Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

KRONIKA Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 2013/14 Pripravila: Polona Habič Rus


OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

September 2013

Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september

Poslanica predsednika republike Boruta Pahorja ob začetku šolskega leta 2013/14 Predsednik republike Borut Pahor je danes objavil poslanico učencem in dijakom ob začetku novega šolskega leta. Med drugim jim sporoča, da več kot bodo znali, bolj bodo lahko prihodnost oblikovali po svoji podobi. "Počitnic je konec. Hura! Spet se začenja šola in to ni šala. V šoli se boste dobro počutili, se imeli lepo in zabavali, našli boste nove prijatelje, morda se boste celo zaljubili," šolarjem piše predsednik. Dodaja, da se bodo ob tem tudi pridno učili, spoznavali pomembne resnice o življenju, svetu in spletu. "Zelo boste radovedni in to je super." "Postajali boste zrelejši, pametnejši in odgovornejši. Prav vsak od vas se bo oblikoval v unikatno osebnost. Učitelji in profesorji vam bodo pri tem pomagali po njihovih najboljših močeh. Starši pa vas ne bomo obremenjevali s skrbmi in stiskami, ker je prav, da je vaš svet lep, poln upanja in sanj o prihodnosti," pravi predsednik. "Več boste znali, bolj boste to prihodnost lahko oblikovali po svoji podobi. Šola je točno to, kar potrebujete za to," še sporoča Pahor. Šolsko leto 2013/14 se bo začelo 2. septembra, ko bo v šolske klopi sedlo 163.914 osnovnošolcev in 77.283 dijakov. Prvič bo šolski prag prestopilo 20.368 prvošolcev.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Poslanica ministra dr. Jerneja Pikala ob začetku šolskega leta 2013/14 Dragi otroci, šolarke, šolarji, dijakinje in dijaki! Verjamem, da ste počitnice preživeli prijetno, v družbi najbližjih in prijateljev, da ste si privoščili kaj dobrega počitniškega branja in da ste ta čas preživeli brezskrbno. Spočiti in polni pričakovanj znova, ali prvič, sedate v šolske klopi ter se podajate novim znanjem naproti. Bodite vedoželjni, pogumni in odločni, saj je znanje mogočno orodje, ki odpira marsikatera vrata. Spoštujte učitelje in starše ter dodobra izkoristite njihovo védenje in izkušnje, ki vam jih predajajo, saj je to izvrstna dota za prihodnost. Okrepite prijateljstva in poiščite nova. Vsak trenutek je lepši, če ga lahko s kom delimo. Spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji! Delo, ki ga opravljate, je v slovenski družbi cenjeno in lahko vam zagotovim, da si bom tudi v prihodnje prizadeval, da bo učiteljstvo spoštovano, razumljeno in ustrezno vrednoteno ter da bodo izpolnjeni in zagotovljeni vsi pogoji za vaše nemoteno delo ter celoten izobraževalni proces. Približajte se mladim ter sprejmite njihovo energijo in igrivost. Verjamem, da vas bodo pozitivno presenetili. Ob tej priložnosti se vam želim že vnaprej tudi iskreno zahvaliti za vaš nenadomestljiv prispevek k razvoju mladih in njihovih potencialov v novem šolskem letu. Spoštovane, spoštovani, vsem želim prijeten in nepozaben prvi šolski dan, ki bo zlasti poseben za naše prvošolke in prvošolce ter vse tiste, ki jih bomo letos prvič popeljali čez šolski prag. Vsem skupaj in vsakemu posebej srečno! Dr. Jernej Pikalo Minister za izobraževanje, znanost in šport

4


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september

ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD (Iz šolske kronike, 1910) Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 1858 leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že štirirazredna. Prva svetovna vojna je preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo in razširitev stare šole, ki je postala šestrazrednica s kvalitetnimi praktičnimi programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk, dekleta pa so se izpopolnjevala v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina. Po letu 1945 so potrebe po novi šoli postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno dvorano. Vse večje število učencev in pa uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so delovali in ustvarjali v kraju dr. Jože Kastelic, Petar Šoštarič in Petar Jovanovič.

5


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september

PREDSTAVITEV ŠOLE …»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja. »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«. Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Organiziranost učno-vzgojnega dela Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. V šolskem letu 2013/2014 šolo obiskuje 369 učencev na matični šoli in 16 na Podružnični šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu 2012/2013 je šolo v CZBO obiskovalo 301 učenec, ki so prihajali iz 167 slovenskih šol. Pouk poteka v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih in 4,44 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih. Skupaj imamo 23 oddelkov. Prednostne naloge šole:  spodbujanje ustvarjalnosti in iniciativnosti učencev, staršev in delavcev šole,  uporaba moderne učne tehnologije pri pouku,  uvajanje novih učnih načrtov,  sodelovanje pri projektih na lokalni in državni ravni,  izvajanje različnih programov za učence po končanem pouku, ob koncu tedna in med počitnicami.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Nagovor g. ravnatelja ob začetku šolskega leta 2013/14 Spoštovani starši! Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da vam ponudimo šolsko Publikacijo v tiskani klasični obliki, še več, letos prilagamo veliki koledar, ki bo v pomoč učencem in tudi vam za spremljanje pomembnih aktivnosti našega šolskega dela, predvsem pa si bodo lahko učenci zabeležili pomembne šolske obveznosti. Kljub številnim modernim elektronskim medijem menimo, da je informacija v tiskani obliki še zmeraj ne le potrebna, temveč v učno-vzgojnem okolju tudi nujna. Šolsko leto začenjamo s številnimi novostmi na področju šolske zakonodaje. Nekatere, kot so številčne ocene v tretjem razredu, postopno uvajanje prvega tujega jezika, neobvezni izbirni predmeti od četrtega razreda dalje, bi lahko prispevale k dvigu kvalitete šolskega dela. Na drugi strani pa so novosti, ki od njih veliko ne pričakujemo, oziroma niti ne vidimo bistvo teh sprememb. Bojimo se, da tudi tisti, ki pišejo zakone, niso popolnoma prepričani, kaj želijo z njimi doseči. Poglejmo samo preimenovanje vzgojnih predmetov, in sicer likovne vzgoje v likovno umetnost, glasbene vzgoje v glasbeno umetnost in športne vzgoje v šport. Le spreminjanje poimenovanj nekaterih predmetov brez vsebinskih sprememb v šolski prostor ne prinaša nobene dodatne vrednosti, temveč le zmedo na tehnični organizaciji pouka, saj spremembe zahtevajo zamenjavo številnih v praksi že uveljavljenih dokumentov. Seveda pa te novosti šolam prinašajo dodatno administrativno delo in tudi, kar v tej finančni krizi ne bi smeli zanemariti,finančno breme. Spremenilo se je tudi ime predmeta etika in družba, ki se po novem imenuje etika in družba Vsebinsko je predmet nedorečen in tarča številnih polemik, ki razdvajajo tako strokovno kot tudi politično javnost. Vsekakor pa predmet ne prispeva k večjemu patriotizmu naših učencev, kar naj bi bil tudi cilj predmeta. Šolniki smo prepričani, da patriotizma, ki bi ga radi s tem predmetom položili na dušo mlademu človeku ne bomo dosegli, potrebna je globalna sprememba naše miselnosti in predvsem poštenost ter pravičnost v družbi in tudi v ekonomski učinkovitosti družbe, ki ji mora biti v ospredju blagor slehernega državljana. Imamo srečo, da večina šolnikov novosti ne prejema kot suho zlato, temveč imamo kritično distanco, ki je pri vseh na hitro sprejetih in tudi običajno nedomišljenih novosti nujno potrebna. Iz LDN in tudi iz Publikacije je razvidno, da bomo tudi v letošnjem šolskem letu izjemno pozornost namenili vzgojnemu področju našega dela, predvsem doslednosti pri upoštevanju vzgojnega načrta, šolskih pravilih in hišnem redu. Na izobraževalnem delu poleg rednega pouka veliko število ur namenjamo dodatnim oblikam pouka, kot so pomoč učencem z učnimi težavami, številnim dodatnim oblikam dela, ki učencem odstirajo dodatna znanja in širijo razmišljanja. Delavci šole smo prepričani, da smo se tudi za letošnje šolsko leto dobro pripravili in skupaj z učenci, vami starši in zunanjimi dejavniki, ki s svojim pozitivnim odnosom do šole in šolskega dela lahko največ prispevajo k osebni rasti in skupnim dosežkom, ki jim sledi šola in širša skupnost.

V imenu delavcev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin, ravnatelj

7


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september ORGANIZACIJA POUKA Strokovni delavci šole Razredna stopnja Ime in priimek Mojca Kravcar Glavič Alenka Ivanjko Jana Šetina Tomažič Martina Ratajec Bojana Iljaž Marcel-Talt Lah Tina Orač Gornik Matea Curkova Vida Bregar Tomažič Polonca Lampret Polona Habič Rus Zlatka Kastelic Jana Zupanc Nevenka Rugelj Sonja Škof Simona Zvonar Lidija Oštir Martina Zajc Todorović Robert Bregar Nejka Omahen Karla Oven Nina Pavlin Sabina Seražin Petra Kutnar Danilo Drobnič

Predmet poučevanja razredni pouk druga učiteljica, JV, OPB razredni pouk druga učiteljica, OPB razredni pouk razredni pouk, TJA razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk TJA TJA GOS OPZ OPB OPB OPB OPB OPB OPB OPB OPB spremljevalec učenca

Razrednik Matični prostor 1. in 2. POŠ Temenica POŠ Temenica 1. a 406 406 2. a 401 2. b 402 3. a 309 3. b 407 4. a 117 4. b 116 5. a 211 5. b 154 220 221 222 115 404

Predmetna stopnja Ime in priimek Robert Bregar Anica Volkar Karla Oven Jelka Rojec Marta Orel Marija Zajc Sabina Rozina Martina Jurkovič Anica Vozel Polonca Janežič

Predmet poučevanja ŠPO SLJ ŠPO GEO, LUM SLJ KEM, TIT, NIT BIO, KEM, NAR MAT MAT, FIZ ZGO, TJA

Razrednik 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Matični prostor 220 206 205 151 207 146 215 216 118 222

8


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Martina Zajc Todorović Nejka Omahen Anica Volkar Simona Zvonar Sonja Škof Jana Zupanc Nevenka Rugelj Izidor Gabrijel Katja Šuštar Vesna Pačnik Mojca Bohinec Nina Pavlin Irena Novak Anton Linec

ŠPO GEO, DKE SLJ GUM, SLJ BIO, GOS TJA, TJN TJA, TJN MAT, RAČ SLJ, knjižničarka DSP, defektologinja DSP, defektologinja DSP, VV, socialna pedagoginja DSP, pedagoginja DSP, psiholog

109 109 206 115 221 220 220 202 204 222 217 222 405 105

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok (POŠ CZBO) Predmet in razred poučevanja RAZREDNI POUK, LUM SLJ, ZGO SLJ BIO, NAR KEM TJA,GUM MAT, FIZ, TIT GUM DKE, GEO DSP

Ime in priimek Dragica Gračner Anica Volkar Marta Orel Sonja Škof Sabina Rozina Sabina Seražin Petra Kutnar Simona Zvonar Nejka Omahen Nina Pavlin

Razrednik 1.—5. razreda

6.—9. razreda

Vodja POŠ CZBO je Irena Novak.

Tehnični delavci šole Ime in priimek Špela Kamnikar Joži Sadar Liljana Turk Stanislava Adamlje Jožica Barle Silva Mandelj Angelca Grčman Lidija Hojč

Naloge poslovna sekretarka računovodkinja administrativna delavka gospodinja kuharica kuharica kuharica kuharica

9


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Stojan Dremelj Renata Godnjavec Tatjana Blatnik Andreja Ostanek Jožefa Anžlovar Olga Prosen

hišnik čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka

Število učencev Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični Razred Učenci Učenke Skupaj 1. 12 16 28 2. a 11 6 17 2. b 12 7 19 3. a 8 11 19 3. b 11 8 19 1.―3. r 54 48 102 4. a 13 13 26 4. b 14 13 27 5. a 7 13 20 5. b 9 10 19 6. a 8 13 21 6. b 11 13 24 4.―6. r 62 75 137 7. a 10 9 19 7. b 11 9 20 8. a 12 11 23 8. b 13 11 24 9. a 11 12 23 9. b 9 12 21 7.―9. r 66 64 130 1.―9. r 182 187 369 Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica Razred Učenci Učenke 1. T 5 7 2. T 2 2 1. in 2. 7 9

Skupaj 12 4 16

10


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Število učencev v POŠ CZBO V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 167 šol. V bolnišnično šolo je bilo vključenih 301 učencev, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2013/2014. Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO) Šola Učenke Učenci Matična šola 187 182 POŠ Temenica 9 7 Skupaj 196 189

Skupaj 369 16 385

Ponedeljek, 2. september 2013 in jutranja ura 7. 30 sta naznanila začetek novega šolskega leta 2013/2014. Šolski prag OŠ Ferda Vesela je tega dne na matični šoli prestopilo 369 učencev (182 učencev in 187 učenk) in 16 učencev na Podružnični šoli Temenica (7 učencev in 9 učenk). Ob začetku pouka so se učenci in učitelji zbrali v šolski avli, kjer sta jih v uvodnem nagovoru pozdravila gospod ravnatelj Janez Peterlin in župan občine Ivančna Gorica gospod Dušan Strnad. Oba sta učencem zaželela veliko uspehov v šolskem letu 2013/2014.

Nato so učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Prvi šolski dan je bil namenjen zbiranju in urejanju podatkov (prehrana, varstvo vozačev, učbeniški sklad …), predstavitvi organizacije pouka in seznanjanju učencev s pomembnimi informacijami, hišnim redom, vzgojnim načrtom in šolskimi pravili. Vsak oddelek je izvolil tudi svoje oddelčne predstavnike. Z delom je razredna stopnja zaključila po peti, predmetna pa po šesti šolski uri.

11


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 2. september 2013 je bil za 28 prvošolčkov naše matične šole poseben dan. Prvošolci so se skupaj s starši ob 14. uri zbrali v avli šole, kjer so si po uvodnem nagovoru učiteljice, ogledali krajšo plesno predstavo "Maček Muri", pod vodstvom Nine Pavlin in Vesne Pačnik. Po predstavi je učence in starše nagovoril ravnatelj ter na oder povabil gospoda župana Dušana Strnada. Sledil je nagovor policista, ki je opozoril na varnost in previdnost otrok na poti v šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak je nato predstavila razredničarko z vzgojiteljico ter učiteljice podaljšanega bivanja. Nato so vsi učenci prišli na oder. Sledilo je fotografiranje. Učiteljice so pospremile prvošolce skupaj s starši v njihov razred, kjer je sledil skok čez kolebnico in podelitev diplom za uspešen skok v prvi razred. Poiskali so svoje sedežno mesto. Učence so na njihovih prostorih čakala različna presenečanja, katere so si skupaj ogledali. Starši so nato odšli skupaj z razredničarko v avlo, kjer jim je podala podrobne informacije. Učenci so medtem z vzgojiteljico in učiteljico podaljšanega bivanja v razredu izvedli nekaj socialnih spoznavnih iger. Sledila je pogostitev staršev in otrok v jedilnici. Starši so se poslovili od učiteljic v upanju na prijetno in uspešno šolsko leto.

12


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 6. september 2013 – predstavitev interesnih dejavnosti V petek, 6. septembra 2013 so bili učenci in njihovi starši seznanjeni z razpisanimi interesnimi dejavnostmi v šolskem letu 2013/14. Učitelji so ponudili 1480 ur, projekt Zdrav življenjski slog 735 ur ter zunanji izvajalci 1035 ur. Zaradi premalo prijav se interesna dejavnost Kreativne delavnice ne bo izvajala, Nogomet pa se bo izvajal v manjšem obsegu ur. Interesne dejavnosti so se začele izvajati v drugem tednu septembra. Tudi v letošnjem šolskem letu so nekateri zunanji izvajalci interesnih dejavnosti pripravili za učence predstavitev svoje dejavnosti. Najprej so se predstavili člani kluba Sankukai karate, nato Plesna šola Guapa ter člani Košarkarskega kluba Ivančna Gorica in Ženskega košarkarskega kluba Grosuplje. Vsi so pripravili zanimiv program in poskrbeli za aktivno udeležbo učencev.

8. september 2013 – svetovni dan pismenosti ...nepismenost v Sloveniji je izredno majhna, praktično zanemarljiva, žal pa drugod po svetu možnost do izobraževanja in pisanja ni tako samoumevna. Najvišja stopnja nepismenosti je v Afriki, sledi ji Azija ter severna in južna Amerika. 8. september je zato svetovni dan boja proti nepismenosti, ko se opominja na problem nepismenosti in pomen opismenjevanja.

13


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Ob mednarodnem dnevu pismenosti 2013 »Nepismenost se je v zadnjih dvajsetih letih zaradi mednarodnih prizadevanj, da bi dosegli razvojne cilje ob prelomu tisočletja, zmanjšala. Danes zna 84 % svetovnega prebivalstva brati in pisati – leta 1990 je bilo pismenih le 76 %. V dvajsetih letih se je število nepismenih zmanjšalo za več kot 100 milijonov ljudi. A to ne zadošča. [...] V enaindvajsetem stoletju je pismenost bolj kot kdajkoli prej temeljni kamen miru in razvoja. Pismenost je precej več kot zgolj prioriteta v izobraževanju – to je največja naložba v prihodnost in prvi korak k vsem novim oblikam pismenosti, ki so potrebne v enaindvajsetem stoletju. Radi bi zaživeli v stoletju, kjer zna vsak otrok brati s pomočjo svojega znanja postati samostojen. […] Ob tem mednarodnem dnevu pismenosti pozivamo vlade, da združijo moči in uresničijo sanje. To zahteva svežo finančno podporo, strategije, ki vključujejo vse prebivalstvo, nove in bolj inovativne ukrepe, popolno izkoriščanje novih tehnologij. Razvoj zadnjih let nam kaže, da je vse to mogoče, in UNESCO si z vsemi močmi prizadeva, da bi se tudi zgodilo.« Irina Bokova, generalna direktorica, UNESCO

in

V letu 2013 smo že močno zakorakali v tretje tisočletje, pa se še vedno pogosto oziramo v preteklo stoletje. V preteklosti opazimo napake, iz katerih se lahko učimo, včasih v minulih dneh in dogodkih iščemo navdih, pogosto pa nadaljujemo zgodbe, ki so še vedno aktualne. UNESCO si že vse od ustanovitve Odbora za izobraževanja leta 1946 prizadeva za višjo pismenost, ki bi prav vsem ljudem zagotovila pravico do znanja kot bistveni pogoj za boljše življenje. Od leta 2003 do 31. decembra 2012 je pod okriljem Združenih narodov in z geslom »Pismenost kot svoboda« teklo prvo desetletje pismenosti, ob letošnjem mednarodnem dnevu pismenosti (8. septembra) pa gledamo v vse bližjo prihodnost in razmišljamo o pismenostih za 21. stoletje. To stoletje za vse ljudi prinaša nove in do neke mere nepričakovane izzive večrazsežne pismenosti, ki poleg osnovnega branja in pisanja vključujejo tudi zmožnost branja in uporabe novih oblik digitalnih besedil, kakršna nam zadnji dve desetletji omogoča tehnološki razvoj. Strokovnjaki se strinjajo, da bo v prihodnosti prav uporaba tovrstnih besedil temelj za delovanje vseh družb znanja ter da bo nujna za trajni dostop do novega znanja in za osebno izpolnitev. Najbrž je tudi zato pravkar minula 18. evropska konferenca o branju, ki jo je v Jönköpingu na Švedskem organizirala švedska bralna zveza SCIRA, potekala pod naslovom »Novi izzivi – nove pismenosti«. Če bomo namreč zanemarjali tehnološke dosežke stoletja, bodo šole in druge izobraževalne ustanove kmalu preveč zaostale. Koliko in kako bodo potem pismeni prihodnji rodovi? Eksperimentalno proučevanje digitalne pismenosti nam žal še ne omogoča popolnega odgovora na dve temeljni vprašanji, namreč KAJ poučevati in KAKO. Zato se letošnji UNESCO-v poudarek na pismenosti za 21. stoletje zdi več kot upravičen. Bralno društvo Slovenije uspešno sledi svetovnim trendom in UNESCO-vim priporočilom. Zadnji dve strokovni posvetovanji (leta 2009 in 2011) je posvetilo vprašanjem, ki se odpirajo z večkodnimi sporočili v e-obliki in obravnavi slikovnih sestavin. Letošnje strokovno posvetovanje, ki bo 9. septembra v klubu CD, pa namenja vsem tistim, ki zaradi različnih posebnih potreb ne morejo biti uspešno vključeni v usvajanje pismenosti na večinskih šolah oz. potrebujejo dodatno podporo. S tem Bralno društvo Slovenije širi poznavanje opismenjevanja za prav vse mlade in odrasle in vključuje kar najširše skupine prebivalstva - kot to priporoča UNESCO! Dr. Meta Grosman, častna predsednica Bralnega društva Slovenij e

14


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 10. – 15. september 2013 – 28. mednarodni literarni festival Vilenica

11. september 2013 – svetovni dan prve pomoči Svetovni dan prve pomoči so prvič obeležili leta 2000, ko je 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. Zamisel je bila kmalu sprejeta in se je uveljavila v mednarodnem merilu, ko je leta 2003 kar 115 nacionalnih organizacij Rdečega križa po vsem svetu obeležilo svetovni dan prve pomoči. To kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi pomoči ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev po vsem svetu. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki združuje 187 nacionalnih društev Rdečega križa, bo ob letošnjem Svetovnem dnevu prve pomoči poseben poudarek namenila prvi pomoči in varnosti v cestnem prometu. Prometne nesreče so namreč postale največji svetovni morilec. Vsakih 30 sekund se zgodi prometna nesreča s smrtnim izidom. Več kot 50% ponesrečenih umre v prvih minutah po nesreči. Je pa mogoče veliko teh ponesrečenih rešiti. Na tečajih prve pomoči se ljudje naučijo, kako pomagati ponesrečenim, kako jim nuditi prvo pomoč in kako pomembno je hitro in učinkovito ukrepanje. V Sloveniji Svetovni dan prve pomoči obeležujemo 11. septembra z namenom opozoriti širšo javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči od otroških let naprej. Stališče Rdečega križa Slovenije je, da bi morala država zakonsko urediti, da je znanje prve pomoči potrebno obnavljati vsaj na vsakih 5 let, ne pa, da pridobljenega znanja prve pomoči državljanom ni potrebno nikoli obnavljati. V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/1993 in št. 79/2010) so naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči naslednje: organizira tečaje in izpite iz prve pomoči (za bodoče voznike motornih vozil, za prostovoljce, za zaposlene v delovnih organizacijah, za reševalce iz vode, za predavatelje prve pomoči in posebne tečaje za laike) ter organizira in usposablja enote za prvo pomoč (trenutno 80 enot prve pomoči Rdečega križa). Na Rdečem križu že vrsto let opozarjamo, da znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo potrebno v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo potrebo to zanje osvežiti. V Zakonu o voznikih je potrebno ohraniti določila o obveznem izpitu iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije in vzpostaviti mehanizme za obnavljanja znanja iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije vsaj na vsakih 5 let. Prav zato si Rdeči križ Slovenije prizadeva, da bi se vsebine prve pomoči (preprečevanje nezgod, osnove nudenja prve pomoči) uvedle v obvezni učni program tako osnovnih kakor tudi srednjih šol. Preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, katere se je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

15


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september Nekaj dejstev glede prve pomoči: Pogost vzrok smrti je nepravilno nudenje prve pomoči. Znanje prve pomoči je treba obnavljati. Hitra in pravilna prva pomoč rešuje življenja. Obvladovanje prve pomoči sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost. Strokovni center za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, v katerem sodelujejo priznani zdravniki in drugi strokovnjaki, oblikuje doktrino prve pomoči na nacionalni ravni. V slovenski prostor uvaja novosti po zgledu in na podlagi smernic Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč. Izvajalci tečajev in izpitov iz prve pomoči so zdravstveni delavci, ki opravijo usposabljanje in izpit ter pridobijo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Licenco morajo obnavljati vsake tri leta. Na tak način se seznanijo z novostmi na področju sprememb doktrine prve pomoči.

15. september 2013 – 66. Obletnica vrnitve Primorske k matični domovini

16. september 2013 – svetovni dan ohranjanja ozonske plasti Ozonska plast obdaja Zemljo na višini 30 kilometrov. Škodljivim ultravijoličnim žarkom, ki prihajajo s Sonca preprečuje, da bi dosegli Zemljo. Ker se ozonska plast redči, vse več ultravijoličnih žarkov prodira do zemeljskega površja, ultravijolično sevanje pa lahko ljudem, ki so veliko na soncu (delo, šport, sončenje), škoduje. Posledice so lahko kožni rak in težave z očmi. Zdravniki zato pogosto opozarjajo, da se moramo pred soncem zaščititi. Ozonsko plast so načeli freoni. Vsebujejo jih razni razpršilci, pa tudi hladilniki, zamrzovalniki in klimatske naprave. Seveda ozonski plasti škodijo še druge snovi (npr. metil bromid). V ozračju lahko ostanejo več kot 100 let in ves ta čas uničujejo ozon. Redčenje ozonskih plasti je v določenih obdobjih v letu pripeljalo do »ozonskih lukenj«. Najprej so ta pojav opazili nad Antarktiko, potem pa že tudi nad Arktiko. 17. september 2013 – prvi skupni roditeljski sestanek v šolskem letu 2013/14 V torek, 17. septembra 2013, ob 17.00 uri je bil v osrednji avli OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični prvi roditeljski sestanek v tem šolskem letu. Potekal je po naslednjem dnevnem redu:  Kratko poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2012/13,  predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/14,

16


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 

oddelčni roditeljski sestanki (izvolitev predstavnika v Svet staršev, predstavitev LDN oddelka) individualni razgovori z razredniki.

Prvi del sestanka, točke 1., 2., 3. je bil skupen, v osrednji avli šole za vse starše. Predstavljeno je bilo delo šole v preteklem šolskem letu, načrt našega dela za tekoče šolsko leto. Drugi del srečanja je bil namenjen sestanku oddelčnih skupnosti in je potekal v matičnih učilnicah. Starši so tu pridobili informacije o elementih letnega delovnega načrta oddelka in izvolili predstavnika, ki bo oddelek zastopal v svetu staršev. Tretji del je bil namenjen izmenjavi osebnih informacij o učencu z razrednikom in drugimi strokovnimi delavci. 17. september 2013 – dan zlate knjige »Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive.« France Bevk 17. SEPTEMBER "BEVKOV DAN", "DAN ZLATE KNJIGE" in "ZAČETEK BRALNE ZNAČKE" 17. septembra je DAN ZLATE KNJIGE. Na ta dan je obletnica rojstva in smrti našega mladinskega pisatelja Franceta Bevka, ki je dejal, da je »dobra knjiga zlata knjiga«. Prav tako pa se s tem dnem začne tekmovanje za BRALNO ZNAČKO po vsej Sloveniji. Potovanje po brezmejni pokrajini branja, kjer živijo navihana Pika Nogavička, Harry Potter, Anica in mnogo drugih knjižnih junakov in junakinj, se je začelo! Tudi učenci naše šole so ponovno posegli po knjigah, ki imajo svoj čar v večni mladosti, saj nikoli ne zastarijo. Šolska knjižnica ima vsak dan na stežaj odprta svoja vrata. Naj bodo ta dan in vse dni v tem šolskem letu knjige žive, naj dihajo, burijo naše misli in občutke. Naj ostane še naprej dobra knjiga tudi zlata knjiga.

17


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 17. september do 20. september 2013 – zbiralna akcija starega papirja

Od 17. do 20. septembra 2013 je na šoli potekala letošnja prva zbiralna akcija starega papirja. Zbrali smo 8,76 t papirja. Denar pridobljen v akciji je namenjen učencem 9. razredov, 10% pa bo šlo v šolski sklad. 18. september 2013 – 1. športni dan 4. do 9. razred – planinski pohod Planinskega pohoda se je udeležilo 246 učencev. Učenci so si za smer pohoda lahko izbrali eno od petih smeri: 1. Ljubelj (1058m) – Zelenica (1536m) – Koča na Završnici (1425m) – Zelenica – Ljubelj 2. Ljubelj (1058m) – Planina Preval (Bornova pot), (1311m) - Ljubelj 3. Ljubelj (1058m) – koča na Ljubelju (1370m) – razgledna točka - Ljubelj 4. Šentvid pri Stični – Mekinje- Metnaj – Goričica – Pristava – Gradišče – Šentvid pri Stični 5. Šentvid pri Stični – Češnjice – Bukovica – Felič Vrh (razgledni stolp) – Bukovica – Češnjice – Šentvid pri Stični Prve tri smeri pohoda so bile plačljive (avtobus), zadnji dve brezplačni. Padavin ni bilo, je pa bilo na Ljubelju precej vetrovno, zato smo smer Koča na Ljubelju nekoliko prilagodili in si ogledali še podružnico taborišča Mauthausen. Pohoda Planina Preval in Zelenica sta potekala brez posebnosti. Pohodniki smer Felič Vrh so na posameznih postojankah dodali nekaj vsebine o krajih, prebrali so narečne zgodbe, ter zgodbe literarnih junakov. Domačin iz Felič vrha jim je

18


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september predstavil zgodovino cerkve sv. Roka. Opazili so tudi rastišče alergene in invazivne rastline ambrozija, ter učence opomnili na nevarnosti te rastline. Skupine smeri Pristava, Felič Vrh in Zelenica so bile zelo heterogene, zato se je razlika med hitrimi in manj hitrimi kmalu pokazala. Pohod so vse vodje smeri časovno uskladile in pohodniki so v šolo prišli ob napovedanem času. 16. – 22. september 2013 – Prava smer je gibanje – Evropski teden mobilnosti 2013

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI nas že dvanajsto leto zapored vabi, da se v prizadevanju za okolju prijaznejše načine mobilnosti pridružite desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi. Letos si bomo v okviru te pobude prizadevali za čistejši zrak ter tako za zmanjšanje pojavnosti številnih bolezni, povezanih z onesnaženostjo zraka. VAŠ KORAK ZA ČISTEJŠI ZRAK je osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki nas želi opomniti na to, da imamo meščanke in meščani sami moč storiti marsikaj. Že majhne

19


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september spremembe v naših potovalnih navadah lahko izjemno vplivajo na kakovost življenja in zraka v mestih, kjer so avtomobili glavni onesnaževalci. Tudi letos bodo v pobudi sodelovale številne slovenske občine, ki bodo zaprle del svojih ulic za avtomobile, pripravile vrsto zanimivih prireditev in izvedle različne ukrepe za trajnostno mobilnost, da bi tako spodbudile hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. DAN BREZ AVTOMOBILA bo tudi tokrat poskrbel, da bodo prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživeli mestna središča brez motornega prometa in odkrili številne prednosti, ki jih prinaša zapora ulic za avtomobile v mestnih jedrih. Vsako leto je Dnevu brez avtomobila namenjen 22. september, vendar ga lahko občine pripravijo katerikoli dan med 16. in 22. septembrom. 18. september 2013 – športni dan, jesenski pohod za učence 1. triade V sredo, 18. 9. 2013 so učenci prve triade izvedli prvi športni dan, jesenski pohod. Sprehodili so se po bližnji oz. daljni okolici šole, in sicer: 1. razredi in PŠ Temenica so se odpravili na Gradišče, 2. in 3. razredi pa so prehodili Gozdno učno pot po sledeh višnjanskega polža (Višnja Gora – Polževo). Pohoda na Gradišče se je udeležilo 43 učencev, na Polževo pa 70 učencev. Vreme je bilo sončno. Izvedba dejavnosti je potekala po zastavljenem načrtu.

20. september 2013 – ekipno atletsko tekmovanje za OŠ v Ljubljani (ŽAK) Tekmovanje je potekalo 20. 9. 2013 na atletskem stadionu ŽAK. Udeležilo se ga je 6 šol (OŠ Dobrova, OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični, OŠ Stična, OŠ Polhov Gradec , OŠ L. Adamič Grosuplje, OŠ Ig). Učenci in učenke so tekmovali : - v teku na 1000 m, 300 m in 60m, - v štafeti 4x100 m, - skoku v daljino in višino, - suvanju krogle in

20


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september - metu vortexa. Učenci in učenke so uspešno zastopali našo šolo. Učenci so dosegli 5. mesto, učenke pa 4. mesto. Še posebej izstopajo: - rezultat Jane Primc v metu vortexa – 46 m (1. mesto), - rezultat Žiga Jerovška v skoku v daljino (2. mesto)in - rezultat Urške Kepa v teku na 300 m (4. mesto) 21. september 2013 – mednarodni dan miru

21. septembra svet praznuje mednarodni dan miru. Na ta dan naj zavlada mir, se odloži orožje in prekinejo spopadi! Kako lahko ti prispevaš k svetovnemu miru? Tako, da začneš pri sebi in v svoji skupnosti…

24. september 2013 – svetovni dan šolskega mleka V mesecu juniju 2003 je v Stockholmu na Švedskem potekala 3. mednarodna konferenca z naslovom »Zakaj šolsko mleko?«. Predstavniki različnih držav so poročali o izkušnjah, ki jih imajo na področju programov zagotavljanja mleka v šolah. Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Organizirani sistem prehrane je urejen na nivoju države in je tudi uzakonjen. V naših osnovnih šolah pa imajo učenci organizirano prehrano, ki je pripravljena na osnovi otrokovih in mladostnikovih potreb glede ustrezne vrednosti hranilnih in energijskih snovi ter je higiensko neoporečna. Z nalogo načrtovanja prehrane se ukvarjajo organizatorji šolske prehrane, ki morajo biti strokovno usposobljeni. Razumljivo je torej, da v državah, kjer nimajo tako organiziranega prehranjevanja nadomestijo prehranske pomanjkljivosti z različnimi programi. Najbolj razširjen in uveljavljen program v Evropi je tako imenovani MLEČNI PROGRAM. Le – ta ima zelo dolgo tradicijo v Evropi, saj je na primer poznan v nekaterih šolah v Nemčiji že od leta 1926 v Veliki Britaniji pa od leta 1927. Kljub temu, da imamo pri nas poleg mleka in mlečnih izdelkov v šolskih jedilnikih tudi druga živila in jedi, pa je prav da zaradi pomembnosti mleka, kot nujno potrebnega živila, posebno v času razvoja in rasti, pomislimo tudi na to. Zato je prav, da se pridružimo državam, ki praznujejo 24. september kot Svetovni dan šolskega mleka oz. Svetovni dan pomena šolskega mleka. 26. september 2013 – sestanek Sveta zavoda

21


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 26. september 2013 – evropski dan jezikov Na naši šoli so učenci dan obeležili s prireditvijo in razstavo v šolski avli, osrednja tema pa je bila delo Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji Gori, ki je prevedena v vsaj deset svetovnih jezikov, učenci so prebrali odlomke iz znamenitega dela v angleškem, španskem in ruskem jeziku. Program je obogatilo še petje v angleškem in francoskem jeziku ter komični dialog v nemškem jeziku. Na vratih učilnic in ostalih prostorov pa so pričakali pozdravi v še več jezikih.

Kozlovska sodba v Višnji Gori v več jezikih

27. september 2013 – šolsko tekmovanje iz logike V petek 27. 10. 2013 ob 13.00 je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Udeležilo se ga je 13 učencev. . 1. Nejc Rus 6.a (III. mesto) 2. Breda Kastelic 6.b (II. mesto) 3. Hana Omahen 6.b (I. mesto) 4. Nika Bregar 7.a (II. mesto) 5. Tadej Strah 7.b (I. mesto) 6. Barbara Budisavljevič 7.a (4. mesto) 7. Ana Koželj 7.a (III. mesto) 8. Blaž Omahen 8.a (I. mesto) 9. Katarina Zvonar 8.b (I. mesto) 10. Melisa Jusić 8.b (III. mesto) 11. Lenart Lavrih 9.a (I. mesto) 12. Rebeka Pajek 9.a (II. mesto) 13. Jana Primc 9.b (III.mesto) Državno tekmovanje bo v soboto 19. 10. 2013 v Dobrepolju. Udeležili se ga bodo učenci, ki so se uvrstili na I. mesto.

22


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september 27. september 2013 – Likovni natečaj Amuleti volje in sreče Šesti likovni natečaj, ki ga je organiziral JSKD Ivančna Gorica z naslovom Amuleti volje in sreče za vizualno podobo programskih letakov, vabil in plakatov, se je zaključil z otvoritvijo razstave, ki je bila 27. septembra 2013, ob 18.00 uri v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine . Natečaj je potekal od 21. decembra 2012 do 25. januarja 2013. Iz OŠ Ferda Vesela sta na natečaju sodelovali dve učenki Sara Žnidaršič in Nina Kastelic 9. b. (šol. l. 2012/13). Med 270 amuleti je bilo za podobe programskih letakov izbranih 11 amuletov. Med izbranimi amuleti je tudi izdelek Nine Kastelic, ki je zanj prejela priznanje in nagrado. Izdelek je narejen v tehniki kvilin. Predstavlja niti, ki lovijo dobre in lepe sanje in jih med seboj prepletajo in ustvarjajo nove sanje. Amulet ima sporočilo ljubezni, ki jo osrečuje.

Nina Kastelic, Amulet lepih sanj

Sara Žnidaršič, Ujeta sreča

27. september 2013 – svetovni dan turizma; Turizem in vode, varovanje naše skupne prihodnosti Svetovni dan turizma se praznuje 27. septembra vsako leto od leta 1980. Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije pri Organizaciji združenih narodov je na ta dan leta 1970 sprejela svoj statut, hkrati pa datum sovpada s koncem glavne turistične sezone na severni polobli in njenim začetkom na južni. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma je »Turizem in vode: varovanje naše skupne prihodnosti«, ki poudarja pomembno vlogo in prispevek turizma pri ohranjanju vodnih virov. Uradni dogodek ob Svetovnem dnevu turizma bodo letos gostili Maldivi.

23


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september

28. september 2013 – prvi planinski pohod šolskega planinskega krožka V soboto, 28. septembra 2013, so se planinci naše šole kljub klavrni vremenski napovedi odpeljali proti Primorski v upanju, da jim uspe osvojiti razgledno Vremščico. Z dobro voljo so pregnali dež in uživali na primorskem zraku. Na začetku so seveda ponovili znanje, da je na vsak izlet priporočljivo vzeti rezervna oblačila, pelerino in dežnik. Nahrbtnik pripravimo že dan pred odhodom in zjutraj obvezno zajtrkujemo. V nahrbtnik sodi tudi malica, napitek in kak priboljšek, ki hitro nadomesti izgubljeno energijo (npr. rozine). Za vse naše odpadke pa nosimo s seboj vrečko! Na prvem pašniku so jih pozdravile ovce in oslički. Ob opazovanju gozda, narave, so ugotovili, da so med njimi tudi »gobarji«, ki so našli prav velike/-o gob. Prvi pogled na vrh je bil žalosten, saj je bil le-ta zavit v meglo, a niso obupali…do njega jih je ločilo samo še 30 minut hoje. Najbolj obupanim pohodnikom, pa so tukaj

spodbudili korak medvedi. Ja, samo misel na takšno žival, je zelo dobrodošla v takšnih situacijah. Pot je ob markacijah spremljala tudi oznaka s številko 1. Naši planinci so si zapomnili, da to pomeni, da so prehodili del Slovenske planinske poti. Na samem vrhu jih je čakala vetrnica, s pomočjo katere so se planinci orientirali pri iskanju smeri Šentvida pri Stični. Moramo jih pohvaliti, da jim je tudi tokrat

24


ŠOLSKA KRONIKA 2013 / 2014

september uspelo. Žal prelepih razgledov niso imeli. Sledilo je še presenečenje. Če pa je slednje obrodilo sadove, pa ve vsak sam. Preden so sestopili, pa so po planinsko krstili vse prvopristopnike na tisočaka. Ob tem so se nasmejali in hkrati načudili, da si mnogi niso zapomnili ime vrha, ki so ga osvojili! »Vajo« so ponovili tolikokrat, da skoraj ne bi smelo biti med njimi nobenega, ki si tega ni zapomnil. V pomoč pa jim je ostal žig! Sestopili so po isti poti ter se prijetno utrujeni vrnili v Šentvid. Tako je za njimi prvi izlet v letošnjem šolskem letu. Na naslednji izlet vabljeni tudi preostali učenci planinskega krožka, ki se jim tokrat niste uspeli pridružit. 29. september 2013 – svetovni dan srca; »En svet, en dom, eno srce« je letošnje geslo Svetovnega dneva srca, tema je skrb za zdravje in zdravo srce, predvsem v družini. Skrb za zdrav način življenja, za lastno zdravje in zdravje srca, se začne v najzgodnejših letih življenja, v krogu družine, kasneje tudi vrtca, šole in traja skozi vse življenje. Družina je najmočnejša pri oblikovanju odnosa do zdravega načina življenja in pri zagotavljanju zdravega življenjskega sloga, zdravega srca vseh družinskih članov. Družina je prvo in odločujoče mesto za razvoj zdravih življenjskih navad pri otrocih, da bodo tudi v kasnejših življenjskih obdobjih skrbeli za svoje zdravje z zdravimi življenjskimi navadami in odločitvami.

30. september 2013 – sestanek Sveta staršev

25

Kronika september 13/14  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika september 13/14  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement