Page 1

opinkaari AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2010 O U L U N S E U D U N A M M AT T I O P I S T O / W W W. O S A O . F I

Anita ja Katja Savikon sisarukset ovat vahvistaneet perheyrityksen osaamista opiskelemalla aikuiskoulutuksessa merkonomeiksi. SIVU 6

Riikka Filosofian maisteri Riikka Pasma suoritti perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja ryhtyi yrittäjäksi omaksi kokemalleen alalle. SIVU 7

Simulaattorit monipuolistavat opetusta Timo Laamanen harjoittelee raskaan kaluston simulaattorilla. S I V U 6


2

Opinkaari 2/2010

Pääkirjoitus

Sosiaalinen media ja osaamisen kehittäminen Viime vuosina sosiaalisen median käyttö on yleistynyt niin vapaa-aikana, työelämässä kuin koulutuksessakin. Yritykset ja oppilaitokset ovat perustaneet Facebook-palveluun sivustoja, joissa ne kertovat tuotteistaan, palveluistaan tai tapahtumistaan. Ammatilliset oppilaitokset ovat rakentaneet eri sosiaalisen median sovellusten – esimerkiksi wiki- ja blogipalveluiden – avulla oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat työstää oppimistehtäviään. AmmattiWiki-palvelussa yhteisöön liittyneet jäsenet voivat puolestaan osallistua alansa ammattitaitovaatimusten mukaisten oppimateriaalien tai harjoitustehtävien laadintaan yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Sosiaalisen median vahvuus on juuri verkostomaisessa toimintatavassa, joka mahdollistaa uudentyyppisten, muodolliset organisaatiorajat ylittävien vertaisyhteisöjen kehittymisen. Eri yritykset ovat hyödyntäneet tämänkaltaista sosiaalisen median ominaisuutta ottamalla asiakkaat mukaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen. Ilmiö tunnetaan nimellä yleisöosallisuus (crowdsourcing).

Sosiaalinen media tarjoaa innovatiivisen verkostoitumisvälineen myös ammatilliselle koulutukselle. Ensisijassa verkostoituminen ei luonnollisestikaan perustu käytettäviin sosiaalisen median sovelluksiin vaan keskinäiseen yhdessä tekemisen haluun. Kyse on siten siitä, miten aktiivista yhteistyötä oppilaitokset sekä esimerkiksi työ- ja yrityselämän edustajat haluavat keskenään harjoittaa. Mikäli koulutusorganisaatioiden ja työelämän toimintarakenteet taipuvat aktiiviseen verkostoyhteisyhteistyöhön, voivat myös sosiaalisen median sovellukset olla tällaista yhteistyötä eräänä apuvälineenä tukemassa. Samalla opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen perinteistä oppilaitosympäristöä laajemmassa asiantuntijayhteisössä. Vastatkaamme verkostoitumisen haasteeseen!

Kari Kiviniemi yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

opinkaari AIKUISKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2010

Opinkaari ISSN 1459-6385 Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto Päätoimittaja: Veikko Määttä Toimitusneuvosto: Unto Kärki (pj), Jaana Hilli, Eva-Liisa Nikula, Petri Walter ja Marja Veikkola

Puubaarissa on rentoa menoa. Saara Hemmilä (oikealla) on yksi baarin kolmesta omistajasta. Hän on hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoa suorittavan Leena Yliniityn työpaikkaohjaaja.

Oma ala löytyi oppisopimuspaikasta

Toimituksen osoite: Torikatu 23, 90100 Oulu,

Lukion jälkeen Saara Hemmilä tiesi, että hänelle

puhelin 010 27 21086 tai 010 27 21977

luontevin tapa on oppia tekemällä. Mutta mitä?

Toimitus: Viestintätoimisto Hyvä Juttu Ulkoasu: Mainonnan Työmaa Taitto: Oulun seudun ammattikorkeakoulu,

Kavereidensa tavoin hän päätyi oppisopimukseen. Hänestä kasvoi yrittäjä.

Viestintäpalvelut Valokuvat: Studio Timo Heikkala Oy Paino: Forssan Kirjapaino Paperi: Nova Press Silk 90 g Painos: 118 000 kappaletta

Pienestä pitäen Saara Hemmilä oli tiennyt haluavansa oman yrityksen. Millaisen, oli pitkään epäselvää. Helmikuussa hänestä tuli yksi Wood Barin kolmesta omistajasta. Hän on nyt myös työpaikkaohjaaja. Oppisopimuspaikka viitoitti uran Lukion jälkeen Saara tunsi olevansa ihan hukassa. Hän tiesi, ettei viihtyisi enää kokoaikaisesti koulun penkillä. Miten hän pääsisi kiinni työelämään? – Kuulin kavereilta oppisopimuksesta. Saara sai oppisopimuspaikakseen sattumalta baarin, jossa oli monenlaista oheistoimintaa. Hän sai tehdä kaikkea työvuo-

rolistoista tavaran tilauksiin. Valmistuttuaan merkonomiksi vain ravintola-ala kiinnosti Saaraa. – Kun oma yritys tuli ajankohtaiseksi, halusin siitä tavallisten ihmisten paikan, jossa viihtyvät myös työttömät ja opiskelijat. Saara oli aloittanut vuonna 2007 tradenomiopinnot Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Oman yrityksen perustaminen pakotti keskeyttämään ne toistaiseksi, vaikka enää vain työharjoittelu ja opinnäytetyö puuttuivat. Työntekijästä työnantajaksi Kun Saara kumppaneineen hankki baarin, Leena Yliniitty jäi samaan aikaan työttömäksi. Hän kysyi Saaralta oppisopimuspaikkaa Wood Barista. Kolmen vuoden oppisopimus hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnosta tehtiin maaliskuun alussa. – Opiskelin muutaman vuoden matkailuvirkailijaksi, lähdin työharjoitteluun Leville ja jäin sille tielle. Nyt minulla on pian kaksivuotias tyttö enkä halua päivällä kouluun. Tulen oppisopimustyöpaikkaani illaksi, jolloin tytär on isänsä hoidossa. Järjestely sopii erinomaisesti elämäntilanteeseeni, Leena sanoo. Saara haluaa tarjota Leenalle monipuolisen mahdollisuuden alan oppimiseen samaan tapaan kuin sai itsekin.


Opinkaari 2/2010

3

Erimerkkisissä hakkuukoneissa, harvestereissa on erilaiset tietojärjestelmät, joita kuljettajan on koneen hallintalaitteiden lisäksi osattava käyttää. Reima Kerästä tietotekniikka on aina kiinnostunut.

lähis

Taivalkosken yksikössä on kolmen johtavan hakkuukonemerkin simulaattorit. Reima Keränen esittelee simulaattorilla työskentelyä opettaja Jouni Kortetjärven ohjeiden mukaan. Reima Keräsellä on vuosien kokemus yrittäjänä toimimisesta. Nyt metsäkoneen kuljettajana hän toivoo voivansa työskennellä toisen palveluksessa.

Onnistunut ammatinvaihto Maanviljelijästä metsäkoneenkuljettajaksi opiskellessaan Reima Keränen tutustui metsäkonesimulaattoriin. Työnantajan konemerkin vaihtuessa Keränen hakeutui saamaan lisäoppia toisella simulaattorilla. Työtapaturma pakotti Reima Keräsen luopumaan maatilasta ja maanviljelijän ammatista. Mistä uusi leipäpuu? Metsä ja koneet olivat miehelle entuudestaan tuttuja. Niistä löytyi myös uusi ammatti. Vastuu tilan töistä varhain Keränen oli vasta 15-vuotias peruskoululainen, kun isältä meni selkä ja maatilan työt siirtyivät käytännössä pojalle. Vuosien varrella nuorelle miehelle kertyi monia lisätöitä. – Minulla oli parhaimmillaan neljä työmaata: maatila, teiden kunnossapitoa, talonmiehen tehtävät ja lisäksi olin MTK:n paikallisyhdistyksen toiminnanjohtaja. Vuorokaudessa ei juuri vapaita tunteja ollut, nyt viisikymppinen Keränen kertoo. Vähitellen Keränen luopui lisätöistä ja keskittyi 6–7 vuotta pelkkään maatalouteen. Kaikkiaan hän ehti työskennellä maatilalla noin 30 vuotta ennen kuin luopui siitä. Simulaattori, koulutuksen nykyaikainen työkalu – Aloitin syksyllä 2008 metsäkoneenkuljettajan opinnot aikuiskoulutuksena Ammattiopiston Taivalkosken yksikössä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aluksi opettaja ohjasi simulaattorilla opiskelua, mutta pian pääsin harjoittelemaan yksin. Keränen koki simulaattoriopetuksen erittäin hyväksi keinoksi päästä alkuun metsäkoneen käytössä. Oppiminen sujui nopeammin ja jous-

tavammin kuin se olisi tapahtunut perinteisellä tavalla. Muutaman viikon harjoittelun jälkeen opiskelija on valmis aloittamaan työt metsässä. – Simulaattorissa tuntuu melkein kuin istuisi hakkuukoneessa. Silti kiivetessäni ensimmäistä kertaa oikeaan harvesteriin mietin, mitenhän tässä käy. Mutta hyvin se meni. Tietotekniikka keskeistä Hakkuukoneen kuljettaja valitsee leimikoista silmämääräisesti poistettavat puut. Se vaatii ammattitaitoa. Toisenlaista ammattitaitoa vaatii tietotekniikka. Hakkuukone on kuin liikkuva toimisto. Kun kuljettaja aloittaa työvuoron, hän näkee tietokoneelta, mitä edellisellä työvuorolla on tehty. Samoin hänen tekemänsä hakkuutiedot dokumentoituvat tietokoneelle ja siirtyvät suoraan puun ostajalle. Kerran päivässä kuljettaja kalibroi mittalaitteen. – Metsäkoneella ei pysty tekemään mitään ellei hallitse tietokoneen käyttöä, Keränen sanoo ja jatkaa: – Itse hankin tietokoneen 1980-luvun lopulla. Kauppias toi sen ja pinon opaskirjoja kotiin. Aloitin itseopiskelun ja opin kaiken kantapään kautta. Opittu pysyi mielessä, kun hoidin itse maatilan kirjanpidon. Osaan metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksista Keränen ei tarvinnut valmistavaa koulutusta, osan opinnoista hän suoritti nuorisoasteen opiskelijoiden ryhmässä. Haasteellisimmalta tuntui metsäluonnon tunte-

mus. Yhtä laaja, mutta huomattavasti tutumpi oli muun muassa metsäkoneiden huoltoa ja tietotekniikkaa käsittelevä osio.

TA I VA L K O S K I E D E L L Ä K Ä V I J Ä N Ä S I M U L A AT T O RIN KÄYTÖSSÄ

Heti kiinni uuteen ammattiin Keränen sai ensivaiheen opinnot päätökseen loppukeväästä 2009. Näyttöä hakkuukoneen käytöstä Keränen ei ole vielä antanut. Yleensä se annetaan, kun käytännön työtä on takana puolesta kolmeen vuoteen. Taantumasta huolimatta Keränen työllistyi nopeasti, koska oli valmis tekemään työtä myös toisella paikkakunnalla. – Yhdellä työmaalla jouduin erimerkkisen metsäkoneen ohjaimiin. Se oli yllättävän vaikeaa. Kaikki oli aivan erilailla kuin olin aiemmin oppinut. Koko työympäristö tuntui olevan väärinpäin.

Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikkö, silloinen Taivalkosken metsäoppilaitos, oli Suomessa ensimmäinen metsäkoulu, jossa oli kaikki kaikkien kolmen johtavan metsäkonevalmistajan simulaattorit. Virtuaalinen metsäkoneopetuksen oppimisympäristö luotiin jo vuonna 2001 EU-rahoitteisen hankkeen turvin. Useat metsäalan yrityksen hyödynsivät Taivalkosken tarjoamaa monipuolista oppimisympäristöä. Nykyisin simulaattoreita käytetään kaikkialla metsäkoneopetuksessa. Simulaattorit tarjoavat edelleen aidon hallintalaitteiden ja tietojärjestelmien oppimisympäristön. – Simulaattorit tehostavat opetusta, säästävät aikaa ja kustannuksia. Opiskelijan tehdessä virheen ei pilata metsää eikä puutavaraa. Kelirikko ei estä harjoittelua. Kun perusteet ovat selvillä, opiskelijat voivat harjoitella itsenäisesti ja turvallisesti, lehtori Jouni Kortetjärvi luettelee simulaattoriopetuksen etuja. Hän on ollut simulaattoriopetuksen vastaava opettaja alusta alkaen.

Uuden koneen ohjaimiin simulaattorin kautta Vuoden 2009 loppupuolella Keränen sai työpaikan läheltä kotikuntaansa, Taivalkoskea. Koska uudella työnantajalla oli erilaiset koneet kuin millä Keränen oli työskennellyt, edessä oli uuden tietojärjestelmän opettelu. Keränen päätti tehdä sen omalla kustannuksellaan. – Otin yhteyttä lehtori Jouni Kortetjärveen, joka vastaa simulaattoriopetuksesta Ammattiopiston Taivalkosken yksikössä. Uuden metsäkonemerkin päivän kestävä koulutus toteutettiin nopeasti ja joustavasti. Koulutuksen ansiosta pääsin työn alkuun tuota pikaa.


4

Opinkaari 2/2010

Tulevaa aikuis- ja työpaikkakoulutusta Oulun seudun ammattiopisto järjestää ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Lisäksi tarjolla on eri alojen lyhyitä kursseja, kieli- ja tietotekniikkakoulutusta sekä maahanmuuttajien koulutusta. Opetusministeriön myöntämällä valtionosuusrahoituksella toteutettavassa koulutuksessa opiskelija maksaa osan opinnoistaan. Perustutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus on opiskelijalle pääosin maksutonta 50,50 euron tutkintomaksua lukuun ottamatta. Muissa koulutuksissa voidaan periä tutkintomaksun lisäksi opiskelijamaksu. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi tai yrittäjänä toimimista, koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä ja työnantajan sitoutumista ohjausjärjestelyihin. Valitse tarvitsemasi koulutus ja ota yhteyttä lisätietojen antajaan. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi. Tutustu OSAO:n aikuiskoulutustarjontaan osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutus. Seuraa myös ilmoittelua sanomalehdissä.

OFFICE 2007 EXCEL TEHOKÄYTTÖ • Ke

klo 17.30–20.25 20.10.–24.11.2010 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää taulukkolaskentaohjelmia. Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108. OFFICE 2007 POWER POINT

Ranskan avaimet – alkeiden jatko • 9.9.–9.12.2010,

ke klo 9.15–11.45 Ranskan alkeistasolta selviytyjäksi, puhuminen on pääasia!

Puhu rohkeasti – päivitä ranskan kielitaitoasi

Kielet

• 9.9.–9.12.2010,

Koulutuskokonaisuus on 60 tuntia, josta lähiopetusta 40 tuntia. Hinta 70 e/koulutus. Koulutusten sisällöt ja tavoitteet nettisivuillamme www.osao.fi/aikuiskoulutus. Ilmoittautumiset netin kautta tai puhelimitse 010 27 21086. Kysy myös yrityskohtaisia koulutuksia! Lisätietoja antavat kouluttajat Anna-Mari Piirainen, 010 27 23002 ja Sinikka Nevala, 010 27 22841.

ke klo 13.30–16 Päivitä kielitaitoasi iloisesti ja tehokkaasti perustasolta aktiiviseksi kielenkäyttäjäksi.

SAKSA JA VENÄJÄ

Kysy myös saksan ja venäjän koulutuksia!

Perussanastoa ja -kielioppia iloisessa ja motivoivassa ilmapiirissä ryhmien toiveet huomioiden. ENGLANNIN AVAIMET – ALKEET • 9.9.–9.12.2010,

to klo 9–11.15 Englannin alkeet tehokkaassa paketissa, paljon keskusteluharjoituksia.

ENGLANNIN AVAIMET – ALKEIDEN JATKO • 8.9.–8.12.2010,

ke klo 17–19.15 Englannin alkeistasolta selviytyjäksi, puhuminen on pääasia!

Englannin avaimet – English for You 4 • 7.9.–7.12.2010,

ti klo 17–19.15 Vahvista perustason kielitaitoasi English for You 4 -oppikirjan avulla. Paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia.

Englannin avaimet – English for You 4, kertaus • 6.9.–13.12.2010,

ma klo 9.15–11.45 English for You 4 -oppikirjan tehokas kertauspaketti. Paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia.

ENGLANTI: KESKITASO

Päivitä kielitaitoasi hymyssä suin! Lähtökohtana arkielämän kielenkäyttötilanteet ja työelämän viestinnän tarpeet ryhmien toiveet huomioiden. Puhu rohkeasti – päivitä englannin kielitaitoasi • 24.8.–21.12.2010,

ti klo 19–20.45 Selviydy työ- ja arkielämän viestintätilanteista, pääpaino puhumisessa.

Puhu rohkeasti – liike-englanti • 7.9.–7.12.2010,

ti 16.45–19 Päivitä kielitaitoasi business English -teemoin iloisesti innovoiden, pääpaino puhumisessa.

Puhu rohkeasti – jutustele rennosti • 10.9.–10.12.2010,

pe klo 9–11.15 Small talk -taitojen hiomista rennossa ilmapiirissä kielitaidon ylläpitämiseksi.

ATK – ALKEET, TIETOKONEEN PERUSKÄYTTÖ • Ti

klo 17.30–20.25 7.9.–19.10.2010 • Kesto 28 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108. ATK – ALKEET, TIETOKONEEN PERUSKÄYTTÖ, JATKOKURSSI • Ti

klo 17.30–20.25 2.11.–7.12.2010 • Kesto 24 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

• Aikuis-

• Ke

klo 17.30–20.25 1.9.–22.9.2010 • Kesto 16 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 40 e Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää tekstinkäsittelyohjelmia. Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

DIGIKUVAUKSEN JA KUVANKÄSITTELYN JATKOKURSSI • Ti

klo 17.30–20.25 2.11.–14.12.2010 • Kesto 28 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 100 e • Edellyttää perusteiden osaamista. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108. ENSIASKEL SOSIAALISEEN MEDIAAN

Uutuus! Step by step – englanti haltuun askel askeleelta

ti klo 9–11.15

KANSALAISEN @-kortti

• Verkko-opetuksena • Aloitus viikolla 38

Kätevä työkalupaketti sähköpostiviestintään.

• Kielioppijakso

• Kuuntelujakso

2.9.–19.10.2010,

2.11.–14.12.2010, ti klo 9–11.15 • Puhumis- ja kirjoittamisjaksot keväällä 2011 Päivitä englannin taitojasi: kielioppi, kuuntelu, puhuminen ja kirjoittaminen. Keskity vuorotellen eri osa-alueisiin.

ja to klo 17.30–20.25 7.9.2010–24.2.2011 • Kesto 152 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 255 e Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

TIETOKONEEN KÄYTTÄJÄN AB-KORTTI

WWW-SIVUJEN PERUSKURSSI • To

klo 17.30–20.25 13.1.–24.2.2011 • Kesto 24 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja Mikko Hiltunen, 010 27 23938. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108. 3D-MALLINNUS, PERUSKURSSI 3 DS MAX -OHJELMISTOLLA • Ma

klo 17.30–20.25 13.9.–11.10.2010 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja eero.aho@osao.fi. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

• To

• Ma

ja ke klo 17.30–20.25 6.9.–1.12.2010 • Kesto 96 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 135 e Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 8.9.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja POHTO Lisätietoja Pekka Kolivuori, 010 27 23667 tai Nina Räihä, 050 570 9704. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO, Ii–Yli-Ii -alueen yrittäjille

• Oppisopimuskoulutuksena aloitus 26.8.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Johtamistaidon Opisto Lisätietoja Unto Kärki, 010 27 22612 tai Rauno Logren, 010 75 55557.

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO, käsityö- tai design-yrittäjille

• Oppisopimuskoulutuksena aloitus tammikuussa 2011 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Partus Oy Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028 tai Mika Partanen, 040 730 5511.

Lisätietoja Pirkko-Liisa Isoaho, 010 27 22275. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO, KULUTTAJAMYYNTI • Päiväkoulutuksena

4.10.2010–27.5.2011

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 400 e • Hakuaika päättyy 17.9.2010

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO, KULUTTAJAMYYNTI

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 25.11.2010 ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Lisätietoja Pekka Kolivuori, 010 27 23667 tai Niilo Risto, 040 830 8281.

• Aikuis-

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

jatkuva haku ja työpaikkakoulutusyksikkö ja POHTO Lisätietoja Pekka Kolivuori, 010 27 23667 tai Pekka Pennanen, 050 543 8631.

• Aikuis-

• Monimuotokoulutuksena

9.11.2010–31.1.2012 myös oppisopimuskoulu- tukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 370 e • Hakuaika päättyy 22.10.2010 Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 010 27 22875. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108. • Mahdollisuus

SIHTEERIN AMMATTITUTKINTO, ASSISTENTTI • Päiväkoulutuksena

6.9.2010–27.5.2011

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 400 e • Hakuaika päättyy 20.8.2010

Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 010 27 22875. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

TIETOJENKÄSITTELYN AMMATTITUTKINTO, JÄRJESTELMÄTUKI • Verkkokoulutuksena

7.2.2011–18.12.2012

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 500 e • Hakuaika päättyy 14.1.2011

Lisätietoja Maarit Hiltunen, 010 27 22186. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

Liiketalous ja hallinto DATANOMI, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, KÄYTÖN TUKI • Iltakoulutuksena

20.9.2010–20.12.2012

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 3.9.2010

TIETOJENKÄSITTELYN AMMATTITUTKINTO, PELIOHJELMOINTI • Verkkokoulutuksena

5.10.2010–26.4.2012

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 500 e • Hakuaika päättyy 17.9.2010

Lisätietoja eero.aho@osao.fi. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108. LYHYTKURSSIT Katso kurssitarjonta osoitteesta www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri, ei tutkintoon johtava.

Lisätietoja Tiina Karvonen, 010 27 22402. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO, ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTI TAI KIINTEISTÖN TEKNISET PALVELUT • Verkkokoulutuksena

2.11.2010–30.11.2011 myös oppisopimus koulutukseen • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 500 e • Hakuaika päättyy 18.10.2010 Lisätietoja Pekka Jäntti, 040 554 9123. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108. • Mahdollisuus

• Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus 17.9.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

20.9.2010–20.12.2012

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 3.9.2010

aloitus 16.9.2010 ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Rastor Oy Lisätietoja Pekka Kolivuori, 010 27 23667 tai Antti Vasela, 040 596 4347.

• Oppisopimuskoulutuksena

MERKONOMI, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, ASIAKASPALVELU JA MYYNti

Yrittäjyys ja johtaminen

• Iltakoulutuksena

Lisätietoja Pirkko Heiskanen, 010 27 22875. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

ja to klo 17.30–20.25 20.9.–13.12.2010 • Kesto 100 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 135 e Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

klo 17.30–20.25 9.9.–7.10.2010 • Kesto 20 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja eero.aho@osao.fi. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

MERKONOMI, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

• Ma

• Ti

klo 17.30–20.25 4.11.–16.12.2010 • Kesto 28 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 50 e Lisätietoja Mikko Hiltunen, 010 27 23938. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

Email English

• Ti

DIGIKUVAUKSEN JA KUVANKÄSITTELYN PERUSKURSSI

klo 17.30–20.25 7.9.–19.10.2010 • Kesto 28 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 100 e Lisätietoja ja Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

• Oppisopimuskoulutuksena

OFFICE 2007 WORD TEHOKAYTTÖ

• To

Tietotekniikka

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

aloitus 14.9.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Johtamistaidon Opisto Lisätietoja Unto Kärki, 010 27 22612 tai Rauno Logrén, 010 75 55557.

VBA-OHJELMOINTI

ENGLANTI: PERUSTASO

• Oppisopimuskoulutuksena aloitus syksyllä 2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Rastor Oy Lisätietoja Unto Kärki, 010 27 22612 tai Antti Vasela, 040 596 4347.

klo 17.30–20.25 29.9.–13.10.2010 • Kesto 12 tuntia • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Hinta 30 e Tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat käyttää PowerPoint -ohjelmaa. Lisätietoja Kaarina Kortekangas-Jarva, 010 27 22536. Ilmoittautumiset opintotoimisto, 010 27 21108.

• Ke

TIETOKONEEN KÄYTTÄJÄN A-KORTTI RANSKA

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO, Muhos– Utajärvi–Vaala -alueen yrittäjille

ja Kaukovainion yksikkö, liiketalous Lisätietoja Jukka Vuollet, 010 27 23426 ja Anne Pudas, 010 27 23028.

MERKONOMI, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, ASIAKASPALVELU JA MYYNTI

Luonnonvara- ja ympäristöala BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO • Monimuoto-opetuksena

20.9.2010–25.8.2011

• Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e • Hakuaika päättyy 10.9.2010

Lisätietoja Jarmo Korhonen, 010 27 23527.

FLORISTI, FLORISTIN AMMATTITUTKINTO • Monimuoto-opetuksena

13.9.2010–7.10.2011

• Iltakoulutuksena

• Kempeleen yksikkö • Hinta 350 e

• Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 14.12.2010

MAASEUTUYRITTÄJÄ, MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO, MAATILATALOUS

17.1.2011–31.5.2013

Lisätietoja Sirpa Illikainen, 010 27 22266. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108.

MERKONOMI, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT • Päiväkoulutuksena

6.9.2010–25.5.2012 • Kaukovainion yksikkö, liiketalous • Tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 20.8.2010 Lisätietoja Pirkko-Liisa Isoaho, 010 27 22275. Hakulomake opintotoimistosta, 010 27 21108. MERKONOMI, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, TALOUS- JA TOIMISTOPALVeLUT • Oppisopimuskoulutuksena • Aloitus 17.9.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö

ja Kaukovainion yksikkö, liiketalous Lisätietoja Jukka Vuollet, 010 27 23426 ja Anne Pudas, 010 27 23028.

Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037.

• Päiväkoulutuksena

aloitus tammikuussa 2011

• Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 50,50

e Lisätietoja Timo Mikkonen, 010 27 22791.

METSÄKONEENKULJETTAJA, METSÄALAN PERUSTUTKINTO • aloitus tammikuussa 2011 • Muhoksen yksikkö • Tutkintomaksu 50,50 e

Lisätietoja Simo Reiniharju, 010 27 23094.

PIENKONEMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO

13.9.2010–30.9.2011 • Muhoksen yksikkö • Hinta 300 e • Hakuaika päättyy 3.9.2010 Lisätietoja Timo Mikkonen, 010 27 22791 LYHYTKURSSIT Katso kurssitarjonta osoitteesta www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri, ei tutkintoon johtava.


Opinkaari 2/2010

LÄHIHOITAJA, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

MAALARIN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 20.9.2010 • Aikuis-ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

Ravitsemis- ja talousala KOTITYÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Kirsi Hemmilä, 044 703 7737 tai oppisopimusjärjestelyistä Anu Ronkainen, 010 27 23109.

• Aikuis-

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 23.8.2010 ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028.

• Aikuis-

RAVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028.

• Aikuis-

TARJOILIJA TAI RAVINTOLAKOKKI, HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028. LYHYTKURSSIT Katso kurssitarjonta osoitteesta www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri, ei tutkintoon johtava.

LÄHIHOITAJA, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO • Päiväkoulutuksena

aloitus tammikuu 2011, kesto 2–2,5 vuotta • Kontinkankaan yksikkö • Soveltuvuuskoe 55 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 15.10.2010 Lisätietoja Johanna Suopanki, 010 27 23225. LÄHIHOITAJA, ENSIHOITO, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO • Päiväkoulutuksena,

aloitus tammikuu 2011, kesto 2,5 vuotta • Kontinkankaan yksikkö • Soveltuvuuskoe 55 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 15.10.2010 • 4 paikkaa ensihoidon osaamisalassa Lisätietoja Johanna Suopanki, 010 27 23225. LÄHIHOITAJA, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, OSAAMISALA-OPINNOT AIEMMIN VALMISTUNEILLE LÄHIHOITAJILLE

aloitus elo-syyskuussa 2010 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Vanhustyö ja Suu- ja hammashoito • Aikuis-ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajan ammattiosaamisen laajentaminen toisilla osaamisala-opinnoilla. Lisätietoja Mirva Saastamoinen, 010 27 23915. • Osaamisalat:

LÄHIHOITAJA, VANHUSTYÖ, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO • Monimuotokoulutuksena

aloitus tammikuu 2011, kesto 3 vuotta 50,50 e

Lisätietoja Johanna Suopanki, 010 27 23225.

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS • Päiväkoulutuksena,

Kulttuuriala KAAVOITTAJAKISÄLLI, VAATETUSALAN AMMATTITUTKINTO • Monimuotokoulutuksena

syksy 2010–syksy 2011 • Pikisaaren yksikkö • Hinta 300 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 30.9.2010 Lisätietoja Tuija Partanen, 010 27 22947.

aloitus 3.1.2011 • Kontinkankaan yksikkö • Koulutus on maksuton ja oikeuttaa opintotukeen tai kotoutumistukeen • Hakuaika päättyy 15.11.2010 Lisätietoja Eija Roininen, 010 27 23107. OBDUKTIOPREPARAATTORIN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus lokakuussa 2010 työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa Lisätietoja ammattitutkinnosta Seija Rannikko, 050 911 7806 ja Rauno Laitila, 010 27 22635 sekä oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

• Aikuis-ja

PARTURI-KAMPAAJA, HIUSALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala HIEROJAN AMMATTITUTKINTO • Päiväkoulutuksena,

osa opinnoista verkko-opintoina, 10.1.–16.12.2011 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 4.11.2010 Lisätietoja Matti Hokkanen, 010 27 22201 ja Johanna Ruokola, 010 27 23124. JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

• Monimuotokoulutuksena, aloitus 10.1.2011 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 19.11.2010

Lisätietoja Marja-Leena Kinnunen, 010 27 22464.

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN AMMATTITUTKINTO JA ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kontinkankaan yksikkö Lisätietoja ammattitutkinnosta Anneli Alasalmi-Husso, 010 27 22029, erikoisammattitutkinnosta Pirjo Heikkinen, 010 27 22159 ja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915.

• Aikuis-

LIIKUNTA-ALAN OPPISOPIMUSKOULUTUS

Lisätietoja Jukka Vuollet, 010 27 23426.

AJONEUVOASENTAJA, AUTOMAALARI, AUTOKORINKORJAAJA TAI VARAOSAMYYJÄ, AUTOALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja Seppo Ovaska, 010 27 22918 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

• Aikuis-

AUTOALAN TYÖNJOHDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja Seppo Ovaska, 010 27 22918 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

• Aikuis-

• Oppisopimuskoulutuksena

• Kontinkankaan yksikkö • Soveltuvuuskoe 55 e, tutkintomaksu • Hakuaika päättyy 15.10.2010

Tekniikka ja liikenne

aloitus 6.9.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Ammattiopisto Lappia, Kemi Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028. PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO

• Monimuotokoulutuksena

aloitus 7.2.2011 • Kontinkankaan yksikkö • Hinta 340 e, tutkintomaksu 50,50 e • Hakuaika päättyy 7.1.2011 Lisätietoja Anna-Maija Lawson, 010 27 22669. PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Monimuotokoulutuksena

aloitus 1.9.2010, kesto noin 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Hinta 420 e, tutkintomaksu 50,50 e Lisätietoja erikoisammattitutkinnosta Maaret Leppänen, 010 27 22698 ja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915. VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Monimuotokoulutuksena,

aloitus 22.11.2010, kesto noin 2 vuotta • Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen • Hinta 420 e, tutkintomaksu 50,50 e. • Hakuaika päättyy 1.10.2010 Lisätietoja erikoisammattitutkinnosta Marja Niemi, 010 27 22852, Sirpa Tahvanainen, 010 27 23244 ja oppisopimusjärjestelyistä Mirva Saastamoinen, 010 27 23915. LYHYTKURSSIT Katso kurssitarjonta osoitteesta www.osao.fi aikuiskoulutuskalenteri, ei tutkintoon johtava.

AUTOFIXARI

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja Seppo Ovaska, 010 27 22918 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

• Aikuis-

AUTONKULJETTAJA, LINJA-AUTONKULJETTAJA TAI YHDISTELMÄAJONEuVONKULJETTAJA, LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kempeleen yksikkö Lisätietoja Simo Ylikoski, 010 27 23452 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

KIINTEISTÖNHOITAJA, KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti syksyllä • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka Lisätietoja Juha Aliranta, 010 27 22038. KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä ja työpaikkakoulutusyksikkö ja POHTO Lisätietoja Kari Palokangas, 050 4078895 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 26.8.2010 • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja AEL, Oulun toimipiste Lisätietoja Pekka Väisänen, 041 447 1351 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038. LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Kari Holappa, 044 703 7759 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Kari Holappa, 044 703 7759 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. LEVYSEPPÄHITSAAJA, KONEENASENTAJA TAI KONEISTAJA, KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Ammattiopisto Lappia Lisätietoja Juha Aliranta, 010 27 22038.

• Aikuis-

LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO • Päiväopetuksena

12.8.2010–18.3.2011, ryhmä 1 1.12.2010–15.7.2011, ryhmä 2 • Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037.

aloitus elo-syyskuussa • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Kari Holappa, 044 703 7759 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Kari Holappa, 044 703 7759 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. MAARAKENTAJA TAI MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA, RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Juha Aliranta, 010 27 22038.

• Aikuis-

PUTKIASENTAJA TAI ILMANVAIHTOASENTAJA, TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti syksyllä • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kaukovainion yksikkö, tekniikka Lisätietoja Juha Aliranta, 010 27 22038. RAKENNUSPELTISEPÄN AMMATTITUTKINTO

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Pentti Ainali, 044 703 7738 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

RAKENNUSTUOTANNON AMMATTITUTKINTO

työnjohtajille ja työryhmien vetäjille • Oppisopimuskoulutuksena aloitus 31.8.2010 Lisätietoja Pekka Keränen, 010 27 22438.

5

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus 14.9.2010 ja työpaikkakoulutusyksikkö ja POHTO Lisätietoja Marianne Hirn, 010 84 34565 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Kolivuori, 010 27 23667.

• Aikuis-

TUOTEKEHITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

• Tuote- ja palveluiden suunnittelijoille • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä 2010 ja työpaikkakoulutusyksikkö, POHTO ja Rastor Oy Lisätietoja Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

TURVALLISUUSVALVOJA, TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Limingan yksikkö Lisätietoja Petri Walter, 010 27 23369 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

TURVALLISUUSVALVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Turvallisuusvalvojan

tai -alan esimies tehtävissä toimiville • Oppisopimuskoulutuksena aloitus syksyllä • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja AEL Lisätietoja Pekka Väisänen, 041 447 1351 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438. VARAOSAMYYJÄN AMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syyskuussa ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja Hannu Pasanen, 010 27 23663 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

• Aikuis-

• Rakennusalan

VARTIJAN AMMATTITUTKINTO

SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO

30.8.2010–31.5.2011, ryhmä 1 15.11.2010–16.12.2011, ryhmä 2 • Mahdollisuus myös oppisopimus koulutukseen • Limingan yksikkö • Hinta 480,50 e • Hakuaika ryhmään 1 päättyy 18.8.2010, hakuaika ryhmään 2 päättyy 3.11.2010 Lisätietoja ja ilmoittautuminen, 010 27 22636 ja oppisopimuskoulutus, 010 27 23008.

• Monimuoto-opetuksena

4.10.2010–3.2.2012

• Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e • Hakuaika päättyy 15.8.2010

• Monimuotokoulutuksena

Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037.

VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO

SÄHKÖASENTAJA TAI AUTOMAATIOASENTAJA, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

• Aikuis-

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö • Myös sähköverkostoasennustehtävissä toimiville Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448 ja oppisopimusjärjestelyistä Kari Granlund, 010 27 23761.

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

SÄHKÖASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätietoja Anneli Alila, 010 27 22037.

• Oppisopimuskoulutuksena • Aikuis-

• Monimuoto-opetuksena 26.8.2010–31.1.2012, klo 14.15–20.00 • Hinta 330 e • Haukiputaan yksikkö • Hakuaika päättyy 20.8.2010

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä ja työpaikkakoulutusyksikkö ja AEL, Oulun toimipiste Lisätietoja Pekka Väisänen, 041 447 1351 ja oppisopimusjärjestelyistä Juha Aliranta, 010 27 22038.

• Päiväopetuksena

12.08.2010–18.03.2011

• Kempeleen yksikkö • Hinta 300 e

LYHYTKURSSIT Katso kurssitarjonta osoitteesta www.osao.fi/ aikuiskoulutuskalenteri, ei tutkintoon johtava.

Lisätietoja Jukka Kesonen, 010 27 22448.

TALONRAKENTAJA, RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus syksyllä ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Haukiputaan yksikkö Lisätietoja Kari Hannus, 010 27 21440 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22 438.

• Aikuis-

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO

• Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Jouko Pulkka, 044 703 7729 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

• Aikuis-

TALONRAKENNUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus elo-syyskuussa • Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja Jouko Pulkka, 044 703 7729 ja oppisopimusjärjestelyistä Pekka Keränen, 010 27 22438.

Kasvatusala LASTENOHJAAJA, LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Kalajoen kristillinen opisto Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028.

• Aikuis-

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJA, NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO • Oppisopimuskoulutuksena

aloitus joustavasti ja työpaikkakoulutusyksikkö ja Peräpohjolan opisto ja Haapaveden opisto Lisätietoja Anne Pudas, 010 27 23028.

• Aikuis-

P uolen S uomen monipuolisin . Y li 3 5 0 tutkintoa aikuiselle . K atso kaikki koulutukset www . osao . fi / aikuiskoulutus


6

Opinkaari 2/2010

Opettaja Esko Tuomivaara (oikealla) esittelee Vähälä Yhtiöiden aluepäällikkö Pekka Sipilälle, miten opettaja voi seurata opiskelijan ajoa ja antaa lisäohjeita. Simulaattorin ajo-olosuhteet ovat varsin aidot. Timo Laamanen keskittyy vaativalla vuoristotiellä. Auton hytistä avautuu simulaattorihuoneen kaarevalle valkokankaalle noin 200 asteen näkymä valittuun ajoympäristöön.

Simulaattori, tehokas koulutusväline Simulaattoritekniikan kehittyminen on avannut uusia mahdollisuuksia raskaan kaluston koulutukseen. Uusi oppimisympäristö soveltuu yhtä hyvin kokeneelle kuljettajalle kuin vasta-alkajalle. Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikkö sai osana EU-hanketta keväällä raskaan kaluston rekkasimulaattorin. Sitä voidaan käyttää kuorma-auton lisäksi yhdistelmäajoneuvon ja linja-auton ajoharjoitteluun. Perusharjoitusten lisäksi sillä voidaan ottaa tuntumaa vaativiin olosuhteisiin.

Uuden tekniikan avulla voidaan oppia monia asioita. Ja mikä parasta, samalla säästetään aikaa, kalustoa, polttoainetta ja ympäristöä. Perustaitoja ja tiukkoja tilanteita Ajokorttikoulutukseen tulija voi aluksi arkailla suuren ajoneuvon rattiin asettumista. Simulaattorilla hän voi harjoitella turvallisesti perusajoa ja siirtyä liikenteeseen vasta, kun tuntee hallitsevansa ajoneuvon.

Simulaattoriopetus yhdistää teorian ja käytännön. Opiskelijan on selvittävä hyväksyttävästi annetusta tehtävästä ennen kuin hän voi siirtyä seuraavaan osioon. Harjoituksia ja haastavia tilanteita voidaan toistaa useita kertoja. – Laitteella voidaan harjoitella ajamista vaativissa olosuhteissa, rankassa vesi- ja lumisateessa, voimakkaassa sivutuulessa ja liukkaalla kelillä. Sillä voidaan myös kokeilla, mitä tapahtuu auton renkaan puhjetessa täydessä vauhdissa, kertoo opettaja Esko Tuomivaara Ammattiopistosta. Mielenkiintoista ammattilaisellekin Myös ammattilaisten ajotaitoa voidaan arvioida ja tehostaa simulaattorilla. Tämä opetus on

hyväksytty yhdeksi tavaksi toteuttaa kuljettajien lakisääteistä jatkokoulutusta. Vähälä Yhtiöiden Pohjois-Suomen aluepäällikkö Pekka Sipilä pitää tätä mielenkiintoisena mahdollisuutena esimerkiksi ennakoivan ajon harjoitteluun. Kuljettajilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä taloudellisesta ajosta. Nyt saadaan vertailevaa tietoa erilaisista ajotyyleistä samoissa olosuhteissa. – Liikenteessä ei voida harjoitella tiukkoja tilanteita, joiden hallintaa tarvitaan ääriolosuhteissa. Simulaattorissa voidaan tutkia erilaisten korjausliikkeiden seurauksia vaikkapa mäessä liukkaalla kelillä, Sipilä sanoo.

Osaava perheyritys menestyy Transport Savikon taloushallinnossa työskentelee kolme Savikon suvun naista. He kaikki ovat suorittaneet merkonomin tutkinnon aikuisina. Opiskelu ja kouluttautuminen on heille yhteinen asia.

Asiakkaiden luottamus perustuu yrityksen vahvaan osaamiseen. Savikon perheyrityksessä vallitsee kotoinen ilmapiiri ja hyvä työnteon meininki. Konttorihenkilökuntaa on 17, joista kymmenen Savikon perheenjäseniä. Kukaan 52 kuljettajasta ei kuulu sukuun.

Talouspäällikkö Leena Aarnio toimi veljentyttäriensä Anita Savikon (vasemmalla takana) ja Katja Savikko-Rönnin merkonomiopinnoissa työpaikkaohjaajana ja arvioijana.

Omaehtoista iltakoulutusta Laborantiksi valmistuttuaan Leena Aarnio o.s. Savikko oli seitsemän vuotta alan töissä. Koska hänen isänsä oli toinen Savikko-yhtiöiden perustajista, perheyrityksen konttorityöt lankesivat luonnostaan tyttärelle. Hän hoiti ne iltaisin kotona perheen ohella kymmenen vuotta.

– Siirryin vuonna 1985 päätoimisesti isän yritykseen. Vuonna 1997 hakeuduin iltaopiskelijaksi silloiseen Kauppaopistoon ja valmistuin merkonomiksi 3,5 vuoden kuluttua, Leena Savikko kertoo ja jatkaa. – Lähdin hakemaan erityisesti kirjanpitoon liittyvää oppia, kun osaamiseni ei kehittynyt kokeneelta kirjanpitäjältämme saamastani ohjauksesta huolimatta. Mukautuva oppisopimus Katja Savikko-Rönn aloitti perheyrityksessä vuonna 1998 jakeluauton kuljettajana. Hän siirtyi pian konttorin puolelle ja aloitti tätinsä patistamana taloushallintoon painottuvat merkonomin oppisopimusopinnot. – Oppisopimus oli minulle hyvä vaihtoehto, koska näillä näkymin aion työskennellä perheyrityksessä jatkossakin, Katja Savikko-Rönn toteaa. Pikkusisko Anita Savikko päätyi myös pohdinnan jälkeen perheen yritykseen, ryhtyi oppisopimusopiskelijaksi ja painotti merkonomiopinnoissaan myyntiä ja markkinointia. – Välillä on vaikeaa ottaa vastaan isosiskon hyödyllisiäkin neuvoja, Anita Savikko sanoo pilke silmäkulmassaan.


Opinkaari 2/2010

7

Perhepäivähoitaja yrittäjänä Perhepäivähoitajan ammattitutkinto antoi Riikka Pasmalle mielekkään ja myös oman perheen tarpeita tukevan työn. Samalla hän hyödyntää opettajakoulutustaan. Lapset touhuavat iloisesti olohuoneen temppuradalla. Perhepäivähoitaja Riikka Pasma seuraa menoa sylissään hieman uninen pienokainen. Samalla hän valvoo, että kuperkeikan tekijä pysyy patjalla. Pallon heittäjä saa kannustusta uuteen yritykseen. Vanhin lapsista on intohimoinen rakentaja. Pian on lounasaika. Sitä ennen tehdään eteisaulaan maja tuoleista ja huovasta. Lapset jäävät leikkimään sinne, kun Pasma siirtyy hellan ääreen. Hän tuntee itsensä onnelliseksi, koska tekee työtä, jonka kokee ”syvästi omakseen”. Mistä maisterille työtä Reilun kuuden vuoden opiskelun jälkeen Pasma valmistui Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi. Maantiedon ja biologian opettajalle ei löytynyt kuitenkaan vakituista paikkaa. Hän antoi rehtoreille luvan tarjota sijaisuuksia kaikkiin oppiaineisiin alakoulusta lukioon. – Illat valmistelin tunteja, päivisin tein työtä uusien oppilaiden kanssa. Olin väsynyt ja stressaantunut. Kun aloin odottaa esikoistamme, päätin lopettaa ”puhelintyttönä” olemisen. Onko yrittäjäksi ryhtyminen ainoa työmahdollisuus Oulussa? Mistä ihmiset olisivat valmiit maksamaan? – Alan löytymisestä kiitän ystävätärtäni, joka tiedusteli haluani hoitaa kotona omien lapsieni lisäksi hänen lastaan.

Ensimmäinen yhteydenotto Meriti Vekiin, Oulun kaupungin yksityisen perhepäivähoidon ohjaajaan, osoittautui tärkeäksi. Hän asetti yksityiseksi päivähoitajaksi ryhtymisen edellytykseksi alan koulutuksen. Kouluttautumalla yrittäjäksi Välillä opiskelu perhepäivähoitajaksi oli vaativaa. Mies rakensi taloa, lapset olivat pieniä, työ perhepäivähoitajana oli uutta. – Nyt jälkikäteen näen selvästi koulutuksen arvon. Voin tarjota hoitolapsilleni laadukasta perushoivaa ja varhaiskasvatusta. Oppimisympäristö on siirtynyt luokkahuoneesta metsäpolun varrelle. – Lapset ovat joka solullaan kiinnostuneita, mikä meitä ympäröi, mikä mullassa muhii, taivaalla liihottaa ja purossa loiskii. Oman arvomaailman mukaisesti toimiminen näkyy työhyvinvointina ja työssä jaksamisena. Vaihtelua ja lisähaasteita antaa perhepäivähoitajien työssäoppimisen ohjaajana ja näyttötutkinnon arvioijana toimiminen. – Haluan olla nostamassa ammattikuntamme arvostusta ja ammattitaitoa, jotta arvokas työmme nähtäisiin tärkeänä muiden rinnalla. Tulevaisuuden Riikka Pasma näkee valoisana, vaihtelevana ja monipuolisena. Myöhemmin hän voisi perustaa ryhmäperhepäiväkodin kollegansa kanssa, jolla on samanlainen koulutustausta. Erityispedagogiikan opinnot voisivat tuoda työhön uusia mahdollisuuksia.

Perheen kodin suunnittelussa otettiin huomioon lasten läsnäolo. Tilava alakerta on perheen äidin, perhepäivähoitaja Riikka Pasman ja hänen hoitolastensa käytössä.

Opetus meni opiskelijoiden luokse Aina ei opiskelijan tarvitse matkustaa. Haukiputaan yksikkö vei autoalan koulutuksen Ammattiopiston Taivalkosken tiloihin. Taivalkoskelaisten lisäksi koulutettavia on Kuusamosta.

Kahdeksan asentajaa viidestä yrityksestä osallistuu lähiopetukseen päivän kuukaudessa. Ryhmä on jaettu kahteen osaan, jolloin samasta yrityksestä useampi asentaja pääsee opiskelemaan – ja työpaikallakin pärjätään. Kyseessä on puolitoista vuotta kestävä henkilöautomekaanikon ammattitutkintoon valmistava koulutus. Osa opiskelijoista aikoo suorittaa tutkinnon, osa vain osia siitä. Ajankohtaista tietoa Nykyaikaisten autojen tunnistimet keräävät autoista tavattoman paljon tietoja, joita on huollossa osattava tulkita oikein. Onko vika johtimissa, ohjauslaitteissa, sähköjärjestelmissä? Tapaamisen alussa kerrataan aiemmin opittua ja uuteen asiaan mennään parin tunnin teorian kautta. Valtaosin opiskelu on käytännön työtä. Jatkossa ajoneuvojen ilmastointilaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyys Turvatekniikan keskuksen Tukesin hyväksymällä kokeella. Tämän pätevyyskokeen voi suorittaa koulutuksen yhteydessä.

Koulutettavat tutustumassa Skodan suorasuihkutusmoottoriin. Vasemmalla auton vieressä opettaja Marko Hyyryläinen.

Haasteena autojen lisääntyvä sähkötekniikka Testattava auto on varsin uusi, vuosimallin 2009 Skoda Octavia. Kuljetuspalvelun opiskelijat tuo-

vat opetuskäytössä olevan auton Haukiputaalta ja noutavat sen takaisin koulutuksen jälkeen. – Pääsemme täällä tutustumaan autojen uusimpaan sähkötekniikkaan ja saamme kokemusta uudenaikaisista testilaitteista ja mittareista, Reksan korjaamolta koulutukseen osallistuva asentaja Mikko Juntunen kertoo. Alan töitä kahdeksan vuotta tehnyt Juntunen on itseoppinut asentaja. Hän tekee työssään henkilö- ja pakettiautojen normaalit määräaikaishuollot ja kaikki korjaukset lukuun ottamatta kolarikorjauksia. Autokanta vaihtelee vanhoista kesäautoista tuliteriin uutuuksiin. Kaikki haluavat oppia Koska aikaa on käytettävissä rajallisesti, keskitytään ydinasioihin. – Kun työn ohella tarjotaan näin erinomainen mahdollisuus kouluttautua, se kannatta käyttää, toteaa asentaja Jari Huttu taivalkoskelaisesta Autohuolto Pylkäksestä. Aikoinaan Huttu erikoistui opinnoissaan auton moottoriasentajaksi. Nyt hän tekee pääasiassa kolarikorjausta ja maalausta. Asiakkaina ovat vakuutusyhtiöt. – Kolariautoissa joudun paljon tekemisiin sekä sähkö- että ilmastointilaitteiden kanssa. Täältä saa tietoa myös uusia laite- ja ohjelmahankintoja ajatellen, Huttu toteaa.


Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) tarjoaa

ala-, toimiala- tai yrityskohtaisesti tai usealle

monipuolista aikuis- ja työpaikkakoulutusta, oppi-

yritykselle yhteisesti. Opiskelijalle, yrittäjälle tai

sopimuskoulutusta sekä ammatillista perusopetus-

yritykselle tarjotaan parhaiten soveltuvat koulutus-

ta nuorille ja aikuisille. Ammattiopistossa suorittaa

järjestelyt. Aikuiskoulutusta koordinoi OSAO:ssa

tutkintoa noin 8 500 opiskelijaa. OSAO on yksi

Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö.

maamme suurimpia ammatillisia oppilaitoksia.

OSAO on mukana OpinTori-hankkeessa, jonka

Aikuisille ja työyhteisöille on tarjolla tutkintota­-

tavoitteena on kehittää aikuisopiskelun ohjaus- ja

voit­teisen koulutuksen lisäksi paljon lyhytkestoista

neuvontapalveluita.

koulutusta. Molempia voidaan toteuttaa ammattiTorikatu 23, 90100 Oulu, puhelin 010 27 21086 tai 010 27 21977, info@osao.fi, www.osao.fi/aikuiskoulutus

Desingmuseo esitteli Mestarina-näyttelyssään 12 uuden kultaseppämestarin mestarityöt. Markus Reinikka suunnitteli ja valmisti valko- ja viherkullasta jalokiviriipuksen. Kuva Teemu Töyrylä.

Kultaseppämestari Markus Reinikka aloittaa korun valmistamisen metallin sulatuksella ja jatkaa valssauksella.

Mestarin arvo velvoittaa – Olen ylpeä työstäni ja rakastan haasteita. En halua mennä siitä mistä aita on matalin. Siksi halusin myös edetä kisällistä mestariksi. Se on korkein arvo, jonka käsityöläinen voi saada. Reinikan mukaan teetetty koru ei välttämättä ole kalliimpi kuin vastaava tehdastekoinen. Silloin kaikki hintaa lisäävät välikädet jäävät pois.

Kaikkiin Kulta-Albertissa tehtyihin töihin tulee leima ”Käsityö”. Lisäksi asiakas saa todistuksen käsityöstä sekä käytetyistä jalokivistä ja timanteista. Viimeksi mainitusta jää kopio liikkeeseen varkauden tai kadottamisen varalle. Käsityönä tehdyssä korussa eivät saa näkyä viilan- ja vasaran jäljet, niin kuin joskus luullaan – ja valitettavasti silloin tällöin jopa nähdäänkin. – Mummon vanhan rikkinäisen korun voi sulattaa osaksi uutta ja kantaa näin korussaan kappaletta suvun historiaa. Reinikka muistuttaa, että vanhat korut kannattaa puhdistuttaa säännöllisesti. Samalla tarkistetaan timanttien ja jalokivien kiinnitykset.

Käsityön leima ja todistus Kulta-Albertin tekemistä koruista 80 prosenttia on vihki- ja kihlasormuksia. Useimmat asiakkaat tutustuvat Markus Reinikan töihin häämessuilla. Tilaustyö alkaa asiakkaan toiveiden tarkalla kuuntelemisella. Sitten Reinikka suunnittelee ja piirtää korun. Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelman, alkaa valmistus, jossa tarvitaan tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja välillä voimaakin. – Työ on erittäin tarkkaa ja vaatii keskittymistä. Kun on koko päivän istuttanut timantteja sormukseen, silmä väsyy. Seuraavana aamuna tarkistan ja tarvittaessa viimeistelen työn.

Oppisopimuksella kisälliksi ja mestariksi Reinikka valmistui sähköpiirtäjäksi juuri laman kynnyksellä 1992 eikä koskaan työskennellyt alan tehtävissä. Hän lähti seuraamaan isän jalanjälkiä ja suoritti aluksi kultaseppäkisällin tutkinnon oppisopimuksella 4,5 vuodessa. – Käytännön työn opin perheyrityksessämme Kulta-Albertissa. Lähiopetusta oli Lahden kultaseppäkoulussa, nykyisessä Koulutuskeskus Salpauksessa, joka vuosi seitsemän viikon jakso. Koulutusjärjestelyt on hoitanut Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö.

Kultaseppämestari Markus Reinikka sai toukokuussa Lahdessa pidetyssä Mestarimöötissä mestarikirjansa. Edellinen alan mestari saatiin Ouluun 20 vuotta sitten. Kaikkiaan kultaseppämestareita on Oulussa vain kolme.

Korupaja Kulta-Albert on ainoa kultasepän liike Suomessa, jossa työskentelee kahden polven kultaseppämestarit, isä ja poika. Alpo Reinikka, Markus Reinikan isä, suoritti vuonna 1979 kultaseppämestarin tutkinnon. Markus Reinikka sai oman todistuksensa helmikuussa. Edellinen mestarikurssi järjestettiin kymmenen vuotta sitten. Tervettä ammattiylpeyttä Mestarikirja ja mestarin eettiset ohjeet liikkeen seinällä kertovat, että asiakasta palvelee pätevä ammattilainen. – Mestarina lupaan muun muassa kehittää omaa ammattitaitoani, säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaisiin, tuottaa heille vain laadukkaita töitä ja palveluja sekä hinnoitella ne kohtuullisesti, Reinikka poimii keskeisiä kohtia. Mitä enemmän ammattitaito karttuu, sitä enemmän Reinikka haluaa kehittyä.

Myös kultaseppämestarin erikoisammattitutkinnon Reinikka suoritti oppisopimuksella. – Oppisopimuksen perusteella saadut matkakorvaukset helpottivat oululaisen yrittäjän mahdollisuutta osallistua opetukseen ja näyttöihin Lahdessa. Pelkistä matkoista kertyi kuluja 3 500 euroa. Lisäksi matka-aika yöjunassa suuntaansa oli 11 tuntia. Pääkaupunkiseudun opiskelijoille osallistuminen lähiopetukseen oli helpompaa. Kultaseppämestarin erikoisammattitutkintoa suorittamaan hyväksyttiin 18 alalla pitkään toiminutta kultaseppää. Heistä 12 valmistui puolentoista vuoden kuluttua. Mestarikokelaan piti muun muassa suunnitella ja valmistaa vaativa näyttötyö, jolla hän osoitti hallitsevansa monet korunvalmistuksen tekniikat. Työn arvioi alan huippuasiantuntijoista muodostettu raati. – Osana muotoilun tehtävää korulle piti miettiä kantaja. Oululainen ministeri Suvi Lindén kantoi itsenäisyyspäivän juhlassa koruani, jonka tekemiseen minulta meni 200 tuntia. Mestarimöötti kokoaa vuosittain eri alojen mestarit ja kisällit yhteen. Seminaarin päätteeksi uudet mestarit, mukana Markus Reinikka, saivat mestarikirjansa.

Opinkaari 2/2010  
Opinkaari 2/2010  

Opinkaari on OSAOn aikuiskoulutuksen lehti

Advertisement