Page 9

ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 11.,12. februar 2015 – 3. sestanek Šolske skupnosti Na šoli je 11. in 12. 2. 2015 potekal tretji sestanek Šolske skupnosti. Udeležili so se ga vsi predstavniki posameznih oddelkov. Sestanek, ki je potekal na temo letošnjega šolskega parlamenta Izobraževanje in poklicna orientacija, je bil izveden v dveh delih, ločeno za razredno in predmetno stopnjo. Učenci razredne stopnje so delili svoja mnenja o poklicu, delu, hobiju in šoli ter o izobraževalnem sistemu na Slovenskem. Na predmetni stopnji so učenci diskutirali o osnovnošolskem izobraževanju in njegovem vplivu na izbiro poklica v preteklosti in danes, o tem, kaj vpliva na izbiro ''prave'' srednje šole ter o uporabi tehnologij v šolskem sistemu. Svoja razmišljanja in ugotovitve so zapisali na plakatih. Učenci šole so si jih lahko ogledali v glavni šolski avli. Za sodelovanje na 25. regijskem otroškem parlamentu so z večino izvolili Blaža Omahna, učenca 9.a.

12. februar 2015 – proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Šola na gričku lep prostor ima, v njej učenci vredni smo zlata. (Tjaša Zajc) S slovensko himno, ki jo slišimo le ob najbolj svečanih dogodkih, smo v četrtek, 12. februarja 2015, pričeli prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. V Prešernovem času, v prvi polovici 19. stoletja, je bila slovenščina še vedno manjvreden jezik in če bi hotel Prešeren biti samo priljubljen in žeti slavo, bi se zlahka odločil in pisal samo v nemščini. A se na srečo ni. Iz ljubezni do svojega naroda je slovenščino prav s svojo poezijo povzdignil na raven ostalih evropskih jezikov. Z besedami se dotikamo, s slikami, z glasbo iz sebe dajemo sebe v svet, začenjamo polnokrvno obstajati. Soljudje nas morajo začutiti, mi moramo začutiti ljudi, šele potem morda nismo zaman. Poezija ti ne more

9

Profile for OŠ Ferda Vesela

Kronika februar 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika februar 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement