Page 1

Byggetrinn Arkitekttegnede Arkitekttegnede boenheter selveierleiligheter


Byggetrinn Arkitekttegnede boenheter

SALGSTRINN 2 SALGSTRINN 3

SALGSTRINN 1

FOSSBEKK BRYGGE Det ligger i navnet; Fossbekk Brygge skal ha tærne i tanga, og bølgeskvulpene fra Blindleia som nærmeste nabo. Langs Lillesands skjærgård ligger Fossbekk – tuftet på spennende industrihistorie, og i mange år en viktig arbeidsplass for kommunens beboere. Nå skrives ny historie på området, som skal bli boligfelt med lekre boenheter i tre salgstrinn. Første byggetrinn består av 14 arkitekttegnede boenheter, i størrelsene 75 – 145 m2. Med balkonger og takterrasser er det tilrettelagt for utsikt mot havet og gode solforhold. Boenhetene får heis og parkeringskjeller, og egen båthavn etableres for nye beboere. Beliggenheten er unik, enten du reiser til fots, med båt eller med bil. Spaserturen til Lillesand sentrum er kort, båtveien tar deg rett ut i Blindleia, og med nye E18 er det kort vei til det meste. Velkommen til Fossbekk Brygge!


02

Fosbæk Brug, 1939.

Fossbekk Brygge – tuftet på spennende industrihistorie

B

rukseier G. A. Vennesland het den driftige gründeren som allerede i 35 års alderen etablerte A/S Byglandsfjord Dampsag og Høvleri, deretter ble han fløtingssjef i Otravassdraget. Og så, i 1911, kjøpte han industritomta på Fossbekk og etablerte året etter Fosbæk Bruk AS, et moderne anlegg med sagbruk, høvleri og trelasthandel. Vennesland satset sammen med tre andre investorer og få år etter starten, da 1. verdenskrig sluttet, opplevde de bedriftens første, store høykonjunktur. I slike gode perioder

hadde Fosbæk Bruk opptil 70 ansatte og var, om ikke Lillesands største, så i alle fall en av byens viktigste arbeidsplasser. Det vokste opp et helt lite samfunn rundt sagbruket. Arbeidsstokken på Fosbæk Bruk var stabil og lojal. Mange av sliterne fra mellomkrigstiden hadde hele sin arbeidsdag i bedriften. De begynte like etter konfirmasjonen og etter 50 års tjeneste fikk de Kongens fortjenstmedalje i sølv og reiste til hovedstaden for å takke kongen for medaljen. Gründerens etterkommere som

er bosatt i distriktet er involvert i de nye, store planene. De har fulgt familiebedriften tett i hele sitt liv og har hørt historier om store barnefamilier og trangboddhet. Arbeiderne levde under trange kår i små boliger – og var uten inntekt i perioder da sagbruket måtte redusere eller innstille driften. Det hendte flere ganger i løpet av de 100 årene. Emma Vennesland, brukseierens kone, engasjerte seg sterkt for å bedre arbeidernes sosiale kår. Hun var en av ildsjelene bak byggingen av kapellet i daværende Vestre Moland, hun syntes det var uverdig


03

Arbeidere ved Fosbæk Brug, 1918.

at gravferdene måtte foregå fra de respektive hjemmene. Nå er etterkommerne med på en ny og spennende utvikling, i en helt annen tid. Familien som deltar i prosjektet gjennom Fossbekk Sameie ANS er sterke i troen på at det blir et godt boligområde. Utbyggingen er planlagt i tre trinn – salget av de 14 første boenhetene starter nå i sommer. Senere i år starter salget av 19 leiligheter i strandkanten og så tredje og siste byggetrinn med 24 leiligheter med grunnmuren nesten i tanga.

Visste du at... ... Fossbekk Brygge er bygget på tuftene etter Fosbæk Bruk AS som ble etablert for nøyaktig 100 år siden. Grunnleggeren var brukseier G. A. Vennesland fra Vennesla, han bygde sagbruk, høvleri og trelasthandel på ruinene av mølla som brant ned året før. Man har sikre kilder på at det var mølle på Fossbekk allerede på 1850-tallet, og annen næringsvirksomhet lenge før det igjen. Sagbrukseiendommen er fortsatt i Venneslandfamiliens eie og den deltar aktivt i transformeringen av området fra næringsvirksomhet til attraktivt boligområde. ... Høvleriet på Fosbæk Bruk AS var særlig kjent for å lage mye flott listverk, og bedriften hadde en egen avdeling for produksjon av bord til sildekasser. Fosbæk produserte også props til å støtte opp gruveganger og eksporterte store mengder trelast til Storbritannia og kontinentet. ... Borkedalstemmen var Fosbæk

Bruks energi- og vannkilde. En gang i mellomkrigstiden måtte hele anlegget stoppes fordi man ikke fikk vann til dampkjelene. Årsaken viste seg å være at vannledningen var gått tett av store mengder ål! Da sagbruket ikke lenger trengte vannet fra Borkedalstemmen, ble den i en kortere periode drikkevannkilde for selve Lillesand. ... Virksomheten til Fosbæk Bruk AS har vært preget av sterke opp- og nedturer gjennom hundre år. Den første høykonjunkturen kom like etter 1. verdenskrig, en annen opptur etter den 2. verdenskrigen. I 1920- og -30-årene var det harde tak med store branner i 1926 og 1932 og ellers tunge tider og stor ledighet blant sagbruksarbeiderne. ... Den siste, store brannen rammet Fosbæk Bruk i 1983. Familien besluttet å bygge opp igjen anlegget, men la om fra trelastproduksjon til ren trelasthandel. Handel med trelast gjennom ulike kjeder fant sted helt frem til i fjor, da Montér flyttet til egne lokaler. Da startet planleggingen av Fossbekk Brygge.


04

fossbekk brygge – salgstrinn 1

D

ette er et flott område, der beboerne kan få egen båtplass kloss i boligen. Vi har satset på tett, lav bebyggelse der de fleste enhetene går over to plan og har 3 soverom og to bad, forteller arkitekt John A. Øyna. – Vi har lagt stor vekt på uteområdene – felles grøntarealer, egne balkonger og på


05

de flate takene blir det terrasser med masse sol og noe utsikt, forteller han. – Det er et fint mangfold i dette byggetrinnet, arkitekturen har særpreg og er modernistisk. Det vil passe både barnefamilier, yngre par og eldre, sier Øyna på vegne av Egg Arkitekter AS og Arkitektkontoret Rune Tobiassen AS.

Salgstrinn 1 består av 14 arkitekttegnede boenheter med eneboligkvaliteter. Byggene får egne balkonger og flotte takterrasser, samt heis og stor parkeringskjeller. Båthavn etableres ved boligområdet, hvor kjøperne vil få anledning til å velge båtplass i prioritert rekkefølge etter kjøp av bolig i prosjektet.

Utbygger ønsker å skape en ny bydelspark på Fossbekk grensende mot vannet og båthavna. Tanken er å bygge et flott og levende bomiljø med grøntarealer, lekeplasser og yrende båtliv ved Lillesands vannkant.


06

SALGSTRINN 2

SALGS


STRINN 1

07

SALGSTRINN 3


08

Fra stue, leilighet 0104, bygg B3.

Fra takterrasse, leilighet 0104, bygg B3.


09

B2 B3

Byggene B2 og B3 i Salgstrinn 1.

Det er få skritt fra Fossbekk Brygge og ned til vannkanten. Båthavn etableres på området, hvor nye beboere kan tilegne seg fast båtplass.


10

B2

B3

Utomhusplan – salgstrinn 1


11

Oversikt – bygg b2 H0104

BRA: 120,0 m2 P-ROM: 116,5 m2 Uteareal

Uteareal

Uteareal

10,6 m

VVB

W

bod 3,0 m

vf/gard.

4,4 m

3,0 m

sov I

sov I

14

14

bad

13

13

4,5 m

bad

9

bad

8

6,3 m

9,4 m

6

11

10

10

9

9

8

8

7

7

gang

sov II

6

6

7,5 m

11,2 m

5

5

4

4

5 4 3

3

3

10 11

gang

12

11,7 m

13

1

vf/gard.

16 x 175 = 2 800

7

gard.

W

12

11

2,9 m

4,6 m

3,0 m

12

13,7 m

9,8 m

bod

4,5 m

W

VVB

2

BRA: 99,5 m2 P-ROM: 93,0 m2

sov II 8,8 m

vf/gard.

bod

3,1 m

H0103

VVB

14 15

2

gard.

1

VVB

3,0 m

felles trapp

bod

H0105

BRA: 105,5 m2 P-ROM: 102,5 m2

1

bad

9,6 m

2

10,4 m

sov II

bad

sov III

7,1 m

5,2 m

8,2 m

bad

sov I

3,3 m

11,1 m

15,5 m

W

3,0 m

sov I

H0102

Uteareal

10,9 m

12,1 m

BRA: 76,5 m2 P-ROM: 73,0 m2

bad

vf/gard.

4,6 m

heis

5,3 m

W

stue 28,9 m W

bod

11

4

14

3

15

VVB

2

16

3,5 m

5

13

BRA: 99,0 m2 P-ROM: 95,5 m2

5,0 m

12

H0101

bod

1

9

12

gard.

4

13

2,9 m

3

14

2

15

1

16

bad 2,4 m

H0106

14

sov I

13

gang

12

12,7 m

BRA: 126,5 m2 P-ROM: 123,0 m2

11

bad

13,2 m

10

6,9 m

9

gang

8

11,7 m

7

sov I 11,8 m

6

sov II

bad

5

6,4 m

5

5,2 m

6

W

bad

11

vf/gard.

3,0 m

4,6 m

13,6 m

7

8

9

10

kjøkken/spis

6

VVB

bod vf/gard.

VVB

3,0 m

8

7

7,0 m

10,2 m

10

sov II

Uteareal

gang

5,6 m

4

3

2

1

11,3 m

sov III

sov II

7,6 m

7,7 m

bad 3,5 m

sov I

vf/gard.

sov III

10,0 m

3,3 m

6,9 m

sov II

sov III

9,5 m

7,5 m

Uteareal

B2 - 1. ETG

23,3 m

Uteareal

H0107

17,8 m

Uteareal

BRA: 130,0 m2 P-ROM: 127,0 m2

11,4 m

LEIL. H0104 - 2. etasje H0104 Fossbekk brygge felt B2 2

LEIL. H0103 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B2

LEIL. H0105 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B2

BRA: 120,0 m P-ROM: 116,5 m2

kjøkken bod

kjøkken

3,0 m²

13,7 m²

8,2 m²

BRA: 99,5 m P-ROM: 93,0 m2

13

13

12

12

11

11 10

9

9

stue

8

8

36,8 m²

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

7

11

6 5

3,8 m²

4 14

1

13

2

3

13 14

BRA: 105,5 m2 P-ROM: 102,5 m2

45,9 m²

balkong 16,1 m²

VVB

felles trapp

bod W

H0105

stue

15

3

4

5

6

7

8

9

10

45,9 m²

2 1

11

stue

12

2

10

1

8 16 x 175 = 2 800

balkong

12

14

10 9

H0103

14

1

10,8 m²

2

kjøkken

15,5 m²

3,0 m²

balkong

sov I

7,3 m²

10,9 m²

LEIL. H0201 Fossbekk brygge felt B2

bad

vf/gard.

4,6 m²

heis

5,3 m²

H0201

BRA: 76,5 m2 P-ROM: 73,0 m2 sov II

balkong

12

4

13

3

14

2

15

1

16

7

8

9

10

14 6 13

11

kjøkken 12 13

5

3

15

2

16

1

kjøkken 9,6 m²

H0106

BRA: 126,5 m2 P-ROM: 123,0 m2

12

11,1 m²

11 10

4

14

10,4 m²

10

5

28,9 m²

13,6 m²

H0101

11

stue kjøkken/spis

kjøkken

9

7 6

8

7,0 m²

7,9 m²

9 8 7

stue

6

53,6 m²

5

BRA: 99,0 m2 P-ROM: 95,5 m2

2

1

4

3

stue stue 38,6 m²

55,0 m²

balkong 13,5 m²

balkong 10,3 m²

balkong 9,3 m²

balkong 7,7 m²

H0107

LEIL. H0101 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B2

BRA: 130,0 m2 LEIL. H0107 - 2. 127,0 etasjem2 P-ROM: Fossbekk brygge felt B2

LEIL. H0106 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B2

B2 - 2. ETG


12

15

2

16

1

7

8

9

10

7

8

14

VVB

10,4 m²

5 4 3 2

16

3

kjøkken

15

13

3,5 m²

4

6

14

11

5,0 m²

12

bod

11

bad

5

13

10

6

W

12

9

plantegninger – bygg b2

1

sov II 6,4 m²

gang 11,3 m²

stue 38,6 m²

sov I

vf/gard.

sov III

10,0 m²

3,3 m²

6,9 m²

balkong 7,7 m²

Privat Uteareal 11,4 m²

LE Fo

LEIL. H0101 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 99,0 m2 P ROM : 95,5 m2 Uteareal : 11,4 m2 Balkong : 7,7 m2 Takterrasse: 20,0 m2

1 etg. ArchiCAD 13 NOR

Leilighet H0101 BRA: 99,0 m2

P-ROM: 95,5 m2

VVB

Uteareal: 11,4 m2

felles trapp

bod

15,5 m

W

3,0 m

sov I 10,9 m

bad

vf/gard.

4,6 m

heis

5,3 m

sov II

Uteareal

7,0 m

10,2 m

stue 28,9 m

7

8

9

4

14

3

15

VVB

2

16

sov II

5

13

3,5 m

11

5,0 m

bod

13,6 m 6

12

bad

10

kjøkken/spis W

1

6,4 m

LEIL. H0102 Fossbekk brygge felt B2 BRA : 76 m2 P ROM: 73 m2

1 etg.

Leilighet H0102 BRA: 76,5 m2

P-ROM: 73,0 m2

Uteareal: 10,2 m2

Balkong: 7,7 m2

2 etg.

Takterrasse: 20,0 m2

BR PR Ute Ba Tak


13

plantegninger – bygg b2 Uteareal 10,4 m

bad

VVB

3,1 m

sov II

W

bod

8,8 m

bod

kjøkken

3,0 m

3,0 m²

10,8 m²

9,8 m

9

bad

9

sov I stue

4,6 m

36,8 m²

7

vf/gard.

6,3 m

6 5

9,4 m

4 3

10

8

11

7

12 13 14

balkong

6 5

3,8 m²

4

15

2

14

1

13

2

3

10 11

16 x 175 = 2 800

gard.

16 x 175 = 2 800

8

12 13 14 15

2

1 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

LEIL. H0103 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 100 m2 P ROM: 93 m2

LEIL. H0103 Fossbekk b

1 etg.

Leilighet H0103

BRA P ROM Uteareal Balkong Takterrasse

2 etg.

ArchiCAD 13 NOR

BRA: 99,5 m2

P-ROM: 93,0 m2

Uteareal: 10,4 m2

Balkong: 3,8 m2

Takterrasse: 25,0 m2

Uteareal 10,6 m

vf/gard.

bod VVB

kjøkken

4,4 m

3,0 m

13,7 m² W

sov I 13,7 m

bad 2,9 m

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

gang

5

4

4

3

45,9 m²

2

stue 1

2

1

11,7 m

3

balkong 16,1 m²

sov II 7,1 m

bad 5,2 m

sov III 8,2 m

LEIL. H0104 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 119 m2 P ROM: 116 m2

L F

1 etg.

Leilighet H0104 BRA: 120,0 m2

2 etg.

ArchiCAD 13 NOR

P-ROM: 116,5 m2

Uteareal: 10,6 m2

Balkong: 16,1 m2

Takterrasse: 26,5 m2

B P U B T


14

plantegninger – bygg b2 Uteareal 9,6 m

vf/gard.

kjøkken

bod

4,5 m

bad

14

8,2 m²

3,0 m

14

4,5 m

13

13

W

12

VVB

11

12 11

10

10

9

9

6

8

sov II

7,5 m

7

11,2 m

6

4

3

3

1

5

4

2

5

stue 45,9 m² 1

gang

7

2

8

gard. 3,0 m

bad

sov I

3,3 m

11,1 m

balkong

Uteareal

7,3 m²

12,1 m

LEIL. H Fossbe

LEIL. H0105 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 106 m2 P ROM: 102 m2

1 etg.

Leilighet H0105

W

ArchiCAD 13 NOR

vf/gard.

3,0 m

5,2 m

12

4

13

3

14

2 1

6

gard.

9

11

5

Takterrasse: 25,0 m2

10

Balkong: 7,3 m2

8

Uteareal: 21,7 m2

7

9

10

6

VVB

bod

8

P-ROM: 102,5 m2

7

BRA: 105,5 m2

2 etg.

BRA P ROM Utearea Balkon Takterr

11

5

12

4

13

3

14

15

2

15

16

1

16

2,9 m

bad

2,4 m

kjøkken 9,6 m²

gang 12,7 m

sov I

stue

11,8 m

53,6 m²

bad 5,6 m

sov III 7,6 m

sov II 7,7 m

balkong

Uteareal

9,3 m²

23,3 m

LEIL. Fossb

BRA P ROM Utear Balko Takte

LEIL. H0106 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 126 m2 P ROM: 123 m2 ArchiCAD 13 NOR

2 etg.

1 etg.

Leilighet H0106 BRA: 126,5 m2

P-ROM: 123,0 m2

Uteareal: 23,3 m2

Balkong: 9,3 m2

Takterrasse: 25,0 m2


15

W

plantegninger – bygg b2 bod

VVB

3,0 m

vf/gard. 4,6 m

14

14

13

bad 6,9 m

gang

2

1

11,7 m

12

11,1 m²

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

1

13,2 m

13

kjøkken

12

2

sov I

3

stue 55,0 m²

bad 3,5 m

sov II

balkong

sov III

9,5 m

10,3 m²

7,5 m

Uteareal

LEIL. H0107 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B2 BRA : 130 m2 P ROM: 127 m2

17,8 m

LEIL. H0 Fossbek

1 etg. ArchiCAD 13 NOR

Takterrasse: 25,0 m2

3

4

5

6

7

8

Balkong: 10,3 m2

9

Uteareal: 17,8 m2

10

P-ROM: 127,0 m2

12

BRA: 130,0 m2

2 etg.

11

Leilighet H0107

BRA P ROM Utearea Balkong Takterra

VVB

felles trapp

W

bod

15,5 m²

3,0 m²

sov I 10,9 m²

bad

vf/gard.

4,6 m²

heis

5,3 m²

sov II

balkong

7,0 m²

7,9 m²

stue 28,9 m²

kjøkken/spis 11

7

8

9

5

13

4

14

3

15

2

16

10,4 m²

12

kjøkken

10

13,6 m² 6

1

balkong

stue

13,5 m²

38,6 m²

2 etg.

Leilighet H0201 BRA: 76,5 m2

P-ROM: 73,0 m2 ArchiCAD 13 NOR

Balkong: 21,4 m2

Takterrasse: 23,5 m2

LEIL. H0201 Fossbekk br BRA : 76 m P ROM: 73 m


16

oversikt – bygg b3 H0102

BRA: LEIL. H0102 - 1.116,0 etasjem 111,5 FossbekkP-ROM: brygge felt B3m2

14

2

bod 15

1

16

bad

4,4 m

gang

14

9,0 m

sov III

bod 3,7 m

9,6 m

gang

4

5

3 2 1

bad

10,0 m

6

7

8

9

11

10

9

8

11

7

10

6

13

1

bad 3,5 m

gang

5,6 m

H0103

10,0 m

bad

felles trapp

14,6 m

12

2

W

3

bod

heis

5

9

8

10

7

13

W

BRA: 108,0 m P-ROM: 104,5 m2

12

4

14

3,0 m

2

3

11

5

13

bod

7,7 m

LEIL. H0103 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3

12

6

W

sov II

H0101

4

2

LEIL. H0101 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3

sov I

2,7 m

16,8 m

BRA: 127,5 m2 P-ROM: 123,5 m2

13,1 m

1 2 17

sov I 13,5 m

sov III

sov II

10

14

Uteareal

sov II

14,0 m

8,3 m

13,9 m

11,0 m

3

11

4

9

5

12

6

14 13

7

15

9

16

8

8

7

10

6

11

5

5,8 m

12

bad

8,2 m

13

4

sov III

14,4 m

18 x 178 = 3 200

3

sov I

W

Uteareal

2

13,1 m

bod

1

gang

vf/gard.

bad

11,7 m

bod

5,0 m

sov III

3,0 m

11

10

9

8

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

16

sov II

gang

9,8 m

H0104

BRA: 108,5 m2 P-ROM: 104,0 m2 sov III 9,6 m

bad 4,2 m

10,2 m

15,5 m

4,2 m

4,9 m

sov I

gang

vf/gard.

vf/gard.

14,1 m

2,5 m

3,0 m

14

BRA: 147,0 m2 P-ROM: 143 m2

bad

4,1 m

6,6 m

bod

bod 13

H0106

bad

sov II

W

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8,9 m

7

6

W

sov III

4,5 m

9,0 m

4,8 m

bad 2,3 m

bad 5,7 m

sov II

sov I

10,3 m

sov I

Uteareal

Uteareal

11,8 m

13,9 m

11,4 m

12,2 m

Uteareal

17

16

15

14

13

12

11

9

8

7

10

6

11,2 m

H0105

4 3

18 x 167 = 3 000

5

B3 - 1. ETG

BRA: 127,5 m2 P-ROM: 124,5 m2

2 1

LEIL. H0105 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3

13

3

14

2

15

1

16

heis

4

5

6

9

11

10

11

10

9

8

7

6

5

4

10

9

4

12

2

13

2

1

14

1

3

11

12

5

14

6

7

LEIL. H0103 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3

BRA: 116,0 m P-ROM: 111,5 m2

13

8

LEIL. H0102 - 2. etasje H0102 Fossbekk brygge felt B3 2

12

7

LEIL. H0101 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3

LEIL. H0104 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3

8

LEIL. H0106 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3

H0103

3

kjøkken

vf/gard.

vf/gard.

kjøkken

8,2 m²

12,1 m²

12,1 m²

10,4 m²

BRA: 127,5 m2 P-ROM: 123,5 m2

stue

H0101

6 7

3,3 m²

15 1

9

8

5

bad

3

16

4

5

10

17

18 x 178 = 3 200

4

8,2 m²

12 11

15

balkong

14

11,4 m²

stue

= 3 000 6

33,8 m²

16 x 188

stue

2

7

1

3

balkong

13

21,8 m²

11,9 m²

kjøkken

14

felles trapp

vf/gard.

16 2

26,5 m²

BRA: 108,0 m2 P-ROM: 104,5 m2

39,6 m²

13

8

12

9

11

14

13

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

1

4

5

11

13

3

14

2

15

1

16

13

12

9

8 7

11

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

126

stue

kjøkken

45,2 m²

10,3 m²

13

6 16 x 188 = 3 000 5

1,4 m²

15 1

4

11,6 m²

wc

12

4

14

kjøkken

7,9 m²

5

11

6

0,7 m²

kontor/sov

10

bod

10

8,0 m²

7

8

7

kjøkken

= 3 000 6

9

10

9

9

7

3

16 x 188

= 3 000 6

8

2

12 11

8

16 x 188

11,4 m²

4

15 1

3

5

10

16 2

12 11

14

16 2

13

balkong

10

14

15 1

10,4 m²

H0104

14

BRA: 108,5 m2 P-ROM: 104,0 m2

stue 52,7 m²

stue 11

10

10

3

4

4

3

6 16 x 188 = 3 000 5

7,8 m²

7

126

6 16 x 188 = 3 000 5

balkong

8

15 1

7

126

9

14

8

15 1

BRA: 147,0 m2 P-ROM: 143 m2

13

9

12

12

H0106

11

53,1 m² 13 14

balkong 11,3 m²

balkong 5,9 m²

H0105

LEIL. H0106 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3

BRA: 127,5 m2

LEIL. H0105 - 2. etasje 2 FossbekkP-ROM: brygge124,5 felt B3m

LEIL. H0104 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3

B3 - 2. ETG


17

sov II

bod

7,7 m

3,0 m

9

10

8

7

9

10

8

6

W

7

plantegninger – bygg b3

11

6

5

12

5

12

4

13

4

13

3

14

3

14

15

2

15

16

1

16

bod

2 1

11

heis

stue

gang

26,5 m²

14,6 m

vf/gard. 11,9 m² 1 2 18 x 178 = 3 200

3 4

sov I

sov III

14,4 m

bad

8,2 m

5

kjøkken

5,8 m

6

bad

8,2 m²

7

3,3 m²

8 9

balkong

15 1

14 13

Uteareal

16 2

10,4 m²

3

12

4

0 8 = 3 00 16 x 18 6

13,1 m

11

5

7

8

9

10

LEIL. H0101 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 107 m2 P ROM: 104 m2

LEIL. H0101 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 107 m2 P ROM: 104 m2

2 etg.

1 etg.

Leilighet H0101

9,0 m²

11

9

8

10

3

13

2

13

1

14

1

14

sov III 9,6 m²

gang

W

7

11

9

10

8

7

6

5

4

12

10,0 m²

bad

vf/gard.

8,2 m²

12,1 m²

felles trapp 13

2,7 m²

16,8 m²

kjøkken

14

felles trapp

12

15 1

bad

4,4 m²

Takterrasse: 24,0 m2

2

3

bod

Balkong: 10,4 m2

6

Uteareal: 13,1 m2

ArchiCAD 13 NOR

5

P-ROM: 104,5 m2

4

BRA: 108,0 m2

12

10 8

17 16

sov I

15

13,5 m²

balkong 11,4 m²

14 13

sov II

12

8,3 m²

11

balkong 15 1

14 13

12

3

11

16 x 18

4

5

7

8

9

10

0

8 = 3 00 6

LEIL. H0102 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 115 m2 P ROM: 111 m2

16 2

11,4 m²

LEIL. H0102 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 115 m2 P ROM: 111 m2

2 etg.

1 etg.

Leilighet H0102 BRA: 116,0 m2

P-ROM: 111,5 m2 ArchiCAD 13 NOR

Balkong: 11,4 m2

Takterrasse: 25,0 m2

7

33,8 m²

11

9

stue


18

gang

5,6 m

10,0 m

4

5

6

7

8

9

10,4 m²

14 13

3

12

0 8 = 3 00 16 x 18 6

4

5

7

8

9

10

Uteareal

11

kjøkken

12,1 m²

11

sov II

10

vf/gard.

13,1 m

14,0 m

1

12,1 m²

sov I

sov III

2

vf/gard.

15 1

bad

3

16 2

4

5

6

7

8

9

11

14

W

13

1

bad

3,5 m

14

12

2

13

3,7 m

3

12

bod

10

plantegninger – bygg b3

stue 39,6 m²

balkong 11,4 m²

13,9 m

11,0 m

LEIL. H0103 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 127 m2 P ROM: 123 m2

2 etg.

1 etg. ArchiCAD 13 NOR

Leilighet H0103

2

4,8 m

3 2

bod

1

vf/gard.

Takterrasse: 26,0 m2

4

5

6

7

8

9

11

10

W

12

14

Balkong: 11,4 m2

13

Uteareal: 13,9 m2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P-ROM: 123,5 m2

14

BRA: 127,5 m2

gang

1

4,5 m

9,0 m

kjøkken 8,0 m²

bad

bad 2,5 m

13

12

6,6 m

11

4,1 m

10

sov II

9

14

8

15 1

7

3

5

sov III

6 8 = 3 00 0

16 x 18 4

126

stue

9,6 m

45,2 m²

sov I 10,2 m

LEIL. H0104 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 108 m2 P ROM: 103 m2

Uteareal 13,9 m

balkong 11,3 m²

LEIL. H0104 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 108 m2 P ROM: 103 m2

1 etg.

2 etg.

Leilighet H0104 BRA: 108,5 m2

P-ROM: 104,0 m2

ArchiCAD 13 NOR

Uteareal: 13,9 m2

Balkong: 11,3 m2

Takterrasse: 24,0 m2


19

sov III 8,9 m

12

4

13

3

14

2

15

1

16

9

10

11

5

8

7

9

10

8

6

7

plantegninger – bygg b3 6

W

bod 3,0 m

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

16

kjøkken

bad

10,3 m²

4,2 m

gang

vf/gard.

15,5 m

4,2 m

bad 2,3 m

stue 11

12

13

10

53,1 m² 9

14

8

15 1

3

Uteareal

11,8 m

4

sov I

10,3 m

6 8 = 3 00 0

16 x 18 5

sov II

7

126

11,4 m

balkong 5,9 m²

LEIL. H0105 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 127 m2 P ROM: 124 m2

LEIL. H0105 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 127 m2 P ROM: 124 m2

1 etg.

2 etg.

Leilighet H0105 BRA: 127,5 m2

P-ROM: 124,5 m2

Uteareal: 11,4 m2

Balkong: 5,9 m2

Takterrasse: 26,0 m2

ArchiCAD 13 NOR

bod

W

0,7 m²

sov III

bad

11,7 m

bod

5,0 m

kontor/sov

3,0 m

kjøkken

7,9 m²

11,6 m²

wc

sov II 9,8 m

gang

11

12

9

8

10

7

6

5

4

3

2

1

11

bod

12

9

8

10

7

6

5

4

3

2

1

1,4 m²

13

13

14

14

vf/gard.

14,1 m

4,9 m

stue

10

12

13

bad

11

52,7 m²

9

14

5,7 m

8

15 1

7

6 8 = 3 00 0

4

16 x 18 5

3

126

sov I Uteareal

12,2 m

11,2 m

balkong 7,8 m²

LEIL. H0106 - 1. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 146 m2 P ROM: 142 m2

LEIL. H0106 - 2. etasje Fossbekk brygge felt B3 BRA : 146 m2 P ROM: 142 m2

1 etg.

Leilighet H0106 BRA: 147,0 m2

2 etg.

ArchiCAD 13 NOR

P-ROM: 143,0 m2

Uteareal: 11,2 m2

Balkong: 7,8 m2

Takterrasse: 25,0 m2


St 20

va

Sa

nd

sm

yr

a

Od

de

kle i

Lillesand havn

Alle tegninger, 3D-er og illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet.

Jernbanegata

Lillesand

Borkedals

veien

n

Fossbekkveie

FOSSBEKK BRYGGE – KORT VEI TIL DET MESTE Bare 800 meter fra Lillesand sentrum, ligger Fossbekk Brygge. Flotte gang- og sykkelstier og direkte kontakt med vannkanten gjør adkomsten til området enkel, både til fots og med båt. Den nye firefelts motorveien har kortet ned avstandene mellom Sørlandsbyene, og fra Fossbekk er det kort vei til det meste.

Grimstad sentrum 12 min Kristiansand sentrum 20 min Arendal sentrum 25 min

Til fots: Lillesand sentrum 5 min Blindleia 1 min Båtplass 1 min

Borkedalen barneskole 10 min Turløyper 1 min

GEVIR 29911

Med bil: Sørlandsparken 10 min Dyreparken 10 min Kjevik flyplass 20 min


Fossbekk brygge vedlegg til salgstrinn 1


KJØPSINFORMASJON – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1 Megler Plussmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/Rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@plussmegleren.no) og Tone Solheim Grøsle, Eiendomsmegler MNEF (tone@plussmegleren.no) Eiendom Gnr. 33, bnr. 73 er betegnelse på den eiendommen som prosjektet blir skilt ut fra. Eiendommen blir fradelt samt seksjonert og får nytt gårds- bruks- og seksjonsnummer innen overtakelse. Byggherre og selger Fossbekk Brygge AS, org nr. 990 840 741 Hamreheia 58B, 4632 Kristiansand Arkitekt Arkitekt Egg Arkitektur AS Skippergata 4A, PB 576, 4665 Kristiansand Totalentreprenør AF Gruppen Sør AS Beskrivelse Salgstrinn 1, B2 og B3, består av 14 arkitekttegnede boenheter, med flotte takterrasser, balkonger, utearealer med eksklusiv bruksrett for eieren, samt heis og parkeringskjeller. Bolig nummer 102 i B2 er eneste enhet uten takterrasse. Balkonger og takterrasser seksjoneres inn som en del av seksjonen. Område merket på tegning som uteareal blir ikke seksjonert inn i seksjonen, men blir gitt eksklusiv bruksrett til den enkelte bolig som arealet naturlig tilhører jamfør utkast til sameievedtekter. Det er ingen restriksjoner i forhold til utleie av den enkelte boenhet. Det er boplikt i Lillesand kommune.

Det blir anledning til å kjøpe båtplass i felles bryggeanlegg på forsiden av eiendommen. Kjøperne vil få anledning til å velge båtplass i prioritert rekkefølge i forhold til når avtalen om kjøp av boenhet inngås. Utbygger er ansvarlig for salg av båtplasser. Megler vil registrere reservasjonen for så å videreformidle opplysningen til utbygger for videre dialog om tidsperspektiv på bygging av bryggeanlegg, priser og kjøp av båtplass. Arealer Leilighetenes arealer varierer fra 75145 kvm. BRA. Arealene fremkommer av prisliste og tegninger. Definisjonen på arealer er: BRA-bruksareal, er leilighetens areal avgrenset av ytterveggs innside. P-rom er primærareal som tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod. Bod i henhold til forskriftskrav. Felles sykkelbod og separate sportsboder er plassert i P-kjeller. Vei, vann og kloakk Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. Tomt Eiendommen får et estimert tomteareal samlet for B2 og B3 på til sammen 3160 kvm. Eiendommens adresse er Fossbekkveien og blir nummeret fra nr. 10 og oppover. Reguleringsforhold Området omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Fossbekk alt. 1, vedtatt 03.12.2008. Plan id: 20070488 - se vedlegg. Ligningsverdi Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes

av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (andre boliger eier). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens verdi. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no Heftelser som skal følge eiendommen Det vil bli tinglyst heftelser på eiendommen vedr. bla. vei, vann og kloakk. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst kan fås ved henvendelse megler. På hoved eiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Energimerking Bygges etter Tek-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon. Prisliste Det er utarbeidet en separat prisliste. Det forutsettes at det innbetales et forskudd på 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Innbetalingen av forskudd må/bør være ubundet egenkapital, kontakt eventuelt megler dersom det ønskes ytterligere informasjon.


KJØPSINFORMASJON – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1 Restkjøpesum innbetales til meglers klientkonto innen overtakelse. Dersom selger skal kunne få utbetalt innbetalt beløp før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter §47 i Bustadoppføringsloven. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør.

Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene. Alle leilighetene vil få tilgang til felles sykkelparkering og privat sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten.

Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes med mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

B2 og B3 har to forskjellige parkeringskjellere under de respektive byggene. Sykkelparkeringen vil ligge i parkeringskjeller til B2.

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser.

Endringsarbeider Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpassinger i leilighetene. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Parkering Hver leilighet må kjøpe 1 parkeringsplass og får da bruksrett til parkeringsplassen i parkeringskjelleren. Parkeringsplassen må kjøpes for kr. 150.000,- og kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det medfølger 1 sportsbod per leilighet. Se vedlagte salgstegninger

Overtakelse Planlagt ferdigstillelse er 1 kvartal 2014. Det blir sendt ut varsel ca 4 måneder i forkant hvor endelig dato fremkommer.

Ferdigattest Vil foreligge innen overtakelse. Økonomi Det er utarbeidet en separat prisliste over leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod. Felleskostnader Felleskostnadene utgjør ca. kr. 150200,- pr. kvadratmeter pr. år (budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse megler). Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Budsjett over felleskostnader er ett utkast og kan dersom sameierne ønsker reduseres på flere punkter. Budsjettet kan sees på meglers kontor. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader bolig skal bla. dekke forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding og andre driftskostnader. Kostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Se punkt med forbehold. Overskuddsplasser vil beholdes av utbygger og eventuelt selges/ leies ut. Parkeringsplasser vil bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren vil bli organisert som fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en slik tilknytning ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Seksjonering Boenhetene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte får tildelt eget seksjonsnummer. Kjøpekontrakt og vedtekter for sameiet Avtale om kjøp av leilighet og garasjeplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som fås ved henvendelse megler. Utkast til vedtekter kan fåes hos megler.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av tv og internett tjenester med en leverandør. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne (ref. utkast til budsjett). Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.


KJØPSINFORMASJON – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1

Forbehold Ca 60% av boenhetenes verdi må være solgt før endelig bekreftelse om gjennomføring av prosjektet kan gis. Planlagt ferdigstillelse er 1 kvartal 2014 forutsatt at forbehold om Fossbekkrysset blir avklart og endelig utbyggingsavtale vedtatt. Overtakelsesmåneden vil bli varslet 4 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelige overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

kan, i noen leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsrettighetene på en gjennomførbar måte, herunder mulig etablering av bruksrettigheter dersom dette finnes hensiktsmessig. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner samt møblerte planskisser er ment å gi ett inntrykk av ferdig bebyggelse og det vil derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.

Endelig beslutning om iverksetting av prosjektet vil bli varslet skriftlig til kjøperne senest innen 1. desember 2012.

Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser på usolgte leiligheter.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.

Konsesjon Kjøpet krever ikke konsesjon men Lillesand kommune har innført konsesjonsgrense 0. Det innebærer at boligen må bebos.

Alle opplysninger i forbindelse med salget av leilighetene, er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med gjennomføringen av byggesaken. Kjøper må påregne mindre justeringer.

Usolgte leiligheter Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Det gjøres forøvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fåes utlevert hos eiendomsmegler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger, arealer og reguleringsbestemmelser i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres oppmerksom på at det

kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 2009 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bla at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers vederlag Det er inngått oppdragsavtale mellom selger Fossbekk Brygge AS og megler hvoretter selger skal betale en meglerprovisjon på kr. 25.000,- eks mva pr enhet. Bonus ved henholdsvis 60% og 100% solgte på kr. 3.000,- eks mva i tillegg. Vedlegg til prospekt › Kjøpsbeskrivelse og prisliste › Romskjema og leveransebeskrivelse › Plantegninger i henhold til prospekt › Reguleringsplan med bestemmelser › Situasjonskart › Utkast til kjøpekontrakt, vedtekter og felleskostnader (Fåes hos megler) › Kopi av bustadoppføringslova og grunnbokutskrift/servitutter (Fåes hos megler)

Kristiansand 19.06.12 Budregler Boligene selges til fast pris. Bindene kjøpsbekreftelse fås hos megler. Lovverk Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av 13. juni 1997, nr. 43. Dette gjelder ikke for leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner eller kjøpere som ikke skal bruke boligen selv. Kreditvurdering/hvitvaskingsloven Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av


Byggebeskrivelse – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1

Elektro I leiligheter skal kursopplegg leveres og monteres iht. NEK 400-8-823. Dette betyr at det minimum skal monteres: • Det skal installeres minst 2 uttak pr påbegynt 4m2 gulvareal i stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom. • På kjøkken skal det monteres ett uttak for hvert faste elektriske utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn, mv). • På kjøkken skal det monteres 2 uttak pr. 2m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv, og 4 uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn 2 uttak pr 2m fri vegg. • Det skal monteres minst 2 uttak pr påbegynt 6m2 gulvareal i entre/gang. • I andre rom/boder skal det monteres de nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon. Minimum antall uttak skal være 2. • Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino og/ eller TV og/eller skal det være minimum 6 uttak hvor maksimalt 2 uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Disse uttakene kommer i tillegg til de som er nevnt i kulepunktene over. • På en balkong/terrasse skal det monteres minimum 2 uttak. Utvendige uttak for øvrig skal tilpasses byggenes utforming og planlagte bruk. • Beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyr/platetopp dersom det oppstår fare for overoppheting.

Følgende armaturtyper, eller tilsvarende, skal leveres i leilighetene: • Vindfang/garderobe, gang, bod og soverom: › Taklampe: typeeksempel SG Oyster › Spotskinne: typeeksempel SG Con • Kjøkken: › Spotskinne: typeeksempel SG Con › Under overskap: typeeksempel SG Mississippi m/stikk › Under overskap: typeeksempel SG Chef Pluss • Bad: › Armatur over speil: typeeksempel SG Prelude m/stikk › Armatur i tak: typeeksempel SG Enøk Alu

I tillegg skal det leveres og monteres følgende: • 1 takpunkt og 1 lysbryter i alle soverom. • 1 takpunkt og 1 lysbryter i vindfang/garderobe. • 1 takpunkt og 1 lysbryter i ganger. I leiligheter med store ganger skal det leveres 2 takpunkt. • 1 takpunkt, 1 stikk v/tak for spisebordslys og 2 brytere i stue. • 1 takpunkt, punkt for benkearmaturer under alle overskap og 2 lysbrytere i kjøkken/spis. • 1 takpunkt, 1 veggpunkt for speilarmatur over servant og 2 lysbrytere i bad. • 1 takpunkt og 1 lysbryter i toalett. • 1 takpunkt og 1 lysbryter i bod. • 2 vegglysarmaturer på vegg og 1 lysbryter for alle utvendige takterrasser. • 1 stikk i teleskap i entreen for internt tele-/ data-/TV-utstyr i alle leiligheter. • Kursopplegg for varmepumpe i alle leiligheter.

Elektroentreprenør skal medta termostater med gulvføler for regulering av elektrisk gulvvarme i hvert enkelt bad og vindfang/garderobe.

Følgende armaturer, eller tilsvarende, skal leveres for utendørs montasje: • Ved inngangsdører til trapperom i 1. etasje og leilighetsinnganger, innkjørsel til parkeringskjellere, balkonger /terrasser og mellom bygg i felt B2 og B3: › På vegg: typeeksempel SG Largo › Takmontert: SG Luna Led › Veggmontert: SG Duett • På topp av trapper opp fra parkeringsplass til plan 1: › Montert på 4m stolpe: Typeeksempel Norlys Visby Elvarme Oppvarmingen av bygget skal utføres med elektrisk varme, inkl. gulvvarme i baderom og vindfang/garderobe.

Det skal medregnes komplett kursopplegg, samt tilhørende utstyr for termostatstyrte elektriske varmeovner i alle leiligheter. Det skal medregnes leveranse av elektriske varmeovner i stue og soverom. Varmepumpe Det skal leveres varmepumpe luft/luft til alle leiligheter Integrert kommunikasjon Det skal leveres et komplett kombinert kursopplegg for tele-/datatjenester inkl. TV. I alle vindfang/garderober i leiligheter skal det leveres et innfelt teleskap som stjernepunkt for IKT- og antenne i hver leilighet. I hver leilighet (stue/oppholdsrom) skal det plasseres minimum 2 uttak for IKT, inkl. spredenettkabling. I tillegg skal det medtas tomrørsanlegg til 1 stk uttak på soverom.


Byggebeskrivelse – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1

Porttelefonanlegg I felt B2 skal det leveres et komplett porttelefonanlegg med 2-veis talekommunikasjon fra anropspanel til svarpanel. Porttelefonanlegget skal kun omfatte leiligheter som har inngang fra felles trapp som går fra kjelleretasje til 2. etasje. Anropspanel plasseres ved inngangen til felles trapp til separat svarapparat i hver leilighet. Det skal også leveres dørringeknapp utenfor inngangsdør til hver enkelt leilighet, integrert med porttelefonsanlegget. Alle leiligheter i felt B2 med inngang direkte fra terreng skal IKKE kobles til porttelefonanlegg, men utstyres med dørringeknapp utenfor inngangsdør til hver enkelt leilighet. I felt B3 skal det leveres et komplett porttelefonanlegg med 2-veis talekommunikasjon fra anropspanel til

svarpanel. Porttelefonanlegget skal kun omfatte leilighet som har inngang fra felles trapp som går fra kjelleretasje til 2. etasje. Anropspanel plasseres ved inngangen til felles trapp til separat svarapparat i leilighet. Det skal også leveres dørringeknapp utenfor inngangsdør til hver enkelt leilighet, integrert med porttelefonsanlegget. Alle leiligheter i felt B3 med inngang direkte fra terreng skal IKKE kobles til porttelefonanlegg, men utstyres med dørringeknapp utenfor inngangsdør til hver enkelt leilighet. Ventilasjonsanlegg Hver leilighet skal ha ballansert ventilasjon med eget ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning. Virkningsgrad på varmegjenvinner skal være min. 80%. Luftmengder dimensjoneres iht. TEK 10.


romskjema – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1

ROM

GULV

VEGG

ENTRE

Keramisk flis iht. arkitektens beskrivelse

Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt gipshimling. Farge hvit.

GANG

3 -stavs oljet eikeparkett.

Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt gipshimling. Farge hvit.

KJØKKEN

3 -stavs oljet eikeparkett.

Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt sparklet gipshimling. Farge hvit.

STUE

3 -stavs oljet eikeparkett.

Glassfiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt sparklet gipshimling. Farge hvit.

SOVEROM

3 -stavs oljet eikeparkett.

Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt sparklet gipshimling. Farge hvit.

BAD

Det legges fliser for våtrom på gulv og vegger. Spesifikasjon ihht. arkitektens anvisning.

Fliser i henhold til arkitektens anvisning.

Malt gipshimling. Farge hvit.

Vegghengt wc med skjult sisterne. Vask ihht arkitektens beskrivelse

GJESTEWC

Det legges fliser for våtrom på gulv og vegger. Spesifikasjon ihht. arkitektens anvisning.

Fliser i henhold til arkitektens anvisning.

Malt gipshimling. Farge hvit.

Vask: Veggmontert wc m/innebygd sisterne. Vask ihht arkitektens beskrivelse.

KLESBOD

3 -stavs oljet eikeparkett.

Fiberduk uten struktur som males. 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse.

Malt gipshimling. Farge hvit.

TAKTERRASSE / BALKONG

Rekkverk i henhold til arkitektens beskrivelse.

Se arkitektens beskrivelse.

TERRASSE PLAN 1

Rekkverk i henhold til arkitektens beskrivelse der det er nødvendig etter forskriftene.

Se arkitektens beskrivelse.

1) Enkelte arealer kan leveres med nedsenket himling som klesbod, boder etc pga føringer for ventilasjon 2) Innvendige dører leveres ferdig malt i henhold til arkitektens beskrivelse. 3) Ildsted er tilvalg for leiligheter. 4) Sikringsskap plasseres i henhold til anvisning på arkitekttegninger. 5) Det benyttes ikke taklister hvis det ikke er nødvendig av konstruksjonsmessige hensyn.

HIMLING

SANITÆR

ANNET

Ettgreps blandebatteri. Underlimt vask

Kjøkkeninnredning etter tegning. Fabrikat HTH type Mono eller tilsvarende. Detaljerte kjøkkentegninger foreligger ved byggestart. Det tas forbehold om mindre avvik i forhold til tegning.

1 meters garderobeskap pr. sengeplass.

Bad: Se arkitektens beskrivelse

6) Utstyr og innredning som ikke står i dette skjemaet, men er vist på plantegning er ikke med i leveransen. 7) Selger tar forbehold om rett til endringer av form og utførelse i denne beskrivelsen forutsatt at den generelle standarden ikke forringes. Det tas forbehold om avvik i beskrivelsen. 8) Skap i vegg for ”rør-i-rør”-skap plasseres i henhold til anvisning på arkitekttegninger.


utvendig beskrivelse – Fossbekk Brygge, salgstrinn 1

Generelt Bygget skal planlegges og utføres etter gjeldene byggeforskrift TEK 10 krav til byggverk og produkter til byggverk, samt metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard, eller likeverdige standarder eller europeisk teknisk godkjennelse. Balkonger Alle balkonger/terrasser skal påføres membran og utføres som tette konstruksjoner. Disse skal ha fall mot utvendig kant og kles på oversiden med terrassebord i eik og undersiden med Royalimpregnert panel. Yttervegger Bygningen skal tilfredsstille det generelle forskriftskravet om at lavt energiforbruk skal fremmes. Materialene og produktene må ha slike egenskaper at disse kravene tilfredsstilles. Det er forutsatt følgende isolering: • Trestenderverk, isolert, 200 mm + 50mm • Innvendig side (se vedlagt rombehandlingsskjema)

Vinduer Det vises til vindusskjema. Fremkommer ved byggestart. Ytterdører Det vises til skjema for utvendige dører. Dørene leveres ferdig malte. Dørene skal være komplett med håndtak og beslag, samt systemlåser. Det skal benyttes låssystem tilsvarende Trioving. Takterrasse Takterrassen skal utføres med trekonstruksjon over taktekking med terrassebord. Det legges inn fall på tak mot avløp. Det skal også legges fall under takterrassene. Utomhusarbeider innenfor byggegrensene Generelt Arbeidene skal utføres etter NS 3420, og være av normal god håndverksmessig kvalitet. Områdene skal generelt holde en høy estetisk standard, med valg av materialer som er holdbare og skikkelige i uttrykket. Alle utearealer utføres etter prinsipp om universell utforming.

Fasadenes hovedmaterialer er puss påført på plate. Også felt med glattkant liggende, Royalimpregnert trekledning. Heis- og trappehus utføres med liggende, Royalimpregnert spilekledning. Alle takutspring kles på undersiden med Royalimpregnert kledning.

Parkeringskjeller Parkeringsplassene i kjeller asfalteres med dreneringsasfalt med tykkelse 4 cm og merkes i henhold til vedlagte tegninger. Det skal leveres sykkelstativ for inntil 20 sykler.

Rekkverk Det skal bygges rekkverk i forbindelse med terrasser, balkonger og takterrasser. Rekkverket skal ha høyde iht. gjeldende foreskrift.

Mot parkeringskjeller til felt B2 skal det etableres kulvert i betong. Synlige sider bordforskales. Sidene på kulverten skal sikres med svart flettverksgjerde som vist på snittegning B2A30.01.02.

Rekkverk i forbindelse med felles trapp mot parkeringsplass utføres som tett rekkverk som pusses tilsvarende pusset ytterkledning. Rekkverket avsluttes med topprekke i børstet, rustfritt stål.

Utvendige gangveier Gangveier påføres sklisikre fliser, tilsvarende Dual Grafite og Superferro. Kontrastflis mot kantene i henhold til forskrift om universell utforming. Utvendig trapp mot B3 skal utføres i henhold til krav om universell utforming. Det skal legges fliser tilsvarende øvrige gangveier. Undersiden av trappen skal pusses som rekkverk og fasadene for øvrig. Øvrig uteareal mellom gangveiene dekkes med rullestein.

Rekkverk i forbindelse med balkonger utføres med stolper i pulverlakkert stål, eller tilsvarende, med innfestningssystem for glass. Rekkverket avsluttes med topprekke i børstet, rustfritt stål. Rekkverk i forbindelse med takterrasser utføres med stolper i tre med innfestning av spilekledning 36x36 mm i impregnert virke.


Reguleringsplan


Reguleringsplan


Reguleringsplan


Reguleringsplan


Reguleringsplan


Notater


SPAREBANKEN PLUSS & PLUSSMEGLEREN: Sparebanken Pluss gir deg gunstig rente på lånet og kr 0,- i etableringskostnader når du kjøper bolig gjennom Plussmegleren. I tillegg får du fast kunderådgiver og prioritert saksbehandling. Ta kontakt med en av våre rådgivere for uforpliktende bankprat.

Torbjørn Thorsen

Heidi Markussen

Lillian Mollestad

Tore Lofthus

telefon 37 26 85 07 tot@sparebankenpluss.no

telefon 37 26 85 04 hma@sparebankenpluss.no

telefon 37 26 85 03 lmo@sparebankenpluss.no

telefon 37 26 85 02 tlo@sparebankenpluss.no


Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet.

Telefon: 38 02 22 22

Tone Solheim Grøsle Mob: 91611230 • tone@plussmegleren.no

Rolf Elieson Mob: 99099107 • rolf@plussmegleren.no

www.fossbekkbrygge.no

Fossbekk Brygge - Salgstrinn 1  

Fossbekk Brygge - Salgstrinn 1