Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

KRONIKA Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 2016/17 Pripravila: Polona Habič Rus


OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

SEPTEMBER 2016/17 Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

Vsak začetek šolskega leta se začne pisati nova zgodba. Vanjo stopate vi, učenci in starši, s svojimi pričakovanji, željami, načrti in novimi izkušnjami. Vanjo stopamo mi, delavci šole, ki bomo s svojim strokovnim znanjem skrbeli, da se bo tudi v šolskem letu 2016/17 spisala zgodba, ki bo ostala v prijetnem spominu vsem nam. Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, upanjem in načrti. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. V neprijaznih in nepredvidljivih časih, v katerih se je znašla naša družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri s pozitivnim in prijaznim odnosom odpiramo svoja vrata. Tako so naša vrata odprta vsem, ne glede na položaj, v katerem se je kdo znašel. Pogumno potrkajte, povejte in prisluhnili bomo in pomagali.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Poslanica ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič ob začetku šolskega leta 2016/17

Poslanica ministrice ob začetku šolskega leta 2016/17 Drage učenke in dijakinje, dragi učenci in dijaki, cenjene učiteljice, cenjeni učitelji, vsi ostali zaposleni v šolah, strokovni sodelavci in drugi, spoštovani starši, spet je pred vrati 1. september, prvi šolski dan. Različno ga doživljamo: prvošolčki verjetno najbolj nestrpno in z največjim vznemirjenjem, ostali pa z različnimi pričakovanji in ambicijami. Večina se vas zagotovo veseli ponovnega snidenja s sošolkami in sošolci, sklepanja novih prijateljstev in seveda tudi osvajanja novega znanja. Šolske torbe so, verjamem, pripravljene, šolske potrebščine podpisane, zvezki nared, da vanje začnete pisati nove vsebine. Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolsko leto, vsem želim, da boste v šolo hodili z veseljem in z dobrimi občutki. Brez pretiranega strahu pred ocenami in nejevolje zaradi domačih nalog. Naj vladajo pozitivne plati učenja in druženja. Znanje je izjemnega pomena in odpira številne poti. Spoznavanje novega in pridobivanje odgovorov na vprašanja, ki se vseskozi porajajo, naj zato poteka v prijetnem vzdušju. Prav je, da ste prizadevni pri učenju in raziskovanju, a enako pomembno je, da znate uživati sleherni trenutek; tudi tiste, ki jih preživite v šolskih klopeh in se jih boste vedno spominjali. Cenjene učiteljice in učitelji, strokovni delavci, vsi ostali zaposleni v šolah, želim vam pravo mero kreativnosti, inovativnosti in strpnosti. Spoštovani starši, ne pozabite pomembne vloge pri določanju vrednot in spodbujanju vaših otrok ob premagovanju različnih izzivov odraščanja. Srečno, uspešno in varno novo šolsko leto želim vsem!

4


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Nagovor g. ravnatelja ob začetku šolskega leta 2016/17 Spoštovani starši! Le skupaj lahko ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno! Končale so se počitnice, šola je spet polna otroške razigranosti, smeha, veselja … Prvošolčki zvedavo in nekoliko prestrašeno ogledujejo novo okolje, učenci z nekoliko daljšim statusom izmenjujejo počitniška doživetja, starejši učenci, ki se že počasi spogledujejo s srednjo šolo, pa kažejo svojo zrelost in umirjenost. Vsem učencem, učiteljem in tudi staršem pa je skupno neko pozitivno pričakovanje, ustvarjalni nemir, prijeten občutek varnega okolja … in pa načrtovanje dela ter postavljanju ciljev v novem šolskem letu. Čeprav so naše misli in cilji usmerjeni predvsem v prihodnost, v novo šolsko leto, ne smemo pozabiti na minulo šolsko leto, kajti bili smo izjemno uspešni. V Zlato knjigo se je vpisalo pet učencev, saj je njihova povprečna ocena zadnjih treh let je višja od 4,5, v Knjigo dosežkov je bilo vpisanih 29 učencev. To so učenci, ki so na državnih tekmovanjih posegli v sam vrh. Uspešni smo bili tudi pri nacionalnem preverjanju znanja. Naši šestošolci in devetošolci so pri obeh preverjanjih presegli državno povprečje. Uspehov smo bili izjemno veseli, hkrati pa se zavedamo, da bomo v tem šolskem letu morali tako učenci, učitelji in starši vložiti veliko truda, da bomo nadgradili ali ohranjali našo uspešnost. Prejšnje šolsko leto smo letvico uspešnosti postavili izjemno visoko. Naj nam bo vsem to izziv za naše delo v šolskem letu 2015/2016. Nismo pa bili uspešni samo na vzgojno-izobraževalnem področju. V času počitnic smo urejali okolico šole, polepšali notranje prostore in nakupili del opreme za pouk. Tako smo: - posodobili smo računalniško opremo, - zamenjali del dotrajanih oken, - popravili stare in namestili nove žaluzije, - prepleskali del šolskih prostorov, - na avtobusni postaji namestili klopi in mize, - postavili obvestilne table, - z dograditvijo in urejanjem parkirnih prostorov ob vrtcu smo tudi mi pridobili na varnosti in uporabnosti šolskega otroškega igrišča, - polepšali smo našo podružnično šolo v Temenici, - največja pridobitev pa je vsekakor dvižna ploščad – dvigalo, ki smo ga namestili v šolski prostor. Z vsemi novostmi smo še izboljšali pogoje dela in prepričani sem, da bomo trend naše uspešnosti vzgojno izobraževalnega dela ohranjali in nadgrajevali. Seveda, učenke in učenci, če boste k temu prispevali svoj delež tudi vi s svojim zavzetim šolskim delom. Le skupaj z vami, nami učitelji, starši in vsemi, ki na takšen ali drugačen način vstopajo v šolski prostor, lahko ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno. Naj končam z željo, da se šolsko leto prične z velikimi načrti, prijaznostjo in nasmehom na obrazih in naj se kot tako v juniju tudi konča. Janez Peterlin Ravnatelj

5


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD (Iz šolske kronike, 1910) 232 in 50 let Šentvid je dobil svoje ime po farnem zavetniku svetem Vidu, kasneje pa je bilo Šentvidu dodano še ime sosednje Stične, ki si je svoj sloves ustvarila s starodavnim samostanom. Dejansko je zgodovinska izpričanost Šentvida starejša od Stične. Prav v ustanovni listini stiške cistercijanske opatije se nahaja najstarejši znani zapis o Šentvidu. V njej se omenja šentviška župnija kot kraj, v katerem so se leta 1132 naselili prvi menihi, ki so od tu hodili zidat stiški samostan. Danes se ta del Šentvida imenuje Stari trg. Šentviška župnijska cerkev sv. Vida je torej starejša od stiške bazilike, o njeni romanski izvirnosti pričajo mnoge posebnosti, ki so bile kasneje, predvsem v baroku, večinoma zabrisane. Šentvid se že leta 1140 omenja kot »oppidum sancti Vitti« (mesto ali trg svetega Vida). Takratna pražupnija Šentvid je obsegala obsežno območje med Savo in Krko, oz. 15 današnjih samostojnih župnij. Kraj je bil močno sejemsko mesto in je tekmoval celo z Ljubljano. Moč je začela pešati po letu 1360, ko je nadvojvoda Rudolf IV. prepovedal skoraj vse sejme, osrednje dolenjsko središče pa je začelo postajati Novo mesto. Pod višnjegorsko oblast je prešel Šentvid 1478. leta, ko je bila Višnja Gora zaradi obrambe pred Turki povzdignjena v mesto, to pa je pomenilo nadaljnje upadanje moči Šentvida. Od nekdanje obsežne prafare je danes ostala sicer teritorialno še vedno velika župnija svetega Vida z 12 podružničnimi cerkvami. Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 1858. leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že štirirazredna. Prva svetovna vojna je preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo in razširitev stare šole, ki je postala šestrazrednica s kvalitetnimi praktičnimi programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk, dekleta pa so se izpopolnjevala v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina. Po letu 1945 so potrebe po novi šoli postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno dvorano. Vse večje število učencev in pa uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so delovali in ustvarjali v kraju: dr. Jože Kastelic, Peter Šoštarič in Peter Jovanovič.

