Page 1

NR. 3/2014

l

ÅRGANG 67

l

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

l

NORGESUNIONEN

Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18


UNIONSPRESIDENTEN

Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet til liv og vi menneskene likeså. Våren bringer frem smilene og forventningene om en fin tid som ligger foran oss. Unionsstyret har hektiske tider med å forberede R&L sammen med Arendal-klubben. Det er utallige store og små oppgaver som skal løses og biter som skal falle på plass. Heldigvis har mange gjort det før oss, og det finnes både huskelister og retningslinjer som kan brukes. Det slår meg jevnlig at det er krevende for en organisasjon å skifte mannskap hvert annet år og skulle sikre god erfaringsoverføring. Nå ser vi med spenning og glede frem til Arendal. Program og sakspapirer ligger på nett, og det er der dere må finne de siste oppdateringer. I tillegg har vi etter vedtaket på R&L i fjor samlet en del av sakspapirene her i Soroptima. Saker som ikke er med her i bladet finner dere på nett. Vi regner med at alle som stiller som representanter har alle sakspapirer klare når de møter. Den viktigste grunnen for beslutningen på R&L i fjor var at klubbene skulle få god anledning til å diskutere viktige saker for unionen. Så vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke tid på de neste klubbmøtene til å gjøre nettopp det.

Unionsstyret håper klubbene markerer unionens 75 år, blant annet med å bruke jubileumslogoen. Arbeidet med jubileumsskriftet går stødig fremover, og vi synes det forteller en historie som vi alle kan være meget stolte av. Planen er at skriftet skal være en gave til alle medlemmene, og på R&L vil vi levere det ut i rett antall eksemplarer til hver klubb. Klubbenes representanter må derfor passe på å ha litt rom i bagasjen for å kunne ta dem med hjem til fordeling. Hvert skrift vil veie det dobbelte av et Soroptima. Landsmøtet vil ha fokus både på forhistorien og på gode grep som kan bringe oss videre. Også i år har unionsstyret støttet to yngre medlemmer som er valgt ut fra klubber som har lykkes med rekruttering. De bringer med sine erfaringer. Og vår føderasjonspresident Ulla Madsen vil i sitt innlegg blant annet vektlegge den viktige prosessen som SIE har satt i gang på rekruttering og som alle klubbene i føderasjonen er blitt invitert til å delta i. Vi oppfordrer alle til å besvare de tilsendte skjemaene. Nå er det viktig å dele gode ideer og sikre erfaringsoverføring. Så ser vi frem til varmere tider og til to tettpakkete døgn i Arendal hvor vi sammen skal dyrke fellesskap og mangfold på tvers av alder og yrker. Vi gleder oss stort!

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret, Gerd

2

SOROPTIMA 3/14


INNHOLD

04–15 Saker til Representskapsmøte 16–19 Distrikt Øst 3

22 22 23

Hilsen fra landssekretæren Nominerte til prosjektprisen 2013 Bokhjørnet og nye medlemmer

Redaktøren har ordet... April-månaden med store forventningar. Det blir døgnljost, det skal spire og gro, ferieplanar blir ”snikra”, det skal ryddas, vaskas, pussast opp og målast. Med ljoset og våren kjem pågangsmotet. Forsida glitrar med blåveisbilde. Eit sikkert vårtegn – ikkje over alt i vårt langstrakte land, men det er ein vakker blome. Bladet inneheld mykje stoff som gjeld representantskapsmøte i Arendal. Det gjev ei god saksorientering for dei av oss som ikkje er så ivrige til å lese på nettsida vår. Derfor er det også ein del innsendt stoff og bilde som ikkje kjem med i aprilnummeret. Dette vil da bli prioritert i junibladet. Ein kommentar til nokre av dei innsendte bilda i bladet. Dei har låg oppløysing, og får dårleg kvalitet i trykken. Vi i redaksjonen har ikkje høve til å endre på dette så det må berre bli slik. Mars-måned er ”brukt opp”, og verdens vanndag 22. mars er over. Derfor må dei klubbane som har markert seg i vatnprosjekt, bli æra. Tanken var å nevne desse i bladet, men da eg såg kor mange det var som engasjerte seg, tenkte eg – ingen nemt, ingen glømt. Så tenkjer eg vidare, vatn er livskjelda vår. Uansett kor på kloda folk har søkt bustad, er søke etter vatn første prioritet. Godt å veta at organisajonenen vår er engasjert, og at ting skjer både intrernasjonalt og nasjonalt. Til slutt ynskjer eg klubben i Arendal lykke til med det store møtet, og god tur til alle som skal delta. GOD PÅSKE! Karen Edvardsen Månadens tanke: ”Tvil aldri på at små grupper av tenksomme engasjerte mennesker kan forandre verden. Faktisk er de de eneste som noensinne har forandret noe.” Margaret Mead

20 21

"Et glimt inn i historien" Distriktskontakter: Et viktig verv

Norgesunionen

Redaksjonen

Unionspresident: Gerd Halmø unionspresident@soroptimistnorway.no

Redaktør: Karen Edvardsen

1. visepresident: Kirsti Guttormsen 1visepresident@soroptimistnorway.no 2. visepresident: Marit Hetland 2visepresident@soroptimistnorway.no 3. visepresident: Jorunn Thortveit 3visepresident@soroptimistnorway.no Unionskasserer: Gro Johnsen unionskasserer@soroptimistnorway.no

Red.sekretær: Monica Røberg Andreassen Økonomiansvarlig: Lisbeth Karlsen Redaksjonsmedlem: Anne Birgitte Holm Gundersen Redaksjonsmedlem: Torild Jakobsen Redaksjonsmedlem: Marit Bøckmann Lie

Unionssekretær: Lisbeth Dybvik unionssekretaer@soroptimistnorway.no Unionssuppleant: Marit Egge unionssuppleant@soroptimistnorway.no Landssekretær: Aud Brønn landssekretaer@soroptimistnorway.no

Design og layout: MOOD Grafisk Design AS

Guvernører: Siren Hammer governor1@soroptimistnorway.no

Trykk: Møklegaards Trykkeri AS

Marit Øgard Aasbrenn governor2@soroptimistnorway.no

Frist for innsending av materiell:

Programansvarlig: Unn Baadstrand Skare Assisterende programansvarlig Kari Sofie Mittet

5. i hver måned - måneden før! HUSK! Send høyoppløslige bilder. Forsidebilde: “Blåveis”. Foto: ukjent.

Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.

SOROPTIMA 3/14

3


Dagsorden for Representantskapsmøtet Lørdag 24.05.2014 kl. 09.00-17.00 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14

15

16 17 18

4

SOROPTIMA 3/14

Åpning av representantskapsmøtet Navneopprop Valg av: a. Møteleder b. Stemmetellere c. Representanter til å underskrive protokollen d. Redaksjonskomité Godkjenning av innkalling og dagsorden Resolusjonsforslag SI Norgesunionens og klubbenes årsrapporter 01.10.12 – 30.09.13 Ekstensjonskomiteens årsrapport 01.10.12 – 30.09.13 Nettansvarlige sin årsrapport 01.10.12 – 30.09.13 Unionsstyrets rapport om mentorprogrammet Orienteringssaker a. Status Unionens handlingsplan b. Evaluering av ordningen med studiestipend (fra 2013) Enkeltsaker til behandling a. Forslag om å bruke tittelen «leder» i stedet for president på klubbnivå v/SI Steinkjer (fra 2013) b. Forslag om utredning vedrørende fremtiden for Soroptima v/SI Mandal c. Endring av opplegget rundt det årlige representantskapsmøtet v/SI Horten d. Forslag til endring av vedtekter for Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør v/SI Arendal-Grimstad e. Økning av medlemskontingent til unionen v/styret f. Videreføring av Mentorprogrammet v/styret g. Avslutning av system med regionale FN-kontakter v/styret h. Forslag til endringer i retningslinjer for valgkomiteen v/styret i. Innmelding i studieforbund v/styret (fra 2013) SI Norgesunionens regnskap 01.10.12 – 30.09.13 SI Norgesunionens budsjett 01.10.14 – 30.09.15 Norsk Soroptima a. Årsrapport 01.10.12 – 30.09.13 b. Regnskap 01.10.12– 30.09.13 c. Budsjett 01.10.14 – 30.09.15 Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør a. Årsrapport 2013 b. Regnskap 2013, Noter til regnskapet for 2013 Guvernørene rapporterer fra Europaføderasjonen Valg Avslutning av representantskapsmøtet


Sak 6/14 Sak: SI Norgesunionen sin årsrapport 01.10.12 – 30.09.13 Av Sigrid Ag, unionspresident (2011-2013)

INNLEDNING

STRATEGIPLANEN

Unionsstyret har i 2012-2013 bestått av: Unionspresident Sigrid Ag, SI Harstad 1. visepresident Gerd Halmø, SI Stavanger 2. visepresident Kirsti Guttormsen, SI Oslo II 3. visepresident Kirsti Holmboe, SI Harstad Unionssekretær Annelise Riis, SI Harstad Unionskasserer Galina Svistounova, SI Harstad Unionssuppleant Anne Marie Bakken, SI Harstad

Strategiplanen for 2011-2015 inneholder fire hovedområder: 1. Synliggjøring 2. Intern og ekstern kommunikasjon 3. Rekruttering 4. Prosjektarbeid.

I tett og godt samarbeid med øvrige tillitskvinner: Guvernør Kristin Ruder, SI Tønsberg Guvernør Siren Hammer Østvold, SI Bergen Guvernørsuppleant Mari Elin Øksendal, SI Trondheim Guvernørsuppleant Aud Baadstrand Skare, SI Bærum Programansvarlig Unn Baadstrand Skare, SI Stand Assisterende programansvarlig Randi Carlstedt, SI Tønsberg Landssekretær Aud Brønn, SI Mandal Nettansvarlig Britt Nordgreen, SI Bergen Nettansvarlig Ågot Alnes Orvik, SI Ålesund Informasjonsmedarbeider Margaret Støle Karslen, SI Larvik Leder av ekstensjonskomiteen Mary Kaasa, SI Tønsberg Leder av lovkomiteen Anne Rita Meberg, SI Lister Leder av utdanningsfondet Anneri Øxnevad Hofstad, SI Gjøvik Leder av valgkomiteen Solveig Haug Urdal, SI Rygge Redaktør Norsk Soroptima Karen Edvardsen, SI Bodø FN-kontakt Kirsten Berg Stephansen, SI Romerike Lillestrøm Vannambassadør Lill Bjørvik, SI Larvik Prosjektleder Moldova Liv Handeland, SI Tønsberg Prosjektleder lilla sløyfer Karin Guttormsen, SI/Grimstad Arendal i samarbeid med Kirsti Holmboe, SI Harstad Distriktskontakter: Nord 3: Anne-Lina Nora, SI Hammerfest Nord 2: Siri Bjercke, SI Svolvær Nord 1: Torill Døhl, SI Mo i Rana Nord 3: Sheila Lian, SI Namsos Midt-Norge: Eli Høsøien, SI Røros Nord-Vest: Siri Hoem Ingeberg, SI Kristiansund Vest: Inger Hølvold, SI Bergen Sør-Vest: Gro Johnsen, SI Stavanger Syd 1: Marianne Kalleberg, SI Arendal Syd 2: Jorunn Moe, SI Tønsberg Øst 1: Laura Pollard, SI Fredrikstad Øst 2: Kari Nikolaisen, SI Lillehammer Øst 3: Anna Valborg Mikkelsen, SI Drammen

Med utgangspunkt i de fire ovennevnte punktene, og etter evaluering av unionsstyrets handlingsplan for 2011-2012, ble ny handlingsplan for 2012-2013 utarbeidet på utvidet unionsstyremøte i november. Styret er tilfreds med at de fleste tiltakene ble gjennomført også i soroptimiståret 2012-2013. Norgesunionens strategi- og handlingsplan, i tillegg til mal for handlingsplan for klubbene, har ligget tilgjengelig på hjemmesiden i hele perioden. Klubbene ble også oppfordret til å evaluere forrige års handlingsplaner samt publisere nye handlingsplaner på klubbenes egne hjemmesider. 1. Synliggjøring Styret har hatt god kontakt med vår paraplyorganisasjon FOKUS med deltakelse på generalforsamling og distribusjon av informasjon mottatt fra sekretariatet om ulike arrangementer. Vår informasjonsansvarlig har i samarbeid med tillitskvinnene utarbeidet fellesmaler for pressemeldinger knyttet til merkedager som 25. november (stopp vold mot kvinner), 10. desember (internasjonal dag for menneske-rettigheter), 8. mars (internasjonal kvinnedag) og 22. mars (verdens vanndag). Malene er videresendt til klubbene for lokale tilpasninger i forbindelse med disse dagene. Det er gledelig å registrere at flere av klubbene har hatt innlegg i lokalaviser med malene som utgangspunkt. 2. visepresident Kirsti Guttormsen representerte Norgesunionen under den offisielle markeringen av stemmerettsjubileet i Kristiansand den 11. juni. Stemmerettsjubileet har vært en fin arena som har gitt både Norgesunionens klubber en god mulighet for synliggjøring gjennom lokale arrangementer. Pilotprosjektet for mentorprogrammet startet i september 2012, og gjennom solid innsats fra prosjektgruppen jobbet 11 mentorpar sammen. Ny programperiode ble påbegynt i september 2013. Soroptimist International var også i år representert under FNs årlige kvinnekommisjon (CSW) i New York i februar 2013. Norgesunionen er «Mature Union» for soroptimistarbeidet i Moldova, og gledelig var det at Violeta Bunescu, leder av SI Chisinau-klubben, presenterte arbeidet for å bekjempe menneskehandel i Moldova under CSW. Europaføderasjonen betalte hennes reise og opphold. 2. Rekruttering Norgesunionen har hatt et netto frafall av 70 medlemmer i 20122013. Namsos-klubben opphørte, og de fleste medlemmene av SOROPTIMA 3/14

5


Asker-klubben har meldt seg ut. Klubben anmodet imidlertid styret om utsettelse av oppløsning, og gjenværende medlemmer er gitt utsettelse og oppfyller vilkårene slik som fastsatt i artikkel XVII, pkt. 2. Asker-klubben følges opp av unionsstyret og ekstensjonskomiteen. Høsten 2012 vedtok unionsstyret å sette ned ei arbeidsgruppe bestående av 5 yngre soroptimister for å utarbeide forslag til hvordan SI Norgesunionen skulle framstå som attraktiv for yngre soroptimister. Rapporten ble ferdigstilt 20. desember 2012 og framlagt for utvidet unionsstyremøte 26. januar 2013. Den ble også presentert på representantskapsmøtet i Harstad i mai 2013 der SIE-president Kathy Kaaf var tilstede. Flere tiltak er iverksatt i løpet av året etter anbefalinger fra arbeidsgruppen. Når det gjelder tiltak for å lempe på regelverket for rekruttering, som kan fremstå som begrensende når det gjelder opptak av nye medlemmer, er dette løftet videre til Europaføderasjonen og skal følges opp via våre guvernører. Saken er også tat direkte opp med SIE-presidenten og SIE-sekretariatet i Geneve. Distriktskontaktene (DK) representerer et viktig bindeledd mellom klubbene og unionsstyret. 2. visepresident deltok på distriktkontaktmøte i Drammen høsten 2012. De møttes også i Harstad i mai 2013, dagen før representantskapsmøtet. Flere klubber har fulgt unionsstyrets oppfordring om å velge nye/yngre medlemmer som representanter til årsmøtet. Yngretreffet i Harstad var vellykket, og med to spennende samlinger i 2012 og 2013, anbefaler styret at dette innarbeides som fast innslag under Norgesunionens årsmøter. I likhet med fjoråret sponset unionen reise og opphold for to yngre soroptimister til R&L-møtet. Det er positivt at flere klubber har søkt om å få dekket utgifter til informasjonsmøter og treff i soroptimistregi for yngre yrkeskvinner som potensielle SI-medlemmer. To møter er avholdt i Tromsø for reetablering av klubb der. 3. Kommunikasjon Norgesunionens hjemmeside ble lansert 1. februar, og våre nettansvarlige har gjort en formidabel jobb både før og etter lanseringen. Det foreligger en plan for opplæring av klubbenes nettansvarlige for å tilpasse klubbenes nettsider til Norgesunionens. Tilbakemeldingene på våre hjemmesider er mange og positive, og styret er stolt av våre nettansvarlige og den store jobben de har utført. Guvernørinfo, vårt månedlige nyhetsbrev som oppdaterer oss på aktiviteter i Europaføderasjonen (SIE) og SI, høster ros blant våre klubbmedlemmer, men også i Norden og øvrige Europa. Våre to guvernører og informasjonsansvarlig har all ære for nyhetsbrevet. Informasjonsgruppen, som ble nedsatt etter R&L-møtet i 2012, har fortsatt arbeidet med å samkjøre informasjonsstrømmen både internt og eksternt. Gruppen har bestått av våre nettansvarlige, guvernørene, informasjonsansvarlig, redaktør i Soroptima og unionssekretæren som leder av gruppen. Unionsstyret og tillitskvinnene har ved invitasjon deltatt på alle klubb- og distriktsarrangementer i tillegg til jubileumsfeiringer.

6

SOROPTIMA 3/14

Dette har vært en udelt glede og gitt oss anledning til å ta opp ulike problemstillinger begge veier. Vi har også i den grad mulig forsøkt å gi raske svar tilbake ved henvendelser fra klubbene. 4. Prosjektarbeid Prosjektarbeid er kjernevirksomheten i vår organisasjon. Både Utdanningsfondet og Moldova-prosjektet er viktige pilarer i dette arbeidet og har synliggjort oss langt utover Norges grenser. Vår Moldova-komite har arrangert to prosjektreiser/studieturer til Moldova. 5 klubber er nå etablert i Moldova, alle med norske klubbgudmødre. Life Skill-prosjektet ble avsluttet i juni 2013, og styret har bedt koordinator for utdanning, vann og lilla sløyfer komme med innspill til nytt unionsstyret hva angår videre satsningsområder i Moldova. Takk til utdanningsfondet, administrert av SI Gjøvik, for deres forvaltning og stipendtildelinger. Utdanning av jenter og kvinner er SIs langtidsmål, og vi oppfordrer alle klubbene til å bidra til dette formålet. Klubbenes årsrapporter vitner om mange gode prosjekter, og det er interessant å registrere at 32 klubber har registrert sine prosjekter som «programfokusrapporter» (PFR), dvs. rapportert dem in til SIE. Rapportering er viktig da det brukes til statistikk og påvirkning, også mot FN – og enda tydeligere blir det at soroptimistene er med å gjøre en forskjell for mange kvinner og jenter. Gratulerer til SI Kongsvinger som vinner av Norgesunionens prosjektpris «Joint Project».

ØKONOMI Norgesunionens regnskap viser et underskudd på kr. 23 872, 52 mot et budsjettert underskudd på 200 000 kr. Underskuddet dekkes gjennom overføringer fra vår kapitalkonto godkjent av årsmøtet. Vår medlemskontingent til SIE utgjør mer enn 40 prosent av våre driftsutgifter, og svakere eurokurs, dvs. agiogevinst, er en vesentlig årsak til lavere utgifter enn budsjettert. Det er heller ikke avsatt midler til Moldova-prosjektet grunnet pågående planleggingsarbeid om videre satsningsområder der. Utgiftene til mentorprogrammet har vært lavere enn budsjettert, til dels grunnet ekstern tilleggsfinansiering. For øvrig vises det til årsregnskapet.

STYRETS ARBEID Styret har hatt 20 styremøter i 20121-2013. Uten sekretariat er styremøtene en kombinasjon av arbeids-/ og styremøter. Deler av arbeidet er basert på e-postkorrespondanse for i størst mulig grad å involvere våre to styremedlemmer som ikke bor i Harstad. Hele styret har møttes i forbindelse med utvidete unionsstyremøter. Vi berømmer våre tillitskvinner for deres rause bidrag, deres positivitet og store samarbeidsvilje. Det har vært arbeidskrevende, men samtidig utrolig lærerikt og berikende å lede Norgesunionen i denne siste perioden.


Sak 6/14 Sak: Årsrapport 01.10.2012– 30.09.2013 – Norgesunionens 66 klubber Av Unionsstyret v/Jorunn Thortveit, 3 visepresident 2013-2015 Alle klubber har sendt inn årsrapport. Antall medlemmer pr. 30.09.2013 hadde Norgesunionen 1861 medlemmer fordelt på 66 klubber. Alle tall i oversikten er basert på data fra 67 klubber. 1 klubb (Namsos) er nedlagt i perioden. Tallene i parentes gjelder soroptimiståret 2011-2012. Ekstensjon /Rekruttering Antall nye medlemmer: 110 (104) Reflektanter: 151 (159) Sluttet inkl. døde: 136 (117) Netto: minus -26 (99) nedgang Møter Klubbene har holdt 640 (646) ordinære klubbmøter og 418 (440) styremøter. Antall styremøter pr klubb varierer fra 3-11 (1-10). Distriktsmøter 417 (516) soroptimister har deltatt på distriksmøtene. 353 (354) har deltatt på jubileer og andre møter. 117 (78) har deltatt på internasjonale møter i utlandet. Fremmøteprosent Gjennomsnittlig fremmøteprosent er 69,9 (68,7). Med variasjoner fra 51-91,9 %.

Norgesunionens prosjekt Moldova 11 (12) klubber rapporterer å ha overført kr 43.643 (63.752). Bidragene varierer fra kr 318 til 7900 (Halden). Klubbenes egne prosjekter- lokale og internasjonale (herunder også bidrag til TV-aksjonen osv). 66 (57) klubber rapporterer å ha overført kr.1.111.770 (902.076) til egne prosjekter. Beløpene varierer fra kr 560 til 141034 (Arendal). 1. Programområdene. Det er holdt: 97 (91) yrkesforedrag 259 (260) andre foredrag 104 (111) temakvelder 78 (83) bedrifts-virksomhetsbesøk 404 (419) 5-minutter 175 (39) andre aktiviteter 2. Egne prosjekter Det er rapportert 78 (79) egne prosjekter. Av disse er det sendt 32 (35) PFR (Program Fokus Rapport).

PROSJEKTER:

3. Formidling Det er formidlet/holdt 100 (92) innslag i presse /media fordelt på xx/34 klubber 24 (23) eksterne møter/foredrag 16 (15) informasjonsstands 45 (39) annet 6 (10) klubber har arbeidet med eller chartret nye klubber

SIE Soroptimists Go for water 12 (13) klubber rapporterer å ha overført kr 64.184 (33.590). Bidragene varierer fra kr 500 til 30.257 (Fredrikstad).

4. Felles prosjekter Det er rapportert 76 (61) felles prosjekter. Fra disse er det rapportert sendt 25 (21) PFR.

10. des. appellen 2010 Soroptimister for utdanning og ledelse 37 (39) klubber har rapportert å ha overført kr 78.341 (60.978). Bidragene varierer fra kr 210 til 6468 (Levanger).

5. Handling 76 (46) innsamling av ulike slag/bøssebæring 16 (20) salgsstands 35 (15) invitasjoner og besøk 92 (139) annet

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør 52 (42) klubber rapporterer å ha overført kr239.896 (162.585). Bidragene varierer fra kr 175 til 23000 (Harstad). Stopp menneskehandel-nei til trafficing Salg av ”Lilla sløyfer”. 18 (39) klubber rapporterer å ha overført kr 43.796 (98.892). Bidragene varierer fra kr 100 til 8382 (Røros).

6. Vennskapsklubber 127 (166) klubber har hatt kontakt med en eller flere av sine vennskapsklubber pr post mv. 42 (22) klubber har hatt eller vært på besøk.

Salg av UNICEF materiell 5 (3) klubber rapporterer å ha overført kr 17.429 (14.837). Bidragene varierer fra kr 318 til 7900 (Halden).

SOROPTIMA 3/14

7


SAK 10b/14 Sak: Evaluering av ordningen med studiestipend (fra 2013) Fremmet av: Unionsstyret Saken ble fremmet av unionsstyret i 2012-2103 med følgende begrunnelse: «På representantskapsmøtet i 1987, med justeringer i 2011, ble det vedtatt at Norgesunionen annethvert år skal invitere to soroptimister fra forskjellige land innenfor Europaføderasjonen. Invitasjonen gjelder til en region i Norge i to uker med et par dagers opphold i den enkelte klubb og avslutte besøket med deltakelse i unionens representantskapsmøte. Stipendiatene dekker selv reiseutgifter til og fra Norge, samt personlige utgifter, men innkvarteres sammen eller hver for seg i soroptimist-hjem. Retningslinjene for studiestipend er beskrevet i Lover og vedtekter. Etter å ha rådført oss med våre tillitskvinner viser det seg at ordningen sjelden har vært benyttet, med siste unntak av representantskapsmøtet i Bergen i 2011. Unionsstyret foreslår derfor at ordningen med studiestipend tas opp til vurdering av påtroppende unionsstyre». Unionsstyrets vurdering: Opplegget har vært benyttet i begrenset grad. Men det var meget

positiv respons i forrige utlysingsrunde i 2010. Ytterligere rådføring med våre tillitskvinner viser at mange synes det er viktig å holde på denne ordningen som gir verdifull kontakt med klubbene og unionene som stipendiatene representerer. Det er også et viktig signal å gi til Føderasjonen at vi ønsker kontakt og samarbeid på tvers av unionene. Oppholdet til stipendiatene skal iht. vedtektene legges i tilknytning til R&L. Dette er en travel tid både for unionsstyret og arrangementsklubben. En forutsetning for videreføring er derfor at noen utenfor unionsstyret tar ansvar for tilrettelegging og oppfølging av stipendiatene. En løsning kan være at dette legges til distriktskontaktene i distriktet hvor R&L arrangeres (ulike årstall). Alternativet vil være at en interessert klubb tar hovedansvaret. Unionsstyret vil søke å få på plass en avtale om dette før det er aktuelt å gå ut med utlysning av stipendene høsten 2014. I tråd med tidligere praksis budsjetteres det med økonomisk støtte til tiltaket for primært å dekke kandidatenes deltakelse i R&L iht. vedtektene (budsjett 2014-2015).

SAK 11a/14 Sak: Forslag om å bruke tittelen ”leder” i stedet for president på klubbnivå Fremmet av: Steinkjer Soroptimistklubb i 2013 Begrunnelse: Norsk soroptimisthistorie forteller at tittelen leder og nestleder ble brukt fram til 1968, da først ble tittelen president og visepresident innført. Tittelen president har vært tidløs i 45 år, og vi i Steinkjer soroptimistklubb mener det er på tide å revurdere/endre bruken av denne tittelen i det åpne norske samfunnet. Vi mener presidenttittelen kan virke ekskluderende og bidrar til fremmedgjøring i rekruttering av nye medlemmer. Vi forstår at internasjonalt er tittelen mer anvendt og at det følger både prestisje og ære rundt, men vi har ingen adel eller et presidentvelde i Norge. Derfor er det vanskelig for oss lokalt når vi skal forklare at president betyr leder / formann eller forkvinne. Vi synes det er vanskelig å drive rekrutteringsarbeid når flere føler det ubekvemt, utilfredsstillende å måtte bruke tid på å forklare tittelbruk, når vi ved bruk av ordet leder, kan forenkle, finne en mer gjenkjennelig og naturlig måte å fortelle om klubbens organisering og arbeidsmåter på. Derfor ber vi om at representantmøtet stemmer over at vi i Norge gjennom klubbene kan innføre bruk av tittelen leder istedenfor tittelen president. Det mener vi vil lette vår arbeid for mer åpenhet og at vi når ut til flere yngre kvinner som kan tenke seg å arbeide for soroptimismen i klubbene rundt i Norge.

«Dersom man skal omforme «president» til «leder» i våre klubblover/vedtekter, vil dette innebære endringer i svært mange artikler. Unionsstyret oppfordrer neste u-styre til å ta en fullstendig gjennomgang av ordbruken, - og så evt. komme med endringsforslag til neste R&L møte for lover/vedtekter for klubbene og unionen sett under ett. Dette vil føre til at «bruk» og ordlyd stemmer overens». Fra SIEHQ har unionsstyret nå mottatt en foreløpig oversikt over en lang rekke lovendringsforslag som skal behandles på Guvernørmøtet i juli 2014. Det er også meldt at flere vil komme, og at dette kan omfatte vesentlige endringer. Unionsstyret foreslår derfor en full gjennomgang av unionens lover og vedtekter etter at GM2014 er avviklet. Det vil da være 6 år til neste mulige runde med lovendringer på Føderasjonsnivå. Dette kan gjennomføres høsten 2014 og samlete endringsforslag legges frem på R&L i 2015. Når det gjelder å benytte tittelen leder uformelt har Lovkomiteen hatt en gjennomgang av nasjonalt og internasjonalt lovverk, og de uttaler følgende: «Vi kan ikke se at det ligger noe til hinder for at ledervervet i klubbene omtales som "leder" fremfor "president". Vi anser dette for å være en språklig endring, ikke en endring i innhold eller status av vervet.»

Unionsstyrets vurdering: Saken var oppe på representantskapsmøtet i 2013 med følgende vurdering av unionsstyret 2012-13:

Forslag til vedtak: Saken utsettes til representantskapsmøtet i 2015.

8

SOROPTIMA 3/14


Sak 11b/14 Sak: Forslag om utredning vedrørende fremtiden for Soroptima Fremmet av: Mandal Soroptimistklubb Begrunnelse: Det har de senere årene vist seg vanskelig å få klubber til å påta seg redaksjonen av Soroptima. En travel hverdag og kanskje mangel på erfaring fra redaksjonelt arbeid, gjør at oppgaven virker noe uoverkommelig. Samtidig er Soroptima den viktigste informasjons- og brobyggeren i organisasjonen. Bladet er limet mellom medlemmene og mellom medlemmene og organisasjonens ledelse. Mandal Soroptimistklubb mener at Soroptimas redaksjon bør settes bort/overlates til en redaktør ansatt i en viss stillingsprosent. Dette vil skape forutsigbarhet og ro. Den nye redaktøren vil ha ansvar for Soroptimas innhold, utgivelse og annonser, og lønnes av annonseinntekter. Annonsesalg har tidligere vist at det kan generere gode inntekter. I organisasjonens medlemsmasse er det journalister, også freelance som kanskje kan påta seg en slik oppgave. Redaktøren vil ha det daglige redaksjonelle ansvaret. Unionspresidenten har det overordnede ansvaret. Mandal Soroptimistklubb mener at reduksjon i antall utgivelser svekker organisasjonen. Klubbene blir i større grad enkeltstående og følelsen av å tilhøre en større helhet reduseres. Uformelle undersøkelser i vår region, viser at kun et lite mindretall av medlemmene leser Soroptima på nettet. Soroptima er ikke et behov som skal dekkes på samme måte som behovet for nyheter. Soroptima glemmes. Det er også usikkerhet rundt utgivelsesdatoer. Organisasjonen har gjennom alle år utgitt Soroptima i papirform, det vil si at det er medlemmer som har mottatt bladet

i både 30, 40 og 50 år. Et vedtak om overgang til webutgaver endrer ikke bruksvaner over natten. Det må skje etter en lagt strategi. Forslag til vedtak: Det nedsettes en komité som utreder den videre driften av Soroptima. Komiteen leverer sin innstilling til Unionsstyret innen utgangen av 2014. Unionsstyrets vurdering: Styrets målsetting er fortsatt å ha en klubb eller en gruppe medlemmer til å ha redaksjonsansvaret. For neste styreperiode er en kandidat på plass. Det kan derfor brukes mer tid og bredere interne diskusjoner enn det forslaget fra Mandal-klubben legger opp til. Siden dette er en sak som kommer opp jevnlig, støtter styret forslaget om en utredning av hvordan redaktørrollen best kan organiseres. Det bør imidlertid legges opp til en bredere vurdering. Hva vil vi med bladet og hvordan skal vi bruke det? Utarbeidelse av strategiplan for 2015-2019 vil bli iverksatt høsten 2014 for fremlegging på R&L 2015. Diskusjonen om Soroptima bør inngå i dette arbeidet gjennom en egen gruppe som utreder vår informasjons- og kommunikasjonsstrategi for den neste fireårs perioden. Det er viktig å få en bredt sammensatt utredningsgruppe. Mandat for gruppen fremlegges på R&L til godkjenning. Forslag til vedtak: Det nedsettes en utredningsgruppe for å utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsstrategi som samordnes med utarbeidelse av strategiplan 2015-2019. Utredningen skal bl.a. omfatte en analyse av fremtidig organisering av Soroptima.

Sak 11c/14 Sak: Endring i opplegget rundt det årlige representantskapsmøtet Fremmet av: Horten Soroptimistklubb Begrunnelse: Unionen går over til å arrangere landsmøte (L-møte) hvert annet år, men fortsetter med årlige representantskapsmøter (R-møte). De årene det kun arrangeres R-møte, legges dette nær en sentral flyplass slik at opphold og reiseutgifter begrenses. Endringen iverksettes under hensyn til allerede inngåtte avtaler. Unionsstyrets vurdering: Dette har vært behandlet en rekke ganger tidligere. I Svolvær i 1994 ble vedtatt å arrangere L-møte hvert annet år. Rmøtet de mellomliggende år arrangeres som 1-døgnsmøter fra lunsj til lunsj. Vedtaket ble opprettholdt i Bergen i 1996 og iverksatt fra 1998 med et lunsj-lunsj R-møte i Tromsø. Da vedtaket ikke ble fulgt opp i 2000, ble det stilt spørsmål om dette. På Voss i 2001 ble forslag om opphevelse nedstemt. Neste Rmøte uten L-møte ble arrangert i Stavanger i 2004. I Levanger i 2005 ble det vedtatt å innføre L-møte hvert år. Unionsstyret har gått grundig gjennom spesielt de økonomiske sidene ved forslaget. En besparelse kan oppnås ved å redusere fra 2 til 1 overnatting gjennom å arrangere R-møte fra lunsj lørdag til lunsj søndag. Kun plasseringer nær Gardermoen er aktuelle for enkel ankomst lørdag. Selv hertil er det begrenset kommunikasjon lørdag. Med dagens kommunikasjon vil ca. 15 % av klubbene ikke

kunne delta på et 1 døgns møte. Ca. 15 % av klubbene vil ha begrenset mulighet for å rekke frem før klokken 15:00 lørdag. Ca. 70 % av klubbene vil kunne delta på et 1-døgns møte, der kostnadene for transport kan bli høye på grunn av få avganger på offentlige kommunikasjonsmidler i helgene. Besparelser for Unionen er begrenste. Unionens kostnader til R&L-møte består i dekning av tillitskvinners reise og opphold. I tilknytning til R&L-møtet arrangeres tillitskvinne-møter som distriktskontaktmøte (DK-møte), utvidet unionsstyremøte (UU-møte) med flere. Unionen oppnår store besparelser ved å legge disse til R&L-møtet. Det lar seg ikke gjøre å arrangere tillitskvinnemøter innenfor rammen av 1 overnatting. Besparelse for klubbene vil være ca. kr 1.200,- pr person som tilsvarer oppholdsutgifter for 1 døgn. Det vil si differansen mellom dagens 2-døgns møte på kr 4.000,- og 1-døgns møte på kr 2.800,pr person. Et 1-døgns møte vil bli hektisk, der representantene får begrenset den sosiale arena som et 2-døgns møte åpner for. Den enkelte representant står fritt til kun å delta på R-møtet. Unionsstyret støtter ikke forslaget om å arrangere L-møte hvert annet år. Forslag til vedtak: Dagens system med R&L hvert år opprettholdes.

SOROPTIMA 3/14

9


Sak 11d/14 Sak: Forslag til endring av vedtekter for norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør Fremmet av: Arendal-Grimstad Soroptimistklubb § 1 Navn – nåværende ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør. § 1 Navn – forslag ny ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond. § 2 Formål – nåværende ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland. § 2 Formål – forslag ny ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i land som omfattes av: «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-Europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter. Begrunnelse: Norske soroptimisters utdanningsfond ble opprettet i 1986. Siden da har verden forandret seg, «jernteppet» har falt, og vi har fått nærmere kjennskap til kvinners forhold i de tidligere «østblokklandene». Mangel på utdanning og fravær av økonomisk støtte til det, fører til at mange kvinner ikke kommer videre i sin personlige utvikling og at de ikke klarer å skaffe seg inntekt til å forsørge sin familie. I flere av disse landene er det også mange kvinner som er alene etter krig og konflikt. Utdanningsfondets styre legger «DAC List of ODA Recipients» til grunn for sitt arbeid med tildeling av stipend. Jf. vedlegg. Land merket med gult i listen, er land som nå får stipend iflg. informasjon fra fondet. Forslaget fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vil innebære at stipend fortsatt skal gis til kvinner i sør (Afrika) og Moldova som nå. I tillegg skal kvinner i andre sørøsteuropeiske land som ikke står på ODA listen også kunne komme i betraktning. Forslaget forutsetter imidlertid som nå at bidrag skal kunne gis til kvinner bosatt i land med soroptimistklubber tilknyttet den Europeiske føderasjon, SIE. Geografisk forstås sørøst-Europa i sammenheng med forslaget, land sør for Østerrike og Ungarn og nord for Hellas og Tyrkia. Det betyr at kvinner i Moldova, Romania, Bulgaria, Ukraina, Kosovo, Albania, Kroatia, Slovenia og Bosnia-Herzegovina også vil kunne komme i betraktning. Det er norske soroptimister v/Norgesunionen som er fondets/stiftelsens eier. Midlene er kun fra private i den forstand at det ikke mottas offentlige ytelser til fondet. Så vidt vi kjenner til, er det eieren av fondet/stiftelsen som kan fastsette evt. endre hvem som skal nyte godt av det, utvide dekningsområdet. Det skulle derfor ikke være noe til hinder for den foreslåtte endringen. Imidlertid bør unionsstyret kvalitetssikre den juridiske siden av det i forhold til at det er organisert som en stiftelse. Norgesunionen er sterkt engasjert i Moldova som Mature Union. Ved gjennomgang av de norske klubbenes nettsider opplyser ca. 1/3 av klubbene at de har støtte til Moldova som klubbprosjekt.

10

SOROPTIMA 3/14

I de øvrige foreslåtte landene, har noen norske klubber prosjekter direkte med klubber der. Gjennom prosjekter og vennskapsklubbkontakter avdekkes at svak kompetanse og utdanning er en begrensende faktor for den enkeltes levekår og for økonomisk utvikling i samfunnet. Det viser seg også at mangel på kompetanse kan være en begrensende faktor for å oppnå best mulig utbytte av prosjekter med andre formål enn utdanning. Gjennom å åpne opp for søknader fra flere land i sørøst-Europa, vil norske soroptimister bidra til å forbedre livssituasjonen for mange. Vi i Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er klar over at en utvidelse av dekningsområdet som foreslått, vil føre med seg merarbeid for Utdanningsfondets styre. I vår tid med digitale kommunikasjonsmidler tror vi imidlertid at merarbeidet som forslaget vil medføre, kan løses slik at forslaget kan lanseres med positiv innstilling fra unionsstyret til representantskapsmøtet også i 2014. Vi er forøvrig klar over at midlene som i dag er tilgjengelig for stipendier, ikke er tilstrekkelig til å kunne innvilge alle kvalifiserte søknader. Mange klubber oppgir på sine nettsider at støtte til utdanningsfondet er et eget prosjekt for klubben eller at bidrag til det, er en høyt prioritert oppgave. Vi er klar over at inntektene til fondet som årlig kan deles ut, må økes. Økning av disponible midler til utdeling må oppfattes som en felles utfordring for alle klubbene. Soroptimist International’s prosjekt 2011-2015, «Educate to Lead» forplikter oss til å ha fokus på utdanning, formell og uformell for derved å bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner. Selv om SI har «Educate to Lead» kun som et fire-års prosjekt, vil temaet fortsatt være høyst aktuelt. Utdanning er og må være en langsiktig satsing, og fremtidige effekter vil først vise seg over tid. Unionsstyrets vurdering Et prinsipielt likt forslag var oppe i R&L i 2013 og ble avvist. Unionsstyret har vurdert det slik at Arendal-Grimstad-klubben gjennom årets forslag har belyst saken på en grundigere måte, og at det er derfor rimelig at saken kan reises på nytt etter bare et år. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en endring vil kreve 2/3 flertall. I forhold til at Utdanningsfondet er organisert som en privat stiftelse, vil det også være mulig at tilsynet vil vurdere hvor stort flertallet for endring er ved en eventuell godkjenning. Unionsstyret støtter forslaget fra Arendal-Grimstad. Det vil være en ryddig måte for fritt å kunne vurdere hvem skal få hjelp så lenge det er innenfor Europaføderasjonen. Det er nødvendig å foreta endringer i §§ 1, 2 og 7: § 1 Navn – nåværende ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør. § 1 Navn – forslag ny ordlyd:


Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond. § 2 Formål – nåværende ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland. § 2 Formål – forslag ny ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i land som omfattes av: «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-Europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter.

det sendes melding og søknadsskjema til alle i klubber i utviklingsland som er tilknyttet den Europeiske Føderasjon. §7 Kunngjøring- forslag til ny ordlyd – første setning: Melding om utdeling av legatmidler skjer i the Link, samtidig som det sendes melding og søknadsskjema til alle i klubber i land som omfattes av «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-Europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter. Forslag til vedtak: Endring i vedtektene godkjennes.

§7 Kunngjøring - nåværende tekst – første setning: Melding om utdeling av legatmidler skjer i the Link, samtidig som

Sak 11f/14 Sak: Videreføring av mentorprogrammet Fremmes av: Unionsstyret Begrunnelse: På R&L 2011 ble det vedtatt å igangsette et mentorprogram som et pilotprosjekt over to år. Norgesunionen garanterte for et beløp på kr 75.000 per år, og prosjektet skulle evalueres. Unionen har arrangert pilotprosjektet i to perioder, 2012-2013 og 2013-2014, og er nå i avslutningsfasen. Målsetningen har vært å stimulere jobbmulighetene i Norge for utenlandske kvinner med høyere utdanning. Mentorene har vært soroptimister fra lokale klubber i Oslo/Akershus/Østfold. Programmet har vært administrert av en prosjektgruppe av soroptimister. I programmet har deltagerne hatt månedlige samtaler med sin mentor. I tillegg har prosjektgruppen arrangert treff med arbeidslivsrelaterte tema og erfaringsutveksling. Etter unionsstyrets syn bør mentorprogrammet videreføres. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært gode, og det synes som om programmet dekker et behov hos denne målgruppen. Det går til kjernen av vår virksomhet – vi bistår andre yrkesaktive kvinner basert på våre egne yrkeserfaringer og kunnskap om norsk arbeidsliv; det er forankret i SI sitt langtidsprogram 2011-2021”Utdanning og Ledelse”, og programprofilen understreker vårt internasjonale engasjement. Et slikt program gjør oss også mer synlige – og viser vårt fokus på yrkesaktivitet og prosjektarbeid på en god måte. Programmet er godt mottatt av blant annet kommuner og samarbeidspartnere (NAV, NHO osv.) Soroptimistklubber i andre distrikter har vist interesse for å bidra i et slikt program i sitt distrikt. Unionsstyret ønsker derfor at programmet kan arrangeres over hele landet. Unionsstyret vurderer det da slik at en videreføring av programmet bør skje med utspring i klubber som er interesserte. Programmet arrangeres av enkeltklubber, eventuelt i samarbeid med naboklubber i deres nærområde. Selv om et slikt program i stor grad drives ved frivillig innsats fra egne medlemmer, vil en igangsetting formentlig gi en del kostnader. Unionsstyret mener derfor at unionen bør bidra med økonomiske tilskudd over budsjettet.

Prosjektgruppen har gjennom planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet bygget opp erfaring og kompetanse. Ved en videreføring i klubbregi vil klubbene få råd og veiledning fra denne gruppen både ved sondering, planlegging og gjennomføring av et slikt program. Forut for behandling av denne saken 11g), vil unionsstyret redegjøre for erfaringene og evalueringene av pilotprosjektet, sak 9. Forslag til vedtak: 1. Norgesunionen viderefører et arbeidslivsrettet mentorprogram for utenlandske kvinner med høyere utdanning, i tråd med profilen for pilotprosjektet 2012-2014. 2. Mentorprogrammet videreføres i klubbene etter at pilotprosjektet avsluttes i juni 2014. 3. Interesserte klubber (en eller flere klubber sammen) må ha en egen prosjektgruppe som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av programmet i sitt nærområde. 4. Norgesunionen nedsetter en rådgivningsgruppe som vil bistå interesserte klubber med planlegging og gjennomføring av programmet. 5. Norgesunionen avsetter kr 60.000 til programmet for soroptimiståret 2014/2015. Norgesunionen vil også søke eksterne midler til programmet.

SOROPTIMA 3/14

11


Sak 11g/14 Sak: Avslutning av system med regionale FN-kontakter Fremmet av: Unionsstyret Begrunnelse: Retningslinjer for kontakten mellom SI Norgesunionen og FN-Sambandet ble vedtatt på R&L i 2008b og revidert i 2011. Det har helt siden opprettelsen av systemet vært utfordrende å fylle alle de seks plassene for regionale kontakter. Det har også vært utfordrende å få til et godt fungerende system for organisering og oppfølging. Det har videre skjedd endringer i FN-Sambandets aktiviteter med en dreining fra regionale til mer sentrale opplegg. Tradisjonelt opplysningsarbeid skjer i stor grad på nettet og er tilgjengelig for alle. Lokale kontor er fortsatt tilgjengelige og kan bistå med materiale og eventuelle foredrag. Denne kontakten kan imidlertid godt skje direkte fra klubber som ønsker det, og trenger ikke koordineres av en FN-kontakt. På grunn av den viktige og tette kontakten Soroptimist International har til FN, er det viktig at Unionen har en dedikert person til å føle opp dette. Det skal fremdeles ivaretas av en FN hovedkontakt. En beslutning om nedlegging vil føre til endringer i retningslinjene, under punktene «Organisering og arbeidsoppgaver» og «Retningslinjer for oppnevning» Nåværende tekst: B. Organisering og arbeidsoppgaver: - Arbeidet ivaretas av en komité på syv personer FN-hovedkontakt (komiteleder) 6 FN-kontakter velges fra klubber i nærheten av FN-sambandets distriktskontorer - Komiteens leder er hovedkontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo - En eller flere av komiteens medlemmer deltar på årsmøtene samt andre viktige møter/seminar/foredrag i regi av FN-sambandet - FN-kontaktene holder hovedkontakten informert om deltakelse i ulike aktiviteter - FN-kontaktene informerer Unionens medlemmer i fast spalte i Soroptima eller på våre nettsider

- FN-kontaktene kan holde foredrag i klubber eller på distriktsmøter - Klubbene skal bruke informasjon fra Soroptima og nettsiden til bevisstgjøring om FN og SI sitt arbeid C. Retningslinjer for oppnevning: 1. Unionsstyret utpeker leder for komiteen for 2 år. Leder er ansvarlig for at Norgesunionens samarbeid med FN-sambandet blir realisert i tråd med retningslinjene. 2. Unionsstyret utpeker de 6 FN-kontaktene, hvorav en utpekes til vararepresentant for leder. Disse fungerer i 2 år. Halvparten av medlemmene utpekes hvert år. 3. Reisegodtgjørelse for representanter til lokale møter i FN-sambandets regi kan dekkes av unionen etter søknad. Det foreslås følgende ny tekst: B. Organisering og arbeidsoppgaver: - Arbeidet ivaretas av en FN-kontakt - FN-kontakten holder kontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo og deltar på årsmøtet samt andre viktige møter/seminar/foredrag i regi av FN-sambandet - FN-kontakten informerer Unionens medlemmer primært gjennom Soroptima og på våre nettsider, og gjennom foredrag i klubber eller på distriktsmøter der det er ønsket. - Klubbene skal bruke informasjon fra Soroptima og nettsiden til bevisstgjøring om FN og SI sitt arbeid. C. Retningslinjer for oppnevning: 1. Unionsstyret utpeker FN-kontakt for 2 år. Hun er ansvarlig for at Norgesunionens samarbeid med FN-sambandet blir realisert i tråd med retningslinjene. 2. Reisegodtgjørelse for representasjon kan dekkes av unionen etter søknad. Forslag til vedtak: De foreslåtte endringene i retningslinjen støttes.

Sak 11h/14 Sak: Forslag til endringer i «Retningslinjer for valgkomiteen» Fremmet av: Unionsstyret Begrunnelse: Endringene knyttet til kunngjøring i Soroptima er i tråd med de endringer i retningslinjene for Soroptima som ble vedtatt på Representantskapsmøtet i 2013. Valgkomiteen lager ikke en innstilling men oversender de forslag til kandidater som klubbene har sendt inn. Den foreslåtte endringen er i samsvar med gjeldende praksis for valgkomiteens arbeid. Nåværende tekst: Arbeidsformer 1) Ledige verv og oppfordring til å fremme forslag til kandidater til disse kunngjøres i oktobernummeret av Soroptima.

12

SOROPTIMA 3/14

3) Valgkomiteen oversender sin innstilling til Soroptima for kunngjøring i marsnummeret innen 5. februar med kopi til Unionsstyret. Forslag til ny tekst: 1) Ledige verv og oppfordring til å fremme forslag til kandidater til disse kunngjøres i novembernummeret av Soroptima. 3) Valgkomiteen oversender mottatte forslag til kandidater til Soroptima for kunngjøring i aprilnummeret innen 5. mars med kopi til Unionsstyret. Forslag til vedtak: Forslag til endring i retningslinjer støttes


Sak 12-13/14 SI/Norgesunionens regnskap 01.10.12-30.09.13 og budsjett 1.10.2014-30.9.2015 Fremmes av: Unionsstyret

INNTEKTER Medlemskontingenter Salg av varer Tilskudd fra Soroptima Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av salgsvarer Kontingenter SIE Andre kontingenter The Link Mentorprogram Unionens nettsider Forsikring lenke/presidentkjede Moldova prosjekt Kostnad ekstensjon/retensjon Kostnad distriktskontaktsmøte Kost. distriktsmøter Kostnad representantskapsmøte Kostnad komite- og styremøter Kostnad UU-møter Kostnad guvernørmøter Kostnad andre møter Regnskapshonorar Revisjonshonorar Kontorhold/trykksaker/info.materiell/porto Gaver, representasjon Studiestipend Katastrofehjelp Bank- og kortgebyrer Diverse

Budsjett 2012/13

Regnskap 2012/13

Budsjett 2013/14

Budsjett 2014/15

-1 300 000 -20 000 -75 000 -1 395 000

-1 253 200 -17 426 -75 000 -1 345 626

-1 248 000 -20 000 0 -1 268 000

-1 395 000 -15 000 0 -1 410 000

10 000 630 000 2 500 7 000 75 000 155 000 1 500 100 000 40 000 25 000 24 000 253 000 24 000 100 000 30 000 68 000 10 000 10 000 30 000 20 000 10 000 10 000

8 846 551 769 1 125 6 254 60 766 124 091 1 227

2 544 -2 358

10 000 555 000 2 500 7 000 75 000 70 000 1 500 50 000 65 000 35 000 24 000 235 000 23 000 100 000 30 000 70 000 10 000 10 000 30 000 20 000 0 10 000 0 0

10 000 653 000 2 500 7 800 60 000 63 000 1 500 50 000 65 000 35 000 25 000 260 000 23 000 110 000 30 000 70 000 14 600 14 600 35 000 20 000 10 000 0 0 0

31 208 41 972 24 093 256 801 23 357 114 995 23 219 67 772 10 000 11 250 30 889 27 570

Sum driftskostnader

1 635 000

1 417 391

1 433 000

1 560 000

RENTEINNTEKTER Renteinntekter Sum renteinntekter

-40 000 -40 000

-47 892 -47 892

-40 000 -40 000

-40 000 -40 000

Årsresultat før ekstraordinære poster

200 000

23 873

125 000

110 000

Note 1: Forutsatt 1860 medlemmer, medlemskontingent økes til kr 750 Note 2: Anslått EURO kurs på 9 Note 3: 82 eksemplarer à 10,5 EURO og en EURO kurs på 9 Note 4: Avsettes fra kapitalkonto Note 5: Ekstensjon er et satsningsområde Note 6: Ettårige distriktskontaktmøter i tillegg til samling i forkant av RL-møtet

Noter

Note 1

Note 2 Note 3 Note 4

Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 10 Note 11

Note 12

Note 7: Arrangeres i Stavanger 2015 med 45 inviterte tillitskvinner Note 8: To utvidete unionsstyremøter, i Stavanger og i Oslo Note 9: Inkluderer overleveringsmøte mellom nytt og sittende Unionsstyre Note 10: Uendret flere år, bilagsmengde doblet Note 11: Infoarbeid er et satsningsområde Note 12: Klubbene oppfordres til å bidra direkte

SOROPTIMA 3/14

13


018 SI UNION OF NORW AY 984 881 185

Balanse avd. 70 Forening K on to

Periode: Avdeling: Prosjekt: Kontonr:

Pr. 30.9.2013 00-99 0-99999 1000-2999 30.9.2013

30.9.2012

19 054,00 998,00 1 197,87 32 479,00 21 480,06 0,00 0,00 2 271 599,88

27 900,00 25 410,00 0,00 38 735,00 322 000,09 -15,00 65 257,25 1 928 181,24

183 728,86 135 059,86

154 933,79 75 700,74

2 665 597,53

2 638 103,11

Annen egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leverandørgjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskuddsbet. kontingenter .. ... .. ... .. ... .... .. .. ..... ... .. ... .... .. Si Prosjekt ... .. ... ... .. ... .. ... .. ..... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .... 10.des.apellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Go for water ... .. ... ... .. ... .. ... ... ..... .. ... ... .. ... .. ... .. .... Lilla Sløyfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uopptjent inntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 163 308,81 0,00 -1 176 500,00 0,00 -7 000,00 -135 059,86 -183 728,86 0,00

-1 187 181,33 0,00 -1 155 050,00 20,00 -65 257,25 -75 700,74 -154 933,79 0,00

Sum gjeld og egenkapital

-2 665 597,53

-2 638 103,11

0,00

0,00

Balanse EIENDELER 1460 1570 1571 1760 1922 1923 1924 1925

Beholdning Salgsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reiseforskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisefordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Påløpt renteinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801.13.38757,Brukskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801.13.38765,SI Prosjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801.13.38773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801.13.77728,Særvilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1926 2801.18.11835, Lilla sløyfer 1927 2801.21.62369,Go for water

.. ... .. ... .. ... .... .. .. ..... ... .. ... .... .. .. ... .. ... .. ... .... .. .. ..... ... .. ... .... ..

Sum eiendeler

GJELD OG EGENKAP ITAL 2050 2400 2910 2920 2925 2927 2950 2970

Diff. e iendeler/gjeld og EK

Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt 02.03.2014 kl 18:11:12 av Regnskapstjenester

14

SOROPTIMA 3/14

Side 1


Sak 17 Kandidater til verv 2014 – 2016 Av Valgkomiteen 2012 – 2014, Edle Utaaker (leder), Sigrid Ag og Torild Marie Nilsen TITTEL

NAVN

KLUBB

YRKE

Guvernør

Aud Baadstrand Skare, 1962

Bærum

Compliance officer, operation, Oslo Plant

Guvernørsuppleant

Ingrid Løland, 1970

Haugesund og omegn

Programrådgiver, Karmøy voksenopplæringssenter

Landssekretær (gjenvalg)

Aud Brønn, 1948

Mandal

Tannlege

Landssekretær suppleant, (gjenvalg)

Gerd Røsvik Hansen, 1959

Mandal

Lærer på barnetrinnet

Finanskomiteens 3. medlem (gjenvalg)

Anne Lise Foss Fjeldbu, 1958

Kongsvinger

Autorisert regnskapsfører

Distriktskontakt MidtNorge (gjenvalg)

Sheila Lian, 1945

Levanger

Avdelingssykepleier

Distriktskontakt Nord-Vest

Christina Duwe, 1963

Molde

Lege

Distriktskontakt Vest (gjenvalg)

Inger E. Sinding Hølvold, 1949

Bergen

Kasserer

Distriktskontakt Syd 1

Doris Poll-Bergendoff, 1958

Kristiansand

Bygningsingeniør/Energirådgivning

Distriktskontakt Syd 2

Torunn Natvik Hoen, 1951

Skien-Porsgrunn

Adjunkt

Distriktskontakt Øst 2

Ragni Grude Amb, 1948

Ringsaker

Utdanningsdirektør (pensjonist)

Distriktskontakt Øst 3

Marit Aabel Kulseng, 1945

Kongsberg

Spesialist allmennmedisin

Redaktør

Sissel Haugen, 1963

Ålesund

Formidlingsbibliotekar

Redaksjonssekretær

Sylvi Larsgård Eliassen, 1948

Ålesund

Befrakter

Økonomiansvarlig

Synnøve Fagerhaug, 1952

Ålesund

Advokatassistent

Redaksjonsmedlem

Hilde Grytting, 1957

Ålesund

Undervisningsinspektør

Redaksjonsmedlem

Hilde Skjong Sylte, 1962

Ålesund

Kontorleder / Advokatsekretær

Redaksjonsmedlem

Randi Mordal Hessen, 1952

Ålesund

Byggesaksbehandler / Tilsynsleder

Nettansvarlig

Veslemøy Klingsheim, 1955

Kristiansand

Akvaingeniør/yrkeshygieniker/HMS-rådgiver

Manglende kandidater til: Distriktskontakt Nord 3 Distriktskontakt Øst 1

SOROPTIMA 3/14

15


KLUBBNYTT

Distrikt Øst 3 Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Sigdal Geografisk ligger klubbene i Øst 3 i overkommelig avstand med hensyn til å møtes på en kveldsstund eller på dagtid. Møter på kveldstid hvor det er ønskelig at alle klubbene er representert, gjennomføres hos distriktskontakten privat i Drammen. AV DISTRIKTSKONTAKT ANNA VALBORG MIKKELSEN Distriktsmøtene I Øst 3 avvikles distriktsmøtet på høsten, de siste årene på en lørdag. Arrangørklubben har vært kreative til å ta vare på både kunnskapsmessig og sosialt program. Møtet i fjor høst var Kongsbergklubben ansvarlig for, og ble et godt eksempel på et hyggelig, informativt og sammensveisende distriktsmøte.

Rekruttering Aldersfordelingen på medlemmene i Øst 3 stemmer godt overens med aldersfordelingen i resten av landet. Et av hovedfokusene er ”hvordan finne nye medlemmer” og da gjerne de som kan øke medlemsgruppen i alderen 30 – 39 år. Bortsett fra Asker klubben som er i en gjenoppbyggingsfase, kan klubbene vise til reflektanter og interessenter og også opptak av nye medlemmer.

Kveldsmøter To ganger i soroptimiståret inviteres det til kveldsmøter. Et møte for ekstensjonsansvarlige hvor målsettingen er ”Sammensveiset og inspirert ”ekstensjonsteam” i distrikt Øst 3”. Erfaringen er at klubbene stiller med svært engasjerte møtedeltakere som utveksler nyttige tips og idéer. Et møte for presidentene hvor målsettingen er ” Utveksling av idéer og erfaring gir inspirasjon. Styrke relasjonene mellom klubbene i Øst 3.” Også dette møtet preges av stort engasjement og aktiv deltakelse. Møtetemaene er knyttet opp mot distriktskontraktens (DK) handlingsplan og temaer som stod på agendaen på DK-møtet 16. og 17. november 2013, arrangert av Unionens ekstensjons komité.

ASKER SOROPTIMISTKLUBB AV LIV HARTVEDT BUE

Asker Soroptimistklubb ble chartret av Føderasjons President Rachel Shalon, den 16. aug. 1975. Den gangen var det 21 medlemmer som ble tatt opp. Vi har fantastisk dokumentasjon over klubbens historie med bilder som er skrevet ene og alene av et tidligere medlem Sessa Herstad. Pr d.d. har vi 1 charter medlem igjen, utover det er vi 7 medlemmer. Vårt medlemsmøte er lagt til 3 onsdag i måneden, og inntil videre blir de holdt privat. I januar har vi felles møte med Bærum, og i mars med Oslo, Oslo II, Oslo-Nordstrand, Bærum og Romerike-Lillestrøm. Julemøte blir holdt privat med pinnekjøtt og noe att ått. Vårt hovedfokus i tiden fremover er rekrutering. I første omgang prøver vi med å arrangere et yngre treff hvor vi inviterer aktuelle reflektanter pr brev, via Facebook og på unions sidene. Utover dette vil vi prøve å synliggjøre oss i Asker & Bærum Budstikke, I september vil vi arrangere distriktsmøte den 20. september. Dette blir en fin utfordring for vår lille klubb.

16

SOROPTIMA 3/14

Informasjon og synliggjøring De siste årene har representanter fra Øst 3. hatt stand på Kjerringtorget i Nesbyen den siste helgen i august. Salgsartikkelen har vært Lilla sløyfer. For øvrig har vi samtalt med hundrevis av kvinner, også noen menn, om kvinnenettverket vårt og delt ut masse brosjyrer. Til Kjerringtorget, www.kjerringtorget.no, kommer kvinner fra hele Sør-Norge. I oktober 2013 hadde Britt og Ågot unionens datakurs for Øst 3. Alle klubbene var representert, og godt resultat synes på klubbenes nettsider. Evalueringen av Britt og Ågots undervisning var unisont ”veldig bra”.

I løpet av 39 år er har vi hatt mange små og store prosjekter som har engasjert oss. Alt fra organisasjonens , unions- og klubb prosjekter. Vi har hatt loddsalg i klubben, på kjøpesentre og distriktsmøter. Salg av 17. mai sløyfer, gavepakker, lilla sløyfer (anti trafficking), postkort og mye mer for å samle inn penger. Noe klubb prosjekt har vi ikke pr i dag, men støtter lilla sløyfe prosjektet.

Asker, fra venstre; Vibeke H. Grytli, Kristine Kopstad, Gry H. Talle og Helene Grytli.


KLUBBNYTT

BÆRUM SOROPTIMISTKLUBB AV MARGRETHE ASPEN

Bærum Soroptimistklubb ble stiftet 30. mars i 1968. Vi har 21 medlemmer hvorav 2 er nye. Vi har i tillegg 2 reflektanter. Tre av våre medlemmer har verv på unionsnivå. Dette er vi veldig stolte av og de er aktive også på klubbnivå. Vi feiret vårt 45 års jubileum i fjor med å invitere medlemmer fra en klubb i Tyskland, Ost Friesland- Norden som vi nå har som vennskapsklubb. Dette var en veldig hyggelig helg med sosialt samvær og guiding i Bærum og Oslo. Neste år drar vi på gjenvisitt. Prosjektet som fortsatt etter 30 år holdes gående hos oss er ”Innvandrerprosjektet”. Vi inviterer innvandrerkvinner som går på norskopplæring hjem til oss for en uformell sammenkomst med litt å spise og drikke, ca. 6 – 7 ganger i året. Det blir mye nyttig trening i norsk. De blir hentet og kjørt hjem igjen.

ere til de som har mest behov for informasjon som for eksempel en diakonstasjon for enslige mødre, et hjem for foreldreløse funksjonshemmede jenter, skoler og sykehus. Vi selger lilla sløyfer på Sandvika dagene i august og får da samtidig vist oss frem i vårt lokalmiljø. Vi samarbeider med Jurk, Juridisk rådgivning for kvinner og har hatt dem som foredragsholdere hos oss. De har fått midler fra oss til trykking av et informasjonshefte. Det siste prosjektet vårt som vi startet med høsten 2013, har vi med flyktningkontoret i Bærum kommune. Midler til prosjektet fikk vi i begravelsen til et av våre medlemmer som var levende opptatt av forholdene til flyktningkvinner og svømming. Vi støtter dem slik at de har fått en ny svømmeinstruktør og at undervisningen kan holde det gående så mange blir trygge i vann. Det er lange ventelister så dette er tydeligvis et veldig populært tiltak. Klubben møtes to mandagen hver måned på Henie Onstad seniorsenter og vi begynner kl. 19.00 til litt sosialt først, mens jule- og sommermøte har vi privat som er en veldig hyggelig avveksling.

Vi har Moldova i fokus ved å støtte og kjøpe abonnementer i den uavhengige avisen ”Ziarul de Garda”. Da kan de gi avisa gratis vid-

DRAMMEN SOROPTIMISTKLUBB AV INA BAUMANN

Drammen Soroptimistklubb ble stiftet 22. september 1947 – 67 år i år. Stiftet av føderasjonspresident Mary Barrat Due. Klubben er den fjerde eldste i Norge og har 25 medlemmer pr. d.d. Vi arbeider aktivt med rekruttering og har tatt opp 3 nye medlemmer i løpet av det nye soroptimiståret. Vi er også opptatte av å skape et trivelig miljø slik at medlemmene skal trives og ønske å være i klubben. Møtested er Tollboden Clarion Hotell i Drammen. Her starter vi møtet kl. 1800 med nydelig kveldsbuffet med varme og kalde retter. Da har vi en time til prat, før vi går inn i møtelokalet og har et effektivt møte med klubbsaker, aktuelle foredrag og 5-minutter. Lodder ut en flaske god vin på hvert møte. Slutt kl 21.00. Møtedag er andre mandag i måneden. Medlemmene i Drammen Soroptimistklubb er innstilt på å gjøre sitt beste for å skape et positivt og stimulerende klubbmiljø basert på vennskap, samt å utvikle nettverket som klubbene representerer. Klubbprosjekt i 2014 er å videreføre vårt prosjekt med innvandrerkvinner i Drammen som er en hjelp til integrering gjennom samtaler og sosialt samvær. Dette er et prosjekt som skjer i samarbeid med Drammen Kommunes Introduksjonssenter. Dette har vi gjort i 4 – 5 år. Innvandrerkvinner fra mange land som går på skole, får som valgfag 3 skoletimer med oss hver tirsdag. Temaet skifter hvert

Elvebyen Drammen med Ypsilon-brua som binder bydelene sammen.

semester. Etter at vi i fjor hadde tema helse og mat, er det nå media, aviser og trykksaker som er grunnlag for samtalene. Dette er et givende prosjekt som både vi i klubben og deltakerne er fornøyd med. Det skaper gode relasjoner og vi føler at det nytter. Klubben gir også penger til Utdanningsfondet, og for tiden arbeider vi med å finne et internasjonalt prosjekt som klubben kan støtte. Klubbens president er Emmy Grytten Gustavsen. Vi har 2 tillitskvinner på Unionsnivå: Anu Kubar i ekstensjonskomiteen og Anna Valborg Mikkelsen som er distriktkontakt for Øst 3. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside http://drammen.soroptimistnorway.no/ SOROPTIMA 3/14

17


KLUBBNYTT

KONGSBERG SOROPTIMISTKLUBB AV KARI FOSSAN RUUD

Mens Christian IV grunnla Kongsberg by i 1624, så Kongsberg Soroptimistklubb dagens lys en god del år senere, den 22.juni 1951. Klubben teller i dag 33 medlemmer. Medlemsmøtene holdes den tredje mandagen hver måned i Frivilligsentralens lokaler på Nymoen senteret, midt i sølv – og teknologibyens sentrum. I juni har vi sommermøte, og det er hjemme hos ett av medlemmene. Dette gjør sommermøtene annerledes og ekstra trivelige. Til jul har vi julemøte der vi alltid har en presentasjon av årets bøker og utlodning av fine gevinster. De øvrige møtene inneholder ulike foredrag, ego-foredrag, strategiplanlegging, prosjektjobbing og selvfølgelig små og store saker som måtte dukke opp. To ganger i året holder Kongsberg Soroptimistklubb kafé. Den ene kafèlørdagen er i tilknytning til kvinnedagen 8. mars, og den andre i tilknytning til Soroptimistdagen 10. desember. Kafeene holdes også på Nymoen senteret der vi selger en varmrett og kaker. I tillegg selger vi kort av kunstner og medlem Grete Berger, og vi har lotteri med fine gevinster medlemmene bidrar med. Kaféene gir et kjærkomment bidrag til økonomien og vår støtte til de prosjektene vi støtter ute i verden og lokalt. Kafeene markedsføres i lokalavisen og på Frivilligsentralens hjemmeside. Fjoråret var mye preget av chartring av en ny Soroptimistklubb i Ruse i Bulgaria. Klubben har vært planlagt en tid, men i fjor var det medlemmer nok til å sette i gang. Chartringen skjedde 2. juni, og 8 medlemmer fra Kongsbergklubben reiste nedover for å overvære høytideligheten. Samarbeidsprosjekter blir en følge av chartringen, blant annet er engelskopplæring et ønske fra de bulgarske medlemmene. Dette vil skje gjennom enkel mailutveksling mellom deres medlemmer og våre medlemmer. Erfaringsutveksling angående integrering av risikobarn i bulgarske barnehager blir et annet samarbeidsprosjekt. I fjor var det Kongsbergklubbens tur til å arrangere distriktsmøte. Det ble meget vellykket for de 40 deltakerne med nyttig soropti-

SIGDAL SOROPTIMISTKLUBB AV VIGDIS MELBYE OG LIV SØLAND

Sigdal er geografisk plassert midt i Buskerud fylke, i en langstrakt kommune med 3600 innbyggere fordelt på 1500 hustander, ca en times kjøring til Kongsberg, Drammen, Hønefoss og til sjø og fjell. Hovednæringen er jord- og skogbruk og utvikling/utbygging av fjellområdene på vestsiden av Norefjell. Det er ca. 4000 hytter i kommunen. I industrisammenheng må nevnes Sigdalskjøkken som den viktige hjørnessteinsbedriften siden 1950, men bygda har en rekke småbedrifter og underleverandører. Sigdal kommune har de unike kunstnerhjemmene til Chr. Skredsvig og Th. Kittelsen, praktfulleVatnås kirke fra 1665 og severdige Madonna-statuen 1020 moh

18

SOROPTIMA 3/14

miststoff, diskusjon og selvsagt sosialt samvær. Hvert år har vi Ut i det blå-tur. Dette er en populær tur som gjør oss bedre kjent i hele fylket og enkelte ganger utover fylkesgrensen. I fjor reiste vi til Vestfossen Kunstlaboratorium og hadde en flott omvisning og ikke minst innføring i samtidskunstner Morten Viskums arbeider. I år skal vi for første gang ha Ut i det blå-tur i samarbeid med Sigdalsklubben som vi hvert år har et fellesmøte med. Vårt første møte i 2014 er rett rundt hjørnet. På dette møtet skal leder av Kongsberg Næringsforum holde foredrag for oss. Først og fremst presentere forumet, men også å ta for seg alle jubileene byen har i år og som forumet er delaktig i. Her i byen feirer vi ikke bare grunnlovs jubileet. Det skal i tillegg feires at Kongsberg by er 390 år, at Kongsberg Våpenfabrikk, moderbedrift for meget vellykkede bedrifter som i dag utvikler teknologi fra havbunn til verdensrom, ville ha vært 200 år og at Kongsberg Jazzfestival er 50 år. Kongsberg by har i overkant av 26.000 innbyggere, og tilbudene er mange til både liten og stor. Vi har flere idrettslag, en internasjonal skole som spenner seg fra barnehage til videregående, en veletablert kulturskole og mye, mye mer. På kultursiden er Glogerfestspillene, en klassisk musikkfestival, først ute i jubileumsåret. Festspillene tilbyr musikk til alle og i ulike lokaler fra kirke til gruve, bank, bibliotek og museum. Og nå som snøen også har kommet og byen er i sin aller vakreste vinterskrud på flere år vil dette bli en eventyrlig start på jubileumsåret! Byen vår, Kongsberg, har mye å tilby: Høgskole, teknologi og skikjøring, off-piste, men for oss 33 er det viktigste å være soroptimist.

ved porten av Trillemarka, for å nevne noen av våre skatter. I denne vakre og mangfoldige bygda syntes initiativtager og vår charterpresident, freelancejournalist Annelise Nordli at det manglet en soroptimistklubb. Hun hadde satt seg grundig inn i hva som var SI's idé og mål, samlet sammen interesserte Sigdalsdamer, og så spurte hun Drammen soroptimistklubb om de ville være fadder for oss. Sigdal soroptimistklubb ble unnfanget på en ganske uvanlig måte, og høsten 1988 holdt vi charterfest. Pr. idag er vi 23 medlemmer, hvorav 8 chartermedlemmer. Vi prioriterer hvert år å støtte organisasjonens prosjekter. Utdanningsfondet står vårt hjerte nærmest, da klubben vår hadde styret fra 1995-1999. På lokalt plan vil vi fortsette å arrangere uformelle sammenkomster for utenlandske kvinner som bor i bygda, støtte økonomisk når noe eller noen i bygda vil noe utviklende eller spen-


KLUBBNYTT

nende, og vi ønsker å bidra med en gave når Lindrende Enhet står ferdig på Sigdalsheimen i 2015. Solide inntekter får vi fra vårt årlige loppemarkedet som vi arrangerer i forbindelse med Bygdedagen i august. Vi har møte hver 1, mandag i måneden. Pga lange avstander alternerer møtestedet mellom kommunesenteret Prestfoss og Eggedal. men ofte besøker vi bedrifter og andre foretak i kommunen for å bli bedre kjent med næringene, spesielt etableringer av kvinner. Faste innslag på alle møter er dikt og 5 minutter.Vi har fellesmøte med Kongsberg en gang pr.år, hvor klubbene har ansvar for arrangementet annet hvert år. Et annet viktig bånd til andre soroptimister er vennskapsklubbene Kalundborg, Falkenberg og Crosby ved Liverpool - vi er alle i venn-

RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB AV BODIL BACH

Klubben ble stiftet 9. mars 1953 av federal president Clara Hammerich, Danmark.

Klubben har naturlig nok hatt en del frafall av medlemmer siden den gang, men teller idag 36 aktive medlemmer i alle aldersgrupper. Klubbens historie bevares og fortelles videre til mange nyrekrutterte medlemmer! Ringerike kommune md ca 29.000 innbyggere (2013) har Hønefoss som sentrum. Ringerike er et svært mangfoldig naturhistorisk område. Karakteristisk for distriktet er langstrakte skogkledde åser med innslag av større innsjøer. Mot sør er området relativt avslepet, og det finnes store jordbruksområder som består av løsmasser avsatt under siste istid. Mot nord hever landskapet seg med to korte fjellkjeder og får innslag av daler. Ringerike er sammensatt av de to ordene hringr (ring) og riki (rike eller landskap), og ble opprinnelig brukt om et mye større geografisk område enn det som omfattes av dagens kommune. Klubben har medlemsmøtene sine i områdets historiske «navle», Veien kulturminnepark, like utenfor sentrum. Gravfeltet er et av Østlandets største fra eldre jernalder og står på Norges Kulturråds liste over høyt prioriterte kulturminner. Gravfeltet har 150 avmerkede gravhauger, der ca 100 er bevart i dag og er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder (dvs. fra ca 900 f.Kr. til 550 e.Kr.). Gjennom generasjoner har Veien vært en viktig møteplass for det hverdagslige og for det guddommelige og her finner man Soroptimistene første onsdag hver måned! Ringerike Soroptimistklubb har gjennom årene bidratt i flere av

skap med hverandre også og treffes derfor ofte. Målet er å ha et treff en gang pr. år.

Unionens globale prosjekter, som fremkommer på våre nettsider. Eksempelvis menneskehandelprosjektet i Moldova, Rosa-hjelp, utdanningsfond for kvinner i sør, vannprosjekter, skole- og helseprosjekter. Klubben er også aktiv med «egne» prosjekter, både internasjonalt og lokalt. Ebo Towns venner, nå endel av prosjektet Butterfly friends, som ble støttet i mange år. Butterfly Friends er en frittstående og upolitisk organisasjon, med et nært samarbeid mellom styret, fadder, medlemmer og familiene i Gambia som Butterfly jobber med. Hønefoss krisesenter har vært et viktig fokusområde, både før og etter flytting i nytt bygg. Vi etablerte og drev krisesenterets støttenettverk (2007-2012). Klubbens årlige 8. mars arrangement hadde fokus på dette samarbeidet , med informasjoner om og innsamling til senteret. Nettverket ble avviklet når senteret selv å kunne ivareta en del av de støtteoppgaver som klubbens medlemmer bidro med (flytting av beboere, barnevakt, bidrag til arrangement, julefeiringer/julegaver etc). I 2011 ville klubben «gjøre noe nytt» for å samle inn midler til gode formål, samtidig som man samlet nye og gamle medlemmer gjennom prosjektet Kultur og markedsdag på Ringerike Fengsel, nå «kulturbygget» Fengselet. De som besøkte oss fikk en hyggelig opplevelse i Fengselets mange celler, som var pyntet til randen med snurrepipperier, håndarbeid, Saave-produksjoner (klubbens broderiminister), matbod, barneaktiviteter med hårfletting, eventyrstunder og malerkurs, stands og flere intimkonserter. Innsamlede midler gikk til et internasjonalt menneskehandelprosjekt (Fotball mot menneskehandel, »Understanding trafficking»). Austjord Hospice var vårt lokale fokusmål. 8. mars 2014 arrangeres "Ta tak i eget liv" med fokus på kvinners psykiske helse og Fontenehuset i Hønefoss som viktig aktør på dette feltet og vårt nye prosjektfokus. Fontenehuset er et lavterskeltilbud som er åpent for alle med psykiske helseplager. Målet er å hjelpe mennesker tilbake til et sosialt liv, ordinært arbeid og studier. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen om driften og medlemsskap er gratis. Ringerike Soroptimistklubb markedsføres aktivt via klubbens nye nettsider, samt egne Facebooksider for hvert arrangement. Dette bidrar til bedre «synlighet» og økt nysgjerrighet fra omgivelsene. SOROPTIMA 3/14

19


HISTORIKK

Et glimt inn i historien I Forbindelse med at Norgesunionen fyller 75 år vil jeg gi dere et lite glimt inn i historien i hvert nummer av Soroptima, f.o.m. nr. 1 t.o.m. nr. 6, 2014. I forrige nummer kunne dere lese om Hammerfestklubbens tilblivelse. Teksten om et fredsmøte som ble avlyst, fordi den finsk-russiske krig var over, bare en måned før den tyske hæren inntok Norge, sier noe om hvor lite man forsto av hva som var i vente. En helt annen forutanelse og uro kommer til uttrykk i nedenstående selvransakende tekst. Det er hoveddelen av et 5-minutt som ble holdt i Oslo soroptimistklubb 28. oktober 1939, altså ca. et år før krigsutbruddet. Teksten er gjengitt med tillatelse fra klubbens president. AV TORILL DØHL (INFORMASJONSMEDARBEIDER)

5 min talk av fru Alfhild Kraft 28.10.1939 I denne onde tid hvor så forferdende og overveldene ting

Her skulle vi ved vor vennlige innstilling til alle skape et godt

skjer kan alt daglig liv og all alminnelig beskjeftigelse fore-

sted hvor atmosfæren var slik at der skulde tales fritt av alle

komme oss både unødvendig og nytteløs. Vi står rådville og

og vi skulle lære å høre på hverandre, prøve å forstå og inter-

der må stå om hva vi kan gjøre for å hjelpe de som har det on-

essere os for hverandres problemer, få nye impulser og bytte

dest. Det er derfor rimelig at verdimålene med en slik

tanker i ord – og vokse på det! Vi skulle her dyrke venskap og

sammenslutning av 50 voksne kvinder som vor klubb består

kameratskap. Det sies at menn kan være kamerater, men at

av skrues opp.

kameratskap mellom kvinner ikke gror lett. Er det fordi vi fordrer mer, eller er det fordi vi slår en isolasjonsring omkring

Det er nesten som om disse spørsmåls løsning gir klubben

os? Har vi en negativ innstilling og sitter og venter på hver-

dens existensberettigelse. Jeg tror vi undervurderer de

andre, indenfor hver vor ring? Eller har vi ikke varme og evne

grunde, hvorfor den ble stiftet. Klubbens idé og hensikt, ja

til denne kameratklubben?

det er jo et stadig tilbakevendende thema hos os og det er i og for seg foruroligende-eller kanskje det nettopp viser at

Det er vidunderlig å møte en som kommer en i møte i de grå

der er gnister i asken-at vi vil noget som vi hittil kanskje ikke

hverdage med god vilje, et smil og et godt ord. Det gjør

har nådd?

dagen lysere og sindet lettere og vekker de gode krefter i os. De sterke kan stå alene, men undres på om ikke luften om-

Vi må se å finne et derfor og så ta standpunkt og se om det

kring dem er kold? Alt hva vi har gitt og fått av mennesker vi

passer for os.

møtte, betyr noe – det teller!

Hvorfor møter vi forskjellige kvinder op her hver 3dje tors-

En soroptimist sa her en aften noget som var så godt i for-

dag i måneden? Vi har vel alle i dagens løp en mengde faste

bindelse med den innstilling man burde ha når man begyn-

forpliktelser, og noen som ikke er faste men som dukker op

ner å lese en bok. Gi boken en chanse!

og som alle skal klare? Som liten pike blev jeg engang på en bispevisitas lengst opp Mange tanker trenges tilbake og ligger i sindet, som det kan

i Nordland spurt om noe som jeg aldrig har glemt. Bispopen

være godt at tale ut om. Det kan vi gjøre disse aftener her.

snakket om å elske sin neste og ut fra det gjøre vel mot sin

Behøver du denne form for sammenkomst, dette snak over

neste. Til os barn oversatte han det til: Være snil mot sin neste.

en kopp the? Er det verdiløst? Denne form for å gå i selskap.

-Hvem er din neste?, spurte han mig og jeg svarte med stort

Hvorfor skal vi kvinder snakke så nedsettende om en slik

hjerte: -Alle mennesker! Han så på mig og sa: -Har du så lange

form for samvær? Det der snakkes om kan vi jo bestemme

armer, lille ven? – Prøv først med dem du når.

selv og tale om hva vor hjerne og hjerte er fuldt av. Alt har den verdi vi selv gir det.

20

SOROPTIMA 3/14


DISTRIKT

Distriktskontakt: Et viktig verv med nye utfordringer Kjerneoppgaven til distriktskontaktene har ikke endret seg særlig – de skal først og fremst støtte klubbene i rekrutteringsarbeidet. Men de er også aktiv i mange andre oppgaver. AV JANINE SCHALLER-BØYUM, LEDER EKSTENSJONSKOMITE At distriktskontaktene (DK) har en kjempeviktig funksjon som bindeledd mellom Unionsstyret og klubbene er ikke noe nytt. Men i de siste årene har dette vervet fått mer og mer betydning. Dette bunner blant annet i utfordringer vedrørende medlemstall og aldersspredning. Det finnes tegn på at SI Norge er allerede på den riktige veien. Likevel er DKs ”toppjobb” fortsatt å ”inspirere klubbene i deres arbeid med å finne nye medlemmer”.

Inspirasjon til rekruttering/kontakt Hvordan DK utfyller denne oppgaven er ikke nærmere bestemt i SI Norges lover og vedtekter slik at DK står da ganske fritt. Dette vil avhenge av mange faktorer, blant annet geografiske. For eksempel ligger klubbene i noen distrikter så tett at det ikke er noe større problem å møtes – som i Syd 1 hvor avtroppende DK Marianne Kalleberg inviterer to ganger i året til ”kjøkkensamling” hjemme hos seg (se SOROPTIMA 2/2014). I andre distrikter vil dette derimot være nesten umulig å gjennomføre – da kan det være mer praktisk å holde seg oppdatert og utveksle informasjon med klubbpresidenter og ekstensjonsansvarlige gjennom e-poster og samtaler via telefon. Det anbefales også å bruke Facebook og/eller Skype. Hyppigheten av kontakten kan avhenge av behovet i distriktet. På distriktskontaktmøte i Oslo i november har den nye ekstensjonskomiteen oppfordret DK til å se litt mer nøye på medlemstall og aldersspredning i sitt distrikt. Klubbene som står foran store utfordringer ift. disse spørsmålene bør følges litt mer opp. Her bes klubbpresidentene og ekstensjonsansvarlige både å kreve og å ta imot støtte fra DK. Det er viktig er at DK holdes oppdatert – særlig dersom en klubb havner i fare for å bli lagt ned. Men del også gjerne rekrutteringsfremgang med DK. Kontakten vil også avhenge av tiden DK og klubbene har til rådighet. Det er viktig at alle kan ta på seg slike verv i SI som er en organisasjon for yrkesaktive kvinner – å være DK er ikke en fulltidsjobb. Likevel forventes det selvfølgelig at vervet blir utfylt med en viss innsats av tid og engasjement. Det viktigste er kanskje å være begeistret, å være interessert i SI, holde seg oppdatert om organisasjonen og ha lyst til å videreformidle dette, motivere og inspirere. Samtidig er det viktig å lytte til hva slags behov klubbene har og eventuelt videreformidle dette til ekstensjonskomiteen. DK skal – etter behov - også hjelpe til med å danne nye klubber.

Distriktsmøte Til tross for muligheten å utveksle informasjon om ekstensjonsarbeidet via e-post og telefon er det viktig å møte minst en gang i året. Distriktsmøte har her en sentral rolle. DKs oppgave er blant annet å bistå klubbene ved dette arrangementet, dvs. å sørge for en rulleringsplan, men også å være til stede og å bidra med informasjon. Hva slags informasjon som blir gitt står DK igjen ganske fritt i, men burde naturligvis avtales med klubbene, hva slags behov eller ønske de har.

Klubb-besøk Å besøke alle klubber i sitt distrikt var tidligere en del av DKs oppgaver – først alle klubber i løpet av et år; senere ble det endret til en gang i løpet av to år. Denne oppgaven finnes ikke lenger i retningslinjene – som medfører blant annet at DK ikke lenger kan få dekket utgifter for klubbesøk. Selvfølgelig står DK fritt i å besøke klubbene i sin distrikt – og klubbene kan invitere DK (da bør det eventuelt avklares hvem som dekker reiseutgifter). Noe annet er spesielle møter som jubileer eller dersom klubber har spesielt behov for et besøk av DK. I dette tilfelle kan Unionen søkes for å dekke reiseutgifter. Det foretrekkes at klubber arrangerer et møte sammen. Noe annet er her klubber som er under opprettelse eller nedleggingstruet – disse blir fulgt spesielt opp av Unionen gjennom DK og ekstensjonskomiteen (EK).

Andre møter DK bør følge med hva som foregår i Unionen – dette er en grunn for at de blir invitert til R&L-møte. I forkant – vanligvis fredag etter lunsj - har de et møte sammen med EK slik at de får muligheten til å bli inspirert og inspirerer hverandre samt å utveksle aktuell informasjon. I tillegg møtes DK og EK om høsten til DK-møte som er spesielt viktig for de nye DK, men som oppleves også som veldig nyttig av erfarne medlemmer i dette vervet. I fjor diskuterte DK og EK at det er hensiktsmessig å få forutsigbarhet vedrørende dato til DK-møte. Disse møtene har fått fast dato, 3. helg i oktober. DK bes her om å bistå EK med den praktiske forberedelsen, dvs. finne et rimelig og godt tilgjengelig møtelokale, muligens en klubb som også kan tilby privatovernatning. Vi prøver å holde utgiftene lavest mulig.

Synliggjøring For å rekruttere nye medlemmer er det viktig å synliggjøre klubbene – derfor var det veldig naturlig å be DK på R&L-møte i Harstad om å bistå våre flinke nettansvarlige Britt Nordgreen og Ågot Alnes Orvik som reiser rundt i landet for å gi opplæring i å lage nye klubb-hjemmesider. DK fikk mye ros av de to på siste utvidet Unionsstyremøte: DK er veldig engasjerte og flinke i å tilrettelegge for opplæringen, samle de ansvarlige i klubbene og finne rimelige lokaler. Flere DK har meldt seg og opplæringen er fortsatt i gang.

Støtte og utveksling Et godt samspill mellom DK og klubbene er noe alle kan få stor nytte av. Klubbene får støtte til å lære av hverandre i sitt distrikt og forhåpentlig også hyggelige sosiale møter. Unionsstyret har kort vei til aktuell informasjon om hva som foregår i klubbene, om det er behov for støtte eller informasjon -uten å holde direkte kontakt med 66 klubber. DK blir gjennom sitt arbeid en stor ressurs for distriktene – noe som styrker vår organisasjon!

SOROPTIMA 3/14

21


DIVERSE

Hilsen fra landssekretæren AV AUD BRØNN

Kjære soroptimister Våren er vel kommet for fullt de fleste steder i vårt langstrakte land, med sol, blå himmel og uteaktiviteter. Snøklokker og krokus har stått i fullt flor en stund nå, og i dag så jeg min første gule løvetann. Den svikter meg forresten aldri, men er en trofast følgesvenn sommeren igjennom. Det spirer og gror i Unionen også, - tydelig at det har vært stor aktivitet på rekrutteringsfronten i mange av klubber, for vi kan glede oss 31 innmeldinger i løpet av årets første 10 uker. De fleste klubbene har vel fått avviklet sine årsmøter nå, skjemaene over nyvalgte tillitskvinner siver inn jevnt og trutt. Minner ellers om at fristen for å sende inn er 1. mai, og dere finner skjemaet ved å logge inn på medlemssidene, og se under SKJEMA / elektronisk skjema, - det skal også ligge under AKTUELT. Når dere først er på medlemsområdet, vil jeg også rette oppmerksomheten på den nyttige kortfattede informasjonssammenfatningen ”Hvem, hva og når?” Her er det opplysninger om det meste av det mange kan lure på. Den ligger under kolonnen OM OSS. Til sist vil jeg be alle medlemmene logge inn på medlemsområdet, dette er nå blitt så mye enklere enn tidligere - ingen kryptiske brukernavn/passordkombinasjoner å huske på. Gjør dere kjent på sidene, disse er for alle, - slett ikke bare for dem med verv. Og jeg har EN spesiell bønn: Gå inn på Klubbområde > Medlemsregister > Finn klubben din > Vis medlemmer > Finn deg selv > Vis medlem og SJEKK OM OPPLYSNINGENE VIRKELIG STEMMER! Er adressen riktig? Stemmer postnummer? Det kommer nå stadig retur av Soroptima på grunn av småfeil som tydeligvis ble sett gjennom fingrene med tidligere. Det er selvsagt kjempeviktig at e-postadressen er riktig? Hva med telefonnumrene, er alle i bruk? Sjekk at fødselsdato er riktig, og den som husker det, må gjerne korrigere dato for opptak. Året stemmer nok, men 1. januar? MEN: Du kan imidlertid ikke rette selv, bare skrive opp alle endringer og send til klubbsekretæren, gjerne på e-post, så oppdaterer hun raskt. Håper alle deltar på denne lille vår-dugnaden for en skikkelig opprenskning i medlemsregisteret. Det tar ikke mange minuttene for den enkelte, men vil spare både tid og penger for unionen, og ergrelser for den som ikke får hverken e- post eller medlemsblad. Og selvsagt hjelper er det fint om noen kan huske å feie litt for de av medlemmene som ikke er på nett og selv kan ordne opp med registeret. Da gjenstår bare å ønske en fortsatt fin vår, håper å se mange av dere i Arendal! n

22

SOROPTIMA 3/14

Nominerte til Norgesunionen prosjektprisen 2013 I perioden 011012-300913 kom det inn 38 PFR. Det varierte hvilket mål de enkelte hadde lagt sitt prosjekt under, men hovedtyngden var på utdanning og økonomisk støtte til utdanning/arbeid hhv delmål 1.1 og 1.2. Noen av prosjektene har startet opp nylig, mens andre har gått over flere år.Programgruppa som består av 3.visepresident Jorunn Thortveit, ass. Programansvarlig Kari Sofie Mitter og programansvarlig Unn Baadstrand Skare var samlet i slutten av januar og kom fram til følgende innstilling av prosjekter til prosjektprisen som deles ut på landsmøte 2014. INNSTILLINGER TIL NORGESUNIONEN PROSJEKTPRIS 2013 (DELES UT PÅ LANDSMØTE 2014) ID 27310 Walk the talk Ringsaker Samarbeider med Ringsaker voksenpedagogiske senter og Norges turistforening. 2 ganger i måneden går soroptimister og snakker med innvandrerkvinner. Det å lære norsk og lære om vår kultur er satt i høysete. ID 28590 Mapula Embrodery Project Oslo Samarbeider med SI Pretoria og i tillegg universitetet i Pretoria, dept for History of Art og Sisters of Mercy. Oslo klubben vil gi penger til enkelt prosjekter som å få tak i industrisymaskiner. I tillegg er det på tale å utdanne 145 kvinner som deltar i prosjekter til at de kan ta over bedriften og markedsføring. ID 30247 Walk for water/Lifestraw Larvik Fokuserer på manglende og dårlig vannkvalitet I Moldova samt samle inn penger til å kjøpe Lifestraw til familier slik at de kan få renset vannet. Larvik arrangerte en 6 km tur for soroptimister og venner. Alle betalte for å delta i samtidig som Larvik fikk informert om soroptimister og Moldova spesielt. ID 30251 Christmas Stamp Larvik Larvik har i mange år gitt ut julemerker som er solgt både blant soroptimister og ikke soroptimister. Disse merkene bruker på brev og postkort og viser oss fram og gjør soroptimistene synlige. Pengene har i alle år blitt gitt til utdanningsfondet. ID 30466 Norske juletradisjoner Molde Flyktninger og immigranter i Molde mangler et lokalt nettverk og kjennskap til norske juletradisjoner. Molde arrangerte en kveld hvor det ble bakt kaker og kvelden ble avsluttet med en godt måltid. Det var både barn og kvinner på denne dagen. ID 31338 Ord bygger bruer Tønsberg Samarbeider med Røde kors. Utdanne kvinnelige flyktninger og immigranter om norsk kultur og språk. De får også opplæring i daglig livet i Norge. Det viktigste er at de får praktisert språket samt at de blir kjent med andre kvinner i samme situasjon. Det har vært kvinner fra 39 forskjellige land. Etterpå har noen av kvinnene kommet inn på norske skoler og fått arbeid. Du kan lese mer om disse prosjektene inne på SI PFR side.


DIVERSE

Bokhjørnet

AV SISSEL HAUGEN

Hver morgen kryper jeg opp av havet

Nye medlemmer i Drammen Soroptimistklubb Vi er glade for å ønske velkommen 3 nye medlemmer som hittil er tatt opp i det nye soroptimiståret. Madiyieh Nezami Sheykheysi er økonom med mastergrad, opprinnelig fra Iran. Asrat, som er fra Etiopia, er pleiemedarbeider. Gro Kristin Haugland er sykepleier. n

av Frøydis Sollid Simonsen

«Fordi du kyssa meg og spurte: Er du med? Fordi du bodde rett over gata fra festen. Det var praktisk. Fordi noen har det verre. Minst fem av pinnedyrartene formerer seg ved selvkloning. Det vil si at alle er helt identiske, det vil si at de ikke har hatt sex på over en million år. Noen har det verre.» Frøydis Sollid Simonsen er forfatteren bak denne vesle boka som gjør stort inntrykk. Jeg-personen opplever at kjæresten slår opp og onkelen dør samtidig som at hun skal lese til eksamen. Alt dette er med på å forme en tankerekke som kan virke merkelig, men som blir helt naturlig. Boka får deg til å le, lære og bli rørt uten at den er sentimental – og den har en slags «happy ending». Det hele er pakket inn i et poetisk språk:

Madiyieh Nezami Sheykheysi til venstre og Asrat Haileleval Tobebu.

«Jeg vil måle opp hver bit av kroppen din, som en målorm, kravle rundt på deg, spinne deg inn i silketråder». Hver morgen kryper jeg opp fra havet, er noe av det merkeligste jeg har lest! Allikevel nøler jeg ikke med å anbefale den. Sissel

Gro Kristin Haugland til venstre og Emmy Grytten Gustavsen, vår president.

PS! I etterordet sier forfatteren at boka står i gjeld til blant mange andre, Store norske leksikon. På snl.no finner du en egen lenke/side med fotnoter til boka!

SOROPTIMA 3/14

23


B-blad Norsk Soroptima v/Karen Edvardsen, Jernbaneveien 100, 8006 BODØ

Oppslagstavla

Hva gjør ordene? Hva holder ordene på med når ingen leser dem? Sover de? Venter de? Ligger de bare på arket og lytter? Håper? Lengter? Hva driver ordene med i bokmørket når boka er stengt? Når boka står i hylla mellom andre bøker og klemmer permene sine sammen, hva gjør ordene da? Hva tenker ordene på?

Norske soroptimisters utdanningsfond bankgiro

2050.29.08511

Hva gjør du når ingen ser deg? Gro Dahle

Sekretærinformasjon Klubbene er nå selv ansvarlige for å holde informasjonen om sine medlemmer oppdatert i vårt medlemsregister.

Aktuelle webadresser

Nye medlemmer

Stoff til Soroptima sendes til

Januar, februar og mars 2014:

redaktor@soroptima.no Soroptimist International www.soroptimistinternational.org

Dette gjelder alle inn- og utmeldinger og endringer i medlemsopplysninger. Unionsstyret viser til veiledningen som ble sendt alle klubbene i oktober i fjor. MEN - klubbene skal fortsatt sende inn melding til landssekretæren etter årsmøtene om hvem som er valgt til de ulike styreverv for påfølgende soroptimistår.

Rapportering av prosjekter http://reports.soroptimistinternational.org/reports

Lisbeth Jorun Torp Kari Torvanger Magnhild Fjeldvær Asphaug Tove Mette Guldahl Madiyieh Nezami Sheykheysi Stella Monsen

Halden Halden Steinkjer Steinkjer Drammen Bodø

Europaføderasjonen www.soroptimisteurope.org

Viktige datoer

Soroptimist Project Matching

Frist for stoff til neste Soroptima Den 5. måneden før utgivelse

www.soroptimistprojects.org FOKUS:

23.–25. mai Landsmøte – Arendal

www.fokuskvinner.no

Disse opplysningene skal klubben IKKE legge inn. Frist for innsending er 1. mai.

FNs kvinneorganisasjon: www.unwomen.org

Annonsepriser

Elektronisk skjema ligger på www.soroptimistnorway.no/skjema

FN-sambandet:

Helside - kr. 2.800,1/2 side - kr. 1.400,-

www.fn.no

1/4 side - kr. 700,1/8 side - kr. 350,-

Soroptima nr. 3 2014  

Soroptima nr. 3 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you