Page 1

Special voor bijna-brugklassers en ouders

JOUW toekomst begint hier!

Leren = doen


Vakcollege Maarsbergen Leren door doen voor alle leerlingen in het VMBO

~ Beste bijna-brugklassers, ouders/verzorgers, Fijn dat jullie ge誰nteresseerd zijn in onze school! Het kiezen van een nieuwe school kan best lastig zijn. Je zit met veel vragen. Zou het Vakcollege Maarsbergen de juiste school kunnen zijn? Zou je je daar thuis voelen? Zou ons prachtige onderwijsconcept de juiste zijn voor jou en uw kind? Om dat te weten te komen is deze special bedoeld. Graag wil ik jullie uitnodigen om onze prachtige school te zien en de sfeer te proeven op onze Open Dag op zaterdag 23 januari 2016. Voor ouders/verzorgers organiseren wij ook twee informatieavonden, te weten op dinsdag 8 december 2015 en dinsdag 9 februari 2016. U bent dan van harte welkom. Ik hoop dat jullie zien en ervaren, wat wij te bieden hebben en dat jullie daarna zullen zeggen: het Vakcollege Maarsbergen wordt mijn nieuwe school! Jenny Oldenhuis Directeur


‘Er is hier een plezierige sfeer, je went hier snel omdat de school heel overzichtelijk is.’ Speciaal voor de bijna-brugklassers ~ Hoe bereiden wij jou voor op een succesvolle toekomst? De wereld om je heen verandert vaak en snel. Jij moet de wereld leren kennen, er middenin staan en je eigen plek daar in zoeken. Bij ons op school leg je daarvoor de basis. We leren je de kennis en vaardigheden die je vandaag en in de toekomst nodig hebt. En wat minstens zo belangrijk is: we leren je om te blijven leren, want je bent nooit uitgeleerd. We leren in de praktijk en vanuit boeken, maar ook met IPads, op computers en soms door ‘bring your own device’. Dit kan een smartphone zijn of een eigen tablet die je dan meeneemt naar de les. We leren ook buiten de school. Wij willen je graag helpen succesvol te zijn. Wij vinden respect, samenwerken en leren van elkaar belangrijke onderdelen op school.

Wie zijn wij? De meesters en juffen van de basisschool heten bij ons docenten. Je hebt in het brugklasjaar ongeveer zeven of acht verschillende docenten, die aan jou de verschillende vakken geven. Eén van deze docenten wordt jouw mentor. Hij of zij begeleidt jou in het wennen op je nieuwe school en helpt je bij het maken van keuzes. De mentor praat met jou over heel veel verschillende onderwerpen. De mentor heeft ook contact met jouw ouder(s)/verzorger(s). De mentoren willen hun leerlingen heel graag snel leren kennen. Als jij onze leerling wordt dan maken we graag al voor de zomervakantie kennis met jou. Hiervoor ontvang je een uitnodiging voor het kennismakingsprogramma voor jou én voor je ouder(s)/verzorger(s).


‘Wij werken bij Engels en ­wiskunde met iPads. Dit vind ik fijn omdat ik op mijn eigen niveau en in mijn eigen tempo kan werken.’

Speciaal voor de ouders/verzorgers ~ Wat voor soort school zijn wij voor uw kind? Het Vakcollege Maarsbergen is een openbare school die leren door doen belangrijk vindt. Wij helpen leerlingen ‘Creatief en Ondernemend’ te zijn. Een school waar je gekend en gewaardeerd wordt, want alleen dan kan het beste uit de leerling gehaald worden. We zijn een kleinschalige school waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, ­godsdienst of geaardheid. We helpen leerlingen mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemens te nemen. Wij vinden het heel belangrijk dat er iets te kiezen valt en met ons gevarieerde ­onderwijsaanbod zijn er kansen en mogelijk­heden voor iedereen!

Kwalitatief goed onderwijs staat voor ons voorop. Goed onderwijs betekent ook dat leerlingen én personeel zich gekend en geaccepteerd voelen. Een plezierige sfeer, je veilig voelen en een goede, passende begeleiding zijn dan ook sterke punten van onze school. Vakcollege Maarsbergen is onderdeel van de stichting Openbare Scholen Groep Schoonoord (osgs). OSG Schoonoord wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten ­optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren. Waarin zijn wij anders dan een andere vmbo? Vakcollege Maarsbergen is een college voor ­jongeren met een vmbo-advies en een praktische leerstijl. Leerlingen die graag actief bezig zijn. Vakcollege Maarsbergen is de opleiding voor basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen en voor leerlingen van de gemengde en/of theore­tische leerweg (mavo).


‘Praktijk is SUPER VET!’ Onze Vakroute lessen zijn steeds opgebouwd uit vier stappen: ÌÌoriënteren, ÌÌvoorbereiden, ÌÌuitvoeren en ÌÌafronden & terugkijken’. Wij onderscheiden ons van een gewone vmbo door het leren en oriënteren in de praktijk. Dit doen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar in de Vakroutes. Natuurlijk krijgen onze leerlingen ook de gewone avo-vakken. Deze theorielessen sluiten zoveel mogelijk aan bij het leren van de praktijk. Het leren wordt dan betekenisvol en eigentijds.

Wat wordt bedoeld met de Vakroute? ~ Er zijn twee Vakroutes en die bieden wij beide aan: ÌÌVakroute Techniek ÌÌVakroute Mens & Dienstverlenen. De Vakroute is gericht op de beroepen van morgen. Onze lessen, leermiddelen en schoolinrichting zorgen ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden om ontdekkend te leren. Leren door het opdoen van ervaringen en door het nadoen om zo de vaardigheden te oefenen.

Deze vier stappen zorgen voor duidelijkheid en structuur. De Vakroute bestaat uit drie fases. Deze fases vormen een leerlijn van klas 1 naar het examen. De fases zijn in leerjaar 1 en 2 als volgt opgebouwd: Leerjaar 1 Fase 1: Brede oriëntatie op Techniek en Mens & Dienstverlenen Het eerste half jaar hebben alle brugklasleerlingen op hun eigen niveau vijf uur Techniek en vijf uur Mens & Dienstverlenen in de week. Aan het eind van deze periode maken de leerlingen een keuze voor Techniek of Mens & Dienstverlenen. Fase 2: Brede oriëntatie in Techniek óf Mens & Dienstverlenen De leerlingen hebben nu tien uur in de week Techniek of Mens & Dienstverlenen. Aan het einde van leerjaar 1 maakt de leerling een keuze voor een profiel (een beroepsgericht vak).


‘Dit ben ik, dit kan ik, hier ga ik voor, dit wil ik doen!’

Zij kunnen kiezen uit vijf profielen: 1 Economie & Ondernemen (E&O) (met keuzevakken uit Zorg & Welzijn) 2 Horeca, Bakken en Recreatie (HB&R) (met keuzevakken uit Zorg & Welzijn) 3 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 4 Produceren, Installeren en Energie (PIE) 5 Mobiliteit & Transport (M&T) Leerjaar 2 Fase 3: Profieldelen en keuzevakken De leerling volgt lessen in het beroepsgerichte vak. In deze lessen zijn verplichte profieldelen en keuzevakken. Op deze manier kan iedere leerling zijn eigen leerroute samenstellen op zijn eigen niveau en is de juiste route naar het mbo voor iedereen mogelijk.

Loopbaan-oriëntatie ( lob) ~ In de Vakroute wordt continu aandacht besteed aan de loopbaan-oriëntatie (lob) van de leerlingen. lob staat centraal in de Vakroute vanaf de eerste dag bij ons op school. We nemen leerlingen aan de hand om opdrachten en activiteiten te doen om zo ‘loopbaancompetenties’ te ontwikkelen. Hiermee bedoelen we dat iedere jongere de juiste opleidings- en beroepsbeelden ­ontwikkelt, zijn eigen kwaliteiten leert kennen en hierdoor juiste keuzes leert en durft te maken gedurende zijn gehele loopbaan. Gaandeweg krijgt de leerling daar steeds meer eigen verantwoordelijkheid in. U als ouder kan dit prachtige proces volgen. De leerlingen werken al vanaf leerjaar 1 aan een digitaal portfolio. Dit portfolio wordt meegenomen naar het mbo.


‘Onze gymlokalen zijn echt cool!’

Vakcollege Maarsbergen: basis, k ­ ader en gtl met een + ~ Wat betekent die + in het Vakcollege Maarsbergen? ÌÌVoor alle niveaus leren door doen vanaf ­leerjaar 1. ÌÌVerbreden of verdiepen vanuit de profielen en keuzevakken. ÌÌLoopbaan oriëntatie in alle fasen van het leren (digitaal portfolio). ÌÌStages in alle leerjaren. ÌÌDe samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo maakt onderdeel uit van ons onderwijs programma. ÌÌEen unieke locatie om te leren. Wat kan die + in het Vakcollege Maarsbergen mogelijk nog meer voor uw kind betekenen? ÌÌExamen doen in een profiel op een hoger niveau. ÌÌExtra lessen in de kernvakken (Nederlands, Wiskunde en Engels).

ÌÌIn leerjaar 3 of 4 beginnen in een doorlopende leerlijn aan modules van het mbo vanuit het profiel. ÌÌIn de theoretische leerweg naast het gewone tl (of mavo) examen, ook nog examen doen in een profielvak (beroepsgericht vak). ÌÌVerbreden of verdiepen van de beroepskeuze binnen of buiten een gekozen profiel. Zie voor meer informatie over de profielen en de keuzevakken; www.vernieuwingvmbo.nl. Op www.vakcollegegroep.nl kunnen jullie meer lezen over de 100 Vakcolleges, waarvan wij er één zijn in Nederland. Net als onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn wij trots dat wij de leerlingen in onze omgeving onderwijs kunnen bieden op een Vakcollege.


Voor meer infor足matie

vakcollege-osgs.nl

Kom bij ons langs ~

vakcollege maarsbergen Woudenbergseweg 22a 3953 mg Maarsbergen t 0343 43 13 45 vakcollege-osgs.nl info@vakcollege-osgs.nl ~ vakcollege Maarsbergen is onderdeel van de stichting openbare scholengroep schoonoord

Open lesdagen voor de basisscholen Donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2016 Als je met je klas komt, dan wordt dit geregeld door de meester of juf. Komt jouw basisschool niet, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar: opendag@vakcollege-osgs.nl Informatieavond voor ouders/verzorgers Dinsdag 8 december 2015 en dinsdag 9 februari 2016 van 19.00 -20.00 uur

Open Huis Zaterdag 23 januari 2016 van 10.30-13.30 uur

Vcmaarsbergen brochure 112015  

Special voor bijna-brugklassers en ouders

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you