Page 1

INNSAMLING AV PLASTEMBALLASJE STARTER I FEBRUAR

Du får utdelt plastsekker. Vi henter plastemballasje samme dag som papp og papir.


Ny innsamlingsordning Fra januar 2018 vil renovatøren dele ut en rull med gjennomsiktige plastsekker og en krok som festes på grønn dunk for papp og papir. På kroken henges sekken med sortert plastemballasje. I februar starter Avfall Sør å hente sekker med plastemballasje hjemme hos deg på samme dag som du har tømming av grønn dunk. Renovatøren tar kun med gjennomsiktige sekker med sortert plastemballasje. Sekker blir ikke tatt med dersom avfallet er feilsortert.


JA

Eksempler er plastfolie, plastposer, plastbegere, plastbokser og plastflasker.

Innsamling gjelder kun plastemballasje Plastemballasje vil si plast som har vært benyttet til å pakke inn noe annet. Plastleker og plastbestikk er eksempler på plast som ikke gjenvinnes, men som

TI PS

!

N

EI

skal kastes i grå dunk som restavfall.

Er du i tvil om sortering? Sjekk ut avfallsor.no/sortere

Eksempler på plastprodukter som skal kastes i grå dunk: Leker, suppeposer, isopor, vednett og tannbørster.


Slik gjør du det: 1. Lag et system som gjør det enkelt å samle opp plastemballasje. 2. Skyll og rengjør skitten plastemballasje i kaldt vann. Skitten emballasje

kan ødelegge gjenbruksverdien av ren plastemballasje.

Er plastemballasjen vanskelig å få ren, kast i grå dunk for restavfall.

3. Oppsamlet plastemballasje legges i utdelt plastsekk. 4. Før innsamling knyttes plastsekken og henges på kroken på grønn dunk.

Henting av plastemballasje skjer samme dag som tømming av grønn dunk.

5. Er du tom for plastsekker, knytt en tom

PS !

bærepose på grønn dunk for å få en ny rull!

TI

Mer info: avfallsor.no/plastinnsamling


Gratis SMS-varsel På avfallsor.no kan du registrere mobilnummeret ditt slik at du mottar varsel dagen før vi henter plastemballasje, papp og papir.

Viktig miljøtiltak Plast er et miljøproblem, og innsamling og gjenvinning av plastemballasje er et viktig miljøtiltak. Hvis du sorterer ut plastemballasje kan du bidra med ca 15 kg pr år. Hvis all plastemballasje i Norge materialgjenvinnes, spares like mye energi som alle husstander i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla bruker i ett år. Den mest miljøvennlige måten å ta hånd om plastemballasjen på er å sortere den slik at den kan brukes om igjen til nye produkter.

Gjenvunnet plast kan bli til mange nye produkter.


Rent og godt sortert Vi gjenvinner ren plastemballasje. Er den vanskelig å få ren kaster du den i grå dunk for restavfall. All annen plast som ikke er ren plastemballasje kastes som restavfall. Feilsortert avfall ødelegger muligheten til å gjenvinne plastemballasjen.

Returpunkter Innsamling av glass- og metallemballasje, tekstiler og sko fortsetter som før. Når ny innsamlingsordning for plastemballasje innføres avvikler vi innsamling av plastemballasje på returpunktene.


Borettslag/sameier Borettslag/sameier med store felles avfallsløsninger har mulighet til å velge dunk til plastemballasje. Der dette er valgt vil det ikke bli delt ut sekker.

Nedgravde løsninger Dersom du bor i Posebyen eller andre steder med nedgravd løsning for plastemballasje vil du ikke få utdelt sekk. Har dere ikke nedgravd løsning for plastemballasje vil dere få utdelt sekker, eller dunk dersom borettslag/sameie har valgt det.


07 Media

Telefon 38 17 70 70 // avfallsor.no

Innsamling av plastemballasje  
Innsamling av plastemballasje  

Vi henter plastemballasje samme dag som papp og papir.