Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Junij 2013

Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 1. junij 2013 – državno tekmovanje Kaj veš o prometu Na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki je bilo v soboto, 1. junija 2013, je Domen Koščak osvojil odlično četrto mesto.

3., 4. junij 2013 – matematična delavnica Učenci sedmih razredov so 3. In 4. junija 2013 izvedli naravoslovni dan z naslovom Matematična delavnica. Učenci so bili razdeljeni v skupine po trije ali štirje. Skupine so bile oblikovane čim bolj heterogeno, tako da so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši pomagali drugim v skupini. Skupine učencev so se preizkusile v različnih matematičnih in logičnih znanjih. Mnogo nalog so opravljali s pomočjo računalniških animacij ali programov kot je na primer Geogebra. Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami, zato so je pri določenih nalog štel tudi čas, v katerem so nalogo opravili. Učenci so bili z delom zadovoljni, presenečeni, da se lahko pri matematiki v tako veliki meri uporablja računalnik in da lahko veliko matematičnega znanja uporabijo na praktičnih primerih kot je na primer izdelava nogometne žoge iz pravilnih petkotnikov in šestkotnikov.

Primer naloge: Peščena ura Na voljo imamo 2 peščeni uri, in sicer eno 7 minutno in eno 11 minutno. S tema dvema urama izmerite čas, najprej 15 minut nato pa še 24 minut.

2


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 3. junij 2013 – naravoslovni dan 5. razred; Reka sedmerih imen 5. razred O površinskih in podzemnih kraških pojavih so se učenci pri pouku seznanjali že v mesecu maju. Slikovni materiali, predstavitve v knjigah, video posnetki, power point predstavitve in ogled kratkih dokumentarnih oddaj – spoznavanje Dinarsko kraškega sveta v sliki in besedi. Nato pa so učenci le dočakali težko pričakovani ponedeljek, ko so izvedli naravoslovni dan, ki so se ga še prav posebno veselili. Celodnevna pot jih je iz Šentvida že v zgodnjih jutranjih urah peljala proti Ljubljani in nato naprej, skozi Vrhniko, Logatec, Planino vse do Cerknice in Cerkniškega jezera. Obisk muzeja v Cerknici, voden ogled trase Reka sedmerih imen, ogled etnološke zbirke, ogled makete presihajočega Cerkniškega jezera in ogled krajev in pokrajine dinarsko kraškega sveta – seznanitev s kulturno in naravno dediščino – vse to in še kaj. Največji vtis, vsaj tako so učenci zapisali v poročilih, da je nanje naredila Planinska jama, s svojim veličastnim kamnitim vhodom in mogočno deročo reko spodaj. In seveda Cerkniško jezero, ter predavatelj v muzeju ob maketi s svojim znanim: »Jezero je, jezera nej…«

3


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

5. junij 2013 – športni dan 3. razred; Interdisciplinarna ekskurzija v Unec Učenci in učenke 3. razreda so se v sredo, 5. junija 2013, ob 7.35 z avtobusom odpeljali proti Uncu. V Uncu jih je v Uršulinem domu pričakal prijazni gospod Aleš – Jaka in jih spremljal skozi Grajski dan. Po kratki malici je sledila prva delavnica, kjer so si dečki izdelali iz valovite lepenke meče, ščite in čelade, deklice pa iz barvnih testenin ogrlice ter iz lepenke in prtička krono. Nato so se, opravljeni v pogumne viteze in prikupne princeske, z avtobusom odpeljali ogledat Predjamski grad, kjer je nekoč živel Erazem Predjamski. Njegova zgodba, ki so jo poslušali med vožnjo do gradu, je otroke navdušila. Joj, je bil nabrit! Zanimiva se jim je zdela tudi lipa, ki raste na njegovem grobu. Najbolj fascinanten pa se jim je seveda zdel rov, po katerem je Erazem uhajal po hrano. Pri ruševinah gradu v kraju Planina, ki je nekoč veljal za najlepši grad v Evropi, so s pomočjo zemljevida iskali zaklad – kupico in ga tudi našli. Ob vrnitvi v Uršulin dom sta sledila kosilo in lutkovna predstava Kraljica na zrnu graha. V drugi delavnici so učenci in učenke poustvarjali v glini in streljali z lokom v tarčo. Okoli 15. 45 so se vrnili pred šolo, kjer so otoke, polne novih vtisov, pričakali starši. Preživeli so zanimiv, ustvarjalen in poučen dan.

4


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

5


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 5. junij 2013 – tehniški dan z ekološko vsebino od 6. do 9. razreda; Gozdna učna pot Drevesa v gozdu ponujajo roko v pomoč, a nas hkrati izzivajo, naj postanemo odgovornejši za lastni samorazvoj: »Pridi in srečaj se z nami, da se boš razvil naprej – a najprej se razvij, da se bomo lahko srečali.« PATRICE BOUCHARDON: Zdravilna energija dreves

Namen tehniškega dne je bil - povečati osveščenost učencev pri ohranjanju stika z naravo in ostalimi naravnimi viri za varovanje okolja in ohranjanje za mlajše generacije, - oblikovati učno pot, ki bo povezovala vse lepote našega kraja (kulturne, zgodovinske, ekološke …), - popestriti učno pot s prispevki učencev, - doseči večjo okoljsko ozaveščenost učencev, da sami prispevajo k učinkovitemu varovanju okolja. 5. junij 2013 – Naravoslovni dan EKO DAN od 1. do 5. razreda; ZAČUTIMO OKOLJE Usvajanje naravoslovnih vsebin, pojmov in naravnih zakonov na malce drugačen način se vsako leto znova veselijo tako učiteljice kot učenci sami. Letošnji Eko dan je bil na razredni stopnji zopet vsebinsko zelo bogat in raznolik, s poudarkom na aktivnostih učencev zunaj šolskih klopi in seveda z njihovo čim večjo aktivno udeležbo. Drugošolci so si ogledali komunalno deponijo v Špaji dolini in se seznanili z ustreznim ločevanjem različne embalaže. Konkretno so se seznanili, kaj vse prihaja iz naših domov in kaj potem s temi velikimi kupi (in zabojniki) smeti naredijo dalje. Tretješolci pa so se z odpadki in njihovim ločevanjem soočali kar v šolskih prostorih in njeni okolici. Da bi za njimi ostala tudi konkretna sled, so se lotili čiščenja in pometanja okolice šole in nekaterih šolskih površin. Četrtošolci so se usmerili k rabi energije in izdelali svetilnik, ki je sicer brez sončne energije na koncu celo svetil. Z baterijo seveda, ki spada med nevarne odpadke in jih učenci naše šole že znajo ustrezno odvreči. Petošolci so se odpravili v okolico Šentviškega potoka in že na poti usmerili pozornost na različne zvoke, šume, vonjave in barve. Z različno vodenimi nalogami so uporabljali različna čutila, predvsem vonj in tip, kajti spoznavanje sebe in svojega okolja se ponavadi dogaja največkrat le vizualno, z opazovanjem. Z vodenega sprehoda so s seboj prinesli kar nekaj odpadkov, ki so jih našli odvržene ob potoku in na poti do tja, pa v naravo vsekakor ne spadajo. S temi in od doma prinešenimi vsakodnevno uporabljenimi predmeti, ki nato odrabljeni romajo v različne zabojnike, so nato sestavili likovne umetnine, ki so jih poimenovali naplavine Šentviškega potoka.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Da je bil dan res zanimiv in predvsem poučen, so učenci dokazali s postavitvijo svojih izdelkov v avli šole, še prej pa na Eko kvizu, kjer so se četrtošolci in petošolci pomerili v znanju s področja različnih naravovarstvenih in okoljskih vsebin. In prvošolci? Njihove učiteljice so takole zapisale: »Vsebine smo povezali z učnim načrtom pri predmetu spoznavanja okolja. Vsebina je sovpadala s sklopom pokrajine, zato smo prvi dve šolski uri izvedli v naravi. Na učnem sprehodu smo opazovali pokrajino ter različne življenjske prostore ter jih začutili z različnimi čutili. Ob tem smo učence usmerjale k opazovanju človekovih posegov v naravo ter ustrezno ravnanje ljudi v naravnem okolju. Po malici smo v razredu naredili analizo opazovanega v obliki miselnega vzorca v zvezke za spoznavanje okolja. Ob tem so učenci spoznavali drugačen, zanimiv način zapisa v zvezek. Tako so nastali zanimivi slikovni zapisi posameznih skupin. Na koncu smo zapisano primerjali ter dopolnili. Čas nam ni dopuščal izvedbe oblikovanja površja v mivki, zato bomo le to izvedli v prihodnjih urah spoznavanja okolja. Tako je za nami še en dan, v katerem smo čim več misli, idej, časa in dejavnosti želeli nameniti naravi in našemu odnosu do vseh živih bitij v okolju. Vsekakor z namenom, da ozaveščenost do okolja in njenih prebivalcev postane vsakodnevna skrb vsakega od nas in vseh skupaj.«

5. junij 2013 – 4. Festival športa V sredo, 5. junija 2012, so nagrajeni učenci šole obiskali 4. Festival športa v Kopru. Udeležilo se ga je 45 učencev, kot nagradni izlet na športnem in likovnem področju. Prireditev je predstavljala športno tekmovalno/družabno srečanje osnovnošolske mladine iz celotne Slovenije. Spremljevalni del je bil namenjen prav vsem osnovnošolcem, kjer so potekale športno zabavne animacije.

5. junij 2013 – svetovni dan okolja

7


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 6. junij 2013 – kolesarski izpiti 5. razred

Kolesarski izpit je tudi v tem šolskem letu potekal kot je načrtovano v učnem programu za 5. razred. Učenci se slednje dejavnosti veselijo že od meseca septembra dalje, zato s poznavanjem prometnih znakov začnemo s pomočjo različnih didaktičnih pripomočkov in igr že kar kmalu v jeseni. Glede uradno predpisanih vsebin so bile izpeljane vse dejavnosti: teoretični del pouka v računalnici v obsegu 20 ur z zaključnim pisnim preverjanjem poznavanja prometnih znakov in prometnih situacij, praktična vožnja na prometnem poligonu v okviru tehniškega dne ter izpitna vožnja na javnih cestnih površinah, ki smo jo izvedli 5. in. 6. junija 2013. Izpit je uspešno opravilo 43 petošolcev in dva šestošolca. Izpitna vožnja je bila zaradi slabega vremena sicer realizirana v nadomestnem terminu kot je bilo načrtovano, kar pa ne pomeni, da učenci ne bi pokazali velike pozornosti in vloženega truda prav pri vsaki poskusni vožnji po javnih cestnih površinah po ulicah Šentvida. Zahvala za uspešno izpeljan projekt, ko učenci dobijo svoj prvi uradni prometni dokument, pa gre seveda tudi policistoma s PP Grosuplje, prostovoljcem ZŠAM-a in seveda učiteljicam, ki so tudi sodelovale pri poskusnih in izpitnih vožnjah.

8


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 9. junij 2013 – Zotkini talenti v Cankarjevem domu Udeleženca državnega tekmovanja iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav, ki je bilo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sta bila iz naše šole Tomaž Verbič in Timotej Duša. Izdelovala sta smetišnico in osvojila drugo mesto in zlato priznanje. Odzvala sta se povabilu na slavnostno prireditev Zotkini talenti, ki je bila 9. junija v Ljubljani v Cankarjevem domu.

9


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 10. junij 2013 – pomladanski pohod v Temenico za športni program Krpan in igre na mivki; 4. razred Zjutraj je učence presenetilo deževno vreme, vendar pa je kmalu posijalo prijetno sonce in prav vsi učenci so se veselili športnega dne. Celoten pohod so se učenci vzorno obnašali ter upoštevali vnaprej dogovorjena pravila in navodila. Hoja je bila zmerna in primerna starosti otrok. Med potjo so lahko opazovali naravo, hkrati pa so spoznavali tudi okolico šole. Pot jih je vodila skozi

bližnje vasi in po gozdu, zato so bili med hojo lahko zelo sproščeni in so se lahko pogovarjali, družili, na krajših postankih so imeli tudi dovolj časa za sprostitev in igro. Na Velikem Kalu so opazovali Šentvid z

razgledne točke ter bili presenečeni nad videnim. V Temenici so obiskali našo PŠ Temenico in se poigrali z učenci 1. in 2. razreda, ki so bili obiska veseli. Zatem so izvedli še razne igre v okolici šole. Žal so spustili igre na mivki, ker je bila mivka zelo mokra zaradi dežja.

Učenci so se v naravi sprostili in se prijateljsko obnašali do sošolcev ter prijazno do narave. Prijetno utrujeni so se z avtobusom vrnili nazaj v matično šolo. 10. junij 2013 – Zaključno srečanje ID Športno plezanje V ponedeljek, 10. 6. 2013 so učenci interesne dejavnosti športno plezanje že 4. leto pripravili za svoje starše in ostale družinske člane zaključno srečanje. Ker se plezalna vnema z izkušnje plezanja na veliki plezalni steni na sosednji šoli v Šmartnem pri Litiji še kar ni pozabila, so učenci pripravili več različnih vadbenih postaj, kjer so na plezalnem poligonu želeli pokazati svoj napredek in različne plezalne veščine ter vaje, s katerimi so se seznanjali, se urili in vadili tekom celega šolskega leta. Sklop vaj, ki so ga sestavljale ogrevalne vaje, vaje vezane na urjenje v prijemanju in stopanju ter vaje za moč in vzdržljivost, so potekale na različnih orodjih v šolski telovadnici in na nizki plezalni steni. Posamezni starši, bratje in sestre učencev, ki so se kljub slabemu vremenu med 14.00 in 15.30 ure uspeli udeležiti predstavitvenega srečanja, so učence lahko spremljali na letvenikih, žrdi, mornarski lestvi, lesenih lestvah, vrveh ter seveda stopih in oprimkih na plezalni steni. Učenci so tako pokazali, da je za njimi še eno uspešno plezalno leto, kjer štejeta predvsem redna vadba in želja po premagovanju ovir, ki se pogosto pokažejo kot začetni zdrs ali padec s stene. Kontinuiran trening in vložen napor odpirata nove možnosti za doseganje ciljev pri osvajanju različno dolgih in različno strmih plezalnih poti. Nenazadnje tudi pot k zadovoljstvu po usvojenem zastavljenem cilju.

10


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 11. junij 2013 – 4. športni dan 6. do 8. razred; ATLETIKA V torek, 11.6.2013, je potekal še zadnji športni dan v tem šolskem letu. Učenci so se pomerili v naslednjih atletskih disciplinah: Tek na 60 m in 600m, skok v daljino in višino ter met krogle. Športni dan je kljub slabemu vremenu uspel in učenci so uživali v doseženih rezultatih.

REZULTATI RAZRED

KROGLA

ŠOLSKEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA, 11. 06. 2013

DALJINA

VIŠINA

60m

600m

6. fantje

1. Ambrož Bregar 910 cm 2. Primc Job 830 cm 3. Polončič Gašper 810 cm

1. Job Primc 382 cm 2. Tom Novak 374 cm 3. Ambrož Bregar 363 cm

1.Job Primc130 cm 2.Ambrož Bregar 120 cm 3. Tom Novak 120 cm

1.Ambrož Bregar 8,9 2. Job Primc 9,0 3.Tom Novak 9,1

1.Ambrož Bregar 1,52 2.Tom Novak 2,08 3. Andraž Ceglar 2,22

6. dekleta

1. Maja Vlaj 640 cm 2. Kristina Kastelic 610 cm 3. Bregar Nika 590 cm Končar Patricija 590 cm

1.Anja Duša334 cm 2.Eva Tomažin 320cm 3.Ana Kotar 316 cm Nika Bregar 316 cm

1.Eva Tomažin120 cm 2. Duša Anja115 cm 3. Barbara Budisavljević 115 cm

1. Eva Tomažin 9,2 2. Končar Patricija 9,3 3. Katja Vidic 9,4

1. Anja Duša 2,11 2. Katja Vidic 2,15 3. Ana Kotar 2,22

7. fantje

1. Matej Avguštin 970 cm 2. Domen Koščak 900 cm 3. Martin Kovačič 880 cm 1. Eva Hribar 780 cm 2. Eva Grandovec 680 cm 3. Maša Pirc 670 cm

1. Hudnik Matic 410 cm 2. Kovačič Martin 394 cm 3. Novak Andraž 390 cm 1. Eva Grandovec 355 cm 2. Simona Grden 337 cm 3. Anja Kavčič 322cm

1.Hudnik Matic 8,9 Kovačič Martin 8,9 3. Končar Uroš 9,1 1.Eva Grandovec 8,7 2. Melita Sinjur 9,0 3. Maša Pirc 9,1

1. Domen Koščak 1,56 2.Uroš Končar 2,03 3. Simon Verbič 2,10 1. Eva Grandovec 2,09 2.Anja Kavčič 2,10 3. Ela Krnc 2,15

8. fantje

1. Žiga Novak 1160cm 2. Žiga Jerovšek 1020 cm David Mrzel 1020 cm

1. David Mrzel 458 cm 2. Žiga Novak 410 cm 3. Žiga Jerovšek 400cm

1. David Mrzel 7,7 2. Nik Vinšek 7,9 3. Žiga Novak8,2

1. Nik Vinšek 1,49 2. David Mrzel 2,03 3. David Štrus 2,10

8. dekleta

1. Jana Primc 798 cm 2. Lucija Balant760 cm 3. Lara Furjanič740 cm

1. Jana Primc 394 cm 2. Urška Kepa372 cm 3.Maša Gašparič 361

1. Kovačič Martin 135cm 2. Domen Koščak 130cm Uroš Končar 130cm 1. Maša Pirc120 cm 2. Eva Grandovec 115cm Eva Hribar 115cm Simona Grden115 cm Ela Krnc 115cm 1.David Mrzel 145 cm 2. Nik Vinšek 140 cm 3. Andraž Kastelic 130cm Nejc Žinger Rus Tomaž 1. Lara Polutnik 130 cm 2. Maša Gašparič 130 cm 3. Urška Kepa130 cm

1. Kepa Urška 8,9 2. Patricija Kastelic 9,0 3. Lara Furjanič9,1

1. Jana Primc 2,02 2. Lara Furjanič 2,07 3. Patricija Kastelic 2,15

7. dekleta

11


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

12. junij 2013 – zaključna konferenca za učence 9. razreda

12. junij 2013 – svetovni dan boja proti otroškemu delu

12


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 13. junij 2013 (30. maj 2013) – tehniški dan 7. razred; Konstruiranje z gradniki Fischertechnik Učenci so si pri konstruiranju s sestavljankami pridobivali tehnično-fizikalna znanja in izkušnje.

13. junij 2013 – zaključno srečanje podaljšanega bivanja V četrtek, 13. 6. 2013, je bilo popoldne na naši šoli zelo živahno. Učenci podaljšanega bivanja, njihovi starši in učiteljice podaljšanega bivanja so se zbrali na šolskem igrišču, kjer jih je pozdravil igralec baseballa Žiga Bauer. Žiga jim je najprej predstavil opremo in osnovna pravila baseballa. Odgovoril je na nekaj njihovih vprašanj, potem pa vse povabil da se poskusijo v lovljenju in odbijanju žogice. Vse vaje so bile zelo dinamične in zanimive. Prisotnega je bilo veliko tekmovalnega duha in seveda tudi nekaj smeha. Tako so svoje spretnosti, borbenost in pripadnost svoji skupini pokazali s hitrim tekom od ene baze do druge baze in s čim bolj natančnim ter močnim udarcem žogice s kijem. Zmagovalci so bili vsi, saj so vsi uživali, tekmovali, navijali in spodbujali tekmovalce. Ker je sonce ves čas kazalo svojo moč so nekaj minutni odmor izkoristili za osvežitev s sokom, sadjem in piškoti. Borov in Ianov oče pa je za vse pripravili sladko, hladno presenečenje, seveda sladoled. Teknil je prav vsem, otrokom, učiteljem in staršem. Bilo jim je tako lepo, da je čas prehitro minil.

14. junij 2013 – svetovni dan krvodajalstva

13


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 14. junij 2013 – valeta 2013 V petek, 14. 6. 2013, se je od Osnovne šole Ferda Vesela poslovilo 39 devetošolk in devetošolcev. Učenci so pripravili pester kulturni program, s katerim so se v dopoldanskem času predstavili celotni šoli, v večernih urah pa so se pokazali svoje znanje in talente še svojim staršem. Upamo, da vsi odhajajo v svet z lepimi spomini tako na sošolce kot tudi na učitelje.

14


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

15. junij 2013 – Ferdov turnir v odbojki na mivki Junij 2013 – Branje pod krošnjami; 5. razred Branje pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo: grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. (Tone Pavček) …In smo se odpravili. Odpravili na rob gozdne jase za šolo. Ne samo s svojimi ležalnimi podlogami, slamniki in košarami s češnjami in jagodami, temveč tudi vsak s svojo knjigo. Tisto najljubšo in najnovejšo, ki je še nismo prebrali do konca. Lahko iz knjižnice ali pa kar iz domače police…

15


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Zgolj z drugačnim pristopom in v drugem okolju so tako učenci tudi letošnje poletje v iztekajočem šolskem letu potrdili moje domneve, da je lahko branje za otroke (in odrasle) tudi zelo zabaven in družaben dogodek.

16


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 17. junij 2013 – zaključna ekskurzija 2. razred; Živalski vrt Ker so zadnja dejanja tista, ki najbolj zaznamujejo šolsko leto, so se učenci drugega razreda odpravili v svet živali. Živalski vrt v Ljubljani jih je sprejel toplega junijskega ponedeljka in pokazali so jim pitona čisto od blizu. Pravzaprav so ga dobili kar za vrat in nihče se ni prestrašil. Pobožali so kunca in si ogledali šimpanze, noje, surikate in še veliko drugih živali o katerih jim je ogromno povedala mlada vodička. Resnici na ljubo so tudi učenci kar nekaj znali. Nato pa ogled na lastno pest; ptice, mačji panda, ježevci, žirafe in še in še. Kljub toplemu dnevu so učenci s pridom uporabili trampoline, plezala, tobogane in še kup igral. Kombinacija naravoslovja in športa skratka. Bilo je tako zanimivo in kratkočasno, da še za sladoled ni bilo časa. Je pa bil čas za ogled morskega leva in njegovih vragolij. Nasmejali so se mu bolj kot bi se sladoledu. Bil je lep in vtisov poln dan. Tako zelo, da so učenci na avtobusu kar malce omagali. Aha, pa šofer jih je tudi pohvalil; da lepo pozdravljajo in so lepo vzgojeni. To je bila še češnja na torti. 17. junij 2013 – zaključna ekskurzija 6. razred; Posotelje Učenci in učenke 6. razredov so se v ponedeljek, 17.6.2013 odpravili na zaključno ekskurzijo v Posotelje. Njihov prvi postanek je bil na gradu Raihenburg v Brestanici. Mogočen grad jih je čisto prevzel. Izvedeli so veliko novega o zgodovini tega področja. Pot jih je naprej peljala proti Podčetrtku, natančneje v Olimije, kjer jih je čakala čokoladnica in pa ogled samostana. Cestni vlakec jih je popeljal do Jelenovega grebena, kjer so jih pričakali jeleni. Najboljše jih je še čakalo, kopanje v Aquaparku Olimije. Dan je hitro minil in vsi utrujeni so se vrnili domov. 17. junij 2013 – športni dan in ekskurzija 7. razred; Vodne aktivnosti v Termah Dolenjske Toplice in ekskurzija po poteh naravne in kulturne dediščine Bele krajine Učenci 7. razreda so si ogledali Krajinski park reke Lahinje, Klepčev mlin in žago,obiskali vas Veliki Nerajec z galerijo domače obrti in izvajali vodne aktivnosti v Termah Dolenjske Toplice.

