Page 1

Keskiaukeaman

i r a a k Opin

KOULUTUSKALENTERISSA syksyn ja kevään aikuiskoulutus. Ota talteen!

2/ 2012

ma

Oulun seudun am

3

slehti

en tiedotu is m tä it h e k n ä m ksen ja työelä tu lu u o k is u ik A / ttiopisto

i sovittaa Aikuisopiskelun vo nteeseensa. omaan elämäntila listyä alalle jo Opiskelija voi työl a. opintojensa aikan

11lutuMsuonuttukevainssoahtyanöekkläiamamässämattikou tai kehittää osaatä si ä tä n ve sy o, it ta si. minen yrittäjyydek

tkinnon suorittatu ti at m m A 2 1 auttoi kotiäitiä palaamaan

minen pimisjakso oli hyö työhön. Työssäop le ja yritykselle. dyllinen opiskelijal

9 Aikuinen tuntee itsensä ja tietää mitä haluaa. Muutos työelämässä on mahdollisuus, johon aikuiskoulutus antaa eväitä. Yksi vaihtoehdoista on yrittäjäksi ryhtyminen.

Seminologeja tarvitaan, jotta karjatiloille voidaan tarjota riittävästi keinosiemennys- ja neuvontapalveluja. Koulutus alkaa keväällä. Sivu 10


2 O P I N K A A R I 2/2012

Pu h e e n v u o ro Jorma Kortesoja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, puheenjohtaja Virpi Pikkuaho OSAO, Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, yksikönjohtaja

Koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä yrityksiin ammattiosaajia Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyy lähivuosina merkittäviä kaivannais- ja energia-alan rakennuskohteita. Logistiset toiminnat lisääntyvät maalla ja merellä. Suurhankkeet heijastuvat yritysten johtamiseen ja haastavat henkilöstön ammattiosaamisen. On todennäköistä, että yritykset lisäävät henkilöstöään. Kasvu antaa tilaa myös uusille yrittäjille ja yrityksille. Suurhankkeiden uskotaan vähentävän Pohjois-Pohjanmaan korkeaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Maan suurimmat nuorisoikäluokat osoittautuvat todennäköisesti alueen voimavaraksi. Rakennushankkeiden käynnistyminen kasvattaa aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen kysyntää. Yritysten koulutustarpeet kohdistunevat pääasiassa rakentamisen, turvallisuusalan ja logistiikan ammatteihin. Työelämälähtöisen ammattikoulutuksen järjestämisen tulee perustua vankkaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen työelämää edustavien tahojen kanssa. Elämme suurten rakenteellisten muutosten aikaa. Osaajien siirtyminen uusiin työpaikkoihin ja kouluttautuminen uusiin ammatteihin on haaste yritysten ja alueen ammatillisten oppilaitosten yhteistyölle. Sitä toteutetaan työpaikalla tapahtuvalla oppimisella, yrityskohtaisesti räätälöidyillä koulutuksilla ja erilaisilla kehittämishankkeilla. OSAOn aikuiskoulutus on ottanut haasteen vastaan. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja OSAO tekevät tiiviistä yhteistyötä laadukkaan työpaikkakoulutuksen järjestämiseksi. Konkreettinen esimerkki on Yrittäjäpäivien järjestäminen.

Opinkaari

2/2012 Seuraava numero ilmestyy keväällä 2013

AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHIT TÄMISEN TIEDOTUSLEHTI

Opinkaari ISSN 1459-6385 Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto Päätoimittaja: Virpi Pikkuaho Toimitusneuvosto: Unto Kärki (pj), Jaana Hilli, Reeta Knuuti, Aija Koivu, Tiina Kuokka, Eva-Liisa Nikula, Seppo Ovaska, Virpi Pikkuaho ja Marja Veikkola Toimituksen osoite: Torikatu 23, 90100 Oulu, puhelin 010 27 21086 tai 010 27 21977 Toimitus: Viestintätoimisto Hyvä Juttu Ulkoasu ja taitto: Työmaa Valokuvat: Studio Timo Heikkala Oy Paino: PunaMusta Oy Paperi: Nova Press Silk 90 g Painos: 124 000 kappaletta www.osao.fi / www.opinkaari.fi

Lähihoitajaksi opiskeleva Jari Niskanen kokee työnsä antoisaksi. Hoitosuhteessa tapaa potilaiden lisäksi myös omaisia. Työssään kohtaamansa asiat hän osaa ottaa ammatillisesti.


O P I N K A A R I 2/ 2012 3

Hyppy uuteen ammattiin –

aikuisopiskelijana lähihoitajaksi Jari Niskanen ja Marika Sipola tietävät, että he ovat nyt löytäneet oman alansa. Niskanen on päässyt jo lähihoitajaopiskelijana alan työhön. Kolmen alle kouluikäisen lapsen äitinä Sipola haluaa hoitaa lapset kotona ja saada samalla uuden ammatin. Oman alan löytämiseen voi joskus olla varsin pitkä polku. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Kaikki elämän varrella saatu kokemus ja oppi ovat mukana osaamisena uudessa ammatissa ihmisiä ja ammattitaitoa opiskellessa. Mikä työ ei katoaisi alta Automaatioasentajaksi 1980-luvun lopulla Kemissä valmistunut Jari Niskanen on tarttunut monenlaiseen työhön, kun oman alan työtä ei ole ollut. Hän oli esimerkiksi 1990-luvun lopulla silloisella Ensolla paperi- ja selluprosessin hoitajana, mutta tämäkin työ päättyi irtisanomiseen tuotannollis-taloudellisista syistä. – Vuonna 2000 tulin Kemistä Ouluun työn perässä ja tein elektroniikka-alan kokoonpanotyötä useita vuosia. Työ siirrettiin kui-

tenkin halvempien tuotantokustannusten maahan. Olin yli kolme vuotta työttömänä ja mietiskelin, mikä työ säilyisi Suomessa. Vähitellen kypsyi ajatus kouluttautumisesta hoiva-alalle, lähihoitajaksi. – En tiennyt mitään lähihoitajan työstä. Mietin, miten saisin siitä selvää. TE-toimistossa kuulin työelämävalmennuksesta. Pääsin seuraamaan lähihoitajan työtä Oulun kaupunginsairaalan osastolle A2. Lakanan sentään tunsin, mutta poikkilakana oli jo ihan tuntematon käsite. Hoitotyö miellytti Niskanen sai seurata osastolla lähihoitajien työtä ja vähitellen myös hieman avustaa yksinkertaisissa asioissa. Työ tuntui mielekkäältä. Puoli vuotta kestäneen työelämävalmennuksen jälkeen osastonhoitaja tarjosi


4 O P I N K A A R I 2/2012

Huner Yasin ja Henri Lahtela tarkastelevat muotohöylällä tehtyjä kappaleita.

”Pohdin työttömänä, mikä työ säilyisi varmasti Suomessa. Syntyi ajatus kouluttautua hoiva-alalle.”

Sahalle töihin

Jari Niskanen

Sairaanhoitaja Asta Heikkala ja Jari Niskanen auttavat Pentti Viikisen pyörätuoliin.

työsuhdetta potilaskuljettajana. Tehtävänä oli viedä ja hakea potilaita muun muassa yhteispäivystyksestä, sädehoidosta tai röntgenistä. – Olin potilaskuljettajana reilun vuoden ja käsitykseni hoitotyöstä laajeni edelleen. Pidin työstä, jota osastolla tehdään. Tammikuussa 2011 pääsin aloittamaan lähihoitajan opinnot. Nyt olen päättänyt, että jos tämä työ viedään vaikka Bangkokiin, minä lähden mukana, Niskanen toteaa hymyssä suin. Niskanen on käynyt työssä koko opiskeluajan. Hän tekee omasta toiveestaan pääasiassa yövuoroja. Jos aikaa jää, hän ajelee

Lähiopetukselle suuret odotukset Puoli vuotta Niskasen jälkeen opintonsa aloittaneen Marika Sipolankin yllätti lähiopetuksen vähäisyys. Kun opetusta on vain kahtena iltana viikossa, odotukset ovat luonnollisesti kovat. Opettajalla pitää olla hyvin selkeä näkemys keskeisistä asioista. – Olemme haastava joukko. Käymämme keskustelut ovat antoisia. Niistä koen oppivani paljon. Välillä harmittaakin, kun tunnin päättyminen keskeyttää hyvän mielipiteenvaihdon. Opettaja siirtyy seuraavaan ryhmään ja me uuteen aiheeseen.

Sipolan harjoittelupaikka oli kotikunnassa Haukiputaan Pihlajakodissa, jossa hoidetaan muistisairaita ympäri vuorokauden. – En koskaan aiemmin ollut tekemisissä muistisairaiden kanssa. Välillä ei ollut itku kaukana, kun opiskelin kotona. Miten saisin oleellisen irti kirjoista, jotta selviäisin vaativasta työstä. Keskustelut lähipiirissä olevien alan ammattilasten ja opiskelutovereiden kanssa auttoivat. Perhettä ei saa unohtaa. – Minulle tuli ”hälytys”. Nuorin lapsistamme alkoi aina itkeä nähdessään minun

Pudasjärven yksikkö on panostanut voimakkaasti mekaanisen puunjalostusteollisuuden koulutukseen. Valoisassa prosessihallissa on viimeisintä tekniikka edustava höylä ja sahatavaran jatkojalostukseen liittyviä apukoneita. Toisessa hallissa on sahauksen oppimisympäristö. – Tarjoamme nyt muun muassa oppisopimuskoulutuksena sahateollisuuden tarpeisiin prosessinhoitajan koulutusta. Työ opitaan oppilaitoksen lisäksi työpaikalla, jossa suoritetaan tutkinnon näyttöjä. Lisäksi työjaksojen aikana on oppimistehtäviä, koulutuspäällikkö Keijo Kaukko kertoo. Koulutus soveltuu rekrytointikoulutukseksi, mutta tarjoaa myös alalla jo oleville mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen sekä alan tuntemuksen ja teorian syventämiseen. Koulutus soveltuu myös puuta jatkojalostaville yrityksille. Lähijaksoja on 5–10 vuodessa ja tutkinnon suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen 1–3 vuotta. – Uudessa oppimisympäristössä on tarkoitus järjestää aikuiskoulutuksena myös lyhyttä täsmäkoulutusta. Aiheita ovat esimerkiksi lujuuslajittelu ja sahatavaran laatulajittelu, sormijatkokset, höyläys sekä hirsiteollisuuden eri tehtävät. Ideoimme koulutuksia yhteistyössä yrittäjien kanssa.

”Elämänkokemuksesta on apua työn haasteiden kohtaamisessa. Monessa tilanteessa huumori, nauru ja työtoverit auttoivat.” Marika Sipola

kesäaikaan moottoripyörällä. Kaikkiaan hän on ehtinyt työskennellä samalla osastolla jo 3,5 vuotta ja pitää kovasti työstään. Omatoimista opiskelua Opiskelutapa oli melkoinen yllätys. Niskasen opiskellessa aiemmin opettaja opetti ja oppilaat kuuntelivat. Nyt ilta- ja monimuotokoulutuksessa oppitunteja on vähän, vain kahtena tai kolmena iltana viikossa. Etäopiskelussa jokainen etsii tietoa kirjoista ja verkosta itsenäisesti. – Opinnot ovat lähteneet liikkeelle yllättävän hyvin ja edenneet aikataulussa sellaista koulun 7–8 keskiarvoa vastaavasti. Tärkeintä on, että saan pätevyyden itselleni mieleiseen työhön. Oppilaitos valitsee työssäoppimispaikat. Kaupunginsairaalan lisäksi Niskanen on harjoitellut Tahkokankaalla ja Tuulikellon päiväkodissa. Hän on valinnut osaamisalakseen vanhustyön ja tähtää jatkossakin sairaalatyöhön.

Kohti haavetta Sipola suoritti peruskoulun jälkeen hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinnon. Hän työskenteli vähän aikaa lounasravintolassa ja päätyi lopulta monien mutkien kautta Kempeleen Lähikauppaan ja osallistui myymäläpäällikkövalmennukseenkin. – Olin alalla kahdeksan vuotta, josta suurimman osan äitiyslomalla, kuten myös perheemme muuttaessa Haukiputaalle. Tässä vaiheessa sanouduin irti työstäni. Olinhan jo pitkään pohtinut hoitoalalle siirtymistä. Opintojen alussa syksyllä 2011 käytiin läpi henkilökohtaisesti opiskelijoiden aikaisemmat opinnot. Sipolan hyväksi voitiin lukea vain myymäläpäällikön työturvallisuuskoulutus. Itsenäisen opiskelun paineita Kolmen pienen lapsen äitiä ensimmäinen työssäoppimisjakso päiväkodissa ei hirvittänyt. Mutta hoito- ja huolenpitojaksoa varten valmistautuessa tilanne oli toinen.

suuntaavan kohti huonetta, jossa tietokone on. Tajusin, että minun on varattava osa ajastani vain lapsille. Varmuutta työstä Harjoittelu Pihlajakodissa lähti mukavasti käyntiin. Oppi oli tarttunut päähän ja löytyi sieltä. Myös elämänkokemus auttoi kohtaamaan työn haasteita. Sipola otettiin heti mukaan. Huumori, nauru ja työtoverit auttoivat selviämään monessa vaikeassa tilanteessa. – Sain ammatillista varmuutta, kun sain olla yhtenä työntekijänä toisten joukossa. Oli ihana tunne, kun huomasin oman ammatillisen kehittymiseni. Ohjaajani olivat mahtavia. Työssäoppimisjakson päättyessä sanoinkin: soitelkaa, jos tarvitsette kesällä työntekijää. Heinäkuussa olin Pihlajakodissa työssä. Työharjoittelu ja työjakso varmistivat, että Sipolan päätös opiskella lähihoitajaksi oli oikea.

Verkkokaupan yrittäjäksi Hanna Sirviö valmistui keväällä 2011 biokemistiksi Oulun yliopistosta ja halusi työssään hieman kauemmaksi molekyyleistä. Onnekkaasti Sirviö ja Alcemed Group Oy löysivät toisensa. Yritys suunnitteli kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita myyvää verkkokauppaa. Sirviöstä tuli Terveysteekki Oy:n toimitusjohtaja ja osaomistaja. – Talvikaudella 2011–2012 osallistuin Verkkokaupan osaajaksi -koulutukseen. Workshopeissa kävimme hyödyllisiä keskusteluja ja koulutus antoi tietoa esimerkiksi verkkokauppaohjelmista. Sirviö avasi reilut parituhatta tuotetta sisältävän Terveysteekin viime huhtikuussa. Nyt hän ajattelee, että koulutus olisi voinut mennä syvemmälle verkkokaupan toimintaan.


SY KSY 2012 JA K E VÄT 2013

i r e t n e l a k Koulu-tjautysöpaikkakoulutusta Tulevaa aikuis

Tutustu OSAOn aikuiskoulutustarjon taan osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutus. Seu raa myös ilmoittelua sanomalehdissä tai poikkea aikuis koulutuksen palvelupisteessä OpinTorilla Oulussa Torika tu 34–40.

OSAO järjestää aikuisille näyttötutkintoina monia ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta. Tarjolla on myös lyhytkursseja, kieli- ja tietotekniikkakoulutusta sekä maahanmuuttajien koulutusta. Korttikoulutuksia järjestetään ympäri vuoden työelämän tarpeiden mukaan.

Perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta peritään opiskelijamaksu opiskelijalta tai työnantajalta. Näyttötutkintoon osallistujilta veloitetaan Opetushallitukselle tilitettävä 58 euron tutkintomaksu. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta työpaikassa koulutuksen ajaksi tai yrittäjänä toimimista, koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä ja työnantajan sitoutumista ohjauksen järjestämiseen työpaikalla. Valitse tarvitsemasi koulutus ja ota yhteyttä lisätietojen antajaan. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.

Sähköinen aikuiskoulutuskalenteri uudistuu R www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri OSAOssa otetaan syksyn 2012 aikana käyttöön uusi sähköinen aikuiskoulutuskalenteri. Sen kautta aikuisopiskelijat voivat ilmoittautua lyhytkoulutuksiin ja hakeutua tutkintoihin valmistaviin koulutuksiin. Vahvistuksen ilmoittautumisesta saa suoraan omaan sähköpostiinsa. Kalenterista löytyvät nopeasti myös näyttötutkintomahdollisuudet.

Koulutusta järjestävät OSAOn seuraavat yksiköt: Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, Torikatu 23, 3. krs., 90100 Oulu, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu, Kempeleen yksikkö, Niittyrannantie 5 ja Piriläntie 145, 90440 Kempele, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu, Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos, Myllytullin yksikkö, Isokatu 1, 90100 Oulu, Pikisaaren yksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2 ja Opintie 3, 93400 Taivalkoski. Joissakin koulutuksissa on apuna yhteistyökumppani. Tästä on maininta kyseisen koulutuksen kohdalla.

Tietotekniikka

OTA KALENTERI TALTEEN! Sisältää myös kevään 2013 koulutukset.

Kielet Työelämän kansainvälistyminen heijastuu yrityksen kielitaitotarpeisiin. Kielitaito on luonnollinen osa kaikkea ammattitaitoa ja siihen panostaminen kannattaa. Kysy yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuksia. Lisätietoja Anna-Mari Piirainen, 010 27 23002.

Yritysten korttikoulutukset OSAO järjestää korttikoulutuksia työelämän tarpeet huomioiden monipuolisesti eri aloille. Seuraa aikuiskoulutuskalenteria osoitteessa www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri. Lisätietoja Pekka Keränen, 010 27 22438 tai Virpi Pikkuaho, 010 27 23008.

3D-mallinnuksen perusteet • Verkkokurssi Blender-ohjelmistolla • 5.2.–26.2.2013, ti klo 17.30–20.25 • Kesto 16 tuntia • Hinta 85 e Lisätietoja Maarit Hiltunen, 010 27 22186. Kansalaisen @-kortti • 21.1.–3.4.2013, ma ja ke klo 17.30–20.25 • Kesto 84 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 135 e • Mikäli osallistujia on kurssin jälkeen riittävästi, kurssia voidaan jatkaa kolmella A-kortin moduulilla. Lisätietoja Maarit Hiltunen, 010 27 22186. Kuvankäsittely • 21.1.–18.2.2013, ma klo 17.30–20.25 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e ja TIEKEn ajokorttikoe 15 e Tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat kuvankäsittelyn perusteet. Kurssin lopussa voi halutessaan suorittaa kokeen, joka käy osasuorituksena TIEKEn AB-korttiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri. Microsoft SQL Server • 17.1.–14.2.2013, to klo 17.30–20.25 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 300 e Lisätietoja Mikko Hiltunen, 010 27 23938.

Office 2010 Excel, tehokäyttö • 12.2.–26.3.2013, ti klo 17.30–20.25 • Kesto 20 tuntia ja koe 4 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e ja TIEKEn ajokorttikoe 15 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää taulukkolaskentaohjelmia. Kurssin lopussa voi halutessaan suorittaa kokeen, joka käy osasuorituksena TIEKEn AB-korttiin. Lisätietoja 010 27 22402. Office 2010 Power Point, tehokäyttö • 2.4.–23.4.2013, ti klo 17.30–20.25 • Kesto 12 tuntia ja koe 4 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e ja TIEKEn ajokorttikoe 15 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää PowerPoint-ohjelmaa. Kurssin lopussa voi halutessaan suorittaa kokeen, joka käy osasuorituksena TIEKEn AB-korttiin. Lisätietoja 010 27 22402. Office 2010 Word, tehokäyttö • 15.1.–7.2.2013, ti klo 17.30–20.25 • Kesto 16 tuntia ja koe 4 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e ja TIEKEn ajokorttikoe 15 e • Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää tekstinkäsittelyohjelmia. Kurssin lopussa voi halutessaan suorittaa kokeen, joka käy osasuorituksena TIEKEn AB-korttiin. Lisätietoja 010 27 22402.

Tietoturvaa pk-yrittäjille • 21.2.–21.3.2013, to klo 17.30–20.25 • Kesto 16 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 140 e Lisätietoja Mikko Hiltunen, 010 27 23938. Työvälineohjelmien yhteiskäyttö • 21.1.–11.2.2013, ma klo 17.30–20.25 • Kesto 12 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e ja TIEKEn ajokorttikoe 15 e Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää Microsoft Officen työvälineohjelmia ja haluavat tehostaa osaamistaan näiden yhteiskäytön hyödyntämiseen. Kurssin lopussa voi suorittaa kokeen, joka käy osasuorituksena TIEKEn AB-korttiin. Lisätietoja Maarit Hiltunen, 010 27 22186. Virtualisointi • 28.3.–18.4.2013, to klo 17.30–20.25 • Kesto 16 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 300 e Lisätietoja Mikko Hiltunen, 010 27 23938. Windows Phone ohjelmoinnin aloittaminen • Huhti–toukokuussa 2013, klo 17.30–20.25 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 80 e Lisätietoja Juha Kilpala, jkilpala@live.com.

Uusi kalenteri on selkeä ja helppokäyttöinen: koulutuksia voi hakea aiheen, koulutuspaikkakunnan, ajankohdan ja opiskelumuodon perusteella. Sähköisten hakemusten käyttäminen on nopeaa ja ympäristöystävällistä. Koulutuksiin voi edelleen ilmoittautua perinteisillä hakemuksilla. Myös työnantaja voi ilmoittaa sähköisesti työntekijöitään koulutukseen.

Ympyröidystä koulutuksesta löydät enemmän tietoa sivun alareunan pikkujutuista.

Yrittäjyys ja johtaminen Työnjohtokoulutuskokeilu, kaupan ala ja kiinteistöpalveluala • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus tammikuussa 2013 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lisätietoja koulutussisällöistä Sirpa Salmela, 010 27 25033 ja oppisopimusjärjestelyistä Virpi Pikkuaho, 010 27 23008. Työnjohtokoulutuskokeilu, kone- ja metalliala ja kaivannaisala • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Yhteistyössä POHTO Lisätietoja koulutussisällöistä Pekka Pennanen, 050 543 8631 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038. Kysy yrittäjien koulutuksesta: • Yrittäjien täsmäkoulutus, yrittäjien ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Unto Kärki, 010 27 22612.


SY KSY 2012 JA K E VÄT 2013

OSAO aikuiskoulutuskalenteri

Isännöinnin ammattitutkinto • Verkkokoulutuksena, 19.3.2013–28.3.2014 • Mahdollisuus myös oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 442 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 1.3.2013 Lisätietoja Pekka Jäntti, 010 27 23519. Merkonomi, liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelu ja myynti • Iltakoulutuksena, aloitus tammikuussa 2013 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 14.12.2012 Lisätietoja Sirpa Illikainen, 010 27 22266. Merkonomi, liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelu ja myynti tai talous- ja toimistopalvelut • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028 ja Jukka Vuollet, 010 27 23426. Myynnin ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, marraskuu 2012 – tammikuu 2014 • Mahdollisuus myös oppisopimuskoulutukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 312 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 010 27 22875. Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, järjestelmätuki • Verkkokoulutuksena, 4.2.2013–19.12.2014 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 442 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 14.1.2013 Lisätietoja Eero Aho, 010 27 22006. Kysy liiketalouden ja hallinnon alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Jukka Vuollet, 010 27 23426 tai Anne Pudas, 010 27 23028. LY H Y T K U R S S I T Liikennetraktoriyrittäjäkurssi • Päiväkoulutuksena, 4.2.–1.3.2013 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 670 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja hakulomake koulutussihteeri, 010 27 22875.

Luonnonvara- ja ympäristöala Bioenergia-alan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus syyskuussa 2012 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Markku Maijala, 010 27 22743. Eläinhoitolanpitäjä, eläintenhoitajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus syyskuussa 2012 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Anne Puhilas, 010 27 23030. Eläinkaupanpitäjä, eläintenhoitajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus elokuussa 2013 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 24.5.2013 Lisätietoja Anne Puhilas, 010 27 23030. Hevostenhoitaja tai ratsastuksenohjaaja, hevostalouden perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus syksyllä 2012 • Pudasjärven yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Joustava haku Lisätietoja Marita Mustonen, 010 27 23906. Karjatalouden ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus syyskuussa 2012 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Kysy vapaita paikkoja Lisätietoja Anne Puhilas, 010 27 23030. Kengityksen peruskurssi • Monimuotokoulutuksena, aloitus syksyllä 2012 • Pudasjärven yksikkö • Hinta tarkentuu myöhemmin Lähi- ja etäopiskeluna Oulussa ja Pudasjärvellä. Lisätietoja Marita Mustonen, 010 27 23906. Maaseutuyrittäjä, maatilatalous, maatalousalan perustutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus tammikuussa 2013 • Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 14.12.2012 Lisätietoja Kimmo Savela, 010 27 23167.

Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto • Monimuotokoulutuksena • Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Joustava haku Lisätietoja Markku Maijala, 010 27 22743. Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Muhoksen yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Markku Maijala, 010 27 22743 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus helmikuussa 2013 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 18.1.2013 Lisätietoja Markku Maijala, 010 27 22743. Seminologin ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus toukokuussa 2013 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 29.3.2013 Lisätietoja Tiina Kuokka, 010 27 23530. Kysy luonnonvara-alan ammattija erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Kari Granlund, 010 27 23761. LY H Y T K U R S S I T Moottorisahan käytön peruskurssi • Lokakuussa 2012 • Muhoksen yksikkö • Hinta 160 e Lisätietoja Jarmo Korhonen, 010 27 23527. Myrskytuhojen turvallinen puunkorjuu • Henkilöstökoulutuksena esim. sähkötai palo- ja pelastuslaitoksille • Muhoksen yksikkö Kysy tarjousta Markku Maijala, 010 27 22743 tai markku.maijala@osao.fi. Raivaussahan ajokorttikurssi • Toukokuussa 2013 • Muhoksen yksikkö • Hinta 160 e Lisätietoja Jarmo Korhonen, 010 27 23527.

Ravitsemis- ja talousala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 euroa • Yhteistyössä Oulun Palvelualan Opisto Lisätietoja Anu Ronkainen, 010 27 23109. Kysy ravitsemis- ja talousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Anu Ronkainen, 010 27 23109.

LY H Y T K U R S S I T Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset, testi • Ke 28.11.2012 klo 17–19, ryhmä 1 • Ke 13.3.2013 klo 17–19, ryhmä 2 • Ke 15.5.2013 klo 17–19, ryhmä 3 • Myllytullin yksikkö • Hinta 30 e, sisältää todistuksen Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista, 010 27 23927. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi • Ti 12.2.2013 klo 14–20, ryhmä 1 • To 14.3.2013 klo 14–20, ryhmä 2 • Myllytullin yksikkö • Hinta 80 e, sisältää todistuksen Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista, 010 27 23927. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla. Ajantasainen materiaali koulutukseen löytyy osoitteesta www.hygos.fi. Hygieniaosaamistesti • Ti 27.11.2012 klo 17–18, ryhmä 1 • Ti 15.1.2013 klo 17–18, ryhmä 2 • Ti 14.5.2013 klo 17–18, ryhmä 3 • Hinta 30 e, sisältää todistuksen Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista, 010 27 23927. Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla.

Kulttuuriala Restaurointikisällin tai -mestarin tutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus lokakuussa 2012 • Mahdollisuus suorittaa osaamisesta riippuen ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto • Pikisaaren yksikkö • 300 e tai 350 e ja tutkintomaksu 58 e • Kesto noin 1 vuosi Lisätietoja Johanna Pelkonen, 010 27 23664 ja Tuija Partanen, 010 27 22947. Kysy kulttuurialan ammatti- ja erikoisammattitutkinojen oppisopimuskoulutuksesta: • Unto Kärki, 010 27 22612 tai Jukka Vuollet, 010 27 23426.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ikäihminen toimijana • Monimuotokoulutuksena, tietopuolinen opetus 9.1.–7.5.2013 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 300 e ja tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Oulun Diakoniaopisto • Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2012 Koulutus vastaa vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen yhtä pakollista tutkinnonosaa. Lisätietoja Marja Niemi, 010 27 22852 ja Paula Lonkila, 050 312 5649, paula.lonkila@odl.fi. Ilmoittautuminen Leila Kuukasjärvi, 010 27 22591.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena aloitus 28.1.2013 • Kontinkankaan yksikkö • Ammattitutkinnon hinta 340 e ja tutkintomaksu 58 e • Erikoisammattitutkinnon hinta 420 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 31.12.2012 Lisätietoja Kaisu Jokisalo, 010 27 22296. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus 4.2.2013 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 420 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 31.12.2012 Lisätietoja Pirjo Heikkinen, 010 27 22159. Liikuntaneuvoja, liikunnanohjauksen perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Virpiniemen liikuntaopisto Lisätietoja Jukka Vuollet, 010 27 23426. Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus 20.1.2013 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö • Soveltuvuuskoe maksullinen, tutkintomaksu 58 e Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915 ja perustutkinnosta Irja Ruikkala, 010 27 23117. Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • Aloitus elokuussa 2013 • Kontinkankaan yksikkö • Kesto 2–2,5 v • Soveltuvuuskoe maksullinen, tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 12.4.2013 Lisätietoja Eija Roininen, 010 27 23107 ja Tarja Tauriainen, 010 27 23978. Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalaopinnot aiemmin valmistuneille lähihoitajille • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajan ammattiosaamisen laajentaminen toisilla osaamisala-opinnoilla. Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 010 27 23915. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus • Päiväkoulutuksena, aloitus 2.1.2013 • Kontinkankaan yksikkö • Koulutus on maksuton ja oikeuttaa opinto- tai kotoutumistukeen • Hakuaika päättyy 26.11.2012 Lisätietoja Maarit Kopakka, 010 27 22515 ja Anna-Liisa Jeskanen-Aarnipuro, 010 27 22041.

Kuva: Kati Leinonen

Taksiliikenteen yrittäjäkurssi • Päiväkoulutuksena, tammikuussa 2013 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 1 450 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja hakulomake yrityspalvelusihteeri, 010 27 23470.

Tavaraliikenteen yrittäjäkurssi • Päiväkoulutuksena, 4.2.–1.3.2013 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 1 575 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja hakulomake koulutussihteeri, 010 27 22875.

Kuva: OSAOn kuvapankki

Liiketalous ja hallinto

Kielitaitoa työelämään

Eläinkaupan ammattilaiseksi

Restaurointi ammatiksi

Kieli- ja viestintätaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen vahvistavat henkilöstön osaamista ja luovat perustan hoitaa päivittäisiä työtehtäviä kansainvälistyvissä työympäristöissä. Kielikoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen yrityksissä näkyvät myönteisenä kieli-ilmapiirinä. Työntekijöiden motivaatio ja halukkuus käyttää omaa osaamistaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa lisääntyvät. OSAOn nopeasti hyödynnettävässä kielikoulutuksessa korostuu kielen käyttötaito työssä. Koulutus toteutetaan joustavasti käyttämällä oppimisen tukena tieto- ja viestintätekniikkaa. Innostu sinäkin kielistä ja ota yhteyttä, anna-mari.piirainen@osao.fi.

Muhoksen yksikkö on tarjonnut jo useita vuosia eläintenhoitajan ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta, jonka on suunnattu eläinhoitolanpitäjille. Koulutukseen on hakeutunut kiitettävästi hoitolayrittäjiä tai alalle aikovia. Kysyntään perustuen vuonna 2013 alkava valmistava koulutus suunnataan lemmikkieläinkaupan pitämiseen. Koulutus on tarkoitettu lemmikkieläinkaupan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja lemmikkieläinkaupassa työskenteleville myyjille. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opiskelu edellyttää alan työssäoppimispaikkaa. Lisätietoja Anne Puhilas, 010 27 23030.

Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävät rakennukset ovat restaurointikisällien- ja mestarien työkohteita. Restaurointikisällin ammattitutkinto on suunnattu restaurointi-, rakennus- tai puualan ammatillisen koulutuksen hankkineille sekä ammatissa toimineille puusepille ja kirvesmiehille. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa restaurointialan työtehtävissä puu- tai ikkunarakenteiden parissa. Restaurointimestarin erikoisammattitutkintoon hakeutuvilta edellytetään vahvaa työelämässä hankittua restaurointialan osaamista. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena oppilaitoksen tiloissa ja ulkopuolisissa työkohteissa.


SY KSY 2012 JA K E VÄT 2013

OSAO aikuiskoulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysalan työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutus, 80 ov • Päiväkoulutuksena, aloitus elokuussa 2013 • Kontinkankaan yksikkö • Kesto pääsääntöisesti 2 vuotta • Koulutus on maksuton ja oikeuttaa opintotukeen tai kuntoutusrahaan • Koulutukseen hakeudutaan koulutuskokeilun kautta. Hakuaika päättyy 30.4.2013 Koulutus on suunnattu erityisopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan (HOJKS) ja jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään sosiaali- ja terveysalan avustavissa työtehtävissä. Lisätietoja Laura Ahola, 010 27 22072 ja Eija Roininen, 010 27 23107. Kysy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Liikunta-ala Jukka Vuollet, 010 27 23426 • Sosiaali- ja terveysala Mirva Saastamoinen, 010 27 23915. LY H Y T K U R S S I T Järjestämme työelämän tarpeiden mukaista täydennyskoulutusta ja henkilöstön työnohjausta. Esimerkkejä koulutusaineista: AVEKKI eli toimintamalli väkivaltatilanteiden hallintaan, lääkehoito ja ensiapu sekä potilassiirtojen ergonomiakortin suorittamiseen tarvittavat tiedot. Lisätietoja Sari Veijola, 010 27 22172.

Tekniikka ja liikenne Ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja tai varaosamyyjä, autoalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Seppo Ovaska, 010 27 22918 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

Prosessinhoitaja, prosessiteollisuuden perustutkinto, sahateollisuus • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Pudasjärven yksikkö Koulutukseen haetaan paikallisten oppisopimustoimistojen kautta. Kysy myös monimuotokoulutuspaikkoja suoraan oppilaitokselta. Lisätietoja Keijo Kaukko, 010 27 23555.

Tietokoneasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus syksyllä 2012 • Myllytullin yksikkö • Kesto noin 1,5 vuotta • Myös joustava haku • Hinta 200 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Jari Nurro, 010 27 22872 tai Juha Saarikoski, 010 27 22032.

ADR-säiliökurssi ES • Päiväkoulutuksena, 14.–15.3.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2013 Ilmoittautuminen Anneli Alila, 010 27 22037.

Elektroniikka-asentaja tai ICT-asentaja, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti syksyllä 2012 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Myllytullin yksikkö Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761 ja perustutkinnosta Jari Nurro, 010 27 22872.

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka Lisätietoja koulutussisällöistä Hannu Grip, 010 27 23834 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038.

Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus syksyllä 2012 • Myllytullin yksikkö • Kesto noin 1,5 vuotta • Myös joustava haku • Hinta 200 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e Lisätietoja Jari Nurro, 010 27 22872, tai Juha Saarikoski, 010 27 22032.

ADR-täydennyskurssi YT • Päiväkoulutuksena, 12.–13.4.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautumisaika päättyy 28.3.2013 Ilmoittautuminen Anneli Alila, 010 27 22037.

Elintarvikkeiden valmistaja, leipurikondiittori tai lihatuotteiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus syksyllä 2012 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Myllytullin yksikkö Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Anu Ronkainen, 010 27 23109 ja perustutkinnosta Maritta Vikeväinen, 010 27 23402. Kiinteistönhoitaja, kiinteistöpalvelujen perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka Lisätietoja koulutussisällöistä Hannu Grip, 010 27 23834 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038. Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus 5.11.2012 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Yhteistyössä AEL Oulun toimipiste Lisätietoja koulutussisällöistä Pekka Väisänen, 041 447 1351 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038. Levyseppähitsaaja, koneenasentaja tai koneistaja, kone- ja metallialan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö Lisätietoja Kari Granlund, 010 27 23761. Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto • Päiväkoulutuksena, 3.12.2012–20.6.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e • Haku syksyllä 2012 Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037. Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus tammikuussa 2013 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Seppo Ovaska, 010 27 22918 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto, tutkinnon osat • Monimuotokoulutuksena • Kempeleen yksikkö • Yhden tutkinnon osan hinta 50 e • Jatkuva haku Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037. Sähköasentaja tai automaatioasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö • Myös sähköverkostoasennustehtävissä toimiville Lisätietoja koulutussisällöistä Jukka Kesonen, 010 27 22448 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

Turvallisuusvalvoja, turvallisuusalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Limingan yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Panu Toivonen, 010 27 23302 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. Vartijan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Limingan yksikkö • Hinta 430 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja hakeminen 010 27 22312, 010 27 23369.

Sähköasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena iltaisin kerran viikossa, • Kesto noin 1,5 vuotta • Haukiputaan yksikkö • Hinta 150 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto • Päiväkoulutuksena, 3.12.2012–20.6.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e • Haku syksyllä 2012 Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037.

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Kesto noin 2 vuotta • Haukiputaan yksikkö • Hinta 150 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448.

Kysy tekniikan ja liikenteen alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Talotekniikka, Juha Aliranta, 010 27 22038 • Kone- ja metalliala, logistiikka, sähköala, Kari Granlund, 010 27 23761 • Turvallisuusala, Pekka Keränen, 010 2722438.

Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Risto Päkkilä, 010 27 22378 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. Talonrakennusalan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Kesto noin 1,5 vuotta • Haukiputaan yksikkö • Hinta 100 e ja tutkintomaksu 58 e • Jatkuva haku Lisätietoja Risto Päkkilä, 010 27 22378.

LY H Y T K U R S S I T ADR-säiliökurssi ES • Päiväkoulutuksena, 15.–16.11.2012 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautumisaika päättyy 1.11.2012 Ilmoittautuminen Anneli Alila, 010 27 22037.

Kuva: Juha Sarkkinen

Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena, aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kempeleen yksikkö Lisätietoja koulutussisällöistä Esko Tuomivaara, 010 27 23828 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

Digiosaaja, elektroniikka-asentajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena • Myllytullin yksikkö • Kesto noin 1,5 vuotta • Hinta 150 e tai oppisopimusrahoitus ja tutkintomaksu 58 e • Joustava haku Lisätietoja Jari Nurro, 010 27 22872 ja Juha Saarikoski, 010 27 22032.

Ensiapu EA I • 4.–5.3.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 100 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautuminen päättyy 18.2.2013 Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037. Ensiapu EA II • 6.–7.3.2013 • Kempeleen yksikkö • Hinta 100 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautuminen päättyy 20.2.2013 Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037. Hygieniapassi • 29.10.2012 • Kempeleen yksikkö • Hinta 80 e ja kirjaamismaksu 17 e • Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2012 Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037. Järjestyksenvalvojan peruskurssi • Kesto 32 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 160 e • Jatkuva haku Lisätiedot ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus • Kesto 8 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätiedot ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus • Kesto 11 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Sähköturvallisuustutkinto 1, 2 tai 3 • Tentti 22.11.2012 klo 12–15 • Haukiputaanyksikkö • Hinta 160 e • Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2012 Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448.

Kuva: OSAOn kuvapankki

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto • Monimuotokoulutuksena, aloitus 4.2.2013 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 31.12.2012 Lisätietoja Anna-Maija Lawson, 010 27 22669.

Osaajia rakennusalalle

Näin vartijan ammattiin

Kysyntää kivimiehille

Uudet energiamääräykset, rakentamisen laatu, kosteuden hallinta, korjausrakentaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saanti Pohjois-Suomessa ovat esimerkkejä rakennusalan tulevaisuuden haasteista. Talonrakennusalan ammattitutkinto syventää rakentajien osaamista ja antaa valmiuksia työskennellä vaativissa tehtävissä rakennustyömailla. Opiskelu tapahtuu työn ohella. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on talonrakennusalan perustutkinto tai kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta. Pohjois-Suomen suurhankkeet lisäävät myös rakennusalan töitä. Lisätietoja Risto Päkkilä, 010 27 22378.

Pohjois-Suomen suurhankkeet lisäävät vartioinnin työtehtäviä. Vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssin, yhteensä 100 tuntia, suorittanut henkilö voi anoa vartijaksi hyväksymistä viideksi vuodeksi kerrallaan. Kursseilla painotetaan turvallisuusalalla vaadittavaa palveluasennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen kuuluu myös voimakäyttökoulutuksen yleinen osa. Kurssien jälkeen voi jatkaa noin vuoden kestävään vartijan ammattitutkintoon, joka muodostuu lähiopetuspäivistä ja näytöistä. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Ammattitutkinnon suorittaminen onnistuu työn ohella.

Kiven käyttö ympäristörakentamisessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on lisääntynyt voimakkaasti. Ammattitaitoisia kivimiehiä tarvitaan kaupunki- ja katurakentamisessa. Kivimiehen ammattitutkinnon koulutus suuntautuu ympäristökiviasennukseen. Koulutus on jatkoväylä työelämään esimerkiksi puutarhatalouden viheralan koulutusohjelman tai rakennusalan perustutkinnon suorittaneille. Koulutus antaa myös kivitöissä aikaisemmin olleille mahdollisuuden suorittaa alan ammattitutkinto. Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037 tai Ismo Lindroth, 010 27 23238.


SY KSY 2012 JA K E VÄT 2013

OSAO aikuiskoulutuskalenteri Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS6002 • Kesto 8 tuntia • Haukiputaan yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jukka Kesonen, 010 27 22448. Tieturva 1 • Päiväkoulutuksena, 2.11.2012 • Kempeleen yksikkö • Hinta 155 e ja kirjaamismaksu 17 e • Koulutuksesta luetaan ammattipätevyyskoulutukseksi 1 päivä • Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2012 Ilmoittautuminen Anneli Alila, 010 27 22037. Tieturva 1, sähkömiehille • Päiväkoulutuksena, 13.11.2012 • Haukiputaan yksikkö • Hinta 155 e • Ilmoittautuminen päättyy 2.11.2012 Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448. Tulityökorttikoulutus • Kesto 8 tuntia • Haukiputaan yksikkö • Hinta 120 e • Jatkuva haku Lisätiedot ja ilmoittautuminen Jukka Kesonen, 010 27 22448. Tulityökorttikoulutus • Muhoksen yksikkö Seuraa aikuiskoulutuskalenteria osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri

Tulityökorttikoulutus • Kesto 8 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 120 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Työturvallisuuskorttikoulutus • Kesto 8 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Työturvallisuuskorttikoulutus, täydennys • Kesto 4 tuntia • Syksyllä 2012 • Limingan yksikkö • Hinta 60 e Lisätietoja ja ilmoittautuminen 010 27 22312. Työturvallisuuskorttikoulutus • Päiväkoulutuksena, 1.11. ja 20.11.2012 • Pudasjärven yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätietoja Paavo Kortetjärvi, 010 27 23767. Työturvallisuuskorttikoulutus • Kesto 8 tuntia • Haukiputaan yksikkö • Hinta 100 e • Jatkuva haku Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jukka Kesonen, 010 27 22448. Työturvallisuuskorttikoulutus • Muhoksen yksikkö Seuraa aikuiskoulutuskalenteria osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri

y lisää! Ota yhteyttä, kys

Vartijan työn perusteet • Päiväkoulutuksena, 2.–8.4.2013 • Kesto 40 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 180 e ja tutkintomaksu 58 e • Hakuaika päättyy 20.3.2013 Lisätietoja ja hakeminen 010 27 22312. Vartijan peruskurssi • Päiväkoulutuksena, 9.–19.4.2013 • Kesto 60 tuntia • Limingan yksikkö • Hinta 250 e • Hakuaika päättyy 20.3.2013 Lisätietoja ja ilmoittautuminen 010 27 22312.

Kasvatusala Lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Kalajoen Kristillinen Opisto Lisätietoja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

OSAO KOULUTTAA Puolen Suomen monipuolisin. Yli 350 tutkintoa aikuiselle.

Katso kaikki koulutukset www.osao.fi/aikuiskoulutus. Torikatu 23, 90100 Oulu, puhelin 010 27 21086 tai 010 27 21977, aikuiskoulutus@osao.fi

OPINTORI NEUVOO

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto • Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö • Tutkintomaksu 58 e • Yhteistyössä Haapaveden Opisto Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

OpinTori on aikuisille suunnattu palvelu, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutusta tai alanvaihtoa suunnitteleville. OpinTorilla voi kysyä mm. Oulun seudun oppilaitostarjonnasta ja opinpoluista, opintojen rahoituksesta ja työmarkkinatilanteesta. Paikalla on aina asiantunteva aikuiskoulutusneuvoja. Esitetyt kysymykset ohjataan aina eteenpäin koulutusalan tuntevalle koulutusneuvojalle. OpinToriin voi olla yhteydessä puhelimella, sähköpostilla tai vaikka tulla käymään Torikadun palvelupisteessä.

Kysy kasvatusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen oppisopimuskoulutuksesta: • Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

OpinTori sijaitsee Oulun seudun TE-toimiston tiloissa osoitteessa Torikatu 34–40, Oulu oulunseutu@opintori.info puhelin 010 272 1180

OSAO – Pohjois-Suomen aikuis- ja oppisopimuskouluttaja a l at: u r a avat s se . m m kielikoulutu va n a s i • Työelämän a s V a l i tt a kk ii tu lu kn u te estintä htamisko • Tieto- ja vi • Yrittäjäkoulutus • Jo ka s u s • Logistiik la lo u u ta is sä ll • Met taideteo tusa ja va ias äs K K • • la s sa • Maatalou li- ja tervey kka • Turvallisuusala ala • Sosiaa ii • Puutarha- iinteistöala • Talotekn ala K • -ala • Auto a la to kk n ii vi kn ra ja • Te ill te o alous eala • H iikka • Liiket • Elintarvik • Sähkötekn la sa u n en • Rak

T

Pudasjärvi as

Haukipud

Oulu

elta 2011

esta vuod n aikuiskoulutuks

Tilastotietoa OSAO

Kempele

Liminka

Muhos

Vuoden 2011 aikana oli aikuisopiskelijoita yhteensä yli 7 000, joista • oppilaitosmuotoisessa perus- ja lisäkoulutuksessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 2 103 • ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa 2 165 • oppisopimusopiskelijoita 2 345, joista tutkinnon suorittajia 1 859 • erilaisilla lyhytkursseilla 315 opiskelijaa sekä • 136 opiskelijaa työvoimakoulutuksessa. Suoritettuja tutkintoja yhteensä 829. Lisäksi nuorisoasteella suorittaa ammatillista perustutkintoa noin 5 900 opiskelijaa.

Torikatu 23, 90100 Oulu, puhelin

010 27 21086 tai 010 27 21977, aiku

ki

lkos a v i a

iskoulutus@osao.fi, www.osao.fi/ai

kuiskoulutus


O P I N K A A R I 2/ 2012 9

Viime keväänä korualan artesaaniksi valmistuneella Sanna Ekdahlilla on kotona työhuone ja työvälineet, joilla hän valmistaa koruja. Emalityöt ovat mieleisiä ja niitä voi tehdä kotioloissa.

Yrittäminen ammatiksi

a n L s m e a U t totta

Perinteisesti ja varmaan oikeutetustikin olemme ajatelleet, että työsuhde ja erityisesti virkasuhde antaisi toimeentulolle ennakoitavuutta ja siten elämälle turvallisuutta. Ansiosidonnainen turva työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta vielä vahvistaa palkkatyön houkuttavuutta. On erittäin hyvä, että palkkatyö houkuttaa. Ei kuitenkaan kaikkia, eikä ainakaan loputtomiin! Ennen elinkeinovapauslain säätämistä vuonna 1879 itsenäiseksi yrittäjäksi kannusti leivän hankkimisen pakko perheelle ja ehkä jopa elintason korottaminen. Vailla merkitystä ei ollut sekään, että bonuksena tuli pääsy säätyläisten joukkoon. Erityisen vahvana sisäinen yrittäjyys eli edellä mainituista syistä oppipoikien ja kisällien mielissä. Tie yrittäjäksi ei aina ollut suinkaan varma, ja ainakin se oli pitkä. Nyt 133 vuotta myöhemmin yrittäjäksi ryhtyminen on lähes kaikille avoin. Ja se on myös mahdollista. Halun itsenäiseen ja omaehtoiseen toimintaan täytyy olla kuitenkin vahva – vahvempi kuin tasaisen turvallisuuden vaatimus. Kun tähän lisätään vimma toteuttaa itseään ja tehdä unelmistaan totta, ei itsenäinen yrittäminen ehkä tunnukaan niin epävarmalta. Ammatinhallinta, toimiva liikeidea ja yrittäjäosaaminen antavat oivan pohjan yrittää! Toisella tavalla sanottuna: ammatillinen tutkinto oman yrityksen toimialalta ja työkokemus, loppuun saakka harkittu liikeidea ja esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto tasoittavat tietä. Tietä, jolle haluat.

Hyvä työyhteisö ja monipuoliset työtehtävät Uudessa tilanteessa Sanna halusi alalle, jossa voisi tehdä jotain käsillään. Mieleisiä vaihtoehtoja olivat leipomoala ja floristin työ. – Vakuutusyhtiö edellytti kuitenkin, että kouluttaudun alalle, jossa ei ole allergiariskiä. Minut uudelleenkoulutettiin myyntialan merkantiksi. Oppisopimuskoulutus kesti kaksi vuotta silloisessa Oulun Kauppaoppilaitoksessa. Opiskelu alkoi optikkoliikkeessä ja jatkui marraskuussa 1994 Kiinteistötahkolassa. Siellä Sanna työskenteli kirjanpitäjänä elokuuhun 2011 asti. – Monipuoliset työtehtävät ja hyvät työkaverit pitivät minut 17 vuotta alalla, johon ajauduin kuin sattumalta uudelleenkoulutuksen myötä.

Unto Kärki, yhteyspäällikkö Oulun seudun ammattiopisto Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö

Oma talo, puoliso ja etäisyyttä Espanjasta Kun tuttavaperhe kertoi ostaneensa omakotitalotontin, Sannakin sai siitä kipinän ja osti

Nuorena puhjennut allergia ja uudelleenkoulutus veivät Sanna Ekdahlin 17 vuodeksi alalle, joka ei tuntunut hänestä omalta. Kolme vuotta sitten hän lähti opiskelemaan uudelleen ja valmistui keväällä korualan artesaaniksi.

Peruskoulun kymppiluokan jälkeen Sanna Ekdahl pääsi vuonna 1990 hammaslääkärin vastaanotolle hammashoitajaksi. Vuoden kuluttua hän lähti opiskelemaan hammashoitajaksi, mutta puolitoista vuotta myöhemmin puhkesi kumiallergia, joka pakotti Sannan lopettamaan koulun. Edessä oli uudelleenkoulutus.

tontin vuoden 1996 lopulla. Pankki antoi lainaa ja isä sekä kolme velipoikaa lupautuivat rakentajiksi. Kesällä 1998 Sanna muutti omaan taloonsa. – Nautin kasvimaan ja puutarhan hoidosta sekä muutenkin kesäisin pihalla puuhaamisesta. Tämä kaikki antoi sopivasti vastapainoa työssä käymiselle. Vuonna 2005 Sanna avioitui ja jo seuraavana vuonna puolisoiden elämäntilanteeseen sopi lähes vuoden oleskelu Espanjassa. Tuossa vaiheessa Sanna ajatteli vaihtavansa omemmalta tuntuvaan työhön, kun tulee takaisin Suomeen. Realiteetit panivat kuitenkin kesällä 2008 palaamaan kirjanpidon pariin. Koko ajan oli vahvistunut tunne, että on uskallettava tehdä muutos. Kesällä 2009 Sanna jäi opintovapaalle. Hän oli päässyt Pikisaaren yksikössä ensimmäistä kertaa järjestettävään korualan artesaanikoulutukseen. Tavoitteellista ja motivoivaa opiskelua Kiinnostava koulutus löytyi OSAOn nettisivuja selaamalla. Syntyi sisäinen pakko päästä juuri korualan koulutukseen. Sanna oli aiemmin osallistunut kansalaisopistossa joillekin hopeakorukursseille ja niistä oli jäänyt pieni kipinä. Korut ovat aina viehättäneet Sannaa.

– Koulunpenkki ei sinänsä kutsunut minua, koska en ollut mikään pänttääjä. Kyseessä oli kolmen vuoden päiväopiskelu peruskoulupohjalta. Mietin, miten sopeutuisin juuri peruskoulun päättäneiden joukkoon. Meitä oli kuitenkin monen ikäisiä, juuri peruskoulun päättäneistä yli nelikymppisiin. Tosi mukava luokka. Sanna kiittää koulutusta hyväksi ja opettajia päteviksi. Innostavaa tekemistä oli paljon. Opiskelu motivoi ja oma tavoite oli selkeä. Yrittäjyys vaihtoehtona uudessa ammatissa Syksyyn 2012 tultaessa Sanna ei ole vielä perustanut omaa yritystä, mutta etenee askel askeleelta kohti omaa unelmaansa. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeutta, hyvää liikeideaa, sitoutumista ja tietysti vähän rahaakin. Sanna uskoo kuitenkin, ettei mitään saa, ellei uskalla. Jo opintojen aikana hän piti emali- ja hopeakorukursseja. Tänä syksynä hän on lupautunut pitämään emalointikursseja. – Kurssien pitäminen on ollut minulle mieluisaa. Toivon, että voisin pitää niitä jatkossakin. Haaveena on saada kodin yhteyteen työtilat kurssien järjestämiseen.


10 O P I N K A A R I 2/2012

Karjatalous tarvitsee

seminologeja

Keinosiemennys on keskeinen naudanjalostuksen keino. Seminologi on ammattilainen, joka keinosiementää ja toteuttaa jalostussuunnitelmaa tiloilla. Ammattikuva on muuttumassa yhä monipuolisemmaksi. Seminologit työskentelevät nautakarjan jalostamiseen erikoistuneissa yrityksissä. Yksi niistä on Faba, jonka omistavat suomalaiset kotieläinyrittäjät. Faba Pohjoisen kenttäpäällikkö Aimo Manelius tuntee alueen tarpeet. Hän otti keväällä yhteyttä OSAOon ja tiedusteli kiinnostusta järjestää seminologikoulutusta. Jokainen työpäivä on erilainen Muhoslainen Satu Kotikangas on Faban seminologi, jolla on pätevyys myös alkionsiirtoihin ja hedelmällisyysneuvontaan. Maatalouden perustutkinnon jälkeen lomittajana toiminut Kotikangas kouluttautui muutaman vuoden kuluttua seminologiksi. Eikä ole katunut. Faballa on laajalla Pohjoisella alueella 55 semiologia. Työttömiä seminologeja ei ole ja lomittajien saaminen on vaikeaa

erityisesti talvisaikaan. Vuosien varrella ala on muuttunut naisvaltaiseksi. Kotikangas toimii Faban Oulun toimistossa päivystäjänä ja aloittaa kahden työtoverinsa kanssa työvuoronsa kello 6.30. Asiakkaat tilaavat puhelimitse kello 7–8 välillä seminologin palvelut samalle päivälle. Päivystäjät tallentavat ne tietojärjestelmään, joka siirtää tiedot Maatalouden Laskentakeskukseen Tikkurilaan. Viimeistään kello 8.30 kaikilla seminologeilla on lista päivän työkohteista, ajoreiteistä ja tarkka aikataulu. – Pohjoisen alueen päivystäjät lähtevät työhönsä Oulusta ja Haapavedeltä, muut kotoaan. Olemme tien päällä leasing-autoillamme joka kelillä. Vain kuutena päivänä vuodessa palvelua ei ole tarjolla, Kotikangas kertoo.

Koulutus käyntiin kevään 2013 aikana Seminologin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu on käynnissä. Lähiopetusjakson aikana tehdään siemennysharjoituksia. Työssäoppimisessa opiskelija tekee vaadittavat 100 aloitussiemennystä ohjaavan seminologin valvonnassa. Tämän jälkeen työssäoppiminen jatkuu itsenäisenä seminologina.

i Satu Kotikangas siirtää siemen- annoksen -196-asteisesta nestemäisestä typestä +35-asteiseen sulatusastiaan ja salkkuun. o Siemenet siirretään pistolettiin ja päälle pannaan pistoletin suojus. p Lehmä siemennetään.


O P I N K A A R I 2/ 2012 11

Erikoisammattitutkinnolla eteenpäin koulumaailmassa Myllytullin koulu on yksi Oulun luokat 1–9 käsittävistä yhtenäisistä peruskouluista. Siellä toimivat myös starttiluokka sekä luokkien 1–2, 3–6 ja 7–9 pienryhmät tukea tarvitseville. Koulutetut koulunkäynnin ohjaajat työskentelevät paitsi pienryhmissä myös yleisluokissa. Lisäksi yleisluokissa on työmarkkinatuella erilaisia kouluavustajaharjoittelijoita. – Arvostan viiden koulutetun koulunkäynnin ohjaajamme ammattitaitoa, joka on erilaista kuin opettajien. Ohjaajat näkevät luokassa eri asioita kuin opettajat ja tuovat myös oppilashuoltoryhmään oman ammatillisen osaamisensa. Kaikki työntekijät ovat meillä tasavertaisia. Opettajainhuoneen tilalla on yhteinen taukotila, rehtori Helena Pirilä kertoo.

Yksi ohjaajista on suorittanut erikoisammattitutkinnon. Hän toimii toisten ohjaajien tiiminvetäjänä ja vastaa myös harjoittelijoiden toimenkuvista ja lukujärjestyksistä. Ammattitaito on tärkeää, kun tuetaan oppilasta koulupolulla ja ratkotaan ongelmia tai haasteita. – Erikoisammattitutkinto syventää ja laajentaa ammattitaitoa sekä kertoo sitoutumisesta työhön. OSAOn Kontinkankaan yksikössä voi suorittaa ammattitutkinnon lisäksi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinnon. Vastuuopettaja Pirjo Heikkisen mukaan se edellyttää sisäisen yrittäjyyden lisäksi kiinteää yhteistyötä koulujen kanssa.

Valmennuksella ja oppisopimuksella

huippuosaajaksi Kosmetologi Anna-Kaisa Lehtoselle sopii kilpaileminen ja haasteet. Hänellä on selkeät tavoitteet ja pitkän aikavälin suunnitelma. Tämän vuoden Taitaja-kisan kauneudenhoitoalan hopeamitalisti AnnaKaisa Lehtonen valmistui keväällä. Nyt hän on OSAOn huippuvalmennuksessa tavoitteenaan pääsy kesällä 2013 Saksassa pidettävään WorldSkills, Ammattitaidon MM-kilpailuun. Samaan aikaan hän työskentelee kempeleläisessä Kauneushoitola Satumaissa.

Valmentautuminen antaa taitoja, joiden avulla Lehtonen voi suorittaa osia kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnosta. Lähiopetusta on nyt vain Helsingissä, mutta se on tarkoitus käynnistää lähivuosina myös OSAOssa. – Tähtään alan opettajaksi. Ennen opettajankoulutusta on suoritettava ammattikorkeakoulussa estenomin tutkinto.

Päättäväisesti tavoitteita kohti Ensimmäinen tavoite on päästä Suomen edustajaksi, siksi ainoaksi – ja sen jälkeen MM-kultamitali. – Harjoittelen ainakin kerran viikossa 4–5 tuntia kerrallaan OSAOn Myllytullin yksikössä lehtori Kaija Paavolan johdolla. Lisäksi minua opettaa Satumain omistaja Satu Aikio. Päivittäinen työ antaa varmuutta tekemiseeni.

OSAO luomassa huippuosaamisen kehittämismalleja ”OHO – oppisopimuskoulutuksella huippuosaamista OSAOsta” on hanke, jonka tavoitteena on yhdistää oppisopimuskoulutus OSAOn hyvin organisoituun, jatkuvasti kehittyvään huippuvalmennukseen. Kauneudenhoito on yksi hankkeessa mukana olevista yhdeksästä kilpailulajista.

Taitajasta automaalauksen ammattilaiseksi Outi Sallinen voitti automaalauksen kultamitalin Taitaja2010-kisassa Oulussa, kun hän opiskeli OSAOssa viimeistä vuottaan. Seuraavana vuonna Outi valmentautui Lontoon Word Skills -kisaan. Hän harjoitteli nyt kuten aiemminkin Tanskassa sikäläisen Taitaja-kisan vieraana. Maalausmateriaalien ominaisuuksiin perehdyttiin Italiassa. Maailmanmestaruuskisoissa Outi sijoittui mitalistien jälkeen ja sai Medallion for Excellence -tunnustuksen, koska hänen pistemääränsä oli yli lajin keskiarvon. Kisojen jälkeen marraskuussa 2011 Outi pääsi Oulun Wetterin vauriokorjaamoon määräaikaiseksi automaalariksi. – Kisoihin valmistautumisessa OSAOn yksilövalmennus auttoi työn oppimisessa ja työpaikan saamisessa. Bonuksena ovat kilpailuissa saadut ystävät, pohjoismaiset valmennuskaverit ja maajoukkueen muiden lajien edustajat.

Oppisopimus toi vakituisen työn Omakotitalossa huonekalut ja tavarat on siirrelty epätavallisiin paikkoihin. Putkiasentaja Jaakko Sarajärvi vetää uusia lämpölinjoja. Talon isäntäväki on ajoissa liikkeellä, sillä betonilattiassa kulkevat vanhat putket eivät ehtineen aiheuttaa vesivahinkoa.

Myllytullin koulun rehtori Helena Pirilä palkkaa vain tutkinnon suorittaneita koulunkäynnin ohjaajia, mutta tarjoaa työssäoppimispaikkoja muillekin.

Nyt tarvitaan tuotteistamista Vaatturi Eija Keräsellä oli pitkä työkokemus ja Kiimingissä oma yritys, Eijan Kamari. Monien asioiden summana hän halusi vaihtaa alaa. Hän lupautui perhepäivähoitajaksi pariksi kuukaudeksi. Viiden lapsen ”luomumammana” vierähti kolme vuotta. Antoisa mutta sitova ja vastuullinen työ olisi vaatinut alan koulutusta. Kaipaus entiseen työhön kasvoi. – Innostuin lastenhoidon ohessa vuonna 2010 luovien alojen edustajille tarkoitetusta OSAOn ja Partus Oy:n yrittäjän ammattitutkintoon valmistavasta Tulisielut-koulutuksesta. Yksi haltijatarpuku oli syntynyt, kun minulle ehdotettiin, että rakentaisin tutkinnon näytöt pukujen varaan. Yhteistyössä suomalaista kansanrunoutta tutkineen tietokirjailija Kaarina Kailon ja työharjoittelijan kanssa syntyivät nyt näyttelyissä kiertävät 14 pukua. Ehkä tulee myös näytelmä. – Palaan takaisin vaatturiksi. Jotain mallistoja on jo suunnitteilla. Nyt tarvittaisiin tuotteistamista. OSAOssa alkoi syksyllä tuotekehittäjän ammattitutkintoon valmistava koulutus yhteistyössä POHTOn kanssa. Se on suunnattu erityisesti Taivalkosken ja sen lähialueen yrittäjille, joilla on tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tarpeita. Vastaavia koulutuksia aloitetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin OSAOn koulutusalueella.

Eija Keränen yllään Kultaisen Naisen puku, joka kuuluu 14 haltijatarpuvun kokonaisuuteen.

Sarajärven työnantaja on Oulun Vesi ja Lämpö Oy. Hän pääsi sinne oppisopimusopiskelijaksi armeijan jälkeen vuonna 2009 ja valmistui putkiasentajaksi joulukuussa viime vuonna. Nuorimies tunnettiin yrityksessä entuudestaan, sillä hän oli siellä yhden työharjoittelujakson opiskellessaan nuoriasteella OSAOn koneistajalinjalla. – Kun tulin armeijasta, koneistamoissa oli väkeä lomautettuna. Puolisen vuotta tein

sekalaisia töitä varastolta kaupan kassalle. Päätös putkiasentajaksi opiskelemisesta kypsyi, mutta 21-vuotiaana en enää halunnut ammattikouluun. Vanhemmilta asentajilta Sarajärvi oppi työn tehokkaasti ja viikoittainen teoriaopetus antoi tarpeelliset tiedot. Nyt hänellä on vakituinen työpaikka korjaus- ja huoltopuolella. Työ on vaihtelevaa ja motivoi tekijäänsä. Siinä kohtaa monenlaisia ihmisiä.


12 OPINKAARI | SYKSY 2011

un Oulun seud to is ammattiop

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on yksi maamme suurimmista ammattiopistoista. OSAOssa opiskelee 13 100 aikuista ja nuorta. OSAO järjestää monipuolista aikuis- ja työpaikkakoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä ammatillista perusopetusta. Koulutusyksiköt sijaitsevat Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Oulussa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Aikuisille ja työyhteisöille on tarjolla tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi paljon lyhytkestoisia koulutuksia. Molempia voidaan toteuttaa ammattiala-, toimiala- tai yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Tarjoamme aina parhaiten soveltuvat koulutusjärjestelyt niin opiskelijalle, yrittäjälle kuin yrityksellekin. Aikuiskoulutusta koordinoi Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö Oulussa. Koulutuksista voi kysyä lisää myös Oulun OpinTorilta.

Lehti on myös verkossa. Osallistu

keskusteluun! www.opinkaari.fi

OSAO: Torikatu 23, Oulu, puhelin 010 27 21086 tai 010 27 21977, aiku iskoulutus@osao.fi, www.osao.fi OpinTori: Torikatu 34–40, Oulu, puh elin 010 272 1180, oulunseutu@opi ntori.info

Hätälä Oy:ssä kalojen käsittely alkaa fileoinnilla. Noin 80 prosenttia fileistä menee sellaisenaan kauppojen kalatiskeihin ja suurkeittiöihin. Viidesosa lohifileistä esimerkiksi savustetaan, käytetään pyöryköissä tai savulohipizzassa. Minna Kariniemi ja Katja Ruokolainen käyvät läpi tuotteen pakkausmerkintöjä.

Opiskellen takaisin työelämään

Minna Kariniemi oli valmis palaamaan työelämään, kun nuorin lapsi oli kaksivuotias. Hän oli suorittanut matkailualan restonomin tutkinnon, mutta työkokemusta oli vain työharjoittelu. Kariniemi huomasi ilmoituksen sihteerin ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Hän pääsi opiskelemaan syksyllä 2011. Suoritetuista opinnoista hyötyä Mieluinen yllätys oli, että aiemmasta koulutuksesta oli apua. Uuteen tutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyi osittain samoja opintoja kuin restonomin koulutukseen. Ne luettiin Kariniemelle hyväksi opinnoissa. – Opiskelu oli täyspäivästä viitenä päivänä viikossa. On haasteellista yhdistää perhe ja opiskelu. Olimme motivoituneita, koska emme istuneet koulussa huviksemme. Keskityimme opiskeluun ja teimme tehtävät. Illalla oli perheen vuoro, Kariniemi kertoo.

Työnantajan ja työssäoppijan tarpeet kohtasivat Helmikuun puolivälissä oli vuorossa työssäoppimisjakso. OSAOon tuli tietoa yrityksistä, jotka halusivat ottaa työssäoppijoita. Yksi näistä oli Hätälä Oy, kalatuotteita vähittäiskaupoille, ammattikeittiöille ja tukkuliikkeille valmistava yritys. Hakijat haastateltiin ja tehtävään valittiin Minna Kariniemi. Ennen yhteydenottoa OSAOon Hätälän markkinointiassistentti Katja Ruokolainen kävi työpaikallaan keskustelut työssäoppijan ottamisesta yritykseen. Samalla yrityksessä sitouduttiin siihen, että ohjaajaksi lupautuneella Ruokolaisella on aikaa opastaa opiskelijaa. – Kun yritys hakee työssäoppijaa, kannattaa hakuilmoitukseen eritellä työtehtävät mahdollisimman tarkasti. Näin työnantajan ja harjoittelijan tarpeet kohtaavat parhaiten, Ruokolainen toteaa.

Miten palata työelämään, kun on ollut kahdeksan vuotta kotona lasten kanssa ja tutkinnosta huolimatta työkokemus puuttuu? Minna Kariniemi päätti suorittaa sihteerin ammattitutkinnon ja työllistyi työssäoppimispaikkaansa.

Tutkinnon suorittaminen edellytti monipuolisia tehtäviä Ohjaava opettaja ja työpaikan edustaja kävivät yhdessä läpi tutkinnon suorittamiseen kuuluvat osa-alueet. Näin Hätälässä osattiin järjestää töitä, jossa Kariniemi saattoi oppia ja harjoitella tarvittavat asiat. Tutkinto suoritettiin työpaikalla. Kariniemi pystyi omaksumaan erilaiset tehtävät helposti ja suoritti tutkinnon sujuvasti. – Perehdyin esimerkiksi Hätälän tietojenkäsittelyyn, asiakaspalveluun, viestintään ja organisaatioon. Pääasiassa tein ja teen monipuolisesti taloushallintoon liittyviä tehtäviä, mutta olen tarvittaessa mukana myös myynnin tehtävissä ja asiakaspalvelussa. Ruokolaisen mukaan sekä opiskelija että yritys hyötyvät yhteistyöstä. – Jokainen sokeutuu työssään. Siksi on hyvä, että välillä joku kysyy ja kyseenalaistaa.

Näin huomataan asioita, joita voi ja kannattaa tehdä toisin. Opiskelun jälkeen määräaikainen työsuhde Työssäoppijan ottaminen on hyvä keino tutustua työnhakijaan, kun yritys suunnittelee työvoiman lisäämistä. Hätälän viime vuosien kasvu on tuonut lisätehtäviä ja työtehtävien muutoksia. – Työssäoppimisjakso päättyi toukokuussa. Nyt minulla on määräaikainen työsuhde vuoden loppuun. Työ on mielenkiintoista yli 70 vuotta toimineessa perheyrityksessä, joka tekee innovatiivista tuotekehitystyötä ja investoi uusimpaan tuotantoteknologiaan. Viihdyn erinomaisesti monipuolisessa työssäni, Kariniemi iloitsee.

Opinkaari 2/2012  

Opinkaari on OSAOn aikuiskoulutuksen lehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you