SLIKAR FERDO VESEL (1861–1946) Osnovna šola v Šentvidu pri Stični nosi ime po Ferdu Veselu, enem izmed najpomembnejših umetnikov v skupini slovenskih slikarjev realistov in impresionistov. Rojen je bil leta 1861 na Poljanah v Ljubljani, šolal se je na ljubljanski realki in študiral na dunajski akademiji. Živel in delal je v krogu Ivane Kobilce, Riharda Jakopiča, Jožefa Petkovška, Antona Ažbeta …

6


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Njegov nemirni umetniški duh se nikakor ni mogel umiriti in ustaliti. Tako je veliko potoval in delal po Evropi. Po vrnitvi iz tujine se je za nekaj časa naselil v mekinjski samostan pri Kamniku, poleti 1901 pa je prišel v gradič Grumlof pri Radohovi vasi, ki naj bi mu postal pravi dom. Pa temu ni bilo tako, pričela se je prva svetovna vojna in kot politično sumljiva oseba je z Ivanom Cankarjem delil težko usodo v internaciji. Leta 1917 se je spet vrnil na svoj dolenjski gradič. Nemiren čas iskanja se je ujel s tokovi sodobnega slovenskega slikarstva in ga spodbujal k spontanemu slikarskemu izrazu. Leta 1938 je Ferdo Vesel zbolel in na Grumlofu dočakal drugo svetovno vojno, ki je prinesla veliko trpljenja in tragičnih dogodkov. Preselil se je v Ljubljano in tam leta 1946 umrl. Ferdo Vesel je bil silovit, nagonski slikarski značaj, problemsko razgibana osebnost, nemiren iskalec novih krajev in slikarskih izrazov. Z odločnostjo se je odtrgal od malomeščanstva in odšel študirat, zapustil je službo in postal svobodni umetnik. Po evropskih popotovanjih je našel miren kotiček v dolenjski pokrajini. Živel je preprosto in v skromnih razmerah. Ni ga zanimalo, kaj mislijo o njem. Bil je boem, vedno pripravljen na duhovit pogovor. Svoje delo je ocenjeval strogo, zanj je bila umetnost težko in naporno delo, ki je nekaj enkratnega, in zaradi tega se je od svojih slik težko ločeval, nerad jih je prodajal.

7


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

PREDSTAVITEV ŠOLE …»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja. »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«. Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Organiziranost učno-vzgojnega dela Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. Šolo obiskuje 398 učencev, 384 v matični šoli, 14 v Podružnični šoli Temenica. Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 269 učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času; od 1. do 9. razreda v matični šoli v 18 oddelkih, v 6 oddelkih podaljšanega bivanja in v 1 skupini jutranjega varstva ter varstva vozačev. V Podružnični šoli Temenica so kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupina jutranjega varstva ter oddelek podaljšanega bivanja. V Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih oziroma skupinah. Skupaj imamo 23 oddelkov (brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev).

8


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Naša delovna vizija pravi, da mora šola postati blagor za mladež in narod, kar so zapisali v šolsko kroniko že davnega leta 1910. Da pa bo »blagor« dosežen, moramo biti vsi, ki smo vpeti v šolski prostor, strokovni, inovativni, dosledni, vztrajni in pravični do vseh v pedagoškem procesu. Kajti le tako se bomo lahko poistovetili z Jurčičevim desetim bratom, ki je dejal: »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad …« Da bi dosegli vse zastavljene cilje, želimo postati šola: • • • • •

• • •

ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije, ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi, ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo, ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti, v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru, ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja, ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja, ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

V šolskem letu 2016/2017 bomo posebno pozornost namenjali: • uvajanju prvega tujega jezika na razredni stopnji, • spodbujanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti, povezovanju med jeziki, ki jih govorijo učenci naše šole, • uvajanju neobveznih izbirnih predmetov v drugem triletju, • nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, • vključevanju učencev v dodatne aktivnosti, ki jim jih ponujajo šola in zunanji ponudniki, • sprotnemu spremljanju uresničevanja nalog in ciljev LDN, • racionalni kadrovski zasedbi, • racionalni porabi finančnih sredstev, • mednarodni izmenjavi s šolo iz Hirschaida, • praznovanju 232-letnice šolstva v Šentvidu pri Stični in 50-letnice šolske zgradbe na obstoječem mestu.

9


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september ORGANIZACIJA POUKA Učenci po razredih in oddelkih v šolskem letu 2016/2017 Matična šola Razred 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 1.―3. r. 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 4.―6. r. 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 7.―9. r. 1.―9. r.

Učenci 9 10 7 8 14 16 64 9 10 11 13 8 10 61 14 14 7 9 8 9 61

Učenke 11 11 9 8 13 12 64 12 12 8 7 11 10 60 13 13 13 10 12 13 74

Skupaj 20 21 16 16 27 28 128 21 22 19 20 19 20 121 27 27 20 19 20 22 135

186

198

384

Podružnična šola Temenica Razred 1. T 2. T 1. in 2. T

Učenke 4 2 6

Učenci 4 4 8

Skupaj 8 6 14

10


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Podružnična šola v CZBO v šolskem letu 2015/2016 Razred

Št. učencev

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Drugo* SKUPAJ

Večkrat sprejeti učenci 6 15 11 30 23 40 49 54 36 5 269

Št. učenk 1 3 3 8 7 9 15 12 9 0 67

0 4 7 18 7 17 20 28 23 1 125

Drugo*: 5 učencev iz OŠPP. Število učencev in število šol, iz katerih prihajajo učenci v PŠ v CZBO Leto

Št. učencev

Št. šol

2008/2009

196

122

2009/2010

213

173

2010/2011

226

144

2011/2012

282

125

2012/2013

301

167

2013/2014

270

156

2014/2015

332

153

2015/2016

269

155

V PŠ v CZBO prihajajo učenci iz cele države, v lanskem šolskem letu je bilo vanjo vključenih 269 učencev iz 155 šol. Učenci so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2016/2017. Skupno število učencev (brez učencev PŠ v CZBO) Šola Matična šola PŠ Temenica Skupaj

Učenci

Učenke

Skupaj

186

198

384

8 194

6 204

14 398

11


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Predvideno število vpisanih učencev v matično šolo Šol. leto

Rojeni

Skupaj

Moški

Ženske

2021/2022

2015

50

21

29

2020/2021

2014

38

20

18

2019/2020

2013

56

36

20

2018/2019

2012

35

15

20

2017/2018

2011

46

26

20

2016/2017

2010

42

20

22

Predvideno število vpisanih učencev v PŠ Temenica Šol. leto

Rojeni

Skupaj

Moški

Ženske

2021/2022

2015

8

4

4

2020/2021

2014

10

2

8

2019/2020

2013

5

4

1

2018/2019

2012

10

6

4

2017/2018

2011

8

4

4

2016/2017

2010

8

3

5

Strokovni delavci šole Razredništvo določi ravnatelj na osnovi predloga strokovnih aktivov in šolske svetovalne službe.

Razredništvo na matični šoli in PŠ Temenica Razredništvo določi ravnatelj na osnovi predloga strokovnih aktivov in šolske svetovalne službe.

Razredništvo v matični šoli in PŠ Temenica Razred 1./2. 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a

Razrednik Lidija Oštir Anja Praznik Jana Grabljevec Bojana Iljaž Mojca Kravcar Tina Orač Gornik

Nadomestni razrednik Alenka Ivanjko Ana Potokar Blatnik Ana Potokar Blatnik Mojca Kravcar Bojana Iljaž Jana Šetina Tomažič

Svetovalni delavec Učilnica Mojca Bohinec PŠ Temenica Irena Novak 401 Irena Novak 402 Vesna Pačnik 309 Vesna Pačnik 303 Vesna Pačnik 407

12


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Razred 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Razrednik Jana Šetina Tomažič Vida Bregar Tomažič Polona Lampret Laura Ambrožič Polona Habič Rus Simona Zvonar Nejka Omahen Šikonja Martina Jurkovič Sabina Rozina Martina Zajc Mateja Lesjak Robert Bregar Nina Pavlin

Nadomestni razrednik Tina Orač Gornik Polona Lampret Vida Bregar Tomažič Polona Habič Rus Laura Ambrožič Jana Zupanc Lea Kastelic Jelka Rojec Marta Orel Marija Zajc Anica Vozel Polona Kastelic Sonja Škof

Svetovalni delavec Vesna Pačnik Irena Novak Irena Novak Nina Pavlin Nina Pavlin Nina Pavlin Nina Pavlin Mojca Bohinec Mojca Bohinec Mojca Bohinec Mojca Bohinec Anton Linec Anton Linec

Učilnica 406 211 116 207 154 115 151 218 215 117 216 220 206

Razredništvo v PŠ v CZBO Razred 1.–5. 6.–7. 8. 9.

Razrednik Mojca Mikolič Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel

Nadomestni razrednik Izidor Gabrijel Mojca Mikolič Mojca Mikolič Mojca Mikolič

Učilnica CZBO CZBO CZBO CZBO

Zaposleni Vodstvo šole Ravnatelj: Janez Peterlin Pomočnik ravnatelja: Anton Linec Zaposleni v matični šoli, OPB in v PŠ Temenica – razredna stopnja Ime in priimek Lidija Oštir Alenka Ivanjko Anja Praznik Jana Grabljevec Ana Potokar Blatnik Bojana Iljaž Mojca Kravcar Tina Orač Gornik Jana Šetina Tomažič Vida Bregar Tomažič Polonca Lampret Laura Ambrožič Polona Habič Rus

Predmet poučevanja razredni pouk OPB, OPZ razredni pouk razredni pouk druga učiteljica, OPB razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk

Razrednik Matični prostor PŠ Temenica PŠ Temenica PŠ Temenica PŠ Temenica 1. a 401 1. b 402 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b

309 303 407 406 211 116 207 154

13


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Ime in priimek Marcel-Talt Lah Sonja Škof Simona Zvonar Karla Oven Lea Kastelic Dragica Gračner Klavdija Slapar Nejka Omahen Šikonja Martina Zajc Robert Bregar Izidor Gabrijel Jan Vodovnik

Predmet poučevanja TJA GOS OPZ ŠPO OPB OPB OPB OPB OPB OPB OPB spremljevalec učenca

Razrednik

Matični prostor

Zaposleni v matični šoli – predmetna stopnja Ime in priimek

Predmet poučevanja

Razrednik Matični prostor

Simona Zvonar Nejka Omahen Šikonja Martina Jurkovič Sabina Rozina Martina Zajc Mateja Lesjak Robert Bregar Nina Pavlin Karla Oven Jelka Rojec Marta Orel Anica Volkar Marija Zajc Anica Vozel Polonca Kastelic Katja Šuštar Sonja Škof Jana Zupanc Nevenka Rugelj Izidor Gabrijel Vesna Pačnik Mojca Bohinec Nina Pavlin Irena Novak

GUM, SLJ DKE, GEO MAT BIO, KEM, NAR ŠPO MAT, RAČ ŠPO SD, DSP, ISP ŠPO GEO, LUM SLJ SLJ KEM, TIT MAT, FIZ ZGO, TJA KNJIŽNIČARKA, SLJ BIO, GOS TJA, TJN TJA, TJN RAČ SD, DSP, ISP – defektologinja SD, DSP, ISP – defektologinja SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja SD, DSP, ISP – pedagoginja SD, DSP, ISP – psiholog, pomočnik ravnatelja

6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Anton Linec

115 151 218 215 120 216 220 206 205 151 117 206 146 120 205 204 218 217 217 202 222 221 222 405 105

14


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Zaposleni v PŠ v CZBO Ime in priimek Mojca Mikolič Anica Volkar Marta Orel Sonja Škof Sabina Rozina Nevenka Rugelj Katja Šuštar Izidor Gabrijel Nejka Omahen Šikonja Irena Novak

Predmet in razred poučevanja razredni pouk SLJ, ZGO SLJ BIO, NAR, JV KEM TJA KNJ MAT, FIZ, TIT DKE, GEO DSP

Razrednik od 1. do 5. razreda

od 6. do 9. razreda

Tehnični delavci Ime in priimek Špela Groznik/(Darja Rojc) Edita Strmole Ropič Liljana Turk Stanislava Adamlje Jožica Barle Silva Mandelj Angelca Grčman Silvo Kastelic Branko Novak Renata Godnjavec Tatjana Blatnik Andreja Ostanek Jožefa Anžlovar Olga Prosen

Naloge poslovna sekretarka računovodkinja administrativno-računovodska delavka kuharica, hišnica kuharica kuharica kuharica kuhar hišnik čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka

15


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Izbirni predmeti Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se bodo praviloma izvajali 6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. V šolskem letu 2016/2017 bomo skladno s šolsko zakonodajo – številom učencev v 7., 8. in 9. razredu, oblikovali 17 skupin in 21 ur pouka izbirnih predmetov. Izvajali bomo naslednje izbirne predmete: PREDMET Nemščina I Nemščina II Nemščina III Organizmi v naravi in umetnem okolju Izbrani šport – nogomet Izbrani šport – gimnastika Šport za sprostitev Ples Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – UM Sodobna priprava hrane Glasbena dela Šport za zdravje Šahovsko kombiniranje Likovno snovanje III Prva pomoč Šahovske osnove SKUPAJ

Razred 7. 8. 9. 7., 8., 9. 7., 8., 9. 7. 9. 9. 7. 8., 9. 7., 8. 7., 8., 9. 8. 8., 9. 9. 7., 8. 7.

Št. uč. 22 14 9 17

Št. sk. 1 1 1 1

Učitelj Lea Kastelic Jana Zupanc Nevenka Rugelj Sabina Rozina

Št. ur 2 2 2 1

Skupaj ur 70 70 64 35

19

1

Robert Bregar

1 35

13

1

Martina Zajc

1

31 11 12 12 12 15

2 1 1 1 1 1

Robert Bregar Martina Zajc Marija Zajc Marija Zajc Sonja Škof Simona Zvonar

2 1 1 1 1 1

19 7 10 23 14 259

1 1 1 1 1 17

Robert Bregar Karla Oven Jelka Rojec Karla Oven Karla Oven

1 1 1 1 1 21

35 64 32 35 35 35 35 35 35 32 35 35 717

V šolskem letu 2016/2017 bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta angleščina v prvem razredu in z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu.

16


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Izvajali bomo naslednje neobvezne izbirne predmete: PREDMET Angleščina Nemščina Računalništvo Tehnika Umetnost SKUPAJ

Razred 1. 4., 5., 6. 4., 5., 6. 4., 5., 6. 4., 5., 6.

Št. uč. Št. sk. Št. delitev Učitelj Marcel-Talt 41 1 1 Lah 41 1 1 Lea Kastelic 19 1 0 Mateja Lesjak 20 1 Marija Zajc 0 14 1 Mojca Mikolič 0 134 5 2

Št. ur Sk. ur 4 4 1 1 1 11

140 140 35 35 35 385

Učne skupine Zaradi razlik med učenci na področju znanja in sposobnosti pouk pri matematiki, slovenščini in angleščini poteka v manjših učnih skupinah (MUS). Angleščina • V 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v MUS. • V 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS. Matematika • V 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v MUS. • V 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS. Slovenščina • V 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v MUS. • V 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS.

Dnevi dejavnosti Dnevi dejavnosti so namenjeni celovitejši obravnavi in sprejemanju posameznih znanj in veščin. V šolskem letu bo skladno s predmetnikom 15 dni dejavnosti. Razred

Naravoslovni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj

dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28

ure 15 15 15 15 15 15 15 15 15 140

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 32

ure 20 20 20 15 15 15 15 15 15 160

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ure 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

Tehniški dnevi dnevi ure 3 15 3 15 3 15 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 30 150

Skupaj dnevi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135

ure 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675

17


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Zaradi lažje organizacije pouka bomo nekatere dejavnosti izpeljali na isti dan za vse učence.

Predmetnik in urnik podaljšanega bivanja 11.55–12.35

12.35–13.00

13.00–14.25

kosilo

SD

14.25–16.30 SU/UPČ

UPČ/SD

Pouk v oddelkih podaljšanega bivanja bo organiziran do 16.30. Legenda: SD – sprostitvena dejavnost SU – samostojno učenje UPČ – ustvarjalno preživljanje časa Časovna razporeditev podaljšanega bivanja – matična šola UČITELJ Dragica Gračner Klavdija Slapar Nejka Omahen Šikonja Lea Kastelic Martina Zajc Robert Bregar

Ponedeljek 11.55–15.25 11.55–16.30

Izidor Gabrijel Ana Potokar Blatnik Tjaša Koporec

13.00–14.35 11.55–14.35 13.00–14.35

Torek 11.55–15.25 13.00–16.30 11.55–14.35 13.00–15.25 11.55–14.35

13.00–15.25 13.00–14.35

Sreda 11.55–16.30 11.55–15.25 11.55–14.35 13.00–14.35 13.00–14.35 13.00–15.25

Četrtek 13.00–16.30 11.55–15.25 11.55–14.35 13.00–15.25 11.55–14.35

13.00–14.35

Petek 11.55–16.30 11.55–15.25 11.55–14.35 13.00–15.25

Skupina OPB I OPB II OPB III OPB IV OPB V 13.00–14.35 OPB VI OPB V, 13.00–14.35 VI OPB III OPB IV

18


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Četrtek, 1. september 2016 in jutranja ura 7. 30 sta naznanila začetek novega šolskega leta 2016/2017. 1. september 2016 je bil za 41 prvošolčkov naše matične šole poseben dan. S starši so se ob 10.00 uri zbrali v šolski avli, kjer so jim učenci doživeto odigrali dramatizacijo Medvedek Sladkosnedek, zaigrali na inštrumente in odplesali v okviru plesne šole Guapa. Po ravnateljevem pozdravu sta starše nagovorila župan občine Ivančna Gorica, g. Dušan Strnad, in policist s policijske uprave Grosuplje. Da bodo vidni in varni udeleženci v prometu, so prejeli rumene rutice in odsevne brezrokavnike. Starši so po preskoku v prvi razred ostali z razredničarkama na roditeljskem sestanku, učenci pa so se imeli možnost pobliže spoznati. Ogledali so si šolske prostore, predvsem telovadnico. Dobili so tudi malico s sladkim presenečenjem. Razredničarki sta staršem predstavili vse informacije o samem bivanju in organizaciji dela na šoli med in po pouku. Sestanek je potekal brez posebnosti. Poslovili smo se z upanjem na prijetno in uspešno šolsko leto.

19


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september V naši občini letos kar 207 prvošolčkov Počitnice so se končale, šolska vrata so se ponovno odprla in začelo se je novo šolsko leto 2016/2017. Danes je s poukom v Občini Ivančna Gorica začelo 1586 učencev, od tega je kar 207 učencev, ki so prag šole prestopili prvič. Osnovno šolo Stična s podružničnimi šolami v Višnji Gori, Stični, Muljavi, Krki, Zagradcu in Ambrusu, bo obiskovalo 1188 učencev od tega 158 prvošolčkov med tem, ko bo na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični in Podružnični šoli Temenica pouk obiskovalo 398 učencev, med njimi 49 prvošolčkov. Sprejem za prvošolčke in njihove starše na šentviški šoli je potekal ob 10. uri, katerega se je udeležil tudi župan Dušan Strnad. Zbrane je uvodoma nagovoril ravnatelj šole Janez Peterlin, ki je prvošolčkom zaželel prijetno bivanje v šoli, staršem pa čim boljše sodelovanje z vsemi zaposlenimi v šoli. Župan Dušan Strnad je v svojem pozdravu povedal: »Otroci, ki danes prvič prestopate šolski prag, ste gotovo polni pričakovanj, morda tudi strahov. Ker pa ste pogumni, se boste hitro vklopili v šolski sistem in začeli osvajati nova znanja. To znanje potrebujete prav tako kot ga mi vsi, da uspemo v nadaljnjem življenju. Vsi skupaj pa imamo to srečo, da imamo dobre pogoje za učenje, učiteljice, učitelje, kuharice, čistilke, hišnika, vse, ki skrbijo za to, da je ta šola tako lepa in prijazna«. Vsem prvošolčkom in njihovim staršem je še zaželel, da bi drug drugemu stali ob strani, vsi skupaj pa pomagali učiteljem in drugim delavcem na šoli, da bi bili kar najbolj uspešni. »Želim vam, da ste ves čas šolanja v Šentvidu zadovoljni in zdravi«, je še zaključil župan. S krajšim zabavnim kulturnim programom so jim dobrodošlico v šoli zaželeli še učenci višjih razredov in Plesna šola Guapa.

20


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Skrb za varnost najmlajših v prometu O nevarnostih, katerim so izpostavljeni najmlajši udeleženci v prometu, sta otrokom in njihovim staršem spregovorila predstavnika Policijske postaje Grosuplje Damijan Mišigoj in Igor Mahnič. V prvih šolskih dneh pa bodo za varen prihod do šolskih središč poskrbeli predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica.

9. september 2016 – Osmošolci v operi, Narodni galeriji in baročni Ljubljani V petek, 9. 9., so osmošolci v naši prestolnici preživeli pester kulturni dan, v katerem so poslušali, si ogledovali pa tudi sami ustvarjali.

Prvo šolsko uro so se najprej spomnili, kako se obnaša na kulturnem dnevu ter v kulturnih ustanovah. Spoznali so zgodbo operne predstave Seviljski brivec, ki so si jo nameravali ogledati. Najprej so se z avtobusom popeljali v Ljubljano in se napotili proti Narodni galeriji. Tam so si ogledali slike, kipe in freske vseh obdobij slovenske likovne umetnosti. Ogled je bil zelo poučen in zanimiv, saj so morali ves čas aktivno sodelovati. Pokazali so jim tudi dela slikarja, po katerem se imenuje naša šola. Nato so se odpravili v SNG Opera in balet Ljubljana, kjer so si ogledali pravo operno kriminalko, polno pevcev, škratov, plesalk in drugih zabavljačev. Opera jim je na šaljiv način predstavila ljubezenske zaplete grofa Almavive ter dame Rozine. Glavna zvezda pa je bil brivec Figaro, ki je bil vsem vedno in povsod v pomoč in je kar najbolje

21


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september reševal vse težave. Po operni predstavi pa so se odpravili do stolnice, ki jim jo je razkazal g. Jože Plut. Ogledali so si najznamenitejši ljubljanski vodnjak, ki ga je ustvaril baročni mojster F. Robba. Za zaključek pa so se kar na ulicah potopili še v likovno ustvarjanje, risanje arhitekturnega detajla.

22


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 9. september 2016 – šport za sprostitev; spust s kajakom po reki Krki V okviru izbirnega predmeta šport za sprostitev so v petek 9. 9. 2016 učenci in učenke odšli na spust z kajakom. Svoj spust so začeli v Velikih Lesah, kjer so jim izurjeni vodniki podrobno razložili osnove veslanja, jih opremili z kajakaško opremo in demonstrirali osnovne zavesljaje. Potem pa na vodo. Preko brzic in slapov jih je reka Krka vodila mimo vasi Veliko Globoko in pripeljala do cilja v Zagradcu. Vsi navdušeni nad spustom bi najraje odveslali še naprej. To pa naslednjič ;)

23


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

24


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 15. september 2016 – 1. športni dan 4.-9. razred; planinski športni dan Tudi letos so se na planinski pohod v okviru prvega športnega dne 15. 9. 2016 odpravili učenci od 4. do 9. razreda. Izbirali so lahko med petimi različnimi smermi pohoda: 1. Stara Fužina (600 m) – Kosijev dom na Vogarju (1054 m) – Stara Fužina (600 m) 2. Stara Fužina (600 m) – Koča na Vojah (690 m) – Stara Fužina (600 m)

3. Pohod okrog Bohinjskega jezera (dožina poti 12 km) 4. Šentvid pri Stični (322 m) – dolina pod Kalom – Culka – Gradišče (519 m) – Šentvid pri Stični (322 m) 5. Šentvid pri Stični (322 m) – Pristava (671 m ) – Gradišče (519 m) – Šentvid pri Stični (322 m)

Več kot 150 pohodnikov je za svoje izhodišče pohoda izbralo Bohinj. Ena skupina je v Bohinju tudi ostala in se odpravila okrog Bohinjskega jezera. V najlepšem razgledu je lahko uživala skupina pohodnikov, ki je za svoj cilj izbrala Kosijev dom na Vogarju. Od tam se jim je odprl prekrasen razgled na Bohinjsko jezero in okoliške gore. Videli pa so tudi jadralne padalce, ki so z Vogarja zajadrali proti Bohinju. Tretja skupina je sledila koritom Mostnice in osvojila svoj cilj Kočo na Vojah brez težav, zato je pot nadaljevala še naprej do slapa Mostnice. Pohodniki, ki so ostali v okolici Šentvida in šole pa so osvojili Pristavo in se po malce daljši poti odpravili na Gradišče.

25


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

26


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

27


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

28


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 16. september 2016 – delni kulturni dan; začetek Bralne značke Na delnem kulturnem dnevu so bili prisotni učenci od 1. do 5. razreda. V šolski avli se nam je predstavila pisateljica Alenka Kos. Učenci so z zanimanjem poslušali njeno predstavitev in ji radovedno zastavljali vprašanja o njenem pisateljevanju in napisanih knjigah. Po posameznih oddelkih smo se seznanili s pomenom branja, s seznami in potekom Bralne značke in dnevom zlate knjige (17. september).

29


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 17. september 2016 – dan zlate knjige

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive.« France Bevk 17. SEPTEMBER "BEVKOV DAN", "DAN ZLATE KNJIGE" in "ZAČETEK BRALNE ZNAČKE" 17. septembra je DAN ZLATE KNJIGE. Na ta dan je obletnica rojstva in smrti našega mladinskega pisatelja Franceta Bevka, ki je dejal, da je »dobra knjiga zlata knjiga«. Prav tako pa se s tem dnem začne tekmovanje za BRALNO ZNAČKO po vsej Sloveniji. Potovanje po brezmejni pokrajini branja, kjer živijo navihana Pika Nogavička, Harry Potter, Anica in mnogo drugih knjižnih junakov in junakinj, se je začelo! Tudi učenci naše šole so ponovno posegli po knjigah, ki imajo svoj čar v večni mladosti, saj nikoli ne zastarijo. Šolska knjižnica ima vsak dan na stežaj odprta svoja vrata. Naj bodo ta dan in vse dni v tem šolskem letu knjige žive, naj dihajo, burijo naše misli in občutke. Naj ostane še naprej dobra knjiga tudi zlata knjiga. 20. september 2016 – predavanje Varni internet za učence OŠ

20.,21. september 2016 – naravoslovni dan 3. razred; Skrbimo za zdravje Učenci 3. a razreda so imeli naravoslovni dan Skrbimo za zdravje 22. septembra 2016. Udeležilo se ga je 27 učencev. Učenci 3. b razreda pa so ta dan izvedli 21. septembra 2016. Oboji so se ob 7.20. uri z avtobusom odpeljali proti Ivančni Gorici. V zdravstvenem domu jih je sprejela medicinska sestra in jim predstavila potek zdravniškega pregleda. Učenci so bili sistematsko pregledani in seznanjeni, kako skrbimo za osebno higieno, kako preprečujemo nalezljive bolezni ter kako kvalitetno preživljamo prosti čas. Zdravi učenci so bili cepljeni, ostali pa so dobili vabila, da se v spremstvu staršev cepljenja udeležijo kasneje. Ob 11.35 uri so se učenci z avtobusom odpeljali proti šoli. Naravoslovni dan se je zaključil ob 11.50.

30


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 22. september 2016 – dan varnosti in evakuacija V četrtek, 22. septembra 2016, je potekal na šoli OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični dan dejavnosti na temo varnosti in evakuacije. Vsi učenci so se najprej zbrali v šolski avli, kjer so prisluhnili krajšemu predavanju o prometni in požarni varnosti. O skrbi za bolj varno pot v šolo so spregovorili: • • • • • • •

Janez Peterlin, ravnatelj Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Tomaž Smole, podžupan občine Ivančna Gorica, dr. Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX, mag. Igor Velov, direktor Agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Boštjan Smolej, Generalna policijska uprava, Policija, Janez Hudej, Gibanje »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, Damijan Mišigoj, vodja policijskega okoliša Ivančna Gorica.

Sledila je napovedana evakuacija učencev in delavcev šole. Ko se je oglasila sirena, so v vaji evakuacije zapustili šolo in se zbrali na šolskem igrišču. Spremljali so prihod gasilcev ter reševanje in oskrbovanje ponesrečencev, za kar so poskrbele tudi učenke prve pomoči. Po zaključku evakuacije in poročilu gasilcev, da so uspešno rešili in oskrbeli zastrupljene in da v šoli ni več nikogar, so nadaljevali z delom po skupinah. Po malici je bilo na vrsti tekmovanje mladih gasilcev šestih gasilskih društev, v telovadnici pa so preizkusili »alko« očala, kjer so na osnovi praktičnih vaj z očali, ki simulirajo opitost, pridobili izkušnjo, kako alkohol zmanjšuje njihove sposobnosti za opravljanje določenih del. Gospa dr. Majda Zorec Karlovšek je poudarila pomen alkoholnih ključavnic, ki bodo vgrajene v šolske avtobuse v občini Ivančna Gorica. Nova spoznanja so zaokrožili tudi z reševanjem učnih listov. Prisluhnili so tudi gospodu Janezu Hudeju in njegovemu predavanju Vozim, a ne hodim. Opisal je svojo življenjsko zgodbo, ki se je dotaknila prav vseh. Učenci razredne stopnje so si v šolski avli ogledali poučno lutkovno predstavo Pikec ježek v izvedbi Lutkovnega gledališča FRU – FRU. Na nevsiljiv, hudomušen in prijazen način so se seznanili z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vrtcu, šoli ali v domačem okolju. Predstavo je šoli podarila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot nagrado za uspešno sodelovanje pri projektu v preteklem šolskem letu. Ta dan so šolske obveznosti neverjetno hitro minile. Vse vsebine so bile zanimive in seveda zelo uporabne ter poučne.

31


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Spoštovani! Vljudno vas vabimo na slovesnost ob zaključku velikega projekta izgradnje mozaikov v Šentvidu pri Stični. Sodelovalo je preko šeststo ljudi, izdelali smo 33 mozaikov. Ponovno srečanje naj obudi spomine na enkratno skupno doživetje, ki smo ga obeležili tudi v monografiji "Življenje našega drevesa". Prosimo, da obvestilo razširite med vse sodelujoče v vaši skupini. Se vidimo, 23. 9. 2016, ob 18. uri v Šentvidu pri Stični.

32


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 23. september 2016 – prireditev ob slovesnem odprtju nove prometne ureditve in obeležitve izgradnje mozaikov V petek, 23. septembra 2016, je v organizaciji Občine Ivančna Gorica, Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični, potekalo slovesno odprtje nove prometne ureditve na območju vzgojno-izobraževalnih ustanov v Šentvidu pri Stični. V sklopu prireditve je potekala tudi obeležitev izgradnje mozaikov na podporni steni, ki je bila zgrajena v sklopu omenjene prometne ureditve. Občina Ivančna Gorica je v letošnjem letu dokončala 440 tisoč evrov vreden projekt nove prometne ureditve v okolici šole in vrtca v Šentvidu pri Stični. Župan Dušan Strnad je ob tej priložnosti povedal, da se je z izgradnjo površin za pešce, novih parkirnih površin in širšem

voziščem bistveno izboljšala prometna varnost v tem delu kraja, zlasti pa varnost pešcev. Še posebej ponosno je izrazil zadovoljstvo, da je gradbeni projekt postal tudi del umetniškega izraženja, ki je v skupni projekt povezal šolo in številne krajane. Ob zaključku je še dejal: »Tako je nastala lepa edinstvena zgodba, ki bo še dolgo v spominu tako ustvarjalcem kot tistim, ki si bodo to zgodbo prišli ogledat«. Na svečani otvoritvi sta zbrane krajane nagovorili še ravnatelj OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin in predsednik krajevne skupnosti Vojko Urbas.

Pred svečanim prerezom traku pa je blagoslov novih pridobitev opravil šentviški župnik Izidor Grošelj.

33


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Kot je bilo že omenjeno, je v času gradnje nastala tudi ideja o umetniški okrasitvi betonske podporne stene ki je bila zgrajena ob pločniku na južni vpadni cesti. Kot je dejala idejna vodja projekta in likovna pedagoginja na šentviški osnovni šoli Jelka Rojec, so kamnite plošče, ki so bile predvidene v okrasnih nišah nadomestili mozaiki, ki so jih v letu dni ustvarile številne skupine. Dodala je še, da so bili mozaiki izdelani po likovnih predlogah na temo »Življenje našega drevesa«, ki so jo skupaj zasnovali z učenci likovnega snovanja. Gre za 33 mozaikov na podpornem zidu, ki je dolg kar 150 metrov, površine teh umetnin pa znašajo 60 m2. Preko leta so bile organizirane štiri večje akcije izdelovanja in več manjših. Ustvarjali pa so jih šolarji in številni krajani organizirani po društvih in drugih organizacijah v kraju. Ob tej priložnosti je predstavila tudi monografijo, ki je izšla ob tej priložnosti, v njej pa je opisan projekt izdelave mozaikov v sliki in besedi. Rojčeva je nato skupaj z županom Strnadom in učenci, ki so sodelovali pri idejni zasnovi mozaikov svečano odkrili tablo, ki bo od sedaj naprej predstavljala obiskovalcem vsebino izdelanih mozaikov. Bogat kulturni program so popestrili najmlajši iz vrtca Čebelica iz Šentvida pri Stični, Mladinski pevski zbor in učenci šentviške šole, Plesna šola Guapa, Otroška folklorna skupina Vidovo in Moški pevski zbor Prijatelji. Svečanosti je sledilo druženje krajanov ob prigrizku. Vir: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/prireditve/?id=5491

34


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 23. september 2016 – začetek bralne značke za predmetno stopnjo 23. september 2016 – športni dan učencev prve triade in PŠ Temenica; Jesenski pohod: Temenica – Debeli Hrib – Temenica V petek, 23.9. 2016, so imeli učenci prve triade matične šole in učenci podružnične šole Temenica prvi športni dan – pohodništvo. Z avtobusom so se zjutraj odpeljali do podružnične šole Temenica. Tam so jih že čakali tamkajšnji učenci. Peš so se odpravili proti Debelemu Hribu. Hodili so približno dve uri. Vmes so naredili nekaj postankov za pijačo in opazovanje narave in sprememb v njej v tem letnem času. Pot ni bila naporna. Hodili so mimo travnikov, njiv, vinogradov in gozdov. Na Debelem Hribu so imeli na igrišču postanek za malico in igro. Po krožni poti so se vrnili do Temenice, kjer sta jih čakala dva avtobusa. Odpeljala sta jih do matične šole v Šentvid pri Stični, kamor so prispeli ob 11.50. Dan je minil v znamenju veselja in igre.

35


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 26. september 2016 – Evropski dan jezikov KAKO SMO NA OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI OBELEŽILI EVROPSKI DAN JEZIKOV? Evropski dan jezikov praznujemo vsako leto 26. septembra in ga tudi primerno obeležimo, letos pa je v okviru projekta Jeziki in mostovi na naši šoli potekal teden jezikov od ponedeljka, 26.9.2016 do nedelje, 2.10.2016, ko se je odvilo veliko dejavnosti, s katerimi smo skušali predstaviti pomen učenja in znanja jezikov, omogočiti medkulturno kompetenco, stremeti k funkcionalni rabi jezikov in sodobnemu jezikovnemu pouku ter medpredmetnemu povezovanju. V avli matične šole in podružnične šole Temenica je v sklopu tedna jezikov potekala razstava o jezikih, na vratih šolskih prostorov so nas pričakali napisi v več jezikih (delo učencev podaljšanega bivanja), na 26. september se je tudi vrtela predstavitev na platnu o dnevu jezikov tudi v šolski avli matične šole, na ta dan je se tudi odvila radijska oddaja z naslovom ''Jeziki, ki jih govorimo učenci na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični'', predhodno je bila opravljena anketa z vsemi razredi šole na matični šoli in obeh podružnicah (PŠ Temenica, PŠ CZBO), pri čemer smo ugotovili, da učenci naše šole poleg slovenskega jezika govorijo še deset drugih maternih jezikov (hrvaški jezik, bosanski, srbski, makedonski, češki, slovaški, ukrajinski, ruski, španski in tajski jezik). Radijska oddaja je predstavila dan jezikov, opozorila na pomen učenja in znanja jezikov, učenci so se predstavili v maternih jezikih ter v tujih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina in švedščina), opravljen je bil tudi intervju z učenko, ki je poliglot na naši šoli, saj govori in se uči skupno kar sedem jezikov. Pri urah angleščine so učenci na razredni stopnji prepoznavali slovenščino in angleščino med različnimi jeziki, kako kdo govori (npr. češko, hrvaško, rusko), v podružnični šoli Temenica je učenec, ki mu je materni jezik ruščina, prevedel vse, kar so povedali po slovensko in angleško, v ruščino, izvedena je bila večjezična ura. Na razredni stopnji so si učenci tudi ogledali zanimive črke v drugih jezikih (kitajske, japonske,...) in zapeli pesmico v japonščini.

36


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Pri urah angleščine na predmetni stopnji pa so učenci delali z besedilom o angleščini in jezikih, o pomenu znanja več jezikov, ogledali so si tudi predstavitev o angleščini ter angleško govorečih državah, kje vse se govori in uporablja angleščino in zelo je bilo zanimivo, ko so učenci imeli s pomočjo video posnetka priložnost slišati različne angleške naglase in njihovo izgovorjavo. V 8. razredu so učenci izdelali nekaj zastav, ki smo jih potem obesili v učilnici za angleščino, pri nemščini pa so učenci izdelali oz. prevedli pozdrav ''Živijo'' v več jezikov in okrasili vrata učilnice za angleščino. V okviru interesne dejavnosti The Otherwise Magazine je bila v zgornji avli matične šole postavljena razstava s članki in zanimivostmi v angleškem jeziku, v tednu jezikov pa je tudi izšla spletna revija The Otherwise Magazine tudi v okviru projekta Jeziki in mostovi. Učenci razredne stopnje so se po radijski oddaji z razredničarkami pogovarjali o različnih jezikih in si ogledali razstavo podaljšanega bivanja o jezikih (različne besede v različnih jezikih), v 4. razredu so dan obeležili pri slovenščini ter nadgradili še s sporazumevanjem s kretnjami. Predstavila sta se tudi dva nova učenca v bosanskem jeziku. Na podružnični šoli Temenica so vsebine pri angleščini nadgradili z medpredmetnim povezovanjem, saj so pri Spoznavanju okolja iskali države po zemljevidu in globusu, ki so jih že obiskali, največ jih je obiskalo Hrvaško, nekateri pa tudi Italijo in Avstrijo, na Madžarskem pa je bila edino učiteljica. Novi učenec je v ruskem jeziku, ki je njegov materni jezik, prebral imena šolskih prostorov, ki so bila zapisana v različnih jezikih, v ruskem jeziku so se poizkusili tudi ostali učenci. Pr urah dodatne strokovne pomoči so se učenci igrali sestavljanko in ugotavljali, da tako kot je na zemljevidu vsaka država pobarvana drugače, smo tudi v Evropi raznoliki v kulturi in jeziku, saj skupaj predstavljata bogato kulturno dediščino naše celine. Istočasno se je tudi odvijala mednarodna izmenjava z nemškimi učenci in učitelji, naši učenci so jim za dobrodošlico 27.9.2016 pripravili večjezični kulturni program in jih zelo prijazno sprejeli na naši šoli. V naslednjih dneh so bile izvedene večjezične ure z nemškimi gosti pri angleščini na razredni in predmetni stopnji, pri nemščini ter slovenščini. Da pa so se naši gosti počutili na šoli bolj domače, pa smo v sodelovanju z organizatorko šolske prehrane tedenski jedilnik prevedli v

37


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september angleščino in nemščino. Jezikanje v več jezikih se je odvijalo tudi konec tedna na likovnonaravoslovnem taboru v Fiesi, kjer so učenci med drugim izdelali razglednice v nemščini.

38


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

39


Å OLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

40


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 26. september do 30. september 2016 – zbiralna akcija starega papirja

Učenci OŠ so v dobrem tednu trajajoči zbiralni akciji pomagali zbrati kar 8.250 kg odpadnega papirja. Pridobljena sredstva bodo namenjena Šolskemu skladu in izpeljavi valete učencev 9. razreda.

28. september 2016 – roditeljski sestanek Prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2016/17 je bil v sredo, 28. 9. 2016. Potekal je po naslednjem razporedu: o 17.30 uri – kratko pedagoško poročilo o našem delu v šolskem letu 2015/2016 o 17.45 uri – predstavitev LDN za šolsko leto 2016/2017 o 18. uri – predavanje varni internet o 19. uri – oddelčni sestanki staršev  vsebine: • pomembne vsebine iz LDN oddelka • izvlečki iz hišnega reda • izvolitev predstavnika staršev v Svet staršev

41


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september od 27. septembra do 2. oktobra 2016 – gostovanje učencev iz Grund- und mittelschule Hirschaid Učitelji in učenci naše šole so v večernem času sprejeli učitelje in učence iz pobratene šole Hirschaid, iz Nemčije. Poleg nemških učencev, ki so se udeležili izmenjave, so sprejeli tudi 52 učencev, ki so izbrali Slovenijo kot destinacijo za 5 – dnevni zaključni izlet. Goste so pričakali na avtobusni postaji pred šolo in jih z navdušenjem sprejeli. Za popestritev programa pa je poskrbela naša bivša učenka Eva Hribar, ki je živahno dogajanje spremljala s harmoniko. Veseli in ponosni so, da se je sprejema udeležilo veliko naših učencev. Sodelovali so tudi v kratkem programu dobrodošlice – še vedno v sklopu ponedeljkovega evropskega dneva jezikov – goste so pozdravili in jim zaželeli dobrodošlico v več jezikih. Po skupni večerji so se nemški učenci odpravili proti Stični, kjer so bili nastanjeni. Za Osnovno šolo Ferda Vesela je mednarodna izmenjava izjemnega pomena in želijo si, da bi se uspešno odvijala tudi v prihodnosti. Učenci so v sredo pričeli dan z obiskom občine Ivančna Gorica, kjer jih je sprejel župan Dušan Strnad, medtem ko so se preostali učenci, ki so na zaključnem izletu v Sloveniji, odpravili v Planico in si ogledali turistični biser Gorenjske – Blejsko jezero, kjer so posedali, se sprehajali in uživali kot na pravem dopustu. Učenci, ki so bili pri nas na izmenjavi, so s skupino učencev 8. razreda, sodelovali pri dinamični večjezični uri, nato pa so v 9. razredu merili moči v znanju nemščine. V popoldanskem času pa so si skupaj ogledali znamenitosti občine Ivančna Gorica – Jurčičevo Muljavo in Krko. Na Muljavi jih je pričakal sam Krjavelj (doživeto ga je odigral naš bivši in dolgoletni ravnatelj Jernej Lampret) poln fantazije in hudomušnosti. Uspelo mu je celo prestrašiti nemške goste, še posebej, ko je hudiča presekal na dva dela. Sledila je prijetna avtobusna vožnja do Krke, mimo Poltarice, pa pešpot do izvira našega bisera reke Krke in ogled Krške jame. Za zaključek pa so se zbrali na skupni večerji in si privoščili okusne pice.

42


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september

V četrtek dopoldne so se v prijetnem vzdušju zbrali v jedilnici. Malo so si razgledali šolo in obiskali učence v razredih – navdušenje je bilo obojestransko. Učenci so soustvarjali pouk angleščine, kasneje pa tudi pouk slovenščine. Pouku slovenščine, so poleg naših in nemških učencev, prisostvovali tudi nekateri učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina. Po kosilu, pri katerem so se jim pridružili tudi ostali nemški učenci, ki so tukaj na zaključni ekskurziji, so se odpravili proti Ljubljani. Sprehodili so se do Zmajskega mostu, se peljali z vzpenjačo, si ogledali grad in se podali tudi na sprehod po starem delu Ljubljane. Učenci so imeli nekaj prostega časa tudi za samostojen ogled Ljubljane – ob prijetnih temperaturah in obsijana s soncem je bila še lepša kot po navadi. Za prijeten zaključek dneva pa smo se po Ljubljanici peljali še z ladjico. V petek jih je pot vodila preko Postojne proti morju. V Postojni so si ogledali Postojnsko jamo in vivarij. Učenci iz Nemčije so bili, tako nad jamo kot tudi nad vivarijem, navdušeni. Ko so prispeli na morje, pa je bilo navdušenje še večje in dan se je, s popoldanskim kopanjem in večernim druženjem, uspešno zaključil. Zbudili so se v sončno sobotno jutro. Po zajtrku so se odpravili v Piran in si ogledali morski akvarij. Prijazno so jim tudi pokazali, kako akvariji delujejo, kako ogrevajo oziroma hladijo vodo ipd. Po končanem ogledu so se ustavili še v muzeju školjk in izvedeli veliko zanimivega. Nato so se peš odpravili proti Fiesi, si vzeli čas za kopanje in druženje ter imeli skupno kosilo z

43


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september udeleženci likovnega in naravoslovnega tabora. Po odličnem kosilu so v nemškem jeziku napisali še razglednice. Učenci, ki so bili na izmenjavi pa so popoldne preživeli na portoroški plaži. Zaključni večer se je odvijal na Tartinijevem trgu, kjer so si izmenjali majhne pozornosti in se poslovili. V nedeljo je za nemške prijatelje sledila pot nazaj v Nemčijo. Zaželeli so jim varno vožnjo, v upanju, da se kmalu zopet vidimo.

44


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september Učenci iz Hirschaida na izmenjavi v Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični V dneh od torka, 27. 9. 2016 do nedelje, 2. 10. 2016 Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični gosti obisk učencev iz partnerske šole iz Hirschaida. V mednarodni izmenjavi sodeluje 12 učencev iz šole Grund- und Mittelschule Hirschaid, ki so našo občino obiskali pod vodstvom njihovih profesorjev. V sredo so se učenci udeležili sprejema pri županu Dušanu Strnadu, ki jim je na kratko predstavil več kot 15letno pobratenje obeh občin in jim ob njihovem obisku v naši občini zaželel prijetno bivanje. Dejal je, da je ravno prijateljstvo med predstavniki mlajših generacij ključnega pomena za nadaljevanje zgodbe o pobratenju med občinama Ivančna Gorica in Markt Hirschaid v prihodnje.

Učencem je pojasnil, da je tovrstno povezovanje pomembno tudi v evropskem merilu ter poudaril kako pomembni so temelji povezovanja, ki so jih zgradili naši predhodniki. Izrazil je željo, da mladina nadaljuje s povezovanjem na teh temeljih in mlade povabil, da še pridejo v občino Ivančna Gorica, bodisi v krogu šole, svojih prijateljev ali družine. Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj šentviške šole Janez Peterlin, ki je izrazil zadovoljstvo ob uspešnem projektu izmenjave učencev ter poudaril, da je ta mednarodni projekt izjemnega pomena za obe sodelujoči šoli. S tem želijo nadaljevati tudi v prihodnje.

45


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 29. september 2016 – sestanek Sveta šole 29. september 2016 – šolsko tekmovanje iz logike Šolsko tekmovanje v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije iz logike je potekalo 29. 9. 2016 na naši šoli. Tekmovanj se je udeležilo 80 učencev od 2. do 9. razreda. Prvič so se šolskega tekmovanja udeležili tudi učenci od 2. do 5. razreda. DOBITNIKI BRONASTEGA PRIZNANJA IZ LOGIKE SO: 2. razred: Živa Mavrin, Tobija Dimec, Manca Vencelj in Neža Zupančič, 3. razred: Isabela Strojanšek, David Strah, Brina Šket, Žana Verbič in Kristjan Ceglar, 4. razred: Neža Koželj, Tina Medved, Anika Sreš in Hana Koleša, 5. razred: Mai Sadar, Sergej Lazarević, Gaja Rovanšek, Tevž Rus in Sara Pahar, 6. razred: Jakob Koleša, Veronika Sreš in Sara Peček, 7. razred: Benjamin Kutnar, Zala Miklič in Mirjam Zvonar, 8. razred: Špela Hribar, Neja Kristan in Neža Zvonar, 9. razred: Breda Kastelic in Hana Omahen. Državno tekmovanje iz logike bo potekalo 22. 10. 2016 na OŠ Ig. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 7 učencev, in sicer: 7. razred: Benjamin Kutnar, Zala Miklič, 8. razred: Špela Hribar, Neja Kristan in Neža Zvonar. 9. razred: Breda Kastelic in Hana Omahen.

46


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september 30. september do 2. oktober 2016 – likovni in naravoslovni tabor v Fiesi Na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični so že sedmo leto zapored organizirali naravoslovni in likovni tabor. Tabor je tudi letos potekal v domu CŠOD Breženka v Fiesi in sicer od 30. 9. do Letošnje leto so imeli rekordno udeležbo, saj je na tabor odšlo kar 57 učencev. V petek so si ogledali Postojnsko jamo, razstavo metuljev in vivarij. Učenci so bili še posebno navdušeni nad mladimi človeškimi ribicami, katerih razvoj so spremljali v šoli že od izleganja jajčec. Po nastanitvi v domu so si razdelili naravoslovne in likovne naloge. Naravoslovci so si ogledali teren, nabirali in določali rastline in živali našega morja ter si poskušali čim več zapomniti o tujerodnih vrstah, ki so jih našli okrog jezera v Fiesi. S tem so se že pripravljali na prihajajoče Proteusovo tekmovanje. Likovniki pa so ob obali iskali zanimive kamnite oblike, da so jih kasneje sestavili v ustrezne motive. T. i. stone art, so pritrdili na klinker, nekatere motive pa so postavili kar v realni prostor ob obali.

V soboto so učenci večino časa namenili mehkužcem, glavni temi tabora. Odličnemu predavanju strokovnjaka Jana Simčiča, je sledil odhod v Piran in ogled razstave Čarobni svet školjk v Muzeju školjk. Na razstavi so spoznavali bitja, ki so tako raznovrstnih oblik in vzorcev, da bi jim lahko zavidal vsak arhitekt. Videli so lupino največjega polža na svetu, hišice polžev, ki so jih zaradi redkosti smeli nositi samo poglavarji oddaljenih otočij, svetleče lupine, s katerimi so nekoč lahko kupili sužnja, školjke z osupljivimi vzorci, bisere ... Likovniki so razstavljene eksponate skicirali in jih kasneje uporabili v svojih likovnih nalogah. Preizkusili so novo grafično tehniko styrotisk, izdelali risbe z grafično modelacijo in slikali z akvareli.

47


ŠOLSKA KRONIKA 2016/ 2016/ 2017 2017

september V nedeljo je bilo zaradi padavin terensko delo prestavljeno v dom. Učenci so se menjavali v skupinah za določevanje školjk, prvo pomoč, izdelovali so zanimive poskuse, pripravljali so se na tekmovanja. Učili so se pisati dnevnik raziskovalca-naravoslovca. Likovniki pa so upodabljali izvirne zamisli z ogljem in akvareli. Posebna obogatitev našega tabora so bili učenci iz kraja Hirscheid iz Nemčije, ki so bili en teden gostje naše šole. Med učenci so se okrepile vezi, saj so se srečali že drugič. Srečanje se je zaključilo s petjem na Tartinijevem trgu v Piranu in izmenjavo drobnih pozornosti. Tabor so učenci zaključili s podelitvijo priznanj in nagrad za udeležbo ter si zaželeli, da se drugo leto ponovno odpravijo na zanimivo raziskovalno in ustvarjalno dogodivščino.

48

Kronika september 16/17  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika september 16/17  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement