Page 5

4.2 DELOVNI PROCES 4.2.1 Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojnoizobraževalnega procesa zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavljanje prehrane zagotavljanje čistoče

4.2.2 Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti, postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kaj Interesne dejavnosti se v primeru večjega števila obolelih učencev in učiteljev ne izvaja. Dnevi dejavnosti bodo začasno preloženi. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk ter ure dodatne strokovne pomoči se bodo izvajale v prilagojenem obsegu glede na možnosti. O tem bo odločala koordinacijska skupina po posvetu. V primeru, da bo število obolelih učiteljev in učencev izjemno veliko in se ne bo dalo zagotoviti ustreznega kadra za nadomeščanje, bo šola ravnala po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport.

4.2.3 Alternativni vzgojno-izobraževalni postopki V primeru večje odsotnosti učiteljev in učencev bo učna snov prilagojena tako, da jo bodo manjkajoči učenci lahko nadoknadili (utrjevanje, dodatne razlage, zanimivosti posameznega predmeta …)

4.3 ZAPOSLENI Ključne osebe, ki so nepogrešljive za delo zavoda, so: vodstvo, strokovni delavci, kuharice in čistilke. Zaposlene se bo razporejalo na delo po različnih lokacijah (centralna šola in podružnice) glede na trenutno stanje. Nadomestni delavci bodo prejeli navodila za delo od odsotnih učiteljev po elektronski pošti ali pa jih bodo dobili od učiteljev na šoli glede na možnosti.

4. 4. VARNOST IN LOGISTIKA 4.4.1 Ukrepi pri učencih, obolelih za pandemsko gripo Če učenec zboli v šoli, se nemudoma obvesti njegove starše ali skrbnika. Do prihoda staršev se učenca loči od ostalih otrok. Na centralni šoli počakajo v kabinetu za računalništvo. Učitelj ali drugi delavec šole, ki je v tistem času prost, počaka, da ponj pridejo starši. Na podružničnih šolah oboleli učenci počakajo v zbornici. Z njimi je oseba, ki je tisti čas prosta. V tem času se lahko uporabijo tudi ustrezne zaščitne maske. Prostor se po odhodu obolelega temeljito prezrači. Starše se opozori, da se

5

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE