Page 7

 Starši so bili o nevarnosti pandemske gripe obveščeni na roditeljskem sestanku.  O spremembah situacije in koordinaciji dela bodo delavci sproti obveščeni. Pri tem se bo uporabljalo vsa razpoložljiva komunikacijska sredstva.  Starše se bo o situaciji obveščalo glede na nastalo situacijo (na oglasni deski, po telefonu, na spletnih straneh šole, z dopisi).

Načrt je bil predstavljen na pedagoški konferenci 22. 9. 2009. Ravnateljica Mirjam Kalin

7

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

Advertisement