17


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 18. junij 2013 – športni dan in zaključna ekskurzija 1. razred; Potovanje po pravljici Rdeča kapica Učenci 1. razreda so imeli 18. 6. 2013 še zadnji športni dan, ki so ga povezali z zaključno ekskurzijo. Šli so v Unec, natančneje v Uršulin dom. Ob 7.30 so se zbrali v razredu in ponovili pravila varne hoje v prometu ter vzornega vedenja. Preverili so, če imajo vse potrebno v nahrbtniku, potem pa se ob 7.45 odpravili na avtobus. Do Unca so se vozili približno eno uro. Ker so bili pri domu predčasno, so tam najprej pomalicali. Ob 9.00 jih je sprejel prijazen lovec Jaka. Z avtobusom so se zapeljali do krajinskega parka Rakov Škocjan, kjer so se peljali čez veliki naravni most in mimo Tkalce jame, kjer izgine reka Rak. Nato jih je lovec peljal po poteh Rdeče kapice. Pot se je vila čez prelep, prijetno hladen gozd. Velik del poti jih je spremljala reka Rak. Zasledili so stopinje volka in ves čas oprezali za njim. Prispeli so do hiše Rdeče kapice, a je ni bilo doma, zato so pot nadaljevali. Med potjo so klicali Rdečo kapico in naenkrat so jo zagledali v bližini Kotličev (kraških izvirov s pitno vodo). Najprej jim je pokazala kaj vse ima v košarici za babico, nato pa jih je pospremila do doma babice. Pot jih je še naprej vodila po krajinskem parku. Nenadoma so zagledali hiško, pred katero je na gugalniku sedela babica ter pletla nogavice. Seveda so jo vsi obkrožili ter s strahom spraševali po volku. Babica jim ni želela ničesar povedati o njem, a pokazala jim je pletenje ter jih presenetila s slastnim jabolčnim zavitkom. Ko so ga pojedli, so izdelali vsak svojo cvetlico iz papirja in žice. Sledilo je iskanje izgubljene skrinjice in kanglice za mleko (vse to je namreč izgubila babica). Pri iskanju so se razdelili v dve skupini (fantje in dekleta) ter si pomagali z zemljevidom. Fantje so dokazali, da so pri orientaciji spretnejši in hitrejši. Seveda jim je bila babica za pomoč pri iskanju nadvse hvaležna. Njihove želje pa še zmeraj niso bile potešene, saj so že od jutra iskali volka in ga seveda želeli tudi videti. Lovec Jaka je učence presenetil, ko je iz ute prinesel volka, ki mu je bil razparal trebuh, da je rešil babico in Rdečo kapico ter ga nagačil samo za takšne radovedneže kot so bili učenci. Tako so lahko videli pravega volka v naravni velikosti in ga celo potipali. Iz mimike na obrazu so lahko razbrali, da je bil precej razdražen. Nato so z avtobusom zapustili krajinski park ter se vrnili v Uršulin dom, kjer jih je že čakalo kosilo. Ko so bili njihovi želodčki polni pa so si ogledali še lutkovno predstavo "Rdeča kapica" v izvedbi znanega lutkarja Boštjana Severa. Sledile so še ustvarjalne delavnice s slanim testom ter izdelave lutk iz papirja ter plesna delavnica v plesnih kostumih. Učenci so do zadnjega trenutka kazali zanimanje in interes za delo. Seveda so bili že precej utrujeni, saj je bilo veliko dejavnosti, ki so si sledile v zelo kratkih presledkih. Na koncu so se zahvalili voditeljem in se prijetno utrujeni vračali proti šoli. Na šolsko avtobusno postajo so prispeli ob 15.05. Večina otrok so pričakali starši, ostali pa so se vključili v podaljšano bivanje.

18


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

19


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 18. junij 2013 – zaključna ekskurzija 4. razred; občinsko središče, kulturne znamenitosti občine ter voda in njeno delovanje na kraških tleh V torek, 18. junija 2013, so imeli četrtošolci zaključno ekskurzijo. Najprej so imeli panoramsko vožnjo z avtobusom skozi občinsko središče in sledil je prvi postanek na Muljavi, kjer so si podrobno ogledali Jurčičevo domačijo – kulturno znamenitost občine. Na PŠ Muljava so letos odprli manjši šolski muzej in učenci so si ga z zanimanjem ogledali ter muzej primerjali z že letos obiskanim Šolskim muzejem v Ljubljani.

Nad videnim so bili presenečeni in ugotovili so, da ima res vsaka šolska stavba svojo zgodbo. Zatem so učenci nadaljevali pot, in sicer preko sosednje občine Dobrepolje. Krajši postanek so naredili v občini Velike Lašče, na Trubarjevi domačiji ter utrdili znanje o prvi slovenski knjigi.

Odpravili so se še v sosednjo občino Grosuplje, kjer so imeli voden ogled Županove jame. Lepote kraške jame so učence čisto prevzele in bili so navdušeni, saj so pridobljeno znanje pri pouku nadgradili še izven učilnice.

18. junij 2013 – Športni dan z vsebinami zaključne ekskurtzije; 8. razred V torek, 18. 6. 2013 so se učenci 8. razredov odpeljali proti Primorski. Ogledali so si dvorec Miramare, v katerem je v 19. stoletju živel Maksimilijan, brat avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa. Učiteljica Polona Janežič jim je na zanimiv način predstavila še ostalo zgodovino dvorca.

20


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Pot so nadaljevali do gotske cerkvice v Hrastovljah, kjer so si v notranjosti ogledali veličastne freske. Posebno zanimiva se jim je zdela znamenita freska imenovana Mrtvaški ples. Ogledali pa so si tudi protiturški tabor, kjer so se kmetje v preteklosti skrivali pred Turki. Zaključili so v Strunjanu, kjer so se namočili v morju in sproščali po napornem obdobju kontrolnih nalog. Zadovoljni so se ob 18.00 vrnili domov.

19. junij 2013 – zaključna redovalna konferenca 20. junij 2013 – športni dan 2., 3. razred; Igre z žogo V četrtek, 20. junija 2013 so imeli učenci 2. in 3. razreda 5. športni dan Igre z žogo. Dan so pričeli na kjer je igrišču, koordinatorica predstavila organizacijski in časovni potek dneva dejavnosti. Učenci so nato ločeno po razredih iz vrečke izvlekli barvne listke. Tako so nastale štiri skupine učencev, ki smo jih poimenovali Rumeni, Rdeči, Modri in Zeleni. Prvi del iger je bil izveden na igrišču, drugi v gozdu, tretji del pa v telovadnici. Na igrišču so učenci izmenjaje obiskali štiri vadbene postaje, kjer so igrali badminton in tenis z baloni, se pomerili v štafetni igri Odpelji se po žogo ter igrah z žogo v krogu ter igralih naredili nekaj spretnostnih nalog ter spoznali igro Zemljo krast'. Po malici smo se odpravili v gozd, kjer je ena skupina učencev drugi skupini skrila deset žogic, druga pa jih je morala poiskati. Nato sta si skupini zamenjali vlogi. Učenci so se zelo potrudili in dobro poskrili žogice. Žal je časa za druge ure zmanjkalo, kajti odpraviti smo se morali na napitek. V zadnjem delu športnega dne pa so se skupine pomerile v igrah Kradljivček in 10 podaj. Učenci so spoznali osnovni odboj pri namiznem tenisu ter urili svoje plezalne spretnosti in spretnosti ciljanja. Učenci so se po zaključku aktivnosti preoblekli in se v učilnici malce odpočili.

21


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Bil je zelo vroč dan, vendar smo vsi našli dovolj energije, da so izvedli vse naloge in se pri tem zabavali. Učenci so uživali v igrah in bili ob koncu dne že pošteno utrujeni.

22


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 20. junij 2013 – športni dan 4. razred; atletski mnogoboj Športnega dne se je udeležilo 38 učencev. Izvedli so ga na šolskem igrišču. Najprej so se učenci pomerili v skoku v daljino, hkrati pa učenke v teku na 60 m. Pri skoku v daljino so učenci najprej trikrat poskusno skočili, nato še dvakrat. Upošteval se je boljši skok. Nato so učenke in učenci zamenjali disciplini. V zadnjem delu atletskega troboja so se vsi skupaj pomerili še v metu vortexa. Na voljo so imeli tri poskusne mete in dva glavna. Upoštevan je bil boljši rezultat. Športni dan so zaključili z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad za najboljše tri učenke in učence: 1. Klavdija MIRT 2. Martina GLAVIČ 3. Tjaša GRANDOVEC 1. Medin IBRIČIĆ 2. Jaša ŠTIBERNIK 3. Vid HABIČ 20. junij 2013 – Zborovski bum 2013 V četrtek, 20. 6. 2013, so se pevke mladinskega pevskega zbora naše šole udeležile Zborovskega buma v Mariboru. Na prireditvi, ki je potekla pod okriljem Zavoda za šolstvo in šport, je skupaj zapelo 4744 otrok in 320 učiteljev spremljevalcev iz 154 slovenskih osnovnih šol. Dogodek je bil namenjen dvigu kakovosti petja v mladinskih zborih na šolah, domovinski vzgoji ter medsebojnemu druženju. Petje otrok je spremljal Big band Orkestra Slovenske vojske, množičnemu zboru pa so dirigirali osnovnošolski učitelji glasbe. Koncertni program je bil sestavljen iz slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, domoljubnih pesmi, slovenskih popevk (Dan ljubezni, Zemlja pleše, Vrtiljak), novitete (S. Ivačič: Ljubezenke) ter rapa, ki so ga otroci izvedli s priljubljenim raperjem Zlatkom. S svojo prisotnostjo je dogodek podprl tudi predsednik države Borut Pahor, ki je nagovoril nadobudne pevce. Dogodek je posnela RTV SLO in ga v enourni oddaji predstavila v oddaji Zborovski bum v torek, 25. 6. 2013, na SLO 2. Pevkam mladinskega zbora naše šole se je najbolj vtisnilo v spomin razigrano in z mladostno energijo prežeto petje v množičnem zboru, popotovanje z razkošnim vlakom s kupeji, na katerem so zelo uživale, navdušila sta jih raper Zlatko ter predsednik Pahor, razveselile pa so se tudi kepice mariborskega sladoleda in sence na stadionu, ki jih je ohladila v vročem poletnem dnevu ... Domov so se vračale trdno odločene, da se naslednjega Zborovskega buma, ki bo čez dve leti, prav gotovo spet udeležijo.

23


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

20. junij 2013 – zaključek bralne značke ter podelitev naziva Zlati bralec V četrtek, 20. junija 2013, so se na pobudo ravnatelja OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janeza Peterlina na Muljavi zbrali zlati bralci ter drugi bralni značkarji osnovnih šol občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje. V uvodnem delu so vse navzoče nagovorili župan Dušan Strnad, pranečak Josipa Jurčiča Ciril Jurčič ter mladinska pisateljica Nejka Omahen. Ravnatelji vseh šol so bralcem slovesno izročili priznanja ter knjižno darilo, ki ga je poklonila Mestna knjižnica Grosuplje. Program pa so popestrile recitacije ter plesne in glasbene točke, ki so jih pripravile navzoče šole. Sledila je osvežitev s sadjem, sokom in sladoledom, večer pa je zaokrožila predpremierna uprizoritev predstave Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava Grad Rojine, ki je navdušila zbrano občinstvo. Želimo si, da se ob letu osorej zopet srečamo ter skupaj preživimo tako prijeten poletni večer. 20., 21. junij 2013 – tehniški dan 7. razred; Tangram Učenci so pri tehniškem dnevu izdelovali sestavne dele tangrama, jih sestavljali v celoto ter sestavljali različne like, ki imajo enako ploščino. S tem so si razvijali logično mišljenje.

24


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 21. junij 2013 – začetek koledarskega poletja ob 5.04

25


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 21. junij 2013 – ogled Stiškega samostana 5. razred Ekskurzija je potekala v prijetnem, sončnem vremenu. Jutranja hoja po lepi gozdni poti je učence navdajala z radostjo in pričakovanjem. Ko so v daljavi zagledali mogočno zgradbo, so pospešili korak. Ogledali so si značilnosti zunanjosti ( vhodni stolp s štukaturami, obzidje, dvorišče, sončno uro, grb,..). Po ogledu krajšega filma o samostanu in patru Ašiču, so učenci ob dobro vodenem ogledu spoznali zgodovino stiškega samostana, številne zbirke stalne razstave Zgodovina krščanstva na Slovenskem, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. Učenci so zelo aktivno sodelovali. Še posebej jih je pritegnila maketa, razlaga o stiškem rokopisu, križni hodnik in seveda naš obisk čajnice, kjer so pokazali veliko znanja in poznavanja zdravilnih zelišč. Ob koncu jih je navdušil tudi ogled njihovega, lepo urejenega zeliščnega vrta. V šolo so se odpeljali z avtobusom. Z delom so zadovoljni zaključili ob 12.15

21. junij 2013 – nagradni izlet za učence s posebnimi dosežki V petek, 21. 6. 2013, so se na nagradni izlet odpravili učenci, ki so se tekom šolskega leta še posebej izkazali s svojimi dosežki na različnih področjih oz. tekmovanjih (matematika, zgodovina, šport ipd.). Ob 7.30 so se izpred šole odpeljali proti obali. Njihova prva postaja je bil Piran, kjer so si ogledali podvodno življenje v Aquariumu, med drugim tudi dva manjša morska psa. Ogledali so si še stojnice, nakupili nekaj spominkov, si privoščili

26


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij sladoled in se nazadnje odpravili na kopanje v Strunjan. Voda je bila prijetno topla, kar so dodobra izkoristili. Med kopanjem so dobili tudi kosilo, da jim ni zmanjkalo energije za skakanje v vodo. Ob pol štirih so se prijetno utrujeni odpeljali nazaj proti Šentvidu. Nagradni izlet je bil za učence zelo prijetna izkušnja, zato se bodo tudi v prihodnje trudili, da se ga bodo lahko zaradi svojih dosežkov ponovno udeležili.

junij 2013 – šolska knjižnica Šolska knjižnica je bila tudi v letošnjem šolskem letu vir znanja in informacij, prostor druženja, izmenjave izkušenj in kulturnega dogajanja. Poleg vsakodnevne izposoje in ur knjižničnih informacijskih znanj so se pod njenim okriljem dogajale še druge zanimive reči. Ob sodelovanju in pobudah učencev knjižničarskega krožka so obeležili pomembne datume, povezane s knjigo, branjem in ustvarjanjem. V knjižnici so pripravili razstave ob oktobrskem tednu šolskih knjižnic, v času veselega decembra, ob slovenskem kulturnem prazniku, valentinovem in mednarodnem dnevu knjig za otroke, obeležili so dan Josipa Jurčiča, poskrbeli za knjižne dejavnosti v času jesenskih in prvomajskih počitnic, skupaj so pripravljali mesečno knjižno uganko in sodelovali na knjižnih čajankah. Z zanimivostmi, zbranimi na panoju pred vhodom v knjižnico, in s knjigami, razstavljenimi v vitrini, so poskrbeli, da so bili obiskovalci šolske knjižnice na tekočem s knjižnimi novostmi in z drugimi aktualnimi dogodki iz sveta knjig in branja. V šolskem letu 2012/2013 so se učenci predmetne stopnje pridružili reševanju slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza, ki je moderna oblika knjižničnega informacijskega opismenjevanja, obravnava kulturno dediščino ter predstavlja znamenite Slovenke in Slovence z

27


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij različnih umetniških in znanstvenih področij. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije. Letošnji sedmi cikel kviza je bil v luči evropskega leta državljanov posvečen ženskam, Slovenkam, ki so z izjemnimi, pionirskimi dosežki zaznamovale svoj čas in se vpisale v zgodovino slovenskega naroda (Zofka Kveder, Alma Sodnik, Kristina Gorišek Novaković, Ljuba Prenner, Ángela Piskernik). Učenci od 7. do 9. razreda so kviz reševali v marcu in aprilu, in sicer v okviru medpredmetne povezave s slovenščino in v sodelovanju z učiteljicami Marto Orel, Anico Volkar, Tamaro Vomer in Simono Zvonar. V žrebanje so poslali 119 rešitev oz. MEGA gesel, kar pomeni, da so rešili vseh pet sklopov in pridobili en žig kulturne ustanove. Za zaključno žrebanje, ki je bilo 3. 6. 2013 v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani, so organizatorji prejeli kar 7.987 rešitev. Ena od dveh glavnih nagrad je na veliko veselje pripadla Domnu Koščaku iz 7. a-razreda. Nagrado Postani oskrbnik živali za en dan sta podelili Mestna knjižnica Ljubljana in Živalski vrt Ljubljana.

28


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 23., 24. junij 2013 – 44. Tabor slovenskih pevskih zborov; Sijaj, sijaj sončece V soboto in nedeljo je v Šentvidu pri Stični potekal tradicionalni 44. Tabor slovenskih pevskih zborov. Tudi letos je bila ta največja zborovska prireditev v Sloveniji sestavljena iz sobotnega koncerta zamejskih in slovenskih zborov iz tujine ter nedeljskega skupnega koncerta s TV prenosom, katerega se je udeležilo približno 110 zborov. Slavnostni govornik na nedeljski prireditvi je bil predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije Jože Osterman. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični je najbolj množično zborovsko srečanja pri nas, posvečeno slovenski zborovski pesmi. Prireditev vsako leto poteka v organizaciji upravnega odbora tabora, Občine Ivančna Gorica in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Seveda pa prireditve ne bi bilo brez OŠ Ferda Vesela ter krajanov in društev iz Šentvida, ki vsako leto prijazno sprejmejo nekaj tisoč pevcev iz Slovenije in zamejstva. Letošnji tabor je potekal pod geslom Sijaj, sijaj sončece in sporoča veselje in optimizem, kljub aktualnim razmeram v državi. Sonce je namreč tisto, ki sije za vse ljudi. Osrednja tematika letošnjega programa so slovenske ljudske in ponarodele pesmi. Nedeljski program se je začel s tradicionalno povorko skozi Šentvid s pričetkom ob 12. uri in se nadaljeval ob 13.15 s koncertom združenih pevskih zborov. Moški, ženski in mešani zbori so pod vodstvom Igorja Švare zapeli 19 pesmi, uvod v koncertni program pa so letos naredil Otroški pevski zbor OŠ Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični. Pevce in obiskovalce sta nagovorila predsednik tabora Jernej Lampret in slavnostni govornik, v programu pa sta sodelovala Godba Cerknica in Glasbena šola Grosuplje ter domača Folklorna skupina Vidovo. Na predvečer koncerta združenih zborov so se v avli OŠ Ferda Vesela predstavili vse številčnejši slovenski pevski zbori iz zamejstva in iz drugih držav, predvsem iz območja nekdanje Jugoslavije, kjer naši rojaki skrbijo da se ohranja in sliši slovenska pesem tudi v Banja Luki, Beogradu in drugih krajih. Letošnji tabor pa je bil poseben zlasti za naše zamejce iz sosednje Hrvaške saj prihajajo letos v Šentvid tudi v pričakovanju skorajšnjega vstopa v Evropsko zvezo. Otroški in mladinski pevski zbor sta osrednjo taborsko prireditev obogatila z razgibano plesnopevsko točko. Veseli in otroško razigrani so s pisanimi baloni pritekli na prizorišče, ob zvokih godbe zaplesali in ubrano zapeli pesem Sonček in balonček Janeza Bitenca. Ob uspavanki, ki so jo zatem zapeli ženski pevski zbori, so kar na balonih potonili v spanec. S svojim nastopom so razveseli pevce in zbrano občinstvo ter prijetno popestrili šentviški pevski praznik. Otroke so na nastop pripravile učiteljice Simona Zvonar, Vesna Pačnik in Polona Lampret.

29


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij 24. junij 2013 – zaključna prireditev ob zaključku šolskega leta 2012/13; proslava ob dnevu državnosti Poseben, čisto zadnji šolski dan, ko so naše misli že skorajda v poletno zasluženih počitnicah, je tudi na naši šoli potekal nadvse praznično in svečano. Praznična zaključna prireditev, ko se na odru predstavi izjemno veliko učencev, je nekaj posebnega tudi zato, ker poleg kulturnega programa ob Dnevu državnosti poteka tudi svečana podelitev šolskih priznanj in vpis v knjigo dosežkov. Na odru v šolski avli so se zvrstile številne pesmi vseh treh šolskih pevskih zborov, recitacija petošolcev, recital o domovini, prisluhnili smo krajši igri v angleškem jeziku, si ogledali plesno točko in seveda z bučnim aplavzom nagradili vse uspešne učence, ki so na različnih področjih v tem šolskem letu dosegali posebne dosežke. Mentorica šolskega časopisa pa je izžrebala še NAJ FERDOVCA, ki si je s svojim pravilnim odgovorom nagradne križanke tako v nagradnem žrebu prislužil zanimivo nagrado. Še pozdrav ravnatelja s počitniškim SREČNO in že je šola ostala skorajda prazna, učenci pa s svojimi spričevali navdušeno namenjeni počitnicam naproti.

30


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij

Predsednik republike ob prihajajočem koncu šolskega leta pisal osnovnošolcem in dijakom Predsednik republike Borut Pahor je danes 24. junija 2013 ob prihajajočem koncu šolskega leta v pismu osnovnošolcem in dijakom zaželel prijeten konec šolskega leta ter brezskrbne počitnice. V pismu je zapisal, da je konec pouka vesel trenutek, "ko se vsi skupaj ozrete na trud, ki sta ga skozi leto vlagali v svoja popotovanja v zakladnico znanja. Spričevala, športni rezultati, delovni uspehi so tudi priložnost za razmislek o tem, kaj si zares želimo in kako te želje uresničiti v svetu, ki je čarobno velik in poln priložnosti za vsakogar od nas." Vsem učencem je zaželel veselja ob druženju in igrah s prijatelji, ob pohajkovanjih v bližnji in daljni okolici s starši, z znanci in neznanci. "Morda vam bodo počitnice ponudile tudi priliko, da naletite na eno od tistih vprašanj, ki resno izzivajo vašo radovednost in spodbujajo vašo genialnost. Genialnosti je namreč prav pri mladih v izobilju. In morda boste prav zaradi tega vprašanja, ob katerega boste morda zadeli med lenarjenjem ali sanjarjenjem, naslednje šolsko leto zagnano iskali odgovore, preganjali z vprašanji učitelje in starše in brskali po spletu. Morda se prelevite celo v pravega mladega strokovnjaka, ki bo za sebe in za vse nas odkrival nove svetove in našel nove genialne odgovore, je še zapisal predsednik ter dodal, da tam kjer je volja, tam je zmeraj tudi pot. "Tako nas učijo uspehi velikih osebnosti, pa naj bo to Tina Maze, ali slovenska košarkaška legenda Ivo Daneu, ali pa astronavtka slovenskega rodu z najdaljšim časom, preživetim zunaj vesoljske ladje, Sunita Williams." Predsednik se je v pismu zahvalil tudi staršem in družinam ter učiteljicam in učiteljem za njihovo prizadevno delo, "saj vedo, da je pravo bogastvo človeka v njegovem znanju in da je pot do znanja uspešnejša ob medsebojnem razumevanju, tovarištvu, pa tudi sistematičnem delu in samodisciplini".

31


Ĺ OLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Pismo predsednika republike Boruta Pahorja:

32


ŠOLSKA KRONIKA 2012 2012 / 2013

junij Nagovor župana občine Ivančna Gorica ob zaključku šolskega leta Zaključilo se je šolsko leto 2012/2013. Verjamem, da je bilo za veliko večino učencev in dijakov uspešno in da boste počitnice lahko izkoristili po vaših željah. Čestitam vam za vse dosežke in uspehe, predvsem pa za pridobljeno znanje. Vem, da ni bilo vselej lahko, vendar se je gotovo splačalo. Zahvaljujem se vsem učiteljem, profesorjem, ravnateljem, mentorjem in strokovnim delavcem, ki predano opravljate svoje plemenito poslanstvo in prenašate na mlade svoje znanje, izkušnje in vrednote. Zahvaljujem se tudi vsem hišnikom, šoferjem, kuharicam, administrativnim in računovodskim delavkam, čistilkam in vsem drugim, ki ustvarjate pogoje za nemoten potek šolskega dela. Želim, da se jeseni zdravi in polni energije vrnete v šolske klopi, kajti »ne učite se za šolo, marveč za življenje« (Seneka). Dušan Strnad, župan 25. junij 2013 – dan državnosti Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu državnosti je potekala v ponedeljek 24. 6. 2013 na ljubljanskem Kongresnem trgu, slavnostni govornik pa je bil prav predsednik Pahor. V svojem nagovoru je opozoril, da tako, kot smo si samostojno državo priborili, jo lahko tudi zapravimo. Poudaril je, da moramo ostati gospodarji svoje usode, in pozval k složnosti naroda. V Sloveniji se z dnevom državnosti spominjamo 25. junija 1991, ko je slovenska skupščina razglasila Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Istega dne zvečer je na Trgu republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti. Slovenija je po razglasitvi prevzela nadzor nad svojimi mejami. V Sloveniji je namreč 23. decembra 1990 potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije, na katerem se je za samostojnost izreklo 88,2 odstotka volivcev, udeležba pa je bila 93,2-odstotna.

33

Kronika junij 12/13  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika junij 12/13  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement