Page 1

i r a a k Opin

Keskiaukeaman

KOULUTUSKALENTERISSA iso osa syksyn ke ja vään koulutus a Ot . ta tarjonnas talteen!

₂/ ₂₀₁₃

ma

Oulun seudun am

slehti

en tiedotu is m tä it h e k n ä m ksen ja työelä tu lu u o k is u ik A / ttiopisto

ua nuorten Nyt on aika tutust isvuotiaiden, osaam aikuisten, 20–29skoulun päättäohjelmaan ja peru uskoulutukseen. neiden oppisopim

mielestä Jorma Terentjeffin tuttaa entistä oppisopimus muis inä työnantaja kisälliperinnettä. Si aan työntekijää. sitoutuu opettam

₁₁diittKoortili.eiHpuarrariststaukstuesli letaipvourii -

kon mista vahvistulla työ, kun osaa malla. tetaan kouluttautu

₉ Annu Partanen suorittaa matkailualan perustutkintoa ja valmistuu matkailupalvelujen tuottajaksi. Aiemman osaamisen perusteella hänen opintonsa painottuvat työssäoppimiseen.

Opiskellessaan lääketeknikoksi Minna Runtti vaihtoi puolen vuoden jälkeen päiväopinnot oppisopimusopiskeluun. Sivu ₁₁


2 O P I N K A A R I 2/2013

Pu h e e n v u o ro Jouni Pitkänen OSAOn lautakunnan puheenjohtaja

Osaamisen puun uudet lehdet Joku kirjoitti aikoinaan, että osaaminen on kuin lehtipuu. Se aloittaa kasvunsa pienenä taimena ja vuosi toisensa jälkeen tuottaa lehtensä veden ja ravinteiden voimalla. Lämmin kesä ja riittävä ravinteiden määrä tuottavat hyvän vuosikasvun. Huonompina vuosina kasvukin on kituliaampaa. Varsinaisen opiskelupolun päätyttyä itse kukin siirtyy seuraavaan elämänvaiheeseen, joka toisilla sisältää enemmän, toisilla vähemmän töitä. Vuosien vieriessä jokainen meistä kuitenkin saa tai joutuu täydentämään osaamistaan ammattiopintojensa jälkeen. Tarvitsemme vettä ja ravinteita tietotaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Onpa joskus niinkin, että jo rutinoituneesta työstä löytyy ammattiosaamista täydentämällä uusia kiinnostavia puolia. Oulun seudun ammattiopisto tarjoaa runsaan valikoiman työelämälähtöistä koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjottimelta löytyy laaja kirjo lyhyitä kursseja sekä ammattija erikoisammattitutkintoon johtavia koulutuksia laajentamaan ja syventämään osaamista. Osaamisen lehtipuu tarvitsee ravinteita kasvaakseen ja kukoistaakseen. OSAOn seuraavien vuosien yksi kehittämisen painopiste on aikuiskoulutuksessa. Siinä on jo viime vuosina tehty hyvää työtä. Oulun kaupunki omistajana haluaa kuitenkin arvioida koko aikuiskoulutuksen kentän ja erityisesti selvittää mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä tai yhdistää omistamiensa koulutuksen järjestäjien toimintoja. Tämä on mahdollisuus myös OSAOlle. Koulutuksen sisältöjä, toteuttamistapoja ja organisoimisen muotoja on hyvä pohtia laajemman arvioinnin yhteydessä. Osaamisen tuottajakin kaipaa ravinteita kasvaakseen.

Opinkaari

2/ 2013

Tämä on Opinkaaren viimeinen numero. Tarinat jatkuvat verkossa www.osao.fi.

AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHIT TÄMISEN TIEDOTUSLEHTI Opinkaari ISSN 1459-6385 Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto Päätoimittaja: Virpi Pikkuaho Toimitusneuvosto: Virpi Pikkuaho (pj), Juha Aliranta, Jaana Hilli, Marsa Jurvakainen, Timo Kivelä, Aija Koivu, Tiina Kuokka, Eva-Liisa Nikula, Seppo Ovaska, Marja Veikkola Toimituksen osoite: Torikatu 23, 90100 Oulu, puhelin 040 141 5320 Toimitus: Viestintätoimisto Hyvä Juttu Ulkoasu ja taitto: Työmaa Valokuvat: Studio Timo Heikkala Oy Paino: PunaMusta Oy Joensuu Paperi: Nova Press Silk 90 g Painos: 125 500 kappaletta Jakelu: Hailuodon, Raahen, Oulun, Kempeleen, Iin, Muhoksen, Lumijoen, Tyrnävän, Limingan, Oulaisten, Taivalkosken ja Pudasjärven yrityksiin ja kotitalouksiin. www.osao.fi / www.opinkaari.fi

Juuso Jussila on oppinut maarakentamisen ammattitaidon työtä tekemällä ja kyselemällä. Tuntuu turvalliselta saada nyt myös tutkinto.


O P I N K A A R I 2/ 2013 3

Oppisopimuksen aikana Otto Nissilällä ja Paulus Kokolla on mahdollisuus työskennellä myös kokeneiden erikoismiesten apuna ja oppia heiltä. Muurari Teijo Juppi seuraa, miten Oton muurauskokeilu onnistuu. Oton työpaikkakouluttaja Antti Kokko rakentaa telineitä seuraavaa kerrosta varten.

Yhteishaun tuloksesta riippumatta Paulus Kokolle oli selvää, että käytännön miehenä hän valitsee oppisopimuksen.

Koulutuksessa tutustutaan simulaattorilla järjestelmään, joka ottaa kaivettavan kohdan paikannustiedot satelliiteista. Koneeseen voidaan syöttää myös kaivutyötä koskeva suunnitelma.

Käytännönläheistä koulutusta nuorille aikuisille ja peruskoulun juuri päättäneille OSAO on mukana toteuttamassa nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluvaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ja kehittää oppisopimuskoulutusta myös peruskoulun 9. ja 10. luokan päättäneiden nuorten koulutusmuodoksi. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa kouluttautumismahdollisuuden niille 20–29vuotiaille nuorille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Nuorisotakuussa oppisopimus on yksi vaihtoehto kouluttautua heti peruskoulun jälkeen. Tietoa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta saa OSAOn neuvontapisteestä, Osaajan paikasta. Lisäksi Byströmin nuorten palvelut tarjoaa 15–25-vuotiaille oululaisille nuorille ohjausta, tukea ja neuvontaa. Tutkinto vaaditaan yhä useammassa työssä Juuso Jussila, 25 v, kuuli tuttavaltaan OSAOssa tammikuussa 2013 alkavasta maarakennusalan ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta, joka on suunnattu työelämässä tiiviisti oleville.

– Tiesin, etten työltäni jouda kokopäiväisesti kouluun, mutta toisaalta koulutus ja paperi olisi hyvä saada. Nyt oli tarjolla toimiva järjestely. Koossa on hyvä porukka ja uutta asiaakin on tullut. Opiskelijat suorittavat näyttötutkinnon 1–2 vuodessa. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa. Jokainen osallistuu niihin lähipäiviin, joiden tietoja tarvitsee. Koulutuspäivien sovittaminen työaikatauluihin on joka tapauksessa haasteellista. Yrityksessään JK-Infra Oy:ssä Juusolla on yksi työntekijä, hänkin samaa tutkintoa suorittamassa, samoin kuin yhteistyökumppanilla työskentelevä velipoika. Kotitehtäviä ei ole, vaan monipuoliset maarakennustyöt opitaan tekemällä. Yrittäjänä Juuso on ollut jo 10 vuotta. Puutarha-alan opinnot jäivät kesken.

– Heti peruskoulun jälkeen 16-vuotiaana ryhdyin maatalousalalle yrittäjäksi. Ostin moottorisahan ja traktorin, vuokrasin vanhoja metsittyneitä peltoja, raivasin ne ja viljelen niillä yhä heinää ja viljaa. Työllistyäkseni ympärivuotisesti hankin noin viisi vuotta sitten kaivinkoneen. Mahdollisuus opiskella ammattimiehiksi työssä Otto Nissilä, 16 v, ei tuntenut Rakennus-palvelu Kokko Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kokkoa mennessään kysymään häneltä kesätöitä kahdeksannen luokan päätyttyä. Pojan innokkuus ratkaisi asian. Otolla oli jo tuolloin mielessä, että hän haluaisi vuoden kuluttua yritykseen oppisopimusopiskelijaksi. Kesän aikana nuori mies osoitti olevansa tosissaan. Peruskoulun päätyttyä viime keväänä tehtiin


4 O P I N K A A R I 2/2013

Oppisopimus on hyvä tapa kouluttaa yrityksen tarvitsemia osaajia. Pekka Kokko toimitusjohtaja, Rakennuspalvelu Kokko Oy

Mikäli olet vailla koulutuspaikkaa tai tutkintoa ja kuulut nuorisotakuun piiriin, kannattaa selvittää koulutusmahdollisuuksia Osaajan paikassa. Mirva Saastamoinen koulutussuunnittelija, OSAO

Nuoret: Aina on mahdollisuuksia! Virpi Huittinen ja muut etsivän nuorisotyön työntekijät löytyvät Oulusta Hallituskadulla sijaitsevasta vanhasta kauppiastalosta, Byströmin talosta. Saman katon alta löytyy monia nuorten asioihin perehtyneitä ammattilaisia. Kun opiskelupaikka ei auennut varapaikoiltakaan, on Mariam Tomas jatkanut Osaajan paikassa koulutuspolun etsimistä yhdessä koulutussuunnittelija Mirva Saastamoisen kanssa.

Virpi Huittinen koordinaattori, Etsivän nuorisotyön ohjausja neuvontapalvelut

On hyvä, että me peruskoulusta työelämään suoraan siirtyneet voimme nyt työn ohessa suorittaa ammatillisen tutkinnon. Juuso Jussila yrittäjä, opiskelija, JK-Infra Oy

oppisopimus ja työ rakennuksilla alkoi. Yhteishaussa Otto olisi päässyt OSAOon, mutta valitsi oppisopimuksen. – Työhöntulo kello 7 on minun ikäiselleni rankkaa, mutta samalla palkitsevaa. Opin työtä tekemällä. Jos en tiedä jotain, kysyn. Jos kaikki menee hyvin, minulla on valmistuessani 2–3 vuoden päästä myös työpaikka, Otto sanoo. Pekka Kokko suoritti kymmenkunta vuotta sitten rakennusalan perustutkinnon PohjoisPohjanmaan ammattioppilaitoksessa (nykyinen Oulun seudun ammattiopisto) ja on ollut siitä lähtien pientaloalalla. Omaa kokemusta oppisopimuksesta kertyi, kun hän suoritti yrittäjän ammattitutkinnon. – Yritykselle oppisopimus on toimiva tapa hankkia työvoimaa. Lähes yhtä paljon aikaa menee, jos perehdytämme oppilaitoksesta valmistuneen menetelmiimme. Olemme myös havainneet, että osalta työharjoitteluun tulevista puuttuu motivaatio oppia lisää, Pekka Kokko pohtii. Samana päivän tehtiin toinenkin sopimus: Pekka Kokon serkkupojan Paulus Kokon, 16 v, kanssa. Myös hänen tavoitteenaan on rakennusalan perustutkinto. Paulus on jo useamman vuoden tiennyt, että tähtää rakennusalalle. – Käytännön työssä opin tekemään työt oikein ja hyvää jälkeä. Lukukausien aikana teoriapäivä kerran viikossa tarjoaa fyysistä lepoa. Palkkakin motivoi. Olen omalla rahalla suorittanut kevytmoottoripyöräkortin ja ostanut moottoripyörän, Paulus kertoo. Isoveli Aarne Kokko on Pauluksen työpaikkakouluttaja. Kun pikkuveljeä ei koulunkäynti kiinnosta, hän haluaa kouluttaa tästä kunnon rakennusmiehen ja olla työasenteissa mallina. Oton työpaikkakouluttaja on Pekka Kokon veli Antti Kokko, joka myös on suorittanut

saman tutkinnon, vuoden oppilaitoksessa ja loput oppisopimuksella. – Olen Aarnen tavoin ensimmäistä kertaa työpaikkakouluttajana. Käyn aina Oton kanssa ensin kaikki uudet asiat läpi huolella ja teemme ne sitten yhdessä. En oleta mitään, vaan varmistan kaiken. Lisäksi porisemme paljon työhön liittyvistä asioista. Pojilta tulee silloin tällöin kommentteja, joista syntyy uusia ideoita, Antti Kokko toteaa. Pekka, Antti ja Aarne Kokko ovat myös Rakennuspalvelu Kokko Oy:n omistajia.

Osaajan paikasta tietoa mahdollisuuksista kouluttautua Mariam Tomas, 19 v, oli vain nelivuotias, kun perhe lähti Irakista Syyriaan. Nyt he ovat asuneet viisi vuotta Oulussa. Mariam kävi kymppiluokan, sai yhteishaussa matkailualan koulutuspaikan OSAOn Pudasjärven yksiköstä, muttei pitkän matkan takia ottanut paikkaa vastaan. Miten eteenpäin? Byströmin talolta häntä neuvottiin ottamaan yhteyttä Osaajan paikkaan. Keskusteluissa koulutussuunnittelija Mirva Saastamoisen kanssa selvisi, että Mariamia kiinnostavat useat alat ja oppisopimuskoulutus: – Pyrin nuoren kanssa keskustellen kartoittamaan hänelle sopivaa ja kiinnostavaa alaa, jolta on realistista saada oppisopimuspaikka. Oppisopimuspaikan nuori joutuu etsimään itse. Me voimme vain neuvoa ja ohjata. Olemme informoineet yrityksiä nuorisotakuusta ja oppisopimuskoulutuksesta. Mariamin Mirva ohjasi TE-palveluihin selvittämään työkokeilun mahdollisuutta. Sieltä Mariam sai myös Sanssi-kortin, jolla hänen työnantajansa saa tukea palkkakustannuksiin. – Tärkeintä on, etten joudu jäämään kotiin.

Lisää opiskelijalähtöisyyttä Aikuisopiskelijoiden koulutuksessa otetaan huomioon yhä enemmän koulutettavan tarpeet ja osaaminen. Liiketalouden perustutkinnon opiskelun voi aloittaa joustavasti lukuvuoden aikana. Tutkintotilaisuuksiin valmistavan koulutuksen sisältö on henkilökohtainen ja perustuu opiskelijan osaamiseen ja toiveisiin. Koulutusohjelmavastaavat Pirkko-Liisa Isoaho ja Noora Schroderus kertovat opinnoista. – Koulutustarjotin sisältää laajan valikoiman liiketalouden perustutkinnon valmistavaa koulutusta. Tästä 14 tutkinnon osan valikoimasta opiskelija ohjataan rakentamaan opintonsa joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuvilla on yksi kaikille yhteinen tutkinnon osa ja talous- ja toimistopalveluissa kaksi. Muut tutkinnon osat opiskelijat valitsevat talous- ja toimistopalvelun sekä asiakaspalvelun ja myynnin moduuleista ja valinnaisesta tarjonnasta. Opetusta on maanantaista torstaihin, mutta opiskelija voi käydä lähiopetuksessa esimerkiksi 2–3 iltana viikossa ja pitää välillä taukojakin.

Oppisopimuksella työssä oppiminen on hyvä vaihtoehto. Suomea opin koko ajan lisää, Mariam sanoo. Oletko ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttänyt opintosi Koordinaattori Virpi Huittinen työskentelee Byströmin talossa Oulun kaupungin etsivässä nuorisotyössä, mikä sijoittuu nuorisotyön ja sosiaalityön välimaastoon. Toiminta perustuu nuorisolakiin. Työ kohdistuu erityisesti peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneisiin ja toisen asteen opinnot keskeyttäneisiin 15–25-vuotiaisiin nuoriin. – Toimimme Byströmin nuorten palveluissa osana monialaista työyhteisöä. Etsivässä nuorisotyössä sektorirajoja ei ole vaan liikumme joustavasti eri alueilla. Koska työmuotomme on uusi, etsimme uudenlaisia toimintatapoja. Tänne on matala kynnys, ilman ajanvaraustakin voi asioida. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja on aidosti luottamuksellista, Virpi selostaa. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa kuraattorit ja opinto-ohjaajat. Nuorisolaki edellyttää, että etsivälle nuorisotyölle on ilmoitettava, jos alle 25-vuotias nuori keskeyttää opintonsa. – Ihannetilanne on, jos voimme tehdä yhteistyötä ja ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämisen. Opinnoissa ilmenevät vaikeudet voivat johtua esimerkiksi henkilökohtaisista syistä, terveydentilasta tai taloudellisista seikoista. Ohjaamme nuorta hänen yksilöllisten tarpeittensa mukaan. Lopputuloksena koulusta eroaminen voi joskus olla myös hyvä, kun jatkopolku kohti muuta tavoitetta on hahmotettu. Tarvittaessa voidaan suunnitella sisältöä myös määräaikaisen opintojen keskeytyksen ajaksi.

Aikuisena uusi ura Vuonna 1996 sairaanhoitajaksi valmistunut Pauliina Kokkonen, 40 v, viihtyy työssään Oulun Terveystalon leikkausosaston heräämössä. Hän kaipaa kuitenkin käsillä tekemistä. – Suoritan parhaillaan jalkojenhoidon ammattitutkintoa. Saan tutkintoni valmiiksi vuodenvaihteessa ja suunnittelen aloittavani ammatinharjoittajana jalkojenhoidon asiakasvastaanoton Terveystalolla. Sairaanhoitajan työstä en aio luopua kokonaan. Pauliina on kokenut haastavana 1,5 vuoden ilta- ja lauantaiopinnot työn ohessa. Kiinnostus jalkojen terveyteen on motivoinut opiskelemaan. Perheen tuella tämä on ollut mahdollista. – Perusteellinen, hyvä ja vaativa koulutus.


₁₀ ₀₅ L O K A K U U STA

₂₀₁₃/₁₄

TOUKOKUUHUN

Ota kalenteri talteen! Sisältää myös kevään 2014 koulutuksia ja tietoa korttikoulutuksista.

Koulutuskalenteri OSAOn aikuis- ja työpaikkakoulutusta

Ajantasalla oleva aikuiskoulutustarjonta osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri.

Tulitöissä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Nuori ja nuori aikuinen! Aikuiskoulutus ja oppisopimus ovat hyviä vaihtoehtoja sinulle. Kysy lisää Osaajan paikasta.


OS AO n a i k u i s-ja t yö pa i k k a ko u lu t u sta LO K A KUU STA TO UKO KUU H UN

Koulutuskalenteri

t ja ilmoittautuminen Kaikki alkavat koulutukse tiedot OSAOssa

vat Jatkuvasti ajan tasalla ole löydät osoitteessa ta sis alkavista aikuiskoulutuk voit ulutuskalenteri. Siellä www.osao.fi/aikuisko n tai tusalan, koulutusyksikö hakea koulutusta koulu n. Jokaisen koulutuksen koulutusmuodon mukaa ä tietoa koulutuksen kohdalta löytyy myös lisä ta. sisällöstä ja toteutukses

n samassa osoitteessa. Koulutuksiin hakeudutaa ilmoittaa yhden tai

atio voi Myös yritys tai organisa sen an sähköisesti. Koulutuk useamman koulutettav petyy myös tieto, mistä pa lisätietojen kohdalta löy tumislomakkeen saa. risen haku- tai ilmoittau

Kielet Työelämän kansainvälistyminen heijastuu yrityksen kielitaitotarpeisiin. Kielitaito on luonnollinen osa kaikkea ammattitaitoa ja siihen panostaminen kannattaa. Kysy yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuksia. Lisätietoja Anna-Mari Piirainen, 050 520 7962.

Yritysten korttikoulutukset OSAO järjestää työelämän edellyttämiä pätevyys- ja lupakoulutuksia monipuolisesti eri toimialoille. Lisätietoja Seppo Ovaska, 050 438 2658, Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281, Jaana Hilli, 050 516 9166 ja Virpi Pikkuaho, 050 520 8854.

Yritystoiminta ja johtaminen Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553. Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553. Yrittäjän ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553. Muu yrittäjän itsensä tarvitsema koulutus • Kysy yrittäjien ja yritysten avainhenkilöiden koulutuksesta. Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553.

Tietoja viestintätekniikka Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, järjestelmätuki • Verkkokoulutuksena • Aloitus 13.1.2014, kesto n. 1 lukuvuosi • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 450 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 13.12.2013 Lisätietoja Mikko Hiltunen, 050 591 8662. LY H Y T K O U L U T U K S E T Kuvankäsittely • 11.11.–9.12.2013, ma klo 17.30–20.25, kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 70 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia kuvankäsittelyn tärkeimmät toiminnot. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720.

Office 2010 Excel peruskäyttö • 5.12.2013–23.1.2014, to klo 17.30–20.25, kesto 24 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 70 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720.

Myynnin ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus 6.11.2013, kesto n. 1 vuosi • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 320 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 17.10.2013 Lisätietoja tutkinnosta Pirkko Heiskanen, 050 593 9923 ja oppisopimusjärjestelyistä Anne Pudas, 050 595 1976. Myynnin ammattitutkinto, NAO • Koulutus on tarkoitettu 20–29-vuotiaille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. • Monimuotokoulutuksena, sisältää työssäoppimista • Aloitus 2.12.2013, kesto n. 1,5 vuotta • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 22.11.2013 Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 050 593 9923. Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Unto Kärki, 050 331 3553. Kysy liiketalouden ja hallinnon alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Jukka Vuollet, 050 355 2115 tai • Anne Pudas, 050 595 1976.

Office 2010 Excel tehokäyttö • 19.3.–9.4.2014, ke klo 17.30–20.25, kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 70 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää taulukkolaskentaohjelmaa. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720.

LY H Y T K O U L U T U K S E T Liikennetraktoriyrittäjäkoulutus • Päiväkoulutuksena • Helmikuussa 2014 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 650 e • Jatkuva haku Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 050 593 9923.

Office 2010 PowerPoint peruskäyttö • 7.–14.5.2014, ma klo 17.30–20.25, kesto 8 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään esitysgrafiikkaohjelman perustoimintoja. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus • Päiväkoulutuksena • 20.1.–7.2.2014 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 1 450 e • Jatkuva haku Lisätietoja Katariina Walker, 050 536 7905.

Office 2010 Word peruskäyttö • 30.1.–27.2.2014, to klo 17.30–20.25, kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 70 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään tekstinkäsittelyohjelman perustoimintoja. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720. Office 2010 Word tehokäyttö • 30.10.–27.11.2013, ke klo 17.30–20.25, kesto 16 tuntia • 20.3.–10.4.2014, ke klo 17.30–20.25, kesto 16 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 70 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa. Lisätietoja Tiina Karvonen, 050 462 4720.

Liiketalous ja hallinto Isännöinnin ammattitutkinto • Verkkokoulutuksena • Aloitus 4.11.2013, kesto n. 1 vuosi • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 450 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 17.10.2013 Lisätietoja tutkinnosta Pekka Jäntti, 040 554 9123 ja oppisopimusjärjestelyistä Jukka Vuollet, 050 355 2115. Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelu ja myynti tai talous- ja toimistopalvelut, merkonomi • Iltakoulutuksena • Jatkuva haku, kesto n. 1,5 vuotta • Sisältää työssäoppimisjakson, mikäli ei tutkinnonsuorittamispaikkaa • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 050 593 9923. Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelu- ja myynti tai talous- ja toimistopalvelut, merkonomi • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainioin yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Anne Pudas, 050 595 1976 ja Jukka Vuollet, 050 355 2115.

Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutus • Päiväkoulutuksena • Helmikuussa 2014 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 1 350 e • Jatkuva haku Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 050 593 9923.

Luonnonvara- ja ympäristöala Eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläinhoitolan, koirahieronnan tai eläinkaupan osaamisala • Monimuotokoulutuksena • Toukokuu 2013–joulukuu 2014 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Tiina Kuokka, 050 563 7544. Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja tai maaseutuyrittäjä • Monimuotokoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 2–2,5 vuotta • Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 2.12.2013 Lisätietoja Tiina Kuokka, 050 563 7544. Maatilan sukupolvenvaihdoksen tukikelpoisuuskoulutus • Monimuotokoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 6 kuukautta • Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 2.12.2013 Lisätietoja Tiina Kuokka, 050 563 7544. Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja • Monimuotokoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 2–2,5 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Muhoksen yksikkö ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 2.12.2013 Lisätietoja tutkinnosta Markku Maijala, 050 468 3450 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824.

Metsäkonekuljettajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus syyskuussa 2013, kesto 10 kuukautta • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Markku Maijala, 050 468 3450. Pienkonemekaanikon ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus syyskuussa 2013, kesto 1 vuosi • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Tiina Kuokka, 050 563 7544. Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus syyskuussa 2013, kesto 10 kuukautta • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Tiina Kuokka, 050 563 7544. LY H Y T K O U L U T U K S E T Kengityksen jatkokurssi • Syyskuu 2013–maaliskuu 2014, la klo 9.00–18.00 ja su 9.00–16.00, kesto 14 päivää • Pudasjärven yksikkö • Hinta 380 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Keijo Kaukko, 050 577 6425.

MATKAILU-, Ravitsemis- ja talousala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Anne Pudas, 050 595 1976. Kotityöpalvelujen ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Jukka Vuollet, 050 355 2115. Laitoshuoltajan ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Anne Pudas, 050 595 1976. Kysy matkailu, ravitsemis- ja talousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Anne Pudas, 050 595 1976. LY H Y T K O U L U T U K S E T OSAO järjestää työelämän edellyttämiä täydennyskoulutuksia matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, mm. • Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi (hygieniapassi) • Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset, testi (anniskelupassi)

Kulttuuriala Puusepänalan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus lokakuussa 2013, kesto n. 1 vuosi • Pikisaaren yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Johanna Pelkonen, 050 575 1478 ja Tuija Partanen, 050 535 9820.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Jalkojenhoidon ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus 13.1.2014, kesto 1,5–2 vuotta • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 1.11.2013 Lisätietoja Marja-Leena Kinnunen, 050 565 9444. Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Virpiniemen liikuntaopisto Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Jukka Vuollet, 050 355 2115 ja tutkinnosta Katri Virtanen 044 717 0062.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus • Päiväkoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 1 vuosi • Kontinkankaan yksikkö • Koulutus on maksuton ja oikeuttaa opinto- tai kotoutumistukeen • Hakuaika päättyy 22.11.2013 • Koulutukseen voi hakeutua vain erillisellä hakulomakkeella, jonka voi pyytää Kontinkankaan yksikön opintotoimistosta, 010 27 21118. Lisätietoja Aulikki Järviluoma, 050 317 4562. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto • Päiväkoulutuksena • 4.11.2013–31.10.2014 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e ja tutkintomaksu 58 e. Koulutus oikeuttaa opintotukeen. • Hakuaika päättyy 7.10.2013 Lisätietoja Anna-Maija Lawson, 050 317 4674. Perhetyön koulutus • Päiväkoulutuksena • 8.4.2014–helmikuu 2016, 30 lähipäivää, 2 päivää kuukaudessa • Hinta 1 700 e, laskutus neljässä erässä • Hakuaika päättyy 7.3.2014 Lisätietoja Irina Piri-Horsma, 050 317 4750 ja Marja Veikkola, 050 077 6065. Potilaan immobilisaatiohoito, tutkinnon osa kipsausalan ammattitutkinnosta • Monimuotokoulutuksena • 3.2.2014–lokakuu 2014, 13 lähipäivää • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 300 e • Hakuaika päättyy 3.1.2014 Lisätietoja Rauno Laitila, 050 368 3793 ja Seija Rannikko, 050 911 7806. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus tai vammaistyö, lähihoitaja • Päiväkoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 2 vuotta • Kontinkankaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 15.10.2013 Lisätietoja Eija Roininen, 050 394 7281. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoito ja huolenpito, lähihoitaja • Monimuotokoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 2,5 vuotta • Kontinkankaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 15.10.2013 Lisätietoja Eija Roininen, 050 394 7281. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus 20.1.2014 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö • Soveltuvuuskoe maksullinen, tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Heli Pesonen, 040 141 5478 ja tutkinnosta Irja Ruikkala, 050 317 4777. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osaamisala-opinnot aiemmin valmistuneille lähihoitajille • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö • Lähihoitajan ammattiosaamisen laajentaminen toisilla osaamisala-opinnoilla • Tammikuussa 2014 alkavat osaamisalat: Sairaanhoito ja huolenpito, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus sekä kuntoutus Lisätietoja alkavista osaamisaloista Mirva Saastamoinen, 050 593 7076. Kysy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Liikunta-ala, Jukka Vuollet, 050 355 2115 • Sosiaali- ja terveysala, Mirva Saastamoinen, 050 593 7076. LY H Y T K O U L U T U K S E T OSAO järjestää työelämän tarpeiden mukaista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, mm. • Ensiapu EA 1 • Ensiapu EA 2 • Hätäensiapu • AVEKKI • Potilassiirtojen ergonomiakortti • Lääkehoito • Henkilöstön työnohjaus Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Sari Veijola, 050 317 4929.


OS AO n a i k u i s-ja t yö pa i k k a ko u lu t u sta LO K A KUU STA TO UKO KUU H UN

Koulutuskalenteri

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 050 593 7076 ja tutkinnosta Pirjo Heikkinen, 050 317 4557. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 050 593 7076. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaaajanohjaaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Haapaveden Opisto Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 050 593 7076. Kysy humanistisen ja kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Mirva Saastamoinen, 050 593 7076.

Tekniikka ja liikenne Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja tai varaosamyyjä • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja tutkinnoista Seppo Ovaska, 050 438 2658. Autofixari • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja koulutussisällöstä Seppo Ovaska, 050 438 2658. Hissiasentajan ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä AEL Oulu Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Pekka Väisänen, 041 447 1351.

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta 050 590 9680. Kemianteollisuuden ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta 050 590 9680. Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto 1–1,5 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 97 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta 050 590 9680.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta 050 590 9680. Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala • Monimuotokoulutuksena • Aloitus tammikuussa 2014, kesto 2,5 vuotta • Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, koneenasentaja tai koneistaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Kari Granlund, 040 558 7824.

OSAOlla laaja korttikoulutustarjonta

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto • Päiväkoulutuksena • 2.12.2013–18.6.2014, ryhmä 1 • 3.2.2014–2.8.2014, ryhmä 2 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja Anneli Alila, 050 351 6378. Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Päiväkoulutuksena B-kortilla • 20.1.2014–2.8.2014 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Timo Kivelä, 050 317 4586.

Kalenteri jatkuu seuraavalla sivulla

Nuori! Ota selvää mahdollisuuksistasi kouluttautua ja työllistyä. OSAOssa on paljon vaihtoehtoja juuri peruskoulun päättäneille nuorille myös aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa.

Korttikoulutustarjonta on laajentunut ja koulutuksen saa nyt entistä helpommin. Oulun seudun ammattiopisto tarjoaa korttikoulutuksia jatkuvasti työelämän tarpeisiin. Sopivan koulutusajankohdan ja -paikan valinta sekä ilmoittautuminen on helppoa ja vaivatonta. Alkavat korttikoulutukset, lähin koulutusta tarjoava yksikkö ja koulutusten sisällöt löytyvät sähköisestä OSAOn aikuiskoulutuskalenterista www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri, kohdasta Lyhytkoulutukset. Kortti- ja sertifikaattikoulutuksia voidaan tarvittaessa järjestää missä tahansa OSAOn toimipisteessä tai yritys- ja ryhmäkohtaisena yrityksen tiloissa. Kysy lisää Virpi Pikkuaholta, puhelin 050 520 8854. Nyt kannattaa olla aktiivinen. Useissa työtehtävissä vaaditaan kortti- ja sertifikaattipätevyyksiä. Tarkoituksena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta ja taata ammattitaitoinen osaaminen. Osa korteista on lakisääteisiä ja voimassa vain tietyn ajan, esimerkiksi tulityö- ja työturvallisuuskortti. Viranomaiset valvovat korttien ja sertifikaattien myöntämistä.

Kunnossapidon ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä POHTO Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnoista Kari Palokangas, 050 407 8895. Kylmäasentajan ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä AEL Oulu Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Pekka Väisänen, 041 447 1351.

Nuori aikuinen! Oletko 20–29-vuotias? Puuttuuko sinulta peruskoulun jälkeinen toisen asteen tutkinto? Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa mahdollisuuden suorittaa käytännönläheisesti ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niiden osia.

Osaajan paikka Perustietoa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta saa aivan Oulun keskustasta Torikadun neuvontapisteestä, Osaajan paikasta. Se toimii OSAOn Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön yhteydessä. Osaajan paikassa voit tutusta OSAOn aikuiskoulutustarjontaan ja saada tietoa erilaisista koulutusmuodoista ja -järjestelyistä. Lisäksi Osaajan paikka tarjoaa henkilökohtaista opastusta koulutukseen hakeutumisesta. Myös yritykset ja yhteisöt voivat käyttää Osaajan paikan neuvontapalveluja. Ajanvarausta ei tarvita. Mikäli uusi tapaaminen on

tarpeen, siihen sovitaan yleensä aika. Kun asiakas tarvitsee yksityiskohtaista tietoa koulutuksesta tai henkilökohtaista koulutuksen suunnittelua, hänet ohjataan Osaajan paikasta oikeaan OSAOn yksikköön oikean henkilön luokse. Osaajan paikka tekee yhteistyötä TE-toimiston kanssa esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksessa.

OSAAJAN PAIKKA Torikatu 23, Oulu ma–to 8.30–15.45 pe 8.30–15

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö Torikatu 23, 3. kerros, 90100 Oulu Puhelin 040 141 5320 aikuiskoulutus@osao.fi oppisopimus@osao.fi


OS AO n a i k u i s-ja t yö pa i k k a ko u lu t u sta LO K A KUU STA TO UKO KUU H UN

Koulutuskalenteri

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kempeleen yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja tutkinnoista Esko Tuomivaara, 050 570 6671.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, korjausrakentaminen • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 3 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824.

Talonrakennusalan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena iltaisin • Aloitus joustavasti, kesto 1,5–2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Haukiputaan yksikkö ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 80 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja tutkinnosta Risto Päkkilä, 050 058 4306 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemiantekniikan osaamisala, prosessinhoitaja • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 3 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680.

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja tai talonrakentaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja tutkinnosta Samuli Anttila, 040 751 6315, maarakennuskoneenkuljettaja sekä Risto Päkkilä, 0500 584 306, talonrakentaja.

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja tai putkiasentaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, sahateollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Pudasjärven yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja tutkinnosta Keijo Kaukko, 050 577 6425. Putkiasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680. Puualan perustutkinto, puuseppä • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824. Puusepänalan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824.

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja tai talonrakentaja • Päiväkoulutuksena • Aloitus 13.1.2014, kesto n. 2 vuotta • Haukiputaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 29.11.2013 Lisätietoja Samuli Anttila, 040 751 6315, maarakennuskoneenkuljettaja ja Risto Päkkilä, 050 058 4306, talonrakentaja. Suunnitteluassistentin ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • 17.3.2014–24.4.2015 • Kempeleen yksikkö • Hinta 250 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 14.2.2014 Lisätietoja Anneli Alila, 050 351 6378. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja tai sähköasentaja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Myös sähköverkostoasennustehtävissä toimiville Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824 ja tutkinnosta Jukka Kesonen, 050 590 9658. Talonrakennusalan ammattitutkinto, korjausrakentaminen • Monimuotokoulutuksena • Aloitus joustavasti, kesto n. 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, tekniikka ja Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Hinta 76 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja tutkinnosta Hannele MesilaaksoAartola, 040 141 5281 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 040 558 7824.

Tekniikan erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Juha Aliranta, 050 590 9680. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT-asentaja tai elektroniikka-asentaja • Monimuotokoulutuksena • 7.8.2013–31.5.2015 • Myllytullin yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Juha Saarikoski, 050 377 8817 ja Leena Häikiö, 050 563 5355. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Tuote- ja palveluiden suunnittelijoille Lisätietoja Juha Aliranta, 050 590 9680. Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Limingan yksikkö • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Panu Toivonen, 050 549 8999. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä AEL Oulu • Turvallisuusvalvojan tai turvallisuusalan esimiestehtävissä toimiville Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnosta Pekka Väisänen, 041 447 1351.

Vartijan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Aloitus 27.1.2014, kesto 1–2 vuotta • Limingan yksikkö • Hinta 430 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 15.1.2014 Lisätietoja Sari Juola, 050 349 6007. Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä POHTO Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 050 590 9680 ja tutkinnoista Kari Palokangas, 050 407 8895. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto • Päiväkoulutuksena • 2.12.2013–18.6.2014 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja Anneli Alila, 050 351 6378. Kysy tekniikan ja liikenteen alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Talotekniikka ja turvallisuusala, Juha Aliranta, 050 590 9680. • Kone- ja metalliala, logistiikka, sähköala, Kari Granlund, 040 558 7824. LY H Y T K O U L U T U K S E T Automaatiotekniikan täydennyskoulutus •  Päiväkoulutuksena •  Marraskuu 2013–syyskuu 2014 • Sisältää työssäoppimisjakson •  Pudasjärven yksikkö •  Hinta 250 e •  Hakuaika päättyy 11.10.2013 Lisätietoja Keijo Kaukko 050 5776 425. Ilmanvaihtojärjestelmien perusteet kiinteistönhoitajalle • Koulutus toteutetaan neljänä iltapäivänä, kesto 16 tuntia • Aloitus joustavasti • Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Hinta 135 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. Järjestyksenvalvojan peruskurssi • Iltakoulutuksena, kesto 32 tuntia • 17.–26.3.2014 • Limingan yksikkö • Hinta 160 e • Ilmoittautuminen 5.3.2014 mennessä Lisätietoja Sari Juola, 050 349 6007. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus • Iltakoulutuksena, kesto 8 tuntia • 14.–15.4.2014 • Limingan yksikkö • Hinta 100 e • Ilmoittautuminen 2.4.2014 mennessä Lisätietoja Sari Juola, 050 349 6007.

Kiinteistönhoitajan asiakaspalvelutaidot • Koulutus toteutetaan kolmena iltapäivänä, kesto 9 tuntia • Aloitus joustavasti • Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Hinta 105 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. Paloilmoitinjärjestelmät ja niiden käyttäminen • Koulutus toteutetaan neljänä iltapäivänä, kesto 16 tuntia • Aloitus joustavasti • Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Hinta 135 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. Vartijan peruskurssi • Päiväkoulutuksena, kesto 60 tuntia • 3.–13.2.2014, ryhmä 1 • 12.–22.5.2014, ryhmä 2 • Limingan yksikkö • Hinta 250 e • Hakuaika päättyy 20 päivää ennen koulutuksen alkua. Lisätietoja Sari Juola, 050 349 6007. Vartijan työn perusteet • Päiväkoulutuksena, kesto 40 tuntia • 27.–31.1.2014, ryhmä 1 • 5.–9.5.2014, ryhmä 2 • Limingan yksikkö • Hinta 180 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 13 päivää ennen koulutuksen alkua Lisätietoja Sari Juola, 050 349 6007. Öljypoltinhuoltokoulutus • Koulutus toteutetaan kolmena iltapäivänä, kesto 12 tuntia • Aloitus joustavasti • Kaukovainion yksikkö, tekniikka • Hinta 135 e Lisätietoja Hannele Mesilaakso-Aartola, 040 141 5281. A M M AT T I PÄT E V Y Y S - J A L U PA K O R T T I K O U L U T U K S E T Järjestämme työelämän edellyttämiä direktiivin mukaisia ammattipätevyysja lupakorttikoulutuksia tekniikan ja liikenteen alalla, mm. • ADR-peruskurssi • ADR-säiliökurssi ES • ADR-täydennyskurssi YT • Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta • Ensiapu EA 1 • Ensiapu EA 2 • Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi (hygieniapassi) • Hätäensiapu • Kuljettajan työturvallisuuskorttikoulutus • Raskaan kaluston ennakoivan ajamisen koulutus • Tieturva 1 • Tulityökortti • Työturvallisuuskortti • Vesityökortti, vesilaitos tai vesijohtoverkosto

OSAOsta ammattiin, aikuiskoulutuksella uusille urille OSAO järjestää aikuisille näyttötutkintoina runsaasti ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta. Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan opiskelun alkaessa näyttötutkinnon suorittamista ja valmistavaa koulutusta varten henkilökohtainen suunnitelma. Se perustuu opiskelijan koulutukseen ja osaamiseen ennen koulutusta. Oppisopimuskoulutus palvelee opiskelijoita, yrityksiä ja työnantajia kaikilla aloilla ja kaikissa tutkinnoissa. Tarjolla on myös lyhytkoulutuksia sekä kieli- ja tietotekniikkakoulutusta. Korttikoulutuksia järjestetään jatkuvasti työelämän tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä ja tule mukaan! Lisätietojen antajan sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.

Sähköinen aikuiskoulutuskalenteri aina ajan tasalla

Maksuista ja työsuhteesta

Peruuttamisehdot koulutukseen valitulle

Koulutusta järjestävät OSAOn yksiköt

OSAOn sähköisen aikuiskoulutuskalenterin kautta aikuisopiskelijat voivat etsiä koulutusta, ilmoittautua lyhytkoulutuksiin ja hakeutua tutkintoihin valmistaviin koulutuksiin. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saa suoraan sähköpostiin.

Perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksia voi hakea koulutusalan, koulutusyksikön tai koulutusmuodon perusteella. Koulutuksen kohdalta löytyy tietoa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta.

Näyttötutkintoon osallistujilta veloitetaan Opetushallitukselle tilitettävä 58 euron tutkintomaksu.

Lyhytkoulutukset Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö Torikatu 23, 3. krs., 90100 Oulu Haukiputaan yksikkö Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu Kaukovainion yksikkö, tekniikka Kotkantie 2 A, 90250 Oulu Kempeleen yksikkö Niittyrannantie 5 ja Piriläntie 145, 90440 Kempele Kontinkankaan yksikkö Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu Limingan yksikkö Iivarinpolku 2, 91900 Liminka Muhoksen yksikkö Kirkkotie 1, 91500 Muhos Myllytullin yksikkö Isokatu 1, 90100 Oulu Pikisaaren yksikkö Pikisaarentie 13, 90100 Oulu Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi Taivalkosken yksikkö Jokijärventie 2 ja Opintie 3, 93400 Taivalkoski

Sähköisen hakemuksen käyttäminen on nopeaa ja ympäristöystävällistä. Myös työnantaja voi ilmoittaa sähköisesti työntekijöitään koulutukseen. Koulutuksiin voi edelleen ilmoittautua myös paperihakemuksella. Haku- tai ilmoittautumislomake tilataan suoraan koulutusta järjestävästä yksiköstä. Yhteystiedot löytyvät sähköisestä aikuiskoulutuskalenterista koulutuksen kohdalta Lisätietoja-kentästä.

www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään kohtuullisia opiskelijamaksuja opiskelijalta tai työnantajalta.

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta koulutuksen ajaksi tai yrittäjänä toimimista sekä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Työnantajan tulee sitoutua ohjauksen järjestämiseen työpaikalla.

Tutkintoon valmistavat koulutukset Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja vielä maksamaton osuus veloitetaan.


O P I N K A A R I 2/ 2013 9

Teollisuusneuvos Jorma Terentjeffin mielestä on tärkeää, että nuorille on tarjolla erilaisia tapoja kouluttautua ja hankkia ammattitaito.

Nuorille ei enää synny kokemusta työnteosta Tämän päivän ongelma Jorma Terentjeffin mielestä on, ettei työnteon perusasioita enää opita lapsena ja nuorena. Kun työaika alkaa kello 8, se tarkoittaa, että silloin aloitetaan työt eikä vasta tulla työpaikalle. Työkulttuurin opettaminen on yksi koulutuksen ja työnantajan haasteista. Terentjeff tarkastelee nuoria työntekijöitä omien kokemustensa ja pitkään työuransa pohjalta. Maatalon poikana hän oppi jo lapsena työn tekemisen. – Iän karttuessa oivalsin, että työ kannattaa tehdä viivyttelemättä ja kunnolla. Ja ahkera pitää olla. Vasta ensimmäisessä vieraan työssä opin tuntemaan kahvitunnin. Kotona työtä tehtiin yhtäjaksoisesti lounaaseen asti. Oppisopimus velvoittaa työnantajaa opettamaan Terentjeff muistuttaa, että oppisopimus on työnantajan pitkäaikainen lupaus opettaa työntekijälle työ. Oppijalla on lupa opetella työ vaihe vaiheelta. Opettaminen lähtee työn perusjuurista eikä mitään tehtävää tai sen osaa väheksytä. Hyvä työsuoritus koostuu monesta kohdallaan olevasta palasesta samaan tapaan kuin täydellinen urheilusuoritus. – Työelämän arjessa ei näytä aina olevan aikaa kunnolliseen perehdyttämiseen. Innostusta kehittyä ei pidä tukehduttaa yksitoikkoisilla tehtävillä vaan on annettava uusia haasteita. Nuorella joukolla hyvää palvelua Terentjeff laskee, että hänen yrityksessään IsoSyötteellä on kiivaimman sesongin aikana työssä 35–40 työntekijää, joiden keski-ikä on ilman toimitusjohtajaa 23–24 vuotta. He kaikki ovat mukana joukkueessa, jonka tehtävänä on tuottaa hyvää palvelua lomalaisille. – Kesäajan miehitys on vain kolme henkilöä. Olen itse aina tarttunut monenlaisiin tehtäviin. Erityisosaamista edellyttävät työt ostan.

Teollisuusneuvos, diplomi-insinööri Jorma Terentjeff on toiminut 40 vuotta elektroniikka-alalla eri tehtävissä ja omistajana. Nyt hän on Pudasjärvellä sijaitsevan perheyrityksensä Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n toimitusjohtaja, vähemmistöosakas muutamissa yrityksissä, harjoittaa sijoitustoimintaa ja on mukana useissa alueellisissa ja kansallisissa kehitysprojekteissa.

Hyvä ohjaus innostaa nuoren oppimaan Reilu vuosi sitten Sara Lampela, 17 v, oli pettynyt kuullessaan, ettei yläasteen yrittäjyysluokan jälkeen päässyt haluamaansa lukioon eikä ammattioppilaitokseen. Muut paikat eivät kiinnostaneet. – Isä ehdotti, että opiskelisin merkonomiksi oppisopimuksella. Aluksi en pitänyt ajatuksesta, koska en osannut arvostaa myyjän työtä. Nyt ajattelen toisin. Oppisopimus on mahdollisuus: voin tienata ja opiskella sa-

Suunnittelija Irja Leppänen ja työharjoittelija Annu Partanen viimeistelevät näyttelyä Syötteen luontokeskuksessa, joka on osa Metsähallituksen luontopalveluja.

Työssäoppiminen antaa paljon Syksyllä 2012 Annu Partanen aloitti Pudasjärven yksikössä matkailualan perustutkintoon tähtäävät opinnot. Hän liittyi sujuvasti vuotta aiemmin aloittaneeseen ryhmään. Annun opinnot painottuvat työssäoppimiseen Syötteen luontokeskuksessa. Hän valmistuu matkailupalvelujen tuottajaksi reilussa 1,5 vuodessa, puolitoista vuotta muita nopeammin. Sulkavan lukiosta vuonna 2005 ylioppilaaksi tultuaan Annu Partanen, 27 v, oli töissä ja opiskeli välillä kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä. Vuonna 2010 hän muutti Inariin suorittaakseen Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa erä- ja luonto-oppaan tutkinnon ja jäi Inariin eräoppaaksi. Syksyllä 2012 Annu muutti Pudasjärven Syötteelle muttei löytänyt töitä. – Sitten hoksasin tämän matkailualan koulutuksen. Tulevaisuuden kannalta minulle on eduksi tietää enemmän matkailuun liittyvistä asioista. Pääsin mukaan edellisenä syksynä aloittaneeseen ryhmään. Painopiste työssäoppimiseen Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa osaamista tunnustettiin Annun lukion opinnoista ja erä- ja luontooppaan tutkinnosta osaksi tutkintosuoritusta. Viime syksynä ja tammikuussa Annu osallistui keskimäärin neljänä päivänä viikossa teoriaopintoihin. – Helmikuun 2013 alkupäivinä aloitin normaaliin opetussuunnitelmaan kuuluvan kahden kuukauden työssäoppimisjakson Syötteen luontokeskuksessa. Jakson jälkeen muut palasivat lähiopetukseen. Minulla olisi ollut vain yhden opintojakson verran lähiopetusta, joten suoritin sen itsenäisenä työskentelynä ja jatkoin vielä toiset kaksi kuukautta työssäoppimista, joka yleensä tehdään kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

manaikaisesti. Valmistun alle 18-vuotiaana ilman opintolainaa. Myyntityö on osoittautunut vaativaksi, Sara toteaa. Erätukun Oulun myymälässä myymälänhoitaja Kari Väänänen ohjaa Saraa: – Heti aluksi sovittiin, että edetään rauhassa ja tutustutaan työympäristöön. Seurataan, miten kokeneet työntekijät toimivat ja tekevät kauppaa. Myös asiakkaalle kerrottiin, että kaupantekoa seuraa harjoittelija. Kaikki eteni luontevasti. Liikkeessä ei erotella työhön perehdytettyä opiskelijaa muusta henkilökunnasta. Väänänen kiittää Saran oppineen paljon ja olevan

Tekemällä oppii Elokuun lopulla Annu aloitti vielä puuttuvan viiden viikon työssäoppimisen Luontokeskuksessa ja suorittaa uupuvat opintojaksot syksyn aikana. Hän on kiitollinen, että on voinut suorittaa suuren osan opinnoistaan työssäoppimalla. – Tiedän oppivani parhaiten tekemällä. Luontokeskuksessa olen saanut osallistua kaikkeen: asiakaspalveluun, retkineuvontaan, myyntityöhön, opastukseen, tiedottamiseen ja markkinointiin, myös sosiaalisessa mediassa, sekä yhteistyöhön alueen yritysten kanssa. Annu on ollut mukana monessa: Hankihulinoissa, joihin osallistui hiihtoloman aikaan 800 henkeä ja kevättalvella Pikkupääsiäisenä 70 lapsen askartelutapahtuman järjestämisessä, joka oli samalla Annun ammattiosaamisen näyttö. Syyskuussa hän oli järjestämässä 4H:n ja Marttojen yhteistä Sienipäivää ja syyskuun lopun Naavaparran luontopolun avajaisia. Opinnäytetyön Annu tekee myös yhteistyössä Syötteen luontokeskuksen kanssa. Hän aikoo tutkia, millaisen mainonnan perusteella ihmiset tulevat Luontokeskukseen. – Tämä aihe hyödyttää myös Luontokeskusta, sanoo suunnittelija Irja Leppänen ja jatkaa: – Kun Annu oli perehdytetty talon tapoihin, hän on ollut hyvin omatoiminen. Esimerkiksi, kun olen sanonut, että lapsille olisi mukava saada lintupuu, Annu on tehnyt sen tuota pikaa.

tunnollinen työssään. Hän on itsenäistynyt ja saanut itsevarmuutta. – Vähitellen oivalsin, että on osattava palvella, myydä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Minusta on tullut avoimempi, arkuus on kadonnut ja esiintyminen tullut varmemmaksi, Sara kertoo. Työpaikkakouluttaja Kari Väänäsen mukaan Sara Lampela on luontainen kaupan alan työntekijä, selvästi omalla alallaan. Ennen asiakkaiden tuloa tutkitaan uuden metsästystakin ominaisuuksia.


10 O P I N K A A R I 2/2013

Tomety Messan, 44 v, suoritti viime helmikuussa karjatalouden ammattitutkinnosta lypsykarjatalouden tutkinnon osan. Muhoksen kunnan lomituspalvelut tarjosi hänelle heti töitä.

Sinnikkyys palkittiin

Länsiafrikkalaisessa Togossa Tomety Messan1) oli teurastaja. Syksyllä 2001 hän tuli Suomeen pakolaisena ja asuu nyt Kiimingissä 11-vuotiaan tyttärensä kanssa. Vuosien varrella Messan on yrittänyt monenlaista, päiväkodista hitsauksen opiskeluun. Lopulta hän tiesi haluavansa maataloustöihin. Kieliongelmia Syyskuussa 2011 Messan aloitti OSAOssa lypsykarjatalouden tutkinnon osaan valmistavan koulutuksen. Hän sai työssäoppimispaikan muhoslaiselta tilalta, mutta kielimuuri osoittautui liian korkeaksi ja tämä jakso jouduttiin keskeyttämään. – Jatkoin työssäoppimista OSAOn Muhoksen yksikön navetalla. Siellä yritin suorittaa tutkinnon, mutta suoritukseni hylättiin. Messanin lypsämistaidot eivät olleet vielä ammattilaisen tasolla. Oppilaitoksen automatisoidussa navetassa on lypsyrobotti, joten hänelle ei kertynyt riittävää lypsämisen rutiinia.

Uusi mahdollisuus Hylätyn tutkintosuorituksen jälkeen Messan etsi sitkeästi paikkaa, jossa voisi oppia lypsämisen perusteellisesti. Isäntä Esa Maaninen kertoo, miten yhtenä iltana viime tammikuussa Messan seisoi ovella kysymässä työssäoppimispaikkaa. – Minulla oli edessä pitkä sairausloma, joten ehdotus sopi hyvin, jos vain isäntä ja lomittaja suostuisivat opettamaan, emäntä Merja Maaninen jatkaa. Sopimus tehtiin, isäntäväki ja virolainen maatalouslomittaja opastivat Messania määrätietoisesti eteenpäin. Työssäoppimisjakso Maanisilla kesti vain viisi viikkoa. Järjestettiin uusi tutkintotilaisuus ja suoritus meni kirkkaasti läpi. Lomituspalveluohjaaja Jarmo Raappana tarjosi Messanille töitä Muhoksen lomituspalveluista nimenomaan Maanisen tilalle. Messan suoritti tutkinnon osan helmikuussa 2013 ja jatkaa suomen kielen oppimista. 1) Afrikkalaiseen tapaan sukunimi mainitaan ensin.

i Tomety Messan seuraa maidon laatua jatkuvasti. o Esa Maaninen kiittää lomittajaa navettatöiden itsenäisestä ja tehokkaasta hoitamisesta. p Maatalousyhtymä

Maanisen tila oli loistava työssäoppimispaikka.


O P I N K A A R I 2/ 2013 11

Kakkujen lisäksi muutakin makeaa ja suolaista leipova Maarit Nissilä haaveilee omasta kahvilasta, jossa toimisi myös tilausleipomo.

Laura-Elina ja Mari aikovat työskennellä yhdessä Marin kodin piharakennuksessa.

Tekstiilialan yrittäjiksikö? He löysivät toisensa työvoimahallinnon Taito käsissä -kurssilla. Laura-Elina Saarela-Komulainen, 29 v, oli 2003 valmistunut Vaasassa ompelijaksi, suorittanut 2007 Torniossa musiikkialan perustutkinnon ja jäänyt asumaan Ouluun, ”puoliväliin”. Ravintola-alalle kouluttautunut Mari Holappa, 37 v, työskenteli elektroniikkavirittäjänä. Äitiyslomien ja hoitovapaiden jälkeen hän jäi lopulta työttömäksi. – Opiskelu Pikisaaressa oli ollut aina haaveeni, joten kurssin innoittamana pyrin sinne ja houkuttelin Lauran mukaan. Valmistuimme viime keväänä tekstiilialan artesaaneiksi, Mari kertoo. Lyhennetty opintopolku Molemmilla oli kyseessä omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna. Kolmen vuoden opinnot oli tiivistettävä kahteen vuoteen. Ratkaisuna oli osaamisen tunnistamisen lyhentämä opintopolku. Laura oli välillä äitiyslomallakin. Aiemmat pukuompelun ja muusikon opinnot lyhensivät opiskeluaikaa. – Nyt pohdimme, miten työllistymme yhdessä. Matot ovat Marin juttu, minun työni painottunee ompeluun. Ehkäpä teemme yhteisiä tuotteita ja suoritamme ammattitutkinnon Pikisaaressa, Laura pohtii.

Kakkubloggaajasta tuli leipurikondiittori Aluksi syntyi mielikuvituksellisia täytekakkuja, sitten niistä kertova kakkublogi. Nyt kun koulutus on vahvistanut osaamista, harrastuksesta tulee työ. Maarit Nissilä, 37 v, oli kotiäitinä 15 vuotta. Kakkuharrastus alkoi vuonna 2002, kun kuusivuotias tytär tahtoi Barbie-kakun. – Ajattelin, etten osaa, mutta päätin kuitenkin yrittää. Istutin huolella pestyn Barbien muoviin käärityn alaosan kakkuun, jonka marsipaanikuorrutus muodosti helman. Tein myös puvun yläosan marsipaanista. Seuraava oli Kärppäkakku 12-vuotiaalle pojalleni. Vuosien varrella äiti on tehnyt seitsemälle lapselleen monenlaisia kakkuja ja kuvannut ne. Taidon kasvaessa innostus

on osoite ublogin gspot .fi. k k a k in Maarit keaherkku.blo a http://m

on lisääntynyt. Vuonna 2008 Maarit aloitti kakkublogin ja pari vuotta myöhemmin avasi Facebook-sivut. Koulutuksesta ammattitaidon vahvistusta Kun 2010 nuorin täytti kolme, oli aika palata työelämään. Kuukauden työkokeilu Huovisen leipomossa kypsytti päätöksen elintarvikealan perustutkinnosta. Kaksi ensimmäistä vuotta Maarit opiskeli työmarkkinatuella, mutta kolmas oli pärjättävä opintotuella. Maarit valmistui toukokuun lopussa. Äitienpäivän tienoilta juhannukseen hän piti toisen aikuisopiskelijan kanssa Myllytullin yksikön kaupassa tilauskonditoriaa ja tytär Lauriina, 18 v, opiskelijatoverinsa kanssa kahvilaa samoissa tiloissa. Tytär kulkee opinnoissaan kaksi vuotta äitiään jäljessä. – Kakkukaupan ja kahvilan ylläpito opettivat hinnoittelua, raaka-aineiden hankinnan organisointia ja suuren tuotemäärän valmistusta.

Kuorma-auton kuljettajan pätevyys auttaa puutarhuria työllistymään myös talvella.

Viheralalle moniosaajaksi OSAOn Kempeleen yksikössä on alkanut koulutus, jonka tavoitteena on turvata viheralalta valmistuvalle puutarhurille mahdollisuus työllistyä ympärivuotisesti. Siksi puutarhatalouden perustutkintoon tähtäävään koulutukseen on nyt ”kytketty” mahdollisuus suorittaa valinnaisina opintoina kuorma-auton ajamiseen vaadittava kuljetusalan ammattipätevyys ja C-ajokortti. – Koulutuksen on seurattava elinkeinoelämän muutoksia. Monet viheralalla toimivat yritykset ovat nykyisin monialayrityksiä. Useamman ammatin hallitsevat työntekijät vastaavat heidän tarpeitaan ja näin ammattiin valmistuvat voivat saada pysyvän työpaikan. Kesällä vihertyötä tekevä puutarhuri voisi siirtyä talvikuukausien ajaksi esimerkiksi aura-auton kuljettajaksi, kaavailee yksikönjohtaja Tapio Pudas. Kempeleen yksikkö on Suomen suurin kuljetusalan perustutkintokouluttaja, joten kuljetusalan koulutus järjestyy luontevasti. Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja osaamisen tunnistaminen ohjaavat jokaisen täydentämään tarpeen mukaan aiemmin hankittua osaamistaan, myös eri opetusryhmissä.

Minnan työ on monipuolista. Se sisältää myös neuvontaa ja kassatyöskentelyä itsehoitotuotteiden puolella.

Oppisopimuksella lääketeknikoksi Ammattikorkeakoulun muotoilupuolelle tehdyn lyhyen ”harharetken” jälkeen Minna Runtti, 24 v, tiesi suuntaavansa asiakaspalvelutyöhön. Hän haluaa olla tekemissä ihmisten kanssa. Minna haki ja pääsi opiskelemaan lääkealan perustutkintoa apteekkialan koulutusohjelmaan. Ylioppilaspohjalta lääketeknikoksi opiskelu kestää kaksi vuotta. – Elokuussa 2011 aloitin opinnot Kontinkankaan yksikössä. Huomasin, että ryhmässämme oli myös oppisopimusopiskelijoita. En ollut tajunnut, että minullakin olisi ollut mahdolli-

suus tähän käytännönläheisempään opiskelutapaan. Minna alkoi etsiä oppisopimuspaikkaa, mutta se oli tiukassa. Hän haki sitä Rovaniemeä myöten. Opettajalta hän kuuli, että Limingassa apteekkari haki lääketeknikkoa. Tilanne päättyi Minnan kannalta onnellisesti. Apteekkari solmi hänen kanssaan oppisopimuksen, Minna aloitti työt helmikuussa 2012 ja valmistui viime keväänä. Hänellä on työsopimus omasta toivomuksestaan vain vuoden loppuun, sillä harkinnassa ovat jatko-opinnot.


Lehti on myös

VERKOSSA Lue lehti ja tilaa uutiskirje osoitteessa www.opinkaari.fi.

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Oulun seudun ammattiopisto OSAO on yksi maamme suurimmista ammattiopistoista. OSAOssa opiskelee 11 300 aikuista ja nuorta. OSAO järjestää monipuolista aikuis- ja työpaikkakoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä ammatillista perusopetusta. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Oulussa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Aikuisille ja työyhteisöille on tarjolla tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi paljon lyhytkestoisia koulutuksia. Molempia voidaan toteuttaa ammattiala-, toimiala- tai yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Tarjoamme aina parhaiten soveltuvat koulutusjärjestelyt niin opiskelijalle, yrittäjälle kuin yrityksellekin. Aikuiskoulutusta koordinoi Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö Oulussa. Koulutuksista voi kysyä lisää Osaajan paikasta.

Tämä on Opinkaaren viimeinen numero. Tarinat jatkuvat verkossa www.osao.fi.

OSAAJAN PAIKKA Puhelin 040 141 5320

Torikatu 23, Oulu ma–to 8.30–15.45 pe 8.30–15

aikuiskoulutus@osao.fi oppisopimus@osao.fi www.osao.fi

Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden onnistunut työllistäminen on tärkeää. Mäntykodin johtaja Marja-Leena Timonen keskustelemassa Vera Mukkalan kanssa.

Miten varmistaa vanhustyöhön riittävä työvoima? Tulevina vuosina hoitohenkilökunnasta kilpaillaan. Mäntykoti on jo vuosia kehittänyt toimintaansa ja henkilökunnan osaamista monissa projekteissa.

Elsa Keränen ulkoilemassa lähihoitajaksi opiskelevan Ville Haapakosken kanssa.

Mäntykoti varautuu tulevaisuuteen kouluttamalla Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ylläpitämä Mäntykoti tarjoaa ikäihmisille pitkä- ja lyhytaikaista laitoshoitoa, fysioterapiaa sekä päivä- ja kotihoitoa. Toiminnan alkaessa 50 vuotta sitten taloon tuli hyväkuntoisia vanhuksia, jotka kävivät itse ruokasalissa syömässä. Nyt ikääntyvät haluavat asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Myös uusi vanhuslaki asettaa kotipalvelut ensisijaisiksi. Nykyiset Mäntykodin asukkaat eivät ole syystä tai toisesta pärjänneet enää kotonaan ja siksi heidän hoivaansa tarvitaan lisää auttavia käsiä. – Tiedetään, että Pohjois-Pohjanmaallakin jää jo 2015 työntekijöitä eläkkeelle enemmän kuin valmistuu. Olemme jo pitkään kehittäneet hoitohenkilökunnan työnjakoa ja osaamista, Mäntykodin johtaja Marja-Leena Timonen kertoo. Palkkatukityö karisti ennakkoluulot Ville Haapakoski, 24 v, valmistui merkonomiksi 2010 erikoistuneena kirjanpitoon, mutta alan pysyvää työtä ei löytynyt. TE-toimiston pitkäaikaistyöttömille tarkoitetulla kurssilla ilmeni, että Ville voisi sopia hoitoalalle. – Minulla oli melko paljon ennakkoluuloja vanhusten parissa työskentelystä. Lähdin kuitenkin kuukaudeksi kokeilemaan, mutta pian huomasin olevani täällä jo toista kuukautta. Pääsin harjoittelijaksi, sitten puoleksi vuodeksi hoitoapulaiseksi ja nyt opiskelen oppisopimuksella lähihoitajaksi. Koen tekeväni täällä arvokasta ja mielekästä työtä, Ville kertoo. – Otamme yhteistyössä TE-toimiston kanssa työkokeilujaksolle jo aiemmin työelämässä toimineita henkilöitä. Jakson aikana henkilö voi varmistua, sopiiko ala hänelle. TE-toimisto rahoittaa osan palkkatukityössä olevan palkasta. Tavoitteena on myös antaa tulijalle työkokemusta ja parantaa hänen työmarkkinakelpoisuuttaan, Timonen kertoo.

Työssä on hyvä olla -projekti Villen tavoin myös Vera Mukkala, 58 v, aloitti palkkatukityössä. Molemmat olivat mukana myös syyskuun lopussa päättyneessä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa viisivuotisessa Työssä on hyvä olla -projektissa eli TOHOssa. Sen avulla pyrittiin saamaan uusia työntekijöitä vanhustyöhön tarjoamalla työkokemusta ja koulutusta. Avioliitto toi Veran Murmanskista Ouluun 3,5 vuotta sitten. Hän oli kolme puolenvuoden jaksoa harjoittelijana Mäntykodissa ja opiskelee nyt oppisopimuksella laitoshuoltajaksi. – Pidän työskentelystä Mäntykodissa. Kaikki neuvovat ja auttavat. Kielen kanssa oli aluksi hankalaa, Vera toteaa. Marja-Leena Timonen muistuttaa, että Mäntykodissa, kuten muissakin vanhustyön yhteisöissä on paljon työtä, joissa ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan pätevyyttä. Nyt koulutetaan myös hoiva-avustajia Mäntykodissa harjoitelleet ensimmäiset hoivaavustajat valmistuivat vuonna 2011. Hoivaavustaja työskentelee sanan mukaisesti avustavissa tehtävissä: auttaa pukeutumisessa, syömisessä, astia- ja vaatehuollossa, ulkoilutuksessa ja viriketoiminnan järjestämisessä. Koulutus sopii mainiosti nuorille, alan vaihtajille ja riittävän suomen kielen taidon omaaville maahanmuuttajille. Seuraavan hoivaavustajakoulutuksen aloittamisesta ja rahoitusjärjestelyistä neuvotellaan parasta aikaa. – Meidän on pysyttävä mukana muutoksessa. Siksi suhtaudumme opiskelijoihin myönteisesti. He ja heidän ohjaajansa tuovat taloomme uuttaa tietoa, Marja-Leena Timonen kiteyttää. Hoiva-avustaja ei ole vielä virallinen tutkintonimike. Koulutuksessa suoritetaan kaksi lähihoitajatutkinnon ammatillista tutkinnon osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa, esimerkiksi alan ammattitutkinnosta.

Opinkaari 2/2013  
Opinkaari 2/2013  

Opinkaari on OSAOn aikuiskoulutuksen lehti.

Advertisement