Page 1

PLANERING Innehåll – Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer – Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras – Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten Arbetet – – – – – –

Teori Gruppindelning Brainstorming Filminspelning Youtube och blogg Instuderingsfrågor och eventuellt prov

Bedömningen E – Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler C – Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. A – Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. – Filmprojektet bedöms utefter filmerna, frågorna och det eventuella provet.

Lycka till! /Oscar & Johan

Planering Friluftsliv Kronan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you