Page 1

Teoria Pàgina web Que es un domini? Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats que s'assignen paral·lelament a una o més adreces IP. L'assignació, però, no és fixa: els noms poden moure's a una altra localització de la topologia d'Internet amb una altra adreça IP. Nivells de domini Existeixen dominis de primer i de segon nivell i es poden formar a partir d'aquestos tants nivells com calgui: • Els dominis de primer nivell són administrats per un registre centralitzat als Estats Units, conegut per les seves sigles en anglès: ICANN (Corporació d'Internet per l'Assignació de Noms i Nombres). Aquest organisme assigna un domini de primer nivell territorial a cada un dels estats independents del món, d'acord a la llista d'estats reconeguts per les Nacions Unides. També assigna els dominis genèrics de tres lletres, per exemple el domini .org a l'adreça wikipedia.org. Determinats col·lectius tenen la pretensió d'obtenir de l'ICANN dominis més específics i privatius. Per exemple el domini de primer nivell .eu per la Unió Europea o també el recentment aprovat .cat per la llengua i cultura catalanes. Els dominis de primer nivell també són anomenats dominis d'alt nivell. • Els dominis de segon nivell són administrats –per delegació de l'ICANN- a cada estat que posseeixi un domini de primer nivell registrat. Estan formats per dues o més lletres i s'escriuen immediatament al davant del codi de domini de primer nivell, separat d'aquest per un punt. Per exemple a l'adreça nnnn.co.jp, el .co (de comercial) és un domini de segon nivell, i .jp és un domini de primer nivell. • Els dominis de tercer nivell (i la resta de nivells) són generalment utilitzats per reconduir una petició web a una màquina determinada. Per exemple si es connecta a "google.com", automàticament la petició web s'envia a la màquina anomenada "www". Per això és exactament el mateix posar "google.com" que "www.google.com". En canvi si posem l'adreça "images.google.com", la màquina d'entrada "google.com" reenvia la petició web a la màquina anomenada "images".

Els dominis de primer nivell Les últimes lletres, després de l'últim "punt" del domini d'Internet s'anomenen "dominis de primer nivell" (top-level domains). Els dominis de primer nivell es divideixen en dos grups: dominis de primer nivell genèrics i dominis de primer nivell nivell territorials.

▪ Dominis genèrics •

Els dominis de primer nivell genèrics identifiquen el tipus de contingut de les pàgines vinculades al domini o les característiques de l'organització o l'empresa que ha comprat el domini. Atès que hi ha dominis genèrics sense necessitat de patrocini, una designació genèrica no garanteix que el contingut correspongui a les característiques que identifiquen aquest domini.

Els principals dominis genèrics són: .cat - Per a la llengua i la cultura catalanes


.com - Organitzacions comercials .net - Estructures de la xarxa Internet .org - Organitzacions d'una altra mena (sovint sense ànim de lucre o religioses) .edu - Educació .info - Agencies d'informació .int - Organitzacions internacionals (e.g. ONU) .biz - Negocis .mil - Militar

El cost del domini Els preus són molt variats, a partir d'uns pocs cèntims. Tot depèn de per que la volen, les qualitats, les extensions... Que son programes ftp? És un programari estandarditzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu. Forma part de la capa d'aplicació del model TCP/IP. El protocol l'ha estandarditzat l'associació Internet Engineering Task Force, en el RFC 0959. L'FTP és un protocol client-servidor de 8 bits, que pot gestionar qualsevol tipus de fitxer sense processar-los. Malauradament, es tracta d'un protocol amb un llarg temps de latència. Es pot utilitzar directament des d'un terminal de sistema operatiu, tot i que existeixen gran quantitat de clients gràfics. Hi ha molts servidors FTP arreu d'Internet, als quals es pot accedir de manera anònima, utilitzant l'usuari anonymous, i la contrasenya buida. Que son webs 2.0? El terme Web 2.0 (emprat des del 2006 fins a l’actualitat) s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d’informació, el disseny centrat en l’usuari i la col·laboració dins el World Wide Web. Alguns exemples del Web 2.0 serien les comunitats basades en web, els llocs de P2P, els wikis i els blogs. Un lloc Web 2.0 permet interaccionar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc; enfront dels llocs web no interactius on els usuaris es limiten a mirar passivament la informació que se'ls proporciona.

Formes de crear pàgines web • Des de zero: per a això utilitzarem algun software o programa denominat editor de pàgines web com serien Html-Kit, KompoZer, Amaya o SeaMonkey • Amb plantilles: agafes la plantilla que més t’agradi o que s’adapti al que vols fer i li afegeixes o li treus el que vols. • Amb un software al servei de hosting: quan contractes un servei de hosting, aquest incorpora a més un complement editor web propi sense costos addicionals amb el qual també tries una plantilla predefinida. • Creant un blog al teu hosting amb el teu propi nom de domini: aquesta alternativaes vastant recomanada ja que pots tenir al teu propi domini o a una carpeta creada dintre del mateix domini un blog o WordPress. Que és joomla? És un sistema de gestió de continguts lliure i codi obert per a publicar continguts al World Wide Web i a intranets i alhora és un framework de desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-VistaControlador (MVC). Aquest sistema inclou funcions com la memòria cau de pàgines per millorar el rendiment, sindicació RSS, versions imprimibles o en pdf de les pàgines, flaixos de notícies, blogs,


enquestes d'opinió, cerca en el web, i internacionalització de l'idioma. És escrit en llenguatge de programació PHP i utilitza el sistema de bases de dades MySQL per a emmagatzemar la informació. El Joomla és el resultat d'un fork del Mambo. Publicat sota els termes de la GPL de GNU, el Joomla és programari lliure.

Teoria pàgina web  
Advertisement