Page 24

Equipamento tecnolóxico Rede de área local (LAN) SI NON NS/NC

1,2 4,6

Rede de área local sen fíos SI NON NS/NC

5

24,9

Un 70,1% das empresas galegas do sector dispón de rede de área local sen fíos, proporción que ascende ata o 94,2% cando se trata da rede de área local convencional (LAN).

70,1 94,2 Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Servidores para bases de datos, aplicacións ou arquivos SI NON NS/NC

0,9 6,6

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

A Intranet corporativa sitúase no 61,4%, mentres que a porcentaxe de empresas TIC con servidores para bases de datos, aplicacións ou arquivos, é do 92,5%.

Intranet corporativa SI NON NS/NC

4,1

34,4

61,4

92,5 Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.