Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

KRONIKA Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 2015/16 Pripravila: Polona Habič Rus


OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

SEPTEMBER 2015/16 Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

Vsak začetek šolskega leta se začne pisati nova zgodba. Vanjo stopate vi, učenci in starši, s svojimi pričakovanji, željami, načrti in novimi izkušnjami. Vanjo stopamo mi, delavci šole, ki bomo s svojim strokovnim znanjem skrbeli, da se bo tudi v šolskem letu 2015/16 spisala zgodba, ki bo ostala v prijetnem spominu vsem nam. Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, upanjem in načrti. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. V neprijaznih in nepredvidljivih časih, v katerih se je znašla naša družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri s pozitivnim in prijaznim odnosom odpiramo svoja vrata. Tako so naša vrata odprta vsem, ne glede na položaj, v katerem se je kdo znašel. Pogumno potrkajte, povejte in prisluhnili bomo in pomagali.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Poslanica ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič ob začetku šolskega leta 2015/16

Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in strokovni delavci, tehnične delavke in tehnični delavci v šolah! Počitnice so minile, kot bi trenil. Iskreno upam, da ste se jih naužili in si nabrali moči za novo šolsko leto. Učenke in učenci, dijakinje in dijaki se gotovo veselite srečanja s sošolci in sošolkami. Verjetno ste tudi že vsaj malce radovedni, kdo bodo vaše nove učiteljice in učitelji. In prepričana sem, da se že veselite novih znanj in spoznanj v novem šolskem letu. Učenje, usvajanje znanja je bogastvo, ki vam ga nihče ne more odvzeti. Prav zato naj bo to izziv vaše poti in priložnosti v življenju, v vaši prihodnosti. Šola pa je mnogo več kot samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so – tako kot v življenju tudi v šoli – medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje različnosti. Zato ponudite pomoč drug drugemu, kadar je to potrebno, krepite prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi. Z veseljem lahko povem, da bo v tem šolskem letu šolski prag prestopilo 21.807 prvošolk in prvošolčkov. Drage prvošolke in prvošolci, zagotovo ste vznemirjeni pred tem velikim korakom. Želim vam, da bi šola postala vaša ljuba spremljevalka, ki vas bo bogatila z znanjem, spodbujala radovednost in v kateri boste pletli zanimive prijateljske vezi. Morda z vstopom v šolo res nastopi čas, ko je konec brezskrbnosti. A hkrati je to čas, ki bo najbolj zaznamoval vaše življenje. Tega se gotovo zavedajo tudi vaši starši. Zato vam še posebej želim, da šolo radi in z veseljem obiskujete, da se v njej počutite varno in da v njej iščete odgovore na vse, kar vas zanima in spodbuja k novim védenjem in spoznanjem.

4


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Otroci in mladostniki, prosim vas tudi, da ste na poti v šolo še posebej pazljivi. Varno stopajte po šolskih poteh, bodite previdni, ko prečkate cesto. Voznice in vozniki, tudi vas prosim za pazljivost, posebno v okolici šol. In ne le ob prvih šolskih dneh. Otroci so pogosto razposajeni, zatopljeni v pogovor, igro, v svoj svet, zato pazite nanje. Prilagodite hitrost vožnje in dosledno upoštevajte cestnoprometne predpise. Hvala vam za to. Spoštovane učiteljice in učitelji! Živimo v nenehnih spremembah v okolju in družbi, v kateri brez dobrega sodelovanja ni mogoče ustvarjati resničnega napredka, zlasti na področju izobraževanja. Naj nas zato povezuje poslanstvo vašega vsakdana z vizijo prihodnosti za otroke, mlade, ki utrjuje in spodbuja vrednote znanja, trud in spoštovanje. Toliko izjemnih mladih posameznikov imamo. Za njimi stojite prav vi, učiteljice in učitelji, ki jih iz dneva v dan opogumljate stopati po poteh iskanja in usvajanja znanja. Hvala, da ste pri tem vztrajni in ustvarjalni soustvarjalci družbe znanja. Priložnosti zanjo in naš skupni razvoj vidim predvsem v gradnji ustvarjalnih podpornih okolij; odprtem šolskem prostoru, ki sprejema in spodbuja povezovanje, inovativnost, vpetost v lokalno in mednarodno okolje; ki opolnomoči in pomaga k vašemu profesionalnemu razvoju in ki je usmerjeno k nenehnemu zagotavljanju kakovosti. Dopuščajmo pri vsem tem različnost videnj in mnenj, jih soočajmo in ustvarjajmo dialog, brez katerega ni dobrih rešitev. In teh si želimo vsi. Spoštovane strokovne delavke in delavci, spoštovane tehnične delavke in delavci v šolah! Brez vas ne more biti kakovostnega šolskega vsakdana, zadovoljnih otrok in mladine, zato se vam ob tej priložnosti zahvaljujem za vse doslej opravljeno delo in vas prosim, da ga tako odgovorno kot do zdaj opravljate tudi v prihodnje. Tudi vi ste tisti, ki v mnogočem pripomorete k prenosu znanj in vzgoji otrok, predvsem pa k dobremu delovanju tega velikega sistema, ki mu pravimo izobraževanje. Spoštovani vsi! Slovenska šola je dobra šola. Zaradi vseh, ki jo predano in odgovorno soustvarjate. V dobro otrok, mladih, slovenske družbe. Srečno – novemu šolskemu letu na pot! ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič

5


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Poslanica predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza ob začetku šolskega leta 2015/16 "Ko vas bo torej sonce vabilo, da knjige »zaženete« v kot in vas bodo prijatelji nagovarjali, da lahko učenje počaka, se spomnite, da je znanje vaša prednost in vaše največje bogastvo, ki se vam bo zagotovo obrestovalo." Dragi prvošolčki in prvošolke, učenci in učenke, dijaki in dijakinje, študenti in študentke, spoštovani državljani in državljanke, z današnjim dnem se začenja novo šolsko leto, ki ste ga, eni bolj drugi manj, nestrpno pričakovali, prav tako se začenja obdobje še zadnjih izpitov pred novim študentskim letom, ne nazadnje pa tudi starejše med nami različne institucije vabijo k vpisu v različne tečaje, delavnice in k osvajanju novih veščin. Vsako novo šolsko leto pomeni začetek novega obdobja, pomeni novo prelomnico, pa naj si bo to čisto prvi šolski dan, za tiste najmlajše, ali pa napredovanje v višji razred oziroma prehod v srednjo šolo ali na fakulteto. V vsakem primeru so pred vami nova znanja in s tem širša obzorja, ki vam jih bo to znanje odprlo. Pred vami so torej nove izkušnje, nova doživetja, verjamem pa, da tudi nove dogodivščine. Znanje ni bilo nikoli zanemarljivo ali nepomembno. Nasprotno! Čeprav je bilo v določenem, nekoliko bolj »temačnem« obdobju evropske zgodovine znanje do neke mere res zatirano in preganjano, pa je bilo sicer vedno cenjeno in dragoceno. Predstavljalo je močno orožje in pa ključno orodje, ki je povzročalo spremembe in zagotavljalo razvoj ter blaginjo. Prav inovativni in drzni posamezniki so bili namreč tisti, ki so se s svojimi idejami in pogumom upali zoperstaviti zakoreninjenim navadam in običajem ter s tem spreminjali svet na boljše. Znanje ni danes nič manj pomembno kot v preteklosti, postalo je celo nuja. Okolje, v katerem živimo, je namreč okolje, ki se bliskovito hitro spreminja, hkrati pa je močno zaznamovano s pestro kulturno, etnično in jezikovno prepletenostjo, ki od vseh nas terjata prilagodljivost, širino, strpnost in razumevanje. Prav to in tudi spoštovanje demokratičnih vrednot ter razumevanje drugačnosti, solidarnost, človečnost in strpnost, pa nam lahko zagotovi prav in samo znanje. V današnjih, še vedno nekoliko negotovih časih, imate morda vtis, da znanje in izobrazba nimata prave vrednosti, da se vloženi trud ne splača ali pa, da se ne izplača dovolj. Pa vendar je prav znanje tisto, ki veča posameznikov potencial in prispeva k razvoju sodobne, na znanju temelječe družbe ter je zagotovilo za boljše življenje in lepši jutri. Dostop do znanja in najnovejših informacij je danes namreč celo bolj nepogrešljiv kot kdajkoli prej.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Dejstvo je, da moramo za znanje – enako kot za naše zdravje ali pa dobro fizično kondicijo – skrbeti in ga nenehno obnavljati ter nadgrajevati. Vsekakor drži, da med šolanjem pridobivamo veliko sposobnosti, veščin in razumevanja, naučiti se moramo veliko enačb in poznati vse slovenske reke, pa še in še. Marsikdo se ob tem vpraša, le kaj mu bo vse to, če ve, da ga npr. kakšna snov prav nič ne mika, saj mu pri njegovem želenem poklicu ne bo koristila. Strinjam se, da je količina snovi v vseh letih celotnega procesa šolanja in izobraževanja ogromna, ter da marsikaj kaj kmalu pozabimo, a vendar sodobna družba in moderna gospodarstva temeljijo na znanju, svet pa se tehnološko, demografsko, gospodarsko in politično izjemno hitro spreminja. Tako je včerajšnji model računalnika danes že zastarel, kjer je bila še pred nekaj leti ena država z več republikami, je danes več samostojnih držav (in kar naenkrat je treba znati še nekaj več glavnih mest namesto enega), kjer je bila še pred enim letom vejica, je danes ni več treba pisati. Zveni znano? Prav zato moramo kot posamezniki in družba stremeti k napredku in v izogib nazadovanju ali stagniranju slediti spremembam in razvoju. Z znanjem in željo po njegovi uporabi in nadgradnji smo lahko vodilni v svetu, prepoznavni, nagrajeni, ponosni. Izobraževanje in učenje v vseh obdobjih človekovega življenja, predvsem pa nenehno obnavljanje starega in pridobivanje vedno novega znanja, zlasti v odraslosti, postajata torej vseživljenjsko nujna. Pa pri tem vsekakor ne gre le za učenje v šolskih klopeh, ampak tudi osvajanje neformalnih veščin, za katere vam sicer ne bo nihče izdal potrdila ali diplome, bodo pa nedvomno obogatile vaše življenje in vanj vnesle nove izkušnje, poglede in izzive. Ko vas bo torej sonce vabilo, da knjige »zaženete« v kot in vas bodo prijatelji nagovarjali, da lahko učenje počaka, se spomnite, da je znanje vaša prednost in vaše največje bogastvo, ki se vam bo zagotovo obrestovalo. Znanje je vaš zaklad, ki si ga boste sicer res pridobili le s trudom in trdim delom, vendar pa vam ga ne bo mogel nihče odvzeti. V šolskem letu ali študijskem letu, ki je pred vami vam zatorej želim, da bi bile vaše izkušnje z učenjem prijetne in plodne; da bi v učenju in pridobivanju znanja našli veselje, zadovoljstvo in izziv, ki se mu ne boste mogli upreti. Bodite radovedni, raziskujte neznano in nepoznano ter neizmerno uživajte na tej zanimivi, vse življenje dolgi poti nabiranja znanja. Vsem vam, ki pa si boste 1. septembra prvič nadeli rumene rutice pa želim, da bi se v šoli imeli lepo, da bi pridobili čim več znanja in prave prijatelje, tiste, s katerimi se boste morda čez dvajset ali več let ponosno spominjali vašega skupnega prvega vstopa skozi velika šolska vrata. Vaše starše pa prosim, da kljub šolskim obveznostim poskrbijo, da karseda dolgo ohranite otroško iskrenost, spontanost in razposajenost. Ta je tudi ključ za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov, česar si za naše sodržavljane in sodržavljanke najbolj želim. Srečno, dragi šolarji in šolarke, in pogumno na križpotjih novega šolskega leta. predsednik Državnega zbora Milan Brglez

7


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Nagovor g. ravnatelja ob začetku šolskega leta 2015/16 Spoštovani starši! Le skupaj lahko ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno! Končale so se počitnice, šola je spet polna otroške razigranosti, smeha, veselja … Prvošolčki zvedavo in nekoliko prestrašeno ogledujejo novo okolje, učenci z nekoliko daljšim statusom izmenjujejo počitniška doživetja, starejši učenci, ki se že počasi spogledujejo s srednjo šolo, pa kažejo svojo zrelost in umirjenost. Vsem učencem, učiteljem in tudi staršem pa je skupno neko pozitivno pričakovanje, ustvarjalni nemir, prijeten občutek varnega okolja … in pa načrtovanje dela ter postavljanje ciljev v novem šolskem letu. Čeprav so naše misli in cilji usmerjeni predvsem v prihodnost, v novo šolsko leto, ne smemo pozabiti na minulo šolsko leto, kajti bili smo izjemno uspešni. V Zlato knjigo se je vpisalo pet učencev, saj je njihova povprečna ocena zadnjih treh let je višja od 4,5, v Knjigo dosežkov je bilo vpisanih 29 učencev. To so učenci, ki so na državnih tekmovanjih posegli v sam vrh. Uspešni smo bili tudi pri nacionalnem preverjanju znanja. Naši šestošolci in devetošolci so pri preverjanjih presegli državno povprečje. Uspehov smo bili izjemno veseli, hkrati pa se zavedamo, da bomo v tem šolskem letu morali tako učenci, učitelji in starši vložiti veliko truda, da bomo nadgradili ali ohranjali našo uspešnost. Prejšnje šolsko leto smo letvico uspešnosti postavili izjemno visoko. Naj nam bo vsem to izziv za naše delo v šolskem letu 2015/2016. Nismo pa bili uspešni samo na vzgojno-izobraževalnem področju. V času počitnic smo urejali okolico šole, polepšali notranje prostore in nakupili del opreme za pouk. Tako smo: • posodobili računalniško opremo, • zamenjali del dotrajanih oken, • popravili stare in namestili nove žaluzije, • prepleskali del šolskih prostorov, • na avtobusni postaji namestili klopi in mize, • postavili obvestilne table, • z dograditvijo in urejanjem parkirnih prostorov ob vrtcu tudi mi pridobili na varnosti in uporabnosti šolskega otroškega igrišča, • polepšali našo podružnično šolo v Temenici. Največja pridobitev pa je vsekakor dvižna ploščad – dvigalo, ki smo ga namestili v šolski prostor. Z vsemi novostmi smo še izboljšali pogoje dela in prepričani sem, da bomo trend naše uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela ohranjali in nadgrajevali. Seveda, učenke in učenci, če boste k temu prispevali svoj delež tudi vi s svojim zavzetim šolskim delom. Le skupaj z vami, učitelji, starši in vsemi, ki na takšen ali drugačen način vstopajo v šolski prostor, lahko ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno. Naj končam z željo, da se šolsko leto prične z velikimi načrti, prijaznostjo in nasmehom na obrazih in se tako v juniju tudi konča. Janez Peterlin, ravnatelj

8


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD (Iz šolske kronike, 1910) Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 1858 leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že štirirazredna. Prva svetovna vojna je preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo in razširitev stare šole, ki je postala šestrazrednica s kvalitetnimi praktičnimi programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk, dekleta pa so se izpopolnjevala v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina. Po letu 1945 so potrebe po novi šoli postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno dvorano. Vse večje število učencev in pa uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so delovali in ustvarjali v kraju dr. Jože Kastelic, Petar Šoštarič in Petar Jovanovič.

9


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

PREDSTAVITEV ŠOLE …»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja. »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«. Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Organiziranost učno-vzgojnega dela Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. Šolo obiskuje 389 učencev, 379 v matični šoli, 10 v Podružnični šoli Temenica. Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok je v šolskem letu 2014/2015 obiskovalo 332 učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času; od 1. do 9. razreda v matični šoli v 18 oddelkih, v 5 oddelkih podaljšanega bivanja in v 1 skupini jutranjega varstva ter varstva vozačev. V Podružnični šoli Temenica je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupina jutranjega varstva ter oddelek podaljšanega bivanja. V Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih oziroma skupinah. Skupaj imamo 23 oddelkov (brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev).

10


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Naša delovna vizija pravi, da mora šola postati blagor za mladež in narod, kar so zapisali v šolsko kroniko že davnega leta 1910. Da pa bo »blagor« dosežen, moramo biti vsi, ki smo vpeti v šolski prostor, strokovni, inovativni, dosledni, vztrajni in pravični do vseh v pedagoškem procesu. Kajti le tako se bomo lahko poistovetili z Jurčičevim desetim bratom, ki je dejal: »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad …« Da bi dosegli vse zastavljene cilje, želimo biti šola: • ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije, • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi, • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo, • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene in samostojne osebnosti, • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela in ne nazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru, • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja, • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja, • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

11


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september ORGANIZACIJA POUKA Strokovni delavci šole Razredništvo določi ravnatelj na osnovi predloga strokovnih aktivov in šolske svetovalne službe.

Razredništvo na matični šoli in PŠ Temenica Razred 1./2. 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Razrednik

Nadomestni razrednik Svetovalna delavka

Lidija Oštir Jana Šetina Tomažič Ana Potokar Blatnik Mojca Kravcar Glavič Jana Grabljevec Mojca Mikolič Matea Curkova Vida Bregar Tomažič Polona Lampret Zlatka Kastelic Polona Habič Rus Martina Jurkovič Sabina Rozina Martina Zajc Todorović Mateja Lesjak Robert Bregar Nina Pavlin Karla Oven Jelka Rojec

Alenka Ivanjko Martina Ratajec Martina Ratajec Lea Kastelic Lea Kastelic Lea Kastelic Lea Kastelic Laura Ambrožič Laura Ambrožič Laura Ambrožič Laura Ambrožič Nevenka Rugelj Marija Zajc Jana Zupanc Nejka Omahen Šikonja Polona Kastelic Sonja Škof Anica Vozel Simona Zvonar

Mojca Bohinec Irena Novak Irena Novak Vesna Pačnik Vesna Pačnik Vesna Pačnik Vesna Pačnik Mojca Bohinec Mojca Bohinec Mojca Bohinec Mojca Bohinec Nina Pavlin Nina Pavlin Nina Pavlin Nina Pavlin Irena Novak Irena Novak Anton Linec Anton Linec

Učilnica PŠ Temenica 402 401 407 406 303 309 211 116 154 117 112 217 218 216 220 206 205 151

Razredništvo v PŠ v CZBO Razred 1.–5. 6.–7. 8. 9.

Razrednik Dragica Gračner Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel

Nadomestni razrednik Irena Novak Sonja Škof Sonja Škof Sonja Škof

Učilnica CZBO CZBO CZBO CZBO

Vodja POŠ CZBO je Irena Novak. Vodstvo šole Ravnatelj: Janez Peterlin Pomočnik ravnatelja: Anton Linec

12


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Zaposleni na matični šoli, OPB in PŠ Temenica – razredna stopnja Ime in priimek Lidija Oštir Alenka Ivanjko Jana Šetina Tomažič Ana Potokar Blatnik Martina Ratajec Mojca Kravcar Glavič Jana Grabljevec Mojca Mikolič Matea Curkova Vida Bregar Tomažič Polonca Lampret Zlatka Kastelic Polona Habič Rus Marcel-Talt Lah Sonja Škof Simona Zvonar Karla Oven Lea Kastelic Laura Ambrožič Nejka Omahen Šikonja Martina Zajc Todorović Robert Bregar Izidor Gabrijel Emiljan Grgić

Predmet poučevanja razredni pouk OPB, OPZ razredni pouk razredni pouk druga učiteljica, OPB razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk TJA GOS OPZ ŠPO OPB OPB OPB OPB OPB OPB Spremljevalec gibalno oviranega učenca

Razrednik Matični prostor 1. in 2. PŠ Temenica 1. in 2 PŠ Temenica 1. a 402 1. b 401 1. a, 1. b 401, 402 2. a 407 2. b 406 3. a 303 3. b 309 4. a 211 4. b 116 5. a 154 5. b 117 217 217 115 419 404 404 404 404 404 404

Zaposleni v matični šoli – predmetna stopnja Ime in priimek Martina Jurkovič Sabina Rozina Martina Zajc Todorović Mateja Lesjak Robert Bregar Nina Pavlin Karla Oven Jelka Rojec Marta Orel Anica Volkar Marija Zajc

Predmet poučevanja MAT BIO, KEM, NAR ŠPO MAT, RAČ ŠPO SD ŠPO GEO, LUM SLJ SLJ KEM, TIT

Razrednik 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Matični prostor 218 215 120 216 220 206 205 151 207 109 146

13


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Anica Vozel Polonca Kastelic Nejka Omahen Šikonja Katja Šuštar Simona Zvonar Sonja Škof Jana Zupanc Nevenka Rugelj Izidor Gabrijel Vesna Pačnik Mojca Bohinec Nina Pavlin Irena Novak Anton Linec

MAT, FIZ ZGO, TJA DKE KNJIŽNIČARKA, SLJ GUM, SLJ BIO, GOS TJA, TJN TJA, TJN RAČ DSP, defektologinja DSP, defektologinja DSP, socialna pedagoginja DSP, pedagoginja DSP, psiholog, pomočnik ravn.

120 205 109 204 115 218 217 217 202 222 221 222 405 105

Zaposleni v PŠ v CZBO Ime in priimek Dragica Gračner Anica Volkar Simona Zvonar Marta Orel Sonja Škof Sabina Rozina Jana Zupanc Nevenka Rugelj Katja Šuštar Izidor Gabrijel Nejka Omahen Šikonja Irena Novak

Predmet in razred poučevanja razredni pouk, LUM SLJ, ZGO GUM SLJ BIO, NAR, JV KEM TJA TJA KNJ MAT, FIZ, TIT DKE, GEO DSP

Razrednik od 1. do 5. razreda

od 6. do 9. razreda

Tehnični delavci Ime in priimek Špela Groznik Edita Strmole Ropič Liljana Turk Stanislava Adamlje Jožica Barle Silva Mandelj Angelca Grčman Silvo Kastelic Stojan Dremelj

Naloge poslovna sekretarka računovodkinja administrativno-računovodska delavka gospodinja kuharica kuharica kuharica kuhar hišnik

14


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Renata Godnjavec Tatjana Blatnik Andreja Ostanek Jožefa Anžlovar Olga Prosen

čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka

Učenci po razredih in oddelkih 2015/2016 Matična šola Razred 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 1.―3. r 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 4.―6. r 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 7.―9. r 1.―9. r

Učenke 9 9 13 12 12 11 66 8 7 11 10 13 13 62 13 10 12 13 9 9 66

Učenci 7 8 13 12 8 9 57 11 13 8 10 14 14 70 8 10 8 10 11 11 58

Skupaj 16 17 26 24 20 20 123 19 20 19 20 27 27 132 21 20 20 23 20 20 124

194

185

379

Število učencev v Podružnični šoli Temenica Razred Učenke 1. T 2 2. T 0 1. in 2. 2

Učenci 3 5 8

Št. uč. 5 5 10

15


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Število učencev v PŠ v CZBO Razred Št. učencev Večkrat sprejeti učenci Št. učenk 1. 8 1 5 2. 10 2 7 3. 19 4 12 4. 32 4 19 5. 36 5 22 6. 61 24 17 7. 58 19 19 8. 68 25 25 9. 40 12 18 Drugo* 0 0 0 332 96 144 SKUPAJ Drugo*: 3 učenci iz OŠPP (dva učenca iz 1. razreda in en učenec iz 4. razreda). Število učencev in število šol, iz katerih prihajajo učenci v PŠ v CZBO Leto

Št. učencev

Št. šol

2008/2009

196

122

2009/2010

213

173

2010/2011

226

144

2011/2012

282

125

2012/2013

301

167

2013/2014

270

156

2014/2015

332

153

V PŠ v CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu je bilo vanjo vključenih 332 učencev iz 153 šol. Učenci so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2015/2016. Skupno število učencev (brez učencev v PŠ v CZBO) Šola Matična šola PŠ Temenica Skupaj

Učenke

Učenci

Skupaj

194

185

379

2 196

8 193

10 389

16


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Predvideno število vpisanih učencev v matično šolo Šol. leto

Rojeni

Skupaj

Moški

Ženske

2020/2021

2014

56

38

18

2019/2020

2013

32

13

19

2018/2019

2012

45

25

20

2017/2018

2011

40

19

21

2016/2017

2010

32

14

18

Predvideno število vpisanih učencev v PŠ Temenica Šol. leto

Rojeni

Skupaj

Moški

Ženske

2020/2021

2014

6

4

2

2019/2020

2013

10

7

3

2018/2019

2012

8

4

4

2017/2018

2011

10

4

6

2016/2017

2010

4

2

2

Izbirni predmeti: Predmet

Razred Št. uč.

Nemščina I

7.

Nemščina II

8.

Nemščina III Poskusi v kemiji

Št. sk.

Št. delitev

Učitelj Jana Zupanc

22

1

0

14 8

1 1

0

Nevenka Rugelj

9.

0

8.

10

1

Jana Zupanc Marija Zajc

7., 8., 9. 7., 8., 9. 9.

17

1

11

1

9

1

Gledališki klub

7.

9

1

Šport za sprostitev

9.

32

1

Obdelava gradiv – kovine

8.

7

1

Šport za zdravje

8.

20

1

Šahovsko kombiniranje

9.

14

1

Likovno snovanje I

7.

8

1

Organizmi v naravnem in umetnem okolju Izbrani šport – nogomet Računalništvo – omrežja I

0

Št. ur

Sk. ur

2

70

2 2

70 64

1

35

Sabina Rozina

1

Robert Bregar

1

0

Izidor Gabrijel

1

32

0

Nejka Omahen Šikonja

1

35

2

1 0

Robert Bregar/ Martina Zajc Todorović Marija Zajc

1

35

0

Robert Bregar

1

35

0

Karla Oven

1

32

0

Jelka Rojec

1

35

0

35 35

0

64

17


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Likovno snovanje II

8.

8

1

Likovno snovanje III

9.

9

1

Varstvo pred nesrečami

9.

22

1

Šahovske osnove

7.

14

1

234

17

SKUPAJ

0

Jelka Rojec

1

35

0

Jelka Rojec

1

32

0

Karla Oven

1

32

Karla Oven

1

0 12

35

21

711

V šolskem letu 2015/2016 bomo pričeli z uvajanjem neobveznega izbirnega predmeta v prvi razred in nadaljevali z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 5. razred. Izvajali bomo naslednje neobvezne izbirne predmete: PREDMET Angleščina Nemščina Računalništvo Tehnika SKUPAJ

Razred 1. 4., 5. 4., 5. 4., 5.

Št. uč. 33 30 23 14 100

Št. sk. 1 1 1 1 4

Št. delitev 1 1 0 0 2

Učitelj Marcel-Talt Lah Jana Zupanc Mateja Lesjak Marija Zajc

Št. ur 4 4 1 1 10

Sk. ur 140 140 35 35 350

Torek, 1. september 2015 in jutranja ura 7. 30 sta naznanila začetek novega šolskega leta 2015/2016. Šolski prag OŠ Ferda Vesela je tega dne na matični šoli prestopilo 389 učencev, 379 na matični šoli in 10 na Podružnični šoli Temenica, (185 učencev in 194 učenk) in 10 učencev na Podružnični šoli Temenica (8 učencev in 2 učenki). Ob začetku pouka so se ob 7.30 učenci in učitelji zbrali na šolskem igrišču. Nato so učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Prva in druga šolska ura sta bili namenjeni zbiranju in urejanju podatkov (prehrana, varstvo vozačev, učbeniški sklad …), predstavitvi organizacije pouka in seznanjanju učencev s pomembnimi informacijami, hišnim redom, vzgojnim načrtom in šolskimi pravili. Vsak oddelek je izvolil tudi svoje oddelčne predstavnike. Ob 9. uri se je v šolski avli začela slovesnost ob pričetku šolskega leta 2015/2016 , slovesno pa so v uporabo predali tudi dvižno ploščad – dvigalo, ki so ga namestili v šolski prostor. Z njim bo rešena marsikatera težava tako učencev, kot tudi delavcev šole. Dvigalo je v prvi vrsti namenjeno gibalno oviranim osebam. Prireditve so se poleg učencev in učenk, predstavnikov osnovne šole, udeležili še župan Dušan Strnad, Dane Kastelic, predsednik Društva paraplegikov Slovenije in predsednik Sveta za invalide RS, Leon Zupanič, direktor podjetja Caster dvigala, predstavniki občinskega sveta in krajevnih skupnosti, izvajalci del in seveda starši. Posebna pozornost je bila namenjena učencem prvega razreda in njihovim staršem, ki so se letos prvič srečali s šolskimi klopmi.

18


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Župan Dušan Strnad je povedal, da se danes v Šentvidu pri Stični praznuje prvi šolski dan, vstop prvošolčkov in vstop tudi vseh drugih v novo šolsko leto, v zakladnico znanja. Verjame, da so vsi učenci prišli s posebnimi pričakovanji, željami in bodo vsi skupaj prispevali k temu, da bo osnovna šola Šentvid pri Stični še naprej ena izmed boljših šol v Sloveniji, tako po rezultatih kot tudi po prijateljstvu, druženju in medsebojnih odnosih. Povedal je, da so predvsem starši tisti, ki so najbolj odgovorni za svoje otroke, vendar pa lahko samo skupaj naredimo pogoje, da bodo otroci uspeli, da bodo v šoli nabrali čim več znanja, ki ga bodo kasneje potrebovali ob študiju in tudi življenju. V prostorih osnovne šole pa je bil s skupnimi močmi šole, občine, občanov in nekaterih podjetjih postavljeno dvigalo za gibalno ovirane osebe. »Občina se trudi zagotoviti materialne pogoje in vesel sem, da ji to uspeva, saj občina smo pravzaprav mi vsi, vsak občan je občina in vsak od teh občanov prispeva pomemben delež, da se objekti in infrastruktura lahko zgradi in temu primerno se moramo znati tudi obnašati. Šola v Šentvidu pri Stični je eden izmed dokazov, da se to da. Je lepo urejena in nudi prijeten in domač dom. Učencem polagam na srce, da se odgovorno obnašajo tudi do učiteljev in učiteljic, ki so tukaj zato, da vam prenesejo čim več znanja, da se odgovorno obnašate do vodstva šole, učiteljev, učiteljic, kuharjev, kuharic, hišnika, ker vse to je osnovni pogoj, da bo tudi v vaši šoli življenje prijetno in domače. S temi investicijami, ki jih bomo danes predali v uporabo, bo življenje samo še boljše. Vesel sem, da smo nekaj uredili tudi na prometni varnosti in je tako delno razbremenjena tudi šola. Seveda hvala vsem ki ste pomagali, da smo lahko postavili dvigalo. Vse to so drobni trenutki, ki nas delajo bogatejše. Hvala vsem vam, ki boste živeli in delali s to šolo, želim, da ste v njej veseli, prijazni in bi nabrali čim več znanja. Predvsem pa bodite med seboj prijatelji«. Prvošolčke je v Šentvidu obiskala tudi ekipa Radia 1 z Boštjanom Romihom na čelu.

19


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj šole Janez Peterlin, ki je prepričan, da se bo z novimi pridobitvami kakovost šolstva v Šentvidu še izboljšala. Na avtobusni postaji pred šolo so na novo namestili klopi in mize, zamenjali nekaj dotrajanih oken, popravili žaluzije, posodobili računalniško opremo, prepleskali del šole, postavili obvestilne table ter skupaj z občino dogradili in uredili parkirne prostore pod vrtcem, s čimer so pridobili na varnosti in uporabnosti šolskega otroškega igrišča. Poleg vseh naštetih del, so ustrezno polepšali tudi podružnično šolo v Temenici. Nujno potrebna pa je bila tudi nova dvižna ploščad, saj šentviško šolo obiskuje učenec s posebnimi potrebami. Prav tako se napoveduje v prihodnje kar nekaj učencev, ki bodo to pridobitev s pridom izkoristili. Sledila je še simbolična predaja nove tehnične pridobitve, ki je stala skoraj 17.000 evrov. Več kot dve tretjini sredstev sta prispevali občina Ivančna Gorica in šola, preostanek sredstev pa so donirala lokalna podjetja, društvene organizacije in posamezniki. Bogat kulturni program so prisotnim prvošolčkom, staršem in gostom popestrili tamkajšnji učenci višjih razredov. Četrta, peta in šesta šolska ura so potekale po rednem urniku.

20


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

V torek, 1. septembra 2015, je šolski prag prvič prestopilo 32 prvošolcev matične šole. S starši so se sprva udeležili skupne prireditve ob otvoritvi dvigala. Nato so si v telovadnici ogledali krajši otroški program, ki so ga za njih pripravili drugošolci. Prisluhnili so tudi policistu, ki jim je podal nekaj napotkov o varnem in pravilnem obnašanju v prometu. Učenci so nato spoznali svojo učiteljico ter vzgojiteljico. Po skupinski fotografiji je sledil slavnostni preskok v prvi razred. Po krajši spoznavni igri so odšli na ogled šolskih prostorov. Njihovi starši pa so medtem prisluhnila osnovnim obvestilom razredničark. Prvi dan v šoli so zaključili v jedilnici šole. Tam jih je čakala prva malica in sladko presenečenje. Otroci so z radovednostjo, previdnostjo in veseljem spremljali dogajanje in se veselili vseh dobrot, ki so čakale nanje na njihovih šolskih klopicah. Veliko presenečenje tega dne je bil obisk ekipe Radia 1, ki je otroke še dodatno obdaril in razveselil s praktičnimi darili.

21


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september .

22


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Prvi šolski dan na POŠ Temenica Že gredo, se je zaslišalo iz ust drugošolcev, ki so v torek, 1. 9. 2015 že kar nestrpno čakali, da bo ura enajst in da pridejo v šolo novi sošolci in sošolke. In so prišli. Na prvi šolski dan kar skupaj s svojimi starši: Zoja, Živa, Nino, Nejc in Matevž. Za začetek so – kot je to v navadi za prvošolčke – preskočili rdečo vrvico in tako skočili v 1. razred. Skok so uspešno opravili vsi učenci in zanj prejeli diplomo za v spomin. Najprej sta jih pozdravili razredničarka in vzgojiteljica, nato še ravnatelj g. Janez Peterlin. Skupina učenk iz matične šole v Šentvidu pod mentorstvom ga. Simone Zvonar je zaigrala dve skladbi, tako da je bil sprejem še bolj svečan. Seveda so prvošolce pozdravili s pesmijo in deklamacijo tudi drugošolci, ki so se novih obrazov zelo razveselili. Med drugim je učence na šolskih klopeh razveselil še kupček različnih otroških revij in majhnih pozornosti, ki so bila darila različnih sponzorjev, založb in tudi naše občine. Vse navzoče pa sta prijazno pozdravila tudi policist in predstavnik ZŠAM iz Ivančne Gorice, ki sta vsem učencem zaželela veliko varnih korakov in poti. Potem je bil čas tudi za igro in seveda kosilo. Druženje je minilo v prijetnem vzdušju in se je za nekatere učence kar prehitro končalo. Ob razhajanju so si le še zaželeli, da bi v podobnem vzdušju in z veliko sproščenosti, radoživosti in zanimanjem preživeli čim več šolskih dni – in to ne samo letos ampak tudi vsa prihodnja šolska leta.

23


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 10. september 2015 – naravoslovni dan 2. razred; življenje nekoč – ličkanje Učenci 2. a in 2. b razreda so imeli 10. 9. 2015 prvi naravoslovni dan. Ogledali so si Etnološki muzej na Muljavi. Zbrali so se na matični šoli. Tam so se ob slikah in različnih nalogah seznanili s temo naravoslovnega dne in ponovili že osvojeno znanje iz prvega razreda. Po malici so se z avtobusom odpeljali proti Muljavi. Tam so spoznali zakonca Anico in Štefana Nose, ki sta lastnika tega muzeja. Učenci so se naučili ličkanja, poizkusili so zabeljene koruzne žgance in si ogledali celotno zbirko predmetov v muzeju. Spoznali so, da je bilo življenje nekoč drugačno, pestro, in zanimivo. Temo so zaključili s ključno ugotovitvijo, da je pomembno ohranjati našo dediščino in jo spoštovati.

24


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september Predstavitev interesnih dejavnosti V petek, 11. 9. 2015 se je v avli šole predstavil klub Sankukai karate. Učenci so prikazali nekaj primerov samoobrambe, trener pa jih je pojasnil. Vse navzoče je tudi povabil, da se jim pridružijo na treningih ob ponedeljkih in četrtkih. V četrtek, 10. 9. 2015 je Plesna šola Guapa z najmlajšimi izvedla plesno urico, nato pa še z učenci 3. in 4. razreda. Sprva so se ob glasbi ogreli, nato pa so se naučili nekaj novih plesnih korakov. Na koncu ure so svoje znanje pokazali drug drugemu. Podobno uro je Plesna šola Guapa izvedla tudi za petošolce in sicer v ponedeljek, 14. 9. 2015. Vsi učenci so bili povabljeni k uricam hiphopa. 15. september 2015 – naravoslovni dan 8. razred; Fizikalna merjenja V torek 15. 9. 2015 so imeli učenci 8. razredov naravoslovni dan na temo Merjenje. Dan je potekal v šoli v fizikalni in kemijski učilnici. Učenci so se urili v merjenju, računanju, zapisovanju in branju podatkov ter timskemu delu. Določali so prostornino in maso zelo majhnih nepravilnih teles. Določali so dolžino igrišča s koraki, ter računali povprečno dolžino koraka, merili debelino enega lista v knjigi, ter debelino sukanca, določali ploščino dlani, prostornino nepravilnih geometrijskih teles, zbirali podatke v preglednice in pretvarjali med enotami. Učenci so zelo vestno delali, ter na koncu ugotovili, da pri izvajanju poskusov niso bili najbolj natančni. Pogovorili smo se tudi o vrstah napak, ki jih naredimo pri merjenju. Pridobljeno znanje bodo učenci uporabili pri rednih urah fizike.

25


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 16. september 2015 – predtekmovanje Male sive celice V sredo, 16. 9. 2015 je šest sedmošolcev odšlo na predtekmovanje Malih sivih celic. Sprva so učenci 7. razreda v šoli pisali krajši test, kjer smo preverili njihovo splošno razgledanost. Prvi trije z največ točkami iz vsakega razreda pa nas je nato zastopalo na predtekmovanju na OŠ Bežigrad v Ljubljani. Predtekmovanja se je udeležilo 32 skupin. Najprej so pisali splošen test. Naši sedmošolci so dosegli 9. in 13. mesto in so tako za las ušli tekmovanju na odru, saj se prvih osem skupin pomeri na odru, kjer tudi ustno odgovarjajo. Od tega se le 4 skupine udeležijo televizijske oddaje Male sive celice. Kljub temu je bila za naše učence predtekmovanje zanimiva izkušnja, vredna ogleda.

26


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 17. september 2015 – dan zlate knjige

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive.« France Bevk 17. SEPTEMBER "BEVKOV DAN", "DAN ZLATE KNJIGE" in "ZAČETEK BRALNE ZNAČKE" 17. septembra je DAN ZLATE KNJIGE. Na ta dan je obletnica rojstva in smrti našega mladinskega pisatelja Franceta Bevka, ki je dejal, da je »dobra knjiga zlata knjiga«. Prav tako pa se s tem dnem začne tekmovanje za BRALNO ZNAČKO po vsej Sloveniji. Potovanje po brezmejni pokrajini branja, kjer živijo navihana Pika Nogavička, Harry Potter, Anica in mnogo drugih knjižnih junakov in junakinj, se je začelo! Tudi učenci naše šole so ponovno posegli po knjigah, ki imajo svoj čar v večni mladosti, saj nikoli ne zastarijo. Šolska knjižnica ima vsak dan na stežaj odprta svoja vrata. Naj bodo ta dan in vse dni v tem šolskem letu knjige žive, naj dihajo, burijo naše misli in občutke. Naj ostane še naprej dobra knjiga tudi zlata knjiga.

17. september 2015 – delni kulturni dan za razredno stopnjo od 1.– 5. razreda Na delnem kulturnem dnevu so si učenci v šolski avli ogledali glasbeno pravljico Sergeja Prokofjeva Peter in volk, ki so jo predstavili člani godalnega orkestra KD Stična z gosti v simfonični izvedbi. Učenci so se seznanili z različnimi skupinami glasbil (godala, pihala, trobila, tolkala). Nad glasbeno predstavo so bili navdušeni. Po posameznih oddelkih so se seznanili s pomenom branja, s seznami in potekom Bralne značke in dnevom zlate knjige (17. september).

27


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

28


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 18. september 2015 – 1. športni dan; Jesenski pohod za učence 1. triletja V petek, 18. 9. 2015, so imeli učenci 1. triletja športni dan. Pridružili so se jim tudi učenci s podružnične šole v Temenici. Vreme je bilo ravno pravšnje za druženje na prostem. Pot jih je vodila po domači pokrajini. Pohod so pričeli izpred šole, nato pa jih je pot vodila skozi Šentvid in Velike Pece do Hrastovega Dola. Na poti je bilo priložnosti tako za pogovor kot tudi za občudovanje pokrajine, ki v prihajajočem jesenskem času dobiva drugačno podobo kot smo je vajeni s počitnic. Vmesni postanki so bili namenjeni okrepčilu, pa tudi spremljanju prometa, saj so učenci na pohodu prečkali tako nezavarovano železniško progo kot nadvoz nad avtocesto, od koder je opazovanje drvečih avtomobilov prav posebno doživetje. Učenci imajo kar veliko pohodniške kondicije, zato so na cilj prispeli še polni energije. Po krajšem oddihu so si v nekdanji podružnični šoli lahko ogledali staro učilnico, nato pa so nekateri na tamkajšnjem igrišču odigrali razgibano nogometno tekmo, drugi zgolj navijali ali pa se zaigrali po svoje.

29


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

30


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 18. do 20. september 2015 – naravoslovni in likovni tabor v Fiesi Tretji vikend v septembru je bil za oseminštirideset učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični zelo ustvarjalen in poučen na naravoslovnem in likovnem taboru, ki ga šola že šestič organizira ob slovenski obali v CŠOD Breženka v Fiesi. Tema letošnjega tabora so bile ribe in ribolov. Ustvarjalni in raziskovalni tabor se je pričel s prikazom uporabe ribolovne palice in priprave vabe. Z vsem tem nas je seznanil ribič Marino. Z njegovo pomočjo so se udeleženci tudi preizkusili v ribolovu s pomola v Fiesi. Sreča je bila na njihovi strani, saj so ujeli nekaj rib. Naslednji dan jim je mag. Aleš Bolje pojasnil osnove biološke in oceanološke značilnosti gospodarsko pomembnih ribjih vrst slovenskega morja, predstavil načine ribolova pri nas ter jih podučil kako ločijo svežo ribo od stare. Naravoslovci so se z barko odpeljali do školjčišča, kjer gojijo školjke. Pot so nadaljevali do prave ribiške barke ter z varne razdalje opazovali dvig ribiške mreže. Svoj ulov je ribič prinesel na njihovo barko in odgovarjal na njihova zanimiva vprašanja. Naravoslovci so v času tabora z velikim zanimanjem raziskovali sistematiko rib in različne vrste ribolova. Pripravljali so se na tekmovanja, izvajali kemijske poskuse, raziskovali živali in rastline, ki so jih našli na obali in v morju. Likovniki so se v tem času seznanjali z različnimi likovnimi tehnikami, ki so jih tudi sami preizkusili. Na temo RIBE so tako ustvarjali v tehniki Quilling (sestavljanje oblik iz zvitih papirnatih trakov), slikali s pasteli in oblikovali lažni vitraž iz papirja. V kratkem času so uspeli izdelati veliko čudovitih izdelkov, ki sedaj krasijo šolske prostore. Še posebej so se likovniki potrudili z izdelavo morske deklice velikanke, ki je zdaj v zabavo vsem, saj lahko vsakdo pokuka skozi luknjo, kjer naj bi bil njen obraz, in tako vsaj za trenutek tudi sam postane morska deklica (pa čeprav samo na sliki). Povezovanje, druženje in izobraževanje v naravi, s skrbnim načrtovanjem in izvedbo je obogatilo udeležence tabora z izkušnjami ter nepozabnimi spomini.

31


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

32


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september

33


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 21. do 25. september 2015 – zbiralna akcija starega papirja Od 21. 09. do 25. 09. 2015 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali 8930 kg starega papirja, kar znaša 717,90 eur. Pridobljena denarna sredstva so namenjena učencem 9. razredov (90% – 646,11 eur), 10% – 71,79 eur pa bo šlo v šolski sklad.

34


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 23. september 2015 – kulturni dan 1. triletje; ogled lutkovne predstave Sapramiška Učenci prvega triletja matične in podružnične šole so si na prvi jesenski dan ogledali lutkovno predstavo Sapramiška. Predstavo so si ogledali v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Dan so pričeli z besedo o bontonu v gledališču in na avtobusu. Ob prihodu pred gledališče so jih pozdravili Martin Krpan s svojo kobilo, ki je naznanjal polno uro in prijazne hostese. Le-te so poskrbele za njihovo garderobo in jih prijazno spremile v dvorano. Predstavo so učenci zbrano spremljali in se popolnoma vživeli v čustva male Sapre. Z njo so trpeli ob zobobolu, prevari in izgubi dragocenega tetinega darila ter se veselili pozdravljenega zobka in čudežne leske. O vsebini predstave so se učenci pogovorili kasneje pri pouku in tako izluščili njene vzgojne elemente. Dan je potekal po predvidenem načrtu, v znamenju veselja, druženja, dobre volje in lepega vremena.

35


ŠOLSKA KRONIKA 2015/ 2015/ 2016 2016

september 22. september 2015 – prvi skupni roditeljski sestanek v šolskem letu 2015/16 V torek, 22. septembra 2015, ob 17.00 uri je bil v osrednji avli OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični prvi roditeljski sestanek v tem šolskem letu. Potekal je po naslednjem dnevnem redu: Ob 17. uri: • Kratko poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15, • predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2015/16, ob 18. uri – oddelčni roditeljski sestanki: o predstavitev oddelčnega LDN o izvolitev predstavnika staršev v Svet staršev o oddelčna problematika – vprašanja staršev Prvi del sestanka, točke 1., 2., 3. je bil skupen, v osrednji avli šole za vse starše. Predstavljeno je bilo delo šole v preteklem šolskem letu, načrt našega dela za tekoče šolsko leto. Drugi del srečanja je bil namenjen sestanku oddelčnih skupnosti in je potekal v matičnih učilnicah. Starši so tu pridobili informacije o elementih letnega delovnega načrta oddelka in izvolili predstavnika, ki bo oddelek zastopal v svetu staršev. 24. september 2015 – šolsko tekmovanje iz logike V četrtek, 24. septembra 2015, je na šoli potekalo 30. šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je udeležilo 22 učencev in učenk od 6. do 9. razreda. Bronasta priznanja so dosegli: • Mirjam Zvonar in Ana Adamlje (6. razred) • Neža Zvonar in Ana Strah (7. razred) • Hana Omahen, Breda Kastelic in Neža Vocovnik (8. razred) • Tadej Strah (9. razred) Najboljši med njimi, Neža Zvonar, Hana Omahen, Breda Kastelic ter Tadej Strah, so se uvrstili na državno tekmovanje, 17. oktobra 2015 na naši šoli.

36

Kronika september 15/16  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika september 15/16  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement