Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

NOVEMBER 2015/16 Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 23. oktober in 5. november 2015 – naravoslovni dan 3. razred; Skrbimo za zdravje Učenci 3. a razreda so imeli naravoslovni dan Skrbimo za zdravje 23. oktobra 2015. Udeležilo se ga je 17 učencev. Učenci 3. b razreda pa so ta dan izvedli 5. novembra 2015. Ena učenka je manjkala, pridružila pa se je učenka iz 3. a razreda. Oboji so se ob 7.15. uri z avtobusom odpeljali proti Ivančni Gorici. V zdravstvenem domu jih je sprejela medicinska sestra in jim predstavila potek zdravniškega pregleda. Učenci so bili sistematsko pregledani in seznanjeni, kako skrbimo za osebno higieno, kako preprečujemo nalezljive bolezni ter kako kvalitetno preživljamo prosti čas. Zdravi učenci so bili cepljeni, ostali pa so dobili vabila, da se v spremstvu staršev cepljenja udeležijo kasneje. Ob 11.05 uri so se učenci z avtobusom odpeljali proti šoli. V učilnici so izpostavili najpomembnejša ravnanja, s pomočjo katerih ohranjamo zdravje in jih tudi zapisali v zvezke. Naravoslovni dan se je zaključil ob 11.50.

5. november 2015 – 1. športni dan 4. do 9. razred; planinski pohod Planinskega pohoda so se udeležili učenci od 4.- 9. r. Odpravili so se lahko na eno od naslednjih smeri: -

Šentvid pri Stični – Pristava Šentvid pri Stični – Hrastov Dol Rudno polje – Uskovnica Rudno polje – Viševnik Rudno polje – Blejska koča

Pohodniki, ki so odšli na Uskovnico, so se na poti domov ustavili na Bledu in še tam uživali v prelepem sončnem vremenu. Del skupine, ki si je za cilj izbrala Blejsko kočo je pot nadaljevala naprej proti Debeli peči in bila za svoj trud poplačana s prekrasnim razgledom na dolino Krme. V prelepem razgledu na Julijske Alpe so lahko uživali vsi udeleženci pohoda na Viševnik. Dom na Kredarici, planinska koča Planika, dom na Voglu, Bohinjsko jezero , Stol, Grintavec…. in še bi lahko naštevali, kaj jim je nudil razgled. Prav tako so zastavljene cilje dosegli vsi pohodniki, ki so ostali v okolici Šentvida.

2


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november

3


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 9. in 13. november 2015 – šolsko tekmovanje Bober

Med 9. in 13. novembrom 2015 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober. Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov. Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno. Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 132 učencev. Prejemniki bronastih priznanj so: 2. r: Barbara Primc, Kristjan Ceglar, Tjan Končar, Jure Koleša, Nika Ciglar, Eva Retar, Žana Verbič, Brina Šket, David Strah, Tinkara Langus, Isabela Strojanšek, Lea Kavazovič, Jakob Verbič, Klara Kokolj 3. r: Neža Koželj, Hana Koleša, Žan Štrempfelj, Luka Bogolin Rakar, Anika Sreš, Maja Šmid 4. r: Tevž Rus 5. r: Iva Košćak Mencin 6. r: Martina Šmid 7. r: Jure Grabljevec, Manca Koščak, Maks Ponikvar 8. r: Nejc Rus, Hana Omahen, Neža Vocovnik, Breda Kastelic 9. r: Tadej Strah, Matevž Pucelj Državno tekmovanje bo 16. januarja 2016 v Ljubljani. Na njem sodelujejo učenci od šestega razreda naprej. Našo šolo bodo zastopali Kastelic Breda, Strah Tadej in Nejc Rus. 10. november 2015 – govorilne ure 12. november 2015 – medobčinsko tekmovanje v rokometu V četrtek, 12. 11. 2015, je na OŠ Stična potekalo medobčinsko tekmovanje v rokometu za dečke letnik 2001 in mlajše. Za ekipo šole so nastopali: Matevž Kutnar, Ambrož Bregar, Denis Struna, Luka Kovačič, Kompare Vid, Košak Matevž, Žurga Matevž in Anže. V napetih bojih na igrišču z OŠ Stična in OŠ Brinje je ekipa dosegla 2. mesto in se uvrstila na področno tekmovanje.

4


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 17. november 2015 – predavanje za starše 19. november 2015 – šolsko tekmovanje iz angleščine

V četrtek, 19. 12. 2015, je na šoli potekala šolska raven tekmovanja iz znanja angleškega jezika za devetošolce. Tekmovanje poteka pod okriljem Zavoda za šolstvo in je razdeljeno na tri stopnje. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 devetošolcev, ki so reševali naloge (splošno znanje) povezane z bralnim razumevanjem, rabo jezika in pisnim sporočanjem. Učenci so pokazali zavidljivo znanje angleškega jezika, najboljši trije (Patricija Končar 9.a, Matevž Kutnar 9.a in Anže Orehek 9. a) pa so se uspeli uvrstiti na naslednjo stopnjo tekmovanja, področno, ki pa že zahteva poznavanje književnega dela z naslovom The Absolutely True Diary of a part-time Indian. Regijsko tekmovanje bo 27. januarja 2016 v Ljubljani.

5


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 19. in 20. november 2015 – tehnični dan, 6. in 7. razred Razvijanje ročnih spretnosti, izvirnost, vztrajnost in natančnost pri oblikovanju z različnimi odpadnimi papirji je bil prvoten namen tehniškega dne. Večina učencev je bilo zelo ustvarjalnih, nekateri so potrebovali dodatne vzpodbude za lažje premagovanje dela. Učenci so iz različnih papirnih gradiv izdelali zanimive izdelke, razvijali svoje ideje in jih dopolnjevali. Z orodji so varno delali. Večinoma so upoštevali vsa navodila za varno in uspešno delo.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november

7


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 20. november 2015 – tradicionalni slovenski zajtrk V petek, 20. novembra 2015, so se tudi učenci OŠ Ferda Vesela pridružili odmevnemu dogodku ob dnevu slovenske hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk, ki poteka po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, izpostavlja pomen zdravega načina prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Ob 7.30 so se zbrali v učilnicah, reditelji pa so odšli v kuhinjo po zajtrk. Jutranji obrok zdrave, lokalno pridelane oz. predelane hrane se je prav prilegel in zagotovil dovolj energije za dopoldansko šolsko delo. Učenci in učitelji so jedli domači kruh iz krušne peči, maslo, med, jabolko ter pili mleko. Med zajtrkom so jim z valov šolskega radia spremljale slovenske pesmi na temo hrane. Tako jim je šel zgodnji obrok še bolj v slast! Z zajtrkom so zaključili okoli osme ure in nadaljevali s poukom po urniku. Dogodek jim bo ostal v lepem spominu; upajo, da ga ponovijo tudi naslednje leto. In kakšen je tradicionalni slovenski zajtrk? Sestavljen je iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji. Gre za polnovreden obrok in kot tak primeren za dober začetek dneva.

8


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november Dan slovenske hrane – vsak tretji petek v novembru

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom bomo v Sloveniji pridelani hrani dali pomemben pečat. Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Želimo si aktivnega sodelovanja vseh državljanov, podporo dnevu slovenske hrane, tudi preko ozaveščanja svojih najbližjih, sodelavcev in preko različnih aktivnosti in projektov spodbujati zavedanje ljudi. Le s skupnim nastopom in povezovanjem bomo prispevali k povečanju državne blaginje, gospodarstva, spodbujali zdrav način življenja in že našim najmlajšim privzgojili odnos do domače hrane. Naj dan slovenske hrane postane prav vsak dan!

20. november 2015 – tehnični dan, 2. razred V petek, 20. 11. 2015, so učenci 2. razredov matične šole izvedli 1. tehniški dan. Dan je potekal v znamenju ustvarjanja iz različnih materialov. Učenci so bili nad raznovrstnimi aktivnostmi zelo navdušeni. Svoje znanje in veščine so delili s sošolci v njihovi skupini. Uspešno so izvedli vse predvidene aktivnosti. Končne izdelke pa smo razstavili in prodajali tudi na novoletnemu sejmu, ki je potekal na naši šoli.

9


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 21. november 2015 – Svetovni dan pozdrava

Pozdraviti je lepo, odzdraviti dolžnost. 21. november je rezerviran za Svetovni dan pozdrava. Na ta dan naj bi se spomnili, kako pomemben je pozdrav, saj z njim naredimo prvi vtis na človeka. S tem namenimo sočloveku prijazno besedo, igriv nasmeh in topel pogled. Pozdrav je v našem življenju zelo pomemben. Z njim na vsakem koraku prispevamo k boljšim medsebojnim odnosom in k prijetnejšemu počutju. Pozdrav je človek prinesel že iz pradavnine, ko je z dvignjenimi in razkritimi dlanmi povedal naključnim mimoidočim, da nima sovražnih namenov. Sicer pa pozdravljamo z namenom, da izkažemo dobrodošlico, pozornost, zaželenost, gostoljubje… PRAVILA POZDRAVLJANJA: 1) Pozdravljanje je osnova bontona. V poslovnem svetu pozdravljamo z 'dober dan', 'dober večer' in 'dobro jutro' (do 8. ali 9. ure zjutraj). Neformalni pozdravi (živjo, halo, zdravo, čao) so dovoljeni samo pri neformalnih stikih. 2) Vedno pozdravimo glasno in razločno, pozdravljenega pogledamo v oči in pokimamo v znak spoštovanja. Pravila so nasprotna kot pri rokovanju: prvi pozdravi podrejeni nadrejenega, moški žensko ali mlajši starejšega. Pozdravi tisti, ki vstopi v prostor. 3) Pozdravimo tudi, če zamudimo na srečanje, vendar ne preglasno in brez komentarjev, da ne motimo. 4) Pozdravimo tudi neznance v čakalnicah, na stopniščih, v dvigalih. Prvi pozdravi tisti, ki je pristopil ali prisedel. 5) Pozdravljanje je vljudno, odzdravljanje pa je dolžnost. 6) Neprimerno pa je pozdravljanje s polnimi usti, z rokami v žepih ali brez očesnega stika. Se tudi vam zdi, da dandanes ta bonton nima več toliko pomena? Saj ljudje (včasih tudi ti, ki jih poznamo!), ne pozdravljajo več, ampak le hitro hitijo mimo in se ne zmenijo za ljudi okoli sebe. TOREJ: DOBER DAN, ZDRAVO, ŽIVIJO, HELLO, ČAUČI, LAHKO NOČ, PRIJETEN DAN ...

10


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 21. november 2015 – državno tekmovanje znanju iz sladkorne bolezni NEŽA VOCOVNIK je na državnem tekmovanju v Izoli dosegla neverjeten uspeh – osvojila je ZLATO PRIZNANJE iz poznavanja sladkorne bolezni. Na državnem tekmovanju je blestela z vsemi možnimi točkami.

23. november 2015 – državni praznik dan Rudolfa Maistra

23. novembra obeležujemo državni praznik dan Rudolfa Maistra, v spomin na Maistra in na prevzem vojaške oblasti v Mariboru, ki je potekal pod njegovim vodstvom. Dan Rudolfa Maistra obeležujemo od leta 2005 v spomin na 23. november 1918, ko je Maister z novoustanovljeno slovensko vojsko prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem posredno zagotovil, da je štajerska metropola ostala slovenska. Čeprav je ta dan državni praznik, ni dela prost dan. Ob koncu prve svetovne vojne je namreč tedanji mestni svet razglasil priključitev Maribora k republiki Nemški Avstriji, zato je Maister na svojem območju nemudoma ustanovil slovensko vojsko z okoli 4000 vojaki in 200 častniki ter v noči na 23. november 1918 s svojimi soborci razorožil zaščitno stražo oziroma t. i. zeleno gardo mariborskih Nemcev. Novembra in decembra istega leta so Maister in njegovi soborci zasedli narodnostno mejno območje na Štajerskem. Maister, ki je služboval v raznih krajih Slovenije in tedanje avstro-ogrske monarhije, se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Umrl je leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru.

11


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 24. november 2015 – tehniški dan; priprava na sejem

24. november 2015 – šolsko tekmovanje iz nemščine za učence 9. razreda V torek, 24.11.2015, je bilo na šoli izpeljano šolsko tekmovanje iz nemščine za učence 9. razreda. Tekmovanja so se udeležile štiri učenke 9. razreda in sicer Ana Koželj (9.a), Barbara Budisavljević (9.a), Patricija Končar (9.a) in Elena Kavazović (9.b). Učenka Elena Kavazović (9.b) je osvojila bronasto priznanje, ostalim učenkam pa velja pohvala za sodelovanje na šolskem tekmovanju, saj so to učenke obveznega izbirnega predmeta in se tako učijo nemščino šele tretje leto in imajo v primerjavi z učenci, ki se učijo nemščino kot prvi tuji jezik pri tem tekmovanju manj ugodno izhodišče, saj je število ur, ki je namenjeno drugemu tujemu jeziku v okviru izbirnih vsebin bistveno manjše.

12


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 24. november 2015 – astronomski večer V torek, 24. 11. 2015, je v sodelovanju s podjetjem Jakša – PLANETARIJ na naši šoli že tretje leto zapored potekal večer namenjen astronomiji. Pričel se je ob 17. uri v šolski avli, nadaljeval pa v planetariju in učilnicah. Predavanja in opazovanja s praktičnim prikazom, postavitvijo planetarija v telovadnici se je udeležilo 55 učencev skupaj s starši. Prisluhnili so gospodu Marjanu, ki je spregovoril o Soncu in teleskopih. V planetariju so si ogledali filme o nastanku vesolja, o zvezdah in ozvezdju, o Sončevem sistemu, v učilnici pa je gospa Andreja spregovorila o vrstah svetlobe, o napakah človeškega očesa, pojasnila je, da svetloba nosi s seboj energijo. Trditve je popestrila s poizkusi. Zaradi oblačnega večera opazovanje nočnega neba s teleskopi ni bilo možno.

25. november 2015 – naravoslovni dan, 7. razred; Zvok in zvočila Tema naravoslovnega dneva sovpada s snovjo, ki jo učenci trenutno obravnavajo pri pouku naravoslovja. Obdelali so celo poglavje v fizikalnem sklopu in tako osvojili znanje, ki ga učenci po učnem načrtu morajo osvojiti.

13


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 26. november 2015 – novoletni sejem V četrtek, 26. 11. 2015, smo na naši šoli organizirali že četrti tradicionalni praznični semenj. Tema letošnjega sejma je bila 'Praznično veselje'. Učenci so že pred tem izdelovali različne praznične izdelke predvsem iz naravnih materialov. Na dan sejma je pouk potekal popoldne, vrhunec pa je dogajanje doseglo ob 17.00, ko smo šolo odprli tudi za zunanje obiskovalce. Program za goste se je začel v šolski avli z veselo predstavo naših učencev, ki so dokazali, da se še kako znajdejo v petju in plesu. Zatem smo se vsi skupaj odpravili v šolsko telovadnico, kjer so si lahko obiskovalci ogledali čudovite stojnice posameznih oddelkov in si izbrali ročno narejene izdelke naših učencev. Najbolj pogumni so se preizkusili še v spretnostnih igrah, ki so prinašale tudi lepe nagrade. Celotno dogajanje so popestrili predvsem harmonikarji, ki so nas z domačimi vižami zabavali vse do konca sejma.

14


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november

15


ŠOLSKA KRONIKA 2015 2015/ 2016 2016

november 28. november 2015 – državno tekmovanje iz razvedrilne matematike Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo 8. 10. 2015 na naši šoli. Tekmovanja se je udeležilo 39 učencev, od 6. do 9. razreda. 13 učencev je osvojilo bronasta priznanja. To so: • 6. razred: Mirjam Zvonar, Nina Grabnar, Ana Adamlje, Kristina Črnič • 7. razred: Neža Zvonar, Ana Strah, Neja Kristan • 8. razred: Breda Kastelic, Hana Omahen, Nejc Rus • 9. razred: Tadej Strah, Gaja Tamara Medved, Barbara Budisavljević Na državno tekmovanje so se uvrstili Tadej Strah, Breda Kastelic in Hana Omahen. Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo 28. novembra 2015 na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani. Dosegli so sledeča priznanja:  Učenka Breda Kastelic (8. razred) je osvojila ZLATO PRIZNANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE  Učenca Hana Omahen in Tadej Strah sta osvojila SREBRNO PRIZNANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE

16

Kronika november 15/16  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika november 15/16  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement