Page 4

Ožjo koordinacijsko delovno skupino sestavljajo:

Ime in priimek

E-mail

Telefon

Funkcija

Zadolžitve

Mirjam Kalin

o-dobravlje.ng@guest.arnes.si

365-10-11

ravnateljica

Vera Volk

vera.volk@guest.arnes.si

365-10-14

pomočnica ravnateljice

Helena Ferjančič

helena.ferjancic@guest.arnes.si

365-10-10

učiteljica

koordinacija, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in obveščanje koordinacija, organizacija dela in urnika organizacija urnika

Martina Černigoj

martina.cernigoj@guest.arnes.si

365-10-10

učiteljica

organizacija urnika

Dolores Trošt

os-dobravlje.crnice@guest.arnes.si

368-47-03

vodja podružnice

Slavka Slokar

os-dobravlje.skrilje@guest.arnes.si

364-65-36

vodja podružnice

Dunja Tomšič

os-dobravlje.vipavskikriz@guest.arnes.si

367-14-70

vodja podružnice

Tanja Maver

os-dobravlje.vrtovin@guest.arnes.si

364-71-20

vodja podružnice

organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Črniče organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Skrilje organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Vipavski Križ organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Vrtovin

4. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 4.1 ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI DEL NAČRTA  Za zagotavljanja kontinuitete dela v zavodu so pomembni: vodstvo, strokovni delavci, kuharice, čistilke in hišniki. Učitelji se v primeru pandemske gripe zberejo na delovnem mestu dvajset minut pred pričetkom pouka ter usklajujejo delo in urnik glede na možnosti.  Oddelke razredov se združuje v okviru dovoljenih normativov. V primeru večjega števila obolelih učiteljev gredo v razred tudi drugi strokovni delavci (svetovalna delavka, psihologinja, knjižničarka).  Za pomoč pri zagotavljanju varnosti otrok se bomo obrnili na upokojene učitelje, študente ali volonterje.  V primeru odsotnosti hišnikov pri prevozu učencev pomagajo učitelji, ki imajo ustrezne tahografske kartice. V primeru odsotnosti kuharic bodo v kuhinjo razporejeni čistilci.  Ravnateljico nadomešča pomočnica ravnateljice, v primeru odsotnosti tudi te, pa po predhodnem telefonskem posvetu predsednica sveta zavoda.

4

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

Advertisement