OSAO oppisopimus

Page 1

OPPISOPIMUKSELLA opitaan joustavasti työelämässä


Oppisopimus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden rekrytoida ja kouluttaa uutta henkilöstöä. Oppisopimus soveltuu myös nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuksen kesto voi vaihdella noin kuukaudesta yli kahteen vuoteen.


Työnantaja! Oppisopimuksella voit rekrytoida hyviä tyyppejä teille töihin – kesätöihin, kiireavuksi tai pidempiin työsuhteisiin. Voit myös kouluttaa nykyisistä työntekijöistä osaajia uusiin tehtäviin. Oppisopimus sopii nuorille ja aikuisille. Oppisopimuksella voi hankkia uuden ammatin tai kehittyä omalla alalla – työelämässä oppien.


OPPISOPIMUS KÄYTÄNNÖSSÄ MISTÄ OPPISOPIMUKSESSA SOVITAAN?

TYÖNANTAJA

• Oppisopimuksella voi hankkia monenlaista ammatillista osaamista. Työnantaja ja opiskelija sopivat yhdessä OSAOn kanssa oppisopimuksella opiskelusta.

Oppisopimus voi alkaa työnantajalle ja opiskelijalle sopivana ajankohtana. OSAO voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta ohjauksesta työpaikalla. Jos oppisopimuksella palkataan työtön työnhakija, työnantaja voi hakea TE-toimistosta palkkatukea. Osa kunnista myöntää palkkatuen päälle kuntalisää (opiskelijan asuinkunta). Korvauksista sovitaan ennen oppisopimuksen alkamista.

• Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimusopiskelijan työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia / viikko. • Koulutuksen kesto perustuu opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, josta sovitaan yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja OSAOn kanssa. • Koulutukseen soveltuvista työtehtävistä sovitaan yhdessä, kun sopimusta suunnitellaan. Jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja. • Oppisopimukseen voi sisältyä opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä itsenäisesti. Tutkintoa suoritettaessa osaaminen osoitetaan työpaikoilla tapahtuvilla näytöillä.

Oppisopimus voi käynnistyä myös erilaisten palkattomien harjoittelujaksojen, kuten esim. työkokeilun tai koulutussopimusjakson jälkeen. Uuden työsuhteen alkaessa voidaan sopia koeajasta. Mistä löydän oppisopimusopiskelijan? • Työnantaja voi palkata uuden oppisopimusopiskelijan eri rekrytointikanavia hyödyntäen. • Työnantaja voi solmia oppisopimuksen jo työssä olevan henkilön kanssa. • Työnantaja voi käynnistää oppisopimuksen myös jo OSAOlla opiskelevan henkilön kanssa. • Opiskelija voi löytyä myös OSAOrekryn kautta.


Myös sellaisia tutkintoja, joita OSAOn omassa tarjonnassa ei ole, voidaan opiskella oppisopimuskoulutuksena (laajennettu oppisopimuskoulutus). Kysy lisää OSAOn oppisopimustoimijoilta!

OPISKELIJA Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Voit siirtyä oppisopimukseen myös ammatillisen opiskelun aikana. Voit opiskella oppisopimuksella myös Kelan tai vakuutusyhtiön rahoituksella (ammatillinen kuntoutus). Ota yhteyttä alan työnantajiin ja kerro, että oppisopimus kiinnostaa sinua. Ohjausta oppisopimuspaikan etsimiseen saat OSAO Ovi -hakijapalveluista tai OSAOn oppisopimustoimijoilta. Työnantaja maksaa tehdystä työstä työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulupäivien ajalta voit hakea OSAOlta opintososiaalisia etuuksia: • Päivärahaa 15 euroa / pv, jos koulupäivä on palkaton.

• Jos yhdensuuntainen matka kotoa tai työpaikalta oppilaitokselle on yli 10 kilometriä, maksetaan matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaan. Oppivelvollisuutta suoritettaessa maksetaan matkakorvausta yli 7 km yhdensuuntaiselta matkalta. Alle 18-vuotiaan oppisopimusta koskevat alaikäisen työturvallisuussäännökset. OPPISOPIMUKSEN KÄYNNISTÄMINEN Työnantaja ja opiskelija, sopikaa yhdessä työtehtävistä, työsuhteen ehdoista ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista. OSAOn koulutusyksiköistä ja oppisopimustoimijoilta saatte ohjausta ja neuvontaa oppisopimuksen solmimiseksi. Oppisopimuskoulutukseen voi hakea ympäri vuoden:

• Perheavustusta 17 euroa / pv, jos koulupäivä on palkaton ja sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia.

• Jatkuvan haun kautta tai

• Majoittumiskorvausta 8 euroa / pv, jos joudut yöpymään toisella paikkakunnalla koulupäivien takia.

• Täyttämällä oppisopimushakemuksen www.osao.fi/ palvelut-tyopaikoille/oppisopimus-ja-koulutussopimus/

• Olemalla yhteydessä OSAOn oppisopimustoimijaan tai


04/2022

PALVELEMME OSAOLLA KAIKISSA TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN ASIOISSA Toteutamme koulutus- ja oppisopimuksia kaikkien toimialojen tarpeisiin. Oppisopimus tarkoittaa palkallisessa työ- tai virkasuhteessa tapahtuvaa opiskelua. Yrittäjä opiskelee yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa. Koulutussopimuksessa opiskellaan työpaikalla ilman palkkaa ja työsuhdetta. Koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisin päin siirtyminen on mahdollista. Oppisopimuksen tavoitteena voi olla yksi tai useampi tutkinnon osa tai koko ammatillinen tutkinto (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto). Oppisopimuksella voidaan hankkia työssä tarvittavaa erityisosaamista myös tutkintojen ulkopuolelta.

LISÄTIETOA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

www.osao.fi/oppisopimus

www.oppisopimus.fi

OSAOn oppisopimustoimijat

Työpaikalla ohjaaminen

www.tiitus.fi/osaorekry

OSAO Ovi -hakijapalvelut