skalkulowane odrębnie dla budynków posiadają-

cych indywidualne węzły c.o. i c.c.w. i odrębnie dla budynków zasilanych z wymiennikowni grupowych. Końcowy wynik rozliczenia c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TSM OSKARD za rok 2012 zamknął się wynikiem dodatnim w skali spółdzielni, jak również w poszczególnych rejonach GZM. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła informację w sprawie oszczędności energetycznych i uznała, że działania podejmowane przez Zarząd Spółdzielni były prawidłowe i skuteczne. Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2013 r. Zarząd przygotował założenia do ustalenia planowanego funduszu płac na 2014 rok, który został wyliczony w oparciu o plan funduszu płac 2013 roku w poszczególnych działalnościach spółdzielni z założeniem 3% wzrostu. Plan nie obejmuje funduszu wynagrodzeń i zatrudnienia Zakładu Remontowo-Budowlanego – składniki te zostaną ustalone w oparciu o zbilansowany plan rzeczowo-finansowy ZRB, który wynikać będzie z zatwierdzonego planu remontów GZM na 2014 rok. Planowane nakłady osobowe stanowią składnik kosztów „Planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – nieruchomości budynkowych spółdzielni” na 2014 rok. Rada Nadzorcza przedłożone założenia zatwierdziła jednogłośnie. W związku z planowaną od dnia 1 marca 2014 roku zmianą opłat na remonty nieruchomości budynkowych, garażowych i garażowousługowych, Rada Nadzorcza (w oparciu o decyzję Zarządu z dnia 2.08.2013 r.) podjęła uchwałę o przeznaczeniu w okresie od 1.03.2013 r. do 28.02.2015 r. środków z funduszu remontowego ogólnego o łącznej wysokości 1.929.065,03 zł na zasilenie funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych nieruchomości budynkowych (dla członków spółdzielni) w kwocie 1.901.152,83 zł oraz jako zabezpieczenie środków w kwocie 27.912,20 zł (w tym garaże 25.520,55 zł) na remonty nieruchomości wspólnych w nieruchomościach budynkowych, garażowych i garażowo-usługowych obciążające członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo lub własność odrębna do lokalu użytkowego w tych nieruchomościach. Członkowie spółdzielni będą więc z tego tytułu płacić mniej o 0,28zł/m2/m-c w okresie od 1.03.2014 do 28.02.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany do „Regulaminu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zasad rozliczania kosztów tej działalności oraz ustalania obciążeń finansowych członków z tego tytułu” wynikające z konieczności dostosowania przedmiotowego regulaminu do obowiązujących zasad polityki rachunkowości, w odniesieniu

do źródeł przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów tej działalności. Rada Nadzorcza dokonała oceny wyników działalności Zakładu Remontowo-Budowlanego za I półrocze 2013 roku. Planowana wartość usług w I półroczu 2013 roku wynosiła 5.800.000 zł, a ich realizacja wynosiła 5.899.581,38 zł, co stanowi 101,72%. Wykonanie osobowego funduszu płac za I półrocze 2013 roku wynosi 2.555.798,64 zł, co stanowi 99,16% funduszu wynikającego z wielkości wykonywanych usług, tj. 2.577.527,10 zł. Średni przerób przypadający na 1 pracownika ZRB wynosi 7.023,31 zł i jest niższy o 6,6% od przerobu w roku poprzednim, tj. 7.487,52 zł. Analizowany okres obejmuje okres zimowy, który w tym roku zakończył się dopiero w kwietniu. W związku z tym większe roboty zewnętrzne rozpoczęły się dopiero od połowy kwietnia bieżącego roku. Do tego okresu wykonywane były mniejsze roboty wewnętrzne oraz roboty dodatkowe. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2013 r. wynosiło 140 etatów, co stanowi 77,78% w stosunku do planowanego (180 etatów). Plan zatrudnienia został ustalony w momencie przejmowania przez ZRB modernizacji pawilonu przy ul. Uczniowskiej 7 w Tychach. Na dzień tworzenia planu brak było decyzji, które roboty zostaną zlecone podwykonawcom, stąd zatrudnienie zostało ustalone na poziomie pozwalającym na wykonanie większości robót własnymi siłami. Zatrudnienie jest wielkością zmienną związaną z potrzebami ZRB. Godziny przepracowane w systemie dniówkowym stanowią

46% całości godzin przepracowanych w I półroczu 2013 r., natomiast w systemie akordowym 54%. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność ZRB za okres pierwszego półrocza br. Zarząd Spółdzielni poinformował o wynikach wykonania planu gospodarki finansowej, w tym wystarczalności opłat za eksploatację mieszkań. W I półroczu 2013 roku spółdzielnia uzyskała dodatni wynik bilansowy w kwocie 2.815.259,28 zł. Księgowy stan funduszu remontowego ogólnego na dzień 30.06.2013 r. wynosił 4.798.561,45 zł (w tym 1.499.399,00 zł stanowiły środki zabezpieczone w formie pożyczek wewnętrznych na remonty w nieruchomościach i 307.800,00 zł przeznaczone na roboty dotyczące mienia spółdzielni oraz środki na pokrycie części kosztów remontów obciążających członków spółdzielni w kwocie 1.929.065,03 zł. Na poziom wyników na poszczególnych tytułach opłat miały wpływ między innymi zaksięgowane wyniki za 2012 rok uzyskane na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Zaangażowanie kosztów w działalności ogólnozakładowej jest prawidłowe i wynosi 48%. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna zamknęła się wynikiem dodatnim. Wskaźniki płynności świadczą o dobrej kondycji finansowej spółdzielni. W takich ocenach używa się wskaźników ekonomicznych, z których najbardziej znaczący jest wskaźnik płynności III zwany wskaźnikiem wypłacalności. Za prawidłowy uważa się 1,2 – 2,0. W naszej spółdzielni wynosi on 1,39, co oznacza, że zachowana jest równowaga finansowa.

Zabytkowe piękno

Mozaika na ścianie biurowca TSM OSKARD przy ul. Dąbrowskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli bez uwag informację Zarządu w sprawie wyników spółdzielni wraz z oceną wystarczalności opłat na pokrycie kosztów eksploatacji w pierwszym półroczu 2013 roku. Ustawa o rachunkowości obliguje spółdzielnię do corocznego poddania się badaniu jej sprawozdania finansowego przez niezależny podmiot. Spośród siedmiu ofert – na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – wybrano ofertę firmy MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Sosnowca kierując się ceną usługi i doświadczeniem firmy. Rada Nadzorcza uchwaliła „Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych” oraz „Regulamin zlecania robót budowlanych, remontowych, usług i dostaw materiałowych”. Zarząd przygotował cztery wnioski w sprawie wykluczenia członków ze spółdzielni oraz jeden wniosek o podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Rada Nadzorcza przychyliła się do trzech wniosków Zarządu i podjęła decyzję o wykluczeniu ze spółdzielni oraz jednego o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Natomiast jeden z członków złożył deklarację o spłacie zadłużenia w całości do końca 2013 roku – wniosek Zarządu został oddalony. Niemniej jednak w przypadku niewywiązania się ze złożonej deklaracji sprawa wróci pod obrady Rady Nadzorczej w styczniu 2014 roku do ponownego rozpatrzenia. Danuta Stasiak D Sekretarz Rady Nadzorczej


4

OSKARD

październik 2013

Jubilatka na rajdowych trasach Takimi hasłami powitaliśmy na mecie w Podlesicach organizatorów XXXII Regionalnego Złazu Rodzinnego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego. Złaz odbył się 14 września i był szczególnie wyjątkowy dla naszej spółdzielni, która w tym roku obchodzi jubileusz 55lecia. Na finiszu wędrówki turystów witali Piotr Polis – prezes spółdzielni oraz Barbara Konieczna, tym razem w roli kierownika złazu. Jerzy Jankowski – prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie uhonorował naszą spółdzielnię pucharem przekazanym na ręce prezesa Piotra Polisa. Ważną chwilą podczas tej imprezy było uczczenie minutą ciszy pamięci pomysłodawcy i współorganizatora dotychczasowych jurajskich złazów zmarłego w sierpniu tego roku śp. Tytusa Szlompka.

FOTO: MARIA POREMBSKA

Czy wiecie, że OSKARD obchodzi 55-lecie? Między ziemią, między chmurą Tychy, OSKARD zawsze górą!

Na mecie na każdego czekał gorący posiłek i pamiątkowy upominek, który w tym roku ufundowała UNIQA. Potem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz wspólna zabawa.

W tym roku dla uczestników złazu przygotowano kilkanaście tras o różnej długości i trudności. Oskardowcy w liczbie 98 osób, w wieku od kilku do 86 lat, wyjechali z Tychów dwoma autokarami. 5-kilometrowa trasa seniorów wyznaczona była z PodzamczaSanktuarium, przez Górę Birów aż do Bzowa. Trasa ze startem w Pilicy przez Podzamcze w Ogrodzieńcu liczyła prawie 11 kilometrów. Grupy prowadzili przewodnicy PTTK Urszula Ra-

benda i Marek Seńczyszyn. Piechurzy podziwiali piękno jurajskich skałek, zbierali grzyby, wysłuchiwali opowieści o zabytkach i okazach przyrody. Pogoda nie rozpieszczała na trasie, ale po przybyciu na metę już świeciło słońce, które towarzyszyło nam do końca udanej imprezy. Do zabawy zaprosili duet muzyczny Ruperth & Rico i zespół muzyczny działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowskich GóMP rach. M

Centrum Medyczne się rozbudowuje, unowocześnia, poszerza ofertę

Dla zdrowia i komfortu pacjentów W środku miasta, w jednym z budynków naszej spółdzielni, od ponad 20 lat działa Centrum Medyczne ULTRA-MED. Znane jest z tego, że zatrudnieni w nim specjaliści gwarantują szybką i niemal wszechstronną pomoc medyczną, porady i lecznictwo na wysokim poziomie oraz miłą obsługę. O firmie, jej historii, stanie obecnym i planach rozmawiamy z doktorem nauk medycznych ŁUKASZEM NORASEM, współprowadzącym tę placówkę. Dr n. med. ŁUKASZ NORAS: Centrum Medyczne ULTRAMED, którego główna siedziba od początku niezmiennie mieści się przy ulicy Nałkowskiej 13-17, zostało założone przez mojego świętej pamięci Ojca w 1993 roku. Było pierwszą z nielicznych prywatnych placówek medycznych świadczących usługi w zakresie poradni specjalistycznych oraz zabiegów chirurgicznych w trybie jednego dnia. Od zarania staraliśmy się wychodzić naprzeciw pacjentom i ich potrzebom. Na początku zabiegi były całkowicie odpłatne, jednakże następujące z biegiem czasu zmiany doprowadziły do zakontraktowania usług medycznych z Kasą Chorych, a następnie z NFZ. W 1999 roku została stworzona nowa spółka – córka: ULTRA-MED STREFA oraz pracownia tomografii komputerowej w Szpitalu w Oświęcimiu. ULTRA-MED STREFA została liderem rynku w zakresie medycyny pracy, a obecnie bardzo dynamicznie rozwija się na rynku prywatnych abonamentów medycznych. W ramach spółki wybudowany został nowoczesny blok operacyjny przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach, świadczący – w ramach szpitalnictwa – usługi medyczne na europejskim poziomie. Dotychczasowe doświadczenia i sukcesy sprawiają, że już wkrótce będziemy tworzyć kolejną nowoczesną placówkę. Jest to dla mnie szczególnie ważne jeśli uwzględnić, że w 2005 roku, po śmierci założyciela placówki, mojego Ojca i Mentora, stanęliśmy przed ciężkim wyzwaniem. Jednakże pomimo ogromnego żalu i smutku ruszyliśmy z miejsca i ciągle staramy się doskonalić naszą ofertę, zwiększać dostępność dla pacjenta. Podjąłem również osobistą decyzję o tym, by pójść w ślady Ojca, zostać chirurgiem, móc pomagać innym oraz utrzymać tradycje rodzinne.

ULTRA-MED staje się placówką jeszcze bardziej wszechstronną i nowoczesną. Przechodzi także zmiany wizerunkowe. Na zdjęciach wizualizacje nowego wejścia i recepcji Centrum Medycznego przy ul. Nałkowskiej 13.

Dynamiczny rozwój spowodowany został zapotrzebowaniem na szybką pomoc na wysokim poziomie. Świadczymy usługi z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i zamkniętego. Nad wielospecjalistycznymi przychodniami dla dorosłych i dzieci oraz pracowniami diagnostycznymi czuwa personel, który został starannie dobrany pod względem posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i zdolności komunikacyjnych. Ponad 40. specjalistów z różnych dziedzin medycyny zapewnia pacjentom kompleksową opiekę, Swego czasu ULTRA-MED. był uznawany za trzeci tyski szpital a jaki jest obecnie jego status, biorąc pod uwagę tak szeroką ofertę? – Jesteśmy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, funkcjonującym również w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od początku powstania placówki jesteśmy po to aby świadczyć usługi kompleksowe dlatego też nasza placówka może kojarzyć się ze szpitalem. Minęło 20 lat od powstania ULTRA-MED-u. Szykują się kolejne zmiany. Na czym one polegają? – Na 20-lecie placówki chcemy dokonać jej nowej odsłony, wprowadzić nową wizję, jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tyszan, stworzyć wysokospecjalistyczne centrum medyczne, z którego usług każdy będzie usatysfakcjonowany, w którym każdy będzie miał możliwość skorzystania z porad i zabiegów świadczo-

nych przez szerokie grono specjalistów różnych dziedzin medycyny. Jesteśmy odpowiedzialni za naszych pacjentów oraz wdzięczni im za zaufanie, że swoje zdrowie powierzają naszej opiece. Dlatego dynamicznie rozwijamy się, inwestujemy w sprzęt i aparaturę medyczną, kursy, szkolenia, wykorzystujemy nowoczesne techniki i sposoby leczenia. Chcemy zaspokoić rosnące potrzeby i oczekiwania pacjentów, zapewniać jakość naszych usług na wysokim poziomie. Przez 20 lat istnienia naszej firmy nad zdrowiem naszych pacjentów czuwa grupa wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek, zapewniając wszystkim fachową opiekę, poczucie pewności i bezpieczeństwa. Dlatego przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy razem z nami budowali i nadal budują sukces naszych placówek. Zachęcam Czytelników, mieszkańców Tychów, do śledzenia informacji o naszych poczynaniach i bogatszej, stale poszerzanej ofercie, a w razie potrzeby do korzystania z naszych usług. Trwa modernizacja naszej placówki przy ul. Nałkowskiej 13, która stanie się jeszcze bardziej nowoczesna. Przy udziale TSM OSKARD będzie ona otwarta dla wszystkich mieszkańców Tychów przed końcem tego roku. Życzymy spełnienia planów i jak najwięcej zadowolonych pacjentów. – Serdecznie dziękuję. 


OSKARD

5

październik 2013

Niejednokrotnie mają Państwo okazję przeczytać w naszej gazecie o działalności Klubu +55. W czwartą rocznicę jego powstania, 20 września, w klubie Orion odbył się wernisaż Interdyscyplinarnego dorobku tej niezwykle dynamicznej grupy osób już na emeryturze, niemniej wciąż aktywnych, bardzo kreatywnych i – jak sami się określają – „pozytywnie zakręconych”. Widać to doskonale w eksponowanych pracach: rzeźbach, malarstwie, wyrobach artystycznych, w zdjęciach, wierszach, opowiadaniach pisanych po śląsku itp. Na wystawie możemy podziwiać prace Jerzego Czapnika, Władysława Mi-

szkiewicza, Stanisława Grząby i Sławy Sibigi. W czasie wernisażu gościnnie wystąpiła grupa śpiewająca „Pasjonata” z Klubu Osiedlowego Magdalena. Francuskie i polskie przeboje wykonała Sylwia Wysocka-Rojek, której akompaniował na keyboardzie Grzegorz Szymczuk. Sława Sibiga przeczytała kilka swoich wierszy oraz kilka wierszy nieobecnej Małgosi Bobak. Anna Bejnarowicz zademonstrowała krótki koncert na misach tybetańskich. Na otwarciu wystawy byli obecni: prezes Zarządu TSM OSKARD Piotr Polis, który na pożegnanie pogratulował grupie za aktywną

FOTO: JERZY CZAPNIK

Czwarte urodziny 55-latków plus

Rocznicowy wieczór poprowadził klubowy lider Grzegorz Szymczuk.

działalność oraz obiecał dalsze wsparcie ze strony spółdzielni, kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego Barbara Konieczna, goście specjalni: Barbara Penc i Inga Madej oraz Bernard Gasz, który dedykował grupie – akompaniując sobie na gitarze – śliczną i znaną

przez wielu piosenkę pt. „Mój intymny mały świat”. Prowadzący od początku Klub +55 Grzegorz Szymczuk wręczył honorowym gościom klubowe proporczyki z podpisami jego członków. Warto wspomnieć, że był również tort urodzinowy i domowe ciasta, któ-

rymi panie z Klubu +55 częstowały gości w czasie wernisażu. Dziękujemy wszystkim przybyłym na otwarcie wystawy, która czynna będzie do 18 października, a Klubowi +55 życzymy nieustającej weny w twórczym życiu. HS H

Natura, Uwaga na naciągaczy! kolor, światło… listy

pikowym 16 A jest to bardzo dużo. 16 A pozwala na obciążalność do 3,6 kW – w takiej sytuacji wystarczy dołączyć mikser lub większą suszarkę do włosów i przepalenie bezpieczników pewne. W przypadku starej instalacji elektrycznej zagrożenie jest duże – dwa, trzy razy przepali się bezpiecznik, w końcu może dojść do uszkodzenia przewodów w ścianie. Jeśli więc chcemy kupić produkt u domokrążcy, to róbmy to świadomie! Zalecane jest jednak, aby nie kupować pochopnie i przed zakupem udać się na spacer do najbliższego sklepu AGD. Nie kupujmy pod naciskiem „wygadanego komiwojażera”. Zawsze można odpowiedzieć: zastanowię się, proszę przyjść później. W przypadku sprzedaży „w drzwiach domu” czas na rezygnację z umowy bez uzasadnienia wy-

nosi 10 dni (nie 5 dni, jak w przypadku zakupu w sklepie). Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w konkretnie omawianym przypadku oczywiście tego nie zrobił). Gotowym drukiem odmowy dysponuje tyski rzecznik konsumentów (urzęduje przy ul. Grota Roweckiego 42). Wystarczy tylko wypełnić i wysłać listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Wydaje się też, że (mówiąc językiem przestępców) „taka robota musi być nadana”. Sprzedawcy z góry wiedzą, że mają do czynienia z osobą starszą i że akurat u niej piec gazowy jest starszego typu. Z poważaniem Grzegorz Kwiecień

PS. Ci Panowie naciągnęli moją matkę, mieszkającą przy ul. Dąbrowskiego. Chyba warto przestrzec innych? Pozdrawiam.

FOTO: BOŻENA KUCZAIK

W zasobach TSM OSKARD grasują (tak to chyba należy nazwać) sprzedawcy pieców gazowych. Przychodzą do osób starszych bądź naiwnych, oświadczają, że trwa wymiana pieców gazowych i rzeczywiście jej dokonują – po 1.690 zł/sztukę! Warto zwrócić uwagę, że rynkowa cena kuchni gazowej waha się od 629 do 1.250 zł (w zależności od stopnia komplikacji produktu). Nieco drożej, choć w podobnym przedziale cenowym, kosztują „junkersy” do łazienek. Ceny montażu pieców wynoszą od 80 do 140 zł (wszystkie ceny sprawdzono w okolicach do 1 km od siedziby OSKARDU). Oferta omawianych domokrążców jest więc mocno naciągana. Na dodatek montowane są kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym 3,2 kW. Dla starej, aluminiowej instalacji elektrycznej zabezpieczonej bezpiecznikiem to-

Anna Czagien i jej obrazy w galerii SDK „Tęcza”.

Do 8 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury Tęcza można oglądać wystawę prac Anny Czagien – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach, Wydział Grafiki Warsztatowej). Artystka uprawia malarstwo olejne i rysunek (kwiaty, kwitnące ogrody, zagajniki, martwa natura oraz portrety). Inspiracji do swych prac szuka w najbliższym otoczeniu. Interesuje ją natura, kolor i światło. Jej malarstwo emanuje ciepłem, jest radosne i barwne, kojące zmysły Anna Czagien urodziła się w Mikołowie. Dyplom obroniła w 1986 r. z projektowania książki u profesora Stanisława Kluski oraz dodatkowy z malarstwa. Nau-

ki w pracowni malarstwa pobierała u profesora Jerzego Dudy-Gracza. W latach 1988-2000 prowadziła w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie Galerię Miejską, pełniła obowiązki plastyka. Później zajęła się działalnością gospodarczą w branży reklamowej. Brała udział w wielu wystawach środowiskowych Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Katowice, a także wystawiała swoje prace indywidualnie. Była uczestniczką znakomitych plenerów malarstwa pod nazwą Impresje Mikołowskie. Jej dużym sukcesem było wyróżnienie z malarstwa na wystawie we Francji w Saint-Genevieve-desBois pod Paryżem (46 Salon) BK w 1993 r. B


6

OSKARD

DZIAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY

OGŁOSZENIE

październik − listopad

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD w Tychach ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych,

Zajęcia sportowo – rekreacyjne 14–20.10

Tęcza

18.10 19–20.10 20.10

Uszatek Tęcza Tęcza

22.10 22.10

Regina Magdalena

22.10 22.10

Olimpia Olimpia

23.10

Tęcza

25.10 26.10 29.10

Magdalena Orion Olimpia

4.11 5.11

Uszatek Olimpia

5.11 5.11 7.11

Regina Magdalena Olimpia

7.11 9.11 11.11 13.11

Orion Magdalena Tęcza Tęcza

14.11

Olimpia

14.11

Olimpia

14.11 19.11

Orion Regina

które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Dąbrowskiego 39. W dniu 24.10.2013 r. na lokale mieszkalne:

W dniu 25.10.2013 r. na lokale mieszkalne:

należący do zasobów Rejonu GZM nr 2 1) przy ul. Wł. Broniewskiego 1/37 w Tychach, o pow. użyt. 60,0 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój łazienka i wc) usytuowany na IX piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,6 m2 Kwota wywoławcza: 165.321,80 zł wadium: 16.532,20 zł - godzina przetargu 10.00

należące do zasobów Rejonu GZM nr 5 1) przy ul. E. Orzeszkowej 5/156 w Tychach, o pow. użytk. 50,8 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na X piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,1 m2 Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osób tam zameldowanych. Kwota wywoławcza: 151.102,00 zł wadium: 15.110,20 zł - godzina przetargu 9.00 2) przy ul. Z. Nałkowskiej 48/48 w Tychach, o pow. użytk. 49,9 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na VI piętrze, przynależne pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,1 m2 usytuowane na 18 piętrze. Kwota wywoławcza: 134.759,00 zł wadium: 13.475,90 zł - godzina przetargu 9.30

należący do zasobów Rejonu GZM nr 7 2) przy ul. Uczniowskiej 14/52 w Tychach, o pow. użyt. 60,9 m2 (w wyniku dokonanych zmian w układzie funkcjonalnym mieszkania lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc) usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,5 m2. Kwota wywoławcza: 160.830,00 zł wadium: 16.083,00 zł - godzina przetargu 10.30 należący do zasobów Rejonu GZM nr 1 3) przy ul. H. Dąbrowskiego 63/79 w Tychach, o pow. użyt. 47,9 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na V piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,8 m2. Kwota wywoławcza: 132.963,00 zł wadium: 13.296,30 zł - godzina przetargu 11.00 należące do zasobów Rejonu GZM nr 3 4) przy al. Niepodległości 27/35 w Tychach, o pow. użyt. 46,5 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,5 m2 Kwota wywoławcza: 125.229,00 zł wadium: 12.522,90 zł - godzina przetargu 11.30 5) przy al. Niepodległości 81/79 w Tychach, o pow. użyt. 37,2 m (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IX piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,6 m2 Kwota wywoławcza 119.654,00 zł wadium: 11.965,40 zł - godzina przetargu 12.00 2

należące do zasobów Rejonu GZM nr 1 6) przy al. Niepodległości 116/2a w Tychach, o pow. użyt. 53,3 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,0 m2 Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osoby tam zameldowanej. Kwota wywoławcza: 105.664,90 zł wadium: 10.566,50 zł - godzina przetargu 12.30 7) przy ul. K. Darwina 7/44 w Tychach, o pow. użyt. 46,8 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IX piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,9 m2 Kwota wywoławcza: 105.449,00 zł wadium: 10.544,90 zł - godzina przetargu 13.00 8) przy al. Niepodległości 200/118 w Tychach, o pow. użyt. 36,6 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IX piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.2,8 m2 Kwota wywoławcza: 82.859,60 zł wadium: 8.286,00 zł - godzina przetargu 13.30

należący do zasobów Rejonu GZM nr 3 3) przy ul. J. Wieczorka 17/3 w Tychach, o pow. użytk. 54,0 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 6,8 m2. Dla ww. lokalu Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą KA1T/00039769/0 Kwota wywoławcza: 121.929,30 zł wadium: 12.192,90 zł - godzina przetargu 10.00 należący do zasobów Rejonu GZM nr 5 4) przy ul. R. Dmowskiego 19/60 w Tychach, o pow. użyt. 43,6 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.1,2 m2. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osoby tam zameldowanej. Kwota wywoławcza: 110.801,50 zł wadium: 11.080,20 zł - godzina przetargu 10.30 należący do zasobów Rejonu GZM nr 3 5) przy ul. Bukowej 22/11 w Tychach, o pow. użyt. 31,5 m2 (1 pokój, kuchnia przedpokój, łazienka z wc i wiatrołap) usytuowany na I piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,5 m2 . Kwota wywoławcza: 78.931,80 zł wadium: 7.893,20 zł - godzina przetargu 11.00 należący do zasobów Rejonu GZM nr 5 6) przy al. Jana Pawła II 32/161 w Tychach, o pow. użyt. 27,8 m2 (1 pokój z wnęką kuchenną, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na XI piętrze, bez pomieszczeń przynależnych. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osoby tam zameldowanej. Kwota wywoławcza: 76.314,00 zł wadium: 7.631,40 zł - godzina przetargu 11.30 należący do zasobów Rejonu GZM nr 3 7) przy ul. H. i K. Wejchertów 9/108 w Tychach, o pow. uż. 25,5 m2 (1 pokój, kuchnia przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na VIII piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,9 m2. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osoby tam zameldowanej. Kwota wywoławcza: 50.823,70 zł wadium: 5.082,40 zł - godzina przetargu 12.00

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest również na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl oraz www.domy.pl, a także w siedzibie spółdzielni i na tablicach ogłoszeń w Rejonach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

październik 2013

XXIII Otwarte Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych połączone z wystawą 15.00 – Quiz wiedzy o ekologii i recyklingu XVI Miejski Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Zapisy drużyn w Tęczy 16.00 – Uroczyste zakończenie Mistrzostw Śląska Modeli Plastikowych, rozdanie nagród 15.00 – „Krzyżówki”. Zabawy dla dzieci 16.00 – Turniej cymbergaja oraz bierek dla dzieci, młodzieży i starszych 16.00 – Turniej warcabowy dla dorosłych 17.00 – Turniej Grand–Prix w tenisie stołowym amatorów dla dorosłych (3 z 4) 17.00 – Międzyosiedlowy turniej na zakończenie sezonu piłki nożnej (boisko os. M) 16.00 – Turniej warcabowy. 11.00 – Sportowe rozgrywki w Orionie, dla dzieci do lat 14 17.00 – Turniej Grand–Prix w tenisie stołowym amatorów dla dorosłych (zakończenie) 15.00 – Turniej warcabowy 15.00 – „Ziemia nasza planeta”. Konkurs ekologiczny dla dzieci do lat 14. 15.00 – „Labirynty” – zabawy dla dzieci 15.00 – Turniej Darta 501 15.00 – Turniej Grand–Prix w tenisie stołowym amatorów do lat 14. 17.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej do lat 14. 10.00 – Turniej tenisa stołowego (dorośli) 9.00 – Otwarty Turniej Skata z okazji Święta Niepodległości 17.00 – Halowy turniej unihokeja dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych (sala gimnastyczna Gimnazjum nr 5, zapisy w Tęczy) 15.00 – Turniej Grand–Prix w tenisie stołowym amatorów do lat 14. (2 z 4) 16.30 – Indywidualny turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 17.00 – Turniej X–boxa do lat 14. 16.00 – „Dary jesieni”. Konkurs ekologiczny dla dzieci

Wydarzenia kulturalne, wystawy, konkursy 11.10–22.11 Tęcza 24.10 Tęcza 25.10 Tęcza 25.10 Orion 31.10 Tęcza 5–30.11 Olimpia 8.11 Orion 8.11 Tęcza 8.11 Orion 8.11 Tęcza 15.11 Orion 19.11 Magdalena 22.11 Tęcza

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym spółdzielni tel. 32 227–52– 43.

– Wystawa fotografii Klubu +55 18.00 – Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Kuby Michalskiego Bezpłatne wejściówki do odbioru w Tęczy i klubach osiedlowych 16.00 – „Cyrk na psich łapach”. Impreza ruchowo–taneczna dla dzieci organizowana wspólnie z Fundacją RAZEM 17.30 – „Wieczór z poezją”. Spotkanie z Heleną Kogut – Zamknięcie wystawy prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do Tęczy – „Mój świat, moje marzenia”. Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży 15.00 – „I te duże, i te małe – zwierzęta wokół nas”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Wystawa pokonkursowa czynna do 30.11.2013 – Zamknięcie wystawy rysunku i malarstwa Anny Czagien 18.00 – Wernisaż wystawy malarstwa Gabrieli Żmija i Marietty Gibiec. Wystawa czynna do 6.12.2013 18.00 – Pieśni świata. Koncert znanych i lubianych pieśni w wykonaniu duetu Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran) i Andrzej Jankiewicz (tenor) 17.30 – „Wieczór z poezją”. Spotkanie z Marcinem Kudlickim – Zamknięcie wystawy fotograficznej Stanisława Grzyby z okazji 30–lecia działalności turystycznej 18.00 – Otwarcie wystawy malarstwa Stowarzyszenia SILESIA TAK ART

Zajęcia plastyczne, konkursy

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA Adres lokalu Usytuowanie Pow. użytkowa w m2 Położenie Uwagi Armii Krajowej 14 w budynku mieszkalnym 28,3 parter obecnie komis, pośredni. nier. Armii Krajowej 3 w budynku mieszkalnym 47,1 parter ostatnio sklep monopolowy Armii Krajowej 3 w budynku mieszkalnym 64,3 parter ostatnio gabinet stomatologiczny Armii Krajowej 5 w budynku mieszkalnym 28,0 parter ostatnio biuro Dębowa 6b w budynku mieszkalnym 33,6 parter ostatnio szkoła jazdy Dmowskiego 108 w budynku mieszkalnym 326,7 parter ostatnio archiwum Filaretów 20 w pawilonie 145,3 parter ostatnio przychodnia weterynarz Kopernika 1A w budynku mieszkalnym 33,7 parter komis książek używanych Nad Jeziorem 1 pawilon 949,3 "Łowiecka" Niepodległości 188 w pawilonie 50,5 I piętro ostatnio salon fryzjerski Orzeszkowej 1 w budynku mieszkalnym 34,5 parter ostatnio naprawa sprzętu elektr. Wejchertów 9 w budynku mieszkalnym 51,1 parter obecnie sklep z odzieżą używaną Wyszyńskiego 37 w budynku mieszkalnym 45,2 parter ostatnio używana odzież Żwakowska 15 w pawilonie 190,9 I piętro ostatnio używana odzież Żwakowska 20 a w pawilonie 251,2 I piętro ostatnio szkoła tańca Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych TSM „Oskard”, pok. nr 8, tel. 32-32-32-117 lub 32-32-32-123. http://www.oskard.tychy.pl; e-mail: tl@oskard.tychy.pl

24.10 25.10. 8.11. 15.11

Uszatek Regina Regina Olimpia

14.11 19.11

Uszatek Orion

do 31.10

Tęcza

do 8.11 Tęcza 11.10–22.11 Tęcza 22.11 Tęcza

15.00 – „Jesienne bukiety”. Zajęcia plastyczno– techniczne 15.00 – „Deszczowe chmury”. Zabawy plastyczne dla dzieci 15.00 – „W barwach narodowych”. Zabawy plastyczne dla dzieci 15.00 – „Składane pudełko”. Zajęcia plastyczno–techniczne dla dzieci 15.00 – „Pudełka na prezenty”. Zajęcia plastyczno–techniczne 17.00 – „Miseczka z masy papierowej”. Zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 14. – Wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do „Tęcza” – Wystawa rysunku i malarstwa Anny Czagien – Wystawa fotografii Klubu +55. – Wystawa malarstwa Stowarzyszenia SILESIA TAK ART

Spotkania 21.10 22.10 23.10 23.10 23.10 23.10 24.10 30.10 4.11 5.11

Tęcza Orion Tęcza Magdalena

15.00 – Spotkanie Klubu SERCE 17.00 – Spotkanie Klubu ESPERANTO 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych (z konkursem znajomości utworów i wykonawców sprzed lat) Olimpia 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora Orion 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora Magdalena 17.00 – Spotkanie Klubu Wielbicieli Czworonogów PUPIL Tęcza 17.00 – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek Tęcza 15.00 – Spotkanie Klubu SERCE Tęcza 17.00 – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa


7

październik 2013

6.11 6.11. 12.11 12.11 13.11 13.11 13.11 14.11 15.11 16.11 18.11 20.11

Magdalena Regina Orion Orion Orion Tęcza Olimpia Orion Tęcza Orion Tęcza Tęcza

14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora 17.00 – Spotkanie Klubu+55 17.00 – Spotkanie Klubu ESPERANTO 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 17.00 – Spotkanie Koła Turystyki Kolarskiej GRONIE 17.00 – Spotkanie Grupy Refleksologów 12.00 – Spotkanie Klubu PALETA 15.00 – Spotkanie Klubu SERCE 17.00 – Spotkanie Klubu Przewodników

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI 19 WRZEŚNIA OSKARD ZORGANIZOWAŁ gry i zabawy ruchowe dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Impreza rozpoczęła się

Zajęcia stałe

Czwartek

Piątek

Wtorek-sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wtorek Środa

Czwartek Piątek

Sobota Poniedziałek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na www.oskard.tychy.pl

 Dane teleadresowe placówek: SDK Tęcza Klub Magdalena Klub Olimpia Klub Orion Klub Regina Klub Uszatek

al. Niepodległości 188 ul. R. Dmowskiego 2 ul. Armii Krajowej 1 ul. Orzeszkowej 2 ul. Wł. Reymonta 37 ul. Dmowskiego 114

32 32 32 32 32 32

227 58 12 217 76 43 217 47 97 217 02 32 218 48 35 217 31 64

10.00. Przez 2 godziny każdy mógł uczestniczyć w wybranych przez siebie konkurencjach, malować kredkami na brystolu swoje wyobrażenia dotyczące sportu. Bawił się każdy: od ucznia ZSZ nr 8 przez opiekuna do pracowników spółdzielni, którzy wraz z dziećmi uczestniczyli w zawodach. Na zakończenie dziewczęta i chłopcy otrzymali pamiątkowe złote meWK dale oraz słodki poczęstunek. W

PO ZIEMI RZESZOWSKIEJ. 45-osobowa grupa mieszkańców TSM OSKARD wyjechała 13 września na trzydniową wycieczkę po Ziemi Rzeszowskiej. Trasa wycieczki wiodła między innymi przez: Dębno (zwiedzenie Zamku), Tarnów (Muzeum Okręgowe i jedyne w Polsce Muzeum Etnograficzne prezentujące kulturę i historię Romów; renesansowe kamienice na Starówce, Dom Mikołajski i Florencki) i Leżajsk (koncert organowy w Bazylice i Klasztorze Ojców Bernardynów). Leżajskie organy to jeden z najcenniejszych zabytków. Zbudowano je XVII wieku. Posiadają aż 75 głosów. Organy główne mają 15 m wysokości i 7,5 m szerokości, a największa piszczałka ma długość 10 m. To jedyne na świecie organy, które tworzą monumentalny zespół organowy, na których może jednocześnie grać trzech organistów

OSKARD CUP. Ostatni turniej piłki nożnej w tym sezonie przygotowany przez Klub Osiedlowy Uszatek

FOTO: MARTA DROB. BEATA PIÓROWSKA

Wtorek Środa

SDK TĘCZA 10.00 – Zajęcia taneczne Związku Niewidomych 16.00 – Warsztaty teatralne dla młodzieży 16.00 – Chór dla dorosłych 17.00 – Zespół taneczny dla dzieci 9–12 lat 18.45 – Aerobik dla pań 18.30 – Zespół wokalno–taneczny dla dorosłych 10.00 – Zajęcia taneczne Związku Niewidomych 16.45 – Zespół taneczny dla dzieci 6–8 lat 18.00 – Zumba I grupa 19.00 – Zumba II grupa 15.00 – Klub Seniora (II i IV środa miesiąca) 16.30 – Sekcja skata 16.45 – Rytmika dla dzieci 17.00 – Klub radiestezyjny 18.45 – Aerobik dla pań 10.00 – Zajęcia rehabilitacyjne Polskiego Związku Niewidomych 16.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci – I grupa 17.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci – II grupa 18.00 – Klub rekreacyjno–gimnastyczny Qi Gong MODELARNIA SDK TĘCZA 17.00 – 19.00 MAGDALENA 10.00 – 18.00 – Sportowe poniedziałki 12.00 – Relaks z kijami (nordic walking) 11.00 – Grupa śpiewająca – Pasjonata 16.00 – Klub Małego Artysty 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych (dwa razy w miesiącu) 15.00 – Szkółka Tenisa Stołowego 17.00 – 19.00 – Taniec w Kręgu „Relaks i Rytm” (I i II czwartek miesiąca) 14.00 – Zajęcia na basenie dla dorosłych OLIMPIA 17.45 – Gimnastyka dla pań 17.00 – Tenis stołowy dla dorosłych 15.00 – Klub Seniora (co druga środa miesiąca) 17.00 – Punkt psychologiczny 15.00 – Szkółka tenisa stołowego dla dzieci 17.45 – Gimnastyka dla pań 15.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci ORION 17.00 – Klub Esperanto (II i IV wtorek miesiąca) 17.00 – Klub+55 (II wtorek miesiąca) 15.00 – Klub Seniora (2 x w miesiącu) 16.30 – Kółko plastyczne dla dzieci. 18.00 – Kółko miłośników książki – dla dzieci 16.00 – Sekcja wędkarska dla dzieci 17.00 – Koło Turystyki Kolarskiej GRONIE (II czwartek miesiąca) 16.00 – Sekcja tenisa stołowego dla dzieci 17.30 – Grupa poetycka ORION – spotkania w formie wieczorów poetyckich 12.00 – Klub Twórców Nieprofesjonalnych PALETA REGINA 15.00 – Zajęcia hobbystyczne dla pań 15.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci 16.00 – Zajęcia origiami dla dzieci 14.00 – Zajęcia na Basenie Miejskim 15.00 – Nordic walking USZATEK 10.00 – Koło brydżowe 16.00 – Sekcja gimnastyki 19.00 – Aerobik 14.00 – Arzemarsz z kijami – nordic walking 15.00 – Kółko taneczne dla dzieci 10.00 – Koło brydżowe 15.00 – Kółko plastyczno – techniczne dla dzieci 16.00 – Sekcja biegowa dla młodzieży 15.00 – Sekcja gimnastyki (basen)

FOTO: MARTA DROB. BEATA PIÓROWSKA

Poniedziałek

odbył się 21 września na boisku wielofunkcyjnym w osiedlu Magdalena. W zawodach wzięło udział osiem drużyn. W grupie A znalazły się drużyny: Piwkarzyki, OCS 2, Jaca Team i Utrecht; w grupie B: Akademia GKS Tychy, Żabka, OSK oraz OCS 2-Ronaldinho’s. Walka o trzecie miejsce w regulaminowym czasie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dopiero seria rzutów karnych zadecydowała o wyniku dając miejsce na podium podium drużynie OCS 2. Finałowy pojedynek pomiędzy zespołami OCS 2-Ronaldinho’s i Żabka zapowiadał się na rewanż za mecz fazy grupowej zakończony wynikiem 4:2. Rezultat 5:1; pozwolił fetować zwycięstwo ekipie OCS 2-Ronaldinho’s. Królem strzelców turnieju został snajper Ronaldinho’s Wojtek Wojtkun (z 7 trafieniami na koncie). Finaliści zostali nagrodzeni przez organizatorów statuetkami, a król MD, BP strzelców okazałym pucharem. M

FOTO: BARBARA KRAKOWSKA

DZIAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY

FOTO: JAKUB CHEŁSTOWSKI

OSKARD

Z Leżajska turyści udali się do Jarosławia, gdzie zwiedzili muzeum Orsettich, ratusz oraz cerkiew obrządku greckokatolickiego, a następnie do Przeworska. Kolejnymi punktami wycieczki były wizyty w Łańcucie (między innymi w pałacu Lubomirskich oraz w Muzeum Gorzelnictwa przy Fabryce Wódek BK „Polmos Łańcut” S.A.) i Rzeszów. B

ogłoszenia drobne – INSTALACJE, REMONTY – Sprzedaż, wymiana, naprawa pieców łazienkowych: PG-6, -17, -19, Termet, Karma, Mora, Junkers i inne. Tel. 32227-04-00; 691-091-895. Kafelkowanie – remonty. Naprawa pieców, sprawdzanie szczelności gazu. Tel. 605-675-650. KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ – SOLIDNIE. Tel. 604-380848. Naprawa pieców łazienkowych. Tel. 514-754-947.

Naprawa, wymiana pieców gazowych, remont, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, hydraulika. Tel. 789-129-063. Naprawy hydrauliczne. Tel. 501-735-156. Solidne remonty budowlane. Instalacje elektryczne, hydraulika. Tel. 513-308-313.

– SERWIS, NAPRAWA – „AB” naprawa. Telewizory, magnetowidy, LCD, CD. Festerkiewicz. Tychy, Cyganerii 15. Tel. 32/ 227-39-99; 603-585-329. Naprawa lodówek i AGD. Części. Piłsudskiego 43. Tel. 32-217-77-32; 603228-116.

Naprawa sprzętu RTV, AGD, telewizory, wieże, amplitunery, DVD, pralki, zmywarki u klienta. Tel. 601-470-507. NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. Tel. 791-849-525.

– INNE – Czyszczenie tapicerki, dywanów i wykładzin. Odbieramy. Tel. 699-087193. Kuśnierz, krawiec, futra, skóry, kożuchy. Przeróbki, szycie, farbowanie. Dojazd do klienta gratis! www.fiszer-futra.com.pl. Tel. 608-247-990.

OSKARD Gazeta Członków Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard". " Wydawca: TSM "Oskard". Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy. Tel. 0-32-32-32-100, e-mail: oskard@oskard.tychy.pl; strona internetowa: http:/www.oskard.tychy.pl. Redaguje zespół. Redaktor prowadzący: Marian Ryglewicz. Korespondencję adresować do TSM "Oskard" z dopiskiem "Gazeta" lub składać w kancelarii Spółdzielni. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Treść składanych ogłoszeń i reklam powinna być wyraźna i czytelna, a dołączone materiały graficzne nienagannej jakości. Ogłoszenia złożone do ostatniego poniedziałku danego miesiąca będą wydrukowane w miesiącu następnym.

Fotoskład: Agencja Reklamowa KARAT. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A. Nakład: 15.000 egz.


8

OSKARD

październik 2013

PIŁKARZYKOWE EMOCJE. 12 zawodników rywalizowało w grze piłkarzyki podczas turnieju 10 października w klubie „Regina”. Zawodników podzielono na dwie kategorie wiekowe: 9-10 lat oraz 11-12 lat. Finalistami w kategorii dzieci starszych zostali Maciej Królak, Robert Gawron i Paweł Cender, a w kategorii młodszej Ksawery Krupa, Nikodem Charów i Samuel Żurawik. Ostatecznie pierwsze miejsce w grupach wiekowych zdobyli Maciej Królak i Ksawery KruMP pa. M

Sekcja skata działa w SDK Tęcza od wielu lat. Jej członkowie spotykają się w każdy czwartek o 16.30 w sali kawiarnianej. Turniej zorganizował Tyski Związek Skata Sportowego. Kolejne zawody planowane są 11 listopada z okazji Dnia Niepodległości. JJCh MISTRZOSTWA POLSKI MODELI PŁYWAJĄCYCH FSR-VH-O. Od 6 do 8 września na akwenie wodnym przy KWK Ziemowit w Lędzinach odbyła się ostatnia, V runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski modeli pływających FSR-V-H-O, a jednocześnie V Grand Prix Śląska, która wyłoniła mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach. W zawodach uczestniczyło 79. zawodników z całej Polski oraz Niemiec, Czech, Sło-

wacji, Białorusi i Litwy. W zawodach brało udział 10 modelarzy z modelarni przy SDK Tęcza. W kategorii FSR-V-27 pierwsze trzy lokaty zdobyli nasi modelarze deklasując rywali. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Ostrowski, drugie Paweł Gawroński a trzecie Adam Tasarek. W kategorii FSR-V-7,5 na trzecim stopniu podium stanął junior Maciej Ostrowski, zaś w kategorii FSR-H 27 miejsce drugie zajął Witold Kujda. Sezon modeli pływających został uwieńczony licznymi medalami i pucharami. Serdecznie gratulujemy naszej modelarni sukcesów w tym sezonie. JJCh, KT

FOTO: MARTA DROB

KLANZA to chusta animacyjna – kolorowe koło wykonane z materiału, do którego na brzegach przymocowane są uchwyty. Taki przyrząd służy do zabawy grupowej. Uczy współpracy, w niektórych zabawach wymaga refleksu oraz precyzji, jak w zabawie rzuty do celu. Zabawę taką chustką zorganizował klub Uszatek na placu zielonym na os. U. Tym razem dzieci i młodzież chętnie bawili się w „bilard” oraz „kolorowe wycieczki”. Po zabawie w plenerze wszyscy chętnie poszli do Uszatka pograć w gry planszoMD we. M

FOTO: JAKUB CHEŁSTOWSKI

FOTO: MARTA DROB

V TURNIEJ GRAND PRIX OKRĘGU MIASTA TYCHY w skacie sportowym odbył się 15 września w SDK Tęcza. Najlepszy wynik uzyskał Wojciech Paździora z Kobióra (3.265 punktów w trzech seriach). Miejsce drugie zajął Władysław Śliwiński z Klubu Pod Jabłonią Tychy (3.137 punktów), a trzecie Marian Sykuła z Klubu u Jana Tychy (2.973 punktów). Sędzią zawodów był Krystian Łapa, kierownikiem Edward Kiełbasa.

