Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

FEBRUAR 2014/15 Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 3. februar 2015 – področno tekmovanje iz znanja zgodovine 3. februarja 2015 je na naši šoli potekalo področno tekmovanje iz znanja zgodovine. Tekmovanja se je udeležilo 86 učencev in učenk iz 28 šol osrednjeslovenske regije. Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo 7 učencev in učenk, in sicer Nikolaj Razinger 9. a, Anja Fajdiga 9. a, Blaž Omahen 9. a, Katarina Zvonar 9. b, Ela Krnc 9. a, Tadej Strah 8. b in Barbara Budisavljevič 8. a. Vsi omenjeni so se zelo dobro odrezali, saj so kar štirje učenci dosegli srebrno priznanje (Nikolaj Razinger, Katarina Zvornar, Tadej Strah in Barbara Budisavljevič), Nikolaj Razinger pa se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo 14. marca 2015 na OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani.

5. februar 2015 – svetovni dan varne rabe interneta Vsak drugi torek v letu po celem svetu poteka dan varne rabe interneta. Namen dneva je predvsem ozaveščanje mladih in otrok o varni in odgovorni rabi tehnologije. Namenjen pa ni le otrokom, temveč vsem, ki so izpostavljeni grožnjam interneta po vsem. Letošnji slogan varnega dneva interneta je "Skupaj za prijaznejši internet!". Tema osrednjega dogodka meseca varne rabe interneta – varnega dneva interneta ali "Safer internet day", je predvsem odgovornost, ki jo imajo vsi posamezniki pri tvorjenju spletnega prostora, cilj pa je oblikovati varnejši, prijaznejši ter odgovornejši spletni prostor. Na uradni strani so objavljene aktivnosti dneva po regijah, pri nas pa jih koordinirajo v Centru za varnejši internet SAFE-SI. Na današnji dan bodo predstavili prve dele od 15 epizod priljubljene slovaške risane serije Ovce.sk , ki so sinhronizirane v slovenščino. Glasove karakterjev so sta posnela Tamir Gostiša ter raper Rok Terkaj, tema risank pa so predvsem zasebnost pri uporabi mobilnikov, spletna prijateljstva, spletne pasti, itd... Mesecu varne rabe interneta se bo v februarju pridružilo pri nas več kot 280 šol po celi Sloveniji, dnevu varne rabe interneta, ki poteka že od leta 2004, pa se pridružuje poleg Slovenije še več kot 100 držav po celem svetu. Skoraj na vseh celinah je vsako leto organiziranih na stotine dogodkov v namen dvigovanja ozaveščenosti o varni uporabi spletnih tehnologij.

2


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 9. februar 2015 – kulturni dan za sedmošolce v okviru nacionalnega projekta

Sedmošolci so imeli v

ponedeljek, 9. februarja

2015,

v

projekta

knjigo

KULTURNI

okviru

Rastem

s

DAN.

Obiskali so splošno knjižnico v Ivančni Gorici. Ob obisku je vsak prejel knjigo pisatelja Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja, se seznanil z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter z avtorjem podarjene knjige. Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, letos poteka že devetič, motiviramo učence za branje in obiskovanje splošnih knjižnic.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 9. februar 2015 – tekmovanje iz znanja geografije – šolska raven V ponedeljek, 9. 2. 2015, je bilo tekmovanje iz znanja geografije. Tema letošnjega tekmovanja je bila: Kmetijstvo in njegov pomen. Na šolski ravni je tekmovalo 26 učencev od 6. – 9. razreda. 10 učencev je prejelo bronasta priznanja, trije pa se lahko uvrstijo na področno tekmovanje, ki bo 10. 3. 2015 v OŠ Savsko naselje v Ljubljani. Prejemnikov bronastih priznanj je 10: Blaž Omahen, Melisa Jusić, Nikolaj Razinger, Anja Kavčič, Ines Merkun, Melita Sinjur, Maja Kastelic, Anja Fajdiga, Nika Bregar, Maja Gorišek. Prvi trije, to so: Blaž Omahen 9. a, Melisa Jusić, 9. b, Nikolaj Razinger, 9. a, se bodo pomerili v znanju na področnem tekmovanju.

9. februar do 13. februar 2015 – Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2015/2016

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vsako leto v mesecu februarju poteka vpis v 1. razred za naslednje šolsko leto. V šolskem letu 2015/2016 so šoloobvezni otroci, ki so rojeni v koledarskem letu 2009. Na naši šoli je potekal redni vpis od 9. 2. 2015 do 13. 2. 2015.

4


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar Po končanem vpisu je na seznamu 41 otrok, 36 v matični šoli in 5 v podružnično šolo Temenica. Za 2 otroka, ki sta se vpisala , so starši že ob vpisu izrazili željo po odložitvi šolanja in bodo v dogovorjenem roku tudi posredovali pisno prošnjo. O odložitvi šolanja bo odločala komisija za sprejem šolskih novincev v mesecu maju. 10. februar 2015 – govorilne ure

10. februar 2015 – zimski športni dan od 4. do 9. razreda V torek, 10. 2. 2015 je bil organiziran zimski športni dan za učence od 4. – 9. razreda. Učenci so imeli možnost izbire med naslednjimi dejavnostmi: • alpsko smučanje v Kranjski Gori, • tek na smučeh v Tamarju, • zimski pohod v Tamarju, • drsanje v ledeni dvorani na Bledu, • pohod na Bledu in • pohod v okolici šole (smer Hrastov dol). Športni dan je potekal v sončnem vremenu. Največ učencev se je odločilo za drsanje. Manjši skupini pohodnikov sta odšli na pohod v Tamar in na Bled. V primerjavi z leti poprej narašča število smučarjev. Lepo število učencev pa se je odločilo za pohod po idilični zimski pokrajini v okolici šole. Učenci so se navajali na smučanje v skupini, pravila na smučišču in drsališču, medsebojno pomoč, disciplino in predvsem na zdrav način preživljanja prostega časa.

5


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 11. februar 2015 – zimski športni dan od 1. do 3. razreda: Sankanje, igre na snegu ter tek na smučeh V sredo, 11. februarja 2015, so imeli vsi učenci prvega triletja matične šole športni dan. Učenci PŠ Temenica pa so ga izvedli v torek, 10. 2. 2015. Odpravili so se na hrib v okolici šole, kjer so se sankali, 3. razred pa je poskusil teči na smučeh. Po napornem sankanju je v šoli sledila malica in topel napitek. Učenci so se nato z novimi močmi podali nazaj na hrib, kjer so uživali v toplem sončnem vremenu, izdelovali umetnine iz snega in se spuščali po hribu navzdol. Poleg lepega vremena so nam prijazne kuharice in hišnik na sankališče pripeljali še topel napitek. Ob vrnitvi v šolo so se učenci preoblekli v suha oblačila in se prijetno utrujeni odpravili na kosilo oz. domov. Športni dan je potekal po predviden načrtu in brez posebnih zapletov.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 11. februar 2015 – tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike Šolskega tekmovanja, ki je bilo 11. 2. 2015 se je udeležilo 18 učencev iz 8., in 9. razreda. Na šolskem tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati: #

Ime in priimek

1. Tadej Strah 2. Barbara Budisavljević 3. Ana Koželj 4. Gaja Kovačič 5. Anita Merlak 6. Nika Bregar 1. Blaž Omahen 2. Domen Koščak 3. Katarina Zvonar 4. Nikolaj Razinger 5. Jan Hribar 6. Ines Merkun 7. Anja Fajdiga 8. Anja Kavčič 9. Janja Medved 10. Miha Livk 10. Laura Petan 12. Matic Hudnik

Razred 8.b 8.a 8.a 8.b 8.b 8.a 9.a 9.a 9.b 9.a 9.a 9.b 9.a 9.a 9.a 9.b 9.a 9.b

Bronasto Predl. priznanje za PT • • • •

• • • •

• •

Tekmovalci so bili prijavljeni na naslednjo stopnjo tekmovanja v skladu s pravilnikom tekmovanja in glede na število učencev v posameznih razredih: Področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo priznanje, ki bo 27. 3. 2014 na OŠ Louis Adamič Grosuplje se bodo udeležili: Tadej Strah 8.b Barbara Budisavljevič 8.a Blaž Omahen 9.a Domen Koščak 9.a

7


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 11. februar 2015 – naravoslovno tekmovanje KRESNIČKA

11. februarja 2015 smo na šoli organizirali novo tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja naredili doma ali v šoli. Tekmovalo je 43 učencev 4., 5., 6. in 7. razreda. Rezultati so bili zelo dobri, saj je naslednjih 15 učencev prejelo bronasta priznanja; Luka Šteh, Nejc Bregar, Ambrož Hribar, Nik Janoš, Katja Markovič, Ana Adamlje, Neja Ambrož, Zala Miklič, Špela Hribar, Valeriia Kravchenko, Breda Kastelic,Neža Vocovnik, Lucija Fortuna, Martin Krnc in Hana Omahen. Namen tekmovanja je predvsem spodbujanje in popularizacija naravoslovja in eksperimentiranja. Mislimo, da smo na dobri poti in že komaj čakamo drugo leto, ko bomo spet raziskovali.

8


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 11.,12. februar 2015 – 3. sestanek Šolske skupnosti Na šoli je 11. in 12. 2. 2015 potekal tretji sestanek Šolske skupnosti. Udeležili so se ga vsi predstavniki posameznih oddelkov. Sestanek, ki je potekal na temo letošnjega šolskega parlamenta Izobraževanje in poklicna orientacija, je bil izveden v dveh delih, ločeno za razredno in predmetno stopnjo. Učenci razredne stopnje so delili svoja mnenja o poklicu, delu, hobiju in šoli ter o izobraževalnem sistemu na Slovenskem. Na predmetni stopnji so učenci diskutirali o osnovnošolskem izobraževanju in njegovem vplivu na izbiro poklica v preteklosti in danes, o tem, kaj vpliva na izbiro ''prave'' srednje šole ter o uporabi tehnologij v šolskem sistemu. Svoja razmišljanja in ugotovitve so zapisali na plakatih. Učenci šole so si jih lahko ogledali v glavni šolski avli. Za sodelovanje na 25. regijskem otroškem parlamentu so z večino izvolili Blaža Omahna, učenca 9.a.

12. februar 2015 – proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Šola na gričku lep prostor ima, v njej učenci vredni smo zlata. (Tjaša Zajc) S slovensko himno, ki jo slišimo le ob najbolj svečanih dogodkih, smo v četrtek, 12. februarja 2015, pričeli prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. V Prešernovem času, v prvi polovici 19. stoletja, je bila slovenščina še vedno manjvreden jezik in če bi hotel Prešeren biti samo priljubljen in žeti slavo, bi se zlahka odločil in pisal samo v nemščini. A se na srečo ni. Iz ljubezni do svojega naroda je slovenščino prav s svojo poezijo povzdignil na raven ostalih evropskih jezikov. Z besedami se dotikamo, s slikami, z glasbo iz sebe dajemo sebe v svet, začenjamo polnokrvno obstajati. Soljudje nas morajo začutiti, mi moramo začutiti ljudi, šele potem morda nismo zaman. Poezija ti ne more

9


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar dati ničesar, česar ni v tebi. Umetnost je človekov skriti dom, včasih edino zatočišče. In samo v človeku je, nikjer drugje. In je v vseh ljudeh sveta. Ker si tudi na naši šoli prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo, za vašo ustvarjalnost na raznolikih umetnostnih področjih, ker podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja, smo si pridobili naziv Kulturna šola. Želimo, da ta ostane žarišče številnih kulturnih dogodkov. Pogosto prezremo kulturno delovanje v svojem okolju. Kultura mora postati last naroda, mora biti v slehernem človekovem hotenju. Kultura niso samo vrhunski dosežki posameznih ustvarjalcev, umetnikov in mojstrov. Kultura ni tekmovanje v presežkih, kdo je boljši, umetelnejši, bolj neponovljiv, neprecenljiv, harmoničen, skladen, prepoznaven ali cenjen. Prepričani smo, da kulturo najdemo tudi v ustvarjanju vsakega izmed nas. Seveda pa moramo zato imeti predvsem ideje, vizije, želje in hotenje Ob tej priložnosti smo spregovorili o zaključku nagradnega likovnega natečaja za izvirno grafično upodobitev ob jubileju šolstva v našem kraju ter literarnega natečaja za besedilo šolske himne. Z njim smo želeli spodbuditi likovno in besedno ustvarjalnost, izvirnost učencev. Najboljše pesemsko besedilo je ustvarila Tjaša Zajc. Komisija likovnega nagradnega natečaja pa je podelila glavno nagrado Evi Grandovec. Nagrajenki se bosta v aprilu udeležili strokovne ekskurzije na Dunaj. Šola na gričku lep prostor ima, v njej učenci vredni smo zlata. Radi šolo obiskujemo, skupaj se dopolnjujemo. V šentviški šoli zabavno je, za nas veliko ljudi že ve. Če vidite trstenke, to smo mi, naš simbol tako se glasi. Če si želimo glasno peti, ne smemo osamljeno sedeti. Obišči nas tudi ti in veliko pokažemo ti mi. Tjaša Zajc, 7. a

10


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar

Nagradni likovni natečaj za izvirno grafično upodobitev ob 50. letnici šole in 220. letnici šolstva v Šentvidu Na osnovi razpisa likovnega natečaja za izvirno grafično upodobitev ob 50. letnici šole in 220. letnici šolstva v Šentvidu, za vse učence OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, je komisija v sestavi Marija Zajc, Marcel-Talt Lah in Jelka Rojec, pregledala vsa likovna dela , ki so prispela do 31. 1. 2015, in ugotovila pestrost idej, ki so razvidna iz 422 izdelkov. Komisija je bila pozorna na sledeče kriterije: – vsebinska ustreznost in prepoznavnost, – izvirnost ideje, – kompozicijska stabilnost, – likovna čistost. Za prvo triado je značilna neposredna pripovednost, otroška radoživost, ki velikokrat v ideji za logotip ne simbolizira obletnice šole ampak se izraža preko rožic,

11


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar metuljčkov, pikapolonic in srčkov. Pri treh izbranih delih smo opazili zanimive pristope k sestavljanju likovnih gradnikov, ki so izražali višje stopnje razumevanja naloge. Pri delih se stiliziranja še ne začuti, vendar so z likovnim izrazom izstopili iz povprečja. Izdelki učencev druge triade so po pripovednosti še vedno preveč obsežni. Principov poenostavljanja, prepoznavnosti, trajnosti znaka še ni zaznati v večji meri. Vsebinsko so se bolje osredotočili. Izbrani izdelki izkazujejo bogato vsebino in likovno trdnost. Največ izdelkov je nastalo v tretji triadi. Učenci so se že bistveno otresli nepotrebnih pripovednih motivov in se poizkusili s stilizacijo motivnih elementov. Nekateri izdelki so kompozicijsko dovršeni in dinamični, nekateri celo risarsko zelo zreli in likovno dosledni. Izbrani izdelki izražajo možnosti za nadaljnjo nadgradnjo in grafično obdelavo. Komisija je naredila izbor za razstavo, ter izbrala po tri enakovredne finaliste iz vsake triade. Izbrani učenci bodo 18. 3. povabljeni v Cankarjev dom na vseslovensko prireditev Kulturni bazar, ter na sladko presenečenje. FINALISTI PO TRIADAH: IMENA UČENCEV, RAZRED 1. triada

Mai Sadar, 3.a

Žak Grabljevec, 3. a

Sergej Lazarević, 3. b

2. triada

Gašper Primc, 6.a

Lina Sever, 6. b

Anna Kokolj, 4. b

3. triada

Eva Grandovec, 9.a

Maja Bavdež, 8. b

Anja Fajdiga, 9. a

Po mnenju komisije je izdelek, ki je izbran kot najboljša idejna rešitev, ustreza vsem kriterijem natečaja. Izraža izvirnost postavitve številk naše obletnice. Je zagonetno zgovorna s svojo dualnostjo na večih nivojih. Za osnovo je vzeta knjiga kot simbol učenosti, v kateri sta vkomponirana stilizirana učenca, ki rahlo spominjata na osnovni znak šole. Njuni telesi sta hkrati številke. Deklica je postavljena v kvadratno polje – okno v svet učenosti, deček pa ima ob sebi oval, ki simbolizira števko 0 in žogo, kot simbol gibanja mladih. Glavna nagrada pripada Evi Grandovec, 9. a, to je brezplačno potovanje na Dunaj, 25. 4. 2015.

12


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 13., 14. februar 2015 – Informativni dan za devetošolce Srednje šole v Sloveniji so v petek in soboto, 13. in 14. 2. 2015, organizirale informativni dan, na katerem so zainteresirani učenci in starši lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi, ki se izvajajo v naših srednjih šolah. Tudi za naše devetošolce je to pomemben dogodek. Informacij je bilo v izobilju že dosedaj: predstavitve šol na naši šolski poklicni tržnici, skupinski obisk srednje šole v naši občini, organizirane podjetniške delavnice, sejem Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pogovori in predstavitve v šoli … In na koncu še obisk določene šole, kjer se bo nova izobraževalna pot bodočim dijakom nadaljevala jeseni. Čeprav so imeli devetošolci možnost obiskati kar tri šole, se je večina zadovoljila z eno samo. To pomeni, da je bilo predhodnih informacij za odločitev dovolj in da večina lahko mirno čaka na začetek aprila, ko se 3. 4. 2015 zaključi prvi vpisni rok. Vse pa do junijskega uspešnega zaključka devetletnega osnovnega izobraževanja čaka še kar precej dela. 14. februar 2015 – Valentinovo Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen – največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Danes je podobno kot vsi večji prazniki močno skomercializiran. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov – ljubezenskih pisemc v obliki srca ali krilatega Kupida. Po nekaterih ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo milijardo, s čimer se praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja le še za božičem. 17. februar 2015 – kulturni dan, učenci RS ter učenci POŠ Temenica; Pustovanje Pustno rajanje se je odvijalo po ustaljenem vrstnem redu. Po predstavitvi in ustvarjanju v oddelkih so učenci nadaljevali rajanje v telovadnici, kjer je žirija izbrala najboljše maske. Za najboljšo posamično masko so bili nagrajeni:

1. mesto: smrkec (Žak Grabljevec, 3. a) 2. mesto: dimnikarka (Mojca Maršič, 1. b) 3. mesto: Bedanec (Gašper Novak, 5. a)

13


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar Skupinske maske so bile nagrajene tako: 1. mesto: cvetličarji, 5. a 2. mesto: črno-beli, 4. b 3. mesto: kocke, 5. b

14


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar Sledila je povorka po Šentvidu. Od predmetne stopnje se je na povorki pridružilo nekaj posameznih mask ter oddelka 6. b kot kavbojci ter 6. a kot živali iz ZOO-ja v spremstvu dveh drakul. Obe skupinski maski sta bili nagrajeni, 1. mesto pa so si zaslužili kavbojci. Kot kaže so kurenti svoje delo dobro opravili (zima se poslavlja), naše maske pa so šle počivat. Našemljeni se vidimo ponovno v prihodnjem letu.

20. februar 2015 – šolski novinarji obiskali Radio Zeleni val V petek, 20. februarja 2015, malo pred začetkom zimskih počitnic, so se šolski radijski in časopisni novinarji odpravili v Grosuplje, kjer so obiskali Radio Zeleni val. Njihovo nadvse zanimivo spoznavanje radijskega medija se je začelo ob 13. uri, ko so se polni pričakovanj odpravili na pot. Že na vratih studia jih je prijazno sprejela ga. Irena Djukič, moderatorka, ki je tisto popoldne skrbela za nemoten potek programa. Učenci so si najprej ogledali studio, povabljeni pa so bili tudi k sodelovanju v programu. Povedali so, od kod prihajajo, nekaj tudi o šolskem radiu, pozdravili so svoje starše in učitelje ter si izbrali dve glasbeni želji. Po začetni tremi, ki pa ni trajala dolgo, so se z novinarjem g. Gregorjem Palovšnikom pogovorili o novinarskem in tehničnem segmentu radijskega dela, si ogledali radijske prostore ter spoznali naloge marketinga, tajništva in tehnikov. Njihovo navdušenje nad videnim in slišanim je bilo veliko, še posebej veseli pa so bili sodelovanja pri snemanju radijskega oglasa. Po uri prijetnega druženja s popoldansko radijsko ekipo so se ustavili še v bližnji piceriji. Tu so se okrepčali in pogovorili o novi izkušnji, potem pa so se zadovoljni odpravili proti domu.

15


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar 21. februar 2015 – svetovni dan materinščine “Jezik je domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s seboj.” Lojze Kovačič, pisatelj

21. februar 2015 – počitniška dejavnost; enodnevno smučanje v Kranjski Gori V soboto, 21. februarja, na prvi počitniški dan, se je 28 rekreativnih smučarjev iz naše šole podalo na enodnevno smučanje v Kranjsko Goro. Pričakale so jih ne prepolne snežne strmine in ob 9. Uri so se zadovoljno podali v strme bregove, ki so bili občasno zaviti v meglo, nekajkrat pa jo je pregnalo tudi sonce, ni pa manjkalo tudi nekaj snežink. Ob toplem čaju in prigrizku so ob opoldnevu pokramljali, si nabrali novih moči in se spet podali v strmino. Ob 16. uri so se prijetno utrujeni vračali proti šoli, kjer so jih pričakali starši. 23. februar 2015 – Noč v knjižnici Med zimskimi počitnicami se je v šolski knjižnici zgodil zanimiv dogodek, poimenovan noč v knjižnici. Druženje dvajsetih učencev drugega triletja s knjigo in z vrstniki se je začelo v ponedeljek, 23. februarja. Učenci so se ob 18. uri zbrali v šoli in se najprej seznanili z načrtovanim potekom dogajanja. V začetni uri druženja so se sprostili in zabavali ob igranju družabnih iger. Na čas po večerji, ki je bila pravo presenečenje – pica je zakon! – so se učenci dobro pripravili. Predstavili so svoje najljubše knjige ter svoj izbor podkrepili s prebiranjem izbranih odlomkov. V temi, ob svečkah in z baterijsko svetilko v rokah je branje povsem drugačna izkušnja! V filmskem delu noči v knjižnici so si učenci ogledali animirani film po knjižni predlogi. Čas je hitel in napovedoval novi dan, učence pa je čakalo še eno presenečenje: lov na skriti zaklad. V petih skupinah so se s svetilkami v rokah podali na pot po šoli. Do cilja so jih vodili posamezni koraki, ki so od njih zahtevali nekaj znanja in malo več iznajdljivosti. Igro so vzeli zelo resno in se v knjižnico zadovoljni vračali z zakladi v rokah.

16


ŠOLSKA KRONIKA 2014 2014/15

februar Navdušenega vznemirjenja kar ni bilo mogoče pomiriti, vendar je pozna ura naredila svoje. Učenci so si izbrali svoj kotiček v knjižnici in se s knjigo v rokah odpravili spat. Začetno čebljanje je počasi utihnilo, prav tako pa so ena za drugo ugašale njihove svetilke. Torkovo jutro je prišlo prekmalu … Po obilnem zajtrku, ki je zdramil tudi tiste najbolj zaspane, je sledila še evalvacija srečanja. Učenci so izmenjali svoje vtise, želje in pričakovanja. Še skupinska fotografija za spomin … in vrata knjižnice so se zaprla.

24. februar 2015 – počitniška dejavnost Animirani film V torek, 24. 2. 2015, se je skupina zagnanih likovnikov zbrala na razpisani počitniški dejavnosti Animirani film. Na začetku srečanja so si ogledali vrhunske dosežke animacije v Sloveniji. Nato so spoznali tehniko Stop motion in primerjali izdelke, ki so dostopni na spletu. Vsak si je zastavil svojo nalogo. Predmet, ki ga je želel animirati, je postavil v scenski prostor, ga prestavljal in vsak premik zabeležil s fotoaparatom. Nato so fotografije pretočili v program Movie Maker, določili čas, dodali zvoke in mali risani film je bil gotov. Izziv za nov film se je skrival v knjigi Park čudes – Ksenije Medved, kjer na zanimiv način pripoveduje zgodbe iz vseh KS občine Ivančna Gorica. Ure so hitro tekle, zato je veliko idej ostalo še za kakšno srečanje. Koristno znanje, ki si ga nekateri pridobijo tudi med počitnicami, je lahko osnova za nadgradnjo tudi v prostem času doma.

17

Profile for OŠ Ferda Vesela

Kronika februar 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika februar 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement