Page 2

Vsebina načrta: 1. NAMEN 2. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ŠIRJENJA 3. VODENJE IN KOORDINACIJA 4. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 4.1 Organizacijska in kadrovska izhodišča 4.2 Delovni proces 4.2.1 Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojnoizobraževalnega dela 4.2.2

Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti, postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kaj

4.2.3

Alternativni vzgojno-izobraževalni postopki

4.3 Zaposleni 4.4 Varnost in logistika 4.4.1 Ukrepi pri učencih, obolelih za pandemsko gripo 4.4.2 Ukrepi pri zaposlenih, obolelih za pandemsko gripo 4.4.3 Protokol dostopa do objektov

4.5 Finance 5. KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA

2

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

Advertisement