Z początkiem września klub Uszatek zorganizował z okazji 55-lecia TSM Oskard imprezę dla dzieci. Na osiedlowym placu stanęła dmuchana zjeżdżalnia, odbyły się drobne konkurencje sportowe dla najmłodszych.

zaproszenia KONCERT PIOSENEK JACKA KACZMARSKIEGO Serdecznie zapraszamy na koncert piosenek znakomitego polskiego barda Jacka Kaczmarskiego. Usłyszymy między innymi takie utwory jak „Obława”, „Mury”, „Źródło”, „Sen katarzyny II”. Piosenki wykona Kuba Michalski – autor, kompozytor, wokalista i gitarzysta. Nagrał pięć płyt z założonym z żoną Anetą zespołem „Cotton Cat” oraz dwa albumy solowe. Jego piosenki uzyskiwały wyróżnienia na festiwalu OPPA, a w duecie z Justyną Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie. W roku 2011 wydał płytę „Podróż”, na której znalazły się jego kompozycje do wierszy Leśmiana, Asnyka, Mickiewicza i Baudelaire’a, a w 2012 album AZ z piosenkami Kaczmarskiego. A SDK Tęcza. 24 października (czwartek), godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Tęczy i klubach osiedlowych.

XXIII OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA MODELI PLASTIKOWYCH Serdecznie zapraszamy modelarzy do udziału w tej imprezie! Bliższe informacje można uzyskać w SDK Tęcza oraz u bezpośredniego organizatora Kazimierza Tasarka (tel. 511-351-135), instruktora modelarni przy ul. Dąbrowskiego 79 w Tychach. Informacje i regulamin dostępne także na stronie www.oskard.tychy.pl.  SDK Tęcza. 14-20 października. Mistrzostwa są połączone z wystawą modeli.

TĘCZOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA SDK Tęcza zaprasza wszystkich poetów do udziału w II edycji Tęczowego Konkursu Jednego Wiersza. Konkurs ma na celu zachęcenie do czytania i pisania wierszy, popularyzację poetyckiego dorobku oraz uwrażliwianie na walory języka polskiego. Adresowany jest do młodzieży powyżej 16 lat i osób dorosłych, które nieprofesjonalnie zajmują się twórczością literacką. Aby wziąć w nim udział, należy nadesłać jeden wiersz o dowolnej tematyce, który wcześniej nie był publikowany ani nagradza-

ny. Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu opatrzone godłem należy składać w SDK Tęcza przy al. Niepodległości 188 (tam można uzyskać także bliższe informaAZ cje i szczegółowy regulamin). A SDK Tęcza. Termin składania prac upływa 8 listopada.

GWIAZDKOWE ANIOŁY SDK Tęcza zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VII edycji konkursu plastycznego, którego temat nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia i tradycyjnych ozdób świątecznych, jakimi są między innymi anioły. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, których format nie może przekraczać A3 (tzn. praca musi miesić się w tym formacie), wykonane techniką dowolną: malowane, rysowane, wyklejane, zrobione z modeliny, masy solnej, kartonu, tkaniny lub innych materiałów (figurki powyżej 10 cm średnicy nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości eksponowania). Anioły wiszące muszą mieć zawieszkę. Regulamin i karty zgłoszeniowe dla instytucji dostępne na stronie internetowej BK www.oskard.tychy.pl. B SDK Tęcza. Prace należy składać do 15 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy – 3 grudnia, godz. 14.00.

SPEKTAKL MUZYCZNY „SIOSTRUNIE” Dział Społeczno-Kulturalny zaprasza mieszkańców na spektakl muzyczny w Cen-

trum Kultury w Katowicach 12 października. Odpłatność dla członków TSM OSKARD i ich rodzin zameldowanych pod wspólnym adresem wynosi 57,95 zł, zaś dla osób pozostałych 86,92 zł. „Siostrunie” to niekonwencjonalna, muzyczna opowieść, która rozbawi do łez każdego, kto zobaczy ten spektakl. Pięć niezwykle żywiołowych zakonnic, opowiada o swoim życiu, marzeniach, powołaniu, a także… o pewnej bardzo niestrawnej zupie. W celu podreperowania finansów zakonu, jak i zdobycia środków na „szczytny cel”, bohaterki gotowe są do największych poświęceń. W trakcie realizacji tego ważnego planu, swoje talenty i najskrytsze tajemnice odkryją: Siostra Przełożona (Katarzyna Żak), Siostra Mary Hubert (Anna Dereszowska), Siostra Mary Roberta (Jolanta Fraszyńska), Siostra Mary Leo (Aleksandra Szwed / Elżbieta Romanowska) oraz Siostra Mary Amnezja (Robert Rozmus). Aktorom towarzyszy czteroosobowy zespół muzyczny The Jobers. Reżyserem spekDB taklu jest Mariusz Kijan. D Centrum Kultury w Katowicach, 12 października (sobota) Zapisy w Klubie Osiedlowym Olimpia

MÓJ ŚWIAT, MOJE MARZENIA Klub Olimpia zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnym konkursie plastycznym, którego szczegółowy regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie HB internetowej www.oskard.tychy.pl. H Klub Olimpia. Prace konkursowe należy składać do 23

PORTRET PLUSZOWEGO MISIA Coroczny Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada 25 listopada. Każdy pluszowy miś z pewnością zasługuje na swoje święto, a my (po raz czwarty) zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat do udziału w konkursu plastycznym pt. „Portret pluszowego misia” organizowanym przez Klub Osiedlowy Regina, aby w ten sposób przyłączyć się do obchodów „misiowego” święta. Najważniejsze warunki konkursu: to dowolna technika wykonanej pracy, format nie większy

niż A3. Bliższych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 32 218 48 35. Regulamin konkursu zamieszczony jest również na NM spółdzielczej stronie internetowej. N Klub Regina. Prace należy składać do 5 listopada.

XVI MIEJSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW Turniej odbędzie się z okazji jubileuszu 55-lecia TSM OSKARD. Bliższe informacje można uzyskać w SDK Tęcza. Ze strony www.oskard.tychy.pl można pobrać regulaWK min turnieju i kartę zgłoszeniową. W Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Piłsudskiego 20, 19 – 20 października Otwarcie turnieju w sobotę o 9.00; początek niedzielnych rozgrywek o 10.00.

I TE DUŻE, I TE MAŁE.. ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS Klub Orion zaprasza dzieci w wieku od 7 12 lat do udziału w konkursie plastycznym którego tematem są zwierzęta. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania i wrażliwości dzieci na otaczający nas świat zwierząt, poszerzenie wiedzy na temat ich życia i problemów z nimi związanych oraz uświadomienie sobie odpowiedzialności za ich los. Technika prac jest dowolna, obowiązuje format A3. Klub Orion. Prace będą przyjmowane do 18 października. Wystawa pokonkursowa: 8-30 listopada

CUDAKI, POTWORY I INNE JESIENNE STWORY Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół. Regulamin konkursu dostępny w klubie. Klub Olimpia. Termin przyjmowania prac 15 października – 14 listopada.

WYSTAWA KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH SDK Tęcza. 16-17 listopada. Godziny otwarcia: sobota 9.00–16.00, niedziela 9.0015.30. Wstęp wolny!

FOTO: JAKUB CHEŁSTOWSKI

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI

Oskard 10 2013  

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard Październik 2013

Oskard 10 2013  

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard Październik 2013

Advertisement