Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Februar 2013

Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 1., 2. februar 2013 – Sejem »Informativa« – 9. razred

5. Infromativa je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zbrala nekaj manj kot 16.000 obiskovalcev, ki so si lahko ogledali ponudbo več kot 200 slovenskih in tujih izobraževalnih programov ter praktične prikaze poklicev. Med njimi je bilo 1.000 učencev in dijakov iz širše okolice Ljubljane, pa tudi Krškega, Šentjurja, Ormoža, Postojne, Vojnika, Nakla ter drugih krajev, ki so prireditev obiskali v okviru brezplačnih vodenih ogledov. Mladi so se na 5. Informativi, nekateri sami, drugi v družbi svojih kolegov, staršev, sprehodili med številnimi razstavnimi prostori in nabirali informacije o možnostih izobraževanja, vpisnih pogojih na različne izobraževalne ustanove, zanimale pa so jih seveda tudi informacije o študiju v tujini, vzporednem študiju, preizkusih nadarjenosti, obveznih praksah in zaposlovanju po končanem šolanju oz. študiju. Odrasli pa so se zanimali za formalne in neformalne oblike nadgrajevanje svojega znanja. Na višjih in visokošolskih programih so razstavljavci zaznali porast povpraševanja predvsem po naravoslovnih in tehniških programih.

2


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 1. februar 2013 – tekmovanje iz znanja geografije

Na 18. državni razpis za tekmovanje iz znanja geografije se je na šolsko raven tekmovanja prijavilo 36 učencev od šestega do devetega razreda. Tekmovanje je potekalo 1. februarja 2013. Vsebinski del se je nanašal na tematiko trajnostne energije, v nalogah iz uporabne geografije pa so se učenci pomerili v orientaciji in praktičnih nalogah, ki so povezane z domačim okoljem. Rezultati so prinesli 13 bronastih priznanj. Priznanja prejmejo: Lucija Zaletel, 8. b, Tadej Strah, 6. b, Blaž Omahen, 7. a, Erika Primc, 8. b, Anja Kavčič, 7. a, Uroš Grandovec, 9. b, Ernestina Lavrih, 9. a, Eva Kutnar, 8. b, Gašper Hribar, 8. b, Ajda Hribar, 9. b, Rok Strmole, 9. b, Urška Fajdiga, 9. b, Nina Kastelic, 9. b Na območno raven tekmovanja, ki bo 12. 3. 2013, na OŠ Bežigrad so uvrščeni 3 tekmovalci. Lucija Zaletel, 8. b, Tadej Strah, 6. b in Blaž Omahen, 7. a.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 4. februar 2013 – kulturni dan 7. razred; Rastem s knjigo

V šolskem letu 2012/2013 že sedmič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo OŠ 2012 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. 4. marca 2013 so se sedmošolci v splošni knjižnici Ivančna Gorica seznanili z delom in razvojem splošne ivanške knjižnice, prisluhnili knjižničarjem, ki so spregovorili o plezanju, nevarnostih v gorah ter se seznanili z opremo športnega plezalca, saj je tema letošnjega projekta gora. Ob obisku je vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo Tadeja Goloba Zlati zob. To je mladinski pustolovski roman slovenskega pisatelja in alpinista. Ilustriral ga je znani slovenski risar stripov in ilustrator Ciril Horjak. Roman je izšel leta 2011 s finančno podporo Javne agencije za knjigo RS v Ljubljani, pri založbi Mladinska knjiga. Alpinist, kolumnist, urednik, novinar in kresnikov nagrajenec Tadej Golob je za prizorišče svojega prvega mladinskega romana izbral okolico Loga pod Mangartom. Nastal je razgiban in napet pustolovski roman. O knjigi Tomaž, zagrizen plezalec, se s prijateljem in sestro odpravi proti dolgo načrtovanemu izzivu – Loški steni nad Logom pod Mangartom. Na poti do tja spoznajo Franka. Ta dobro pozna zgodovino svojih krajev, njegov stari oče je prav tako preplezal Loško steno. Ko se druščina ustavi v vaški gostilni, od nekdanjega rudarja izve za zaklad, ki naj bi se skrival v neki votlini Zlatega zoba. Prvo srečanje s steno se ne posreči, kot je bilo načrtovano, ko pa Tomaž in Peter poskusita še enkrat, niti slutita ne, kako se bo v skrivnost zavita zgodba o zlatu prepletla z njunimi načrti, ki naenkrat postanejo življenjsko nevarni …

4


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar

5. februar 2013 – svetovni dan varne rabe interneta 5. februarja praznujemo mesec varne rabe interneta in mobilnih naprav pod sloganom „Internet v mojem žepu – svet na dlani – varovalka v glavi". Na Arnesu so s projektom Varni na internetu in v sodelovanju z Uradom informacijskega pooblaščenca pripravili e-priročnik ABC varnosti in zasebnosti na mobilnih napravah, v katerem najdete ključna tveganja in tudi nasvete, kako varno uporabljati pametne telefone in tablice. Za dan varne rabe interneta so tudi na safe.si pripravili novo kampanjo Ne zatipkaj si življenja, ki bo usmerjena predvsem na najstnike in jih spodbujala k varni in odgovorni rabi mobilnih telefonov. Pripravili so pet novih videospotov s Pižamo. Na dan varne rabe interneta 5. 2. je bil podpisan tudi prenovljen samoregulacijski kodeks mobilnih operaterjev in ponudnikov internetnih storitev z namenom izboljšanja zaščite uporabnikov javnih elektronskih komunikacijskih storitev, predvsem otrok in mladostnikov do 18. leta in starejših, ki zaradi pomanjkanja znanja slabše poznajo kibernetske nevarnosti.

5


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 5. februar 2013 – tekmovanje iz zgodovine Regijsko tekmovanje iz zgodovine je bilo 5. februarja 2013 ob 14.00 na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah. Tega tekmovanja so se udeležili štirje učenci, in sicer Lučka Zaletel 8. b, Katja Žinger 8. a, Rebeka Pajek 8. a in Rok Strmole 9. b. Uradnih rezultatov še ni. 5. februar 2013 – sestanek Šolske skupnosti Na sestanku šolske skupnosti tretje triade je potekala diskusija o temi odraščanja – o vlogi staršev, koliko samostojnosti in omejitev si učenci želijo, kako vplivajo prijatelji, sošolci, internet in družabna omrežja, kako in kdaj bi smeli posredovati učitelji, svetovalni delavci, zdravniki… Razpravljali so o temah, ki vplivajo na odraščanje: 1. Vloga staršev pri odraščanju. 2. Koliko samostojnosti in omejitev si želijo in kdaj? 3. Kakšen vpliv (naj) imajo prijatelji, sošolci, družabna omrežja. 4. Kakšen vpliv bi smeli imeti učitelji, svetovalni delavci, zdravniki….

Na sestanku so izvolili predstavnika, ki bo predstavljal oz. zastopal našo šolo na regijskem parlamentu v Novem mestu, ki bo 14. marca 2013. Izvoljena je bila Ernestina Lavrih, učenka 9. a razreda.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 6. februar 2013 – kulturni dan, dan odprtih vrat; Gradimo mozaik kulture V sredo, 6. februarja 2013 je bil organiziran kulturni dan za vse učence šole. Načrtovane dejavnosti so se odvijale popoldan, saj je bil dan namenjen tudi obiskom staršev. Rdeča nit dneva je bila povezana predvsem z gledališčem. Učenci od 1. do 5. razreda z razredniki so predhodno izbrali krajša dramska besedila ali pravljice, ki so bile primerne za dramsko ali lutkovno predstavitev. Vadili so posamezne segmente igre, oblikovali preprosto sceno ter se predstavili staršem v razredih. Učenci predmetne stopnje so se menjavali v treh delavnicah: glasbeno – gibalni, recitatorski, gledališki. Vsebina se je navezovala na slovensko slovstvo. Skupine so se menjavale. Sklepni del dneva je bil posvečen praznovanju ob slovenskem kulturnem prazniku. Na proslavi, ki je potekala v šolski avli je bil prikazan mozaik šolskih kulturnih dejavnosti. Predstavili so se pevski zbori, recitatorji Prešernovih pesmi, predstavljena so bila nagrajena literarna dela učencev, dosežki na glasbenem področju, ter delo v ustvarjalnih delavnicah. Prireditev je bila obogatena tudi s slikarsko razstavo na temo Voda je življenje. Prisotnih je bilo zelo veliko staršev.

7


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar

Likovni natečaj igraj se z mano Na Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« v letu 2012, v organizaciji Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in soorganizatorja Društva za kulturo inkluzije se je odzvalo več kot 260 organizacij in ustanov iz Slovenije in tujine. Izmed 4800 del narejenih na papirju v najrazličnejših tehnikah je bilo 800 izdelkov izbranih za razstavo, ki je bila od 5. 2. 2013 do 18. 2. 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Razstava nato v okviru POTUJOČE RAZSTAVE »Igraj se z mano« potuje po številnih lokacijah po Sloveniji in tujini s kulturno animacijskim programom. »V delih, ki so prispela na natečaj so povedane mnoge zgodbe otrok in mladostnikov o njihovem pogledu na svet, o njihovem dojemanju igre, prijateljstva in družine. Izraženih je veliko občutkov, tako pozitivnih kot negativnih, ki se ponekod tudi nezavedno kažejo skozi likovni jezik. Včasih je v motiviki zaznati tudi strah pred določenimi vsebinami in željo po zadoščanju kriterijev lepega in sprejemljivega. Sam izbor je temeljil na poskusu prikaza pestrosti dojemanja sveta skozi oči mladostnikov in otrok. Gre za poskus enakovrednega obravnavanja vseh prispelih del in zavestno izogibanje določanja kvalitete del na podlagi priučenega likovnega jezika, ali vešče uporabe tehnike. Pri izboru je bilo v ospredju za iskanje skupne zgodbe, ki bo skozi razstavo odprla spekter različnih branj obravnavane teme. Določena dela so načrtno izbrana s ciljem spodbuditi tudi kritično razmišljanje o projekcijah odraslih na predstave mladih. » Šest učencev sedmih razredov naše šole se je v okviru likovnega pouka udeležilo tega natečaja. Izbrani deli za razstavo sta izdelka Melite Sinjur, Moj rojstni dan in Roka Štagarja, Človek ne

8


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar jezi se. Vsi učenci so prejeli priznanja na podelitvi v Cankarjevem domu, ki se je žal niso udeležili. Priznanja bodo prejeli naknadno, njihova dela pa bodo na različnih razstaviščih v Sloveniji in v tujini. 12. februar 2013 – kulturni dan za razredno stopnjo – pust V torek, 12. februarja 2013, je bilo na razredni stopnji pravo pustno rajanje. Učenci so prvi dve šolski uri spoznavali pustne šege preko pesmi, ustvarjanja, spoznavali različne pustne maske pri nas in drugje. Izdelovali so pustne letake s pustnim motivom in pregovori. Po malici so imeli še zadnje priprave pred predstavitvijo maškar. Sledilo je pustno rajanje v telovadnici. Vsak oddelek od 1. do 5. razreda in učenci POŠ iz Temenice so predstavili skupinske maske, nato so se predstavile še posamezne maškare oddelka. Predstavitve so popestrili s petjem in plesom. Komisija, ki so jo sestavljali trije člani je budno spremljala maškare in bila pozorna na izvirnost maske. Po sladki nagradi za vse maškare je sledil ples v maskah, nato pa podelitev treh skupinskih in štirih individualnih nagrad. Skupinsko nagrado je prejel 4. b, 3. b in 4. a razred. Najlepše štiri nagrajene posamezne maske pa so bile: mama Manka, plesalka, Pika Nogavička in tiger. Po nagrajevanju so odšli na pustni sprevod po Šentvidu, kjer se je pridružilo še nekaj maškar s predmetne stopnje. S harmoniko in glasnimi inštrumenti so odganjali zimo, obiskovalcem sprevoda pa so maškare delile pustne letake in bombone. Bilo je veselo.

9


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar

10


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 12. februar 2013 – govorilne ure in predstavitev zimske šole v naravi za 6. razrede

13. februar do 15. februar 2013 – Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2013/2014

Vpis v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2013/2014 je za šolske obveznike iz šolskega okoliša Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekal od ponedeljka,11. 2. do petka, 15. 2. 2013, razen v torek, 12. 2. 2013, ko je bil pust. Na matično šolo se je vpisalo 32 otrok (od tega dva želita odložitev šolanja), v podružnično šolo Temenica 11 otrok, skupaj 43 otrok.

14. februar 2013 – Valentinovo Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Danes je podobno kot vsi večji prazniki močno skomercializiran. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov - ljubezenskih pisemc v obliki srca ali krilatega Kupida. Po nekaterih ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo milijardo, s čimer se praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja le še za božičem.

15. februar 2013 – revija »odraslih« pevskih zborov

11


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 15. in 16. februar 2013 – informativni dnevi za 9. razrede

18. februar 2013 – naravoslovni dan; 9. razred Ravnanje z odpadki zaradi varovanja okolja je postalo pomemben del današnjega življenja. Učenci 9. razreda so 18. in 20. februarja 2013 razmišljali o pomenu recikliranja in uporabi recikliranih izdelkov. Preizkusili so se z načrtovanjem in izdelavo novih uporabnih izdelkov iz odpadnih plastenk. Svoje izdelke so tudi narisali. Najboljše risbe bomo v začetku marca poslali na natečaj » Recikliraj plastenko, z risbico na končni izlet » družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. 19. februar 2013 – zimski športni dan V torek, 19. 2. 2013 so imeli učenci od četrtega do devetega razreda zimski športni dan. Udeležili so se naslednjih dejavnosti: - drsanja v športni dvorani na Bledu,

- pohoda na Pristavo,

- alpskega smučanja v Kranjski Gori

- teka na smučeh v Planici,

12


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar - športnih iger v telovadnici.

20. februar 2013 – tehniški dan 9. razred; leseni pladnji Učenci so se na tehniški dan pripravili. Preučili so vlogo pladnja nekoč in danes. V računalniški učilnici so ob pomoči učitelja Izidorja Gabrijela risali pladenj v 3D s programom Google SketchUp. V tehniški učilnici so izdelovali pladnje iz lesa. V izdelavo so vključili delovne operacije: zarisovanje, žaganje, vrtanje, brušenje, spajanje in okraševanje. Dan je bil sproščujoč, a vseeno ustvarjalen.

13


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 21. februar 2013 – svetovni dan materinščine “Jezik je domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s seboj.” Lojze Kovačič, pisatelj 21. februar je za mednarodni dan materinščine razglasila OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in sicer leta 1999 – z namenom, da bi opozorila javnost na potrebno spoštovanje lastnega maternega jezika in tako pomagala ohranjati kulturne in jezikovne različnosti posameznih okolij in sveta.

22. februar 2013 – učenci »radijci« obiskali radio Krka V petek popoldne, 22. februarja, so se učenci interesne dejavnosti šolski radio z vlakom odpravili v dolenjsko prestolnico. Novo mesto jih je pričakalo s snežinkami v zraku, na uredništvu Dolenjskega lista pa jih je prijazno sprejela odgovorna urednica ga. Jožica Dorniž. Predstavila jim je svoje delo, delo časopisnih novinarjev in nastajanje časopisa. Odgovarjala je na zvedava vprašanja učencev, orisala svetle strani in pasti medijskega sveta ter podala nekaj uporabnih nasvetov za uspešno šolsko novinarsko delo. Ko se je skupini pridružila še radijska novinarka Studia D ga. Marjana Kavšek, so se nova spoznanja smiselno zaokrožila. Šolski radijci so z veseljem prisluhnili tudi njej, z navdušenjem pa so pripovedovali o delu na šolskem radiu. V nadaljevanju popoldneva so vzeli pod pot noge in se odpravili na drugo stran mesta. Premražene jih je toplo sprejel studio Radia Krka. Moderatorka ga. Saša Jerele in tehnik g. Tomaž Slapšak sta jih takoj »posvojila« in jih povabila v tok radijskega dogajanja. Učenci so sodelovali v programu, na koncu pa so se strinjali, da govoriti v eter niti ni tako lahko, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Ko se je na vratih studia pojavila še vsem znana novinarska figura, g. Robert Erjavec, se je vzdušje med šolskimi radijci naravnalo na še radovednejše frekvence. V sproščenem vzdušju so kramljali z radijskim novinarjem, vprašanj kar ni zmanjkalo, ura pa je tekla nekoliko hitreje kot sicer. Ob koncu prijetnega druženja smo obisk ovekovečili še s skupinsko fotografijo. Na poti domov so imeli šolski radijci precej dela: v pogovoru so urejali vtise ter izmenjali ideje za preživljanje zasluženih zimskih počitnic.

14


ŠOLSKA KRONIKA 2012 / 2013

februar 27., 28. februar 2013 – V DRUŽBI KNJIG TUDI MED ZIMSKIMI POČITNICAMI V času zimskih počitnic, v sredo, 27., in v četrtek, 28. februarja, je v šolski knjižnici potekalo bralno-ustvarjalno druženje. Učenci razredne in predmetne stopnje so raziskovali svet pravljic: spoznavali so njihove značilnosti, se srečevali z novimi zgodbami, odkrivali lastnosti junakov, primerjali knjižne, zvočne in filmske realizacije pravljičnih svetov ter poustvarjali v besedi, sliki in igri. Dneva sta jih povezala in izkustveno ter kulturno obogatila.

28. februar 2013 - Področno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2012/2013 (Z besedami in med njimi) V februarju 2013 so bili objavljeni rezultati področnega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo v torek, 29. 1. na OŠ Martina Krpana v Ljubljani. Iz naše šole so se ga udeležile tri učenke: Lucija Balant in Erika Primc iz 8. razreda ter Urška Fajdiga iz 9. razreda. Na podlagi prebranih knjig Ivan Cankar Moje življenje in Desa Muck Nebo v očesu lipicanca so tekmovalci pisali razlagalni spis z naslovom Ali resnica je pač ta, da je svetla in hrepenenja vredna vsaka daljava ... Urška Fajdiga je bila izmed naših tekmovalk najbolj ustvarjalna; tudi letos je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje.

15

Kronika februar 12/13  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika februar 12/13  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement