Page 1


26 e jaargang Nummer 3, 2003 De “Eemlander” is een uitgave van W.S .V. Eemland en wordt verspreid onder haar leden . De “Eemlander” verschijnt vier maal per jaar.

INHOUD

W.S.V. Eemland Opgericht 2 februari 1952 Zuidereind 2, 3741 LG BA A R N Tel. 035 -5415735 Postbank : 611303 A BN A MRO : 468392726

Uw Voorzitter 4 K ampschap 5 Notulen A lgemene Vergadering 8 Uitnodiging najaarsledenvergadering 11 Het valt wel weer mee 14 Een proeve van vakbek waamheid 14 A ls een vis in het water 18 Het achterhoedegevecht 22 Wedstrijduitslagen 24 Wedstrijdperikelen 25 Voorjaarstocht 2003 naar Engeland 28 Een f ijne tocht naar Zeeland 32 Zomer 2003 36 Agenda Evenementencommissie 37 De Havenmeester 38 Met de Niña naar Pin Mill 39

COLOFON Ereleden P.M. Slingerla nd, A .G. Stef fens, A . A . va n Poppel en A . Wag ter- v.d. Bossche Bestuur Voorzitter Piet Sta lenhoef Noorderstraat 17, 3742 BA Baa rn tel. 035 -5412873 Secreta ris Niels Bijl August Ja nsenweg 18, 3742 R X Baa rn tel. 035 -5416335 Penningmeester Ha ns va n der Meer Pelmolenhof 9, 3833 K V L eusden tel. 033 - 4950062 A lgemeen Adjunct Henny va n de Brink Ta lma laa n 13, 3741 T X Baa rn tel. 035 -5420223 Havencommissa ris A rja n va n Ga rderen Mauvestraat 57, 3741 TM Baa rn tel. 035 -5422793 Havencontact Menno va n Moorselaa r Havencommissie Menno va n Moorselaa r A rja n va n Ga rderen Eddy de Ruy ter Cees va n Empelen Wedstrijdcommissie Gert de Recht J.H. Isingerf 21, 3766 HB Soest tel. 06 -12901470 Ha ns Va lkenburg Ha ns Donkelaa r Evenementencommissie Menno en Ma rja va n Moorselaa r R ia Beyer Ben en Hilde Ja nsen Red actie Redacteuren Fred Veld k a mp ( 0172 - 4 43076 ) veld k a mp.ma il @pla net.nl Ba s Osk a mp ( 035 -5424794) ba s @osk a mp.nl Adver tentiewer v ing John Goeken Za nd k a mp 207, 3828 GN Hoogla nd tel. 033 - 4803720 Verzending Willem Koelewijn Ypendael 2 - 8, 3743 AW Baa rn tel. 035 -5430193

E


Uw Voor zit ter

Het was het zomertje wel dit jaar, maar juist nu ik dit schrijf valt de regen met bakken uit de hemel en moet mij van het hart dat regen snel ver veelt. Geef mij de zon maar. Soms was het wel erg heftig maar een frisse duik gaf de nodige verkoeling. Het windje zat niet altijd mee, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben ontzettend genoten en leuke en minder leuke dingen meegemaakt.

D e E e ml a n d e r

Wat dacht u van de aanblik dat twee reeĂŤn ( bij het pontje van Langweer) zwemmend voor je boot het kanaal oversteken, de wal opklauteren en in het riet verdwijnen? Deze aanblik zullen wij (mijn vrouw heeft het ook gezien) niet snel vergeten. Minder leuk was dat wij, nadat wij drie dagen op vakantie waren, een telefoontje kregen dat er thuis was ingebroken en een aantal persoonlijke eigendommen van eigenaar ver wisseld waren. Eerst loeik waad geworden, daarna besloten dat wij onze vakantie niet laten verpesten en de nodige actie zullen ondernemen na terugkomst. In Friesland het grootste gedeelte van onze vakantie doorgebracht met als uitschieter Joure. Deze plaats was erg gezellig en heeft ook een uitstekende passantenhaven. Trouwens net voor de toegang naar Joure zijn een f link aantal vrije ligplaatsen in de natuur en niet al te druk, zeer aan te bevelen. In een adem daarbij genoemd is de buitenhaven van Lemmer. Deze haven heeft een nieuw havenkantoor met nieuwe sanitaire voorzieningen. Een lust voor het oog, zeer schoon, weliswaar niet goedkoop. Ver velend was dat in Lemmer ‘s nachts alle stekkers uit de walstroomvoorziening waren getrokken. Hier en daar waren er

E

ook koppelsnoertjes verdwenen. Menig watersporter liep hier van te balen. A ls laatste wil ik Urk niet vergeten, gezellige haven en havenmeester met een all-in prijs voor douche en walstroomvoorziening. U zult wel begrijpen dat deze zomer onze koelkast overuren heeft gemaakt. Tot zover een beknopt verhaal van onze vakantie en zoals u leest niet moeilijk om op te schrijven. Dus Eemlanders, grijp de pen en laat ons weten hoe Uw vakantie is verlopen. De redactie van de Eemlander is u er dankbaar voor en wij (de leden) zijn er nieuwsgierig naar. Nu genoeg over de vakantie en over naar het verenigingswerk. De bestuursvergaderingen zijn gepland en binnenkort worden de data voor diverse leuke en noodzakelijke bijeenkomsten via de Eemlander aan u doorgegeven. Het gaat over Uw vereniging waar U zo riant ligt en waar voor U veel zaken geregeld en georganiseerd worden. Kom op Eemlandleden, laat U van Uw beste kant zien en neem zoveel mogelijk deel aan hetgeen voor U georganiseerd is.Ik reken op U.

U Mag ik mij ff voorstellen ik ben JOOP het nieuwe lid van W.S.V. Eemland. Draag niets bij behalve dat er geen muizen op uw geliefde schip komen. Menno zorgt er voor dat ik te eten krijg. Zie u gauw op onze gezellige haven. (kopjes zijn gratis en vind ik errug lekker) O ja, heb ook een zusje en zal u aan haar voorstellen als u er bent. Groeten JOOP.

Uw voorzitter.

U 4

miaU W


Ondanks herhaalde oproepen is de Griffel ter ziele gegaan, althans in de vorm zoals u die gedurende een zeer lange Eemlander periode gewend was. Maar zo makkelijk laat de redactie een vaste rubriek niet tussen de vingers doorglippen. Daarom gaan wij iets nieuws introduceren, namelijk de GroepsGriffel. De wat……??? De GroepsGriffel…..!!! Het idee is heel simpel: De haven wordt in groepen ingedeeld, elke dwarssteiger is een groep, de boten met de kop op de steiger tegenover het clubhuis is een groep en de boten achter in de haven eveneens met de kop op de steiger, is ook een groep. Op die manier hebben we ongeveer 7 groepen, misschien niet van gelijke grootte, maar dat moet dan maar. De bedoeling is dat elke groep een presentatie maakt voor de Eemlander in een vorm die

volledig vrij is. Het kan zijn in de vorm van een paar mini-inter views, een geïntegreerd verhaal of een fotoverhaal om maar een paar voorbeelden te noemen. De bijdrage moet in ieder geval een groepsfoto bevatten. Gedacht wordt aan een bladzijde of 3-4 als richtlijn. Binnen een haven heb je diverse dwarsverbanden; iemand achter in de haven gaat op vakantie met oom Jan van steiger 3 of tante Jo van steiger 2 is de buur vrouw van iemand uit groep 1. Wat de mensen in onze definitie van groepen bindt is dat ze toevallig aan dezelfde steiger liggen en dat willen we nu graag eens geëtaleerd zien in een groepsbijdrage. Voor het meest originele verslag stelt het bestuur een prijs beschikbaar. Op deze manier zijn we binnen 2 jaar rond en is elke groep aan de beurt geweest. A ls een groep klaar is, mag deze een andere groep aanwijzen en een voortrekker daarin benoemen. De redactie heeft de eer om Piet Stalenhoef als eerste voortrekker uit te nodigen en met hem de ‘bewoners’ van ‘zijn’ steiger als eerste groep.

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Dank voor alle vakantieverhalen die u in deze Eemlander zult aantreffen. De bestemmingen waren weer gevarieerd. Geen Terra Nova verhaal deze keer, Corri en Willem Stein hebben een halfjaar rust ingelast en in Zuid-A frika over winterd. Neem gerust eens een kijkje op www.port-owen.co.za en kom ook tot de conclusie dat er slechtere lokaties zijn om te over winteren. De verzameling ‘korte verhalen’ uit eigen collectie is een beetje opgedroogd, maar we zullen eens goed zoeken of we er nog een paar kunnen opduikelen. Die heeft u dan te goed voor het komende winternummer, wat trouwens een veel beter seizoen is voor lekkere

zeeverhalen. In dat nummer zullen we u ook ver wennen met een interview met onze nieuwe voorzitter, en met een reisverslag van Gert de Recht door de jungle van Vietnam, maar zover is het nog niet. In dit nummer treft u een voorproefje van het winterprogramma aan, zoals de evenementencommissie die voor u samengesteld heeft. Komt u ook eens klaverjassen of sjoelen. U ziet, er is weer voldoende te doen in het clubhuis (en aan uw boot natuurlijk).

Kamps c hap

Ook wij ontkomen er niet aan om iets over de afgelopen zomer te vertellen. Wat een zomer…. en vooral, wat een zomer zonder boot…..geweldig, dat is pas echt genieten. Maar ja, niet getreurd, er zullen ook wel weer eens betere tijden aanbreken. Voor de schaatslief hebbers, ja ja, die hebben we genoeg binnen onze vereniging, is er ook hoop. In 1947, u weet wel, die nog mooiere zomer, werd gevolgd (of was het voorafgegaan) door een Elfstedentocht. Het weerkundige seizoensoverzicht, zoals u dat nu 2 jaar van ons gewend bent, willen we met het zomeroverzicht 2003 nu maar gaan afsluiten. A an elke rubriek komt eens een einde.

Veel leesplezier gewenst met deze Eemlander en veel inspiratie toegewenst. Sluitingsdatum kopij volgende Eemlander: 1 december 2003

Openingstijden Clubhuis Winterseizoen 2003-2004 Ingangsdatum, 26 oktober 2003 Openingstijden: Zaterdag Zondag Woensdag

12,00 tot 17,30 uur 13,00 tot 17,30 uur 10,30 tot 11,30 uur

(Koffiedrinken)

Gesloten: maandag 22 december tot en met 3 januari 2004 5

E


Advertenties

* Mariner BB motoren * Elektrische BB motoren * Watersportkleding en -schoeisel * International en Epifanes bootlakken * Navigatieverlichting en -apparatuur * Accessoires voor motor- en zeilboten * Rubberboten * Gidsen en kaarten voor de watersport �����������������������

* Tuigerij t/m 14 mm

WATERSPORTBEDRIJF ‘T VROUWEZAND HAVENWEG 15-17 - 3812 PR AMERSFOORT - TEL.: 033-4807828 EMAIL: VROUWEZAND@PLANET.NL


Advertenties

Uw adres voor:

Scheepstimmerwerk & Polyester Reparatie Adres: Zuidereind 4, 3741 LG BAARN Tel. Werkplaats: 035-5431311 Mobiel nr.: 06-51110284

Het gaat U voor de wind met HOPM A N SAILS Wij bieden U 30 jaar ervaring in het maken van zeilen en kunnen op afspraak bij U aan boord komen om U optimaal te adviseren. Of U brengt een bezoek aan onze zeilmakerij in Spakenburg. De koffie staat klaar! Wij werken met betrouwbare merken zoals o.a.: Dimension Polyant en Contender zeildoek, Profurl en Facnor rolreefinstallaties. Naast onze lage prijzen en hoge kwaliteit hebben wij diverse spectaculaire aanbiedingen. Reparaties binnen 5 dagen. 5 jaar garantie op stand en constructie van zeilen.

Jachtzeilen, cruising en racing Scherpe, ronde- en platbodems Spinnakers en Gennakers Sprayhoods en Bootkappen Dektenten Complete tuigage Zeilen voor eenheidsklasse

Computer ontwerp CAD/CAM Alle reparaties + wassen Bootkussens Watersportartikelen

Bel of

pe offer

r scher Fax voo

te!!!

Zeilmakerij Hopman bv, Westdijk 28, 3752 AE SPAKENBURG, tel: 033-2981990 fax: 033-2988070


Notulen algemene ledenvergadering

N otulen

gehouden op 9 april 2003 in de kantine van W.S.V. Eemland aan het Zuidereind 2 te Baarn. Bestuur

:

Marco Jansen Theo van Wijk Hans van der Meer Henny van den Brink Niels Bijl

(Voorzitter) (Havencommissaris) (Penningmeester) (Algemeen adjunct) (Secretaris)

Agenda: 1.

Opening voorzitter

2.

Ingekomen en uitgegane stukken

3.

Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2002

4.

Bestuursmededelingen

5.

Verslag van het bestuursbeleid De secretaris geeft een kort overzicht van de activiteiten welke het bestuur het afgelopen verenigingsjaar heeft ondernomen.

6.

Verslag van de financiĂŤle zaken. (financiĂŤle stukken lagen een week tevoren in het clubhuis ter inzage en worden tevens voor de vergadering uitgedeeld)

7.

Kascontrolecommissie A) Verslag van de kascontrolecommissie. B) Verkiezing kascontrolecommissie

D e E e ml a n d e r

Aftredend is R.J.A.D. van Dijk. Zittend in de commissie zijn A. Reumerman en H. Valkenburg. Staande de vergadering wordt een nieuw reserve commissielid gekozen. 8.

Verslag havencommissie De havencommissie doet verslag van de werkzaamheden van de afgelopen periode.

9.

Bestuursverkiezingen Aftredend en niet herkiesbaar is Marco Jansen Aftredend en niet herkiesbaar is Theo van Wijk Het bestuur stelt voor om in het bestuur te benoemen: Piet Stalenhoef en Arjan van Garderen. Tegenkandidaten worden opgeroepen zich schriftelijk te melden bij de secretaris van W.S.V. Eemland, Niels Bijl, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de vergadering

10. Rondvraag 11. Sluiting

1.

Opening vergadering De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet een ieder van harte welkom en verzoekt een ieder tijdens de vergadering niet te roken. Er wordt een minuut stilte in acht genomen omdat Bep van Rossum en Bert Cloo helaas zijn overleden. Na de minuut stilte geeft de voorzitter aan dat de volgende personen verhinderd zijn: Adri van Poppel, Guus Stalenhoef, Maria Verbeek, Andre Reumerman, Auke Douma, Koert Koster Sr., Gerard Hentenaar, Karel Remmerde, Wout Meulenkamp en John Goeken. Tevens stelt de voorzitter de vergadering voor de mogelijkheid tot het aanmelden voor de rondvraag. De volgende leden melden zich: Marco Jansen

E

8


2.

Ingekomen en uitgegane stukken Ingekomen en uitgegane stukken: Brief kascontrolecommissie aangaande kascontrole.

Brief van provincie Utrecht aangaande pacht.

Brief van voorzitter aan provincie Utrecht aangaande pacht.

3.

Notulen Notulen van de ledenvergadering van 24 oktober 2002 worden staande de vergadering goedgekeurd.

4.

Bestuursmededelingen

N otulen

Takel- en afspuitkosten Het bestuur heeft het besluit genomen de takel- en afspuitkosten apart te blijven berekenen.

Commissie vergadering Er is een commissievergadering met etentje gehouden. De redactie van de Eemlander heeft tijdens deze vergadering aangegeven dat meer kopij voor de Eemlander welkom is.

Evenementen commissie Jos van Raay treedt uit de evenementencommissie en het bestuur bedankt Jos voor zijn inzet en bijdrage. Ben en Hilde Jansen zijn toegetreden tot de evenementencommissie.

5.

Bestuursbeleid Het bestuur is het afgelopen halfjaar 5 keer bijeen geweest. Daarnaast is het dagelijks bestuur regelmatig bijeen geweest om urgente zaken te bespreken.

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Tevens heeft er een algemene commissie vergadering plaatsgevonden waarbij vier bestuursleden aanwezig waren. Tijdens de afgelopen periode zijn de volgende zaken aan de orde geweest: •

Standpuntbepaling aangaande milieuzaken. Ondanks geluiden in de media over een gerechtelijke dwaling m.b.t. koperhoudende antifouling blijft het bestuur bij de beslissing dat gebruik van koperhoudende antifouling op onze haven niet toegestaan is en verzoekt eenieder nogmaals zich aan dit beleid te conformeren.

Meerjaren begroting.

Onderhoudswerkzaamheden aan de opstallen. (Theo van Wijk zal e.e.a. toelichten) Voor de komende periode zal het bestuur haar aandacht richten op:

Strak beleid aangaande handhaving milieubeleid.

Extra aandacht voor het motiveren en stimuleren van het verenigingsleven. Voor de langere termijn periode zal het bestuur haar aandacht richten op:

6.

Kantine onderhoud en/of vergaande verbeteringen.

Investeringen lange termijn.

Verslag van de financiële zaken De financiële stukken waren een week voor de vergadering af te halen in het clubhuis aan het Zuidereind 2 te Baarn en worden voor de vergadering tevens uitgedeeld. Hans van der Meer geeft op een duidelijke wijze uitleg over de financiële stukken. Hij begint met de staat van baten en lasten en vervolgens de balans. Er is besloten geen voorzieningen op te nemen, de kosten zullen worden genomen als ze zich aandienen, desnoods zullen er dan leningen worden opgenomen. Hans Valkenburg vraagt hoe lang de bestaande hypotheken nog lopen, was de looptijd bij aanvang

9

E


tien jaar? De penningmeester komt hier tijdens de najaarsvergadering op terug.

N otulen

Vervolgens wordt de begroting voor 2003 doorgenomen, de aanwezige leden hebben geen vragen over deze begroting. De voorzitter vraagt de vergadering de begroting voor 2003 goed te keuren wat aansluitend unaniem gebeurt. De penningmeester ontvangt applaus voor verrichtte arbeid en presentatie van de stukken.

7.

a) Verslag van de kascontrolecommissie Dhr. R.J.A.D. van Dijk en Dhr. A. Reumerman hebben op 1 februari 2003 de kas en de boeken over 2002 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent het bestuur dĂŠcharge. Het bestuur bedankt de vergadering voor het verlenen van de dĂŠcharge. Aanbevelingen van de kascontrolecommissie: gezien het verschil huidige rente niveau op hypotheken en de bestaande hypotheek is het wellicht interessant oversluiting te overwegen mede gelet op de lange looptijd van het bestaande contract. De bestuurlijke aansprakelijkheid is bij het huidige assurantiekantoor moeilijk verzekerbaar, de kascontrolecommissie blijft echter van mening dat de leden van de vereniging de plicht, en het bestuur het recht heeft om de bestuurlijke aansprakelijkheid maximaal te reduceren.

b) Verkiezing kascontrolecommissie De heer A. Reumerman neemt voortijdig afscheid van de kascontrolecommissie. Hij wordt door het bestuur bedankt voor zijn werkzaamheden. Gelukkig is Dhr. R.J.A.D. van Dijk bereid om in de kascontrolecommissie te blijven. Nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt de heer H. Valkenburg. Als reserve lid wordt de heer H. Werkhoven benoemd.

D e E e ml a n d e r

Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inzet. De ledenvergadering is unaniem akkoord met de bevindingen van de kascontrolecommissie, de voorgestelde aanbevelingen zijn door het bestuur overgenomen en reeds in behandeling genomen.

8.

Verslag havencommissie T. van Wijk geeft zijn eenduidige verslag van de havencommissie werkzaamheden. Gedane Werkzaamheden -

Dak van de Ark

-

Vloerbedekking kantine Nieuwe werkzaamheden

-

Storten granulaat na het takelen

-

Afspuiten van de steigers Theo geeft nogmaals aan dat er na 1 april niet meer geschuurd dient te worden. De voorzitter deelt mee dat de pacht weliswaar is verhoogd, maar dat er wel gebaggerd gaat worden. Wanneer is nog niet geheel duidelijk omdat de provincie nog niet weet waar de baggerspecie heen kan. Er zal waarschijnlijk worden begonnen in het najaar van 2003.

9.

Bestuursverkiezingen Theo van Wijk en Marco Jansen gaan het bestuur verlaten. Het bestuur stelt Arjan van Garderen en Piet Stalenhoef voor als bestuurskandidaten.

E

10


De vergadering steunt het bestuur en de nieuwe kandidaten en stemmen unaniem voor. Joop Hoogendoorn neemt als oud-voorzitter afscheid van twee commissieleden en twee bestuursleden, te weten: Piet Stalenhoef neemt afscheid van de evenementencommissie en krijgt daarvoor een milieu-aanmoedigingsprijs en een sapje voor Wil omdat ze Piet steunt als bestuurder. Marco Jansen heeft afstand gecreëerd door een grotere boot aan te schaffen en daarmee te verhuizen naar Lelystad. Hij krijgt een zak kostbare Eemlandlucht mee en ook een lekker “frisje”. Theo van Wijk; neemt afscheid van het bestuur hetgeen Joop niet erg vindt. Theo is zijn gewicht in goud waard zowel voor als achter de bestuurstafel. Theo ontvangt ook een lekker “sapje”.

Uitnodiging

Jos van Raay wordt door Joop bedankt voor zijn inzet en krijgt een lekker “frisje”.

Marco overhandigt het nieuwe bestuur een “sapje” om de aankomende bestuursvergaderingen soepel te laten verlopen.

10.

Rondvraag M. Jansen

11.

Marco vraagt aandacht voor een nog te organiseren digitale navigatie avond. Er is veel interesse, nadere info volgt nog.

Sluiting Marco Jansen bedankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en sluit om 21:13 de vergadering.

Uitnodiging najaarsledenvergadering

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Aan de leden, deelnemers en begunstigers van W.S.V. Eemland. Hiermee hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 23 oktober 2003 om 20:00 in de kantine van onze vereniging W.S.V. Eemland. Het bestuur verzoekt u vriendelijk gedurende de vergadering, inclusief de pauze, niet te roken. Agenda 1. Opening voorzitter 2.

Ingekomen en uitgegane stukken

3.

Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 9 april 2003

4.

Bestuursmededelingen

5.

Verslag havencommissie De havencommissie doet verslag van de werkzaamheden van de afgelopen periode

6.

Verslag van de financiële zaken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Het bestuur hoopt op ieders aanwezigheid. Namens het bestuur, Niels Bijl (secretaris) Baarn, augustus 2003

11

E


Advertenties


Advertenties

��� �� ���

���������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ������ � ������ ���� ������� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ���� ������ ���������� ������������������ ��� ����� � ����� ��� �������� ������� ������������������ ���������� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

����������������

������� ���� ��� ���� �� ��� ���������� ������������� ������� ���� ����� �������������� ���� ������ ��� �������� ��� ����� ����� ��� ����������������� �� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������������������

��������������������������� �������������������������������

��� ����������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ��������� ���� ���� ����� ������� � ���������� �������� ���� ���������� �������������� ��� ������������� �� ��������� ���������������� ���� �������������������������������������� ���������� ��� ��������� ���� ���� ����� �������� ������� ��� �����������������������������������������������

�������������������� ����������������� ��������������������������������������


Valt wel weer mee

Het valt wel weer mee ! Dit is niet de plaats om al te veel uit te wijden over persoonlijke perikelen. Maar het gaat elke week weer iets vooruit. De vele bekenden die mij al weer geregeld op de haven hebben gezien, weten er inmiddels alles vanaf, en de andere leden weten waarschijnlijk niet eens wie ik ben. Ik wil echter een ieder bedanken voor de vele kaarten met goede wensen die mij te beurt vielen, vooral dat grote A4 formaat met de vele handtekeningen was een echte “opbeurder”. Het is wel een vreemd gebeuren als je merkt dat een complete zomer aan je voorbij gaat, en dan ook nog

een van de mooiste van de afgelopen jaren. Maar ik heb eens berekend hoe vaak ik, in de ruim dertig jaar dat ik aan de Eem lig, de rivier ben op- en afgevaren. Dat loopt in de duizenden, dus eens een jaartje niet, is dan ook wel weer te dragen. Er was trouwens ook nog een hardnekkig probleem met de oliepomp van mijn diesel. De ene keer gaf hij voldoende druk, maar een andere keer liet hij het af weten. En onzekerheid over de voortstuwing is een onaangename factor. Inmiddels heb ik in Harder wijk een gereviseerde pomp kunnen inruilen voor mijn oud exemplaar, en het

functioneert tot grote tevredenheid weer goed. Omdat dit echter een Watersportblad is, moet er natuurlijk wel iets “waterigs“ vermeld worden, vandaar dit verhaal van al weer heel lang geleden, van een Goeken die ook met een boot te maken had, alleen was het niet zijn eigendom. Hij heeft alle facetten van de toenmalige scheepvaart meegemaakt, van af de koffen en boeiers, tot de klippers en barken, en uiteindelijk de stalen stoomschepen. Het was kennelijk geen ongezond beroep, want hij is zesentachtig jaar geworden. John Goeken

Een proeve van bekwaamheid. D e E e ml a n d e r

1859 was het geboortejaar van mijn over-oud-oom Johannes Goeken te Noordbroek. Nadat hij als jongen van veertien jaar op een boeier was komen te varen, mocht hij zich op vijfentwintig jarige leeftijd, Schipper Buitengaats noemen. Als zodanig staat hij bij zijn huwelijk in 1882 ook ingeschreven bij de burgerlijke stand van Appingedam. Het aantal grote twee- en driemast klippers en barken, die de Delftzijlse haven vulde, was steeds groter geworden, ze voeren op Noord- en Zuid-Amerika, en St. Petersburg. Het ging wel ten koste van de kleine schippers, met geringer laadvermogen. Wilde hij in een soortgelijke hoedanigheid blijven varen, dan moest er echter een examen worden afgelegd. Dit is zijn verslag van die dag.

Ik kwam voor de tafel te staan, waar mijn examinator achter gezeten was.

Toen hij opkeek, zag ik een donker gezicht met z ware witte wenkbrauwen en het verweerde gezicht dat alleen een zeeman kan hebben.

Hij glimlachte. “Het gebeurt niet vaak meer dat er nog iemand komt voor het examen ʻGrote Z eilvaart’, maar ik doe het graag, weet je.”

Daarna begon hij vragen te stellen ; het soort schepen, hun tuigage, de bijbehorende benamingen, het neernemen van stengen en ra’s, alle bijbehorende onderdelen die aan de fokkemast bevestigd waren. Het kostte me geen moeite, het leek meer op een gesprek dan op een ondervraging.

Toen vervolgde hij, “Weet U welke handelingen er met het tuig van een volgetuigd driemast schip moeten gebeuren, wanneer U overstag wilt gaan.“

E

14


geen kinken voor de blokken komen wanneer de ra’s snel rondlopen.“

“Ja, en...? ” “Er moet een kapitein zijn die op het juiste ogenblik zijn bevelen geeft.“ Hij keek op zijn horloge ; “We hebben nog net tijd voor een andere kwestie.”

“Stel eens dat het z waar stormweer is. Het schip ligt bijgedraaid onder klein zeil, maar ver weg is vooruit, een z warte streep te zien, een rotskust. Z o kom je dus aan lagerwal en het is onmogelijk om door de wind te gaan, wat moet er dan gebeuren ? ”

Een Proeve van...

“Het schip moet een goed bestuurbare vaart lopen. De brassen moeten zo opgeschoten liggen dat er

“Rondhalzen.“

“Ja, wat voor zeilen voert het schip terwijl het bijgedraaid ligt ? ”

“Voorstagzeil, ondermarsels en de bezaan, meestal met de nok dicht gegeid.“ “Goed en hoe gaat U nu rondhalzen? “

“Eerst de bezaan helemaal dicht geien, dan word het roer te loevert aan boord gelegd om het schip af te laten vallen.“

“Nog iets anders ? “

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

“Olie storten te loevert, achterop.“

“Als het nu af gaat vallen worden de ra’s langzaam vierkant gebrast, de achtertoppen het eerst, de nog losliggende schoot van het voorstagzeil wordt stijf aangehaald en vastgezet.

Naarmate het schip meer voor de wind is komen te liggen, worden de ra’s mee gebrast, totdat de wind van achteren aan de andere zijde inkomt, dan worden de ra’s over die zijde weer bij de wind gebrast,

dan wordt de bezaan weer bijgezet, en laat je het schip langzaam oploeven, en natuurlijk olie storten.“

“En dan ? “

Nog meer, er was niets meer, was dit een soort strikvraag ?

Maar ineens begreep ik het antwoord dat hij kennelijk verwachtte. “Dan, kapitein“, zei ik, “dan is het schoot an voor alle hens.“

Er klonk applaus van de toehoorders, maar voor de kapitein en mijzelf was het een bijna plechtig moment.

“Dat is varen”, zei hij, terwijl hij opstond en mij een hand gaf. Ik kreeg een groen boekje in mijn handen.

Diploma derde stuurman Grote Z eilvaart.

15

E


Advertenties


Advertenties


D e E e ml a n d e r

Als een Vis

A ls een vis in het water. Op zaterdag 28 juni verzamelden zich bemanningen en schippers van 17 schepen rondom het clubgebouw van W.S.V. Eemland. Hans Valkenburg, lid van de wedstrijdcommissie, gaf de laatste instructies voor de wedstrijdvaarders en wenste ook de toer vaarders veel plezier op hun Blauwe-Wimpeltocht naar Uitdam. Opvallendste deelnemer was toch wel Kees Hoeve die aangemonsterd was bij de Joyce van Gerrit Gelderblom, zijn vrouw en zijn hond, want Kees was de vorige avond teruggekeerd van een zeiltocht met Willem Mutze naar Schotland. Voor de wedstrijdvaarders stonden twee wedstrijden op de rol, op zaterdag heen, op zondag weer terug en net als bij de Tour de France werden de gezeilde tijden onder handicap bij elkaar geteld. Leo Wever had diep in de buidel getast om Joop en Ed over te halen om gedrieën de strijd aan te binden met de veel te hoge handicap van de Espadon, de Friendship van Leo en Wil. A ls enig schip gaven we de spi op. Verbazingwekkend dat daar wat meesmuilend om gelachen werd, want op zo’n tocht maakt de spi altijd het grote verschil. Wellicht dachten de andere schippers dat de wind uit de verkeerde richting k wam? A lleen maar gekeken of de drank voorraad op peil was, in plaats van Teletekst te raadplegen? Gerard Hentenaar schoot het gezelschap over de startlijn bij de E5 en aan de wind gingen de schepen op weg. De Espadon had het ondanks de eerste startpositie moeilijk dit eerste stuk en kon de Santana van Cees en het Waere van Hans nauwelijks bijbenen. Door geconcentreerd de slagen te maken werd de schade beperkt tot enkele minuten achterstand. John Willemse en Christa weerden zich kranig, alleen had de Tweety in vlagen te veel zeil op en verloor steeds meer terrein op de Espadon. In het kruisrak naar Pampus veranderde er niet veel in de volgorde, alleen liep

E

John Willemse en Christa weerden zich kranig ( foto’s: Ben Jansen) de achterstand op de kopgroep behoorlijk op. Van de schepen in het achter veld zagen we niet veel omdat we vooral naar voren keken. Na Pampus ging de spi er op. Door alle lijnen in en om de kuip waren we vergeten de neerhouder op de boom te zetten. De kop van de boom wees gevaarlijk richting toplicht. Eddy rende onmiddellijk het voordek op en gooide al zijn gewicht op de kop van de boom en hield hem krampachtig naar beneden. A l reachend werd de achterstand op de kopgroep snel minder en werden Eddy’s armen langer. Deze situatie had als groot voordeel dat Ed z’n mond eens dicht hield en af en toe om hulp kreunde. Leo en ik konden Eddy echter niet zo goed horen. Wat een kick als je de snelheid tot boven de 7.5 knopen ziet oplopen. De Espadon was als een vis in het water. Bij de PH-boei hadden we Hans, Cees en een buiten mededinging meevarende Stringer strak in het vizier en kon Ed weer in de kuip komen voor het laatste kruisrak naar de MZ7. We finishten als vierde en dankzij het spinakerrak en de goede slagen op het randmeer was de achterstand op de koplopers de volgende dag te overbruggen. A ls de wind ons goedgezind zou zijn, zat er een kans in om winnaar te

18

worden. Een prima uitgangspositie voor de volgende dag. Eerst werd er schoon schip gemaakt en ontpopte Leo zich als een echte gastheer. Drank en hapjes k wamen tevoorschijn. Ter wijl we genoten van de versnaperingen en het prachtige weer k wamen de overige vermoeide Eemlanders een voor een binnen.

Intussen werd uit het moederschip van Gerard ruim 40 kilo vis getild en de nodige hoeveelheid drank, brood en kruidenboter. De zwager van Gerard installeerde een enorme braadbak en na korte tijd zaten alle Eemlanders aan de rode poon, de wijting en de schol met tussendoor een slokje witte wijn. De stemming zat er goed in. Ver volgens uitgebuikt bij Leo onder het genot van een schipperskoffie en toen…… naar de kroeg van de nabij liggende camping. De muziekkeuze was niet van invloed op de stemming van de


De volgende ochtend scheen een enthousiast zonnetje en stond er een variabele wind uit richtingen tussen N en O. Helaas bleef het beloofde ontbijt-op-bed uit. Rond half tien vertrokken de Eemlanders uit de haven richting MZ7, de startpositie voor de terugtocht. Gerard en Dien gaven het startsein,

waarna alle schepen richting de PH-boei dobberden. Dankzij de spi lag de Espadon van meet af aan aan kop. Vanaf de PH-boei zakte de wind af en toe helemaal in. Het was een heidens werk om nog een paar tienden snelheid uit het schip te persen. Achter ons wisselden John, Cees en Hans stuivertje. De Fox van Hans van Donkelaar zeilde steeds verder naar voren. In dit lichte weer was de Tweety toch de snelste achter de Espadon. Na Pampus moest de spi er even af, om in de vaargeul weer gehesen te worden en er reachend nog drie knopen uit werden geperst. Via de marifoon hoorden we dat de wedstrijd zou worden ingekort tot bij het eiland de Schelp. Toen wij echter onder de Hollandsebrug door waren, bleek Gerard halverwege Huizen te liggen. Wat een ellende dat laatste stuk. Te weinig wind uit ver velende richtingen en het achter veld dat steeds dichterbij k wam. Rond k wart over twee wisten we de finish als eerste te passeren. Onmiddellijk de motor gestart en op weg naar Eemland. Daar schoon schip gemaakt en wachten op de uitslag. Gert de Recht telde alles op en af , waarna Hans de uitslagen bekend maakte. Leo mocht trots de eerste prijs in ontvangst nemen, slechts zes minuten voorsprong op John Willemse. Hans Valkenburg bedankte alle deelnemers en m.n.

19

het startschip en haar bemanning. De wedstrijdcommissie kan gelet op de stemming, het aantal deelnemers en het weer terug kijken op een voortreffelijk evenement. Joop Hoogendoorn.

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Eemlanders die er fanatiek op los dansten. Ikzelf vind dat ik beter kan zeilen, en stond stomverbaasd van de capriolen van mijn medezeilers. Volgens mij bestaan er pilletjes tegen dergelijke onwillekeurige bewegingen. Het hoogtepunt van de avond was het optreden van drie zangeressen uit Rotterdam wier naam ik niet kon verstaan in de enorme geluidsoverlast, maar ze hebben een half uur gezongen. Intussen werd er nauwelijks meer gedanst door de eemlandheren, zij staarden gedurende dit optreden van de goed gevormde jongedames naar zaken die voor de meesten al lang achter hen liggen. Na middernacht zocht ik de kooi op. De achterkajuit van Leo biedt een ruime slaapplaats. A lleen Leo was vergeten te zeggen dat dit zijn captainshut was. Toen hij even later aan boord k wam, was zijn plek bezet. A ls een groot gastheer nam Leo genoegen met een langsbank en viel er een diepe rust over de jachthaven.

Als een Vis

In Uitdam f inishten we als vierde...

...thuis mocht Leo trots de eerste prijs in ont vangst nemen. E


Advertenties

JACHTWERF DE WATERMOLEN VOOR ALLE WATERSPORTBENODIGDHEDEN DEALER VAN: * DE IJSSEL VERFPRODUCTEN

* VETUS

* EPIFANES

* A.S.A. (ELECTRA)

* INTERNATIONAL

* BELSHIP

* VC PRODUCTEN

* LANKHORST

* OWATROL

* GIMEG

* TOUWEN TEERPRODUCTEN

* PLASTIMO

* ANWB WATERKAARTEN

� NU OOK MET 12 TONS KRAAN � ZOMER- EN WINTERSTALLING JACHTWERF

DE WATERMOLEN EIG. FRANK KELDER EEMWEG 74 3755 LD BAARN TELEFOON: 035 - 5417886


Advertenties


R

Voor het eerst dat wij als gezin meededen aan een wedstrijd. In dit verband wil ik onze zoon Milan (9 jaar) in het bijzonder noemen als jongste deelnemer van het totale deelnemersveld. Helaas waren er geen andere kinderen die deelnamen. Milan heeft ons af en toe afgelost en het roer ter hand genomen. Ook voor de navigatie was hij onmisbaar. De zenuwen waren merk- en voelbaar. A l op de Eem moest er eerst geplast worden om de ergste zenuwspanningen rond de blaas weg te nemen. Ver volgens het Eemmeer op en zeilen hijsen. Hier ging het al fout, een zeillat k wam onder de verstaging vast te zitten. Het zeil leek behoorlijk vast te zitten. Toen de zenuwen eenmaal een beetje de kop ingedrukt waren k wam hij toch spoedig los. Uiteindelijk stonden de zeilen er goed bij en werd het startsein en de start de volgende hindernis om te nemen. Deze verliep mijns inziens uitzonderlijk goed. Zonder de luxe van een aftelhorloge of GPS-tijd etc. passeerden wij de startlijn weldra na het startsein. We lagen direct in het voorste veld. De snellere boten k wamen redelijk snel op ons inlopen. Bij het ronden van de eerste boei werd het behoorlijk dringen en werd ons letterlijk de loef afgestoken door Gert de Recht. De vaart was er uit en de Frog lag ver velend langszij aan stuurboord waardoor het gevoel van ingesloten en stuurloos zijn zich al snel van ons meester maakte. De boten waar Joop het in zijn artikel over had namen vanaf dat moment snel afstand. Het leek wel alsof we stil lagen. Ver volgens stoof de Miss Monneypenny voorbij, een snelle mooie boot waar van ik toen nog niet wist dat zij ook deelnamen. Omdat zij niet reglementair gestart waren kregen zij strafpunten. Tot aan Huizen was het niet echt prettig zeilen met weinig wind die vooral uit een verkeerde hoek k wam. We werden regelrecht naar de dijk geduwd leek het wel. Gelukkig waren wij niet de enige met dit probleem, andere deelnemers en zeilboten overk wam het zelfde. Nu werd het een strijd tussen de achterhoede bestaande uit onze Halley, de Frog, de Joyce en Moai Weer. Wij hebben dat althans zo er varen. In ieder geval dienden zij als referentiekader voor ons. Ter hoogte van Huizen/A lmere trok de wind goed aan. Het werd veel kruisen en op deze rakken gebeurde het dat de Frog en de Halley elkaar regelmatig tegenk wamen. Fedde bleef op een constante doch veilige afstand van ons. De Joyce hielden we goed in de gaten want het leek of Gerrit en Kees op ons inliepen. Wij besloten vanwege onze geringere diepgang langere

slagen te maken. Dit werd in eerste instantie beloond, maar later toch streng afgestraft. Ter hoogte van Oud Valkeveen besloot ik het te wagen om tot aan de rood-witte boeien te varen. Uit er varing weet ik dat je dit ter hoogte van A lmere niet moet doen. Zodra je de denkbeeldige dieptelijn voorbij gaat dan loop je aan de grond. Ik gokte er op dat dat hier niet zo was. We hadden behoorlijk wat wind en de boot liep lekker. Op het moment dat we de slag ter hoogte van een rood witte boei maakten raakten we de grond. We lagen goed vast. Gelukkig was het een af landige wind. Door met zijn allen aan een kant te hangen werden we toch nog het meer opgeblazen. Trots dat we dit er zo goed vanaf hadden gebracht hadden we wel kostbare tijd verloren. De Frog kruiste een eind verder ons voorbij. Met waarschijnlijk een minuut verlies ver volgden we onze weg. De Frog kon niet meer als referentiekader optreden. Nu werd het de Joyce. De eerder er varen trots maakte plaats voor spijt: Waarom was het nou nodig om juist in een wedstrijd die rand op te zoeken!?

E

Ac hterhoedegevec ht

Wat schreef Joop toch een leuk artikel over de Oranje Blauwe wimpel. Hij bespreekt enkel die paar “bootjes� die al vanaf de start meteen ver aan kop lagen. Toch deden er meer boten mee Joop! Terecht overigens dat je daar niets over kunt vertellen want jullie hadden ze immers al snel achter je gelaten. Hieronder volgt het verslag van een achterhoede gevecht.

A

C

H

D e E e ml a n d e r

T

Ver volgens passeerden we de Hollandse Brug (wat heb ik een hekel aan die bruggen). Op weg naar Pampus. Om Pampus te ronden besloten wij eerst aan de wind, richting Flevoland te varen. Op een gegeven moment zien wij achter ons dat de Joyce een andere manoeuvre maakt. Twijfel komt in mij op. Is dit wel slim wat we aan het doen zijn? Op het moment dat wij de slag richting Pampus maken zien wij de Frog aan de andere kant van Pampus te voorschijn komen. Zij zijn begonnen aan het lange stuk richting de PH-boei. Op het moment dat wij Pampus gerond hebben weet ik dat wij van de Joyce niets meer te vrezen hebben. Ook Fedde met zijn Moai Weer heb ik dan al een tijdje niet meer gezien. Ook wij gaan voor de wind, richting de PH boei. Maar waar ligt dat ding nou precies? A l die stoere gozers in het voorhoedegevecht hebben dat ding natuurlijk lekker in hun GPS gezet. Wij gebruiken het kompas en de kaart en de ingebouwde radar in onze hoofden. Milan had daags daar voor de eerste prijs gewonnen in een planten-k week wedstrijd welke gehouden werd onder groep 6 van de Baarnse scholieren. Behalve een k weekkastje kreeg hij ook een kompas. Om dit te winnen had hij echt de mooiste begonia gek weekt die je je maar voor kon stellen. Samen navigeerden we er op los. Met de Frog die steeds dichter in ons bereik k wam, hadden we ons referentiekader weer terug. Maar wat nu weer, de Frog maakte opeens een slag naar links. Voor mijn gevoel kon daar de PH niet liggen. Zouden zij een GPS hebben, letten ze niet goed op of staat de wind daar anders? Met veel twijfel besluiten we toch onze eigen koers te varen die uiteindelijk de juiste blijkt te zijn. Ook de Frog schijnt zich later te bedenken dat die boei ergens anders ligt, ze maken weer een slag terug. Dit leverde ons uiteindelijk weer hoop op een spannende eind-

E

22


O

D

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

E

Vreemd genoeg lees ik in het artikel van Joop niet alles wat er tijdens het eten gebeurde. Naarmate de tijd vorderde bleek er een drietal mannen in de kan. En ja, Joop was één van die drie. Ook hier speelden wij weer een achterhoede gevecht. A l hoewel de achterhoede hier veel groter was dan tijdens het zeilen. Eddy, Joop en Leo lagen continu in gegiechel over elkaar heen te rollen. Ze waren met ruime voorsprong en een handicap van 120 aan de wijn geslagen. K ijk de omslag er maar op na.

uitmaakte. Hij dreigde gewoon mijn boot te zullen rammen, en maar lachen met die peuk tussen zijn lippen. Ik waarschuwde hem nog wel even voor mijn giek. A ldoende was het met deze uiterst geringe wind toch nog vermakelijk. Vermakelijker des te meer toen wij Gert f link voorbij liepen en hij werkelijk alle zeilen bij moest zetten om ons bij te houden. Voor het bewijs ver wijs ik u graag naar de voorkant van de omslag. Deze foto is genomen halver wege Pampus en Gert ligt achter. Uiteindelijk loopt hij toch weer in. We spreken af om Miss Monneypenny, die weer binnen ons bereik komt, de wind uit de zeilen te nemen. Het lukt Gert nog redelijk om dit te realiseren tot ergernis van Rob Hovius. Gert gebaart waar ik nou blijf om hem bij te staan in onze snode plannen. Het lukt me niet om voldoende dichtbij te komen. Uiteindelijk wordt er besloten dat de baan wordt ingekort tot de Schelp. Ik leef op want ik heb het idee dat we ten opzichte van de rest van het veld goed liggen. Inmiddels hebben de Frog en de Joyce de strijd opgegeven. Voorbij Pampus trekt de wind weer aan. We blijven redelijk bij. Weer onder die rotbrug door met die irritante speedboten waardoor we alle kanten opgerold worden. Eenmaal onder de brug door zien we geen finishschip bij de Schelp. Waar die dan wel ligt is een raadsel. Goed de Extension volgen, Gert zal het wel weten. Dan slaat het noodlot toe. We liggen wat te dobberen ter hoogte van de Schelp. Langzaam loop ik op de Extension in. Opeens gaat Gert er als een speer vandoor. Het duurt @#$!* (heel veel gevloek) lang voordat wij die wind te pakken krijgen. Een paar honderd meter voor de finish, die voorbij Oud Valkeveen blijkt te liggen, is Gert er zo hard vandoor gegaan dat ik er echt een kater aan over hou. Die verdraaide windstilte.

Ac hterhoedegevec ht

H

strijd. Nog op redelijk ruime afstand ronden zij de boei en gaan aan de wind richting Uitdam. Op het moment dat wij de boei ronden hebben we een lekkere aandewindse koers. Ook nu weer hebben wij het vermoeden dat de Frog de koers een beetje k wijt is. Ter wijl wij de haven en de camping vanuit de verte kunnen zien lijkt de Frog richting Marken te gaan koersen. Wederom twijfel en dus pakken we de verrekijker erbij. Nu zien we ook het finishschip liggen. De twijfel is weggenomen. De zenuwen van eerder die ochtend komen weer terug. De Frog vaart een stuk voorbij de aanlooproute van het startschip. Ik maak de slag eerder, in de hoop eerder te kunnen finishen. Ik merk dan al gauw dat ik te snel de slag gemaakt heb. Ik kom net niet mooi uit en moet vlak voor de finish toch nog een extra kostbaar slagje maken. Op dat moment is de Frog de lijn al gepasseerd. We varen ver volgens de haven binnen waar we ons ver volgens opmaken voor het avondmaal. Veel, heel veel vis. En dat voor iemand die niet zo van vis houdt. Toch heb ik er twee genuttigd en voor een leek op het gebied van vis moet ik zeggen dat ik ze zeer goed van smaak vond. Vers en kundig gefrituurd.

Zo spectaculair als de start de dag daar voor was, zo traag verliep ‘ie de tweede dag. Er was nauwelijks wind. Het werd nu een tweestrijd tussen voornamelijk de Extension en de Halley. Hoe vaak heb ik Gert niet horen zeggen dat hij tijdens het voorbijlopen mij definitief achter zich zou laten. Ook de Miss Monneypenny deed in het begin mee aan onze strijd. Zodra Gert merkte dat wij hem weer voorbij liepen (met deze wind “accelereert” onze boot wat beter) gooide hij als een kleuter zijn roer om om ons de pas af te snijden. Of als hij langszij lag duwde hij zijn bak gewoon tegen die van ons aan. Hij zal wel gedacht hebben dat een kapotte scepter meer of minder hem niet meer

Om toch nog op tijd voor de brug en de einduitslag te zijn zetten we iets voorbij Huizen de motor aan. Tot slot zijn we nog een half uurtje met zijn allen bij elkaar. Hans deed ons nog de bemoedigende complimenten tijdens de vermelding van de uitslag. Het veld lag qua tijd redelijk dicht bij elkaar. Wij keken terug op een geslaagd weekend. Voortaan wil ik een extra handicap voor het ontbreken van een GPS, dieptemeter, nieuwe zeilen en genua. A ls hier geen rekening mee wordt gehouden doe ik nooit meer mee -;).

E

Milan was blij even van boord te zijn. We konden een balletje werpen en wat schetst mijn verbazing, Eddy komt zonder te waggelen een balletje meewerpen. Echte zeemansbenen waarschijnlijk. Ver volgens maken wij een wandelingetje naar het dorp. Ter wijl de oudere jeugd zich in het Uitdammer nachtleven stort gaan wij ons ten ruste leggen. A ls we een week later waren geweest dan hadden we het nog bijna mee kunnen maken dat een gebouw op de camping door een gasexplosie in de lucht vloog.

Zo zie je maar weer, ook in de achterhoede is het spannend. Bas, Geneviève en Milan Oskamp, Halley

23

E


Uit slagen

D e E e ml a n d e r

Oranje Blauwe Wimpel uur

min.

sec.

CORR.

SW

Wever.Leo

Espadon

8

3

45

102,60

Willemse.John

Tweety

8

26

51

103,60

Valkenburg.Hans

“T Waere

8

10

33

99,10

Recht.de.Gert

Extension

9

4

45

109,20

Empelen.v.Cees

Tweety

8

11

15

98,00

Donkelaar.van.Hans

Vixen

8

57

30

107,00

Oskamp.Bas

Halley

9

44

36

112,00

Hovius. Rob

Miss Moneypen.

8

39

8

Brink.v.d.Henny

Frog

5

4

40

112,00

Gelderblom. Gerrit

Joyce

5

35

5

116,00

Dijk.van.Fedde

Moai Weer

5

48

40

113,00

98,00

� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ������ �����

� ��

����������������

�����

�����������

�����

��������������

�������

���������������

�����

�������������

���������

��������������

�� �� ���� �����

� � �

�������������

������

��������������

����

���������������

��������

���������

�������

�����������

�������

���������������

��������

� � � �� �

� � � � � � � �

�����������

����������

������

������������

������

� �

��������������

E

�� � �

���������

24

� �� � � �

�� �� �� �� �� ��

� �

� � � �

� �

� ��

� �

�� ��

� � � �

�� � � � � � � � � �

� ���

����������

� � �

����������������� ����� ��������� �����

� �� � � � �

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

2,5


uur

min.

sec.

UITSLAG

sec

8

3

16

1

29025

28996

8

9

14

2

30411

8

15

0

3

8

18

51

8

21

8

minuut

seconde

8

3

16

29354

8

9

14

29433

29700

8

15

0

4

32685

29931

8

18

51

17

5

29475

30076

8

21

17

22

20

6

32250

30140

8

22

20

8

41

58

7

35076

31317

8

41

58

8

49

44

8

31148

31783

8

49

44

4

32

1

dnf

18280

16321

4

32

1

4

48

52

dnf

20105

17331

4

48

52

5

8

33

dnf

20920

18513

5

8

33

Zo, de strijd is gestreden. Het wedstrijdzeilseizoen 2003 zit er weer op. Het was een perfecte happening. Mooi weer, meestal een lekker windje en een redelijk aantal deelnemers. Laat ik maar beginnen met de slotavond. 11 boten en een goede wind. Door het feestje achteraf moesten we echter eerder starten. Dus om 17.30 uur door de brug. Dat gaf nog wel wat organisatorische problemen, maar zoals altijd werden deze soepel opgelost. Het gebeurde eigenlijk allemaal in de laatste minuten. Theo van Wijk en Hans van Donkelaar lagen al ruimschoots voor, maar Hans Valkenburg en Cees van Empelen lagen respectievelijk op de tweede en derde plaats. Maar ja, een boei aan de goede kant ronden, dat zat er dus niet in. Daardoor schoven ze naar de vierde en vijfde plek.

John en ondergetekende konden hier prima van profiteren. Wat er zich in de achterhoede afspeelde heb ik helaas niet kunnen constateren. Bij thuiskomst was het zoals gewoonlijk weer prima verzorgd (Menno bedankt). De bekende tafels met een lekker hapje en prijzen stonden weer klaar. Onze voorzitter, maar in deze de sponsor van onze YA M A H A cup, had weer voor eenieder een opbeurend woordje. En de prijzen waren, ondanks de recessie, groots. De eerste prijs, een GPS, ging naar onze overall winnaar en medewedstrijdcommissielid Hans van Donkelaar. Hans, proficiat! De tweede en derde prijs ging respectievelijk naar Theo van Wijk en Cees van Empelen. Voor de rest van de uitslag ver wijs ik naar het schema elders in dit nummer. Er zijn nog een aantal prijzen in mijn bezit. Rob, Joris, Paul en Gerrit meld je even bij mij.

25

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Dinsdagavondwedstrijden YA M A H A Cup 2003

uur

Wedstrijdp erikelen

Dinsdagavondwedstrijden

Piet Stalenhoef, ik hoop dat wij je volgend jaar weer tot onze enige sponsor, maar daardoor wel de hoofdsponsor ( YA M A H A), kunnen rekenen en bedankt voor je prachtige woorden. Dit seizoen heeft bij mij een gevoel van voldoening achter gelaten. De bijzonderheden in elke wedstrijd (de onderlinge strijd, de trubbels enz. enz.), ik ben ze allemaal vergeten, maar dat komt omdat ik me aan het voorbereiden op de volgende uitdaging. Lekker vijf weken trekken in het Verre Oosten (met de rugzak). Ben helaas al weer terug als dit nummer verschijnt. Net zoals de Noordzeetocht die op 5 september gehouden wordt. Maar de Hoorntocht ligt dan nog in het verschiet. Zie hier voor de poster in het clubgebouw. Dus HOOR NTOCHT op 20 en 21 september. Wedstrijdcommissie Gert de Recht/ Extension

E


Advertenties

E. Boomgaard Damsluisweg 67 1332 EB Almere 036-5291740

CHINEES INDISCH RESTAURANT

DE GROTE CHINESE MUUR • exclusieve specialiteiten • met airconditioning • capaciteit 150 personen • ruime parkeergelegenheid • elke dag geopend • aparte zaal voor personeelsdiner en feest voor maximaal 70 personen • wij verzorgen ook party service bij u thuis

Spuistraat 69 • Spakenburg • Tel.: 033-2982629 • Fax: 033-2984233


Advertenties

���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������� �������������������������� ���������

������������������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������


Na ar Engeland

Voorjaarstocht 2003 naar Engeland D e E e ml a n d e r

Ongeveer 20 schepen hadden ingeschreven voor de voorjaarstocht die sinds 1992 jaarlijks door de commissie zeezeiltochten van de kustzeilers wordt georganiseerd. Ondanks gehouden enquêtes, voor een –mogelijk- alternatief, werd ook in 2003 weer gekozen voor de bekende tocht naar de R iver Or well. In de loop van zaterdag liepen de deelnemers SeaPort Marine in IJmuiden binnen. De zaterdag was een bewolkte dag met onder weg weliswaar droog maar met weinig wind en die bovendien uit de verkeerde richting k wam. Het was een uitgesproken gure dag met een temperatuur die niet boven de 15 graden k wam. De voorgenomen oversteek naar Engeland beloofde daarom niet veel goeds en vooral een koude te worden! Tijdens het palaver op zaterdagavond bleek dat er 2 schepen hadden afgehaakt maar….. dat we een heuse vrouwenboot in ons midden hadden. Rokus de Groot had aangemonsterd op de Marianne van A ndre en Marianne Jansen en zijn Sentijn de K alimera was ‘ingenomen’ door partner Marjon en vriendinnen.

In de loop van maandagochtend liepen alle schepen met korte tussenpozen de N-Shipwash aan om ver volgens via het Shipway kanaal Har wich aan te lopen. Het tij liep tot ongeveer 10.00 uur mee zodat de R iver Or well met 1.5 nm extra snelheid kon worden binnengelopen. De commissie zeezeilen had plaatsen gereser veerd in Woolverstone Marine, een schitterende jachthaven aan de rechteroever van de Or well. Na een paar uur slaap, een verfrissende douche en ver volgens in de namiddag op weg naar Pin Mill via de oever van de Or well, waar de bekende herberg de Butt & Oyster met een bezoek werd vereerd. Een werkelijk schitterende omgeving en bij ieder bezoek zie je weer dingen die alleen in Engeland kunnen voorkomen. ’s Avonds om 20.00 uur een bijeenkomst in het clubhuis van Woolverstone Marina ‘de Schooner’ waar Rokus een verslag gaf hoe hij als doorgewinterde zeezeil veteraan, als Engelandvaarder en als ‘reisleider’ tegen de deelnemers aankeek. Ieder schip werd in het ‘zonnetje’ gezet, maar…… de schipper kreeg als pleister op de wonde een goede f les Cabernet Sauvignon. Een werkelijk onnavolgbaar verhaal, waardoor de stemming steeg en er heel wat werd afgelachen.

Zondagochtend na een kort palaver – en uitvoerig bestuderen van de beschikbare weerberichten – werd conform de planning besloten te vertrekken richting Har wich. De voorspellingen waren redelijk gunstig hoewel de wind waaide uit het westen –dus pal tegen!- maar later zou deze doordraaien naar het noordwesten, met een voorspelde kracht van 3-4. A l

E

met al dus geen slechte vooruitzichten, maar het leek wel koud te gaan worden. Tijdens de oversteek deden zich geen vermeldenswaardige zaken voor, behalve dat Rokus via de marifoon regelmatig controleerde of het bij de dames naar wens verliep.

De afspraak was dinsdag om ca. 12.00 uur te verhalen

28


donderdagavond. Met het stijgen van de hoeveelheid biertjes werden de berichten voor het weer donderdag steeds baldadiger en varieerden om ongeveer 11.00 uur BST van een zuid tot zuidoostelijke wind wat natuurlijk voor het aanvaren van Lowestoft een droomrichting zou zijn.

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

De wind bleek donderdagochtend echter niet uit een zuidelijke richting te komen maar uit een noordoostelijke, zodat we ons adagium voor deze reis weer konden waarmaken en de motor konden starten. Op een vrijwel vlakke zee langs de roodwitte uiterton van de Deben, ver volgens langs de aanloopton van de R iver Ore aan de binnenkant van de W hitingbank richting Orfordness om uiteindelijk optimaal het stroomvoordeel te kunnen behalen. Om 16.00 uur werd afgemeerd in de Royal Norfolk & Suffolk Yachtclub in Lowestoft. In de loop van de namiddag k wamen met korte tussenpozen de overige deelnemers binnen. Het bleek dat de N VvK niet de enige club was die Lowestoft in hun Hemelvaart programma hadden opgenomen, want er waren ruime vertegenwoordigingen van de ‘Koninklijke’ uit Muiden en van de K MJC Den Helder. Om 20.00 uur zou onze trip worden besloten met een gezamenlijk diner in het restaurant van de R NSYC en een gezelschap van bijna 40 personen schoof om half negen aan tafel. In een zeer gezellige en gemoedelijke sfeer werd het diner opgediend en werden door Rokus de verdiende plaquettes en jaarcijfers aan de deelnemende schippers uitgereikt. Namens de deelnemers bedankte A ndre Jansen de commissie zeezeiltochten voor hun organisatie van dit geslaagde evenement. Rond 23.00 uur werd afgesloten en ging iedereen slapen om zich voor te bereiden op de terugreis naar de diverse bestemmingen in Nederland. A l met al een heerlijke week met uiteindelijk veel zon en prima weer!

Na ar Engeland

naar de Ipswich Haven Marina, dus met nog een klein beetje instromend tij op weg naar Ipswich. Na de sluis gepasseerd te zijn werd er afgemeerd in de gezellige Marina waar al op ons werd gewacht. K lein, knus, voorzien van alle faciliteiten en op loopafstand van het centrum van Ipswich is het een waar plezier hier te vertoeven. Het mooie, zonnige en zachte weer was in ieder geval reden voor veel zonnende mensen op hun schepen. ’s Avonds wederom een palaver –er wordt wat afgepraat tijdens zo’n tocht!- in het lokale restaurant ‘The Last A nchor’ waar de plannen voor de volgende dag werden gesmeed. Het aanvankelijke plan om te gaan wandelen viel bij de deelnemers niet echt goed, zodat uiteindelijk werd gekozen voor een rondtour in een dubbeldekker maar dan zo een met open bovenkant. ’s Morgens gezamenlijk op zoek naar de opstapplaats van de bus, maar deze bleek moeilijk te vinden wat bijna resulteerde in een rondtour per voet. Na veel heen en weer gebel en geren werd uiteindelijk de gezochte opstapplaats gelokaliseerd, waarna de hele groep kon worden ‘ingescheept’ en men nam vrijwel allen plaats op het bovenste gedeelte van de bus, uiteraard in de zon. Hier nam uw schrijver even afscheid om terug te gaan aan boord van de Evening R ise om ver volgens de R iver Or well terug te varen en op weg te gaan naar de Suffolk Yacht Harbour. Nog even snel contact met een ander kustzeilerslid (winnaar Zeepaardbeker 1972, 1974 en 1976) die zijn nieuwe zeilschip aan het invaren was en lag afgemeerd in Woolverstone Marina. In de loop van de namiddag arriveerde de rest van het gezelschap in de Suffolk Yacht Harbour waar al snel de afspraak werd gemaakt om wederom ’s avonds in de Haven Ports Yacht Club (zeg maar: het lichtschip!) onder het genot van een pint of lager een palaver te houden voor de tocht van morgen naar Lowestoft. De strijdkreet van de Haven Ports Yacht Club in deze woeste samenleving bleek ‘Trinitas in Unitate’ te zijn. Ondertussen had ‘meesterregelaar’ Rokus al weer het nodige voor werk gedaan voor een gezamenlijk diner in de Yachtclub van Lowestoft op

De bemanning van de Evening R ise: Hans Acket, Robert Drapers en Koert Koster Voorjaar 2003

29

E


Advertenties

Direct gelegen aan de Arkervaart (bij de Watertoren), is Uw adres voor: � watersportartikelen; ruim assortiment � � winterstalling, nieuwbouw in hout-epoxy en staal � � reperaties, spuit- en schilderwerk � � alle soorten touwwerk � � dealer van Yamaha b.b. motoren, Yanmar inboard diesel � IS UW KABELARING AAN VERVANGING TOE? WIJ LEVEREN DEZE MET RVS BINNENDRAAD! Westkadijk 8, Nijkerk. Tel. 033-2451267 Fax 033-2462651 e-mail: Langman@xs4all.nl Website: www.langmanwatersport.nl

��������������������� ��������������������� �������������� ����������� ������� ������������ ������������ ������������� ��������������������

����������� ������������� ������������������������ ������������ ������������ �������������

�������������������������������������� ��������������������� ����������������� ������������������������� ����������

����������������� ����������������


Advertenties


Na ar Zeeland

Een fijne tocht naar Zeeland Wij hadden ons voorgenomen om weer eens naar de Zeeuwse Wateren te varen, temeer daar volgens de weerkundige statistieken de zomerse temperaturen er altijd ± 3°C hoger zijn dan die van de Wadden - en omdat onze kleinkinderen (15 en 12 jaar) zo’n reis prachtig zouden vinden. Het is voor hen al een feest als zij de Eem kunnen af varen tot de “Dode Hond”. Zeker nu zij 2 weken lang over mooie rivieren varen, zoals de Lek, Dordtse K il, het Volkerak en de Vecht met al zijn prachtige, historische landgoederen, kastelen en de geschiedenis hier van (welke eerst gelezen moeten worden) om dan, met enige fantasie, het één en ander te kunnen bewonderen.

D e E e ml a n d e r

Met alle verbazing keken zij naar de prachtige jachten in de koninklijke jachthaven van Muiden; zoals de mooie Lemsteraak “De Groene Draeck” van de koninklijke familie. De enorme drukte om de sluizen van Muiden in te varen was voor hen een echte sensatie! Een paar dagen afgemeerd in Breukelen gaf ook veel plezier, zoals met de fiets rondkijkend door Loosdrecht - Scheendijk - Tienhoven - Nieuwersluis en in het bijzonder het mooie kasteel “Nijenrode” en zijn omgeving. Het bijzondere van deze oude dorpen is, dat elk huis anders is, de ene gevel is nog fraaier dan de andere en dus niet zoals de moderne massa-bouw - één strakke gevel zonder enige versiering, dus doods en niet fraai! Vroeger wist men beslist wat mooi was en hoe huizen van goede k waliteit te bouwen. Dat de trekgaten van Loosdrecht - langs de Scheendijk - ontstaan zijn door het afgraven en uitbaggeren van de turf, de eilanden daartussen

E

- voor het drogen van de turf - was heel bijzonder voor onze kleinkinderen. Deze turf was toen de brandstof voor huizen en bedrijven! Zo k wam onze kleindochter van 15 jaar met de logische vraag - waar dan de oorsprong van de rivier de Vecht was. Daar had ik zo gauw geen antwoord op, maar op de kaart kijkend moet dat toch de K romme R ijn zijn die in Utrecht uitmondt en zó in de toenmalige Zuiderzee stroomde. De Vecht is echter wel dé streek waar de rijke Oost-Indië vaarders en kooplieden uit A msterdam - met hun rijkdom de grondleggers van al deze prachtige landgoederen en kastelen waren. Om via de Vecht ver volgens door de grachten van Utrecht te varen was voor ons geen optie i.v.m. de brughoogten, dus moesten wij bij Maarssen het A msterdamR ijnkanaal op en zo langs Oog in A l en het kanaleneiland van Utrecht varen, een nogal woelig kanaal waar veel vrachtschepen, tankers en sleepboten met hun sleepvrachten hoge golven veroorzaken. In de enorme Beatri xsluizen werden wij door het krachtige schroef water van een groot vrachtschip bijna van de kant afgespoeld. Wel spannend zulke sluizen, vooral imponerend zijn de enorme sluisdeuren die omhoog gehesen worden in plaats van dat ze opendraaien. Onze kleinkinderen vonden het prachtig om op de Lek te varen met

32

al zijn vrachtschepen en enorme duwboten en zelfs zeeschepen - coaster - met f linke boeggolven! Er zijn voldoende jachthavens langs de Lek, wij hebben een paar dagen in de jachthaven van K rimpen a/d Lek gelegen voor 7 Euro per nacht, fijne vereniging met gezellige mensen, allen leden van de club. Wij hebben daar ook een paar fietstochten ondernomen - fietsen zijn gratis beschikbaar alsmede fietskaarten en folders over alle bijzonderheden in de omgeving. Een fijne ser vice. Verder zijn wij langs

de vele windmolens van K inderdijk gewandeld, die op de lijst staan van het “werelderfgoed” zó bijzonder zijn zij! Deze windmolens (=waterpompen) - zijn uitvindingen uit de jaren ± 1750, deze pompen het polder water uit de zeer laag gelegen polder in trappen ± 10 mtr omhoog de Lek in. Uiteraard waren er veel Duitsers, Fransen, Japanners en Chinezen, hun buik behangen met fototoestellen. Het is toch verbazingwekkend, dat er zo weinig Nederlanders op zulke plaatsen te zien zijn, wij hebben ons zelf voorgenomen om toch


meer zulke historische plekken te bezoeken in ons eigen land.

De Grevelingen is het enige binnenmeer, dat door de Noordzee bij eb en vloed met vers zeewater gev uld wordt, dit ten behoeve van de oester- en mosselteelt. Daardoor is het een prachtig mooie heldere binnenzee. De stranden worden ook veel gebruikt voor het oplaten van alle soorten vliegers, waarmee je soms zo’n 2 mtr de lucht in wordt getrokken, in elk geval met een karretje op het strand of surfplank in het water kun je je met een leuke snelheid voortbewegen. Op het Grevelingenmeer zelf mocht dit echter niet. Ook het vissen op zeebaars van

± 40/60 cm is best spannend, in de felle stroming van kolken en stuwen. Mijn angst is altijd om één van de zeehonden aan de haak te krijgen. Toen onze kleinkinderen weer naar huis waren, was het ook weer fijn om nog 3 weken ons eigen rustige leventje te kunnen hebben, want kinderen vragen veel aandacht en zijn levendig.

Na ar Zeeland

Zo is Dordrecht een zeer mooie oude stad om een paar dagen te blijven. Via de Noord, Dordtse K il, het Hollands Diep en het Volkerak k wamen we door de sluizen van Bruinisse in de Grevelingen, met zijn vele eilanden, het heldere zeewater en de aangrenzende Noordzeekust met de Brouwersdam. Een ideaal zeilgebied, om te zwemmen en langs de stranden te wandelen. De jachthavens zijn duur ± 1.50 Euro p/mtr, maar je kunt o.a. bij de V V V een weekkaart kopen voor 11 Euro - dan mag je overal op de eilanden afmeren. Wij vonden een ligplaats langs de Brouwersdam en van daaruit kun

je fijne fietstochten maken langs de mooie historische steden, zoals Zierikzee en V lissingen.

Hoe dan ook, met deze mooie zomer en zeilwind en de gezelligheid willen mijn vrouw en ik wel 100 jaar worden. K arel Remmerde

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

33

E


Advertenties


Advertenties

ALLE BOOTACCESSOIRES

w.o. kompassen, dieptemeters, scheepslakken, anti-foulings, ankers, ketting, lijn en schotentouw, zwemvesten, reddingsmiddelen, noodsignalen, R.V.S.-verstaging, vallen, railingdraad geklemd of terminals gewalst

Nautic Bout Singel 89a, hoek Voormeulenweg (nabij theater Het Spant) Bussum tel. 035-6931671 Muziekwijk Felserplaats Operetteweg 46 Almere tel. 036-5464851

Leden krijgen 10% korting: deze advertentie meebrengen. Tot ziens!


Zomer 20 0 3

ZOMER 2003 ( juni, juli en augustus) ZEER WA R M, ZEER ZONNIG EN ZEER DROOG Zomer bij warmste in ruim honderd jaar. Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 18,6 °C was de zomer uitzonderlijk warm. A lleen de zomer van 1947 was met een gemiddelde van 18,7 °C sinds 1901 nog een fractie warmer. A lle drie de afzonderlijke maanden waren zeer warm. Juni eindigde op de derde, juli op de tiende en augustus eindigt waarschijnlijk op een gedeelde zesde plaats in de rij van warme overeenkomstige maanden vanaf 1901. Het meest opvallende aan deze zomer was het standvastige karakter waarbij er gedurende lange tijdvakken sprake was van fraai, droog en vrij warm weer. Dit karakter komt tot uiting in het record aantal warme dagen dat in De Bilt werd opgetekend, 83. Ook het aantal zomerse en tropische dagen was deze zomer zeer hoog. Zowel het aantal zomerse dagen als het aantal tropische dagen werd alleen overtroffen in 1947 en 1976.

Warme dag (tenminste 20,0 °C)

Zomerse dag (tenminste 25,0 °C)

Tropische dag (tenminste 30 °C)

2003

83

1947

46

1947

16

1976

76

1976

41

1976

13

1950,1934

75

2003

40

2003,’95,’41

11

Normaal

54

Normaal

18

Normaal

3

D e E e ml a n d e r

De zomer telde één hittegolf. Van 31 juli tot en met 13 augustus overschreed in De Bilt de ma ximumtemperatuur dagelijks de 25,0 °C waarbij op zeven dagen 30,0 °C of meer werd gehaald. Daarmee was dit officieel de 34e hittegolf sinds 1901. Tijdens deze hittegolf steeg de temperatuur in A rcen op drie dagen tot boven de 37 °C, op 7 augustus tot 37,8 °C. Dit was tevens de landelijk hoogste temperatuur van deze zomer. De zomer was zeer droog. In alledrie de zomermaanden viel minder neerslag dan normaal. Gemiddeld over het land viel 119 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 202 mm. De minste neerslag viel in de westelijke helft van het land. Van de K NMI-stations was Her wijnen het droogst met 72 mm neerslag. Het natst was Marknesse met 257 mm. Marknesse kreeg op 1 juni een wolkbreuk te ver werken die ruim 100 mm neerslag bracht. In De Bilt viel 74 mm neerslag. Daarmee was deze zomer daar de droogste sinds 1901. Tot nu toe was de zomer van 1921 het droogst met 85 mm. De geringe hoeveelheid neerslag in combinatie met de grote verdamping leidde met name in het westen tot een groot neerslagtekort (neerslag minus verdamping) en ernstige droogteproblemen. Landelijk gemiddeld scheen de zon 736 uren tegen een langjarig gemiddelde van 591 uren. Zowel juni, juli als augustus verliepen zonnig. Het meest was de zon te zien in het westelijk kustgebied. Van de K NMI-stations was De Kooy het zonnigst met 706 zonuren. Het somberste K NMI-station was Deelen met 673 zonuren. In De Bilt werden 706 zonuren geregistreerd tegen normaal 575. Daarmee eindigde de zomer op de achtste plaats in de rij van zonnigste zomers sinds 1901. Vorig jaar zomer bedroeg in De Bilt de gemiddelde temperatuur 17,6 °C, de hoeveelheid neerslag 294 mm en het aantal zonuren 534. Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1971 - 2000 Bron: K NMI, De Bilt, 1 september 2003 - Rob Sluijter

E

36


Agenda evenementencommissie Prijs € 2,50 p.p. incl. koffie/thee. Bij 4 maal deelname ding je mee naar de eindprijs. Introducés zijn ook van harte welkom. Het clubhuis is op deze avonden open vanaf 19:30 uur en we starten om 20:00 uur. Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag

Agenda

K aarten en sjoelen elke 2e vrijdag van de maand.

14 november 12 december 9 januari 13 februari 12 maart

Dit jaar is er in overleg mogelijkheid om ook andere spelen te organiseren. Mosselavond: 1 november 1 november afsluiten vaarseizoen. Ook dit jaar willen we het vaarseizoen afsluiten met een mosselavond. Mogelijk tot uiterlijk zondag 26 oktober € 7,50 voor onbeperkt mosselen eten. Clubhuis Eemland. 17:30 uur aperitief . 18:30 uur onbeperkt mosselen.

2 6 e Ja a r ga ng , nr. 3

Inschrijven: Kosten: Locatie: A anvang:

A ls je nu echt geen mosselen lust is er een mogelijkheid dat er een vleesschotel wordt gemaakt, de kosten hier voor zijn echter € 10,=. Sinterk laas: 29 november Ook dit jaar komt de goede Sint een bezoek brengen aan onze haven. Sint en zijn Pieten komen dit jaar op 29 november. Verdere informatie volgt. Nieuwjaarsreceptie: 4 januari Zondag 4 januari 2004 willen we elkaar een voorspoedig en gezond 2004 toewensen. U wordt als Eemlander hier voor uitgenodigd vanaf 15:30 uur tot 17:30 uur. Dia-avond: 31 januari Ook dit winterseizoen organiseren we weer een reisverslag met als naam “Het ritme van de oceaan” en wordt verzorgd door Olaf. Olaf, zijn vrouw Erna en dochter Vera hebben de oceanen gedurende drie jaar bevaren. Olaf wil ons deelgenoot maken van deze mooie reis op zaterdag 31 januari 2004.

De evenementencommissie.

37

E


E

38

D e E e ml a n d e r

De Havenmeester


26e jaargang Nummer 3, 2003  

De “Eemlander” is een uitgave van W.S.V. Eemland en wordt verspreid onder haar leden. De “Eemlander” verschijnt vier maal per jaar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you