Page 1

Ali: Jag heter Ali. Jag är också glad. Jag är glad när jag spelar fotboll, när jag träffar kompisar när jag har roligt. Jag gillar att prata med människor. Jag är 15 år. När jag blir stor vill jag jobba som sjuksköterska på ett sjukhus. Jag vill jobba på sjukhus för att jag gillar att hjälpa människor.

Ali: My name is Ali. I am also happy. I am happy when I play football and when I have fun with my friends. I like to talk to people. I am fifteen years old. When I grow up I want to work as a nurse at a hospital. I want to work at a hospital because I like to help people. NYCKELORD SVENSKA

ENGLISH

SOMALI

Sjukhus

Hospital

Isbitaal

Människor

People

Dad

Glad

Happy

Faraxsan

Prata

Talk

Hadlaya

Jobba

Work

Shaqanaya

Hjälpa

Help

Caawinaya

Sjuksköterska

Nurse

Kallkaaliso

Exempel  

Här kan du se ett exempel på en översättning av en beskrivning. Detta är Alis text.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you